Sunteți pe pagina 1din 4

1

Dezvoltare regional durabil Capitolul 5


Dezvoltarea regional n Romnia

Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si diversificarea
activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea
somajului si nu in cele din urma sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai. Pentru a putea fi
aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot
teritoriul Romaniei. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de
dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul
unui acord liber intre consiliile judetene si cele locale.

Politica de dezvoltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate si promovate de
autoritatile administratiei publice locale si centrale, in parteneriat cu diversi actori (privati, publici,
voluntari), in scopul asigurarii unei cresteri economice, dinamice si durabile, prin valorificarea
eficienta a potentialului regional si local, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata.

Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt
dezvoltarea intreprinderilor,
piata fortei de munca,
atragerea investitiilor,
transferul de tehnologie,
dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor,
imbunatatirea infrastructurii,
calitatea mediului inconjurator,
dezvoltare rurala,
sanatate,
educatie, invatamant, cultura.


Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala :
diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii
echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata);
preantampinarea producerii de noi dezechilibre;
indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la instrumentele
financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de coeziune);
corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperarii
interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economica si care este
in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania.

Principiile care stau la baza elaborarii si aplicarii politicilor de dezvoltare regionala
descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre
cel al comunitatilor regionale;
parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale;
2

planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea
atingerii unor obiective stabilite;
cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea programelor si
proiectelor de dezvoltare regionala.


Legea 315 din 2004 privind dezvoltarea regional.
Politica de dezvoltare regionala reprezinta ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin
organele administratiei publice centrale, de autoritatile administratiei publice locale si
organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicati, n
scopul asigurarii cresterii economice si dezvoltarii sociale echilibrate si durabile ale unor
arii geografice constituite n regiuni de dezvoltare, al mbunatatirii competitivitatii
internationale a Romniei si al reducerii decalajelor economice si sociale existente ntre
Romnia si statele membre ale Uniunii Europene.
n aplicarea respectivei legi, n concordanta cu obiectivele de coeziune economica si sociala
ale Romniei, precum si ale Uniunii Europene n domeniul politicilor de dezvoltare
regionala, pe teritoriul Romniei sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.
Regiunile de dezvoltare nu sunt uniti administrativ-teritoriale i nu au personalitate
juridic.


Regiunile de Dezvoltare 1998 8 Regiuni

3

Structurile teritoriale pentru dezvoltarea regional sunt

Consiliul pentru dezvoltare regional CDR - este organismul regional deliberativ, fr
personalitate juridica, care este constituit si functioneaza pe principii parteneriale la nivelul
fiecarei regiuni de dezvoltare, n scopul coordonarii activitatilor de elaborare si
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regional.Consiliul pentru dezvoltare
regionala este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si din cte un reprezentant al
fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al
regiunii;
Agenia pentru Dezvoltare Regional ADR - se constituie n fiecare regiune de
dezvoltare, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate
juridica, care functioneaza n domeniul dezvoltarii regionale. Acestea se organizeaza si
functioneaza n conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare,
aprobat de consiliul pentru dezvoltare regionala.
Birouri regionale pentru cooperare transfrontalier - BRCT. Agentiile de dezvoltare
regionala din regiunile de dezvoltare care au n componenta lor judete situate de-a lungul
frontierei comune se pot asocia formnd birouri regionale pentru cooperare
transfrontaliera, n scopul asigurarii managementului administrativ, financiar si tehnic al
programelor de cooperare transfrontaliera.


Agenia pentru dezvoltare regional are urmtoarele atribuii principale
- elaboreaza si propune consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia,
planul si programele de dezvoltare regionala, precum si planurile de gestionare a fondurilor;
- asigura realizarea programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a
fondurilor, n conformitate cu hotarrile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regionala, cu
respectarea legislatiei n vigoare, si raspunde fata de acesta pentru realizarea lor;
- solicita institutiei nationale cu atributii n domeniul dezvoltarii regionale sume din Fondul
national pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare aprobate;
- transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regionala proiectele selectate n
cadrul programelor de dezvoltare regionala n baza prioritatilor, criteriilor si a metodologiei
elaborate de institutia nationala responsabila pentru dezvoltarea regionala, mpreuna cu
organismele regionale specializate; n cazul licitatiilor organizate la nivelul fiecarei regiuni de
dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala vor fi trimise spre avizare
Consiliului national pentru dezvoltare regionala; n cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel
national, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regionala si aprobate de
Consiliul national pentru dezvoltare regionala;
- asigura si raspunde, pe baza contractelor ncheiate cu institutiile nationale, de
implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul executiei proiectelor finantate de
Uniunea Europeana n cadrul programelor de dezvoltare regionala si/sau, dupa caz, a proiectelor
din cadrul programelor nationale, care se implementeaza la nivel regional prin agentia pentru
dezvoltare regionala; pentru atributiile delegate agentiilor pentru dezvoltare regionala de catre
4

institutiile apartinnd administratiei publice centrale sau locale, monitorizarea si controlul unor
astfel de activitati se fac de catre institutia care a delegat aceste atributii;
- realizeaza si asigura, n baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a
programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;
- identifica si promoveaza, n parteneriat, proiecte de interes regional si local, precum si
proiecte de cooperare intraregionala; promoveaza, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare
regionala, regiunea si atragerea de investitii straine; dezvolta colaborari cu organisme si institutii
similare din Uniunea Europeana si participa la implementarea proiectelor internationale de interes
regional si local;

Legea 215 din 2001 privind administraia public local cu modificrile ulterioare creeaz cadrul
legal care reglementeaz rolul administraiilor locale i judeene n dezvoltarea localitilor i
judeelor.

Experiena implementrii proiectelor de dezvoltare regional a determinat necesitatea constituirii
unor forme de colaborare ntre administraiile locale. Sunt probleme ce nu pot fi rezolvate de
ctre un singur consiliu local, ci doar prin cooperarea dintre mai multe consilii locale, precum i cu
consiliul judeean. De aceea modificrile Legii 215 din 2001 au reglementat aceast problem
dnd posibilitatea nfiinrii de :
a) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de
parteneriat ntre municipii i orae, mpreun cu localitile urbane i rurale aflate n zona de
influen;
b) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate
juridic, de drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale pentru
realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n
comun a unor servicii publice;
c) zone metropolitane - asociaii de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de
parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I i unitile administrativ-teritoriale
aflate n zona imediat.


Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopul realizrii
n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizrii n comun a
unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerrile urbane constituite cu acordul expres al
consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea
infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritile deliberative i
executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale componente i pstreaz
autonomia local, n condiiile legii.

Legea 215 prevede la articolul 15 c Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de
frontier pot ncheia ntre ele nelegeri de cooperare transfrontalier cu structuri similare din
statele vecine, n condiiile legii.