Sunteți pe pagina 1din 4

Viziunea filosofica despre lume in poezia "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii" de Lucian Blaga

LUCIAN BLAGA s-a n scut la ! mai "#!$% &n satul Lancr m din 'ud( Al)a% sat ce poart -n nume *sunetele lacrimei+( Copil ria sa a stat% dup cum el &nsu,i m rturise,te% *su) semnul unei fa)uloase a)sen-e a cuv.ntului+% autodefinindu-se *mut ca o le) d +% deoarece viitorul poet nu a vor)it p.n la v.rsta de / ani( 0pera1 Volume de versuri12oemele luminii-"!"3% 2a,ii profetului 4 "!5"6 7n marea trecere"!5/6 Lauda somnului 4 "!5!6 La cump na apelor 4 "!886 La cur-ile dorului 4 "!8#6 Ne) nuitele trepte 4 "!/86 2oezii 4 "!35( 9eatru1 :amol;e 4 "!5"% 9ul)urarea apelor 4 "!586 <aria% =apta% ,i 7nvierea 4 "!5$6 >e,terul >anole 4 "!5?6 Cruciada copiilor 4 "!8@6 Avram Iancu 1934; Arca lui Noe 1944; Anton Pann 1965. =ilozofie( Eseistic ( Aforisme( >emorialistic 1 =ilozofia stilului 4 "!5/% Cunoa,terea luciferic 4 "!88% Apa-iul mioritic 4 "!836 Geneza ,i sensul culturii 4 "!8?6 9rilogia cunoa,terii 4 "!/86 9rilogia culturii 4 "!//6 9rilogia valorilor 4 "!/36 2ietre pentru templul meu 4 "!"!6 Bronicul ,i c.ntecul v.rstelor 4 "!/$ In poeziile sale precum ,i &n interven-iile teoretice Lucian Blaga dezvolt o concep-ie nuan-at a ideilor e;presioniste europene(9re)uie menionat% mai &nt.i% c Blaga ofer o defini-ie proprie a curentului german% consider.nd 4 &n studiul =ilosofia stilului C"!5/D 4 crea-ia e;presionist drept un raport viu% tensionat &ntre elementul naturalEmaterial ,i cel metafizic1 <e c.te ori un lucru este astfel redat% &nc.t puterea% tensiunea sa interioar % &l &ntrece% &l transcendeaz % tr d.nd rela-iuni cu cosmicul% cu a)solutul% cu ilimitatul% avem de-a face cu un produs artistic e;presionist( A doua nuan- ce apare &n concep-ia despre e;presionism a filosofului este de g sit &n lucrarea Cunoa,terea luciferic C"!88D din 9rilogia cunoa,terii( Apre deose)ire de direc-ia occidental 4 ce are aspira-ie c tre un a)solut situat &ntr-un univers suprauman% lipsit de materialitate 4 Lucian Blaga afirm imposi)ilitatea accesului la a)solut% recunosc.nd cenzura transcedental a >arelui Anonim( 7n consecin- % fiin-ei umane &i sunt permise dou tipuri de cunoa,tere% am)ele av.nd relevan- &n limitele ale realului( 0mul o)i,nuit de-ine o cunoa,tere paradisiac % ra-ional % pragmatic % care &i permite perceperea &n detaliu a datelor )anale din lumea real 1 prin ea se statornicesc pozi-iile lini,titoare% momentele de sta)ilitate vegetativ ,i orizonturile% care nu &ndeamn dincolo de ele &nse,i% ale spiritului cunosc tor( 2e de alt parte% creatorul% nefiind capa)il s c.,tige puterea divin % este cFemat s sus-in comple;itatea

e;isten-ei umane prin prote'are ,i poten-area misterului e;isten-ial% a tainelor ascunse &n realitatea &ncon'ur toare( E vor)a aici de o minus-cunoa,tere% numit ,i cunoa,tere luciferic ce prin actul ini-ial% consider o)iectul s u despicat &n dou % &ntr-o parte care se arat ,i &ntr-o parte care se ascunde( 0)iectul cunoa,terii luciferice e totdeauna *un mister+( Iat cum% &n timp ce e;presioni,tii germani c utau a)solutul &n ie,irea din lumea natural Cca un strig t al fiin-eiD% la Blaga transcenden-a este cumva mai aproape% manifest.ndu-se &n *misterul+ din s.nul realit -ii materiale( >onumentalitatea operei lui Lucian Blaga st &n &m)inarea de mare profunzime a poeziei cu filozofia% care m rturise,te 4 prin )og -ia sa metaforic % prin terminologia original 4 viziunea sa poetic 6 =ilozofia culturii define,te% &n principal% dou concepte ma'ore ,i anume acela de stil ,i de metafor % &n lucrarea *9rilogia culturii+1 aD stilu este% &n concep-ia lui Blaga% un ansam)lu de tr s turi determinate de factori ce ac-ioneaz incon,tient asupra unor comunit -i umane% &ntre care nume,te factorul spa-ial ,i factorul temporal% care determin specificul spiritual al acelei colectivit -i( Aplic.nd acest concept la cultura rom.n % Blaga identific stilul cu *spa-iul mioritic+% ce const dintr-o succesiune de deal ,i vale% care se reg se,te formativ &n spiritualitatea neamului rom.nesc1 *melancolia nici prea grea% nici prea u,oar % a unui suflet care suie ,i co)oar % CGD+6 )D metafora cunoa,te% &n concep-ia g.nditorului poet% 5 tipuri1 - metafora plasticizant % care d frumuse-e lim)a'ului liric% f r a-i &m)og -i con-inutul1 *Un z)or de l stunE Isc le,te peisa'ul+ sau *Gprin ora,E 2loaia um)l pe catalige+6 - metafora revelatorie% care are rolul de a poten-a misterul esen-ial% de a revela con-inutul1 *Eu nu strivesc corola de minuni a lumii+( 7n acela,i timp% prin filtrul acestor interpret ri personale ale ideilor e;presioniste poate fi &n-eles ,i modernismul poeziei )lagiene( <e pild % dac Bugo =riedricF define,te modernitatea poetic e;clusiv prin categorii *negative+ Cdezumanizare% trenscenden- goal % irealitate senzorial D% Lucian Blaga nu se mul-ume,te s constate deruta e;isten-ial a omului contemporan% ci identific ,i o a)ordare *pozitiv +% oferind solu-ia ie,irii din criz 1 re&ntoarcerea% fie ,i pe cale retoric % la for-a stiFial % arFetipal a originilor% c.nd fiin-a uman &nc nu pierduse consu)stan-ialiattea cu universul( Unicit -ii acestui moment &i r spunde aten-ia modernist asupra purific rii lim)a'ului Cmetafora revelatorie su)ordon.nd toate celelalte mi'loace artisticeD% iar li)ertatea e;tatic a lumii originare &,i g se,te corespondentul &n inova-iile formale de dat recent Cversul li)er% teFnica ingam)amentului% m sura inegal D( Cunoa,terea ,i crea-ia devin astfel constantele liricii lui Blaga% iar arta poetic Eu nu strivesc corola de minuni a lumii% a,ezat &n fruntea volumului de de)ut 4 2oemele luminii C"!"!D 4

devine un program at.t al e;presionismului poetului% c.t ,i al descoperirii modernismului &n poezia rom.neasc ( 7n aceast ordine de idei% viziunea despre lume a creatorului )lagian se contureaz prin intermediul metaforei revelatorii corola de minuni a lumii% ce apare &n titlu ,i este reluat &n incipitul poemului( Aim)ol al perfec-iunii% corola reprezint o sintez a valorilor universalumane care reclam nu doar atitudinea protectoare a fiin-ei poetice% ci ,i r m.nerea sa &n pro;imitatea minunilor ce o des v.r,esc( <e aceea% artistului i se refuz evadarea &n sfere &nalte 4 at.t de specific romanticilor 4% tr irea a)solutului fiind posi)il cFiar &n cercul restr.ns al e;isten-ei umane( = r a c uta corola de minuni a unei alte lumi% eul stiFial se cufund p.n la contopire &n realitatea &n care se &nt.mpl s se fi n scut ,i s tr iasc ( >ai mult% &n ciuda aparen-elor% corola lui Blaga nu marcFeaz un univers &ncFis( Este vor)a aici de o decFidere &nspre profunzime% a,a cum sugereaz epitetul &n inversiune sf.nt mister( Elementele constitutive ale lumii &,i con-in% iat % &nsemnele divine% ce survin &n urma unei ac-iuni a celui care a'unge s CoD cunoasc 1 a,a &m)og -esc ,i eu &ntunecata zareEcu largi fiori de sf.nt mister( 2ractic% poetul identific &n aceste versuri condi-ia omului c zut din starea de gra-ie% o)ligat% din acel punct% la o munc de Aisif% prin care orice descoperire se transform &ntr-o &nv luire( C ci 4 puncteaz Lucian Blaga 4 pentru Adam nu e;istau *mistere descFise ca mistere+( Harpele i-a descFis aceast perspectiv ,i i-a promis o cunoa,tere divin ( <ar dup consumarea p catului ,arpele nu i-a putut da dec.t cunoa,terea de care el era &n stare1 cunoa,terea luciferic ( Cu toate acestea, majoritatea indivi ilor contem!orani se ilu ionea " c" !ot asuma !e cale ra#ional" o cunoa$tere e%al" celei dumne eie$ti. Nu &nt.mpl tor% poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii se organizeaz pe )aza unei antiteze &ntre dou moduri de a concepe rela-ia eu-lume1 atitudinea poetic % ira-ional Cmetafora lumina meaD ,i atitudinea pragmatic % ra-ional Cmetafora lumina altoraD( 9otodat % am)ele raport ri sunt su)sumate de aparenta simetrie incipit-final% prin care vocea poetic &,i afirm superioritatea perspectivei asupra cunoa,terii( 2las.ndu-,i propriul eu &n pozi-ie ini-ial % privilegiat % creatorul )lagian &,i define,te mai &nt.i pozi-ia prin negarea capacit -ii ra-ionale de a p trunde tainele universului% a,a cum sugereaz cele dou ver)e din c.mpul semantic al agresivit -ii1 nu strivesc% nu ucid( 7n plus% simetria invocat define,te universul natural% uman% drept depozitarul misterelor% ca semne ale comple;it -ii e;isten-ei imediate1 tainele% ce le-nt.lnesc E &n calea mea E &n flori% &n ocFi% pe )uze ori morminte( Iar enumerarea citat sta)ile,te% de asemenea% nu at.t o ierarFie% c.t mai degra) interdependen-a dintre nivelurile e;istentului% devreme ce florile% ocFii% )uzele ,i mormintele% unificate de prezen-a

tainei% r m.n sim)oluri ale vegetalului% ale interiorit -ii umane% ale comunic riiEdragostei ,i% respectiv% ale mor-ii( 7n fapt% ideea consu)stan-ialit -ii eu-univers% a)ia sugerat &n incipit% este afirmat pe deplin &n ultimele dou versuri% c.nd elementul de coeziune 4 iu)irea Ceu iu)escD 4 permite &nlocuirea prepozi-iei &n cu con'unc-ia coordonatoare copulativ ,i1 ,i flori ,i ocFi ,i )uze ,i morminte( 7ns % pentru a a'unge la aceast revela-ie conclusiv poezia &,i dezvolt argumentele conform unui principiu cumulativ( <up faza negatoare% dedicat luminii altora care sugrum vra'a nep trunsului ascuns% su)iectul liric &,i marcFeaz identitatea Cvezi reluarea pronumelui personal eu &n versurile !-"@D prin motivul lunii( Lumina acesteia 4 opus celei solare 4 nu dezv luie% dar nici nu o)scurizeaz farmecul ori comple;itatea e;isten-ei% dimpotriv % le poten-eaz ( Aensul unei astfel de viziuni asupra cunoa,terii Cluciferice% i-ar fi spus filosoful BlagaD este imediat e;plicitat de creator1 ea &m)og -e,te misterele% reu,ind performan-a de a scFim)a tot ce-i nen-eles &n nen-elesuri ,i mai mari( A,adar% dincolo de afirmarea pasiv a manifest rii a)solutului &n realitatea imediat E palpa)il % eul poetic &,i asum % asemenea lunii% o func-ie activ 4 aceea de creator E poten-ator al misterelor( 7n concluzie% de,i critica literar suprapune adesea peste poeziile )lagiene conceptele sale filosofice Ccunoa,tere paradisiac Eluciferic D% o lectur atent a artei poetice Eu nu strivesc corola de minuni a lumii demonstreaz mai degra) relevan-a estetic a versurilor% iar nu acurate-ea aplic rii unor construc-ii filosofice 4 respecta)ileEvaloroase% de altfel( 2entru c % &nainte de toate% Lucian Blaga reu,e,te performan-a de a dep ,i polemicile din epoc &ntre tradi-ionalism ,i modernism% descoperind &n ira-ionalitatea primordial un model ontologic pentru criza dezumaniz rii din modernitate( Cu alte cuvinte% deform rile ra-ionaliste ale &nceputului de secol nu au sec tuit 4 dac ar fi s -i d m crezare lui Blaga 4 pe deplin poten-ialit -ile creatoare(