Sunteți pe pagina 1din 0

Mihai

MEMENTO MORI
EMINESCU
CUPRINS
Not[ asupra edi\iei .................................................................................. 8
Tabel cronologic....................................................................................... 9
POSTUME
Frumoas[-i... ......................................................................................... 26
Lida ...................................................................................................... 28
Horia .................................................................................................... 29
Nu e stelu\[ ........................................................................................... 30
Din lyra spart[....................................................................................... 31
Care-o fi ]n lume... ................................................................................. 32
Phylosophia copilei ................................................................................ 35
Resigna\iune.......................................................................................... 37
Ector =i Andromache.............................................................................. 41
C`nd... .................................................................................................. 43
C`nd marea... ........................................................................................ 44
C`nd prive=ti oglinda m[rei ................................................................... 45
Cine-i?................................................................................................... 47
Unda spum[ .......................................................................................... 49
Prin nopti t[cute................................................................................... 50
Via\a mea fu ziu[ .................................................................................. 51
Ondina.................................................................................................. 52
La o artist[ ............................................................................................ 60
De ce s[ mori tu? ................................................................................... 62
De-a=muri ori de-ai muri ....................................................................... 64
Locul aripelor ........................................................................................ 66
La moartea lui neam\u .......................................................................... 68
}ngere palid... ........................................................................................ 70
Steaua vie\ii .......................................................................................... 71
Replici ................................................................................................... 72
Basmul ce i l-a=spune ei ........................................................................ 74
Andrei Mure=anu ................................................................................... 78
Frumoas[ =i jun[ ................................................................................... 88
Iubit[ dulce, o, m[ las[... ...................................................................... 89
Iubitei ................................................................................................... 92
C`ntecul l[utarului ................................................................................ 95
Copii eram noi am`ndoi... ..................................................................... 97
Aveam o muz[ ..................................................................................... 101
Doi a=tri .............................................................................................. 104
C`nd criv[\ul cu iarna.... ..................................................................... 105
O, te-nsenin[, ]ntuneric rece... .............................................................. 109
Demonism........................................................................................... 111
Miradoniz ........................................................................................... 118
Ec...................................................................................................... 122
Odin =i poetul ...................................................................................... 131
Memento mori ..................................................................................... 139
Povestea magului c[l[tor ]n stele.......................................................... 191
Dac[ treci r`ul Selenei... ...................................................................... 224
Ad`nca mare... .................................................................................... 226
Cum ocenu-nt[r`tat... ....................................................................... 227
Ah, mierea buzei tale........................................................................... 228
Ghazel ................................................................................................. 230
O arf[ pe-un morm`nt......................................................................... 232
Care-i amorul meu ]n ast[ lume ........................................................... 233
Dumnezeu =i om.................................................................................. 235
Stam ]n fereasta sus[ ........................................................................... 238
Privesc ora=ul furnicar ..................................................................... 239
Murmur[ glasul m[rii .......................................................................... 241
Mitologicale........................................................................................ 242
Epigrame............................................................................................. 245
Pustnicul ............................................................................................. 246
Cum negustorii din Constantinopol ...................................................... 249
}n c[utarea +eherazadei ...................................................................... 250
Preot =i filosof ..................................................................................... 257
O, adev[r sublime... ............................................................................. 259
Antropomorfism.................................................................................. 261
Rime alegorice..................................................................................... 274
Eu num[r, ah, pl`ng`nd....................................................................... 283
Ea-=i urma c[rarea-n codru.................................................................. 284
De ce m[-ndrept =-acum... ................................................................... 286
G`ndind la tine ................................................................................... 287
C[r\ile................................................................................................. 288
Pe g`nduri ziua... ................................................................................. 290
Tu cei o curtenire... .............................................................................. 291
Dormi! ................................................................................................ 292
}n fereastra despre mare ...................................................................... 294
Cobor`rea apelor................................................................................. 295
Maria Tudor ........................................................................................ 296
De vorbi\i m[ fac c[ n-aud .................................................................. 297
E ]mp[r\it[ omenirea... ........................................................................ 298
Sonet satiric ........................................................................................ 300
Ai no=tri tineri... .................................................................................. 301
}n lir[-mi geme =i suspin-un c`nt.......................................................... 302
Ah, cerut-am de la zodii ....................................................................... 303
Azi e zi ]nt`i de mai ............................................................................. 304
Ce =opte=ti at`t de tainic...................................................................... 305
Femeia?... M[r de ceart[ ...................................................................... 306
C[nd te-am v[zut, Verena... ................................................................. 309
Pierdut ]n suferin\a... ........................................................................... 311
M-ai chinuit at[ta cu vorbe de iubire ................................................... 312
Pentru p[zirea auzului ......................................................................... 315
Pierdut[ pentru mine, z`mbind prin lume treci! .................................... 318
O, dulce ]nger bl`nd... .......................................................................... 323
Iar fa\a ta e str[vezie........................................................................... 325
Z[darnic =terge vremea... ..................................................................... 326
O dat[ te v[zusem............................................................................... 327
S[ \in ]nc[ o dat[... ............................................................................. 328
Venin =i farmec... ................................................................................. 329
Cu penetul ca =ideful ........................................................................... 330
O strad[ prea ]ngust[ .......................................................................... 331
Tu m[ prive=ti cu marii ochi... .............................................................. 333
Ter\ine................................................................................................. 335
Icoan[ =i privaz ................................................................................... 336
Cu g`nd]ri =i cu imagini ....................................................................... 343
Vis....................................................................................................... 345
Eu nu cred nici ]n Iehova...................................................................... 347
Mure=anu ............................................................................................ 348
Lectur[ ................................................................................................ 370
Codru =i salon...................................................................................... 371
Diamantul nordului ............................................................................. 378
S[tul de lucru... ................................................................................... 389
Albumul .............................................................................................. 390
Sauve qui peut (variant[) .................................................................... 391
Oricare cap ]ngust ............................................................................... 392
P[rea c-a=teapt[... ............................................................................... 393
U=oare sunt vie\ile multra... ............................................................... 394
Oric`te stele... ..................................................................................... 395
Petri-notae .......................................................................................... 396
Pentru t[lm[cirea aforismelor lui Schopenhauer ................................... 397
Auzi prin frunzi uscate......................................................................... 400
Ce s-alegea de noi, a mea nebun[... ..................................................... 402
Ce s-alegea de doi nebuni, iubito... (variant[) ...................................... 403
At`t de dulce... .................................................................................... 405
Umbra lui Istrate Dabija-Voievod......................................................... 406
La arme............................................................................................... 411
Fiind b[iet p[duri cutreieram............................................................... 414
Iambul ................................................................................................ 416
Colinde, colinde................................................................................... 417
}nvierea............................................................................................... 418
Rug[ciune........................................................................................... 420
R[sai asupra mea... ............................................................................. 421
Ta twam asi ......................................................................................... 422
Via\a................................................................................................... 425
Calul troian......................................................................................... 428
}ntre pas[ri .......................................................................................... 430
Dup[ ce at`ta vreme ........................................................................... 431
}n van c[ta-ve\i... ................................................................................ 432
Noi am`ndoi avem acela=i dasc[l ......................................................... 434
O,-n\elepciune, ai aripi de cear[!.......................................................... 436
Stelele-n cer......................................................................................... 439
Stau ]n cerdacul t[u............................................................................. 441
Un om de stat...................................................................................... 442
Donec eris felix... ................................................................................. 443
De pe ochi ridici... ................................................................................ 444
Zboar-al nop\ii negru flutur ................................................................. 445
Ca o f[clie... ........................................................................................ 446
O, sting[-se a vie\ii... ........................................................................... 450
Ur`t =i s[r[cie ..................................................................................... 454
Ce suflet trist... .................................................................................... 457
Dintre sute de catarge.......................................................................... 459
Cu p`nzele-at`rnate............................................................................ 460
Din cerurile-albastre............................................................................ 462
C[tre Mercur ....................................................................................... 464
C[tre Bullatius .................................................................................... 467
C[tre sclav .......................................................................................... 469
Din Halima.......................................................................................... 470
Sarmis................................................................................................. 474
Gemenii ............................................................................................... 478
Gelozie................................................................................................ 489
Din c`nd ]n c`nd... .............................................................................. 492
Ca =i Stoa, ce pretinde... ...................................................................... 493
Doa Sol ............................................................................................. 495
Apari s[ dai lumin[ ............................................................................. 498
Renun\atre.......................................................................................... 501
Nu m[-n\elegi ..................................................................................... 503
Ochiul t[u iubit ................................................................................... 505
Ochiul t[u iubit (variant[) .................................................................. 507
Dac[ iube=ti f[r[ s[ speri ..................................................................... 509
+i oare tot n-a\i ]n\eles... ..................................................................... 511
+i oare tot n-a\i ]n\eles...(variant[) ..................................................... 513
S[ fie sara-n asfin\it ............................................................................ 516
Un farmec trist =i nen\eles ................................................................... 517
Mu=at =i ursitorile................................................................................ 519
Nota asupra ediiei
1extele sunt reproduse din:
Mi hai Lmi nescu. OPLRL, ol. I. Ldi(ie critic ingrijit de Perpessicius. lunda(ia
pentru literatur i art "Regele Carol II", Bucureti, 1939.
Mi hai Lmi nes cu. OPLRL ALLSL, ol. II, Ldi(ie ingrijit i prera(at de
Perpessicius. Colec(ia "Scriitori romani", Lditura Minera, Bucureti, 193.
Mi hai Lmi nescu. POLZII. Colec(ia "Biblioteca colarului". Lditura Litera,
Chiinu, 1996.
1extele, cu excep(ia particularit(ilor de limb i stil ale autorului, respect normele
ortograrice in igoare.
ISBN 995-904-8-4
LI1LRA
Coperta i ilustra(iile: ai Crvv
CZU 859.0-1
L-48
CUPRINS
MLMLN1O MORI
'
1ABLL CRONOLOGIC
165 Presupusul an de natere al strmoului lui M. Lminescu
Imin,u,, de la supranumele cruia se a inriin(a patronimul
vivorici, conrorm lui Ion Rou ,ezi cartea acestuia eevaa
,i aaerar iv biorafia tvi M. vivecv. Lditura Cartea ro-
maneasc, 1989, pag. 201,.
105 Data probabil de natere ,in Banat, a lui Ioul Iminoici,
iitor preot, riul lui Imin,u,, numele cruia a da natere
patronimului Iminoici, dup acelai cercettor.
120 Anul probabil de natere al lui Iuracu din Iotin, bunicul
stolnicului Vasile Iuracu, dup acelai biograr Ion Rou.
130 Anul prezumti al hirotonisirii lui Imin,u,, care, prin
sarbizarea numelui, deine Ioul Iminoici. Acesta pare-se
momentul naterii patronimului vivorici.
135 Anul probabil de natere al lui Petru ,Petrea, Iminoici, tatl
lui Vasile Lminoici i bunicul cminarului. Dup Ion Cre(u,
el se nate in 136 in satul Clineti, considerat strbunic al
poetului.
136 Anul de natere al Agariei Serban, so(ia lui Petru Iminoici i
strbunica lui M. Lminescu.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU

180 Se nate Vasile Lminoici, unicul recior al lui Petrea Lminoici


i al so(iei sale Agaria. Acesta e bunicul poetului, care aea i
darul cantrii.
1812 La 10 rebruarie se nate Gheorghe Lminoici, riul lui Vasile
i al Ioanei Lminoici. L tatl poetului. Prsete Bucoina
i se stabilete in Moldoa.
1816 Se nate Raluca Iuracu, riica stolnicului Iuracu din Joldeti,
mama poetului.
1840 La 29 iunie are loc cstoria lui Gheorghe Lminoici i a
Raluci Iuracu.
1841 La 12 mai se nate Serban, primul copil al so(ilor Lminoici.
Slugerul Gheorghe Lminoici este ridicat la rangul de
cminar.
1843 La 2 rebruarie se nate Nicolae ,Nicu,, cel de-al doilea copil.
1844 Se nate George ,Iorgu,, cel de-al treilea copil.
1845 La 5 mai se nate Ruxanda, cel de-al patrulea copil.
1846 La 1 iulie se nate Ilie, cel de-al cincilea copil.
1848 Se nate probabil Maria, cel de-al aselea copil.
1850 La 15 ianuarie se nate la Botoani Mihai Lminescu, poetul,
cel de-al aptelea copil. Dup al(ii, el se nate la 20 decembrie
1949.
1852 Vede lumina zilei Aglaia, cel de-al optulea copil.
1854 Se nate Ienrieta ,Iarieta,, cel de-al noulea copil.
1856 La 16 noiembrie se nate Matei, cel de-al zecelea copil.
MLMLN1O MORI

Anul de natere al celui de-al unsprezecelea copil, Vasile, nu


este cunoscut.
185 Gheorghe Lminoici conduce la studii la Cernu(i cinci copii.
Nu este cunoscut ce cursuri a urmat in acest an poetul.
1858-1859 Mihai urmeaz clasa a III-a la National Iauptschule
din Cernu(i. Lste clasiricat al 15-lea dintre cei 2 de lei.
1859-1860 M. Lminoici urmeaz clasa a IV-a. Lste clasiricat al 5-lea
dintre cei 82 elei.
1860-1861 Se inscrie la Ober-Gymnasium din Cernu(i. Mihai
Lminoici promoeaz clasa I. Lste clasiricat al 11-lea in
primul semestru i al 23-lea in cel de-al doilea semestru.
1861-1862 Urmeaz clasa II-a.
1862-1863 Repet clasa. De la 16 aprilie 1863 prsete cursurile,
cu toate c aea o reuit bun la in(tur. Plecat la Ipoteti
in acan(a de Pate, nu mai reine la coal. Moare Ilie,
student la coala de medicin a lui Daila din Bucureti.
1864 Mihai Lminoici solicit Ministerului n(mantului o
suben(ie pentru urmarea studiilor sau un loc de bursier.
Pleac la Cernu(i, unde ddea reprezenta(ii trupa de teatru
lanny 1ardini-Vldicescu. La 5 octombrie M. Lminoici
deine practicant la tribunalul din Botoani. Peste o reme
este copist la comitetul permanent jude(ean.
1865 La 5 martie demisioneaz. La 11 martie solicit paaport pentru
trecere in Bucoina. n Bucoina se arl in gazd ,toamna,
la proresorul su Aron Pumnul, ingrijind de biblioteca
acestuia. Situa(ia sa colar era de priatist.
MIIAI LMINLSCU

1866 La 12,24 ianuarie se stinge din ia( Aron Pumnul. n(ceii


tipresc o brour cu lcrmioare.. la mormantul prea
iubitului lor proresoriu. A doua poezie este semnat: M.
Lminoici, priatist. G. Munteanu consider c 4 poezii din
cele sunt ale lui M. Lminescu. Concluziile ipotetice ale
autorului inspir incredere, deoarece intui(ia pare-se i-a iluminat
calea spre aderul tcut de poet. La 25 rebruarie,9 martie
reista avitia din Pesta ii public poezia Dea, area.
Directorul reistei, Iosir Vulcan, cu aceast ocazie, ii ro-
manizeaz numele de ramilie. Din vivorici deine vivecv,
nume pe care poetul l-a adoptat pentru totdeauna. La 15,2
mai public poezia O catarire iv ori. Prsete Bucoina ,in
iunie,, stabilindu-se la Blaj. Aea de gand s-i reinceap studiile.
La 16,29 iulie avitia ii public Div traivatate, la 14,26 august
- a vcoriva, la 11,23 septembrie - eravta i la 16,28
octombrie - Miterete votii. Cu incepere din octombrie i in
noiembrie reista ii public nuela avtvt ae avr, tradus din
scriitorul suedez Onkel Adam. A rost la Alba-Iulia, unde
particip la adunarea anual a Astrei intre 2-28 august. n
toamn prsete Blajul i se duce la Sibiu. Lste prezentat lui
N. Densuianu. 1rece mun(ii i ine la Bucureti.
186 Se angajeaz in trupa lui Iorgu Caragiale. De(ine rolul de
surleur i de copist. lace, gra(ie condi(iei imbr(iate, turnee
la Brila, Gala(i, Giurgiu, Ploieti. Citete mult din Schiller.
1raduce din acesta poezia Reivativve. La 2,14 aprilie apare
in avitia Ceti aorec ev tie, avtce Rovvie, iar la 18,30 iunie
a etiaae.
1868 Angajat surleur in trupa lui Mihai Pascaly, care concentrase
mai multe ror(e teatrale: Matei Millo, lanny 1ardini-Vl-
dicescu i actori din trupa lui Iorgu Caragiale. 1rupa joac la
MLMLN1O MORI
!
Brao, Sibiu, Lugoj, 1imioara, Arad i in alte orae bn(ene.
ntalnindu-l in turneu, Iosir Vulcan ob(ine de la M. Lminescu
poeziile a o artita i .vorvt vvei varvvre, pe care avitia le
public respecti la 18,30 august i 19 septembrie,1
octombrie. Stabili(i in Bucureti, race cunotin( cu I. L.
Caragiale. Pascaly il angajeaz ca surleur a II-a oar i copist
al 1eatrului Na(ional. Se oblig s traduc pentru marele
actor .rta rereevtarii aravatice - Derottata ,tiivtific ,i iv teatvra
ei oravica ae rofeorvt ar. vric 1leoaor Rotcler ,dup edi(iunea
a doua,. Din aceast reme incepe i proiectul su de roman
Ceviv vtiv.
1869 La 1 aprilie inriin(eaz impreun cu al(i tineri cercul literar
Orientul. Cercul urmrea strangerea basmelor, poeziilor
populare i a documentelor priitoare la istoria i literatura
na(ional. La 29 iunie sunt rixate comisiile de membri ale
Orientului care trebuiau s iziteze direrite proincii. M.
Lminescu era repartizat pentru Moldoa. Vara public a
voartea rivcietvi \tirbe,. Pleac in turneu la Iai i Cernu(i.
avitia continu s-l publice. i apare jvvii corvti la 31
ianuarie,12 rebruarie i .vicvtvi . . la 31 martie,11 aprilie.
1atl ii promite o suben(ie regulat intru a-i urma studiile
uniersitare la Viena, unde se arlau mul(i dintre colegii si
de la Cernu(i. La 2 octombrie se inscrie la lacultatea de
rilozorie ca student extraordinar, de reme ce-i lipsea
bacalaureautul. Aici race cunotin( cu I. Slaici. Se inscrie
in cele dou societ(i studen(eti care se contopesc in una -
Romania jun.
180 l iziteaz la Dobling de Anul Nou impreun cu al(i studen(i
pe rostul domnitor Al. I. Cuza.
MIIAI LMINLSCU
"
n 1869,180 urmeaz aproape cu regularitate cursurile.
n 181,2 urmeaz dou semestre consecutie.
lrecenteaz biblioteca Uniersit(ii. La ,19 i 9,21
ianuarie public in .tbiva din Pesta articolul O crioare critica,
luand aprarea lui .rov Pvvvvt impotria unei brouri a lui
D. Retrino din Cernu(i. La 18,30 ianuarie in avitia public
Reertorivt votrv teatrat. Primul este semnat cu numele deplin.
Cel de-al doilea - cu ini(ialele M. L. Sub pseudonimul Varro
public in eaerativvea din Pesta trei articole: a facev vv covre
,5,1 aprilie,, v vvire e taria ,10,22 aprilie, i clitibrvt ,22
aprilie,4 mai i 29 aprilie,11 mai,, pentru care a rost citat de
procurorul public din Pesta. eaerativvea din 5,1 aprilie
mul(umete pentru aceste articole. ns nu poate preciza timpul
pentru a incepe publicarea romanului `atvri catitivare men(ionat
de Varro. La 15 aprilie Covrorbiri titerare ii public celebra poezie
1evere ,i Maaova, care starnete admira(ia lui 1itu Maiorescu.
La 15 august aceeai reist ii public iovii.
Semneaz ca secretar, alturi de N. 1eclu, preedinte, in
luna martie, un apel pentru strangerea de ronduri pentru
serbarea de la Putna. La 4,16 septembrie ii scrie lui Iacob
Negruzzi s publice in Covrorbiri titerare noti(a asupra
proiectatei intruniri la mormantul lui Steran cel Mare la
Putna. Lxpediaz poestea atrvvo aiv tacriva pe care
Covrorbiri titerare o public in numerele de la 1 i 15 noiembrie.
Arlandu-se la Viena, Iacob Negruzzi destinuiete impresia
puternic ce au produs-o in sanul Junimii ersurile poetului
publicate in paginile Covrorbiritor titerare. De asemenea acesta
il srtuiete ca dup studii s se stabileasc la Iai.
181 l pune in curs pe Iacob Negruzzi cu proiectele sale literare.
l recomand cu cldur pe I. Slaici. Lxpediaz poezia Mortva
MLMLN1O MORI
#
et ! pe care Covrorbiri titerare o public la 1 martie. La 15 iunie ii a
publica ver ,i aa i `oatea. La 8 aprilie are loc edin(a de
uniricare a conducerii, alegand primul comitet: I. Slaici,
preedinte, i M. Lminescu, bibliotecar. La 1 august s-au
desrurat, in edin(a de la Cernu(i, pregtirile pentru
serbarea de la Putna, care a rost rixat pentru 15,2 august.
n Rovvvt din 3,15 august Lminescu public impreun cu
Pamril Dan, membru in comitetul serbrii, o scrisoare in
care explic semnirica(ia intalnirii tineretului roman la
mormantul lui Steran cel Mare. Printre participan(ii actii la
serbare s-au eiden(iat pictorul Buceski i compozitorul
Ciprian Porumbescu. liind ininui(i c sunt ataa(i ideilor
Junimii de la Iai, M. Lminescu i I. Slaici demisioneaz
in toamn din runc(iile lor din societatea Romania jun.
1itu Maiorescu subliniaz in studiul su din Covrorbiri titerare,
intitulat Directia vova, oca(ia de poet a lui M. Lminescu,
numindu-l poet in toat puterea cuantului i citandu-l
dup Vasile Alecsandri.
Dintre proiectele literare, dup I. Cre(u, Protetarvt ia o rorm
ini(ial. Lucreaz la poemul Mevevto vori.
182 n acest an probabil se intalnete cu Veronica Micle la Viena.
Din lipsa banilor prsete Viena i reine in (ar. Particip la
o edin( a Junimii din 1 septembrie la care citete ietvt,
un rragment din Movevto vori, apoi nuela arvavvt Diovi.
La septembrie M. Lminescu citete la Junimea poeziile
ver ,i aevov i toareatbatra. La 1 decembrie 182 i 1 ianuarie
183 Covrorbiri titerare ii tiprete nuela arvavvt Diovi.
Junimea il asigur cu o suben(ie lunar de 10 galbeni
pentru a studia la Berlin. La 18 decembrie se inscrie la
Uniersitatea din Berlin, ca student ordinar, in baza unui
MIIAI LMINLSCU
$
certiricat de absolire a gimnaziului din Botoani. Cursurile
la care se inscrisese cuprindeau domeniile: rilozoriei, istoriei,
economiei i dreptului.
183 Lste preocupat de prelucrarea rolclorului. ncepe intaile
ersiuni ale poemelor Cativ i vceafarvt.
Pentru asigurarea unei existen(e modeste accept un post la
consulatul roman la Berlin, condus de 1eodor Rosetti, iar
apoi de N. Kre(ulescu. L neoit a-i cere exmatricularea din
motie de tensiune dintre tat i riu, orba lui I. Cre(u.
Certiricatul eliberat la 26 iulie doedete c a urmat dou
semestre pan in 14 iulie. Rosetti ins i-a rcut posibil
rmanerea la Berlin, mrindu-i salariul. De unde la 8 de-
cembrie poetul se reinscrie la Uniersitate pentru semestrul
de iarn. Dar n-a trecut nici un examen.
La 21 septembrie rratele su Iorgu Lminoici, de proresie
militar, se sinucide. Moartea lui ins e declarat abia la 2
noiembrie. A rost inmormantat la Ipoteti.
184 ntre 1,29 ianuarie i mai se desroar o ampl cores-
ponden( intre Lminescu i Maiorescu, in care acesta ii
propunea poetului s-i ia doctoratul in rilozorie pentru a ri
numit proresor la Uniersitatea din Iai. Ministrul in-
(mantului ii expediaz la Berlin 100 galbeni pentru depu-
nerea doctoratului. I se d sarcina de a cerceta documentele
din Konigsberg pentru statul roman. Printr-o scrisoare din
19 septembrie din Berlin, poetul motieaz abandonarea
acestei sarcini i reenirea in (ar. La Berlin urma s se
intoarc in noiembrie pentru a sus(ine examene. La 1
septembrie este numit director al Bibliotecii Centrale din
Iai. Maioresacu arl la 5 octombrie de la Al. Lambrior c
MLMLN1O MORI
%
Lminescu nu poate pleca in strintate intru a-i race
doctoratul. l opresc o seam de imprejurri. Dou surori
se imbolniser de tiros in Boemia. lratele Serban, dand
semn de aliena(ie, este internat la 10 octombrie in spital prin
intermediul agen(iei diplomatice din Berlin. Poetul insui
surerea in urma aprinderii la o incheietur a piciorului. lratele
moare la 28 noiembrie la Berlin.
Lminescu paralel aea lec(ii de logic la Institutul academic
in locul lui Xenopol. Reista Covrorbiri titerare de la 1
decembrie ii public varat ,i rotetar. Colaboreaz la
eicovvt lui Brockhaus.
185 Actiitate intens la Biblioteca Central din Iai. La 15 iunie
1. Maiorescu, ministrul in(mantului ii propune runc(ia de
reizor colar pentru districtele Iai i Vaslui. La 1 iulie este
initat s-i ia in primire postul. La 2 iulie pred biblioteca lui
D. Petrino. La 10 august inainteaz un raport ministrului cu
ocazia conrerin(elor aute cu in(torii din jude(ul Iai. l
remarc pe institutorul I. Creang de la coala nr. 2 din
Pcurari. La 5 septembrie trimite alt raport la minister. De
ast dat inainta propuneri de reorganizare a colilor din jude(ul
Vaslui. Covrorbiri titerare ii public la 1 rebruarie poezia at
rvvo aiv tei. La 14 martie rostete la Junimea in cadrul
prelegerilor publice conrerin(a pe care ulterior o public in
Covrorbiri titerare din 1 august intitulat vftvevta avtriaca avra
rovvitor aiv rivciate. La 26 mai inainteaz ministerului un
raport elogios asupra unei cr(i didactice alctuit de I.
Creang . a. l introduce pe I. Creang la Junimea. D.
Petrino, printr-un raport ctre Ministerul n(mantului din
22 iunie, cere ca Lminescu, rost bibliotecar, s rspund
pentru obiecte i cr(i sustrase. Ministerul inainteaz la
MIIAI LMINLSCU
&
randul su raportul Parchetului din Iai. Judectorul de instruc(ie
prin incheierea sa din 1 decembrie declar c nu este loc
de urmrire.
La 15 august, la Ipoteti, moare Raluca Lminoici. Rmas
rr sericiu, M. Lminescu se angajeaz corector i redactor
la ziarul Cvriervt ae a,i. Lste prezent la edin(ele Junimii.
l iziteaz pe Creang la bojdeuca sa. La 1 septembrie
Covrorbiri titerare ii public poeziile Metavcotie, Craiaa aiv ore,ti,
acvt i Dorivta. La 1 noiembrie reista bucuretean ii a
publica poemul Cativ, iar la 1 decembrie trioii. n Cvriervt
ae a,i ii apare la 9 iunie schi(a a avirerara i nuela Ceara
in numerele de la 6, 11, 13, 15 i 18 august. lcand un
drum la Bucureti, prin Maiorescu, se imprietenete cu Mite
Kremnitz, sora acestuia. Veronica Micle ins rmane i mai
departe idolul su.
18 i continu actiitatea la Cvriervt ae a,i. Sub titlul Oberratii
critice, ia aprarea manualului lui 1itu Maiorescu, in Cvriervt
ae a,i din 12 august. La 1 septembrie public in Covrorbiri
titerare articolul vca o aata recevivvea toicei Maiorecv. 1otodat
semneaz cronici teatrale in legtur cu spectacolele la care
asist. Particip la edin(ele Junimii. Initat in redac(ia
ziarului 1ivvt, M. Lminescu in a doua jumtate a lui
octombrie prsete Iaii, instalandu-se la Bucureti. Nu
public nici o poezie. Iacob Negruzzi este entuziasmat de
articolele din 1ivvt, coave reci ,i icoave vova, pe care le
consider minunat scrise i minunat cugetate. Dar poetul
nu aea bani nici pentru o rotograrie pe care I. Negruzzi i-
o ceru spre a-i pune chipul in tabloul cu portretele junimitilor.
188 Actieaz intens pe tramul ziaristicii. La insisten(ele lui I.
Negruzzi trimite patru poezii: Poretea coarvtvi, Poretea teivtvi,
MLMLN1O MORI
'
ivvratate i Dearte vvt ae tive., pe care acesta i le public la 1
martie in Covrorbiri titerare. La 26 mai citete acas la Maiorescu
poezii in prezen(a lui Vasile Alecsandri, srbtoritul de la
Monpellier pentru Civta tativa. n iulie, arlandu-se la moia lui
Nicolae-Mandrea din lloreti-Dolj, traduce, din insrcinarea
Ministerului Cultelor i n(turilor Publice, tomul intai din
scrierea lui Ludoxiu Iurmuzaki ravevte aiv itoria rovvitor,
aprut in german. La septembrie public o recenzie la
Cvrevte aev batrvi, tomul I, de B. P. Iasdeu. Ia parte la Iai la
ce-a de-a 15-a aniersare a Junimii, impreun cu Slaici i
Caragiale in contul lui Maiorescu.
189 1rimite la cererile repetate ale lui I. Negruzzi la Covrorbiri
titerare poezii. La 1 rebruarie reista junimist public Pavt
cviaov., O, ravi, Pe aceea,i vticioara. La 1 septembrie i se
public De cte ori, ivbito., Rvacivvea vvvi aac i .tt ae
fraeaa. i la 1 octombrie d lumina tiparului .farai
toavva., vvt avi ta vitoc, Cva ivv,i tavt, reavat ae coarv,
Rereaere, Deartire i oaia re,teaa. i pred lec(ii de limba roman
Mitei Kremnitz i-i orer in manuscris poezia .tt ae fraeaa.
La 6 august moare Steran Micle, so(ul Veronici Micle.
Vdua ine la Bucureti i-l roag pe poet s interie pentru
urgentarea pensiei sale. lac planuri de cstorie irealizabile.
1880 Lste obosit, bolna. Se arl in raporturi de disensiune cu
ramilia. Ar dori s moar. Nu se ede din datorii. Public
doar o poezie. Lste orba de O, vava., publicat de
Covrorbiri titerare la 1 aprilie. Renun( la cstoria cu Veronica
Micle. Aceasta se a plange la 6 decembrie lui Iasdeu c
Maiorescu l-a rcut pe Lminescu s n-o ia in cstorie.
1881 La 18 martie scrie tatlui su, bolna, c nu dispune de timp
MIIAI LMINLSCU

s in s-l ad. l anun( pe I. Negruzzi c i-a trimis prin Maiorescu


crioarea , pe care a citit-o de nenumrate ori la Junimea
bucuretean. La 28 martie o citete la Junimea de la Iai.
criorite au rost publicate in Covrorbiri titerare: crioarea la 1
rebruarie, crioarea - la 1 aprilie i crioarea - la 1 mai.
Gra(ie caracterului ei antiliberal aceasta este reprodus in
1ivvt din 10 mai. crioarea 1 - a apare in aceleai
Covrorbiri titerare la 1 septembrie.
Reizuiete nuela Ceara, pe care o incredin(eaz lui Maio-
rescu. 1raduce Mavv,a din Schiller. Lucreaz la vceafarvt i
la diersele rorme ale poeziei Mai av vv ivvr aor. La 4
octombrie public in 1ivvt o introducere la seria de Patarre,
avecaote, tactate etc. ale lui L. Baican. La 10 octombrie scrie
un articol de rond priind importan(a limbii echi din cr(ile
bisericeti. Cu prilejul dezelirii statuii lui Lliade, la 21
noiembrie scrie un articiol in care demonstreaz c Lliade
este cel dintai scriitor modern al neamului. Din cauza lui I.
L. Caragiale cu care M. Lminescu se ceart la serbarea
pomului de Crciun de la Mite Kremnitz, rela(iile epistolare
ale poetului cu Veronica Micle dein tensionate.
1882 Nu public nici o poezie. Citete in mai multe randuri
vceafarvt in edin(ele Junimii de la Maiorescu. Mite
Kremnitz il transpune in nem(ete. La 8 octombrie citete i
corecteaz impreun cu Maiorescu vceafarvt. Apoi il prezint
in rorma deriniti la Junimea la 28 octombrie. Se impac
iari cu Veronica, dup care raporturile dintre ei dein
incordate.
1883 Se interneaz in ianuarie in spital pe un timp oarecare. Lste
citit de dou ori la Maiorescu arianta german a vceafarvtvi.
MLMLN1O MORI

n romanete poemul apare in .tvavalvt ocietatii tvaevte,ti ,Rovvia


vva din Viena in luna aprilie. La edin(a Junimii de la
Maiorescu din 23 martie este prezent i Iosir Vulcan.
Lminescu probabil atunci i-a cedat acestuia urmtoarele
poezii care or apare in avitia pe parcursul lunilor iitoare.
Lste orba de a av avorvt.,la 24 aprilie,, Cva avivtirite.
,la 15 mai,, .aio ,la 5 iunie,, Ce e avorvt. ,la 1 iulie,, Pe
tva toii fara ot. ,la 28 august,, \i aaca. ,la 13
noiembrie,. M. Lminescu a primit pentru ele un mic onorar,
care se doedi de rapt unicul cu care a rost rspltit de-a
lungul actiit(ii sale literare.
La 4 iunie pleac la Iai pentru a asista in calitate de cores-
pondent al 1ivvtvi la serbarea dezelirii statuii lui Steran cel
Mare. Aici se reintalnete cu I. Creang i M. Pompiliu. Citete
cu aceast ocazie junimitilor, aduna(i in casa lui I. Negruzzi,
Doiva, publicat in Covrorbiri titerare din 1 iulie.
La 23 iunie la Bucureti d semne de aliena(ie mintal. La
28 boala izbucnete iar. Lste internat in sanatoriul doctorului
Su(u. Covrorbiri titerare din luna august reproduce vceafarvt.
1atl poetului i rratele lui ,locotenentul, ii cer rela(ii lui
Maiorescu priitor la starea bolnaului. La 20 octombrie M.
Lminescu este trimis de ctre prieteni la Viena i internat la
sanatoriul de la Ober-Dobling. Pe drum este inso(it de Chibici.
La contribu(iile amicilor se pluseaz i suma de 2000 lei
ob(inut in urma anzrii biletelor de intrare la Ateneu din 14
octombrie, unde V. Alecsandri a citit vtva tavaviei.
La 21 decembrie apare la Socec olumul de Poeii ale lui M.
Lminescu, aand o prera( scurt de 1. Maiorescu. Cartea
cuprinde 26 de poezii inedite.
1884 8 ianuarie la Ipoteti decedeaz Gheorghe Lminoici, tatl
MIIAI LMINLSCU

poetului. La martie se impuc Neculai Lminoici ,Nicu,, tot la


Ipoteti. La 1 ianuarie este izitat de ctre Maiorescu i de
rul acestuia C. Popazu, din Viena.
La 26 rebruarie M. Lminescu prsete sanatoriul i la
propunerea doctorului Obersteiner, inso(it de Chibici, race
cltoria recomandat prin Italia. Sosete la Bucureti la 2
martie. La aprilie pleac la Iai. Contribu(iile pentru
intre(inere continu. L numit la 24 septembrie subbibliotecar
al Bibliotecii Centrale din Iai. La 25 octombrie particip la
banchetul anual al Junimii. Dar in noiembrie este internat
in spitalul Sr. Spiridon. n decembrie ii race o izit Alexandru
Vlahu(. n lunile ianuarie i rebruarie reista Covrorbiri titerare
public douzeci i una din cele douzeci i ase de poezii
aprute ca inedite in olumul de la Socec. n numrul din
rebruarie reista ii tiprete poezia Diava. avitia din 12
rebruarie gzduiete poezia Div voatea.
1885 Lditura Socec scoate cea de-a doua edi(ie a olumului de
Poeii, identic. n iulie Covrorbiri titerare public ara e aeat.
n lunile iulie i august poetul urmeaz o cur la Liman,
lang Odesa. La cererea de a i se trimite bani pentru plata
taxelor i se d de ctre Lditura Socec 500 de lei in contul
olumului de Poeii.
1886 Actieaz la bibliotec, indeplinind roluri secundare. oca
itvtrata public la 1 ianuarie Datita ,rragment,, in intregime
aceasta a apare in Covrorbiri titerare din 1 rebruarie 1890.
.tbvvvt titerar at ocietatii tvaevtitor vvireritari ,|virea ii a
publica la 15 martie poezia `v va ivtetei. n Covrorbiri titerare
din decembrie a apare a teava. n noiembrie este internat
la ospiciul de la Mnstirea Neam(.
MLMLN1O MORI
!
188 M. Lminescu pleac in primar la Botoani. Lste internat
la spitalul local Sr. Spiridon. La 15 iulie, inso(it de docto-
randul Grigore loca, pleac la Viena i Iall. De aici reine
la Botoani, unde se arl sub ingrijirea doctorului Isac i a
sorei sale Ienrieta. n luna decembrie trupa de teatru a
rra(ilor Vldicescu, cunoscu(i poetului, d la Botoani un
spectacol in benericiul bolnaului. Covrorbiri titerare public
la 1 rebruarie De ce vvvi rii, iar la 1 iulie |avaaera.
1888 Poetul manirest dorin(a de a-i duce la capt unele lucrri
rmase in manuscris. Astrel pomenete Ienrietei de grama-
tica limbii sanscrite, arlat in manuscris la Biblioteca Central
din Iai. Lui 1. Maiorescu ii cere printr-o scrisoare recomandat
s-i trimit biblioteca i manuscrisele rmase la Bucureti. ns
criticul n-a dat nici un rspuns scrisorii in cauz. I. Negruzzi
depune in Camera deputa(ilor o peti(ie pentru un proiect de
lege prin care s se acorde poetului o pensie iager de ctre
stat. M. Koglniceanu sus(ine prospunerea. Camera oteaz
un ajutor lunar de 250 lei. Proiectul trece la Senat abia la 23
noiembrie. Aici este sus(inut de N. Gane ca raportor. Legea
ins a ri otat doar in aprilie 1889.
Veronica Micle ine la Botoani i-l determin pe Lminescu
s se mute la Bucureti la 15 aprilie. O modest actiitate
literar. n numrul din 25 decembrie al reistei vtva
tavaviei anun( apari(ia edi(iei a treia a olumului de Poeii.
la( de edi(iile precedente aceasta cuprinde un adaos de
trei poezii: a teava, De ce vvvi rii i |avaaera.
1889 La 3 rebruarie poetul este internat la spitalul Mrcu(a din
Bucureti, iar apoi la sanatoriul Caritas.
n noaptea de 15 iunie, ora 3, inima poetului inceteaz s
mai bat, in sanatoriul doctorului Su(u din strada Plantelor,
Bucureti. Lste inmormantat la cimitirul Bellu in ziua de 1
iunie la umbra unui tei. n octombrie este dat la tipar edi(ia
a patra a Poeiitor la Lditura Socec. Cartea este inso(it de
un studiu semnat de 1. Maiorescu, intitulat: Poetvt vivecv.
La 3 august se stinge la Mnstirea Vratec Veronica Micle.
1ot in acest an decedeaz i autorul .vivtiritor aiv coitarie,
Iomer al nostru - Ion Creang. La 14 octombrie moare
la Botoani Ienrieta Lminoici.
1989 Centenarul mor(ii lui M. Lminescu.
2000 Anul Lminescu. Apar in Lditura Litera Corv vivecv in
10 olume, Reovavte evivecieve iv arte tatice de Petre Popescu
Gogan i calendarul omagial 1:6 ae avi cv vivecv.
POS1UML
rvvoaai...
n lacul cel erde i lin
Resrrange-se cerul senin,
Cu norii cei albi de argint,
Cu soarele nori sraiind
Dumbraa cea erde pe mal
S-oglind in umedul al,
O stanc starpit de ger
nal(-a ei rrunte spre cer.
Pe stanca srrmat m sui,
Gandirilor aripi le pui,
De-acolo cu ochiul uimit
Lu caut colo-n rsrit
Si caut cu surletul dus
La cerul pierdut in apus.
Cobor apoi stanca in jos,
M culc intre rlori cu miros,
Ascult la a alului cant,
La gemtul dulce din ant.
Natura de jur, imprejur,
Pe sus e o bolt de-azur,
Pe jos e un erde coor,
|esut cu mii tinere rlori.
Vd apa ce tremur lin
Cum antul o-ncrunt-n suspin,
Simt zeriri cu-aripi de riori
CUPRINS
MLMLN1O MORI
%
Muiate in miros de rlori,
Vd lebede, barc de ant,
Prin unde din aripe dand
Vd rluturi albatri, uori,
Roind i band miere din rlori.
De ce nu am aripi s zbor !
M-a race un rlutur uor,
Un rlutur uor i gentil
Cu surlet oios de copil,
M-a pune pe-o rloare de crin,
S-i beau surle(elul din san,
Cci am eu pe-o rloare necaz:
lrumoas-i ca ziua de azi!
MIIAI LMINLSCU
&
iaa
Marea-i trist-n antul serei.
Pe ruini ce se deir
Lida ed-icoana mrii
Si pe ra(-i plang gandiri.
Blonda Lid-amor gandete.
Marea ede chipu-i pal
Si-n adancu-i zugrete
Prin ruini un ideal.
Un pescar pe (rmuri trece
Si din placa de argint
Vede zana trist, rece
Prin risipe rtcind.
Peste-un an in nop(i de ar
Vezi pe luciul agabond
Cum pescaru-n luntre zboar
Cu-al ruinei geniu blond.
CUPRINS
MLMLN1O MORI
'
oria
S prieasc-Ardealul lunei i-e ruine
C-a robit copiii-i pe sub mani streine.
Ci-ntr-un nor de abur, intr-un l de cea(,
i ascunde trist galbena ei ra(.
Ioria pe-un munte ralnic st clare:
O coroan sur mun(ilor se pare,
Iar Carpa(ii (epeni ingropa(i in nori
i uiau prin tunet gandurile lor.
- Lu am - zise-un tunet - surlet mare, greu,
Dar mai mare surlet bate-n pieptul su,
lruntea-mi este alb ca de ani o mie,
Dar a lui nume mai mult o s (ie.
- Nal(i suntem noi mun(ii - zise-un echi Carpat -
Dar el e mai mare, c ni-i imprat.
Atunci luna iese, norilor regin,
lruntea lui cea pal rou o-nsenin,
Galbenele-i raze incing rruntea-i rece,
C prea din munte diadem de rege.
Si un stol de ulturi muntele-ncongior,
Cugetand c-i Joe, dumnezeul lor.
Cand in miezul nop(ii, cununat cu nymb,
lulgere arunc sus de pe Olymp.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!
`v e tetvta
Nu e stelu( tremurtoare
S nu gandeasc in drum de nor
La alt steau strlucitoare,
La alt amor.
Numai o ia( pe gand de moarte,
Numai o rrunte ce-a-nglbenit,
Numai un atom rr de soarte
Nu e iubit.
Galbena steau rr lumin
- Altar s n-aib un dumnezeu -
Lste-al meu surlet, care declin,
Surletul meu!
CUPRINS
MLMLN1O MORI
!
Div t,ra arta...
Din lyra spart a mea cantare
Zboar-amor(it, un glas de ant,
S se opreasc tanguitoare
Pe un mormant!
Oare remeia pe care mie
Dumnezeu santul o-a destinat
n patu-acela de cununie
S-a-nrurat
O caut, gandu-mi i-o-nchipuiete,
Dar n-am zut-o de cand eu sunt...
Oare amorul ce imi zambete
L in mormant
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!
Careo fi iv tvve...
- Care-o ri in lume i al meu amor
Surletul intreab inima cu dor.
Va ri mnstirea cu zidiri cernite,
Cu icoane sante i inglbenite,
Va ri itezia cu coir de aram
L-ale crei rlamuri patria te cheam,
Ori a ri o dulce inim de inger
S mangaie bland ale mele plangeri
L-am ctat in lume. Unde o s rie
ngerul cu rasul de-alb eselie
Unde o s-l caut, mare Dumnezeu...
Poate-i o rantasm-a surletului meu
Ba nu, nu! Oglinda surletului meu
mi arat-adesea dulce chipul su,
Cci oglinda-i rece imi arat-o zeie
Cu surlet de inger, cu chip de remeie,
Dulce i iubit, sant i rrumoas,
Vergin curat, steau radioas,
Si s m iubeasc, s-o iubesc i eu,
S-i inchin ia(a surletului meu.
CUPRINS
MLMLN1O MORI
!!
Dar ce rade lumea Ce rade i spune
- lemeia nu este ce crezi tu, nebune.
la(a ei e-o masc ce-ascunde-un inrern
Si inima-i este blestemul etern,
Buza ei e dulce, ins-i de enin,
Ochiu-i te omoar, cand e mai senin.
Si-apoi ce-i amorul Visu-i i prere
Iaina strlucit pus pe durere.
Dar dac e astrel, unde-i a mea zan
Cu chipul de inger muiat in lumin
- N-a rost niciodat. De-a rost re odat,
Atunci in mormantul cel rece o cat.
De n-a rost - imagin-(i singur in tine
Un inger din ceriuri cu aripi senine,
Pe care deodat cu surletul tu
Pe lume-l trimise de sus Dumnezeu
Si care-nainte de-a-l intalni tu,
n surletul mor(ii riin(a-i pierdu.
Si cant pe-st inger de dulce amor
Si plange-l cu jale i plange-l cu dor,
MIIAI LMINLSCU
!"
Din surletu-(i rece tu r o grdin
Cu rauri de canturi, cu rlori de lumin,
Colo-n cimitirul cu cruci risipite
1e primbl adese cu ganduri uimite,
Alege-(i o cruce, alege-un mormant
Si zi: Aici doarme amorul meu sant,
Si cant la capu-i i cant mereu:
Dormi dulce i dus, tu, surletul meu!
MLMLN1O MORI
!#
Pl,toolia coitei
Glasul plcerei dulce iubit
Cheam gandirea pe a mea rrunte,
Ce zboar tainic ca i o luntre
n oceanu-i nemrginit.
Stelele toate angeli ii par,
Angeli cu aripi strlucitoare,
A cror inimi tremurtoare
Candele d-aur nou mi-apar.
lalnic-i pare legea Crerii,
Lumi ce de rocuri in lumi inot,
Candeli aprinse lui Zebaot,
Ce ard topirei i re`nierei.
Dar mai puternic, mai nalt, mai dulce
i pare legea de a iubi,
lr ea nu e de a tri,
lr ea omul ca stins se duce.
De-aceea nu oi ca eu s riu:
Pal idee-a Dumnezeirei,
Sot copil a nesim(irei,
loc mort ce pare a arde iu.
Ci oi s-mi caut pe-ntinsa lume
O rrunte alb s o desmierd
Si-n ea gandirea mea s o pierd,
Cum pierde-un eco pribeagul nume.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!$
S-ncunun capul unui iubit
Cu ise d-aur in rai (esute,
Pan ce ginii necunoscute
Mi-ar rumpe lan(ul d-a ri trit.
MLMLN1O MORI
!%
Reivativve
,din Schiller,
Si eu nscui in sanul Arcadiei i mie
Natura mi-a jurat
La leagnu-mi de aur s-mi deie bucurie,
Si eu nscui in sanul Arcadiei, dar mie
O scurt primar dureri numai mi-a dat.
O dat numai Maiul ie(ei inrlorete -
La mine-a desrlorit,
Si zeul lin al pcei - o, lume, m jelete! -
lclia mi-o apleac, lumina-i asrin(ete
Si iasma-i a rugit.
Acuma stau pe podu-(i, ecie-nrricoat -
Pe podul tu pustiu:
Primete-mputerirea-mi rortunei adresat,
|i-o napoiez neatins i nedisigilat -
De rericire-n lume nimica eu nu tiu.
Si 1ronului in preajm ridic a mea-acuzare,
O, jude oalat!
Pe steaua-aceea merse senina zictoare
C cumpna drept(ii o por(i rspltitoare,
De secoli intronat.
Aci - se zice - ateapt pe cei ri spimantare,
Cei buni sunt rerici(i.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!&
A inimei adancuri ei da la-nr(iare,
Lnigmei Proiden(ei ei da o dezlegare,
Vei (ine socoteal de cei nenoroci(i.
Aici espatriatul o patrie gsete,
A surerin(ei cale spinoas s-a rinit.
Diina riic, care-Aderul se numete,
Care pu(ini o-adoar, mul(imea-o-ocolete,
A ie(ei mele repezi rrau iute a oprit.
- (i rspltesc, imi zise, in ia(a iitoare
O, d-mi june(ea ta!
Nu-(i dau nimic acuma rr` d-ast indreptare.
Luai aizu-acesta pe ia(a iitoare
Si ii jertrii plcerea din tinere(ea mea.
- D-mi mie-acea remeie scump inimei tale -
D-mi mie Laura ta!
De gropi dincolo-amaru-(i luce cu-ncmtare
Si sangerand, rumpand-o din inima-arztoare,
Plangeam cu hohot, ins am dat-o i pe ea.
- Aceast-obliga(iune la mor(i e indreptat
- Razand lumea zicea -
Cci, nu ezi, mincinoasa de tirani cumprat
Umbre (i-a dat in loc de rerice-aderat,
La terminu-stui cambiu tu n-ei mai esista.
Iste( glumea o oaste de erpi deraztoare:
- Naintea unui caos de ani zeiricat
MLMLN1O MORI
!'
1u tremuri. Ce sunt oare zeit(ile tale
Slabului plan al lumei scorniri mantuitoare
Ce-n geniul umanei neoi a-mprumutat.
Ce e iitorimea de gropi inluit
Vecia ce-i, cu care deert ni te rleti
Mrea( pentru c e cu coji acoperit,
A spaimelor-ne proprii umbr-nurieit,
Pe-oglinda cea pustie a contiin(ei omeneti.
Icoan mincinoas de riin(i ie(uitoare
- Mumia timpului -
De balsamul speran(ei (inute in rcoarea
A groapei locuin(, nu acetia oare
i zici tu nemurire-n rebra delirului
Si pe speran(i, pe cari le dezminte putrezirea,
Bunuri sigure-ai dat.
De ase mii ani moartea nu-i (ine ea tcerea
Vzut-a de atuncea run mort reinierea
S-(i spun c dincolo ei ri recompensat
Vzui c zboar timpul spre (rmurile tale,
Natura inrlorind,
C rmanea in urm-i cadaru demn de jale,
C nici un mort nu iese din umbra groapei sale
Si totui credeam tare diinul jurmant.
Orice plcere-n lume (i-am junghiat-o (ie -
Acum m-arunc la tronu-(i acel judector,
MIIAI LMINLSCU
"
Cci surd despre(uit-am a lumei rlecrie,
Numa-n a tale bunuri credeam cu rrenezie,
Acum cer recompensa-mi, diin rspltitor!
- Lu imi iubesc copiii cu egal iubire!
Din srere nezute zise-un geniu diin.
Sunt dou rlori - el zise - ascult, Omenire,
Sunt dou rlori expuse l-a omului gsire:
Speran(a-i una, pe-alta Plcerea o numim.
Si, cine-a(i rrant in lume numai una din ele,
Cealalt n-o ae(i.
Cine nu poate crede, s guste. L-o prere
Ltern ca i lumea. Renun(e cel ce sper.
A lumei istorie a lumei e jude(.
1u ai sperat - rsplata (i-a rost dar acordat -
Speran(a-i bunul care norocu-(i destina.
Putui s-ntrebi pe-ai otri rilosori re odat:
Ce se reruz unei minute-ntraripat
Nici insui ecinicia nu mai poate reda.
"
MLMLN1O MORI
ctor ,i .varovacle
,de Schiller,
ANDROMACIL
Vrea Lctor in ecie s mearg de la mine,
Unde Ahil cu-a sale neapropiali mane
Aduce lui Patroclu jertriri pe orice zi
Cine-o-n(a copilu-(i in remea iitoare
S-arunce lnci i zeii Olympului s-adoare,
Cand Orcul de-ntuneric in sanu-i te-o-nghi(i
LC1OR
lemeie scump mie, tu lacrimele seac!
Dup btaia crunt dorin(a mea ea pleac,
Aceste bra(e apr Pergamu-amenin(at.
Si-n lupta pentru sante a zeilor cmine,
Lu cad, mantuitorul al patriei - i-n rine
Cobor la raul stygic de glorie urmat.
ANDROMACIL
O, n-o s mai aud eu a armelor uire
Si reru-(i in portale a zace-n leneire,
Marea lui Priam i( d-eroi s-o nimici.
Vei merge unde ziua etern nu mai lumin,
Cocytul unde-n lungul pustiilor suspin,
Colo unde amoru-(i in Lethe a muri.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"
LC1OR
Orice dorin(-n mine, in mine-orice gandire,
Le-oi curunda in Lethe, in raul de-amu(ire,
Dar nu i-al meu amor.
Auzi-l! cel slbatec cum lang muri turbeaz,
ncinge-mi a mea spad i doliul i(i las!
Cci nu moare in Lethe amorul lui Iector.
MLMLN1O MORI
"!
Cva...
Cand luna prin nouri pe lume egheaz,
Cand riece und se-mbrac c-o raz,
Cand cant ai somnului ginii ntangi -
1u tremuri i plangi.
Cand luna arunc o pal lumin
Prin merii in rloare-nira(i in grdin,
La trunchiul unuia pe tine te-atept -
Visand de detept.
Cand soarele arde i ceru-i paie,
Pe-a lacului aluri prorunde blaie,
Pe-o barc impins de aluri ce merg -
La tine alerg.
Cand antul e-o tain, cand rrunza e mut,
Misterul surade prin lumea tcut,
Culeg pe-a ta rrunte sublime isri -
Pe ochi srutri.
Amorul ii moaie aripele-i stinse,
1u-nchizi surazand lungi genele-(i planse,
Si rruntea mea pal pe pieptu-(i aezi -
Surazi i eghezi.
Nebun copil, ce-amesteci plcerea
Cu lacrimi pe care le nate durerea,
Nebun copil cu-amorul ceresc -
O, cat te iubesc!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
""
Cva varea...
Cand marea turbeaz de aluri impins
Si-i scutur coama de spume i ant,
Cand nori-alung ziua din lumea cea plans,
Cand tunete cant,
Atunci printre nouri, prin ant i prin unde
O raz de aur se toarce uor
Si-n rundul slbatec al mrei ptrunde
Prin ant i prin nor.
Ce caut raza din ceruri enit,
Din galbena steau ce-alearg prin cer,
Ce caut-n mare, in noaptea-i cernit
Und` razele pier
n rundul cel umed al mrei turbate,
n lumea-i noptoas, in sanu-i de-amar,
Lucete o steau in piatr schimbat,
n mrgritar.
L-amantul a stelei ce palid trece
Si-arunc prin nori a ei raz de nea,
L-amantul czut dintre stele, ce rece
n mare murea.
CUPRINS
"#
MLMLN1O MORI
Cva rire,ti otivaa varei
Cand prieti oglinda mrei,
Vezi in ea
|rmuri erzi i cerul srei,
Nor i stea.
Unda-n plesnetul ei geme
Si Lol
Sun-n papura ce rreme
Barcarol.
Un minut dac te-ai pierde,
1u, mcar,
Sub noianul mrii erde
Si amar,
Colo-n umeda-i pustie,
Ca-n sicriu,
1e-ai sim(i pe ecinicie
Mort de iu.
Vezi pe buza mea plit
Un suras,
Vezi pe rruntea-mi linitit
Dulce is,
Si al luncei ant de ar
Clduros
Cant-n lira mea amar
Lnguros.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"$
De-ai ptrunde c-o priire
Al meu san,
S ezi marea-i de mahnire
Si enin,
Ai cunoate-atuncea bine
1raiul meu:
Surlet mort, zambiri senine -
Iat eu.
MLMLN1O MORI
"%
Civei
,din drama St eaua mri i ,
Norul (ip, marea latr,
Plioscind de stanci in eci,
Si scheletele de piatr,
n natura cea maratr,
Stau btrane, slabe, seci.
n castelul trist i mare,
Ce se nal( rece, sur,
Cu rantasticul lui mur,
Printre stanci cu poala-n mare
Si cu rruntea-n cer de-azur,
n castel izbind de nouri,
St-n rereastra ca un arc,
Intr-a mrei lungi ecouri,
la(a-n l de gand i nouri -
Al seraphilor monarc.
Un monarc cu ra(a pal
Si cu pr de-un aur bland,
Iar in ochiu-i, rtcind,
Vezi lumina matinal -
Stele-albastre strlucind.
Cine-i ingerul pe maluri,
Ce iseaz in castel,
Cand al mrei is rebel
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"&
Srarm lumile-i de aluri
De pmantul eternel
Cine-i palida minune
Ce priete parc-n eci,
Printre stanci de pietre seci,
Cum se scutur de spume
Ale mrei unde reci
"'
MLMLN1O MORI
|vaa vva
Unda spum, antul trece
Cu surlarea-i rece
Peste marea ce suspin
1rist, dar senin.
Cum nu-s antul ce alearg
Pe oglinda larg,
Luciul apei de-l incrunt
Cu und mrunt
Cci a trece suenire
Bland de iubire,
Peste-o mare de misteruri
Ce coprinde ceruri,
Printre isele amare
A copilei care
O ador, o cant cum cant
Iarra pe o sant.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#
Priv voti tacvte
Prin nop(i tcute,
Prin lunce mute,
Prin antul iute,
Aud un glas,
Din nor ce trece,
Din luna rece,
Din isuri sece,
Vd un obraz.
Lumea senin,
Luna cea plin
Si marea lin
Icoan-i sunt,
Ochiu-mi o cat
n lumea lat,
Cu mintea beat
Lu plang i cant.
CUPRINS
MLMLN1O MORI
#
1iata vea fv iva
Via(a mea ru ziu i ceru-mi un senin,
Speran(a, steaua de-aur mie-mi lucea in san
Pan ce-ntr-al meu surlet deodat-ai aprut -
O, ingere czut!
Si dou stele negre lucir-n negru roc
Pe cerul ie(ei mele, - iar geniul-noroc
M las-n lume singur, dispare in abis
De nour i de is.
O raz din priire-(i ia(a mi-a-nnegrit,
Din sanul meu speran(a diin a rugit,
Norocul i-a stins steaua... De m-ai iubi mcar -
O, inger de amar!
Dar nu!... Din lumea-mi neagr tu zbori in calea ta,
Sub pasul tu pe-aren de aur ei clca
Cand eu pierdut in noapte-mi nimic nu mai sperez,
Ci ecinic te isez.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#
Ovaiva
,lantazie,
L-al orelor zilei irag raztor
Se-nir cele negre i mute
Ce poart in surlet mistere de-amor
Plite, sublime, tcute
Si noaptea din nori
Pe-aripi de riori
Atinge uoar, cu gandul,
Pmantul.
Pe-un cal care soarbe prin nrile-i roc,
Din cea( pustie i rece
Un june pe anturi, cu capul in joc,
Cu clipa gandirei se-ntrece
Si calu-i turbat
Zbura necurmat
Manat ca de-a spaimelor zan
Btran.
Pe aripi de munte i stanci de asralt
Castelul se nal(, se-ncrunt
Si cretetu-i negru i cretetu-i nalt
De nouri i ani se-ncrunt,
Dar astzi e iu
Si-n ton auriu
Rsun din umbra cea mare
Cantare.
CUPRINS
#!
MLMLN1O MORI
n mii de lumine rerestrele ard,
Prin care se d trectoare
Prin tactul cantrei sublime de bard
Cum dan( la umbre uoare,
Cum dan( uor
Dulci ise de-amor.
Palatul prea in magie
Aurie.
Ca cerbul ce s-al( in cretet de stanci,
Urmat de sgeat-arztoare,
L calul ce sare prpastii adanci
n zboru-i puternic i mare,
Cu nara arzand,
Cu coama pe ant,
O dat-nc pinten l-impunge
Si-ajunge.
Iar junele sare uor de pe el
Sub mant-i purtand mandolin,
Cu inima plin de-amoru-i ridel,
Cu mintea de isure plin,
De grile de rier
Al meu caaler
S-aant ctand pe rereast
Si-adast:
Ca ganduri palide din ore dalbe
Zboar dan(andele riin(e albe,
Par aromatele surlete line
Duse de zephyrii de prin grdine,
MIIAI LMINLSCU
#"
n coruri nymphele cant la hore
Si gem in lyrele blande, sonore,
Ascunse gandure de dor de duc
1riste i palide ca o nluc,
Apoi in cytere ele-ncordar
Si plin i limpede incet cantar
Glas a trecutului, ce insenin
Mintea cea turbure de ganduri plin:
Pe raul dorului, manat de anture,
Veni odat`
Pe-un as cu aslele muiate-n canture,
Lin-imprat.
Venit-a regele s calce ile
Ctand o sor`,
Lroi se-ninim i plang remeile
De-a lui amor.
Ll rur mun(ilor ecouri tinere,
Cantul la dor,
Rpete buzelor naiei Vinere
Vorba d-amor.
Pe mun(i in negur, pe stanci de cremene,
Ll a ctat
O alb ergin, s-i rie gemene
Si te-a arlat.
1u eti cantrilor soror gemene,
Surletul lor,
MLMLN1O MORI
##
Regele inimei trebuie s-(i semene
Ca is cu dor.
n tine ede-se c e in ceriure
Un Dumnezeu,
Purtand simetria i-a ei misterure
n gandul su.
Man dar coardele unele-ntr-altele,
Man-le lin.
Cci ca in surletu-(i n-a gsit altele
Regele Lin.
Cant cu doliul, ce-l ars belele
Cand plang de-amor,
S cread lumile, s cread stelele
C-i tactul lor.
Cum zboar ingerii din stele-n stele,
Barzii zbor, rlutur printr-a lor bele,
Din lungul horelor amestecate
Barzii ridic a lor glasuri brbate.
Arpele-n cantece par c se srarm
Cand gem cu surletul, cand zic de-alarm.
Muzica srerelor: Seraphi adoar
Inima lumilor ce-o incongioar,
Dictand in cantece de rericire
Stelelor tactul lor s le inspire.
Si cum colorile ce se imbin
Nate a soarelui alb lumin,
MIIAI LMINLSCU
#$
Astrel prin ocile rsuntoare
Curge-ast mistic, dulce cantare:
Ondin,
Cu ochi de dulce lumin,
Cu bucle ce-nluie-n aur
1ezaur!
Idee,
Pierdut-ntr-o palid ree
Din planul Genezei, ce-alearg
Ne`ntreag!
S-nii ii
Si stanca de care rad timpii
Si tot ce mai e-n nesim(ire
n rire
Vin` dar,
Cci ochiu-(i e ia( i par,
Si surletu-(i, bland magie
Ce-nie.
S cante
Ce secoli tcu inainte,
Si-a mun(ilor cretete nalte
S salte.
Si din amestecul de ise dalbe,
Dintre dan(andele riin(e albe,
Iese cum cantecul dintre suspine
#%
MLMLN1O MORI
Regina albelor nop(ii regine.
Pru-i ca aurul ra(a-ncadreaz,
Cunun-n undele-i se rurieaz.
Pe-o lir ginga i argintie
Manu(a-i coardele le-ncurc ie
Si cum din zilele poetici, june,
A idealului iese minune,
Astrel prin notele lirei de-amor
Glasul ei tremur, dulce uor:
Lir spart-n stanca lume,
Surlet stins, muiat in nor,
Plans amar luat de glume,
Aderul rjitor:
L riin(a-mi tremurand
Care trece-n inrinit,
Ca un rulger rr (int,
Ca un cap rr zenit.
Si din chinuri ce m-neac
Lu sorb mirul cel curat
Cum o lebd se pleac,
Band din lacul inghe(at.
Si cu moartea cea adanc
Am schimbat al ie(ei gand,
Am rost ultur pe o stanc,
Sunt o cruce pe-un mormant.
MIIAI LMINLSCU
#&
Care-i scopul ie(ii mele,
ntreb surletu-mpietrit
Ochiu-i stins, buzele mele
De dureri a-nine(it.
Crucea-mi pare ganditoare,
Parca arde-a ie(ii-mi tort
Si prin neguri mormantare
Priesc ra(a mea de mort.
Dar atunci cand albe zane
S-or prii-n surletul meu,
A! gandi(i, gandi(i la mine
C am rost in lume eu.
Un murmur reeric desmiard duios
A salei tcere senin,
Prin bolta rerestrei, arcat pompos,
S-aude ibrand mandolin,
S-un eco uor,
Setos de amor,
Se-neac-ntr-a mandolei strune
Nebune.
Si toat ia(a lui, tot ce-a cules
Din unde, din munte, din ale,
1ot surletu-i june, tot scumpu-i eres
l pierde in coardele sale.
Vrsandu-l cu dor,
Plangand raztor,
MLMLN1O MORI
#'
Ll cant cu buze de miere
Durere:
De ce nu-s o rloare uscat de ant
Si pal ca rruntea pe moarte,
Ce mila o pierde prin cruci de mormant
Cu miros striit, rr soarte,
C-atunci m-ai lua,
La mine-ai cta
Gandind, cum e trectoare
O rloare.
Dar eu nu-s, copil, decat un amor
Ce arde-n o inim jun,
Un glas de pe buze aprinse de dor,
O minte pustie, nebun
Si dulce descant
Pe coarde de-argint,
Cand palida mea nebunie
nie.
Dar am o campie ce undoie-n rlori,
Campia speran(elor mele.
Acolo te-ateapt razandele zori,
Pletindu-(i coroan de stele.
S-aduci prin amor
De ia( rior,
n campul speran(elor in,
Ondin!
MIIAI LMINLSCU
$
a o artita
I
Credeam ieri c steaua-(i e-un surlet de inger
Ce tremur-n ceruri, un cuget de aur
Ce-arunc-a lui raze-n o lunc de laur
Cu-al cantului dar,
Iar tu, interpret-a ceretilor plangeri,
Credeam c eti chipul ce palida stel
Arunc pe-o rrunte de und rebel,
Pe alul amar.
Dar astzi poetul cu inima-n ceruri,
Rpit d-a ta oce in rai de misteruri,
S-aduce aminte c-n cerul deschis
Vzut-a un geniu cantand Reeria,
Pe-o arp de aur, c-un .re Maria -
Si-n tine reede sublimul su is.
II
Cum lebda ia(a ei toat iseaz un cantec diin,
Nu cantecul undei murinde pe luciul mrei senin,
Cum galbena lunc iseaz o iarn intreag de-un cant,
Nu cantecul iernei cel aspru, nu arpa lui Lol in ant,
Ci lebda cantecul mor(ii, al mor(ii cu chipul ei drag,
Iar lunca iseaz de doina oinicului celui pribeag:
CUPRINS
$
MLMLN1O MORI
Astrel Romania, uitat-n Carpatul cel ars i btran,
Visat-a de glasul tu dulce, de cantu-(i de dorure plin.
Cum lebda tie c glasul ce iese din luciul adanc
Sunt inimi de lebede stinse ce-n aluri eterne se plang,
Astrel Romania, ea tie c glasul tu dulce diin
Italia, sora ei numai, putut-a s-l aibe in san.
La dar acum te salut, ea-n isul ei te-a presupus -
1u ii ca un cantec de sor la sora ce-n lume s-a dus.
MIIAI LMINLSCU
$
De ce a vori tv
1u nu eti rrumoas, Marta, ins capul tu cel blond
Cand se las cu dulcea( peste pieptu-(i ce suspin,
1u imi pari a ri un inger ce se plange pe-o ruin,
Ori o lun ganditoare pe un nour agabond.
Astrel treci i tu prin lume... ca un basmu de proroc!
Lti srac dar bogat, eti mahnit dar senin!
Ce s plangi De ce s mori tu Ce po(i oare ri de in
Dac ra(a (i-e urat, pe cand anii-(i sunt de roc.
Cand ai ti tu cat sim(irea-(i i priirea-nduioat
Cat te race de plcut i de demn de iubit,
1u ai rade printre lacrimi i-ai ascunde negreit
n cosi(a ta de aur ra(a-(i dulce i ireat.
Altele sunt mai rrumoase, mult mai mandre, mai bogate,
Dar ca marmura cea rece nu au inim de rel.
Pe cand tu!... eti numai surlet. Lti ca ingerul ridel
Ce pe cel care iubete ar eghea-n eternitate.
Sterge-(i ochii, blond Marta... ochii-(i negri... dou stele
Mari, prorunzi ca ecinicia i ca surletu-(i senin.
O, nu tii cat e de dulce, de duios i de diin
De-a te pierde-n ochii-acetia strluci(i in lacrimi grele.
O, surazi, surazi odat! S te pot edea... o sant,
O martir ce surade printr-a lumei dor i chin,
CUPRINS
MLMLN1O MORI
$!
Pe cand ochiul ei cel dulce i de lacrimi inc plin
Se ridic pentr-o rug ctr bolta instelat.
Ai suras!... O! eti rrumoas... inger eti din paradis
Si m tem priind la tine... cci (i-o jur: nu m-a mira
Dac-ai prinde aripi albe i la ceriuri ai zbura,
Priind lumea cea proran cum se pierde in abis.
MIIAI LMINLSCU
$"
Dea, vvri ori aeai vvri
C-o bucurie trist te (in acum in bra(e.
Priire in priire i san la san trim,
Si gura ta-mi surade, i ochii ti m-na(
Cand (inem rericirea pe san cum s-o iubim.
Dar de-oi muri reodat, copil ganditoare,
Crezi c-o s-ncet din stele mai mult a te iubi
Si-o s petrec in pace prin lumile de soare,
n care-oi dinui
Nu, nu, copil scump!... De-i auzi in noapte,
Cand ei eghea in rug la candela de-argint,
De-i auzi cum trist aripa unei oapte
1e-atinge aiurind,
De-i auzi reo arp srrmat, plangtoare,
Vuind ca jalea neagr ce geme prin ruini,
S tii c prin a nop(ii de intuneric mare,
La tine, inger, in!
Si s-mi deschizi rereastra, s trec o boare sant
Prin oalele uitate de etejite rlori,
S mangai cu surlarea-mi a ta ra( plind,
Ochii ti ganditori.
Dar de-i muri tv, inger de palid lumin,
O, ce va, face-atuncea, mrite Dumnezeu
CUPRINS
$#
MLMLN1O MORI
O sa te plang cu antul ce rluier-n ruin
n rece zborul su
nger enit din ceriuri, oi plange al tu nume,
L-oi smna-n rlori palizi i-n stelele de roc,
Canta-te-a ca i raul cel scuturat de spume
n nop(i ce stau pe loc.
Si a primbla durerea-mi pe mri necunoscute,
Prin stanci ce stau in aer, prin mun(i cu cap de rier,
Prin selbele btrane i prin pustii tcute -
Prin nourii din cer.
Pan` ce btran i palid, cu cap pleu ca stanca,
A rumpe de pe lir-mi coarde ce nu mai sun`
Si a culca in piatr inima mea adanc,
Cu dorul ei nebun.
MIIAI LMINLSCU
$$
ocvt arietor
Strecor degetele mele printre buclele-(i de aur,
Raze care cad in aluri pe un san ce n-am zut,
Cci corsetul ce le-ascunde e o straj la tezaur,
Iar ochii-(i, gardianii, m opresc i m sumut.
Ochii ti, ineltorii! A ghici nu-i pot reodat,
Cci cu dou in(elesuri m atrag i m resping -
M atrag cand stau ca ghea(a cu priirea desperat,
M resping cand plin de rlcri eu de sanul tu m-ating.
O atunci mana ta-i tare i respinge cu putere
Mana mea, care proran ar intra in santuar
S se-ascund-n sanii-(i tineri, pe cand eu plin de plcere
S uit lumea-n srutarea-(i i in ochii ti de jar.
Astzi ins nu-s ca rlama cea proran i aar,
Inima mi-e sant astzi, cald i dulce-i pieptul meu,
Azi sunt cast ca rugciunea i timid ca primara,
Azi iubesc a ta riin( cum iubesc pe Dumnezeu.
1u surazi cu ne`ncrezare... Cat de rea eti tu, copil!
Las ca sub gazul rou eu la sanii-(i s ptrunz,
S deschei corsetul ista... 1u roind s razi gentil,
Lu s-aps rruntea-mi arzand intre piep(ii albi, rotunzi.
Si s strecor a mea man dup gatu-(i de zpad!
1u roeti... tu nu rei, Marta... O, de-ai ti ce caut eu...
CUPRINS
MLMLN1O MORI
$%
Ai surade i-al tu umr ai lsa ca s se ad,
S-(i priesc in ochi cu capul rezemat pe pieptul tu.
Cungiurand c-un bra( molatec gatul tu cel alb ca zarea,
Apsand ra(a-(i roit pe-al meu piept btand mereu,
Lu cu ceealalt man pe-ai ti umeri de ninsoare:
Locul aripelor albe le-a cta-n delirul meu!
MIIAI LMINLSCU
$&
a voartea tvi `eavtv
Lsa(i clopotul s plang cu-a lui oce de aram,
Lsa(i turnul ca s mite a lui inim de rier,
Cci de stele mai aproape el le d acuma sam
C un surlet bun i nobil se indreapt ctr cer.
Clopote, tu sim(i durerea i urmezi cu-a ta cantare,
Cand din stea in stea se suie surletul intr-un aant,
Pe cand noi urmm cu pasul cel rrit de intristare
Lutul palid, rr surlet, s-l depunem in pmant.
Ochii Cate dulci imagini au sorbit a lor lumine!
Capul O, de cate ganduri el a rost impopulat!
Inima Cat sim(ire rrmantat-a ea in sine
Surletul Cate speran(e, cate isuri a pstrat
Si-azi nimic. Lumea gandirei e o lume srramat,
De lemnoasa man-a mor(ii inima e stoars-acum,
Si imaginile-s terse, ce prin el treceau odat,
Surletul ,dac exist, printre nori ii race drum.
Ai tiut tu, scumpe rrate, c pmantu-i o ruin
C-i o sarcin ia(a C-i martiriu s trieti
Ai tiut tu cum c moartea e un caos de lumin,
C la rinea eciniciei te-atept stelele cereti
De-a ie(ii grea enigm (ie-acuma nu-(i mai pas,
Cci problema ei cea mare la nimic o ai redus,
CUPRINS
MLMLN1O MORI
$'
Pe cand nou-nc ia(a e o cirr ne`n(eleas
Si-n zdar ctm rspunsul la-ntrebarea ce ne-am pus.
n zdar ne batem capul, triste riri izionare,
S citim din cartea lumei semne ce noi nu le-am scris,
Potriim irul de ganduri pe-o sistem oarecare,
Msurm mina lumei cu acea msurtoare
Si gandirile-s rantome, i ia(a este is.
MIIAI LMINLSCU
%
vere atia...
ngere palid, i(i e mister
Cum c a lumei aluri i oapte
Lste durere i neagr noapte
Pe lang cer
Nu tii tu, inger, oare s zbori,
S lai pmantul, trista ruin
De-(i place cerul, a lui lumin,
De ce nu mori
O, dar pmantul inc te (ine
n nite lan(uri (esute-n rai,
De mult zburai tu in lumi senine -
De nu iubeai.
CUPRINS
MLMLN1O MORI
%
teava rietii
Cand norii, palate rantastice negre,
Cu geamuri prin cari se ede zaphyr,
Ascult-ale mrei lungi cantece-alegre,
Cand stele se mir,
Atunci printr-o gean de nouri, deschis,
Din ochiu-i albastru se ede o stea
Ce-mi miruie rruntea c-o raz de ise,
C-o raz de nea.
O, steau iubit ce-abia stai prin stele,
Un srant ochi de aur ce tremuri in nori,
Ai mil i stinge lungi zilele mele -
Cobori, o, cobori!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
%
Retici
POL1UL
1u eti o und, eu sunt o zare,
Lu sunt un (rmur, tu eti o mare,
1u eti o noapte, eu sunt o stea -
Iubita mea.
IUBI1A
1u eti o ziu, eu sunt un soare,
Lu sunt un rlutur, tu eti o rloare,
Lu sunt un templu, tu eti un zeu -
Iubitul meu.
1u eti un rege, eu sunt regin,
Lu sunt un caos, tu o lumin,
Lu sunt o arp muiat-n ant -
1u eti un cant.
POL1UL
1u eti o rrunte, eu sunt o stem,
Lu sunt un geniu, tu o problem,
Priesc in ochii-(i s te ghicesc -
Si te iubesc!
IUBI1A
(i par o noapte, i(i par o tain
Muiat-n pala a umbrei hain,
(i par un cantec sublim incet -
Iubit poet
CUPRINS
MLMLN1O MORI
%!
O, tot ce-i mistic, iubite barde,
n acest surlet ce (ie-(i arde,
Nimica nu e, nimic al meu -
L tot al tu.
MIIAI LMINLSCU
%"
avvt ce i ta, vve ei
O, d-mi arpa de aram
Si mi-o pune-n bra(ul stang.
Ochii ti se plec cu team,
1u roeti - glasu-mi te cheam,
Coardele incet te plang!
Vino dar, palid zan,
Pune ra(a pe-al meu piept,
Gatul tu pe bra(u-mi drept,
1u, a ochilor lumin,
M iubeti, tu Spune drept!
M iubeti! Surazi ireat
Si i(i pleci ochii in jos!
O, lumin prea curat,
De-ai cunoate re odat
Surletul meu dureros,
De ai ti, palide inger,
Cat de mult te iubesc eu,
Cate nop(i de-amor i ru
Am egheat zdrobit de plangeri,
Scumpa mea, odorul meu!
O, atunci mi-ai cere seam
Ca s-(i spun cate-am isat,
M-ai rixa rr de team,
Ai da-ncet neagra maram
De pe pru-(i blond, curat,
Netezind cu mana-(i alb
CUPRINS
MLMLN1O MORI
%#
1ampla ta - tu m-ai prii,
Cu durere mi-ai zambi,
Lu, jucandu-m cu salba
De pe sanii-(i, a orbi.
Si (i-a spune, a mea iubit,
C de mult eu te-am ctat,
n crarea tinuit,
Prin dumbraa inerzit,
Ori prin codrii cei de brad,
Lang cantul de izoare,
Printre stancele de rier
Ce strbat norii din cer,
ntr-a peterii rcoare,
ntr-a nop(ilor mister.
1e edeam cu a mea minte,
Si acum cand te-am gsit
Pare-mi c-mi aduc aminte
Cum c-n remi de mai nainte
1e-am zut i te-am iubit -
S-(i spun unde... intr-o sear
Am isat un is rrumos...
Pe un nour luminos
Am zut la cer o scar
Ridicandu-se de jos.
ntr-a cerului mrire
Scara de-aur se pierdea,
Iar pe-un tron de nemurire,
MIIAI LMINLSCU
%$
1ron de-argint i strlucire,
Maica Domnului zambea,
Iar pe schi(ele de scar
ngeri stau treptat... treptat,
Cu chip bland i luminat
Si pe lire suntoare,
Cantau dulce i curat.
La picioarele Mariei
Genuncheat pe-un nor de-argint,
Alb ca lebeda pustiei,
Bland ca glasul poeziei,
Sta un inger cugetand,
Si-a luat arpa-i de aur
Si trecand mana pe ea
A-nceput a rsuna
Raiul... luncile-i de laur
De-un bland .re Maria.
Acel inger!... la(a pal,
Ochiul negru, pr blai,
L-am zut - o stea regal,
O lumin triumral -
Si de-atunci il iubesc, ai!...
L-am ctat in ast lume
Pan` ce ia(a-mi se pierdu,
Surletu-mi se abtu...
S-atunci te-am zut: minune!
Acel inger ai rost tu.
MLMLN1O MORI
%%
Cand ai lsat cerul, drag
De ce-n lume ai enit
Ai tiut c ia(a-ntreag
1rista-mi inim pribeag
1ot pe tine te-a iubit
Ai tiut cine te-ateapt
Si-ai enit s rsplteti
Lungi durerile-mi lumeti,
Cu zambirea-(i in(eleapt
Si cu ochii ti cereti.
MIIAI LMINLSCU
%&
.varei Mvre,avv
1ablou dramatic intr-un act
Persoane:
MURLSANU, MORS, GLNIUL LUMINLI
(ceva ivfati,eaa vv eiaiv aeo rovavticitate atbateca iv vvvti. Pe ae o arte
tvci vrate - vvete teeve, attete ratvrvate - ae atta brai acatati ae rrfvri
ae tvci, vvii frvti ,i ratvrvati ae rietii ,i torevte, iv fvva e raa rvivete ivca
fvvevae a vvvi at ae cotibe - riiite ca cvibvri vari iv aovt tvcitor. Mai iv
aravceva, tvrvvt recli ,i verv a biericei atvtvi. ierica ae tevv, cv feretre vari
cv abrete, cv vvri arte riiiti, cv acoeravvt ae ,ivarite vere ,i vvceite.
.vra ivtrevtvi tav e rerara o atbava tvviva ae tvva. .ravceva o cvrivae
aea cvrvei,vt vv trvvcli ratvrvat, vtrea, e care M. ,aae riatoriv. Detot iv
fvva, coari ,i vvvti. Ctootvt vva aoit 12 ore. Mievt votii. v rrevea ata, e
coata M.,
1resare miaznoaptea in inima de-aram
A turnului de piatr. Lin stelele se-nham
La carul lunei blonde. Prin mile eciei
Nici remea nu le trece cu isele mandriei,
Nici surlete nu intr, nici surlete nu ies.
Prin aerul de noapte, puternic, rece, des,
A lunei adormite ptrund razele rare
n temni(a din pieptu-mi trezind gandiri amare.
Cand somnul, rrate-al mor(ii, pe lume ralnic zace
Cu genele-i inchise, cu isele-i de pace,
Cand palida gandire prin (ara mor(ii trece,
Si moaie-n isuri de-aur aripa ei cea rece
Cu-agheazima cea dulce a lumii rrunte-atinge,
Pcatele-i i-adoarme, inidia o stinge -
Ce ochi egheaz umed Ce surlet se rrmant,
CUPRINS
MLMLN1O MORI
%'
Ce surlet (ip-n doliu, ce lir jalnic cant...
Sunt eu!... Priesc trecutul, i-icoana lui barbar
L zugrit aspru d-ursita-ne amar.
Si gandul meu nu poate s rup-acea perdea,
Ce-ascunde iitorul puternic dup ea.
Cantarea Cea mai nalt i cea mai indrznea(
Nu e decat rsunet la ocea cea mrea(
A undelor teribile, inalte, zgomotoase
A unui rau, ce nu-l ezi. - Sunt undele de timp
Ce iitoru-aduce, spre-a le mana-n trecut.
Dei priesc nainte-mi noaptea btran rupt,
Si d c-o lume nou dintr-insa se ridic,
Dar rlia aceea, ce desrcand tenebre,
Ridic iitorul - puterea care toarce
Al remii rir - aceea imi e necunoscut.
Vai! cele intamplate istoria le spune
Si cele iitoare i-arunc umbra lor
n atmosrera groas a zilei cei de azi.
De ce se-ntampl toate aa cum se intampl,
Cine mi-a spune-o oare L plan, precugetare,
n irul orb al remei i-a lucrurilor lumei
Sau oarba intamplare rr-n(eles i (int
L cluza remei Putut-a ca s rie
Si altrel de cum este tot ceea ce exist,
Sau e un trebvi rece i neinlturat
Si dac trebui toate s rie-aa cum sunt,
Ce legi urmeaz remea Cu ce aret ea apas
O ginte ca pe sam-i o alta s ridice,
L o dreptate-ntr-asta, sau oarb-mparte bobii
Soarta rr de lege Si dac n-ai temeiuri
MIIAI LMINLSCU
&
Decat acele spuse de cr(ile btrane,
Si-aceste-s doedite c nu dau dezlegare -
Cine-mi a spune mie - dac a gin(ii mele
Via( iitoare a ri mai rericit
Decat al ei trecut
De-ar ri rost ru adesea i bine num-o dat,
A crede c-ntamplarea oarb, neinoat
A grmdit in mersu-i, dar rr ca s-o tie,
Atata nererice pe (ara mea pustie. -
Dar vv! e-atata minte - atata plan de rele
S-a grmdit puternic in ia(a gin(ii mele,
ncat imi ine-a crede c samburele lumii
L ravt. Cartea lumii de-etern rutate
L scris i-i menit.
De ei aea puterea,
Voin(a ca s srarmi pe cel mai slab ca tine:
Braur se numete. De eti inchipuit,
Nesurerind ca al(ii de-acea inchipuire
Cu orba s se-ating: onoare se numete,
De rei s-ntreci pe al(ii i lumei s-i impui
Persoana ta inram: dorin(-i de mrire,
La rapte mandre stimul. De eti atat de an
S crezi c pan` i cerul ascult a ta orb,
C-i pas dac corpul (i-l chinuieti i mintea
|i-o stupirici - i(i zice c eti elaios,
Ba chiar i fvt. - Si nu sunt numai oameni
Ce i(i admir rapta, gandirea-nchipuit,
Ci te admir popoare...
MLMLN1O MORI
&
Ce proast e mul(imea,
La crede cum c duce a lumii soart-n man,
Si singur e dus de-o man de ire(i.
De te-a-nzestrat natura
Cu-atata minte numai, s po(i s ezi prostia
Si cruda rutate ce masa o domin,
Nedand nimic pe ele, s raci din ele scara
Spre-a te urca pe dansa l-aere i mrire,
Prer-te numai cum c tu pre(uieti acele
Mari calit(i i-alese ,numete-le cum rei,,
C-o rraz linguete deertciunea lor
Si pe-umeri te or duce, sacriricand aerea,
Via(a pentru tine. Dar spune-le aderul,
1e-or rstigni pe cruce, te-or huidui cu pietre
Si te ei stinge mizer de nimenea jelit.
Se ede
C nu puteau ire(ii ca s gseasc-n ia(
Alt pre( decat acela s-i implineasc porte
Pe seama altor... Apoi este i drept, cuminte,
Ca proti s duc greul, astu(ii s domneasc...
La ce-ar ri-atuncea lumea in dou impr(it
La ce-ar exista protii - i iar la ce ire(ii
Nu verita ntangii s rie stpani(i
Nu ezi c stpanindu-i le implineti dorin(a
Mai de dorit ce soart pot ca s aib-n lume
Decat s-i duc-n turme sunetul unui nume
Li nici nu-s pentru alta, decat ca s triasc,
S moar-ntru-mplinirea unei deertciuni.
Si-apoi nu ede(i oi
C ei admir toate ce le aduc pieire
MIIAI LMINLSCU
&
Omoar rericirea unui popor intreg,
Linitea unui secol i eti numit erou.
Beat de bucurie mul(imea te primete,
Cu lauri te-ncunun... O gint ce se-nal(
Pe spatele altora e vare - i cu cat
Mai mult se (ine-n locu-i prin ru i prin asprime,
Cu-atata e vai mare. Dreptate-uniersal
L-aceea ce-o urte puterea brut. Peste
1rie nu decide nimic. La bine nu-i putea
S-aduci doi oameni, rul l-urmeaz-intregi popoare,
Cci rul este col(ul ie(ii. Vecinic rul
ntaiul rol il joac - e col( in orice cuget,
n oricare oin(, in orice rapt mare.
vriaia de pild e mam-egalit(ii,
Si ingrdirea contra rut(ii reciproce
Dreptate se numete. Cu cat mai ru sunt ciii
Cu-atat e mai perrect dreptatea.
li(i ri i e(i strbate
La (int-oricat de mare, numai prin rutate!
li(i ri! i-urma(i principiul ce lumea o domin -
Lsa(i s cread al(ii mai proti ca oi in bine.
De ce n-ae(i oi minte Deschide(i ochii oti,
Vede(i c fvt i bive sunt numai pentru proti
De cand sunte(i in lume, a existat dreptate
Si pentru oi Dar greul oi numai il purtar(i,
Voi -a(i hrnit dumanii, i-a(i aprat cu sange,
n loc de-a sparge capul nparcei sub picior,
Voi a(i crescut-o mare i astzi sugrum.
Spun popii de-o ecie unde oricare in
Gsete-a ei osand i binele rsplata -
MLMLN1O MORI
&!
Si mii timizi de rric i de-o speran( an
1rec inela(i pe lang izoarele ie(ii.
ar aaca vv tivtotiv, iroave ae icriv
Ratata vvt rirtvtii
Rbdarea cine-o are tarasc-se-nsetat.
Voi soarbe(i pictura de timp ce o ae(i,
Aici ri(i mari, puternici, aici ri(i rerici(i -
Aici spirit, curajul i pumnii au aloare.
n man de ei prinde-a istoriei carte
Si dac tu de rric sau poate de ruine
n raptele ei rele nu ei incirra bine,
Vedea-ei cum sub ochii-(i in plin se desroar
Rul i iari rul - c remea se msoar
Dup a rut(ii pire. Rav ,i vra
Daca vv vvt, vv ete itorie. Sperjur,
Inidios-aar, de sange insetat
L omenirea-ntreag - o ras blstmat,
lcut numai bine spre-a domina pmantul,
Cci rut(ii numai ii datorete-aantul
Ce l-a luat pe scara riin(elor naturii.
Cine-a zut reodat popor de oameni buni
S rie mare Dac e ru, e egosit,
Vrea toate pentru sine, nimica pentru al(ii,
Dac triete bine, dar rr ca s lase
Ca i-al(ii s triasc - e mare. Cand un popol
ncepe a ri nobil i generos in cuget,
Atunci a lui cdere i moarte sunt aproape,
Cci numai rul are puterea de-a tri.
Chiar rapta cea mai bun duce la ru. La este
Pmant care hrnete sman(a celor rele.
MIIAI LMINLSCU
&"
Ai mil
De unul i cu mana in care i-ai pus paine
Mane a ridica piatra, ca el intai s-arunce
n tine. D-i unuia onoare i mrire,
Si a ri cel din urm spre-a se uita la tine
De-i ri czut. - Ce tav aavc,iret!
Cvv iv avvta avtce a ravtvi a v
Pvterea ae riata!
Si mai crede(i in bine, in basme de copii!
O, ridica(i in surlet gigantici ijelii
Si srrama(i c-o mandr strigare triumral
Ordinea cea nedreapt, ireat, inrernal,
Ce protii i ire(ii, unii-nela(i, iar al(ii
neltori sus(in c de Dumnezeu e pus
n lume.
O, Satan! geniu al desperrii!
Acum pricep cu gandu-(i, cci zarcolirea mrii
1riete-acum in mine. Pricep gandiri rebele
Cand ai smuncit inrernul ca s-l arunci in stele,
Dezrdcinai marea ca s-o improti in soare,
Ai rut s-arunci in caos sistemele solare. -
Da! ai tiut c-n ceruri, rul, nedreptul tron,
C secole ntange l-ador, l-incoron,
Stiai c-aa cum este vv oate a ri bine!
C nu poate nedreptul etern ca s domine.
O! de-a edea rurtuna c stelele desprinde,
Pe cer talazuri mandre inal( i intinde,
Si nourii ca sloiuri de ghea( aruncate,
Srrmandu-se de-a srerei castele instelate -
MLMLN1O MORI
&#
Cerul din rdcin nl(andu-se decade,
1arand cu sine timpul cu miile-i decade,
Se-nmormanteaz-n caos intins rr de rine,
Zburand negre i stinse surpatele lumine.
Vd caosul c este al lumilor scrii,
C sori mai palpai roii gigantice rclii
Si-apoi se sting. - Nimicul, lin(oliu se intinde
Pe spa(iuri deerte, pe lumile murinde!
Vzand risipa, Satan, oi crede c-ai inins!
Cci dac eti arhanghel al mor(ii cei btrane,
Atunci eti drept - cci numai ea este dreapt-n lume,
Si cei ce o seresc - cci contra orice-n lume
ninge rutatea - dar contra mor(ii nu.
liindc tina lumii e rea, riindc tin
Si prar e uniersul intreg - rr de in
Ai czut geniu mandru, plin de-ndrtnicie
n spa(ii rr` de margini, in ei de enicie!
Vai, soarte blestemat, ce oarb, arunci bobii,
La oricine in lume dai ceea ce nu-i trebuie,
1e rog, soarte, m scap, de al(ii nu - de mine
Atat enin in surlet, i-atat amar in gand,
ncat dac-a putea-o ca s rsurlu-adanc
Si bine - a inenina remea-n care-s osandit
De a tri.
O, geniu ce ptrunzi
Nemrginirea - iart c-amrciunea mea
M-a-nins! 1u tii s judeci i tii c nerericea
Ades scrantete irul gandirii i o race
S mearg tocmai contra la calea ceea care
MIIAI LMINLSCU
&$
Ar trebui s-urmeze.
Un orologiu care in loc de-a-mbla nainte
S-ar tarai-ndrt. O, nu exist crime,
Cci toate, toate-s rapte unei gandiri pe dos,
Unei sim(iri pererse.
1aci, taci, surlete mandre, nu rscoli cu-atata
Groza uurin( titanica turbare
Ce-n achii sclipitoare gandirea mi-o srram,
Stinge, puternic Doamne, cuantul nimicirii
Adanc, demonic-rece, ce-n surletu-mi triete,
Coboar-te in mine, m r s recunosc
C-a ta rptur slab-s. Nu m lsa s sper
C liber-mare-mandru prin condamnarea ta
N-oi cobori in iaduri de demoni salutat,
Ca unul ce menitu-i de a le ri stpan -
Stpan geniilor pieirii! Ce gand superb! O,-nceat,
Inima mea cea stoars de-o cugetare beat,
Nu rscoli-n btaie-(i ruinele srrmate
A lumii-mi dinuntru.
Vd cerul lan albastru sdit cu grau de stele,
Ll imi arat planul adancei intocmele
Cu care-i mic sorii. - n samburul de ghind
L un stejar. - Cum dansul din proprii rdcine,
Din planul ie(ii sale ascuns in col(u-obscur
i crete trunchiul aspru - aa, poporul meu,
n tine e puterea-(i, nl(area-(i i pieirea-(i.
Lu cred c tot ce este menit de a ri mare
S-i inspreasc trebuie superba rdcin
Prin iscole turbate, prin ari( i-nghe(.
Mai tare e-acea stanc ce a trecut martir
MLMLN1O MORI
&%
Prin ijelii vai multe. Popoarele barbare
Ce-au cotropit romanii sunt ijelii mre(e,
1urbate, mandre, aspre ca orice ijelie,
Dar i trectoare ca ele. Iar stejarul
Poporului meu tare ridic i-azi in anturi
ntunecata-i rrunte i proaspta tvi rrunz.
- n lume d popoare cumin(i i rericite,
Si m intreb ce soarte s doresc la al meu
Si-un gand imi ine aspru, adanc, rr de mil
Si srrmtor de lume. - Nu, nu! N-a rea ca alte
Popoare s mai rie c-al meu - nu merit ele
S-i semene. Poporu-mi menitu-i ca s rie
Altrel de cumu-s alte. Lu nu cer rericire
Pentru a lui ia(. - O, na(ie iubit!
Vei in(elege doru-mi, ei ti s-l pre(uieti
Voi s te d, iubito! nu rericit - vare!
Decat o ia( moart, un negru is de jele,
Mai bine stinge, Doamne, ia(a gin(ii mele,
Decat o soart aspr din chin in chin s-o poarte,
Mai bine-ating-i rruntea surlarea mrii moarte!
MIIAI LMINLSCU
&&
rvvoaa ,i vva
lrumoas i jun, oh, drag-mi mai eti!
Lu caut i caut in ochii-(i cereti,
Si-n eci nu m satur i-n eci a cta,
Iubit, dorit, o gur - aa!
1u tremuri, tu cau(i, tu murmuri, tu razi,
Cu glasul tu dulce tu raiu-mi deschizi,
Cu prul tu moale tu ia(a mi-o legi -
O tii i te raci c nu o-n(elegi!
Sireat i dulce - copil inoat -
De ce nu m-mbii cu al tu srutat,
De ce-atep(i s-l rur de pe ochii-(i prorunzi
Si-n blondele plete tu capul (i-ascunzi!
Cu mana (i-acoperi tu ochii ti dragi,
Prin degete cau(i, nu rade, ci taci,
Pedeapsa ce meri(i, columb a mea,
O gur-i. - Oh, d-mi-o - mi-ai dat-o - aa!
CUPRINS
MLMLN1O MORI
&'
vbita avtce, o, va taa...
Iubit dulce, o, m las
S priesc ra(a-(i, ochiul tu ceresc,
S mangai pru-(i d-auree mtase,
Priindu-te, de-amor s nebunesc!
Ah, bra(ul tu rotund e alb - se las
Cu gra(ie pe umerii-mi - priesc
n ochii ti, in ra(a ta - in gura jun,
S-ascult uimit la orba ta nebun!
Nebun, c nu are ir i minte,
Ci gra(ie -amor copilros,
La gura ta, care zambind imi minte
Spre-a coperi misterul cel duios,
Ce-mi spune vv - cand aa ochiu-(i rierbinte
Din genele-i imi spune oluptos -
Ah, tot amorul meu, copil in raze,
L concentrat in riin(a-(i luminoas!
Surasul tu o raz e de soare,
Si ochii ti sunt stele-n noaptea mea,
Si sanul tu de ergin, ninsoare,
Ce lin l-acoperi tu cu mana ta,
Cand tremurand prieti i zambitoare
La-a lui dulci rlori ce cresc alturea -
Si srutarea ta - oh, spune, spune
Cu ce s-aseamn dulcea-acea minune!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
'
De n-ai ri tu, ce-ar rolosi ia(a,
Speran(ele-i, i binele-i, i tot!
Un is ar ri amestecat cu cea(a,
Un chin ar ri - ce l-a srari s pot,
Pe cand astrel o noapte e mrea(,
Pierdut-n stele ce in ceri inot,
Prin ele trece melancolic luna -
O gur d-mi, iubito - i-nc una!
Spre srutare gura-(i se increa(
Si ochii ti priesc intunecat
Si istori. - Iubito, tu, glumea(,
Nu tii c-a sruta e un pcat
Si c-n intunecata lor dulcea(
Nu s-uit ochii de copii odat` -
lr s plang-n urm-a lor langoare
Si oluptoasa lor intunecare!
Cci ce ai zice dac eu acuma
A uita toate... tu m in(elegi -
L drept c (ie-o orb-(i trebui numa
Ca toat rirea mea in lan( s-o legi -
Dar orba aceea serie-ori de glum
Cu care pasiunea-mi s-o diregi
Vei spune tu - O, taci - o, taci, n-o spune -
Ai spus-o -S manios, tu,-n(elepciune!
n an orba ta bland po(uiete -
La seriozitatea ta surad,
Spre srutare gura-(i se-ncre(ete,
MLMLN1O MORI
'
Spre srutare ochii ti se-nchid,
Sireat eti! sub geana ce umbrete
Ochii-(i sclipesc, i-mi pare c ei rad,
Cu bra(ul (i-i acoperi... Suprat
Ce te preraci, iubita mea ireat
MIIAI LMINLSCU
'
vbitei
O, indulcete-(i ochii ti, iubit,
O, insenin ra(a ta de nea.
Nu tii c-n piept inima mea rnit
1resare-adanc la intristarea ta
1resare-adanc, tresare-adanc, iubit -
Oh, in zdar mi-ncre(i tu rruntea ta.
Durerea chiar de-o simulezi - eu simt
liori adanci in pieptul meu trezind.
Ah! cat eti tu de mandr i rrumoas
Cand razi, cand plangi, cand m sru(i, cand - ah!
Cuprind in mani eu capul tu - geloas! -
Si srut ochii-(i plini de lacrimi, ah!
Li strlucesc ca stelele rocoase
Ce-ntr-a junie-mi noapte lumina!
Si te iubesc, i te srut, te-ador,
Amorul meu, nespusul meu amor!
O, nu-mi muri, o, nu-mi muri, iubit,
C-atunci in eci prin noapte-a rtci -
Mi-a srrma ia(a-n jalea cea cumplit
Si de durere n-a putea muri.
A purta-n timp inima-ncremenit,
Cu ochii stini, i gura-ar amu(i.
Durerea ta m-ar race s triesc,
Ca s triesc, ca s innebunesc.
CUPRINS
MLMLN1O MORI
'!
Ateapt dar cu moartea ta, iubit,
Pan` ce de rericire-oi muri eu.
Cu roze s-ncununi rruntea-mi plit,
Zambind s m sru(i, amorul meu,
De-oi inia, s tii, dumnezeit,
C-un somn a rost angelic, dei greu.
De nu m oi trezi, s tii, s tii -
C-n eci isez la ochii ti cei ii.
Cum a ri acel is eu nu-(i pot spune -
Lu numai il gandesc cand m curund
n ochii ti. - Neclare sunt, nebune,
Acele-nchipuiri ce m ptrund.
Priete tu in ochii mei i-mi spune
Ce ezi in ei, in dorul lor prorund.
1ot ce-ai zut eu am zut `n-al tu -
Nici in mormant nu pot ca s-i uit eu.
Li sunt minuni ce-a muri nu m las.
n somnul mor(ii m-or neliniti,
Ptrunde-or cu raza lor rocoas
Chiar in sicriul unde oi dormi.
Li au ptruns prin pturi neguroase
Ce ia(a mi-a urzit pan aci -
De-a(i putut sparge negurile-acele,
Ve(i lumina in eci, iubite stele!
Oh, nu-mi muri, te rog! Cci tot ce-n lume
Lu am iubit murit-au prea curand
Orice amor ce n-a luat drept glume
MIIAI LMINLSCU
'"
Al meu amor e astzi in mormant. -
Dar astzi d c-am pierdut doar un nume:
Cci ea eti tu - tu ea - intr-un cuant
1u mi-ai murit o dat. - S nu-mi mori
De-a doua oar, inger de amor.
Cci de-ai muri ce-a race eu in lume
N-a regsi in eci chipu-(i uor
Si osandit a ri s stau in lume -
De jalea ta eu n-a putea s mor.
Acum - acum n-a plange al tu nume
Ci chiar pe tine, ecinice amor:
Mort, a tri eu, iu, eu a ri mort.
1riete-mi dar - c-adanc in piept te port!
MLMLN1O MORI
'#
Cvtecvt tavtarvtvi
Ca poestea cea srman
Care nimeni n-o-a-n(eles,
1rec prin remea trist, an,
Cum prin secoli un eres.
Sunt ca lira spart-n stanc,
Sunt ca glasul din pustii,
Sunt ca marea cea adanc,
Sunt ca moartea intre ii.
Dintre chinuri ce m-neac
Lu sorbeam mirul curat,
Cum o lebd se pleac
Band din lacul inghe(at.
Dar cu moartea cea adanc
Azi eu schimb al ie(ii-mi gand,
Am rost ultur pe o stanc,
lire-a cruce pe-un mormant!
Care-i scopul ie(ii mele
De ce gandu-mi e proroc,
De ce tiu ce-i scris in stele,
Cand in an lumea o-noc.
Crucea-mi par ganditoare,
Parca arz-a ie(ii-mi tort,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
'$
Cci prin neguri mormantare
Voi s d ra(a-mi de mort.
Doar atunci cand prin lumine
M-oi sui la Dumnezeu,
Ve(i gandi i oi la mine
Cum am rost in lume eu.
MLMLN1O MORI
'%
Coii erav voi avvaoi...
Copii eram noi amandoi,
lrate-meu i cu mine.
Din coji de nuc car cu boi
lceam i inhmam la el
Culbeci btrani cu coarne.
Si el citea pe Robinson,
Mi-l poestea i mie,
Lu zideam 1urnul Vailon
Din cr(i de joc i mai spuneam
Si eu cate-o prostie.
Adesea la scldat mergeam
n ochiul de pdure,
La balta mare ajungeam
Si l-al ei mijloc inotam
La insula cea erde.
Din lut acolo am zidit,
Din sturul des i mare,
Cetate mandr la priit,
Cu turnuri mari de tinichea,
Cu zid impresurat.
Si rrate-meu ca imprat
Mi-a dat mie solie,
S merg la broate ne`mpcat,
S-i chem la btlie -
S edem cine-i mai tare.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
'&
Si impratul broatelor,
C-un oacaca de ral,
Primi - porunci otilor
Ca balta s-o rscoale.
Si am pornit rzboi.
Vai! multe broate noi am prins
- mi pare chiar pe rege -
Si-n turnul negru le-am inchis,
Din insula cea erde.
Spre sar-am rcut pace
Si drumul broatelor le-am dat.
Sltau cu bucurie,
n balt-adanc s-au curundat
Ca s nu mai reie.
Noi am pornit spre cas.
Atunci rsplata am cerut
Pentru a mele rapte -
Si rrate-meu m-a desemnat
De rege-n miaznoapte.
Peste popoare-ndiane.
Motanul alb era istier,
Marzac cel chior ministru -
Cand de la el eu leara-mi cer,
Ll miaun sinistru.
Cordial i-am strans eu laba.
MLMLN1O MORI
''
Si impratul milosti
Mi-a dat i de so(ie
Pe riica lui cu ras lasci
Si (apn, nurlie,
Pe 1lantaqu-caputli.
Am mul(umit c-un umil semn,
- Drept mantie-o prostire -
M-am dus l-amanta mea de lemn,
n sranta mnstire,
ntr-un cotlon de sob.
Si ah! i drag-mi mai era!
Vorbeam bland cu dansa,
Dar ea nu-mi rspundea
Si de ciud eu atunci
Am aruncat-o-n roc.
Si pe ur ne primblam
Peste stur i paie
Si pe mun(i ne-nchipuiam.
Cu riece btaie
Mrileam alturi.
Si pe cap mi se umrla
Casca de hartie.
O batist intr-un b(,
Steag de btlie.
Cantam: 1rararah!
MIIAI LMINLSCU

Ah! -a(i dus isuri, -a(i dus!


Mort e al meu rrate
Nimeni ochii-i n-a inchis
n strintate -
Poate-s deschii i-n groap!
Dar ades intr-al meu is
Ochii mari albatri
Lumineaz - un suras
Din doi ine(i atri
Surletu-mi trezete.
Lu Mai este inima-mi
Din copilrie
. . . . . . . . . . . . . .
Ah! imi imbl ades prin gand
O cantare eche.
Parc-mi (iuie-aiurind
Dulce in ureche:
Lume, lume i iar lume!
MLMLN1O MORI

.reav o vva
Aeam o muz, ea era rrumoas,
Cum numa-n is o dat-n ia(a ta
Po(i ca s ezi icoana radioas,
n strai de-argint a unui elr de nea!
Pr blond deschis, de aur i mtas,
Grumazii albi i umeri coperea,
Un strai de-argint strans de-un colan auros
Strangea mijlocul ei cel mldios!
Si talia-i ca-n marmur spat
Strlucea alb-n transparentul strai,
Sani dulci i albi ca neaua cea curat,
Rotunzi ca mere dintr-un pom de rai,
Abia se (ine haina cea bogat
Prins uor cu un colan de pai,
Astrel adesea m gsea eghind -
Nori strbtea o umbr de argint
Crinul luminii strlucea in man
Rerlectand dulce mandrul ei obraz,
Razele dulci loeau ra(a-i senin,
Rotunzii umeri i-albul ei grumaz,
Prul lucea ca auru-n lumin,
Straiul cdea de pe-umeri de atlaz,
Ochi mari albatri-n gene lungi de aur
Si rruntea-i alb-ntunecat-n laur!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU

O dat-n ia(a-i muritorul ede


n isul su un chip aa d-ales!
Lu... rericit c-amantul blondei Lede,
Nebun de-amor, eu o edeam ades.
Venea-n singurtatea mea pe indelete,
Rtceam mana-n pru-i blond i des,
De pe-umeri haina-i luneca uor -
Vedeai rotundul bra( pan` subsuori.
Prea c-ateapt de a ri cuprins,
De-a-i sim(i inima btand cu dor,
Ca buza ei de-a mea s rie-atins,
Ca graiul ei s tremure uor,
S d priirea esel i plans,
S aud glasu-ntunecat de-amor
Si la ureche dulce s-i repet
Cantul, ce-n gandul meu se mic-ncet.
O, imi optete numa-n dulci cuinte
Nein(elese, pline de-n(eles.
O, imi surazi cu gura ta rierbinte,
1u, inger bland cu ochii plini d-eres,
Cci al tu zambet imi aduce-aminte
C-un inger eti ce ru din cer trimes
Ca s mangai junia mea bogat
Cu-a ta zambire dulce i curat.
S-apropia, in aer suspendat,
Si bra(ul ei grumazu-mi cuprindea,
Prieam in sus la ra(a-i luminat,
MLMLN1O MORI
!
La gura-i mic care suradea -
Din ochi albatri raza-ntunecat,
Plin de-amor in ochiul meu cdea,
1alia ei sub(ire-n colan strans
1remura scump de bra(ul meu cuprins.
La a murit. - Am ingropat-o-n zare.
Surletul ei de lume este plans. -
Am srrmat arra - i a mea cantare
S-a insprit, s-a adancit - s-a stins.
mi plac a nop(ii turburate oare,
mi place de dureri s riu inins,
O, de-a orbi, de-a amu(i odat,
C-n lume nu d lumea cutat!
Lu nu d mun(ii ineca(i de nouri,
De care gandu-mi ultur s-aca(,
N-aud a mrii inmiite-ecouri,
Ce-n glasul meu mre( s-amesteca,
n codri-antici n-aud muget de bouri,
1rezind zilele echi in mintea mea,
Codrul din mun(i, raul din ale-mi tace -
De ce nu pot in prar a m prerace!
MIIAI LMINLSCU
"
Doi a,tri
Am zut doi atri,
Strlucind albatri
Sub o rrunte-n is,
M-a-necat seninul
Cand priii diinul,
Blandul lor suras.
Si mi-am zis in mine:
nger cu lumine
De-un adanc noroc...
Din a ie(ii tale
nrlorit cale
Cum nu stai in loc
CUPRINS
MLMLN1O MORI
#
Cva criratvt cv iarva....
I
Cand cri(ul cu iarna din nord ine in spate
Si mtur cu-aripa-i campii intinse late,
Cand lanuri de-argint luciu pe (ar se atern,
Vanturi scutur aripe, zpad norii cern...
mi place-atuncea-n scaun s stau in drept de atr,
S-aud canii sub garduri c scheaun i latr,
Jraticul s-l potol, s-l srarm cu lunge cleti,
S cuget basme mandre, poetice poeti.
Pe jos s ad rete pe (olul aternut,
S scarmene cu mana lana, cu gura glume,
Iar eu s-ascult pe ganduri i s m uit de lume,
Cu mintea s-umblu drumul poetilor ce-aud.
Orlogiul s sune - un greier amor(it -
Si cald s treac rocul prin inele-mi distinse,
S d roze de aur i srutri aprinse
n reascuri, ce-n roc puse trsnesc des risipit,
Ca orba unei babe mrunt, (nduroas.
Atuncea rocu-mi spune poestea-a mai rrumoas.
Din el o aud astrel cum oi s o aud
S-amestec celelalte cu glasu-i palpait.
Si mandru-acest amestec gandirea-mi o descoas,
O-nir apoi iari cum dansa a oit.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
$
Astrel gandirea-nir o mie de mrgele -
Un ir intins i luciu dar rr de srarit,
Somnul m-apuc-n bra(e prin gandurile mele
Si-n somn m mai urmeaz a lor bland glas uimit.
Prin irul lor ce sun, orlogiul cu jele
L-aud sunand ca greier btran i rguit,
n urm tace chiar i a mamei rugciune -
La ganduri sclipitoare un capt ea le pune.
Ajung la ea i noaptea umbririle-i i-ntinse.
Pe rruntea ei cea dulce culeg blande isri,
Amorul lin ii moaie aripele lui stinse,
Pe ochii ei eu caut prorunde srutri -
La-nchide surazand lungi genele ei planse
Si glasul ei e cantec in line tremurri,
Pe sani rotunzi, albi, netezi, ea rruntea mea aeaz -
Adorm i ea la capu-mi surade i egheaz.
II
Dar toate-acele basme in somnu-mi m urmeaz,
Se-mbin, se-nroar, se lupt, se desrac,
Copilele din basmu, cu ochii cu dulci raze,
Cu prul negru coade, cu chipul dulce drag,
Si re(i-rrumoi cu plete in haine luminoase,
Cu ochi cprii, nal(i, mandri ca arborii de rag -
n isele din somnu-mi s-adun s se imbine,
lac nun(i de patru zile i de patru nop(i pline.
mi pare-atunci c mandr Ilean Cosinzean,
Cu ochi, albastre stele, blond, un spic de grau,
n mine se-ndrgete i-uoar-aerian
MLMLN1O MORI
%
S-aaz pe genunchii-mi, cunjur gatul meu,
Lu netezesc cu mana arcata ei sprancean,
La ochii-uor i-nchide, zambind in isul su -
Ochii i-s plini de lacrimi ce nu le in(elege,
Cu buze-abia deschise imi spune blande ege.
mi pare c e ar, c noaptea-i dulce brun,
C lanuri undoiaz, c apele lin plang,
C nourii ii sparge-o armonioas lun,
C stelele din ceruri se scutur i ning -
Prin lanuri inrlorite noi mergem impreun
Si mandre rlori campene eu pentru dansa strang
Si ea la ingrijirea-mi cea dulce imi zambete,
Iar surletul imi rade, i inima imi crete.
Luna prin nouri inger pe lume bland egheaz.
Somnul aduce-n lume copiii lui ntangi.
Pe rau riece und se-mbrac cu o raz,
Copacii se cutremur in rrun(ile de stanci,
Lumina se-mprtie in panz luminoas
Pe merii plini cu rloare-n grdinele adanci -
Si eu, la trunchiul unui, isez la ea detept,
n ploaia de rlori roze pe dansa o atept.
La ine i pe sanu-mi cu dulce ce se las!
n pletele-mi i-arunc micu( mana ei,
Si umeda-i surlare, pur, copilroas,
Adie bland pe rrunte-mi i peste ochii mei,
Apoi ra(a-i uimit de pieptu-mi ea apas
MIIAI LMINLSCU
&
Si lacrimi de iubire i-nund ochii si,
Iar eu pe mani, pe gur, pe ochi, pe albu-i gat,
ncet, beat de iubire, o mangai, o srut.
Si srutri o mie trezesc in ea mii ise
Si rruntea-i turburat s-apleac ca un crin,
n ochii ei cei limpezi, sub genele-i inchise,
O lume e de isuri, o lume de senin,
La rr ir orbete, i dulcile-i surase
Cu lacrimi se amestec, i buzele-i suspin -
La doarme astrel treaz, din somn cand se trezete
Cu buzele m cat, cu ochii imi zambete.
n is m arde soare i cerul e paie,
Pe lac barca e-mpins de aluri care merg,
Iar undele-i uimite, prorunde i blaie
Rerlect-n ele (rmii - se-ntunec, se terg...
n barc ed -ascult eu a inimii-mi btaie
Cci eu ca randunica la dansa iar alerg -
Pe-a malurilor arbori i rrunza este mut -
Misterul lin surade pe lumea cea tcut.
MLMLN1O MORI
'
O, teveviva, ivtvveric rece...
O, te-nsenin, intuneric rece
Al remei. nrlorete-n neagra-(i
Spelunc umed ca i ebenul cel topit,
l ca s strluceasc pe-acea cale
Ce duce-n ecinicie toate-acele
liin(e nezute, care vvt,
Dei trec nesim(ite, ca i remea
Ce remuiete-adanc in tot ce e.
S d trecand in hain cuenit
Acele ganduri, ce-atunci cand apar
Nemuritoare par, pentru c-apoi
Nici s nu tii cum de au disprut
Din mintea secolilor lungi, greoi -
Ca i cand n-ar ri rost. Cate riin(e
Ar trebui s treac pe-a ta cale:
Unele mandre, (an(oe, regale,
Cu-ncoronat rrunte - imbrcate
n purpur, altele dulci, cu ochii
Moi, mari, albatri... albe ca i crinul,
Micand a lor corp oluptos, ce-nit
Mai aruncand priiri de muritoare,
Mai cutand iubire, ca Sirene,
Unele-nchipuite, alte tampe,
Unele aspre, altele duioase,
1oate cerand breet la nemurire
Si toate strecurandu-se cu toate astea
Pe calea care duce la oraul
Uitrii, ingropat de ecinicie.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU

Dar deasupra-astei mul(imi pestri(e


De ganduri trectoare, ezi departe
Mun(ii de ecinici ganduri ridicand
A lor trura rrunte ctre cer:
Cu nepsare ei priesc la toate
Lremeridele ce trec in ale
Cantand, uind, certandu-se i toate
Aspirand la un lucru care-n eci
Nu poate ri a lor - eternitatea.
MLMLN1O MORI

Devoviv
O racl mare-i lumea. Stele-s cuie
Btute-n ea i soarele-i rereasta
La temni(a ie(ii. Prin el trece
Lumina rrant numai dintr-o lume,
Unde in loc de aer e un aur,
1opit i transparent, mirositor
Si cald. Campii albastre se intind,
A cerurilor campuri potolind
Vanta lor dulcea( sub surlarea
Acelui aer aurit.
Acolo st la masa lung, alb,
Btranul zeu cu barba de ninsoare
Si din phare nalte bea auror
Cu spume de nori albi. Si ingeri dulci
n haine de argint, rrun(i ca ninsoarea,
Cu ochi albatri care lin lucesc
Si-ntunecat in lumea cea solar,
Cu sanuri dulci, ca marmura de netezi,
i mangai` barba lung,-i razim` capul
De umerii btrani cuprini de plete.
Si col(uroasa-i roie coroan,
De rulger impietrit, lucete-n aer
Slbatec. Iar un inger... cel mai bland,
ngenuncheat l-a lui picioare cant
Pe arra sa i aerul roete
De oluptatea cantecului su...
Nu crede(i cum c luna-i lun. Lste
lereasta crei ziua-i zicem soare.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU

Cand ingeri cant de asupra raclei


n lumea cerurilor - ele-albesc
Si nu mai ptrund raze aurite
Prin echi oblon - ci raze de argint
Si pe pmant ajung (ndri duioase
Din cantecul rrumos - dar numai (ndri...
Ici in sicriu, sub cel capac albastru
Si (intuit i rerecat cu stele,
Noi iermuim in mase in cadarul
Cel negru de echime i uscat
Al echiului pmant care ne nate -
Certandu-ne-ntre noi, riin(i ciudate,
Gre(oase in dertciunea lor.
te un ce mre( in rirea noastr,
Dar acel cea nu din noi rsare.
O motenim de la 1itanul mort,
De la pmant, in care ne nutrim.
n moartea lui e cea srant i mare,
L o gandire-adanc i-ndrznea(
Pentru ce el ru condamnat la moarte.
Via(a noastr e o ironie,
Minciuna-i rdcina ei. Dorin(a
De-a ri i de-a-aea singur tot ce este
Principiul e de inrlorirea ei.
n an pmantul mort ne-nspir cateodat
Din santul suc al stinsei sale ie(e
Gandiri de-o nobil, nalt rscoal:
ntoarcerea ta fire ,i aretate.
Noi nu-l pricepem... o-ncercm adese
Dar n-o putem. lcu(i suntem
MLMLN1O MORI
!
Dup asemnarea-acelui mare
Puternic egoist, carele singur
mbrcat in mrirea-i solitar
Ridic-n cer innourata-i rrunte.
n an oim a reintra-n natur,
n an oim a scutura din surlet
Dorin(a de mrire i putere,
Dorin(a de a ri ca el in lume:
|vici. Si aceast dorin(,
1emei la state, na(iuni, i cauza
Rzboaielor cumplite, care sunt
Paii istoriei, acest e... ravt.
S nu ne inelm. Impulsul prim
La orice gand, la oriice oin(,
La orice rapt-i ravt. ns
Atuncea cand ne natem, rsri(i
Abia din carnea echiului 1itan,
Noi suntem buni - pan suntem copii.
O bineracere ne d pmantul,
Nepre(uit-n duioia ei,
Ll ne permite ca s ne intoarcem
Dup-o ia( an, zgomotoas,
n sanul lui - in sanul lui i-al pcii.
Ll ne-a i pus, btran-duiosul tat,
Adanc in surlet o dorin( dulce
Si de-ntrebm aceast-enigm scump
Ce insemneaz i dac oim
A o pricepe, ea rspunde: ace.
Da! pace cutm rr s-o tim.
Ce n-o lum de la-nceput De ce
MLMLN1O MORI
#
O cutm in lupt Cci in lupte
Nu e decat ictorie pe de o parte,
Cdere pe de alta - nedreptate.
Si din ia(a noastr-ntemeiat
Pe ru, i pe nedrept, i pe minciun
Si din tiin(a mor(ii - a re`nturnrii
n corpul mort, din care am ieit,
Se nate enica nerericire.
Suntem copii - etern nererici(i.
Dar in zdar, cci suntem dup chipul
Si-asmnarea lui. Noi suntem ri
lr de-a-aea puterea lui. Ri putem ri
Mai ca i el - dar din neputin(
Se nate ironia ie(ii noastre.
n an 1itanul mort, ce ne-a nscut
Binele ni-l oiete, in zdar
Cearc-a orbi cu noi in cugetri
Strlucitoare, arii,-mblsmate,
n rlori, in rauri, in glasul naturii
Ce-i glasul lui, consilii rea a da.
n an. Via(a, surletul, ra(iunea
- Scanteia care o numim diin -
Ne race a ne inela asupra ririi
Si-a n-o-n(elege...
O, Demon, Demon! Abia-acum pricep
De ce-ai urcat adancurile tale
Contra nl(imilor cereti,
Ll a rost ru i riindc rul
Puterea are de-a ininge... -ninse.
1u ai rost drept, de-aceea ai czut.
MIIAI LMINLSCU
$
1u ai oit s-aduci dreptate-n lume:
Ll e monarc i nu rea a cunoate
Decat oin(a-i proprie i-aceea
L rea. 1u ai crezut, o, Demon,
C in dreptate e putere. - Nu,
Dreptatea nu-i nimic rr` de putere.
Ctat-ai alia(i intre 1itanii
Ce brzdau caosu-n a lor rscoal,
Ai inzestrat pmantul cu gandiri,
L-ai inarmat cu argumente mari
Contra lui Ormuz.
Si el ca tine a deenit rebel,
Se zarcoli spre ceruri spre-a le sparge,
Micand aripile-i de mun(i de piatr,
Puterea sa cumplit - contra vi.
Dar detunat el reczu in caos -
Cadaru iu, l-inli intr-o racl
Albastr.
1itan btran, cu aspru pr de codri,
Plange in eci pe cre(ii re(ii sale
lluii de lacrimi. De-aceea-i ca mort,
Uscat... stors de dureri este adancu-i -
Si de dureri a deenit granit.
A lui gandiri incremenir reci
n rruntea sa de stanci i deenir:
Rozele dulci, rubine, roile,
Smaralde, iar crinii,
Diamante. Sangele su
Se prercu in aur, iar muchii
Se prercur in argint i rier.
MLMLN1O MORI
%
Din carnea-i putrezit, din noroi
S-au nscut iermii negrului cadaru:
Oamenii.
Spre a-l batjocori pan i-n moarte
Ne-am nscut noi, dup ordin diin,
lcu(i ca s-i petreac Dumnezeul
Btran cu comica-ne neputin(,
S rad-n tunet de deertciunea
Viermilor cruzi, ce s-asamn cu el,
S poat zice-n crunt ironie:
Pmant rebel, iat copiii ti!
MIIAI LMINLSCU
&
Miraaovi
Miradoniz aea palat de stanci.
Drept strein era un codru echi
Si colonadele erau de mun(i in ir,
Ce negri de bazalt se inirau,
Pe cand deasupra, streina antic,
Codrul cel echi rremea imrlat de ant.
O ale-adanc ce-ngropa in codri,
Vechi ca pmantul, jumeta din munte,
Mancand cu trunchii rup(i scrile negre
De stanci, care duceau sus in palat -
O ale-adanc i intins, lung,
1iat de un rluiu adanc, btran,
Ce pe-a lui spate luroase pare
A duce insulele ce le are-n el -
O ale cat o (ar e grdina
Castelului Miradoniz.
Iar in castel de treci prin colonade
Dai de inalte hale cu plarondul
Lor negru strlucit i cu pduri
De rlori. Pduri crora rlorile
Ca arborii-s de mari. Roze ca sorii,
Si crini, ca urnele antice de argint,
Se leagn pe lugerii cei nal(i,
Iar aerul ratic, dulce, moale.
Ca stelele sunt musculi(ele prin rrunze
Si implu aerul cel cald cu o lumin
Verzuie, clar, aromat. lluturi -
Cu prul de-aur i cu aripioare
CUPRINS
MLMLN1O MORI
'
De curcubeu - in haine de argint
Din rloare-n rloare ralraiesc i-i moaie
Guri(ele-umede i roii in potirul
Mirositor i plin de miere-al rlorilor.
1ure de roze sunt dumbri umbroase
Si erzi-intunecoase, presrate
Cu sori dulci inroia(i, mirositori -
L-o rlorrie de gigan(i. ntr-un loc
Crpat-i bolta de granit, de cau(i
Prin streina de codru pan sus,
Unde in ceruri lin plutete luna.
La-i o regin tanr i blond
n mantia-i albastr constelat,
Cu manile unite pe-al ei piept
De neau... 1rece luminand cu ochii
Albatri, mari, prin straturi inrlorite
De nori, ce inroiate ii orer
Roze de purpur, crinii de argint,
Din cand in cand cu mana-i argintoas
La rupe cate-o rloare i-o arunc
Jos pe pmant ca pe-o gandire de-aur,
Colo un nor se nal( srant i sur,
Se-ncheag, se rormeaz - `ncremenete,
Deine-un templu grec i plin de umbra
Columnelor ce-l inconjor - i prin columne
1rece-argintoas cate-o raz-a lunei.
La drumul ia spre-acel castel. Diadema-i
De diamante-n stele contopite
Brileaz-n noapte - triile negre
A domei se-nsenin - i ea intr
MIIAI LMINLSCU

n el. - Columnele-ard sub clara ei lumin


Si arunc umbra una-ntr-alta.
La intr-n dom... stelele-o urmeaz.
Si noaptea sant plin-i de-ntuneric
Pe raul sant ce curge-n alea mare
Care-i grdina cea din codri echi
A lui Miradoniz. - Insule srinte
Se nal(-n el ca scorburi de tmaie.
Copile sunt cu ochi rotunzi i negri,
Cu rlori de aur, de smarald - cu stance
De smirn risipit i srrmat
n bulgri mari. Pe mandrele crri,
Ce trec prin erzile i mandre plaiuri,
L pulbere de-argint. Pe drumuri
Cirei in rloare scutur zpada
1randaririe a-nrloririi lor,
Vantul le man, luros le nal(,
De rlori troiene in loc de omt
Si slcii srinte mic a lor rrunz
De-argint deasupra apei i se oglindeaz
n rundul ei - astrel incat se pare
C din aceeai rdcin crete
O insul in sus i una-n jos.
Si nu-i nimica in aceste ramuri:
Dintr-un copac intr-altul numai (es
Painjini de smarald painjiniul
Cel rar de diamant - i greieri cant,
Ca orologii aruncate-n iarb.
Si peste raul mare, de pe-un arr
De arbore antic (esut-au ei

MLMLN1O MORI
Un pod din panza lor diamantoas,
Legandu-l dincolo de al(i copaci.
Prin podul streziu i clar strbate
A lunei raz i-nerzete raul
Cu miile lui unde, ca-ntr-o mandr
Nemaizut reerie. - Iar peste pod
1rece alb, dulce, mldioas, jun,
Alb, ca neaua noaptea, pru-i de aur
Lin impletind in crinii manilor,
Iind prin haina alb membri-angelici,
Abia clcand podul cel lung cu-a ei
Picioare de omt, zana Miradoniz.
La-ajunge in grdina ei de codri
Si rtcete, - o umbr argintie
Si luminoas-n umbra lor cea neagr,
Ici se pleac spre a culege o rloare,
Spre-a arunca in rluiul btran,
Colo alearg dup-un rlutur,
l prinde - ii srut ochii i-i d drumul,
Apoi ea prinde-o pasre miastr
De aur, se aaz-ntr-a ei aripi
Si zboar-n noapte printre stele de-aur.
MIIAI LMINLSCU

c
Cu-ncetu-nsereaz i stele izorsc
Pe-a cerului arcuri mre(e.
n umede lanuri de-albastru ceresc,
Merg norii cu hainele cre(e
Si stancile rar
Ca stalpii rsar,
Negri(i i-ndoi(i de rurtun
n lun.
Diamant e in aer, in codri - miros
Si umbr adanc iorie,
Si luna-i a cerului scut argintos
Si stele pzesc in trie
Si ile sunt
n aburi de-argint
Pierdute-ntr-al doinelor uier
Din rluier.
Pe-un cal care soarbe prin nrile-i roc,
Din cea(a pustie i rece,
Un tanr, pe anturi, cu capul in joc,
Cu clipa gandirei se-ntrece
Si calu-i turbat
Zbura necurmat,
Manat ca de-a spaimelor zan
Btran.
CUPRINS
!
MLMLN1O MORI
Pe umeri de munte, din stanci de bazalt
Castelul se nal(, se-ncrunt,
Si-a murilor muche i cretetu-i nalt
De nouri i ani se-ncrunt,
Dar astzi e iu
Si-n glas auriu
Rsun din umbra cea mare
Cantare.
n mii de lumine rerestrele-i ard,
Prin cari se d trectoare,
Prin tactul cantrii pierdute de bard,
Iindu-se umbre uoare,
1rec albe ca-n ant
Dulci neguri de-argint,
Palatul plutea in magie
Aurie.
Ca cerbul uimit ce prin cretet de stanci
L-urmat de sgeat-arztoare,
Din ci nruite, din garle adanci,
lugarul in tropot rsare
Cu nara arzand
Cu coama pe ant,
O dat-nc pinten l-impunge
Si-ajunge.
Iar tanrul sare uor de pe el
Si prundul sub pasu-i rsun.
lrumos ca din basme i tras prin inel
MIIAI LMINLSCU
"
Si nalt ca i bradul in lun,
C-un salt a suit
Al bol(ii granit.
Urcat intr-un arc de rereast
Adast.
Mantaua lui neagr in lun s-a-ntins
De pare-o perdea in rereast
Si gratii de rier a lui man-a cuprins
Uitandu-se-n sala cea ast.
Pe stanci de bazalt
St calu-i inalt
Si coama-i i-o imrl in lun
lurtun.
Sala-i ca aerul scldat in soare,
Muiat de-a rlorilor surlet rcoare.
n ea rrumoasele riin(e albe
Par ganduri palide din isuri dalbe.
De-umrul junilor de razim, zboar,
De raze umede ochii-s izoare,
Ca-n ant se leagn zeltele poze
Prin pr ce rlutur cununi de roze...
Si be(i de muzic plutesc ca antul,
Jocul e repede, incet e cantul
Si pe cand surletul st de be(ie
Plutesc riin(ele... o ijelie...
Pan ce aria dispare, trece...
O raz timid in ziua rece.
Apoi perechile stand risipite
#
MLMLN1O MORI
S-adun in grupele oranduite
Si din amestecul de ise dalbe,
Din trectoarele riin(e albe,
Iese ca aria dintre suspine
Regina albelor nop(ii regine,
Sau cum din zilele poetic june
A idealului iese minune.
Pru-i ca aurul ra(a-ncadreaz,
Cunun-n undele-i se rurieaz,
Se-ndoaie talia-i in alb hain
Parc-i o timid a nop(ii tain.
Pe-o lir ginga i argintie
Manu(a-i coardele le-ncurc ie,
Prin blande notele lirei de-amor
Glasul ei tremur dulce uor:
Prin bolta rerestei inguste
M uit intr-al ilor rai,
Cum codrii in cale-i supune
lurtuna, copila de crai.
Prin pru-i de aur, coroan
Cu col(uri in rulger i jar,
La apele-n cale-i aplan
Si-ndoaie btranul stejar.
Prin poarta ingust din murii
Grdinei, cet(ii-mi din stanci,
Cobor in adancul pdurii
Unde-izoarele murmur adanci.
MIIAI LMINLSCU
$
Prin nourii rup(i trece luna
Si-n surletu-mi dor a ptruns,
Si prul mi-l imrl rurtuna
Si ochii-mi se-neac de plans.
Doresc doar ca in rundul mrii
Se m ia cu sine-n sarai,
n nalte albastrele sale,
lurtuna, copila de crai.
Doresc ca s intru cu luna
n dome de nouri, ce pier -
Doresc cu popoare de stele
S merg drumul mare din cer
Ce caut eu nu tiu spune,
Lu singur nu tiu ce reu.
Atat e de tainic ascuns
Dorin(a in surletul meu.
Mi-e ciud pe rrunza cuminte,
Pe orbare(e aluri de rau,
Lle-mi spun ce dorete-al meu surlet,
Ce singur eu nu tiu.
Si rlori i crenge i stele
n ciuda mea taine imi spun -
Ah! cum le-a smulge pe toate
S rac din ele cununi.
%
MLMLN1O MORI
n codru o creang se-ndoaie,
O poart prin rrunze, i-n prag
Un chip cu ochi mari se iete -
Ah! cum mi-ar putea ri de drag.
Un murmur reeric desmiard oios
A salei tcere senin.
Din bolta rerestei arcat pompos
S-aude ibrand mandolin
Si-un ec uor
Petrece cu-amor,
Cu dulcea ibrare de strune,
Ce spune.
Si toat ia(a lui, tot ce-a cules
Din unde, din munte, din ale,
1ot surletu-i june, tot scumpu-i eres
Alunec-n cantecu-i moale
S-al coardelor grai,
lrumos ca din rai,
Amestec-n orbe de miere
Durere:
Sara pe deal buciumul sun cu jale,
1urmele-l urc - stele le scapr-n cale,
Apele plang clar izorand in rantane -
Sub un salcam, drag, m-atep(i tu pe mine.
Luna pe cer trece-aa srant i clar,
Ochii ti mari caut-n rrunza cea rar,
MIIAI LMINLSCU
&
Umezi se nasc stele pe bolta senin -
Pieptul de dor, rruntea de ganduri (i-e plin.
Nourii curg, raze-a lor iruri despic,
Streine echi, casele-n lun ridic,
Scar(ie-n ant cumpna de la rantan,
Valea-i in rum, rluiere murmur-n stan.
Si osteni(i oameni cu coasa-n spinare
Vin de la camp, toaca rsun mai tare -
Clopotul echi imple cu glasul lui sara,
Surletul meu arde d-iubire ca para.
Ah! in curand alea i satu-amu(ete,
Ah! in curand pasu-mi spre tine grbete,
Lang salcam sta-om noi noaptea intreag,
Ore intregi spune-(i-oi cum imi eti drag!
1e-i rezima, dulce copil, de-al meu umr -
Si rir cu rir pru-(i aurit am s-l numr,
Ap-am s beau din a ta gur rrumse(e,
Dulci srutri din ai ti ochi de blande(e.
mbr(ia(i noi om edea la tulpin,
lruntea-mi in roc pe-ai ti sani se inclin,
Ce-alturi cresc dulci i rotunzi ca i rodii -
Stelele-n cer mic-auritele zodii.
Ne-om rezima capetele-unul de altul
Si surazand om adormi sub inaltul,
'
MLMLN1O MORI
Vechiul salcam - astrel de noapte bogat
Cine pe ea n-ar da ia(a lui toat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pe arrul de munte, in codri-mbrcat,
De nouri grmezi se adun
Si unul pe altul, miestru urcat,
Li par o cetate in lun.
Si bol(ile-n muri
Si stalpii sunt suri,
Lumina prin arc de rereastr
L albastr.
n halele-albastre - `nstelatele bol(i -
1e ui(i prin coloane de nouri
Si luna ieind dintr-a stancilor col(i
Le imple cu mii de tablouri.
Lumina-i de-argint
n nouri s-a rrant
Si se-ncheag prin naltele dome
lantome.
n hainele albe de neguri de-argint
Si cre(ii de roze purpure,
Si prul pe rrunte cu stele e prins,
Ca ingerii albe i pure -
Prin gene de nor,
Ca isuri strecor,
Ducand instelata lor ia(
Prin cea(.
MIIAI LMINLSCU
!
Un uier in noapte, prin codri, un ant,
Un rreamt - i totul dispare...
Si nori se-ncre(esc risipi(i i s-aant.
n lun stau stancile rare -
Iar junele-iubit
L-un brad putrezit
Pe trunchi de granit, pe ruine
Btrane.
!
MLMLN1O MORI
Oaiv ,i oetvt
Li cer s cant... durerea mea adanc
S-o lustruiesc in rime i-n caden(e
Dulci ca lumina lunei primara
ntr-o grdin din Italia.
S rac cu poezia mea cea dulce
Damele s suspine, ce rrumoase
Pot ri pentru oricine. Pentru mine
Nu. Si juni ntangi cu (igarete-n gur,
lriza(i, cu sticla-n ochi, cu cioc sub din(i,
S reciteze ersuri de-ale mele
Spre-a coperi cu-espresia adanc
Unei sim(iri aderate - nite morturi.
Mai bine-a smulge surletul din mine,
A stoarce cu o man crud, rece
1ot rocul sant din el, ca in scanteie
S se risipe, pan` se a-njosi
S animeze pe deer(i i ri.
O, i de-a(i plange chiar, dac durerea
Aderat i neprercut
V-ar topi ochii i a mea cantare
V-ar arde surletul din oi... Atuncea
L i mai ru - i-atunci i mai pu(in
Va gandi cinea pe un moment
L-acel nerericit ce le-a aut.
Voi le citi(i, ca s pute(i a plange
- Cci prin izor de lacrimi mor dureri -
Voi ti(i c-o man - oricare-ar ri - -atinge
lruntea cea plin de sudori, i dulce
Va rcori bolnaa rierbin(eal
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!
Si stail la lacrime a pune
C-o srutare... La mine,
Ce singur stau cu rruntea-ntunecat,
Ce nu pot plange pentru c durerea
Ochii-mi a stors i surletul meu aspru
L-a impietrit... la mine
Nimeni nu a gandi, nici a gandit.
La ce Au nu tiu ei cu to(ii
C dac or seca a mea durere
Cu mangaieri - atuncea i izorul
De canturi a seca... Nebuni! iert...
O, mare, mare inghe(at, cum nu sunt
De tine-aproape sa m-nec in tine!
1u mi-ai deschide-a tale por(i albastre,
Ai rcori durerea-mi inrocat
Cu iarna ta etern. Mi-ai deschide
A tale-albastre hale i mre(e,
Pe scri de aluri coborand in ele,
A saluta cu aspra mea cantare
Pe zeii echi i mandri ai Valhalei.
- Bine-ai enit, tanr cu ochi din ceriuri,
Razand Odin i ridicandu-i cupa
M-ar saluta. - Si haina ceea lung
Si alb cre(ii ar arunca de neau
Si prul lung mi s-ar umrla de ant.
- Un scaun pentru bard - i-n scaunul nalt
De piatr, cu sprijoanele lui nalte,
Lu m-a sim(i c-s uria.
Si zeii mangaind lungele barbe,
Nl(and priirea-n bol(ile antice
Spre a-i reaminti dulci sueniri,
!!
MLMLN1O MORI
M-ar asculta spunandu-le de lumea
Cea de pitici, ce iermuiete astzi
Pe (rana ce-au locuit-o ei.
- Las-i pustiei, cine-ar ri crezut
C-atat de mizerabil a deeni
Semin(a cea din zei nscut.
Dar un btran ce sta-ntr-un col( de mas
Ridic cupa lui cu mied: - Ascult,
Nu mi-i ti spune ce mai race (ara
Ce Dacia se numea - regatul meu
Mai st-nrdcinat-n mun(i de piatr,
Cu murii de granit, cu turnuri gote,
Cetatea-mi eche Sarmisegetuza
- Nicicum, o, Decebal. O d
Pentru intaia dat acum inl(at
Prin prul tu ca o coroan mandr,
Lucrat-n pietre scumpe ca-n granit.
- Dar urmaii acelor romani
- Ce s orbesc de ei 1o(i oamenii
Pigmei sunt azi pe echiul glob... dar ei
ntre pigmeii to(i sunt cei mai mici -
Mai slabi, mai rr surlet, mai miei.
Romani sau daci, daci sau romani, nimic
N-aduce aminte de-a oastr mrire.
Orice popor, oricat de prpdit
O piatr a gsi, sau o bucat
De rier ori de aram, ca s sape
Cu ea urmele-adanci ce le-a(i lsat -
Voi oameni mari, ce sta(i acum cu zeii
Si ospta(i cu ei - in colbul negru
MIIAI LMINLSCU
!"
Uitat -uor al echiului pmant.
Dar ei... De-ar merge-n sud i nord - nimica.
Sunt ca o laie de nomazi i de lie(i
Ce stau deocamdat numai pre pmantul
Ce l-au cuprins, spre a ri alunga(i
De alt popor mai tare, iubitor
De cele ce-au trecut, ce-s rdcina
Si gloria celor ce sunt.
- Ah! ce-am dorit in ora mor(ii mele,
Roma s guste pan-in rund pharul
Mizeriei i-a decderii, intr-atat
ncat s se despre(uiasc ei pe sine -
Asta s-a implinit... Romanii echi i mandri,
ningtorii lumii, au deenit
Romunculi... Dar cu ce s-ocup ei
Or ri crescand c(ei, or ri-n(and
S strige ca cucoii.... un popor
Ce se despre(uiete pe el insui trebui
S-ajung la d-acestea.
- Nu, orbesc rran(uzete i rac politic.
- L tot atata
- De unde ii - intreab Odin bland.
- Am rsrit din rundul Mrei Negre,
Ca un lucearr am trecut prin lume,
n ceruri am priit i pe pmant
Si-am coborat la tine, mandre zeu,
Si la consor(ii ti cei plini de glorii.
De cantec este surletul meu plin.
De rei s-auzi al iernii glas uind
!#
MLMLN1O MORI
Si lunecand prin strunele-mi de rier,
De rei s-auzi cum iscolete-n arra-mi
Un cant btran i rscolind din rundu-i
Sunete-adanci i nemaiauzite,
Ordon numai - sau de rei ca rluiul
De roc al gandurilor mele mari
S curg-n olbur de aur pe picioare
De stanci btrane, intr-o limb aspr
Si eche - ins clar i inalt
Ca bol(ile cerului tu, o, Odin,
Spune-mi atunci, s-nstrun ale ei coarde
Ca s-mi catig cununa mea de laur.
Poate-ar ri rut ei s mi-o deie... Dar
De la pitici eu nu primesc nimica.
- Srman copil - zice btranul zeu -
De ce rscoleti tu toat durerea
Ce surletul tu tanr a cuprins
Nu crede c-n rurtun, in durere,
n arderea unei pduri btrane,
n arderea i-amestecul hidos
Al gandurilor unui nererice
L rrumuse(ea. Nu - in seninul,
n linitea adanc surleteasc,
Acolo ei gsi aderata,
Unica rrumuse(e...
,lruntea-i nalt,
De neau coperit, i coroana-i
De stele-albastre strlucea in hal,
Si orba lui bland era duioas.,
...Din cupa mea de aur bea auror
MIIAI LMINLSCU
!$
S-intre seninul blandei dimine(e
n pieptul tu. Si (i-oi deschide-atunci
Portalele nalte de la hale
Cu lungi coloane de zpad, cu-arcuri
De neau alb, ca argint din Ophir,
Cu bol(i mai nalte decat insui cerul.
Acolo printr-acele lungi coloane
Suspend lampe mari ca nite albe lune
Ce implu lumea raiurilor mele
Cu o lumin dulce, alb, cald.
Stalpii sclipesc, bol(ile-s strlucite,
Crrile-s de pulbere mai alb
Ca-argintul cel de iu. - Un aer
Bland argintiu i(i a umrla tot prul,
Vei rsurla miroase dulci de crin,
1alarul tu a lumina in noapte -
Prin hale ei zri blandele-mi zane,
Si-atunci s can(i. Vei ti ce e rrumos.
O orb zice - murii cei albatri
Ai mrii, desrcu(i in dou,-mi las
Priirea intr-un labirint de neau:
Coloane nalte, bol(i arcate splendid,
Pe ele lune lin ardeau... i-n umbra
Cea clar-obscur-a stalpilor de neau
Vzut-am o copil dulce-inalt,
Sub(ire ca-ntruparea unui crin.
lrumosu-i pr de aur desrcut
Cdea pan` la clcaie, haina-i alb
Ud prea de moale - strlucit
Cuprindea membrii ei dulci i zel(i,
!%
MLMLN1O MORI
Manile-i mici, ca doi crini albi, incearc
n an a impleti prul de aur,
Gura-i o roz surazand deschis,
Ochii-i albatri luminau ca stele,
Iar pe-a ei umeri albi abia se (ine
Iaina cea lung i bogat. - Vino,
Odin ii zice, bland copil al mrii.
Un bard stul de-a lumii lungi mizerii
S-au coborat in noaptea noastr clar -
S cante roag-l. Ca o umbr
Strlucind argintiu in clar noapte
S-apropie... - O, nu te teme,-mi zice,
1u, ce nu temi rurtuna i durerea,
De ce s tremuri la a mea priire
Lin tremur glasul ei bland in noapte.
- O, zan, nu de rric, de plcere
1remur-n mine surletul meu bolna.
S cant Dar oare la a ta priire
Nu amu(ete cantul de-admirare -
Nu eti un cantec insi - cel mai dulce,
Cel mai rrumos, ce a rugit odat
Din arra unui bard O, recioar,
Vin` lang mine, s m uit in ochii-(i,
S uit de lume, ah! s pot uita
lierea cu care ei m-au adpat
n lume. Cine-ar ri tiut
C-n rundul mrii tu trieti, copil,
Ca un mrgritar, topit din isul
Mrii intregi,
Si nu te temi c aurul din plete-(i
Se a topi in stele - i c pru-(i
MIIAI LMINLSCU
!&
Amestecat cu ele-ar strluci
n noaptea-albastr a acestei lumi,
Si nu te temi c glasul tu
Va-ndulci ecinicia cea amar
A mrii! - Mgulitor, ea zice,
S-o roz ea ls pe a mea gur,
Cu tanr miros - roza gurei sale.
- lrumoas eti, ca s gsesc cuinte
Spre-a indulci ochii ti mari albatri,
Surletul tu cel bland, neinoat,
A srrma soarele in (ndri de-aur,
L-a presra-n crarea ca de neau:
O inchinare l-a tale picioare
Mici, dulci i albe. O, Odin,
Pune-i un sceptru-n man, sceptrul mrii,
Pe rruntea ei coroan pune, mare,
De diamante, umede, topite
n strlucirea lor cea inrocat,
Cci ea-i regina rrumuse(ii - a lumii.
La capu-i rezem de ai mei umeri
Si glasul ei imi opti in ureche:
- Voi indulci tot chinul, tot amarul
Cu care-n lume ei te-au adpat -
Cci te iubesc, srmanul meu copil.
Si Odin ii deschise ochii albatri
Si mari, razand cu ei - iar zeii
Lin ooteau intre ei btranete
Si surazand ii aduceau aminte
De-a tinere(ii zile dulci a lor, ascunse
n negura secolilor trecu(i.
!'
MLMLN1O MORI
Mevevto vori
,Panorama deertciunilor,
1urma isurilor mele eu le pasc ca oi de aur,
Cand a nop(ii intunerec - instelatul rege maur -
Las norii lui molateci inroia(i in pat ceresc,
Iar luna argintie, ca un palid dulce soare,
Vrji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,
Cand in straturi luminoase basmele copile cresc.
Mergi, tu, luntre-a ie(ii mele, pe-a isrii lucii aluri,
Pan unde-n ape srinte se ridic mandre maluri,
Cu dumbri de laur erde i cu lunci de chiparos,
Unde-n ramurile negre o cantare-n eci suspin,
Unde srin(ii se preimbl in lungi haine de lumin,
Unde-i moartea cu-aripi negre i cu chipul ei rrumos.
Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei isuri rericite,
Alta-i lumea cea aieea, unde cu sudori muncite
1e incerci a stoarce lapte din a stancei coaste seci,
Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei mandre rlori de aur
Alta unde cerci ia(a s-o-ntocmeti, precum un raur
Cearc-a da rierului aspru rorma cugetrii reci.
Las` s dorm... s nu tiu lumea ce dureri imi mai pstreaz.
mbtat de-un cantec ecinic, indrgit de-o srant raz,
Lu s d numai dulcea( unde al(ii d necaz,
Cci -aa ar ri degeaba ca s d cu ochiul bine,
De d rul sau de nu-l d, el pe lume tot rmane
Si nimic nu-mi rolosete de-oi cerca s rman treaz.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"
N-au mai spus i al(ii lumii de-a ei rele s se lase
Cine-a rut s-asculte orba Cine-aude Cui ii pas
1oate au trecut pe lume, numai rul a rmas.
O, acele uriae, ins mute piramide
Cari stau ca eacuri negre in pustiuri impietrite
Cate-au mai zut i ele - ce-ar orbi de-ar aea glas!
Cand posomoratul basmu - echea secolilor straj -
mi deschide cu chei de-aur i cu-a orbelor lui raj
Poarta nalt de la templul unde secolii se torc -
Lu sub arcurile negre, cu stalpi nal(i sui(i in stele,
Ascultand cu adancime glasul gandurilor mele,
Uriaa roat-a remii inapoi eu o intorc
Si priesc... Codrii de secoli, oceane de popoare
Se intorc cu repejune ca gandirile ce zboar
Si icoanele-s in lupt - eu priesc i tot priesc
La o piatr ce inseamn a istoriei hotar,
Unde lumea in ci nou, dup nou cantar msoar -
Acolo imi place roata cate-o clip s-o opresc!

Colo stau slbateci negri cu topoarele de piatr.


n pustiu alearg ecinic, rr cas, rr atr,
Cap de lup e-a lor cciul, pe-a lor umeri, piei de urs,
Colo-nchin idolatrul ne`n(elesul roc de lemne,
Colo Magul lui ii scrie pe o piatr strambe semne
S nu poat-a le-n(elege lungul secolilor curs.
Babilon, cetate mandr cat o (ar, o cetate
Cu muri lungi cat patru zile, cu o mare de palate
"
MLMLN1O MORI
Si pe ziduri uriae mari grdini suite-n nori,
Cand poporul gemea-n pie(e l-a grdinei lung poal,
Cum o mare se rrmant, pe cand anturi o rscoal
Cugeta Semiramide prin dumbrile rcori.
Acel rege - o lume-n mana-i - schimbtoarea lui gandire
La o lume d ia(, la un secol rericire -
Din portalele-i de aur ca un soare rsrea,
Dar puternica lui ur era secol de urgie,
Ce-i lipsea lui oare-n lume chiar ca Dumnezeu s rie
Ar ri rost Dumnezeu insui, dac - dac nu murea.
Asia-n plceri molateci e-mbtat, somnoroas.
Bol(ile-s (inute-n aer de columne luminoase
Si la mese-n eci intinse e culcat Sardanapal,
Si sub degete miestre arrele cuget mite,
Dup plac i-mpart mesenii a cantrii rlori uimite,
Vinuri dulci, mirositoare i remei cu chipul pal.
Azi Vei rtci degeaba in campia nisipoas:
Numai aerul se-ncheag in tablouri mincinoase,
Numai mun(ii, garzi de piatr stau i azi in a lor post,
Ca o umbr asiatul prin pustiu calu-i alung,
De-l intrebi: unde-i Ninie el ridic mana-i lung,
- Unde este nu tiu, zice, mai nu tiu nici unde-a rost.

Nilul mic aluri blonde pe campii cuprini de maur -


Peste el cerul d-Lgipet, desrcut in roc i aur,
Pe-a lui maluri glbui, ese, sturul crete din adanc,
MIIAI LMINLSCU
"
llori, giuaeruri in aer, sclipesc tainice in soare,
Unele-albe, nalte, rragezi, ca argintul de ninsoare,
Alte roii ca jratic, alte-albastre, ochi ce plang.
Si prin turele de mturi, ce cresc erzi, adance, dese,
Psri, imblanzite-n cuiburi, distind penele alese,
Ciripind cu ciocu-n soare, gugiulindu-se cu-amor,
necat in ecinici isuri, rsrite din srinte-izoar,
Nilul mic-a lui legend i oglinda-i galben-clar
Ctr marea linitit, ce ineac a lui dor.
De-a lui maluri sunt unite campii erzi i (ri rerice -
Memphis, colo,-n deprtare, cu zidirile-i antice,
Mur pe mur, stanc pe stanc - o cetate de gigan(i -
Sunt gandiri arhitectonici de-o groza mre(ie,
Au zidit munte pe munte in antica lui trurie,
Le-a-mbrcat cu-argint ca-n soare s luceasc intr-un lan(
Si s par rsrit din isrile pustiei,
Din nisipuri argintoase in micarea ijeliei,
Ca un is al mrii srinte, rerlectat de cerul cald
S-aruncat in deprtare... Colo se ridic trurae
Si eterne ca i moartea piramidele-uriae,
Racle ce incap in ele rantazia unui Scald.
Se-nsereaz. Nilul doarme i ies stelele din strung,
Luna-n mare ii arunc chipul i prin nori le-alung -
Cine-a deschis piramida i-nuntru a intrat
Lste regele. n hain de-aur ro i pietre scumpe,
Ll intr s ad-acolo tot trecutul. - I se rumpe
A lui surlet cand priete peste-al remurilor ad.
"!
MLMLN1O MORI
n zdar guern regii lumea cu in(elepciune -
Se-nmul(esc semnele rele, se-mpu(in raptele bune -
n zdar caut-al ie(ei in(eles nedezlegat.
Iese-n noapte i-a lui umbr lung-intins se desroar
Pe-ale Nilului mari aluri. - Astrel pe-unde de popoar
Umbra gandurilor regii se arunc-ntunecat.
Ale piramidei isuri, ale Nilului reci unde,
Ale trestiilor sunet, ce sub luna ce ptrunde
Par a ri snopuri giganteci de lungi suli(e de-argint -
1oat-a apei -a pustiei i a nop(ii mre(ie
Se unesc s-mbrace mandru echea-acea impr(ie,
S inie in deerturi ir de isuri ce te mint.
Raul sant ni poestete cu-ale undelor lui gure
De-a izorului su tain, despre remi apuse, sure,
Surletul se-mbat-n isuri, cari-alunec in zbor,
Palmii risipi(i in cranguri, auri(i de-a lunei raze,
Nal( zeltele lor trunchiuri. - Noaptea-i clar, luminoas.
Undele iseaz spume, cerurile-nir nori.
Si in templele mre(e - colonade-n marmuri albe -
Noaptea zeii se preimbl in estmintele lor dalbe
S-ale preo(ilor cantec sun-n arre de argint -
Si la antul din pustie, la rcoarea nop(ii brun,
Piramidele, din cretet, aiurind i jalnic sun,
Si slbatic se plang regii in giganticul mormant.
n zidirea cea antic sus in rrunte-i turnul maur.
Magul priiea pe ganduri in oglinda lui de aur,
MIIAI LMINLSCU
""
Unde-a cerului mii stele ca-ntr-un centru se adun.
Ll in mic priete-acolo cile lor tinuite
Si c-un ac el zugrete crruile gsite -
A arlat samburul lumii, tot ce-i drept, rrumos i bun.
Si se poate ca spre rul unei gin(i ereminate,
Regilor pta(i de crime, preo(imei desrranate,
Magul, gard al rzbunrii, a citit semnul intors.
S-atunci antul ridicat-a tot nisipul din pustiuri,
Astupand cu dansu-orae, ca gigantice sicriuri
Unei gin(i, ce rr ia(-ngreuia pmantul stors.
Uraganu-acum alearg pan` ce caii lui ii crap -
Si in Nil numai pustiul nisipiul i-l adap,
Aternandu-l peste campii cei odat inrlori(i,
Memphis, 1heba, (ara-ntreag coperit-i de ruine,
Prin pustiu strbat slbatec mari ramilii beduine,
Sorind ia(a lor de basme prin campie nisipi(i.
Dar i-acum, turburand stele pe-ale Nilului lungi unde,
Noaptea, rlamingo cel rou, apa-ncet-incet ptrunde
Si-acum luna argintete tot Lgipetul antic,
S-atunci surletul iseaz toat-istoria streche,
Glasuri din trecut strbate l-a prezentului ureche -
Din a alurilor srad prorociri se aridic.
Si-atunci Memphis se ridic, argintos gand al pustiei,
nchegare miestrit din surlarea ijeliei -
Beduini ce stau in lun, o minune o priesc,
Poestindu-i basme mandre mestecate numa-n stele
"#
MLMLN1O MORI
Despre-oraul care iese din pustiile de jele.
Din pmant i de sub mare, s-aud sunete ce cresc.
Marea-n rund clopote are, care sun-n orice noapte,
Nilu-n rund grdine are, pomi cu mere d-aur coapte -
Sub nisipul din pustie curundat e un popor,
Ce cu-oraele-i deodat se trezete i se duce
Sus, in cur(ile din Memphis, unde-n sli lumin luce. -
Li petrec in in i-n chiot orice noapte pan-in zori.

Vezi Iordanul care ud campii erzii Palestine:


Dintre ii cu struguri de-aur se ridic mandre coline,
Pe Sion, templul Iehoei, o minune il priim,
Codrii de maslin s-amestec printre lunci de darin erde,
Chidron scald-n unda-i clar ierburi mari - -apoi se pierde
n cetatea ce-n i doarme - miticul Ierusalim.
Si in Libanon zut-am rtcite cprioare
Si pe lanuri secerate am zut mandre recioare,
Purtand pe-umerele albe auritul snop de grau,
Alte rand s treac apa cu picioarele lor goale
Ridicar ruinoase i zambind albele poale,
1urburand cu pulpe netezi ra(a limpedelui rau.
Am zut regii Iudeei in biserica mrea(,
Unde marmura in arcuri se ridic indrznea(
Si columnele inalte ctr cer pare c-arat`,
Vzui pe Daid in lacrimi rupand haina lui bogat,
Zdrobind arra-i suntoare de o marmur curat,
Genunchind s-i ierte Domnul osanditul lui pcat.
MIIAI LMINLSCU
"$
Solomon, poetul-rege, tocmind glasul unei lire
Si rcand-o s rsune o psalmodic gandire,
Moaie-n sunetele srinte degetele-i de proret,
Ll canta pe mpratul in hlamid de lumin,
Soarele stetea pe ceruri auzind cantarea-i lin,
Lumea asculta uimit glasu-i dulce i incet.
Dar ieind din templul sacru las gandul lui s cad,
Cci amorul il ateapt cu-a lui umeri de zpad,
Raze moi in ochii negri - el d lirei alt acord:
Cci remeile-l ateapt cu ireata lor zambire,
Brune unele ca ganduri din poetile asire,
Alte blonde cu pr de-aur - ise tainice de Nord.
Dar enit-a judecata, i de slcii plangtoare
Cantre(ul ii anin arra lui tremurtoare,
n zdar ruga(i pierea - muri se nruie i cad!
Cad i scri, -aurite arcuri, grinzi de cedru, por(i de-aram,
Soarele priete galben peste-a mor(ii lung dram
Si s-ascunde in nori roii, de spectacol speriat.
Si popor i regi i preo(i ingropa(i-s sub ruine.
Pe Sion templul se sparge - nici un arc nu se mai (ine,
Azi grmezi mai sunt de piatr din cetatea cea de ieri.
Cedri cad din arr de munte i Lianul pustiete,
Jidoimea risipit printre secoli rtcete -
n pustiu se-nal(-n soare desrrunzi(ii palmieri...

O, lsa(i s moi in ape oceanici a mea lir!


S-mbrac sunetele-i dalbe cu a undelor zambire,
"%
MLMLN1O MORI
Cu-ale stelelor icoane, cu a cerului azur,
S inal( mun(ii Greciei, scanteind muia(i de soare,
Cu dumbrae prlite peste coaste raztoare
Si cu stanci incremenite printre nouri de purpur.
Peste ile adance repezite-n regioane
Nourate, stau (inute templele multicoloane,
Parc mun(ii-n bra( de piatr le ridic i le-arat
Zeilor din ceriuri. Vulturi peste i innegurate,
Grei atarn cu intinse aripi i priiri (intate
Supra lumei ce sub danii st adanc, imprtiat.
Astrel Grecia se nate din intunecata mare.
Poart-n ceruri a ei temple -a ei sarcini de ninsoare,
Cer rrumos, adanc-albastru, streziu, nemrginit,
Din colanele de dealuri se intind ile pline
De dumbrae, de izoare i de rauri cristaline,
Cari lunec zdrumicate pe-a lor bulgri de granit.
Si din turmele de stance, risipite cu splendoare
Pe-ntinsori de codri negri rup(i de rauri sclipitoare,
Vezi ora cu dome albe strlucind in erde crang.
Marea lin cutremurandu-i ra(a, scutur-a ei spume,
Repezind pe-alunecuul undelor de raze-o lume,
Jos la poarta urbei mandre a ei sunete se rrang.
Mai albastr decat cerul, purtand soarele pe ra(,
La rerlect-n lumea-i clar toat Grecia mrea(.
Cateodat se-ncre(ete i-i intunec-al ei is -
Nimre albe ca zpada scutur ap-albastr, cald,
MIIAI LMINLSCU
"&
Se improac-n joac dulce, mldiindu-se se scald,
Scuturandu-i prul negru, inecandu-se de ras.
Si pe aluri luminoase oceanul lin le salt,
Orice und linguete artarea lor cea nalt,
Pe nisipul cald le-arunc marea-n jocu-i luminos,
Oceanicele corpuri, ca statuie de ninsoare,
Strlucesc in prul negru, ce i-l usc ele-n soare
Pe-a lor perini nisipoase leneite languros.
Apoi rug s-mpopuleze erdea noapte dumbran
Si orbind mrgritare culeg rlori in a lor goan.
Dintr-o tur-iete Satyr capu-i chel, barba-i de (ap,
Lungi urechi i gura-i stramb, carnu-i nas. - De sus ii stoarce
Lacom poam neagr-n gur - pituli prin ture-o-ntoarce,
Se stramb de ras i-n rug se d esel peste cap.
Albe trec in bolta neagr prin a trestiei erdea(.
De o crac pe-ape-ntins una-i spanzur-a ei bra(e,
Mic-n aer peste unde rructul mrii de omt,
Altele pe spate-ntinse cu o man-noat numa`,
Cu cealalt rupand nureri, plini de-o luminoas spum,
Pun in pr i ca-necate linitit plutesc i-ncet.
Crenge lin indoaie Lros - schim race, ce zand-o
Lle-urmeaz in tcere abia apa sraiind-o...
ntr-o tur, sub un brustur doarme Satyr beat de must...
Chicotind, a lui ureche cu rlori roii o-ncoroan.
Lunca rade de rsun erdea noapte dumbran -
Lle pier prin bol(i de rrunze, pe-un drum erde i ingust...
"'
MLMLN1O MORI
nsereaz i apune greul soare-n i de mite.
Cu un ro rir de jeratic culmi de munte sunt tiite,
Lunga lor rulgertur in senin a-ncremenit.
Marea aerului cald, stelele ce-ntarzii line,
Limba raurilor bland, ale codrilor suspine,
Glasul lumei, glasul mrii se-mpreun-n inrinit.
Codrii aiureaz negri sub a stelelor poar.
Rauri calde ca i sara apa-n arcuri o coboar,
Prlind-o purpurie peste scrile de stanci,
n albastru-adanc, in marea cerului cea linitit,
Rpd mun(ii cu trie rruntea lor incremenit
Si in aluri erzi de grane imbl ile adanci.
Printre cremenea crpat, din bazaltul rupt de ploaie,
Ridica copaci monastici trunchii ce de ant se-ndoaie,
Sco(and eche rdcin din pietriul srramat,
Un ultur s-aga( mandru de un pisc cu rruntea nins.
Nouri lunec pe ceruri rlota lor de ant impins
Si rsun-n noaptea lumei cantul mrii bland i mat.
Si atuncea peste ape ra(a srant-a lunei pline
i ridic discul splendid in imperiul de lumine,
Mrii mandre poleindu-i panzriile-i de-azur.
La adoarme-ale ei spume, ca mrgritarul, sure,
Nisipiul strlucete, rauri scapr-n pdure -
n ora, lumini ca stele presrate-n mii de muri.
Si-n poiana ce ridic nal(ii trunchi cu rrunze rare,
Raza lunei alb pteaz umbra erde din crare,
MIIAI LMINLSCU
#
lilomela imple codrii cu suspine de-amoroi.
Joe preschimbat in tanr, cu imobili ochi sub gene,
Pandea umbra mldioas unei rete pmantene -
Li se d, ca s se mire cum de sunt aa rrumoi.
A ri rau e-o rericire, cci in nop(ile-argintie
Cate gra(ii tinuite se descopr, i se-mbie
Si ascult cu iubire tot ce alurile-i mint.
Lui i se descopr nimre de-o marmoree zpad,
Ce in apa lui cea clar cursului se las prad,
Duse de obraznici unde cu glscioare de argint!
Si cumin(i rrunzele toate ii comunic misteruri.
Surazand, clipind ascult ochii de-aur de pe ceruri,
Crenge rele imiteaz pan` i zgomotul de guri
A crrilor pierdute de pe alea cu izoare.
De s-ar ti... cate mani albe rupe-ar rlori mirositoare,
Cate buze ar inchide gandul santelor pduri!
Cine are-urechi s-aud ce murmur gurile rele
Si orbare(ele aluri i prorocitoare stele
De-ale gra(iilor amoruri, de-ale nimrelor iubit,
Cine-ascult i nu-nstrun arra-i de cantri bogat,
Cci comori de taine-ascunde orice rau... Lunca ingrat
De-ar opti, ia(a-i toat n-ar srari de poestit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dar in camera ingust lang lampa cea cu oliu
Palid st cugettorul, cci gandirea-i e in doliu:
n zdar el grmdete lumea intr-un singur semn,
Acel semn ce il propag el in tain nu il crede,
#
MLMLN1O MORI
Adancit orbete noaptea cu-a lui umbr din perete -
Umbra-i rade, noaptea tace, mut-i masa cea de lemn.
Orbul sculptor in chilie pipie marmura clar.
Dalta-i tremur... inmoaie cu gandirea-i temerar
Piatra rece. Neted iese de sub man-i un intreg,
Ce la lume ii arat palida-i, eterna-i rire,
Stabil-n a ei micare, mut-n cruda ei sim(ire -
O durere-ncremenit printre secolii ce trec.
Iar pe piatra prlit, lang marea-ntunecat
St Orreu - cotul in razim pe-a lui arr srramat...
Ochiu-ntunecos i-ntoarce i-l arunc aiurind
Cand la stelele eterne, cand la jocul bland al mrii.
Glasu-i, ce-niase stanca, stins de-aripa disperrei,
Asculta cum antu-nal i cum undele il mint.
De-ar ri aruncat in caos arra-i de cantri umrlat,
1oat lumea dup dansa, de-al ei sunet atarnat,
Ar ri curs in i eterne, lin i-ncet ar ri czut...
Caraane de sori regii, carduri lungi de blonde lune
Si popoarele de stele, uniersu-n rugciune,
n migra(ie etern de demult s-ar ri pierdut.
Si in urm-le-o ecie din nl(imi abia-zute
Si din sure i de caos colonii de lumi pierdute
Ar ri izorat in rauri intr-un spa( despopulat,
Dar i ele-atrase tainic ca de-o magic durere
Cu-a lor roiuri luminoase dup-o lume in cdere
S-ar ri dus. Nimic in urm - nici un atom luminat.
MIIAI LMINLSCU
#
Dar el o zarli in mare... Si d-eterna-i murmuire
O urm ademenit toat-a Greciei gandire,
mpland halele oceanici cu cantrile-i de-amar.
De-atunci marea-nriorat de sublima ei durere,
n imagini de talazuri, cant-a Greciei cdere
Si cu-albastrele ei bra(e (rmii-i mangaie-n zdar...
Dar mal tii... N-auzim noaptea armonia din pleiade
Stim de nu trim pe-o lume, ce pe nesim(ite caae
Oceanele-nrinirei o cantare-mi par c-ascult.
Nu sim(im lumea ptruns de-o durere lung, an
Poate-urmeaz-a arre`-antice suspinare-aerian,
Poate c in i de caos ne-am pierdut de mult... de mult.

Sau ghicit-a(i re odat ce socoate-un mandru soare


Cand c-o raz de gandire (ine lumi ca s nu zboare,
S nu piard-a lor crare, s nu cad-n inrinit
Zarcolindu-se alearg turburate i rebele
Si s rrang-ar rea puterea ce le rarmec pre ele
Si s-alerge-ar rea in caos de-unde turburi au ieit.
Vecinicia cea btran, ea la lumi priea uimit.
Mii de ani cuget-n mite la enigma incalcit
Care spa(iul i-o prezint cu-a lui lumi i cu-a lui legi,
Si din secoli ce trecur ea s-apuc s adune
1oat ia(a i puterea, sucul tot de-n(elepciune
Si se pune s zideasc-un uria popor de regi.
Si atunci apare Roma in uimita omenire.
Ganduri mari ca sori-n caos e puternica-i gandire
#!
MLMLN1O MORI
Si ce zice-i zis pe eacuri, e etern, nemuritor,
Iar popoarele-i indreapt a lor surlete mre(e,
A lor rapte seculare, uriaele lor ie(e,
Dup ci prescrise-odat de gandirea-stui popor.
Auzit-a(i de-mpra(ii stand pe tron cu trepte multe
lruntea-ncins in lucereri rcea lumea s-i asculte,
Vorba lor era o raz in ia(a lumii-ntregi,
|ri bogate i-nrlorite, mri uinde-n adormire,
Cet(i echi, popoare mandre stau sub ralnica-i domnire
Si cezarii-mpart pmantul in Senatul cel de regi.
Pe sub arcuri triumrale trece mandru-ningtorul
Si-ame(it abia aude cum uiete surd poporul,
Cum a mrii glasuri multe se repet, gem i rug,
Iar la carul lui de aur, cu coroane pe-a lor rrunte
Si inrran(i de umilire, cu priiri stinse i crunte,
Regii (rilor ininse gem cu greu trgand in jug.
Roma arde i rurtuna chiuind in ea se scald
Si rrmant-n aluri roii marea turbure i cald
Si arunc-n loc de spume nori de rum, scantei i ant,
Si in nunta ei groza turnuri negre ea aprinde
Si rcliile-uriae ctr stele le intinde...
Lul arde - Roma este oceanicu-i mormant.
Norii sunt o spuz-n ceruri i prin ei topite stele.
Si, ca oceanul negru rscolit de isuri grele,
Urbea ii rrmant ralnic aluri mari de rum i jar,
Din diluiul de rlcri, lung intins ca o genune,
Vezi neatins cu arcuri de-aur un palat ca o minune
Si din rrunte-i cant Neron... cantul 1roiei runerar.
MIIAI LMINLSCU
#"

Lang rauri argintoase, care mic-n mii de aluri


A lor glasuri inmiite, printre codri, printre dealuri,
Printre bol(i spate-n munte, lunecand intunecos,
Acolo-s dumbri de aur cu poiene constelate,
Codrii de argint ce mic a lor ramuri luminate
Si pduri de-aram ro rsunand armonios.
Mun(i se-nal(, i coboar, rauri limpezesc sub soare,
Purtand pe-albia lor alb insule rermectoare,
Ce par straturi uriae cu copacii inrlori(i -
Acolo Dochia are un palat din stance sure,
A lui stalpi-s mun(i de piatr, a lui strein-o pdure,
A crei copaci se mic intre nouri adanci(i.
Iar o ale nesrarit ca pustiile Saharei,
Cu de rlori straturi inalte ca oaze zambitoare,
Cu un rluiu care poart a lui insule pe el,
L grdina luminat a palatului in munte -
A lui scri de stanci inalte sunt crpate i crunte,
Iar in halele lui negre strlucind ca i o(el
Sunt pduri de rlori, cci mari-s rlorile ca slci pletoase,
1urele cele de roze sunt dumbrae-ntunecoase,
Presrate ca cu lune inroiete ce s-aprind,
Viorelele-s ca stele inete de diminea(,
Ale rozelor lumine imple stanca cu roea(,
Ale crinilor potire sunt ca urne de argint.
##
MLMLN1O MORI
Printre luncile de roze i de rlori mandre dumbrae
Zbor gandaci ca pietre scumpe, zboar rluturi ca i nae,
Zidite din nlucire, din colori i din miros,
Curcubeu sunt a lor aripi i oglind diamantin,
Ce rerlect-n ele lumea inrlorit din grdin,
A lor murmur imple lumea de-un cutremur oluptos.
ntr-un loc crpat-i bolta, cu-a ei strein-arboroas
Si printr-insa-n cer ezi luna trecand alb i rrumoas,
O regin jun, blond i cu bra(e de argint,
Ce unesc incruciate a ei mantie-nstelat
Si albastr peste pieptu-i alb, ca irgin zpad.
Ochii ei cei mari albatri peste nori arunc bland,
Cari se-ntind albi ca zpada i ca straturi argintoase,
Orerindu-i rlori de aur i iole-ntunecoase,
La din cand in cand pliete cate una, aruncand
llori de neau peste ape ce alerg rulgertoare,
Raze albe peste lumea ilor celor in rloare,
Dungi de-argint in erzii codri, duioie pe pmant.
Dar un nor pe ceruri negru se inal( i se-ncheag,
Se rormeaz,-ncremenete i deine-o dom-ntreag,
Plin de umbra de columne ce-l inconjur-mprejur,
Prin columnele-i mre(e trece cate-o raz mat,
A lui cupol boltit e cu-argint inconjurat,
Pe arcatele-i rerestre sunt perdele de azur.
Luna inspre ea indreapt pasuri luminoase,-ncete,
Diadem de topi(i atri arde-n blondele ei plete,
MIIAI LMINLSCU
#$
nclzind aerul serei, strlucindu-i rruntea ei,
Ale domei scri negrite se-nsenin - ca neaua sara -
Intr-n dom. Ard columne sub lumina ei cea clar
Si-i arunc unu-ntr-altul umbra neagr dintre ei.
Stelele in carduri blonde pe regin o urmeaz,
Aerul, in unde-albastre, pe-a lor cale scanteiaz
Si rman intunecate nalte-a cerurilor bol(i,
Doma strlucete-n noapte ca din marmur zidit,
Prin o mreaj argintoas ca prin is o ezi iit,
A ei scri ajung din ceriuri a stancimei negri col(i.
Iar rluiul care taie inrinit-acea grdin
Desroar-in largi oglinde a lui ap cristalin,
Insulele, ce le poart, in adancu-i nasc i pier,
Pe oglinzile-i mre(e, ale stelelor icoane
Umede se nasc in rundu-i printre ape diarane,
Cat uitandu-te in rluiu pari a te uita in cer.
Si cu scorburi de tmaie i cu prund de ambr de-aur.
Insulele se inal( cu dumbrile de laur,
Zugrindu-se in rundul raului celui prorund,
Cat se pare c din una i aceeai rdcin
Un rai dulce se inal(, sub a stelelor lumin,
Alt rai s-adancete mandru intr-al rluiului rund.
Pulbere de-argint pe drumuri, pe-a lor plaiuri erzi -
o ploaie
Snopi de rlori cireii poart pe-a lor ramuri ce se-ndoaie
Si de ant scutur grele omtul trandaririu
A-nrloririi lor bogate, ce manat se grmdete
#%
MLMLN1O MORI
n troiene de ninsoare, care roz strlucete,
Pe cand slcii argintoase tremur sante peste rau.
Aeru-i ratic, moale, stele izorsc pe ceruri,
llorile-izorsc pe plaiuri a lor ia( de misteruri,
Vantu-ngreunand cu miros, cu lumini aerul cald,
Dintr-un arbore intr-altul mreje lungi diamantine
Vioriu sclipesc suspine intr-a lunei dulci lumine,
Rar i diaran (esute de painjeni de smarald.
Pe cand greieri, ca orlogii, rguit prin iarb sun,
De pe-un arr de arbor mandru (es in nop(ile cu lun
Pod de panz diamantin peste argintosul rau,
Si cat (ine podul mandru, printre panza-i diaran,
Luna raul il ajunge i oglinda lui cea plan
Ca-ntr-o mandr reerie strlucete ioriu.
Peste podul cel uure, zana Dochia rrumoas
1rece impletindu-i prul cel de-auree mtas,
Alb-i ca zpada noaptea, corpu-i nalt e mldiet,
Aurul pletelor strecoar prin manu(ile-i de cear
Si prin haine argintoase strbat membrele-i uoare,
Abia podul il atinge mici picioarele-i de-omt.
1rece raul i uoar nalte scri de stanci ea suie,
La iirea-i zi se race in spelunci de cet(uie,
Ca o zi ea intr mandr in palatul ei de stanci,
Luna e plin de raze - sub cldura-i - argintoase,
Orice stea e-o piatr scump - iar rlorile rocoase,
Giuaeruri umezite cu luminile adanci.
MIIAI LMINLSCU
#&
Umede tremur lumine pe boltirea cea albastr.
Zana Dochia cu glasu-i cheam-o pasre miastr,
Ce zburand prin aer ine cu-a ei pene de pun,
Cand acea pasre cant, lumea rade-n bucurie,
Pe-umrul cel alb o-aeaz i coboar-n i aurie,
Unde-a raului lungi unde printre papur rsun.
ntr-o luntre - lemn de cedru - ce uor juca pe aluri,
Zana Dochia se suie dezlegand-o de la maluri
Si pe-a rluiului spate ea la ale ii d drum,
Repede luntrea alearg spintecand argintul apei,
Culcat pe jumtate, Dochia isa, rrumoas,
Si la luntrea ei bogat lebede se-nham-acum.
Dar din ce in ce coboar raul lat, el s-adancete
n pduri intunecate, unde apa-abia sclipete,
Mai agiuns de a lunei raze doar din cand in cand,
1ot mai nal(i trunchii pdurii ca stalpi mari i suri se urc,
Pan-ajunge de-a lor ramuri in bol(i mandre se incurc,
Pan-acopr cu-aste arcuri rluiul lat i prorund.
Ca prin bol(ile crpate unei gotice ruine,
Mai strbat prin bol(i de rrunze razele lunei senine,
mpland p-ici, pe colo raul cu rulgertoare dungi,
Pe-umrul Dochiei mandre cant pasrea miastr,
Valuri rad i-ntunecoas man lumea lor albastr,
Repezind luntrea bogat pe iroiurile lungi.
Prin pdurile de basme trece rluiul cantrii.
Cateodat intre codri el s-adun, ca a mrei
#'
MLMLN1O MORI
Mare-oglind, de stanci negre i de mun(i impiedecat
S-un gigantic lac rormeaz, intr-a crui san din soare
Curge aurul tot al zilei i il imple de splendoare,
De po(i numra in rundu-i tot argintul adunat.
Apoi iar se pierde-n codrii cu trunchi groi, cu rrunza deas,
Unde-n arborul din mijloc e rjita-mprteas,
Unde-n slcii mldioase sunt copile de-mprat,
Codrul - inaintea rajei - o cetate ru rrumoas,
A ei arcuri azi is ramuri, a ei stalpi sunt trunchiuri groase,
A ei bol(i streini de rrunze arcuite-ntunecat.
Sara sun glas de bucium i cerboaice albe-n turme
Prin crrile de codru, pe de rrunze-uscate urme,
Vin rupand erzile crenge cu talangele de gat,
Si in mijlocul pdurii ocolesc stejarul mare
Pan` din el o-mprteas iese alb, zambitoare,
Pe-umr gol doni( alb - stem-n prul aurit.
Din copaci ies zane mandre, de-mprat rrumoase rete,
|inand doni(e pe umeri, gingae, nalt-mldiete,
Albe trec prin umbra erde, la cerboaice se inclin,
Ce sub dulcile lor mane ii orer rbdtoare
Ugerele lor implute, i in doni(i suntoare
Laptele-n caden( curge, codru-mpland c-un murmur lin.
Luntrea cea de lebezi tras mai departe, mai departe
luge pe-albele oglinde ale apei ce se-mparte
Sub a luntrei plisc de cedru in lungi brazde de argint -
Si din ce in ce mai mandre, mai inalte, mai rrumoase
Sunt pdurile antice - ele-ngroap-ntunecoase
Cu-a lor arruri mun(ii mandri, stancile ce-n cer se-ntind.
MIIAI LMINLSCU
$
Cat de lat s mite-un rluiu ale apei lui reolte,
Arbori de pe mal deasupr-i se ajung in mandre bolte,
Ramurile se-ntre(ese, crengile se impletesc,
lrunza deas sml(uiete nalta, erdea boltitur,
Rau-n ecinica lui umbr in adanc suspin, cur...
Pe-a lui maluri inrlorite cai in umbr rtcesc.
Soarele trecand pe codri a lui roat de-aur moale,
Varrurile erzi de codri le indoaie-n a lui cale,
Si sosind la re o lunc insui el ede mirat
Ce departe e pmantul i ce nal(i trunchii pdurii,
Si dei cltorete pe-a lor arruri, totui murii -
Bol(ile groase de rrunze - a lui raze nu strbat.
Lang-izoarele-nrlorite pasc cai albi c-a mrii spume -
Zi ori noapte nu zur de cand sunt pe-aceast lume,
Luna sant, stele de-aur, soare alb i zambitor,
Pentru ei necunoscute-s. Umbra erde clarobscur
Si mirositorul aer, rluii ce sclipinde cur
n adancile dumbrae printre (rmii plini de rlori -
Astea numai le cunosc ei. - Coamele rlutur c-argintul,
Ca la lebede se-ndoaie gatul lor, iar pmantul
Abia-atins e de picioare potcoite cu-aur ro,
Colo-n umbra indulcit de miroase-mbttoare,
Capul mic ei i-l ridic, nri imrland spre deprtare
Si urechea ascu(ind-o glas de-aud prin arbori groi.
Luntrea cea de lebezi tras, mai departe, mai departe
luge pe-albele oglinde ale apei i se-mparte
Sub a luntrei plisc de cedru in lungi brazde de argint,
$
MLMLN1O MORI
Si deodat zi se race - un ocean de lumin -
lluiul a ieit din codri in campii rr de rine,
Cari erzi i inrlorite, mandre-n soare se intind.
Dar cat (ine rsritul se-nal(-un munte mare -
Ll de dou ori mai nalt e decat deprtarea-n soare -
Stanc urcat pe stanc, pas cu pas in inrinit
Pare-a se urca - iar rruntea-i, curundat-n inl(ime,
Abia marginile-arat in albastra-ntunecime:
Munte jumtate-n lume - jumtate-n inrinit.
Iar in pieptu-acestui munte se arat-o poart mare -
La: inalt este boltit i-ntr-adanc in piatra tare,
Iar de pragu-i sunt unite nalte scri de negre stanci,
Cari duc adanc in alea cea de-acol-abia zut
Si-n pdurile umbroase cu-adancimi necunoscute
Si-n campii unde mii rauri s-argintesc plane -adanci.
Pe acea poart din munte iese zori in coruri dalbe,
Ridicandu-se in cerul dimine(ii dulci, rozalbe,
Pe-acolo soarele-i man car cu caii arztori,
Pe-acolo noaptea rsare blonda lun argintoas
Si popoarele de stele iese-n roiuri luminoase,
Si pe cer se imprtie ca de aur srinte rlori.
Zeii Daciei acolo locuiau - poarta solar
n a oamenilor lume scrile de stanci coboar -
Si in erdea-ntunecime a pdurilor s-adun,
Si pe negre stanci trunchiate stau ca-n tron in erdea lume
MIIAI LMINLSCU
$
Si din cupe beau auror cu de neguri albe spume,
Pe cand mii de rluii albe nasc in umbr i rsun`.
Cateodat-un corn de aur ei rsun-n deprtare,
1rezind surletul pdurii, codrilor adanci cantare,
Cheam caii lor ce-alearg cu-a lor coame-mrlate-n ant,
Vin in herghelii de neau, pe crri de mult btute
Si pe ei zeii incalic strbtand pe intrecute
-Al codrilor nalt intuneric, rr` de capt pe pmant.
Dar adesea pe cand caii dorm in neagr deprtare,
Luna, zana Daciei, ine la a zeilor serbare,
Soarele, copil de aur al albastrei srintei mri,
Vine ostenit de drumuri i la mas se aeaz.
Aerul se aurete de-a lui ra( luminoas,
Sala erde din pdure strlucete in cantri.
Si ca zugri(i stau zeii in lumina cea de soare.
Prul lor cel alb lucete, barba-n brau le curge mare,
Cre(ii buzei lor s numeri po(i in aerul cel clar,
Iainele intunecate albe par in strlucire
Si ei rad cu eselie l-a pharelor ciocnire,
Iar luna ruinoas pe sub gene s-uit rar.
Iaina lung i albastr e cusut numa-n stele.
Iar albii sani de neau strlucesc, cu de mrgele
Si mrgritare salb, pe un rir de aur prins,
Pru-i lung de aur galbn e-mpletit in cozi pe spate,
Ochii ei cprii se uit la cerescu-i mandru rrate
Si de melancolici ganduri al ei surlet e cuprins.
$!
MLMLN1O MORI
nainte de plecare - ea, doinind din rrunz, cheam
Zimbrii codrilor cei ecinici, li desmiard sura coam.
Le indoaie a lor coarne, pe grumaz ii bate lin
Si pe rrun(i ea ii srut, de rman steme pe ele,
Apoi urc negrul munte, pe ioaiele de stele,
Lin alunec -alene drumul cerului senin.
ndrtu-acelui munte, inrinita intinsoare
L rrumoasa-mpr(ie mandr a santului soare
Si pe coaste sunt palate, ce din erzile grdini
Strlucesc marmora alb i senin ca zpada,
Cu intrri in eci deschise, cu scri netezi, colonade
Lungi de marmure ca ceara in lungi bolte se imbin.
Pe-a rerestrelor mari laturi sunt lsate largi perdele,
Mreje lungi de aur rumn - au (esut ani mul(i la ele
Manile surorei albe. Aeru-i de diamant,
Ll plutete-n unde grele de miroase-mbttoare
Peste ile ca rauri desrurate sub soare,
Pe dumbri cu rodii de-aur, peste rluii de briliant.
Si otiri de rlori pe straturi par a ri stele topite,
lluturi ard, sclipesc in soare, orbind ochii ce ii ede,
Ca idei scldate-n aur i-n colori de curcubu,
Pe grdinile-nrlorite, peste mandrele dumbrae
Norii mic sus in ceruri inroiatele lor nae -
Rostre de jeratic -aur, ele lungi de curcubu.
A-mpratului de soare bol(i albastre i cu stele
Se ridic-n caturi nalte tot castele pe castele.
MIIAI LMINLSCU
$"
Cu rereti de aur d-Orir, cu oglinzi de diamant,
Cu scosuri de albe marmuri, cu cooare de purpur,
Printre mandrele coloane o cantare bland murmur -
L un ant cu surlet dulce intr-un aer de briliant.
Si nici umbra nu se prinde d-atmosrera radioas.
Ca prin ap cristalin trec cu rrun(ile rrumoase,
1rec a soarelui copile printre aerul cel cald,
A lor pr e ca i ambra, ca i crinul a lor ra(,
Abia-atinse-s a lor umbre de o tainic roa( -
Auror trandaririe prin rerestre de smarald.
ntr-o lume rr umbr e a soarelui cetate,
1otul e lumin clar, radioas oluptate,
llorile stau ca topite, raurile limpezi sunt,
Numai colo in departe i-n albastr deprtare
Ale zorilor grdine clar se d strlucitoare,
Cu boschetele de roze i cu crinii de argint.
Acolo sunt lacuri limpezi, rumene in a lor rire,
De-a grdinilor de roze tinuit oglindire,
Si din curtea argintie zorile razande ies,
Iaine erzi i transparente cuprind membrele rozalbe
Si in lac ele arunc roze cu manu(e albe,
Netezind a lor sprancene, dand din rrunte prul des.
ntr-o dulce i umbroas, iorie atmosrer,
Se ridic dintre lunce, cu-a ei cupole de cear
nchegate ca din umbr erde i argint topit,
1ransparand prin diamantoas rin de paingn panz,
$#
MLMLN1O MORI
Monastirea alb-a lunei ce prin lumi a s s-ascunz,
Cu coloane-nconjurate de a i(ei-ncolciri.
Ai grdinei arbori mandri cu intunecatul erde
Conjura(i -acoperi(i-s cu-ieder ce-n arr se pierde,
Micand rlorile ei albe - rlamuri cu-nrlori(ii cre(i -
Si in muri de rrunzi lucinde, i in scri de rlori pendente
Si in poduri legnate de zerire somnolente -
Dintr-un arbore intr-altul iedera trece mre(.
Spanzur din ramuri nalte i(ele cele de ie,
Struguri ine(i i cu brum, poam alb aurie,
Si albine roitoare luminoas miere sug,
Caii lunei albi ca neaua storc cu gura must din struguri
Si la inul ce-i imbat pasc mirositorii ruguri
Si in sara cea etern eseli nechezand ei rug.
Si in monastirea lunei cu-argintoas colonad,
Vezi cum trece ea rrumoas - corpu-i dulce de zpad,
Umerii, cu-a lor lumine, par de aur moale blond,
Abia corpul coperit e de-un gaz moale ce transpare -
Astrel trece ea rrumoas, cu-a ei bra(e sclipitoare,
Rerlectat-n mii oglinde de pe muri i din plarond.
Si-n odile inalte din rrumoasa monastire
Sunt pe muri tablouri mandre, nimerit zugrire
Ale miturilor dace, a credin(ei din btrani,
Prin grdini cu albe-izoare sunt a lunei dulci amoruri,
Sau palate argintoase unde zori triesc in coruri,
Sau pdurea cea rjit cu rrumoasele-i regini.
MIIAI LMINLSCU
$$
Asta-i raiul Daciei eche,-a zeilor impr(ie:
ntr-un loc e zi etern - sara-n altu-n ecinicie,
Iar in altul, zori eterne cu-aer rcoros de mai,
Surletele mari iteze ale-eroilor Daciei
Dup moarte in in iruri luminoase ce inie -
Vin prin poarta rsririi care-i poarta de la rai.

Colo Dunrea btran, liber-ndrznea(, mare,


C-un murmur rostogolete a ei aluri ganditoare
Ce micandu-se-adormite merg in marea de amar,
Astrel miile de secoli cu ie(i, gandiri o mie,
Adormite i btrane s-adancesc in ecinicie
Si in urm din izoare timpi rcori i clari rsar.
Dar pe-arcade negre-nalte, ce molatec se-nmormant
n a Dunrii lungi aluri ce uiesc i se rrmant,
1rece-un pod, un gand de piatr repezit din arc in arc,
Valurile-nruriate ridic` rrun(ile rstite,
Si izbind cu repejune arcurile neclintite,
Gem, picioarele le scald la stancosul lor monarc.
Peste pod cu mii de coiruri trece-a Romei grea mrire.
Soarele orbete-n ceruri de a armelor lucire,
Scuturi ard, carle treier i uiesc asurzitor,
Iar Saturn, cu rruntea nins stand pe steaua-i alburie
Si-aruncand ochii lui turburi peste-a remii-mpr(ie,
Aiurind intreab lumea: - Si aceia-s muritori
$%
MLMLN1O MORI
Colo unde stau Carpa(ii cu de stanci inalte coaste,
Unde paltinii pe dealuri se inir` ca mandr oaste,
Mun(ii (eapna lor rrunte o suiau-n-albastre bol(i,
Stau tcu(i ostaii Romei, ridicand rruntea lor lat,
Strlucitele lor coiruri, la stancimea detunat,
Unde ultima cetate ridica-n nori a ei col(i.
Nori ca de bazalt de aspri se zidesc pe-albastra bolt,
Parc-auzi a Mrii Negre i a Dunrii reolt
Si a lumii-ncheieture parc le auzi trsnind,
Rsculatu-s-a-Uniersul contra globului din aer
Stelele-n otiri se mic mpra(ii sori se-ncaier
Moare lumea Cade Roma Surp cerul pe pmant
Nu. Din rundul Mrii Negre, din inalte-adance hale,
Dintre stance arcuite in gigantice portale
Oastea zeilor Daciei in lungi iruri au ieit -
Si Zamolx, cu uraganul cel btran, prin drum de nouri,
Mic caii lui de rulger i-a lui car. Clri pe bouri,
A lui oaste luminoas il urma din rsrit.
Ca o negur-argintie barba lui rlutur-n soare,
Pletele-n rurtun-mrlate albe ard ca o ninsoare,
Col(uroasa lui coroan e ca rulger impietrit,
mpletit cu stele-albastre. Rsturnat in car cu rune,
Cu-a lui man-arat drumul la otirile-i btrane
Si de dor de btlie crunt e ochiul strlucit.
Astrel arcul nalt din ceruri el il urc cu grandoare.
Mun(ii lungi ii clatin codrii cei antici, i-n rsunare
MIIAI LMINLSCU
$&
Prlesc de stanci cciule, salutand intunecat,
Iar hlamida lui cea alb zarle ralduri de zpad,
Cand el bra(ul ii ridic strigand stancilor s cad,
Micand codrii de rsun in imperiul lor urcat.
Si-n zenit opri otirea-i peste armia roman.
- Decebal! el strig-n nouri - ii detun, ii iau in goan
Si Danubiul o s beie a lor sacre legiuni.
Decebal s-arat palid in rereasta nalt-ngust
Si coroana i-o ridic ctr-imaginea august
Si se uit cu durere la diinii si strbuni.
Iar pe plaiuri erzi de munte otile-urbei risipite
Priesc cerul, zeii dacici, armiile lor pornite -
Rupt e irul lor pe-alocuri de al soarelui roc ro.
Pe un trunchi inalt de stanc chiar cezarul st-n uimire:
- Ridica(i semnele urbei inspre-a cerului otire
Si striga(i: Cu noi e Roma! - Codri-adanci i-ntunecoi
Clocotesc de lungul rreamt i de-a armelor sunare.
Armia: Cu noi e Roma! Acilele-i ard in soare.
`Van din Sarmisegetuza in sge(i in roii ploi,
Scuturi se indrept spre dansa, oprind grindina de-aram,
Zeii url - stanci se clatin, norii-n raii se distram
Si de rulgeri lungi iroaie curg in mun(ii rup(i i goi.
Din apus in zeii Romei. Pe o stea de ulturi tras,
Zeus de nori-aduntorul urc bolta maiestoas,
Mart incoard arcul ralnic spre Zamolxe a(intit,
Ca s scape neamul nobil rsrit din a lui coaste,
$'
MLMLN1O MORI
nsui el a urbei semne le ridic inspre oaste,
Si de-antica lui turbare tremur norii de granit.
Lumea pare rsculat din chaotic-adancime.
Nori se suie-n stalpi i-n globuri. Din etern-ntunecime
Ca s lupte-acuma Joe pe 1itani i-a liberat,
Si tunand ei urc cerul, surpand scrile de nouri,
De sub scuturi de rier negru arcurile-ntind in bouri,
De se nruie zduhul de-al sge(ilor rsat.
Negurile-n stalpi se-ncheag, suind arrul lor in soare -
Par un codru sur i ecinic. Lunci albastre lucitoare
Se deschid ca loc de lupt in pduri de nori -argint,
Printre stalpii suri s-arat coiruri mandru aezate
Pe pletoase rrun(i diine - paezi de-aur ridicate,
Lnci ce rulger in soare, arcuri ce se-ntind in ant.
Joe-ncrunt-a lui sprincean i ca un copil tresare
Vechiul glob - mun(ii se clatin, ceruri tremur, marea moare.
L semnalul cel de lupt intre-armiile de zei,
Si Zamolx rranele las cailor lui de jeratic,
Coama lor se inrl-n limbe de-aur - tremur nebunatec,
Bouri daci rstindu-i rruntea surp norii to(i cu ei.
Lupta-i crud, lung, aspr. Lumin paezele dae,
Sori i lune repezite printr-a norilor dumbrae
Ard albastrele armure ale zeilor romani,
Paii lor amestec cerul - caii tropot, iar bouri
Ca de tunete un secol implu halele de nouri
Si se rrang cranind in scuturi spadele-albe-a lui Vulcan.
MIIAI LMINLSCU
%
n zdar, cci neininse iruri lungi de btlie
i zdrobesc armele-n scuturi pe a cerului campie,
Neinini -unii i al(ii - -unii -al(i nemuritori.
n zdar Marte s-arunc spre a sparge iruri dace
Si in an rulger Joe supra coirelor audace,
Neclinti(i stau -unii -al(ii in mrea( lupta lor.
Pe un arc de cer albastru in senin deprtare,
Rezima(i pe lnci i scuturi, zeii nordici stau in soare,
O etern auror rcorete lumea lor,
Iar in rruntea-acelei bolte, pe un tron cu spata mare,
Odin adancit in ganduri ede-a luptei lungi grandoare
Si coroana-i de-aur luce pe-a lui rrunte arztor.
Pletele-albe cad c-argintul pe-umere-n rir imbrcate.
Lin ii netezete barba i priiri intunecate
Ochii lui cei mari albatri spre luptai au indreptat,
lreea alb ca zpada, zelt, in albastr hain,
Capul ei muiat in aurul pletelor, c-o dulce tain,
Razim de-umerii aspri l-al Valhalei imprat.
Cantre( e uraganul pentru lupta care arde,
Bolta lirei lui e cerul, stalpi de nori sunt a lui coarde,
Vanturand stelele roii prin argintul neguros,
Lle lunec rrumoase prin imrlarea sant-a strunii,
Ganduri d-aur presrate in cantrile rurtunii,
Codri-antici de ant se-ndoaie i rspund intunecos.
Joe ulturilor las rranele. Cu-a lor aripe
Lungi i negre ei intunec soarele. Iar in rape
%
MLMLN1O MORI
Goale i adanci de nouri e Zamolxe-n a lui car -
Ll zu capul lui Joe, cum l-apus de soare-n ale
Vezi un arr de munte negru scris cu raze triumrale,
Pe cand el cu intuneric peste i st temerar.
Ochii-Olimpicului negri a(intesc carul. Cu rric,
Spre-a opri acea priire, dacul manta i-o ridic.
Caii speria(i necheaz, tremurand ei se inal(,
C-o strigare rece Joe rulgerul i-nrige-n coaste
Si a zeilor Daciei crunt i mrea( oaste
Orbit aude glasul printelui lor rnit.
Si-o intorc la rug, caii, carul rupt in nori rstoarn.
Din titanicele arcuri ploaie de sge(i se toarn,
Nimerind in spate goale pe rugarii cei diini,
Si rni(i, urland ei bolta o coboar - -o color
Cu-a lor sange care-n rauri ude, roii, de-auror,
mple-a norilor sprture cu mari lacuri de rubin.
Norii rug i se desrur - bolta limpede se-ndoaie.
n zenit stau zeii Romei in auritele lor straie,
Lncile i-ncrucieaz priind armia din i,
A lor chipuri luminoase strlucesc rrumoase-n soare.
Li i-ntorc caii cei ralnici i-auritele lor care
Spre apus - iar roul soare ii urmeaz-ncet pe ei.
Zeii daci ajung la marea, ce deschide-a ei portale,
Se reped pe trepte nalte i cobor in sure hale.
Cu lumina, ei ingroap a lor trai intunecos,
Dar ea, inriorat de adanca ei durere,
MIIAI LMINLSCU
%
n imagini de talazuri cant-a Daciei cdere
Si cu-albastrele ei bra(e (rmii-i mangaie duios.
Se constel seara. Ziua a rugit in lumea mrii
Si pe culmile de munte rocuri au aprins strjerii,
Ca i pete mari de aur `n-umbra ilor adanci,
Lle par suspinse-n nouri. Lang roc strjerii-arunc
Pe pere(ii suri de piatr umbra lor rantastic-lung.
Armia doarme pe pajiti ridicate i sub stanci.
Sub o stanc lang rocul ce pere(ii ii arum,
Cezaru-i culcat pe paie, singur, cu-a lui grije numa,
Sub el, ile adance pline de neguri i somn.
Ll priea la rocuri roii i la stanci de umbr pline,
Ca un clopot clar albastru i stropit cu mii lumine
Cerul lumea o cuprinde cu sinistru-i mandru Domn.
Amor(it el mic limba lui de tunet printre nouri,
1rezea, scprand printr-inii, ale ilor ecouri,
Iar in carduri cuioase stelele se mic-ncet,
Intr-n domele de neguri argintii, multicoloane,
De-a lor rug-i plin noaptea. A lor dulci i moi icoane
mplu ile de lacrimi, de-un sclipit imprtiet.
Ale rocurilor raze cearc neguri s strbat
Si de dunge de lumin umbra ii e tiat,
Cari trec prin intuneric rauri i izoare-albind,
Luminand in ochi de codri, scprand pe repezi unde,
Vantul c-o surlare plans codrii negri ii ptrunde
Si rjete lin din rrunze, i orbete aiurind.
%!
MLMLN1O MORI
Pe un arr de munte negru rari in lun stau stejarii,
Iar 1raian pare c ede rsrind prin ei cezarii,
Salutand a Romei semne cu-a lor mort, adanc suras,
Si incet ei trec prin aer, priind lung cetatea dac,
Binecuantand otirea spre apus ei iari pleac,
A lor iruri luminoase implu aerul de is.
nrdcinat-n munte cu trunchi lungi de neagr stanc,
Repezit nalt in aer din prpastia adanc,
Sarmisegetuza-ajunge norii cu-a murilor col(i,
Si prin arcurile-nguste, rclii roii de rin
Negrul nop(ii il pteaz cu bolnaa lor lumin.
Rnind asprul intuneric din a halelor lungi bol(i.
Si prin arcuri indoite la lumini de roii tor(ii,
Aduna(i zu cezarul la cumplita mas-a mor(ii:
Ducii daci. lclii de smoal sunt inripte-n stalpi i-n muri,
Luminand halele negre, armuri albe i curate,
Atarnate de columne, lnci i arcuri rzimate
De pre(i - paezi albastre strlucind pe stalpii suri.
Ducii-s nal(i ca brazi de munte, tari ca i spa(i din stanc.
Crunt e ochiul lor cel mare, trist-i raza lor adanc,
Pe-a lor umeri spanzur roii piei de tigru i de leu,
1ari la bra( i drep(i la surlet i pieptoi, cu spete late,
Coiruri ca granit` de negre au pe rrunte aezate
Si-a lor plete lungi i negre pe-umeri cad de semizeu.
Cupele - (este de duman - albe, netede, uscate,
n argint, cu toarte de-aur prea maestru cizelate -
%#
MLMLN1O MORI
Si cu ele-n man-nconjur lunga mas de granit,
Vor mai bine-o moarte crud decat o ia( scla
1oarn-n (estele mre(e in i peste el otra,
Si-n tcerea sant-a nop(ii ei ciocnesc, orbesc i rad.
Rad i rasul insenin adancita lor paloare.
Se sting una cate una raclele mirositoare,
Se sting una cate una ie(ile ducilor daci,
De pe scaune cad pe piatra rece, sur, ce podete
Sala. - 1o(i, to(i pan` la unul. Unul inc tot triete,
Arde santa lui coroan, rulger` ochii lui audaci.
Luna-n ocean albastru scald corpul ei de aur,
Luminand culmile sure i adancul colcantaur,
Dintru care-ieit se ar-n nouri anticul castel,
Decebal ,palid ca murul ruit in nop(i cu lun,
Se arat in rereast i-i intinde alba man
Moart din rlamida neagr ce-l acopere pe el.
Ll orbete. Si proretic glasu-i secolii ptrunde:
Surletu-i naintea mor(ii lumineaz-a remii unde,
Gandul lui - o prorocie, orba lui - mrgritar,
Si l-aude alea-adanc i l-aud stelele multe.
De pe stanca lui cezarul st-n uimire s-l asculte,
Vorbele-una cate una lunec-n ureche-i clar:
- Vai ou, romani puternici! Umbr, pulbere i spuz
Din mrirea- s-alege! Limba a muri pe buz,
Vremi eni-or cand nepo(ii n-or pricepe pe prin(i -
Cat de nalt i-i mrirea tot aa de-adanc` cderea.
MIIAI LMINLSCU
%$
Pic cu pic secand pharul cu a degradrii riere,
mbta-se-or nebunii - despera-or cei cumin(i.
Pe-a istoriei mari panze, umbre-a sclaelor popoare
Prizrite, tremurande trec - o lung acuzare -
1arand surletul lor eted pe-al corup(iei noroi.
1oi nu i-a(i lsat in oia sor(ii lor. Cu putrezirea
Surletului ostru propriu a(i implut juna lor rire,
Soarta lor e pe surlet - ce-a(i rcut cu ele Voi!
Nu ede(i c in rurtune blestem oceane
Prin a craterelor gure rzbunare strig ulcane,
Laa de ei grmdit o reped adanc in cer,
Prin a eului nori negri - de jeratic crunt rug
Ctre zei - ca neamul ostru cel czut, ei s-l distrug -
Moartea oastr: rirea-ntreag i popoarele o cer.
Va eni. Starni(i din pace de-a prorocilor cantare,
Din pduri eterne, hale erzi, or curge mari popoare
Si gandiri de predomnire or purta pe rruntea lor,
Constela(ii sangeroase ale boltelor albastre
Zugri-or a lor cale spre imperiile oastre,
lluii cu de paezi aluri inspre Roma curgtori.
De pe Alpi ce stau deasupra norilor cu rruntea nins,
De prin bol(i de codru erde, de prin stancile suspinse,
Pe a paezelor snii cobori-or in ioi,
Cu cenua pocin(ei i-a implea pmantul rruntea,
Cu cenua Romei oastre - moarte legioane - punte
Peste rauri. Si nimica nu se -alege din oi.
%%
MLMLN1O MORI
Ve(i ajunge ca-n tampire, in sclaie, degradare.
Pas cu pas cade-n ruine neamul ostru sant i mare:
C-n ilo(i se a prerace gintea de-n(elep(i i crai,
Cand barbarii or aduce delta santelor lor ise,
mbrancind in intunerec toate cele de oi zise.
Vai ou, romani puternici, ai ou, de trei ori ai!
Astrel zise. n blestemu-i mana-i alb i uscat
Ll o scoate pe rereast i coroana-ntunecat
De pe rrunte o arunc in abisul ii-adanci,
Palid, adancit ca moartea, ca o umbr st in lun,
Prul lui de ant se imrl, iar orbele-i rsun
Si blestemu-i se repet repezit din stanci in stanci!
Si uimit stetea cezarul... Cuge(i tv, pmant - el zise -
Aem voi in mani a lumei soarte sau cortegi de ise
Iotra(i de-a ta gandire urmm azi ziua de ieri...
Si in ordinele-eterne mic-asupra-i uniersul
Oceanele-i de stele. Ce ironic le e mersul!
Cezare! cat pai de mare - i ce mic in ader!
Samburele crud al mor(ii e-n ia(... Si-n mrire
Arli germenii cderei. Astrel toate sunt in rire,
Astrel au czut romanii, mari in bine, mari in ru.
Da-i cumplit s ezi un popol osandit s rie mare
Chiar in ru, c mereu crete ruinoasa-i degradare
Si nici moartea nu-i trimite ne`nduratul Dumnezeu.
Cci a mor(ii bra( puternic, cand st ia(a s-o despart,
Nu se-ndur s ridice sangeroasa-i lung bard,
Cum clul greu se-ndeamn la un cap d-imperator,
MIIAI LMINLSCU
%&
Zeii preget s-i deie-a lor sentin(... Si-n uimire
Cuget - de au rost popol destinat spre nemurire,
Au rost ei - i dac mor ei - suntem noi nemuritori...
Strnepo(ii... Rup(i din trunchiul ce ne da ia( rertil,
Pe noi singuri ne uitarm printre secoli rr` de mil.
Li purtau coroane de-aur, noi ducem juguri de lemn...
Lxila(i in stanci btrane au implut ei cu noi lumea,
Am uitat mrirea eche, cu ruine chiar de nume,
Multe semne de pieire i de ia( nici un semn.
Au rost remi cand pe pmantul lor n-aeau loc s-nmormante
Mor(ii lor... P-inimi regale i pe membrele lor srinte
Spanzura zdren(e umilice de sclai, de ceritori -
Cci sim(ir-n ei scanteia care secolii aprinde.
ntrona(i au rost in tronuri arse-n roc... Si pe-a lor rrunte
Pusu--au de rier coroane arse-n roc sriitor.
Si dei-n inima noastr sunt semin(e de mrire,
Noi nu rem a le cunoate, cci traivave gandire
Au zdrobit a ie(ii eche uria, puternic lan(,
Secoli lungi ce-au rmas dui de a Romei spirit mare
L-au creat... n noi et ete, noi il stingem. Dac moare,
Noi murim... ramul din urm din trupina de gigan(i.
Cand ii cuge(i, cugetarea surletu-(i diinizeaz.
n trecut mergem, cum zeii trec in cer pe ci de raze.
Peste adancimi de secoli ne ridic curcubei,
Un popor de zei le trecem, cci prin ei de ecinicie
Auzim cetatea srant cu-nmiita-i armonie...
Si ne sim(im mari, puternici, numai de-i vaiv e ei...
%'
MLMLN1O MORI

Miaznoaptea-n isuri d-iarn ii petrece-a ei ia(.


Doarme-n alurile-i srinte i-n ruinele-i de ghea(,
nso(it de-ani o mie cu btranul rege Nord,
Ce, superb in haina-i alb, barba-n anturi, rruntea nins,
Rece surl,-n nori arunc ocea-i turbure i plans,
mbtat de mandre stele i cantat de-al mrii-acord.
Reci i triti petreceau so(ii, iarna-n zilele-i eterne
Vl de-argint peste pustiuri ca lin(oliu il aterne.
Vanturi reci is respirarea undelor ce-au amor(it,
Arra lui prin nouri strig - inima-i e ger i ghea( -
Marea, ca s delireze, anturi s mugeasc-na( -
Stelele s-oglind-n neau pe pustiul nesrarit.
Dar atuncea cand sosete blanda miezenop(ii or,
Ceru-albastru ca saphirul mandre raze il color
Si din a Nordului rrunte plin se nal(-astrul polar -
Atunci marea nu rsare printre stanci de ant gonit,
Vantul pe-aripi nu mai duce pulberea iernei-aurit,
1oate trec cand raza-i alb cade-n marea de amar.
Si cand steaua se inal( de pe rruntea lui de rege,
Nordu-atunci cu isuri mandre noaptea lung i-o petrece.
De pe stanca-n care tron, el picioare de granit
Le intinde-n rundul mrii cel amar i rr rine.
Pru-i alb rlutur-n anturi, stur de raze lungi, senine,
Umerii, dealuri de neau se inal(-n inrinit.
MIIAI LMINLSCU
&
Iar rruntea lui uscat st prin iscole rebele,
Surpand nourii cei aspri i amesteca(i cu stele -
Jos e-nmormantat de mare, sus e-ncununat de cer,
Atunci luciul mrii turburi se aplan, se-nsenin
Si din rundul ei slbatec auzi cantec, ezi lumin -
Visul unei nop(i de ar s-a amestecat in ger.
Si in rundul mrii aspre, de sarir mandre palate
Ridic bol(ile lor splendizi, -a lor hale luminate,
Stele de-aur ard in racle, pomi in rloare se inir,
Si prin aerul cel moale, cald i clar, prin dulci lumine
Vezi plutind copile albe ca i rlorile ergine,
mbrcate-n haine-albastre, blonde ca-auritul rir.
Albe sunt ca neaua noaptea, ra(a inecat-n raze -
Priiete insui cerul dintre nouri s le az:
Despletit rlutur pe-umeri, moale, dulce, prul blond.
Noaptea-n nori iseaz stele i se uit-n rund de mare,
Luna lin roete-n ra( de amor i de mirare,
Se aplan de uimire alu-albastru agabond.
Dac vvai riica mrii ca o lacrim de aur.
Pru-i curge la clcaie ca un lung i scump tezaur:
L a stelelor regin, e al nop(ii meteor.
Ades alb dintre aluri de-a inot marea despic
Si albastrul bland al mrii albul sanilor ridic,
Valurile-n cant salut santul apelor odor.
Acolo in rundul mrii, in inalte-albastre hale,
Sed la mese lungi de piatr zeii ralnicei Valhale,
&
MLMLN1O MORI
Odin st-n rrunte - cu prul de ninsoare incrcat,
Acolo decid ei moartea Romei i o scriu in rune,
Presun de argint i zale pun pe caii ca rurtune -
Astrel se gtesc de duc pentru drumu-ndelungat.
Si atunci rurtuna mandr dezrdcinat-a marea.
La zarlea rrun(i de talazuri ctre stelele-arztoare,
Ridica sloiuri de ghea(, le-arunca in an( de nori,
Vrand s sparg cu ei cerul. - ntr-un col( de cer e ar
Si pe scrile de-ioriu unii dintre zei coboar -
Strlucea-n noaptea btran re(ele ca palizi sori.
Prin a alurilor aiet, prin a norilor strigare,
Deschidea portale-albastre mandra i btrana mare.
Desrcu apele-n dou dumnezeilor clri
Si la (rm cu stance rupte de a undelor btaie
S-adun to(i. Aurul din plete lucea-n luna cea blaie,
Coiruri strluceau albastre ca lumina srintei mri.
Si pornesc. Odin -arunc suli(a prin nori de-aram,
Care trece-un ac de aur intr-a cerului maram,
Artand pe neau drumul l-al Italiei pmant.
Li se duc, se duc prin campii aternu(i cu-alb ninsoare,
Strlucea albastru-o(elul de pe membrele barbare,
Pletele le-umrla rurtuna, brbile sclipeau in ant.
Li apar pe-un damb al Romei - ea dormea srant -antic.
Peste lumea-i adormit cate-o stea din ceruri pic,
Secoli grmdi(i intr-ansa dorm ca i cand n-ar ri rost.
Cugetat-a(i re odat noaptea ce-i lumea intins
MIIAI LMINLSCU
&
Visurile Omenirei, dorurile ei ne`ninse
Dorm... dac ar dormi ecinic - cine-ar ti c ele-au rost
|ara pare-a ri a lunei mandr, esel grdin.
Lumina un gand de aur, sus prin nori, luna cea plin,
Roma-n stele strlucete pe-a ei damburi, lang rau,
Li priesc urbea etern, ce pe dealuri lin strluce,
Suli(a pe loc s-oprete, se prerace-n d-aur cruce.
Odin moare - 1ibrul este a Credin(ei lui sicriu.

Cum sub stanci, in intuneric, mruntaiele de-aram


A pmantului, in lan(uri (in legat i rr team
Surletul muiat in rlcri a ulcanului groza,
Astrel secoli de-ntuneric (in in lan(uri d-umilire
Spiritul, ce-adanc se zbate intr-a populilor rire,
Spiritul, ce-a remei rapte, de-ar iei, le-ar race pra.
Dar de secoli rierbe lumea din adancuri s se scoale.
Cum ulcanul, ce irumpe, printre nori ii race cale
Si ingroap sub cenu crea(iunea unei (ri,
Astrel riii tari i tineri unor secole btrane
Lumea din incheieture or s-o scoa(, din (a(ane
S o smulg, s-o arunce in zbucnirea noii eri.
1ricolorul plin de sange e-mplantat in baricade,
Clopotele url-alarm pe Bastilia ce cade
Si poporul muge ralnic, ca un ocean trezit,
Srarm tot i pe-a lui aluri, ce le urc cu mandrie,
Ll inal( riri cumplite, care-l duc, o ijelie,
S ingroape sub ruine, ce-n picioare a striit.
&!
MLMLN1O MORI
Si prin negrele icoane unor zile rr rrauri,
Unde ia(a e-o scanteie, unde sange curge-n rauri,
Palid, adancit, sinistru, trece tigrul Robespierre:
Si priirea-i sangeroas s-alinteaz ca spre pand:
Cci ce scrie e-o sentin(, ce gandete e-o osand -
ntr-un cran spat ca-n piatr rierb gandirile-i de rier.
Dar el cade - i s-aaz ale mrii nalte unde.
A drept(ii aspr raz in popor adanc ptrunde,
Zilele de ingrozire s-a contras intr-un rantom,
Dar puteri nelinitite, ce triesc in adancime,
Ar rea (rmul s-l ead, s inece cu mrime
Lumea. Lle se concentr in surlarea unui om,
Mare, c-i purtat pe umeri de adanci i mandre remuri:
Cci gandiri, care ieise dintr-a lumii lung cutremur,
Ll le poart-unite-n rrunte i le scrie pe stindard,
Cand in lumea subjugat pentru drepturi ridic-arma,
Artarea-i salutat de popoare... regi se srarm
Si a gloriei mandre stele intr-a lumei noapte ard.
Si de-aceea a lui rlamuri le-nso(esc cu-nsurle(ire.
Ll ii duce la iningeri, el ii duce la pieire.
Cine moare - moare-n cuget c-a rmas trind in el,
1ot ce-i nobil i puternic in st secol de mandrie
l urmeaz... Cci prin noaptea unei lumi in btlie
Lin lucete-eterva ace, luminos i mandru (el.
Ctr (elul care-n noapte le lucete ca un soare
Li se duc prin zeci de lupte, urmrindu-l cu ardoare,
MIIAI LMINLSCU
&"
Zeci de mii cad, pe-a lor urme rsar alte zeci de mii,
Steaua-i duce, ei urmeaz printre eri i printre ierne,
Pan unde-eterna iarn mun(i de neau-n campi aterne,
Unde cri(ul iseaz uriae ijelii.
S-atunci Nordul se starnete din ruinele-i de ghea(,
Mun(ii plutitori i-i srarm i pe-a campurilor ra(
Ll ridic isuri nalte... olburi mari de rrig se d
Si trecand peste otire o ingroap... Si cu ral
Ll ridic drept rclie aurora-i boreal
Peste-otirea-ntroienit in pustiul... de omt.
Nordul m-a inins - iaeea va taat. Si ca un soare
Vezi c-ncepe a apune intr-a secolilor mare,
Aruncand ultima-i raz peste domul d-inalizi.
La apus priete lumea in duioasa ei uimire.
N-a rost om acel ce cade, ci a eacului gandire
A trit in el... Cu dansul cartea lumii iar s-a-nchis.
Lxilat in stance sure i-n titanica-i gandire,
Ca Prometeu ce-a-adus lumei a luminei rericire,
De pe-o piatr el priete linguirea mrii-adanci,
Acolo, gonit de soarte i de ganduri el adoarme,
Cu durere-adanc marea rea pmantul s-l rstoarne -
Si izbea mugind de doliu in mormantul lui de stanci.
Sori se sting i cad in caos mari sisteme planetare,
Dar a omului gandire s le msure e-n stare...
Cine-mi msur-adancimea - dintr-un om... nu -
dintr-un gand
&#
MLMLN1O MORI
`earofvvaabit. Van e-a-n(a(ilor ghicire.
Cum in rire-s numai margini, e in om nemrginire.
Cat geniu, cat putere - intr-o man de pmant.
ntr-un cran uscat i palid ce-l acoperi cu o man,
Li intregi de cugetare triesc pacinic impreun,
Uniers, rauri de stele - rluii cu mase de sori,
Via(a turbure i mare a popoarelor trecute,
A eciei i deschise-s cu-adancimi necunoscute,
Vezi icoana unui secol lang chipul unei rlori!
1u, ce in campii de caos semeni stele - srant i mare,
Din ruinele gandirii-mi, o, rsari, clar ca un soare,
Rupe lur`le d-imagini, ce te-ascund ca pe-un rantom,
1u, ce scrii mai dinanite a istoriei gandire,
Ce (ii bol(ile triei s nu cad-n risipire,
Cine eti... S pot pricepe i icoana ta... pe om.
lulger-n norii de secoli unde-ngropi a ta mrime,
Printre bol(ile surpate s m uit in adancime:
De-oi edea a ta comoar, nu regret chiar de-oi muri.
Oare ia(a omenirei nu te caut pe tine
Lu un ov de te-a cunoate, chiar s mor mi-ar prea bine.
Dar s tiu - semeni rurnicei ce cuteaz-a te gandi
Cine-a pus aste semin(e, ce-arunc ramure de raze,
ntr-a caosului campuri, printre eacuri numeroase,
Ramuri ce purced cu toate dintr-o inim de om
A pus ganduri uriae intr-o (east de rurnic,
O oin(-atat de mare-ntr-o putere-atat de mic,
Grmdind nemrginirea in sclipitu-unui atom.
MIIAI LMINLSCU
&$
Vai! in an se lupt rirea-mi s-n(eleag a ta rire!
1u cuprinzi intregul spa(iu cu a lui nemrginire
Si icoana-(i n-o inent omul mic i-n margini strans.
Jucria sclipitoare de gandiri i de sentin(e,
ncurcatele sorisme nu explic a ta riin(
Si asupra cugetrii-(i pe mul(i moartea i-a surprins.
Oamenii au rcut chipuri ce ziceau c-(i seamn (ie,
1e-au spat in mun(i de piatr, te-au sculptat intr-o cutie,
Ici erai zidit din stance, colo-n achii de lemn srant,
S-apoi rur ca din chipu-(i s explice toate. Mut
La rugare i la hul idola de ei rcut
Rmanea!... Un gand puternic, dar nimic - decat un gand.
n zdar trimit prin secoli de-ntrebri o ijelie,
S te cate-n hieroglire din Arabia pustie,
Unde Samum ii zidete ise-n aer, din nisip.
Lle trec pustiul mandru -apoi se coboar-n mare,
Unde mitele cu-albastre aluri lungi, strlucitoare,
necand a mele ganduri de lungi maluri le risip.
Prercute-n ulturi ageri cu aripi rulgertoare,
C-ochi adanci i plini de mite, i-au trimis in cer s zboare,
Dar orbite, cu-aripi arse pe pmant cad indrt,
Prercute-n stele de-aur merg pan` l-a eciei u,
Dar arse cad din ceriuri i-mi ning capul cu cenu
Si cand cred s-arlu-aderul m trezesc - c-am rost poet.
Ca s-explic a ta riin(, de gandiri am pus popoare,
Ca idee pe idee s cldeasc pan-in soare,
&%
MLMLN1O MORI
Cum popoarele antice in al Asiei pmant
Au unit stanc pe stanc, mur pe mur s-ajung-n ceruri.
Un grunte de-ndoial mestecat in aderuri
Si popoarele-mi de ganduri risipescu-se in ant.
Cum eti tu nimeni n-o tie. ntrebrile de tine,
Pe-a istoriei lungi unde, se ridic ca ruine
Si prin aluri de gandire mitici stance se sule,
Nici un chip pe care lumea (i-l atribuiete (ie
Nu-i etern, ci cu mari cete d-ingeri, de riin(i o mie,
C-un cer incrcat de mite asrin(eti din e in e.
1imp, cci din izoru-(i curge a istoriei gandire,
Po(i rspunde la-ntrebarea ce ptrunde-a noastr rire,
La enigmele din care ne sim(im a ri compui
Nu!... 1u msuri interalul de la leagn pan` la groap.
n st spa(` nu-i aderul. Orologiu eti ce sap...
1u nedand o dezlegare, duci l-a dezlegrii ui.
S-astzi punctul de solsti(iu a sosit in omenire.
Din mrire la cdere, din cdere la mrire
Astrel ezi roata istoriei intorcand schi(ele ei,
n zdar palizi, sinitri, o priesc cugettorii
Si or cursul s-l abat... Combina(ii iluzorii -
L apus de Zeitate -asrin(ire de idei.
Nimeni soarele n-oprete s apuie-n murgul serii,
Nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetrii,
Nimeni noaptea s se-ntind pe-a istoriei mormant,
Mul(i copii btrani crezut-au cum c ei guern lume,
MIIAI LMINLSCU
&&
Nesim(ind c-s dui ei singuri de un al rr de nume,
C planetul ce ii poart cuget adanc i srant.
Se-nmul(esc semnele remei, iar cerul de-nserare
Rou-i de rzboaie crunte, de-arderi mari, de disperare
Si idei a zeci de secoli sunt reduse la nimic,
Soarele diin ce-apune ars ultimile-i raze
Pe-a istoriei campie mult iubit i se las
n oceanul de-ntuneric, ce s-arat inamic.
Spune-o este cum c-n (ara unde rug a lumii zile
S triasc mai departe, strlucite i copile,
ntr-a nop(ilor grdine stele cresc in loc de rlori,
Unde-n codrii de aram cant-n crengi arre-atarnate,
Zmeii-i rac din cate-un munte uriaele palate -
L un loc cu aa rie intr-un es incanttor.
Cine bea din el nu moare... O, a bea, s d anume
C-a enit domnia mor(ii, srramand btrana lume -
Stele cad i in cdere alte lumi rup cu loire,
ntr-a cerurilor dom tunetele s uiasc
Ca mari clopote de jale, rulgere s strluceasc
Ca rclii curate, srinte pe pmantu-nmormantat.
Marea alur`le s-i mite i s tremure murind,
Norii, ulturii mariumbrii, a lor aripi s-i aprind,
lulgeri rtci(i s-alerge spintecand aerul mort,
n catapeteasma lumii soarele s-nglbeneasc,
Ai pieirii palizi ingeri dintre rlacre s creasc
Si s rup panz-albastr pe-a cerimei intins cort.
&'
MLMLN1O MORI
lulgerele s inghe(e sus in nori. S amor(easc
1unetul i-adanc s tac. Soarele s palpaiasc,
S se sting... Stele-n ceruri tremurand s cad jos:
Raur`le s se-nrioare i-n pmant s se ascunz
Si s sece-a lumei ra(, s se rac neagr. lrunze
Galbene, uscate, cerul lumile s-i cearn jos.
Moartea-ntind peste lume uriaele-i aripe:
ntunericul e haina ingropatelor risipe.
Cate-o stea intarziat stinge izorul ei mic.
1impul mort i-ntinde membrii i deine enicie.
Cand nimic se intampla-a pe intinderea pustie
Am s-ntreb: Ce-a rmas, oame, din puterea ta - Nimic!
Dar la ce s beau din lacul ce d ia( nesrarit,
Ca s d istoria lumii dinainte-mi repe(it,
Cu aceleai lungi mizerii s-obosesc surletu-mi mut
Si s d cum nasc popoare, cum triesc, cum mor. Si toate
Cu irtu(i, icii aceleai, cu mizerii repetate...
Vrei iitorul a-l cunoate, te intoarce spre trecut.
Din agheazima din lacul, ce te-nchin nemuririi,
L o pictur-n inul poeziei -a gandirii,
Dar o icatvra vvvai. Decat altele, ce mor,
Lle (in mai mult. |vave, or pieri i ele toate.
n zdar le scrii in piatr i le crezi eternizate,
Cci etern-i numai moartea, ce-i ia(-i trector.
Si de-aceea beau pharul poeziei inrocate.
Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebri nedezlegate
MIIAI LMINLSCU
'
S citesc din cartea lumii semne, ce mai nu le-am scris.
La nimic reduce moartea cirra ie(ii cea obscur -
n zdar o msurm noi cu-a gandirilor msur,
Cci gandirile-s rantome, cand ia(a este is.
'
MLMLN1O MORI
Poretea vavtvi catator iv tete
n remi de mult trecute, cand stelele din ceruri
Lrau copile albe cu prul blond i des
Si coborand pe raz (ara lor de misteruri
n marea cea albastr se curundau ades,
Cand basmele iubite erau inc-aderuri,
Cand gandul era paz de is i de eres,
Lra pe lumea asta o mandr-mpr(ie
Ce-aea popoare mandre, mandre cet(i o mie.
Domnea in ea atuncea un imprat prea mare,
Btran, cu ani o sut pe rruntea lui de nea,
Si mana lui zbarcit, uscat ins tare,
A (rilor lungi rrauri puternic le (inea.
Si (rile-nrlorite i-ntunecata mare
La glasul lui puternic gigantic se mica.
Dar nu se mir lumea de bra(u-i ce supune,
Ci de a lui adanc i dreapt-n(elepciune.
n sala cu muri netezi de-o marmor de cear,
Pe jos cooare mandre, cu stalpi de aur blond,
Cu arcuri ce-i ridic boltirea temerar,
Cu stele, ca rlori roii pe-albastrul ei plarond,
Cu arbori ce din iarn rac bland primar
Si-ntind umbre cu miros pe-a salei intins rond,
Acolo sta-mpratul... - boierii lui de srat -
Pe tronu-i de-aur rou sta mut i nemicat.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
'
Ca aripe de lebezi mari, albe, unduioase,
Pletele argintoase pe umerii-i cdea
Si barba lui cea lung pe piept ii cdea deas,
Dar ochii, stele negre, intuneca(i sclipea,
Sprancenele-i btrane se-ntunecau sturoase,
n man sceptru de-aur, poara lui cea grea,
Pe rruntea lui cea nins de aur diadem -
Prea c-ateapt-a mor(ii intunecos problem.
Boierii dimprejuru-i pe scaune de-onoare
Preau c-s zile stinse pierdute in trecut,
Cu re(ele lor palizi ca raza cea de soare,
Crun(i, cu barbe albe pe pieptul cel tcut,
Pe rrun(i ce grmdise a anilor ninsoare,
Pe umerii lor remea cu pai mari a trecut.
Ca zilele alb stinse, ei din trecutul lor
Prieau la acel soare ce le-a lucit cu dor.
Deodat impratul din tronul lui se scoal
Ca regele pustiei din stanca de granit,
n curte oastea sun cantarea triumral.
Poporul o aude micandu-se `miit.
Din muri, din stalpii netezi, stindardele de ral
Desrurate tremur la zgomotul iit.
Lui glasul ii tremur... dar rspicat i bland
Vorbe mrgritare le-nir tremurand.
- Vremea pe ai mei umeri s-a grmdit btran.
Din oase i din ine a stors a ie(ii suc
Si slab i uscat e-mprteasca-mi man.
'!
MLMLN1O MORI
Brad inechit prin stance pe tronu-mi m usuc,
Curand a-ntinde moartea mantaua ei cea brun
Pe mine... Si surlarea-mi aripile-i o duc.
Cu rece-agheazm moartea rruntea mea o srin(ete
Si inima-mi btran btile-i rrete.
Si surletu-mi pan` n-a-ntins umrlatele-i aripe
Spre-a stelelor imperiu intins ca i un cort,
Nainte pan corpu-mi s cad in risipe,
Nainte de-a se rupe a ie(ii mele tort,
Rog cerul s-nmul(easc hotarnicele clipe,
S-urnesc pe umeri tineri imperiul ce-l port -
Pe-a riului meu umeri oi pune pan` triesc
Imperiul gigantic, purpuru-mprtesc.
Dar ia(a are multe alunecuuri rele,
Prea-mbie pe oricine cu chipul ei cel drag
Si rraurile lumii s i se par grele,
Din mani el s le scape la al domniei prag,
Cci zilele-unui rege primejdii au in ele -
Ll poate s aleag-a plcerilor irag
Si-atunci deine umbr - pe man de miei
Cad rraiele i danii duc lumea cum or ei.
Nainte de a pune pe brunele lui plete
Coroana mea de aur - eu oi ca s-l incerc.
Nu oi ca s se lase plcerilor irete
Ce strang in lan( de roze a cugetrii cerc,
Nu oi ca lumea asta cu isuri s-l imbete,
Cci cei mai mul(i din oameni dup nimic alerg -
MIIAI LMINLSCU
'"
S ad-n cartea lumii un in(eles deschis,
Cci altrel ia(a-i umbr i zilele sunt is.
De-aceea inainte de-a mor(ii-mi sant or
V-am adunat, pe-al ie(ii-mi mintos areopag,
De-acolo de-unde rauri spumoase se coboar
n umbra-ntunecoas a codrilor de rag,
Pe muntele gigantic ce rruntea i-o strecoar
Prin nori pan la soare - triete-un btran mag.
Cand inc eram tanr, el tot btran era:
Al remilor curs ecinic nu-l poate turbura.
n rruntea lui e strans un e de-n(elepciune,
Via(a lumii toate in minte-i a-ncput.
1recutul... iitorul el poate-a (i le spune,
Btranu-i ca i remea cea rr de-nceput
Si soarele din ceruri la glasu-i se supune,
Al atrilor mers ecinic urmeaz ochiu-i mut.
De-aceea oi ca dansul pe riul meu s-ne(e
Care crri a ie(ii-s dearte, care mre(e.
Dar el din a lui munte in eci nu se coboar,
Cci nu rea ca s piard din ochi a lumii ci,
Ca nu cuma msura, cu care el msoar,
n lipsa-i s se schimbe... i el, intors din i,
Silit ca s inceap din inceputu-i iar,
S nu poat s-opreasc gandirea celor ri.
Si cine-enigma ie(ii oiete s-o descuie,
Acela acel munte pe jos trebui` s-l suie.
'#
MLMLN1O MORI
Cu buclele lui negre, ce mandre strlucite!
Cu ra(a lui cea tras, ce dureros de pal!
Cu ochii mari ce-i primbl priirile-i unite,
C-o rrunte-n bucle-i pierde puternicu-i oal -
Astrel reciorul tanr pe cugetu-i (intit e.
St rezemat de pragul auritului portal:
A tatlui su orb aude i se-nchin -
Un semn c se supune msurii ce-o destin.
S-apropie cu pasuri modeste, line, rare
Si umil ingenunche pe treapta de la tron:
- Pe mane, pe cand noaptea -aprinde blandu-i soare
Cand clopotul a plange cu-al serii dulce ton,
Atunci eu m oi duce, pe calul pag clare,
M-oi duce pan` la poala a muntelui Pion
S-apoi pe jos de-acolo eu muntele-am s sui,
Ca gandurilor mele aripe s le pui.
Aripe, ca s tie ce e deertciunea:
S treac ale lumii curs mizer i meschin,
Ca pasul ie(ii-mi toate s-l duc-n(elepciunea,
Ca sigur s calc calea ie(ii cea de spini,
Ca tot ce eu oi race s rie rapte bune,
S n-ascult decat glasu-aderului senin,
Si sarcina ie(ii-mi s-mi rie cat de grea,
Voi ti s-urmez, printe, cu ran calea ta.
II
n mun(i ce puternici din codri s-ardic,
Gigan(i cu picioare de stanci de granit,
MIIAI LMINLSCU
'$
Cu rruntea trsnit ei norii despic
Si ulturii-n creieri palate-i ridic
S-uimi(i stau in soare priindu-l (intit.
Acolo prin ruini, prin stanci grmdite
L petera neagr zhastrului mag,
Stejari prli(i peste rauri cumplite
Si stanuri btrane cu muchi coperite,
ncet se cutremur copacii de rag.
Vuind rurtunoasa-i i stranic arp
1rec anturi i clatin pdurea de brad,
Pral pietre mari din culmea cea stearp,
Arunc buc(i cu pomi i cu iarb,
Ce-n urlet de rauri se nruie, cad.
lurtuna la caru-i lungi rulgere-nham
Si-i man cu glasul de tunet adanc,
Vuiete a antului arr de-aram
Si ulturu-n doliu copiii i-i cheam,
Prin nouri cad stele i-n abis se sting.
Si grindini cu ghea(a cu ghemuri ca rodii
Se sparg de a stancelor coaste de rier
Si-n ceruri se-ncurc auritele zodii
Si dracii la rauri adun licapodii
Si iarna mugete clare pe ger.
Deasupra-stui munte cu rruntea sterpit,
Deasupra de lume, deasupra de nori,
'%
MLMLN1O MORI
St magul, priete rurtuna pornit:
Deasupra lui, soare cu raz iubit,
Desupt, iarn, ploaie, zpad, riori.
Ll cartea-i deschide, la ceruri priete
Si zodii descurc in lungul lor mers.
L-o carte ce nimeni in eci n-o citete,
Cu semnele strambe intoarse-arabete:
Sunt legile-n semne din st uniers.
Cu barba lui alb de ant rscolit,
Arunc pe lume el ochii lui suri
Si chiuie antul cu-aripa zburlit,
Adun i sparge o turm cumplit
De nori ce alearg trsnind in pduri.
Prin noaptea btran, ursuz, oinic,
Prin nori ce se clatin, se lupt, se sparg,
leciorul de rege trecea rr rric -
Pe munte lucete o rlacr mic
Cu raze ce taie-ntunerecul larg.
n an la picioare-i rug rauri spumate
Si stancele rupte in cale-i s-a(in,
Nimic nu-i in stare s-opreasc odat:
Cu pasul lui sigur prin rauri inoat,
Se-ndreapt spre (elul cel mic i senin.
Stejarii cei rup(i sunt pode(e pe rauri,
Lumine de rulger crri ii arat`,
MIIAI LMINLSCU
'&
Dei cerul las a antului rrauri
S-azarle to(i norii de-a muntelui brauri,
Ll trece la astrul ce luce curat.
Retras in sal mare de marmur trandaririe,
ncins in strlucitul i negrul lui talar,
Priirea lui o nal( pe-a cerului campie
Si cugetul lui zboar in lumi rr hotar.
Si gand cu gand se-mbin in lung reerie,
Si buzele-i se mic c-un zambet bland, amar,
Si surletul il implu dorin(i nemrginite,
Ca marea de adance cu alur`le uimite.
Ce surletu-i dorete se-ntreab i nu tie,
Se uit-n stele,-n lun, ce ca un is de-argint
Cu ra(a ei cea blond lungi nourii sraie
Si isuri lungi gandirea i-o-mbat i i-o mint.
Aripa unui inger el simte c-l mangaie
Si neteda lui rrunte o-atinge tremurand -
Si gatul stui inger ar rea ca s-l cuprinz,
Cu el s zboare-n (ara steloas i intins.
Spun mite - zice singur - c orice om in lume
Pe-a cerului nemargini el are-o bland stea,
Ce-n cartea eciniciei e-unit cu-a lui nume,
C pentru el s-aprinde lumina ei de nea,
De-aceea-ntreb gandirea-mi ca s-mi rspund-anume
Din marea cea albastr, care e steaua mea
L-acel trandarir rou, ce mut-duios-uimit
Lucete-un gand de aur deasupra-mi in zenit
''
MLMLN1O MORI
Un om se nate - un inger o stea din cer aprinde
Si pe pmant coboar in corpul lui de lut,
A gandurilor aripi in om el le intinde
Si pune graiul dulce in pieptul lui cel mut.
O candel a ie(ii, de cer steaua depinde
Si imbl scriind soartea a omului nscut.
Cand moare a lui surlet, aripele i-a-ntins
Si re`nturnand in ceruri pe drum steaua a stins.
Dar ce e acea steau L-o candel aprins,
De-a cerului mari aluri e dus pe-al ei drum
L-o par aurit de-a ririi pom suspins
Ce cade scuturat de-a mor(ii lung samum
Si dac e o lume puternic, intins,
De ia(a mea-i legat ia(a unei lumi
Pe capul meu i-ntoarce destinurile sale,
Cand mor ea cade stins-ntr-a caosului ale
De ce de-a mea ia( o lume e legat,
De ce un inger palid din cer s-a coborat,
Ca trupul meu s-nie cu rlacra-i curat,
De ce-un geniu coboar in corpul cel urat,
De ce orice riin( din cer e condamnat
O ia( s petreac in scutece arat
Cine prescrie legea la orice inger bland
Ca-n ia(a-i s coboare o dat pe pmant`
Si murii netezi, roii, de marmur curat
Lumina lunii blande in sal o resrrang.
Si aeru-mprejuru-i, lumina-i colorat,
MIIAI LMINLSCU

Cci razele se-mbin, se turbur, se rrang,


Si-n dulcea atmosrer uimit, purpurat
S-aud glasuri uoare ca arre care plang.
Dar nu-i sunet aieea... ci-a gandurilor sale
Glas tremurat i dulce ii rspundea cu jale:
Cand Dumnezeu creeaz de geniuri o ceat
S cerce rea p-oricare de-i ru ori de e bun,
Cci nu rea s mai ad cum a zut odat
C cete rele d-ingeri la glas nu se supun,
C cerul il rscoal cu mintea turburat
Pan` ce trsni(i se prl in caosul strbun,
De-aceea-in om ce nate, din ingeri oriicare
Odat-n ecinicia-i coboar spre cercare.
Cand sun-n ia(a lumii a miezenop(ii or,
Atunci prin ceruri imbl zambind amorul orb,
De ingeri surlete-albe zandu-l se color
Si ochii lor albatri priirea lui o sorb:
Plecand spre pmant ochii ei timizi se-namor
n pmanteti riin(e cu rragedul lor corp,
Si prin a lumii am cobor bolnai de-amor
n corpurile de-oameni ce-atept enirea lor.
Dar pan` ce corpu-n lume un inger il cuprinde,
Deasupra mii lumii pe luminoase ci
Imperiul lui cel mare o stea in cer aprinde -
Acolo el domnete, lsand a lumii i.
Dar de ia(a-i lumeasc domnia-n cer depinde:
De-i ru, steaua s-arunc in noaptea celor ri

MLMLN1O MORI
Si lumile nestinse pe-a cerului cununi
Imperii sunt intinse a ingerilor buni.
Abia prsesc unii a domei mari pilastri,
Abia prsesc cerul i inrloritu-i cort,
Abia au reme-a pierde puternicii lor astri.
Coboar-n lume, arl amorul lor c-i mort.
Atunci il iau in bra(e i luminand albastri
n lumea lor bogat cu lacrimi ei il port -
Sunt ingeri blanzi i timizi, aa neinoa(i
ncat in ast lume nu trebuiesc cerca(i.
A unui inger palid ursita pmanteasc
Legat e de soarta corpului ce-l aleg.
Atarn de ia( domnia lor cereasc:
Ce samn in lume, in stele ei culeg,
Nererici(i adesea, ce-o soarte-mprteasc,
Un om ce-i nscut mare in lume ii aleg,
Un imprat puternic dar inrocat cand moare:
O stea urieasc in caos se coboar.
Dar in acest cer mare ce-n mii de lumi lucete
1u nu ai nici un inger, tu nu ai nici o stea,
Cand cartea lumii mare Dumnezeu o citete
Se-mpiedic la cirra ie(ii-(i rr` s rea.
n planu-eternit(ii ia(a-(i greal este,
De zilele-(i nu este legat-o lume-a ta.
Genii beau inu-uitrii, cand se cobor din ceruri,
Deschise-(i-s, nebandu-l, a lumilor misteruri.
MIIAI LMINLSCU

Greeli de astea-n lume se-ntampl-adesea multe


Si-ncurc-a eciniciei mult in(eleptul plan.
Gseti in lume oameni cu min(ile oculte
Care cunosc a lumii gandire de titan,
S tii ins c oamenii in eci nu or s-asculte
Si-n basme au un nume: le zice nzdran.
La ganduri uriae a lor minte asud,
Da` oamenii-i inconjor i nu or s-i aud.
Dei rari i pu(ini-s, lumea nu a s-i az,
Via(a lor e lupt, cand mor se duc neplani.
Li n-au aut la leagn un bland inger de paz
Si-a lor ochi de durere sunt turbure, i stini:
Dar dei blanzi ingeri nu-i ars a lor raze
n surletul lor, totui ei mari is i distini,
Cci Dumnezeu in lume le (ine loc de tat
Si pune pe-a lor rrunte gandirea lui bogat.
Dar - e un inger palid cu lungi aripi i negre,
n aste riri mre(e in eci e-namorat.
Pcat numai c-amoru-i stinge sisteme-ntegre,
ntorsu lui omoar p-oricine l-a-ascultat,
Seductor trimite plcerile alegre
Si de ascul(i cantarea-i geniu-(i e srrmat.
A celor trectoare in mana lui e soarte,
lrumosu-i ca neal(ii i numele-i e: Moarte!
De-aceea s n-ascul(i tu sublima lui cantare,
Cci mor(i-s pe ecie acei ce o ascult,
n riecare secol un alt amant el are
!
MLMLN1O MORI
Si cel care-l iubete rmane-n eci ocult.
Ascult glasu-mi rece: eu sunt un serar mare.
De Domnul eu trimisu-s, cci te iubete mult,
S scap a ta riin( de caosu-i imens -
Lu in glasul gandirii-(i am pus acesta sens.
C dincolo de groap imperiu n-ai o lume,
De asta (ie n-are de ce s-(i par ru,
A geniului imperiu: gandirea lui - anume,
A surletului spa(iu e insui el. Ca grau
Vei smna in ceruri a gandurilor sume
Si-atunci realizate or ri, or sta mereu.
C-n lumea dinarar tu nu ai motenire,
A pus in tine Domnul nemargini de gandire.
n aste mari nemargini unde gandiri ca stele
Lin inrloresc, miriade s-amestec, contrag,
Zidite-n dome mandre, de cugetri castele
Se darm la surlarea-(i i-n tain se desrac
Sau la dorin(a-(i numai se mic ca mrgele
Si sun cantri, ce ibr - se-ntunec i tac,
Ast nemrginire de gand ce-i pus-n tine
O lume e in lume i in ecie (ine.
Cand mintea a cuprinde ia(a ta lumeasc,
Cand corpul tu cdea-a de reme risipit,
Vei cobori tu singur in ia(a-i surleteasc
Si ei dura in spa(iu-i stelos nemrginit,
Cum Dumnezeu cuprinde cu ia(a lui cereasc
Lumi, stele, timp i spa(iu -atomul nezrit,
MIIAI LMINLSCU
"
Cum toate-s el i dansul in toate e cuprins,
Astrel tu ei ri mare ca gandul tu intins.
De-ast ia( mandr de rei s ai o tire,
Gandete num-atuncea la isuri i la somn,
Ca mort e corpul rece in noapte, nesim(ire,
Pe crea(iuni bogate surletul este domn,
n ocean de stele, prin sori, nemrginire,
Ll imbl, risipete gandirile prin somn,
Dei nu sunt aieea aceste lumi solare,
Ll tot le ede, simte, le-aude i le are.
Cand omul risipitu-i, un lut rr surlare,
Surletul in arar rmane surd i orb:
Un cantec rr arp, o raz rr soare,
Un murmur rr ape, e surlet rr corp,
Dar inuntru-i este o lume-ntins mare,
Aieea-i pentru dansul. Cum picturi ce sorb
1oate razele lumii intr-un grunte-uimit,
n el is toate, dansul e-n toate ce-a gandit.`
Serarul ii srarise ibrata-cugetare,
Gandirea tace-asemeni in riul de-mprat,
Si galben ca ghea(a rupt din nori rsare
Luna i trece moart pe cortu-nnourat
Si cerul nori gandete, nori mari de rzbunare,
Ce or s bicuiasc pmantul rsculat
Si noaptea-inir ceasuri pe riru-i incolor
Ca raul care-i man trecutu-n iitor.
#
MLMLN1O MORI
Deodat ede c nori se despic
n dou i cale ii rac printre ei.
Ajunsu-i in culme, sub dansul o clic
De anturi s-alung prin nouri i-i stric
Aripa de stance, se clatin in i.
Sub el ijelia cea neagr, turbat,
Cu caii de rulger cutreier nebuni
Si bate in anturi, pe nori rsturnat,
La stancile-ndoaie i grindin rat,
Amestec lumea, rrmant rurtuni.
Deasupra-i pe bolta albastr, senin,
Cald soare lucete i imbl cu drag.
Pe-a muntelui stren de stanci in ruin,
Pe-o stea prlit, cu cartea in man,
Adanc se gandete puternicul mag.
- Printe - el zice - i-adanc i se-nchin,
Btranul meu tat aici m-a trimis.
- Venit-ai - btranul rspunde - suspin,
Pe ra(a lui trece zambire senin,
C-o man el cartea cea eche a-nchis. -
Vzut-am din carte-mi c ia(a btran
Curand se srarete - -asupra-stui gand
Uitat-am eu lumea - durere strin
n surlet ptrunse, cu-aripi de lumin -
Si pan` m uitasem scp din pmant
MIIAI LMINLSCU
$
lurtuna turbat... Din mii de rurtune
Ce-asupra pmantului imbl zburand,
Sunt catea care de mult is nebune,
De-aceea legate de pietre btrane
Le (in incuiate-ntr-a muntelui rund.
Si pan` m-apucase de tatl tu jele,
Bag seama c una din ele-a scpat,
A rupt cu aripa o catea stele,
1rantitu-le-a-n nouri i-n anturi rebele
Si codrii mei ecinici i-a mai mturat.
Ateapt, copile, s caut o raj
n carte... S chem eu giganticul ant,
Pe aripi s-i puie o mie de maje,
S-o lege de stance, s-i steie de straj
n neagra-nchisoare in rund de pmant.
Soptete, ant ralnic rurtuna o-nha(,
Aripele-i leag - o bag in stanci,
Acolo cu lan(uri o leag de bra(e,
Cu-ncetul a cerului nori se desra(,
ncet se-ncre(esc peste ile-adanci.
- Copile, acuma pericol nu este -
Urmeaz-mi in munte, in salele-mi mari,
Acolo-mi ei spune de tatl tu este.
n ia(a-ne rost-am Pilad i Oreste -
Ll moare - i-n lume rman singur iar.
%
MLMLN1O MORI
Nainte de moarte trimis-a pe tine,
Ca ie(ii-(i s dau eu btranul meu srat
Si asta desigur rcut-a el bine:
Primejdii te-ateapt i, rr de mine,
Se poate de ele c n-ai ri scpat.
De-ai ri ca al(i oameni, atuncea se poate
Ca soarta ta-n bine din ru a schimba,
Dar semnul tu nu st in cartea mea toat.
A sor(ilor stele de mine-s purtate,
Da` tu in tot cerul nu ai nici o stea.
De-aceea eu nu pot nimic pentru tine.
Scrisoarea-(i menit eu nu pot s-o schimb.
Ce e pot prerace... Ce-n stele senine
Nu-i scris - eu nu pot ti. Sunt scrieri streine
Gandite de Domnu-ntr-a sorilor nimb.
Dar pot s-(i art a pierzrilor cale,
Ca-n ea s n-aluneci, ca neademenit
De-un inger c-ochi erzi cu trsurile pale,
Ce lumii aduce durere i jale
De moarte, de care adanc eti iubit.
Ll zice -alene coboar la ale,
La por(i uriae ce duc in spelunci.
De stanci prbuite gigantici portale
Descuie i intr in mandrele hale
De marmur neagr, intinse i lungi.
MIIAI LMINLSCU
&
Pilastri de aur pe muri se coboar,
Pe jos sunt cooare (esute-n rlori ii
Si stele in candeli dulci raze presar
Si aeru-i dulce ca-n noaptea de ar
Si razele-s calde i trandaririi.
Prin hala cea mare cu pasure line
Li trec i prin bolte spate-n granit
Li intr-ntr-o sal cu miroase plin
A murilor marmuri lucind ebenine
Ca negre oglinde de tuci lustruit.
Btranul in urm-i el poarta o-nchide.
Adanc intuneric i-nconjur-atunci -
Pe masa cea mare incet el aprinde
Potirul albastru iorelei cei blande,
La-arunc-n negru-aer raze, inete dungi.
Pe-un tron, impratul, de ro mtas
S-aaz, se uit-n marmoreii muri,
Btranul alturi pe-un scaun se las
Si rlori rspandesc adormite miroase
Ca mirosul proaspt a erzii pduri.
Si razele-albastre prin sal alearg.
lantastic btranul s-ardic i bland
n aer inal( puternica-i arg.
Pe-oglinda cea neagr, prorund i larg
ncet-incet pare o umbr de-argint.
'
MLMLN1O MORI
L ant la ra( ca mrgritarul,
Pe albii lui umeri aripi se desrac
Si luciu c-argintul ii este talarul,
n mana lui mic el (ine pharul
Somniei... Pe rrunte-i rlori roii de mac.
Cad pletele, blonde i lungi spice de-aur,
nchis-n lungi gene priirea lui st,
O cup cu ersuri, cu cirre de maur
Ia-n man btranul - ca sange de taur,
Un in rou toarn i regelui d.
Vzand umbra alb pe negrul perete,
Din tron impratul genunchie uimit,
n is umbra rade - i lungile-i plete
Ca aurul blonde se las rschiete
Pe netezii umeri, pe albul ei gat.
- L somnul - btranu-n ureche ii spune -
O orb s nu spui, cci dac nu taci,
Ca isul el piere - cu greu se supune
La magica-mi orb - las stele s sune,
Ca-n tabla cea neagr s-l prind. - 1u s raci
Ce-oi spune. O cup pe margini cu aur
Ll ia i-n ea ars cristalicul in.
Stau in jurul cupei cu cirre de maur
Obscunse rji scrise... Ca sange de taur
L inul i totui e clar ca rubin.
MIIAI LMINLSCU

- Bea - zice - atunci somnul din muri se coboar


Si ochii-(i srut cu dulce suras,
Atunci tu grumazu-i cu bra(u-nconjoar,
Ll aripa lui i-o ridic i zboar,
1e duce cu dansul in lumea de is.
Si junele bea i adoarme. Deodat,
Pe ochi buze calde i moi a sim(it.
Ll bra(ul i-ntinde i-nln(uie-ndat
A umbrei dulci umeri i netezi... Umrlat
Ll simte aripa c-n sus a pornit.
Pe umerii umbrei el rruntea i-o las
Si-aude surlarea-i cea cald btand
Si dus el se simte in lumi luminoase,
n corure srinte, prin stele-auroase
Aude cum sun aripa de-argint.
Ll ochii-i deschide, deasupra lui ede
Doi ochi mari albatri, adanci istori.
A lui rericire el mai c n-o crede,
Ll gura i-apas pe blondele-i plete
Si ra(a cea pal i-o mangaie-n dor.
L beat de a isului lung magie,
n bra(e-i pe inger mai tare-a cuprins
Si umbra surade, cu-aripa-l mangaie
Si gura-i apleac in dulce be(ie,
I-apas pe buze-i srutu-i aprins.

MLMLN1O MORI
- Vezi tu - zice umbra - pe-a hului ale:
Pmantul cu mun(ii-i ce rumeg stins,
Cu mri adormite ce murmur-n jale,
Dorm populii, (ri i cet(ile sale.
Deasupr-(i, oceanul de stele intins.
Pmantul departe-ntr-un punct s-a contrage,
Cci lumi de departe in puncte se schimb,
Dispar a pmantului iziune age,
A stelelor (ar curat se trage,
Alearg, triete a atrilor timp.
O stea, un imperiu intins e i mare,
Cu sute de (ri i cu mii de riin(i.
Cet(ile mari rspandite-s in soare,
Palate de-argint se ridic ganditoare
Si regii sunt ingeri cu aripi de-argin(i.
Si surletul liber priirea-i san(it
O nal( pe stelnicul, marele plai:
O patrie nou sublim, iubit,
De cantece plin din eacuri rugite -
Aici lumea-antic urmeaz-a ei trai.
Vezi steaua c mun(ii i-ntoarse i marea
Umbland neclintit in ecinicu-i mers.
A anilor spa(` le destin un soare:
La una-i mai mic i la alta mai mare
Cci sorii scriu timpu-n acest uniers.
MIIAI LMINLSCU

Curand om ajunge pe steaua senin,


Pe care in ceruri numesc-o a mea.
De isuri, de umbre, de cantec e plin.
Curand om intra in campia ei lin
Si-n urm-(i pmantul rmane - o stea.
III
Magul rmas in munte, din el iei arar,
Pe-o piatr detunat el ede peste i,
Priete. - Codrii mangai cu ant de primar
A lui rrunte uscat, adancii ochi ai si.
Se suie-n arr de munte, o stea din cer coboar -
O stea, ultur de aur, cu-aripele de roc,
Pe ea ezand clare, in inrinit el zboar,
Stelele sclipeau srinte i-n cale-i rceau loc.
Si rsrira(i in spa(iu ingeri duceau in poale
A lumilor adance i blande rugciuni
Si intinzand in anturi aripele regale
L-a lumii trepte-albastre le duc i le depun.
Pe magul cel puternic ei il salut-n cale,
Ll trece dus pe steaua ce zboar ca un gand
Si cand eni sant, mare, pe-a caosului ale
D drum stelei, s-arunc in hul rr rund.
Deasupra edea stele i dedesuptu-i stele,
Ll zboar rr preget ca tunetul rnit,
n sus, in dreapta,-n stanga lanurile de stele
Dispar. - Ll cade,-un astru in caos azarlit.
!
MLMLN1O MORI
Cci la un punct albastru priirea-i a(intit:
L-a caosului margini un astru bland uor,
Cale de mii de zile el cade-ntr-o clipit,
Zboar ca gandul care l-arunc-in iitor.
Din ce in ce s-apropie de lumea deprtat,
O zi mai are inc -ajunge-n luna lui.
Acolo el rsurl de calea-i deprtat -
De pe-un munte a lunei arunc ochii lui.
Cu ochii plini de lacrimi la acea stea priete,
Ce lumina albastr mergandu-i drumul su:
- Ce linitit-i dansa, in pace ea pete,
O, cum iubesc eu steaua, unde m-am nscut eu.
Mai e-n tot uniersul o stea plin de pace,
Neturburat ecinic de ur, de rzboi,
n toate Crea(iunea gura ei ecinic tace,
N-o bantuie griji rele, n-o bantuie neoi.
L-vv om, care pe dansa nerericit se (ine,
Dar nu-i nerericirea in stea, ci e in el,
Dar soartea lui schimba-oi, din ru oi race bine -
Cobor acum la astru-mi s-l mangai i pe el.
Din arr de munte-n lun in spa(iu iar s-arunc,
n clip-ajunge-n norii ai astrului natal,
Cu-amor el il priete, cu o priire lung,
n runii lungi el rupe al nourilor oal.
MIIAI LMINLSCU
"
L-intinde, l-impletete, din el ii race scar,
O-arunc-in zarea lung de rlutur in ant,
Apoi pe ea cu-ncetul btranul se coboar
Pe mare, care-i mic mii aluri tremurand.
Din norii cei mai dei el luase o bucat,
i race din ea luntre, ce lunec pe al,
A mrei unde-albastre alunec-nspumate
Si-l duc in leagn dulce, prin canturi de pe mal.
Din insule bogate cu mari grdini de laur,
Lebede argintoase aripele-ntinzand
Veneau sraiind apa la luntrea lui de aur
Si se-nhmau la dansa i o trgeau cantand.
Btranu-n manta-i alb inrurat iseaz
Iar lebede-argintoase luntrea bogat trag,
Al alurilor cantec pe el il saluteaz -
Pe rruntea-i impletit e-o ramur de rag.
Plutind cu repejune sub palida lumin
A lunei, (i se pare al mrii Dumnezeu,
Cantat de inmiirea alurilor senin
Si inganat de lebezi in dulce isul su.
Luntrea, un is de aur, panza albastr-n mrii
O sraie - i-aproape ea ine-acum de mal,
Un mal de pietre suie, de stanci rrante rebele,
Ce stau loind cu poala in inspumatul al.
#
MLMLN1O MORI
Acolo printre stance btrane i schelete,
Un templu in ruin, de ap inecat,
Pe jumtate murii i stalpii i-i inclin
Si st-n curand s cad de reme srramat.
n scorburi de prete triete-un biet clugr
1anr, rrumos - dar ins ca umbra el e slab.
Din stance nruite, din pietre i din bulgri
lcu crri spre rundul al templului arab.
Acolo prigonit st de isuri i de ganduri.
Ce rea nici el nu tie, se chinuie-n zdar,
Doarme pe-un pat de tren(e ce-i pus pe dou scanduri,
Nu bea ap d-izoare, ci alul mrei-amar.
Astrel el rea ia(a s-o srarme, s-o scurteze.
De ce i pentru cine, el singur n-a tiut.
Astrel se chinuiete in rugciuni asceze
n cate-o biat arr din arcul srramat.
O arr de aram cu coarde ruginite,
Ll zbarnie pe dansa un cantec dezolat.
Strune-amor(ite tremur de mana lui trezite...
Ll cheam cu cantarea-i o umbr ce-a isat.
S-acum el sta in lun pe-o piatr risipit
Si cantecu-i in noapte zbura mult dureros,
Prea c-ateapt-n aer pe umbra lui iubit
S-o ad, astrel ochiu-i (intea intunecos.
MIIAI LMINLSCU
$
Magul pe-o piatr seac din luntre se coboar.
Pe-a alurilor rug el drumu-apoi ii d -
Pe-o stanc-apoi se suie - pe-ascetul il msoar
Cu ochiul. Ca geniul zduhului el st.
Clugrul il ede, arra scap din man,
Pe buze-i trece-un zambet ascet, slbit, amar.
Ll stanca lui o las, la mag incet el ine
Si mana lui o prinde i-ntreab cu glas rar:
- Ce-ai mai rcut, printe... iar ai enit la mine,
Crezi tu c-o s m mangai pe mine nu, in eci
Surd este al meu surlet l-a tale orbe line
Cum stancele la glasu-mi surde rman i reci.
O, ino colo-n scorburi ca s-(i art rereasta
Pe care umbra bland ieri noaptea a enit
Prin stalpii-n prbueal... prin arcuri sparte... Asta...
Pe-aici pe-o scar de-aur ea bland a intrat.
- De-aceea te-ai retras tu, ii zise magu-atuncea,
S trieti in asceze gandind la Dumnezeu,
Band apa mrii-amar in negrele spelunce -
Ca s domini in tine ispita, geniul ru!...
- Ispit neagr dansa un geniu ru, o, nu e!
Rspunse trist i dulce rantasticul ascet.
De-ar eni ceriul insui aceasta s mi-o spuie,
De-ar spune-o dansa insi - eu totui nu o cred.
%
MLMLN1O MORI
A crede mult mai iute c rea s m inele,
C rea s-mi cerce-amorul adanc ins ratal,
De-a spune numai chipul cum priirilor mele
S-arat - n-ai mai crede c-i geniu inrernal.
Cand ca un is argenteu plutete blonda lun
Prin marea-albastr-n ceruri, prin somnoroii nori,
Cand noaptea-i o regin lunatec i brun,
Cand aluri loesc (rmii cu spumele rcori,
Lu de pe stalpul negru iau arra de aram,
Arra a crei sunet e turbur, tremurat,
Arra care din pietre durerile le cheam,
Din stancile starpite, din alu-nruriat...
Si cant... Din aluri iese cate o raz rrant
Si pietrele din (rmuri imi par a suspina.
Din nori strbate-o raz molatec i bland,
O raz diamant cu-albea(a ei de nea.
Si raza m iubete, mangaie a mea rrunte
Cu-a ei lumin bland - o muzic de is
Din aer i din mare cantului meu rspunde,
Cantec nscut din ceruri i-al mrii crunt abis.
La mijlocul de aer, in srera de lumin,
Din rrunte-mi se retrage raza cea de cristal,
La prinde chip i rorm, o rorm diaranin,
nger cu aripi albe, ca marmura de pal.
MIIAI LMINLSCU
&
Si se coboar palid pe drumul razei sale
Si se coboar-alene, cu cantecu-mi l-inoc
Si haine argintie cuprind membrele sale,
Prin pru-i rlori albastre, pe rrunte-o stea de roc.
Lu stau uimit i palid... mana-mi inoluntar
Se mic tremurand pe coardele de rier,
Ce caut-al meu surlet in acea srant oar
De la turburii creieri in an eu sam cer.
Cine-ar ri oare umbra aceea argintie
Ce ine la cantarea-mi cand cu o rug-o-noc,
Cand prooca(i de arr-mi rspund aluri o mie,
n nop(i cand pricep scrisul al stelelor de roc
Cantand pe a mea arr slbatec, ibrand,
Am pus in ea o parte a surletului meu.
L partea cea mai bun, mai pur i mai srant
Ce intr-o noapte alb, pe-o raz tremurand
Prsi lemnul putred, zburand la Dumnezeu.
Cand noaptea ins-i cald, molatec i brun,
Atunci o chem din mare, atunci o chem din lun
Pe-acea parte iubit a surletului meu,
Si ea enind prin noapte ca o raz de soare
Coboar pe-a mea rrunte nebun istoare,
Pan` se prerace-n chipul ce l-am isat mereu.
Nu e re o rantasm nebun i deart,
L o rptur-aieea, cu gand din gandul meu,
'
MLMLN1O MORI
Dintr-un noian de raze am intrupat-o eu
Si inima-mi o cheam, gandirea-mi o desmiard
Si surletul din mine e i surletul su.
1ot ce-am gandit mai tanr, tot ce-am cantat mai dulce,
1ot ce a rost in cantu-mi mai pur i mai copil
S-a-mpreunat in marea aerului steril
Cu razele a lunei ce-n nori st s se culce
Si a rormat un inger rrumos i juenil.
- Nebun ori eti lunatec - btranul murmureaz...
L isul tinere(ii, e sete de amor.
ngerul tu e-o raz i trupul ei un nor...
La cantecul tu eco rspunde plangtor
Si tu-mpopulezi marea cu surlete de raze
Si stelele de cantec le umpli istor.
Ia una cate una icoanele plite,
Ia una cate una o und-,o stea de roc
Si toate sunt nimica... cand toate launloc
Pot in tine isarea i cantul s-l excite,
Mintea s-(i strice poate al razelor bland joc,
Ce se-mpreun-n aer, care se sparg in nori,
Care rsrrang in aluri spumanzi i gemtori.
- Si dac-ar ri, ce-mi pas Chiar pala nebunie
Se poate c trezit a-nript ochii cumpli(i
n rruntea-mi etezit, in creieri rtci(i
Si-n jurul ochilor mei gra ca la starie
Arunde i teribile, lungi cearcne de plumb -
MIIAI LMINLSCU

lie aa - eu nu zic... Si totui, nebunia


Cum e, cu chipul dulce, cu care m-a cuprins
mi place - cum imi place isul de raze nins,
mi place cum imi place o umbr argintie.
1u cuge(i. Cugetarea cu raze reci ptrunde,
Loete chipul dulce creat de rantazie
Si acest chip deine palid ca o starie
Si-ndat ce-l prieti tu el st s se conrunde
Cu locul de-unde ine, cu norii ori cu unde.
Dar eu... eu nu sunt astrel... Mie-mi place isarea.
lie ea chiar un basmu, numai rie rrumos,
nger c-ochi mari albatri, cu chipul luminos...
Si iert c el se stinge, cum aprind lumanarea.
Cci n-o aprind... din contr... Ca cel ce-i place-un is
Si chiar trezit de rriguri el (ine ochiu-nchis,
Ca mai departe isul rrumos s il iseze,
Asemenea uit lumea i eu... sunt bucuros
De pot prelungi inc isul meu radios.
De n-ar rugi-nridelul... O, de ar sta mereu
S oglindez intr-ansul adanc surletul meu,
Cu cantecu-mi rerice sim(irea s-i desmierd
Si-n ochii mari i bolnai riin(a s mi-o pierd...
De n-ar rugi!... dar ruge... luge cum luna plin
ncearc dup codri greu capul de-l inclin
Si ruge i se duce pe-o raz iar in sus,
Se pierde in ruina castelului zdrobit...
L surletul meu palid, e surletul meu dus
Ce prsete lumea de cer ademenit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MLMLN1O MORI
O, de-a muri odat... Cu corpul meu de plumb
S simt cum mor(ii aspre molatec eu sucumb,
Iar surletul... o parte ce-n mine-a mai rmas
S zboare-unde-l ateapt amorul in extaz,
S zboare unde partea-i cea jun, dulce, pal
Plutete printre stele... iar stelele-i exal
Un corp de raze blonde... Cci am pluti-mpreun
Prin norii cei lunateci, prin stelele ce sun,
Si ne-am dori cum raza dorete-o alt raz,
Una in bra(ul altei lumin rac rrumoas.
Dar nu se poate inc... cci corpul meu de lut
Un scla greoi i rece - e scla - dar e astut.
M (ine-n pieptul bolna... i-n bra(ul inc tare,
Cand surletul meu liber rea s s-arunce-n mare
S scape d-el odat...
n astrel de momente m speriu eu de mine.
O, de ar ri o moarte, rr ca eu s mor,
Lu a cuprinde-o-n bra(e i a strange-o cu dor.
Magul adanc gandete i-n minte-i desroar
Soartea omului care l-aea naintea sa.
Srac, uimit rusese in lume-odinioar,
Dar gandul lui puternic ia(a-i apsa.
Acest cap trist i palid coroana rea s poarte
Si azi pe el se ede un negru comanac.
Aceti umeri oit-au s duc-a lumei soarte
Si azi acopr tren(e i rasa de iac.
Si capu-acest ce-n perini de tron ar ri dictat moarte
MIIAI LMINLSCU

Azi doarme-n pat de tren(e, drept perin un sac,


Picioarelor rnite-n sandale li-era dor
De salele de marmuri, de-a tronului coor.
Descul( umbla pe uli(i, de isuri mintea plin
Si-n lungele-i mizerii, ca-n mare curundat,
Visa c-ntreaga lume la dansul o s in,
C el de lumea-ntreag a ri incoronat.
Coroane el imparte la regi. - Si la regine,
Iubindu-le,-ngenuche. Palate-a ridicat
lemeilor ce ia(a i-o-nchin la plceri,
Ce trupul de zpad i-l scald-n negru pr.
Dar roaia se intoarse... Cu grea( i scarbire
i pru-atunci c lumea e toat joc de cr(i.
Atunci el se retrage in muri de mnstire
Si capul i-l curund-ntr-a lumei srinte cr(i.
Pe murii in risip o candel sub(ire
Chilia innegrit lumin. Si prin pr(i
Necunoscute-a lumii gandirea lui pribeag
Strbate cu-aripi mandre nemrginirea-ntreag.
n an pune pe surlet greoile ctue
De ganduri uriae, de nalte rugciuni.
n an in a lui urm a-nchis a lumii u
La isele ei turburi, cu mari deertciuni,
Pe rocul cugetrii a presurat cenu,
Ci sub cenu-ard inc consumatori crbuni.
Atunci isul mririi s-a terge-n a lui gand
Cand peste spuza sur se a turna pmant.
!
MLMLN1O MORI
Atunci claustrul il ruge - i-n (rmuri sterpi de mare
Se trage s gseasc linitea-i ce s-a dus,
Dar ai! -acolo-l urm isrile-i amare,
Cci lumea cu-a ei isuri gandirea i-au supus.
Aici ins isarea-i e-adanc-omoratoare,
Cci in chip de remeie s-arat-n aer sus.
Lumeti ganduri intr-alt chip impleau surletul su.
Ll cugeta la toate, ci nu - la Dumnezeu.
Pe noaptea-i surleteasc, tainic, rece, stins,
Czu ploaie de raze cu cer senin i dalb
Si surletu-i se imple iar cu icoane-aprinse,
O auror-l imple cu aeru-i rozalb.
Din cer cade alene o dulce stea desprins
Si se prerace-n inger, plans de iubire, alb,
Si-n inim-i aude un dulce glas de-argint
Ca sunetu-unui clopot prin noapte aiurind.
Magul ii rzgandete-a clugrului soarte!
L-aieea acea riin(, isele-(i nu te mint,
Dar nu-i aci in lume... L surletu-unei moarte,
Pe care-ns eu insumi pot ca s-l reaprind.
Pot s-o topesc in rorma de lut care s-o poarte
Si idealu-eteric in lut eu pot s-l prind,
Dar nu aici. - Aicea de ia( n-are parte,
Vom merge-n lumea unde triete mai departe.`
MIIAI LMINLSCU
"
Daca treci rvt etevei...
Dac treci raul Selenei se race pare c sara
Dei-ntr-a soarelui lume etern noapte nu (ine.
L-o sar rrumoas - adormit dei este ziu.
Aerul e ioriu, miroasele rlorilor mandre
Adormitor se ridic din otile rlorilor mandre,
ntr-un codru mre(, unde arbor legat e de arbor,
De liane ce spanzur-n aer snopii de rlori,
Unde prin echii copaci-i rac albinele stupii slbateci,
Plini de raguri de miere, ce curge ca auru-n soare,
Cu de ghirlnzi uriae copaci, din a lor rdcine
Pan la arrii din nori cu liane incolci(i-s,
Cari cu snopi de rlori i-nconjoar, mrirea le-ngroap.
Dac prin codri ptrunzi dai de-o ale rrumoas i erde
Pe-al creia deal se intinde o mandr grdin.
Mari cirei cu boabele negre, cu rrunza lor erde,
Crengile-ndoaie de greul dulcilor, negrelor boabe,
Meri, cu merele roii ca ra(a cea dulce-a Aurorei,
Mic in ant rrumoasele, mari, odorantele roade,
Iar pe marginea mandrei grdini inl(at-i in huciuri
Vi(a de ie cu rrunza intoars ce umbr dorete
Si cu strugurii ine(i i galbeni ce umrla(i stau in soare.
Vine(i cu brum sunt unii, iar al(ii cu boabele galbene
c-aurul,
lluturii le-nconjoar ca dulci corbioare de colori i
lumini,
Iar albine din bobi(e crpate sorb lamura mierei,
Iar in mijloc de grdine, intr-o lunc de erzi portocale
Nal(-se ca intr-un rlor inlit palatul Selenei.
CUPRINS
#
MLMLN1O MORI
Mare-i, cu zece intrri, la care duc scri inl(ate
Si cerdacuri in aer - (inut de-argintoase columne
Si in trei caturi se nal( palatul cu mii de rerestre
Mari i boltite prin care ptrunde-o lumin albastr,
Si prin bol(i de rerestre se d argintoase coloane,
Muri cu oglinzi de diamant, ce lucesc mai clare ca ziua,
Mandre icoane cu rete de crai imbrcate-n albastru,
Codri de basme cu arbori rji(i i cu albe cerboaice,
Iar prin coloane pare s ezi trecand o minune:
Luna cu prul ei blond desrcut, care curge in aluri
Pe umeri in jos, umrlat cu dulce de miroase i cantec,
Care tremur-n eci in aerul rin al serii.
D-umerii goi abia se (ine o mantie albastr,
Manile albe de cear se joac cu cozile blonde
Si cu mrgeanul ce cade pe sani i cu cre(ii de mant.
MIIAI LMINLSCU
$
.avca vare...
Adanca mare sub a lunei ra(,
nseninat de-a ei blond raz,
O lume-ntreag-n rundul ei iseaz
Si stele poart pe oglinda-i crea(.
Dar mani - ea ralnic, cumplit turbeaz
Si mic lumea ei negru-mrea(,
Pe-ale ei mii i mii de nalte bra(e
Ducand pieire - (ri inmormanteaz.
Azi un diluiu, mane-o murmuire,
O armonie, care capt n-are -
Astrel e-a ei intunecat rire,
Astrel e surletu-n antica mare.
Ce-i pas - ce sim(iri o s ni-nspire -
Indirerent, solitar - mare!
CUPRINS
%
MLMLN1O MORI
Cvv oceavvvtartat...
Cum oceanu-ntratat turbatu-i!
Rcnind inal( bra(ele-i spumate,
De nori s-aca(,-n bolta lumii bate,
Pan rurtuna-l reimpinge-n patu-i.
Slbatecul! `Van rulgeri rricoate
Apr cerul... Ll incredin(atu-i
C bolta cea albastr e palatu-i,
Cu-asalt s-o ia el rea - ca pe-o cetate.
Rnit de rulgere, el se inmoaie
Si c-o poeste il adoarme-o boare
Si-n is - un cer in rundu-i se indoaie.
1ot ce-a dorit in isul lui el are:
1rie, stele, luna cea blaie...
Dormind murmur - murmurand tresare.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
&
.l, vierea bvei tate
Ah, mierea buzei tale am gustat-o,
A buzei tale coapte, amorul meu,
Zpada sanului eu am rurat-o,
De ea mi-am rcorit surlarea eu,
Ah, unde eti, demonico, curato,
Ah, unde eti s mor la sanul tu!
Ce sunt eu azi - o rrunz, o nimic.
Si-mi pare c am rost un imprat,
Sim(irea care surletu-mi despic
L ca i cand o lume mi-a rurat,
Ah, mierea buzei tale, psric,
Am nebunit de cand o am gustat!
Ah, cum nu eti, s-(i mistuiesc ia(a,
S-(i beau tot surletul din gura ta,
S-(i sorb lumina pan` ce-or ri de ghea(
lrumoii-(i ochi - s-(i deastez aa
1ot ce tu ai rrumos... o, m ina(
S te ucid cu respirarea mea!
S murim amandoi... La ce triesc eu,
La ce trieti tu pe a lumii spume
Srmane inimi inchegate-n reme,
Srmane patimi aruncate-n lume,
Ah, s murim, nu plange, nu te teme,
C undea s-arla al nostru nume!
CUPRINS
'
MLMLN1O MORI
ncet, incet... s ne culcm in racl,
ncet de pe pmant ne-om ruria.
O, stinge a priirei tale racl,
nchide ochii ti... aa, aa,
Ce bine e s dormi adanc in racl,
S dormi adanc, s nu mai tii cea.
Iubito, remea-n loc s steie,
S sting uniersu-ntreg in noi:
O raz inc, inc o scanteie,
S-apoi dispare tot... -apoi, -apoi
Simt inc gandul tu iubit, remeie,
S-apoi nu om mai ri nimic... noi doi.
MIIAI LMINLSCU
!
Claet
1u, cu cruzime m-ai respins, cand am oit, copil,
S deastez rrumse(ea ta cea dulce, rr` de mil -
Si totui corpul tu e plin de-o coapt tinere(e,
1u, al amorului duios demonic prsil!
Lu am plecat purtand in piept durerea-mi toat scris,
Precum al primerii ant duce-n zduh o ril,
Dar noaptea cand am adormit, atunci durerea-mi toat
Se ghemuiete-n inima-mi, o arde -o impil,
Prea din somn c m-am trezit i te-am zut pe patu-mi,
Bo(ind cerarul meu cel alb cu mana ta gentil,
Abia al hainei tale gaz de umru-(i se (ine
Si sanii ti s-au liberat de-a hainei crud sil
Si proaspe(i, albi, rotunzi i tari ei se ridic, se las
Si ochii ti in lacrimi ard, in lacrimi dulci de mil.
La rsurlarea cald-a ta se coace-uscata gur,
Se d rrumoi mrgritari ce-ntredeschii deril.
Cu bra(ul meu eu elele (i le-ncletai slbatec
Si-am rut s-(i muc guri(a ta de tremurai rebril
Si tu te aperi surazand, c-o man-acoperi sanii,
Priirea ta inoat ud, cand bland, cand ostil,
De bunoie, lancezind, te lai de old rpit,
Dar retrezit din amor tu te desraci cu sil
Si de turbare s-a-ncletat, s-a strans guri(a-(i crea(,
1u de pe rrunte pru-(i dai, plangi tremurand, copil,
n olduri boiul (i-l indoi -ai rea s-mi scapi din man,
Precum se-ndoaie, rand s-o rupi, in degete-o zambil.
Dar sangele tu dulce-acum ca mierea cea de struguri
n ine-(i rierbe nebunit, i mintea o exil.
CUPRINS
!
MLMLN1O MORI
Atunci czui pe pieptul meu o sarcin in rriguri,
Un rruct rscopt de-amorului cldur rr mil,
Ai mai gemut o dat clar ca omul care moare,
Apoi te lsai patimei ce te ardea, Sibyll,
Si-n lupta noastr te-am adus sub greul ie(ii mele,
Pecetea-am rupt, ce pan-acum june(ea (i-o sigil -
Un corp am rost ingemnat trind o ia(-obscur,
Demonic-dulce, amoros, spasmotic, rebril,
Si surletele noastre-atunci pe buze atarnate
S-au contopit in srutri, in desmierdri, in mil,
Parc-am trecut noi amandoi in noaptea neriin(ei,
Ne-am sugrumat in srutri, ne-am omorat, copil!
MIIAI LMINLSCU
!
O arfa evv vorvvt
Prin gandurile-mi triste i negre treci rrumoas,
Ca marmura de alb, in haine de argint,
Cu ochii mari albatri in bol(i intunecoase
Si desrcut (i-e prul in aluri de-aur moale...
Deasupra rrun(ii tale e-un mandru cerc de stele
Astrel treci tu, copil, rptura min(ii mele,
Minune-a Crea(iunei, -o singur gandire
1e race ca s tremuri: o arr pe-un mormant.
Da, da! n ia(a-mi trist tu treci cu-a tale stele
Albastre i in zboru-(i tu murmuri surazand...
L-amor copilrie... Sunt ersurile mele
Ce-ocup a ta minte de murmurezi isand
Surazi!... Nu plange numai la rinele poemei
C-o arr pe-un mormant.
Ah! de-a muri... tu, inger, rr s tii odat
C te-a iubit acela, ce zace in pmant,
C-un rai intreg de isuri, cerimea instelat
De cugetri inalte cu dansu-i ingropat,
C acea lume-ntreag (ie-a rost inchinat -
1u inocent, alb, ai trece surazand...
Doar luna-n cer atuncea s-ar indoi in lir
S-ar suspina in noapte: o arr pe-un mormant!
CUPRINS
!!
MLMLN1O MORI
Carei avorvt vev iv ata tvve
Care-i amorul meu in ast lume:
Lste-al braurei coirul de aram,
Sau al mririi aspru rece nume
Sau este claustrul cernit, ce cheam
Cu-a lui icoane sante-nglbenite,
Cu clopotu-i estind a mor(ii dram
Sau este chipul bland unei iubite,
Ce, dulce, pur, sant i rrumoas,
S-mi rac zile albe,-ore-aurite
O d adesa steau radioas
`N-oglinda surletului meu - o zeie -
S-a ei priire-asupra mea se las:
De inger surlet, chipul de remeie,
n isul ie(ii ei ea srant surade
Si m-namor` de-oricare-a ei idee,
Cand lumea-amar de isu-acesta rade:
Nu e remeia ce crezi tu, nebune,
Si chipul care inima-(i l-inchide
Nu este-n lume. Cine-atunci mi-a spune
Unde e ingerul cu-aripi senine,
A surletului meu scump minune
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!"
La n-a rost niciodat... doar in tine
De-a rost rodat ea, de mult e moart,
Astrel de chip o aatan lume ine.
Dar de nu e, mangaie-(i a ta soart -
Crede: c ea deodat cu-a ta rire
1recut-a-n lume-a ceriurilor poart,
Dar inainte de-a-i-ntalni priirea,
La a murit i-a ei riin( bun
L colb in lume, umbr in gandire!
De-aceea-n instelate nop(i cu lun,
Pasu-(i indreapt, cat cimitirul
Si un mormant (i-alege, (i-ncunun,
ncoard-(i lira scump, iar mirul
Al orbelor iubirei tu il ars
Pe-acel mormant ce-l inerzete pirul
Si zi: Dormi dus, inima mea ars.
!#
MLMLN1O MORI
Dvvveev ,i ov
Cr(ii echi, roase de molii, cu pere(ii aruma(i,
I-am deschis unsele pagini, cu-a lor litere btrane,
Strambe ca gandirea oarb unor secole strine,
1riste ca aerul bolna de sub murii arunda(i.
Dar pe pagina din urm, in trsuri greoaie, seci,
1e-am zut nscut in paie, ra(a mic i urat,
1u, Christoase,-o ieroglir stai cu rruntea amrat,
1u, Mario, stai tcut, (eapn, cu ochii reci!
Lra remi acelea, Doamne, cand graura grosolan
.vta numai al min(ii zbor de roc cuteztor...
Pe cand mana-nc copil pe-ochiul sant i arztor
Nu putea s-l in(eleag, s-l imite in icoan.
ns surletul cel ergin te gandea in nop(i senine,
1e edea razand prin lacrimi, cu zambirea ta de inger.
Lang tine-ngenuncheat, muma ta stetea-n uimire,
Ridicand rrumoas, sant, ctre cer a sale mane.
n pdurile antice ale Indiei cea mare,
Printre care, ca oaze, sunt imperii rr rine,
Regii duc in pace-etern a popoarelor destine,
nchinand in(elepciunei ia(a lor cea trectoare.
Dar un mag btran ca lumea ii adun i le spune
C-un nou gand se nate-n oameni, mai puternic i mai mare
Decat toate pan-acuma. Si o stea strlucitoare
Arde-n cer artand calea la a eului minune.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!$
li-a oare dezlegarea celora nedezlegate
li-a isul omenirii grmdit intr-o riin(
li-a bra(ul care terge-a omenimii neputin(
Ori izorul cel de tain a luminii-aderate
Va putea s risipeasc cea nelinite etern,
Cea durere ce-i nscut din puterea mrginit
Si dorin(a rr` de margini... Lsa(i orba- pripit,
Merge(i regi spre inchinare la nscutul in taern.
n taern...-n umilin( s-a nscut dar aderul
Si in rae d-injosire e-nrat eternul rege
Din durerea unui secol, din martiriul lumii-ntrege
Rsri o stea de pace, luminand lumea i cerul...
Sarcini de-aur i de smirn ei incarc pe cmile
Si pornesc in caraan dup steaua plutitoare,
Ce in aerul cel umed pare-o achie din soare,
Lunecand pe bolta-albastr la culcuu-eternei mile.
S-atunci inima cretin ea edea pustia-ntins
Si pin ea plutind ca umbre impra(i din rsrit,
Umbre regii i tcute ce-urmau astrul rericit...
Strlucea pustia alb de a lunei raze nins,
Iar pe muntele cu darini, cu dumbrae de mslin
Poestind poeti btrane, au zut pstorii steaua
Cu zambirea ei rerice i cu razele de neau
S-au urmat srin(ita-i cale ctre staulul diin.
. . . . . . . . . . . . . . .
!%
MLMLN1O MORI
Azi artistul te concepe ca pe-un rege-n tronul su,
Dar inima-i deart mana-i rin n-o urmeaz...
De a eacului surlare a lui inim e treaz
Si in ochiul lui cuminte tu eti om - nu Dumnezeu.
Azi gandirea se aprinde ca i rocul cel de paie -
Ieri ai rost credin(a simpl - ins sincer, adanc,
mprat rui Omenirii, crezu-n tine era stanc...
Azi pe panz te arunc, ori in marmur te taie.
MIIAI LMINLSCU
!&
tav iv fereata va
Stam in rereasta sus
Si izorau in tain,
Cu-a lor de aur hain,
A nop(ii stele mari.
Se imrl dinainte-mi
De ant deschisa carte
Si literele-i moarte
n lun joac clar.
Un rau, ezi, mic unda-i
Cea istor-bolna,
Un cantec in dumbra,
O rloare d pe lan,
O stea in cer albastru,
Ce-arunc-a ei icoan
Pe-oglinda alb, plan,
A lacului Meran.
Si sun-n noaptea trist
Un cantec de copil
Si antu-ntoarce-o ril
Din cartea ce-am deschis.
De ce mi-a-ntors el roaia
Unde-n(atul zice
C-n lume nu-i rerice,
C ia(a este is
CUPRINS
!'
MLMLN1O MORI
Prirec ora,vt - fvrvicar
Priesc oraul - rurnicar -
Cu oameni mul(i i muri bizari,
Pe strade largi cu multe bol(i,
Cu cate-un chip l-a stradei col(.
Si trec roind, razand, orbind,
Mul(ime de-oameni pai grbind.
Dar numai p-ici i pe colea
Merge unul de-a-nletelea,
Cu ochii-n cer, pe uierate,
|iindu-i manile la spate.
S-aude clopot rsunand,
Cu prapuri, cruci, icoane, iind,
Preo(ii lin i in etminte
Cantand a cr(ilor cuinte.
n urm in ca-ntr-un prohod
1ineri, remei, copii, norod,
Dar nu-i prohod - srin(ire de-ap,
Pe uli(i lumea s nu-ncap,
Se scurg incet - tarra bumbum -
Ostaii in in mar acum,
Naintea lor tambur-major,
Voinic el calc din picior
Si tobe tare-n tact ei bat
Si paii sun apsat,
Lucesc i armele in ir,
lrumos stindarde se deir,
Li trec mereu - tarra bumbum -
Si dup-un col( dispar acum...
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"
O rat trece c-un proril
Rotund i dulce de copil,
Un caine ruge spriet,
Suier-un lotru de biet,
ntr-o rspantie uzat
Si-ntinde-un orb mana uscat,
Iamalul trece incrcat,
Si orologiile bat -
Dar nimeni mai nu le ascult
De orb mult, lume mult.
"
MLMLN1O MORI
Mvrvvra tavt varii
Murmur glasul mrii stins i molcom,
ncunjurand a Italiei insul mandr -
O, lumina(i, a cerului stelele albe,
Campilor notri.
V rsa(i icoanele oastre in 1ibur,
Nori, zugri(i pe campie umbre ruginde,
1u, mre(ie a nop(ii, a mrii, a lumii.
imple Italia.
Mare, poart pe undele tale corbii,
Unele grele ni-aduc aur din Orir,
Altele inroiate de roze d-Lgipet,
Vinuri i smirn.
Ah, trimite(i popoare ulturii otri
Cei de lemn s zboare pe marea mrea(,
Cci a Romei eterne picioare marmorei
Daruri ateapt.
Numai singur asupra lumii in pace,
Nepstor tmaii i laudei oastre,
nluit in maiestatea tcerii
St-mperatorul.
Vezi-l atins de umbra gandirilor regii!
Vorba-i a s rie o raz-n lume,
Orele lui sunt izoare la anii istoriei,
Sale-Imperator!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"
Mitotoicate
Da! din por(ile mandre de munte, din stanci arcuite,
Iese-uraganul btran, manand pe lungi umeri de nouri,
Caii rulgertori i carul ce-n ruga lui tun.
Barba lui rlutur-n anturi ca negura cea argintie,
Prul umrlat e de ant, i prin el col(uroasa coroan,
mpletit din rulgerul ro i din inete stele.
Iohot-adanc btranul cand ede c mun(ii ii clatin
Si-i prlesc cciule de stanci cand or s-l salute...
Codrii btrani rad i ei din adanc i uind il salut
Paltenii nal(i i batranii stejari i brazii cei ecinici.
Numai marea-albastr murmur-n contra orgiei,
Care btranul rege-o rcea:-n be(ia lui oarb,
Ll man-otiri de nori contra mrii... -armia-i neagr,
Rupt pe-ici, pe colea de-a soarelui ro lumin
Siruri lungi rug repede grei pe cerul cel erde.
Si netezindu-i barba, trece prin ei uraganul
Dus de rulgertorii cai in btrana cru(,
Care scar(aie hodorogind, de-ai crede c lumea
St s-i ias din echile-i ecinice incheieture.
- Groaznic s-a imbtat btranul - soarele zice,
Nu-i minune - a but jumtate d-Oceanul Paciric.
Ru ii mai imbl prin pantece-acum butura amar.
ns-s eu de in... c-implut-am de nouri phare
Cu apele mrii adanci, boite cu ro lumin -
Cine dracul tia acum c de cap o s-i rac!
Ah! moneagul be(i e-n stare-ntr-o zi s ruine
1oate societ(ile de-asigurare din (ar.
Soarele-i bag capul prin nori i limba i-o scoate
CUPRINS
"!
MLMLN1O MORI
Si c-o raz gadil barba btranului rege.
- Iehe! zice btranul, razand, ce raci tu, Pepeleo
1anr, hai De mii de ani tot tanr te d eu,
Pare-mi c dai pe obraz cu ro dup moda de astzi,
Altrel nu-n(eleg cum tanr de-o mie de ei eti.
- 1aci, monege rr` de obraz, te du, te trezete...
Vezi in ce stare te arli, coroana i(i st pe-o ureche
Si cu eselia ta proast lumea ruini tu!
ns-a popoarelor blonde de stele guerne-indrtnice,
Vai! nu rcuse osea cumsecade pe campii albastri
Si se rstoarn carul i ru se-nglodeaz btranul.
Mai c era s-i rmaie ciubotele-n glodul de nouri.
Iei, ce-i pas! Ll norii rrmant jucand mocneasc
Si pe-un ant l-apuc de cap, rcandu-i moric.
Se tlea peste cap i, picat de-un purec de rulger,
Se scrpina de-un ir de pduri ca de-un gard de rchit.
Norii roesc de ruine i rug iar antul se culc
ntre codri i mun(i... Uraganul mahmur poticnete
Spre castelul de stanci, ce-i deschide uriaa lui poart,
Spre a-l primi pe bolnaul btran in surele hale.
Ll ii ia coroana din cap i in cui o atarn,
De sclipete-n noapte rrumoas i ro - un rulger
ncremenit in nori. Cojocul l-anin
Ll de cuptor... ciubote descal( i negrele-obiele
Cat dou lanuri arate le-ntinde la rocul Gheenei
S se usuce... Chimirul descinge i ars dintr-ansul
Galbeni aprini intr-un echi cu arumat de pe atr.
Mare cat o pini(...-N patu-i de pacl-nroiat,
Regele-ntinde btranele-i membre i horiete.
Pan-n rundul pmantului url: petere negre
MIIAI LMINLSCU
""
Si rdcinile mun(ilor mari se cutremur ralnic
De horitul btranului crai. Iar-arar
Vezi un ger btran i aar cu ra(a mahnit,
Crbnind al zorilor aur in saci de-ntuneric
Ca s-l usuce-n rubine. Cu-ncetul, cu-ncetu-nsereaz...
Soarele, ca s impace marea, la ea se apleac,
Lin netezete-a ei ra( albastr i-adanc se uit
n luminoasele aluri a ei i sanu-i desmiard
Cu tot aurul razelor lui. La pmant se mai uit...
llorile toate ridic la el cochetele capuri
Copilroase i ochii lor plini de zdarnice lacrimi...
Pe grdini se mai uit, pe-alei de iini in rloare
Si de cirei incrca(i, de salcami cu mirosul dulce.
Pe-acolo se primbl o rat-in albastru-mbrcat,
Prul cel blond impletit intr-o coad ii cade pe spate...
Ca Margareta din laust ea ia o rloare in man
Si optea: m iubete... nu m iube... m iubete!
Ah! boboc... amabil eti... rrumoas i - proast,
Cand atep(i pe amant, scriitor la subprerectur,
1anr plin de speran(e, enind cu luleaua in gur...
Soarele-a apus, iar luna, o cloc rotund i gras,
Merge pe-a cerului aer moale -albastru i las
Urmele de-aur a labelor ei strlucinde ca stele.
Iar de a doua zi se scoal btranul i urc Rarul
Numai in cmeoi, descul( i rr cciul
Si se scarpin-n cap - somnoros - uitandu-se-n soare.
"#
MLMLN1O MORI
irave
LA UN NOU NASCU1
,Arab,
Ptvva tu ai enit pe-acest pmant,
Amici, ce te-ateptau, te-au salutat vbiva,
Dar s trieti astrel, incat cand te ei stinge
S prseti vbiva amicii, ce te-or tve.
IMI1A1ORII
,Prerrel,
Si prercut in lebd la Leda Zeus pornete,
Ar rea s rac-asemenea un tanr, ce iubete.
Amicul nostru cel posac
Se duce - ca gansac.
AU1OR SI LDI1OR
,Prerrel,
L. De ce aa de trist, obscur
A. Ah! un nemernic mi-a rurat
Poemul meu neimprimat!
L. arvavvt fvr!
LLOAICA SI SCROAlA
,Prerrel,
-Ca mine-n toat lumea nu-i
O mam, care s-aib-ata(i copii -
Scroara se luda unei leoaice.
- Ai mul(i - rspunse asta - vvvt eu,
Dar este leu.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"$
Pvtvicvt
Sala-mbrcat cu-atlas alb ca neaua,
Cusut cu roi i roze iinii,
Si ceruit strlucea podeaua
Ca i-aurit sub lumine ii -
Lumini de-o cear ca zharu - o steau,
Diamant topit pe-oricare din rclii.
Argint e-n sal i de raze nins
L aerul ptruns de mari oglinzi.
Copile dulci ca ingerii - irgine -
Prin sal trec purtand cununi de rlori,
Ah! rorba inger scap pe oricine
De lungi descrieri, dulce cititori -
Astrel acum ea m scpa pe mine
S zugresc terestrele comori,
Acele dulci, rrumoase, june-scule
Cu min(i deerte i cu inimi nule.
La ce-a descrie gingaa cochet,
Ce-abia trecut de-optsprezece ani,
Priiri trimite, timide, irete,
Cand unui tont, ce o priea aan,
Cand unui ghiuj, cu mintea cpiet,
Urat -aar, sinistru i plecan,
Sau unui general cu talia nalt,
Strigu i prost ca i un bou de balt
S cant cum samn de ru, impulsul
n corp de inger, surletul dirorm
CUPRINS
"%
MLMLN1O MORI
Ironiei lui Byron s-i simt pulsul,
Ori autorului ce-a scris Marov ae orve
S descriu nop(i romantice - Aulsul
Ce apele plangand le-arunc - adorm
Chiar ingerii - i in azur muiete
Curg stele de-aur dulci i-mprtiete
Si s discos dar inima remeii
Suspins-n nop(i albastre, plin` de-amor
Ah, a ei patimi au rirea scanteii:
n clipa ce le nate, ele mor,
nchide(i ochii, cci pzeasc zeii
L-a lor lucire s te ui(i cu dor:
Abisuri sunt in surlet. Pe o clip
Pasiunea li lumin-a lor risip.
La ce escursiuni - Ce nu sunt oare
Unde -au dus, in sala cea de bal,
Pe inrlorite, dulci i moi cooare,
Unde mii rlori mirosul lor exal,
Sub a perdelei umbr scutitoare,
Ce de trdarea mandrului cristal
Al marilor oglinzi te scap sigur,
Cand rei s-obseri cum grupe se conrigur.
Deci dup o perdea! Pe-o moale sor
Alene ade-un inger de copil.
n pru-i negru-o roie garor,
n ochi albatri plutitori -agil
Si haina, de-alb, strlucit stor
Cuprinde-un mijloc mldiet-gentil,
MIIAI LMINLSCU
"&
Ce lin se-ndoaie parc-ar sta s culce
Sub eantaliu-i ce plutete dulce.
Un inger, da! aripa doar se cade
Pe ai ei umeri albi ca neaua, goi,
Spre-a ri un ingera precum se cade.
S-apoi ce bine-i ca s-o crede(i oi.
Cine-ar ghici odat cum c ade
Un demon crud in surlet de noroi
Cu orba inger ins eu sracul
M oi scuti de a descri - pe dracul.
"'
MLMLN1O MORI
Cvv vevtorii aiv Covtavtivoot
Cum negustorii din Constantinopol
ntind in pia( direrite mrruri,
S ieie ochii la erenzi i popol,
Astrel la cli de orbe eu rac arruri
De rime splendizi, s le dau de trampe,
Sumut o lume -asrel ochii lor rur.
Dactilu-i cit, trocheele sunt stambe,
Si-i diamant peonul, indrzne(ul.
Dar astzi, cititori, eu and iambe,
Si mare n-o s i se par pre(ul:
Nu bani cer, ci remea i auzul.
Aprinde-(i pipa i aaz-(i je(ul
La gura sobei, cum o cere uzul,
Citete cartea ce i(i cade-n man
Si ezi de nu-i mrgritar hurmuzul
Ce-n man-l ai de-acum o sptman.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#
v cavtarea \eleraaaei
n mri de nord, in hale lungi i sure
M-am coborat i am ciocnit cu zeii,
Atarnand arra-n ecinica pdure.
M-am indulcit cu patima remeii,
n stele i-am topit aurul din plete,
n poale-am scuturat piatra cameii,
Din ochi i-am srutat priiri irete,
De umeri rezemat am ras cu dansa
S-am potolit din gur-i lunga sete
De-amor. Apoi m-am dus - ea plans-a.
Mi-a deschis marea por(ile-i albastre
Si Nordul rrig durerea-mi cald stins-a.
M-am dus spre Sud - und-insule ca glastre
Gigantici se ridic din sranta mare,
C-otiri de rlori, semnturi de astre.
Si i-a umrlat eterna mea cantare
Aripele de par-n cer pornite,
Pan-am pierdut pmantu-n deprtare,
De unde-albastre scandure-s urnite.
De ganduri negre-i grea antica-mi na:
Nu tiu pe ane ci-s ori menite
CUPRINS
#
MLMLN1O MORI
Via(a mea-i ca lanul de ota:
L eas rr-adanc i inl(ime.
Vulcanul mort i-a stins eterna la.
Dar ah, ce d L is O-ntunecime
Ridic col(i inal(i din rranta mare.
Cine imi spune ce minune-i Nime
Din ce in ce un rai in deprtare
Se desroar dintre stanci trunchiete,
Plesnite lin de undele amare.
Mun(ii inal(i la cer strbat, se ede,
Vi cu izoare s-adancesc sub soare
Si dealuri mari pduri inal(-n spete:
L Orientul. Codrii cu grandoare,
Cu arrii nal(i or norii s-i desre(e.
Cet(i prin ei ii pierd a lor spendoare.
Prin codrii lui, prin esurile cre(e,
De-a antului surlare-mblsmat,
Din mun(ii-n nori i prin pustii mre(e,
Urbile-antice strlucind s-arat
Si albe par i mitice - cu basme
Urieeti e (ara presrat.
Si norii spanzur pe cer, rantasme
De roc i aur ce-n otiri se-nir,
Codrii se plang i marea doarme-n spasme
MIIAI LMINLSCU
#
Ajung la (rm - se-ndoaie ca o lir
Cu aluri instrunit-n lunge randuri,
Un mic liman, ce raze bland respir.
Corabiei apusene grea de ganduri
Sinistre - eu pe aluri ii dau drumul,
lrant de stanci se risipete-n scanduri.
Ce intalnesc intai pe (rm e-un tumul -
Proroc prea sigur al ie(ei umane,
1u eti cenua iar ia(a-i rumul.
Nu crede ins c in doruri ane
Caut norocul spre-a te-arla pe tine,
Noroc lumesc - zambiri aeriane!
Las pe-al(ii s zideasc din ruine
Zidiri de-o zi pe rbdtoarea spat
A echiului pmant, ce nu-i de mine.
n rurnicarii din Apus ei toat
Via(a-i rac doruri nebune,
Nu tiu c-n lume nu-i ceea ce cat.
Li caut ader - gsesc minciune.
Neam ine i neam trece - to(i se-nal.
v ader nu cat - ci-n(elepciune.
Cci mintea cea de-n(elepciune goal,
Oricat de multe aderuri tire-ar,
Izor de amrare-i i de boal.
#!
MLMLN1O MORI
n lad aur oricat grmdire-ar -
Cu aur nu se stinge-n eci amarul
Si Pace numa-n inim-i gsire-ar.
Uor trage prezentul la cantarul
n(elepciunii... Si ea-i rericirea.
Cu-a rsritului aeri samarul
Lu mi-l incarc, cu-a lui gandiri - gandirea.
Lu pasu-ndrept colo inspre crun(ii,
Gigantici muri ce-n campi ii sdi rirea.
Din codri-adanci, ce inmormant mun(ii,
Ce-abia i-art al lor cap in ninsoare,
Urcand in negre stanci diadema rrun(ii,
Prin ir de codri, palmi nl(a(i in soare,
Prin lunci de darin, pe-unde cresc maslinii,
Smochini s-a(in pe erzi crri in rloare.
Din prund inal( trunchii lor arinii
n lunce risipi(i, sub stanci ce pic
Izoare sar prin muchii rdcinii.
Prin mandrele grdini in cer ridic
Saraiuri albe cupole de aur.
Cu sori pare plouat urbea-antic
Si risipite prin dumbri de laur
Stau casele-albe, azile linitite.
Pe por(i sunt stihuri scrise-n limbi de maur
MIIAI LMINLSCU
#"
Iar cile-s cu marmur podite
Si rr por(i sunt srintele dumbrae.
Pe scri inalte rlori de roc sdite.
Pe scri culcate rete albe, suae
Prul cel negru-l piaptn in soare,
Ori istoare stau de-amor bolnae.
Ah, e cetatea cea strlucitoare
Unde-mpratul Indiei reade:
Un soare insui este el sub soare.
Neasta lui e-acea Seherazade,
De-n(elepciune plin i de rrumuse(e:
S-a o prii doar soarelui se cade.

ntr-un sarai cu cupola rotund,


Pe scri de marmur imi urc piciorul,
Pe stalpi inal(i las umbra s ptrund,
Sub bolta por(ii calc de rlori coorul -
Crare-i el prin de-aur nalte glastre:
n ele crinii mari intrec iorul.
Pe murii albi marmorei s-urc pilastre,
Ce netezi, roi, oglinde de purpur,
Rerlect rrunze erzi i rlori albastre.
##
MLMLN1O MORI
Un miros rcoros sim(irea-mi rur.
Deschis lin e ua unei sale
Si noi minuni uimi(ii ochi zur.
Cu umbre moi a gandurilor sale
Un pictor a-nrlorit plarondul, murii,
Cu chipuri zelte, basme-orientale.
Pe perini lungi culcate-s hurii -
Si din c(ui de-argint copr miroase
Cu rum albastru rormele picturii.
De ro catirea cu rir pe margini trase
Se nal( intr-un baldachin perdele,
Umbrind un pat cu perini de mtase.
Pe acel pat, un tron cusut cu stele,
St inirand mrgritare-n poale
Regina cea-n(eleapt. - Dintre ele
Picioare de zpad, mici i goale,
La-ntinde surazand ca-n is pe-un scaun
De iinie catirea i moale.
Dureri i ani, i toate imi disdaun
Aceste ise-aieea la edere:
M mir cum in Olimp se mir-un raun.
lrumoas e in isu-i de plcere,
Cu ra(a alb ea lumin sala
Si ochii ei izoar de mistere,
MIIAI LMINLSCU
#$
Mari i adanci tia(i-s ca migdala
Si-n pru-i negru corpu-i de zpad
L curundat - o irgin Ital.
Cine-ar edea rr-in genunchi s cad
Am genuncheat. - Lu am tiut, strine,
C ai s ii - a dorurilor prad -
Ca s m-ascul(i i s duci de la mine
A-n(elepciunii -a rrumse(ii rloare,
S luminezi gandirile din tine.
Lu am tiut - proret rjitoare -
S-atrag cu-a tainelor i-a basmei raz
Poe(i cu inimi ceruri-doritoare.
Ridic-te i ino de te-aaz
Ici, lang mine, sui pe perna asta...
Cu bra(u-i gol i alb ea o-nroiaz.
Am ascultat... M-am rzimat cu coasta
De dulci gtite perini - iar genunchiul
Plecat... c-adoratori din remea roast.
#%
MLMLN1O MORI
Preot ,i fitoof
Cci n-aem srin(ii otri, oi ne mustra(i, preo(i,
Dei de-a oastr tagm suntem i noi cu to(i...
Si nou antoarea de aur i mrire
Ne-nsamn-n ast lume a Rului domnire.
Si nou-nghesuirea pe drumul spre plcere
n surlet nate scarb i inimei durere.
Si noi sim(im c suntem copii nimicniciei,
Nerericiri zarlite in brazdele eciei...
Si surletu-ne-n tremur ca marea se aterne,
1iat riind de naa durerilor eterne,
Ca unde trectoare a mrii cei albastre,
Dorin(a noastr, spuma nimicniciei noastre.
Si noi aem o lege - dei nu Dumnezeu -
Sim(im c Uniersu-l purtm i prea ni-i greu:
Stim a ri strnepo(ii acelui echi pcat,
Ce semin(ia Cain in lume-o a creat.
De n-o-mbrcm in pilde, e semn c-am in(eles,
C-n noi este credin(, ce-n al(ii e eres.
Cci eretic tiranul, ce Crucii se inchin
Cand oardele-i barbare duc moarte i ruin.
n an cu mani uscate se roag, (iind strana,
Deasupra lui cu aripi intinse st Satana.
Degeaba lang patu-i alturi st sicriul
Cand gloatele-i pe lume au tot intins pustiul.
Ce Dumnezeu e-acela care-ar putea s-l ierte
C (ri intregi schimbat-au in intinsori deerte
Si eretic e-acela ce rasa -o srut
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#&
Cand ura-n a lui surlet, de eche, e sttut
n an cerca(i a-i drege cci ri rman de-a alma
Si trebuie ca soarta s-i spulbere cu palma,
Din isul s-i trezeasc, cu care-i inconjoar
Demonul lumii-acetei - comedia-i bizar.
Nu ne mustra(i! Noi suntem de cei cu-auzul rin
Si pricepurm oapta misterului diin.
Urma(i in calea oastr mul(imii de absurzi
Si compune(i simronii i imnuri pentru surzi,
Ascute(i aderul in idoli, pietre, lemn,
Cci doar astrel pricepe tot neamul cel nedemn
Al oamenilor zilei sublimul ader -
Ce oi spune(i in pilde, iar noi l-aem din cer.
#'
MLMLN1O MORI
O, aaerar vbtive...
O, ader sublime - o, tinichea i paie!
O, poezie mandr - o, buiguit nerod!
Istorie spirat - minciun i btaie,
Amor ceresc i dulce - a mucoilor plod.
O, om, oglind-a lumii cu capul ui i sec,
Cu creierul ca cea(a, cu coaste de berbec,
Stpan pe-a ta gandire - cum eti p-instinct stpan -
Se ede cand remeia golete al ei san.
Cand poala -o ardic, de pulpa-i ezi, stpane,
1u nu surazi cu rasul cel lacom i murdar,
1u nu eti ca un taur i nu eti ca un caine,
Ce umil d din coad c(elei lui cu har.
Nu eti gelos - rerit-a... cucoii doar i ierii
Au numai obiceiul de-a se lupta-n duel.
1u nu ai patimi scumpe i lacrima muierii
Nu mic al tu surlet, nu-ntunec de rel.
Lti bun cu ai ti semeni, nu c-alte animale.
1u ii iubeti atata incat ii strangi de gat...
Si-i raci s-admire geniul - sunarea unei oale -
Si limba ta de rlacri i plin de urat.
Istoria omenirii cu regi de poezie,
Cu regii de rzboaie e ca i un poem,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
$
Dar totui rog diina ca deprcior rmaie
De corpul meu nerednic - nu-mi ine la cherem.
Cugettori ai lumii! o, impu(i(i eterul
Cu sisteme inalte, pune(i-l in saltar.
O lad este lumea cu echi buclucuri - cerul
De stele i comedii este un hmbar.
Preo(i cu crucea-n rrunte, isternici de mistere,
Voi sunte(i sarea lumei, rorma(i inima ei.
L ru numai c ziua sta(i pe mancat i bere
Si sara pe minciune i noaptea pe remei.
O, drngni(i pe ganduri oi, muzici, oi, sculptor,
mi pipi(i cu mana un corp tremurtor,
Si, oi, artiti dramatici, stramba(i- la lun,
Pictori, eternitatea -ateapt c-o cunun.
1u, timp, nu po(i cununa in degete s-o srermi
Cci zugrir-atata de bine saci de iermi.
O, regi, ce pui pe tronuri de Dumnezeu sunte(i.
S plti(i balerine i (iitori s-ae(i,
O, diploma(i cu graiul politicos i sec,
Lumea cea pingelit o duce(i de urechi.
mi place axiomul cel tacit, riin(i spurcate:
Popoarele exist spre a ri inelate.
$
MLMLN1O MORI
.vtroovorfiv
n poiata tinuit ca-n umbroas zhstrie,
1ria puica cea mo(at cu penetul de omt,
Nu-i cuco in toat-ograda, ce de-iubire cpiet
S-urmreasc insolenter inocenta ei junie.
Ce cochet e copila, cu ce gra(ie ea imbl
Si ce stele zugrete in nisip cu dulcea-i lab -
O gin irtuoas, o gin prea de treab
Cu elaie ea cat rire de-orz i coji de jimbl.
Dar cine s admire a ei nuri i tinere(e
Boul chior, ce ede numai jumeta din a lui paie
Ah! in inima-i recioar simte-o tainic paie
Pentru cucurigul dulce din cantri de diminea(.
Pierde gustul de mancare, scormolete, de (i-i mil,
n pmant ca s gseasc chipul cel dorit intruna,
Sau se primbl istoare, noaptea cutand in lun
A lui umbr luminoas - melancolica copil!
O gin-mbtranit, enerabil matroan,
Ce de mult e schinicit de lumeti deertciuni,
La ii spune-ale ei taine, ca la raza-n(elepciunei
S gseasc mangaiere pentru-a gandurilor goan.
Iar clugri(a eche, ce de mult era iertat,
Ce de mult se diz(ase de plcerile d-iubire,
CUPRINS
$!
MLMLN1O MORI
La cu limba ascu(it cleetete-ntreaga rire -
Contra demoralizrii propoduie-nrocat.
- Ah - ii zise mititica - nu prieti la randunele,
Cum din cuib scot puii capul, se cuteaz pe ulucuri
Si apoi la miezul nop(ii ii aud rcand buclucuri,
Srutandu-se cu ciocul, drgostindu-se-ntre ele.
- Soarte-aem nerericit - ii rspunse-atunci btrana:
Nu-i gin randunica, randunoiul nu-i cuco.
Necredin(a lor tiut-i, aspri, ri, tiranicoi,
Li trezesc ia(a-n inimi i apoi o inenin.
Numai rlori-s rericite, cci pe aceeai trupin
L pistilul reciorelnic i staminul brbtesc,
Sub perdele erzi de rrunze, se-mpreun i se iubesc,
Chipul junelui din rloare c-odoranta lui irgin.
Dar cucoul - ce netrebnic! nestatornic! - este drept:
Cand el suli(a iubirei in adancu-(i surlet bag,
1e sim(i dus chiar in ceruri - ui(i pe-o clip lumea-ntreag,
Dar pe urm gelozia srarm inima-(i din piept.
Cci pe urm el te las, trist, slab, duit.
Cu aripile-ostenite ziua, noaptea stai pe ou,
Mori de sete i de roame, nici un sambure de rou,
Nici priiri de-amor n-arunc la srmana eremit.
Ci mai bine nu mai intre in gandirea ta irgin
Visele ineltoare de iubire i plcere -
MIIAI LMINLSCU
$"
Vin` s-ne(i in(elepciunea, a naturii-adanci mistere
Si a stelelor mari drumuri, ce iitorul il lumin.
Cum orbeau in(elep(ete, ce s-aud i s ad
Dup gard strin cucoul se preimbl-ncet turcete.
Puicei-i trece-ndat porta de-a orbi rilosorete,
La ascult cu iubire cucoeasca serenad.
Ah, amorul ii ptrunde prin ureche,-n an btrana
O ciupete-n cap cu ciud, rea s-o (ie de arip,
La se smulge i alearg tremurand intr-o clip,
Printre gard priete dulce l-artarea lui pgan.
Iar btrana cruce-i race cu-a ei lab i gandete:
1inere(e, tinere(e!` i ortand intr-n poiat,
Aprat de-ntuneric ipocrita cea ireat
Pe un pui nerasnic inc alterat-l pricjete.
Unde este in(atul cu talent ronognomonic
S compuie un compendiu despre blandele impresii,
Ce un sunet numa-l nate in sim(irile miresei,
Cum un cucurigu poate ri adanc, duios, demonic!
Ce sim(iri eroici, mandre, reprezint cucurigul,
Cat curagi - ce osebire de-al ginei cotcodac,
Ce rrumos ii ade creasta ca un rou comanac.
De dorin( se-nrierbant, de amor o trece rrigul!
Si maximele btranei pe-o ureche toate-i iese,
Cum intrar pe cealalt. Srtuiri contra iubirei
$#
MLMLN1O MORI
O-n(ar ce-i iubirea. Stie-atat c c-o priire
Gali poate s prind pe paaua ce-i alese.
S-astrel ea rcand la planuri se-nartete prin ograd
Si trezete-n bucuria-i, din gandire somnoroas,
Pe-un clapon, mahnit clugr, cu-artare pantecoas,
lr creasta de mandrie, rr glas i rr coad.
Si rcand un aa! angelic, il intreab de nu-i rrate,
De nu-i r cu Don Juanul ce canta de gard dincolo.
Dar monahul cel sinistru zise tragic: - O! Apollo
M rereasc s riu rud cu-aste riri intunecate.
Nu! pe mine preuteasa zeit(ii pmantene
Lang rocul cel de jertr, pe altar de crmid,
M-a lipsit de demnitatea de cuco - ca s-mi surad
n a mea lips de patimi a lui Plato renomene.
Cu priirea mea cea cast, de-nteres nenrluen(at,
Vd in lume i in lucruri numai samburul i-ideea,
Prototipu-l d in toate, i cu-a geniului scanteie
Vd cucoul lui Mohamet cu-artare luminat.
n sublime reela(ii a misterului etern,
Mul(umesc estalei groase ce-mi cre aceast soart,
Dumnezei or s-ospteze umbra mea cand a ri moart,
nchin ia(a-mi cugetrii - un Pitagoras modern!
Ll reintr in chilie, iar puicu(a st pe ganduri,
Si mereu prin minte-i imbl demnitatea de cuco:
MIIAI LMINLSCU
$$
Ce-i lipsete lui Chiril, ce au erii lui rieroi
Si el n-are` Astrel dansa meditand imbl pe scanduri.
Dar ii bate inimioara. La la gard se duce iari,
S prieasc iar la idol, cu-a lui pas de maiestate,
Creasta ro, pieptu-n care inima brbat bate.
Cum ar rea ea ca s-l aib de-al juniei ei toar!
Cum se teme ea acuma!... Ll o ede -o salut.
Ochii-i ard i el ii spune mguliri caalereti.
Nu! - el zice in ton liric - pentru rlacre cereti
Nu exist ingrdire, cat de nalt e trecut.`
Vrea s zboare, dar Sibylla cu a mturii magie,
La, ce poart grija scump pe-al estalelor palat,
l loete i alung caaleru-naripat...
Si in urma lui puicu(a se uita cu nebunie.
Surerin(ele lui \erther se urmeaz-n pieptu-i toate,
Dei nu ca el eroic rea cucoul s s-ucid,
Ll iubete - ea socoate cum porti(a s-i deschid,
Dar ruinea-i irginal de la scopu-i o abate.
Nu, nu! Ca din intamplare, ca dincolo rtcit,
S m arle cuma noaptea i s-mi caute chichi(.`
Si cand luna imple noaptea, trist, ea urc o cpi(,
Sare gardul i timid lin pete indrgit...
Rmane(i cu bine toate a copilriei soa(e,
Cci instincte tinuite au inins in ea recioara.
$%
MLMLN1O MORI
Ce-am s pierd gandete dansa, tot imi spun de o comoar
De pzit grea, ce odat trebuie s-o pierzi in ia(.`
Dar deodat el s-arat - ruinoas rea s zboare,
Ll alearg dup dansa - cum ar rea i cum n-ar rea,
Cum ii place s se lase prins. Sub aripa-i grea,
La se simte rericit, dei-arect suprare.
- Vrei s rugi, suspin dansul, m urti atat de tare
- 1e ursc! surade dansa cu-inocent ire(ie,
Cum s nu te-ursc, tirane, cand tu rei s-mi raci ru mie
Ll jur c nu i cere botior de impcare.
Cum s nu-i dea Poate dansa s reruze-o rugciune,
Spus cu delicate(e i poetic-rormulat
S-ar cdea ca s reziste ade bine nrocat,
lericit e c pierde ce-ndoiete pre(u-iubirei.
Ceru-ntinde sus senina-i panzrie de azur,
Ca cusut e cu stele tremurand de-aurul lor grele.
Cand o-acopr a lui aripi, cand il simte pe-a ei ele,
Inocen(a-i sangereaz, i se-ntunec-mprejur.
|ine mult aceast dulce, amoroas nerozie.
Al ei surlet se topete de-ntunericul molatec,
Simte pare c-o ptrunde un piron ro de jeratec
Ce-o omoar -o turbeaz, o-ndelir -o sraie.
Ochiorii i-i inchise, ca topit st acuma,
Si in ocea ei muiat pipiete ne`n(eles.
MIIAI LMINLSCU
$&
Ll o mangaie, o-ncredin(, c de cer a rost trimes
Si menit ca s-o iubeasc i s-i joace dulcea glum.
-1u! ea zise, ce rrumos eti, rege-al lumii de gine.
Lu te iert! amoru-(i dulce ca i miros de garor.
Si ca-n echile tragedii el rspunde-n antistror:
- 1u eti Venus in poiat, ochii ti cereti lumine.
Din istoria puicu(ei asta-i partea cea intaie,
Asta e icoana scump-a sptmanilor de miere,
Poezia-i interalu-ntre plcere i plcere` -
Optimist rilosoreaz cu cucoul, ce-o tmaie.
Dar curand al ei caracter i sim(irea ei nai
Se schimb-n cochetrie. Cucoeii cei mai tineri
implu curtea strlucit a mo(atei noastre Vineri
Si la glasul lor sub(ire ea s-arat milosti.
Al ginriei-Adonis, cu priirile-ndrzne(e,
Petit-cre blazat, ironic, cu pasiuni titanomahe,
Obiecti cronicii zilei a ginelor monahe,
Pe tipic ii race curte - Loelace de la cote(e.
Cu plcere ea admite curtea junelui galnic.
Orice-obrznicie, rug, ea ii trece cu edere,
Ca-n sultanul echi s-excite gelozie i durere -
Vai! de unde poate crede un srarit atat de jalnic!
Cci sultanul, care-o crede cum c e necredincioas,
1anrului Cicisbeo el acum cta pricin.
$'
MLMLN1O MORI
Cu curagi el se ridic, creasta-i ro se-nenin
Si lugubru el ii zice: - lugi sau mori tu, ticloase!
lt-lrumos gatu-i indoaie indrt i ii rspunde:
- Nu m-atinge-a ta insult, tu, de-origin plebeu -
Direren(a prea e mare, cine eti i cine-s eu
Lu petrec i eu rac curte cui oiesc i oriiunde.
- 1e-oi sili s lup(i cu mine! iritat strig sultanul.
i zburli penele-n cear i cu rurie s-arunc,
Lupt crunt, pe cand deoparte st nerericita prunc,
Urzitoarea Iliadei, ce ii plange Don Juanul.
Se trantesc, se rup cu ciocul i mnanc tleal -
Obosesc. Se nate-acuma pe-o minut armisti(.
Dar curand se-ncaier iari. Don Juanul cel pestri(
Cade-n sange i sultanul trambi( pe el cu ral.
Iar dona nu trdeaz ce-n sim(ire-i se petrece,
Nu trdeaz de-i durere, oioie, nepsare -
Poate ru s deie pre(ul pr(ii cei iningtoare
Si de-aceea rmsese ca i marmura de rece.
Ci proretic se arat preoteasa culinar -
Ia pe mort in poala-i sacr, de-a lui hain il despoaie,
La il spal-n ap srant, i in scumpe mruntaie
Pun miresme relurite pentru jertra mortuar.
N-inartiri misterioase peste rocul etrei srinte,
La-l intoarce, cur(indu-l de lumetile-i pcate.
MIIAI LMINLSCU
%
Palamarul ce slujete pmanteasca zeitate
n Olymp il ia i-l duce, jertra zeilor rierbinte.
Si in rasuri nesrarite, artirici de glume,
n orbiri spirituale, obsera(ii in(ate,
Despre-a artei culinare mari mistere-ntunecate,
n diin nepsare, ei stau jertra s-o consume.
Vai, de ce nu (ine nimeni o ora(ie runebr
Si nu-ntoan-un De rofvvai pentru soarta-i mucenic!
Peste-a raclei por(elane nici o lacrim nu pic.
Inima zeilor lumii, de ingrat, e celebr.
Ori n-au rost eroi in lume, in(elep(i i irtuoi -
Unii-n lupte pentru bine a lor sange i-l rsar,
Ceilal(i lang lampa alb santa ia(-i consumar
S-i lumine - ca s aib soarta bietului cuco
Oare el nu are-asemeni soarta oricrei riin(e
Surerin(ele unuia bucurii le sunt altora,
Via(a multora se stinge spre-a hrni ia(a multora
Si mancarea reciproc e-a istoriei riin(.
Bietul rac! De iu l-arunc ca s riarb-n inul cald.
Cate surere - ce-i pas celui care nu e rac!
Ce ii pas psruicei ce muncete pe-un gandac
Sau paingenul, ce suge capul mutei de smarald.
Psruica ia in sine sim(ul, gandul dintr-un greier
Ce ucide. Al lui surlet pe-al ei surlet `nau(ete...
%
MLMLN1O MORI
Si cucoul care moare nate-n cel ce-l mistuiete,
Cine tii ce sim( in surlet, cine tii ce gand in creier.
Dar sultanul spre durerea puiculi(ei lui naie,
Ce-omori-n duel pe-un tanr de-o speran(-atat de mare.
La rcoare-i pus srmanul, ca s cugete-n mustrare
L-ale codicei penale paragrare respectie.
Deci puicu(a duit singuric-acum rmane.
N-inceput ii plang soarta i prea nemangaiat,
Dar curand cucoi mai tineri implu partea neocupat
A duioasei inimioare de amor i jale pline.
La ina( ca s uite. Ca marquiza de Chatelet,
Care pe Voltaire btranu-nlocui cu Saint-Lambert.
Pentru inima-i iclean cucoeii nu se cert,
Cci din tanr in mai tanr `n-academia-i ii ie.
n curand ea pierde-n curte tot al nout(ii rarmec.
Nu-i cuco ce nu-i luase tot ce-o puic poate da,
n curand alte gini al ei nimb l-intuneca,
Cum odat-l intrecuse pe Iarun, izirul Barmeg.
n zdar le imputeaz a lor ganduri senzuale.
De - rspunde cu-ironie unul din aman(ii roti -
Inima-mi intreag-a ta e - dar ce rei - noi suntem proti,
Sim(ul imbl dup-o carne mai tanr i mai moale.`
n curand cade pe ganduri, deeni curand bigot,
Cum se-ntampl, din Phrinee deeni clugri(.
MIIAI LMINLSCU
%
Limba-i imbl, ascu(it ca la echea-i protectri( -
Poiata arurisete i ograda poliglot.
Si atunci ginreasa de cderea-i se indur:
Despr(i ginrimea cu ia( imoral
De chilia solitar a puicu(ei, ce ii spal
A trecutului pcate prin asceza cea obscur.
La cta societatea prin(elului Chiril,
A claponului lugubru cu humorul lui de bute,
Ll iubete-n ea ideea rrumuse(ei cei trecute,
n matroana desrlorit ede inc pe copil.
La edea in in(eleptul cu-artare reerend
Prototipul cucoimei, pe-al cucoilor cuco,
Cand cu rlori de-oratorie i cu ochi bisericoi,
Adancit platonizeaz in tirad somnolent.
Astrel dar rini i dansa drumul sor(ii pmantene:
Arde lumanarea ie(ii pan la un cpe(el.
Si acum la btrane(e, s-l uzeze i pe el,
La drept candel l-aprinde riin(ei suprapmantene.
Untdelemnu-n sant` pretinsa atr a bigoteriei
L acelai ce-n amoruri pmantene-a licurit,
Duhul srant in chip de porumb nu din cer s-a pogorat,
Ci mai jos de brau l-ause Iosir i l-a dat Mariei.
Iar oi, ce-n nop(i cand luna peste arruri de copaci
Ca un scut de-argint rsare, umpland lungile alee
%!
MLMLN1O MORI
C-umbre negre i dungi albe - urmri(i pe ro remeie,
Suppusand sub a ei poale mult mai mult decat doi craci,
Voi, ce-uni(i tot uniersul in zambirea min(ii scurte,
Ce cta(i gandiri de inger `n-ochii mari, care par
Dou nop(i insprancenate, - ie--n minte mcar
Cum c demonul din ochii-i e acelai de sub burt.
Ah, gandi(i o clip numai la suli(a cu arr ro
Si la rana ce o race, sangele-inocent ce-l ars -
Ca s ezi cate iluzii minte inima cea ars,
Pe cand dona e-o gin i seniorul un cuco.
Deci dar, boieri de cinste, c-mi rcui tot boierescu
Mai cu rime, mai cu orbe, cand de sam, cand de clac,
Am ajuns la aeci - m scarpin - inchid cartea mea posac
Si cu mult plecciune i se-nchin
- Minunescu.
MIIAI LMINLSCU
%"
Rive ateorice
Corabia ie(ii-mi, grea de ganduri,
De stanca mor(ii risipit-n scanduri,
A remei aluri o loesc i-o srarm
Si se izbesc intr-insa randuri-randuri.
Iar eu pe-un (rm pustiu murii in pace.
Deasupra rrun(ii-mi luna-n nouri zace,
1recand incet pustiile Saharei
Si luminand o lume care tace.
La miezul nop(ii ezi pustia plan
Nscand de suptu-i mandr caraan
De mor(i in luri lungi i, treaz,
Mergand incet spre-un is: lata Morgana.
ntr-ader: adanca deprtare
Arat un palat numai splendoare.
Printre rereti ptrunde o lumin,
Perdelele-i preau muiate-n soare.
De prin deerturi lungi i deprtate,
n iruri in scheletele uscate.
Pustiu-atunci cu caraane-sate,
Dormea ca mort sub luna care bate.
O caraan lang mine trece,
Naintea ei ine-o surlare rece.
CUPRINS
%#
MLMLN1O MORI
n iruri lungi se strecur` i se strecur`:
Lu numr unul, numr doisprezece.
Un chip atuncea de pe cal coboar.
La mine-ndreapt-a lui priire-amar
Si ra(a slab, trist, adancit
S-osoasa man o intinde-aar.
Dar s m mic nu am nicicum putere,
Cci (apn mort eram i rr rere.
Pleoapele-mi pe ochi erau lsate,
Dei prin ele eu aeam edere.
Iar umbra-n lu-i de mtase sur
D-urechea mea i-apropie-a ei gur
Si-mi spune lin i-ncet poestea mare,
Ce ca un rau etern in minte-mi cur:
Colo-n palat rezid-o rjitoare
Si om cu ochii ii de-o ede moare,
Iar celor mor(i, lumina lor adanc,
Le d ia( nop(ii trectoare.
Deci in i tu pe un schelet s-ncalici,
S ezi palatu-i in lumini opalici,
De irul nostru s te (ii in urm
Pan` la grdina ei cu rlori italici.
Si iat lul meu (i-l dau - pe ra(
S-l pui, s-acoperi ochii ti de ghea(,
MIIAI LMINLSCU
%$
Ca nu cuma s se topeasc iute
De a priirii ei tiranic dulcea(.`
M sui i plec... o umbr sunt din basme
Si o rantasm sunt intre rantasme,
Prin mana mea de o ridic se ede
Ca i prin corpul streziei iasme.
Din ce in ce cu to(ii se apropii.
Grdini lucesc i rlori creteau cu snopii,
Iar roua curge in briliante umezi -
Din crengi de arbori lumineaz stropii.
Pe scri de marmur ne suim cu to(ii
Si mor(ii-i caut prin coloane so(ii:
Sunt tineri unii ca iubirea moart,
Iar al(i` au barbe albe ca preo(ii.
Dar to(i cu to(ii sunt de om ruine
Si risipi(i din carduri beduine
Au rost gsit amara, cruda moarte
ntr-un pustiu arzand i rr rine.
Vorbesc incet... ca-n somn... i orba sun
Ca rrunze-uscate care antu-adun,
Sau ca murmurul cel rjit de ape
Cand peste codri-apare blonda lun.
Deodat-n dou irul se desrace.
n rund apare-un mandru chip ce tace,
%%
MLMLN1O MORI
Cu roii rlori de mac in pru-i negru,
Cu ochii-nchii un semn cu mana-mi race.
Lu o urmez prin galerii inalte.
Izoare ii din ase stau s salte
Si lang ele nimrele de marmur,
lpturi cereti unor miestre dalte.
Pe lucii muri auritele pilastre.
n jurul lor sunt aezate glastre,
Din care cresc bogate-ntunecoase
Ici roze negre, colo rlori albastre
Si pe rereti perdele de purpur.
Un miros rcoros sim(irea-mi rur,
Deschis lin e ua unei sale
Si noi minuni uimi(ii ochi zur.
Un pictor a-nrlorit plarondul, murii,
Cu basme mandre, cu rrumoase hurii
Si din c(ui de-argint, copr miroase
Cu rum albastru rormele picturii.
Iar pe-un dian, ascuns intre perdele
Albastre, inroiate i cu stele,
Sedea regina basmelor miastr -
Lumin lumea gandurilor mele.
La inira mrgritare-n poale
Si pe-un coor, persan, rrumos i moale,
MIIAI LMINLSCU
%&
La-ntinde surazand ca-n is i lene
A ei picioare de zpad - goale.
Ochii adanci ca dou basme-arabe
Samn cu-aceia ai reginei Sabbe,
Cum impratul Solomon ii scrie,
Cu-a lor priiri de-ntunecime slabe.
Cu ochi pe jumtate-nchii surade:
- Dei priirea-mi pe cei ii ucide,
1e uit lung la mine, tu, ce mort eti,
Pan-al tu surlet ochii a deschide.
L-al tu mormant tu eti in pragul por(ii,
Dar s te stingi nu este oia sor(ii,
Ci-n ra(a mea s lai incet s-(i cad
De pe-ai ti ochi de ghea( lul mor(ii.
ngenunchind atunci am zis in sine-mi:
,,O, dulce chip, cu mana rruntea (ine-mi
Si de pe ochi ia-mi lul trist i rece,
Cci simt btaia ren`iatei inimi.`
Si de pe ochii-mi cade cea(a sur
Si noi minuni uimi(ii ochi zur,
Cci inaintea mea stai rjitoare
Si basmu-ascul(i cu zambetul pe gur.
%'
MLMLN1O MORI

S-atuncea pier anticele portale.


n jurul meu iluminate sale
Si-n loc de mor(i riin(e ii, ce esel,
Cu hohot rad - serbeaz bachanale.
Unde-s acum rantasticele eme
Prin care luna strbtea-ntr-o reme
Acele mii nisipuri din pustie
1riesc... nici unul moartea nu i-o teme.
Cand ar aea moarte o ecinicie
De-amor, de ia( i de nebunie,
Li nu s-ar eseli atat de tare
Precum o rac in ast moarte ie.
Ici ezi remeia plin i blaie
Ce las-ncet s cad a ei straie,
Zambind rmane-n mijlocul mul(imei
Precum ar ri ieit din cald baie.
Ici una oache se-ntinde-alene
n bra(u-unui brbat ce, de sub gene,
S-arunc ochi-ntunecoi slbateci,
Setoi de patimi c-ale unei hiene.
Iar una st cu ochii ei s soarb
Pe-un echi osta cu-ntunecime oarb
Si dege(ele rine ca de cear
Si-mpleticete-n-a lui neagr barb.
&
MLMLN1O MORI
Un ras, un chiot, o uire mult -
Cu to(ii strig, nimeni nu ascult,
Ocri rrenetici sunt o desmierdare
Si desmierdarea deeni insult.
1o(i se iubesc - -o spun in gura mare.
1o(i au rcut din ia( srbtoare:
De mti razande lumea este plin,
De comedian(i i de remei uoare.
Murmure doar s-aud de prin unghere.
Unde cu glasul bland amantul cere,
Pe cand iubita gura ei, uscat
De srutri, deschide la plcere.
Ce-i lumea asta m intreb acuma:
Au nebunit-au, sau domnete ciuma
De-acopr moartea, ranele hidoase
Cu ras, cu-amorul, cu be(ii, cu gluma
Ba nu - rspunse-atunci Seherazade -
Nu, nu ii ezi aa precum se cade,
Via(a lor un is al mor(ii este,
Azi prad ei, iar mani ea o s-i prade.
Ce arli-n lume mii de genera(ii,
Popoare mandre sau obscure na(ii
De mult pierir i pe-a lor cenu
1riete... cine... ei! inmormanta(ii.
MIIAI LMINLSCU
&
Moarte i ia(, roaie-n dou re(e:
Cci moartea e izorul de ie(e,
Iar ia(a este raul ce se-nrund
n regiunea neptrunsei ce(e.
lemeia goal, curundat-n perne,
lrumse(ea ei priirilor aterne,
Nu crede, tu, c moare re odat,
Cci e ca umbra unei ie(i eterne.
Iubirea ta-i ia( - a ei iubire
L ia( iar i iar de omenire.
Voin(a ei -a ta de se-mpreun,
Atunci e surlet in intreaga rire.`
&!
MLMLN1O MORI
v vvvar, al, tvva
Lu numr, ah, plangand:
- Al nop(ii miez sun -
Al despr(irii ceas
Adanc ibr.
Adio! scump,-acum.
Al lunii disc senin
Din crengi de arbori mari
S-arat plin.
Abia din bra( te las,
De trist abia m duc.
Nainte-mi ecinic treci -
Un bland nluc.
Si zi i noapte treci -
La tine-n eci gandesc,
Copil rrumos i blond,
Ce mult iubesc!
Auzi: din codri cum
Izoare prund rstorn
Si melancolic bland
Un glas de corn.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
&"
a,i vrva carareav coarv
La-i urma crarea-n codru.
Lu m iau pe a ei urm,
Cand ajung cu ea alturi
Rsurlarea-mi mi se curm.
Mai rsurlu inc-o dat,
Zic o orb, ea tresare
Si se uit-n alt parte
Si rspuns deloc nu are.
Dar mereu de ea m-apropiu
Si orbesc i ii dau sraturi,
La se apr c-o man
Si se uit tot in laturi.
Cand pe talie-i pun bra(ul,
La se rrange, a s scape,
Dar o trag mereu spre mine,
Mai aproape, mai aproape.
Mai nu rea i mai se las.
Capul ei mi-l pun pe umr,
Pun pe ochii-nchii, pe gur,
Srutri rr de numr.
Si la piept o strang mai tare.
Rsurlarea-mi se srarete,
CUPRINS
&#
MLMLN1O MORI
O intreb de ce-i mahnit,
O intreb de m iubete.
Iar ea ochii i-i deschide
Mari, puternici, plutitori:
- mi eti drag din cale-arar,
Dar obraznic uneori.
MIIAI LMINLSCU
&$
De ce vavaret ,acvv...
De ce m-ndrept -acum la tine iari
Cci rr` de tine n-am de spus nimic...
Si azi nu-mi pas lumea ce-o s zic
De-acest poem, in contr-mi, spre ocar-i.
De grija ei un rir de pr nu-mi pic...
S ieie dar copiii mei in ghear-i,
Prerea ta, iubit i blond toar,
De ea m bucur i de ea mi-e rric.
Amor i moarte sunt in dumnie:
Amic acestei des am cutat-o,
Ci-n drumul ei m-am dat, copilo, (ie...
Via(a mea din nou ai catigat-o
Si orice road-a ei i armonie
A ta-i cu drept: deci i pe-aceasta - iat-o!
CUPRINS
&%
MLMLN1O MORI
Cvaiva ta tive
Gandind la tine rruntea-acum m doare.
Nu tiu ce rost mai are-a mea ia(
Cand n-am aut o clip de dulcea(:
Amar etern i isuri pieritoare!
De ce in noapte glasul tu inghea(!
Vedea-or ochii-mi inc-o dat oare
lrumosul trup, - remeie zambitoare! -
Ce mi-a rost dat s-l strang o clip-n bra(e
1u, blond noroc al unui is deert,
1u, isul blond unui noroc ce nu e,
De-i mai eni, s tii c nu te iert.
Cci dorul meu mustrri o s-(i tot spuie
Si srutandu-te am sa te cert
Cu desmierdri cum n-am spus nimruie.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
&&
Cartite
Shakespeare! adesea te gandesc cu jale,
Prieten bland al surletului meu,
Izorul plin al canturilor tale
mi sare-n gand i le repet mereu.
Atat de crud eti tu, -atat de moale,
lurtun-i azi i linu-i glasul tu,
Ca Dumnezeu te-ar(i in mii de re(e
Si-ne(i ce-un e nu poate s te-ne(e.
De-a ri trit cand tu triai, pe tine
1e-a ri iubit atat - cat te iubesc
Cci tot ce simt, de este ru sau bine,
- Destul c simt - tot (ie-(i mul(umesc.
1u mi-ai deschis a ochilor lumine,
M-ai in(at ca lumea s-o citesc,
Greind cu tine chiar, iubesc greeala:
S-aduc cu tine mi-este toat rala.
Cu tine da... Cci eu am trei izoar
Din care toat mintea mi-o culeg:
Cu-a ta zambire, dulce, lin, clar
A lumii isuri eu ca rlori le leg,
Mai am pe-un in(elept... cu-acela iar
Problema mor(ii lumii o dezleg,
S-apoi mai am cu totul pentru mine
Un alt maestru, care iu m (ine...
CUPRINS
&'
MLMLN1O MORI
Dar despre-acela, ah, nici orb nu e.
Ll e modest i totui roarte mare.
S tac el, s doarm ori s-mi spuie
La nebunii - tot in(elept imi pare.
Si ezi, pe-acesta nu-l spun nimnuie.
Nici el nu rea s-l tie oriicare,
Cci el rea numai s-mi adoarm-n bra(
Si decat tine mult mai mult m-na(!
MIIAI LMINLSCU
'
Pe vavri iva...
Pe ganduri ziua, noaptea in eghere,
Astrel ia(a-mi tot in chinuri trece -
Va rea natura oare s se plece
La ruga mea - s-mi deie ce i-oi cere
Nimic nu-i cer decat mormantul rece,
Repaos lung la lunga mea durere -
Decat s port iubirea-mi in tcere,
Mai bine ochiu-mi moartea s mi-l sece.
Cci lumea e locaul ptimirii:
Un chin e alu-i, iar gandul spuma,
Dureri ascunse rarmecele ririi.
O dat te-am zut - o clip numa -
Si am sim(it amarul omenirii...
Ce-am rolosit c-l tiu i eu acuma
CUPRINS
'
MLMLN1O MORI
1v cei o cvrtevire...
1u cei o curtenire
n glum - i doreti
S-(i spun a mea iubire
n ersuri rran(uzeti.
Dar eu sunt melancolic
Si nu tiu s rspund.
Nu pot s-mbrac in glume
O tain ce ascund.
1u razi i-(i razemi capul
De umru-mi incet,
Si-n ochii mei imi cau(i,
Vicleano, aa cochet.
1u ezi c in iubire
Nu tiu ca s glumesc,
Nu-(i pare oare bine
C-atata te iubesc
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
'
Dorvi!
De ce te temi au nu eti tu cu mine
Las` ploaia doar s bat in rereti -
Las` antul trist prin arbori s suspine,
lii linitit tu! Cu mine eti.
Ce te-ai sculat i te ui(i in podele
Uimit pari i pari a atepta.
Nu po(i edea cu ochii printre ele -
Vrei s-(i aduci aminte de cea
Las-te-n perini - eu i(i oi da pace.
Dormi tu - i las s rman detept.
Pe cand citesc, intotdeuna-mi place,
Din cand in cand s cat la tine drept,
S d cum dormi...
s te admir cu drag...
Cu gura-abia deschis-ncet respiri,
De pe condei eu man-atunci retrag.
Ptrunde pacea tristele-mi gandiri.
lrumoas eti... o prea rrumoas rat.
Ca marmura de alb-i a ta ra(.
mi ine s alerg la tine-ndat
S-astrel cum dormi s te cuprind in bra(.
Dar te-ai trezi... pcat! i nu m-ndur.
Dormi linitit c-un bra( pe dup cap.
CUPRINS
'!
MLMLN1O MORI
Din cand in cand cu ochiul eu te rur,
Din cand in cand din man cartea scap.
Si-s rericit... Pulseaz lunga reme
n orologi cu paii unirormi...
De ce te temi Cu mine nu te teme!
De nu te culci, te culc cu sila... Dormi!
MIIAI LMINLSCU
'"
v fereatra aere vare
n rereasta despre mare
St copila cea de crai -
lundul mrii, rundul mrii
lur chipul ei blai.
Iar pescarul trece-n luntre
Si in ape ecinic cat -
lundul mrii, rundul mrii,
Ah! de mult un chip i-arat.
Spre castel rodat ochii
N-am intors i totui plang -
lundul mrii, rundul mrii
M atrage in adanc.`
CUPRINS
'#
MLMLN1O MORI
Coborrea aetor
Din mun(i btrani i din pduri mre(e
Se nasc izoare, ropotind se plimb,
Deprind pe rand oceanica lor limb
Si sunt in codri pustnici cantre(e.
Sprgand prin stance albia lor stramb,
Se legn line i rac aluri cre(e.
n drumul lor ia rirea mii de re(e -
Aceleai sunt, dei mereu se schimb.
Dar cu adancul apei s-adancete
n glasul lor a sunetului scar.
Deine trist - randuri-randuri crete,
Pn` ce urnindu-se in marea-amar
- Ca rluiu mandru, ce-ostenit mugete -
Al tinere(ei dulce glas de mult uitar.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
'$
Maria 1vaor
De ce cu ochii-ncremeni(i sub bolte
De marmur - tu-l prieti cu spaim crud
Pandeti ca leii, rruntea ta asud
Si pumnu-(i rea mania-i s-o dezolte.
Secertorul tu l-ai pus la trud
Si snopi de ie(e sunt a lui recolte,
Pentru-al lui cap ai inrruntat reolte
Si astzi sim(i c strangi la piept pe-o iud.
1e-nal(-n cer inidia ulgar
Cci tii din lorzi junghia(i a race
Lui labiano a mrirei scar.
1u eti regin i astrel i(i place.
Cine te ede, slab obraz de cear,
Stiind rurtuna ie(ii tale - tace.
CUPRINS
'%
MLMLN1O MORI
De rorbiti va fac ca vava
De orbi(i m rac c n-aud,
Nu zic ba i nu laud,
Dn(ui(i precum ine,
Nici uier, nici -aplaud,
Dar nime nu m-a race
S m ieu dup-a lui rlaut,
L menirea-mi: aderul
Numa-n inima-mi s-l caut.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
'&
ivartita ovevirea...
L impr(it omenirea
n cei ce or i cei ce tiu.
n cei dentai triete rirea,
Ceilal(i o cumpnesc -o scriu.
Cand unii (ese haina remei,
Ceilal(i a remii coji adun:
Via( unii dau problemei,
Ceilal(i gandirei o supun.
Dar pace este intre danii:
Ce unii rac iau al(i` aminte,
Cci pan azi domnete-ntr-inii
A cr(ii tale graiuri srinte.
N-a intrat iermele-ndoielii,
Copil e ochiul lor cand ede,
Cin(a d urmand greelii,
Cci omul tot in tine crede.
Al rului geniu arate-mi
Un om din i( pmanteasc,
Ce-ar ri-ncercat ale lui patemi
Naintea ta s-ndrept(easc,
Cci buni i ri triesc in tine,
Cuantul tu e calea lor -
De-a lor abateri li-i ruine,
Cci tu eti (inta tuturor.
CUPRINS
''
MLMLN1O MORI
Virtutea nu mai e un merit,
Cci merit nu-i cand nu e lupt.
Asupra ta ei nu se-ntrat
Cu ia(a-n joc, cu mintea rupt,
Manand cu anii colbul colii,
Li cred rr-a ri in(eles,
Din cr(i strechi roase de molii
i implu mintea cu eres.
Li nu ptrund a ta mrire -
Minune-i pentru danii tot.
Necercetand nimic in rire,
Nimic nu tiu, nimic nu pot,
Cci nu-i supus lmuririi
Gandirea-n capul in(elept -
La toate rarmecele ririi
Se bat cu manile pe piept.
MIIAI LMINLSCU
!
ovet atiric
Picat-(i este mana ta de streche,
De miti in eci condeiul pe hartie -
Dureaz-un ir sau rabric o mie:
Cuinte-nou-or ri, dar blaga eche.
Ce are-n gand un om, aceea scrie,
Nimica nou tu n-ai de spus, Ureche,
Cu Pantazi riind pe eci preche,
1u izodeti, cel mult, ce dansul tie.
|i-asamn rruntea unei ii paragini
Si ant i plea sunt a tale scrieri,
De zei lipsite, ai! a tale pagini.
Zdarnic paiul sec al min(ii-l trieri,
Drapandu-i golul ei cu reci imagini:
Nimic nu iese dintr-un dram de crieri.
CUPRINS
!
MLMLN1O MORI
.i vo,tri tiveri...
Ai notri tineri la Paris ina(
La gat craatei cum se leag nodul,
S-apoi ni in de rericesc norodul
Cu chipul lor iste( de oaie crea(.
La ei ii casc ochii si nerodul,
C-i ede-n birje rsucind musta(,
Ducand in din(i (igara lungrea(...
Li toat ziua bat de-a lungul Podul.
Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se stramb:
Stalpi de bordel, de crame, carenele
Si ia(a lor nu i-o muncesc - i-o plimb
S-aceste mrruri rade, uurele,
Ce au uitat pan` i a noastr limb,
Pretind a ri pe cerul (rii: stele.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!
v tiravi eve ,i vivvv cvt
n lir-mi geme i suspin-un cant,
Cci eu imi rs acum eninu-n ant.
Prin minte-un stol de negre ganduri trec:
Spre casa cea din patru scanduri plec,
Gemand, plangand eu rruntea pun pe mani,
Se rumpe surlet, mi se rupe san,
Scpare caut in zdar de chin...
S stingi un dor ce-n sanu-mi arde - in`!
Cand te doresc eu cant incet-incet:
Plec capul la pmant incet-incet
Si glasul meu rsun tanguios
Ca tristul glas de ant incet-incet.
Si orice is, orice dorin(-a mea
Lu singur le-am inrrant incet-incet.
Sgeata doar a crudului amor
n surlet mi-o implant incet-incet
Si simt eninul ptrunzand adanc...
Cu sangele-l rrmant incet-incet
Si nu-mi rmane decat s pornesc
Spre al meu trist mormant incet-incet.
CUPRINS
!!
MLMLN1O MORI
.l, cervtav ae ta oaii
Ah, cerut-am de la zodii,
De l-al sor(ii mele raur,
Dulcii sanului tu rodii
S-al tu cap scldat in aur.
S-ale tale mani de cear,
lruntea-mi rece s desmierzi,
la(a alb-n prul galben
Si-indrtnici ochii erzi.
S-astzi tu de bun oie
lericit-n bra(e cazi-mi,
Capul tu scldat in aur
De-al meu umr tu il razimi.
Astzi tu de bun oie
mi intinzi dulcea ta gur:
Soartea mi le-a dat pe toate
Cu asupra de msur.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!"
.i e i ivti ae vai
Azi e zi intai de mai,
Azi e ziua de Armindeni,
Lu te cat, drgu(a mea,
Lu te caut pretutindeni.
Lu te cer de la izor,
De la codrul cel de brazi,
De la antul ce loi
Blsmind al meu obraz.
ntreb mun(ii cei inal(i,
De la rauri eu te cer:
De-au zut cuma ascuns
Al ie(ii-mi giuaer.
Cu-al tu zambet rasr(at
Si cu dulcile cusururi,
1e-am iubit, copil drgu(,
1e-oi iubi de-acum i pururi.
1e iubesc rr` de-mputri,
lr urm de cire -
Dar, ai, nu te gsesc
Nicire, nicire.
CUPRINS
!#
MLMLN1O MORI
Ce ,ote,ti att ae taivic...
Ce opteti atat de tainic,
1u, izor de canturi dulci
Repezind blaia und,
lloarea (rmului o smulgi
Si o duci, o duci cu tine,
Vajaind incet pe prund,
Ale tale unde rloarea
Cine tii unde-o ascund
Astrel trece i ia(a-mi,
Dar o rloare-n alu-i nu e,
Nici nu spun ca tine doru-mi
Nimruie, nimruie.
Ci eu trec tcut ca moartea,
Nu m uit la echii mun(i,
Scris-i soarta mea in cre(ii
ntristatei mele rrun(i.
Numai colo, unde teiul
Las rloarea-i la pmant,
Lu incep s mic din buze
Si trimit cuinte-n ant.
Vis nebun, dearte orbe!
lloarea cade, rece cantu-i
Si eu tiu numai atata
C-a dori odat` s mantui!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!$
eveia... Mar ae cearta
lemeia Ce mai este i acest mr de ceart,
Cu masca ei de cear i mintea ei deart,
Cu-nrricoate patimi in rire de copil,
Cu rapta rr noim, cand crud, cand cu mil,
A isurilor proprii etern jucrie
Un is tu eti in minte-i - i astzi te mangaie,
Iar mane te ucide. Cu-acelai ras pe buz
La azi ascult oapta-(i de-amor s o auz,
Iar mani cu mii propuneri te chinuie i tie
C orice ner in tine il rumpe i-l sraie.
Comediant eche ca lumea - comedie
La joac azi - juca-a de astzi ani o mie,
Cu-aceeai masc mandr, neted, mictoare -
Si cel iubit de dansa azi rade, mane moare.
Si ast nerozie, cruzime intrupat,
n lumea cea de chinuri ea oare ce mai cat -
La, cea ce nu gandete, gandind doar cu gura
Cci srutri i orbe de-amor i-a dat natura,
Si rasul cel mai esel, zambirea-mbttoare,
Atata-n(elepciune e-n gura ei de rloare,
Atata-n(elepciune pari a edea, -atata
Plcere pare-aduce in inima-amrat,
Cand capul c-oboseal pe umru-i (i-l culci
Sau cand te ui(i in ochii-i uciztori de dulci,
ncat chiar mantuirea cea ecinic (i-o srermi
Si redeii un Sisir - sacririci pentru iermi:
S le compui in lume o hain-n genera(ii -
Sacririci i mandrie, i minte, -aspira(ii.
CUPRINS
!%
MLMLN1O MORI
O, moarte, dulce-amic - sub mantia ta larg
Acoperi rerici(ii - i magica ta arg
Atinge cate-o rrunte de om, ce te dorete:
l race ca titanii, detot despre(uiete,
Despre(uiete lumea, pe sine - i-n srarit -
Despre(uie gandirea c e despre(uit,
Priete ast ia( ca pas spre mantuire,
Ocazie durerei, o lung adormire
n inimi spimantate - un chin i o poar,
Ce eacuri ce trecur pe umeri i-ncrcar.
A ie(ii comedie micat e de aur -
Cand scena astei ie(e e-al mantuirii raur.
Ironic e ziua ce esel te priete
Pe cand in rire-o riin( pe alta prigonete,
Ironic-i micarea a rlorilor in ant
Cand sug cu rdcina ia(a din pmant,
Ironic e pmantul - isternic de ie(e
Cand sanul lui ascunde semin(e mii, rzle(e,
Care ieind odat l-a soarelui lumin,
Cu capul se salut, se sug cu rdcina.
O lupt e ia(a i toat rirea-i lupt,
Milioane de riin(e cu ziua intrerupt
Sus(in prin a lor moarte, hrnesc prin putrezire,
Acea rrumoas hain ce-acopere pe rire.
n an crea(i la orbe i le-azarli(i in ant:
Plodirea este rolul remeii pe pmant.
Prii(i acele rasuri, zambiri, isri, suspine,
Dorin(a de plodire o samn in tine.
Ce certa(i cu noaptea i buigui(i cu luna
De-(i race-o, de nu-(i race-o... totuna e, totuna.
MIIAI LMINLSCU
!&
De nu-(i ri oi in lume din nou s prsi(i neamul,
Oricare it uie, oricare tont e-Adamul
Vie(ii iitoare... i rie-un par de gard,
lemei rmaie-n lume, de doru-i toate ard.
O, moarte! - nu aceea ce-omori spre-a nate iar,
Ce umbr eti ie(ii, o umbr de ocar -
Ci moartea cea etern in care toate-s una,
n care tot s-arund, i soarele i luna,
1u, care eti enigma obscurei contiin(i,
Cuprins-abia de-o minte, din miile de min(i,
1u, stingere! 1u, caos - tu, lips de ia(,
1u, ce pan` i la geniu spui numai ce-i in cr(i,
O, slab rulgerare... cea, crui nu te teme,
nghe(i nerul ie(ii din rugtoarea reme,
Cand al(ii cu-a lor ganduri mereu in lume sap,
- Istorie e ia(a ce scris e pe ap, -
Pe tine, dulce-amic, pe tine, intuneric,
1u, care c-o surlare stingi jocul cel reeric
Al lumii sclipitoare - pe tine, gand de noapte,
1e stinge o remeie cu tainicele-i oapte.
Nimic nu e in oapta-i - tii tu ce ea optete
La nu m rea pe mine - pe tine te urte.
Cand imi zambete mie, ea-atunci s-a pus la pand,
1u eti jertra la care (intete-a ei izband,
La n-a tiut odat, c ce oiete-i alta -
C tu eti inamicu-i i c eu sunt unealta.
Unealt chinuit! unealt de ocar,
Cand eu cunosc prea bine iubirea c-i amar,
M mint pe mine insumi, doresc i cred c-amorul
lolos mi-aduce mie...
!'
MLMLN1O MORI
Cava teav ravt, 1ereva...
Cand te-am zut, Verena, atunci am zis in sine-mi:
Zor oi pune min(ii-mi, sim(irii mele lact,
S nu ptrund dulce zambirea ta din treact
Prin uile gandirii, cmara tristei inemi.
Cci nu oiam s ard pe-al patimilor rug
Al gandurilor sange i surletu-n cantare-mi,
Si nu oiam a ie(ii iluzie s-o sraremi
Cu ochii ti de-un dulce, puternic icleug.
1e miri atunci, crias, cand tu zambeti, c tac:
Lu idolului mandru scot ochii blanzi de erpe,
La rodul gurii tale gandirile-mi sunt sterpe,
De crnurile albe eu rlcile-(i dezbrac.
Si pielea de deasupra i buzele le tai.
Iidoasa cp(in de pru-i despoiat,
Din sange i din rlegm scarbos e inchegat.
O, ce rmase-atuncea naintea min(ii-mi Vai!
Nu-mi mrejuiai gandirea cu perii ti cei dei,
Nu-mi ptrundeai, tu idol, in gand rodinioar,
Pentru c por(i pe oase un obrzar de cear,
Preai a ri-nceputul rrumos al unui le.
Oricat rii mldioas, oricum rie-al tu port,
Si bland ca un inger de-ai ri cantat in psalme,
Sau dac o heter jucand bteai din palme,
Prieam de o potri c-un rece ochi de mort.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!
De dulcea iscodire eu m reream in laturi.
n eci ctam in surlet mania s-o intrt,
Ca lumea -a ei chipuri s-mi par is deert
De muiereti cuinte i lunecoase sraturi.
Uor te biruiete portirea rrumuse(ii,
Ziceam - i o priire din arcul cel cu gene
1e-na( crud durerea riin(ei pmantene
Si-n inim i(i bag el iermele ie(ii.
Venin e srutarea pganei zane Vineri,
Care arunc-n inimi sge(ile-ndulcirii,
Dizbrbteaz mintea cu lul amgirii -
Deci in zdar (i-i gura rrumoas, ochii tineri.
Decat s-ntind priirea-mi, ca mani rr de trup,
S caut cu ei dulcea a ochilor ti raj,
n por(ile acestea mi-oi pune mana straj.
De nu - atunci din rrunte-mi mai bine s mi-i rup.
!
MLMLN1O MORI
Pieravt iv vferivta...
Pierdut in surerin(a nimicniciei mele,
Ca rrunza de pe ap, ca rulgerul in caos,
M-am inchinat ca magul la soare i la stele
S-ngduie intrarea-mi in ecinicul repaos,
Nimic s nu s-aud de umbra ie(ii mele,
S trec ca o surlare, un sunet, o scanteie,
Ca lacrima ce-o ars zdarnic o remeie...
Zdarnica mea minte de isuri e o schele.
Cci ce-i poetu-n lume i astzi ce-i poetul
La glasu-i singuratec s-asculte cine ra.
Necunoscut strecoar prin lume cu incetul
Si nimene nu-ntreab ce este sau era...
O boab e de spum, un cre( de al, un nume,
Ce timid se cuteaz in eacul cel de rier.
Mai bine niciodat el n-ar ri rost pe lume
Si-n loc s moar astzi, mai bine murea ieri.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!
Mai clivvit atata cv rorbe ae ivbire
M-ai chinuit atata cu orbe de iubire,
Cu srutri aprinse i cu imbr(ori!
Stiai c-o miestrie ce nu am cunoscut-o
Ca nerul cel din urm in mine s-l trezeti.
Demonic-dureroas era acea sim(ire -
Dureri iar nu plcere a tale srutri...
Si pan-acum imi pare c tu eti un biat
Ce-n haine de remeie iret s-a imbrcat.
Si Dumnezeu te tie... 1u ai un san rrumos,
1u ai o gur plin i ro oluptoas,
Si prul tu cel negru in unde de-abanos
Ajunge pan` la ale in unde luminoase,
Si orba ta e ie i ochiul languros
Si mana ta cea rin e dulce, mangaioas,
Si totui mi se pare c-n rire-(i e-o greeal
De umpli al meu surlet c-o boare de rceal.
Si tii, nerericito, c ochiul ru m-atrage
Ca un magnet - i totui in tain il respinge.
Credeam intaia dat c te iubesc - dar simt
C sangele meu este duman la al tu sange.
Ah! cine m-a pus oare s-(i spun intr-un ceas ru
C te iubesc... Iubirea de surlet nu te stinge
Cum stinge-ast sim(ire - ca i o piaz rea -
Surlarea, mintea, pieptul, singurtatea mea.
CUPRINS
!!
MLMLN1O MORI
Dar am lsat eu iute al riin(ei tale cerc.
Ca dintr-un somn magnetic eu m-am trezit indat...
Prezen(a ta rodat in ia(a-mi n-am s cerc -
Cci de o dureroas be(ie m imbat.
Nu tiu nici ce gandiri am, nu tiu nici unde merg
Si simt c toat rirea imi e intunecat...
Ai ri ucis i capul i inima din mine
Dac-n a tale la(uri eu m-a ri prins mai bine.
Cuantu-mi pentru tine nu aea in(eles,
Cuantul tu pe mine m inciuda adanc.
Cu cat-amrciune i(i rspundeam ades,
Cum imi plcea in surlet ca s te rac s plangi
Si printr-o nedreptate prea c m rzbun
Dac din a mea cauz plangeai tu re odat.
Ah! surletele noastre nu sunt derel armonici
Si sunt ca dou note cu totul discordante...
Cu tine numa-n lume putere-a rr mil
S riu... Cci tu pe mine m-ai rcut slab i moale,
Cu-a tale orbe ane pierdut-am seri ori zile...
M-ai speriat adesea cu-a tale ganduri goale...
Dar nici nu eti remeie... Un demon tu imi pari,
Ce-ascunde roc din 1artar i-o cumplit rceal.
lr` nici o armonie e toat ia(a ta,
1u eti cumplit de bun, cum eti cumplit de rea.
Cum mul(umesc eu soartei c am scpat de tine,
lr-a comite, doamn, pcatul motenit.
Azi iari m d singur i rericit i bine!
MIIAI LMINLSCU
!"
Azi muza mea m cat cu ochiul linitit.
Acele nop(i turbate de doruri i suspine
S-au dus ca un is negru, slbatec i urat!
Azi iari capu-n isuri eu il curund prin cr(i
Si in tcere umblu prin norii cei deer(i.
Si in rereastr antul cu degetele pare
C bate lin i dulce i ajaie incet,
Urechea iar imi sun in linite i iar
Simt inima c-mi bate de-un dor inpiet!
n minte mi se-adun mii isuri zambitoare,
Cci nu te d pe tine, ce crud le-ai spriet
Din tainica lor umbr... Si surletu-(i rierbinte
Abia-mi mai e o slab aducere aminte...
!#
MLMLN1O MORI
Pevtrv airea avvtvi
Dac auzi in aer cantare dulce, eche,
O taie chiar cu sila de la a ta ureche -
Cci cantecele-acestea te-nchin desmierdrii
Si-(i leagn sim(irea pe undele uitrii,
Se ars inluntru-(i a aerului miere
Slbnogindu-(i mintea i mandra ei putere
Si acea socoteal mrea(-mbrbtat
A surletului mandru o-ntunec indat.
Prea dulce adormire in aer curge miere
Si inima-(i brbat deine de muiere,
Iar mintea ta cu partea ei cea nlucitoare
Nu inceteaz-n rorme a plmdi, uoare,
Acele chipuri mandre in cantec in(elese:
Cu chipuri ptimae se imple ea adese.
Cand cantre(ii nu-i ezi -a ri muieri se-ntampl,
Atunci se bate-n tremur sangele tu sub tampl
Si-n primitorii creieri indat el incheag
Portite chipuri albe - remei cu rirea drag.
Nu rluiera(i de-aceea urechea-n ersul iambic:
Picioru-uor se mic in saltul ditirambic,
lr de randuial, i dulce i molatec,
Ca ceara ea i(i race surletul muieratec.
De rei s scapi de ele, de-urmarea lor amar,
Astup-a ta ureche tu singur chiar - cu cear.
Nu spune-un basmu numai poetul cel orbare(
De eroul Odisse cel mult meteugare(:
Si-au astupat cu cear urechea, s se culce,
La glasul de siren adormitor de dulce,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!$
S-astrel putut-a numai corabia-i s-o poarte
Pe lang a lor ostro aductor de moarte,
Dori paz i ie, urechii, in(eleptul,
Cu gandul s-i rereasc i inima i pieptul.
Cci rr` de randuial e al remeii ers,
Ca de pe-o tabl gandul din minte (i l-a ters:
1e rarmec, urechii neaand inlitoare,
Sirena desmierdrii de moarte purttoare.
Cu drept cuant de-aceea se prihnesc de carte
Asirienii antici din Asia departe,
Ce nu se-mbat ins nicicand cu dulce in
Ci cu cantri molateci, cu-al glasului suspin.
Li schilozesc bie(ii ca glasul s-l sub(ie,
Ca gura lor ca gura muierilor s rie.
Preau c-a lor riin(e sunt cu muierea gemeni,
Cantau cu glasul dulce i rugtor asemeni.
La canturi desrranate ei ascultau cu haz,
Se imbtau de patimi, se imbrcau cu-atlaz
Si numai in odihn i-n desrtri de rand,
Culca(i pe sub umbrare, triau ei putrezind
n dulce leneire i nu erau destoinici
S-asculte glasul aspru al trambi(ei rzboinici:
Irnindu-i nlucirea cu ganduri moi, bie(ii,
S par cantre(e - c le sunt cantre(ii.
Cu cele-ndulcitoare a oamenilor glasuri,
Cu zicturi s-asamn` i glasul cel de pasri.
Ba-mptimit se poate s rie omul oare
Pentru jiine-adesea i necuanttoare.
!%
MLMLN1O MORI
Onorie-mpratul mai mult iubea acua
Decat cetatea Roma - pe Roma c(elua.
Mai mult decat pe oameni, inimi imptimite
Iubesc rlori, iubesc pasri cu penele-mpestrite.
Sunt oameni cari ecinic cu oameni nu se-mpac.
Si Xerxes se-ndrgete mai iute de-un copac:
Platanu-mpodobete el ca pre o mireas
Si spanzur in crenge gherdamuri mult rrumoas,
De ramuri el atarn cercei i cu inele
Si rdcina ezi-o inrrumse(and br(ele.
Si arru-ncununeaz surguci imprteti
S semene cu-o mandr crias din poeti,
S-astrel impodobindu-l, el rdcina-adap
Cu o mult pre(ioas, mirositoare ap.
Spre a-i pzi mireasa de orice ochi obraznic,
Strjeri el pune-n poart, epitrop pune paznic.
Iar despre-un alt se spune c mult au indrgit
P-un chip pe care singur cu mana-i l-a cioplit:
Srut,-mbr(ieaz el propria rptur
Si l-ale ei genunche-i d surletul pe gur.
Ll singur se jertrete.
MIIAI LMINLSCU
!&
Pieravta evtrv vive, vbiva
riv tvve treci!
Pierdut pentru mine, zambind prin lume treci
Si eu s-mi tiu osanda... sa te iubesc in eci,
n eci dup-a ta umbr eu bra(ele s-ntind,
De-a genelor micare ndejdea s mi-o prind,
Zambirea gurei crude s-mi rie al meu crez -
Purtand in surlet moarte, tu esel sa m ezi.
lii binecuantat i rericit tu,
Copil cu pr de aur, ce mintea mi-o pierdu.
Veninu-amrciunii i anii-mi pustii(i
n cumpn uori-s pe lang-al tu capri(,
Si-n a mea socotin( m simt atat de mic -
1u eti odorul lumii i eu m simt nimic.
Da, da... numai natura dreptate are-n eci,
Copil cu gur cald, cu mici picioare reci,
Cci ea-n in(elepciune-i creeaz-astrel de chip
Pe lang care toate sunt plea i nisip.
Ironic pare-a zice: nemernici ramtori,
Visat-a(i reodat asemenea comori
Pe tine-apoi te-arat in dreapta ei mandrie:
1urband de-mptimire, murind de gelozie,
1e d cum al tu zambet oioas multor drui,
C esel i dulce orbeti apoi oricrui
Si risipeti priirea-(i - cand eu pentr-un cuant
Din gura ta cea dulce, m-a duce in mormant.
CUPRINS
!'
MLMLN1O MORI
Atata de rrumoas... i tot numai remeie
Ah, am crezut o clip c eti poate o zeie,
Ca marmura de rece c treci pe lang oameni,
Din riin(e muritoare nici uneia nu-i sameni,
S-atuncea, ca in ceruri o steau, s te-ador -
O, dulce chip de inger i totui muritor!
Da, muritor... blestemul al lumei acesteia:
Crezi c te-nchini la soare -ai adorat scanteia -
Lu caut pe-n(eleptul cel mai nebun - arate-mi
O singur remeie lipsit ce-i de patemi
Si eu... eu il oi crede, in stare tot s cred:
- Numai a ei rptur de inger dac-o d -
C niciodat buza n-atinse-o alt buz,
C niciodat-urechea de-amor nu ru s-auz,
C niciodat ochii-i n-opri c-un bland repaos
Pe-o ra( brbteasc... c ea nu s-a adaos
n gandu-i sau cu rapta in randul altei ie(i...
Le cred, le cred pe toate... de ce nu mi-o spune(i
Spune(i c-i ca omtul din proaspt abia nins,
Colanu-i nici o man, ca noi, i l-a descins,
C gura i-i recioar, c ochiu-i e irgin
Si mana asta dulce, ca rloarea cea de crin,
C nu a strans-o nimeni, c n-a rspuns cu strans -
C setea de iubire pe ea n-o au atins.
Dar ai, e rea rrumoas! Putut-a sta-mproti
- Plcerea-ademenete, dorin(a-i gurali -
MIIAI LMINLSCU
!
Acelor orbe calde, optite cu durere,
Ce aerul il implu i inima de miere
Putut-a impotria atatora s steie
Cand e aa rrumoas, cand nu-i decat remeie
Ca to(i s riu ca danii s riu iclean r(arnic
S cumpr cu un zambet, un zambet iar zdarnic:
Via(a adoratei i gingaei copile
S o ptez cu umbra plcerii unei zile
Si s iubesc ca danii... cand partea cea mai bun
Din inima-mi i minte i-a ei pe totdeauna
O, tu! tu dumnezeul i ia(a ie(ii mele,
Priete-amrciunea-mi i spune, nu (i-i jele
Nici astzi al tu surlet de mine nu se-ndur
Via(a-mi se nutrete din acea dulce gur,
De-un zambet, de o orb ce mi-o arunci de mil -
S te iubesc atata nu e pcat, copil
Pe maic-mea srmana atata n-am iubit-o,
Si totui cand pe dansa cu (rn-a coperit-o,
Prea c lumea-i neagr, c inima imi crap
Si a ri rut cu dansa ca s m puie-n groap...
Cand clopotul sunat-au, plangea a lui aram
Si rtcit la minte strigam: unde eti, mam
Prieam in rundul gropii i lacrimi curgeau rau
Din ochii mei nerednici pe negrul ei sicriu,
Nu tiam ce-i de mine i cum pot s rman
n lume-atat de singur i-atata de strein,
!
MLMLN1O MORI
Si inima-mi se stranse i ia(a-mi sta in gat -
Dar ca de-a ta iubire tot nu am plans atat.
O, demone, ia(a-mi i surletu-mi de rei,
De ce mai stai pe ganduri, de ce nu mi le cei
De ce m-neal ochiu-(i cu zarea-i, cu seninu-i,
De ce cu uurin(, atat, atat m chinui
Ajung-(i... m omoar mai bine... i destul.
De orbe i de zambet s nu mai riu stul
A mamei amintire eu unu-n stare-am rost
S (i-o sacriric (ie i sunt atat de prost
ncat tot numai (ie ia(a-(i mul(umesc,
n dar parc mi-ai da-o... i parc o primesc
Ca orbul, ca un caine, cci ezi in stare sunt
Pe prarul urmei tale cu rruntea la pmant.
Si tu mi zambeti vie, cum altora zambeti,
Cum poate-ai spus-o altor tu-mi spui c m iubeti -
Si eu eu sunt ca al(ii Si tu ezi i in mine
Pe-amantul unei zile, pe-un Don Juan, pe-un caine
Ce-i dai i cu piciorul i dup ce-l desmierzi
O, rade-m, o, casc in ra(-mi...tu m pierzi!
Cochet, lunecoas, linguitoare, rece -
Cu ia(a-mi srramat uratul tu petrece,
Si s te ezi priit cu patim, cu jind,
S ezi c cel mai tare se race om de rand,
Cu gura numai spum se pleac in genunchi,
- Prielitea aceasta te bucur-n rrunchi -
MIIAI LMINLSCU
!
S-l ezi c la picioare-(i se taraie un ierme
Si recea-(i ironie mai mult inc s-l srerme.
O, cat de bine tii tu natura ce a rut
Cand a rcut zpad i diamant din lut,
Stii ce oiete dansa cu ochii-(i strluci(i -
La rea prin o zambire s rim nererici(i.
S d a ta rptur s nu mai ri ajuns!
Ce demon oare-n cale-(i m-a pus ca s ptrunz -
Si de sub rrunte ochii mai bine i-a ri rupt
Decat s sorb din ochii-(i eninul ce l-am supt,
Decat s riu un preot la un astrel de cult,
Mai bine-mi rupeam capul -a ri pierit de mult!
Si totui, totui, scumpo... de nu te-a ri zut,
Au ast bog(ie de-amor a ri aut
Durerea-mi este drag, cci de la tine-mi ine
Si imi iubesc turbarea, cci te iubesc pe tine,
Urte-m, priete la mine cu dispre(,
S te iubesc prin astea tu mai mult m ine(i.
Spune(i-mi cum c ra(a o masc e de cear
Si mai mult o s creasc iubirea mea amar!
C-n lupanar zut-o-a(i jucand, btand din palme,
Si o s-mi par-un inger, in gandul lui cu psalme!
Spune(i de ea tot rul de re(i s-nnebunesc:
C-i heter, un monstru, c-i Satan - o iubesc!
!!
MLMLN1O MORI
O, avtce iver btva...
O, dulce inger bland,
Cu ochi uimi(i de mari,
La ce mai reapari
S-ngreui al meu gand
Prea c te-am uitat,
C n-oi mai auzi
C-mi aminteti o zi
Din ia(a mea de sat!
Mai po(i s-(i aminteti
Cum noi umblam descul(i
Si tu steteai s-ascul(i
Duioasele-mi poeti
Spuneam cum au umblat
lrumos recior de crai
n lume nou ai
Iubita de-au arlat!
Ca i cand te-ai mira,
1u ochii mari rceai,
Dei m pricepeai
C-o spun in pilda ta,
S-apoi cand te rugam
S-mi spui de m iubeti
Prindeai ca s opteti
Cu buzele abia!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!"
Si-mi rspundeai cu dor:
1u nu m ei cta,
n eci rman a ta
Cci drag imi eti de mor...`
Uitai al tu cuant:
Nu m-ai chemat s iu
Alturea-n sicriu,
La stanga ta-n mormant!
Dar azi, cand se prea
C-n eci eu te-am uitat,
1u iar te-ai artat
Ca-n tinere(ea mea,
Surlarea ta uor
Zburat-au rcorind
Si reintinerind
ntaiul meu amor.
Mai tare s-mi orbeti:
- De mine ce te temi -
S-aud cum lin m chemi
Acolo unde eti!
Curand, curand i eu
mi pare c-oi pleca
Pe dulce urma ta,
Iubit copilul meu!
!#
MLMLN1O MORI
ar fata ta e trareie
Iar ra(a ta e strezie
Ca suprara(a albei ceri
Si numai ochii mari sunt turburi
De umbra negrelor dureri.
1u, chip chinuitor de dulce,
1u, ideal in ochii mei,
1u, ce remeie intre rlori eti
S-o dulce rloare-ntre remei.
De-ai rmanea pe eci rrumoas,
Precum te simt, precum te z,
Ca-n prul tu cel lung i galben
Lu rlori de-a erii s aez!
Dar in curand i nici o umbr
Din rrumuse(ea ta n-a ri -
1rei zile numai ei ri astrel
Apoi... apoi ei putrezi.
Pmant nesim(itor i rece,
De ce iluziile srermi
De ce ne-ar(i c adorarm
Un as de lut, un sac de iermi
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!$
Zaaarvic ,tere rrevea...
Zdarnic terge remea a gandurilor urme!
n minte-mi eti spat ca-n marmura cea rece,
Uitarea man-n noapte a isurilor turme
Si toate trec ca antul - dar chipul tu nu trece.
n eci noaptea i ziua optesc in gand un nume,
n eci la pieptul bolna eu bra(ele imi strang,
1e caut pretutindeni i nu te arlu-n lume,
1u, chip rrumos cu capul intors spre umr stang.
Astrel in eci in minte-mi incremenii rrumoas
Si d in eci aieea diinul tu proril.
O, cum nu pot in bra(e s te omor plangand,
1u, blond al ie(ii mele i-al dragostei copil!
Zdarnic cat repaos pe perina cea moale,
mi pare c-a mea tampl pe piatr o am pus
Si noaptea-ntreag ochii-mi in lacrimi se ineac
Si mintea mea in noaptea de eci a ri apus.
Pe ct mai am in pieptu-mi un pic mcar de sange,
n inim cat ribra din urm a tri,
Aare, ele-n sine icoana ta or strange,
Cu dansa impreun i ele or muri!
O, rai al tinere(ii-mi, din care stau gonit!
Priesc cu jind la tine, asemeni lui Adam,
Lu nu gandesc c-o clip am rost i rericit,
Ci mor, mor de durerea c-n bra(e nu te am.
CUPRINS
!%
MLMLN1O MORI
O aata te ravev
O dat te zusem -
S-am stat inmrmurit
Si crud-a rost durerea
Cu care te-am iubit.
1e d de-a doua oar
Si glasul tu l-ascult -
Si tiu numai atata
C am trit prea mult.
Al anilor iubirei
- neninat necaz
L numai o prere
Pe lang cel de azi.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!&
a tiv ivca o aata...
S (in inc o dat
Manu(a ta la piept
Si-n ochii ti s caut
ntrebtor i drept.
O strans-imbr(iare
- Vis dureros de roc -
S-apoi s plec in lume,
Copil rr` de noroc.
S nu se mai aleag
De ia(a mea nimic,
S mor uitat de oameni -
L soarta ce-mi prezic.
CUPRINS
!'
MLMLN1O MORI
1eviv ,i farvec...
Venin i rarmec port in surlet,
Cu al tu zambet trist m pierzi,
Cci rermecat sunt de zambirea-(i
Si-neninat de ochii erzi.
Si nu-n(elegi c-n al meu surlet
Dureri de moarte tu ai pus -
Cat de rrumoas eti pot spune,
Cat te iubesc nu e de spus!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!!
Cv evetvt ca ,iaefvt
Cu penetul ca siderul
Strlucete-o porumbi(,
Cu cporul sub arip
Adormit sub o i(.
Si tcere e arar.
Lumineaz aer, stele.
Mut-i noaptea - numai raul
Se rrmant-n pietricele.
CUPRINS
!!
MLMLN1O MORI
O traaa rea ivvta
O strad prea ingust
Prea c se rcea -
Si case lungi i negre
Pe dou pr(i era.
Pe dansa nu lucete
Un singur relinar -
Lu trec incet i rluier
n surlet cu amar.
Deodat simt in urma-mi
Venind, tiptil-tiptil,
Pas sriicios de rat,
Uor ca de copil.
Si simt cum c de bra(u-mi
Un bra( uor s-anin -
Si simt c mana-mi strange
O man dulce, rin.
Rsun miaznoaptea
Din turla neagr, eche -
Suntem atat de singuri
Si suntem o pereche.
Cci tu eti, tu iubit!
Si am dorit, ah, cat!
S rim odat singuri
Si iat-ne-n srarit!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!!
Nici tii, copil dulce,
Cate pe surlet am!
De cand te intalnir
Ochii mei, te iubeam,
Mi-erai atat de drag -
Mi-era atat de dor -
ncat credeam adesea
C trebuie s mor!
O, in srarit!... Copil,
Si ai enit - chiar tu!
Am ateptat norocul -
Norocu-acesta vv.
Cum dete preste mine
Cum de-ai gandit s ii,
S simt surlarea-(i cald
D-urechea-mi c-apropii
!!!
MLMLN1O MORI
1v va rire,ti cv varii ocli...
1u m prieti cu marii ochi, cuminte,
1e d micand incet a tale buze,
Soptind ca-n is la triste, dulci cuinte.
Urechea mea pandete s le-auz
- Abia-n(elese, pline de-n(eles -
Cum ascultau poe(ii echi de muz.
n ochii ti citeam atat eres,
Atata dulce-a patimii durere,
C-n surlet toat, toat-o am cules.
Vorbirea ta mi-i lamura de miere,
n ochii ti de isuri e un caos,
Si-atat amor c-auzi pan` i-n tcere.
lrumosul chip in oluptos repaos
Ptruns-au trist i dulce in cantare-mi.
liin(a ta gandirii-mi am adaos.
Cci numai tu trieti in cugetare-mi.
A ta-i ia(a mea, al tu poemul,
Cum le inspiri tu po(i s le i sraremi.
Nu crede tu c eu sunt cuia emul
Cand cantul meu se-mbrac rel de rel:
Ici in ter(ine suspinand, edemu-l.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!!"
Dincolo el orteaz in gazel,
Acelai e, dei mereu se schimb,
De tine-i plin, de tine-mi zice el...
Alege rorme dulci din orice limb:
Acuma-l ezi umbland crare dreapt,
Acum pe-a lui lirdusi cale stramb.
Dar oriicand el alta nu ateapt
Decat ca (ie, surlete, s-(i plac,
1u s-l aprobi cu gura in(eleapt.
n mii costume astrel se imbrac,
Si ca s-atrag dulcea ta zambire
Minuni, de rei, srmanul o s rac...
S-acuma-l ezi, cu-a lor ademenire
L-au dus pe-alturi dulcile ter(ine,
Uitand ce-a rut s-(i spuie-n aste ire.
Au rut s-(i spuie c e plin de tine,
C de-al tu rarmec ritmul su roiete,
C-a sale ganduri de zambiri sunt pline
S-astrel pe mine el m stpanete...
Adun-n ersuri ale mele zile
Si-n strore le-a legat grdinrete,
n poala ta zarlind aceste rile.
!!#
MLMLN1O MORI
1ertive
1inzandu-(i mana o prieai cuminte,
Micai zambind a tale roii buze,
Soptind incet, ca-n is, la dulci cuinte.
Urechea mea pandea s le auz
- Abia-n(elese, pline de-n(eles -
Cum ascultau poe(ii echi de muz.
Si-n ochii ti citeam atat eres,
Atata dulce-a patimii durere,
C-n al meu surlet toat-o am cules.
A orbei tale lamur de miere,
Al gandurilor istorul caos,
Al tu suras precum -a ta tcere
Si chipul tu in oluptos repaos
Ptruns-au toate limpede-n cantare-mi,
Cand al tu surlet mie l-ai adaos.
Stpan eti pe gandu-mi i surlare-mi,
Si-acesta cant, ce gata-acum edemu-l,
1u po(i s-l (ii i numai tu s-l sraremi.
De-ngdui tu ca eu s-nchin poemul,
Precum ia(a mea (i-am inchinat-o,
Dispre(ui hula oriicrui emul:
Primete-l dar c-un zambet - adorato!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!!$
coava ,i rira
De rei ca toat lumea nebun s o raci,
n catirea, copil, in negru s te-mbraci -
Ca marmura de alb cu ra(a ta rsari,
n bol(ile sub rrunte lumin ochii mari
Si prul blond in caier i umeri de zpad -
n negru, gur-dulce, rrumos o s-(i mai ad!
De rei s-mi placi tu mie, auzi i numai mie,
Atuncea tu imbrac mtas iorie.
La-nine(ete dulce, o umbr-abia uor,
Un san curat ca ceara, obrazul zambitor
Si-(i d un aer timid, sureritor, plpand,
Nemrginit de ginga, nemrginit de bland.
Cand umbli, a ta hain de tine se lipete,
Ci ginga-mldioas tu razi copilrete.
De ezi cu capul mandru pe spate lin lsat,
1u pari sau rericit, sau parc-ai triumrat...
Ciudat... Stau melancolic, greoi ca i un trunchi,
Cand esel (i-ai pune chiar talpa pe genunchi.
Cci m cunosc prea bine i nu-mi ine s cred
C m iubeti pe mine tu, tu! ce eu te d
Atata de rrumoas, atat de rpitoare,
Atat - cum nu mai este o alta pe sub soare,
(i ba(i tu joc de mine, cu ochii m prooci
Si rei cu al meu surlet tu numai s te joci...
S-apoi... Merit eu oare mai mult de la un inger
Decat de-a lui priire eu surletu-mi s-mi sanger
O, bate-(i joc, copil, ucide-m de rei,
CUPRINS
!!%
MLMLN1O MORI
Zambirea gurii tale, un is din ochii tai
Mai mult e pentru lume decat un trai deert...
Si incheierea ie(ii-mi: pe tine s te iert.
Ce sunt Un surlet moale unit c-o minte slab,
De care nime-n lume, ah, nimeni nu intreab.
Si am isat odat s riu poet... Un is
Deert i rr noim ce merit-un suras
De crud ironie... Si ce-am mai rut s riu
Voit-am a mea limb s rie ca un rau
D-etern mangaiere... i bland s rie cantu-i.
Acum... acuma isul d bine c mi-l mantui.
Cci toat poezia i tot ce tiu, ce pot,
Nu poate s descrie nici zambetu-(i in tot.
1e-am ingropat in surlet i totui slabii crieri
Nu pot s te ajung in ersuri i descrieri.
lrumse(a ta diin, nemaigandit, srant
Ar ri cerut o arr puternic, ce-ncant,
Cu rlori stereotipe, cu raze, diamante,
Nu pot s scriu rrumse(a cea rednic de Dante.
O, bate-(i joc de mine, pigmeu deert, nedemn,
Ce am crezut o clip de tine c sunt demn.
O, marmur curat, o, inger, o, remeie,
Lu s te-ating pe tine cu-a patimei scanteie,
Lu, eu s riu in stare o clip s-mi inchipui
C-al meu e trupul dulce c-a mele: ra(a-i, chipu-i...
Nebun ce sunt... Nu razi tu O, razi de mine... Razi.
Plangand cu-amrciune, eu ochii s-mi inchiz,
S nu mai d nainte-mi acea rrumoas zeie,
Cu capul ei de marmur` pe umeri de remeie...
Astrel imi trece ia(a, astrel etern m chinui
MIIAI LMINLSCU
!!&
Si niciodat, Ana, nu m-a lsat la sanu-i,
Cci ea nu rea iubire... rea numai adorare...
1ampit s-mi plec eu rruntea ca sclaul la picioare
Si ea s-mi spuie rece: Monsieur, ce ai mai scris`
La glasu-i chiar ironic, s riu in paradis,
S riu prea, prea rerice, de-a rea s cate numa`
Pe acest mizerabil, ce o priete-acuma.
Da, da! s riu rerice de-un zambet, de-un cuant,
Cci zambetul mai mult e ca ia(a-mi pe pmant.
S sim(i cum c natura ii bate joc de noi:
Ici-colo cate-un geniu - i preste tot gunoi.
Si eu simt acest rarmec i-n surletu-mi admir
Cum admira cu ochii cei mari odat` Shakespeare.
Si eu, eu sunt copilul nerericitei secte
Cuprins de-adanca sete a rormelor perrecte,
Dar unde este dansul cu geniu-i de roc
Si eu, rire hibrid - copil rr` de noroc!
lr` de noroc De ce dar Au nu sunt rericit
C-n calea mea o umbr rrumoas s-au iit
Nu mi-e destul-aere un zambet trector,
O orb aruncat ironic - de amor
Comoar nu-i destul priirea, un cuant,
Ce ia(a-mi inso(i-a de-acum pan-in mormant
Sunt rednic eu a cere - sunt demn s am mai mult
A lumei hul oare in juru-mi n-o ascult
Putut-am eu cu lira strbate sau trezi
Nu secolul, ca al(ii - un ceas mcar, o zi
Cuinte prea rrumoase le-am randuit irag
Si-am spus i eu la lume ce-mi este scump sau drag...
Aceasta e menirea unui poet in lume
!!'
MLMLN1O MORI
Pe alurile remii, ca boabele de spume
S-nire-ale lui orbe, s spuie erzi -uscate
Cum luna se iete, cum antu-n codru bate
Dar oricate ar scrie i oricate ar spune...
Campii, pdure, lanuri rac asta de minune,
O rac cu mult mai bine de cum o spui in ers.
Natura-alturat cu-acel desemn prea ters
Din lirica modern - e mult, mult mai presus.
O, trist meserie, s n-ai nimic de spus
Decat poeti pe care Iomer i al(i autori
Le spuser mai bine de zeci de mii de ori.
Da, soarele btranu-i, btran pmantu-acuma:
Pe gandurile noastre, pe surlet s-a prins bruma
Si tineri numa-n sanuri edem rrumse(ea ie,
Dar gandul nostru-n cea( n-o pune pe hartie...
Suntem ca rlori pripite, citim in colbul colii
Pe cr(i cu rile unse, ce roase sunt de molii.
Astrel cu meteuguri din minte-ne - un pir -
Am rea s ias rodii sau rlori de trandarir.
n capetele noastre de semne-s multe sume,
Din mii de mii de orbe consist-a noastr lume,
Aceeai lume stramb, urat, intr-un chip
Cu rraze-mpestri(at, surlat din nisip.
Nu-i acea atta lume, a geniului rod,
Creia lumea noastr e numai un izod...
lrumoas, ea cuprinde pmant, ocean, cer
n ochi la Calidasa, pe buza lui Omer
O, salahori ai penei, cu rime i descrieri
Noi abuzm srmanii de mana-ne de crieri...
Cci plumbu-n eci nu-i aur... i-n noi se simte izul
Acelei meserie ce-o-nlocuim cu scrisul...
MIIAI LMINLSCU
!"
n loc s manui plugul, sau teasla i ciocanul,
Cu aurul rals al orbii spoiesc zdarnic banul
Cel ru al min(ii mele... i remea este ama
Unde a mea ia( i-a arta arama.
S reproduci rrumosul in rorme` ne ine(i:
De-aceea poezia-mi m imple de dispre(...
Dator e-omul sa rie a eacului copil,
Altrel ca la neolnici el merit-un azil
ntr-un spital... Acolo carpeasc cu minuni
Pere(ii de chilie i spun la minciuni...
Da! ticlos e omul nscut in alte remi...
Sincer, i(i ine soartea s-o sudui, s-o blestemi:
Blstmurile insei poet te-arat iari,
Al eacului de mijloc blestemul e toar.
ntre-un poet nemernic, ce orbele innoad
Ca in caden( rar s sune trist din coad
Si-ntre-ori(erul (an(o cu spada subsuoar
Alegere nu este, alegerea-i uoar.
Pocnind in a lui haine, el place la neeste,
lecioara-nriorat ii zice: acesta este...
Acesta da... Sim(ire tu ai i este dreapt.
Nebuni suntem cu to(ii, natura-i in(eleapt -
Un corp rrumos i neted te race s iubeti,
n bra(ul lui puternic tu sim(i c-ntinereti,
Doar nu eti tu, nebun
S-alegi in locu-i, rat, pe un impuc-n lun,
Pe-un om care st noaptea -a min(ii adancime
n strore o desrace i o aeaz-n rime...
Soldatul spune glume uoare - tu petreci...
!"
MLMLN1O MORI
Pe cand poetul ginga, cu mersul de culbeci,
L timid, abia ochii la tine i-i ridic.
Ll orbe cumpnete, nu tie ce s-(i zic,
Priindu-te cu jale, orteaz - un nuc...
Si zile-ntregi stau astrel in jil(, -apoi m duc
Si ani intregi putea-oi tot astrel ca s ez
Si-n inima copilei derel nu-naintez.
Copil, copilul nu e oiete s petreac.
Ce caut eu cu ochii-mi, cu-a lor priire seac
Ce-i zic dumnezeire, i inger, stea i zeie,
Cand ea este remeie, i rea a ri remeie
Si totui... Ah, odat, mi-a spus cu orbe dulci,
- A rea pe bra(, aicea, tu capul tu s-l culci,
S mangai a ta rrunte, nerericit copil!
Acest cuant, diino, mai zi-l o dat, zi-l.
Vezi tu, inchipuirea in eci imi e toar.
Un is, ca o poeste, in eci reine iar:
S-ajung o zi in care, in stramta mea chilie,
1u s domneti ca riic, stpan i so(ie
Si-n ore de durere, cand gandul mi-a ri eted
S simt cum dulcea-(i man se las pe-al meu cretet,
S-atunci ridicand capul, dand ochii-mi peste spate,
S d, ah, pmanteasca-mi, duioasa-mi zeitate...
lugi, rugi! Ce te ateapt cu mine intr-un eac,
n care poezie i isuri sunt un rleac:
Nu te indemn eu insui ca s-mi urmezi in cale,
S riu nemernic martor nerericirii tale.
Decat s scriu la ersuri, mai bine-a bate toba:
Cu rime i cu strore nu se-nclzete soba.
MIIAI LMINLSCU
!"
Chiar inima-mi de-a da-o s bei dintr-ansa sange:
Neoia este ghea(a ce-amoru-n grab-l stinge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visand astrel ia sama cu mine c petreci,
Copil cu gur cald, cu piciorue reci.
1e-apropii, m-ntrebi dulce: cum nu te curtenesc
O orb-ai rea in rine s-auzi cum o rostesc...
De-un ceas tu cati in ra(a-mi - acuma-ns doreti,
Drept pre(, s-(i spun amoru-mi in ersuri rran(uzeti.
Idee! Si de bra(u-mi atarni dulcele-(i bra(.
ntorc spre tine capul, priesc rr de sa(,
Cu gura de-al tu umr incet i trist optesc:
- Lti prea rrumoas, Doamn, i prea mult te iubesc!
!"!
MLMLN1O MORI
Cv vairi ,i cv ivaivi
Cu gandiri i cu imagini
nnegrit-am multe pagini:
S-ale cr(ii, -ale ie(ii,
Chiar din zorii tinere(ii.
Nu urma(i gandirii mele:
Cci noianu-i de greele,
Urmrind prin intuneric
Visul ie(ii-mi cel chimeric.
Neaand in( i norm,
lantazia rr rorm
Rtcit-a, ai! cu mersul:
Negru-i gandul, chiop e iersul.
Si idei, ce altrel imple,
Ard in rrunte, bat sub tample:
Lu le-am dat imbrcminte
Prea bogat, rr minte.
Lle samn, hibride,
Lgiptenei piramide:
Un mormant de piatr-in munte
Cu icoanele crunte,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!""
Si de srinxuri lungi alee,
Monoli(i i propilee,
lac s crezi c dup poart
Zace-o-ntreag (ar moart.
Intri-nuntru, sui pe treapt,
Nici nu tii ce te ateapt.
Cand acolo! sub o racl
Doarme-un singur rege-n racl.
!"#
MLMLN1O MORI
1i
Ce is ciudat aui, dar isuri
Sunt ale somnului rpturi:
A nop(ii minte le scornete,
Le spun a nop(ii negre guri
Pluteam pe-un rau. Sclipiri bolnae
lantastic trec din al in al,
n urm-mi noaptea de dumbrae,
Nainte-mi domul cel regal.
Cci pe o insul in rarmec
Se nal( negre, srinte bol(i,
Si luna murii lungi albete,
Cu umbr imple orice col(.
M urc pe scri, intru-nluntru,
1cere-adanc l-al meu pas.
Prin intuneric d inalte
Chipuri de srin(i p-iconostas.
Sub bolta mare doar strluce
Un singur sambure de roc,
n dreptul lui s-arat-o cruce
Si-ntunecime-n orice loc.
Acum de sus din cor apas
Un cantec trist pe murii reci
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!"$
Ca o cerire tanguioas
Pentru repaosul de eci.
Prin tristul zgomot se arat,
ncet, sub l, un chip ca-n somn,
Cu o rclie-n mana-i slab -
n alb mantie de domn.
Si ochii mei in cap inghea(
Si spaima-mi sac glasul meu.
Lu ii rup lul de pe ra(...
1resar - incremenesc - sunt eu.
. . . . . . . . . . . . . . . .
De-atunci, ca-n somn eu umblu ziua
Si uit ce spun adeseori,
Soptesc cuinte ne`n(elese
Si parc-atept cea - s mor
!"%
MLMLN1O MORI
v vv crea vici iv elora
Lu nu cred nici in Iehoa,
Nici in Buddha-Sakya-Muni,
Nici in ia(, nici in moarte,
Nici in stingere ca unii.
Visuri sunt i unul -altul,
Si totuna mi-este mie
De-oi tri in eci pe lume,
De-oi muri in ecinicie.
1oate-aceste taine srinte
- Pentru om rranturi de limb -
n zdar gandeti, cci gandul,
Zu, nimic in lume schimb.
Si riindc in nimica
Lu nu cred - o, da(i-mi pace!
lac astrel cum mie-mi pare
Si race(i precum place.
Nu m-ncanta(i nici cu clasici,
Nici cu stil curat i antic -
1oate-mi sunt de o potri,
Lu rman ce-am rost: romantic.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!"&
Mvre,avv
(Mvre,avv ivvr ivtro aavre. Pe o vvcle ae aeat o bierica recle cvv tvrv ae
iatra. `oate, tvva. Orotoivt biericii bate vievt votii.,
MURLSANU
n turnul echi de piatr cu inima de-aram
Se zbate miaznoaptea... iar prin a lumei am
Nici surlete nu intr, nici surlete nu ies,
Si somnul, rrate-al mor(ii, cu ochii plini d-eres,
Prin regia gandirii ne`nriin(ate trece
Si moaie-n lac de isuri aripa lui cea rece,
Cu gand rr` de riin( a lumii rrunte-atinge -
n minte rericirea, mizeria i-o stinge.
Cand totul doarme-n zonul izorului de pace
Un ochi e treaz in noapte, o inim nu tace:
Si azi indrept aceleai crude-ntrebri la soarte
Si-asamn intreolalt ia( i cu moarte...
Si-n cumpna gandirii-mi nimica nu se schimb.
Cci intre amandou st neclintita limb.
De mult a lumii orbe eu nu le mai ascult,
Nimic e pentru mine, ce pentru ea e mult.
Viitorul un trecut mi-i pe care-l d intors.
Acelai ir de patimi s-a tors i s-a retors
De manile uscate a remii-mbtranite...
Si clare-s pentru mine enigmele-ncalcite...
Nu-ntreb de ce in lume nu ni e dat de soarte
Noroc rar` de durere, ia( rr` de moarte.
Am pus de mult deoparte acele roase cr(i
Ce spun c-a ie(ii rile au enic dou pr(i,
CUPRINS
!"'
MLMLN1O MORI
C rr` de patimi nu e nici ochiul cel mai esel -
Acest noian gandirea-mi in sama altor lese-l,
Nimic in lumea asta cu ele nu se schimb -
Cu dezlegri ciudate i cu rranturi de limb
Ocupe-se copiii... Lu pun o intrebare
Nu nou, ins dreapt, nu liber, mai mare.
Via(a, moartea noastr noi le (inem in mani,
Pe ele deopotri noi ne sim(im stpani -
O cup cu otra, un glonte, un pumnar
Ne scap deopotri de-al ie(ii lung amar.
Nu cer de rericire in lume s am parte,
Cci rericiri a lumii, inchipuiri dearte!
Via(a noastr ins, oricat de neagr rie,
La implinete oare in lume reo solie
L scop in ia(a noastr - reun scop al mantuirii
Ne-njunghiem riin(a pe-altarul omenirii
A gandului lucire, a inimii btaie
Ridic un grunte din sarcina greoaie
Mizeriei comune 1rind cu doru-n san
Pe altu-n ast lume il doare mai pu(in
De i(i jertreti ia(a, tu, pentru un popor,
Au sarcina ie(ii purta-a mai uor
A tale lacrimi crude, a tale crude chinuri
i schimb poate-n tain prescrisele destinuri
Ai tu reo (int-n lume - amara ta surlare
Au race-l-a pe dansul - de nu rerice - mare
O, eu nu cer norocul, dar cer s m ine(i
Ca ia(a-mi pre( s aib i moartea-mi s-aib pre(,
S nu zic despre mine ce despre om s-a zis:
MIIAI LMINLSCU
!#
C-i isul unei umbre i umbra unui is!...
Bolna in al meu surlet, cu inima bolna,
Lu scormonesc in minte-mi a gandurilor la,
nchin a mea ia( la scarb i-ntristare
Si-mi tarai printre anii-mi nerasta artare...
- Prea bun pentru-a ri mare, prea mandru spre-a ri mic -
Via(a-mi, cum o duce tot omul de nimic,
Supus doar ca neal(ii la surerin(e grele,
Unind cu ele tirea nimicniciei mele.
O, parghie a lumii, ce torci al remii rir
1e chem cu desperare in pieptu-mi - cu delir,
Rspunde-mi cine-i surlet al lumii Dumnezeul
Orbirea nepsarea e binele - e rul
1u taci!... i piatra tace... i tu eti piatr... Bine,
Mi-oi chinui dar mintea - s rspund pentru tine.
Orbirea nepsarea... Neinoat-orbire
Cat de rrumos i-anume tocmit-a a lui rire!
Creat-a lupul aprig el pentru mielul bland,
Carne cu ochi creat-a el pentru cel rlmand,
Natura-i rericire i enic e in pace -
Si leul i cu taurul de mult stau s se-mpace -
Iar omul, ce-i rptur aleas, are-anume
Un creier i un surlet - pentru dureri in lume,
Ce simpl nepsare, neinoat-orbire,
Concordie etern, un rai de rericire. -
Dar nu - ce zic 1u blastemi, poete... Cat bine,
Cci lumea e creat anume pentru bine.
N-o spun aceasta popii i cr(ile lor echi,
De mii de ani nu sun legenda in urechi
Nu ezi tu c irtutea gsete-a ei rsplat,
!#
MLMLN1O MORI
Rsplat ce de oameni i cer e-nidiat
Rsplat prea rrumoas: un giulgi i patru scanduri.
|i-e indeman-n `nuntru, i scapi de multe ganduri,
De ganduri rr noim... Pentru aa comoar
1reci insetat pe lang a ie(ii dulci izoar...
Si-atunci... atuncea popii orbit-au roarte drept:
Deertciuni sunt toate, cand moartea (i-i in piept.
Dar s edem acuma in lungi secolii ti
Ce crud rspltire pstrat-ai celor ri
Omoar rericirea unui popor, i-alung
A eacurilor pace pe reme indelung
Si eti erou... lii mandru, inchipuit, dar cat
Ca nimeni s ating riin(a ingamrat,
Atunci ai sim( de-onoare. Dispre(uiete ia(a,
nclin-te de sara i pan diminea(a,
1ruraule obscure - te crede srant i-ales,
Un om din alt carne rcut - i cu eres
Poporul se-nchina-a chiar la a tale oase.
nie, mgulete tu patimi dumnoase,
Inidia i ura boteaz-le irtu(i,
Numete bra pe gade, iste(i pe cei astu(i,
Din patimi a mul(imii r scar de mrire
Si te-or urma cu to(ii in ecinic orbire.
C-o rraz linguete deertciunea lor,
Din risipite roiuri atunci raci un popor.
lii dinainte sigur, la rele el urma-a,
Cu sange i cenue pmantul presra-a.
lerete-te de una... S te rereasc ceriul
Ca-ntr-un moment de-uitare sa li spui aderul...
1e-or rstigni pe cruce, te-or huidui cu pietre,
MIIAI LMINLSCU
!#
Vor risipi cenua iubitei tale etre,
Si te ei stinge mizer... de nimenea jelit...
Nu ezi ce drept e astrel Ce bine e-mpr(it
Pmantul - Proti de-o parte, de alta cei ire(i.
Si patimilor rele acetiia dau pre(...
Nu merit ntangii s rie stapani(i,
Sau pentru o iaee s rie ei jertri(i
Mai de dorit ce soarte pot ei s aiba-n lume
Decat s-i duc-n lupte un mare, un srant vvve
Un vvve! Ce-i mai mare decat un nume oare
Pentru-un astrel de lucru se junghie popoare.
n man de ei prinde-a istoriilor carte,
n ea atunci edea-ei un ralnic op de arte,
Vedea-ei cum sub ochii-(i in plin se desroar
1ot patime de laud, c remea se msoar
Dup a rut(ii pire... Ru i ur
Dac nu sunt, nu este istorie. Sperjur,
Inidioas, crud, de sange insetat
L omenirea-ntreag... o ras blestemat,
lcut numai bine spre-a stpani pmantul...
Cci rut(ii sale ii datorete-aantul
Ce l-a luat pe scara riin(elor naturei.
Aceasta este taina in surletul rpturei...
Ce plan adanc!... ce minte! ce ochi e colo sus!
Cum in sman(a dulce a patimei a pus
Puterea de ia(... Astrel rrumosul plan
Un an de il descarc, l-incarc iar alt an
Spre ecinic-mplinire... Si in ureche-mi bate:
Ca vbvrete tvvii, eteerva ravtate !!
Canta(i-o dar, popoar! n glasu-adanc al stranei
!#!
MLMLN1O MORI
Voi mesteca legenda cea echie a Satanei.
O, Satan! geniu mandru, etern, al desperrii,
Cu geamtul tu aspru ca murmurele mrii...
Pricep acum zambirea ta trist, orb-amar:
C tot ce e in lume e rednic ca s piar...`
1u ai smuncit inrernul ca s-l arunci in stele,
Cu carduri uriae te-ai inl(at, rebele,
Ai scos din rdcine marea s-o-mproti in soare,
Ai rut s-arunci in caos sistemele solare...
Stiai c rutatea etern-n ceruri tron,
C secole ntange cu spaim o-ncoron!
O, de-a edea rurtuna c stelele desprinde,
C-n cer talazuri nalte de negur intinde,
C prin acele neguri demoni-n stoluri zboar
Si lumea din adancuri o scutur uoar
Ca pleaa... Cerul cu sorii lui decade,
1arand cu sine timpul cu miile-i decade,
Se-nmormanteaz-n caos intins rr de rine,
Czand negre i stinse surpatele lumine.
Neantul se intinde
Pe spa(iuri deerte, pe lumile murinde.
Vzandu-te strigare-a de-un dor nebun cuprins:
Mrire (ie, Satan, de trei ori ai inins!
Atuncea m primete prin ingerii pieirei,
M-na( i pe mine cuantul nimicirei
Adanc, demonic, rece. |i-o jur - ast tiin(
Lu a striga-o-n lume c-o crunt uurin(...
Atunci negrete, soare... Atunci s tremuri, cer...
Atuncea saluta-oi eternul ader...
Si liber, mare, mandru prin condamnarea lui,
MIIAI LMINLSCU
!#"
A cerurilor scar in zbor am s o sui...
S strig cu rzbunarea pe buze-n lumi dearte:
1e blestm, cci in lume de ia( aui parte!!`
(vtere,
O, rulger-m numai... o, joac comedie,
Comediant btrane cu glas de ijelie!
Nu ezi c nu po(i race tu un mai mare bine
Decat pe ecinicie s m omori pe mine
Au crezi tu c eu tremur, dar ezi - mai cred in moarte -
Ai ri prea bland s ai tu in man-(i ast soarte,
A rade-atunci de ia(, muncind-o cu dispre(.
A omori in mine o sut de ie(i
Muncind in mine insumi al rirei orice ner,
Pieirea cea etern in pieptu-mi s o ser...
Dar, ai, tu tii prea bine c n-am s mor pe eci -
C is e a ta moarte cu slabe mani i reci,
La sor(i a pune iari prin lumile din ceri
Durerea mea cumplit - un ecinic Ahaser -
Ca cu acelai surlet din nou s reapar
Migra(iei eterne unealt de ocar...
Puternice, btrane, gigante - un pitic,
Cci tu nu eti in stare s nimiceti nimic.`
(t caae oboit e vv trvvcli recli ,i,i acoera oclii cv vva.
avae o vvica avtce.,
!##
MLMLN1O MORI
VISURILL
(orav,
Somn,
1u al nop(ilor domn!
Ne d prin a gandului cea(
Via(.
Vezi,
Noi suntem tot tineri i trezi,
Zidim intr-o clip din spume
O lume.
Lac,
Pe care in cant se desrac
Cu dulci i armonice glasuri
1alazuri.
Stim
Pustiul sub ochi s-l l(im,
Mai este reo man miastr
C-a noastr
Vin`
Si d-ni porunca ta lin,
Urma-om rantastice planuri
Prin ramuri!
MIIAI LMINLSCU
!#$
SOMNUL
,ao,
Sun ant prin rrunzele uscate,
Lun, treci prin arruri de copaci,
1u, izor intunecate,
ntr-un cantec glasu-(i s-l desraci.
Lun! Sor! pe-a lui rrunte
Stai i rarmec gandirea,
S triasc-n remi crunte
Si s-i uite toat rirea.
Du-l pe (rmul echi al mrii,
l-l clugr trist i slab,
l inchin lin uitrii,
D ie(ii alt prohab,
Du-te! Du-te!
VAN1UL
,aritov,
Plang,
lrang
Crengi uscate,
1rec,
Plec
Ramuri,
Bat in geamuri
Cu-a mea man rermecat.
!#%
MLMLN1O MORI
Lu m uit printre rerestre
Cum inconjur oameni masa
Si cu degete miestre
Lu le spariu toat casa:
Cand ca lupul urlu jalnic,
Cand ca ma(a-ncet eu miaun
Si trezesc din is motanul
Care toarce sub un scaun.
Sunt
Vant,
Plang,
lrang
Sperios o creang-uscat.
IZVORUL
,1evor,
Izor
Din munte cobor,
Cand antul o ramur rarm
lac larm!
(Cervt e coboara. .rvovie. clivbare.,
SCLNA I
ara. vrtvva.
MURLSANU
(ivvr,
Cum norii strig jalnic i marea sparge piatr
MIIAI LMINLSCU
!#&
Si tunete btrane pe-a cerurilor atr
Pocnesc cu-a lor ciocane, monegi i ralnici rauri,
Li ruresc rurtunei coroana ei de aur...
Se zarcole in aluri marea cea sur-n eci
Si in de stanci schelete, btrane, slabe, seci,
La aiurind loete.
Colo i-nal( sur
Castelul lung i rece rantasticul lui mur.
L-a rulgerelor rug se ad bol(ile sparte,
Iluminate guri pe genera(ii moarte...
Ah, in rereasta eche apare-ades, ades,
Un inger, o remeie cu chip aa ales!
Dar cine-i ea Ce ine, ce caut-n castel
Cand marea ii rstoarn surletul ei rebel
Si printre stanci de piatr se scutur de spume
Si mic-nruriat a alurilor lume...
(|v cli aratav catet.,
Si-n noaptea care url cu surda ei ureche,
Priete ca o lun din zidurile eche
L ca i cand rsare in jur intunecat
De-a murilor colosuri, prin care se arat
Zugrind dulce, trista, sura lor mre(ie.
Coboar din ruine cci m inchin eu, (ie!
Din crengi de ganduri negre o rloare se desprinde -
Primete-o: e iubirea-mi, i inima-mi (i-o-ntinde.
Cobori din inl(ime: te-ador, te rog, te-inoc
Cu pru-n rlori albastre, pe rrunte-o stea de roc.
(Clivt aiare.,
!#'
MLMLN1O MORI
O, stai! o, ino scump, ca rruntea s-(i desmierd
Si-n ochii mari albatri riin(a s mi-o pierd...
1e-ai dus! te-ai dus! o, mare, inghite-m, m srarm,
mi amgete mintea cu-a alurilor larm.
(t e vrca iv tvvtre ,i ii aa arvvvt e vare.,
eveviva. avae ta ae corv.
RLGLLL SOMN
Rsun corn de aur i imple noaptea clar
Cu chipuri rtcite din lumea solitar
A codrilor... in carduri eni(i, genii galnici,
Ce-acum imple(i pmantul cu sunetele jalnici,
Acum ascuni in umbr sau tupila(i sub roaie,
Pica(i picioarele-albe a retelor blaie,
Si zimbrii zanei Dochii, pe rrun(i cu stem mare,
Si oi, cai albi ai mrii, cu coame de ninsoare...
nie codru! Duhuri cu surlet de miresme,
Zbura(i prin crenge negre ca strezie iesme,
Cu sunetul de pasuri s-aduc pasul num,
Pe corpuri albe hain de diamantin brum
S scanteie in umbr, s spanzure reeric -
1rece(i incet prin aer clcand pe intuneric.
(t e vita e vare.,
Din insule bogate sraiind apa iese
O luntre cu antrele ce spanzur sumese.
Se leagn` istorii copaci de chiparos
Cu rrunza lor cea neagr uitandu-se in jos
n ape... Iar prin crenge de-un erde-adanc de jale
MIIAI LMINLSCU
!$
Se-oglind-n apa-albastr de aur portocale,
Si parc glas de clopot inrioreaz sara,
Pe-a stancilor lungi col(uri apusul se coboar,
Stau aurite-n aer... i-a serii rumenire
Se-apleac i-nroete a mrii incre(ire
Si insulele mandre i de dumbrae pline
Par sarcorage nalte plutind pe-unde senine,
Acoperite numai cu rlori i cu poiene
Urieeti... Acuma se-nchid a serei gene,
Apele dein sure... i-n blanda lor cantare
Dispar ca sarcorage insulele in mare.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce loc! Btrane stance ridic-a lor schelete
De piatr, ce de aluri i antu-s sraiete,
Un templu in ruin de ap inecat
Pe jumtate... Stalpii i murul rramat
Stau in curand s cad... Si in ast ruin
Prin scorburi de perete, in neagr izuin,
1riete-acest clugr... Apari, tu, lun,-n cer
Si r din is ia(, din umbre ader!
(vva aare.,
UNDLLL
,cvta,
Noi, undele cre(e,
Venim, enim,
n stanci mre(e
Izbim, izbim.
!$
MLMLN1O MORI
Si-a noastr surlare
L ant! e ant!
Dar natem pe mare
Un cant, un cant.
DLLlINUL
(e arata aiv aa vv tvar frvvo.,
Ondin,
Cu ochi de albastr lumin,
Cu prul tu lung, un tezaur
De aur.
1u, prad
Cu piep(ii ti dulci de zpad,
1e-oi prinde pe mare reodat,
Sireat!
Atunce
Sim(i-ei duioasele munce,
Cu care-al meu surlet in rlam
1e cheam.
ONDINA
Delrine,
1u crainic al mrii regine,
De-ai ri credincios, cu iubire,
Un mire,
MIIAI LMINLSCU
!$
Voioas
Urmare-a priirea-(i rrumoas,
|i-a da sanul alb de zpad
Ca prad.
DLLlINUL
Ondin,
1u dulce copil, o, in,
Nu ezi c Delrinul tu moare
n mare
ONDINA
Vedea-om!
S cante Sirena ruga-om,
De nu ei iubi-o - imi rur
O gur!
Atunce
O und in bra(e-(i m-arunce,
Cci tiu a iubi eu prea bine,
Delrine.
Ascult!
De reme-ndelung i mult
n surletul meu eu te-am strans -
M-ai inins.
!$!
MLMLN1O MORI
AMANDOI
1u, ce eti zeilor suror gemene,
Cu linul pas,
Nu are nimene un cant s semene
Cu al tu glas.
Spune-ne cantecul ce-n nop(i lunatice
Adese-il can(i,
Cand luna tremur prin ce(i apatice,
Prin codri srin(i.
SIRLNA
Vin`, iubite! Cungiura-oi
Cu-al meu bra( al tu grumaz
Si lipi-oi a mea ra(
De-arztorul tu obraz.
Vin`, iubite, multe nume
Mangaioase i(i pstrez,
Visul ie(ii mele este
1u rerice s te ezi.
De ce-ntorci tu ochii-n laturi
De cuantul meu gonit
Nici isezi cat po(i in lume
1u s rii de rericit.
Zi i noapte st la tine
Al meu gand nemangaiet,
Cci tot surletu-mi te cere
Si in gand te chem incet.
MIIAI LMINLSCU
!$"
Vino, ino, mult iubite,
Pe-al meu san s te desmierd
Si in ochii ti cei negri
Lu priirea s mi-o pierd.
S-mi pun gura la ureche
Si s-(i spun c te iubesc,
C de drag ce-mi eti, copile,
Lu din ochi te prpdesc.
(Ovaiva ,ia taat riatoare cavt e ate, e vvarvt tvi Detfiv, care o arvta.,
RLGLLL SOMN
A mrii unde-albastre alunec-nspumate
Si rulger-n caden(... O, dulce oluptate
A nop(ii-adanci... Acuma d luntrea de departe
Cum cu-al ei plisc in brazde de unde le imparte.
Clugru-i... n manta-i inrurat isaz,
Al alurilor zgomot (anind il saluteaz
Si lebede-argintoase pe planul mrii-l trag
- Pe rrunte-i e-mpletit o ramur de rag -
Plutind cu repejune sub palida lumin
A lunei... pe-nmiirea a undelor senin.
Se pare cum c este al mrii Dumnezeu,
Bland inganat de lebezi in mandrul isul su.
Din insulele srinte strbat cantri rerice,
Noroc i desperare le d unite-aice...
Acum pe-un stan de piatr din luntre el coboar
Si barba lui cea alb pe piept se desroar
Si-n dou despicat de ant e rscolit...
avae tavt
!$#
MLMLN1O MORI
CALUGARULUI
,ao,
Rsai din a ta noapte, copil mult iubit.
(vtra iv ceva.,
L un strin aice... i ca mrgritarul
L ra(a lui cea alb, de-argint ii e talarul,
Pe umerii de marmur` aripe se disrac,
Pe rruntea lui, in pru-i rlori roie de mac...
Cine eti tu, strine, cu negri ochi sub gene
RLGLLL SOMN
Lu... Lu sunt rericirea ie(ii pmantene.
CALUGARUL
Aicea nu (i-e locul, norocul eu nu-l caut,
A lumii glasuri multe i glasul tu eu n-aud...
Nu ezi tu barba-mi alb i ochii mei... i gur -
Abia urmeaz inc a gandului msur.
Lu nu cred in nimica i nu cred blandei gure
Ce-mi minte rericirea... 1e du! 1e du aiure!
RLGLLL SOMN
(vbiva,
1u spui... Priete-n juru-(i... lumea-i o reerie,
1e duc prin rericire i inima-(i n-o tie,
Dar ezi... nu ezi tu colo... apare-un chip de-omt.
Cu glasu-i ea te cheam incet... tot mai incet...
Auzi! Vantu-n ruine i undele se aier,
De mane diarane nu ezi duse prin aer
MIIAI LMINLSCU
!$$
Colo rclii de smoal, lumini de roii tor(ii
Ce noaptea o pteaz in trist lcaul mor(ii
Adancul intuneric il taie, il rrete,
Si rulger-n columne i bol(ile roete,
Acum, acum ea iari prin tremurande racle
Coboar scri de piatr a uriaei racle...
CALUGARUL
(iv eta,
L alb... -n intuneric d chipul ei lucind
Ca pe o tabl neagr o umbr de argint.
(Reete ovv aiare.,
1u, taina nop(ii mele, tu, blond copil de ceruri,
Cu glasul tu ca glasul duioaselor misteruri,
Oh, ino, ino iari, ca s te strang la piept,
Copil cu pr de aur, cu ochiul in(elept...
O, tu! Cum eti rrumoas, cum te cobori din stele,
Mizeria-mi s-o cau(i i dorul ie(ii mele,
Un inger eti, un surlet ce-i rtcit de mult,
Al crui glas de noapte eu noaptea il ascult
O, cine eti mi spune, de ce m prinzi in bra(e,
De ce zambirea lin e-amor i e dulcea(
De ce cuantul buzei e lamur de miere
De ce-mi intinzi tu gura cand surletu-mi te cere
Si sanul tu de marmor lai prad gurii mele,
Si buclele-(i in aluri ca s m joc cu ele...
O, in`, a mea iubit! eu ingenunchi, m-nchin,
Lu te ador cu moartea in surlet...
!$%
MLMLN1O MORI
CIIPUL
Vin! eu in.
Surletu-mi in ecia-i atras de-a ta chemare,
Din noaptea neriin(ei inriorat apare...
Acolo el de eacuri, de ingeri salutat
1recea - un basmu palid - cu stele coronat,
Dar auzi o rug, o dulce rug - a ta!
La al tu glas de jale lumina tremura,
Chiar Dumnezeu ce-adie in ceru-i inrlorit
Ascult blanda rug, ce trece linitit
Prin nop(ile-nstelate - o muzic de is -
Ce-inund ra(a-i eche c-un dureros suras
Si inima-i btran din nou o mai inspir
De cuget lumi nou - cum cuget o lir
Lternele-i armonii... Si-acele canturi pline
De-amor, de inspirare, le indreptai la mine
Si am urmat cantrii... riin(a mea apare
Si-arunc umbra-i trist pe rruntea ta cea mare,
Gandirile-(i mre(e in gandul meu cuprind,
La surletu-(i de rlacri eu surletu-mi aprind...
Cci te iubesc... ce rei tu i lacrima ta clar
Prerace-eterna-mi noapte in dulce zi de ar,
Si glasu-(i ce ptrunde in doliu pan` la cer
mi d un trai... in dulcea-i durere, eremer...
O,-ndelungete numai amorul tu cel srant!
Pe-a tale nop(i eu numr zilele-mi pe pmant...
A tale ganduri, isuri, dorin(i-s lumea mea,
Sunt umbr a cantrii-(i, o slab umbr-abia,
O, m iubete numai, te rog, cu riin(a-ntreag,
Precum o stea murind la uniers se roag.
MIIAI LMINLSCU
!$&
CALUGARUL
Cand tu zambeti eu tremur, cand tu orbeti eu tac
Lti glas gandirii mele... gandirile-mi displac
De nu sunt ale tale... i blstem a mea minte
C nu e ca i tine, senin i cuminte...
Oh, ino! Vin` i-acuma... surade-mi, ah, surade,
Vorbete-ncet... la orba-(i eu ochii-mi oi inchide
Cci nu pot de odat cuprinde-a ta rrumse(e...
De-aud... nu pot s caut zambirea blandei re(e,
De d a ta cereasc, armonic-artare,
Urechea mea e surd i gura-mi glas nu are...
O, inger! stea din ceruri... nemaigandit! scump!
O! surletul din pieptu-mi spre tine s se rump
Ar rea... Dar cine eti tu o, mic a ta buz -
Lti ingeru-mi de paz, eti Dumnezeu, eti Muz
CIIPUL
Nu cerceta zdarnic, nerericite... 1ain
L rrumuse(ea ie(ii-mi i-a surletului hain.
n tain e amoru-(i... i-n ecinic intuneric
Va rmanea riin(a-mi pentru-al tu ochi himeric.
Urmeaz-m in luntrea ce dus e de lebezi
Pe undele oceanici, ce rurtunoase, repezi
Ne-or duce-n deprtare... N-auzi un jalnic (ipet
Rsun lung din noaptea strechiului Lgipet.
(t ivtrav tvvtre. .ceata e traa ae tebeae. Catvarvt ,aae tiiva ae vva
Clivt, ce ta iv icioare.,
!$'
MLMLN1O MORI
RLGLLL SOMN
Nu tii cine e dansa - Un capt e, de a(,
Din surletul naturii care ni d ia(,
n orice riin( este, dei nu tii, ascete.
Nu po(i s tergi ia(a cu-al gandului burete...
Reneg a ta ia(, dispre(uiete-o-n piept...
Din raze se incheag i-(i ine inderept.
Renun(i la rericire - dar ea-i un ecinic is.
De ruge ziua - ine cand ochii (i-ai inchis.
Oricat te scuturi, oame, nu-(i po(i iei din piele
Cci te rac jucria zburdlniciei mele.
Acopere tu ziua cu-a gandului tu cea( -
Lu ecinic treaz, din isu-(i oi race o ia(.
(Cortiva caae. avae ae aearte cvtva:,
Ondin
Cu ochii de dulce lumin,
Cu prul tu lung, un tezaur
De aur.
MIIAI LMINLSCU
!%
ectvra
Stam sara la rereast,
Iar stelele prin cea(
Cu tainic dulcea(
Pe ceruri izorea.
Citeam pe-o carte eche,
Cu mii de negre ganduri
Si literile-n randuri
Prinsese a juca.
Jos lacul se-ncre(ise
Sub purpur tarzie
Si aluri erzi de graie
Se legna pe lan.
O stea din cer albastru
1recu a ei icoan
Din ra(a apei plan
n rundul diaran...
Si cred pe in(eleptul
Ce-l d c-n carte zice
C-n lume nu-i rerice,
C toate-s nluciri...
Deodat la ureche-mi
Aud optind copila...
Iar antu-ntoarce rila
Cu negrele gandiri.
CUPRINS
!%
MLMLN1O MORI
Coarv ,i atov
I
Zdarnic rete mandre zambind cutreier sala
Si muzic-i i isuri i rarmec indelung.
n ochii unui tanr sdit e rceala
Si note cat de blande in inim-i n-ajung.
Amicul cel de-o rast pharul lui il imple
Si-l cheam i pe dansul la masa unde beu,
Pe manile-amandou el (ine a lui tample,
Se uit pe rereast cum ninge-ncet... mereu.
Se uit cum omtul copaci i case-ncarc,
Cum antul rarm ramuri zarlindu-le-n rereti,
Atunci i se nzare un is rrumos... i parc
Reede tinere(ea-i cu ochii surleteti.
Colo in deprtare e alea lui natal,
Cu codri plini de umbr, cu rape rr rund,
Unde izoar albe murmur cu srial
Si scapr-argintie loindu-se de prund.
Ar rea ca s mai ad colibele de paie
Prin stance incuibate, ce mai c se pral,
Cand luna dintre nouri, criasa cea blaie,
Se ridica prin codri din rruntea unui deal.
S aib-ar rea colib de trestii, mititic,
n ea un pat de scanduri, muchi erde de coor,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!%
Din pragu-i s se uite la munte cum s-ardic
Cu rruntea lui cea stearp pierzandu-se in nor.
Ar rea s rtceasc campia inrlorit,
Unde ale lui zile din isuri le-au (esut,
Unde-n(a din rauri o ia( linitit,
Prand s n-aib capt, cum n-are inceput.
Mama-i tia atatea poeti, pe cate ruse
1orsese in ia(... deci ea l-au in(at
S talcuiasc semne -a psrilor spuse
Si murmura cuminte a raului curat.
n curgerea de ape, pe-a rrunzelor sunare,
n dulcele `miitul al paserilor grai,
n murmurul de iespii, ce-n mii de chilioare
Zidesc o mnstire de cear pentru trai,
De spanzur prin ramuri de slcii argintoase
O-ntreag-mpr(ie in cuib legntor,
A ririi dulce limb de el era-n(eleas
Si il implea de cantec, cum il implea de dor.
Visa copilul... lruntea-i de-o stanc rzimat,
Priea uimit in raul ce spumega amar,
Si arunca o piatr in apa-nolburat.
Radea, canta degeaba... plangea chiar in zdar.
Ll ede ierburi nalte in mandr zi cu soare.
Crescute-ajung la braul unei copile. Lin
!%!
MLMLN1O MORI
Prin iarba mare trece -aminte lutoare
Pliete rlori albastre i rire de pelin.
Cunun impletete, o-ncaier slbatec
n pletele umrlate, in prul incalcit
Si ochii rad in capu-i i ra(a-i e jeratec -
A lanurilor zan, cu chip sume(, rstit.
Apoi in codru trece i cant doina drag.
Slbatec este glasu-i, ioi, copilros,
Ll sun-n codru erde, trezete lumea-ntreag,
Picioarele-i descul(e indoaie rlori pe jos.
- Ah! cum nu sunt - ea strig - o pasere miastr,
Cu penele de aur ca paserile-n rai,
La sranta Joi m-a duce, a bate in rereastr
Cu ciocul i i-a zice cu rugtoriul grai:
S-mi deie-un mr, in care inchis e o lume,
Palat rrumos la munte, in codri inrundat,
S-un rt-rrumos de mire, inalt, cu dulce nume,
Din sange i din lapte - recior de imprat!
La cant i pocnete in crengi c-o arg lung.
O ploaie de rlori albe se scutur pe ea,
Un rlutur se inal(, cu sete ea-l alung,
Cu mana crengi indoaie i glasu-i rsuna.
Apoi i-aduce-aminte... era o zi rrumoas...
Ll s-a trezit pe-o punte sub ochii ei de roc...
MIIAI LMINLSCU
!%"
La pru-i d-ntr-o parte din ra(a ruinoas,
i pleac ochii timizi i el a stat pe loc...
Ce s-a-ntamplat de-atuncea nu rea s (ie minte.
Destul c nu mai este... i chipul ei cel bland,
Zambirea-i sriicioas i ochiul ei cuminte
Sunt duse rr urm de pe acest pmant.
S-a stins. De-aceea ins ar rea inc o dat
S ad lunca erde, departe alea-n rlori,
Unde ades de bra(u-i, in noaptea instelat,
Sedea pe stanca neagr spuindu-i ghicitori.
Da, ghicitori, enigme. Ce tia el pe-atunce
De-a ie(ii grea enigm, de anii rurtunoi
n lacu-adanc i neted, in mijlocul de lunce,
Prea c ede zane cu pr de aur ro.
Si trestia cea nalt uind de ant mai tare...
La glasu-i asculta el ca basme triste, dulci,
Cand ra(ele din codru pe cre(ii apei clare,
Scldandu-se prin papuri lsau pe aluri rulgi.
II
1recur ani. L noapte. n camera bogat,
Pe-un pat alb ca zpada, copila sta mre(.
O candel de aur c-un punct de roc arat
Prin umbra strezie icoane pe pere(i.
!%#
MLMLN1O MORI
Culcat jumtate, copila cu-ntristare
Zambete. Plete blonde pe umere cobor
Si cad pe albe perini, iar ochiul ei cel mare
Arat nu amorul - ci setea de amor.
Iar ra(a ei rrumoas-i de-acea albea( sur,
Brumat ca-n lucirea unui mrgritar,
Pe bra(e de zpad, pe sanii ei se rur
A candelei lumin mai rar i tot mai rar.
Iar micile-i picioare ating coorul moale
Si chinuie papucii de-atlaz, care stau jos.
L-a patului ei margini cu rruntea-n a ei poale
Sta in genunche dansul, priind intunecos....
Sub umerii-unei re(e ca marmura de rece
Sunt umbrele-ntristrii, ce-adanci l-arat slab,
Prin ochii mari i negri o indoial trece,
Ce rulger in tain, apoi dispare-n grab`.
- Din orba mea nu poate amor s se aleag
Nu te iubesc atata cat tiu s te iubesc
Ai rea s storc din mare amrciunea-ntreag
Si intr-o pictur s-o beau, s-nnebunesc
Spre-a implini o unul din dorurile tale,
Au pot s riu, copil, de trei ori Dumnezeu,
Si ce-au rcut puternic in eacurile sale,
Aceea intr-o clip s pot a race eu
MIIAI LMINLSCU
!%$
O, de-a putea s-amestec a lumii lucruri toate,
Dup a mea oin( un ceas s te incant,
Cu susu-n jos ar merge a ririi legi bogate,
Pustiu ar ri in ceruri i cerul pe pmant.
Si la a ta iire prere-ar ziua noapte,
Astrel de strlucit ai trece-n lanuri erzi,
ncat numai paraie (i-ar poesti cu oapte
C in a ta priire eu min(ile imi pierz.
Cand ai muri, iubito, cci contra mor(ii n-are
Nici Dumnezeu putere, atuncea cu amar
A stinge in grmad sistemele solare
Si-n st mormant te-a pune ca pe-un mrgritar.
Iar eu, eu, singuratec in lumea cea pustie,
n caos rr stele i rr de nimic,
M-a arunca - un demon - s cad o ecinicie,
De-a pururea i singur deertul s-l despic.
Iar dac liberate planetele cu-ncetul
Ar reintra in ia( in echile lor legi,
liin(ele lor nou prieasc-atunci cometul,
Nelinitind cu zboru-i eciile intregi.
lantasm nesrarit i totui diaran,
Din lume exilat nearland limanul su,
Demon, gonit de-a pururi de ordinea tiran -
Acela s riu eu.
!%%
MLMLN1O MORI
- S raci minuni Nu-i asta. Nu m-n(elegi, iubite -
Pe cretetul lui mandru ea manile i-a pus.
Sunt taine-n ast lume atat de neghicite,
De-ai spune ia(a toata, tot n-ai srari de spus.
Vezi tu, eu te-a rea timid, un bland biet, s-mi spun
Cu ochii plini de isuri zdarnice poeti,
S-adorm plecandu-mi tampla la tampla ta - nebun!
Aa cum te isasem ai rost, dar nu mai eti.
Ptate de-ndoiele a ie(ii tale ise -
Biet de-ai ri tu inc, la mine s te-ardic,
S te priesc cu gene pe jumtate-nchise,
Dar nu mai crezi in isuri, cci nu mai crezi nimic.
S rii un paj din basme i eu s riu regin!
O, cum a ri de bun i tu ai ri gentil,
Plutire-am lin pe lacul ce doarme in grdin,
Cci eu m simt copil, de-ai ri i tu copil!
Nu mintea ta, nu ochii, ce rulger-n tcere,
Nu astea m inghea( de-mi ine ca s mor.
M doare - nu tiu... glasul amestecat cu riere,
Cci surletu-(i e-o ran, surlrile-(i m dor.
Ce rei mi pare-n ochii-(i c d o eche in.
n orb amintirea a unei crude munci,
n inim e-o parte cu totului strin -
De-ai rost rodat tanr, e roarte mult de-atunci!
MIIAI LMINLSCU
!%&
Diavavtvt `oravtvi
,Capriccio,
n lac se oglind castelul. A ierbii
Molatece aluri le treier cerbii.
n echea zidire tcere-i i numa`
Perdelele-n geamuri scanteie ca bruma.
Strrulger-n umbr-i de aluri btaie
Ajunse in rug de-a lunei paie,
Ce-n arruri de dealuri acum se iete
S-a stancilor muche pe cer zugrete.
Preau uriei ce in cuib de balaur
Pzea o mrea(a comoar de aur,
Cci luna, ce ro prin ele rsare,
Comoar aprins in noapte se pare.
Iar lebede albe din negrele trestii
Apar domnitorii ai apei acestei,
Cu aripi intinse o scutur i-o taie
n cercuri murinde i brazde blaie.
Uimit, Caalerul cu pasuri pripite
Umbla prin umbroase crri nisipite,
Dumbraa optete, izoarele sun.
Ateapt-n amestec ibrare de strun.
Vratecul aer te-adoarme cu zonul...
Cu dor Caalerul priete balconul.
CUPRINS
!%'
MLMLN1O MORI
Cu rrunze-ncrcatu-i i trec prin ostre(e
Liane-nrlorite in reluri de re(e.
Iar papura mic de-al apei cutreier.
n iarba inalt suspin un greier -
Prin anta umbr, prin rumna sar,
n rarmecul rirei rsun ghitar:
- Arat-te-n hain de alb mtas,
Ce pare-ncrcat c-o brum-argintoas,
S d a ta umbr-n lumin-nmuiet,
n prul cel galbn inalt-mldiet.
ndur-te, scumpo! in mine arunc
Viole albastre i roze de lunc,
Pe coardele-ntinse-a ghitarei s cad
n noaptea cea nins de-a lunei zpad.
Iar ochii albatri, mari lacrimi a mrii,
S-ngduie-n tain suspinul cantrii,
Cobori, adorato! pe inim cazi-mi,
Blaia ta rrunte de umr s-mi razimi.
L demn-a ta rrunte s poarte corona
Robit uniersul s-i rie - Madonna!
ngduie celui din urm-al tu scla
Plangand s-(i srute al urmelor pra.
Si las-m-n umbra cmrii-(i s in,
lrumos imbrcate cu alb muselin,
MIIAI LMINLSCU
!&
Iar Cupido pagiul cu palma s-ascund
A lmpii de noapte lucire de nunt.
Deasupr-i aude uscata ronire
A poalelor lungi de mtas sub(ire,
Prin rlori ii apare, se-nclin pe gratii
Duioas-artare a mult-adoratei.
Ghitara lui tace, cu opot ea spune:
- Zdarnic este iubirea ta, june!
De-un rarmec legat-i intreaga-mi sim(ire,
Iubirea-mi asemeni de-a lui implinire.
Oricat mi-ai ri drag, i-o jur c-mi eti drag,
Un rarmec te-oprete, te leag de prag...
De-aceea de mine s rugi, Caalere,
Si uit c ganduri i doru-mi te cere.
A Nordului mare o piatr ascunde,
Lucete ca ziua prin negrele-i unde
Si cui o a scoate ia(a mi-o drui,
Dar ai! nici s-o ad nu-i soarta oricrui.
- O, inger! el zice i glasu-i se-neac
Si dreapta ii scap pe-a sbiei teac:
Sigur de iubire-(i - m-atepte pierzare -
1ot scoate-oi piatra luminei din mare!
. . . . . . . . . . . . .
!&
MLMLN1O MORI
Din Spania pleac, cu paii pribegi,
Prin (ri i orae, castele de regi,
Abia ede-o (ar i iari o las,
Cci piatra luminii gandirea i-apas.
De ani e pe cale... Se ede in rine
Cuprins de pustiuri, de negur pline,
ncet poticnete al calului pas,
Si-n noapte departe se pierde-al su glas.
Ll ede mun(i mandri, asupra crora
Pdurile negre nu tiu aurora
Si toate rormeaz cldire inalt
De stanci ce grmad stau una pe alt.
Un munte e poart i streini pduri
Si scrile-s dealuri... n ralnicii muri,
Prin aspru arcate boltiri de rereastr,
Prieai o lumin ca cerul albastr.
Cum marea de aluri nu tie repaos,
Astrel se rrmant al norilor caos,
O stea nu lucete pe bolta cea larg -
Pornit ca de anturi sirepul alearg.
Un tunet cutremur lumea-n temei.
Venea parc-o oaste clare de zei...
Cu-a lui herghelie-nspumat de cai,
Vuind ine mandrul al mrilor crai.
MIIAI LMINLSCU
!&
Cu gaturi intinse sirepi de omt
Prin norii cei negri zburau spriet,
Mana(i de gigantul cu barb-argintoas,
Ce antul in dou despic rrumoas.
Vzandu-l pe tanr inal( toiagul.
O aspr priire i-arunc moneagul,
Cumplit amenin(, in arc se coboar
Si piere in doma-i inalt solitar.
Se-ntunec iari, in rulger nzare
Vedenii uimite palatul cel mare,
Nzare btranul in bolta rerestii,
n pletele-i albe cunun de trestii.
lugea Caalerul. - Dar codrii-n urdie
n urm-i s-adun i iar se-mprtie,
Campiile ese alunec iute,
Deasupr-i s-alung de rulgere sute.
Si luna s-azarle pe-a norilor atr,
Paraiele scapr`, bulboanele latr,
Deasupra lui cerul i-alearg in urm
Si stelele-n rauri gonite, o turm.
Si mun(ii btrani il urmau in galop
Cu stancele negre, gigantici ciclopi,
Greoaie hurduc pmantu-n picior,
Pral de pe umeri pdurile lor.
!&!
MLMLN1O MORI
Se-ntreab: lug eu sau c lumea intreag
A rupt-o de rug nebun, pribeag
Sau mri subterane duc mun(ii cu sine,
Purtandu-m-o rrunz pierdut pe mine
O dat-nc pintenu-nrige - alearg!...
Deodat... se schimb in noaptea cea larg
Priirea... Nainte-i o lume-i deschis
Cu aer ratec pe lunce de is...
Pe maluri de rauri ce scapr line,
Ll ede castele cu arcuri senine
De marmur alb ascunse-n dumbrae.
n cer mic norii auritele nae...
O muzic trist, adanc-oluptoas,
Ptrunde-acea lume de rlori i miroas,
Si erzile lanuri se leagn-n lun
Si lacuri caden(a cantrilor sun.
Sub(irile neguri preau panzrie
De brum-argintoas, lucind iorie,
Si rlorile toate sub ea-ncremenite
Respir bogate miroase-adormite.
Pe-al codrilor erde, prin bol(ile dese,
Prin mreje de rrunze seninul se (ese,
Si apele mic in pture plane -
n runduri iseaz a lumii icoane.
MIIAI LMINLSCU
!&"
Si unde-n dumbra-i spat crare,
O mandr remeie s-arat clare,
Pe calul ei graur se-nartete-n laturi,
De dulcea-i priire nu po(i s te saturi.
n prul ei negru lucesc amor(ite
llori roi` de jeratic rrumos incalcite,
Rubine, smaranduri, astrel presrate,
Slbatec-o race la ra( s-arate...
Si ochi de-un albastru, bogat intuneric,
Ca basme pgane, de-iubire chimeric,
Lucesc sub o rrunte curat ca ceara -
Zambirea-i imbat ca nop(ile, ara.
Pe codri-nrioar a ei rrumuse(e
Si apele rulger cu undele cre(e,
Se pare c-nie a basmelor remuri,
Cci lumea-i cuprins de-un dulce cutremur.
Din nori curge-o bur, un colb de diamante,
Pe i se aeaz, pe dealuri inante,
n ra( li-i luna, prin uiet de oapte
S-ardic pe cer curcubeie de noapte...
La calu-i altur, mana intinde,
Iar prul ei negru incet se desprinde
Si-n aluri de moale mtas el cade
Pe umere albe... lrumos i se ade!
!&#
MLMLN1O MORI
Si plans este glasu-i: - Iubit caalere,
Nu merge la mare, c mor de durere,
mparte cu mine pmantul i raiul. -
De dor i de grij ii tremur graiul.
- Iubite dorite, in bra(ele-mi ino
Si cruda durere din pieptu-mi alin-o!
S rii al meu mire menitu-i de zodii
Si (ie pstrat-am a sanului rodii.
- n an e, criaso! zambirea-(i din treact.
Cci mintea mea pus-au sim(irilor lact
Si chipu-(i nu poate ptrunde-n isare-mi.
Cu ochii albatri amoru-mi nu-l sraremi.
Pstreaz, criaso, iclenele sraturi.
n laturi, rrumoas ispit, in laturi!
La piere... cu dansa castele, dumbra...
Si marea-nghe(at uiete groza.
Micate de mare-n strigare mrea(
A Nordului in caraane de ghea(...
Pe ceruri in neguri o stea nu s-arat,
Departe doar luna - o galben pat.
Cet(i hrentuite pe (ri plutitoare,
Cu iruri de dome, steclind de ninsoare,
Schelete-uriae purtand cremenite
Coroane in col(uri pe capuri haite.
MIIAI LMINLSCU
!&$
Vin regii de Nord cu otiri s se plimbe,
Cu chipuri ciuntite i umere strambe
Si toat strigarea, uirea, sunarea
L surd ca cerul, e moart ca marea.
n domele largi, prin palate dearte
Rsun doar antul... ca glasuri - departe.
Si spiritul mor(ii eterne-n ruine
i mic imperiul rr de rine.
Oraul pe ape-i al zeilor nordici,
Cu strade de temple, cu dome i portici,
Dar astzi sunt rrante boltitele por(i,
Pustiu e in dome - i zeii sunt mor(i.
Ll suie un turn ce se nal( sub lun,
Cu ziduri crpate de ger i rurtun,
Se uit la ceruri, se uit in mare...
Cu capul in jos se arunc... Dispare.
Si cum amor(ete i-nghea(... suspin:
- O, piatr-a luminii, rears-mi lumin !
Prin genele-nchise s-arat, o ede
Si strig... i mana pe dansa repede...
O prinde... prin rarmec in jur se-nsenin,
Ll ede lungi rauri, campii in lumin,
Grdina din (ara-i, cu lacu-i, castelu-i
Ca-n is, ca aieea i se arta lui.
!&%
MLMLN1O MORI
Ce stai cu srial, ce nu te apropii,
N-auzi cum pe rrunze alunec stropii,
S-aleile scutur de rou o ploaie
Iar soarele nal( in disc de paie
Ll scrile urc cu piatra in man.
n prag il ateapt rrumoasa stpan.
De gatu-i s-atarn, zambind ea ii spune:
- Adanca-(i durere pieri prin minune.
Dar piatr mai scump i cea-aderat
Iubirea mea este nestins, curat,
Pstreaz-mi-o bine... aceasta (i-o drui...
Ll ochii i-i rreac, s ad,-aderu-i
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Si drept c-n micarea molaticei ierbi
Ptea inainte-i o turm de cerbi.
Dar tot nu-i in ceru-i... Din genele-i bruma
Cu isul deodat -o scutur-acuma.
i scutur haina cea umed, plin.
Balconu-l priete i tare suspin.
Zdarnic rcut-au ghitara-i parad:
Inez nici isase s ie s-l ad.
Si ce-i mai rmane s rac sracul
n lac s prieasc cum joac malacul
MIIAI LMINLSCU
!&&
Mai bine prin ture se rur cu paz...
Ca nimeni s-auz i nimeni s az.
n urm-i o u-n balcon se deschide...
Prin rlori se arat o gur ce rade...
Cu ra(a ascuns in pru-i, ireat,
De-amoru-i prostatec aa se desrat.
!&'
MLMLN1O MORI
atvt ae tvcrv...
,dup Shakespeare, ovete, XXVII,
Stul de lucru caut noaptea patul,
Dar al meu surlet un drume( se race
Si pe cand trupul doarme-ntins in pace,
Pe-a tale urme l-au impins pcatul.
L noapte neagr-n ochii-mi, totul tace,
Dar mintea-mi ede - genele holbate,
Ca i un orb m simt in intuneric
Si totui inaintea-mi zi se race.
L chipul tu, lumin necrezut
De rrumuse(i, de tain, cur(ie,
Ce nop(ii reci lucire-i imprumut.
Din cauza ta, blaia mea so(ie,
Cat ziulica trupu-odihn n-are,
Iar noaptea surletul in cale pleac.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!'
.tbvvvt
Albumul Bal mascat cu lume mult,
n care to(i pe sus ii poart nasul,
Disimulandu-i mutra, gandul, glasul...
Cu to(i orbesc i nimeni nu ascult.
Si eu intrai. M ezi rrindu-mi pasul.
Un ers incerc cu pana mea incult.
Pe masa ta aez o roaie smult,
Ce de cand e nici n-a isat Parnasul.
Spre-a-(i aminti trecutele petreceri,
Condeiu-n man tu mi-l pui cu sil.
De la oricine-un snop de paie seceri,
Apoi te ui(i razand la cate-o ril:
Viclean te bucuri de-ale noastre-ntreceri,
Priind in ra prostia imobil.
CUPRINS
!'
MLMLN1O MORI
avre qvi evt
,ariant,
Albumul tu e un salon in care
S-adun rel de rel de lume mult
Si riecine aeaz-o roaie smult
Din ia(a sa, in ersuri rbdtoare.
Acum doreti cu pana mea incult
Si eu s trec prin mandra adunare
Dar ea de-amicii ti srial are
Si de-oi orbi, au cine m ascult
Spre-a-(i aminti trecutele petreceri
Condeiu-n man tu mi-l pui cu sila.
De la oricare-un snop de rraze seceri,
Apoi le rsroieti ril cu ril.
Viclean te bucuri de-ale noastre-ntreceri,
Priind in ra prostia imobil.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!'
Oricare ca ivvt
Oricare cap ingust un geniu par-i,
Cu ersuri, goale de cuprins, s plac
Si, cum dorete, zgomot mare rac,
Cununi de lauri de la plebe cear-i.
Ci muza mea cu sine se impac.
Lu am un singur, dar iubit toar,
Si lui inchin a mele iruri iari,
Cantarea mea, de glorie srac.
Cand dulci-i ochi pe linii or s-alerge,
Va cumpni in iambi turnata limb:
Ici a mai pune, dincolo a terge.
Atuncea ea in lumea mea se plimb,
Cu-a gandurilor mele na merge
Si al ei surlet pe al meu i-l schimb.
CUPRINS
!'!
MLMLN1O MORI
Parea ca,teata...
Prea c-ateapt s-o cuprind in bra(
Si ra(a mea cu manile-i s-o ieie,
Ca s m pierd in ochii-i de remeie,
Citind in ei intreaga mea ia(.
Dar cand s-o prind, ea n-a oit s steie
Ci intr-o parte-ntoarse dulcea-i ra(,
Pandind, cu ochii m-ntreba istea(:
S-mi dea o gur, ori s nu-mi mai deie
De-astrel de toane ecinic nu te saturi,
Oricat o rogi, ea tot se d in laturi
S-abia la urm parc tot se-ndur.
mprotiiri duioase-a rrumuse(ii
n lupte dulci desrac uratul ie(ii,
Ce n-au amar, riindc au msur.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!'"
|,oare vvt rietite vvttra...
Uoare sunt ie(ile multora.
Li prind din zbor plcerea trectoare,
n orice timp au clipa lor cu soare
Si-n orice zi le-apare aurora...
Dar spune, tu, copil istoare,
De-am rost i eu din randul acelora,
De-mi eti i mie ce le eti altora,
De nu mi-ai rost o stea nemuritoare
1riam pierdut in umbra amor(irii,
Dearta-mi ia( semna cu spuma
Si orb eram la rarmecele ririi...
Deodat te zui... o clip numa`
Sim(ii adanc amarul omenirii...
Si iat c-l cunosc intreg acuma.
CUPRINS
!'#
MLMLN1O MORI
Oricte tete...
Oricate stele ard in inl(ime,
Oricate unde-arunc-n ra(-i marea,
Cu-a lor lumin i cu scanteiarea
Ce-or ri-nsemnand, ce or - nu tie nime.
Deci cum oieti tu po(i urma crarea.
lii bun i mare, ori ptat de crime,
Acelai prar, aceeai adancime,
Iar motenirea ta i-a tot: uitarea.
Parc m d murind... in umbra por(ii
Ateapt cei ce or s m ingroape...
Aud cantri i d lumini de tor(ii.
O, umbr dulce, ino mai aproape -
S simt plutind deasupr-mi geniul mor(ii
Cu aripi negre, umede pleoape.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!'$
Petrivotae
mpresurat de creditori, se ede,
Si neputand plti cu rele rime,
1e-ai strecurat pe la Cordon, sublime,
S ne-asurzeti cu ersuri centipede.
Presupuind c nu te tie nime,
C eti martir ai rut s raci a crede,
Mai bine masca de paiazzo-(i ede:
Cci ne-am conins de mult de-a ta mrime.
Armeano-grec, lingu cu dou re(e,
(i ad-aminte ce aeai in strai(i
Cand pietre numrai la oi in pie(e.
De-aceea taci i inc bine paie-(i
C nu te regalm, cum tim, cu be(e:
lclie nu-i nem(escul tu opai(.
CUPRINS
!'%
MLMLN1O MORI
Pevtrv tatvacirea aforivetor
tvi cloevlaver
GOL1IL
Spun popoare, sclaii, regii
C din cate-n lume-aem,
Numai personalitatea
Lste binele suprem.

Nu raci erect, nesim(itori


Rman cu to(ii lii pe pace:
Cand piatra cade-n mlatin,
La nici un cerc nu race.

Ca-n ziua care lumii te dete, in trii


Sta soarele in crugu-i spre-a saluta plane(ii,
Crescui dup-acea lege, de ea i azi te (ii,
Cum o urmai pe-atuncea, pind in drumul ie(ii.
Nu scapi de tine insu(i, cum eti trebui s rii:
Din echi ne-o spun aceasta sibile i prore(ii,
Si nici un timp cu nici o putere laolalt
Nu rrang tiparul rormei, ce ie se dezoalt.
LUCRL|IU
Vezi prin ora rrecandu-se cela i iar la palatu-i
Vine degrab`, dei de urat rugise de dansul.
Mai indeman deloc nu se simte aici ori aiurea.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
!'&
Vezi-l manand telegarii, la (ar alearg c-o grab,
Parc gonete cu zor s sting ro cas aprins,
Dar abia d de pragul ilei de (ar i casc.
Greu se-ntinde pe somn, ori caut alte petreceri,
Ori dorit de ora, se-ntoarce s-l treiere iari.
IORA|IU
Pietre scumpe, marmur, rilde, icoane i statui,
Bani, eminte psite-n getulic purpur - mul(i sunt
Ce nu le au Iar unii nici grij nu duc s le aib.

Cerul deasupra-(i schimbi, nu surletul, marea trecand-o.


GLLLLR1
Cele mai bune daruri sunt
Cu-admiratori pu(ini detot.
Cci cei mai mul(i de pre pmant
Ce-i ru drept bine il socot.
Aceasta oriicand se ede
Si ca o cium pare-a ri.
Dar eu m indoiesc a crede
De ea c ne om mantui.
Un singur mijloc am in minte,
Dar greu i nu cred s se poat:
Ntangii to(i s prinz minte,
Dar ai! n-or prinde niciodat.
!''
MLMLN1O MORI
Li d cu ochii, nu cu mintea,
Nu tiu al lucrurilor pre(:
Admir ecinic cele proaste,
Nicicand nu tiu ce este bun.
MIIAI LMINLSCU
"
.vi riv frvvi vcate
Auzi prin rrunzi uscate
1recand un rece ant,
Ll duce ie(ile toate
n mormant, in adancul mormant.
Auzi sub bol(i de piatr
Un trist, un rece cant,
Ll duce ie(ile noastre
n mormant, in adancul mormant.
n gur port un singur
Si dureros cuant,
Cu el pe buze m-or duce
n mormant, in adancul mormant.
Deasupra-mi s opteasc
Iubitu-(i nume srant,
Cand m-or lsa-n intuneric,
n mormant, in adancul mormant.
Pan nu te zusem
Nici nu sim(eam c sunt,
S-acum doresc s dorm somnul
Adancului mormant.
Ca rrunzele uscate
Czand de-un rece ant,
CUPRINS
"
MLMLN1O MORI
S-au dus ndejdile toate
n mormant, in adancul mormant.
Si parc sub bol(i de piatr
Aud un rece cant,
Ce-atrage ie(ile noastre
n mormant, in rece mormant.
MIIAI LMINLSCU
"
Ce ateea ae voi, a vea vebvva...
Ce s-alegea de noi, a mea nebun,
De ne-ntalneam de mult cu-aa iubire
Sau nebuneam mai mult inc-mpreun,
Sau eu muream de-atata rericire.
Via(a mea cea strlucit
De ochii ti cei de copil
Lra un zgomot i-nrlorit
Precum e luna lui April.
Si-n ast inrlorire zgomotoas
Noi ne-am ri rost atat... atat de dragi...
Cu toane multe, tu, ca o crias,
Iar eu - de tine lacom - ca un pagi.
Acum ca-n toamna cea tarzie
Un istoit i trist izor,
Asupra-i rrunzele pustie
A noastre isuri cad i mor.
Si de nimica astzi nu-mi mai pas,
Nu cer nimic din lume, nici atept.
M mir de ce cu strangeri dureroase
Srmana inim mai bate-n piept.
n duire i eclips,
Lu anii mei ii risipesc,
Sim(ind in surlet pururi lips
De chipul tu dumnezeiesc.
CUPRINS
"!
MLMLN1O MORI
Ce ateea ae aoi vebvvi, ivbito...
,rariavta,
Ce s-alegea de doi nebuni, iubito,
De ne-ntalneam de mult i nu pierdeam
O tinere(e, care-am risipit-o
De dragul tu de mult innebuneam,
Sau c muream de-atata rericire,
Dar numai sara ie(ii n-ajungeam.
Lra de zgomot plin, de-nrlorire,
Iar ochii ti cei tineri de copil
M-ar ri (inut de-a pururea-n uimire.
Iar graiul tu cand bland i cand ostil
lcea singurtatea-mi zgomotoas,
Cum e cu zgomot luna lui April.
Si in necazul tu i mai rrumoas
1e cuprindeam, s nu te mai retragi,
S-mi plangi la piept la dragoste geloas.
Si ne-am ri rost atat, atat de dragi...
Ca o crias mi-ai ri rost cu toane,
Lu lacom de-al tu rarmec ca un pagi.
Dar azi, loi(i de ale sor(ii goane,
Via(a-mi pare-un istoit izor
Si plin de-ale toamnei reci icoane.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
""
A noastre isuri cad pe rand i mor
Precum in ant rotiri de rrunze-uscate...
Statornic nu-i decat al nostru-amor...
Renun( silit la el, cci nu se poate,
Si lungi iluzii, ca un in(elept,
Naintea mea le d czand pe toate.
Nu cer nimic, nimic nu mai atept,
Si nici intreb la ce o mai sim(esc
Srmana inim btand in piept.
La ce Ca ia(a mea s-o risipesc
ntr-o-ndelung, trist duire,
Lipsit de-al tu chip dumnezeiesc:
S-l cat in eci, s nu rii nicire.
"#
MLMLN1O MORI
.tt ae avtce...
Atat de dulce eti, nebuno,
C le eti drag tuturor,
Cunosc remei ce dup ochii
Si dup zambetul tu mor.
lemei rrumoase i copile
1e-ar indrgi, te-ar sruta.
1u ai iubirea tuturora -
Si numai eu iubirea ta.
Un rarmec bland de rericire
1u rspandeti oriunde-i sta -
Lti rericirea tuturora
Si eu sunt rericirea ta.
De razi, se desprimreaz,
nie totul unde-i sta,
Cci tu eti ia(a tuturora
Si numai eu ia(a ta.
De dragul tu i rlori i oameni
Si stele s triasc or.
Pe mine m iubeti tu numai
Si numai eu doresc s mor.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"$
|vbra tvi trate Dabia1oieroa
Cum trece-n lume toat slaa
Ca i un is, ca spuma undei!
Sus, in cetate la Suceaa,
Lu zic: Sic transit gloria mundi!
Pe ziduri negre bate lun.
Din echi icoane numai pete,
Sub mine-aud un glas ce sun,
Un glas adanc, zicand: Mi-e sete`.
Si d ieind o umbr alb.
Moneag btran, purtand coroan,
Pe pieptul lui o srant salb,
Pe umeri largi o scump blan,
La mana-ntinde bland: - N-ai grij,
Ce zic nu trece la izod.
Lu sunt estitul domn Dabij,
Sunt mo Istrate-oieod.
- Mria-oastr a s-ndemne
Pe neamul nostru in trecut
Ci el cu mana race semne
C nu-n(eleg ce el a rut.
- Mria-oastr-nsetoeaz
De sange negru i hain
Ll capu-i clatin, orteaz:
- De in, copilul meu, de in.
CUPRINS
"%
MLMLN1O MORI
Cand eram od la Moldoa
Ilduiam pe la Cotnari.
Vierii to(i imi tiau sloa
S-aeam i grine-n buzunar.
Pe inul greu ca untdelemnul
Am dat mul(i galbeni enetici,
Aici lipsete tot indemnul.
n lume mult, nimic aici.
La oi in lumea ceealalt,
liind cu mil i dirept,
M-a pus cu srin(ii laolalt
Si-n rai m duser de-a drept.
Dar cum mai pune srantul Petre
La ru canon pe-un biet cretin !
Cand cer s beau, zice: Cumetre,
Noi n-aem cimpoieri i in`.
Si totui domn rusesem darnic
Si bun de inim cu to(i.
De cate ori l-al meu pharnic
implut-am cupa numai zlo(i!
C ce sunt recile mademuri,
Ce aur, pietre i sider
Pe lang inul copt de remuri,
Pe lang-un haz, pe lang-un cher.
mpresurat-am eu i Beciul
Cu oaste bun i stransuri,
Soroca, Vrancea i 1igheciul
MIIAI LMINLSCU
"&
1rimis-au mii iteze guri
S certe craii cu manie...
Ce-mi pas Mie deie-mi pace
S-mi duc Moldoa-n btlie
Cu mii de mii de poloboace.
Atunci cand turcii, agarenii
Mureau in iuru cu halai,
Otirea noastr, moldoenii
Se prpdeau intr-un gulai.
Si zimbrul cel cu trei lucereri
Lucea oios pe orice cort.
Precum ne-am dus, enirm tereri
Si to(i cu cher i nime mort.
Nici in cu ap n-am s mestec,
Nici dau un ban pe toat rala.
De-aceea n-am nici un amestec
Oriunde nu imi rierbe oala.
Cand calc (ara hantatarii,
Lu bucuros in lupte merg,
Cand intre ei se bat magarii,
n rundul pini(ei alerg.
Se certe ungurii i leii...
Ce-mi pas mie La Cotnari
Lu cheruiam cu cimpoieii,
Cu mscrici i lutari:
Si sub umbrarele de cetini
"'
MLMLN1O MORI
Norodu-ntreg juca i bea,
Iar eu ziceam: s bem, prietini,
S bem, pan` nu om mai putea
Dac enea s rtceasc
Vun in(at arheolog,
Vorbind in limba psreasc,
Nu m-artam ca s m rog.
Dar (ie-(i place doina, hora,
(i place-al i(ei dulce rod,
1u poestete tuturora
De mo Istrate-oieod.
Le spune sratul meu s-asculte,
S-urmeze echiul obicei,
S erse dintre cupe multe
Si la pmant o dou-trei.
Cci are-n san Moldoa noastr
Viteze inimi de cretin,
1ineri, in eselia oastr,
Stropi(i-le duios cu in!
Si in Moldoa mea cea dulce
Oranduit-am cu prisos:
Ca butea plin s o culce,
Cea goal iar cu gura-n jos.
Si astrel sta-n Moldoa toat
Cu susu-n jos ce era treaz.
Odihna mult-i ludat
La cel cherliu, la cel iteaz.
MIIAI LMINLSCU
"
Cand de mnua lungii sabii
M rezimam s nu m clatin,
Cantau cu to(i pe Basarabii,
Pe domnii neamului Muatin,
Pan` ce-ncheiau in gura mare
Cu Steran, Steran domnul srant,
Ce nici in ceruri samn n-are,
Cum n-are samn pe pmant!
Moldoa cu stejari i cetini
Ascunde inimi mari de domn,
S bem cu to(i, s bem, prietini,
S le rsm i lor in somn.
Pn` la al zilei bland lucearr
S bem ca buni i echi toari,
Si to(i cu cher, nici unul tearr,
Si cum srarim s-ncepem iari.
Rpi(i pharele cu palma,
Iar pe phar se strang pumn
Si s cantm cu to(i de-a alma
Diac tomnatic i alumn,
Cantm adanc un: De rofvvai.
Perennis humus erit rex.
lrumoase remi! Dar unde-s unde-s
S-au dus pe eci! Bibamus Lx.
"
MLMLN1O MORI
a arve
Auzi!... Departe strig slabii
Si asupri(ii ctre noi:
L glasul blandei Basarabii
Ajuns-n ziua de apoi.
L sora noastr cea mezin,
Gemand sub cnutul de Calmuc,
Legat-n lan(uri e-a ei man,
De treang tarand-o ei o duc.
Murit-au Poate numai doarme
Si-ateapt moartea de la cani
La arme!
La arme dar Romani!
Pierit-au oare to(i ultanii
Si oimii mun(ilor Carpa(i,
Voi, rii ai echei 1ransilanii,
Sunte(i cu totul enera(i.
Si sureri(i in injosire
De la Brao pan` la Abrud,
Ca s (in in robie
lino-1tarul orb i crud.
Si nimeni lan(ul n-o s srarme
Nu ae(i inimi, n-ae(i mani ,,...
La arme, la arme,
La arme, rra(i Romani!
Iar tu, iubit Bucoin,
Diamant din stema lui Steran,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"
Ajunsa-i roab i cadan
Pe mani murdare de jidan.
Ruinea ta nu are samn,
Pmantul srant e pangrit...
Miel i idiot i ramn
Cine-ar mai sta la surerit...
De-acuma trambi(i de alarme!
Nl(a(i stindardul srant in mani,
La arme!
La arme dar Romani!
Pierdu(i sunte(i pe Cri i Mure...
L moarte, e lein, e somn
Au Drago nu-i din Maramure,
Au n-a rost la Moldoa Domn
N-au rrant a dumanilor nouri,
N-au rrant pe Lei i pe 1tari,-
Au Drago, antor de bouri,
N-o s aneze i maghiari
Ruine pentru cel ce doarme,
Scula(i ca s nu muri(i mani,
La arme,
La arme dar Romani!
Din laur nemuritoare ramuri,
O! (ar, pune-n rrunte azi,
Si-n tricolorul -a lui rlamuri
S-nruri pieptul tu iteaz,
Si smulge spada ta din teac
Si-(i cheam to(i copiii ti
"!
MLMLN1O MORI
Si la rzboi cu danii pleac -
Cu rii de oim i rii de zmei,
n aluri crunte s se rarme
Calmuci, 1tari, dumani, stpani...
La arme, la arme!
La arme, rra(i Romani!
MIIAI LMINLSCU
""
iiva baiet aavri cvtreierav
liind biet pduri cutreieram
Si m culcam ades lang izor,
Iar bra(ul drept sub cap eu mi-l puneam,
S-aud cum apa sun-ncetior:
Un rreamt lin trecea din ram in ram
Si un miros enea adormitor.
Astrel ades eu nop(i intregi am mas,
Bland inganat de-al alurilor glas.
Rsare luna,-mi bate drept in ra(:
Un rai din basme d printre pleoape,
Pe campi un l de argintie cea(,
Sclipiri pe cer, paie preste ape,
Un bucium cant tainic cu dulcea(,
Sunand din ce in ce tot mai aproape...
Pe rrunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Prea c-aud enind in cete cerbii.
Alturi teiul echi mi se deschise:
Din el iei o tanr crias,
Pluteau in lacrimi ochii-i plini de ise,
Cu rruntea ei intr-o maram deas,
Cu ochii mari, cu gura-abia inchis,
Ca-n somn incet-incet pe rrunze pas,
Clcand pe arrul micului picior,
Veni alturi, m prii cu dor.
CUPRINS
"#
MLMLN1O MORI
Si ah, era atata de rrumoas,
Cum numa-n is o dat-n ia(a ta
Un inger bland cu ra(a radioas,
Venind din cer se poate arta,
Iar pru-i blond i moale ca mtasa
Grumazul alb i umerii-i dea.
Prin hainele de tort sub(ire, rin,
Se ede trupul ei cel alb deplin.
MIIAI LMINLSCU
"$
avbvt
De mult m lupt ctand in ers msura,
Ce plin e ca toamna mierea-n raguri,
Ca s-o atern rrumos in lungi iraguri,
Ce rr piedeci trec sunand cezura.
Ce aspru mic panza de la steaguri,
1rezind in surlet patima i ura -
Dar iar cu dulce glas i(i imple gura
Atunci cand Amor timid trece praguri!
De l-am arlat la noi a spune n-o pot,
De po(i s-auzi in el al undei opot,
De e al lui cu drept acest preambul -
Aceste toate singur nu le judec...
Dar ersul cel mai plin, mai bland i pudic,
Puternic iar - de-o rea - e pururi iambul.
CUPRINS
"%
MLMLN1O MORI
Cotivae, cotivae
Colinde, colinde!
L remea colindelor,
Cci ghea(a se-ntinde.
Asemeni oglinzilor
Si tremur brazii
Micand rmurelele,
Cci noaptea de azi-i
Cand scanteie stelele.
Se bucur` copiii,
Copiii i retele,
De dragul Mariei
i piaptn pletele,
De dragul Mariei
S-a Mantuitorului
Lucete pe ceruri
O stea cltorului.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"&
vrierea
Prin ziduri innegrite, prin izul umezelii,
Al mor(ii rece spirit se strecur-n tcere,
Un singur glas ingan cuintele de miere,
nchise in tratajul strechii eanghelii.
C-un muc in mani moneagul cu barba ca zpada,
Din cr(i cu rile unse norodul il ina(
C moartea e in lupt cu ecinica ia(,
C de trei zile-ninge, cumplit muncindu-i prada.
O muzic adanc i plin de blande(e
Ptrunde tanguioas puternicile bol(i:
Pieirea, Doamne srinte, czu in orice col(,
neninand pre insui izorul de ie(e.
Nimica inainte-(i e omul ca un rulg,
S-acest nimic i(i cere o raz mangaioas,
n palcuri suntoare de plansete duioase
A noastre rugi, Printe, organelor se smulg.`
Apoi din nou tcere, cutremur i srial
Si negrul intuneric se sperie de oapte...
Dousprezece pasuri rsun... miez de noapte...
Deodat-n negre ziduri lumina d nal.
Un clocot lung de glasuri ui de bucurie...
Colo-n altar se uit i preo(i i popor,
CUPRINS
"'
MLMLN1O MORI
Cum din mormant rsare Christos iningtor,
Iar inimile toate s-unesc in armonie:
Cantri i laude-nl(m
Noi, (ie unuia,
Primindu-l cu psalme i ramuri,
Pleca(i-, neamuri,
Cantand Aleluia!
Christos au iniat din mor(i,
Cu cetele srinte,
Cu moartea pre moarte clcand-o,
Lumina ducand-o
Celor din morminte!`
MIIAI LMINLSCU
"
Rvacivve
Crias alegandu-te
ngenunchem rugandu-te,
nal(-ne, ne mantuie
Din alul ce ne bantuie,
lii scut de intrire
Si zid de mantuire,
Priirea-(i adorat
Asupr-ne coboar,
O, maic prea curat,
Si pururea recioar,
Marie!
Noi, ce din mila srantului
Umbr racem pmantului,
Rugmu-ne-ndurrilor,
Lucearrului mrilor,
Ascult-a noastre plangeri,
Regin peste ingeri,
Din neguri te arat,
Lumin dulce clar,
O, maic prea curat,
Si pururea recioar,
Marie!
CUPRINS
"
MLMLN1O MORI
Raai avra vea...
Rsai asupra mea, lumin lin,
Ca-n isul meu ceresc d-odinioar,
O, maic srant, pururea recioar,
n noaptea gandurilor mele in.
Speran(a mea tu n-o lsa s moar
Dei al meu e un noian de in,
Priirea ta de mil cald, plin,
ndurtoare-asupra mea coboar.
Strin de to(i, pierdut in surerin(a
Adanc a nimicniciei mele,
Lu nu mai cred nimic i n-am trie.
D-mi tinere(ea mea, red-mi credin(a
Si reapari din cerul tu de stele:
Ca s te-ador de-acum pe eci, Marie!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"
1a trav ai
liic ginga de rege, cand in haina ta bogat
1reci in raeton de gal i te mldii zambitoare,
Cum din rrunzele-nroiate rade proaspt o rloare,
1oat lumea ce te ede e de tine-nseninat.
Zbori cu ase cai ca antul i rsai ca Aurora.
Cu cciulele in man i cu gurile cscate,
Oamenii salut-n cale pmanteasca zeitate.
1u te-nchini. 1e sim(i nscut spre norocul tuturora.
Dar deodat in mul(ime tu rixezi ochiul tu mare.
De o umbr-nriorat e gandirea ta cuprins...
O remeie de pe strad i-a-nl(at priirea-i stins
nspre tine... rr ur, rr-amor, rr psare.
1u Unde te-apropii codrul se prerace in grdin,
ntristarea-n bucurie, bucuria-n rericire...
Secolii coroanei tale cu regal strlucire
Pot s scoat grau din pietre i palate din ruin.
La nscut-ntr-o cmar in mizerie obscur,
N-auzi nici glas de mum, nici a preo(ilor psalme...
S-a trezit cu comedian(ii cum juca btand din palme,
Pe-a pierzrii ci prin(ii o-ndreptar -o andur.
La De-o intra in templu, sub negre boltituri
Al mor(ii spirit doar il simte in tcere,
Cci nu-n(elege blandul cuant de mangaiere
Din paginile unse a srintelor scripturi.
CUPRINS
"!
MLMLN1O MORI
Ce-nseamn-acele candeli ce ard in orice col(
Sub chipuri mohorate cu-adanci i slabe re(e
Ce-nseamn-acea cantare ptruns de blande(e,
Ce imple tanguioas puternicile bol(i
Rugmu-ne-ndurrilor,
Lucearrului mrilor!
Din alul ce ne bantuie
nal(-ne, ne mantuie!
Priirea adorat
Asupr-ne coboar,
O, maic prea curat
Si pururea recioar,
Marie!
Rpit de duiosul organelor aant,
Pe cartea cea de rug alunec-a ta dreapt,
Iar ochii ti cei umezi la ceruri se indreapt.
La... cade in mul(ime cu ra(a la pmant.

De-ai muri copil de rege de-ale rlorilor miroas,


Ca de marmur un inger sub boltirile inalte,
Pe un cataralc depus - un popor ar plange-ncalte,
Dup surletul tu dulce, dup sranta cea rrumoas.
La Dac a cdea moart intr-o noapte de be(ie
Prin ciocnire de phare i prin dan(uri desrranate...
Vre un cioclu de pe uli(i a-ncrca-o-atunci in spate,
Dar nici in moarte insi linite nu a s-i rie.
MIIAI LMINLSCU
""
Nu. Nici maiestatea mor(ii nu srin(ete pe srac...
Cci scheletu-acela care a purtat ast-au(ie
De amar i de durere, preparat de-anatomie
Va race-un pedant dintr-insul... Iar in urm, intr-un sac,
Va ri aruncat in groapa cea comun. O scanteie
Ce-a pierit rr de urm. Si cu toate astea-i semeni
Ca i lacrima cu roua. Parc-a(i ri surori de gemeni:
Dou ie(i in dou inimi, i o singur remeie.
"#
MLMLN1O MORI
1iata
Cand aud reodat un rotund egumen,
Cu roalele-ncinse i obrazul rumen,
Poestind c ia(a e calea durerii
Si c pocin(a urmeaz plcerii -
M intreb: Acesta poate ca s tie
Cum este ia(a, cum cat s rie `
Noaptea scanteiaz cu-a ei mii de stele,
Vars raze slabe pasurilor mele,
Ulicioara-i stramt i, din ziduri echi,
Vorbe, ras i planset sun in urechi,
Glasuri rtcite trec prin geamuri sparte
Si prin ui inchise, prin zidiri dearte.
Colo, lang lamp, intr-un mic ietac,
Vezi o rat care pune a(-n ac,
la(a ei e slab de-o paloare cruda,
Ochii ei sunt turburi, pleoapele asud,
Degetele repezi poart acul rin:
La ii coase ochii intr-un tort de in,
Vant-i e buza, lipsit de sange,
Ochiul ei cel turbur nu mai poate plange.
La ce oare dansa s-a nscut pe lume,
O srman rrunz pe oceanu-n spume.
O srman umbr, orran i slab,
De care-n mul(ime nimenea nu-ntreab
Din zori pan-n noaptea neagr i tarzie
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"$
O ezi printr-o alb perdea strezie
Cum mereu lucreaz... -abia paine goal,
lrig i insomnie, lacrime i boal.
1ot ce-n ast lume mai poate pricepe
L c de-nceteaz lucrul, roamea-ncepe.
Negustoru-i pune panzele-nainte,
Lucrul scump i harnic unor ceasuri srinte,
Ll are briliante pe degete groase
Din nop(ile celor care panza-i coase,
Desrace ducesei, c-o galant grab,
n cusut in lacrimi de o man slab:
Panze moi in care se (esur zile,
Vederea i somnul srmanei copile,
Albe ca zpada ce cade in rulgi,
Dar, cum sunt cusute, sunt bune de giulgi.
Cand i(i trec prin minte acestea, copil,
1e ui(i in oglind i i(i plangi de mil,
Vrei s-o ezi chiar bine, s-o (ii bine minte
Pe nerericita, dulce i cuminte,
lr nici un reazem, care nu ateapt
Decat moartea care singur e dreapt...
n aceast ia( de mizerii plin
Singura-i amic este o albin,
Rtcit - ce tii cum - in strada eche.
Glasul ii ptrunse la a ei ureche,
Deschizand rereastra, s intre o las
ntre rlori s doarm i s-i stea in cas.
"%
MLMLN1O MORI
Se iubir cele dou proletare:
O insect-uman, una zburtoare.
lata stand pe ganduri, esela albin
Cu galanterie de buze-i s-anin,
Ca i cand i-ar zice: Au nu tii tu oare
Cum c a ta gur-i cea mai dulce rloare
Cci tu eti rrumoas, chiar ca i o srant,
Ochiul tu cel dulce i umbrit m-ncant.`

ntr-o zi, copila moare: se-n(elege,


Moartea nu mai tie manile s lege.
n sicriu au pus-o. la(a ei cea tras
Lra adancit, ins tot rrumoas.
I-au pus rlori pe rrunte... Corpul ei cel rin
Ce nobil transpare din giulgiul de in!
lereastra-i deschis: primara plin
Ptrunde printr-ansa, dar biata albin
n camp nu mai ruge, ci-mprejur se poart,
ncunjur capul i guri(a moart,
La zboar aproape i tot mai aproape,
Si rea cu amica-i deodat s-o-ngroape...
Deci cand se intampl s-aud reun egumen,
Cu roalele-ncinse i obrazul rumen,
Poestind c ia(a e calea durerii
Si c pocin(a urmeaz plcerii,
M intreb: Acesta poate ca s tie
Cum este ia(a, cum cat s rie`
MIIAI LMINLSCU
"&
Catvt troiav
Si ascultand aa rel de-al unora indemn,
Bgar in cetate pe calul cel de lemn
S-apoi pe eselie, pe cher se aternur
Pan` ce in miezul nop(ii pe to(ii somnu-i rur...
Din calul acel mare elinii se coboar,
Cu paz ei prin uli(i in pand se strecoar,
Cum d c mic i mare czuse-n somn ca mor(i,
Li gatuie strjerii, ce stau lungi(i la por(i
S-aprind rclii in noapte pe-a zidurilor creste.
Din 1enedos zur luminile aceste
Si-mpltoa(i cum rur, arma(i cu lnci i sbii,
S-apropie de (rmuri pe negrele corbii.
Cand peste lumea toat domnea a nop(ii sla
Li prea cu molcomiul i rr de galcea
Intrar in cetate... oricare repezi
Si incepur-in to(ii a da i a snopi.
1iau btrani i tineri, din mic pan la mare,
Ostai in rloarea arstei i tinere recioare...
Si-s chiote, blesteme din inim, rrunchi.
Prin por(ile cet(ii curgeau pan-in genunchi
Siroaiele de sange... pe pruncii cei de (a(
i aruncau in rlcri, s nu rmaie i(
Si urm de 1roada... Si dand in isterie
Grmezile de aur rpeau cu lcomie.
1rei zile pustiir cetatea i olatul
Umpland cu jale (ara lui Priam-impratul.
Cand oamenii -s grmad ucii in orice loc,
Llinii atunci deder cet(ii mandre roc
CUPRINS
"'
MLMLN1O MORI
De rsrea din ziduri o mare de jeratec
Roind bolta intreag i crugul singuratec.
Ard turnurile-n anturi - de aietele mumii
Nu se edea de rlcri nici marginile lumii.
MIIAI LMINLSCU
"!
vtre aari
Cum nu suntem dou pasri,
Sub o strein de stur,
Cioc in cioc s stm alturi
ntr-un cuib numai de pur!
Nu mi-ai scoate oare ochii
Cu-ascu(itul botior
Si alturea de mine
Sta-ei oare binior
Parc mi te d, drgu(,
C imi zbori i c te scap,
Stand pe gard, priind la mine,
Ai tot da cochet din cap.
Iar eu suit pe cas
Si plouat de-atat amor,
M-a umrla ursuz in pene
Si a sta intr-un picior.
CUPRINS
"!
MLMLN1O MORI
Dva ce atta rreve
Dup ce atata reme
Laolalt n-am orbit,
Mie-mi pare c uitarm
Cat de mult ne-am rost iubit.
Dar acum te d nainte-mi
Dulce, palid cum ezi -
Las-m ca altdat
Umilit s-ngenunchez,
Las-m s-(i plang de mil,
S-(i srut a tale mani...
Mainui(e, ce rcur(i
De atatea sptmani
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"!
v rav catareti...
n an cta-e(i ramuri de laur azi,
n an cta-e(i mandre sim(iri in piept.
1oate trecur:
Viermele remilor roade-n noi.
Cci nu-i iubire, ur d-asemeni nu-i
Si ce rmase umbra sim(irei e:
Murmura lumii
Neted, palid, ca i ea.
Nu e antica rurie-a lui Achile,
Nu este Nestor blandul-cuanttor.
Aprigul Ajax
|ran-i azi, i nimic mai mult.
Si unde-i Roma, doamn a lumii-ntregi,
Si unde-s astzi echii i marii cezari
1ibrule galben,
Unde e astzi mrirea ta
Chiar papii mandri cu trei coroane-n cap,
Pstori de na(ii cu stramb carj-n mani,
Pulbere-s astzi.
Pulbere sunt chiar ii riind.
Cci nu srut regii piciorul lor,
Cci nu se-nchin lumea la glas de srant.
Semnele tainei
Mute rman i ii rac de ras.
CUPRINS
"!!
MLMLN1O MORI
Chiar tronul papei azi ca o scen e
Si el ii race mutrele lui plangand.
Iohotul lumii
Lumii intregi ii rspunde-atunci.
Cci nu-i s-ardice bol(ile de granit,
Un Michel-Angelo nu-i s rac iar
Ziua din urm.
1emplele echie pustie rman.
S-nie panza, Rarael astzi nu-i.
Nu-nie dalta-n manile cele noi.
Moart rmane
Marmura grea sub ochiul mort.
n an cta-e(i ramuri de laur azi,
n an cta-e(i mandre sim(iri in piept.
1oate trecur:
Viermele remilor roade-n noi.
MIIAI LMINLSCU
"!"
`oi avvaoi arev aceta,i aacat
Noi amandoi aem acelai dascl,
Scolari suntem aceleiai preri...
Unitul gand oricine recunoasc-l.
Ce tii tu azi, eu am tiut de ieri.
De-aceleai lucruri plangem noi i radem.
`ov iaev et i avo aicvvt iaev.
1u zici c patria e-n decdere,
De ras i de ocar c-au ajuns,
Cand cinea opinia mi-ar cere,
Ll ar primi tot astrel de rspuns,
Ca de ruine ochii s-i inchidem:
`ov iaev et i avo aicvvt iaev.
Cci din adancul gandurilor tale
Rsare ur din al meu amor.
1u ai rea tot s mearg pe-a sa cale,
Lu celui slab ii sunt in ajutor.
Cu-acelai gand, noi totui ne desridem:
`ov iaev et i avo aicvvt iaev.
Pe mine rul, dei rad, m doare,
M (ine linitea ie(ii-ntregi,
Iar tu ui(i tot la raza de splendoare
Ce-o ars-asupra ta a lumii regi...
S-ai rea cu proprii mani s ne ucidem:
`ov iaev et i avo aicvvt iaev.
CUPRINS
"!#
MLMLN1O MORI
L greu a spune ce deosebire
Ne-a despr(it, de nu mergem de-a alma.
Si s-ar edea atunci rr-ndoial
Cand noi ne-am scoate surletele-n palm,
Ca-ntregul lor cuprins noi s-l deschidem:
`ov iaev et i avo aicvvt iaev.
MIIAI LMINLSCU
"!$
O,vtetecivve, ai arii ae ceara!
Ce mani sub(iri s-apuc de perdele
Si intr-o parte timide le trag!
n umbra dulce, dup echi zbrele
Suspin gur-n gur, drag cu drag.
Lucete luna printre mii de stele,
Suspin antu-n rrunzele de rag,
Se clatin codri mangaia(i de ant -
Lumini pe ape, neguri pe pmant.

O,-n(elepciune, ai aripi de cear!


Ne-ai luat tot rr` s ne dai nimic,
Pu(in te nal(i i oarb ii tu iar,
Ce-au zis o reme, altele deszic,
Ai desrrunzit a isurilor ar
Si totui eu in ceruri te ridic:
M-ai in(at s nu m-nchin la soarte,
Cci orice-ar ri ce ne ateapt - moarte!
1u ai stins ochiul Greciei antice,
Secat-ai bra(ul sculptorului grec,
Oricat oceanu-ar rea s se ridice
Cu mii talazuri ce-nspumate trec,
Nimic el nou nu ne poate zice.
Genunchiul, gandul eu la el nu-mi plec,
Cci glasul tu urechea noastr-o schimb:
Pierdut-i a naturii srant limb.
CUPRINS
"!%
MLMLN1O MORI
n ia(a mea - un rai in asrin(ire -
Se scuturau rlori albe de migdal,
Un is purtam in riece gandire,
Cum lacul poart-o stea pe orice al,
A zorilor sua inrlorire
Se prelungea pan-n amurgul pal,
n i de is, in codri plini de canturi,
Atarnau arre ingereti pe anturi.
Si tot ce codrul a gandit cu jale
n umbra sa ptat de lumini,
Ce spun: izorul lunecand la ale,
Ce spune culmea, lunca de arini,
Ce spune noaptea cerurilor sale,
Ce lunii spun lucererii senini
Se adunau in rasul meu, in plansu-mi,
De m uitam rpit pe mine insumi.
n an cat intregimea ie(ii mele
Si armonia dulcii tinere(i,
Cu-a tale lumi, cu mii de mii de stele,
O, cer, tu astzi cirre m ine(i,
Putere oarb le-arunc pe ele,
Lipsete ia(a acestei ie(i,
Ce-a rost rrumos e azi numai prere -
Cand nu mai crezi, s can(i mai ai putere
Si dac nu-i nimic decat prere
1ot ce suspin inimii amor,
Istoria cu lungile ei ere
Un is au rost amar - amgitor,
MIIAI LMINLSCU
"!&
1ot ce-aspirarm, toat-acea putere
Care-am robit-o ralnicului dor
Am cheltuit-o ca nite nebuni
Pe isuri, pe nimicuri, pe minciuni.
Sunt ne`n(elese literele remii
Oricat ai adanci semnul lor ters
Suntem pleca(i sub greul anatemii
De-a nu arla nimic in ecinic mers
Suntem numai spre-a da ia( problemei,
S-o dezlegm nu-i chip in uniers
Si orice loc i orice timp, oriunde,
Aceleai ecinice-ntrebri ascunde
"!'
MLMLN1O MORI
tetetev cer
Stelele-n cer
Deasupra mrilor
Ard deprtrilor,
Pan ce pier.
Dup un semn
Cltind catargele,
1remur largele
Vase de lemn,
Nite cet(i
Plutind pe marile
Si mictoarele
Pustiet(i.
Stol de cocori
Apuc-ntinsele
Si necuprinsele
Drumuri de nori.
Zboar ce pot
Si-a lor intrecere,
Vecinic trecere -
Asta e tot...
lloare de crang,
Astrel ie(ile
Si tinere(ile
1rec i se stang.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
""
Orice noroc
Si-ntinde-aripele,
Gonit de clipele
Strii pe loc.
Pan nu mor,
Pleac-te, ingere,
La trista-mi plangere
Plin de-amor.
Nu e pcat
Ca s se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat
""
MLMLN1O MORI
tav iv ceraacvt tav...
Stau in cerdacul tu... Noaptea-i senin.
Deasupra-mi crengi de arbori se intind,
Crengi mari in rlori de umbr m cuprind
Si antul mic arborii-n grdin.
Dar prin rereastra ta eu stau priind
Cum tu te ui(i cu ochii in lumin.
Ai obosit, cu mana ta cea rin
n al de aur prul despletind.
L-ai aruncat pe umeri de ninsoare,
Desraci isand pieptarul de la san,
ncet te-ardici i surli-n lumanare...
Deasupr-mi stele tremur prin ramuri,
n intuneric ochii mei rman,
S-alturi luna bate trist in geamuri.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
""
|v ov ae tat
\ernicke, 169
Un om de stat, ce multe i(i promite,
S nu-i ar(i c tu nu-i dai credin(,
Ci-i mul(umete cu-nchinri smerite.
Ca s nu-i dea prea mult silin(,
1e r c crezi orice el o s-(i zic.
Ajut-l insu(i tu, ca s te min(:
Destul rolos, dac mcar nu-(i stric.
CUPRINS
""!
MLMLN1O MORI
Dovec eri feti...
Oidius, 1ritia, 1, 9, 5-6
Pan ei ri rericit numra-ei amici o mul(ime,
Cum se or intuneca remile - singur rmai!
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"""
De e ocli riaici...
De pe ochi ridici inchis
Languroasa, lung gean,
Rai de rericiri promise
Si de tainic dojan.
Si-(i pui degetul pe gur,
Srtuieti i amenin(i
Si imi dai in(tur
S ne racem mai cumin(i.
Atunci bra(ul meu cuprinde
Mldiosul tu grumaz:
Mani om ri cum ei pretinde,
Dar cum sunt m las azi.`
Astrel lupt cu-a ta mustrare
Ceasuri, zile, sptmani,
Si mereu a mea-ndreptare
O aman de azi pe mani.
CUPRINS
""#
MLMLN1O MORI
Zboarat votii verv ftvtvr
Zboar-al nop(ii negru rlutur
Cu-a lui aripi ostenite,
Pe cand crengile se scutur
Pe crri in(elenite.
Iar bolta cea senin
Printre ramuri, printre rrunz,
Aruncand dungi de lumin
Cearc tainic s ptrunz.
Prin a ramurilor mreaj,
Sun jalnic in urechi
Cantec dulce ca de raj,
De sub teiul nalt i echi.
Iar sunetele srinte
Mic jalnic al tu piept:
Nu mai cuge(i inainte,
Nici nu cau(i indrpt.
Ci ascul(i de psrele
Ciripind in erde crang,
Cum de-amoru-ne-ntre ele
Srtuindu-se ne plang.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
""$
Ca o factie...
Prin tomuri prruite ce mesele-i incarc,
Ldgar trece cu gandul prin eacuri ca-ntr-o barc.
Nimica nu oprete a gandurilor grab,
Din cand in cand in cale-i pe sine se intreab:
La ce rolos c timpul i spa(iul strbate
Si ce rolos c ecinic ranind singurtate
Ll de nimic in lume ia(a-i n-o s-o lege,
C-n(elegand deertu-i, problema-i n-o-n(elege...
Ce caut talentul in irele-i s-arate
Cum luna se iete sau antu-n codru bate
Dar de-o a spune-aceasta sau dac n-o a spune,
Pdurile i luna or race-o de minune.
Ba ele or intrece de-a pururi pe-autori
Ce-au spus aceste lucruri de zeci de mii de ori.
O, capete pripite, in colbul trist al colii,
Ceti(i in roliante ce roase sunt de molii
Si ia(a, rrumuse(a, al patimei nesa(
Nu din ia(a insi - din cr(i le in(a(i.
n capetele oastre, de semne multe sume,
Din mii de mii de orbe consist-a oastr lume.
Ca o rclie stins de ce mereu s rumegi,
De ce mereu aceleai gandiri s le tot rumegi
Si sarcina de ganduri s-o por(i ca pe un gheb,
Astrel ades in taina durerii m intreb...
Nu arlu unde capul in lume s mi-l pun:
Cci n-am aut tria de-a ri nici ru, nici bun,
CUPRINS
""%
MLMLN1O MORI
Cci n-am aut metalul demonilor in ine,
Nici pacinica rbdare a omului de bine,
Cci n-am iubit nimica cu patim i jind -
Am rost un creier bolna -o inim de rand.
De mult de orbe goale nici oi s mai ascult.
Nimic e pentru mine ce pentru lume-i mult.
Ce este iitorul 1recutul cel intors
L irul cel de patimi cel pururea retors.
Am azarlit in laturi greoaie, eche cr(i,
Care priesc ia(a din mii de mii de pr(i
Si scrise in credin(a c lumea tot se schimb
Cu dezlegri ciudate i cu rranturi de limb.
Nu-i roliant in lume din care s ine(i
Ca ia(a pre( s aib i moartea s-aib pre(...
Si de pe-o zi pe alta o tarai unirorm
Si nici s pot de somnul pmantului s-adorm.
Pustie, sur, rece i rr in(eles...
Nu apr aderul, nu apr un eres,
Nu sunt la inl(ime i nu sunt dedesupt,
Cu mine nu am lupt, cu lumea nu m lupt
S-ning eu aderul sau s-ntresc minciuna
n cumpenele remii sunt amandou una.
S (in numai la cea oricat ar ri de mic...
Dar nu (in la nimica, cci nu mai cred nimic.
n manta nepsrii m-nror dar i tac
Si zilele ie(ii-mi in iruri le desrac,
Iar isurilor mele le poruncesc s treac.
Iar ele ochii-albatri asupra mea i-i pleac,
MIIAI LMINLSCU
""&
Cuprinse de amurgul cel rin al aurorii:
Vpaia-n ochi unit-i cu rarmecul palorii.
1rec, pier in adancimea iubirii -a genunii,
Icoanele rrumoase i dulci a slbiciunii
Ca rlori cu etejite i triste rrumuse(i:
Uitarea le usuc srmanele ie(i...
S-apoi! Ce-mi pas! lost-am in lume poate unic
Ce rr s tiu unde pe-a lumii aluri lunec
Mul(imea nu se nate decat spre a muri...
Ruine-i al ei numr cu unul a spori
lerice de aceia ce n-au mai rost s rie,
Din leagnul crora nu s-a durat sicrie,
Nici in nisip ro urm lsar-a lor picioare
Neatini de psul lumii trecute, iitoare,
De-a pururi pe ata(ia ca(i rur cu putin(:
Numele lor e nimeni, nimic a lor riin(.
Li dorm cum doarme-un caos ptruns de sine insui,
Ca cel ce-n isu-i plange, dar nu-i aude plansu-i
S-a doua zi nu tie nimic de acel is.
Vai de acel ce ochii in lume i-a deschis!
Blestem micrii prime, al ie(ii primul col(.
Deasupr-i se-ndoir a cerurilor bol(i,
Iar de atunci prin caos o muzic de srere,
A crei hain-i rarmec, cuprinsul e durere.
O, genii, ce cu umbr pmantul il srin(i(i,
1recand atat de singuri prin secolii robi(i,
Sunte(i ca acei medici miloi i blanzi in ia(
Ce parc n-au alt bolna decat pe cel de ra(.
Oricui sunte(i prieteni, dar i oricui ii pare
C numai pentru dansul a(i rost in lumea mare.
""'
MLMLN1O MORI
n orice eac trir(i neincet(eni(i,
Si totui nici intr-unul strini nu o s ri(i,
Cci lamura ie(ii a(i strans-o cu-ngrijire
Si dandu-i acea hain de neimbtranire,
Oricat se schimbe lumea, de cade ori de crete,
n dreapta- oglind de-a pururi se gsete:
Cci lumea are numai a curge trectoare.
1oate sunt coji durerii celei nepieritoare,
Pe cand tot ce alearg i-n iruri se aterne
Repaos in raza gandirii cei eterne.
Iar aderul, ca i pcatul mumii Le,
De ra(-i pretutindeni i pururea aiee.
MIIAI LMINLSCU
"#
O, tivae a rietii...
O, sting-se a ie(ii rumegtoare racl,
S arlu cptaiul cel mult dorit in racl!
N-arlai loc unde capul in lume s mi-l pun,
Cci n-am aut tria de-a ri nici ru, nici bun,
Cci n-am aut metalul demonilor in ine,
Nici pacinica rbdare a omului de bine,
Cci n-am iubit nimica cu patim i jind...
Un creier plin de isuri -o inim de rand.
De mult a lumii orbe eu nu le mai ascult,
Nimic e pentru mine ce pentru ea e mult.
Viitorul un trecut e, pe care-l d intors...
Acelai ir de patimi s-a tors i s-a retors
De manile uscate a remii-mbtranite.
Sunt limpezi pentru mine enigmele-ncalcite:
Nu-ntreb de ce in lume nu ne e dat de soarte
Noroc rr durere, ia( rr moarte.
Am pus de mult deoparte acele roase cr(i
Ce spun c-a ie(ii rile au ecinic dou pr(i...
Cu-a lor in(elepciune nimica nu se schimb.
Cu dezlegri ciudate i cu rranturi de limb
Ocupe-se copiii... Lu pun o intrebare
Nu nou, ins dreapt... nu liber, dar mare.
Via(a, moartea noastr noi le (inem in mani,
Pe ele deopotri noi ne sim(im stpani.
O cup cu otra, un glonte, un pumnar
Ne scap deopotri de-o lume de amar.
CUPRINS
"#
MLMLN1O MORI
De ce (in to(i la dansa, oricat de neagr rie
La implinete oare in lume o solie
L scop in ia(a noastr - un scop al mantuirii
Nu junghiem riin(a pe-altarul omenirii
A gandului lucire, a inimii btaie
Ridic un grunte din sarcina greoaie
Mizeriei comune 1rind cu moartea-n san
Pe altu-n ast lume il doare mai pu(in
O, eu nu cer norocul, dar cer s m in(
Ca ia(a-mi pre( s aib i moartea s-aib pre(,
S nu zic despre mine ce omului s-a zis:
C-i isul unei umbre i umbra unui is.
O, Demiurg, solie cand nu mi-ai scris in stele,
De ce mi-ai dat tiin(a nimicniciei mele
De ce-n al ie(ii mijloc, de ganduri negre-un stol
M rac s simt in minte i-n inim un gol
De ce de pe edere-mi tu lul ai rrit,
S d cum c in surlet nu am decat urat
Via(a mea comun s-o tarai unirorm
Si s nu pot de somnul pmantului s-adorm
Zdarnic, pustie i rr in(eles
Via(a-mi nu se leag de-un ru sau de-un eres.
Lu nu m simt deasupra i nu sunt dedesupt,
Cu mine nu am lupt, cu lumea nu m lupt
Pentr-o minciun mare ori mare ader.
1otuna mi-ar ri mie, cci alta nu mai cer,
Decat s riu in dreapta ori stanga hotrat,
S-omor i eu pe altul sau s riu omorat
"#!
MLMLN1O MORI
Si rr` de nici un titlu in lume s m-nser...
Cci ce-i, la urma urmei, minciun, ader...
S (in numai la cea... oricat ar ri de mic...
Dar nu (in la nimica, cci nu mai cred nimic.
MIIAI LMINLSCU
"#"
|rt ,i aracie
Urat i srcie sunt acei doi toari,
A cror urme crude le arlu pururi iari
Pe orice chip i-n orice-ndrznii de a iubi...
Iubit-am poate cantul, oit-am a robi
Cu el un surlet dulce, al meu intreg s rie...
Zburat-au chip i cantec - urat i srcie!
Cci ce nu ai in clipa in care ai dorit
Se schimb-n ru cu remea, de rarmec srcit.
S-arat inainte-(i o schele despoiat
De orice is cu care o imbrcai odat.
Puterea tinere(ii, a min(ii ioiciune,
A inimii btaie, i gingaa minune
Din ochi, cand toat ia(a in ei i(i este scris
De o citete-oricine scrisoarea ei deschis,
Dar mai cu seam aceea ce tu rei s-o citeasc...
Cum trec, cum trec cu toate... i rr` s le opreasc
Nimic... Astrel te-ntuneci o stea in ecinicie
Si ce-(i rmane-n urm reme i srcie.
Da, reme! numai reme s aibi s sim(i deplin
Ce mult puteai in lume, i cat, cat de pu(in
|i-a rost dat. Dac nobil ai rost i bland i drept,
Dac prin a ta minte ai rost un in(elept,
Aand darul pe care natura-l poate da,
lrumse(e, minte, raim, ajuns-ai la cea
Cci nu caut lumea aceea ce slete,
Aceea ce o prinde - ci ceea ce-i priete.
Dac eti ru i-i ine rutatea la-ndeman,
Dac eti prost, i asta prostie e stpan,
CUPRINS
"##
MLMLN1O MORI
Sau de-un deert atarn in lume a ta soart
Si nu tii cum deer(ii prin linguiri se poar
Sau nu po(i ti... Atuncea de ce rolos e (ie
C-ai aut tot ce rirea (i-a dat cu drnicie,
C eti podoab scump in lume oriicui,
Podoab ce nu-i trebuie in lume nimnui
Virtutea e-o poeste... cand gandul (i-l ascu(i,
1u ezi c slbiciuni sunt estitele irtu(i:
Noble(ea-i slbiciunea acelor ce nu pot
Pe sine s se puie deasupra pestetot,
S aib pentru toate adanc i greu dispre(,
Irnind a lui ia( din sute de ie(i.
A nu-(i (ine cuantul cand nu-(i ine-ndeman,
A dezbrca pe-acela ce (i s-a dat pe man,
A inela mul(imea cu mii rgduin(i,
Cand ai min(it o dat s te mai pui s min(i,
A urgisi pe-acela care (i-a rcut bine,
A imple a lui nume de pete i ruine -
Aceasta nu e nobil... Dar to(i - i-ndeosebi
O rac uor - tu numai stai ecinic s intrebi.
1u numai i(i pui orba i gandul la cantari,
1u numai rei a-ntrece caracterele mari,
Priind peste mul(ime cu mult nepsare...
Li bine! P-ast dram i soarta ta cea mare,
Din ast cumpnire de drept i datorie,
Ce (i-a rmas la urm urat i srcie.
Iubit-ai... Ah! un caier de canep nu-i moale,
Nu-i blond cum e podoaba cea dulce-a rrun(ii sale!
Cu gura ei sub(ire i mani reci ca de cear,
MIIAI LMINLSCU
"#$
Iar ochiu-i plin de raze strluce in arar,
Rpindu-(i (ie ochii cu a lor strlucire.
1u n-ai gustat din rodul acel de rericire:
1u eti onest i plin de respect i generos
S rrangi in zarea ie(ii un rod aa rrumos.
1e-ai dus i te urmar prerile de ru.
n urma ta enit-au un neted ntru
S-acesta... ei... rcut-au ce n-ai rut s cutezi,
Ce-a mai rmas din dulcea rigur mergi de ezi:
Anii i-au scris cu pana lor neagr pe-a ei rrunte.
Si gura cea cu albe mrgritari, mrunte,
Acuma e zbarcit i ochiul plin de par,
Ce-i rersa lumina sa rece in arar
L stins, i nu-i nimica in el, nu-i adancime,
1u numai ezi intr-insul ce nu zuse nime
Decat tu... Ce ajunse a ri Cochet, rece,
Linguitoare, crud, din man-n man trece
Si caut-n iubire plcerea numai, care
L-o clip de be(ie i-o zi de dezgustare.
Dar acea iubire adanc i curat,
Care-n ia( ine o dat, num-o dat,
Acea etern sete ce-o au dupolalt
Doi oameni ce-i pierdur priirea una-ntr-alt,
Acel amor atat de nemrginit, de srant,
Cum nu mai e nimic in cer i pre pmant,
Acea inamorare de tot ce e al ei,
De-un zambet, de un tremur al gingaei remei,
Cand pentru o priire dai ia(, dai noroc,
Cand lumea (i-este neagr de nu eti launloc
Cu ea... Unde-i norocul ce l-a promis ea (ie
Ce a rmane ou Urat i srcie!
"#%
MLMLN1O MORI
Ce vftet trit...
Ce surlet trist mi-au druit
Prin(ii din prin(i,
De-au incput numai in el
Atatea surerin(i
Ce surlet trist i rr` de rost
Si din ce lut inert,
C dup-atatea amgiri
Mai sper in deert
Cum nu se simte blestemat
De-a duce-n eci neoi
O, aluri ale srintei mri,
Lua(i-m cu oi!
CUPRINS
"#'
MLMLN1O MORI
Divtre vte ae catare
Dintre sute de catarge
Care las malurile,
Cate oare le or sparge
Vanturile, alurile
Dintre psri cltoare
Ce strbat pmanturile,
Cate-o s le-nece oare
Valurile, anturile
De-i goni rie norocul,
lie idealurile,
1e urmeaz in tot locul
Vanturile, alurile.
Ne`n(eles rmane gandul
Ce-(i strbate canturile,
Zboar ecinic, inganandu-l,
Valurile, anturile.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"$
Cv veteatrvate
Cu panzele-atarnate
n linite de ant,
Corabia strbate
Departe de pmant.
Iar stolul randurelelor
1rece-ntre cer i mare...
O, stelelor, stelelor,
Nemuritoare,
De ce i oi nu lua(i
Pe-ale lor urme oare
De ce m intristeaz
C alurile mor,
Cand altele urmeaz
Rotind in urma lor
De ce cderea rlorilor
S-a rrunzelor ne doare
O, norilor, norilor,
Sti-e(i oi, oare,
De ce rman atatea-n eci
Si numai omul moare
n cer intotdeuna
Urmm al nostru mers,
Ca soarele i luna
Rotind in uniers.
Un crez adanc ptrunde-a
De-a pururi omenirea
CUPRINS
"$
MLMLN1O MORI
C undea, undea
L rericirea,
Si to(i alearg dup ea:
N-o arl nicirea.
MIIAI LMINLSCU
"$
Div cervriteatbatre
Din cerurile-albastre
Lucereri se desrac,
Zambind iubirii noastre
Si undelor pe lac.
De glasul psrelelor
Pe ganduri codru-i pus.
O, stelelor, stelelor,
Unde -a(i dus
n turme cltoare
1rec nourii pe ceri,
Ce seamn pieritoare
Duioaselor dureri.
De strlucirea rlorilor
L campul tot rpus.
O, norilor, norilor,
Unde -a(i dus
Soptiri aeriane
Ptrund din mal in mal
S-a stelelor icoane
Pre riecare al.
De ochii ti cei plini de-amor
Aminte mi-am adus.
O, stelelor, stelelor,
Unde -a(i dus
CUPRINS
"$!
MLMLN1O MORI
Cum iedera se leag
De ramuri de stejar,
Mi-a rost odat drag
Si drag-mi este iar.
De bra(ul tu cuprins cu dor
Aminte mi-am adus.
O, bra(elor, bra(elor,
Unde -a(i dus
MIIAI LMINLSCU
"$"
Catre Mercvr
Iora(iu, Oae, III. 11
O, Mercur, a crui poe(i deprins-au
Amphion, urnind dup cantecu-i pietre,
Si tu lir, care-n cald aant din apte
Coarde suna-ei,
1emplelor, ospe(elor mari amic -
Nu c-altdat, rr de grai - o, spune-mi
Cantul, crui ne`nduplecata Lyde-i
Plece urechea.
La ca manza tretin-n camp se joac,
S-o atingi chiar ne`ngduind. Nu tie
Rostul nun(ii, crud rmane pentru-a
So(ului patemi.
1igri dup tine se iau i codri,
Raul care ruge spumand opri-l-ai,
Alintandu-l, rere-ndrt portarul
Orcului groaznic,
Cerber ce cu sute de erpi in cretet
Ca -al ruriilor, exaleaz cium
Pe cand spume rac i enin tustrele
Limbile gurii.
Chiar Ixion, 1ytios chiar in sil
Au zambit, deart rmas-au urna,
CUPRINS
"$#
MLMLN1O MORI
A lui Danau riici auzind cantarea-(i
lermectoare.
Lyde-ascult crimele-acelor riice,
Cci pedeapsa lor e s imple asul,
Ce de-a pururi rr de rund se scurge
Soarta-ndelung
Urmrete crimele mari in iad chiar,
Cci pcat mai nelegiuit putea-s-ar
Decat moarte so(ilor lor cu aspru
lier s le deie
Una numai, demn de-a nun(ii racl,
Vicleni rrumos pe cumplitu-i tat,
Strlucind estit de-atunci prin secoli,
Nobila riic!
- Scoli - ea zise, tanrul so( trezindu-i -
Scoli s nu-(i dea somnul de eci de unde
N-atep(i. lugi de socru-tu, de surori ce
lr de lege,
Ca leoaice care surprind juncanii,
Mirii lor ucid... numai eu mai bland
Nici in tine dau, nici oi a te (ine-n
Negrele ziduri...
M-o-ncrca printele meu cu lan(uri
Pentru c-ndurare aui de un biet om
MIIAI LMINLSCU
"$$
Sau pe un as trimite-m-a departe-n
Campii numidici.
lugi oriunde ochii te duc ori antul
Pan-i noapte, pan egheaz Venus,
Mergi cu bine. |ine-m minte... sap-un
Vers pe mormantu-mi.
"$%
MLMLN1O MORI
Catre vttativ
Iora(iu, itote, I, 11
Cum (i se pare, Bulla(iu, Chio, ralnicul Lesbos,
Samosul cel elegant, Sardes, cetatea lui Croesus
Smyrna ori Colophon Mai mari, mai mici decat raima
Ori sunt nimic alturi cu campul lui Mart i cu 1ibrul
Au prereri run ora din cele-nchinate prin Attal
Ori de uratul mrii i-a drumului Lebedu-l lauzi
Lebedul Stii tu ce e`,-mi rspunzi Mai pustiu decat
Gabii,
Mai stramt decat lidenii, i totui, aicea ia(a-mi
Voi s-o petrec, uitat de ai mei, uitandu-i pre danii,
Dintr-un mal deprtat priind la Neptun turburatul.
Oare acel ce la Roma din Capua pleac pe ploaie,
Plin de noroi, pentru-asta ia(a-i in han a petrece-o:
Oare cel degerat luda-a cuptorul i baia
Ca pe lucruri ce singure dau rericire ie(ii
Pentru c austrul puternic te bantuie, inde-ei oare
Vasul in care-ai plecat, dincolo de alul Lgeic
Pentru-un om aezat Rhodos, Mitilene rrumoasa
Par ca pnura grea in ari(, par ca i haina
Cea de camp in timp icolos, ori ca baia in 1ibru
Iarna, ori ca un roc pe atr-n luna lui August.
Deci din Roma se cade, soarta riind cu priin(,
S rericeti deprtatele Samos, Chio i Rhodos.
Ia dar mul(umitor in mani rericitele ore
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"$&
Care un zeu (i le d: n-amana cele bune pe alt an
Si te ei ti trind rericit oriunde in lume.
Grijile noastre rug de cuinte i-n(elepciune,
Nu de un loc ce rsare domnind peste apele mrii.
Cerul deasupra schimbi, nu surletul, marea trecand-o.
O(iul rr de-astampr ne zbucium. Dui de corbii
Si de trsuri, cutand bun trai. Ce cau(i aici e,
L-n Ulubrae chiar, de pstrezi in inim cumpt.
"$'
MLMLN1O MORI
Catre ctar
Iora(iu, Oae, I, 38
Lux persan urai, biete, i nu oi
Cu rii de tei ca s legi cununa-mi,
Nu cta-n zdar s descoperi unde-i
Ultima roz!
Simplul mirt cu rlori s nu-l mai adaogi...
Nu te-ar prinde ru pe tine, pharnic,
Si nici mie ru nu-mi ade cand beau la
Umbra de i(.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"%
Div ativa
Iarun-al-Raid prin Bagdad adese
1iptil pe uli(i cu izirul iese,
Pe cand prin rrunza erde de platane
Seninul nop(ii luminos se (ese.
Prin umbra neagr-n stramte ulicioare
Li pe rereti se uit, prin pridoare,
Colo aud razand cu eselie,
Dincolo suspinand reun om ce moare.
Si-astrel sultanul singur cerceteaz
Oraul lui, pe cand in somn iseaz.
Durerea toat`, adancu-ntreg al ie(ii
Va s-o ptrunz-a min(ii sale raz.
Giarer izirul l-asrin(itul serii
I-arat ale ie(ii ii mizerii.
Nu de rzboaie, chin i crud moarte -
De-adancul gol al inimii te sperii.
Deci intr-o sear-ajung mergand departe,
Pe uli(i stramte i prin pie(i dearte,
Sub zidul unei case echi i negre,
Cu trepte scunde i cu ue sparte.
Aud din intru (ipt i suspine,
Aud cum unul bate pe-oarecine,
CUPRINS
"%
MLMLN1O MORI
Iar cel btut (ipa strigand mai tare:
- 1e rog, btrane, d, mai d in mine.
Li stau uimi(i. Giarer pe scri se suie,
ncet cu mana ua o descuie,
Se uit-nluntru i-o minune ede,
Cum ca s ad n-a rost dat altuie.
Prii-ntr-o sal-ngust ins nalt
Si cr(i in rarturi, una peste alt,
Maini i sticle, topitori, metaluri,
Ici pergamente, colo o unealt.
Iar un btran cu o rranghie ud
Loea-ntr-un tanr, ce-n durere crud
Se zarcolea: - Mai d, te rog, in mine,
Ca Domnul a ta rug s-o aud.
Btranul insui ii plangea de mil.
Vedeai c spre a-l bate-i race sil,
Stergandu-i ochii si cei plini de lacrimi
Ddea mereu in el ca intr-o gril.
Uimit Giarer se-ntoarce i ii spune
Sultanului zut-acea minune,
Si-au hotrat la curte a-i aduce,
Pe amandoi la cercetare a-i pune.
A doua zi Iarun in tron de ral,
nconjurat de suita lui regal,
MIIAI LMINLSCU
"%
Ordon ca pe-acel btran de-asear
Si pe-acel tanr s-i aduc-n sal.
Si-atunci apar l-a tronului su treapt
Btranul alb cu ra(a in(eleapt,
|inand de man pe un mandru tanr
Ce ochii lui srioi in sus i-ndreapt.
Li dup chip preau de i(-arab,
Dar ra(a celui tanr este slab
Si palid de multe surerin(e -
Deci cu manie impratu-ntreab:
- Ce (i-a rcut, moneag rr de mil,
Acest biat de-l chinuieti in sil,
Cand el te roag chiar s dai intr-insul
Si pare-atat de bland ca o copil
Btranul zise orbele aceste:
- Stpane, lucrul nu il tii cum este -
Ciudat e istoria stui tanr,
Deci oie d-mi s-(i spun a lui poeste.
1u ei ri auzit de un anume
Ali-ben-Maimun, unu-a rost in lume,
Un in(at i cititor de zodii,
Un raci prea in(elept cu mare nume.
Cutreierat-au dansul lumea toat,
Orae, (ri din srera deprtat,
"%!
MLMLN1O MORI
Pustiile Saharei, raul Gange,
Si la izorul Nilului o dat.
Acesta dar trecand odinioar
Pe-a lui cmil arida Sahar,
Sub ari(a cumplit de amiazzi
Ce sac rauri, lacuri i izoare,
Vuind aude imprejuru-i antul
Samum, ce-n gur-ntunec cuantul,
Si olburi de nisip rotind in aer
Cu ceru-ntunecat uneau pmantul.
Prin olburi repezi i prin ant rierbinte
Zbura pe-un cal arab mereu nainte,
Ca o rantasm alb a pustiei:
Lra remeie ce-i ieea din minte.
Cci olburi de nisip o-mpresurar
Si calul ei in loc l-impiedicar,
Iar ea (ipa cu un copil in bra(e
Chemand pe-Ali in ajutor s-i sar.
Cum olbura-mprejuru-i se rotete,
Cum arde antul ia(a-i i cum crete,
Prin aer ea ii arunc copilul
Strigand: O, mantuie-l, Ali, grbete!`
MIIAI LMINLSCU
"%"
arvi
Mijete orizonul cu raze deprtate,
Iar marea-n mii de aluri a ei singurtate
Spre zarea-i luminoas pornete s-i uneasc
Lterna-i neodihn cu linitea cereasc.
Natura doarme dus, triile in pace.
Din limpedea nl(ime pe-alocuri se desrace
O stea, apoi iar una, pe ape diarane
i limpezesc in tremur pe rand a lor icoane.
1ot mai adanc domnete tcerea in(eleapt -
Se pare cum c noaptea minunea i-o ateapt.
Deodat luna-ncepe din ape s rsaie
Si pan` la mal dureaz o cale de paie.
Pe-o repede-nmiire de unde o aterne
La, riica cea de aur a negurei eterne.
Cu cat lumina-i dulce pe lume se mrete
Cresc alurile mrii i (rmul negru crete
Si aburi se ridic din rund de i spre dealuri.
O insul departe s-a rost iind din aluri,
Prea c s-apropie mai mare, tot mai mare,
Sub blandul disc al lunii, stpanitor de mare.
Din umbra de la maluri s-a desrcut la larg
O luntre cu-a ei panze sumese de catarg.
1ind in dou apa, ea poart o preche:
Pe Sarmis, craiul tanr din Getia cea eche,
CUPRINS
"%#
MLMLN1O MORI
Mireasa-i in picioare, rrumoas ca o zan,
Stetea i pe-a lui umr ii sprijinea o man.
Se clatin istorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitandu-se in jos,
Iar tei cu umbra lat i rlori pan-n pmant
Spre marea-ntunecat se scutur de ant.
- De cate ori, iubito, m uit in ochii ti,
Mi-aduc aminte ceasul cand te-am zut inti.
Ca marmura de alb, cu mani sub(iri i reci,
Strangeai o mant neagr pe sanul tu... n eci
Nu oi uita cum tampla c-o man netezind
Si ra(a ta spre umr in laturi intorcand,
Stiind c nimeni nu e in lume s te ad,
Ai rost lsat in aluri rrumosul pr s cad.
n orbitele-adance rrumoii ochi ce-ncant,
Pierdu(i in isuri mandre, prieam rr de (int.
Si tu zambeai, c-un zambet cum e numai al tu,
Nu te-a mai zut nimeni cum te zusem eu...
Si plini i(i erau ochii de lacrimi i de roc,
Pe-al genei tale tremur purtand atat noroc...
De ce zambeai tu oare Vrun cantec bland de jale
Au deteptat in tain glasul gandirii tale...
Pluteai ca o uoar crias din poeti.
Dintr-o zambire-n treact sim(ii ce dulce eti!
Si cum mergeai, armonic i lin i(i era pasul,
Rmas in nemicare m-a rost cuprins extazul,
Am stat pe loc, cu ochii doar te urmam mereu,
1u, ginga mireas a surletului meu...
MIIAI LMINLSCU
"%$
De-atuncea cu pustiu-mi sttut-am s m cert,
Urmand cu-a mele bra(e o umbr in deert...
Pan` ce-n srarit ajuns-am s mangai chipul srant
Al celei mai rrumoase remei de pre pmant.
Ce zeu din cer te puse in calea mea s iei,
O, rraged riin( ca rloarea de cire!
Cum s-a putut ca-n lume aa minuni s steie,
Cci tu eti prea mult inger i prea pu(in remeie!
Si rericirea-mi, scumpo, nici indrznesc s-o crez.
1u eti 1u eti aieea Sau poate c isez...
Dac isez, te-ndur, rmai la al meu piept
Si r ca pe ecie s nu m mai detept.
Se clatin istorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitandu-se in jos,
Iar tei cu umbra lat, cu rlori pan-in pmant
Spre marea-ntunecat se scutur de ant.
La cade in genunche sub rlorile ce plou.
Grumazul i-l cuprinde cu bra(ele-amandou,
Lsand pe spate capul... - Copile! n-o s mantui
Cci rioros de dulce, pe buza ta cuantu-i...
Si cat de mult ridici tu, in gand pe-o biat roab!
Comoara ta din surlet e singura-mi podoab,
Cu rocul bland din glasu-(i, iubite, m cutremuri,
De-mi pare o poeste de-amor din alte remuri.
Si ochiul tu adanc e i-n adancime tristu-i,
Cu umeda-i priire tu surletul imi mistui!
O, d-mi-i numai mie i nu-i intoarce-n laturi,
De noaptea lor cea dulce in eci nu m mai saturi...
"%%
MLMLN1O MORI
Las` s orbesc priindu-i, iar tu ascult-ncoace
Cum st la sraturi marea cu stelele proroace
Si codri aiureaz, - izoarele-i albastre
Soptesc ele-nde ele de dragostele noastre.
Lucererii, ce tremur sclipind prin negre cetini,
Pmantul, marea, cerul cu toate ni-s prieteni,
Cat ai putea departe lope(ile s lepezi,
Ca-n oie s ne duc a mrii unde repezi.
Oriunde ne or duce in rarmecul iubirii,
Chiar de murim, ajungem limanul rericirii.
La manile-amandou le pune pe-al lui cretet...
lrunzi purtat de anturi pe aluri cade eted.
Se clatin istorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitandu-se in jos,
Iar tei cu umbra lat, cu rlori pan-n pmant
Spre marea-ntunecat se scutur de ant.
Din codrii singurateci un corn prea c sun.
Slbatecele turme la (rmuri se adun.
Din sturul de pe mlatini, din alurile ierbii
Si din poteci de codru in ciutele i cerbii,
Iar caii albi ai mrii i zimbrii zanei Dochii
ntind spre ap gatul, la cer inal( ochii.
MIIAI LMINLSCU
"%&
Cevevii
I
O candel sub(ire sub bolta cea inalt
Lumin peste regii cei dacici laolalt,
Cari tia(i in marmur cu steme i hlamide
Se inirau in sal sub negrele riride,
Iar colo-n rruntea salei e-un tron acoperit
C-un negru l de jale, cci Sarmis a murit.
Iar chipu-i - cel din urm in lungul ir de regi -
Sub lu-i ca pe-o umbr, abia il in(elegi.
Deodat cric rierul in dosu-unei riride.
A unei taini(i scunde intrare se deschide,
De sub o mant lung se-ntinde-o alb man,
Ce (ine o rclie aprins de rin,
Care ii bate-n ra( i-i lumineaz chipul...
Pe-un stalp tiat, orlogiul ii picur nisipul.
Brigbelu ce cu Sarmis e rrate mic de-a gemeni -
Ca umbra cu riin(a sunt amandoi asemeni -
ncet inainteaz, rclia i-o ridic
S-urechea a(iind-o el asculta: Nimic!
Un ceas mai am, i iat c oi ajunge-n rine
Atat de sus in lumea creat pentru bine.
Creat pentru bine ne spun cr(ile echi,
De mii de ani ne sun legenda in urechi...
Si am zut irtutea gsind a ei rsplat,
Ce nu numai de oameni - de zei e-nidiat,
Rsplat prea rrumoas: un giulgi i patru scanduri.
De cand zui aceasta, am stat mereu pe ganduri:
CUPRINS
"%'
MLMLN1O MORI
S-mi stampar lcomia Pe lang dulci izoar
S trec murind de sete pentr-o aa comoar
Pe cand c-un om in lan(uri - de-i rrate, chiar, ce-mi pas
Dac-l imping in laturi - O cale luminoas
Nainte-mi se deschide L-am dat deci la o parte,
De-ale irtu(ii bunuri s aib singur parte.
Li! Lumea-i impr(it in proti i in ire(i,
Iar patimilor rele iclenii le dau pre(.
Sman(a roditoare se cade ca s sameni.
Ca s rii domn, se cade s-i iei adanc pe oameni.
Voieti ca s se-nchine cu to(i l-a tale oase,
Atunci inie-intr-inii pornirea dumsoas,
Inidia i ura boteaz-le irtu(i,
Numete-erou pe-un gade ca rierul s-i ascu(i,
Pe cel iclean i neted numete-l in(elept,
Nebun zi-i celui nobil i simplu celui drept,
Din patimi a mul(imii r scar la mrire
Si te-or urma cu to(ii in ecinic orbire.
Cu laude mangaie deertciunea lor,
Din roiuri risipite ei race un popor
Si sigur rii la rele de-a pururea urma-a,
Cu sange i cenu pmantul presura-a...
lerete-te de una, s te pzeasc cerul,
S nu te-mping-un demon a spune aderul.
A spune: c nu-s rednici decat de-adanc dispre(,
C pentru-o orb goal jertreti a lor ie(i,
C-n tine nici i(i pas mcar de-ale lor psuri,
C cu a lor micime de surlet tu ii msuri,
C lauda, cu care i-ncarci e o ocar,
C tot ce e ca danii e rednic ca s piar.`
MIIAI LMINLSCU
"&
Deodat iar ascult... se imrl a lui nri,
Aude glasuri multe i pai urcand pe scri,
Iar ua de la mijloc d aripile-n laturi,
De intr oieozii de (ri i de olaturi,
n rruntea lor c-un preot btran... Iar moneagul,
Cu laurul ecinic erde in pru-i alb, toiagul
De aur i-l ridic: - Brigbelu, iat ora
C-n numele mul(imii i-n ra(a tuturora,
Venii s chem de trei ori pe rege-n gura mare
Si dac nici acuma din umbr-i nu rsare,
S-(i orerim coroana, cci legea ne prescrie
Ca peste-un an nici tronul deert s nu rmaie,
Nici du coroana de tampla cuenit.
Pe un tripod s-aduce c(uia aurit.
Cu rclii stinse-n man-n genunche cad otenii,
Iar preotul aprinde un rar de mirodenii.
De rumul lor albastru se imple bolta nalt,
S-acopere mul(imea, iar rlacrile salt,
1o(i in genunchi cu groaz ascult in tcere
Iar preotul incepe cu glas plin de durere:
- n numele Celuia, al crui ecinic nume
De a-l rosti nu-i rednic vv muritor pe lume,
Cand limba-i neclintit la cumpenele remii,
1oiagul meu s-atinge incet de arrul stemei
Regeti, i pentru dansa te chem - dac trieti,
O, Sarmis, Sarmis! Sarmis! rsai de unde eti.
Pe ochi (iind o man rcliile-i intind,
La srantul roc din mijloc cu to(i i le aprind.
Prin arcurile nalte trecu un jalnic aier,
"&
MLMLN1O MORI
Iar bra(ele ridic rcliile in aer.
Iar preotul smuncete c-o man panza rin
Ce-acopere statua de marmur senin
Si (estura neagr de-un rin i ginga ton
Lsand s cad-n rlcri, optete-adanc: - L mort!
Brigbelu se repede-n rereast i priete.
O mare de lumin pe-o clip il orbete,
Ll ede mii de racle lucind i mii de suli(i,
Mul(imea i ostaii se-mping uind pe uli(i,
Iar negre tac deasupra a capitelor bol(i
S-ale cet(ii ziduri c-un turn la orice col(.
S-a strecurat mul(imea i sala-i iar pustie.
Prin ea Brigbelu singur umbla ca o starie...
Adanc rugir ochii in cap, pierit e chipul,
Orlogiul in uitare de mult i-a scurs nisipul,
Cand iat o remeie mai alb ca omtul,
Ieind incet din umbr, o-ntoarce de-a-ndrtul,
Priete cum din discul de aur iese rum
Si zice rar i rece: - Lti mul(umit acum
Atuncea el tresare i ochii inartete.
Cum sta nainte-i nalt, priind o mistuiete:
- O, ino mai aproape, aproape l-al meu piept,
Odor cu pr de aur i ochiul in(elept.
Ca zece mor(i deodat durerile iubirii-s -
Cu-acele mor(i in surlet eu te iubesc, 1omiris.
- Dar las-m - ea strig. - Ce galben eti la ra(,
Surlarea ta m arde i ochiul tu m-nghea(.
Ce m prieti atata A ta cuttur
M doare, cum m doare surlarea ta din gur.
MIIAI LMINLSCU
"&
Ce ochi urat de negru! Cum e de stins i mort!
nchide-l, ah, inchide-l - priirea ta n-o port...
- Dar m iubeti, 1omiris - tu m iubeti atat,
Precum pe al meu rrate nicicand nu l-ai iubit.
- Da, simt c in puterea ta sunt, c tu mi-eti domn -
Si te urmez ca umbra, dar te urmez ca-n somn.
Simt c l-a ta priire oin(ele-mi sunt sterpe,
M-atragi precum m-atrage un rece ochi de erpe,
lugi, rugi in lumea larg! M raci s-nnebunesc,
Cci te urmez i totui din surlet te ursc.
Ll o cuprinde... la(a ei alb atuncea piere
Si gura ei se strange de-o stranie durere.
La ar (ipa i glasul in gat i se ingaim.
La il sorbea cu ochii, dei murea de spaim...
Si cum stau man-n man... tresar, tot mai aproape
Se strang i peste ochii-i ii las-a ei pleoape.
Din taini( adanc prea c-aud un aier.
Deasupra ei Brigbelu, nl(and rclia-n aer,
i zise: - O, iubito, din nou (i se nzare.
Iar ea mereu ascult, -aude i se pare:
Se clatin istorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitandu-se in jos,
Iar tei cu umbra lat cu rlori pan-in pmant
Spre marea-ntunecat se scutur de ant!`
II
Brigbelu, rege tanr din remea cea crunt,
Pe zeii echii Dacii i-a rost chemat la nunt.
lrumos au ars in rlacri prinosul de pe atr,
"&!
MLMLN1O MORI
Pe cand intrar oaspii sub bol(ile-i de piatr.
n capul mesei ade Zamolxe, zeul getic,
Ce lesne urc lumea cu umru-i atletic.
n dreapta lui sub lul de cea( mandrul soare,
n stanga-i ade luna srioas, zambitoare...
Din sale deprtate ptrunde zon de arm.
Prin ei cimpoiul skytic pornete dulcea-i larm,
1rezind greoiul ropot de dan(, cci launloc
1o(i oaspe(ii mai tineri loeau baltage-n joc,
Iar tinerele rete cu ei jucand de-a alma
Se-nart i se mldie uor sunand cu palma.
La mijlocul de mas pe tronu-i ade el
Cu plete lungi i negre, intunecos, Brigbel.
Si rzimat pe spat al zeilor riastru
Priea-n ochii miresei al cerului albastru.
lrumoi ca dou basme, izoarele uimirii-s,
n pru-i lung de aur se inelea 1omiris.
ncolo oieozii, boiarii dup treapt
Soptesc cu admirare in barba in(eleapt
Cand spune cantre(ul poeti din alte remuri,
De regi de-a cror rapte te miri i te cutremuri,
Spunea cum din deerturi, ce nu mai au hotar,
Venit-au de la Nilul cu tainice izoar,
Pe negrele corbii cu mii de mii de gloate,
Stpanul pe Lgipet cu-aerile lui toate.
Apoi eni acela ce-au rrant pe Minotaur,
1ezeu, s cate lana cu mi(ele de aur.
Apoi tarziu in urm eni strinul oaspe
Cldind pe Istru poduri - Dariu al lui Istaspe,
MIIAI LMINLSCU
"&"
Un rege, ce in lume nu-i gsea loc s-ncap,
n Dacia enise, cerind pmant i ap.
Si poestea btranul de neamuri curgand rauri,
Din codri rsrite, ieite din pustiuri
Si cum pierir toate pe rand precum enir
Si cum ctand norocul mormantul i-l gsir.
Si pe cand to(i ascult, chiar regii din riride,
Cu gura-n pumn ghiduul se stramb i tot rade.
Cu mutra lui de capr i trup schilod de raun
i taraie piciorul (inandu-se de scaun.
Se clatin istorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitandu-se in jos,
Iar tei cu umbra lat cu rlori pan-in pmant
Spre marea-ntunecat se scutur de ant.
Deodat-n rundul salei, apare sub un arc,
Cu stanga rzimat de spada-i de monarc,
Nebunul Sarmis - care-i cu craiul rrate geamn -
Ca umbra cu riin(a-i ei amandoi s-asamn.
Dar galben e la ra( i ochii ard in rriguri
Si ant-i e gura. Ll ine cu pai siguri
Si pe pumnaru-i scap Brigbel mana regal.
Din tron pe jumtate cu rurie se scoal...
Nebunu nal( dreapta, se uit lung la el -
Cu mana pe pumnaru-i incremeni Brigbel.
Si ca s in(eleag nainte-i ce se-ntampl
Nebunu-i trece mana la ochi, apoi la tampl,
Se uit turbur, pare c i-ar aduce-aminte
De-o eche poestire, cu jalnice cuinte.
"&#
MLMLN1O MORI
Cu glasul lui ce sun adanc, ca de aram,
Ll noaptea cea etern din eii-i o recheam,
Arat cum din neguri cu umeri ca de munte
Zamolxe, zeul ecinic, ridic a sa rrunte
Si decat toat lumea de dou ori mai mare,
i pierde-n ceruri capul, in jos a lui picioare,
Cum surletul lui trece uind prin neagra cea(,
Cum din adanc ridic el uniersu-n bra(,
Cum cerul sus se-ndoaie i stelele-i aterne,
O bolt rsrit din negure eterne,
Si decat toat lumea de dou ori mai mare
n propria lui umbr Zamolxe redispare.
Prii(i-l cum st mandru i alb pe naltu-i je(!
Ll imrl rsurlarea ulcanului mre(,
Dac deschide-n eii-i el buza cu manie
Si stelele se spulber ca rrunzele de ie,
Ll man in uitare a eacurilor turm
Si sorii ii negrete de pier rr de urm.
Dac se uit-n mare, ea tremur i seac.
De-i pleac a sa rrunte, tot ceru-atunci se pleac.
Ci-n eii ti, Zamolxe, tu n-ai creat reodat
Un chip mai bland, mai ginga decat st chip de rat!
Gandirea ta, diine, abia putu s-adune
Din mii minuni din lume o singur minune,
Cci numai (ie singur i(i ruse cu putin(
S-uneti atata rarmec cu-atata necredin(...
Dar nu (i-o cer, tot darul (i-l zarl iar la picioare.
De-a lumii tale bunuri priirea azi m doare.
Nici in s-mi cer coroana, nici (ara mea. O drui
lii s-o rup-oricine i cum ii place-oricrui.
MIIAI LMINLSCU
"&$
La ce-a mai cere-o (ar, in care nu-i credin(,
Unde un rrate pe-altul s-ucid-i cu putin(!
Rebel! rcui din sceptru unealt de ocar
S-ai dat tu insui pild din om s rie riar.
Lu lumii trebuit-am, dar (ie-(i trebui ea,
S rie rea, smintit, corupt, cum o rea,
1u eti din a ei mil stpan i s-o urmezi
1u trebui, ca mai bine in scaun s te-aezi,
Ca nu de ro surlare pe dansul s te clatini
Cta-ei s iei ochii prosteti cu nou datini.
Din Sybaris ei strange btrani cu brbi boite,
Ca neamului s-i deie nrauri mai spoite,
S-arate cum monegii, imblsmi(i ca mumii
ntrec i tineretul in scandalele lumii!
Strmoi pierdu(i in eacuri, randuitori de cete,
Coroana mea -a oastr e plin azi de pete.
O, oieozi ai (rii, rrange(i a oastre sbii
Si ciuma in limanuri s intre pe corbii.
Pute(i de-acum s rumpe(i buc(i a mele rlamuri,
Manjit pe ele-i zimbrul aduntor de neamuri,
De azi al ostru rege cu drag a s ingroape
Domnia-i peste plaiuri, puterea-i peste ape.
S-acum la tine, rrate, cuantul o s-ndrept,
Cci oi s-nglbeneasc i surletu-(i din piept
Si ochii-n cap s-(i sece, pe tron s te usuci,
S sameni unei slabe i strezii nluci,
Cuantul gurii proprii, auzi-l tu pe dos
Si spaima mor(ii intre-(i in riecare os.
n orice om un duman s tii c (i se nate,
S-ajungi pe tine insu(i a nu te mai cunoate,
"&%
MLMLN1O MORI
De propria ta ra(, rebel, s-(i rie team
Si somnul - ame ie(ii - s nu-(i mai ieie am.
1e mir de gandirea-(i, rsai la al tu glas,
ncremenete galben la propriul tu pas,
Si propria ta umbr urmand prin ziduri echi,
Cu manile-(i astup sperioasele urechi,
Si strig dup dansa plangand, mucand din unghii
Si cand ei rea s-o-njunghii, pe tine s te-njunghii!...
1e-a blestema pe tine, Zamolxe, dar ai!
De tronul tu se srarm blestemul ce isai.
Durerile-mpreun a lumii uriae
1e-ating ca i suspinul copilului din rae.
na(-m dar orba de care tu s tremuri,
Smntor de stele i-nceptor de remuri.
1omiris! is de aur in ia(a-mi, s te cert
Durerea-mi, nebunia-mi, pustiu-mi (i le iert!
Ce s te blestem oare Cci isul mangaios
A trebuit s piar... Prea, prea era rrumos.
Cu-amor atat de rr de margini i de nalt
Nu se cdea s (ie un om la cellalt.
Prea nu aeam in lume nici srant, nici Dumnezeu,
Prea ne uitasem astrel detot i tu i eu.
Cereasca rericire nu se putea s (in,
Nu se cdea s-o aib o man de (ran,
n lumea de mizerii i lacrimi nu e loc
Pentru atata mil i pentru-atat noroc...
De-aceea-n codri negri m-ntorc s rtcesc.
n umbra lor etern eu umbra-mi mistuiesc,
Priesc cum peste rrunze uscate rr urme
Alearg zimbrii negri i cerbii rug in turme,
MIIAI LMINLSCU
"&&
Iar lang echi rantane de lume date-uitrii
Priesc in iarba nalt sirepii albi ai mrii.
Se clatin istorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitandu-se in jos,
Iar tei cu rrunza lat, cu rlori pan-in pmant,
Spre marea-ntunecat se scutur de ant.`
III
Prin salele pustie un om in neagr hain
1emandu-se de paii-i, se strecur in tain.
Sub mantia lui lung ascunde un pumnar,
1ot indrt priete cu spaim i amar.
Ll rade... Se repede spre umbra-i... umbra sare.
Din dreptul unor ziduri, incet ea iar apare...
Asupr-i se repede i iar se d napoi:
- O, Sarmis, lupt lung, groza e-ntre noi!
Ce rugi Ce rugi Nu ezi tu la lupt c te chem
Nu crede cum c tremur, nu crede c m tem!
S-atuncea iar rsare i ra(a-i slab piere,
Si ochiul rix se uit cu spaim i durere:
,,O, inima mea la, de ce-nlemneti in san,
Srarete! Si pumnarul imi scap-acum din mani...
Dar il oi strange bine... Stai... stai, nebun miel.`
-Loete crud o dat i cade mort - Brigbel.
"&'
MLMLN1O MORI
Cetoie
Cand te-am zut, remeie, tii ce mi-am zis in sine-mi
N-ai s ptrunzi rodat inluntrul astei inemi.
Voi pune uii mele zoare grele, lact,
S nu ptrunz-n cas-mi zambirea ta din treact.
Si cum dar in(elegi tu cum Cu-acea gelozie,
Ce gandurile-(i arde i inima-(i sraie.
Cci m-ntrebam, se poate c-atat de-mpodobit
Cu inima i mintea, s nu rie iubit
Cci prea, prea e rrumoas... Dorin(a-i gurali,
Ademenirea-i bland, putut-a sta-mproti
Atator orbe calde optite cu durere,
Ce aerul il imple c-un al de mangaiere
Putut-a umpotria atatora s steie
Cand e aa de dulce i nu-i decat remeie
Stiind c o sgeat din arcul cel cu gene
L chiar durerea insi a ie(ii pmantene,
Venin tiind c este srutul zanei Vineri,
Venin mi-era surlarea i ochii ti cei tineri
Si nu oiam ca danii cu dulce icleug
S-aprinz al meu surlet pe-al patimilor rug,
Si zborul cugetrii-mi, mandria din cantare-mi,
Lu nu oiam c-un zambet al tu s mi le sraremi...
Prieai la mine straniu i te mirai c tac...
1u nici isai ca-n gandu-mi eu rlcile-(i dezbrac
De crnurile albe i gingae i sterpe,
C idolului mandru scot ochii blanzi de erpe,
1u nici isai c-n gandu-mi eu ra(a ta o tai,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"'
C ce rmase-atuncea naintea min(ii-mi, ai!
Lra doar inceputul rrumos al unui le...
Ba mai treceai cu mana prin perii ti cei dei,
Si nici isai c gandu-mi te race de ocar
Pentru c por(i pe oase un obrzar de cear
Si c priiri grozae, ca mani rr de trup,
Se intindeau asupr-(i, cu ele s te rup,
Si pe cat de rrumoas i ginga la port
Lu te prieam atuncea c-un rece ochi de mort.
Dar m-ai inins... Ptruns-ai a inimei cmri
S-acum luceti ca steaua ratal peste mri
Pe gandurile mele... i treci aa rrumoas
Ca marmura de alb, cu gene lcrmoase,
Si cum pluteti n-atinge piciorul de pmant...
Atarni precum atarn ndejdile... de ant.
M mic ca oceanul cu surerin(i adanci,
Ce bra(ele-i de aluri le-atarn trist de stanci.
Se nal( i recade i murmur intruna
Cand lunec pe negre pduri de paltin luna:
Ptruns el e de jalea luminei celei reci...
n eci de el departe i el iubind-o-n eci.
De s-ar lsa pe sanu-i, din cer rodinioar,
Ll ar sim(i c-nluntru-i cu ceru-ntreg coboar
Si-ar caden(a durerea-i pe-al eacurilor mers
C-un uniers deasupr-i i-n el c-un uniers.
Astrel domneti pe isu-mi i pe singurtate-mi
Si miti in al meu surlet un ocean de patemi.
Iar bra(ele-mi s-arunc ca alurile mrii
"'
MLMLN1O MORI
- Ah, in deert, nici nu pot ca s te dau uitrii -
S-arunc inspre cerul cel luminos, recad
Si mistuit de chinuri ca 1antalus in iad.
Dar in zdar! cci astrel a rost oin(a sor(ii
Ca tu s-mi dai durerea i oluptatea mor(ii
Si s-mi rsai din marea de surerin(i, inalt,
Ca marmura etern ieit de sub dalt.
MIIAI LMINLSCU
"'
Div cva iv cva...
Lu te-am iubit imi pare-un eac, tu nici mcar din cand in
cand,
Si nici ai rut s alinezi al meu amar din cand in cand.
Lrai rrumoas cum nu e nimic in cer i pe pmant,
Azi nu mai eti precum ai rost, rrumoas doar din cand in
cand
Si ochii ti ce strluceau mistuitor i inrocat
Sunt osteni(i i se aprind cu mult mai rar din cand in cand.
O, spune-mi, surlet dulce, tu, pe care-atata l-am iubit,
Dac-ai arlat in calea ta run solitar din cand in cand,
Care de-adancul meu amor atata de nemrginit
Mcar ca-n is s-(i ri adus aminte iar din cand in cand.
Nu! Ai trecut din mani in mani prin to(i acei oameni de rand,
1u, trupul tu cel dulce plin le-ai dat in dar din cand in cand,
Cu al tu surlet aa cald -adormitor nu i-ai atins,
O, i nici unul n-a-n(eles atata har din cand in cand.
Cu cat inspirare eu, cu cat inalt ceresc aant
Apropiam de gura mea acest phar din cand in cand!
O, iubeam umbra ta i tot ce e in tine, tot ce eti
Si astzi dac m gandesc, nebunesc iar din cand in cand.
Dar ai! pierdut astzi eti, orice dorin( a pierit,
1ot inc isu-l urmresc i, in zdar din cand in cand,
1ot te mai z naintea mea plutind ca-n is, pierdut da,
Cu buze supte, c-un obraz ca i de ar, din cand in cand.
Paserea Phoenix, numai ea, rsare din cenua ei,
Dar oameni ce se mistuiesc nu mai rsar din cand in cand.
C a mea ia(-ai chinuit, iertai de mult, ci-mi pare ru.
L-al tu trecut eu m gandesc cu-atat amar din cand in cand.
CUPRINS
"'!
MLMLN1O MORI
Ca ,i toa, ce retivae...
Ca i Stoa, ce pretinde
S rim mandri i integri,
Cand plutesc deasupra noastr
Cu-a lor isuri ochii negri,
Ca i basmele pgane
De iubire ce-ard chimeric
Cu nesa(iul lor de isuri
Si cu-atata intuneric,
Cand atrai de a lor noapte
Ne suntem strini de lume,
Dui pe marginea uitrii
De-un aant rr de nume,
Cand gandire nu mai este
Si cand inima e trist
Si arar de-acel rarmec
Cand nimic nu mai exist:
Prsesc i eac i (ar
Pentru umeri de remeie
Si o rog astrel in je(u-i
Dulce locului s steie,
S m pierd priind-o ecinic
De la cretet la picioare,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"'"
Mandr ca o-mprteas,
Cald, cu senin de soare,
De pe ochii-i s ridice
Languroase lunge gene,
S-ngenunchi naintea zanei
Venus Anadyomene,
Genele dand intuneric
Voluptos cutturii,
Iar gropi(ele cochete
Dulci rad la mijlocul gurii.
"'#
MLMLN1O MORI
Dova ot
1e rog rmai o clip inc
Ca s te strang duios la piept.
Din rericirea mea adanc
A rea sa nu m mai detept.
Si totui, luna iese-n zare,
Albete zidul nalt i gol...
D-mi cea din urm srutare
Si inc una, dona Sol!
M-ntrebi cu ochiul tu cuminte
Unde m duc i ce m rac,
Cand de pe ceruri stele srinte
Ptrund in codru, bat in lac.
. . . . . . . . . . .
Au nu eti tu la inl(ime
Ca steaua ecinicului pol...
Pe mine nu m tie nime,
Nici chiar tu ins(i, dona Sol.
Ades cand rrunzele pe crac
Soptesc ca zgomotul de guri
Ce se srut i se-mpac
n umbr-adanc de pduri,
Lu stau unde ptrunde luna
Pe alb izor, sunand domol,
De cant psrile-ntruna,
De tine-mi cant, dona Sol.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
"'$
Si pe oglinda mictoare
Stau de priesc un straniu joc:
L apa pururi cltoare
Pe chipu-mi ce rmane-n loc.
S-au desprimrat pdurea,
Suspin psrile-n stol...
Si numai eu, gandind aiurea,
Gandesc la tine, dona Sol.
De ce doresc singurtate
Si glasul tainic de izor,
De ce cand codrul rrunza-i bate
Adorm pe erdele-i coor
Ca prin lumina cea rrit
Prin umbra moale de pristol
S mi s-arate linitit
A ta iire, dona Sol.
S z cum mana ta indoaie
n arc o ramur de rag
Si ca Diana cea blaie
(i raci in codru mandru prag,
Sge(i de aur pe-al tu umr,
Goneti anatul tu in stol,
Dar peste rrunze rr` de numr
Nu-mi lai o urm, dona Sol.
Chiar de lucearrul de sear
1e tem, cci dulce arde el,
Cand treci rrumoas i uoar
"'%
MLMLN1O MORI
n umbra negrului castel...
De a zcea rnit de moarte,
ntr-un genunchi eu tot m scol,
1inzandu-mi dreapta de departe,
M-nchin la tine, dona Sol.
. . . . . . . . . . . . . .
Cand luna trece in uimire
Spre-a race-al mrilor ocol,
La, luminand a mea iubire,
1e lumineze, dona Sol.
MIIAI LMINLSCU
"'&
.ari a aai tvviva
Apari s dai lumin arcatelor rereti,
S z in templu-i zana cu rarmece cereti.
Prin remea trectoare lucete prea curat
Un chip tiat de dalt, de-a pururi adorat.
Prii-te-oi cu ochii in lacrime rierbin(i...
O, marmur, aibi mil de-a mele rugmin(i!
ndur-te i las priirea-mi s-o consol
La alba strlucire a gatului tu gol,
La dulcea rotunzire a sanilor ce cresc,
La noaptea cea adanc din ochiul tu ceresc,
S d c de priirea-mi tcand te inriori...
O, marmur, aibi mil de ochii-mi rugtori!
A rea cu-a mele lacrimi picioarele s-(i scald,
n dulcea-nriorare a surletului cald,
S mor ptruns de jalea amorului meu srant,
Ca lebda ce moare de propriul ei cant,
S mor de-ntaia raz din ochii ti cei reci...
O, marmur, aibi mil de stingerea-mi pe eci!
Ca iarna cea etern a Nordului polar
Se-ntinde amor(irea in surletu-mi amar,
Nimic nu lumineaz astei pustiet(i,
Doar sloiurile par ca ruine de cet(i,
Plutind de asprul icol al mor(ii cei de eci...
1u ramur-nrlorit... pe isul meu te pleci!
CUPRINS
"''
MLMLN1O MORI
Din lumea de mizerii i rr de-n(eles
Cu ochii cei de ghea( ai mor(ii m-am ales
Si totu-mi pare eted, czut i unirorm.
Sunt insetat de somnul pmantului s-adorm,
ncat numai de nume imi pare c exist...
1u doar rsai c-un zambet in isul meu cel trist!
Cu ochii ti de inger m mangai i m min(i,
Cci ei cuprind o lume de dulci rgduin(i,
De-amor rr de margini, de scumpe rericiri,
Cum nu se arl-n lumea aceasta niciri,
Cci este umbra bland-a iubirii cei de eci,
Ce trece cu intreaga-i putere, pe cand treci!
Nici luna plutitoare, nici stelele din cer
N-or s ptrunz-n lumea trecutelor dureri,
N-or s ptrunz-amarul pierdutei tinere(i,
Mcar s am de-acuma o sut de ie(i,
Cci surletu-mi de-atuncea e-atat de-ntunecat...
Doar ochii ti de inger in isul meu strbat!
Ca toamna cea tarzie e ia(a mea, i cad
Iluzii ca i rrunza pe undele de ad,
Si nici o bucurie in cale-mi nu culeg,
Nimic de care-n lume iubirea s mi-o leg,
Pustiul i uratul de-a pururi m cuprind...
Doar bra(ele-(i de marmur in isul meu se-ntind!
Precum corbii negre se leagn de ant
Cu panzele-atarnate departe de pmant,
MIIAI LMINLSCU
#
Cum intre cer i mare trec pasrile stol,
1rec gandurile mele a surletului gol,
ntind ale lor aripi spre negre deprtri...
1u numai eti in isu-mi lucearrul pe mri.
Cu aspra nepsare tu surletu-mi aduci
Pe cele dou bra(e intinse-a srintei cruci
Si buzele-nsetate cu riere mi le uzi,
Cand ruga mea rierbinte nu rei s o auzi,
M raci prta in lume durerilor lui Crist...
O, marmur, aibi mil de surletul meu trist!
Dar te cobori, diino, ptruns de-al meu glas,
Mai mandr, tot mai mandr la riecare pas...
Visez, ori e aieea 1u eti in ader!
1u treci cu mana alb prin i(ele de pr
Dac isez, m (ine in is, priindu-mi drept...
O, marmur, aibi mil s nu m mai detept!
#
MLMLN1O MORI
Revvvtatre
A rea s am pmantul i marea-n jumtate,
De mine s asculte corbii i armate,
De oi clipi cu ochiul, cu mana semn de-oi race,
S-i mite rsritul popoarele incoace,
Slbatecele oarde s curg rauri-rauri,
Din codri rscolite, starnite din pustiuri,
Ca undele de rluiu urmeze-ale lor scuturi,
ntunece-se-n zare pierdutele-nceputuri,
Un rau de scanteiare luceasc lnci i sbii,
Iar marea se-nspimante de negrele-mi corbii.
Astrel rzboi porni-oi. Voi arunca incalte
O jumtate-a lumii asupra celeilalte,
Prieasc-m-atunci preo(i: - un monstru ce se-nchin,
Cand oardele-i barbare duc moarte i ruin.
Ruga-m-oi cu mana uscat (inand strana,
Deasupra mea cu-ntinse aripi a sta Satana,
Cu tronul meu oi pune alturea sicriul.
Cand gloatele-mi in lume ar tot mri pustiul,
S simt c nu se poate un Dumnezeu s-mi ierte
Cet(ile in rlacri i (rile deerte...
Astrel doar a prerace durerea-mi rr nume,
Dezbinul meu din surlet intr-un dezbin de lume.
Si tot ce-ncant ochii cu mii de rrumuse(i,
1ot ce pmantul are i marea mai de pre(,
Grmezi s steie toate la mine in comori.
Alturea cu ele s trec nepstori,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#
Sim(indu-m in mine stpan al lumii-ntregi,
Un zeu in omenire, un soare intre regi
Si raze s reerse din rrunte-a mea coroan...
S-ngenunchez nainte-(i aa ca la icoan
Si descriindu-(i toat puterea rr seam
S-(i zic: - Ia-le pe toate, dar i pe mine ia-m!
Nu m iubi! Ca robul s riu pe lang tine,
De-i trece,-n jos pleca-oi a ochilor lumine,
Dezmotenit de toate, la ia( abdicand,
S nu-mi rman-n minte decat un singur gand:
C-am aruncat un sceptru, cu dansul lumea-ntreag,
Pstrandu-mi pentru mine durerea c-mi eti drag,
namora(i de tine, rman ochii-mi triti
Si ecinic urmreasc cum, marmur, te miti.
n eci dup-a ta umbr eu bra(ele s-ntind,
De-al genei tale tremur ndejdea s mi-o prind,
S-mi razim a mea rrunte de zidurile goale,
Atinse de-umbra dulce a rrumuse(ii tale.
#!
MLMLN1O MORI
`v vavtetei
n ochii mei acuma nimic nu are pre(
Ca taina ce ascunde a tale rrumuse(i.
Cci pentru care alt minune decat tine
Mi-a risipi o ia( de cugetri senine
Pe basme i nimicuri, cuinte cumpenind,
n orbe pieritoare ca-n lan( s te cuprind,
Si in senin de stele durerile s-mi rerec
Pan` nu s-o stinge umbra iar dulce-n intunerec
Si azi cand a mea minte, a rarmecului roab,
Din oriice durere i(i race o podoab,
Si cand rsai nainte-mi ca marmura de clar
Iar ochii ti cei mandri scanteie in arar,
ncat de-ale lor raze nu pot ptrunde inc
Ce-adanc trecut de ganduri e-n noaptea lor adanc,
Azi - cand a mea iubire e-atata de curat,
Ca aura de care tu eti impresurat,
Ca setea ursitoare ce-o au dupolalt
Lumina de-ntunerec i marmura de dalt,
Cand surletu-mi atarn plutind in ochii mei
De un cutremur tainic al tinerei remei
Si ie(ile-amandoror s-amestec-n intreg,
Cand in(eles de tine, eu insumi m-n(eleg.
S treac inrlorirea de-un ant al recii ierne,
S-nce(i a ri icoana iubirii cei eterne,
Cu marmura cea alb s nu te mai asameni,
S rii ca toat lumea - rrumoas intre oameni,
S-ncete-acea sim(ire ce te-au rcut o zeie,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#"
S rii - incanttoare - dar numai o remeie,
S-atunci s-mi zici: - Priirea ce-atat ai adorat-o
L inc tot senin, rermectoare... Iat-o!
ivca tot!... Aea-ei in ochii-mi acel pre(
Ce azi (i-l d sriala pierdutei mele ie(i
Voi ri supus duioasei, nemaisim(itei munci,
C-o oaste de imagini s te iubesc -atunci
Au nu tii tu ce suntem Copii nimicniciei,
Nerericiri zarlite in brazdele eciei,
Ca repedea rotire a undelor albastre
Gandirea noastr spuma zdrniciei noastre,
Iar isuri i iluzii, pe marginea uitrii,
1rec i se pierd in zare ca paserile mrii.
Si ce rmane-n urm in noi decat obscura
Si oarba surerin( ce bantuie natura
Si azi cand am puterea ce-o are numai Domnul,
Din caosul uitrii s-alung pe-o clip somnul,
Pe schelea lumii noastre urate i-ntr-un chip,
Cu orbe-mpestri(ate, zidite din nisip,
Lu s zresc o alta - un rai, o primar,
Si-n codri plini de umbr lucie de izoare -
Azi, cand eti prea mult inger i prea pu(in remeie,
lrumoas cum nici Venus nu a putut s steie,
n loc de-a ri un soare al astei lumi intregi,
1u imi ucizi gandirea, cci nu m in(elegi.
##
MLMLN1O MORI
Oclivt tav ivbit
Ochiul tu iubit,
Plin de mangaieri,
Dulce mi-au lucit
Pan ieri.
Oare te pierdui
Pe acest pmant,
lr ca s-mi spui
Un cuant
Oare te induri,
1u, ca s m lai,
Geniu de pduri
Drgla
Luna in zdar
Bate la rereti,
Si m-ntreab iar
Unde eti.
Ar luci pe zid
Pan ce te culci,
Pan (i se-nchid
Ochii dulci.
Si ar tremura
1ainic in rrunzi
Si te-ar sruta
Pe ruri.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#$
Dar ea zi cu zi
L in orice loc
Si te a gsi
Cu noroc.
Lu nu pot s plec
Peste nori i ant,
Si s te petrec
De-unde sunt.
Cum nu sunt ca ea,
Ca s m strecor,
Drept oglinda ta
S cobor!
Chipul tu rrumos
S-l priesc intreg -
Cu atat rolos
S m-aleg.
S apar ca-n is
Acelei ederi
Care mi-au suras
Pan ieri.
#%
MLMLN1O MORI
Oclivt tav ivbit
,ariant,
Ochiul tu iubit,
Plin de mangaieri,
Dulce mi-au lucit
Pan ieri.
L-am iubit cu mii
Lacrime rierbin(i
Si cu-atat de ii
Rugmin(i.
Si cum surerii
De al tu amor,
Cat de mult dorii
Ca s mor!
Pururi te ctam
Pe orice pmant,
Cci a-(i spune am
Un cuant.
Cmru(a ta
Sara s-mi deschizi,
C te-oi desmierda
Ca s razi.
S-(i inchid indat`
Pe cand tu te culci
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#&
Cu un srutat
Ochii dulci.
S msor mereu
Cat de mult crescui,
S srut al tu
Picioru.
Sanul rotunjor
Cand pe bra( il por(i,
Li s-ar race dor
Si la mor(i.
De te-i potrii
Astei rugmin(i,
lerici(i om ri
Si cumin(i.
Zan din pduri,
Umbr din poeti,
Glas al dulcei guri,
Unde eti
#'
MLMLN1O MORI
Daca ivbe,ti fara a eri
Dac iubeti rr s speri
De-a ri iubit rodat,
Se-ntunec de lungi preri
De ru ia(a toat.
Si-(i las-n surlet un amar
Si in gandiri asemeni,
Cci o iubire in zdar
Cu moartea-i sor` de gemeni.
Dar indecarea la dureri
n piept, in partea stang-i,
De-acolo trebuie s ceri
Cuinte s te mangai.
Acolo arli adpost
Oricate se intample,
Ca -un amor care-ar ri rost,
Via(a ta o imple.
Cci un lucearr rsrit
Din linitea uitrii
D orizon nemrginit
Singurt(ii mrii.
Si ochiul tu intunecat
Atunci il imple plansul,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#
Iar ale ie(ii aluri bat
Cltorind spre dansul.
Si dau caden(e de nespus
Durerii tale lunge
Pe cand lucearrul e sus
Ca s nu-l po(i ajunge.
Zambete trist cu raze reci
Speran(elor dearte:
n eci iubi-o-ei, in eci
Va rmanea departe.
S-a tale zile-or ri cum sunt
Pustii ca nite stepe,
Iar nop(ile de-un rarmec srant
Ce nu-l mai po(i pricepe.
#
MLMLN1O MORI
\i oare tot vati ivtete...
Si oare tot n-a(i in(eles
Cum nu mi-i lumea drag,
Cand cu nimic nu m-am ales
Din ia(a mea intreag.
Cand al meu surlet mistuit
De chin i de prere
A rost un trist, necontenit
Prilej pentru durere.
Cand ru menit ca pe pmant
Dorin(a s-l alunge
Dup-un noroc atat de srant
Cum nu se poate-ajunge.
L un miraj de necrezut
Pe-un orizon de stepe:
De al lui rarmec strbtut
Lu tot nu-l pot pricepe.
Ll stpanete amor(it
Pustiile uitrii
Ca i o stea din rsrit
Singurtatea mrii.
Si-l rog incet, il rog pe eci
Ca s-mi asculte plansul,
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#
Cand ale apei aluri reci
Cltoresc spre dansul.
Atatea blande rugmin(i,
Atatea calde oapte,
Atatea lacrime rierbin(i
Vrsate zi i noapte,
Le-am indreptat despre apus
Durerea s-mi alunge,
Dar el se nal( tot mai sus
Ca s nu-l pot ajunge.
Va ri in eci necunoscut,
Va ri in eci departe...
L steaua negrului trecut:
Iubirea rr` de moarte,
Ce mrginete-n orizon
Si ocean i stepe
S-al crui rarmec monoton
1e-a-nins rr-a-l pricepe.
Cci a iubi rr s speri
De-a ri iubit rodat:
L semnul ecinicei dureri
Ce cerul (i-l arat.
#!
MLMLN1O MORI
\i oare tot vati ivtete...
,ariant,
Si oare tot n-a(i in(eles
Cum nu mi-i lumea drag,
Cand cu nimic nu m-am ales
Din ia(a mea intreag.
Cand al meu cuget mistuit
De-o stranie prere
A rost un lung, necontenit
Prilej pentru durere.
Si a pstrat in rundul su
Ca in cenua rece
1aina prerilor de ru
Dup un is ce trece.
Ca un lucearr rsrit
Din linitea uitrii
Dand orizon nemrginit
Singurt(ii mrii,
Nainte de-a luci deplin
Menit ii pare stinsul,
Iar ale apei aluri in
Cltorind spre dansul.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#"
Si totui a luci in eci
Aprins de zeul Amor
Si ale sale raze reci
Pe rrunte lumina-m-or.
n urma lui un dor nespus
S-alerg o s m-alunge,
Dei se nal( tot mai sus
Ca s nu-l pot ajunge.
Va rmanea necunoscut,
Va stpani departe,
Cum stpanete pe trecut
ntins, eterna moarte.
Cci stpanete tot ce-a rost
Si tot ce o s ie
Si cate nu aur rost
Si nu au rost s rie.
Cate iubiri rr-n(eles,
Cate-n(elepte-asemeni,
Cate cu moartea s-au ales
A ri surori de gemeni.
Cate amoruri se jurau
S (ie pe to(i ecii,
Pe cand de rlori se scuturau
Alturi liliecii
##
MLMLN1O MORI
Si-au prercut pe-acest pmant
A noastre ie(i in stepe
Si ne-au ptruns de-un rarmec srant
Ce nu-l putem pricepe.
Dar cine e e(i intreba,
Nebun i inram:
Nici oi s tiu crarea sa
Si nici chiar cum o cheam.
La surletul mi-au mistuit
C-o stranie prere
Din ia(a mea, necontenit
Prilej pentru durere.
MIIAI LMINLSCU
#$
a fie arav afivtit
S rie sara-n asrin(it
Si noaptea s inceap,
Rsaie luna linitit
Si tremurand din ap,
Si s imprtie scantei
Crrilor din cranguri,
n ploaia rlorilor de tei
S stm in umbr singuri.
Si capul meu de grije plin
De bra(ul tu se culce
Sub raza ochiului senin
Si negrit de dulce,
Ca iar cuminte s m rac,
Cci tu imi prinzi tot gandul,
Ca cerul ce priete-n lac
Adancu-i cuprinzandu-l.
Cu rarmecul luminei reci
Sim(irile strbate-mi:
Rears linite de eci
Pe noaptea mea de patemi
Si de asupra mea rmai
Durerile de-mi curm
Si rii iubirea mea dentai
Si isul meu din urm.
CUPRINS
#%
MLMLN1O MORI
|v farvec trit ,i ve`vtete
Un rarmec trist i ne`n(eles
Puterea mea o leag,
Si cu nimic nu m-am ales
Din ia(a mea intreag.
L un lucearr rsrit
Din negura uitrii,
Dand orizon nemrginit
Singurt(ii mrii.
nglbenit rmane-n eci
Si-i e aproape stinsul,
Cand ale apei aluri reci
Cltoresc cu dansul.
Cu-atatea tainici rugmin(i,
Cu-atatea calde oapte,
Cu-atatea lacrime rierbin(i,
Vrsate zi i noapte,
I te-ai rugat: dorul nespus
Din surlet s-(i alunge,
Dar el se nal( tot mai sus
Ca s nu-l po(i ajunge.
Va rmanea necunoscut
Si a luci departe
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#&
Cci lumineaz din trecut
Iubirii celei moarte
Si se aprinde pe-orizon
Pustiu de mri i stepe
Si a lui rarmec monoton
M-a-nins rr-a-l pricepe.
#'
MLMLN1O MORI
Mv,at ,i vritorite
Sub antul rece-al amor(itei ierne
i pleac codrul crengile-ncrcate,
Sub alba-i hain campul se aterne,
Cu stele dulci e bolta presrat,
Din rundul lumii, ce se pierde-n zare,
Prin rumeni aburi luna se arat
Iar din bordei ce sta lang crare,
Prin ochiul prins unei rereti rotunde
Se-aude plans, se ede luminare
Si in cldura locuin(ei scunde
O mam mic-un leagn cu piciorul
Si la scanciri c-un cantec ea rspunde.
Si-au adormit incet, incet reciorul,
- Sub a lui leagn a impins o piatr -
Gandirea ei spre iitor ia zborul.
Mai licuresc crbuni colo, pe atr,
La cade-ncet pe-a scaunului spate,
Din codri lupii url, cainii latr.
La doarme-adanc cu bra(e-n jos lsate,
Dar prin somn st (int s prieasc
Un mandru is in surletu-i strbate.
CUPRINS
MIIAI LMINLSCU
#
Da, cand a rost copilul s se nasc,
Opri Orion ale sale pasuri
Ca soarta-n lume el s i-o croiasc.
Jur imprejur se auzir glasuri
Si s-au oprit Neptun din drumu-i sreric
Mu(it-au limba de l-a remii ceasuri.
Soptind uor treceau cu pas reeric
Pe lang leagn dand mereu ocoale:
1rei umbre albe ies din intuneric,
La cer ridic bra(ele lor goale,
Uoare - parc-ar ri de ant plutite,
Descant copilu-n somn s nu se scoale
Sunt ursitori care din cer sosite
Rears-asupra-i zarea aurorii,
Cu cate daruri lui i-au rost menite
I-aduc comori, ia( lung, glorii,
Deasupra lui rears raze slabe,
Din ochii lor, adanc-adormitorii.
Pe prul lor - mrgritare-n boabe -
Blai i moale ca i auru-n spice
Scanteie-n umbr ale lor podoabe.
Copilul doarme, ele rac s pice
Deasupra-i rlori, se pleac s-l meneasc,
nconjor leagnul i-ntaia zice:
#
MLMLN1O MORI
- S rii rrumos i ra(a ta luceasc,
Precum in cer e numai unul soare,
Un soare rii in lumea pmanteasc.
- Puternic rii - i-a zis cea urmtoare,
Si biruind ei merge inainte,
S-(i rie ia(a-n eci strlucitoare.
A treia zise tainic: - lii cuminte,
Ptrunztor ca i lumina mare,
1u s-n(elegi cele lumeti i srinte.
Iar muma lui cu spaim-n somn tresare,
mpreunandu-i manile-amandou,
La in genunchi se roag-n gura mare:
- O, ursitori, a cror daruri plou
Asupra lumii-ntregi, mai sta(i o clip
Si asculta(i rugarea spus ou.
Nu bunt(i care se trec in prip
S ii meneasc sranta oastr gur,
Nu bunt(i supuse la risip.
Puternici, mari, rrumoi ata(ia rur,
n(elepciuni, comori le-a(i dat multora
Si toate, ai, cu remea se pierdur.
Lui drui(i ce nu a(i dat altora,
Un dar nespus de scump ce n-are nume
Ca s rsar-asupra tuturora...
MIIAI LMINLSCU
#
Atunci la ruga ne`n(eleptei mume,
Zana prii adanc i trist ca s-o priceap:
- Stii tu ce dar ii cei i tii tu cum e
1ot ce e om se nate i se-ngroap,
lie-n colib, rie-n echi castele,
Pe culmi de munte ori la mal de ap.
Dar e-mprat, dar cetitor de stele,
Acelai is ii sun in ureche,
A lor ie(i sunt pururi tot acele.
Pe cand sunt tineri se adun pereche,
La joc, la ia( i la dan( s-adun,
Btrani riind orbesc de remea eche.
Si lui ursit-am tot o ia( bun
Si msurat pe un pic de reme,
S aib ziua soare, noaptea lun!
Cci de ar ri incoronat de steme
Sau pe pmantul gol de i-ar aterne,
1ot ia( i tot moarte-o s se cheme.
1u chemi blestemul ne`nduratei ierne
Pe capul lui cel tanr, ne`n(eleapto!
1u-i ceri durerea unei ie(i eterne.
Da, sus la cer priirea ta indreapt-o!
Plinit e dorin(a ta nebun.
Si ziua neagr peste el ateapt-o.
#!
MLMLN1O MORI
Cci i s-a dat s simt-ntotdeuna
Un dor adanc i indrtnic roarte
De-o rrumuse(e cum nu e nici una
Si s-o ajung chiar e dat de soarte,
Cci tinere(e neimbtranit
i druim i ia( rr` de moarte.
Dar ne`ntrupat e chipu-acei iubite
Ca i lumina ce in cer se suie
A unei stele de demult pierite:
Ll n-a rost cand era, el e cand nu e.