Sunteți pe pagina 1din 4

ETAPELE EXECUTIEI CHELTUIELILOR BUGETARE Angajarea = actul care genereaza obligatia unei institutii publice de a plati o suma de bani

unui tert pe baza unui act juridic (lege, contract, decizie ministeriala, hotarare judecatoreasca). Angajarea este, deci, consecinta deciziei luate in mod deliberat de un organ al administratiei de stat. Lichidarea cheltuielilor bugetare = faza in procesul executiei bugetare ce consta in verificarea existentei angajamentelor, a sumelor datorate, a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunea respectiva. Ordonantarea cheltuielilor bugetare = se confirma ca livrarile de bunuri si servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata. Plata cheltuielilor bugetare = reprezinta actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti. A patra operatie - plata - se efectueaza de catre gestionarii de bani publici (casieri sau contabili publici). Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice. 1. Angajarea cheltuielilor bugetare imbraca doua forme: angajamentul legal; angajamentul bugetar individual si global.

Anagajarea cheltuielilor trebuie sa se faca intotdeauna in limita disponibilului de credite bugetare. Angajamentele legale pot fi, la randul lor, provizorii si individuale.Angajamentele provizorii se refera la cheltuielile curente de natura administrativa ce se efectueaza in mod repetat in cursul unui exercitiu bugetar, materializate in bugete previzionale ordonatorul de credite avand obligatia sa verifice ca acestea sa nu fie depasite de valoarea angajamentelor legale individuale. In cazul angajamentelor legale individuale aprobate pana la sfarsitul anului, acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie avizate de persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv; viza de control financiar preventiv este necesara doar pentru angajamentele legale individuale ce depasesc valoarea angajamentelor legale provizorii.

Angajarea cheltuielilor bugetare - forme Angajamentul legal = Faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice. Caracteristicile angajamentului legal: trebuie sa se prezinte sub forma scrisa si sa fie semnate de ordonatorul de credite; ia forma unui contract de achizitie publica, comanda conventie, contract de munca, acte de control, acord de imprumut, etc., ce reprezinta proiecte de angajamente legale, care sunt aprobate de catre ordonatorul de credite doar dupa ce acestea au primit viza de control financiar preventiv propriu sau delegat. In vederea primirii vizei de control preventiv, proiectul de angajamente legal este insotit de o propunere de angajare a unei cheltuieli bugetare. trebuie sa respecte principiile unei bune gestiuni financiare, ale economicitatii si eficientei cheltuielilor bugetare; se efectueaza in tot cursul anului bugetar astfel incat sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile, ce fac obiectul angajamentelor, vor fi livrate si se vor plati in exercitiul bugetar respectiv; se semneaza de catre ordonatorul de credite compartimentului de contabilitate pentru inregistrare. si transmis

Anagajamentul bugetar = orice act prin care o autoritate competenta afecteaza fonduri publice unor anumite destinatii in limita creditelor bugetare aprobate. Caracteristicile angajamentului bugetar: este necesara punerea in rezerva a creditelor bugetare angajate, astfel incat toate angajamentele legale incheiate in cursul unui exercitiu bugetar sau in exercitiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane imputernicite sa poata fi platite in cursul exercitiului bugetar respectiv, in limita creditelor bugetare aprobate; pentru respectarea acestei cerinte, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate, preceda angajamentul legal;

ordonatorii de credite nu pot aproba angajamentele legale fara a verifica daca au fost rezervate fonduri publice necesare platii acestora in exercitiul bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale; valoarea angajamentelor bugetare nu trebuie sa fie depasita de valoarea angajamentelor legale si nu trebuie sa fie mai mare decat creditele bugetare aprobate, cu exceptia actiunilor multianuale.

Individual = Angajamentul specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze. Caracteristicile angajamentului bugetar individual: se prezinta la viza persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv in acelasi timp cu proiectul angajamentului legal individual.

Global = Angajamentul bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de natura administrativa (exemplu: cheltuielile de deplasare, protocol, de intretinere si gospodaroire, cu asigurarile, cu chiriile, cu abonamentele la reviste, buletine lunare, etc.) ce se efectueaza in mod repetat pe parcursul aceluiasi exercitiu bugetar. Caracteristicile angajamentului bugetar global: se prezinta la viza persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv in acelasi timp cu proiectul angajamentului legal provizoriu.

Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual si global, prin care se certifica existenta unor credite bugetare disponibile si se pun in rezerva (se blocheaza) creditele aferente unei cheltuieli, respectandu-se destinatia stabilita in buget. Propunerile de angajamente insotite de toate documentele justificative aferente se inainteaza din timp persoanei imputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv in vederea acordarii vizei, urmand ca la obiectul angajamentelor bugetare globale, precum si daca totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. Astfel, daca nu se constata diferente semnificative intre cheltuielile previzionate si cele definitive, este avizat (semnat, stampilat) angajamentul bugetar global ce devine definitiv. In cazul in care se observa diferente semnificative, atunci se hotareste includerea in viitor a cheltuielilor ce au facut obiectul angajamentelor bugetare globale in categoria angajamentelor bugetare individuale. Dupa vizarea

angajamentului bugetar de catre persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv, acesta este semnat de catre ordonatorul de credite si transmis compartimentului contabilitate pentru inregistrare. 2. A doua etapa a executiei cheltuielilor bugetare este lichidarea, in cadrul careia se verifica existenta angajamentelor si realitatea sumei datorate pe baza documentelor care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate (factura fiscala; factura; state de plata in cazul salariilor etc.). Aceste documente sunt analizate de persoana imputernicita de ordonatorul de credite sa efectueze lichidarea cheltuielilor. 3. Ordonantarea platii cheltuielilor bugetare este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor. Modelul formularului 'Ordonantare de Plata'. Primele trei faze ale procesului executiei cheltuielilor bugetare se realizeaza in cadrul institutiei publice, raspunderea pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor delegate sa exercite aceasta calitate. 4. Plata cheltuielilor bugetare este efectuata de persoanele autorizate numite contabil, in limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate, prin unitatile de trezorerie la care au conturi deschise, cu exceptia platilor in valuta, care se efectueaza prin banci. Instrumentele de plata folosite de catre institutiile publice sunt cecul numerar si ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPHT) semnate de conducatorul compartimentului financiar (financiar/contabil) si de catre persoana cu atributii in efectuarea platii.

S-ar putea să vă placă și