Cea mai elegantă metodă de a avea subtilitate în scris, într-o societate coruptă, este de a spune adevărul gol-goluţ

. Criticii nu te vor înţelege; publicul nu te va crede; colegii tăi autori vor da din cap.

Edward Abbey
E uimitor cum cantitatea de evenimente care se petrec într-o zi încape mereu într-un ziar. Jerry Seinfeld Jumătate din banii pe care i-am cheltuit pe publicitate au fost irosiţi; problema este că nu tiu care !umătate. John Wanamaker Cred că s-a umplut lumea de neadevăruri i mesa!e de tip "#. $n fond, totul se află p%nă la urmă. &une sau proaste, eu mai cur%nd las realizările noastre să vorbească de la sine. William Ford 'n prea mare accent al presei pe moarte i violenţă poate duce la disperare. Dali Lama Cred că unul dintre cele mai mari pericole ale publicităţii nu este acela că induce oamenii în eroare, ci că-i plictise te de moarte. Leo Burnett "ublicitatea este arta de a convinge oamenii să cheltuiască banii pe care nu-i au pe lucruri de care nu au nevoie. Will Rogers Cînd livram ziare la domiciliu, încerc%nd să ocolesc tufi urile i să le arunc pe verandă, am învăţat pentru prima oară ce înseamnă acurateţea în !urnalism. Charles Osgood C%nd o tehnică de comunicare î i pierde scopul funcţional, se transformă într-o formă de artă. (l #ies ) *aura #ies ( încerca să-ţi dai seama ce se petrece în lume citind ziarele este ca i cum ai încerca să spui c%t e ora privind doar indicatorul pentru minute al ceasului.

Claude C. folosind acela i mecanism prin care a i fost creată. stă o persoană care i-a dezvoltat o bună înţelegere a oamenilor. . o personalitate publică poate fi transformată într-una absurdă. să se empatizeze cu el i de aceea poate vedea acea nevoie în alţi oameni. (stfel. Cred că acest simţ se dezvoltă mai acut c%nd autorul a avut greutăţi în viaţă.&en +echt Cred că în centrul unei bune scriituri în publicitate. care tie să-i analizeze. presa nu va putea fi dec%t proastă. să fie bună sau proastă dar. a simţit i el nevoia să fie înţeles.aţiunile democratice nu trebuie să-i hrănescă pe terori ti i pe criminali cu o/igenul publicităţii de care ace tia depind. Edward Bernays Consideră că e o zi pierdută aceea în care ziarul nu a făcut nimic folositor pentru comunitatea pe care o serve te. 0argaret 1hatcher 2mida face toată treaba dar numai fluturelui i se face publicitate.eorge .ribbin Formularea unei bune strategii de relaţii publice începe cu ascultatul. +op5ins Evident. (lbert Camus .eorge Carlin 3iferenţa dintre literatură i !urnalism este că !urnalismul e de necitit i literatura nu e citită. care empatizează cu ei. 2scar 4ilde 'n nume potrivit este o reclamă în sine. evident. *eonard -affir "resa liberă poate. nu cu vorbitul. sau în orice alt domeniu. -tauffer . . fără libertate. 2scar -.

l-a cheltui pe relaţii publice.ates E u or să scrii. .edeau pentru prima oară un avion i erau terorizaţi< 3ar. (rthur -chopenhauer $nainte. 0ar5 16ain Jurnali tii sunt asemeni c%inilor. &ertrand #ussell .u trebuie dec%t să tai cuvintele nepotrivite.3acă n-a mai răm%ne dec%t cu un dolar. 0orris +ite =storia relaţiilor publice este istoria unei lupte dintre ceea ce este realitatea i modul în care oamenii văd i înţeleg realitatea. (cum produsele au nevoie de oameni pentru a supravieţui. oamenii aveau nevoie de produse pentru a supravieţui. alţii o dob%ndesc pe parcurs i alţii anga!ează speciali ti în relaţii publice. . 3avid 2gilv: (m văzut odată o turmă de elefanţi în (frica Centrală. încep să latre. vei atrage cu 789 mai mulţi cititori.u e nevoie ca reclamele să arate ca ni te reclame. -tuart E6en . teroarea a luat sf%r it c%nd avionul a dispărut din raza vederii lor. c%nd mi că ceva. . deoarece nu erau !urnali ti printre ei. 3acă le faci să arate ca ni te articole. &ill .icholas Johnson 'nii se nasc plini de măreţie. &oorstin . 0ulte produse au caracteristici unice i publicitatea cu adevărat bună vine direct din partea produsului i spune despre produs lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate spune. 3aniel J. -au cel puţin pe care nimeni nu le spune. în afară de a afla tot ce poţi despre produs.u e/istă formulă secretă pentru a obţine succesul în publicitate.

?red 0. (ldous +u/le: -ursele anonime sunt pentru !urnalism ceea ce a!ustările cu silicon sunt pentru corp. Este vorba despre reclamă< Este mult mai u or să scrii zece sonete. orice comunicat de presă conţine acest cuv%nt.effen . 1homas J.0a!oritatea oamenilor nu g%ndesc cu mintea lor. nimic nu e unic. dar la fel cre te i apatia publicului. &rendan &ehan =gnor cu bună tiinţă cuv%ntul unic. 3avid . Ei pot vulgariza acea societate. 4illiam &ernbach =nfecţiile cu +=. i cazurile de -=3( cresc. cea mai dificil de stăp%nit. dar pare că ceva nu e în regulă. -e bazează pe ziare. cu e/cepţia propriului tău necrolog. "ractic. arată impresionant pentru cei naivi. dec%t o reclamă eficientă care va suporta un public lipsit de critică format din c%teva mii de persoane.u e/istă publicitate proastă. 2 pot brutaliza. (lan +arrington 1oţi cei care folosesc mass-media în sens profesional pot da formă societăţii. "ractic. . cea mai uimitoare în toate formele posibile. destul de bune ca să suporte o critică nu foarte dură. -au o pot a!uta să se ridice la un alt nivel. *arr: >ing -peciali tii în relaţii publice fac aran!amente florale ale faptelor. plas%ndu-le în a a fel înc%t petalele ofilite i mai puţin arătoase să fie ascunse de flori sănătoase.apoleon &onaparte . 3e!a am pierdut prea mulţi prieteni i colegi. +echinger 1rei ziare ostile sunt mai de temut dec%t o mie de baionete. "endergast (m descoperit cea mai stimulantă i vibrantă formă de literatură.

3avid &rin5le: .Jurnalistul este un robot care taie suferința celebrităților în felii mici. *ucian 0%ndruţă =nformaţia este diferenţa care face diferenţa. ca să a!ungă pentru toți. .iciodată în istorie presa nu a cucerit puterea absolută i nu a redus la tăcere politicienii. -tephen *eacoc5 Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mi care de urile mărunte. .regor: &ateson "ublicitatea poate fi descrisă ca tiinţa scoaterii din funcţiune a inteligenţei umane timp suficient ca să scoţi banii din buzunar. +onore de &alzac Jurnalismul este b%rfă organizată. Ed6ard Egglestone 0ulti politicieni au obţinut puterea absolută i i-au pus botniţă presei.

LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /./ op.ed. 2. ". 2.'. Discipline obligatorii Sistemul mass-media !tic" #i deontologie pro$esional" &e'nici de colectare #i de redactare a te(tului )urnalistic Discipline op*ionale +1 din .JURNALISM 1. )is4e$ %ntroducere -n 0tiin*ele comunicării$ %a0i$ Polirom$ 2113$ cap.'. 4. . 2' Severin$ '2 3an4arad$ Perspective asupra teoriilor comunicării de masă$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap./$ op. Sistemul mass-media Dimensiunea social" a comunic"rii de mas" 1. %. &oncerne si con lomerate media Mass Media4 opinia public" #i 5ia*a politic" 7 +emy +ie55el$ #ass7media 0i via*a politică$ -n &.1. Presa tipărită Presa audiovizuală Dreptul comunicării Sociolo ia !urnalistilor #ultimedia$ %nternet .cit. cit.edi*ia a %%7a/$ cap. #etodele empirice Dimensiunea economic" a comunic"rii de mas" 1.I. 2. Severin$ 2. (ertrand$ )unc*iile mass media.ed. 3. -n &. (ertrand .'. E5ectele 0i utilizările mass media 3. Dimensiunea economică a sistemului mass media 3. 9estionarea mass7media8 -n &. &.ed/ %ntroducere -n presa scrisă 0i vorbită$ %a0i$ Polirom$ 2111 2.2$ Perspective asupra teoriilor comunicarii$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap.LI0A&/RII 1. .$ 3an4ard$ '. 3oussaint7Desmoulins$ 8Dimensiunea economică a mass7media. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 . +e imuri$ actori$ roluri .'. (ertrand . '. '. 6. (ertrand .

)ac4ler$ (.editia a %%7a/$ vol. 24@72@"$ 2=F7323 +andall$ David$ 1==>$ 'urnalistul universal$ %asi$ Polirom$ p. @47F= +osca$ Guminita$ 2114$ Productia teAtului !urnalistic$ %asi $ Polirom$ p.ed/$ Spa*iul public 0i comunicarea$ %a0i$ Polirom$ 2112 4. &e'nici de colectare si redactare a te(tului )ournalistic &oman$ #i:ai . )aptul moral?? 4.I.$ 6ews at:erin $ Prentice Ball %nc.antolo ie de Doru Pop/$ %asi$ Polirom$ 2111 3./$ 2111$ #anual de !urnalism .edi*ia a %%7a/$ cap. &lu!$ Dacia 3.%%/ Industriile culturale #i comunicarea de mas" 1. %ndustriile culturale 2. Seib$ Politicienii 0i mi!loacele de in5ormare -n masă$ -n %. 21 713> .1. == 7 211 )erreol$ 9illes$ )la eul$ 6oel$ 1==>$ #etode si te:nici de eAprimare scrisa si orala$ %asi$ Polirom$ p./$ 2111$ #anual de !urnalism . P:.$ 6ews +eportin and 2ritin $ 2m. 13 7 @@ &oman$ #i:ai . +uncan$ #iruna$ 2112$ A patra putere: legislatie si etica pentru jurnalisti. % %asi $ Polirom$ p.D.%/. 6oi incursiuni -n spa*iul public . Pailliart . !tic" #i deontologie pro$esional" 1. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 .editia a %%7a/$ vol. %ndustriile culturale 2. &. 1147144 #enc:er #. (ernard #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Ed. +otzol$ #.coord. #c<ee$ 2111$ Etica mass-media: studii de caz$ %asi$ Polirom 2. &atineanu$ 3udor$ 1=>2$ Elemente de etica$ &lu!$ Dacia $ cap.&:ristian$ <. a E7a$ 1==1$ p. 6oi incursiuni -n spa*iul public . 3resa tip"rit" . Polirom$ %a0i$ cap.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /36I/NAL! 1.coord. %$ %asi$ Polirom$ p. Pop . 'ean #ouc:on$ Spa*iul public 0i discursul public televizat$ -n %. 9.coord/$ #ass7media 0i democra*ia$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. (. (rown$ DubuDue $ %owa $ ed. #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Polirom$ %asi$ 2111$ cap. 137@4 #etzler <. Doris 9raber4 Putere mediatica si control uvernamental$ in #ass media si democratia . En lewood &li55s$ 1=>@$ 6C$ p.

%$ Polirom$ %a0i$ pp.$ 2113$ Presa cotidiană$ 3ritonic$ (ucure0ti$ .coord. pp. 6a0terea unei reviste$ 111711@$ cap.$ . 'oanescu$ %rene$ 1===$ #adioul modern. =71@ .$ 2ol5$ E.electronic news story/$ @F7>1 . 3 3ipolo ia mi!loacelor de in5ormare -n masă. 23F72@1 .$ 3etu$ '. 1=>2$ 2adswort: %nc. 1=@721> .4713$ 2173>$ >=7114$ 131713=$ 1=F721F sau ! information radio-tele"ise. En lM (Newswriting *or $+e Electronic Media).edi*ia a %%7a/$ vol. 9arvey$ Daniel$ +ivers$ 2illiam$ 1=>2$ News Writing for Electronic Media. Examples.interviul/. Applications$ 2P& $ pp.trad. 6umele ziarului si cap.:ow to observe/$ 1"F71@> . 3resa audio5i7ual" +AD%J &oman$ #i:ai .edi*ia a %%7a/$ vol.6ews Gead/$ 4F7@2 .in5o audiovizuala/$ 2F74> ./$ 2111$ #anual de !urnalism .interviu/ 9arvey L +ivers )rM ( information radio-tele"isee).t:e interview/. $ratarea informa%iei &i principalele genuri informati"e.). 2111$ 2adswort: %nc. 3EGEE%K%I6E #.caracteristici !urnalism tv/. .editia a %%7a/$ vol. 1@4722>$ &olumbia Iniversity$ 2m./$ 2111$ #adio management. 1@4722> (rielmaier$ P.and-oo. =7134 #artin de Ga ardette$ 'ean7Guc$ 2111$ Ge 9uide de lHecriture !ournalistiDue$ p./$ 2111$ Manual de jurnalism .$ 2111$ J introducere in presa scrisă 0i vorbită$ Polirom$ %a0i$ . (rown Publis:ers$ p. 23F72@2.l?attaDue des in5os av/$ "@7F1 .$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles. EAemples. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol. >"7124 #enc:er$ #elvin$ 1=>4$ 6ews +eportin and 2ritin $ p. Application. .coord.re uli de redactare/$ 1"@71@@ .observatia/$ 1F17 1=2 . . '.$ (elmont. F712 . #.%%$ Polirom$ %a0i$ pp.&ap.13"71="$ 1=@7241. Polirom$ %a0i$ pp. Berbert Kettl$ ($ele"ision Production .en l/M pp. AGG$ pp.7). 11F713> (ertrand$ &.trad. Asemănări 0i deosebiri/$ p.$ 1===$ 9:id de te:noredactare$ Polirom$ %asi$ .news de5inition/$ 2173> ./$ 2111$ Manual de jurnalism . &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol.les reporta e des in5os/$ F@7>> .171F$ "@7F1$ ="7131$ 14171"1$ 1"@71@F$ 2217232. %%$ %asi$ Polirom$ p. Baas$ #ic:ael 0i colab. Principles. Kiare 0i reviste./$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles$ pp. 1$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111$ pp.""71">. +edactia revistelor/$ p. &oman$ #i:ai . &.5r/M pp.writin /$ 14"71"3 .coord.&ap. 3itlul si titlurile/$ p.>17>F$ 1137 122$ 1=2722@. 417"@ 2. 2$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111.cap. 11F7112 #ouillaud$ #. .&oman$ #i:ai . Principes.$ (elmont.

DE&GA+AO%A I6%EE+SAGT A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% din 1=4>. Art. Art. F"> din 2= octombrie 2113$ republicată de &onsiliul Ge islativ$ -n temeiul art 1"2 din &onstitu*ie$ cu reactualizarea denumirilor 0i dQndu7se teAtelor o nouă numerotare .cu respectarea prevederilor articolului 14F alineatul . F@F din 31 octombrie 2113. @@= din 22 septembrie 2113/ a 5ost aprobată prin re5erendumul na*ional din 1> S 1= octombrie 2113$ revizuirea devenind ast5el de5initivă$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 42=R2113$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr.233 din 21 noiembrie 1==1 0i a intrat -n vi oare -n urma aprobării ei prin re5erendumul na*ional din > decembrie 1==1. "F 7 EAercitarea drepturilor 0i a libertă*ilor. "3 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i. Dreptul comunicarii Acte !uridice normativeM &J6S3%3IO%A +J#P6%E%$ modi5icată 0i completată prin Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr.. Art. "17@>$ %asi$ Polirom.Ge ea 31 din 1==4 0i Ge ea F= din 1=="/. &J6EE6O%A PE63+I APT+A+EA D+EP3I+%GJ+ J#IGI% U% A G%(E+3TO%GJ+ )I6DA#E63AGE de la +J#A din 1="1 0i Protocoalele adi*ionale la această conven*ie . 1137124 . &onstitu*ia +omQniei$ -n 5orma ini*ială$ a 5ost adoptată -n 0edin*a Adunării &onstituante din 21 noiembrie 1==1$ a 5ost publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. cap NDezabaterea si tal47s:ow7ul?$ pp. #adalina (alasescu$ 2113$ (Manual de productie de tele"iziune).. .people production/ Peter E. 1"@ / -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 1"2 a devenit$ -n 5orma republicată$ art. Art.e5ecte/$ 3>27412 . art. 31 7 Gibertatea de eAprimare. F"> din 2= octombrie 2113 0i a intrat -n vi oare la data de 2= octombrie 2113$ data publicării -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr.1/ din &onstitu*ia +omQniei 0i publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 13371"4$ %asi$ Polirom. Art.productie/$ pp. F1711@ Daniela Keca$ 211"$ ('urnalismul de tele"iziune). 42=R2113$ adoptată de &amera Deputa*ilor 0i de Senat -n 0edin*ele din 1> septembrie 2113 . Articolul 11 din &onven*ia Europeană a Drepturilor Jmului. Art. +ezolu*ia 1113 din 1==3 0i +ecomandarea 121" din 1==3$ re5eritoare la etica !urnalistică$ . 31 7 Dreptul la in5orma*ie.tipuri de cadre/$ 334734> . cap NElemente de mana ement al productiei?$ pp.lead si structura stirii/$ pp. 21 7 3ratatele interna*ionale privind drepturile omului. 3 din 22 octombrie pentru con5irmarea rezultatului re5erendumului na*ional din 1> S 1= octombrie 2113 privind Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei. F"> din 2= octombrie 2113 a BotărQrii &ur*ii &onstitu*ionale nr. Articolul 1=. #ayeuA$ 1==@$ editia a 27a$ #c9raw Bill &ompanies %nc. Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr. 2= 7 Gibertatea con0tiin*ei.

1/ 0i . 7 para ra5eleM . Art. S para ra5ele . > din 1==@$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. >>.A. @>. inte ral$ despre con*inutul dreptului de autor. 11.1/$. &apitolul %%M Art 3. 7 para ra5ul . litera c/ radiodi5uzor. &apitolul %%%M articoleleM F. Art. GE9EA AID%JE%KIAGIGI%$ nr.@/ &.1/$ .1/$ . 7 para ra5ele . litera 5/ pro ram sau emisiune. Art. 1. Art.1/$. =. &apitolul V%M Art.6. 3itlul %$ Partea %$ &apitolul %M Art."/ opera comună de crea*ie intelectuală. litera a/ di5uzare. litera m/ eveniment de importan*ă ma!oră. Art. litera n/ licen*ă audiovizuală. 7 para ra5ul .2/ protec*ia !urnali0tilor 0i protec*ia sediilor 0i a localurilor radiodi5uzorilor. 41. Art. @4. @@ .2/ opera colectivă de crea*ie intelectuală. litera d/ serviciu de pro rame."/$. 324 din 1@ mai 2112 pentru completarea cadrului !uridic privind dreptul de autor 0i drepturile coneAe$ prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei -n domeniile audio 0i video$ precum 0i a pro ramelor pentru calculator. S para ra5ele . Art. 0i >.1/ 0i . Art 4. inte ral$ 12. 7 para ra5ul . Art.2/$.1/ 0i . Art.2/ eAercitarea dreptului de autor.2/ recunoa0terea 0i arantarea operei de crea*ie intelectuală.3/ dreptul la replică sau la recti5icare. 7 para ra5ele .@/ caracterul con5iden*ial al surselor de in5ormare. 7 para ra5eleM . ". 7 clauze contractuale nule. S termeni utiliza*iM litera e/ comunicare audiovizuală. 21.2/ evenimentele de importan*ă ma!oră. &apitolul %EM articoleleM 11.3/ subiectul !uridic al dreptului de autor.3/$ . despre obiectul dreptului de autor.1/ 0i . F.2/$ . 7 para ra5ele M. 7 para ra5ele M . Art. lipsa bene5iciului protec*iei le ale pentru 0tirile 0i in5orma*iile de presă.autorii operei audiovizuale.@1 din 2@ martie 1==@ 0i Jrdonan*a 9uvernului 124R2111 aprobată cu modi5icări 0i completări de Ge ea 213din2112 publicată -n #. ". "14 din 2112$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr "34 din 22 iulie 2112M Art. adaptarea$cesiunea dreptului$contractul de adaptare$autorizarea.4/$. 41. S para ra5ele . 7 perc:ezi*iile -n sediile sau localurile radiodi5uzorilor. opera audiovizuală.3/$. 32 din 1==4. Art. inte ral$ 13. protec*ia destinatarului . >=.1/ 0i . litera o/ licen*ă de emisie. 3. Art. protec*ia portretului. Art."/$. Partea %%$ &apitolul E%%%M Art. @". inte ral$ 11. inte ral$ 14. Art.acceptate o5icial -n +omQnia prin BotărQrea &amerei Deputa*ilor a +omQniei nr. 1.2/$. Art. @. S para ra5ele .2/$ . 7 &ontrolul parlamentar asupra activită*ii &.4/$ .A. GE9E privind Dreptul de Autor 0i Drepturile coneAe$ nr. 2" din 1==4 0i de asemenea de BotărQrea Senatului +omQniei nr. >F. 7 interziceri -n di5uzare.1/ libertatea de di5uzare pentru radiodi5uzorii din statele membre ale Iniunii Europene.3/$.4/$. 3.6.J5.2/ obli a*ia de in5ormare obiectivă a publicului. -n calitate de arant al interesului public 0i competen*ele acestuia. >.2/$ . Art. Art. 21. Art. =.3/ răspunderea pentru con*inutul serviciilor de pro rame. Art.1/$ . re izorul$realizatorul$producătorul.

I.I. 141 din 1= noiembrie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. nr. S modi5icat prin J. 1FF 7 Gibertatea de eAprimare .a se vedea si Decizia nr. S modi5icat prin J. nr.@" din 1@ aprilie 1==F cu modi5icările 0i completările ulterioareM Art. &azul 3:or eirson versus %slanda. PJG%+J#$ %AU%$ 2111M &azul Gin ers versus Austria. Art. 41 din F 5ebruarie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. 21@. 131 din 2" iunie 1==@. &azuri speciale de pedepsire. nr. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. nr.9.41=7412$ Decizia F1 din 23 mai 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.9.3"1 din 2F mai 2112.J5.2@2R1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea . Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr.I. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #.%E. 3=273=>$ Decizia 2" din @ martie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. 21". Art. Pa .E. nr. =1. %nsulta. a se vedea 0i Decizia nr. nr. Art. reproducerea 0i di5uzarea -nre istrărilor sonore. nr.311R>. Art. J5ensa adusă unor -nsemne.J5.2112. "> din 2112 publicată -n #. J5.3"1 din 2F mai 2112. S modi5icat prin J.9. =" din 21 martie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. Art.a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 1"" la 1@"$ -n special para ra5ele 34$ 3"$ 3@$ 3F$ 3=$ 41$ 41$ 42$ 43$ 44$ 4"$ 4@ 0i 4F. 21F. 'urispruden*ăM BJ3T+P+% AGE &I+O%% EI+JPE6E A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% 7 cule ere selectivă$ Ed.9. "> din 2112 publicată -n #. Art. J5."1 din 1===$ publicată -n #. 23@1. 41 din 1==4 publicată -n #. "> din 2112 publicată -n #. 113.3"1 din 2F mai 2112. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. Iltra!ul. dreptul patrimonial eAclusiv al producătorului de -nre istrări sonore. 23=.243R11. -nre istrare sonoră sau 5ono ramă. 324 din 4 decembrie 1==@. &alomnia. DE&%K%% DE &J6S3A3A+E A 6E&J6S3%3IO%J6AG%3T3%% 1==271==>. Art.J5.324 din 4 decembrie 1==@. nr.I. nr. GE9EA privind or anizarea 0i 5unc*ionarea Societă*ii +omQne de +adiodi5uziune 0i Societă*ii +omQne de 3eleviziune$ nr. nr.coresponden*ei.2112. J5. J5. "> din 2112 publicată -n #. 3itlul %%$ &apitolul %%%M Art. Art. 11". 23@.3"1 din 2F mai 2112. nr. Proba verită*ii. Art. &JDIG PE6AG AG +J#P6%E% republicat -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. nr. De5ăimarea *ării sau a na*iunii. 7 modi5icat prin J.J5. 1"3 din 1> iunie 1==4 7 aspectele privind dreptul la in5orma*ieM articolele 2$ 3$ 4$ >$ 14. 114. a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 32" la 342. 23=1. secretul surselor de in5orma*ii 5olosite -n opere. #%G%3A+T$ 1===M Pa . &I+3EA &J6S3%3IO%J6AGT$ Ed. 'I+%SP+IDE6OA &I+O%% &J6S3%3IO%J6AGE$ 1===$ (ucure0ti$ &urtea &onstitu*ională$ 2111M Pa .

0i 2. )rontierele unei vocatii$ ". Pa . &ap. 2. a %%7a/$ 2114$ cap. (iblio ra5ieM Eremia$#i:ail &onstantin$ Dreptul comunicării .a se vedea si Decizia nr. Semne$ 2112 1. 1F> din 1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea &onstitu*ională 1===$ pa . #uraru$ %oan$ Protec*ia constitu*ională a libertă*ilor de opinie$ Ed. 2=" S 311 Drulă$ 9eor eta$ Site7uri 2eb S metode 0i te:nici de realizare$ Ed. Ean &uillenbur et alii$ Utiin*a comunicării$ Ed. 11= S 114 2.Ge isla*ia 0i 'urispruden*a presei/ $ Ed. 11 Director$ p. Decizia nr. &ap. 2>472>". #iddleton$ <ent et alii$ Ge isla*ia comunicării publice$ %a0i$ Polirom$ 2112$ subcapitolul Giti iile civile 0i penale.p. J5. 'urnalismul S un risc asumat 4. Gumina GeA$ 1===$ capitolul Gibertatea con0tiin*ei 0i capitolul Dreptul la in5orma*ie. #i:ai &onstantinescu$ %oan #uraru$ Antonie %or ovan$ +evizuirea &onstitu*iei +omQniei$ Ed. #ultimedia Drulă$ 9eor eta$ #ultimediaM concepte 0i practică$Ed. #ultimedia 7 %nternet 1. Selec*ia 0tirilor 3. &ap. '.ed. "F S FF/. &ontrolul campului pro5esional ". = 7 1@ . Gimitele le ii . 13R1===$ publicată -n #.&onstitu*ională 1===$ pa . Drepturile 0i Gibertă*ile de presă 0i izvoarele acestora . Statutul pro5essional al !urnalistului$ Jr anizarea activită*ilor -n institu*iile de presă$ Procedurile de rutină -n !urnalism 2. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ . #edii online S o55line.4@174@1/. Sociologia )urnali#tilor 1. %ma inea$ p. 2" S 31/ 0i capitolul &alomnia .para ra5ele 1. +o0ca$ Gumini*a$ )ormarea identită*ii pro5esionale a !urnali0tilor$ %a0i$ Polirom$ 2111$ cap.1 Scriitura :iperteAtuală 0i :ipermedia$ p. #ic:ael Palmer$ Denis +uellan$ 2112$ 'urnalistii S vedete$ scribi sau contopisti$ (ucuresti$ 3ritonic$ cap. ". Gucrul cu le ea. #i:ai &oman$ 2113$ #ass media in +omania post7comunista$ Polirom$ %asi$ cap. 2@@72@F 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i$ . &ison$ 1==F$ 1."1 din 1===/. &+ED%S Iniversitatea (ucure0ti$ capitolul %% %zvoarele dreptului.p./$ capitolul %%% Ge isla*ia specializată a presei 0i a comunicării publice$ capitolul %E 'urispruden*a presei$ BotărQri ale &ur*ii Europene a Drepturilor Jmului de la Strasbour . Bumanitas$ (ucure0ti$ 1==>$ cap.'. +JSE33%$ (ucure0ti$ 2113 %.

21$ 3ransmisii audio 0i video pe %nternet$ p. 6ielsen$ 'a4ob$ Desi nin 2eb Isability$6ew +iders Publis:in $ 2111$ 1. 111 S 122$ Pa e 3itles$ 2ritin Beadlines$ p. 9rap:icsM p. &ap. 123 S 12"$ %ma es and P:oto rap:s$ p. 11. 134 S 13"$ Animation$ p. 4. 3. 3. &ap.14= S 1"3 Audio$ p. EideoM Di itizin video 5or multimedia$ &ompression$ p.2. 2. Di ital video basics$ p. 12. 2. 2"= S 2@4. 2" S 31 &ap. 1"4 S 1"" En land$ Elaine$ )inney$ Andy$ #ana in #ultimedia$ Addison S 2esley$ 2112 1. 214 S 21= &ap. Advertisin Gin4s$ p. 4.3 Etape pentru realizarea site7ului 2eb$ p. 2. ". AudioM Di ital basics$ &:oosin a codec$ p. 1@ S 1> &ap. 1> S 2".7 13 &omunicarea prin po0ta electronică p. 122 S 123 2. 23F S 241 .$ Delmar Gearnin $ 2113$ 1. 143 S 14> Eideo$ p. 2. 1F4 7 1>3 &ap. 1=$ &ăutarea pr %nternet$ p. @. 1@> 7 1F1 &ap. 4. Publicarea 0i promovarea site7ului 2eb$ p. F. 2. 4. 3. 1F3 S 1F" Pec4$ Dave$ Eideo editin wit: Adobe Premiere @. 14> S 1"4. 114 S 121$ p. @. &ap.". FF S >1$ 2ritin 5or 2eb$ p.24 7 2@ Boneycutt$ 'erry$ Itilizare %nternet$ 3eora$ 1==>$ 1.2 Adresarea documentelor$ p. 3. ". 1"$ 9rupuri de discu*ii$ p.4 Desi nul inter5e*ei 0i calitatea site7ului web$ p. 141 71"@$ p. Elemente multrimedia -n pa inile 2eb$ p "1 S 111 &ap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful