Sunteți pe pagina 1din 39

Proiect conanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

suport de curs

Dezvoltare Durabil
Filiala Cluj-Napoca a Fundaiei nvmntului Preuniversitar al Cooperaiei Meteugreti Spiru Haret

str. Al.V. Voevod, nr. 55A, 400436; tel./fax : 0264 414992, 414974; email: cj@ucecom.org web: cj.ucecom.org

Cuprins

Cuprins ................................................................................................................................ 2 Capitolul 1. Introducere in dezvoltarea durabila................................................................. 3 1.1. Izvoare ale conceptului de dezvoltare durabila ........................................................ 3 1.2. Principiile fundamentale ale dezvoltarii durabile .................................................... 4 Capitolul 2. Legislatia in domeniul protectiei mediului, drepturilor omului, egalitatii de sanse .................................................................................................................................... 7 2.1. Strategia de Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene ............................................. 7 2.2. Strategia de la Lisabona ........................................................................................... 9 2.3. Strategia Romaniei in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile ......... 11 2.4. Educatie pentru drepturile omului ......................................................................... 13 Capitolul 3. Oportunitatile oferite de Uniunea Europeana Romaniei ............................... 18 3.1. Politica de Coeziune a Uniunii Europene .............................................................. 18 3.2. Instrumentele structurale ale Uniunii Europene .................................................... 19 3.3. Provocarea pentru Romnia ................................................................................... 21 3.4. Abordarea programatic......................................................................................... 23 Capitolul 4. Politica de mediu in Uniunea Europeana ...................................................... 28 4.1. Obiective si principii .............................................................................................. 29 4.2. Instrumente de aplicare a politicii de mediu .......................................................... 30 4.3. Strategii ale politicii de mediu ............................................................................... 32 Capitolul 5. Politica de mediu n Romnia ....................................................................... 33 5.1. Scurt istoric ............................................................................................................ 33 5.2. Programe de sprijin a politicii naionale de mediu ................................................ 34

Capitolul 1. Introducere in dezvoltarea durabila

1.1. Izvoare ale conceptului de dezvoltare durabila


Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica, al caror fundament il reprezinta in primul rand asigurarea unui echilibru intre sistemele socio-economice si elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabila urmareste si incearca sa gaseasca un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situatie in care se regaseste un raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu inconjurator, economic sau social. Cea mai cunoscuta definitie a dezvoltarii durabile este cu siguranta cea data de Comisia Mondiala pentru Mediu si dezvoltare (WCED) in raportul Viitorul nostru comun, cunoscut si sub numele de Raportul Brundtland: dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi. Scurt istoric al dezvoltarii durabile Conceptul de dezvoltare durabila a luat nastere acum 30 de ani, ca raspuns la aparitia problemelor de mediu si a crizei resurselor naturale, in special a celor legate de energie. Conferinta privind Mediul de la Stockholm din 1972 este momentul in care se recunoaste ca activitatile umane contribuie la deteriorarea mediului inconjurator, ceea ce pune in pericol viitorul omenirii. Cativa ani mai tarziu, in 1983, isi incepea activitatea Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare (WCED), condusa de Brundtland, dupa o rezolutie adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite. Doi ani mai tarziu in 1985 era descoperita gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii, si pirn Conventia de la Viena a inceput cautarea unor solutii pentru reducerea consumului de substante care dauneaza stratului protector de ozon care inconjoara Planeta. Termenul de dezvoltare durabila a inceput sa devina foarte cunoscut abia dupa Conferinta internationala privind mediul si dezvoltarea, organizata de Natiunile Unite la Rio de Janeiro in vara lui 1992, cunsocuta sub numele de Summit-ul Pamantului, la care au participat reprezentanti din aproximativ 170 de state. In 2002 a avut loc la Johannesburg, Summit-ul privind 3

dezvoltarea durabila. Agenda Locala 21 a fost elaborata si adoptata Summit-ul Mondial de la Rio de Janeiro in 1992, ca instrument de promovare a conceptului dezvoltarii durabile. Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv si al Uniunii Europene, incepand cu 1997, cand a fost inclus in Tratatul de la Maastricht, iar in 2001 la summit-ul de la Goetheborg a fost adoptata Strategia de Dezvoltare Durabila a UE, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona in 2002.

1.2. Principiile fundamentale ale dezvoltarii durabile


Un principiu de sustenabilitate este un principiu avut in vedere la fundamentarea managementului strategic si integrat al dezvoltarii durabile. Un criteriu de sustenabilitate presupune ca, la nivel minim, generatiile viitoare ar putea sa traiasca mai rau decat generatiile actuale. Criteriul sustenabilitatii cere indeplinirea conditiilor necesare pentru un acees egal la baza de resurse de catre fiecare dintre generatiile viitoare. Criteriile fundamentale ale dezvoltarii durabile, stabilite de Comisia Comunitatii Europene inca din anul 1993, sunt urmatoarele ; - mentinerea in totalitate a calitatii vietii: - mentinerea unui acees continuu la resursele naturale; - evitarea deteriorarilor permanente asupra mediului inconjurator; In anul urmator, 1994, Grupul de lucru asupra dezvoltarii durabile de la Salzburg, Austria, a cuprins in grupul de criterii ale dezvoltarii durabile: umanismul si calitatea ridicata a vietii, prezervarea diversitatii culturale si regionale, distributia echitabila a bogatiei si resurselor, supravietuirea umana, prezervarea deteriorarii ireversibile sau exploatrii resurselor naturale, stabilizarea in interiorul capacitatii purtatoare a ecosistemelor, prezervarea biodiversitatii. Managementul strategic al dezvoltarii durabile presupune, pe langa stabilirea unor obiective pe termen lung (15-20 ani), compatibilizate cu cele pe termen scurt si mediu, si aplicarea unui set de principii si criterii validate eficient pe plan international. Aceste principii se prezinta dupa cum urmeaza: 4

- Managementul integrat este principiul care presupune abordarea in maniera unitara a proceselor de productie, procesare, transport, distributie, utilizare si depozitare, tinand seama de ciclul de viata al produselor si tahnologiilor, implicarea stakeholderilor si coordonarea interinstitutionala ; - Echitatea intergenerationala, este o cerinta potrivit careia generatia prezenta are dreptul de a folosi si beneficia de resursele pamantului, cu obligatia de a tine seama de impactul pe termen lung al activitatii acesteia si de a sustine baza de resurse si mediul global si in beneficiul generatiilor viitoare; - Precautia reprezinta instrumentul decizional prin care se intreprind actiuni de raspundere (contracarare) la amenintarile legate de pagubele serioase si ireversibile cauzate sanatatii umane si/sau mediului, atunci cand nu dispunem de o informatie stiintifica necesara; - Abordarea ciclului de viata al bunurilor, serviciilor si tehnologiilor evalueaza consecintele asupra mediului generate de efectele economice legate de diferitele stadii ale prelucrarii si valorificarii produselor de piata. - Preventia presupune stabilizarea prejudiciilor aduse sanatatii umane si a capitalului natural de fenomenele si procesele economice care ar putea fi prevenite prin investitii si costuri de modernizare, reparatii, tratare sau compensare; este cunoscut ca prevenirea unor prejudicii este cu mult mai eficienta decat inlaturarea consecintelor dupa ce acestea s-au produs; - Substitutia presupune inlocuirea unor produse si servicii ineficiente, mari consumatoare de resurse de mediu cu altele mai eficiente si cu impact ecologic mai redus si mai putin daunatoare; - Principiul poluatorul plateste sau al internalizarii costurilor marginale externe (externalitatilor negative) stabileste folosirea mecanismelor de piata pentru ca poluatorii sa suporte in totalitate costurile sociale si de mediu ale activitatii lor si ca aceste costuri sa fie reflectate in preturile si tarifele bunurilor si serviciilor; - Internalizarea externalitatilor pozitive (beneficiilor marginale externe) vizeaza folosirea unui sistem de subventii corective, stimulente pentru activitatile care beneficii marginale la partile terte fara ca acestea sa plateasca ( cercetare-dezvoltare, protectia mediului, educatie, dezvoltare regionala, intreprinderi mici si mijlocii etc);

- Participarea publica presupune accesul nerestrictionat la informatia privind mediul si resursele sale, dreptul publicului de a lua decizii in domeniul mediului si a resurselor sale si de a lua in considerare consecintele acestora, dreptul de acunoaste din timp posibilele riscuri de mediu si asupra resurselor; - Principiul bunei guvernari prevede ca autoritatile si institutiile statului sa-si desfasoare activitatea transparent, eficient si onest, in conditiile prevederii si penalizarii poluarii si ale promovarii protectiei mediului; - Parteneriatele public-privat si privat-public se bazeaza pe cooperarea directa, inter si intrainstitutionala, intre partile interesate (stakeholders) reprezentate de autoritatile si institutiile publice, ONG, grupuri si firme industriale, retele si oameni de afaceri, care impreuna pot obtine o valoare adaugata superioara pentru sustenabilitatea cresterii economice la niveluri macro si microeconomic ; - Cooperarea intre state include responsabilitati comune, dar diferentiate, in functie de nivelul de dezvoltare al tarilor; se pot aplica o serie de abordari diferentiate in ceea ce priveste obligatiile economico-financiare pentru protectia mediului la nivel local, regional si international, tarile dezvoltate recunoscand faptul ca le revine o responsabilitate mai mare, inclusiv in ceea ce priveste acordarea de asistenta tarilor in curs de dezvoltare sau cu economie de piata emegenta. Principiile si abordarile criteriale ale managementului strategic al dezvoltarii economice durabile a Romaniei sunt in deplin consens cu spiritul si recomandarile Declaratiei de la Rio, Agendei 21, Declaratiei Mileniului si al celorlalte documente aprobate prin consens la Summit-urile mondiale ale dezvoltarii durabile. Pe plan mondial exista si abordari sectoriale in ceea ce priveste criteriile si principiile dezvoltarii durabile din punctul de vedere al resurselor acesteia.

Capitolul 2. Legislatia in domeniul protectiei mediului, drepturilor omului, egalitatii de sanse

2.1. Strategia de Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene


Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene ncepnd cu anul 1997, prin includerea sa n Tratatul de la Maastricht. n anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona, n anul 2002. n anul 2005, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicnd, n luna februarie, o evaluare critica a progreselor nregistrate dupa 2001, care puncteaza si o serie de directii de actiune de urmat n continuare. Documentul a evideniat si unele tendinte nesustenabile, cu efecte negative asupra mediului nconjurator, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv schimbarile climatice, ameninarile la adresa sanatatii publice, saracia si excluziunea sociala, epuizarea resurselor naturale si erodarea biodiversitatii. Ca urmare a identificarii acestor probleme, n iunie 2005, sefii de state si guverne ai tarilor Uniunii Europene au adoptat o Declaratie privind liniile directoare ale dezvoltarii durabile, care ncorporeaza Agenda de la Lisabona, revizuita, pentru cresterea economica si crearea de noi locuri de munca drept o componenta esentiala a obiectivului atotcuprinzator al dezvoltarii durabile. Dupa o larga consultare, Comisia Europeana a prezentat, la 13 decembrie 2005, o propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001. Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia rennoita de Dezvoltare Durabila, pentru o Europa extinsa. Documentul este conceput ntr-o viziune strategica unitara si coerenta, avnd ca obiectiv general mbunatatirea continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin crearea unor comunitati sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele n mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei n vederea asigurarii prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii sociale. 7

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila, ce reprezinta fundamentul Strategiei Naionale a Romniei n domeniu, completeaza Strategia de la Lisabona si se doreste a fi un catalizator pentru cei ce elaboreaza politici publice si pentru opinia publica, n scopul schimbarii comportamentului n societatea europeana si, respectiv, n societatea romneasca si implicarii active a factorilor decizionali, publici si privai, precum si a cetaenilor n elaborarea, implementarea si monitorizarea obiectivelor dezvoltarii durabile. Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene si statelor sale membre, implicnd toate componentele instituionale la nivel comunitar si naional. Este subliniata, de asemenea, importana unei strnse conlucrari cu societatea civila, partenerii sociali, comunitaile locale si cetaenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltarii durabile. n acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: Protecia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului; Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitaii culturale, egalitaii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel; Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitaii pentru asigurarea unor standarde de viaa ridicate si unor locuri de munca abundente si bine platite; ndeplinirea responsabilitailor internaionale ale UE prin promovarea instituiilor democratice n slujba pacii, securitaii si libertaii, a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile pretutindeni n lume. Pentru a asigura integrarea si corelarea echilibrata a componentelor economice, ecologice si socio-culturale ale dezvoltarii durabile, Strategia UE statueaza urmatoarele principii directoare: Promovarea si protecia drepturilor fundamentale ale omului; Solidaritatea n interiorul generaiilor si ntre generaii; Cultivarea unei societai deschise si democratice; Informarea si implicarea activa a cetaenilor n procesul decizional; Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; Coerena politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, naional si global; Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si consultarea factorilor interesai; 8

Utilizarea cunostinelor moderne pentru asigurarea eficienei economice si investiionale; Aplicarea principiului precauiunii n cazul informaiilor stiinifice incerte; Aplicarea principiului poluatorul plateste. Aspectele de continut ale Strategiei UE se concentreaza asupra unui numar de 7 provocari cruciale si 2 domenii trans-sectoriale. Multe dintre tintele convenite n cadrul UE sunt stabilite n expresie numerica sau procentuala, cu termene stricte de implementare, fiind obligatorii pentru toate statele membre. Strategia UE stabileste, de asemenea, proceduri precise de implementare, monitorizare si urmarire, cu obligatii de raportare la fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene si statelor membre, asupra angajamentelor asumate. Urmatorul termen pentru analizarea progreselor nregistrate si revederea prioritatilor Strategiei UE de catre Consiliul European este septembrie 2009, cu obligatia statelor membre de a raporta asupra implementarii Strategiilor Naionale pna cel mai trziu n luna iunie 2009. ntruct Romnia s-a angajat sa finalizeze propria Strategie Naionala pentru Dezvoltare Durabila, revizuita, pna la sfrsitul anului 2008 si sa o prezinte apoi Comisiei Europene, primul termen de raportare asupra implementarii este luna iunie 2011.

2.2. Strategia de la Lisabona


Este cunoscut i sub denumirea - Agenda Lisabona sau Procesul Lisabona. A fost adoptat de Consiliul European la Lisabona n martie 2000 pe o perioad de 10 ani. Scopul principal este transformarea Uniunii Europene n cea mai dinamic i competitiv economie a lumii. Obiectivele principale ale strategiei sunt: Impulsionarea activitii economice din UE; Creterea numrului locurilor de munc; Impulsionarea investiiilor mari; Accent pe cercetare i dezvoltare; Proceduri simplificate n deschiderea de noi firme (ageni economici); Reducerea birocraiei; 9

Creterea ratei de angajare a tinerilor, femeilor; Liberalizarea pieelor; ncurajarea spiritului antreprenorial i a competiiei corecte; Cunoaterea i accesul la informaie care s duc la dinamizarea proceselor de convergen i integrare economic; Elaborarea de politici sntoase macroeconomice pentru susinerea procesului de cretere economic i ocuparea forei de munc; Stabilizarea preurilor; Promovarea competitivitii i dinamismul economic prin majorarea investiiilor capitalului uman; Continuarea i intensificarea reformelor pe piaa muncii; ntrirea viabilitii finanelor publice; Reformarea sistemelor de pensii i sntate; Reducerea datoriei publice. Obiectivul strategiei - pn n 2010 trebuie s devin cea mai competitiv i cretere

dinamic economiei bazat pe cunoatere din lume, capabil s genereze coeziune social.

economic susinut de o rat mare de ocupare a forei de munc i o extraordinar Se ncearc reducerea decalajului economic ntre SUA i UE. Referitor la reforma economic se pot enumera urmtoarele: - Intensificarea concurenei n rile UE; - Restructurarea pieelor muncii; - ntrirea coeziunii sociale i asigurarea comaptibilitii ntre politicile economice i cele de mediu (vezi Rabla). Obiectivele fundamentale stabilite: o Consolidarea pieei unice n domeniul telecomunicaiei, a energiei i a serviciilor financiare; o Facilitarea accesului la noi tehnologii; o ncurajarea cercetrii prin alocarea a 3% din PIB pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare; o Adoptarea regimului unic de brevete european; o Creterea concurenei n transportul feroviar i aerian; 10

o Creterea gradului de ocupare prin stimularea micilor ntreprinztori; o Perfecionarea profesional a lucrtorilor, nvarea continu, permanent pe toat durata vieii; o Revizuirea general a sistemului de pensii pentru sustenabilitatea sistemului; o Modernizarea proteciei sociale prin reducerea numrului de persoane supuse riscului de excludere social; o n piaa muncii - flexibilitate i siguran n munc; o Reforma n piaa muncii trebuie s asigure o balan ntre cererile de locuri de munc i o mai nou flexibilitate i o aspiraie a cetenilor pentru o mai mare siguran a locurilor de munc; o Politici active de formare a lucrtorilor aflai n omaj, puin calificai; o Msuri complete pentru angajarea tinerilor, a celor din grupurile minoritare, a femeilor, pentru renunarea la discriminri etc.; o Angajament ferm pentru lupta mpotriva discriminrilor (ras, gen, vrst).

2.3. Strategia Romaniei in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile


i n Romnia, ca i n alte ri, problemele de protecie a mediului se pun cu acuitate, n special ca urmare a polurii locale intense a factorilor de mediu de ctre industrie i agricultur sau de ctre centrele populate, precum i a existenei unei poluri transfrontaliere, care au condus n unele zone la dereglarea ecosistemelor i la nrutirea condiiilor de via ale oamenilor. Fr ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabil. Dezvoltarea durabil include protecia mediului, iar protecia mediului condiioneaz dezvoltarea durabil. Strategia proteciei mediului se regsete prin urmare, prin coordonatele sale eseniale, n Strategia naional pentru dezvoltare durabil a Romniei.

11

n anul 1995 a fost elaborat i aprobat Strategia proteciei mediului, publicat n 1996 cu sprijinul Programului PHARE, iar n anul 1999 guvernul a aprobat Strategia naional pentru dezvoltare durabil. ncepnd cu anul 2001, Programul de Guvernare stipuleaz msuri i aciuni concrete care vizeaz ocrotirea i asigurarea unui mediu curat i sntos pentru toi locuitorii rii, respectndu-se totodat i principalele obiective i prioriti din Programul naional de aciune pentru protecia mediului. Modificrile care au intervenit n evoluia calitii factorilor de mediu, modificrile survenite n starea economico-social a rii n ultimii ani, elaborarea Strategiei naionale pentru dezvoltare durabil, emiterea unor reglementri guvernamentale care au legtur cu protecia mediului, activitile de elaborare a unor strategii sectoriale n curs de desfurare, noi Convenii i Acorduri internaionale la care Romnia a devenit parte, documente i reglementri pe plan regional i internaional pe probleme de mediu .a. au fcut necesar, an de an, actualizarea Strategiei proteciei mediului n Romnia, includerea principalelor prevederi ale acestora i corectarea obiectivelor strategice. Aadar, Strategia proteciei mediului, ca i alte strategii,are un caracter dinamic. Principiile generale care au stat la baza elaborrii strategiei de protecie a mediului sunt: conservarea i mbuntirea condiiilor de sntate ale oamenilor; dezvoltarea durabil; evitarea polurii prin msuri preventive; conservarea diversitii biologice i reconstrucia ecologic a sistemelor deteriorate; conservarea motenirii valorilor culturale i istorice; principiul poluatorul pltete; stimularea activitii de redresare a mediului. Criteriile care stau la baza stabilirii prioritilor privind aciunile ce trebuie ntreprinse, necesare redresrii i ocrotirii mediului, sunt: meninerea i mbuntirea sntii populaiei i a calitii vieii; meninerea i mbuntirea potenialului existent al naturii; aprarea mpotriva calamitilor naturale i accidentelor; respectarea prevederilor conveniilor iprogramelor internaionale privind protecia mediului; 12

raport maxim beneficiu / cost; integrarea Romniei n Uniunea European. n Strategia proteciei mediului au fost stabilite obiective pe termen scurt (pn n 2004), mediu (pn n 2010) i lung (pn n 2020), avnd la baz principiile generale i criteriile care s-au avut n vedere la stabilirea prioritilor privind aciunile ce trebuie ntreprinse n vederea proteciei mediului.

2.4. Educatie pentru drepturile omului


Educaia pentru drepturile omului (EDO) a nregistrat n timp multiple definiii i abordri. Programul pentru tineret al Consiliului Europei, una dintre cele mai active instituii n acest domeniu, a definit EDO drept "() programe i activiti educaionale care promoveaz egalitatea demnitii umane, n conexiune cu alte programe care promoveaz nvarea intercultural, participarea i susinerea minoritilor". Ca i alte dimensiuni ale educaiei, EDO este deseori definit prin scopul su: programe i activiti care urmresc s dezvolte o cultur n care drepturile omului sunt nelese, aprate i respectate. Aceasta nu nseamn o limitare a obiectivelor EDO la dobndirea de cunotine, la informarea despre drepturile omului, ci presupune n egal msur cunoaterea i respectarea lor, o interrelaionare de atitudini, comportamente, convingeri, norme i regulamente. Obiectivele generale ale EDO vizeaz promovarea respectului pentru drepturile omului i pentru libertile fundamentale, a respectului fa de sine i respectul fa de alii; dezvoltarea unor atitudini i comportamente care s conduc la respectarea drepturilor celorlali, promovarea egalitii de gen, respectarea, nelegerea i valorizarea diversitii culturale, n special n ceea ce privete diferenele naionale, etnice, religioase, lingvistice i alte minoriti sau comuniti; promovarea ceteniei active i a democraiei. Rezultatele EDO se reflect n: cunotine (nvare despre drepturile omului), competene (nvare pentru drepturile omului), atitudini i valori (nvare prin drepturile omului). O definiie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca i n cazul altor valori fundamentale - binele, adevrul, dreptatea. n sens juridic, un drept este o revendicare pe 13

care suntem ndreptii s o cerem. Un drept al omului este o revendicare atribuit prin simpla condiie de a fi fiin uman. La baza drepturilor omului stau valorile fundamentale: demnitatea uman, egalitatea, xisten interpersonal i interstatal n mod practic. De exemplu: libertatea, respectul pentru cellalt, nediscriminarea, tolerana, dreptatea, responsabilitatea. Drepturile omului i au rdcinile n multe culturi i tradiii ancestrale. Codul Hammurabi, n Babilonia (Irak, 2000 .Hr.) a fost primul cod legislativ scris. A urmrit s impun domnia legii n regat, s distrug rul i violena, s previn opresiunile asupra celor slabi de ctre cei puternici (), s nale ara i s promoveze binele oamenilor". Un faraon din Egiptul antic (2000 .Hr.) ddea instruciuni subordonailor ca "atunci cnd un reclamant vine din Egiptul de Sus sau de Jos, s se asigure c totul se face conform legii, c drepturile fiecruia sunt respectate". Carta Cyrus (Iran, 570 .Hr.), iniiat de regele Persiei pentru poporul su, prin care erau recunoscute dreptul la libertate, securitate, libertate de micare i unele drepturi sociale i economice. Magna Carta englez i Declaraia Drepturilor (1215), elaborat de nobilii englezi i membrii clerului mpotriva abuzului de putere al regelui John I, a enumerat o serie de drepturi i a pus bazele principiului egalitii n faa legii. n secolele XIX-XX au fost adoptate primele tratate internaionale de drepturile omului, o serie de probleme legate de drepturile omului au nceput s fie discutate la nivel internaional, n special cele privind sclavia, negoul de persoane, condiiile inumane de munc i munca copiilor. n sec. XX, Carta Naiunilor Unite, semnat la 26 iunie 1945, statueaz ca obiectiv fundamental al Naiunilor Unite "aprarea generaiilor viitoare de eventualele rzboaie" i "reafirmarea credinei n drepturile fundamentale ale omului, n demnitatea i valoarea omului i n egalitatea de drepturi dintre femei i brbai". La nivelul Naiunilor Unite, Carta Internaional a Drepturilor Omului cuprinde: Declaraia Universal a Drepturilor Omului (1948), Convenia Internaional asupra Drepturilor Civile i Politice i Convenia Internaional asupra Drepturilor Economice, Sociale i Politice (1996). Recent, a fost elaborat i Carta Social European, care urmrete asigurarea anumitor standarde de via ale popoarelor din Europa. Aproape toate regiunile lumii au elaborat propriile instrumente pentru protecia drepturilor omului: Convenia American a Drepturilor Omului (1969), Carta African a 14

Drepturilor Omului i Popoarelor (1986), Convenia European a Drepturilor Omului (1950) i, recent, Declaraia Asiatic a Drepturilor Omului i Carta Arab a Drepturilor Omului. Comunitatea internaional a stabilit c drepturile omului sunt: - inalienabile (nimeni nu le poate pierde, dei n unele circumstane ele pot fi suspendate sau restricionate); - indivizibile, interdependente i interrelaionate (nu pot fi abordate izolat unele de altele); - universale (se aplic n mod egal pentru toate persoanele, indiferent de ras, culoare, sex, limb, religie, opinii politice sau de alt gen, origine naional, origine social sau alt tip de statut). Evoluia drepturilor omului este descris n literatura de specialitate prin trei "generaii". Prima generaie de drepturi a cuprins drepturile civile i politice, de ex., dreptul la via, dreptul la asociere, dreptul la judecat dreapt, libertatea de expresie, dreptul de participare la viaa politic a societii i aa mai departe. Drepturile civile se refer la garantarea integritii fizice i morale, cele juridice - de obicei clasificate ca "drepturi civile" - protejeaz indivizii n relaia cu sistemul legislativ i politic, iar drepturile politice reglementeaz participarea la viaa socialb (de ex., dreptul la vot, dreptul de a se nscrie ntr-un partid politic, dreptul la asociere liber i de a participa la ntruniri, libertatea de expresie i accesul la informaii). Delimitrile ntre diferite tipuri de drepturi nu sunt clare, unele drepturi putnd fi ncadrate n mai multe categorii: de ex., dreptul la libera expresie este un drept civil, dar i unul politic. Valoarea central a primei generaii de drepturi a fost libertatea. A doua generaie de drepturi a inclus drepturile sociale, economice i culturale de ex., dreptul la o via decent, dreptul a munc, dreptul la sntate i la educaie, dreptul de a se asocia ntr-un sindicat. Valoarea fundamental care a stat la baza celei dea doua generaii a fost egalitatea: accesul egal la servicii, oportuniti sociale i economice echivalente. Drepturile sociale promoveaz participarea deplin la viaa social: dreptul la educaie, dreptul de a avea o familie, dreptul de a petrece timpul liber, dreptul la sntate, dreptl la non-discriminare. Drepturile economice se refer la standardele de via, ca premis a demnitii i libertii umane: dreptul la munc, la locuin, la asigurri sociale. Drepturile culturale cuprind dreptul de a participa liber la 15

viaa cultural a comunitii, dreptul la educaie, drepturi referitoare la pstrarea identitii culturale. A treia generaie de drepturi (solidaritatea) promoveaz o categorie nou de drepturi, aflate nc n curs de recunoatere: drepturile "colective" ale societii sau ale persoanelor. Acestea au aprut ca urmare a dezastrelor ecologice, a rzboaielor i srciei, fenomene care au atras atenia omenirii asupra dreptului la dezvoltare, la pace sau la un mediu sntos, la asisten umanitar. Protecia drepturilor omului sau solicitarea respectrii acestora se realizeaz prin uilizarea mecanismelor legale sau prin diferite activiti ale societii civile - campanii, lobby. La nivel internaional, exist tratate, acorduri, declaraii sau convenii, coercitive sau nu, care recomand norme de conduit pentru state i semnific angajamentul statelor respective de a proteja drepturile indivizilor. n Europa, exist Curtea European a Drepturilor Omului, care se ocup cu protecia drepturilor omului i vegheaz ca statele s-i ndeplineasc obligaiile conforme legislaiei drepturilor omului. Organizaiile nonguvernamentale sau alte grupuri de iniiativ civic au un rol important n asigurarea respectrii drepturilor omului. ONG-urile ofer asisten direct persoanelor ale cror drepturi au fost nclcate, exercit presiuni pentru modificarea legislaiei naionale i internaionale, formuleaz propuneri pentru modificarea legislaiei i dezvolt programe educaionale pentru cunoaterea i respectarea drepturilor omului. Cunoaterea drepturilor i a mijloacelor de aprare a lor sunt premise pentru asigurarea respectrii acestora n situaii cotidiene. EDO mbin cu succes nvarea formal, non-formal i informal, pe tot parcursul vieii. Dr. Pasi Sahlberg a subliniat c "un numr mare al experienelor noastre de nvare s-au desfurat n afara sistemului de educaie formal: la locul de munc, n familie, n diferite organizaii i biblioteci" ("Building Bridges for Learning Recunoaterea i valorificarea educaiei non-formale n activitile cu tinerii"). Abordarea actual recomand centrarea EDO pe cel care nva, pe nevoile, preferinele, abilitile i dorinele fiecrei persoane, evideniind valoarea propriilor aciuni i a schimbrii personale. Contribuia cursantului, activismul su n procesul de nvare asigur eficacitatea i atractivitatea activitilor i sunt resurse educaionale fundamentale. Educaia pentru drepturile omului promoveaz cunoaterea intercultural i respectul pentru om, indiferent de ras, etnie, religie, gen, origini sociale etc. Astfel, pe 16

lng instrumentele care stipuleaz drepturile fundamentale, unele convenii sau tratate promoveaz i drepturile unor grupuri specifice, ca modalitate special de protecie, ntruct s-a constatat c acestea au fost deseori discriminate sau se afl ntr-o situaie de vulnerabilitate (dezavantajare). Obiectul unor asemenea documente l-au reprezentat drepturile minoritilor, ale copiilor, drepturile femeilor, ale refugiailor, drepturile prizonierilor de rzboi sau ale persoanele deinute. Un aspect important al EDO l reprezint interpretrile greite ale drepturilor. n multe situaii, protejarea drepturilor unui grup poate limita drepturile altui grup sau altor persoane. n alte situaii, drepturile omului sunt doar un slogan sau o scuz la ndemn pentru aciuni ale cror valori i scopuri declarate difer de inteniile sau efectele reale. De exemplu, lupta mpotriva terorismului este adesea un motiv pentru ngrdirea drepturilor i libertilor fundamentale, cum ar fi dreptul la libera circulaie. EDO a beneficiat de atenia i sprijinul multor instituii sau organizaii internaionale. Consiliul Europei a recomandat predarea i nvarea drepturilor omului n coli i ntrirea rolului societii civile n promovarea i protecia drepturilor omului. ONU a declarat perioada 1995-2004 "Decada Naiunilor Unite de educaie pentru drepturile omului". UNESCO a subliniat importana "nvrii de a tri mpreun" n i trans-societi, n condiiile societilor moderne multiculturale i multireligioase.

17

Capitolul 3. Oportunitatile oferite de Uniunea Europeana Romaniei

3.1. Politica de Coeziune a Uniunii Europene


Uniunea European este una dintre cele mai prospere zone din lume din punct de vedere economic i, potenial, una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, existena unor dispariti semnificative privind prosperitatea i productivitatea ntre statele membre i ntre regiunile acestora determin slbiciuni structurale majore. La nivelul Uniunii Europene exist mai mult de 19 milioane de omeri, ceea ce nseamn o rat a omajului de aproximativ 9% fa de 5% ct este n S.U.A. i Japonia. De asemenea, investiiile n cercetare i dezvoltare sunt mult mai mici n Uniunea European fa de cele nregistrate de aceste ri. Disparitile regionale au crescut n mod semnificativ, o dat cu integrarea celor 12 noi state membre n mai 2004 i ianuarie 2007. Astfel, 10% din populaia de la nivelul Uniunii Europene care triete n regiunile cele mai dinamice, genereaz de opt ori mai multe venituri n termeni de Produs Intern Brut (PIB) dect 10% din populaia care triete n zonele cel mai puin dezvoltate. Dincolo de statisticile privind PIB, exist totui inegaliti complexe ntre statele membre i celelalte regiuni datorate diferenelor n ceea ce privete: infrastructura; calitatea mediului nconjurtor; omajul i abilitile forei de munc relevante pentru dezvoltare; mrimea i diversitatea afacerilor; nivelurile de inovaie i utilizarea tehnologiei n afaceri. Politica de coeziune a Uniunii Europene este destinat reducerii acestor inegaliti i a dificultilor economice pe care acestea le genereaz, n vederea mbuntirii funcionrii Pieei Unice Europene. O mai bun funcionare a Pieei Unice Europene, va duce, la rndul ei, la creterea competitivitii Uniunii Europene i va genera creterea 18

veniturilor, aducnd astfel beneficii pentru economia ntregii Uniuni Europene. Politica de Coeziune, coroborat cu politicile de protecie a mediului i politica egalitii de anse conduce la promovarea unei dezvoltri durabile n cadrul Uniunii Europene. Reducerea inegalitilor este important pentru ca toate regiunile i grupurile sociale s poat contribui i beneficia de pe urma creterii economice a Uniunii Europene. Orice stat membru sau regiune al crei PIB nregistreaz un nivel mai mic dect 75% din media comunitar va primi alocri i va beneficia de finanri substaniale n cadrul obiectivului de convergen al politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013. Cu un nivel actual al PIB de aproximativ 35% din media la nivel european, Romnia, avnd n vedere statutul su de membru al Uniunii Europene, este eligibil pentru sprijinul acordat n cadrul Obiectivului Convergen, precum i pentru sprijin n cadrul Obiectivului Cooperare Teritorial European. Rapoartele anterioare privind situaia economico-social a regiunilor din Uniunea European indic faptul c Politica de Coeziune a reuit s reduc disparitile, n special n cazul statelor membre mai puin dezvoltate. Aceasta a avut o contribuie major la creterea cu 10% a Produsului Intern Brut n ri precum Grecia, Irlanda i Portugalia (1989-99) i a dus la crearea sau meninerea a 2,2 milioane de locuri de munc la nivelul Uniunii Europene n aceeai perioad.

3.2. Instrumentele structurale ale Uniunii Europene


Politica de Coeziune a Uniunii Europene este finanat prin instrumentele structurale. n termeni financiari, aceste instrumente ocup al doilea loc ca pondere n bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. n terminologia specific perioadei 2007-2013, Instrumentele structurale cuprind: Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR), Fondul Social European (FSE), cunoscute i sub denumirea de Fonduri structurale, i Fondul de Coeziune (FC). Pentru perioada 2007-2013, alocrile anuale destinate Romniei din aceste instrumente se vor ridica la un nivel de aproape 3-4 ori mai mare fa de nivelul fondurilor disponibile prin instrumentele de pre-aderare ale UE - Phare, ISPA i SAPARD. Alocarea 19

financiar global a fost stabilit prin Decizia Consiliului Europei din decembrie 2005 la cca. 3,8% din PIB (n sum absolut de 19,7 miliarde Euro). Fiecare instrument structural are o destinaie specific: 1. Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR) FEDR sprijin investiii n diferite domenii, astfel: Investiii n diferite tipuri de infrastructur, dezvoltarea de faciliti de producie i prelucrare, structuri instituionale pentru noi afaceri, dezvoltarea turismului, regenerare urban, uniti medicale, uniti de nvmnt, mbuntirea calitii mediului, precum i dezvoltarea reelelor locale i regionale de transport i a mijloacelor de transport n comun, etc. Investiii de tip sprijin financiar i consultan pentru IMM-uri, dezvoltarea de servicii pentru afaceri, cercetare i dezvoltare, iniiative de transfer tehnologic, crearea capacitilor pentru comunitile locale, etc. FEDR sprijin, de asemenea, investiii n contextul iniiativelor speciale de cooperare transfrontalier, transnaional i inter-regional n cadrul Obiectivului Cooperare Teritorial European. 2. Fondul Social European (FSE) FSE sprijin o gam larg de investiii n dezvoltarea resurselor umane i formare n conformitate cu Strategia European de Ocupare a Forei de Munc, care vizeaz: Integrarea n munc a omerilor prin formare profesional i diverse msuri privind piaa de munc; Sprijinirea ntreprinztorilor i msuri de mbuntire a abilitilor i productivitii persoanelor angajate; Implementarea de aciuni care s vizeze incluziunea social a persoanelor din grupurile dezavantajate; mbuntirea sistemelor de nvmnt, inclusiv a nvmntului profesional i tehnic. 3. Fondul de Coeziune (FC) Fondul de Coeziune contribuie la realizarea proiectelor mari de infrastructur cum ar fi construcia i modernizarea coridoarelor transeuropene de transport (TEN-T) i investiiile majore n infrastructura de mediu (ap, canalizare, deeuri etc). Fondul de Coeziune este disponibil pentru statele membre cu un nivel al VNB mai mic de 90% din nivelul mediu al Uniunii Europene. n prezent, n aceast categorie se ncadreaz att 20

Grecia, Portugalia i Spania, ct i cele 10 noi state membre. Dup integrare, Romnia i Bulgaria vor beneficia de asemenea de acest fond. 4. Fonduri complementare n Romnia, investiiile din instrumentele structurale vor fi completate de fondurile Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene i cele ale Politicii Comune de Pescuit. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) FEADR are ca scop creterea competitivitii n sectorul agricol, dezvoltarea mediului rural i mbuntirea calitii vieii n zonele rurale prin promovarea diversificrii activitilor economice i prin aciuni specifice destinate proteciei mediului nconjurtor. De asemenea, prin proiecte de tip LEADER, FEADR finaneaz i implementarea strategiilor de dezvoltare ale grupurilor locale de aciune din zonele rurale i a abordrilor experimentale (proiecte pilot) privind dezvoltarea rural. Fondul European pentru Pescuit (FEP) FEP sprijin investiiile pentru dezvoltarea resurselor acvatice vii, modernizarea ambarcaiunilor de pescuit i mbuntirea prelucrrii i comercializrii produselor piscicole. De asemenea, FEP sprijin i implementarea strategiilor pentru promovarea dezvoltrii durabile a zonelor de coast.

3.3. Provocarea pentru Romnia


Statutul de stat membru va aduce Romniei posibiliti de dezvoltare fr precedent. Prin politica de coeziune a Uniunii Europene, dezvoltarea economiei din Romnia devine o prioritate i pentru restul Uniunii Europene. Provocarea major pentru Romnia, ca stat membru al Uniunii Europene, va fi stimularea potenialului de cretere economic, meninerea i obinerea unor rate mari de cretere. Pentru a obine convergena real cu media de dezvoltare de la nivelul Uniunii Europene, strategia Romniei trebuie s se axeze pe investiiile necesare pentru a spori competitivitatea pe termen lung, pentru a promova crearea locurilor de munc i dezvoltarea durabil. 21

Prin intermediul sprijinului oferit prin Fondurile Structurale i de Coeziune, vor fi create, modernizate i extinse infrastructura i serviciile de baz, n special n sectorul transporturilor i al proteciei mediului, pentru a spori accesibilitatea i a oferi o mai mare deschidere economiilor de la nivel regional reforma sistemelor de nvmnt incluziunea social. Pentru ca Romnia s poat beneficia de oportunitile oferite de Piaa Unic, sunt necesare aciuni pentru modernizarea i restructurarea capacitii productive prin sprijinirea achiziionrii de noi echipamente necesare activitilor de producie, precum i prin furnizarea de servicii ctre ntreprinderi. Acestea presupun aciuni pentru mbuntirea accesului la finanare, promovarea cercetrii, dezvoltarea tehnologiei i inovaiei, precum i ncurajarea utilizrii la scar larg, n afaceri, a mijloacelor de comunicare i tehnologia informaiei. n cadrul politicii de coeziune, se va acorda o atenie deosebit tuturor acestor aciuni, cu o atenie special acordat sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM). Exist deja dispariti semnificative att ntre regiunile din Romnia, ct i n interiorul acestora. Pe msur ce economia va ncepe s se dezvolte n ansamblu, aceste inegaliti s-ar putea intensifica ntruct se cunoate tendina general de polarizare a dezvoltrii n zonele cele mai prospere. Principalele probleme care trebuie rezolvate pentru a promova o dezvoltare echilibrat n Romnia sunt: dezechilibrele de dezvoltare dintre vestul i estul rii datorate n principal apropierii zonelor din vestul Romniei de piaa vest-european, ceea ce acioneaz ca factor de cretere economic; nivelul foarte redus de dezvoltare al unor regiuni, cum sunt cele din nord-est, respectiv la grania cu Republica Moldova i cele sudice, situate de-a lungul Dunrii; inegalitile intra-regionale, care se manifest prin existena unor diferene majore de dezvoltare economic ntre judee i prezena unei structuri de mozaic a dezvoltrii economice; declinul oraelor mici i mijlocii; impactul puternic negativ al restructurrii industriale, n special n localitile monoindustriale. 22 i local. Vor fi de asemenea sprijinite investiiile n capitalul uman, msurile care vizeaz creterea accesului pe piaa muncii, i de formare profesional i va fi promovat

Cele 8 Regiuni de dezvoltare din Romnia 1. Nord-Est (Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui) 2. Sud-Est (Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta) 3. Sud (Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita) 4. Sud-Vest (Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti) 5. Vest (Arad, Timis, Caras-Severin, Hunedoara) 6. Nord-Vest (Bihor, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj) 7. Centru (Mures, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov) 8. Bucureti-Ilfov

3.4. Abordarea programatic


Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013 are la baz o analiz atent a situaiei socioeconomice a rii i include domeniile prioritare de investiii pe termen mediu i sursele financiare pentru sprijinirea acestor investiii, n cadrul crora o pondere important (43%) o au Fondurile Structurale i de Coeziune. n aceast prim etap de sprijinire a Romniei prin intermediul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Instrumentele Structurale vor interveni prin Programele Operaionale multianuale care acoper perioada din 2007 pn n 2013. 23

Sprijinul financiar al Uniunii Europene este alocat conform strategiei stabilite prin Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR) al Romniei pentru instrumentele structurale. Programele Operaionale deriv din CSNR i se constituie n documente strategice ce detaliaz prioritile de dezvoltare pentru fiecare sector n parte i pentru promovarea dezvoltrii regionale. Acestea reprezint angajamentul comun al Uniunii Europene i al Romniei pentru soluionarea aspectelor identificate n Planul Naional de Dezvoltare i n planurile de dezvoltare regional cu privire la dezvoltarea sectoarelor prioritare i dezvoltarea teritorial. Totodat, fiecare Program Operaional integreaz n strategie teme orizontale cheie care s reflecte i alte politici ale Uniunii Europene, n special cea cu privire la protecia mediului i promovarea egalitii de anse. Elaborarea Planului Naional de Dezvoltare, a planurilor de dezvoltare regional, a Cadrului Strategic Naional de Referin i a Programelor Operaionale s-a realizat cu respectarea principiului parteneriatului, prin consultri i prin implicarea unei game largi de actori din domeniul socio-economic. Parteneriatul are rolul de a furniza expertiz de specialitate pentru a mbunti procesul de programare i pentru a asigura relevana Programelor Operaionale pentru diferitele pri implicate n implementarea programului. Conform Cadrului Strategic Naional de Referin, pentru perioada de programare 20072013, Romnia a elaborat 7 Programe Operaionale n cadrul Obiectivului i Convergen (Creterea competitivitii economice, Mediu, Transport, Dezvoltare regional, Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea capacitii administrative Asisten tehnic) i colaboreaz cu rile vecine i alte state membre UE la elaborarea altor 11 Programe Operaionale n cadrul Obiectivului Cooperare teritorial european. In graficul de mai jos sunt prezentate att viitoarele Programe Operaionale ale Romniei, ct i instrumentele structurale care intervin n susinerea financiar a fiecruia dintre ele.

24

Cadrul Strategic Naional de Referin al Romniei pentru Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene

Obiectivul Convergen Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice va susine cu prioritate consolidarea i dezvoltarea sectorului productiv i crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea ntreprinderilor. Vor fi stimulate activitile de cercetare-dezvoltare-inovare cu aplicabilitate n mediul economic i se va urmri valorificarea potenialului TIC i aplicarea acestuia n sectorul public (administraie) i cel privat (ceteni, ntreprinderi). Totodat, programul vizeaz creterea eficienei energetice i dezvoltarea durabil a sectorului energetic. 25

Programul Operaional Sectorial Mediu (POS Mediu) urmrete mbuntirea standardelor de via i calitatea mediului, lund n considerare dou scopuri pe termen lung: asigurarea accesului general la utilitile publice de baz i mbuntirea calitii mediului. Prioritile de investiii vizate n cadrul programului sunt: mbuntirea standardelor de via prin asigurarea serviciilor de utiliti publice la standardele de calitate i cantitate cerute, n sectoarele de ap i deeuri; mbuntirea sistemelor municipale de termoficare, mbuntirea sistemelor sectoriale de management de mediu, precum i implementarea unei infrastructuri adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale n zonele cele mai vulnerabile. O atenie deosebit va fi acordat prevenirii inundaiilor i combaterii eroziunii n zonele costiere, n vederea reducerii impactului economic i social al unor astfel de fenomene. Investiiile n cadrul Programului Operaional Sectorial Transport (POS Transport) vizeaz mbuntirea reelelor de transport rutier, feroviar, aerian, fluvial i maritim, acordnd prioritate proiectelor aflate pe reeaua TEN-T (axele prioritare 7, 18 i 22). De asemenea, se va mbunti gradul de conectare a infrastructurii naionale i regionale la reeaua TEN-T. Investiiile vor conduce la sporirea accesibilitii la pieele regionale, naionale i internaionale, reducerea timpilor de deplasare i a costurilor de transport pentru pasageri i marf, precum i la creterea calitii serviciilor de transport. Programul Operaional Regional (POR) vizeaz diminuarea disparitilor interregionale i intra-regionale, precum i a celor dintre centrele urbane i zonele rurale adiacente, prin sprijinirea crerii mai multor piee integrate ale forei de munc i o utilizare mai bun a sinergiilor regionale. n acest scop, programul cuprinde intervenii n cadrul urmtoarelor domenii: mbuntirea infrastructurii publice regionale i locale (modernizarea reelelor de drumuri regionale/locale, infrastructura de sntate, infrastructura educaional); consolidarea mediului de afaceri regional/local (dezvoltarea infrastructurii de afaceri i sprijinirea microntreprinderilor); regional (sprijinirea regenerrii urbane). n cadrul Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) vor fi sprijinite investiiile n mbuntirea sistemului educaional i de pregtire profesional i se vor corela oferta educaional i cererea efectiv de for de munc. Programul vizeaz totodat modernizarea Serviciului Public de Ocupare, n 26 dezvoltarea turismului i local (reabilitarea infrastructurii turistice); dezvoltare urban durabil

sprijinul bunei funcionri a pieei muncii. Adaptabilitatea

forei de munc i a

ntreprinderilor, precum i formarea pe tot parcursul vieii vor reprezenta de asemenea elemente centrale ale programului. n acest sens, angajatorii vor fi ncurajai s investeasc n resursele umane angajate. Proiectele vizate vor contribui i la promovarea egalitii de anse i la combaterea excluziunii sociale a femeilor, minoritii rome i a altor grupuri vulnerabile de pe piaa muncii n vederea extinderii accesului acestora la locurile de munc existente sau nou-create. Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative vizeaz accelerarea reformei managementului public din administraia public prin intervenii n ciclul de politici publice (consolidarea capacitii managementului public a ministerelor i implementarea unor metode moderne n domeniul resurselor umane pentru mbuntirea performanelor individuale a funcionarilor publici) i susinerea reformei managementului n sectoarele care contribuie n mod direct la creterea economic i crearea de locuri de munc. Prin Programul Operaional Asisten Tehnic se va asigura sprijin pentru coordonarea i implementarea eficient i transparent a Instrumentelor Structurale n Romnia, dup cum urmeaz: - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale i coordonarea programelor: - Dezvoltri viitoare i sprijin pentru funcionarea Sistemului Unic de Management al Informaiei; - Diseminarea informaiilor i promovarea Instrumentele Structurale

27

Capitolul 4. Politica de mediu in Uniunea Europeana

Politica de mediu a Uniunii Europene a aprut ca domeniu separat al preocuprii comunitare n anul 1972, impulsionat de o conferin a Organizaiei Naiunilor Unite asupra mediului nconjurtor, care a avut loc la Stockholm, n acelai an. n 1973 a fost elaborat primul Program de Aciune pentru Mediu PAM (19731977), sub forma unei combinaii de programe pe termen mediu i de gndire strategic, care accentua nevoia de protecie a apei i a aerului i care coninea o abordare sectorial a combaterii polurii. n 1978 a fost adoptat al doilea Program de Aciune pentru Mediu - PAM 2 (1978-1982), structurat pe aceleai prioriti ca i PAM 1 i fiind, de fapt, o rennoire a acestuia. Anul 1981 a marcat crearea, n cadrul Comisiei Europene, a Direciei Generale pentru Politica de Mediu, unitate responsabil pentru pregtirea i asigurarea implementrii politicilor de mediu i totodat iniiatoarea actelor legislative din domeniu. Astfel, politica de mediu devine din ce n ce mai complex i mai strns corelat cu alte politici comunitare. n 1982 a fost adoptat al treilea PAM (1982 -1986), care reflect influena dezvoltrii pieei interne n echilibrarea obiectivelor sale cu cele ale pieei. n plus, acest program de aciune marcheaz trecerea de la o abordare calitativ a standardelor de mediu, la una axat pe emisiile poluante. Anul 1986 se individualizeaz prin adoptarea Actului Unic European (ratificat n 1997), document prin care protecia mediului dobndete o baz legal n cadrul Tratatului Comunitii Europene (Tratatul de la Roma, 1957). n 1987 a fost adoptat PAM 4 (1987-1992), caracterizat prin aceeai tendin de coordonare cu evoluia i obiectivele pieei unice ca i programul precedent. Un element de noutate al PAM 4 l constituie pregtirea terenului pentru strategia cadru de dezvoltare durabil, adic promovarea conceptului de conservare a mediului i a resurselor sale n vederea transmiterii aceleiai moteniri naturale i generaiilor viitoare. PAM 5 (1993 1999) a fost adoptat n 1992 i face trecerea de la abordarea bazat pe comand i control la 28

introducerea instrumentelor economice i fiscale i la consultarea prilor interesate n procesul de decizie. De asemenea, PAM 5 a transformat dezvoltarea durabil n strategie a politicii de mediu. Tot n acest an a fost semnat i Tratatul Uniunii Europene (Maastricht), ceea ce nseamn, n termeni de mediu, extinderea rolului Parlamentului European n dezvoltarea politicii de mediu. n 1997, politica de mediu devine politic orizontal a Uniunii Europene (prin Tratatul de la Amsterdam), ceea ce nseamn c aspectele de mediu vor fi n mod necesar luate n considerare n cadrul politicilor sectoriale. Anul 2000 reprezint anul evalurii rezultatelor PAM 5 i definirea prioritilor pentru al 6-lea program de aciune PAM 6 (2001-2010) - care susine strategia dezvoltrii durabile i accentueaz responsabilitatea implicat n deciziile ce afecteaz mediul. PAM 6 identific 4 arii prioritare ale politicii de mediu n urmtorii zece ani: 1) schimbarea climatic i nclzirea global, 2) protecia naturii i biodiversitatea, 3) sntatea n raport cu mediul, 4) conservarea resurselor naturale i gestionarea deeurilor. Conferina de la Gothenburg, din anul 2001, a adus cu sine adoptarea dezvoltrii durabile ca strategie comunitar pe termen lung, ce concentreaz politicile de dezvoltare durabil n domeniile: economic, social i al proteciei mediului. Tot n domeniul strategiilor iese n eviden i anul 2003, prin adoptarea Strategiei europene de mediu i sntate (SCALE), care are n vedere relaia complex i direct cauzal existent ntre poluarea i schimbarea caracteristicilor mediului i sntatea uman. Elementul de noutate al acestei strategii este centrarea, pentru prima dat n politicile de mediu, pe sntatea copiilor - cel mai vulnerabil grup social i cel mai afectat de efectele polurii mediului.

4.1. Obiective si principii


Obiective Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt clar stipulate de Articolul 174 al Tratatului CE i sunt reprezentate de: - conservarea, protecia i mbuntirea calitii mediului; 29

- protecia sntii umane; - utilizarea prudent i raional a resurselor naturale; - promovarea de msuri la nivel internaional n vederea tratrii problemelor regionale de mediu i nu numai. Principii Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de msuri minime de protecie a mediului, ce aveau n vedere limitarea polurii, urmnd ca n anii 90 s treac printr-un proces orizontalizare i s se axeze pe identificarea cauzelor acestora, precum i pe nevoia evident de a lua atitudine n vederea instituirii responsabilitii financiare pentru daunele cauzate mediului. Aceast evoluie conduce la delimitarea urmtoarelor principii de aciune: - Principiul Poluatorul pltete: are n vedere suportarea, de ctre poluator, a cheltuielilor legate de msurile de combatere a polurii stabilite de autoritile publice, altfel spus, costul acestor msuri va fi reflectat de costul de producie al bunurilor i serviciilor ce cauzeaz poluarea; - Principiul aciunii preventive: se bazeaz pe regula general c e mai bine s previi dect s combai; - Principiul precauiei: prevede luarea de msuri de precauie atunci cnd o activitate amenin s afecteze mediul sau sntatea uman, chiar dac o relaie cauz-efect nu este deplin dovedit tiinific; - Principiul proteciei ridicate a mediului: prevede ca politica de mediu a UE s urmreasc atingerea unui nivel nalt de protecie; - Principiul integrrii: prevede ca cerinele de protecie a mediului s fie prezente n definirea i implementarea altor politici comunitare; - Principiul proximitii: are drept scop ncurajarea comunitilor locale n asumarea responsabilitii pentru deeurile i poluarea produs .

4.2. Instrumente de aplicare a politicii de mediu


Evoluia politicii de mediu i schimbrile nregistrate de aceasta de-a lungul timpului sunt reflectate nu numai de obiectivele i prioritile acesteia, ci i de numrul 30

n continu cretere - al instrumentelor sale de implementare. Astfel, se poate vorbi de dezvoltarea a trei tipuri de instrumente: legislative, tehnice i instrumente economicofinanciare, la care se adaug un set de instrumente ajuttoare13 ce rspund mai degrab noilor tendine i strategii de protecie a mediului. A. Instrumentele legislative creeaz cadrul legal al politicii comunitare de protecie a mediului sunt reprezentate de legislaia existent n acest domeniu, adic de cele peste 200 de acte normative (directive, regulamente i decizii) adoptate ncepnd cu anul 1970 (acestea constituie aa numitul acquis comunitar). B. Instrumentele tehnice asigur respectarea standardelor de calitate privind mediul ambiant i utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. n categoria instrumentelor tehnice pot fi incluse: Standarde i limite de emisii etc.; Cele mai bune tehnologii disponibile (BAT) Denominarea eco (eco-etichetarea), Criteriile aplicabile inspeciilor de mediu n SM. Standardele i limitele de emisii sunt incluse n legislaia specific i au menirea de a limita nivelul polurii mediului i de a identifica marii poluatori. Cele mai bune tehnologii disponibile (BAT14); legislaia de prevenire i control a polurii industriale impune utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile la un moment dat. Instituii specializate elaboreaz Ghiduri BAT pentru diverse domenii industriale (energie, metalurgie, chimie etc.) i a cror utilizare devine obligatorie . Denominarea eco este un instrument ce are drept scop promovarea produselor cu un impact de mediu redus, comparativ cu alte produse din acelai grup. n plus, denominarea eco ofer consumatorilor informaii clare i ntemeiate tiinific asupra naturii produselor, orientndu-le astfel opiunile. Aceast denominare are rolul evidenierii produselor comunitare care ndeplinesc anumite cerine de mediu i criterii eco specifice, criterii stabilite i revizuite de Comitetul Uniunii Europene pentru Denominare Eco15 responsabil de altfel i pentru evaluarea i verificarea cerinelor referitoare la acestea. Produsele care au ndeplinit criteriile de acordare a acestei denominri pot fi recunoscute prin simbolul margaretei(logo-ul specific). Septembrie 2005 este data pn la care se va finaliza examinarea modului de funcionare a denominrii eco i la care vor fi propuse amendamentele corespunztoare. 31

Criteriile aplicabile inspeciilor de mediu n SM au fost create pentru a asigura conformitatea cu legislaia de mediu a UE i aplicarea uniform a acesteia. Acest lucru este posibil prin stabilirea unor criterii minime referitoare la organizarea, desfurarea, urmrirea i popularizarea rezultatelor inspeciilor de mediu n toate SM. Alte dou instrumente sunt reprezentate de reelele de msur i control a polurii aerului, solului apei etc. i de bazele de date privind nivelul polurii, pragurile de alert, inventarul de emisii poluante etc. Acestea monitorizeaz permanent situaia mediului i ofer informaiile necesare iniierii de aciuni cu scop reparatoriu i preventiv.

4.3. Strategii ale politicii de mediu


Strategiile de realizare ale politicii de mediu ntresc principiul subsidiaritii (adic delegarea de responsabiliti SM, n timp ce UE traseaz numai cadrul general, obiectivele ce trebuie avute n vedere) i ncearc nlocuirea abordrii verticale tradiionale, de tip comand i control, prin promovarea unui model alternativ de realizare a obiectivelor de mediu ale UE. Se poate spune c aceste strategii sunt un fel de instrumente ajuttoare, care vin s completeze instrumentele standard i care acioneaz ca stimulente n vederea adoptrii de msuri pentru protecia mediului sau care accentueaz tendina spre o abordare bazat pe principiul voluntariatului. Astfel, este vorba despre: Dezvoltarea durabil, Programul de promovare a ONG-urilor active n domeniul proteciei mediului, Politica Integrat a Produselor (PIP), Acordurile voluntare de protecia mediului i reducerea polurii, Taxele i impozitele de mediu n cadrul Pieei Unice, Strategia european de mediu i sntate. Acestea sunt rezultatul noii abordri a PAM 5 i a tendinei inovatoare a PAM 6, care prevede creterea numrului instrumentelor de implementare a politicii de mediu i care promoveaz aciunile orizontale i integrate.

32

Capitolul 5. Politica de mediu n Romnia

5.1. Scurt istoric


n Romnia, protecia mediului a aprut ca un domeniu de sine stttor al politicilor naionale n anul 1990, cnd a fost nfiinat pentru prima dat fostul Minister al Mediului; n 1992 a fost elaborat28 primul document oficial ce stabilete obiectivele naionale n domeniu Strategia Naional de Protecia Mediului, reactualizat n 1996 i n 2002. Strategia este structurat n dou pri:(1) o trecere n revist a principalelor resurse naturale, elemente privind starea economic i calitatea factorilor de mediu, i (2) strategia propriu-zis, adic principiile generale de protecie a mediului, prioritile, obiectivele pe termen scurt, mediu i lung. nc din 1996 se poate observa o adecvare a strategiei naionale cu cea comunitar n ceea ce privete principiile, prioritile i obiectivele . Astfel, principiile urmrite sunt: conservarea i mbuntirea condiiilor de sntate a oamenilor; dezvoltarea durabil; prevenirea polurii; conservarea biodiversitii; conservarea motenirii culturale i istorice, principiul poluatorul pltete; stimularea activitii de redresare a mediului (prin acordarea de subvenii, credite cu dobnd mic, etc.). n ceea ce privete prioritile identificate, acestea reflect nu numai nevoile naionale, dar i tendinele i iniiativele existente pe plan global, ele fiind: meninerea i mbuntirea sntii populaiei i calitii vieii; meninerea i mbuntirea potenialului existent al naturii; aprarea mpotriva calamitilor i accidentelor naturale; raportul maxim cost-beneficiu; respectarea programelor i conveniilor internaionale privind protecia mediului. Referitor la obiectivele stabilite, acestea sunt mprite n obiective pe termen scurt (pn n anul 2000), mediu (pn n anul 2005) i lung (pn n anul 2020). 33

Strategiile din 1992 i 1996 sunt documentele pe baza crora a fost structurat politica naional de mediu pn n anul 1999, cnd a fost adoptat Programul Naional de Aderare la UE. ncepnd cu anul 1999 i continund anual, pn n 2003, strategia naional de mediu este completat de o serie de documente adiionale, cum ar fi Raportul privind starea mediului n Romnia, care corespunde primei pri a Strategiei de Protecia Mediului i o completeaz, printr-o analiz detaliat a calitii principalilor factori de mediu: calitatea atmosferei, calitatea precipitaiilor atmosferice, starea apelor de suprafa i subterane, starea solurilor, starea pdurilor, gestionarea deeurilor, situaia polurii sonore, etc. Strategiei Naionale de Protecia Mediului i se adaug, n anul 2002, Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor, ce rspunde unei nevoi presante n acest domeniu i care a fost pentru prima dat adresat n anul 2000; acest lucru s-a fcut prin transpunerea Directivei Cadru privind deeurile no. 75/442/EEC, preluat n legislaia legislaia romn prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat i completat n 2001 prin Legea 426/2001. Etapele de dezvoltare a strategiei constau n: analiza situaiei existente, identificarea problemelor, stabilirea obiectivelor strategice, evaluarea opiunilor de atingere a obiectivelor i elaborarea unui Plan Naional de Gestionare a Deeurilor. Acest plan, elaborat de un grup de lucru format din reprezentani ai industriei, ministerelor implicate, ONG-urilor i ICIM , cuprinde dou pri distincte: 1. aciuni cu caracter general: identific tipurile de aciuni necesare implementrii strategiei, precum i entitile responsabile, termenele de realizare, costurile estimate i posibilele surse de finanare; 2. proiecte cu caracter concret: se adreseaz unor obiective la nivel local, propuse din teritoriu.

5.2. Programe de sprijin a politicii naionale de mediu


Strategiile de dezvoltare a politicii naionale de mediu sunt conturate n funcie de prioritile aderrii la UE i de necesitile naionale, coroborate cu prioritile naionale. Astfel, se poate vorbi despre extensii ale programelor comunitare dar i de iniiative naionale i iniiative conforme strategiilor internaionale de protecia mediului. 34

Iniiativele comunitare active n domeniul politicii naionale de mediu sunt reprezentate de instrumentele de pre-aderare Phare, ISPA, i LIFE; conformitatea cu strategiile internaionale este dat de Agenda 21 i Facilitatea Global pentru Mediu (GEF), iar conformitatea cu cele naionale de Programul Sntate pentru Romnia. Programul Phare Prin cele dou componente ale sale, dezvoltarea instituional i sprijinirea investiiilor, programul Phare (creat in 1989) constituie principalul instrument de asisten tehnic i financiar pentru rile n curs de aderare i contribuie la implementarea acquis-ului comunitar i la mobilizarea investiiilor n domeniul mediului (alturi de alte domenii). n Romnia, Programul Phare este activ din 1998, avnd trei componente active n direcia proteciei mediului Phare Naional, Phare Cooperare trans-frontalier i Phare Coeziune economic i social. Obiectivele naionale pentru fiecare an de funcionare progreseaz de la pregtirea adoptrii acquis-ului comunitar la aspecte practice de implementare, astfel: PHARE 1998 - ntrirea capacitii instituionale i administrative n vederea dezvoltrii n Romnia a unei politici de mediu capabile s aplice acquis-ul comunitar, prin proiecte ce privesc: acordarea de asisten tehnic pentru ntrirea capacitii instituionale i administrative n vederea dezvoltrii unei politici de mediu capabile s aplice acquis-ul de mediu ; ntrirea capacitii autoritilor de protectie a mediului n vederea implementrii legislaiei i a strategiilor din domeniul apelor ; ntrirea capacitii instituionale i administrative de gestionare a politicii de mediu n conformitate cu acquis-ul comunitar; PHARE 2000 implementarea acquis-ului de mediu, prin: asisten tehnic pentru asigurarea conformitii cu directiva de evaluare a impactului de mediu; elaborarea unei strategii de aproximare legislativ pentru mediu cu referire special la mecanismele financiare; asisten tehnic pentru ntrirea IPM-urilor locale i dezvoltarea IPMurilor regionale; proiect pilot pentru monitorizarea calitii aerului n Bucureti;

35

PHARE 2001 asisten tehnic pentru implementarea politicilor de mediu n Romnia, prin: asisten n transpunerea i implementarea acquis-lui de mediu n domeniul gestionrii deeurilor; implementarea Directivei cadru a apei la nivel de bazine pilot; evaluarea costurilor de mediu i planuri de investiii; asisten pentru implementarea Directivei IPPC, privind prevenirea i controlul integrat al polurii; asisten pentru implementarea proiectului ca atare; PHARE 2002 - asisten tehnic pentru transpunerea i implementarea acquis-ului de mediu n domeniul chimicalelor, controlului polurii industriale i managementului riscului, aerului i apei; asisten n domeniul chimicalelor pentru mbuntirea cadrului legal i a aplicrii lui; asisten n implementarea Directivelor VOC (privind emisiile de compui organici volatili), LCP (centrale mari de ardere) i SEVESO II (privind accidentele industriale i prevenirea riscului); mbuntirea Reelei Naionale de Monitorizare a Calitii Aerului; stabilirea unui sistem informatic i a unei baze de date pentru managementul apei, n acord cu cerinele Directivei cadru pentru ap. Programul ISPA ISPA este un instrument structural de pre-aderare, creat n 1999 i funcional din 2000, premergtor Fondului de Coeziune i concentrndu-se pe finanarea proiectelor de infrastructur n domeniile mediului i transportului. Pentru proiectele de mediu, ISPA are dou direcii de aciune (din cele trei existente): (1) familiarizarea cu politicile i procedurile UE, (2) alinierea la standardele de mediu comunitare. n Romnia, infrastructura de mediu constituie o prioritate a politicii naionale n domeniu, n special n ceea ce privete infrastructura apelor i gestionarea deeurilor (precum i poluarea aerului). Astfel, prioritile naionale de mediu ale programului ISPA sunt: alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate; gestionarea deeurilor urbane - n special prin depozitarea pe rampe ecologice, sisteme de colectare selectiv i prin reciclarea deeurilor; 36

mbuntirea calitii aerului, prin folosirea de tehnologii ecologice de nclzire a locuinelor urbane. Proiectele finanate prin acest program nu trebuie numai s rspund acestor prioriti, dar i s aib capacitate de cofinanare de cel puin 20%, s atrag fondurile locale i s demonstreze contribuia la mbuntirea calitii factorilor de mediu n Romnia.

Programul LIFE Cele dou componente ale programului LIFE pentru rile candidate, LIFE Mediu i LIFENatura, sunt funcionale n Romnia din 1999 i finaneaz proiecte ce trateaz probleme specifice, locale de mbuntire, protecie sau conservare a calitii mediului (LIFE Mediu) i a biodiversitii (LIFE Natura). Dac proiectele din cadrul componentei Natura vizeaz protecia diferitelor ecosisteme i specii de plante i animale, n cadrul componentei de mediu au fost desfurate proiecte inovatoare privind: sistemul de avertizarea n cadrul fenomenelor periculoase, dezvoltarea unor sisteme operative pentru studiul, monitorizarea i prognozarea impactului polurii, sensibilizarea populaiei n precolectarea selectiv a deeurilor menajere, etc. Acest tip de proiecte vine n sprijinul msurilor de infrastructur ale programului ISPA i duc la realizarea obiectivelor naionale de mediu. Agenda 21 Agenda 21 este o strategie global de aciune a Organizaiei Naiunilor Unite (ONU), adoptat n 1992 pentru diminuarea efectelor impactului uman asupra mediului i pentru implementarea principiilor dezvoltrii durabile la nivel local i semnat de 178 de state, ntre care i Romnia. Agenda 21 se axeaz pe participarea comunitilor locale i ofer o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice, culturale i de protecie a mediului, accentund n acelai timp rolul educaiei n dezvoltarea unei atitudini pozitive fa de mediu i n utilizarea responsabil a resurselor naturale. n Romnia, aceast strategie local a fost implementat n 9 orae pilot (Ploieti, Galai, Trgu Mure, Baia Mare, Iai, Rmnicu Vlcea, Giurgiu, Oradea i Miercurea Ciuc), la nivelul crora s-au nfiinat: (a) secretariate permanente n cadrul primriilor i (b) grupuri de lucru pe domeniile economic, social i protecia mediului. Strategia a fost 37

extins la 40 de localiti n 2002, n urma desfurrii Forumului Naional Dezvoltarea durabil a comunitilor locale, calea ctre integrare n Uniunea European. GEF (Facilitatea Global pentru Mediu) Caracterul internaional al politicii naionale de mediu este reflectat i de aderarea Romniei la Facilitatea Global pentru Mediu , n 1994. Aceast facilitate este de fapt un instrument adoptat n 1991 (i restructurat n 1992, n urma Summit-ului de la Rio) pentru a susine financiar protecia mediului la nivel global, prin constituirea unui fond special i alocarea acestuia pentru proiecte globale ce au n vedere pstrarea biodiversitii, schimbrile climatice, poluanii organici persisteni, combaterea deertificrii, protejarea apelor internaionale i a stratului de ozon. Proiectele GEF sunt implementate prin intermediul PNUD (Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare), PNUM (Programul Naiunilor Unite pentru Mediu) i Banca Mondial, sunt derulate de organizaii publice sau private i trebuie s ndeplineasc dou criterii: (1) s reflecte prioritile naionale sau regionale i s aib sprijinul rii/rilor implicate, i (2) s contribuie la ameliorarea situaiei mediului pe plan global. Romnia a implementat pn n prezent 20 de proiecte GEF, 8 proiecte de ar i proiecte regionale, majoritatea referitoare la protecia apelor Mrii Negre i ale Dunrii. Programul Romnia curat Acest program a fost lansat n aprilie 2002 de Guvernul Romniei i subliniaz eforturile depuse pentru ameliorarea situaiei mediului i integrarea n plan naional a principiilor politicii comunitare de mediu. Important de menionat este c programul Romnia curat reprezint o strategie i o iniiativ naional, care i propune nu numai asigurarea proteciei mediului i conservarea resurselor naturale, ci i creterea nivelului de educaie i contientizare a populaiei privind realizarea acestor obiective. Ca atare, obiectivele sale sunt: asigurarea proteciei i conservrii mediului natural i a mediului construit n concordan cu cerinele dezvoltrii durabile; asigurarea unui management integrat al deeurilor; creterea nivelului de educaie i contientizare a populaiei n spiritul proteciei mediului.

38

Caracterul reformator al acestei strategii nu este dat numai de accentul pe educaia i responsabilizarea populaiei, ci i de faptul c ea se va desfura prin promovarea parteneriatului public-privat i prin colaborarea cu autoritile locale i cu societatea civil. Mai exact, partenerii avui n vedere sunt: ministerele, asociaiile patronale, asociaiile naionale cu activiti de mediu, institute de nvmnt superior, organizaii nonguvernamentale de mediu, organizaii de copii i tineret etc. Astfel, Romnia rspunde criticii aduse de UE referitoare la consultarea i implicarea prilor interesate n elaborarea i implementarea politicilor de mediu i creeaz o strategie de promovare a transversalitii proteciei mediului n sectoarele cele mai importante ale vieii economice, sociale i culturale.

39

S-ar putea să vă placă și