P. 1
Gramatica Muzicii Bizantine de G Konstantinou

Gramatica Muzicii Bizantine de G Konstantinou

|Views: 19|Likes:
Published by corina_mirica
Gramatica Muzicii Bizantine de G Konstantinou
Gramatica Muzicii Bizantine de G Konstantinou

More info:

Published by: corina_mirica on Jul 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

Sections

  • CAP . 2 EXPRIMAREA MUZICALĂ
  • CAP . 3 GENERALITĂŢI DESPRE EHURI
  • CAP . 4 EHURILE DIATONICE MOI ( I ) EHUL IV PLAGAL
  • CAP . 5 EHURILE DIATONICE DURE ( I )
  • CAP . 6 EHURILE DIATONICE MOI ( II )
  • CAP . 7 EHURILE DIATONICE DURE ( II )
  • CAP . 9 EHURILE CROMATICE DURE ( I )
  • CAP . 10 EHURILE CROMATICE MOI ( II )
  • CAP . 11 EHURILE CROMATICE DURE ( II )

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" – IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ "DUMITRU STANILOAE" SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ

TEORIA ŞI PRACTICA MUZICII BISERICEŞTI
TRADUCERE

COORDONATOR , Pr. Lect. Dr. ALEXANDREL BARNEA ABSOLVENT, CIOLPAN MIHAI-DORU

-IAŞI 2005-

1

Introducere

Lucrarea de faţă : " Teoria şi practica muzicii bisericeşti " este traducerea din limba greacă a unei cărţi recent apărute ( Atena , 2001 ). Este o carte valoroasă care , după cum prefaţează şi autorul, este de referinţă în domeniul muzicii bizantine având o autoritate ştiinţifică indiscutabilă. Acest fapt este dovedit şi de cele trei ediţii în care au apărut deja ( prima în 1997, iar ultima în 2001). Autorul, binecunoscutul în lumea psalţilor, dar şi a muzicienilor laici, Gheorghios Constantinou este profesor la Conservatorul de Stat din Atena, şi face parte din urmaşii vrednici ( pe lângă alte nume sonore ca Licurgos Anghelopoulos, Gh. Sthatis, C.Anghelidis ) ai lui Simon Caras, poate cel mai mare teoretician al muzicii bizantine. Se cuvine să precizăm că autorul este şi colaboratorul şi îndrumătorul ştiinţific al multor corale bizantine ( Ansamblul părinţilor de la Mănăstirea Vatoped, Corala condusă de L.Anghelopoulus etc.). Motivele care m-au determinat să purced la un asemenea demers, în primul rând lingvistic, apoi muzical şi teologic, sunt uşor de intuit de către un cititor interesat de muzica bizantină. Cartea prezintă într-o manieră didactică potrivită şi pe înţelesul tuturor teoria muzicii bisericeşti de origine bizantină. Teoria este argumentată prin numeroase exemple practice, care o fac uşor de înţeles. Sunt prezentate probleme de muzică pe care nici o gramatică de muzică psaltică din ţara noastră nu a avut curajul să le abordeze ( intervalica cu configuraţia modală orientală autentică, melismele - acele mici figuri muzicale înţelese ca virtuozităţi vocale măiestre, ritmica, care nu este totuna cu tactul, ci cursul interior al melosului prin succesiunile diferite ale timpilor accentuaţi şi neaccentuaţi care dau expresivitate cântului, semiografia reactualizată şi revalorificată etc.). Lucrarea de faţă vine să aplaneze un conflict tacit, dar care macină în interior însuşi cultul divin prin lămurirea unor aspecte ce ţin de un bun simţ al frumosului, al 2

tradiţionalului, al etosului naţional. Ştim că biserica este loc de rugăciune, şi că spaţiul ei este unul sacru, timpul ei este cel al veşniciei, iar credincioşii ei sunt membre vii ai trupului lui Hristos. De aceea ar fi mai potrivit ca într-o asemenea instituţie să nu domine nici lipsa de simţ estetic, nici exagerările orientale, ci dragostea plină de smerenie care nu urmăreşte sinele şi nu este autosuficientă, ci – L caută şi – L trăieşte pe Hristos Cel Viu, iar pe plan orizontal comuniunea iubitoare cu aproapele. Prin prestigiul ştiinţific al autorului, dar mai ales autorităţii date de propriul ei conţinut, această carte vine să demonteze toate exagerările formale ce ţin de activitatea responsorială prin cânt de la strană, stabilind norme, nu uniformizatoare, ci mai degrabă lămuritoare a ceea ce înseamnă cu adevărat muzică bizantină.

3

CUPRINS
INTRODUCERE CUPRINS PREFAŢA CAP . 1 SCRIEREA MUZICALĂ - TIMPUL ŞI RITMUL DESPRE INTERVALE SCRIEREA MUZICALĂ - Despre muzică - Componentele muzicale - Sunetele muzicale - Scările muzicale - Notaţia muzicală - Mărturiile sunetelor - Conduita vocii - Caracterele muzicii bizantine : - caracterele vocale - caracterele de cantitate - dispunerea caracterelor - caracterele care subordonează si se subordonează - urcarea şi coborârea sunetelor DESPRE TIMP ŞI RITM - Semnele ritmice de accentuare sau barele de măsură - Caracterele timporale - Caracterele care augumentează timpul - Caracterele care împart timpul - Caracterele care împart şi măresc timpul PAUZELE - Picioarele ritmice complete incomplete şi libere - Semnele de respiraţie - Agogica - Scările - Intervalele - Sunetele - Sunetele scărilor naturale (moi) de la NI 4

Exafonia .Antichenoma .de şapte sunete .de şase sunete .Isachi . 3 GENERALITĂŢI DESPRE EHURI ELEMENTELE COMPONENTE ŞI CARACTERISTICE ALE EHURILOR 5 ..Omalon .de trei sunete .Ţachisma CARACTERELE DE GESTICĂ PROPRIU-ZISE .Tetrafonia .Alteraţiile intervalelor muzicale .Tabelul caracterelor suitoare şi coborâtoare CAP.Lighisma .Oxia .Petasti CARACTERELE DE GESTICĂ CU FUNCŢIE TIMPORALĂ .Pentafonia .Varia . 2 EXPRIMAREA MUZICALĂ GENERALITĂŢI CARACTERELE DE GESTICĂ CU FUNCŢIE VOCALĂ .Varia dubla sau Piesma .de cinci sunete .Denumirea numerală a intervalelor .de opt sunete .Trifonia .Psifiston .Tromico şi Strepto CAP.Difonia .Eteron sau Sindesmos .Intervalele .Eptafonia .de patru sunete .

Ehul întâi plagal tetrafonic .Ehul întâi plagal pentafonic EHUL ÎNTÂI PLAGAL IRMOLOGIC DE LA KE SAU TETRAFONIC EHUL AL PATRULEA .Melosul irmologic : .Melosul papadic : ehul al patrulea papadic CAP .ehul leghetos ( ehul al doilea plagal diatonic ) .CUM GĂSIM BAZUL FIECĂRUI EH FELURILE CÂNTĂRILOR BISERICEŞTI : .Melosul stihiraric :ehul al patrulea stihiraric . 4 EHURILE DIATONICE MOI ( I ) EHUL AL PATRULEA PLAGAL EHUL ÎNTÂI (ESO ) EHUL ÎNTÂI TETRAFONIC DE LA KE ( EXO ) EHUL ÎNTÂI PLAGAL .Melosul irmologic .Melosul papadic FORMAREA EHURILOR PLAGALE GENURILE MUZICALE CAP . 5 EHURILE DIATONICE DURE ( I ) EHUL AL TREILEA (ESO) EHUL AL TREILEA PLAGAL DE LA GA ( VARIS ) CAP .Melosul stihiraric . 6 EHURILE DIATONICE MOI ( II ) EHUL AL PATRULEA PLAGAL TRIFONIC ( IRMOLOGIC ) EHUL VARIS DE LA ZO (EHUL AL DOILEA DIATONIC MOALE ) 6 .Ehul întâi plagal trifonic .

11 EHURILE CROMATICE DURE ( II ) EHUL AL PATRULEA CROMATIC DUR ( NENANO ) ANEXA 1 . 9 EHURILE CROMATICE DURE ( I ) EHUL AL DOILEA PLAGAL CROMATIC DUR EHUL AL DOILEA PLAGAL DUR TETRAFONIC (DE LA KE SAU DE LA DI ) CAP . 10 EHURILE CROMATICE MOI ( II ) EHUL ÎNTÂI CROMATIC MOALE DIFONIC DE LA KE CAP .Ehul Varis tetrafonic .CROMATIC ( 2 CU 1 ) EHUL LEGHETOS CROMATIC MOALE SAU EHUL AL PATRULEA CROMATIC MOALE MESO CAP . 8 EHURILE CROMATICE MOI ( I ) EHUL AL DOILEA CROMATIC MOALE DE LA DI EHUL ALA DOILEA CROMATIC MESO ( DE MIJLOC ) EHUL ALA DOILEA CROMATIC MOALE ESO (DE JOS ) EHUL AL DOILEA DIATONIC ..Ehul Varis eptafonic CAP .Ehul Varis diatonic ( simplu ) . PARTEA TEORETICĂ 7 . 7 EHURILE DIATONICE DURE ( II ) EHUL ÎNTÂI PLAGAL DIATONIC DUR EHUL AL PATRULEA DIATONIC DUR EHUL AL TREILEA PLAGAL SAU VARIS CU ZO IFES CAP .

SISTEMELE MUZICALE SAU SIMFONIILE ÎNSUŞIRILE TETRACORDURILOR RITMUL ŞI PICIOARELE METRICE ÎN MUZICA BISERICEASCĂ MARCAREA ŞI MĂSURAREA RITMURILOR DESPRE FTORALELE MUŞTAR. EXERCIŢII DE PARALAGHIE ÎN SCARĂ NATURALĂ DIATONICĂ MOALE DECLARAŢIE CURRICULUM VITAE 8 . NISABUR ŞI HISAR ANEXA 2 .

această carte este fundamentală în primii ani de studiu. Această metodă – gramatică foloseşte semne muzicale ca: oxia. cu scopul de a înlesni însuşirea uşoară şi rapidă a cunoştinţelor. şi să fie orientate spre slujbele sfinte şi spre cultul Bisericii. cu un efort susţinut. ehurile şi intervalele muzicale ale ei. mergând dincolo de învelişul ei. nu doar din ehuri. considerate de prisos şi fiind înlocuite de cei trei dascăli şi reformatori ai sistemei muzicale: Hrisant. ţachisma. Hurmuz Hartofilax şi 9 . Cuprinde. Ca sprijin în învăţare sunt adăugate şi exerciţii din toate sistemele muzicii bizantine în bară de măsură. la a se descoperi bogăţia pe care muzica bizantină o tăinuieşte în semiografia. Fiind din punct de vedere teoretic. o imagine cât mai cuprinzătoare şi generală a teoriei şi practicii muzicii bisericeşti. şi pătrunzând în interiorul atât al teoriei. fiind folosită in programele analitice ale conservatoarelor şi şcolilor de muzică bisericească. Prin aceste cunoştinţe muzicale se ajunge. ea are drept reper şi îndrumător tradiţia scrisă şi orală. tradiţie ce constituie moştenirea celor ce se preocupă de muzică. tromico.PREFAŢĂ Pentru muzica bisericească. iar falsificatorilor le este judecător şi critic infailibil. ci şi din derivatele acestora. precum şi legăturile dintre ele. lighisma şi isachi. varia dublă sau piesma. întrebuinţarea corectă a neumelor şi exprimarea muzicală cât mai frumoasă dându-se în acest sens un număr mare de exemple. o carte de referinţă între toate cele ce s-au întocmit până acum în muzica bisericească bizantină. strepto. Aici este necesar să se precizeze că teoria şi exerciţiile aplicative care se fac în sălile de curs trebuie să se raporteze în mod corespunzător la. cât şi al redării practice a acestui tip de muzică. pentru cei ce vor să se îndeletnicească cu muzica. Această bogăţie este chemat să o descopere şi să o redea cântăreţul. Scopul acestei cărti este de a prezenta punctul de vedere al muzicii bisericeşti în ceea ce priveşte situaţiile şi modurile în care sunt folosite ehurile.

stihiraric de la PA şi papadic de le DI). căruia trebuie să i se evidenţieze şi aici contribuţie determinată în ceea ce priveşte problema intervalelor. Capitolul al doilea tratează despre exprimarea muzicală. cu toate derivatele care se întâlnesc în tradiţia orală şi scrisă. Se continuă cu ehul IV (irmologic de la VU.Grigorie Protopsaltul. ehul II diatonic sau Varis de la ZO (cu toate derivatele şi exerciţiile de parlaghie). adesea desconsiderată. Se tratează pe larg principala acţiune pe care o realizează anumite caractere. În capitolul al treilea se face referire la derivatele ehurilor de bază ale muzicii bisericeşti. 10 . care redau metoda – gramatică a sa. Semnele sunt analizate într-un mod simplu.) realizarea unei omogenităţi unitare în percepţia elevului a specificului acustic al fiecărui eh cu toate derivatele lui (astfel. acţiunea acestor semne s-a păstrat în tradiţie orală nescrisă. Urmează genul cromatic cu nuanţa moale. şi încheiem şirul genului diatonic cu continuarea diatonicului dur. III plagal sau Varis de la GA. trecem la diatonicul dur. cu ehurile III. şi în cele şase volume ale Practicului.) prezentarea în mod gradat făcută elevului a „ideii” şi a trăsăturii definitorii a ehurilor în parte. şi anume cu ehul I plagal dur de la PA. după cum le aflăm tratate în cele două volume ale Teoreticonului. Se începe cu ehurile diatonice moi. Revenim la diatonicul moale cu ehurile IV plagal trifonic irmologic de la GA. cu ehul IV dur de la DI şi de la PA şi Varis de la Zo de jos ifes. această carte este alcătuită din 11 capitole. timpul şi ritmul melosurilor. Primul capitol cuprinde ceea ce este necesar de ştiut în general despre scrierea muzicală. dacă nu chiar neglijată. Apoi. ehul aghepapadic este alcătuit din leghetos şi stihiraricul de la PA etc. dar şi referitoare la toate chestiunile muzicii greceşti. Ca structură. Între timp însă. fiind necesar să apelăm la sprijinul tradiţiei orale. Urmeaza ehurile I (eso) şi I plagal de la PA şi cele care derivă din ele. şi mai întâi cu ehul II plagal de la NI. fapt esenţial ce priveşte interpretarea muzicală. totuşi fără a multora dintre cele care determină o lucrare muzicală delicată şi elegantă a vocii. scările şi intervalele muzicale.). Ordinea în care sunt prezentate ehurile se constituie în două moduri diferite: a. temelia octoihului bisericesc. potrivit dificultăţii pe care o prezintă fiecare în parte şi b. Capitolele următoare se ocupă de fiecare eh al muzicii bizantine în parte. şi la înrudirile şi legăturile care apar conform desfăşurării scărilor şi a intervalelor acestora. Reconsiderarea şi reutilizarea acestor semne muzicale o datorăm lui Simon Caras.

de trei şi de patru din motive de familiarizare şi de exersare practică. Apoi se tratează nuanţa dură. şi ehul IV mesos (de mijloc) sau leghetos cromatic moale. Cartea se încheie cu două anexe. iar cele în ritmul de şase sunt împărţite în ritmul de doi şi de trei. după cum ştim din cinci tonuri mari (12 secţiuni) şi două tonuri intermediare. Transferul însă în acut al bazului diferitelor ehuri. ½). după cum am spus şi la început. În ceea ce priveşte împărţirea cântărilor din această carte în picioare ritmice. iar scara 72 secţiuni. aceasta deoarece tonul mare.). la un anumit nivel de cunoştinţă prin practică. cele în ritmul de patru sunt însemnate la început şi la sfârşit cu o bară. pitagoreic este alcătuit din două tonuri intermediare şi din coma petagoreică. care s-a gândit să combine intervalele împărţind diapasonul în 12 imitonuri identice. IV î. Aceasta are ca rezultat: tonul mic de 8 secţiuni (7.căruia îi aparţin ehul II şi cele ce derivă din acesta. cu alte cuvinte din imitonurile diatonice (5. ½) şi imitonul cromatic de şase secţiuni (6. 11 . ½). nici mici (5. s-a convenit să fie în întregi. lui Licurgos Anghelopoulos. Numerele cu care este reprezentat fiecare interval – ton al scării. Anexa a doua cu care trebuie să se înceapă predarea. trebuind să se ajungă. lui Constantin Anghelidi şi * Scara muzicală este alcătuită. cu sau fără combinări ale tuturor caracterelor muzicii bizantine. picioarele ritmice sunt analizate ca picioare ritmice simple de doi. La final aş dori să mulţumesc pentru sprijinul dat la editarea acestei cărţi părinţilor din Sfânta Mănăstire Vatoped şi din Sfânta Mănăstire Grigoriu. care sunt înfăţişate ca un întreg (12 = 5. Picioarele ritmice ce cuprind şi ritmul de trei sunt notate cu bară dublă la începutul şi la finalul lor. căreia îi aparţin ehul II plagal şi cele ce derivă din el. După cum se cere la acest nivel. ½ secţiuni). încât să nu fie nici mari (6. Revenim la nuanţa cromatică cu ehul I cromatic moale de la KE şi încheiem capitolul genului cromatic cu continuarea cromaticului dur cu ehul IV cromatic dur sau Nenano. atrage cu sine destule neajunsuri. ci să cuprindă şase secţiuni fiecare. În prima se prezintă câteva probleme de teorie care printr-o propedeutică mai solidă. Astfel scara muzicală este alcătuită din 5 * 12 + 5. cuprinde exerciţii introductive de urcare şi de coborâre. atâta timp cât urmărim împărţirea scării muzicale a lui Aristoxenos în 72 de secţiuni (împărţire convenţională)*. imitonul diatonic de şase secţiuni (5. Problema aceasta l-a preocupat şi pe Aristoxenos (sec. afară din diapason.½). ½). pentru sfaturile şi îndrumările sale în ceea ce priveşte partea practică şi teoretică. dirijorul Ansamblului Coral Bizantin Grecesc. tot din motive pedagogice. Hr. Maniera de abordare a muzicii bizantine este de introducere (iniţiatică).½ * 2 = 71 secţiuni. ½). anumite cântări mai mici sunt împărţite în ritmul de doi din raţiuni pur pedagogice.½ + 1 + 5. Ritmul de bază al cântărilor bisericeşti este considerat ritmul de patru.

precum şi lui Iannis Hari.) semnele noi din această gramatică.lui Anastasie Medachi. Septembrie 2001 Gheorghios N. dar în primul rând lui Constantin Sterghi. Atena. Constantinou 12 . care a alcătuit ( grafic n. tr.

special . 13 . Melosul care se armonizează cu cuvântul ( textul poetic ) formează cântarea . Muzica bizantină are propriul său sistem de scriere care cunoaşte etape de evoluţie treptate pâna la scrierea minuţioasă de astăzi .CAPITOLUL 1.TIMPUL ŞI RITMUL DESPRE INTERVALE DESPRE MUZICĂ Cei vechi gândeau muzica ca ceva ce priveşte melosurile şi ceea ce se petrece cu acestea . genuri şi nuanţe muzicale . redarea elegantă a sunetelor muzicale şi a formulelor melodice . . prezentat şi cercetat al melosului . cânt care poate fi : .b ) instrumental ( atunci când se execută cu instrumente muzicale ) .lumesc sau laic ( popular ) .sunetele .emisiile vocale diverse folosite în muzică .a ) vocal ( atunci când se execută cu vocea ) şi .timpii ce stabilesc durata sunetelor şi . Prin expresia de muzică bizantină ( mai exact muzică grecească ) numim arta muzicală conformă tradiţiei . concretizat în ehuri . SCRIEREA MUZICALĂ . COMPONENTELE MELOSULUI Elementele componente de bază ale melosului sunt : .religios ( psalmi . sistemul complet . Se numeşte muzică bizantină deoarece începe să se dezvolte din timpul Imperiului Bizantin cînd creştinismul devine religie predominantă . imne şi tropare ) şi . Melosul * se împarte în : .exprimarea .

ZO . se produc diferite şi variate sunete în ceea ce priveşte înălţimea lor şi însuşirea lor ( ceea ce auzim ) . KE .SUNETELE MUZICALE Printr . NOTAŢIA MUZICALĂ Muzica bizantină are propriile ei simboluri ( semne muzicale care înfăţişează melosul ) . spunem că ehul se desfăşoară după . Numirea lor cu litere din alfabetul grecesc determină ca PA să fie primul . CHE . Sunetele pe care muzica le foloseşte . VU mai înalt decât PA ş. Fiecare eh al muzicii bizantine are scara lui proprie cu intervale diferite între sunetele lui .se astfel bazul . VU . VU al doilea . sau urmăreşte sistemul diapason . NI şi se deosebesc între ele prin acuitate : deci PA este cel mai de jos . până la sunetul cel mai înalt NI . d . GA .a. ca artă pentru producerea melosului sunt în număr de şapte : PA . Când foloseşte toate sunetele şi intervalele scării lui . NI / PA . VU . ZO .d. DI .bazul . obţinându . GA . Simbolurile acestea se deosebesc de literele textului poetic şi se împart în trei categorii : mărturii .o anumită tensiune ( încordare ) exercitată asupra corzilor vocale sau ale instrumentelor muzicale . NI SCĂRILE MUZICALE Scară muzicală se numeşte şirul succesiv de opt sunete şi intervalele dintre ele ( şapte ) care porneşte de la un sunet iniţial . MĂRTURIILE SUNETELOR Mărturiile sunetelor se constituie din litera iniţială a denumirii fiecărui sunet şi din semnul de mărturie ( reprezentarea stenografică a ehului pe care se fundamentează fiecare 14 . a . GA al treilea ş . şi înaintează în mod firesc până se regăseşte sus ( eptafonie ) sau jos ( antifonie ) . m .m. DI . caractere şi ftorale .

cât şi în coborâre ( în jos ) . de coborâre şi de a rămâne la aceeaşi înălţime . Sunetele scării muzicale se repetă în acelaşi şir succesiv atât în urcare ( în sus ) . glasul poate face trei tipuri de mişcări : de urcare .a desfăşurat corect . Urcare se numeşte mişcarea glasului de la grav ( de jos ) la acut ( până sus ) .PA . CONDUITA VOCII În interpretarea melosului .DI Coborâre se numeşte mişcarea glasului de la sunetele acute spre cele grave . cuprinde sunetele de la ZO de jos până la Ke .VU . sunt următoarele : Mărturiile nu se psalmodiază şi nici nu se folosesc pentru a se întocmi vreun melos cu ele . De exemplu : NI . Conform genului muzical. care se numesc sunete mijlocii . Se folosesc : a ) ca punct de plecare care arată sunetul de la care se începe melosul şi b ) ca şi îndrumătoare în cursul şi la sfârşitul melosului . cuprinde sunetele de la KE de jos până la ZO de jos .GA .NI Şederea şi rămânerea glasului pe orice sunet .sunet ). 15 . De exemplu : DI -GA . Vocea umană este constituită în mod normal din trei registre muzicale : a ) registrul grav specific bărbaţilor cu voci grave . de exemplu NI -NI . Mărturiile scării diatonice de la NI cu care vom începe . acestea se împart în : diatonice .PA . se numeşte isoritmie * . în această situaţie mărturiile se referă la caracterul muzical precedent lor .VU . cromatice şi enarmonice .NI . care se numesc sunete grave . b ) registrul mijlociu care se potriveşte în mod normal vocilor femeieşti cu glasuri grave şi vocilor bărbăteşti . arătând dacă mersul sunetelor melosului s .

De exemplu : 16 . să coborâm sau să rămânem cu glasul pe aceeaşi înălţime . Se împart în : a ) caractere vocale b ) caractere timporale c ) caractere de exprimare ( hironomice sau de gestică ) Caracterele vocale şi caracterele de cantitate Cu caracterele vocale putem să urcăm . Vocile acute femeieşti şi de copii depăşesc registrul acut ajungând în registrul supraacut . Caracterele muzicii bizantine reprezintă anumite sunete . însă ele stau în relaţie cu cele precedente sau cu vreo mărturie a ehului . valorile timporale ale sunetelor şi redarea artistică a melosului . cu sunete ale căror mărturii iau dublu accent pentru ca să se deosebească de mărturiile sunetelor din registrul acut .b ) şase caractere urcătoare .a ) un sunet de menţinere . cuprinde sunetele de la ZO până la KE' de sus .c ) patru caractere coborâtoare a ) Caracterul de menţinere este ISONUL care nu cere urcarea sau coborârea vocii ci repetarea sunetului pe care îl arată caracterul sau mărturia precedentă . În total sunt unsprezece ( 11 ) şi se împart în : . CARACTERELE MUZICII BIZANTINE Caracterele muzicale sunt semne ( simboluri ) care arată conduita glasului .c ) registrul acut care se potriveşte vocilor subţiri ale bărbaţilor şi în mod firesc vocilor femeieşti şi de copii . care se numesc sunete acute .

elafronul şi hamili se numesc trupuri . petasti . a .deasupra oligonului . oxia. după cum spiritele literelor nu se scriu ele singure. ci se sprijină deasupra trupurilor şi în special . ci deasupra literelor aşa şi acestea nu se scriu singure .deasupra oxiei .b ) Caracterele urcătoare sunt şase :  Oligonul  Oxia  Petastiul  Chendimele  Chendima  Ipsiliu urca 1 sunet urca 1 sunet urca 1 sunet urca 1 sunet urca 2 sunete urca 4 sunete c ) Caracterele coborâtoare sunt patru :  Apostroful  Iporoiul  Elafronul  Hamiliul coboara 1 sunet coboara 2 sunete consecutive coboara 2 sunete coboara 4 sunete Dintre aceste caractere vocale .deasupra oligonului . apostroful . 17 . d . m .deasupra petastiului Prin combinaţiile corespunzătoare ale caracterelor se indică coborârea sau urcarea a trei . cinci ş . în timp ce chendima şi ipsili se numesc spirite . oligonul . deoarece. chendimele . sunete ( vezi mai departe ) . patru.

când chendimele se găsesc deasupra oligonului sau oxiei . oxia. cu alte cuvinte se deduce din ele intensitatea vocii şi se păstrează doar calitatea lor ( vezi mai departe cap . într . însă lin şi neaccentuat .o silabă cu caracter precedent . a ) Chendimele Chendimele urcă un sunet . Când isonul şi caracterele coborâtoare se află deasupra caracterelor urcătoare ( oligon. chendimele se combină cu oligonul şi oxia . - 2 . De multe ori . atunci acestea din urmă nu se cântă. Există două moduri de combinare a chendimelor : 1 . atunci oligonul şi oxia urmează în citire chendimelor . " Exprimarea muzicală " ) În cadrul caracterelor combinate citirea se realizează în felul următor : a ) pentru caracterele urcătoare . 18 . petasti ). Caractere care subordonează şi se subordonează . fără să schimbe metrica şi nici durata timporală a caracterelor cu care se combină .când chendimele se găsesc dedesuptul oligonului sau oxiei . atunci ele urmează în citire acestora . b ) Apostroful Când apostroful se găseşte împletit cu alte vocale şi este dedesubtul unui caracter. având aceeaşi silabă . nu există nici o schimbare a duratei caracterelor şi a metricii melosului. citirea se realizează de jos în sus .Combinarea ( împletirea ) caracterelor .

PA . când sunetele nu se interpretează în şirul lor firesc . Chendimele şi apostroful se combină cu oligonul sau oxia deoarece continuă melosul cu aceaşi silabă.VU . oxia şi chendimele . fie în coborâre .b ) pentru caracterele coborâtoare . fie în urcare.DI .VU . De exemplu : NI .DI sau DI .GA . citirea se realizează de sus în jos.NI Sărită se numeşte urcarea sau coborârea . deoarece preiau continuarea silabei caracterului precedent. b ) pentru coborârea neîntreruptă şi consecutivă : apostroful şi iporoi . fără să se omită vreuna . ci se omit unul sau mai multe sunete intermediare . Chendimele şi iporoi nu au silabă proprie şi nici nu se scriu la începutul melosului.DI sau ZO . De exemplu : NI . c ) pentru urcarea sărită : chendima şi ipsili . 19 .NI Caracterele care se folosesc : a ) pentru urcarea neîntreruptă şi consecutivă : oligo . petasti .VU . d ) pentru coborârea sărită : elafron şi hamili . CITIREA NEÎNTRERUPTĂ ŞI SĂRITĂ ÎN URCARE ŞI COBORÎRE A SUNETELOR Neîntreruptă se numeşte interpretarea sunetelor.PA .GA .VU .

Partea accentuată şi partea neaccentuată formează o măsură sau un picior metric. sunt arătate cu picioarele ). şi formele sau picioarele ritmice îşi iau denumirea în conformitate cu numărul timpilor pe care le conţin ( de doi . scriem în faţa caracterelor accentuate semnul ritmic de accentuare care se numeşte bară . de şase . şi fracţionările ritmului se numesc picioare ritmice ( deoarece în dans sunt indicate. a . de trei. Unitatea de măsură a lui este tactul .bătaia .BARELE Pentru a distinge caracterele care constituie partea accentuată a ritmului de cele ce reprezintă partea neaccentuată . Împărţirea. Fiecare caracter vocal ( fără iporoi ) are valoarea temporală de o bătaie . de patru. Când măsurăm ritmul cu mâinile sau cu picioarele. ce reprezintă cel mai mic şi simplu grupaj de timpi. Tactul ( bătaia ) constituie intervalul temporal care se consumă pentru a se interpreta fiecare caracter vocal . de cinci . adică o mişcare a mâinii în jos ( partea accentuată ) şi în sus sau lateral sau ( partea slabă ). De aceea . doilea partea neaccentuată .DESPRE TIMP ŞI RITM Melosul reprezintă succesiunea sunetelor care se cântă după reguli timporale şi de ritm . m . de trei . SEMNELE RITMICE DE ACCENTUARE . de şapte ş . aceasta se termină cu un semn vizibil al măsurării timpului . Picioarele ritmice se împart în simple şi compus . fiecare timp în muzică se numeşte şi tact . Ritmul de doi se împarte în doi timpi: primul reprezintă partea accentuată. de patru . d . segmentarea melosului în grupaje de timpi se numeşte ritm. care au un tact în fiecare mişcare a lor . Exerciţiile şi melosurile acestei metode sunt însemnate cu picioare metrice simple : de doi. 20 iar al . ) .

CARACTERELE CARE MĂRESC VALOAREA TEMPORALĂ STAŢIONĂRILE Caracterele vocale ( fără iporoi ) au durată temporală de o bătaie ( un tact ) .clasma . Caracterele timporale şi cele de exprimare sunt numite şi semne mute . caracterele muzicale se împart în : a ) caractere vocale ( vezi mai sus ) b ) caractere timporale c ) caractere de exprimare sau calitative ( de gestică .durata de o bătaie .dipli .Ritmul de trei se împarte în trei timpi: primul constituie partea accentuată doilea spre dreapta şi al treilea spre stânga sus . ci arată tempoul ( intervalele temporale .durata de o bătaie . partea neaccentuată. iar al patrulea spre stânga sus . care măresc valoarea temporală . în scrierea muzicală este nevoie de semne .durata de o bătaie . mersul şi scurgerea timpului ) sau ornamentele glasului.durata de două bătăi 21 . Pentru a staţiona mai mult pe un sunet . al treilea spre dreapta . deoarece nu au o acţiune sonoră.ţachisma . .apli . După cum am precizat înainte. iar al Ritmul de patru se împarte în patru timpi: primul reprezintă partea accentuată al doilea spre stânga partea neaccentuată . care se numesc caractere timporale sau de staţionare . CARACTERELE TIMPORALE . vezi mai jos cap . " Exprimare muzicală "). . .

durata de trei bătăi Semnele acestea nu reprezintă vreun sunet . De exemplu : caracterul + clasmă = 2 timpi caracterul + apli caracterul + dipli =2 timpi =3 timpi CARACTERELE CARE ÎMPART TIMPUL Am spus că fiecare caracter vocal ( fără iporoi ) are durata de un timp . însă marchează mişcarea înspre acut sau grav a caracterelor vocale şi prelungesc durata lor . există caractere timporale care împart timpul în subdiviziuni şi acestea sunt următoarele : a ) Gorgonul b ) Digorgonul c ) Trigorgonul Aceste semne le scriem mereu pe al doilea caracter dintre cele pe care vrem să le reunim . Se poate însă ca în desfăşurarea melosului un timp să fie folosit pentru a se cânta mai multe caractere .un timp două caractere vocale şi împarte timpul în două subunităţi egale : sau 22 .tripli . Primul dintre aceste caractere care sunt legate se cântă mereu mai cu vioiciune . De aceea . a )Gorgonul Gorgonul uneşte într ..

23 . atunci gorgonul se referă mereu la chendime .accentuând primul caracter.o singură bătaie . oligonul sau oxia şi chendimele vor fi cântate într . De exemplu : IPOROI CU GORGON Când gorgonul stă deasupra iporoiului. chendimele se vor cânta într. Când se află combinate oxia sau oligon cu chendime . Gorgonul nu stă niciodată deasupra petastiului . se referă la primul său sunet ( cu alte cuvinte la primul său apostrof ) şi care se află unit într .un timp cu caracterul precedent . De exemplu : b) În cazul în care gorgonul se află deasupra oligonului sau oxiei . Aşadar : a) În cazul în care gorgonul este deasupra chendimelor .o bătaie cu caracterul anterior .

în care doi apostrofi se unesc . primul sunet se va cânta într .a ) coborârea neîntreruptă cu elafron are două silabe într . .b ) la apostrofii cu gorgon fiecare apostrof are silabă distinctă : . dintre care primul are gorgon. stă în legătură cu chendimele . Când digorgonul se află în combinaţia oligonului sau a oxiei cu chendimele .un timp şi pe o silabă cu caracterul precedent. şi iporoi cu gorgon este că : . Diferenţa dintre coborârea neîntreruptă cu elafron . cei doi apostrofi . care se reduce la doi apostrofi dintre care primul are gorgon Astfel ( inclusiv iporoiul ).o bătaie ( primul este identic cu cel al caracterului precedent ) . . iar al doilea în timpul următor pe o silabă diferită .COBORÂREA NEÎNTRERUPTĂ CU ELAFRON ( apostroful în caliate de caracter timporal ) Grupul apostrof elafron şi elafron se constituie în coborârea neîntreruptă cu .c ) iporoiul cu gorgon . Aşadar : 24 .un timp trei caractere vocale şi împarte un timp în trei subunităţi egale : dintre care îl accentuăm pe primul din cele trei caractere . are aceeaşi silabă cu caracterul precedent : b )Digorgonul Digorgonul uneşte într .

atunci tot grupul de semne va fi cântat într. tot grupul de semne se va interpreta într.o mişcare împreună cu caracterul următor : c )Trigorgonul Trigorgonul uneşte într.o bătaie împreună cu caracterul precedent . În cazul în care chendimele sunt sub oligon sau oxia . De exemplu : b.un timp patru caractere vocale şi împarte un timp în patru subunităţi egale : Şi aici accentuăm întotdeauna primul caracter : 25 .a. În cazul în care chendimele se află sub oligon sau oxia . De exemplu : La fel se întâmplă când gorgonul stă pe iporoi .

digorgon şi trigorgon. care se realizează cu aceleaşi caractere. precedentul şi cele două care urmează . De exemplu : CARACTERELE CARE ÎMPART ŞI MĂRESC DURATA TIMPULUI Caracterele care împart şi măresc timpul sunt următoarele : . d .b Trimiargonul sau imiolionul . există şi o împărţire inegală. Există şi o împărţire a timpului în cinci subunităţi egale cu tetragorgon.c ) Diargonul Aceste trei caractere stau întotdeauna în legătură cu combinaţia oligonului sau a oxiei cu chendimele aşezate dedesupt: 26 .Într . GORGONUL ŞI DIGORGONUL CU PUNCT Dincolo de împărţirea egală a timpului cu gorgon. m . şi triplă în cazul caracterului timporal cu două puncte . a . fie două ( ). Caracterul care se află lângă cel pe care e aşezat caracterul timporal cu punct are o durată dublă faţă de caracterele separate următoare.o bătaie sunt cântate caracterul care are trigorgonul.a ) Argonul . având însă fie un punct( ) . în şase subunităţi egale cu pentagorgon ş .

ca şi gorgonul . iar oligonului sau oxiei adaugă un timp . Aşadar : argonul gorgonul clasma b ) Trimiargonul sau imiolionul Trimiargonul uneşte într . ca gorgonul .un timp chendimele cu caracterul precedent . precum clasma .a ) Argonul Argonul uneşte într .un timp chendimele cu caracterul precedent . Aşadar : diargon gorgon tripli IFENUL ŞI COROANA 27 . ca dipli .un timp chendimele cu caracterul precedent . Aşadar : trimiargonul gorgonul dipli c ) Diargonul Diargonul uneşte într . iar oligonului sau oxiei adaugă trei timpi . iar oligonului sau oxiei adaogă doi timpi . ca tripli . ca gorgonul .

timpii respectivi se întrerup . Pauzele au toate subunităţile temporale şi se împart în : pauze de 1 / 2 - pauze de 1 / 3 - pauze de 1 / 4 28 .ar găsi pauzele într . Acestea sunt indicate cu semne speciale . Ifenul leagă două caractere vocale aflate la aceeaşi înălţime şi cere să fie interpretat ca un sunet care va avea durata amândurora . fără să se deranjeze sau să se schimbe tempoul .pauză de 2 timpi .Ifenul şi coroana sunt semne din scrierea veche care sunt folosite şi astăzi . spunem spunem Coroana indică staţionarea pe caracterul pe care se aşază . In loc de In loc de interpretul ( după a lui dorinţă ) .o măsură .pauză de 1 timp . şi care sunt reprezentate de varia cu apli sau dipli sau tripli . atât cât doreşte PAUZELE Pauzele reprezintă întreruperile melosului pentru anumite intervale de timp .pauză de 3 timpi Oriunde s . . care sunt numite întreruperi sau pauze .

De exemplu : 29 . De exemplu : - c ) doar din pauze .PICIOARE RITMICE COMPLETE. De exemplu : - b ) din caractere vocale şi pauze . care se numesc complete . Pentru a afla începutul piciorului ritmic . care se numesc libere . De exemplu : ÎNCEPUTUL CU PARTEA NEACCENTUATĂ A PICIORULUI RITMIC Când există picioare ritmice incomplete la începutul melosului .care se numesc incomplete . pauzele iniţiale sunt ignorate şi atunci melosul începe pe partea neaccentuată . privim restul melosului . INCOMPLETE ŞI LIBERE Picioarele ritmice sunt alcătuite : a ) din caractere vocale şi timporale .

pe Domnul " etc . Agogică se numeşte valoarea absolută a unităţii temporale care determină cât de repede sau cât de rar se execută fiecare timp al piciorului ritmic . În muzica bizantină avem îndeosebi : Tactul rar . luăm durata unui caracter vocal ( fără iporoi ) . Putem respira şi la mărturiile sunetelor . Mai există şi un tact foarte rapid (timp cu digorgon ). reprezentat cu ( stenografia cuvântului timp ). AGOGICA Ca unitate de măsură a timpului care se consumă în melos . care se foloseşte la ( timp cu gorgon ). antifoanele de la Sfânta Liturghie : "Binecuvintează . şi se foloseşte la melosul bisericesc papadic rar . care se foloseşte pentru idiomelele stihirarice.SEMNELE DE RESPIRAŢIE Virgula ' se scrie după caracterul după care vrem să respirăm. care se foloseşte pentru melosul irmologic şi recitarea stihurilor din faţa stihirilor sau prochimenului şi a altor melosuri bisericeşti foarte rapide ( psalmul 50 . aproximativ 1 / 2 de timp . şi reprezintă o bătaie de 1 / 4 de timp . Însă această durată nu este absolută. ) 30 . Tactul rapid papadic grabnic . ci relativă. Stavrosul + indică o respiraţie mai mare . catavasi şi melosurile papadice moderate . având deasupra argon. depinzand viteza sau încetineala cu care se interpretează compoziţia muzicală . de o bătaie . suflete al meu . Tactul moderat .

fie mai lent . Tonurile scării naturale ( moale ) de la NI Cele şapte tonuri pe care le formează cele opt sunete ale scării naturale se împart în : mari . SCARĂ .SUNETE Numim scară. Distanţa între oricare două sunete spre acut sau spre grav se numeşte interval. Scara naturală este împărţită în 72 de secţiuni sau unităţi egale care revin fiecărui ton mare 12 secţiuni .VU . 10 fiecărui ton mijlociu şi 8 fiecărui ton mic . De exemplu: Intervalul dintre două sunete alăturate din scara muzicală se numeşte ton ( NI .Pot interveni schimbări de tact şi în cursul unui melos. KE . Intervalul îşi ia denumirea de la sunetele care îl alcătuiesc.PA . În fiecare structură de scară naturală ( diatonică moale ) există : 3 tonuri mari - 2 tonuri mijlocii - 2 tonuri mici 31 . PA . fie mai rapid faţă de cel iniţial .ZO etc .INTERVALE . mijlocii şi mici . ). şirul succesiv de opt sunete şi de şapte intervale care se formează între sunete .

se numeşte interval de şapte sau exafonie .intervalul dintre 2 sunete . dacă însă se găseşte la începutil sau la sfârţitul scării .intervalul de 6 sunete .suma cărora ( 3 X 12 ) + ( 2 X 10 ) + ( 2 X 8 ) dă în total 72 de secţiuni sau unităţi ale scării. Fiecare tetracord se constituie din 30 de secţiuni sau unităţi .intervalul dintre 4 sunete .intervalul dintre 5 sunete . caracteristic ehurilor autentice ) .un ton mare . avem : .trepte alăturate .trepte alăturate . . - intervalul dintre 3 sunete . se numeşte interval de trei sau difonie .trepte alăturate .trepte alăturate . se numeşte interval de patru sau trifonie . Fiecare scară se constituie din două tetracorduri egale şi dintr . . .trepte alăturate . Denumirea numerică a intervalelor muzicale Dacă privim fiecare sunet al scării ca pe o treaptă . care . se numeşte interval de doi sau ton . fie ce urcă fie ce coboară . 32 . se numeşte interval de cinci sau tetrafonie .trepte alăturate . se numeşte ton rezultat ( dobândit . . dacă separă cele două tetracorduri se numeşte ton despărţitor ( caracteristic ehurilor plagale ) .intervalul dintre 7 sunete . se numeşte interval de şase sau pentafonie .

cu câte secţiuni arată semnul diez . care sunt însemnate cu diezi şi ifeşi .intervalul dintre 8 sunete . Parţiale şi temporare ( pasagere ) . stabile şi principale . şi mai jos cu câte secţiuni arată semnul ifes .Difonia Ifeşi 33 .trepte alăturate . URCAREA ŞI COBORÂREA SĂRITĂ A SUNETELOR Intervalul de trei . MODIFICĂRI ALE INTERVALELOR MUZICALE În cursul melosului . şi doar în momentul respectiv . şi care sunt ftoralele şi care sunt arătate exact în desfăşurarea intervalelor cu care este alcătuit melosul . se numeşte interval de pot sau eptafonie . Diezi 2 sectiuni 4 sectiuni 6 sectiuni 8 sectiuni Sunetul care are diez va fi cântat mai sus decât la înalţimea sa normală . indicate de deplasarea anumitor sunete spre altele . şi ifeşii pe sunetele care se găsesc deasupra celor principale.. Intervalele muzicale ce urcă (urcătoare) sunt deosebite de cele care coboară (coborâtoare). intervalele muzicale suferă modificări care sunt: a) b) Totale ( generale ) şi permanente ( stabile ) şi sunt indicate de semne speciale . Diezii şi ifeşii schimbă doar sunetul pe care sunt puşi . Diezii sunt puşi pe sunetele care se găsesc sub cele principale .

nu se scrie singur . Coborârea sărită a două sunete se realizează cu elafron Intervalul de patru -Trifonia Urcarea şi coborârea sărită a trei sunete se realizează cu caractere vocale combinate a căror sumă este de trei tonuri ( chendimele şi iporoi nu se combină cu nici un caracter vocal ) : 1 . oligonul 2 . . : sunetul se cântă cu broderie. petastiul : accent uşor al sunetului. . drept pentru care sunetul se cântă simplu . : sunetul se cântă cu un " zbor " al glasului .b ) În faţa ( la dreapta ) oxiei . drept pentru care sunetul se cântă ca un " zbor " ( aruncare ) al glasului . : sunetul se cântă cu melismă . Coborârea sărită a trei sunete se realizează cu elafron combinat cu apostrof Intervalul de cinci . ca urmare sunetul se cântă cu melismă . ci deasupra şi în dreapta caracterelor sprijinitoare : 1 .Tetrafonia Urcarea sărită a patru sunete se reprezintă cu ipsili . ca spirit . 2 ) Cu oligon şi petasti combinate . urcarea cu oxia şi chendimă 3 . : sunetul se interpretează cu un " zbor " al glasului.c ) Sub oxia . . drept pentru care sunetul se cântă cu melismă .a ) În faţa ( la dreapta ) oligonului . urcarea cu oligon şi chendimă 2 . . Coborârea sărită a patru sunete se reprezintă cu hamili 34 .Urcarea sărită a două sunete se realizează : 1 ) Cu chendima : . . oxia 3 . urcarea cu petasti şi chendimă : accent uşor al sunetului . care .

Intervalul de şase . oxia 3 . oligonul 2 . şi care sunt luate în calcul la suma sunetelor: 1 . 1 . : sunetul se cântă cu melismă .Exafonia Urcarea sărită a şase sunete se reprezintă cu chendima combinată cu hamili situat în dreapta caracterelor sprijinitoare : 1 . : sunetul se cântă cu un „zbor” al glasului .Pentafonia Urcarea sărită a cinci sunete se reprezintă şi ea cu ipsili. Coborârea a şase sunete se reprezintă cu hamili combinat cu elafron Intervalul de opt . petastiul : uşor accent al sunetului . oligon 2 . : sunetul se cântă cu un " zbor " al glasului. oxia 3 . . . : sunetul se cântă cu melismă. Combinaţia trifoniei urcătoare cu oxia şi ipsili : accent uşor al sunetului . Coborârea a cinci sunete se reprezintă cu hamili combinat cu apostrof Intervalul de şapte . petastiul : uşor accent al sunetului. : sunetul se cântă cu melismă .Eptafonia Urcarea sărită a şapte tonuri se reprezintă prin combinaţia urcătoare a trifoniei şi ipsili . 35 . Combinaţia trifoniei urcătoare cu oligon şi ipsili 2 . care se scrie deasupra şi în stânga caracterelor de sprijin. care se aşază deasupra acesteia .

antifonie. . Urcarea a şapte tonuri se numeşte eptafonie sau diplasmo. TABELUL CARACTERELOR URCĂTOARE ŞI COBORÂTOARE URCATOARE 1 treapta 2 trepte 3 trepte 4 trepte 5 trepte 6 trepte 7 trepte 8 trepte 9 trepte 10 trepte 11 trepte 12 trepte COBORATOARE 36 . iar coborârea a şapte tonuri. Combinaţia trifoniei cu petasti şi ipsili glasului.3 . sunetul se cântă cu un " zbor " al Coborârea sărită a opt sunete se reprezintă prin combinaţia coborâtoare a trifoniei şi hamili .

le .XX . Caracterele calitative sau de expresie ( de gestică ) au aspect mut . şi se transmiteau prin tradiţia orală .CAP . Totuşi rămâneau şi în noua scriere anumite semne calitative fără tâlcuire şi transcriere . însă există şi unele caractere vocalice care . Caracterele de gestică care s .varia . care arătau printr . caracterele muzicale se împart în vocalice . trei întemeietori ai unei noi metode sistemă ( e vorba de Hrisant din Madit. conform formatului lor .au tâlcuit şi transcris în scrierea muzicală pe care o învăţăm astăzi .o mişcare adecvată a mâinilor . deoarece acţiunea lor din acea perioadă ( începutul sec .au luat numirea de la " hironomii " ( dirijorii ) ansamblurilor corale bisericeşti .lea ) începuse să fie uitată . timporale şi calitative sau de expresie ( de gestică ) .eteron 37 . Dintre aceşti mulţi " hironomi " . mişcarea corespunzatoare a glasului pentru fiecare caracter de gestică . comunică forme melodios vocalice ( mişcări ale glasului înspre acut sau spre grav ) . în timp ce ele denotau o mică broderie ( melismă ) .omalon . care putea să fie uşor învăţată pe de rost .au păstrat sunt următoarele : a ) un caracter de gestică cu aspect vocal : . Hurmuz Hartofilax şi de Grigorie Protopsaltul ) . al .petasti b ) cinci caractere cu aspect mut : .psifistonul . Acestea şi . 2 EXPRIMAREA MUZICALĂ GENERALITĂŢI După cum am menţionat deja .dirijori .antichenoma .

litteram " .tromiko .isachi .o Simon Caras şi care trebuie să fie considerată un succes .Aici trebuie să precizăm restabilirea celor şapte caractere din vechea scriere în noua scriere pe care a efectuat . La caracterele coborâtoare cu clasă se notează în partea de sus şi la stânga . şi se execută în felul următor : 38 . interpretând .lighisma .oxia b ) un caracter de gestică cu valoare timporală : . Acestea sunt următoarele : a ) două caractere de gestică cu aspect vocal : . care se găseşte în manuscrisele muzicale postbizantină .o " după suflet " şi nu " ad .strepto CARACTERELE HIRONOMICE CU ASPECT VOCALIC Isachi Isachi .varia dublă sau piesma . se scrie de obicei înaintea caracterului care are clasmă sau apli : 1 . şi se execută în felul următor : 2 . La ison sau la caracterele urcătoare se notează în partea de jos şi la stânga .ţachima ( varia + oxia ) c ) cinci caractere de gestică cu aspect mut : . dacă cineva doreşte să se ocupe serios de redarea muzicii scrise .

Astăzi oxia . atunci : a ) acţiunea ei se mută la chendime : b ) lucrarea ei se face între oxia şi chendime : 3 . Când deasupra oxiei se află chendimele. cu oligonul . În anumite locuri înlocuieşte petasti sau varia ( din raţiuni ortografice ) . fie înlocuindu . atunci : 39 . atunci : 4 . fie tâlcuindu . Interpretările acestora se ascultă şi se psalmodiază prin tradiţie .3 . pronunţând în acelaşi timp sunetul anterior împreună cu sunetul care reprezintă oxia : 2 . 1 . vine să confirme definiţiile pe care i le . adepţi şi întemeietori ai unei noi scrieri .au abrogat acestor profesori . conform tradiţiei Bisericii . dând viaţă semnelor neînsufleţite ale testelor muzicale scrise.l mai degrabă . păstrând acţiunea lor : Oxia Oxia este unul din semnele pe care le . însă fără succes . Când după oxia urmează ison. fie scrise . fie orale. Oxia solicită " zborul " vocii de sus în jos . Când deasupra oxiei se află clasmă.l .au dat teoreticienii veacurilor anterioare prin interpretările variate ale acesteia.

Oxia nu-şi pierde lucrarea când este aşezată sub alte caractere ca şi sprijinitoare: Petasti Petasti se scrie de obicei când însoţeşte un apostrof şi solicită " zborul " vocii de jos în sus. moment în care se pronunţă în acelaşi timp sunetul pe care este aşezat împreună cu sunetul care este deasupra acesteia : 1.5 . 40 . Lucrarea simplă a petastiului.

îi urmează de obicei un apostrof .Când petasti are clasmă sau ţachismă. Atunci poate să arate toată acţiunea lui aşa cum. cu exactitate. o redau vechile teorii: 41 .

Când însoţeşte iporoi cu gorgon acţionează în felul următor : CARACTERE HIRONOMICE CU ASPECT MUT ŞI FĂRĂ DURATĂ TIMPORALĂ Psifiston 1 . CARACTERELE HIRONOMICE CU VALOARE TEMPORALĂ Ţachisma 1 . ca şi clasma un timp. însă " frânge " glasul spre jos şi se întoarce la sunetul pe care a fost aşezat 2 . Ţachisma adaogă. Psifistonul este un fel de oxia şi este întâlnit când însoţeşte coborâri isocrone. De aceea solicită ca sunetele să fie rostite separat şi cu notă distinctă : 42 .Petasti nu-şi pierde lucrarea lui când este notat sub celelalte caractere ca semn sprijinitor .

Când se află sub oxia cu sau fără chendime se tâlcuieşte şi se interpretează în felul următor : Varia 1 . în timp ce apostroful care însoţeşte petasti primeşte altă silabă . 2 . adică urcând şi coborând sunetele: 1 . Când agogica o permite. a ) În mod simplu între primul şi al doilea caracter ( când melodia urcă ). sau înainte de două apostrofuri şi uneşte cele două caractere. care s-a format din oxia şi varia acţionează conform formatului său. fie la un sfert din bătaie: 43 . limitând sunetele la o silabă şi acţionând ca petasti: Diferenţa între varia şi petasti : semnele pe care le uneşte varia au aceeaşi silabă . Omalonul Omalonul. Varia este notată înainte de ison şi apostrof.2 . varia poate dezvolta lucrarea ei : Varia serveşte de multe ori ca semn unificator ţinând mai multe bătăi şi caractere cu lucrările lor hironomice diverse.

Când se pune sub un caracter cu apli şi însoţeşte apostroful cu gorgon. b ) fie cu gorgon a opta parte din bătaie: 2 .1 . acţionează în felul următor: 4 . Când se aşează sub un caracter cu isachi. Când este vorba de încheierea finală. La final şi între două isoane . La valoare temporală mai mare. încetinindu-i ritmul: Antichenoma Antichenoma se aşează sub oxia însoţită de un coborâtor având o altă silabă: 1 . acţionează ca omalonul: 2 . atunci acţionează în felul următor: 3 . Când nu însoţeşte caracterul cu gorgon. când caracterul are două bătăi şi însoţeşte o coborâre izocronă: 3 . indică în mod minuţios finalul melosului. acţionează în felul următor: 44 .

Când este scris sub petasti cu apli. De multe ori acţionează ca şi omalonul: Varia dublă sau piesma 45 . Eteron sau sindesmos Eteron se scrie sub două caractereşi acţionează în felul următor: De asemenea uneşte într-o singură configuratie şi într-o singură silabă mai multe caractere vocalice. păstrează acţiunea aceastei. Petasti indică schimbarea silabei. Când primul dintre aceste caractere are dipli sau tripli şi însoţeşte coborârea cu sau fără gorgon. atunci eteron acţionează ca antichenoma de la a treia bătaie şi după aceea: si ca petasti 4 .

Din varia rezultă caractere cu jumătate de valoare temporală ( caractere cu gorgon ): 2 . întemeietori ai noii scrieri. dintre care două aparţin aceleaşi silabe. fără să fie redată însă aşa cum se cuvine. atunci acţionează în felul următor: Varia dublă se mai numeşte şi piesma.1 . deoarece la cei vechi apasă şi comprimă (sfărâmă) glasurile. au desfiinţat tromicoul şi streptoul şi au păstrat doar psifistonul care se aşază în aceleaşi poziţii ca acelea. se aşează sub toate caracterele şi acţionează în felul următor: În sistema nouă. Varia dublă este semn al sistemului ecfonetic. Lighisma Lighisma " curbează " glasurile de jos în sus. potrivit formei ei grafice. Când se aşează la primul din trei apostrofuri. lighisma este înlocuită de omalon în anumite poziţii. Aceste 46 . Tromico şi strepto Cei trei profesori. acţiunea ei. aşa cum aflăm de la cei ce ştiau din memorie aceste poziţii melodice şi liniile cursurilor melodice.

Tromico şi . fie că este cu chendime: 2 . putem să spunem că atunci când vedem într-o carte o formulặ melodică: 47 . atunci acţionează în felul următor: b ) Strepto Strepto se aşează în aceleaşi poziţii ca şi tromico. Când se află împreună cu ţachisma şi însoţeşte iporoi cu gorgon . fie streptoul. orientează glasurile în jos şi în sus: Tromico şi strepto se scriu. Rezumând. când se întâmplă să comprime amândouă aceleaşi linii muzicale . fie că este singură. când vrem să exprimăm mişcarea melodică care corespunde acţiunii lor ( însă fără să executăm lucrarea psifistonului ). conform regulilor în mod alternativ. acţionează astfel: 3 . în poziţii corespunzătoare fie tromicoul. Când este subscris în urcarea difonică sau trifonică cu oxia (este înlocuit în multe cazuri cu antichenoma ). şi în corul de azi există o utilizare a tradiţiei orale. să aşezăm împreună psifistonul. a ) Tromico 1 . şi potrivit formei lui.poziţii erau scrise în mod sporadic în cărţile minuţioase de muzică.a luat denumirea de la acţiunea pe care o are asupra oxiei . Putem aşadar.

putem să o psalmodiem în felul următor:  cu oxia şi petasti  cu tromico  cu strepto 48 .

5 . Sunetele principale . Vechii profesori au stabilit numele fiecărui eh şi relaţia lui cu următoarele ehuri potrivit poziţiei şi mersului intervalelor lui (mersul tetracordului sau pentacordului) . Bazul . Există şi două elemente care îl fac cunoscut nu numaidecât de la început : 1 . 49 . 3 . Fiecare eh are o melodicitate diferită . Elementele componente ale fiecărui eh sunt: 1 . ELEMENTELE COMPONENTE ŞI DE RECUNOAŞTERE A EHURILOR Bazul reprezintă sunetul pe care se fundamentează scara ehului . Apihima lui . 2 . 4 . 3 GENERALITĂŢI DESPRE EHURI Cântările Bisericii noastre au fost compuse.moduri diferite. dar se deosebesc unul de celălalt. Atracţiile lui muzicale . cu elemente distinctive care îl fac unic.CAP . în general. 2 . pe opt ehuri . Mărturia lui . Există ehuri care folosesc aceeaşi scară ( acelaşi curs al tetracordurilor sau pentacordurilor ).Intervalele . Cadenţele .

Atracţiile melodice : sunetele principale ale fiecărui eh . şi formează trăsăturile fiecărui eh şi caracterul melosurilor lui . constituim mersul tetracordului sau pentacordului specific lui . Adesea sunt bazul ehului . La fiecare eh . cu atracţii mici sau mari . cadenţele care sunt făcute pe acestea se numesc perfecte şi sunt realizate pe tetrafonia sau bazul ehului .Intervalul este înalţimea sonoră dintre două sunete . Acestea sunt: a ) Cuvântul " eh " b ) Denumirea ehului stenografiat c ) Bazul ehului şi . care să ne arate care va fi desfăşurarea intervalelor . intervalele sunt constante. c ) Când textul se încheie . difonia sau tetrafonia ori eptafonia lui . Pornind întotdeauna de la bazul lui. b ) Când este punct şi virgulă sau punct . atracţiile melodice sunt realizate cu diezi şi ifeşi . Asfel în aceste deplasări ale altor sunete spre sunetele principale . Principale se numesc sunetele care predomină în general în melos . trag lângă ele multe sunete care sunt mai jos sau mai sus de ele . Exemplu: mărturia ehului 4 plagal: se constituie din următoarele elemente : a ) Cuvântul " eh " b ) Stenografia ehului 4 plagal: c ) Bazul ehului: NI d ) Ftoraua ehului: 50 . cadenţele se numesc finale şi sunt făcute pe bazul ehului . cadenţele care sunt făcute pe ea se numesc imperfecte şi sunt realizate de obicei pe difonia . d ) Ftoraua ehului . şi care arată mărturia ehului. Cadenţele sunt staţionările care sunt făcute pe sunetele principale ale fiecărui eh şi au legătură cu punctuaţia textului poetic : a ) Când este virgulă . pe tetrafonia sau eptafonia ehului . Mărturiile ehurilor: înaintea fiecărei compoziţii muzicale este necesar să se noteze elementele care arată cum vom cânta. deoarece domină în melos . în funcţie de mersul melosului .

mai mult .sunetele scării naturale de la mijlocul diapasonului ) . IV ) şi în plagale ( plagalul ehului I .ehul VII sau Varis .Aanes . II .ehul II . Apihimile sunt scurte ( pentru melosurile irmologice şi papadice grabnice ) .Neaghie .Neanes . ¤ În muzica bisericească apihimile sunt interpretate pe denumirea muzicală a fiecărui eh : . apihima se intonează de cel ce dirijează corul pentru a putea şi ceilalţi membri să audă " ideea " ehului . IV ) . având punctul de plecare sunetul DI de la mijlocul diapasonului făurim . teoretic . se obţin întotdeauna ehurile autentice .Ananes .Apihima ehului: apihima sau enihima fiecăriu eh este o formulă muzicală concisă ce redă . mic şi iarăşi mare . Dacă am lua ca baz mijlocul scării naturale diapason ( pentru vocile umane ) şi am lua în defăşurarea pentacordului tonul mare .ehul III .Aneanes . cât mai mult părţile componente principale ale lui: bazul .ehul IV . Forma muzicală a fiecărei apihime trebuie să fie potrivită cu compoziţia muzicală care urmează de cântat . Prin mersul melosului înspre acut . 51 . fiind date astfel caracteristicile lui acustice.Neheanes şi Leghetos . se obţin întotdeauna ehurile plagale . II . Bazul ehului autentic este faţă de plagalul lui la o distanţă de patru sunete sau cinci trepte ( 42 secţiuni ) . mijlociu . III .Nana . III .ehul II plagal . atracţiile melodice şi cadenţele. intervalele . stihirarice şi papadice potrivite ) şi largi ( pentru melosurile stihirarice şi papadice lente ) . în timp ce prin mersul melosului spre grav . " ideea " lui .Aghia .ehul I plagal . potrivite ( pentru melosurile irmologice lente .ehul IV plagal . CUM GĂSIM BAZUL FIECĂRUI EH Ehurile muzicii bisericeşti sunt împărţite în autentice ( I . bazurile ehurilor ( deci ca să se afle bazurile ehurilor . sunetele principale .ehul I . De obicei .

şi din ele s .Urcarea se face potrivit desfăşurării intervalelor pentahordiei DI . Vechii dascăli şi profesori au subliniat că melosurile ehului I au bazul pe KE . În locul lui ZO' .urcarea cu 2 sunete de la DI = ZO' : ehul II .ar transfera în antifonia lor (şapte sunete în jos din bazul lor) ehurile care au bazul lor afară de sunetele din mijlocul diapasonului. 52 .ehul III plagal . deoarece au extins melodia lui în acut .ehul IV plagal În practică era imposibil să cânte ehul IV de la PA' sau ehul III de la NI' . În consecinţă: În locul lui PA' .a transferat pe DI din mijlocul diapasonului. Astfel : a ) ori s .ar numi de jos sau eso .ehul II plagal . patru sunete în jos ( pe NI ) . fiind format astfel plagalul lui.urcarea cu 3 sunete de la DI = NI' : ehul III . ehul IV s .urcarea cu 4 sunete de la DI = PA' : ehul IV BAZUL TEORETIC AL EHURILOR PLAGALE .coborârea cu 4 sunete din KE ( eh I ) = PA . BAZUL TEORETIC AL EHURILOR AUTENTICE . În locul lui NI.coborârea cu 4 sunete din PA' ( eh IV ) = DI . au transferat bazul lui pe PA ( bazul plagalului lui) ca eh I Eso ( de jos ) .urcarea cu 1 sunet de la DI = KE : ehul I .ar crea ( patru sunete în jos ) plagalele lor .coborârea cu 4 sunete din NI' ( eh III ) = GA . ehul II diatonic s-a transferat fie pe VU din mijlocul diapasonului.a transferat pe GA din mijlocul diapasonului.PA' . Există şi melosuri ale ehului I cu bazul pe KE . Cei noi .ehul I plagal .ar forma ehuri autentice cu bazul plagalelor şi s . fie pe antifonia lui pe ZO de jos. fiind format astfel plagalul lui patru sunete în jos ( pe ZO ifes ). b ) ori s .coborârea cu 4 sunete din ZO' ( eh II ) = VU . ehul III s .

a transferat pe VU ca eh II ( eso ) . pe VU avem bazul ehului II ( eso ) . deoarece s . putem să conchidem următoarele : În muzica bisericească avem două bazuri din care derivă ehurile :NI şi DI . se numeşte ehul Varis al melosului papadic de la ZO . întotdeauna plagale . s . Cu bazul pe DI : un sunet în sus . pe NI' avem bazul ehului III . pe ZO' avem bazul ehului II ( diatonic ) . ehul II diatonic . pe VU avem bazul ehului II plagal ( diatonic ) . În loc de ZO' . pe PA ' avem bazul ehului IV . deoarece şi el s . pe PA avem bazul ehului I plagal .ar găsi afară de sunetele din mijlocul diapasonului . Două sunete în sus . la care ne . pe sunetul PA din mijlocul diapasonului şi se numeşte ehul IV stihiraric de la PA . Rezumând . Trei sunete în sus . FELURILE COMPOZIŢIILOR CÂNTĂRILOR BISERICEŞTI 53 . în timp ce coborând . Patru sunete în jos de la KE . fiind creat paralel ehul IV plagal pe sunetul Ni din mijlocul diapasonului .a transferat pe DI şi s . Patru sunete în jos de DI avem bazul ehului IV plagal . în practică .ar găsi afară de mijlocul diapasonului . cu desfăşurarea pentacordului : ton mare . Patru sunete în jos de la PA' . Acelaşi eh s . deoarece avea bazul lui prea grav şi faţă de ehul IV plagal de la NI ( bazul de derivaţie al ehurilor ) . În loc de PA' . Patru sunete în jos de la ZO' . Patru sunete în sus . ehurile autentice se formează la o pentahordie în jos de DI din mijlocul diapasonului .a transferat pe antifonia lui . Urcând .am referit la început . cu bazul prin urmare pe sunetul NI . ehul IV . s . pe GA avem bazul ehului III ( eso ) . Două sunete în sus . Patru sunete în jos de la NI' . pe KE avem bazul ehului I . formăm întotdeauna ehuri autentice .Astfel . pe ZO din mijlocul diapasonului . pe PA avem bazul ehului I ( eso ) . pe DI avem bazul ehului IV . mijlociu şi mic şi iaraşi ton mare . Patru sunete în sus .a numit ehul IV Aghia papadic de la DI . pe GA avem bazul ehului III plagal . însă şi pe antifonia lui . pe DI avem bazul ehului IV plagal . Cu bazul pe NI : un sunet în sus . Trei sunete mai sus .

anixandarele .o carte de muzică numită " Irmologhion " . fiecare compozitie muzicală.În conformitate cu agogica şi cu linia melodică care se succedă .. Fiecare silabă a textului corespunde după aranjare unui timp . doi timpi ai melosului .bătaie al melosului . fie repede . Fiecărei silabe a textului poetic îi corespunde . Melosurile acestea se găsesc astăzi într .. după cum spuneau vechii dascăli ..care sunt precedate de stihuri din psalmi şi se deosebesc de compoziţiile din " Irmologhion " întrucât au propriul lor melos . Idiomelele stihirarice sunt împărţite în : 54 .. care executau aceeaşi compoziţie muzicală fie lent . Stihiraricul este prin excelenţă modul de compoziţie al cântărilor bisericeşti .şi felurile compoziţiilor cântărilor bisericeşti . silabă pe care sunt făcute trei sau mai multe accentuări şi cadenţe .. care constituie redarea melosurilor grabnice în tact îndoit .. nu doar cel ce dă agogica cântecului . Melosul irmologic se împarte în : a ) rapid . face ca melosurile acestea să fie cântate cu o agogică rapidă . de obicei . sedelnele . ci mai ales cel ce structurează compoziţia melosului . grabnic b ) lent .. Faptul că fiecare silabă a textului are şi un timp sau o bătaie ... Din melosul irmologic fac parte : troparele .însă şi melosurile grabnice cântate ale papadicului .. c ) Papadic . Melosul stihiraric Stihirarice sunt numite compoziţiile muzicale . Melosul irmologic Irmologic se numeşte melosul rapid ( grabnic ) . care se împart în : a ) Irmologic b ) Stihiraric .idiomelele Vecerniei şi ale Utreniei . irmoasele canoanelor .. în timp ce silabele care se accentuează şi cadenţele au în mod frecvent două sau mai multe bătăi . condacele .

papadicul lent ( ca heruvicele şi chinonicele ) în tact lent . în timp ce stihiraricului lent îi aparţin toate tipurile de idiomele postbizantine şi mai ales " slavele ". cântate pe larg din slujbele solemne ale diferitelor sărbători . Stihiraricului grabnic îi aparţin toate compoziţiile la care ne .. având temelie tradiţia muzicii bisericeşti . stihiraric .au întocmit într . după cum sunt în " Doxastariul prescurtat " al lui Iacov Protopsaltul ( tâlcuit de Hurmuz Hartofilax şi Grigorie Protopsaltul ) şi în manuscrisele lui Hurmuz Hartofilax de la Biblioteca Naţională a Greciei ( cap . Foarte puţine sunt textele care să fi fost compuse iniţial papadice ( precum " Lumină lină " şi heruvicele din Joia Mare . din Sâmbăta Mare . Papadicul grabnic ( ca eclogariile sfinţilorşi polieleele grabnice ) se cântă în tact rapid . cu mărturia de recunoaştere a fiecărui eh .un mod liber şi diferit faţă de felul de creaţie muzicală obişnuită. 707 . 708 . 709 ) . potrivite şi lente sau pe larg . Compoziţiile melosului papadic se împart în : grabnice sau rapide . iar nu după bunul plac .am referit mai sus . care nu are propria sa melodie ) . irmologic .. din Liturghia Darurilor : " Acum puterile " şi " Care pe heruvimi cu taină închipuim " ) . papadicul potrivit ( precum polieleele potrivite )în tact moderat . b ) Idiomele cărora le precedă doxologia mică : " Slavă Tatălui . dar unele dintre acestea se cântă în tact foarte rapid( ca Răspunsurile mari şi " Pre arătătorul " din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare ) . Melosul stihiraric se împarte şi el în grabnic şi lent ." şi care sunt cântate în ritmul cel mai lent dintre toate idioamele care sunt precedate de stih .a ) Idiomele cărora le precedă un stih din psalmi . în ehul dorit ( având textul din traducerea grecească a Psaltirii sau vreun imn creştin . 55 . Melosul papadic Papadice sunt numite compoziţiile muzicale care s .

eptafonia şi mesotita . iar atunci spunem că ehul este alcătuit din tetracordurile alăturate şi din tonul mare numit cel obţinut ( rezultat ) . tetracord . compoziţiile muzicale folosesc de la început până la final ca bază difonia . cinci şi şapte sunete mai sus de bazul lor .FORMAREA EHURILOR PLAGALE Cele opt ehuri . De foarte multe ori . cu tetracordul cu care începe de la bazul său. Ehurile autentice . GENURILE MUZICALE Pentru a putea ordona ehurile muzicale între ele. se numesc trifonice . în timp ce cele plagale două . De obicei . iar distanţa dintre bazul lui şi eptafonia lui este de 72 unităţi . se numesc eptafonice . sunt numite de mijloc ( mesoi ) . când sfârşesc la trei sunete mai jos . fac cadedenţe câteodată pe sunetele principale şi mai depărtate de bazul lor . când încheie la trei sunete mai sus . Ehurile plagale . Scara ehurilor autentice se compune din tetracord . trei şi patru sunete mai jos de bazul lor . tetrafonia . când încheie la cinci sunete mai sus . De exemplu : Ehul I de la KE: 56 . patru . Fiecare eh este alcătuit din două tetracorduri identice şi un ton mare . tetracord ). când încheie la patru sunete mai sus . se numesc plagale . se numesc pentafonice şi când încheie la şapte sunete mai sus . pentafonia . ehurile autentice sfârşesc compoziţia muzicală la două . De exemplu : Ehul II plagal tetrafonic . trebuie mai întâi să ştim felurile intervalelor care alcătuiesc un eh. Atunci numim acest eh cu denumirea înclinaţiei lui . tetracord şi ton mare ( sau ton mare . când încheie la două sunete mai sus de bazul lor . deoarece tetracordul este temelia şi baza fiecărei scări muzicale . se numesc tetrafonice . prin urmare suma secţiunilor scării unui eh este 30 + 30 + 12 = 72 . când încheie la două sunete mai jos de bazul lor . potrivit desfăşurării melosului lor . Fiecare tetracord este format din 30 unităţi şi tonul mare din 12. trei . trifonia . Aceste ramificaţii ale ehului fundamental păstrează şi atrag cu ele toate semnele caracteristice ale lui . se numesc difonice . se numesc paramesoi şi când sfârşesc la patru sunete mai jos .

a cărui caracteristică principală este diezul enarmonic . tonurile mărite şi difonia mărită . mijlocii şi mici . potrivit cu intervalele care îl formează . poate fi împărţit în două categorii . Genul diatonic Genul diatonic se împarte în : a ) moale şi b ) dur . mărite . ton mare şi tetracord. 3 . 57 . 2 . a ) Caracteristica ehurilor care aparţin nuanţei de diatonic moale este că scările lor se alcătuiesc din cele trei tonuri naturale ( mare . mijlociu . De exemplu : Ehul IV plagal de la NI : un tetracord + tonul „despartitor” + un teracord Există ehuri care au în scările lor intervale muzicale identice sau înrudite . I . Fiecare gen .nuanţe . Genul enarmonic . mari şi mici . care se alcătuieşte din tonuri mari . leghetos ( II plagal diatonic ) şi Varis de la ZO . Sunt trei genuri muzicale : 1 . Genul diatonic . mic ) . Genul cromatic .doua tetracorduri despartite + tonul „rezultat” Scara ehurilor plagale se compune din tetracord. care se alcătuieşte din tonuri mijlocii . iar atunci spunem că ehul este alcătuit din tetracordurile despărţite şi tonul mare numit ton despărţitor . Acestei categorii aparţin şi următoarele ehuri ale octoihului bisericesc : IV plagal . pe care le numim : a ) nuanţă moale şi b ) nuanţă dură . Aceste ehuri alcătuiesc împreună o familie muzicală care se numeşte gen . IV . şi trecerea de la un ton la altul se face cu delicateţe şi în mod firesc . V plagal . de unde şi denumirea de nuanţă diatonică moale .

b ) nuanţa cromatică dură . Astfel se formează noi tetracorduri care constituie două nuanţe a genului cromatic: a ) nuanţa cromatică moale . triimiton şi ton mic cromatic . ton mijlociu enarmonic şi ton mic cromatic . III plagal ( Varis ) . I plagal diatonic dur şi IV diatonic dur .b ) Nuanţa dură a genului diatonic se alcătuieşte din tonuri mari şi mici . Deoarece mersul sunetelor se face deliberat şi natural ( din ton mare în mijlociu şi mic ) . căruia îi aparţin : ehul II si ehurile care derivă din el şi . 58 . 1 / 2 secţiuni ). se numeşte nuanţă diatonică dură . ton mic diatonic ( 5 . tonul este mijlociu. Ehurile genului diatonic folosesc următoarele ftorale: Genul cromatic Scările cromatice provin din cele diatonice . Deosebirea dintre ehurile care aparţin nuanţei moale faţă de cele ce aparţin nuanţei dure rezidă în primul interval al celor două tetracorduri: la cel moale. Caracteristicile comune ale ehurilor genului cromatic sunt : tonul mic cromatic de la vârful fiecărui tatracord şi difoniile cromatice a ) de la bazul tetracordului spre difonie si b ) de la mijloc spre capătul pentacordului . Cănd anumite sunete ale scărilor diatonice se modifică permanent şi stabil. însă în mod abrupt şi dur ( de la ton mare la ton mic ) . trimiton ( 18 secţiuni ). cu caracteristicile : ton mic diatonic . Se obţine din nuanţa moale a diatonicului şi din scara naturală cu modificarea treptei a treia şi a şaptea . căreia aparţin ehul II plagal şi cele care derivă din el . Acestei nuanţe aparţin ehurile : III . sunt obţinute intervale ca: ton mijlociu enarmonic ( 16 secţiuni ). pe când la cel dur tonul este mic (cromatic). şi pentru nuanţa dură: . cu caracteristicile : ton mic diatonic . Ftoralele care se folosesc în genul cromatic sunt două pentru fiecare nuanţă : pentru nuanţa moale : . 1 / 2 secţiuni ) şi ton mic cromatic ( 6 .

= bazul lui este nota NI de la mijlocul dipazonului. 59 . aceasta nu înseamnă că s . La fel se întâmplă şi cu ehul II plagal cromatic dur . atracţiile melodice şi cadenţele .NI = ehul IV plagal. Mărturia ehului înseamnă : . care arată desfăşurarea scării lui. pe tetrafonia şi pe bazul lui . mai ales . in principal pe trifonia . = ftoraua ehului. atunci face cadenţe . la mijlocul lui si pe bazul lui cu cadenţele speciale . când vedem în cărţile de muzică ftoralele cromaticului dur la melosul cromaticului moale . se aude ca autenticul . Însă intervalele lui rămân ale cromaticului dur . CAP . Când devine tetrafon . fie deoarece bazul lui este jos . Cu toate acestea .a schimbat nuanţa ( de la intervalele moi la cele dure ) . cu cadenţele lui obişnuite . 4 EHURILE DIATONICE MOI ( I ) EHUL IV PLAGAL Ehul IV plagal are ca baz sunetul NI . atunci face cadenţe . atracţiile melodice şi cadenţele . intervalele lui rămân ale cromaticului moale .Când ehul al doilea (nuanţă moale) se cântă de la bazul lui ca glas autentic (melosurile stihirarice şi papadice lente ) . Când ehul II plagal ( nuanţă dură ) se cântă de la bazul lui . Aceasta e valabil şi pentru ehul II plagal . Însă când ehul II devine eso ( de jos ) . Aşadar . fie deoarece melosul lui înaintează spre tetracordul separat ( despărţit ) . ci desfăşurarea melosului în sistemul pentacord cu întindere spre acut . după cum schimbă şi sunetele principale . care este cea dintâi bază de derivaţie a octoihului bisericesc. dupa cum se schimbă si sunetele principale . pe difonia lui . sună plagal .

NI' . ZO de sus primeşte ifes când melosul ajunge până la acesta şi coboară. pe spre DI. În ehul IV plagal sunt intonate melosurile irmologice.pentru melosul grabnic: .pentru melosul potrivit : Are ca sunete principale : NI . însă este natural când melodia trece de la acesta şi urcă . la finalul melosului pe NI . Face cadenţe imperfecte pe VU. pe PA spre VU. spre NI. şi se incheie . stihirarice şi papadice . Atracţii melodice se semnalează pe ZO GA ifes. atunci începe de la sunetul NI . Când precedă un stih . DI şi NI' . perfecte pe NI şi DI . în coborâre are iarăşi Din stihologia Vecerniei 60 . Apihima ehului este Neaghie: . ajungând până la DI .Scara lui are tetracordurile despărţite şi care sunt formate din tonuri majore. mijlocii şi mici. VU . DI . şi definitve pe NI.

61 .

Din cantarile Antifoanelor 62 .

Ceea ce esti mai cinstita 63 .

Din Doxologia lui Manuil Protopsaltul 64 .

Prochimen 65 .

Dupa Evanghelia utreniilor duminicilor Postului Mare 66 .

EHUL I (eso) 67 .

oxia arată că se găseşte la o notă deasupra ehului plagal. de vreme ce sunetul KE. găsim sunetul KE. Totuşi. bazul acestui eh s . Face cadenţe imperfecte pe GA. pe DI. a doua bază de derivaţie a octoihului bisericesc. GA. vorbim acum despre ehul I eso ( de jos ) . în ceea ce priveşte înălţimea acestuia . KE şi PA'. Astăzi. având Apihima ehului este Ananes: În ehul I sunt intonate melosurile irmologicului. = ehul I. care foloseşte scara ehului I plagal şi continuă cu tetracordurile despărţite . = ftoraua ehului. PA = bazul lui. Mărturia ehului înseamnă : însă înclină bazul teoretic pe sunetul KE. Melosul stihiraric şi papadic au ca sunete principale: PA. Melosul irmologic are ca sunete principale: PA.La un sunet deasupra lui DI. Asfel . care este bazul ehului I . Atracţii melodice se întâlnesc pe VU sunetul GA. Face cadenţe imperfecte pe DI şi pe KE şi finale pe PA . care arată desfăşurarea intervalelor scării lui. DI şi KE ( rareori ). baza ehului I plagal . Pe GA şi pe DI când predomină când predomină sunetul DI şi pe NI de sus când predomină PA 68 . acest eh – cu bazul pe KE . pe KE şi finale pe PA. Astăzi tinde să predomine tetrafonul pentru a se arăta că este autentic.este considerat ca al melosului papadic. stihiraricului şi papadicului. după cum arată şi ftoraua de pe mărturia lui . DI . sunetul PA de la mijlocul diapasonului. este acut .a transferat pe sunetul PA .

când precedă un stih .de sus. în celelalte cazuri are întotdeauna ifes. ZO' sus este natural când melosul trece de acests şi urcă. se opreşte pe DI pe care şi încheie . Din stihologia Vecerniei La Utrenie 69 . În melosul irmologic . în timp ce melosul stihiraric începe de la sunetul PA şi se încheie iarăşi pe acesta . adică atunci când modulează în eh IV. începe de la sunetul PA .

Troparul Invierii 70 .

Din cantarile Antifoanelor 71 .

Ceea ce esti mai cinstita 72 .

Din canoanele Nasterii Domnului 73 .

Din cantarile laudelor 74 .

bazul natural el ehului.EHUL I TETRAFONIC DE LA KE ( EHUL I EXO – DE SUS ) În vechime. considerat glas al melosului papadic. toate melosurile ehului I erau intonate de la sunetul KE. Apihima ehului este Ananes. cu atracţiile melodice corespunzătoare. Acest eh de la KE este numit astăzi şi ehul I tetrafonic. care începe de la PA şi se încheie pe KE: 75 . De multe ori. melosul lui face cadenţe pe GA sau pe DI sau pe PA.

76 . a cărui scară se desfăşoară având două tetracorduri despărţite.Din Doxologia lui Hurmuz Hartofilax EHUL I PLAGAL La patru sunete mai în jos de la bazul ehului i de la KE. se găseşte plagalul lui.

heruvice. prochimene şi aliluiare de la Apostol. Apihima lui este Aneanes: În acest glas se intonează melosul papadic precum polielee. ZO' de sus este natural când melosul trece de acesta şi urcă . Când precede un stih. cratime.Mărturia ehului înseamnă : = ehul i plagal = bazul lui este sunetul PA = ftoraua ehului. ca şi ehul IV Aghia . irmoase calofonice etc . De multe ori PA' de sus atrage . matimi. doxologii. chinomice. care indică desfăşurarea intervalelor scării lui . laude. De aceea s . Face cadenţe imperfecte pe GA . 77 .a numit ehul I plagal al melosului papadic . KE şi PA' de sus . şi perfecte şi finale pe PA . se opreşte pe KE şi se încheie pe PA. în celelalte cazuri are mereu ifes. Are ca sunete principale : PA . KE şi PA' de sus . GA . se începe de la PA. pe NI' de sus.

Din starea a doua a Polieleului 78 .

spre 79 .Din starea intai a polieleului de Petru Lampadarie Peloponisiul În matimile papadice. ehul acesta are adeseori sunetele DI şi ZO cu ifes . Atracţii melodice se întâlnesc pe VU GA şi pe KE spre ZO’ ( cu ifes ). Astfel. de la şi pe sunetul GA se aude o parte cromatică moale a ehului. De multe ori melosul se opreşte pe ZO' de sus (cu ifes).

la ehul acesta. Staţionarea melosului pe DI cere ca sunetul GA să aibă diez . Adesea. fapt care este indicat de ftoraua: Hristos a inviat ! 80 . Când urmează rostirea preotului . şi ehul se numeşte ehul I plagal trifoni . finalul melosului se face pe PA. ZO' de sus are ifes permanent.Din cantarea Heruvicului de Teodor Focheos EHUL I PLAGAL TRIFONIC Melosul stihiraric al ehului I plagal se încheie pe DI .

Din Binecuvantarile Invierii de Petru Peloponisiul Din stihirile invierii de la laude 81 .

Din starea intai a Prohodului

82

Din starea a doua a Prohodului

EHUL I PLAGAL TETRAFON Anumite melosuri grabnice şi potrivite ale ehului I plagal se termină pe sunetul KE. Această ramură a ehului este numită ehul I plagal tetrafon . Adesea , la ehul acesta ZO' de sus are în permanenţă ifes ( adică , chiar şi când melosul trece de acesta şi urcă ) , fapt care este indicat de ftoraua , care face pe ZO' şi

VU de sus cu ifes. Are apihima ehului I plagal cu urcarea pe tetrafonia ehului .

83

Din stihologia Vecerniei

84

Din Binecuvantarile Invierii de Petru Peloponisiu

Din podobia „Bucura-te, camara…”

85

şi pe ZO'' de sus . şi de acolo în sus intervalele diatonicului dur ( despre care vom vorbi mai jos) . perfecte şi finale pe PA sau pe ZO' de sus. care are mereu ifes cu ftoraua . cu sunetele ZO' de sus şi VU de sus în permanenţă cu ifes . Din Doxologia de Gheorghe Violakis 86 . cu intervalele diatonicului moale de la PA până la KE . Scara lui este mixtă . Face cadenţe imperfecte pe DI .Ramura aceasta se numeşte ehul I plagal pentafonic .EHUL I PLAGAL PENTAFONIC Anumite melosuri papadice ale ehului I plagal încep de la ZO'' de sus . pe care face cadenţă şi încheie melosul .

având pe ZO' de sus cu diez ajunge până la el. NI' de sus şi PA' de sus. Ehul plagal nu este folosit permanent.EHUL I PLAGAL IRMOLOGIC DE LA KE SAU EHUL I PLAGAL TETRAFON Toate melosurile irmologice ale ehului I plagal se psalmodiază de la sunetul KE. Însă când melosul se opreşte pe PA' de sus. 87 . În fine. GA' de sus are ifes când melosul Pe acest eh se intonează melosurile papadice . Ramura aceasta se numeşte ehul I plagal irmologic de la KE şi ehul I plagal tetrafon. pe care se pune ftoraua modificând în mod paralel şi simetric şi mărturiile sunetelor. Apihima ehului este Aneanes: şi pe PA' de sus cu ifes . pe NI' de sus. Face cadenţe imperfecte pe NI' şi PA' de sus şi finale pe KE. Se opreşte adesea pe difonia lui. Are ca sunete principale: KE . atunci acesta este natural.

La Utrenie Din cantarile Antifoanelor 88 .

Ceea ce esti mai cinstita 89 .

Din Doxologie de Manuil Protopsaltul 90 .

dacă de la sunetul DI . vrând să evidenţieze cuvintele care exprimă tristeţe.. şi care are forma şi " ideea " ehului plagal . califică drept enarmonic intervalul KE . drept pentru care intervalul KE .ZO' ( un sfert de ton ). Într . Melosul irmologic Cele mai multe melosuri irmologice ale ehului IV se psalmodiază ca eh cu bazul pe sunetul VU şi cu tetracorduri despărţite . deoarece ZO' primeşte ifes de 6 secţiuni . jale.NI' ton mărit ( 14 secţiuni ) . etc . a 91 .Din Binecuvantarile Invierii de Petru Peloponisiu Notă: În anumite locuri ale ehului I plagal pentafonic.ZO' devine enarmonic diez ( 4 secţiuni ) şi ZO' . compozitorii. Această ramură a ehului I plagal cu aceste intervale se numeşte ehul I plagal enarmonic . EHUL IV 1 . Acest eh se numeşte leghetos sau ehul II plagal diatonic .adevăr .

Face cadenţe imperfecte pe DI.doua bază de derivaţie a ehurilor . şi perfecte şi finale pe VU . EHUL LEGHETOS ( EHUL II PLAGAL DIATONIC ) Apihima ehului este leghetos : care arată cu adevărat legătura acestui eh cu ehul IV de la DI aşa cum este considerat până la mijlocul lui. urcăm două sunete . găsim pe ZO' de sus . = două note mai jos de sunetul DI VU = bazul lui este VU de la mijlocul diapasonului. în coborâre este iarăşi cu ifes. = ftora ehului. pe GA spre DI şi pe KE spre ZO'. ZO' de sus primeşte ifes când melosul ajunge până la el şi coboară . la patru note deasupra bazului de derivaţie a ehurilor . Atracţii melodice se întâlnesc pe PA spre VU . Are ca sunete pricipale: VU . care formează plagalul acestuia pe sunetul VU . totuşi este natural când melosul trece de el şi urcă. pe ZO' de sus ŞI pe PA. Această legătură devine clară şi din mărturia ehului: Mărturia ehului inseamnă: = ehul IV = eh autentic . DI şi ZO' de sus. 92 .

Din stihologia Vecerniei 93 . şi se încheie în mod potrivit pe sunetul VU. urcă până la DI . Când precedă un stih . se începe de la sunetul VU. atunci sunetul acesta are ifes. Când melosul ajunge până la VU' de sus şi revine. atunci acesta este natural.Leghetos arareori ajunge eptafonie . când totuşi urcă şi staţionează pe VU de sus.

Din cantarile Antifoanelor 94 .

Ceea ce esti mai cinstita 95 .

Din stihologia laudelor 96 .

Megalinariile de la Vovidenie 97 .

Din primul rand de antifoane al melosului irmologic pe larg 2 . Am văzut că la patru sunete de la baza de derivaţie a ehurilor. care este o combinaţie dintre ehul I eso şi leghetos . sunetul DI. Melosul stihiraric al ehului IV ( stihirile. Melosul stihiraric . se obţine pe PA' de sus un 98 . idiomele şi " slavele ") se psalmodiază în ehul IV stihiraric de la PA.

Ehul IV de la PA . ) . s . Deoarece bazul acestuia era afară de sunetele de la mijlocul diapasonului.ului . EHUL IV STIHIRARIC (DE LA PA ) Ehul acesta începe de la PA . chiar dacă este unit cu ehul I eso .eh IV . de obicei . foloseţte scara ehului I eso . atracţii melodice etc. pe VU de la leghetos ( în vechime se încheia pe PA ). în timp ce . preluând şi toate caracteristicile lui ( sunete principale . totuşi se deosebeşte după formele melodice şi cadenţe . pe VU şi pe PA . cu leghetosul şi cu ehul IV papadic ( îl vom prezenta imediat după acesta ) . Face cadenţe imperfecte şi perfecte pe DI . adică şapte sunete în jos .a transferat pe antifonia lui . care este şi bazul lui . atunci când se termină pe VU preia caracteristicile Leghetos . şi se încheie . şi finale pe VU . Mărturia ehului înseamnă : = ehul IV = eh autentic . pe sunetul PA . la patru sunete mai sus de bazul de derivaţie al ehurilor PA = are bazul pe sunetul PA de la mijlocul diapasonului = ftoraua ehului Apihima ehului este Aghia : Când ehul se termină pe sunetul PA . 99 .

şi se încheie în mod potrivit. 100 .Când precedă un stih . se începe de la bazul PA . şi apoi la DI . pa PA . urcă la VU .

Cantari de la laude 101 .

Din cantarile slujbei Sfintilor Macabei 102 .

perfecte pe DI şi pe PA' de sus . şi finale pe DI . Melosul papadic Melosul papadic al ehului IV se psalmodiază ca un eh care are bazul pe sunetul DI şi reprezintă ehul autentic al ehului IV plagal de la NI' . Adesea . preluând şi caracteristicile lor . la patru sunete în sus de sunetul NI (baz de derivaţie a ehurilor) DI = bazul lui este DI de la mijlocul diapasonului = ftoraua ehului. 103 . EHUL IV PAPADIC Mărturia ehului reprezintă : = ehul IV = eh autentic.3 . ZO' de sus şi PA' de sus. care arată desfăşurarea intervalelor scării lui Apihima ehului este Aghia : Pentru melosurile grabnice Pentru melosurile potrivite Are ca sunete principale: DI . I plagal şi IV plagal . Face cadenţe imperfecte pe ZO' de sus si pe PA' de sus ( tetrafonia Aghia ) . melosurile acestuia au legătură cu ehurile : leghetos .

spre PA' de sus. laude. doxologii.Atracţii melodice se întâlnesc pe GA şi pe NI' de sus spre DI . polielee. În toate celelalte cazuri. Zo' de sus este natural când melosul lui trece deasupra acestuia şi urcă . Ecloghie la Inaltarea Cinstitei Cruci 104 . tropare . pe KE spre ZO' de sus . ZO' este întotdeauna cu ifes . irmoase . matimi şi cratimi . aliluiarile de la Apostol. prochimene. Pe ehul acesta se întâlnesc compoziţii ca : selecţii din psalmi în versuri. imnuri religioase .

105 .

Prochimenul Apostolului de la Boboteaza Din doxologia pe larg de Petru Peloponisiul 106 .

107

CAP . 5 EHURILE DIATONICE DURE ( I ) EHUL III (ESO)

La trei sunete mai sus de DI de la mijlocul diapasonului (bazul teoretic de derivaţie al ehurilor ), pe NI' de sus , se constituie ehul III al muzicii bisericeşti . Pentru că totuşi era prea acut şi în afara mijlocului diapasonului, s - a transferat pe bazul plagului lui, pe sunetul GA , întrebuinţând scara acestuia şi s-a numit ehul III eso (de jos) . Mărturia ehului desemnează : = ehul III = oligonul arată că ehul are legătură cu ehul I plagal , iar cele trei sunete indică împreună faptul că bazul ehului este la trei sunete deasupra bazului de derivaţie ale ehurilor GA = bazul ehului este sunetul GA = ftoraua arată că ehul aparţine diatonicului moale şi se constituie din tonuri mari , mărunte şi imitonuri . Mărturia ehului se scrie şi cu denumirea muzicală a ehului , Nana :

Apihima ehului este Nana :

Ehul III eso se împarte în : simplu sau papadic şi ehul III de mijloc .

108

Ehul III simplu sau ehul III papadic eso are ca sunete pincipale : GA , KE şi NI' de sus . Face cadenţe imperfecte pe KE si pe NI' de sus , perfecte şi finale pe GA . Pe acest eh se intonează polielee , laude pe larg , doxologii , heruvice şi chinonice . Ehul III de mijloc se notează cu coborâtoarele difoniei la mărturia lui : . Pe acesta se psalmodiază melosurile irmologice şi stihirarice ale ehului III . Când precedă un stih , se începe de la GA , urcă până la KE şi ajunge la final pe PA , de unde încep şi cântările care urmează . Atracţii melodice se întâlnesc pe DI sus ( când se urcă o terafonie ) , şi pe VU spre KE , pe ZO' de sus spre NI' de

spre GA . Când face cadenţe pe PA şi pe NI

, atunci preia atracţiile melodice ale ehului I plagal şi ale ehului IV plagal , în mod corespunzător . În anumite melosuri , melodia staţionează şi pe sunetul DI ( tetrafonia ehului IV plagal ) . În fine , anumite melosuri se termină pe sunetul NI . Atunci ehul acesta se numeşte ehul III din mijloc ( de exemplu : condacul Naşterii Domnului :" Fecioara astăzi " ) .

109

Din stihologia Vecerniei

110

Din stihirile invierii de la Vecernie 111 .

Din cantarile Antifoanelor

Ceea ce esti mai cinstita

112

Din Doxologie de Manuil Protopsaltul

113

Din megalinariile Intampinarii Domnului

114

115

pe GA . Melosul papadic al ehului III plagal nu se psalmodiază pe diatonic dur de la GA ( cu desfăşurarea tetracordului : tonuri mari . mărite şi imiton ) . 116 . ci pe diatonicul moale de la ZO de jos ( cu desfăşurarea tetracordului : ton mic .EHUL III PLAGAL DE LA GA ( VARIS ) La trei sunete deasupra lui DI de la mijlocul diapasonului . pe NI' de sus se află bazul teoretic al ehului III . se găseşte bazul ehului III plagal . pe care se intonează melosurile irmologice şi stihirarice . mare şi mijlociu sau mare ) . La patru sunete dedesupt .

Elementul distinctiv esenţial este că aparţin creaţiilor muzicale papadice . = urcarea diafonică la mărturia ehului vizează alte ramuri ale ehului varis . S . Face cadenţe imperfecte şi perfecte pe GA şi pe DI . Atracţii melodice se întâlnesc pe VU I plagal şi ehului IV plagal . pe GA . Mărturia ehului înseamnă : = eh Varis GA = bazul ehului este sunetul GA .a impus să se numească Varis şi ehul III plagal de la GA . în mod corespunzător . deoarece bazul lui era dedesupt de NI . atunci acesta se începe de la GA . Melosurile irmologice şi stihirarice ale ehului Varis . dar şi pe PA ( ca ehul I ) şi pe NI ( ca ehul IV plagal ) . spre GA şi pe KE spre ZO . care s . preiau scara care este formată din tetracordurile despărţite şi cu tonuri mare . pe ZO de jos . şi finale pe GA . Când precedă un stih . urcă şi staţionează pe DI şi ajunge la sfârşit încheind în mod corespunzător . = ftoraua ehului . când melosul urcă o trifonie . Odată cu trecerea timpului s .Ehul acesta nu este altul decât ehul II diatonic de la ZO' de sus ( două sunete deasupra lui DI . deoarece era în afara mijlocului diapasonului . Apihima ehului este Aanes : Are ca sunete principale : GA .a transferat pe antifonia lui. DI şi NI' de sus . mare şi imiton . al doilea baz de derivaţie al ehurilor ) .a numit Varis . Dacă ajunge la sfârşit pe PA şi pe NI . preia caracteristicile ehului 117 . primul baz de derivaţie al ehurilor .

Din cantarile Antifoanelor 118 .

Ceea ce esti mai cinstita 119 .

Din stihirile invierii de la Laude 120 .

Din doxologie de Manuil Protopsaltul 121 .

122 .

. Acest eh s . el are ftoraua. iar mărturiile sunetelor se schimbă în mod corespunzător .deoarece bazul lui se găseşte la trei sunete deasupra lui NI ..PA .. 6 EHURILE DIATONICE MOI ( II ) EHUL IV PLAGAL TRIFONIC (IRMOLOGIC ) Majoritatea melosurilor irmologice ale ehului IV plagal se psalmodiază pe un eh care are bazul pe sunetul GA ( bazul ehului III eso ) . VU . şi perfecte şi finale pe GA .. Astfel .. KE şi pe NI' de sus .. 123 .. DI . după cum arată şi mărturia ehului ..pe KE şi pe NI' de sus ( uneori şi pe PA şi pe NI ) . pe GA. însă desfăşurarea intervalelor scării lui este identică cu cea de la NI .. şi se termină în mod corespunzător..CAP . Stihul aşezat înainte.. Are ca sunete principale: GA .. Face cadenţe imperfecte pe DI .a numit ehul IV plagal trifonic . începe pe GA şi ajunge până la KE . Principala caracteristică e ehului este următoarea: coborârea melosului până la PA şi întoarcerea imediat pe GA impune diez pe sunetele VU elemente care dau ehului un caracter cucernic... Are apehima ehului III Nana : care dovedeşte subordonarea şi derivaţia lui din ehul IV plagal de la NI . .

La Utrenie Troparul Inviereii 124 .

Ceea ce esti mai cinstita Din canoanele Paraclisului 125 .

126 .

127 .

prima bază de derivaţie a ehurilor . bazul ehului s-a transferat pe antifonia acestiua. a ) Ehul Varis diatonic simplu 128 . încheie pe sunetul YO . c ) Varis eptafonic. Deoarece totuşi ne aflăm afară de mijlocul diapasonului. deoarece baza acestuia se găseşte sub NI. pe ZO de sus se află bazul ehului II diatonic moale. Ehul Varis de la ZO este în mod special ehul papadicului . S-a impus să fie numit Varis.EHUL VARIS DE LA ZO ( EHUL II DIATONIC MOALE ) La două sunete deasupra sunetului DI ( al doilea baz de derivaţie al octoihului bisericesc ). de aceea nu se intonează pe el melosuri irmologice şi aliluiare. cu excepţia unor puţine cazuri . Ehul Varis de la ZO se împarte în : a ) Varis diatonic simplu ( mijlocul este el ehului I şi I plagal ) b ) Varis tetrafonic. Semnul distinctiv al acestor ehuri este că . pe ZO de jos.

ca eh autentic urmează schema tetracordurilor alăturate . având tonul " rezultat " la capătul superior al scării acestuia .Ehul acesta . GA . 129 . Ehul acesta se regăseşte şi ca eh I de mijloc ( numit Protovaris ) sau ca eh I plagal . cadenţele şi atracţiile melodice ale acestor ehuri . şi revine apoi pe acelaşi eh Varis . Apihima este Neanes : Au ca sunete principale: ZO . cu tonuri : mic . = ftoraua arată desfăşurarea ehului autentic diatonic moale. PA . Atracţii melodice se întâlnesc pe KE de jos spre ZO. = ca şi ehul II are bazul său la două sunete deasupra bazului de derivaţie al ehurilor . Mărturia acestuia înseamnă : = ehul Varis .Face cadenţe imperfecte şi perfecte pe PA şi pe GA. mare şi mijlociu . şi finale pe ZO . Atunci preia sunetele principale .

Din stihurile Polieleului de Petru Peloponisiul 130 .

Din cantarile Antifoanelor de Hurmuz Hartofilax Din Doxologie de Manuil Protopsaltul 131 .

Din Doxologie de Iacob Protopsaltul 132 .

Apihima este Neanes : 133 . face pe GA cu diez în permanenţă şi urmează schema tetracordurilor despărţite.b ) Ehul Varis tetrafonic Ehul Varis tetrafonic cu ftoraua ehului leghetos pe ZO.

Face cadenţe imperfecte pe PA . atunci acesta este natural. GA 8 cu diez ) şi pe ZO' de sus. GA (cu diez ) şi pe ZO' se sus . Din starea a doua a Polieleului 134 . pe VU spre GA (cu spre DI. Când melosul ajunge până la GA şi revine. şi perfecte şi finale pe ZO . Atracţii melodice se întâlnesc pe NI diez ) şi pe GA spre PA . când melosul se desfăşoară în cadrul pentefonului.Are sunete principale pe ZO. PA.

135 .

melosul modulează pe ehul IV Aghia de la DI . Apihima este Neanes : sau Are sunete principale pe ZO' de sus. şi finale pe ZO . pe DI. Adesea . acesta este natural .c ) Ehul Varis eptafonic Ehul Varis eptafonic este şi el o ramură a ehului Varis . melodia începe de pe ZO' de sus şi se încheie mereu pe bazul ehului Varis . pe GA şi pe ZO . 136 . Pe acest eh în cadrul melosurilor papadice . Atracţii melodice întâlnesc pe KE spre ZO' de sus. Face cadenţe imperfecte şi perfecte pe ZO' de sus şi pe DI . Când melodia ajunge până la GA' de sus . pe GA spre DI. pe ZO de jos ( chiar şi Daniil Protopsaltul a scris o doxologie care se încheie pe eptafonie ) . şi pe VU spre GA (cu diez).

137 .

Din Doxologie de Grigorie Protopsaltul 138 .

139 .

140 . DI şi ZO' de susşi PA' de sus . după cum confirmă şi mărtueia lui : Apihima lui este Aneanes : Are ca sunete principale: PA . Când melosul lui face cadenţă pe DI .CAP . se obţine ehul I tetrafonic diatonic dur . se obţine ehul IV diatonic dur papadic de la DI . Acest eh se numeşte ehul I plagal diatonic dur de la PA . în timp ce atunci când melosurile încheie pe KE . care se întâlneşte şi ca eh III difonic şi eh plagal de la GA . 7 EHURILE DIATONICE DURE ( II ) EHUL I PLAGAL DIATONIC DUR Melosurile papadice ale ehului I plagal de la PA se psalmodiază în permanenţă ci ifes pe sunetele VU şi ZO' de sus . şi în scară se foloseşte de tonuri mari şi imitonuri ( diatonice ) .

ehul IV 141 . când se fac cadenţe perfecte şi finale pe DI ( ehul I plagal trifonic ). ca trifonie a ehului I plagal. Atunci se formează pe DI. îndeosebi pe ehul I plagal. melosul are în coborâre pe VU' de sus şi ZO' de sus cu ifes .Din Doxologie de Grigorie Protopsaltul EHUL IV AGHIA DIATONIC DUR La anumite melosuri papadice.

a format ehul IV diatonic dur de la PA . De obicei se întâlneşte ca particularitate a melosului ehului IV Aghia de la DI ăn melosurile irmologice Există creaţii muzicale mai noi pe ehul IV diatonic dur nu de la DI . pe KE şi pe PA' de sus .diatonic dur. Atracţii melodice se întâlnesc pe NI spre PA . Face cadenţe imperfecte pe GA . Atracţii se întâlnesc pe GA şi stihirarice ale ehului I plagal. Astfel s . Apihima ehului este Aghia : Are ca sunete principale: PA . pe care se fac şi cadenţe în mod întâmplător . ZO' de sus şi PA' de sus. 142 . GA . când melosul se desfăşoară în cadrul trifoniei . KE şi PA' de sus . şi eh de sine stătător . care are ca sunete principale: DI. ci cu trei sunete mai jos. şi pe GA spre DI . şi perfecte şi finale pe PA . de la PA. spre DI .

Psahos 143 .Din Raspunsurile Mari de C.

Stihuri din Psalmu 50 de Hristodul Gheorghiadi EHUL III PLAGAL SAU VARIS DE LA ZO DE JOS LA IFES Din secolul al XVIII . având ca eh autentic ehul III eso de la GA de la mijlocul diapasonului . ZO . ehul III plagal papadic sau Varis de la ZO de jos ifes .lea îşi face apariţia ca eh de sine stătător .ZO' . Pe sunetele ZO şi VU are întotdeauna ifes . Urmăreşte schema tetracordurilor despărţite . iar tonul despărţitor este VU .VU şi GA .GA . Mărturia ehului înseamnă : 144 .

PA . DI la cadenţe şi revine la ZO . Când melosul ajunge la şi KE cu diez . Alteraţii melodice se întâlnesc pe KE spre ZO şi pe NI spre PA . Apihima ehului este Aanes : Are ca sunete principale : ZO de jos .GA . Face cadenţe imperfecte pe PA . DI şi ZO' de sus . are sunetele DI 145 . GA . şi perfecte şi finale pe ZO de jos .= eh Varis = bazul sunetului este sunetul ZO = ftoraua ehului = urcarea difonică din mărturia ehului are în vedere alte ramuri ale ehului Varis. DI şi ZO' de sus .

Din Doxologie de Hurmuz Hortofilax 146 .

147

CAP . 8 EHURILE CROMATICE MOI ( I ) EHUL II CROMATIC MOALE DE LA DI

În ehul II diatonic moale de la ZO' de sus , cu PA în permanenţă cu diez , se formează un tetracord cu ton mic , ton mijlociu enarmonic şi imiton ( cromatic ) . Mărturiile sunetelor şi ftoralele ehului sunt două : pentru sunetele din fiecare tetracod ce sunt impare , semnul este ftoraua lor este Din raţiuni practice , deoarece melosul se prelungea în acut , muzicienii din secolul al XVIII - lea şi din următorul secol , au transferat bazul ehului al II - lea pe sunetul DI de la mijlocul diapasonului , modificând în mod corespunzător şi simetric sunetele , acolo unde era cazul .Astfel , astăzi în cătţile de muzică , mărturia ehului reprezintă : = ehul II = bazul teoretic al ehului este la două sunete deasupra lui DI, baz de derivaţie al ehurilor. DI = bazul ehului este sunetul DI = ftoraua indică că ehul aparţine cromaticului moale şi se desfăşoară în scară în ton mic, ton mijlociu enarmonic şi imiton. şi ftoraua , iar pentru sunetele " pare " mărturia şi

Ehul acesta se numeşte stihiraric , deoarece pe el se psalmodiază sihirile în tact potrivit ale ehului al II - lea al octoihului . Totuşi pe ehul acesta se psalmodiază şi tropare (de la sfârşitul slujbei), cratime, imne treimice, prochimene, aliluiare , doxologii , heruvice şi chinonice . Are ca sunete principale , în principal , pe DI şi pe ZO' de sus , pe NI' de sus când devine plagal şi pe VU şi pe NI când melosul se întinde pe sunetele care devin şi 148

cadenţe ocazionale : imperfecte pe ZO' de sus , pe NI' de sus , pe VU şi pe NI , şi perfecte şi finale pe DI . Atracţii melodice se întânesc pe GA de sus când mesolul urcă trifonic , şi pe PA jurul lui VU sau staţionează pe acesta . Apihima ehului este Neanes : spre DI , pe Zo' de sus spre NI'

, diatonic , când melosul se desfăşoară în

pentru melosurile grabnice;

pentru melosurile potrivite; Când precede un stih , se începe de la sunetul DI , se urcă până la ZO' de sus , se coboară pe VU , şi se închide în mod corespunzător melodiei , pe DI.

Din stihologia Vecerniei

149

La Utrenie

150

Din cantarile laudelor Stihuri din Doxologie 151 .

de aceea nu are o scară alcătuită din tetracorduri . Ehul acesta se numeşte ehul al II . Este legat fiinţial de ehul autentic de la DI .lea cromatic mesos ( de mijloc ) .EHUL II CROMATIC MESO ( DE MIJLOC ) Multe melosuri ale ehului II se încheie în mod obişnuit pe sunetul VU . ci de la sunetul VU se 152 .

Are sunetele principale şi atracţiile autenticului de la DI .NI' ) . în afară de foarte puţine excepţii ( catavasiile Bobotezei ). La finele melosului.dezvoltă un cromatic mediu ( VU . Apihima acestui eh porneşte de la DI şi încheie pe VU. Când precedă un stih . pe sunetul VU . perfecte şi finale pe VU . condacele şi răspunsurile mari . precum şi sedelnele . cadenţele se fac pe sunetul DI. Facecadenţe imperfecte pe DI şi pe ZO' de sus. şi de la NI' de sus un tricord cromatic mare ( NI' . în tact grabnic şi pe larg .VU' ) . se începe de la DI . Prochimenul Vecerniei de duminica 153 . de la DI un tetracord cromatic moale ( DI .DI ) . în mod corespunzător melodiei. Pe acest glas se psalmodiază troparele ahului II . se ajunge pe ZO' de sus şi se încheie .

Prochimenul Vecerniei de marti Stihuri din Psalmul 50 de Grigore Protopsaltul 154 .

Din cantarile Sfintei Liturghii 155 .

antifoanele . Pe el se cântă troparele miezonopticii . la patru sunete sub ZO' de sus . pentru a arăta faptul că este un eh eso cu mersul intervalic al plagalului ( fără însă să . Totuşi trebuie să fie psalmodiat pe intervalele ehului cromatic moale şi să fie notat în felul următor : 156 . s . catavasii şi doxologii . A fost numit Eso pentru a fi deosebit de ehul al II lea cromatic dur .şi piardă însuşirile de eh autentic ) . bazul naturala al ehului .lea de la DI sau ehul al II .a transferat fie pe VU . şi pentru a nu fi confundat cu ehul al II . având modificate mereu cu diez PA' de sus . melosul se prelungeşte în acut şi aşa bazul s . canoane .a format ehul al II . fie pe NI . aşa cum am spus . sunetele DI şi În cărţile de muzică . Pe sunetul VU . ehul este notat cu ftoralele şi mărturiile cromaticului dur .EHUL II CROMATIC MOALE Multe melosuri ale ehului II ( îndeosebi cele irmologice) nu se cântă de la bazul natural al ehului .lea cromatic moale . fie pe PA . deoarece . ci de la ZO' de sus sau de la DI . Acest eh derivă din leghetos .lea Meso de la VU . troparele învierii .

157 . se urcă până la trifonia acestuia . spre VU . şi pe DI spre KE . pe KE .Apihima ehului este de asemenea Neanes. Când precedă un stih . şi se încheie . în mod potrivit pe VU. Are ca sunete principale: VU şi KE ( însă şi DI şi ZO' de sus ) . Atracţii melodice se semnalează pe PA când melosul se cântă în cadrul trifoniei . se începe de la sunetul VU . pe care se fac şi cadenţe imperfecte ( dar şi pe DI şi ZO' de sus ) şi finale pe VU. cu ftoraua ce indică faptul că ehul este eso.

Din cantarile Antifoanelor 158 .

Ceea ce esti mai cinstita Din Doxologie de Manuil Protopsaltul 159 .

Din Stihologia Vecerniei de Duminica 160 .

înlesnind astfel diversitatea melodică . şi se încheie . corespunzător cu melosul . se întâlneşte şi cu bazul pe sunetul PA. cu linia melodică care să arate că ehul ete eso. pe sunetul DI . se urcă până la trifonia lui . Are ca sunete principale pe PA şi pe DI când melosul se cântă în cadrul trifoniei (dar şi pe GA şi KE ) . În cărţile de muzică . pentru a indica că este eso . ca să nu fie confundat cu ehul II plagal cromatic dur de la PA .lea eso cromatic moale . Totuşi trebuie scris cu ftoralele şi mărturiile cromaticului moale. Apihima acestui eh este Neanes. şi pe GA spre DI . pe care se fac şi cadenţe : imperfecte pe DI ( dar şi pe GA şi KE ) şi finale pe PA. se începe de la PA . acest eh se notează cu ftoralele ţi mărturiile cromaticului dur. pe PA . Când precedă un stih . când La Vecernie 161 . spre PA .Acelaşi eh al II . Atracţii melodice se întâlnesc pe NI melosul se desfăşoară în jurul lui . când ehul devine diatonic pe trifonia lui ( ehul IV de la DI ) şi pe tetrafinia lui ( ehul I de la KE ) .

Stihiri de la Fericiri 162 .

DI diatonic moale . din tetracordul cromatic moale DI .lea de la DI fac cadenţe pe sunetul PA al ehului I eso diatonic (sau. ehul 1 cu 2 . mai corect.NI' .Din irmoasele Canonului din Martea cea Mare EHUL II CROMATIC (EHUL 2 CU 1) Anumite compoziţii ale ehului al II . Ehul acesta se numeşte ehul II cromatic cu mijlucul diatonic .PA' . Scara acestui eh este mixtă şi este alcătuită din tetracordul PA . Pe acesta au fost compuse răspunsuri şi axiome . sau altfel . 163 . ehul I plagal ). şi din tonul " rezultat " NI' .

164 . când se cântă în tetracordul diatonic moale . când se cântă în tetracordul cromatic moale .Ca apihimă a acestui eh poate fi folosit Neanes al ehului II . Are ca sunete principale . cadenţe şi atracţii melodice : a ) cele ale ehului II de la DI . b ) cele ale ehului I de la PA .

sedelne . condace şi prochimene ) întrebuinţează scara ehului leghetos . Ehul .Fragmente din Raspunsurile Mari EHUL LEGHETOS CROMATIC MOALE SAU EHUL IV MESO ( DE LA MIJLOC ) CROMATIC MOALE Anumite melosuri ale ehului IV ( tropare . având în permanenţă ifes pe sunetul KE 165 .

atunci când melosul ajunge până la el şi revine . şi perfecte şi finale pe VU . de la sunetul DI un tetracord cromatic al ehului IV ( DI . = ftoraua ehului . Are ca sunete principale : VU .NI' ) .DI ). Atracţii melodice se întâlnesc pe PA spre VU . VU' de sus . = două sunete sub sunetul DI . iar scara lui nu este alcătuită din tetracorduri . pe sunetul VU . şi pe GA spre DI . de aceea se numeşte şi ehul IV mesos cromatic moale . Când precedă un stih . un tricord mare diatonic moale ( NI' . cu KE ifes .acesta se numeşte leghetos sau ehul IV mesos cromatic moale . Această legătură se vede şi din mărturia ehului : = eh principal. se începe de la DI şi se încheie .VU' ). se face cadenţă pe DI . este cu ifes . ci de la sunetul VU se urcă un tricord mijlociu diatonic moale ( VU . 166 . VU = bazul este sunetul VU . DI şi ZO' de sus . La finalul melodiei . în mod potrivit cu încheierile ehului IV cromatic . Apihima ehului este leghetos . Face cadenţe imperfecte pe DI şi pe ZO' de sus . Apihima aceasta arată legătura reală a ehului leghetos cromatic moale cu ehul IV de la DI . la patru sunete deasupra bazului de derivaţie al ehurilor . şi de la NI' de sus .

La Utrenie 167 .

Troparul Invierii Condacul Vovideniei 168 .

iar la sfarsit 169 .

când melosul ehului II plagal modulează în ehul IV ( Aghia ) de la DI . aşa încât tetracordurile să se compună din imiton ( diatonic ) . când melosul tinde să se încheie . Face cadenţe pe GA . ajunge la sfârşit pe trifonia acestuia . DI . dar şi PA . în timp ce atunci când melosul se desfăşoară în cadrul trifoniei face cadenţe imperfecte pe DI şi pe ZO' de sus . ZO' de sus şi PA' de sus. KE şi pe PA' de sus . şi finale pe PA . 170 . ) derivă ehul II plagal cromatic . triimiton şi imiton ( cromatic ) . = ftoraua ehului. Apihima ehului este Neanes : . pe sunetul DI . KE şi PA' de sus. preluând caracteristicile lui .CAP . Melosurile stihirarice . 9 EHURILE CROMATICE DURE ( I ) EHUL II PLAGAL CROMATIC DUR De la ehul I plagal diatonic dur ( cu VU şi ZO cu ifes dur.pentru melosurile de ritm potrivit : Are ca sunete principale (îndeosebi în melosul papadic): PA. GA . care arată desfăşurarea intervalelor scării lui . când alterăm sunetele GA şi NI' de sus cu diez Mărturia ehului înseamnă : = ehul II plagal PA = bazul lui este sunetul PA .

171 . pe DI sus spre KE . pe GA DI .Atracţii melodice se întâlnesc pe NI spre PA . se începe de la bazul ehului . Pe ehul II plagal de la PA se psalmodiază melosurile stihirarice şi papadice . pe PA . preia şi alteraţiile Când precedă un stih . şi melodice ale acestuia . staţionează pe DI . când melosul se desfăşoară în cadrul tetrafoniei . Când melosul modulează în ehul Aghia . când melosul se desfăşoară spre în jurul acestuia ( când melosul face cadenţă pe NI . şi pe NI' de spre PA' de sus . se încheie conform melosului pe PA . acesta este natural ) .

Din Doxologie de Manuil Protopsaltul 172 .

Din slujba Pavecernitei Mari 173 .

Stihira dupa Psalmul 50 174 .De la Laude Din slujba Sfantului Ioan Teologul.

de la sunetul KE .KE şi PA' . în timp ce urcarea difonică indică sunetul KE de la care începe melosul : Totuşi . Are ca sunete principale : KE. A cest eh se numeşte ehul II plagal cromatic dur tetrafonic irmologic sau ehul II cromatic dur .VU' sunt tonuri mari . cu bazul pe sunetul GA .l numim ehul II plagal tetrafonic . NI' de sus ( mai rar ) . Mersul intervalelor se face după sistemul pentacordului . perfecte şi finale pe GA . este acelaşi eh . fie ehul II cromatic dur difonic de la GA . Când melosul tinde să se încheie . face cadenţă . pe KE . pe GA şi pe PA . Deoarece melosurile şi stihurile acestui eh fac cadenţe în interiorul lui . ci spre KE şi pe VU diatonic spre 175 . pe care se încheie şi stihurile care precedă melosul . intervalele DI .EHUL II CROMATIC DUR TETRAFONIC Melosurile irmologice ale ehului II plagal se cântă pe tetracordul lui . Prin urmare . Atracţii melodice se întâlnesc pe DI GA. a fost considerat ehul II plagal difonic de la PA . Se folosesc scara şi mărturiile ehului II plagal de la PA . Apihima ehului este Neheanes : cu desfăşurarea intervalică care artă legătura plagalului cu tetrafonicul . fie ehul II cromatic dur . conform regulei . În cărţile de muzică. fie că . ftoraua ehului II cromatic moale doar aducerea aminte că ehul va merge spre mijlocul sau plagalul lui. cu care se notează mărturia ehului II plagal tetrafonic nu vizează schimbarea intervalelor din dure în moi. pe care se fac şi cadenţe întâmplătoare : imperfecte pe KE . Se deosebeşte de acesta în ceea ce priveşte bazul şi în formele melodice şi cadenţele . pe GA şi pe PA .

mărturia ehului al II . dascălii mai recenţi pun. aşa cum am spus mai sus.lea pentru a arăta îndeosebi că ehul este acut 176 .De aceea în cărţile de muzică şi în melosurile sistemei noi.

ZO' de sus ( mai rar ). ehul II plagal tetrafonic căutându . Are ca sunete principale : DI . VU şi NI . conform regulei. pe care se fac cadenţe : imperfecte pe DI . de la KE .se de la sunetul DI şi pe care sunt scrise cele mai multe melosuri irmologice: având difonia pe sunetul VU : şi ehul II cromatic dur pe sunetul NI : Pentru ehul II plagal cromatic dur tetrafonic irmologic este valabil cel de la DI . Când melosul tinde să facă încheierea . pe VU şi pe NI . pe care se termină şi stihurile ce precedă melosurile . iar pentru cel tetrafonic . perfecte şi finale pe VU . pe tetrafonia lui. pe PA diatonic spre 177 . spre DI . Atracţii melodice se întâlnesc pe GA VU.( având caracteristicile ehului II cromatic dur ) . face cadenţă . pe sunetul DI.

178 .

179 .

180 .

181 .

deasupra bazului lui.KE' interval difonic diatonic moale mare . Aceasta ne . pe NI' de sus.o indică ftoraua şi pe VU' de sus cu de pe NI' de sus făcând KE . 10 EHURILE CROMATICE MOI ( II ) EHUL I CROMATIC MOALE DIFONIC DE LA KE În vechime . tetracordul NI' . Sedealna irmologică " Mormântul Tău.GA' cromatic moale şi GA' . făcea cadenţe la două sunete deasupra bazului ehului . . Când melosul staţiona sau făcea cadenţă pe NI' de sus . Astăzi în cărţile de muzică . sunetul KE.CAP . primind ftoraua acestuia acestuia.NI' interval difonic diatonic mijlociu. se specifică că ehul I se cântă pe scara ehului II. Mântuitorul " . prin toate însuşirile . 182 . făcea pe PA' de sus cu ifes şi pe VU' de sus cu diez . melosurile ehului I erau intonate de la KE . având în permanenţă pe PA' de sus cu ifes diez .

183 .

pentru melosurile grabnice : .CAP . pe care se fac şi cadenţe :imperfecte pe ZO' de sus şi pe PA' de sus .pentru melosurile moderate : Are ca sunete principale : DI . în sistema nouă . care arată că dascălii din vechime l -au considerat pe Nenano . Astăzi . Staţionarea pe GA şi pe KE este considerată difonia şi tetrafonia ehului II plagal de la PA . 11 EHURILE CROMATICE DURE ( II ) EHUL IV CROMATIC DUR (NENANO) Există o sedealnă irmologică a ehului IV: " Spăimântatu . ZO' de sus şi PA' de sus ( mai rar ) .s . eh IV . este prezentat : fie ca glas independent : - fie ca eh II plagal trifonic : Apihima lui este Nenano : . 184 . perfecte şi finale pe DI .a Iosif " .

ehul melosului papadic . ajungând până la PA' de sus al ehului Nenano .Atracţii melodice se întâlnesc pe GA spre DI . Când precedă un stih . preluând şi caracteristicile lui . şi începe de la DI . şi se coboară pe DI . cu încheierea corespunzătoare . pe NI' de sus spre PA' de sus . De obicei melosurile acestuia modulează Aghia diatonic moale . se urcă la ZO natural diatonic moale . Nenano este îndeosebi . rezultatul fiind că imitonurile devin diezi enarmonici . 185 .

186 .

etc . Intervalul de gradul al optulea se numeşte eptafonic sau octacord . 187 . în timp ce atunci când este mărit sau micşorat aparţine intervalelor diafonice . ) şi de gradul al şaptelea ( NI . etc . 42 şi 72 secţiuni . deoarece se situează între intervalele diafonice şi simfonice . GA . în timp ce atunci când este mărit sau micşorat se consideră că face parte dintre intervalele diafonice .VU .KE . când sunt emise în acelaşi timp .DI .Simfoniile de gradul al patrulea .DI . etc . Intervalul de gradul al cincilea se numeşte tetrafonic sau pentacord deoarece ste alcătuit este alcătuit din patru intervale şi din cinci suntete . ) şi de gradul al şaselea ( VU .NI' . Când este format din 42 de secţiuni este perfect .GA . Emiterea sincronică a sunetelor marginale se aude simfonic . PA . ) şi de gradul al optulea .ZO' . dă ascultătorului sentimentul diafoniei .PA . Intervalele muzicale se împart în : diafonice . Simfonice sau simfoniile se numesc intervalele de gradul al patrulea ( NI -GA . PA VU . PA . şi aceste intervale constituie temelia determinării şi formării scărilor sau sistemelor muzicale . Intervalul de gradul al patrulea se numeşte trifonie sau tetracord . deoarece emiterea simultană a sunetelor marginale se aud în mod plăcut de către ascultător . Diafonice sau diafoniile se numesc intervalele de gradul al doilea ( NI .NI' etc . PA . deoarece este alcătuit din trei intervale şi din patru sunete . ) şi de gradul al cincilea ( NI . formează o simfonie . ) . etc . Parafonice sau parafoniile se numesc intervalele de gradul al treilea ( NI .PA' . ) . PA . parafonice şi simfonice .ANEXA I PARTEA TEORETICĂ SISTEMELE MUZICALE SAU SIMFONIILE Sistem se numeşte un şir de sunete şi de intervale al cărui sunete de la extremităţi. Când este format din 30 de secţiuni este perfect . al cincilea şi al optulea sunt intervale perfecte atunci când sunt alcătuite din 30 . însă alcătuirea scărilor sau sistemelor muzicale nu se fundamentează pe acestea deoarece sunt considerate imperfecte . deoarece emiterea sincronică a sunetelor de la extremităţi . deoarece este format din şapte intervale şi opt sunete . Când este alcătuit din 72 de secţiuni este perfect . etc .

şi se măsoară cu două bătăi . fie între ele ( ehuri plagale ) .un tetracord mărit cu un ton mare . deoarece conţine şi două simfonii mai mici .din tonuri mari şi imitonuri ( diatonice ) . CARACTERISTICILE TETRACORDULUI Tetracordul este temelia tuturor scărilor muzicale şi sistemelor simfonice . . tetracordul şi pentacordul . care cuprinde două picioare de ritm de doi . Alte picioare ritmice întâlnite sunt : de cinci . Este intervalul perfect prin excelenţă dintre toate sistemele simfonice . scările vor aparţine nuanţei genului enarmonic . Din cele patru sunete ale fiecărui tetracord al scării .din tonuri mari . RITMUL ŞI PICIOARELE RITMICE ÎN MUZICA BISERICEASCĂ În muzica bisericească . Cele intermediare sunt mobile şi în funcţie de poziţia lor . de şase . scările vor aparţine nuanţei de cromatic moale . de trei şi de patru sunt notate la începutul şi la finalul lor cu bară dublă . enarmonice mijlocii şi imitonuri ( cromatice ) . diezi enarmonici . fie în exteriorul acestora ( ehuri autentice ) . în timp ce diapasonul se formează din două tetracorduri şi un ton mare . primul şi al patrulea sunt fixe . şi în interiorul lor cu bară de legătură . . Aceasta deoarece pentacordul se formează dintr .dacă sunt alcătuite : . stabilesc intervalele care dau nota distinctivă a genurilor şi nuanţelor . Aceste picioare ritmice mixte care rezultă din combinaţiile ritmului de doi .din imitonuri ( diatonice şi cromatice ) şi triimitonuri . de şapte şi mai rar de opt şi de nouă . .din tonuri mărite şi micşorate . Indiferent însă de poziţia pe care o vor avea . mijlocii şi mici . scările vor aparţine nuanţei cromatice dure . scările vor aparţine nuanţei diatonice moi. scările vor aparţine nuanţei diatonice dure . În melosurile irmologice şi papadice grabnice .Se numeşte şi diapason . În locul 188 .din tonuri mici . ritmul de bază este cel de patru . . deoarece conţine toate sunetele şi intervalele scării muzicale . ritmul este stabilit de silabele accentuate ale textului . unde de obocei fiecare silabă corespunde unei bătăi .

ritmul fundamental fiind cel de patru . MARCAREA ŞI MĂSURAREA RITMURILOR  ritmul de patru  ritmul de cinci: a) b)  a) b)  a) trei batai b) trei batai c) trei batai  189 ritmul de sapte: ritmul de sase: cu doua batai cu doua batai cu doua batai cu trei batai cu doua batai cu cu cu ritmul de opt: . ritmul se stabileşte luând în considerare interpretarea muzicală a textului . îndeosebi de caracterele hironimice . stihirarice pe larg şi papadice moderate . ci ţinând cont şi de interpretarea muzicală a textului . În melosurile stihirarice şi papadice pe larg . Sunt căutate mai întâi verbele . ritmul se stabileşte nu doar cu ajutorul silabelor accentuate . trei sau mai multe bătăi . prepozitiile . În melosurile irmologice . unde fiecărei silabe îi corespund fraze muzicale întregi . adverbele şi participiile . unde fiecărei silabe îi corespund două . apoi urmează adjectivele . conjuncţiile şi articolele . precum şi pe caracterele hironomice .fiecărui picior ritmic se consideră silabele accentuate . substantivele .

cu bară deasupra Aceste semne au fost validate de Comisia Muzicală din 1881 . . ftoraua se numeşte hisar . . c ) o ftora care provine din ftoraua diatonică dură. şi care au fost înlocuite cu caractere asemănătoare ). introducând noi semne şi modificându . au întocmit caractere hironomice şi vocale ( care subconţin şi modul complex de scriere de altădată.ftorale : a ) o ftora care provine din cea a ehului II adăugând o bară în dreapta b ) o ftora care provine din cea a ehului Nenano. NISABUR ŞI HISAR Cei trei dascăli ai sistemei noi. pentru a simplifica modul de scriere muzicală .le oarecum pe cele existente . cu bară jos . .1883. Astfel au apărut şi aceste trei semne . ftoraua se numeşte nisabur şi ftoraua muştar 190 .a) cu trei batai b) cu trei batai c) cu trei batai  cu trei batai ritmul de noua DESPRE FTORALELE : MUŞTAR . şi după nuanţe.

ftora ce aparţine genului cromatic. se scrie de obicei pe sunetul KE şi face pe DI diez şi pe ZO' de sus ifes. Aceste atracţii identice sunt făcute pe sunetele care se găsesc sub NI' de sus . Nisaburul .La opririle şi rotaţiile melodiei în jurul lui DI . Staţionarea melosului pe Ga realizează intervalul imiton DI .VU sunt cu diezi enarmonici . intervalele DI . VU natural şi PA diez.GA.GA şi GA .VU este imiton . ftora ce aparţine genului cromatic. Muştarul . se scrie de obicei pe sunetul DI şi face pe GA diez.VU imitonuri . când pe acesta se pune ftoraua nisabur .GA. ftora ce aparţine genului diatonic dur şi se scria iniţial pe NI' de sus . 191 . Când melosul coboară până la VU fără să se oprească pe acesta şi se întoarce spre DI atunci DI .GA are diez enarmonic şi GA . GA . se scrie pe DI şi face în coborâre un imiton şi două tonuri mici .Hisarul . Staţionarea pe VU face intervalele DI .

NI . b ) Exerciţii de urcare a două . PA .GA . De exemplu : NI . trebuie să ştim bine care este şi ce face fiecare caracter . etc . VU .VU . etc .PA VU . NI . De exemplu : NI . PA .NI . c ) Exerciţii de urcare a două . a ) Exerciţii de urcare şi coborâre neîntreruptă a sunetelor scării de la NI .VU . trei .GA .VU .PA NI . să fie citite în mod ritmic şi cu denumirea sunetelor fără a le cânta decât mai apoi . VU . trei sau patru sunete de la NI . EXERCIŢII ELEMENTARE DE PARALAGHIE RITMUL DE DOI 192 . GA .PA . NI .PA . cu întoarcerea în coborâre sărită la sunetul iniţial .VU . patru sunete .PA .ANEXA II EXERCIŢII DE PARALAGHIE ÎN SCARĂ NATURALĂ ( DIATONICĂ MOALE ) Înainte de a începe exerciţiile . cu întoarcerea în coborâre la sunetul iniţial . etc .PA .NI . Toate exerciţiile trebuie mai întâi .

193 .

RITMUL DE TREI 194 .

195 .

RITMUL DE PATRU 196 .

197 .

clasma 198 .

199 .

200 .

201 .

202 .

203 .

204 .

205 .

206 .

207 .

208 .

209 .

210 .

211 .

212 .

213 .

214 .

215 .

216 .

217 .

218 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->