Sunteți pe pagina 1din 193

Cuprins

1. Materiale folosite Ia confectionarea bobinelor


1.1. Generalitiiti
1.2. Conductoare . .
1.2.1. Conductoare
nelor .
. . . . . . .
folosite pentru confectionarea bobi-
1.2.2. Conductoare folosite pentru legaturi electrice
1.2.3. Borne de racordare . .
1.3. Materiale electroizolante aplicate intre straturi
1.3 .I. Hirtia . . . . . . . . .
1.3.2. Cartonul electroizolant . .
1.3 3. Tesaturi lacuite . . . . . . . . . .
1.3.4. Banda izolatoare cu strat adeziv (scoci)
1.3.5. Banda izolatoare de bumbac (jaconet)
1.3.6. Tesaturi izolante de sticla .
1.3.7. Micanite flexibile . . . . . . .
1.4. Materiale electroizolante pentru confectionarea carca-
selor . . . . . . . . .
1.4.1. Materiale termorigide
1.4.2. Materiale termoplaste
1.4.3. Materiale stratificate .
1.5. Materiale auxiliare
1.5.1. Aliaje de lipit .
1.5.2. Substante decapante .
1.5.3. Lacuri de impregnare turnare . . .
1.5.4. Materiale electroizolante pentru legiituri la borne
2. Tehnologia executlirii bobinelor . . . .
2.1. utilizate la bobinelor
2.1.1. manuale
2.1.2. semiautomate .
2.1.3. Ma$ini automate .
2.2. Dispozitive scule . .
2.3. Tehnologia executi:irii bobinelor
2.3.1. Tchnologia manuala . . . . . . .
2.3.2. Tehnologia bobiniirii pe semiautomate
2.4 .. Instalatii pcmtru impregnarea bobinelor
2.5. Instalatii ck turnare . .
2.6. Tehnologia impregnarii bobinelor
2.7. Tchnologia turniirii bobinelor
187
5
5
13
13
22
23
25
25
26
28
29
45
45
48
51
51
53
53
61
61
62
63
65
67
67
67
69
86
86
94
94
96
100
103
107
116
3. Aparate de masura !ti incercare .
3.1. Aparate mecanice de masurat
3.2. Aparate electrice de masurat
3.2.1. Generalitiitii . . . . . . . .
3.2.2. Function area la diferite tensiuni
3.2.3. Functionarea la diferite frecvente
3.3.4. Verificarea numarului de spire . . . . .
3.2.5. Verificarea rezisten1;ei la strapungere (rigidita1;ii
dielectrice) . . . .
4. Calcularea bobinelor . . . . .
4.1. Bobine de tensiune continua .
4.2. Bobine de tensiune alternativa
4.3. Redimensionarea bobinelor . . .
4.4. Reconditionarea bobinelor de curent
4.5. Condi1;ii de calitate . . . . . . .
4.5.1. Conditiile impuse la executia bobinelor .
4.5.2. Conditiile cerute la verificarea bobinelor
Anexe .
Bibliografie .
122
122
122
122
123
126
126
129
139
139
140
142
150
154
154
156
158
186