Sunteți pe pagina 1din 30

Cuvinte cu etimologie

necunoscută ?
( Proiect pentru crearea unui Dicţionar
ON LINE
al cuvintelor limbii române,
cu origine „ necunoscută”).
Rog pe cititorii mei să îmbogăţească acest Dicţionar,
să îl corecteze, adnoteze ori să aducă argumente pro sau
contra prezenţei unui anumit cuvânt în acest Dicţionar,
acolo unde este cazul. Astfel încât să putem afirma, în
finalul acestui demers, că am adunat cel mai mare tezaur de
cuvinte stranii, cu origine necunoscută. Acest Corpus
lingvistic misterios, relicvă a unei limbi străvechi, devine
un bun peren al poporului nostru.

Indicaţie metodologică:

Pentru un anumit cuvânt din listă, cititorul este liber să propună o


etimologie proprie, înfăţişând cu argumente de ordin lingvistico-istoric
punctul său de vedere privind etimologia acelui cuvânt, ori va propune un
altul nou, inexistent în această listă. În finalul micului său eseu, autorul îşi va
menţiona numele, aşa cum doreşte să figureze într-un viitor „Etimologicum
Magnum Romaniae” ON LINE.

Litera A (4130 Cuvinte sau variante lexicale)


1. ABURCA
2. ACĂTĂRII
3. ACOLEA
4. ADULMECA
5. ALAIT
6. ALAMAN
7. ALELEI
8. ALIVANCA
9. AMUŞ
10. ANDREA
11. APRIG
12. ARCACI
13. ARGEA
14. AROMI
15. ASMUŢI

Litera B ( 2461 cuvinte sau variante lexicale)

1. BABAN
2. BABAROS
3. BADE
4. BALĂ
5. BAR
6. BARAGLADINĂ
7. BARBUTĂ
8. BARTIŢĂ
9. BAŞOALDĂ
10. BATAL
11. BATCĂ
12. BATIR
13. BAZON
14. BĂ
15. BĂGA
16. BĂIAT
17. BĂLĂBĂNI
18. BĂLĂRIE
19. BĂRĂGAN
20. BĂŞCĂLIE
21. BĂŢ
22. BECHIU
23. BECI
24. BEDREAG
25. BELDIE
26. BELDIŢĂ
27. BELŞIŢĂ
28. BERC, BEARCĂ
29. BEŞTELI
30. BICHIRI
31. BIFORĂ
32. BISTRIŢ
33. BÂRCOACE
34. BÂRDAN
35. BÂRFI
36. BÂRLIGA
37. BÂRZOI
38. BÂTĂ
39. BÂZDÂC
40. BLACHEU
41. BLEANDĂ
42. BLEAU
43. BLEOJDI
44. BLEOTOCĂRI
45. BOACĂ
46. BOACĂNĂ
47. BOAMBĂ
48. BOARFĂ
49. BOARŢĂ
50. BOB
51. BOBÂRNAC
52. BOBORNIC
53. BOCNĂ
54. BODÂRLĂU
55. BODOGĂNI
56. BOJOC
57. BOMFAIER
58. BONCĂLUI
59. BONGOASE
60. BORÎ
61. BORDEI
62. BORHOT
63. BOROBOAŢĂ
64. BORŢ
65. BOSUMFLA
66. BOŞAR
67. BOT
68. BOTĂ
69. BOTCĂ
70. BOTEI
71. BOŢ
72. BRAGHINĂ
73. BRAMBURA
74. BRANCIOG
75. BRĂNUI
76. BREABĂN
77. BREZAIE
78. BRIBOI
79. BRÂGLĂ
80. BRÂNCĂ
81. BRÂNZĂ
82. BRIE
83. BRIOALĂ
84. BRUDIU
85. BRUFT
86. BUC
87. BUCŞI
88. BUDIHACE
89. BUF
90. BUFLEI
91. BUFT
92. BUH
93. BUIESTRU
94. BUIMAC
95. BUJDĂ
96. BULEANDRĂ
97. BULHAC
98. BULVAN
99. BUMBEN
100. BUNGHINI
101. BURCĂ
102. BURDUF
103. BURLĂU
104. BURTĂ
105. BUSNAT
106. BUŞTEAN
107. BUŞTIHAN
108. BUŞUMA
109. BUT
110. BUTALCĂ
111. BUTOARCĂ
112. BUTUC
113. BUTURĂ
114. BUZAINĂ

Litera C (6386 cuvinte sau variante lexicale)

1. CACIUR
2. CALAMANDROS
3. CALCAVURĂ
4. CALTABOŞ
5. CAMPADURĂ
6. CANALE
7. CANARISI
8. CAPROTINĂ
9. CARABĂŢ
10. CARCALETE
11. CARACAŞICURI
12. CARAVĂ
13. CARGAN
14. CATARAMĂ
15. CATRAFUSE
16. CAZULCĂ
17. CAVAL
18. CAZIC
19. CĂCIULĂ (!)
20. CĂTUR
21. CĂPUŞ
22. CĂPUTĂ
23. CĂRPĂNOS
24. CÂRCEIE
25. CĂULĂ
26. CEAC
27. CEATAL
28. CELOSTAT
29. CELTĂ
30. CERVANĂ
31. CHELBE
32. CHELFĂNI
33. CHERAPLEŞ
34. CHICHINEAŢĂ
35. CHILOMAN
36. CHIOMP
37. CHIRCI
38. CHITCĂIT
39. CHIPCEL
40. CHIRFOSI
41. CHISNOVAT
42. CHIŞTOC
43. CHITONAG
44. CHIŢIBUŞ
45. CHIURLUIT
46. CICAR
47. CICĂLI
48. CIMILI
49. CIMPOI
50. CINTEZĂ
51. CIOACĂ
52. CIOACLĂ
53. CIOARECI
54. CIOCLEJ
55. CIOCLOVINĂ
56. CIOCOI
57. CIOLPAN
58. CIORCHINE
59. CIOROVĂI
60. CIOŞMOLI
61. CIOT
62. CIOVEI
63. CIRITEL
64. CIUCIURE
65. CIUCUŞOARĂ
66. CIUGULI
67. CIUMIZĂ
68. CIUL
69. CIULEANDRA
70. CIULEI
71. CIUMP
72. CIURLAN
73. CÂRÂIE
74. CÂRJANCĂ
75. CÂRLAN
76. CÂRLIONŢ
77. CÂRNOSI
78. CÂRTI
79. CÂŞIŢĂ
80. CLOAMBĂ
81. COBLIZAN
82. COCĂ
83. COCIOC
84. COCÂRLĂ
85. COCLAURI
86. COCLEŢ
87. COCOLI
88. COCON
89. COCOR
90. COCOŢA
91. COLĂREZI
92. COLB
93. COLEIRE
94. COLIN
95. COMĂNAC
96. COMOR
97. CONDAC
98. CONDRONIU
99. CONVERTOPLAN
100. CORCODUŞĂ
101. CORCONI
102. CORD
103. CORHAN
104. CORHĂNIT
105. CORLĂ
106. COROBANĂ
107. COROBEAŢĂ
108. COROSBINĂ
109. CORTEL
100. CORUNCĂ
110. COSAR
111. COSOI
112. COŞAVĂ
113. COŞCANĂ
114. COŞMAGĂ
115. COŞMELIE
116. COŞTEREAŢĂ
117. COTARLĂ
118. COTOLAN
119. COTOR
120. COTOROANŢĂ
121. COTOŞMAN
122. COTROBĂI
123. COTROG
124. COTROPI
125. COVILTIR
126. COVÂRŞI
127. CRAPAN
128. CRATIŢĂ
129. CRĂUN
130. CREŢ,CREAŢĂ
131. CRIVAC
132. CRÂNCEN
133. CROBIZI
134. CRUŢA
135. CUCOVĂ
136. CULBEC
137. CULIC
138. CULMINĂRIŢĂ
139. CURCUBEU
140. CUSTURĂ
141. CUŞCAIE
1. Litera D ( 3370 cuvinte sau variante lexicale)

2. DABILĂ
3. DAR
4. DARIE
5. DĂLCĂUŢ
6. DĂULA
7. DĂULI
8. DE
9. DERDELUŞ
10. DESFĂTA
11. DESTRĂBĂLAT
12. DEŞANŢ
13. DEŞĂNŢAT
14. DEVLĂ
15. DEZBĂRA
16. DEZVOLTA
17. DIHAI
18. DÂRLOAGĂ
19. DÂRLOG
20. DÂRMOZ
21. DÂRVALĂ
22. DIBUI
23. DOBOŞ
24. DODII
25. DOINĂ
26. DOLOFAN
27. DRAGAVEI
28. DREŢE
29. DRÂNG
30. DRÂNGĂLĂU
31. DULUŢĂ
32. DURD – DURDULIU
33. DURDĂ
Litera E ( 1772 cuvinte sau variante lexicale)

Litera F ( 2138 cuvinte sau variante lexicale)

1. FARFASIT
2. FĂCĂU
3. FELEŞTIOC
4. FERCHEŞ
5. FERI
6. FILALIU
7. FILIMICĂ
8. FIRFIRIC
9. FIŞTEICĂ
10. FIŢE
11. FÂSĂ
12. FLAIMOC
13. FLEAC
14. FLEANCĂ
15. FLECUI
16. FLIT
17. FLORINTE
18. FLUDOR
19. FOACĂ
20. FOFEAZĂ
21. FOFÂRLICĂ
22. FOLOŞTINĂ
23. FRICHINI
24. FUFĂ
25. FULG
26. FUIOR
24.FUNIGEL
Litera G ( 1550 cuvinte sau variante lexicale)

1. GACI
2. GAIE
3. GALFĂD
4. GARF
5. GAŞCĂ
6. GĂGĂUŢĂ
7. GĂLĂGIE
8. GĂMAN
9. GĂOACE
10. GĂRGĂUN
11. GÂDE
12. GÂGÂLICE
13. GÂNJ
14. GÂRGIR
15. GÂRLIŢĂ
16. GEALĂ
17. GENUNE
18. GHEARĂ
19. GHERMEA
20. GHES
21. GHIBIRDIC
22. GHIBORŢ
23. GHICI
24. GHIDRAN
25. GHIDRIN
26. GHIFTUI
27. GHIGOSI
28. GHIMIRLIE
29. GHIN
30. GHINŢ
31. GHIOAGĂ
32. GHIOC
33. GHIONOI, GHIONOAIE
34. GHIONT
35. GHIORDEL
36. GHIORŢ
37. GHIPCAN
38. GHIZDEI
39. GINGIRICĂ
40. GINI
41. GIONAT
42. GIUGIULI
43. GLĂDIŢĂ
44. GLIE
45. GLONŢ
46. GODIN
47. GODINĂ
48. GOGI
49. GOGLEZE
50. GOGOAŞĂ
51. GOGOLOI
52. GOGONAT
53. GOGONEŢ, GOGONEAŢĂ
54. GOGORIŢĂ
55. GOLDANĂ
56. GOLOGAN
57. GOLOMOZ
58. GORDIN
59. GOŞTINĂ
60. GRANAT
61. GREGHETIN
62. GROZAMĂ
63. GRUI
64. GURUT
65. GUTUI

Litera H ( 1428 cuvinte sau variante lexicale)

1. HABANĂ
2. HABOCA
3. HACHIŢE
4. HAHALERĂ
5. HAIDOŞ
6. HALAGEA
7. HANZELĂ
8. HARAIMAN
9. HARANCĂ
10. HARCHINĂ
11. HARTAN
12. HASMAŢUCHI
13. HĂBUC
14. HĂLĂCIGĂ
15. HĂRĂŢI
16. HĂTĂLĂU
17. HĂŢAŞ
18. HĂŢIŞ
19. HĂU
20. HICĂI
21. HILEA
22. HÂNSAR
23. HÂNŢĂU
24. HÂRĂU
25. HÂRSI
26. HIDROBION
27. HLUJAN
28. HOANGHINĂ
29. HOASPĂ
30. HOBIC
31. HOJMALĂU
32. HORĂIŢĂ
33. HOREŢ
34. HORHĂI
35. HOŢ, HOAŢĂ
36. HRENTUI
37. HUDUBAIE
38. HUDUBLEAJĂ
39. HUIDUMĂ
40. HULĂ
41. HULUDEŢ
42. HUTUPI

Litera I ( 2052 cuvinte sau variante lexicale)

1. IACĂ
2. IAR
3. IAZBĂ
4. IBINCĂ
5. IZBUC
6. IZBUTI
7. IZMĂ

Litera Î ( 2116 cuvinte sau variante lexicale)

1. ÎMBÂCSIT
2. ÎMBODOLI
3. ÎMBOLBOJI
4. ÎMBUIBA
5. ÎMPILA
6. ÎMPLETICI
7. ÎMPOPOŢA
8. ÎMPOPOŢONA
9. ÎNCĂIBĂRA
10. ÎNCOT
11. ÎNCOTOŞMĂNA
12. ÎNDELETE
13. ÎNDELETNICI
14. ÎNFOFOLI
15. ÎNGĂIMA
16. ÎNGĂLA
17. ÎNGURZI
18. ÎNTREMA
19. ÎNVIORA
Litera J ( 443 cuvinte sau variante lexicale)J

1. JANGHINĂ
2. JANGHINOS
3. JANŢ
4. JAPŞĂ
5. JARCĂ
6. JARCHINĂ
7. JĂRĂGAI
8. JEP
9. JERPELI
10. JILĂVETE
11. JINTIŢĂ
12. JIP
13. JOIANĂ
14. JUGAN
15. JUMĂTATE
16. JUNT
17. JUVELNIC
18. JUVETE

Litera K ( 45 cuvinte sau variante lexicale)

Litera L ( 1474 cuvinte sau variante lexicale)

1. LAMOSTE
2. LEHĂI
3. LEPUI
4. LERPENEA
5. LESPEDE
6. LEŞINA
7. LEU
8. LEUŞTEAN
9. LICĂRI
10. LIHNI
11. LIZĂ
12. LOLOTĂ
13. LOSTOPANĂ
14. LUFAR
15. LUJER
16. LUPTĂ
17. LUREX

Litera M ( 3424 cuvinte sau variante lexicale)

1. MALDĂR
2. MANGOSIT
3. MARŢAFOI
4. MĂCEŞ
5. MĂCRIŞ
6. MĂGĂDAN
7. MĂGĂOAIE
8. MĂI
9. MĂMĂRUŢĂ
10. MĂLAI
11. MĂMĂLIGĂ
12. MĂRGHILĂ
13. MĂRGĂREA
14. MĂSĂLAR
15. MĂTĂUZ
16. MĂTREAŢĂ
17. MĂTURĂ
18. MELC
19. MELEAN
20. MELEGAR
21. MENDRE
22. MEOŢIAN
23. METEAHNĂ
24. MILACOP
25. MINAVET
26. MICHIDUŢĂ
27. MÂNDĂLAC
28. MÂHNI
29. MÂRLAN
30. MÂRTAN
31. MÂŞÂI
32. MÂTCĂ
33. MOCĂI
34. MOCOFAN
35. MODÂLCĂ
36. MODORAN
37. MOGÂLDEAŢĂ
38. MOGLAN
39. MOGOROGI
40. MOLCOTIT
41. MOMÂIE
42. MOMÂIAŢĂ
43. MORMAN
44. MOŞMONI
45. MOTAN
46. MOŢ
47. MUCIORNIŢĂ
48. MURSĂ
49. MUSCEL
50. (a) MUŞCA

Litera N ( 1661 cuvinte sau variante lexicale)

1. NAIBA
2. NAHLAP
3. NAMILĂ
4. NASTURE
5. NATANTOL
6. NĂBĂDĂI
7. NĂGARĂ
8. NĂRUI
9. NĂSCOCI
10. NĂSTAŞNIC
11. NĂTÂNTOC
12. NĂZUI
13. NĂVLEG
14. NEAGĂ
15. NEAOŞ
16. NEDER
17. NEGHINĂ
18. NEGHIOB
19. NICHIPERCEA
20. NICORETE
21. NIPRALĂ
22. NIŢEL
23. NOIAN
24. NOTĂTIŢĂ
25. NOREA
26. NULIGESTA

Litera O ( 1577 cuvinte sau variante lexicale)

1. OACĂR
2. OARZĂN
3. OBLON
4. ODGON
5. OINĂ
6. OLAN
7. OLAT
8. OLEANDRĂ
9. OLM
10. OLOISĂ
11. ONANIE
12. OPINTIC
13. OPLOŞI
14. ORĂSTICĂ
15. ORCEAG
16. OREAV
17. OREŞNICĂ
18. ORI
19. ORIE
20. ORTOMAN
21. OROPSI
22. OTÂNJI
23. OTOVA

Litera P ( 6159 cuvinte sau variante lexicale)

1. PALĂ
2. PALIU
3. PALOTIE
4. PAMBRIU
5. PANDALIE
6. PAPARUGĂ
7. PARACHERNIŢĂ
8. PARAGINĂ
9. PARAPANGHELOS
10. PARASCOVENIE
11. PARDOSI
12. PARPALEC
13. PARPIAN
14. PASĂMITE
15. PATĂ
16. PAŢACHINĂ
17. PAŢÂRCĂ
18. PĂCĂLI
19. PĂLĂRIE
20. PĂLIMAR
21. PĂMÂNZALCĂ
22. PĂPĂLĂU
23. PĂPĂLUDĂ
24. PARAGINĂ
25. PĂRĂDUI
26. PERIE
27. PELETIC
28. PENTAZOL
29. PERINTROL
30. PERISIP
31. PERJĂ
32. PERMENDUR
33. PILOTĂ
34. PIAZĂ
35. PIELM
36. PIGULI
37. PINŢĂ
38. PIPERNICI
39. PIPIRIG
40. PIROTI
41. PISC
42. PISCOI
43. PISTRĂ
44. PISTRONIC
45. PIŞCA
46. PIŞCĂ
47. PIŢIGOI
48. PÂLNIE
49. PÂNZĂ
50. PÂRDALNIC
51. PÂRNAIE
52. PLAI
53. PLATOŞĂ
54. PLAVCĂ
55. PLĂTICĂ
56. PLEVAIŢĂ
57. PLEIOCAZIU
58. PLISC
59. PLIURD
60. PLOPOVĂŢ
61. POCIE
62. POCIUMB
63. POCLĂU
64. POCÂLTI
65. POCÂNZEU
66. POCLIT
67. PODEA
68. PODIDI
69. POJGHIŢĂ
70. POLOBOC
71. POPÂNDAC
72. POPÂNDĂU
73. POPÂNDOC
74. POPISTRA
75. POPENCHI
76. POPONEŢ
77. PORTATIV
78. POROINIC
79. POSAC
80. POSOMORÎ
81. POŞ
82. POŞIRCĂ
83. POŞOVOAICĂ
84. POTAIE
85. POZNĂ
86. PRAFTURĂ
87. PRAŞILĂ
88. PRĂJINĂ
89. PRĂŞTINĂ
90. PRĂVĂLIE
91. PREPELEAC
92. PRESURĂ
93. PRIAN
94. PRICHINDEL
95. PRICOLICI
96. PRIGITOARE
97. PRIOR
98. PRISACĂ
99. PRISTANDA
100. PRISTOLEANCĂ
101. PROUR
102. PRUNC
103. PUCHI
104. PUCHINĂ
105. PUCHINOS
106. PUNGĂ
107. PUŞLAMA
108. PUŢIN
Litera R ( 2779 cuvinte sau variante lexicale)

1. RACILĂ
2. RAI
3. RANGĂ
4. RAPĂN
5. RAŞCĂ
6. RAŞEL
7. RĂBDA
8. RĂCOVINĂ
9. RĂSFUG
10. RĂSTAV
11. RĂSURĂ
12. RĂŞLUI
13. RĂFUI
14. RĂGAZ
15. RĂGĂLIE
16. RĂGUŞI
17. RĂTUTI
18. RĂPCIUGĂ
19. RĂPCIUNE
20. RĂVAR
21. REAMBULARE
22. REDIU
23. RESTEU
24. RETEVEI
25. RETEZA
26. REZEMA
27. RIZEAFCĂ
28. RÂNCĂ
29. ROABĂ
30. ROCOŢEA
31. ROGODELE
32. ROSTOGOL
33. RUDACEE
34. RUJARE
35. RUSCUŢĂ
Litera S ( 5007 cuvinte sau variante lexicale)

1. SACOVIŢĂ
2. SAIA
3. SALCE
4. SANCHIU
5. SANGULIE
6. SAULĂ
7. SĂHĂIDAC
8. SĂNIŞOARĂ
9. SCAI
10. SCAMĂ
11. SCĂRMĂNA
12. SCĂPĂRA
13. SCHINDUC
14. SCHINDUF
15. SCHILOD, SCHILOADĂ
16. SCLAI
17. SCLIFOSI
18. SCLIPEŢ
19. SCLIPUI
20. SCOCIORÎ
21. SCOFALĂ
22. SCOFÂLCI
23. SCORBURĂ
24. SCORMONI
25. SCORNITURĂ
26. SCOROAMBĂ
27. SCOROJI
28. SCRÂNCIOB
29. SCULĂ
30. SEARBĂD
31. SEIGĂ
32. SEIN
33. SELNIC
34. SEMEN
35. SFERDECEL
36. SFÂRC
37. SFÂRLĂ
38. SFÂRLOAGĂ
39. SFÂRNAR
40. SFRIJI
41. SICAIŢĂ
42. SICĂ
43. SIEPTRU
44. SILCĂ
45. SINCERICĂ
46. SINET
47. SIREC
48. SITAR
49. SITEAV
50. SÂMBOVINĂ
51. SLAI
52. SLIMUI
53. SMIDĂ
54. SPAIMĂ
55. SPÂNZ
56. SPELB
57. SPLAU
58. SPRINŢAR
59. STĂPÂN
60. STERP, STEARPĂ
61. STINGHER
62. STINGHIE
63. STIRIGOAIE
64. STÂMPI
65. STÂNĂ
66. STÂNCĂ
67. STÂRNI
68. STOGOŞ
69. STRAI, STRAIE
70. STRAMĂ
71. STRĂIN
72. STRICNI
73. STRUGURE
74. STRUNGHIL
75. STURLUIBA
76. SULUMINĂ
77. SUTĂ
78. SUVAC

Litera Ş ( 835 cuvinte sau variante lexicale)

1. ŞIROI
2. ŞIŞTOR
3. ŞORICI
4. ŞPARLI
5. ŞPERLĂ
6. ŞTIULETE
7. ŞUBRED
8. ŞUFAN
9. ŞUIŢĂ
10. ŞUSTĂ
11. ŞUŞLETE

Litera T ( 2617 cuvinte sau variante lexicale)

1. TALABĂ
2. TALĂ
3. TALGER
4. TALMEŞ-BALMEŞ
5. TANĂT
6. TANDALIC
7. TANDALUŢĂ
8. TANGARA
9. TAPĂ
10. TAPOIET
11. TARAGOT
12. TARANCĂ
13. TARAPANGELE
14. TASON
15. TAOLĂ
16. TAPOŞNIC
17. TĂBÂRCĂ
18. TĂBLĂCI
19. TĂFĂLOG
20. TĂFÂLCĂ
21. TĂLĂNIŢĂ
22. TĂLĂLĂU
23. TĂMÂNJER
24. TĂMÂNJI
25. TĂRĂŞENIE
26. TĂRTĂNEŢ
27. TĂRÂNC
28. TĂPĂNOS
29. TĂŞULĂ
30. TĂTĂIŞĂ
31. TĂTĂNEASĂ
32. TĂUŞI
33. TEA
34. TEARFĂ
35. TEAFĂR
36. TEAPĂ
37. TEFELUG
38. TEICĂ
39. TERAZ
40. TERCI
41. TEŞMENI
42. TICĂI
43. TICALĂ
44. TICĂLOS
45. TICLUI
46. TICSI
47. TIFAN
48. TIGOARE
49. TIHĂRAIE
50. TIHĂRIE
51. TILIŞCĂ
52. TIPIE
53. TITIREZ
54. TITIRI
55. TIV
56. TIVILICHIE
57. TÂLHAR
58. TÂLV
59. TÂNJALĂ
60. TÂRŞ
61. TÂRTAN
62. TOBRALCO
63. TOHOARCĂ
64. TOLOGĂNI
65. TOLOMAC
66. TOLOŞCAN
67. TORPEDO
68. TRAPEZAN
69. TRĂSCĂU
70. TULICHINĂ
71. TURCA
72. TURICEL
73. TUTĂ

Litera Ţ (357 cuvinte sau variante lexicale)

1. ŢAFANDACHE
2. ŢANC
3. ŢANŢOŞ
4. ŢAPAP
5. ŢAPINĂ
6. ŢĂCĂLIE
7. ŢĂRUŞ
8. ŢENCUŞĂ
9. ŢICLĂ
10. ŢICLEAN
11. ŢICLETE
12. ŢICUI
13. ŢIDULĂ
14. ŢIGAIE
15. ŢIGÂI
16. ŢIŞTAR
17. ŢIŢEI
18. ŢIU
19. ŢÂNŢAR
20. ŢÂRĂ
21. ŢOI
22. ŢUHĂI
23. ŢUMBURUŞ
24. ŢURCAN
25. ŢURLOI
26. ŢURŢUR
27. ŢUŞCĂ
28. ŢUŞCOV
29. ŢUŢ

Litera U ( 628 cuvinte sau variante lexicale)

1. UGILIT
2. UIMI
3. UJBĂ
4. URĂ
5. URDĂ
6. URLOI
7. URŞINIC

Litera V (1454 cuvinte sau variante lexicale)

1. VĂGĂUNĂ
2. VIPIE
3. VIRDARE
4. VIROAGĂ
5. VÂLCED
6. VÂLVOI
7. VLAVIE
8. VOI
9. VORBĂ
10. VRABIE
11. VRAIŞTE
12. VURT
13. VUVĂ

Litera W ( 20 cuvinte sau variante lexicale)


Litera X (35 cuvinte sau variante lexicale)
Litera Y (10 cuvinte sau variante lexicale)

Litera Z ( 887 cuvinte sau variante lexicale)

1. ZABRAC
2. ZACHERLINĂ
3. ZAICĂ
4. ZAVESCĂ
5. ZĂGAŞTINĂ
6. ZĂGÂRNĂ
7. ZĂLIŞTE
8. ZĂLOG
9. ZĂPĂCI
10. ZĂPLAZ
11. ZĂPÂRSTEA
12. ZĂPLAN
13. ZĂPSI
14. ZĂRĂSTI
15. ZĂRGAN
16. ZĂRGHI
17. ZĂSTI
18. ZĂRPĂLATIC
19. ZĂSTI
20. ZĂVOD
21. ZBANŢ
22. ZBICI
23. ZBIHUI
24. ZBILŢ
25. ZBÂNŢUI
26. ZBÂRLI
27. ZBÂRLIT
28. ZBRANCA
29. ZBURDA
30. ZDRELI
31. ZDROŞI
32. ZDRUNCINA
33. ZEBERI
34. ZECIURI
35. ZEFT
36. ZEGHE
37. ZENCUIRE
38. ZEONIFERE
39. ZER
40. ZEXE
41. ZGANCĂ
42. ZGĂU
43. ZGÂMBOI
44. ZGÂNDĂRI
45. ZGÂTIE
46. ZGRĂBUNŢĂ
47. ZGREPŢĂNA
48. ZGRIBULI
49. ZGUDUI
50. ZÂMBRU
51. ZMEURĂ
52. ZNAMIE
53. ZOPOTI
54. ZORALIE
55. ZORCAN
56. ZORZOANE
57. ZVECUI
58. ZVÂRLUGĂ