Sunteți pe pagina 1din 6

FISA INDIVIDUALA DE EVALUARE ANUALA A PERFORMANTELOR SI ABILITATILOR Date de identificare ale salariatului Numele si prenumele ___________________________________ Numar marca

___________________________________ Functia ___________________________________ Nivel studii ___________________________________ Perioada acoperita de evaluare de la ___________ la ____________ I. C !"etenta "r fesi nala A. Re# l$area sarcinil r de ser$iciu 5 Rezolva in totalitate sarcinile de serviciu cu foarte multa competenta, responsabilitate si initiativa, mereu atent in remedierea eventualelor erori. Intotdeauna preocupat de realizarea in conditii de calitate superioara a activitatilor. Performanta sa depaseste semnificativ exigentele. 4 Rezolva toate sarcinile de serviciu cu competenta, cu atentie si responsabilitate. Performanta sa este pe deplin la nivelul exigentelor, iar uneori este superioara. 3 In general rezolva bine toate sarcinile de serviciu fara insa o implicare deosebita. Performanta sa este la nivelul exigentelor: nici mai mult, nici mai putin. Nu prea tine seama de modul de realizare a tuturor sarcinilor de serviciu. Nu este suficient interesat de buna lor realizare. Performanta sa este acceptabila ; rezultatele corespund oarecum exigentelor, dar uneori sunt inconsistente. ! Realizeaza nerational sarcinile de serviciu. Nu este interesat de realizarea in bune conditii a sarcinilor, dovedind frecvent incompetenta. Performanta sa este inaceptabila si nesatisfacatoare; este necesara o imbunatatire radicala sau o schimbare. B. Incadrarea in timp a executiei sarcinilor de serviciu 5 "e incadreaza totdeauna in timp. Nu a creat niciodata probleme. 4 In general se incadreaza in timp. 3 Ponderea incadrarilor # neincadrarilor in timp este relativ egala. $anifesta dese neincadrari in timp. ! Niciodata nu se incadreaza in timp.

C. Abilitati in aplicarea cunostintelor profesionale 5 %ovedeste capacitate deosebita de organizare a propriilor resurse necesare realizarii sarcinilor, obtine un randament e&ceptional. Identifica problemele ce apar la locul de munca, analizeaza solutiile posibile, decide masurile ce trebuiesc luate, actioneaza si se anga'eaza atunci cand situatia o cere. Are ca"acitatea de a acce"ta c nsecintele "r "riil r deci#ii. 4 %ovedeste capacitate foarte buna de organizare a propriilor resurse necesare realizarii sarcinilor, obtine un randament foarte bun. Identifica problemele ce apar la locul de munca, actioneaza si se anga'eaza atunci cand situatia o cere. Acce"ta !ai %reu c nsecintele "r "riei deci#ii. 3 (re capacitate de organizare personala obtinand un randament bun in munca. (tunci cand identifica problemele ce apar la locul de munca actioneaza si se anga'eaza. Acce"ta f arte %reu c nsecintele "r "riil r deci#ii. Nu are capacitatea de organizare a propriilor resurse, obtinand un randament mai scazut. (ctioneaza si se anga'eaza mai sustinut atunci cand i se cere in mod e&pres.
C nsecintele ne%ati$e ale "r "riil r deci#ii le transfera asu"ra alt ra.

)apacitatea de organizare personala, analiza, anga'are si de raspundere asupra propriilor actiuni si consecinte, este inacce"ta&ila si nesatisfacat are.

. !espectarea regulilor si normelor privind realizarea sarcinilor 5 Respecta cu strictete actele normative, regulamentele, procedurile, normele de lucru si celelalte dispozitii interne ale societatii care reglemeneteaza domeniul in care isi desfasoara activitatea * niciodata abateri. 4 Respecta actele normative, regulamentele, procedurile, normele de lucru si celelalte dispozitii interne ale societatii care reglemeneteaza domeniul in care isi desfasoara activitatea * foarte rar cu abateri. 3 Respecta actele normative, regulamentele, procedurile, normele de lucru, si celelalte dispozitii interne ale societatii care reglemeneteaza domeniul in care isi desfasoara activitatea * uneori cu abateri. Respecta actele normative, regulamentele, procedurile, normele de lucru si celelalte dispozitii interne ale societatii care reglemeneteaza domeniul in care isi desfasoara activitatea * destul de frecvent abateri. ! Respecta actele normative, regulamentele, procedurile, normele de lucru si celelalte dispozitii interne ale societatii care reglemeneteaza domeniul in care isi desfasoara activitatea * foarte des abateri

". #evoie de autoperfectionare 5 Intotdeauna gata sa se perfectioneze, cauta sa participe la cursuri sau alte forme de pregatire. 4 %esc+is spre nou, la curent cu ultimele noutati, participa la cursuri sau alte forme de pregatire selectiva. 3 Fara dorinta evidenta de perfectionare. (tunci cand este solicitat se perfectioneaza atat cat este necesar la rezolvarea sarcinilor de serviciu. ,vita perfectionarea. )auta sa-si rezolve sarcinile prin competenta profesionala pe care o are de'a. ! Refractar la nou, rigid, refuza perfectionarea, considera suficient competenta care o are. Refuza participarea la cursuri sau alte forme de perfectionare. $. $olosirea de noi cunostinte %acumulate prin cursuri sau alte forme de perfectionare&. 'piritul de creativitate. 5 Foloseste permanent noile cunostinte acumulate* doreste sa modifice creativ strategiile de rezolvare a sarcinilor* cauta permanent sa-si perfectioneze activitatea in raport de cerintele locului de munca. 4 "olicitat, apeleaza la noile cunostinte doandite, implementandu-le corect in propria activitate. 3 Foloseste uneori noile acumulari de competeta* in general prefera sa nu-si modifice strategiile in rezolvarea sarcinilor. Nu este creativ* rutinat, putin dispus sa se perfectioneze* in situatii deosebite apeleaza la colegi pentru a-si rezolva sarcinile. ! Refractar la nou * nu se poate adapta la competente noi, pe care de cele mai multe ori nu le cunoaste. (. )ptiunea in rezolvarea unor sarcini de exceptie, dificile, care solicita conditii speciale de competenta si incredere 5 ,ste intotdeauna preferat altor salariati. 4 In general este preferat. 3 .neori este preferat. ,ste selectionat numai cand nu e&ista alta solutie. ! Nu i se pot incredinta. EVALUARE ANUALA ' COMPETENTA PROFESIONALA Pana la !/ puncte 0inclusiv1 Foarte slab Intre !! 2 !3 puncte "lab Intre !4 2 4 puncte $ediu Intre 5 2 3/ puncte 5un Peste 3/ puncte 0inclusiv1 Foarte bun Puncta* max. +, pct

II. Disci"lina in !unca A. C !" 5 4 3 ! rta!entul la l cul de !unca ,ste corect. %isciplina de care da dovada poate servi ca model. In general este corect, se fereste sa comita erori sanctionabile. .neori comite abateri disciplinare, dar de mica gravitate. %ese abateri disciplinare. Foarte rar respecta instructiunile. (bateri disciplinare frecvente.

B. C !" rta!entul in c lecti$ 5 6rezeste stima si simpatie, lucreaza in deplina armonie cu ceilalti, fiind gata sa-si spri'ine colegii. ,ste un coleg cautat si apropiat. 4 "e afla in termeni buni cu colegii, se adapteaza colectivului, da dovada de spirit de colaborare, este gata sa cedeze argumentul convingator. 3 ,ste posibil, dar cand este antrenat intr-un colectiv se integreaza treptat. Face uneori opozitie. Prezinta tendinte de opozitie. Face dificila colaborarea cu el. Nu-si recunoaste greselile. ! Intretine o atmosfera de barfa si intriga, este gata sa formeze 78grupulete88, comportare dubla fata de colegi. C. Atitudinea fata de c nducere 5 Foarte politicos, respectuos, principial. 4 In general este politicos. Nu ridica probleme deosebite. 3 .neori are o atitudine deplasata. %eseori impulsiv, lipsit de respect. ! Nerespectuos, reclamangiu, fals, revendicativ 0fara motive1. D. Reactia fata de sarcinile de ser$iciu "ri!ite 5 ,&ecuta sarcinile de serviciu fara comentarii. 4 Foarte rar comenteaza sarcinile de serviciu. 3 In general accepta fara comentarii sarcinile de serviciu. )omenteaza frecvent sarcinile de serviciu. ! Intotdeauna comenteaza, se plange de greutati ne'ustificat. E. Res"ectarea "r %ra!ului de lucru si f l sirea inte%rala a ti!"ului n r!al de !unca 5 Respecta cu strictete programul de lucru* intotdeauna foloseste integral timpul normal de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu* foarte rar uzeaza de dreptul de invoire. 4 Respecta programul de lucru, foarte rar cu mici abateri* foloseste integral timpul normal de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu* rar uzeaza de dreptul de invoire. 3 Respecta programul de lucru, uneori cu mici abateri* foloseste

integral timpul normal de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu* une ri u#ea#a de dre"tul de in$ ire. %estul de frecvent are abateri de la respectarea programului de lucru precum si de la folosirea integrala a timpului normal de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu * frecvent uzeaza de dreptul de invoire. Foarte des are abateri de la respectarea programului de lucru precum si de la folosirea integrala a timpului normal de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu * foarte des uzeaza de dreptul de invoire.

EVALUARE ANUALA ' DISCIPLINA IN MUNCA Pana la 3 puncte 0inclusiv1 Foarte slab Intre 4 2 ! puncte "lab Intre !3 2 !3 pucte $ediu Intre !4 2 ! puncte 5un Peste puncte 0inclusiv1 Foarte bun Puncta* max -, pct III. A"titudini si calitati adiacente sarcinil r de ser$iciu curente (relatiile "r fesi nale) initiati$a) c !unicare $er&ala) c !unicare scrisa*
! 3 4 5

In relatiile profesionale

Profesionalism oferit cu claritate, amabilitate, calm, rabdare si disponibilitate * dovedeste corectitudine si integritate.

! 3 4 5

Initiativa creatoare

9radul de initiativa si gandire originala pretinsa de post pentru a analiza, a evalua, a rationa, a trage concluzii si a le e&prima. )apacitate de e&primare fluenta, de a asculta, de a obtine informatiile sau anga'amentele dorite intr-un mod eficient * propunerile si sugestiile sunt corect e&primate si intelese de catre ceilalti. )apacitatea de a-si elabora si de a comunica in scris, intr-un mod corect, propunerile, rapoartele, notele, s.a., astfel incat sa fie bine intelese de cei carora le adreseaza.

! 3 4 5

)omunicare verbala

! 3 4 5

)omunicarea scrisa

EVALUARE ANUALA ' APTITUDINI SI CALITATI ADIACENTE SARCINILOR DE SERVICIU CURENTE Pana la : puncte 0inclusiv1 Foarte slab Intre 3 2 !/ puncte "lab Intre !! 2 !4 pucte $ediu Intre !5 2 !3 puncte 5un Peste !4 puncte 0inclusiv1 Foarte bun Puncta* max -. pct EVALUARE ANUALA +LOBALA Pentru salariat a"reciat " tri$it criteriil r de la , )apitolele I, II si III Pana la 3 puncte 0inclusiv1 Foarte slab Intre 4 2 3; puncte "lab Intre 4/ 2 55 puncte $ediu Intre 5: 2 3/ puncte 5un Peste 3! puncte 0inclusiv1 Foarte bun Puncta* max. /. pct )alificativul obtinut pentru anul ____________ ,valuator Functia Numele si prenumele "emnatura _____________ _____________ _____________ _____________

%ata ________

%irector %irectia _______________________ "emnatura _______________________

%ata ________

C nclu#iile discutiei cu salariatul - rec !andari ,

<uat la cunostinta __________________

%ata ________

S-ar putea să vă placă și