Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE AUTOCUNOASTERE

(R. Meredith BELBIN) Pentru interpretarea testului de autocunoastere, studiati urmatoarea fisa de analiza: ranspuneti puncta!ele preluate din ta"elul anterior, introducandu#le unul cate unul in ta"elul de mai !os. $dunati apoi puncta!ul o"tinut pe fiecare coloana si treceti totalul pentru fiecare sectiune. %ectiune ( ) * a + h , d " . f / e total # I d " a h f c ) # & f e c " d ) a # M c ) d e h a f # IN a c f ) e h d # IR h d ) c a e " # ME " f e a c " h # LE ' e h " f ) d c #

Interpretarea puncta!elor totale: Puncta!ul ma0im 1a indica cat de "ine poate persoana in cauza sa se faca remarcata in cadrul unei echipe. 2rmatorul puncta! mare indica rolul spre care se poate indrepta persoana in cazul in care pentru 1reun moti1 sau altul e0ista o cerinta mai mica in cadrul echipei de a ocupa rolul cu cel mai mare puncta! o"tinut de persoana respecti1a. &ele mai sla"e doua puncta!e in cadrul echipei indica posi"ile arii de sla"iciune. 3ar, in loc de a incerca sa schim"ati atitudinea mana)erului in aceste arii, ar fi mai "ine sa se ceara spri!inul unui cole) cu calitati complementare. E0perienta o"tinuta pana acum cu a!utorul acestui test indica ca cele mai preferate roluri pentru comitetul director sunt cele de Modelator, iar cele mai putin preferate cele de 'inalizator. %e poate concluziona deci ca ima)inea tipica a mana)erului este de a initia actiuni, de a impin)e lucrurile mai departe, de a fi e0tro1ertit si de a actiona prompt dar sla" in ceea ce pri1este urmarirea proceselor de lucru. $ceasta concluzie tre"uie tratata insa cu unele rezer1e, deoarece la orice chestionar e0ista tendinta de a fi mai popular decat ceilalti. 3e aceea, aste util sa 1edem cum reactioneaza in )eneral fiecare mem"ru al achipei in comparatie cu comitetul director.

ROLUL N CADRUL ECHIPEI , CONFORM TESTULUI BELBIN TIPUL &44R34N$ 4R(&) Cel mai bun rol 4r)anizeaz5 munca echipei , folose6te calit57ile 6i talentul mem"rilor echipei, dele)5 sarcinile $!ut5 pe ceilal7i, promo1eaz5 un mod de lucru cooperant 6i eficient, 1aloros 8n perioada de criz5 %urs5 de ino1a7ii< )enereaz5 noi idei< )5ndire spre solu7ii alternati1e 8n rezol1area pro"lemelor $nalizaz5 ideile< e1alueaz5 su)estiile< monitorizeaz5 o"iecti1ele Calit !i "ara"teri#ti"e Bun comunicator, inspir5 8ncredere, calm, ofer5 moti1a7ie,8ncrez5tor, controlat,"un ascult5tor 3iplomat, socia"il, fle0i"il, conciliant, sensi"il, adapta"il &reator, intro1ertit, reac7ioneaz5 la laude 6i critici, poate lucra sin)ur, a"ord5ri=neortodo0e=, plin de ima)ina7ie, serios Audec57i de 1aloare< prudent< f5r5 emo7ii< perspicace< Sl bi"iuni a""e$tabile Poate fi manipulati1, nu este 8n mod special creator Indecis, 8n special 8n perioadele de criz5 Atitu%ini %e e&itat &ompeti7ia cu ceilal7i 8n defa1oarea admiterii calit57ilor lor, a"dicarea de la conducere 8n fa7a opozi7iei sau a apatiei $l5turarea cu un sin)ur mem"ru al echipei, e1itarea deciziilor, competi7ia pentru opozi7ie $ pune prea mult efort pentru interesele proprii 8n detrimentul celor ce 7in de echip5, a se sim7i ofensat 6i a se retra)e< a crea ?"isericu7e= sau a se 8ntrece cu al7i ino1atori &ritici lipsite de tact fa75 de ideile cole)ilor< competi7ia cu coordonatorul 6i ino1atorul< constan7a remarcilor ne)ati1e &ompeti7ia pentru pozi7ie f5r5 a fi loial ideilor sau or)aniza7iei< critici neconstructi1e la su)estiile altora< a p5rea de neclintit

L2&R9 4R $L E&:IPEI(LE)

IN4;$ 4R(IN)

Poate i)nora practicul 6i refuza protocolul< capul 8n nori< poate fi uneori nest5p>nit.

M4NI 4R@ E;$L2$ 4R(ME)

Mi6c5rile )reoaie< lipsa de inspira7ie< arareori 8i inspir5 pe cei din !ur

IMPLEMEN $ 4R(I)

ranspune planurile 8n scheme concise< folose6te a"ord5ri sistematice< 1ede latura practic5

$uto#disciplinat< munce6te din )reu

Lipsa de fle0i"ilitate< 8i displac ideile ne1erificate< se adaptez5 doar dac5 i se spune ?de ce=

'IN$LIB$ 4R(')

M43EL$ 4R(M)

%e asi)ur5 c5 nimic nu a fost sc5pat din 1edere< urm5re6te lucrurile p5n5 la cap5t< aten7ie deose"it5 pentru detalii Modeleaz5 acti1itatea echipei< modific5 starea de iner7ie< produce ur)entarea ac7iunilor R5spunde la 8ntre"5ri < e0ploreaz5 noi idei sau posi"ilita7i< ne)ociaz5 resursele< multe contacte

Meticulos

Ezitare 8n a dele)a< 8n)ri!or5ri< poate p5rea prea pedant cu detaliile

3inamic< produce schim"5ri< fire decshis5< )ereu de condus Entuziast< "un comunicator< fire deschis5 < curios

IN;E% IC$ 4R 3E RE%2R%E(IR)

%c5derea moralului prin critici sau 8n)ri!or5ri< concentrarea asupra detaliilor 8n detrimentul 1ederii de ansam"lu endin7a spre asprime sau $sumarea unei prea mari )rosol5nie< ner5"darea< autorit57i< competi7ie cu irita"ilitatea IN sau ME< )ra"a de a ?1ota= pentru a a!un)e la o concluzie $ten7ie de scurt5 durat5< $ de1eni neproducti1< indisciplin5< se plictise6te p5strarea informa7iilor u6or< lipsa capacit57ii de a pentru sine< e0plorarea urm5ri lucrurile p5n5 la propriilor idei mai intens cap5t dec5t pe cele ale celorlal7i

S-ar putea să vă placă și