Sunteți pe pagina 1din 4

Nicolae Manolescu

Natere Profesie

27 noiembrie 1939 (73 de ani)


municipiul Rmnicu Vlcea, judeul Vlcea)

critic i istoric literar, eseist, editorialist, jurnalist, politician, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Romne din 1997, membru titular al Academiei Romne din 2 martie 2!13" Romnia

Naionalitate Activitatea literar Activ ca scriitor Subiecte Oper de debut

19## $ pre%ent critic& i istorie literar& Lecturi infidele

Nicolae Manolescu, n&scut Nicolae Apolzan, (n" 27 noiembrie 1939, Rmnicu Vlcea, judeul Vlcea) este un critic i istoric literar romn, cronicar literar i profesor universitar, membru titular al Academiei Romne (din 2!13'1('2()" A activat i ca politician dup& Revoluia din 19 9" Ambasador al Romniei la)*+,-. i preedintele )niunii ,criitorilor din Romnia (pentru al doilea mandat)" /anolescu este considerat, 0n 1eneral, ca unul dintre cei mai importani critici literari romni din ultimele decenii" '3('2( 3n le1islatura 1992$199# ales casenator 0n judeul ,ibiu pe listele partidului .-4$(5A-)" )na dintre c&rile sale fundamentale este Istoria critic a literaturii romne, ap&rut& 0n 2!! 0ntr$o ediie definitiv&" +ste, de asemenea, directorul revisteiRomnia literar" 3n luna decembrie 2!11, ,enatul )niversit&ii din 6ucureti l$a declarat Profesor emerit" Administraia pre%idenial& l$a decorat cu .rdinul *aional Steaua Romniei 0n 1rad de /are -ruce, cea mai 0nalt& distincie a statului romn"

Biografie
1

,$a n&scut 0ntr$o familie de profesori de liceu" 7at&l s&u, 5etru Apol%an era ori1inar din ,ibiel, cu ascenden& 0n Apoldu de 8os" /ama sa, ,abina, era profesoar& de limba france%&, a fost profesoara lui Vir1il 9erunca" 3n anul 19:3, dup& arestarea p&rinilor s&i din motive politice, a fost 0nfiat de bunicul matern i a luat numele acestuia, Manolescu"

Studii
3n 19:# *icolae /anolescu a absolvit studii la 1imna%iul i liceul la ,ibiu" 3n 19#2 devine liceniat al ;acult&ii de ;ilolo1ie a )niversit&ii din 6ucureti" 3n 1972 obine titlul de <octor 0n 4itere cu te%a Opera lui Titu Maiorescu la )niversitatea din 6ucureti" 7e%a de doctorat a stat la ba%a c&rii sale Contradicia lui Maiorescu, o incursiune critic&, un eseu bio1rafic i psi=analitic, un e>erciiu de =ermeneutic& necesar, 0ntruct studiile despre /aiorescu sufereau de politi%area e>cesiv&"':(

Cariera profesional
-arier& didactic& universitar& la -atedra de literatur& romn& a ;acult&ii de ;ilolo1ie din 6ucureti 0nceput& 0n 19#3, este numit profesor titular 0n 199!" 5red&, de asemenea, i studenilor str&ini" <ebutea%& cu cronica literar& 0n Gazeta literar, acceptnd 0ntocmai clieele do1matismului realist$socialist, potrivit anali%ei lui /arian *iescu" <evine apoi cronicar literar al Romniei 4iterarevreme de trei%eci de ani, o bun& parte din timp sub conducerea lui ?eor1e 9vacu" A coordonat lucr&rile -enaclului de luni, la care au debutat majoritatea poeilor opt%eciti pn& la desfiinarea acestuia, din raiuni politice" <in 199! devine director i editorialist al revistei Romnia 4iterar&" -ronicar al revistei Contemporanul din 19#2 pn& 0n 1972, perioad& din care datea%& te>tele 0n care @limbajul, marcat de aceleai poncife ale do1matismului, cap&t& o not& personal&A (@5oeii notri au contiina c& e>prim& un umanism superior i, din aceast& perspectiv&, ei simt nevoia s& reconsidere universul, traducnd 0n mari simboluri ideile, valorile etice ale comunismului""" etc"A, @4aud& creaieiA, Contemporanul, nr" 22, 1" nov" 19#3), demonstrea%& acelai /" *iescu" -ronicar al revistei Romnia literar din 1972 pn& 0n 19 9" 3n 1997 este ales mem ru corespondent al Academiei Romne, iar din 2!!: devine preedinte al )niunii ,criitorilor din Romnia" 3n 2!!# a fost numit 0n funcia de ambasador al Romniei la )*+,-." A debutat editorial cu volumul Lecturi infidele 0n anul 19##" 3n anul 2!! a publicat Istoria critic a literaturii romne, care poart& subtitlul! secole de literatur , 0n care a continuat eforturile de canoni%are, cea de$a doua istorie a literaturii romne de la ori1ini p0n& 0n %ilele noastre, prima fiind cea scris& de ?" -&linescu"

Selecie din crile publicate


*icolae /anolescu a publicat peste 2! de volume dintre care se pot aminti cele care sunt considerate cele mai importante

19## $ Lecturi infidele, eseuri de critic& i istorie literar&" <ebut editorial" 19# $ Metamorfozele poeziei, un studiu foarte important, sinte%& a poe%iei romne interbelice" 19# $ Poezia romna modern de la Geor"e #aco$ia la %mil #otta& Antolo"ie&" 4a scurt& vreme de la lansarea cartea a fost retras& din libr&rii i topit&" +diia a doua apare abia dup& 199!"

197! $ Contradicia lui Maiorescu, mono1rafie, eseu psi=analitic&, bio1rafie,istorie literar&" 4a ori1ine st& te%a de doctorat numit& mai sus" 1971 $ 19 $ Teme, 7 volume de eseuri, critifiction 197# $ Introducere 'n opera lui Ale(andru Odo escu, mono1rafie critic& 197# $ Sado$eanu sau utopia crii, o mono1rafie atipic&, 0n stil manolescian a operei lui /i=ail ,adoveanu" 19 ! $ 19 3 $ Arca lui Noe& %seu despre romanul romnesc, 3 volume" 5oate cea mai cuprin%&toare sinte%& asupra romanului romnesc" -onine teoria celor trei vrste ale romanului, doric, ionic i corintic" +vident aceast& clasificare 0i are ori1inea 0n stilurile coloanelor templelelor din ?recia antic&" -ele trei cate1orii corespund romanelor clasice, realiste sau omnisciente, romanelor la persoana 9, i romanelor postmoderne"

19 7 $ )espre poezie, ediia a doua, Aula, 2!!2" . introducere 0n anali%a poe%iei cu speciile ei literare" 199! $ Istoria critic a literaturii romne, volumul 9" <e la ,crisoarea lui *eacu din -mpulun1 la perioada romantismului timpuriu i a literaturii post$paoptiste, la Basdeu i Ale>andru .dobescu" Volumul 9 se 0nc=ide cu capitolul dedicat romanului postpaoptist" 1991 $ )reptul la normalitate* )iscursul politic i realitatea, eseuri i editoriale pe teme politice publicate 0n revista Romnia literarla 0nceputul anilor 9!" 199: $ Crile au suflet, volum care reia o parte din Teme" 1999 $ Poei romantici, prima parte din al doilea volum al Istoriei critice a literaturii romne" -onine anali%e ale operei lui Vasile -rlova, 9on Beliade R&dulescu, ?ri1ore Ale>andrescu, <imitrie 6olintineanu i Vasile Alecsandri" 2!!! $ Contradicia lui Maiorescu, ediia a 999$a la +ditura Bumanitas 2!!1 $ Teme, +ditura )niversalia 2!!2 $ Literatura romn post elic& Lista lui Manolescu, +ditura Aula, trei volume, vol"9, 5oe%ia, vol" 99, 5ro%a, teatrul, vol" 999, -ritica, +seul 2!!3 $ Cititul i scrisul, *icolae /anolescu par lui meme" 2!! $ Istoria critic a literaturii romne, +d" 5aralela 2:, 2!! " 2!!9 $ +ia i cri& Amintirile unui cititor de curs lun", +d" 5aralela 2:, 2!!9"'#(

Cri publicate n colaborare[modificare]


19#: $ Literatura romn de azi, -.//0-.1/, 0n colaborare cu <umitru /icu" +ste coautor la manualele de limb& i literatur& romn pentru clasele a 9C$a (1977) i a C99$a (1979)

Cariera politic
+ste membru fondator al Alianei -ivice" <evine preedinte al 5artidului Aliana -ivic& (5A-) (iulie 1991)" 5artidul a fost membru al-onveniei <emocrate Romane, pe listele c&reia *icolae /anolescu a fost ales, 0n septembrie, ca senator" 3n le1islatura 1992$199#, a fost ales senator 5A- de ,ibiu" 3n 1992, 5A- 0mpreun& cu 54D93, au 0nfiinat Aliana *aionala 4iberal& (A*4)" 4a -on1resul e>traordinar al A*4, *icolae /anolescu a fost desemnat candidat la preedinie" i$a depus candidatura pe 2! septembrie 1992" 3n199 5"A"-",

partidul 0nfiinat de *icolae /anolescu, fu%ionea%& cu 5*4, 0ntr$o tentativ& de unificare a mic&rii liberale" 3n anul 2!!!demisionea%& din funcia de preedinte al -onsiliului *aional al 5"*"4" i se retra1e din viaa politic&"

Alte activiti culturale


3ntre 1997$2!!! moderea%& talE s=oF$ul cultural Profesiunea mea, cultura, la 5ro 7V" <in 2!!2 conduce 3ntlnirile Romniei 4iterare la-lubul 5romet=eus" <evine membru corespondent al Academiei Romne din 1997"

eferine critice !monografii"


4as%lo Ale>andru, Criticul literar Nicolae Manolescu, +ditura <acia, 2!!3G ediia a doua, rev&%ut& i ad&u1it&, +ditura 5aralela 2:,2!!9 9on 6o1dan 4efter, Nicolae Manolescu* de la cronica literar la 2Istoria critic&&&2, +ditura 5aralela 2:, 2!!9 Nicolae Manolescu 0 34, coordonatori 9on 6o1dan 4efter i -&lin Vlasie, +ditura 5aralela 2:, 2!!9 /ircea /i=&ie, Scutul lui Perseu& Nicolae Manolescu 'ntre o"linzi paralele, +ditura -urtea Vec=e, 2!!3 /arin *iescu, Su zodia proletcultismului& )ialectica puterii, +ditura Bumanitas, 199# /i=ail VaEulovsEi, Nicolae Manolescu, +ditura Aula, 2!!!