Cea mai elegantă metodă de a avea subtilitate în scris, într-o societate coruptă, este de a spune adevărul gol-goluţ

. Criticii nu te vor înţelege; publicul nu te va crede; colegii tăi autori vor da din cap.

Edward Abbey
E uimitor cum cantitatea de evenimente care se petrec într-o zi încape mereu într-un ziar. Jerry Seinfeld Jumătate din banii pe care i-am cheltuit pe publicitate au fost irosiţi; problema este că nu tiu care !umătate. John Wanamaker Cred că s-a umplut lumea de neadevăruri i mesa!e de tip "#. $n fond, totul se află p%nă la urmă. &une sau proaste, eu mai cur%nd las realizările noastre să vorbească de la sine. William Ford 'n prea mare accent al presei pe moarte i violenţă poate duce la disperare. Dali Lama Cred că unul dintre cele mai mari pericole ale publicităţii nu este acela că induce oamenii în eroare, ci că-i plictise te de moarte. Leo Burnett "ublicitatea este arta de a convinge oamenii să cheltuiască banii pe care nu-i au pe lucruri de care nu au nevoie. Will Rogers Cînd livram ziare la domiciliu, încerc%nd să ocolesc tufi urile i să le arunc pe verandă, am învăţat pentru prima oară ce înseamnă acurateţea în !urnalism. Charles Osgood C%nd o tehnică de comunicare î i pierde scopul funcţional, se transformă într-o formă de artă. (l #ies ) *aura #ies ( încerca să-ţi dai seama ce se petrece în lume citind ziarele este ca i cum ai încerca să spui c%t e ora privind doar indicatorul pentru minute al ceasului.

eorge Carlin 3iferenţa dintre literatură i !urnalism este că !urnalismul e de necitit i literatura nu e citită. nu cu vorbitul. folosind acela i mecanism prin care a i fost creată. presa nu va putea fi dec%t proastă. să fie bună sau proastă dar. (lbert Camus . 2scar 4ilde 'n nume potrivit este o reclamă în sine. stă o persoană care i-a dezvoltat o bună înţelegere a oamenilor. care tie să-i analizeze. *eonard -affir "resa liberă poate. Edward Bernays Consideră că e o zi pierdută aceea în care ziarul nu a făcut nimic folositor pentru comunitatea pe care o serve te. Claude C. Cred că acest simţ se dezvoltă mai acut c%nd autorul a avut greutăţi în viaţă. 0argaret 1hatcher 2mida face toată treaba dar numai fluturelui i se face publicitate. a simţit i el nevoia să fie înţeles. (stfel. . +op5ins Evident. 2scar -. fără libertate. care empatizează cu ei. să se empatizeze cu el i de aceea poate vedea acea nevoie în alţi oameni. evident. -tauffer .eorge . .aţiunile democratice nu trebuie să-i hrănescă pe terori ti i pe criminali cu o/igenul publicităţii de care ace tia depind. sau în orice alt domeniu.&en +echt Cred că în centrul unei bune scriituri în publicitate. o personalitate publică poate fi transformată într-una absurdă.ribbin Formularea unei bune strategii de relaţii publice începe cu ascultatul.

. deoarece nu erau !urnali ti printre ei. &ertrand #ussell . (cum produsele au nevoie de oameni pentru a supravieţui. c%nd mi că ceva.edeau pentru prima oară un avion i erau terorizaţi< 3ar. vei atrage cu 789 mai mulţi cititori. 3aniel J. &ill .u e nevoie ca reclamele să arate ca ni te reclame. oamenii aveau nevoie de produse pentru a supravieţui. .icholas Johnson 'nii se nasc plini de măreţie. &oorstin . 0orris +ite =storia relaţiilor publice este istoria unei lupte dintre ceea ce este realitatea i modul în care oamenii văd i înţeleg realitatea. -tuart E6en . în afară de a afla tot ce poţi despre produs. -au cel puţin pe care nimeni nu le spune.3acă n-a mai răm%ne dec%t cu un dolar. alţii o dob%ndesc pe parcurs i alţii anga!ează speciali ti în relaţii publice. încep să latre. 3avid 2gilv: (m văzut odată o turmă de elefanţi în (frica Centrală. (rthur -chopenhauer $nainte. 3acă le faci să arate ca ni te articole.u e/istă formulă secretă pentru a obţine succesul în publicitate. l-a cheltui pe relaţii publice. 0ar5 16ain Jurnali tii sunt asemeni c%inilor.u trebuie dec%t să tai cuvintele nepotrivite.ates E u or să scrii. 0ulte produse au caracteristici unice i publicitatea cu adevărat bună vine direct din partea produsului i spune despre produs lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate spune. . teroarea a luat sf%r it c%nd avionul a dispărut din raza vederii lor.

cea mai uimitoare în toate formele posibile. destul de bune ca să suporte o critică nu foarte dură. (ldous +u/le: -ursele anonime sunt pentru !urnalism ceea ce a!ustările cu silicon sunt pentru corp. -au o pot a!uta să se ridice la un alt nivel. (lan +arrington 1oţi cei care folosesc mass-media în sens profesional pot da formă societăţii. . "endergast (m descoperit cea mai stimulantă i vibrantă formă de literatură. "ractic. &rendan &ehan =gnor cu bună tiinţă cuv%ntul unic. dar la fel cre te i apatia publicului. 4illiam &ernbach =nfecţiile cu +=. 3e!a am pierdut prea mulţi prieteni i colegi. *arr: >ing -peciali tii în relaţii publice fac aran!amente florale ale faptelor.apoleon &onaparte . dec%t o reclamă eficientă care va suporta un public lipsit de critică format din c%teva mii de persoane.u e/istă publicitate proastă. +echinger 1rei ziare ostile sunt mai de temut dec%t o mie de baionete. orice comunicat de presă conţine acest cuv%nt. plas%ndu-le în a a fel înc%t petalele ofilite i mai puţin arătoase să fie ascunse de flori sănătoase. Este vorba despre reclamă< Este mult mai u or să scrii zece sonete. 1homas J. i cazurile de -=3( cresc. dar pare că ceva nu e în regulă. 2 pot brutaliza. "ractic. cu e/cepţia propriului tău necrolog.0a!oritatea oamenilor nu g%ndesc cu mintea lor.effen . Ei pot vulgariza acea societate. -e bazează pe ziare. cea mai dificil de stăp%nit. 3avid . arată impresionant pentru cei naivi. nimic nu e unic. ?red 0.

iciodată în istorie presa nu a cucerit puterea absolută i nu a redus la tăcere politicienii. . Ed6ard Egglestone 0ulti politicieni au obţinut puterea absolută i i-au pus botniţă presei. +onore de &alzac Jurnalismul este b%rfă organizată. ca să a!ungă pentru toți. 3avid &rin5le: . .Jurnalistul este un robot care taie suferința celebrităților în felii mici. *ucian 0%ndruţă =nformaţia este diferenţa care face diferenţa.regor: &ateson "ublicitatea poate fi descrisă ca tiinţa scoaterii din funcţiune a inteligenţei umane timp suficient ca să scoţi banii din buzunar. -tephen *eacoc5 Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mi care de urile mărunte.

(ertrand . Severin$ 2.1. cit.LI0A&/RII 1. 6.I.'.ed. '. E5ectele 0i utilizările mass media 3. 3. 3oussaint7Desmoulins$ 8Dimensiunea economică a mass7media.ed. %. Discipline obligatorii Sistemul mass-media !tic" #i deontologie pro$esional" &e'nici de colectare #i de redactare a te(tului )urnalistic Discipline op*ionale +1 din .JURNALISM 1. &oncerne si con lomerate media Mass Media4 opinia public" #i 5ia*a politic" 7 +emy +ie55el$ #ass7media 0i via*a politică$ -n &.cit. 2' Severin$ '2 3an4arad$ Perspective asupra teoriilor comunicării de masă$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap.'. -n &./$ op. ". &. Presa tipărită Presa audiovizuală Dreptul comunicării Sociolo ia !urnalistilor #ultimedia$ %nternet .edi*ia a %%7a/$ cap. '. 2. 2. Sistemul mass-media Dimensiunea social" a comunic"rii de mas" 1.$ 3an4ard$ '.2$ Perspective asupra teoriilor comunicarii$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap. )is4e$ %ntroducere -n 0tiin*ele comunicării$ %a0i$ Polirom$ 2113$ cap. 4. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 . (ertrand . (ertrand$ )unc*iile mass media. Dimensiunea economică a sistemului mass media 3. #etodele empirice Dimensiunea economic" a comunic"rii de mas" 1.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /. (ertrand . . 2.ed/ %ntroducere -n presa scrisă 0i vorbită$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. +e imuri$ actori$ roluri . .'. 9estionarea mass7media8 -n &.'./ op.

Pop . En lewood &li55s$ 1=>@$ 6C$ p. % %asi $ Polirom$ p. %ndustriile culturale 2.edi*ia a %%7a/$ cap.$ 6ews at:erin $ Prentice Ball %nc./$ 2111$ #anual de !urnalism . #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 .editia a %%7a/$ vol. &atineanu$ 3udor$ 1=>2$ Elemente de etica$ &lu!$ Dacia $ cap. 3resa tip"rit" . #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Polirom$ %asi$ 2111$ cap.ed/$ Spa*iul public 0i comunicarea$ %a0i$ Polirom$ 2112 4. +otzol$ #. (rown$ DubuDue $ %owa $ ed./$ 2111$ #anual de !urnalism . == 7 211 )erreol$ 9illes$ )la eul$ 6oel$ 1==>$ #etode si te:nici de eAprimare scrisa si orala$ %asi$ Polirom$ p. !tic" #i deontologie pro$esional" 1.coord. (ernard #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Ed. %ndustriile culturale 2. (. 137@4 #etzler <.I.%%/ Industriile culturale #i comunicarea de mas" 1.coord. Pailliart . )ac4ler$ (. &. Doris 9raber4 Putere mediatica si control uvernamental$ in #ass media si democratia . 13 7 @@ &oman$ #i:ai . 24@72@"$ 2=F7323 +andall$ David$ 1==>$ 'urnalistul universal$ %asi$ Polirom$ p.&:ristian$ <.%/. +uncan$ #iruna$ 2112$ A patra putere: legislatie si etica pentru jurnalisti. P:.coord/$ #ass7media 0i democra*ia$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. Seib$ Politicienii 0i mi!loacele de in5ormare -n masă$ -n %.antolo ie de Doru Pop/$ %asi$ Polirom$ 2111 3. @47F= +osca$ Guminita$ 2114$ Productia teAtului !urnalistic$ %asi $ Polirom$ p.editia a %%7a/$ vol. 21 713> .D. a E7a$ 1==1$ p. Polirom$ %a0i$ cap. 6oi incursiuni -n spa*iul public . 9. #c<ee$ 2111$ Etica mass-media: studii de caz$ %asi$ Polirom 2. )aptul moral?? 4.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /36I/NAL! 1. %$ %asi$ Polirom$ p. 6oi incursiuni -n spa*iul public .1.$ 6ews +eportin and 2ritin $ 2m. &lu!$ Dacia 3. 'ean #ouc:on$ Spa*iul public 0i discursul public televizat$ -n %. 1147144 #enc:er #. &e'nici de colectare si redactare a te(tului )ournalistic &oman$ #i:ai .

news de5inition/$ 2173> . =71@ . Examples. Kiare 0i reviste.4713$ 2173>$ >=7114$ 131713=$ 1=F721F sau ! information radio-tele"ise./$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles$ pp.les reporta e des in5os/$ F@7>> .6ews Gead/$ 4F7@2 .5r/M pp. 3EGEE%K%I6E #. 3itlul si titlurile/$ p.trad.trad.&ap./$ 2111$ #adio management. 3 3ipolo ia mi!loacelor de in5ormare -n masă.en l/M pp. 1=@721> .t:e interview/. Application. =7134 #artin de Ga ardette$ 'ean7Guc$ 2111$ Ge 9uide de lHecriture !ournalistiDue$ p.$ 2ol5$ E. 'oanescu$ %rene$ 1===$ #adioul modern.:ow to observe/$ 1"F71@> . 1$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111$ pp. 1=>2$ 2adswort: %nc.observatia/$ 1F17 1=2 .$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles. 3resa audio5i7ual" +AD%J &oman$ #i:ai .).171F$ "@7F1$ ="7131$ 14171"1$ 1"@71@F$ 2217232.coord.&oman$ #i:ai .electronic news story/$ @F7>1 .l?attaDue des in5os av/$ "@7F1 . (rown Publis:ers$ p./$ 2111$ Manual de jurnalism . '. Applications$ 2P& $ pp.editia a %%7a/$ vol. .edi*ia a %%7a/$ vol. #. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol.cap.$ (elmont. F712 . 2$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111. Principles. EAemples./$ 2111$ Manual de jurnalism . 1@4722> (rielmaier$ P.interviu/ 9arvey L +ivers )rM ( information radio-tele"isee). Berbert Kettl$ ($ele"ision Production .and-oo.coord. Baas$ #ic:ael 0i colab.edi*ia a %%7a/$ vol. +edactia revistelor/$ p. 11F7112 #ouillaud$ #.&ap. 23F72@2.$ 3etu$ '. %$ Polirom$ %a0i$ pp. 6a0terea unei reviste$ 111711@$ cap. %%$ %asi$ Polirom$ p. &.$ 2111$ J introducere in presa scrisă 0i vorbită$ Polirom$ %a0i$ . .""71">.re uli de redactare/$ 1"@71@@ .writin /$ 14"71"3 .in5o audiovizuala/$ 2F74> .%%$ Polirom$ %a0i$ pp. AGG$ pp. $ratarea informa%iei &i principalele genuri informati"e. Principes./$ 2111$ #anual de !urnalism . &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol. 9arvey$ Daniel$ +ivers$ 2illiam$ 1=>2$ News Writing for Electronic Media.>17>F$ 1137 122$ 1=2722@. . pp. .$ .$ 1===$ 9:id de te:noredactare$ Polirom$ %asi$ . &oman$ #i:ai . 6umele ziarului si cap. Polirom$ %a0i$ pp. Asemănări 0i deosebiri/$ p. 417"@ 2.13"71="$ 1=@7241.caracteristici !urnalism tv/. 23F72@1 .coord.interviul/.7). >"7124 #enc:er$ #elvin$ 1=>4$ 6ews +eportin and 2ritin $ p. En lM (Newswriting *or $+e Electronic Media). 1@4722>$ &olumbia Iniversity$ 2m. 11F713> (ertrand$ &.$ 2113$ Presa cotidiană$ 3ritonic$ (ucure0ti$ .$ (elmont. 2111$ 2adswort: %nc.

F1711@ Daniela Keca$ 211"$ ('urnalismul de tele"iziune). Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr. "F 7 EAercitarea drepturilor 0i a libertă*ilor. 1"@ / -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Articolul 11 din &onven*ia Europeană a Drepturilor Jmului. +ezolu*ia 1113 din 1==3 0i +ecomandarea 121" din 1==3$ re5eritoare la etica !urnalistică$ . 2= 7 Gibertatea con0tiin*ei. 42=R2113$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. art.productie/$ pp.. 31 7 Gibertatea de eAprimare. Art. &J6EE6O%A PE63+I APT+A+EA D+EP3I+%GJ+ J#IGI% U% A G%(E+3TO%GJ+ )I6DA#E63AGE de la +J#A din 1="1 0i Protocoalele adi*ionale la această conven*ie .1/ din &onstitu*ia +omQniei 0i publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Articolul 1=. . #ayeuA$ 1==@$ editia a 27a$ #c9raw Bill &ompanies %nc. 1137124 . F"> din 2= octombrie 2113 a BotărQrii &ur*ii &onstitu*ionale nr. cap NElemente de mana ement al productiei?$ pp. F@F din 31 octombrie 2113. Dreptul comunicarii Acte !uridice normativeM &J6S3%3IO%A +J#P6%E%$ modi5icată 0i completată prin Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr.cu respectarea prevederilor articolului 14F alineatul .. 13371"4$ %asi$ Polirom. @@= din 22 septembrie 2113/ a 5ost aprobată prin re5erendumul na*ional din 1> S 1= octombrie 2113$ revizuirea devenind ast5el de5initivă$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 42=R2113$ adoptată de &amera Deputa*ilor 0i de Senat -n 0edin*ele din 1> septembrie 2113 . #adalina (alasescu$ 2113$ (Manual de productie de tele"iziune).233 din 21 noiembrie 1==1 0i a intrat -n vi oare -n urma aprobării ei prin re5erendumul na*ional din > decembrie 1==1. "17@>$ %asi$ Polirom. cap NDezabaterea si tal47s:ow7ul?$ pp.tipuri de cadre/$ 334734> . &onstitu*ia +omQniei$ -n 5orma ini*ială$ a 5ost adoptată -n 0edin*a Adunării &onstituante din 21 noiembrie 1==1$ a 5ost publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. F"> din 2= octombrie 2113$ republicată de &onsiliul Ge islativ$ -n temeiul art 1"2 din &onstitu*ie$ cu reactualizarea denumirilor 0i dQndu7se teAtelor o nouă numerotare . 21 7 3ratatele interna*ionale privind drepturile omului.e5ecte/$ 3>27412 . Art. Art. DE&GA+AO%A I6%EE+SAGT A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% din 1=4>.people production/ Peter E. F"> din 2= octombrie 2113 0i a intrat -n vi oare la data de 2= octombrie 2113$ data publicării -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr.lead si structura stirii/$ pp. 3 din 22 octombrie pentru con5irmarea rezultatului re5erendumului na*ional din 1> S 1= octombrie 2113 privind Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei. 1"2 a devenit$ -n 5orma republicată$ art. Art. Art. Art. 31 7 Dreptul la in5orma*ie. "3 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i.Ge ea 31 din 1==4 0i Ge ea F= din 1=="/.

@/ caracterul con5iden*ial al surselor de in5ormare. litera m/ eveniment de importan*ă ma!oră. Art. 3. GE9EA AID%JE%KIAGIGI%$ nr. litera a/ di5uzare.1/$ . 7 para ra5ele M. 7 para ra5ul .1/$ . >F. Art.1/$. Art. 32 din 1==4. @. 41. inte ral$ despre con*inutul dreptului de autor. protec*ia portretului. 324 din 1@ mai 2112 pentru completarea cadrului !uridic privind dreptul de autor 0i drepturile coneAe$ prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei -n domeniile audio 0i video$ precum 0i a pro ramelor pentru calculator.2/$. inte ral$ 12. 7 para ra5ul . inte ral$ 13. Partea %%$ &apitolul E%%%M Art. &apitolul %%M Art 3.4/$. Art. litera d/ serviciu de pro rame. @4. 7 para ra5ele M ."/ opera comună de crea*ie intelectuală. inte ral$ 11. S para ra5ele ."/$. >=.@1 din 2@ martie 1==@ 0i Jrdonan*a 9uvernului 124R2111 aprobată cu modi5icări 0i completări de Ge ea 213din2112 publicată -n #. Art. 21.A.4/$. despre obiectul dreptului de autor. Art.1/ 0i .2/$ .3/ dreptul la replică sau la recti5icare. &apitolul V%M Art. 3.A. &apitolul %%%M articoleleM F.autorii operei audiovizuale.3/$ . 7 para ra5ele . @@ . Art. 11. Art. ".3/ subiectul !uridic al dreptului de autor. 7 clauze contractuale nule. 7 para ra5ele . 7 para ra5eleM .2/$ . Art. Art.2/$. Art. > din 1==@$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. 21.3/$.1/$ . litera o/ licen*ă de emisie. "14 din 2112$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr "34 din 22 iulie 2112M Art.2/ recunoa0terea 0i arantarea operei de crea*ie intelectuală. S para ra5ele . Art.1/ 0i . 1. Art.1/ 0i . 7 para ra5ul . litera n/ licen*ă audiovizuală. 41. 3itlul %$ Partea %$ &apitolul %M Art.2/ evenimentele de importan*ă ma!oră.4/$ . -n calitate de arant al interesului public 0i competen*ele acestuia. litera c/ radiodi5uzor. 0i >. inte ral$ 14. Art. >. GE9E privind Dreptul de Autor 0i Drepturile coneAe$ nr. ".3/ răspunderea pentru con*inutul serviciilor de pro rame. 7 para ra5eleM .6. Art 4.2/ protec*ia !urnali0tilor 0i protec*ia sediilor 0i a localurilor radiodi5uzorilor.2/ obli a*ia de in5ormare obiectivă a publicului. S para ra5ele . 1.3/$. S termeni utiliza*iM litera e/ comunicare audiovizuală.6. Art. protec*ia destinatarului . Art. F. 7 interziceri -n di5uzare. =. litera 5/ pro ram sau emisiune. =.1/ libertatea de di5uzare pentru radiodi5uzorii din statele membre ale Iniunii Europene. S para ra5ele .2/$ .1/ 0i . re izorul$realizatorul$producătorul.@/ &.2/ eAercitarea dreptului de autor.2/ opera colectivă de crea*ie intelectuală. @>. @". Art. adaptarea$cesiunea dreptului$contractul de adaptare$autorizarea."/$.acceptate o5icial -n +omQnia prin BotărQrea &amerei Deputa*ilor a +omQniei nr.1/ 0i . Art.J5. 7 perc:ezi*iile -n sediile sau localurile radiodi5uzorilor.1/$. lipsa bene5iciului protec*iei le ale pentru 0tirile 0i in5orma*iile de presă. 2" din 1==4 0i de asemenea de BotărQrea Senatului +omQniei nr. Art. opera audiovizuală. 7 &ontrolul parlamentar asupra activită*ii &. >>. &apitolul %EM articoleleM 11.

41 din F 5ebruarie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. Art. 21". =1. %nsulta. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #.J5. "> din 2112 publicată -n #.324 din 4 decembrie 1==@. "> din 2112 publicată -n #.2@2R1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea .@" din 1@ aprilie 1==F cu modi5icările 0i completările ulterioareM Art. Iltra!ul. 41 din 1==4 publicată -n #. a se vedea 0i Decizia nr. 114. S modi5icat prin J. 3itlul %%$ &apitolul %%%M Art. 21F. nr. nr. 23@1. -nre istrare sonoră sau 5ono ramă. &azul 3:or eirson versus %slanda. 23@.2112.a se vedea si Decizia nr. nr. Art.%E.a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 1"" la 1@"$ -n special para ra5ele 34$ 3"$ 3@$ 3F$ 3=$ 41$ 41$ 42$ 43$ 44$ 4"$ 4@ 0i 4F. a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 32" la 342. 113. nr.3"1 din 2F mai 2112.coresponden*ei. reproducerea 0i di5uzarea -nre istrărilor sonore.I.9. 3=273=>$ Decizia 2" din @ martie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. J5.9.I. 141 din 1= noiembrie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. De5ăimarea *ării sau a na*iunii. Art. 23=. J5ensa adusă unor -nsemne. nr. GE9EA privind or anizarea 0i 5unc*ionarea Societă*ii +omQne de +adiodi5uziune 0i Societă*ii +omQne de 3eleviziune$ nr. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. nr.E. 7 modi5icat prin J.J5. "> din 2112 publicată -n #. &I+3EA &J6S3%3IO%J6AGT$ Ed. nr.41=7412$ Decizia F1 din 23 mai 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.9."1 din 1===$ publicată -n #.2112.243R11. nr. dreptul patrimonial eAclusiv al producătorului de -nre istrări sonore. nr. 'I+%SP+IDE6OA &I+O%% &J6S3%3IO%J6AGE$ 1===$ (ucure0ti$ &urtea &onstitu*ională$ 2111M Pa . =" din 21 martie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. 23=1.I.3"1 din 2F mai 2112. &alomnia. nr. Art. Pa . Art.J5. nr. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. PJG%+J#$ %AU%$ 2111M &azul Gin ers versus Austria. &azuri speciale de pedepsire. 1"3 din 1> iunie 1==4 7 aspectele privind dreptul la in5orma*ieM articolele 2$ 3$ 4$ >$ 14. 11". 324 din 4 decembrie 1==@. S modi5icat prin J.3"1 din 2F mai 2112.3"1 din 2F mai 2112.J5. J5. DE&%K%% DE &J6S3A3A+E A 6E&J6S3%3IO%J6AG%3T3%% 1==271==>. 'urispruden*ăM BJ3T+P+% AGE &I+O%% EI+JPE6E A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% 7 cule ere selectivă$ Ed. #%G%3A+T$ 1===M Pa .9. Art. 21@. 131 din 2" iunie 1==@.I. Art. 1FF 7 Gibertatea de eAprimare . nr. Art. secretul surselor de in5orma*ii 5olosite -n opere. Art. J5. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. S modi5icat prin J. J5. &JDIG PE6AG AG +J#P6%E% republicat -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. Proba verită*ii. "> din 2112 publicată -n #.311R>.

Selec*ia 0tirilor 3. Decizia nr. "F S FF/. Gucrul cu le ea. 11= S 114 2. Drepturile 0i Gibertă*ile de presă 0i izvoarele acestora .para ra5ele 1.4@174@1/.p. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ . '. ". &ap. #edii online S o55line. 11 Director$ p. &ontrolul campului pro5esional ". Gumina GeA$ 1===$ capitolul Gibertatea con0tiin*ei 0i capitolul Dreptul la in5orma*ie. &ap. Bumanitas$ (ucure0ti$ 1==>$ cap. Pa . #iddleton$ <ent et alii$ Ge isla*ia comunicării publice$ %a0i$ Polirom$ 2112$ subcapitolul Giti iile civile 0i penale. Ean &uillenbur et alii$ Utiin*a comunicării$ Ed. +JSE33%$ (ucure0ti$ 2113 %.p."1 din 1===/.1 Scriitura :iperteAtuală 0i :ipermedia$ p. 13R1===$ publicată -n #. #i:ai &onstantinescu$ %oan #uraru$ Antonie %or ovan$ +evizuirea &onstitu*iei +omQniei$ Ed. %ma inea$ p. Sociologia )urnali#tilor 1. +o0ca$ Gumini*a$ )ormarea identită*ii pro5esionale a !urnali0tilor$ %a0i$ Polirom$ 2111$ cap. 2" S 31/ 0i capitolul &alomnia . #ultimedia 7 %nternet 1.&onstitu*ională 1===$ pa . = 7 1@ . 1F> din 1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea &onstitu*ională 1===$ pa . a %%7a/$ 2114$ cap.Ge isla*ia 0i 'urispruden*a presei/ $ Ed. #ultimedia Drulă$ 9eor eta$ #ultimediaM concepte 0i practică$Ed. 2>472>". Semne$ 2112 1. 2@@72@F 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i$ . &ison$ 1==F$ 1.a se vedea si Decizia nr. #ic:ael Palmer$ Denis +uellan$ 2112$ 'urnalistii S vedete$ scribi sau contopisti$ (ucuresti$ 3ritonic$ cap. &+ED%S Iniversitatea (ucure0ti$ capitolul %% %zvoarele dreptului. (iblio ra5ieM Eremia$#i:ail &onstantin$ Dreptul comunicării . &ap. J5. #uraru$ %oan$ Protec*ia constitu*ională a libertă*ilor de opinie$ Ed. #i:ai &oman$ 2113$ #ass media in +omania post7comunista$ Polirom$ %asi$ cap./$ capitolul %%% Ge isla*ia specializată a presei 0i a comunicării publice$ capitolul %E 'urispruden*a presei$ BotărQri ale &ur*ii Europene a Drepturilor Jmului de la Strasbour . 0i 2. Statutul pro5essional al !urnalistului$ Jr anizarea activită*ilor -n institu*iile de presă$ Procedurile de rutină -n !urnalism 2. 2=" S 311 Drulă$ 9eor eta$ Site7uri 2eb S metode 0i te:nici de realizare$ Ed. Gimitele le ii .ed. 'urnalismul S un risc asumat 4.'. )rontierele unei vocatii$ ". 2.

3. ". 4. @. 1> S 2". EideoM Di itizin video 5or multimedia$ &ompression$ p. Publicarea 0i promovarea site7ului 2eb$ p. 6ielsen$ 'a4ob$ Desi nin 2eb Isability$6ew +iders Publis:in $ 2111$ 1. 123 S 12"$ %ma es and P:oto rap:s$ p.". &ap. 2" S 31 &ap. 1@> 7 1F1 &ap. Advertisin Gin4s$ p. 2. 1"$ 9rupuri de discu*ii$ p. 2. 122 S 123 2. 3. 23F S 241 . 4.14= S 1"3 Audio$ p. 14> S 1"4.4 Desi nul inter5e*ei 0i calitatea site7ului web$ p. 2.7 13 &omunicarea prin po0ta electronică p. 3.$ Delmar Gearnin $ 2113$ 1. FF S >1$ 2ritin 5or 2eb$ p. 134 S 13"$ Animation$ p. 1=$ &ăutarea pr %nternet$ p. F. 4. 114 S 121$ p. @. Elemente multrimedia -n pa inile 2eb$ p "1 S 111 &ap.24 7 2@ Boneycutt$ 'erry$ Itilizare %nternet$ 3eora$ 1==>$ 1. 143 S 14> Eideo$ p. 12. 2"= S 2@4. AudioM Di ital basics$ &:oosin a codec$ p. 141 71"@$ p. 2. 4. 11. 21$ 3ransmisii audio 0i video pe %nternet$ p. &ap. &ap.2. ". 1"4 S 1"" En land$ Elaine$ )inney$ Andy$ #ana in #ultimedia$ Addison S 2esley$ 2112 1. 1@ S 1> &ap.3 Etape pentru realizarea site7ului 2eb$ p. 214 S 21= &ap. 9rap:icsM p. 3. 111 S 122$ Pa e 3itles$ 2ritin Beadlines$ p.2 Adresarea documentelor$ p. 1F3 S 1F" Pec4$ Dave$ Eideo editin wit: Adobe Premiere @. 1F4 7 1>3 &ap. Di ital video basics$ p. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful