Sunteți pe pagina 1din 60

6300 7371 05/2000 RO

Pentru utilizator

Instruc"iuni de exploatare
Aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312

Te mp Te mp

. ca zan . exteri oar!

45 C

"0 C

4311

4312

V! rug!m s! citi"i cu aten"ie nainte de utilizare

Prefa"!
Indica"ii importante de ordin general Instala#ia se va utiliza numai conform destina#iei sale $i numai cu respectarea instruc#iunilor de deservire. ntre#inerea $i repara#iile se vor face numai de c!tre personal calificat. Instala#ia se va exploata numai n combina#ie cu accesoriile $i piesele de schimb indicate n instruc#iunile de exploatare. Utilizarea altor combina#ii, accesorii sau piese de uzur! este permis! numai cu condi#ia ca acestea s! fie destinate strict aplica#iilor prev!zute $i s! nu diminueze caracteristicile de putere sau cerin#ele de securitate. Produc!torul #i rezerv! dreptul de a realiza modific!ri tehnice! Datorit! permanentelor perfec#ion!ri, ilustra#iile, func#ionarea sau caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare ale aparatului de reglare Logamatic 43"" / 43"2 Edi#ia 05/2000

Cuprins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Instruc"iuni privind pericolele #i siguran"a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 S! nc!lzim economic #i s! economisim energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Instruc"iuni de utilizare, pe scurt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Reglarea temperaturii nc!perii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Reglarea temperaturii apei calde menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reglarea pompelor de circula"ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Apelarea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Alegerea programului standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Schimbarea programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ntocmirea noului program de nc!lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Introducerea noului program de ap! cald! menajer! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Introducere program nou pomp! de circulatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Func"iile "Festivitate" #i "Pauza" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Program de concediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Setare regim var! / iarn! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Modificarea afi#ajelor standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Setarea datei #i a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Testul gazelor de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Corec"ia senzorului de temperatur! din nc!pere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Indica"ii de exploatare pentru instala"ii cu mai multe cazane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Deranjamente #i remedieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Regim de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Protocol setare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare ale aparatului de reglare Logamatic 43"" / 43"2 Edi#ia 05/2000

1 1

Introducere Introducere
Cu ajutorul tastelor vizualiza#i func#iile pe display. Prin ap!sare $i men#inerea ap!sat! a unei taste, poate fi modificat! prin rotirea butonului valoarea parametrului. Dup! eliberarea tastei, noua valoare este preluat! $i memorat!. Dac! ntr-un interval de cca. 5 minute nu se introduc date, aparatul se comut! automat napoi la afi$area standard. n func#ie de modulele cu care sunt echipate, aparatele de reglare Logamatic 43"" $i Logamatic 43"2 dispun de urm!toarele functii: Programator cu "0 canale cu program s!pt!mnal Reglare automat! a timpului cu ajutorul unui ceas cu radiofrecvent! Comutare automat! var!/iarn! Prepararea apei calde menajere cu 30 de minute naintea pornirii regimului de nc!lzire Preparare cu prioritate a apei calde menajere Program de concediu Protec#ie mpotriva nghe#ului 8 Programe standard la alegere Dac! nici unul dintre programe nu v! satisface, puteti introduce un program propriu. Ac#ionarea pompei din circuitul de ncalzire #i din circuitul boiler-ului timp de 3 minute dup! oprirea arz!torului, n functie de condi#iile de exploatare Protec#ie mpotriva condensului Test pentru gazele de evacuare Conceptul de deservire se define#te prin: "ap!sare #i rotire" Adaptarea automat! a curbei de nc!lzire Optimizare automat! pornire/oprire Alegere $i reglare temperatur! n functie de temperatura exterioar! sau de temperatura din nc!pere

Aparatele de reglare Logamatic 43"" $i Logamatic 43"2 sunt concepute pentru extindere cu module $i pot fi echipate cu pn! la patru module functionale suplimentare, n func#ie de tipul $i marimea instala#iei. Construc#ia modulara, cu echipare complet!, face posibil! comandarea de pn! la opt circuite de nc!lzire cu vane de amestec a agentului termic. Modulele sunt prev!zute cu elemente pentru comanda manual!, precum $i cu indicatoare de func#ionare. Aparatele de reglare Logamatic 43"" $i Logamatic 43"2 sunt prev!zute cu un sistem complet de sigurant!. Echiparea de baz! a Logamatic 43"" permite: reglarea unui circuit de nc!lzire dependent! de temperatura exterioar! utilizarea de arz!toare cu o treapt!, cu dou! trepte sau modulante reglarea circuitului cazanului comanda central! cu unitatea de comanda MEC 2 Echiparea de baz! a Logamatic 43"2 permite: reglarea unui circuit de nc!lzire dependent! de temperatura exterioar! utilizarea de arz!toare cu o treapt!, cu dou! trepte sau modulante reglarea circuitului cazanului afi$area pe display-ul cazanului a temperaturii Unitatea de comanda MEC 2 este elementul central de comand!.

Func#iile $i valorile parametrilor de func#ionare sunt afi$ate pe display. "Aparatul de reglare vorbe$te limba Dvs."

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Instruc"iuni privind pericolele #i siguran"a 2 Instruc"iuni privind pericolele #i siguran"a

nainte de punerea n func#iune, citi#i cu aten#ie aceste instruc#iuni de utilizare. Efectuarea tuturor interven#iilor care necesita o deschidere a aparatului de reglare este permis! numai unei firme specializate. nainte de deschiderea aparatului de reglare, instala#ia trebuie scoasa de sub tensiune prin intermediul comutatorului de avarie sau a siguran#ei. Aten"ie la instala"iei! exploatarea necorespunzatoare a

Solicita#i firmei specializate s! v! instruiasc! am!nuntit privind modul de utilizare al instala#iei. Este permis! introducerea $i modificarea numai a parametrilor mentiona#i n aceste instruc#iuni de utilizare. Introducerea altor parametri poate modifica programele de comand! ale instalatiei $i poate duce la deranjamente n func#ionarea instala#iei. Avertizare! Procesul de preparare a apei calde menajere este prev!zut cu un program de dezinfectie termic!. Aceast! functie poate fi activat! la instalare de c!tre firma specializat!. In fiecare mar#i, de la ora ":00, ntregul sistem cu apa cald! menajer! va fi nc!lzit la temperatura de 70 C. Aceast! setare poate fi modificat! de c!tre firma specializat! oricnd, dup! dorint!. Dac! circuitul de ap! cald! menajer! al instalatiei Dvs. nu este prev!zut cu baterie de amestec cu termostat, nu este permis consumul de ap! cald! menajer! neamestecat! cu ap! rece! Pericol de op!rire! Avertizare! n timpul efectu!rii testului gazelor de evacuare, exist! pericol de op!rire. ntotdeauna deschide#i mai nti robinetul de apa rece $i apoi, n func#ie de necesita#i, pe cel de apa cald!. Aten"ie! Protec#ia mpotriva nghe#ului este activa numai dac! aparatul de reglare este n functiune. In cazul deconect!rii aparatului de reglare, goliti apa din cazan, din boiler $i din conductele instala#iei de ncalzire! Numai dac! ntregul sistem este uscat nu exist! pericol de nghe#. n caz de pericol, deconecta#i instala#ia de la ntrerupatorul de avarie din fa#a ncaperii centralei termice. Solicita#i imediat unei firme specializate remedierea deranjamentelor

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

3 3

S! nc!lzim economic #i s! economisim energie S! nc!lzim economic #i s! economisim energie

Tehnica de reglaj Buderus v! garanteaz! un confort optim cu multe posibilit!ti tehnice, cu un consum minim de energie $i o deservire mai simpl!. Respectnd urm!toarele indicatii, economisi#i energie, implicit $i bani $i proteja#i $i mediul. La prima punere n func#iune, solicita#i sa fi#i instruit amanun#it de catre un specialist n instala#ii de ncalzire. Dac! v! este ceva neclar, nu ezita#i sa ntreba#i. Citi#i cu aten#ie instruc#iunile de exploatare ale centralei termice. Adapta#i centrala termica la particularit!tile casei dumneavoastr!. Efectua#i periodic lucr!rile de ntretinere la centrala termic!. n anotimpul rece, camerele se vor aerisi scurt $i intens. Astfel, evita#i racirea nc!perilor. Verifica#i reglajele robine#ilor cu termostat din fiecare ncapere. Nu regla#i temperatura n ncapere sau cea a apei calde menajere la o valoare mai mare dect este necesar.

Corespund prereglajele timpilor de comutare (regim de zi $i de noapte) pentru nc!lzirea locuintei $i prepararea apei calde menajere cu regimul Dvs. de via#a? Corecta#i programul standard n conformitate cu dorin#ele dumneavoastra Folosi#i posibilita#ile de reglaj ale comutarii var!/iarn! pentru perioada de tranzitie. Evita#i modificarea repetata a reglajului temperaturii pentru locuin#a $i prepararea apei calde menajere. Toate corec#iile de temperatura au efect abia dup! un anumit timp. Corecta#i reglajul dumneavoastra abia n ziua urm!toare, atunci cnd modific!rile nu au dat rezultatul scontat. Un climat pl!cut al nc!perii nu depinde numai de temperatura nc!perii, ci $i de umiditatea aerului. Cu ct este mai uscat aerul, cu att mai rece pare nc!perea. Umiditatea aerului se poate mbun!t!ti cu ajutorul plantelor de apartament.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire 4

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire

Exploatarea aparatului de reglare Logamatic 4312 este n principiu identic! cu cea a sistemului Logamatic 4311. De aceea, n continuare nu se va mai face referire la Logamatic 4312.

temp. cazanului 45 C temp. exterioar! "0 C

Termostat de siguran#!

Regulator temperatur! ap! cazan

F" F2 Racord Siguran#! pentru aparate de service $i MEC2

Comutator I/O Comutator func#ionare arz!tor n caz de avarie

Echipare cu module
Soclu

temp. cazanului 45 C temp. exterioar! "0 C

Modulul

Circuit nc!lzire 3 Circuit nc!lzire 4 Circuit nc!lzire " Circuit nc!lzire 2

Unitate de comad! MEC 2

strategic (la instala#ii cu mai multe cazane) Circuit nc!lzire 5 Pomp! de circula#ie/ACM sau Circuit nc!lzire 5 Circuit nc!lzire 6 (la modulul FM 442 pe soclu 3)

Arz!tor circuit cazan

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire

Modulul arz!torului "i al circuitului cazanului ZM 432


Modulul ZM 432 face parte din echiparea de baz! a aparatelor de reglare Logamatic 43"" $i Logamatic 43"2. Butoanele de pe modul au numai func#ii de service $i ntre#inere. Dac! butoanele nu se g!sesc n pozitia pentru regim automat, atunci apare un mesaj corespunz!tor pe MEC 2 $i indicatorul de deranjamente se aprinde.

Nu folosi#i butoanele pentru deconectarea instala#iei n cazul absen#ei Dvs. temporare. Func#iile de reglare n regim manual ramn active.

Func"ia arzator

Q Tasta "Co#ar" pentru testul gazelor de evacuare


Se apas! tasta "Co$ar" timp de cteva secunde. Aparatul de reglare va comanda func#ionarea instala#iei timp de 30 de minute cu o temperatur! mai ridicat! pe tur. In timpul testului gazelor de evacuare clipesc alternativ LED-urile pentru deranjamente $i pentru func#ionarea n regim de vara.

Dac! doriti ntreruperea testului gazelor de evacuare, ap!sati din nou pe tasta "Co$ar". Buton pentru arz!tor

Simbol

Butonul arz!torului trebuie s! fie ntotdeauna n pozitia AUT. Pozi#iile 0, Manual $i max. I + II sunt reglaje speciale, ce trebuiesc efectuate numai de c!tre personalul de specialitate n caz de deranjament. Arz!torul poate fi comandat direct prin intermediul butonului. Reglajul ns! functioneaz! n continuare. Nu folosi#i butonul pentru a opri instala#ia n cazul unei absen#e de scurta durat!.

deranjamente diverse de ex. deranjamente din fabrica#ie deranjamente ale senzorilor, deranjamente externe, erori de cablare, deranjamente interne ale modulului, regim manual Mesajele de eroare se afi$eaz! ca text pe unitatea de comand! MEC 2

LED-uri pentru func"ia arzator Simbol Simbol Simbol Simbol

9
A

deranjament al arz!torului arz!tor n functiune m!rire modulant! a puterii reducere modulant! a puterii

3 Manual:

n cazul arz!toarelor cu una sau dou! trepte, numai sarcina primei treapte este considerat! ca sarcin! de baz!. La arz!toarele modulante, puterea arz!torului poate fi m!rit! cu tasta 5 $i mic$orat! cu tasta 6. Arz!torul functioneaz! n regim automat. Arz!torul este deconectat. Excep#ie face cazul cnd comutatorul de avarie al arzatorului se g!se#te n pozitia .

U V

LED-uri de control pentru func"iile circuitului cazanului Simbol Simbol Simbol Simbol

AUT: 0:

1 8 U V

circuitul cazanului n regim de var! pompa cazanului n func#iune pomp! nc!rcare boiler n func#iune pompa de circula#ie n func#iune

max. I+II:

Arz!torul lucreaz! continuu n sarcin! maxim!.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire Func"ia circuit de ncalzire #i preparare ap! cald! menajer!
Buton pentru circuit de nc!lzire #i ap! cald!menajer!

Butonul trebuie s! fie ntotdeauna n pozitia AUT. Pozi#iile 0 $i manualreprezint! reglaje speciale care trebuie efectuate numai de un personal specializat.

3 Manual:
AUT: 0:

n care exist! o pomp! de cazan atunci aceasta porne$te. Elementul de reglare al circuitului cazanului poate fi deservit manual. Circuitul cazanului func#ioneaza n regim automat. Dac! exist! o pomp! pentru cazan, atunci aceasta se opre$te. Elementul de reglare al circuitului cazanului poate fi deservit manual. St!rile de functionare momentane sunt indicate de l!mpi de control.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire

Modul pentru circuitul de nc!lzire #i ap! cald! menajer! FM 441


Prin intermediul modulului func#ional FM 44" se comand! un circuit de nc!lzire cu mixer ct $i un circuit cu ap! cald! menajer! cu pomp! de circulatie. Acesta poate fi montat o dat! pentru fiecare aparat de reglare $i plasat n zlotul dorit. Comutatoarele manuale de pe modul au numai func#ii de service $i de ntre#inere. Dac! butonul Simbol

atunci pe MEC 2 apare un mesaj corespunz!tor $i

nu se afl! n pozitia automat,

0 deranjament este aprins.

Nu folosi#i comutatoarele manuale pentru a opri instala#ia n cazul unei absen#e de scurta durat!. Pe perioada regimului manual, func#iile de reglaj continua s! functioneze.

Regimul de nc!lzire
Buton pentru circuitul de nc!lzire

Simbol

B
Simbol Simbol Afi$aj Afi$aj

3 Manual
AUT: 0:

Este pornit! pompa circuitului de nc!lzire. Elementul de reglaj al circuitului de nc!lzire poate fi deservit manual. Circuitul de nc!lzire functioneaz! n regim automat. Nu este decuplat! dect pompa circuitului de nc!lzire. Func#iile de reglaj func#ioneaza mai departe.

deranjament general de ex. deranjamente din montaj deranjament a senzorului, deranjamente externe, deranjamente din cablare, deranjamente interne ale modulului, regim manual. Mesajele de eroare apar ca text n clar pe unitatea de comand! MEC 2

L!mpile de control pentru func"iile circuitului de nc!lzire

1 8
U V

circuitul de nc!lzire n regim de var! pompa circuitului de nc!lzire n functiune mixerul deschide mixerul nchide

L!mpi de control pentru func"iile de preparare a apei calde menajere Simbol

Func"ia de furnizare a apei calde menajere


Buton pentru regimul de preparare a apei calde menajere

Afi$aj Afi$aj Afi$aj

X 8L Z 8Z

apa cald! menajer! este rece pompa de umplere a rezervorului este n func#iune Desinfec#ie termica n func#iune Pompa de circula#ie n func#iune

B
Porne$te pompa de alimentare a rezervorului. Circuitul de nc!lzire functioneaz! n regim automat. Nu este decuplat! dect pompa circuitului de nc!lzire. Func#iile de reglaj func#ioneaza mai departe.
Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

3 Manual:
AUT: 0:

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

"0

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire Modul pentru circuitul de nc!lzire FM 442
Modulul de func#ii FM 442 comand! dou! circuite de nc!lzire independente cu mixere. Se pot monta pn! la patru buc!ti pe fiecare unitate de reglaj. Comutatoarele manuale de pe modul au numai func#ii de service $i de ntre#inere. Dac! butonul Simbol

atunci pe MEC 2 apare un mesaj corespunz!tor $i

nu se afl! n pozitia automat,

0 deranjament este aprins.

Nu folosi#i comutatoarele manuale pentru a opri instala#ia n cazul unei absen#e de scurta durat!. Pe perioada regimului manual, func#iile de reglaj continua s! functioneze.

Regimul de nc!lzire 1

Buton pentru circuitul de nc!lzire

3 Manual
AUT: 0:

Este pornit! pompa circuitului de nc!lzire. Elementul de reglaj al circuitului de nc!lzire poate fi deservit manual. Circuitul de nc!lzire functioneaz! n regim automat. Nu este decuplat! dect pompa circuitului de nc!lzire. Func#iile de reglaj func#ioneaza mai departe.

Simbol

deranjament general! de ex. deranjamente din montaj deranjament a senzorului, deranjamente externe, deranjamente din cablare, deranjamente interne ale modulului, regim manual. Mesajele de eroare apar ca text n clar pe unitatea de comand! MEC 2

L!mpile de control pentru functiile circuitului de nc!lzire

Simbol Simbol Afi$aj Afi$aj

1 8
5 6

circuitul de nc!lzire n regim de var! pompa circuitului de nc!lzire n functiune mixerul deschide mixerul nchide

Func"ia circuitului de ncalzire 2 este similar! cu func"ia circuitului de ncalzire 1

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

""

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire

Modul de strategie FM 447


Modulul de strategie folose$te la reglajul unei instala#ii cu mai multe cazane $i executa func#ii speciale de ex. mesaje de eroare cumulative. Modulul de strategie nu este prev!zut cu elemente de deservire.

Simbol

deranjament general! de ex. deranjamente din montaj deranjament a senzorului, deranjamente externe, deranjamente din cablare, deranjamente interne ale modulului, regim manual. Mesajele de eroare apar ca text n unitatea de comand! MEC 2

L!mpi de control pentru functiile arz!torului Afi$aj Afi$aj Afi$aj

U U [ [[

Cuplarea nc! unei trepte a cazanului. Decuplarea nc! unei trepte a cazanului. ". Treapta sau sarcina de baz! a respectivului cazan (arz!tor)

Afi$aj

2. Treapta sau modularea respectivului cazan (arz!tor)

a 2a 3a
"

Afi$aj pentru cazan " (arz!tor ") Afi$aj pentru cazan 2 (arz!tor 2) Afi$aj pentru cazan 3 (arz!tor 3)

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

"2

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Aparatul de reglare Logamatic 4311 - Elementele de deservire

Unitate de comand! MEC 2


Recep#ie semnal ceas cu radiofrecven#!

Buton rotativ

Tur instala#ie

45 C

Afi$aj

Temp. exterioar! "0 C


Func#ionare permanent! a nc!lzirii Regim automat de nc!lzire dup! un program Func#ionare permanent! n regim economic (redus) Indicator (LED) pentru temperatura nominal! nc!pere reglat! n

Reglare temperatur! ACM/nc!lzire suplimentar! ACM Setarea orei

Introducerea zilelor lucr!toare Introducerea zilelor de concediu Alegerea afi$ajului standard

Schimbarea valorilor temperaturii Comutare var!/iarn! Intoarcere la afi$ajul standard

Alegerea programului Alegerea circuitelor de nc!lzire/a circuitului de ap! cald! menajer!

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

"3

5 5

Instruc"iuni de utilizare, pe scurt Instruc"iuni de utilizare, pe scurt

Punerea n func"iune
Se verific! dac! butoanele de pe aparatul de reglare $i de pe modulele inserate sunt pozi#ionate pe AUT. Se pune butonul de alimentare a aparatului de reglare pe pozi#ia .

Unitatea de comand! MEC 2 se initializeaz!. Are loc o confruntare a datelor ntre aparatul de reglare $i MEC 2. Ulterior, display-ul unit!tii de comand! MEC 2 afi$eaz! informatiile standard presetate din fabric!.

Scoaterea din func"iune


Se pune butonul de alimentare n pozi#ia

T.

n caz de pericol, se deconecteaz! instalatia de la ntrerup!torul de avarie din fa#a ncaperii n care este amplasat! centrala.

Reglarea temperaturii nc!periipentru toate circuitele de nc!lzire alocate unui MEC 2.


Instruc"iuni pentru alegerea circuitului de nc!lzire: - Circuitele de nc!lzire cu unitate de comand! MEC 2 sunt selectate ca "Circuite de nc!lzire MEC". - Circuitele de nc!lzire f!r! unitatea de comand! MEC 2 sunt selectate ca "Circuit de nc!lzire $i num!r de circuit de nc!lzire" sau "Nume de circuit de nc!lzire $i num!r de circuit de nc!lzire". Reglarea temperaturii nc!perii din timpul zilei Cnd clapeta de protec#ie nu este ridicat!, se apas! tasta $i se elibereaz!.

Se rote#te butonul, pn! cnd este afi#at! temperatura dorit! n nc!pere pe timpul zilei Se apas! tasta

D.

Reglarea temperaturii nc!perii din timpul noptii Cnd clapeta de protec#ie nu este ridicata, se apas! tasta $i se elibereaz!.

Se rote#te butonul, pn! cnd este afi$at! temperatura dorit! a nc!perii din timpul noptii. Se apas! tasta

D.
Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

"4

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Instruc"iuni de utilizare, pe scurt Reglarea temperaturii nc!perii pentru circuite de nc!lzire f!r! telecomand! proprie
- Circuitele de nc!lzire nu sunt alocate telecomenzii MEC 2 Reglarea temperaturii nc!perii din timpul zilei Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

C.

Se rote#te butonul, pn! cnd este afi$at circuitul de nc!lzire dorit. Se elibereaz! tasta

C. E.

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at! valoarea dorit! a temperaturii nc!perii din timpul zilei.

E. Se apas! tasta D.
Se elibereaz! tasta

Reglarea temperaturii nc!perii din timpul noptii


Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

C.

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at circuitul de nc!lzire dorit. Se elibereaz! tasta

C. F.

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

Se rote#te butonul, pn! cnd este afi$at! valoarea dorit! a temperaturii nc!perii din timpul noptii.

F. Se apas! tasta D.
Se elibereaz! tasta

Reglarea temperaturii nc!perii pentru circuite de nc!lzire prev!zute cu alte telecomenzi


A se vedea instruc#iunile de exploatare separate pentru telecomenzi.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

"5

Instruc"iuni de utilizare, pe scurt

Reglarea temperaturii apei calde menajere.


Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

I.

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at! valoarea dorit! a temperaturii apei calde menajere. Se elibereaz! tasta

I.

Reglarea comut!rii var!/iarn!


nainte de comutarea la ora de var!/iarn!, trebuie selectat circuitul de nc!lzire dorit. Pentru aceasta poate fi selectat fie individual un circuit, fie toate circuitele de nc!lzire alocate telecomenzii MEC 2. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

C.

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at circuitul de nc!lzire dorit. Se elibereaz! tasta

C. H.

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at! temperatura exterioar!, sub care ar trebui s! porneasc! nc!lzirea. Se elibereaz! tasta

H.

Modificarea st!rilor de functionare


St!rile de func#ionare ale circuitelor de ncalzire, alocate unit!tii MEC 2 se modific! atunci cnd clapeta de protectie este nchis!. Se apas! $i apoi se elibereaz! tasta . Instala#ia func#ioneaza permanent cu temperatura nc!perii din timpul zilei presetat! din fabric!. Se apas! $i se elibereaz! tasta cu clapeta de protec#ie nchisa. Instala#ia func#ioneaza n regim redus. Se apas! $i apoi se elibereaz! tasta cu clapeta de protec#ie nchisa.

F D

Instala#ia func#ioneaza n regim automat, conform programului presetat.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

"6

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Reglarea temperaturii nc!perii 6 Reglarea temperaturii nc!perii

pentru toate circuitele de nc!lzire alocate telecomenzii MEC 2


La instalare, firma specializat! va stabili, n cadrul instalatiei, care circuite de nc!lzire ale unit!tii de comand! MEC 2 ar trebui reglate. Aceste circuite de nc!lzire sunt denumite "circuite de nc!lzire MEC". Temperatura nc!perii pentru "circuitele de nc!lzire MEC" se regleaz! cu butonul de rotire. Modificarea temperaturii are loc la toate circuitele de nc!lzire, care sunt alocate simultan telecomenzii MEC 2. Dac! ati selectat un anumit circuit de nc!lzire $i doriti reglarea temperaturii nc!perii cu tasta , atunci apare mesajul de eroare "Reglaj imposibil, alegere Circ. nc!lz. MEC".

Reglajul din fabric!: Temperatura nc!perii din timpul zilei: Temperatura nc!perii din timpul nop#ii: 2" C "7 C

Reglaj imposibil Circ.nc!lz. MEC alegere

Se rote$te butonul cnd clapeta de protec#ie este nchisa $i f!r! ap!sarea unei taste suplimentare, pn! se ajunge la temperatura dorit! a nc!perii. Temperatura nc!perii se poate regla treptat n intervalul "" C $i 30 C. Temperatura nominal! este indicat! printr-un LED al butonului rotativ. La temperaturi sub "5 C sau peste 25 C se aprinde suplimentar LED-ul sau +.

Reglarea temperaturii nc!perii din timpul zilei


Dac! doriti s! modificati temperatura nc!perii din timpul zilei, n timp ce centrala termic! lucreaz! n regim de noapte, trebuie s! treceti mai nti n regim de zi. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

Reglat nc!pere 2" C regim zi

E.

Se rote#te butonul pn! la valoarea dorit! a temperaturii nc!perii din timpul zilei. Se elibereaz! tasta Se apas! tasta

E.

Pentru ca instala#ia sa lucreze n regim automat:

D.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

"7

Reglarea temperaturii nc!perii

Temperatura nc!perii din timpul nop"ii.


Dac! doriti s! modificati temperatura de noapte a nc!perii, n timp ce centrala termic! lucreaz! n regim de zi, trebuie s! treceti mai nti n regim de noapte. Temperatura de noapte depinde de "Modul de reducere", care a fost reglat la nivel de service. La modurile de reducere "n func#ie de temperatura interioara" $i "n func#ie de temperatura exterioara", prin faptul c! nu se dep!#e#te limita de temperatur! din nc!pere pe timp de noapte, nc!lzirea se realizeaz! la temperatura setat! din nc!pere pe timp de noapte. La modul de reducere "oprire", nu poate fi reglat! nici o valoare a temperaturii nc!perii din timpul noptii. La modul de reducere "regim economic" nc!lzirea se realizeaz! permanent la valoarea reglat! a temperaturii nc!perii din timpul noptii. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

F.
Reglat nc!pere "7 C regim noapte

Se rote$te butonul pn! la valoarea dorit! a temperaturii nc!perii din timpul noptii. Se elibereaz! tastal

F.

Prin urm!toarea manevr!, instalatia func#ioneaza n regim automat: Se apas! tasta

D.

Reglarea temperaturii nc!perii


pentru circuite de nc!lzire f!r! telecomand!
La toate circuitele de nc!lzire, c!rora nu li sau alocat telecomenzi la instalare, temperatura nc!perii se regleaz! n felul urm!tor: Se ridic! clapeta de protectie a aparatului de reglare. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

Alegere circ.nc Circ. nc!lz.2

C.

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at circuitul de nc!lzire dorit. Se elibereaz! tasta

C.

Reglarea temperaturii nc!perii din timpul zilei


Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

E.

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at! valoarea dorit! a temperaturii din timpul zilei. Se elibereaz! tasta

Reglat nc!pere 2" C regim zi

E.

Indica"ie! Pentru circuitele de nc!lzire reglate la valoarea "constant", precum instala#ii de ventila#ie sau de ncalzire a piscinelor, nu este posibil! o reglare a temperaturii nc!perii.
Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

"8

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Reglarea temperaturii nc!perii


Reglarea temperaturii nc!perii din timpul noptii
Dac! doriti s! modificati temperatura de noapte a nc!perii, n timp ce centrala termic! lucreaz! n regim de zi, trebuie s! treceti mai nti n regim de noapte. Temperatura de noapte a nc!perii depinde de "Modul de reducere", care a fost reglat la nivelul de service. La modurile de reducere "n func#ie de temperatura interioara" $i "n func#ie de temperatura exterioara", prin faptul c! nu se dep!#e#te limita de temperatur! din nc!pere pe timp de noapte, nc!lzirea se realizeaz! la temperatura din nc!pere setat! pe timp de noapte. La modul de reducere "Oprire", nu poate fi reglat! nici o valoare a temperaturii nc!perii din timpul noptii. La modul de reducere "Regim economic", nc!lzirea se realizeaz! permanent la valoarea reglat! a temperaturii nc!perii din timpul noptii. Pompa circuitului de nc!lzire r!mne deconectat! pn! cnd temperatura scade sub temperatura din nc!pere setat! pe timp de noapte sau sub temperatura fixat! n func#ie de temperatura exterioara. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

F.
Reglat nc!pere "7 C regim noapte

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at! valoarea dorit! a temperaturii nc!perii din timpul noptii. Se elibereaz! tasta

F.

Reglarea temperaturii nc!perii


pentru circuite de nc!lzire cu alte telecomenzi
La toate circuitele de nc!lzire, c!rora li s-a alocat la instalare o telecomand! f!r! dispozitiv de afi$are, temperatura nc!perii trebuie reglat! cu aceast! telecomand!. Dac! se ncearc! reglarea temperaturii nc!perii prin tasta a tunci apare mesajul de eroare al!turat .

Reglaj imposibil Alt! telecomand!

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

"9

7 7

Reglarea temperaturii apei calde menajere Reglarea temperaturii apei calde menajere

Pentru reglarea temperaturii apei calde menajere trebuie s! fie instalat modulul circuitului de nc!lzire #i al apei calde menajere FM 44". Aparatul de reglare este setat din fabric!, astfel nct prepararea apei calde menajere ncepe cu 30 de minute naintea momentului pornirii circuitelor de nc!lzire. Reglarea apei calde menajere se realizeaz! n functie de circuitul de nc!lzire sau printr-un program propriu ("Program de ap! cald! menajer!"). Dac! toate circuitele de nc!lzire functioneaz! n regim redus sau n regim de concediu, nu se mai realizeaz! prepararea apei calde menajere.

Reglarea temperaturii apei calde menajere.


Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

I.

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at! valoarea dorit! a temperaturii apei calde menajere. Se elibereaz! tasta

Ap! cald! reglat

60 C

I.

Temperatura apei calde menajere este memorat!.

Suplimentare ap! cald! menajer!


Dac! LED-ul de control se aprinde, nseamn! c! temperatura apei calde menajere a cobort sub temperatura reglat!, n caz de nevoie fiind posibil! trecerea la o valoare mai mare. Se apas! tasta . LED-ul verde din tast! clipe$te pe toat! durata renc!lzirii apei pn! la temperatura setat!. n timpul supliment!rii ACM, pompa de circulatie func#ioneaza continuu. Pornirea pompei de circula"ie Cnd apa cald! menajer! are nc! temperatura nominal!, prin ap!sarea tastei se porne$te numai pompa de circula#ie.

Ap! cald! m!surat Suplimentare ACM

55 C

Circula#ie Pompa n funct. 3 minute

Dac! functionarea a fost pornit! din gre#eal!, se apas! tasta a doua oar!.

Suplimentarea se ntrerupe.

Ap! cald! 55 C m!surat Suplimentare ACM ntrerupt!

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

20

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Reglarea temperaturii apei calde menajere


Setarea func"ionarii continue Se ridic! clapeta de protectie, se apas! $i se tine ap!sat! tasta .

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! mesajul "Ap! cald!". Se elibereaz! tasta Se apas! tasta Prepararea apei calde menajere va func#iona acum n mod continuu. Dup! trei secunde apare din nou afi$ajul standard.

C. E.

Alegere circ.nc Ap! cald!

Ap! cald! reglat

55 C Funct.continu!

Oprire preparare ap! cald! menajer! Se ridic! clapeta de protectie, se apas! $i se tine ap!sat! tasta .

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! mesajul "Ap! cald!". Se elibereaz! tasta Se apas! tasta Prepararea apei calde menajere a fost oprit!. Dup! trei secunde apare din nou afi$ajul standard.

Ap! cald!

C. F.

oprit

Setarea func"ionarii n regim automat Se ridic! clapeta de protectie, se apas! $i se tine ap!sat! tasta .

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi#at mesajul "Ap! cald!". Se elibereaz! tasta Se apas! tasta Prepararea apei calde menajere se face n regim automat. Dup! trei secunde apare din nou afi$ajul standard.

Ap! cald!

C. D.

regim aut.zi

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

2"

8 8

Reglarea pompelor de circula"ie Reglarea pompelor de circula"ie

Pentru reglarea pompelor de circula#ie trebuie sa fie instalat modulul circuitului de nc!lzire $i al apei calde menajere FM 44". Aparatul de reglare este setat din fabric!, astfel nct pompa de circula#ie ncepe sa func#ioneze cu 30 de minute naintea momentului pornirii circuitelor de ncalzire. Reglarea pompelor de circula#ie se realizeaz! n functie de circuitele de nc!lzire sau printr-un program propriu. Dac! toate circuitele de nc!lzire functioneaz! n regim redus sau n regim de concediu, atunci pompa de circula#ie este deconectat!.

Reglarea intervalului de func"ionare continua


Se ridic! clapeta de protec#ie, se apas! $i se tine ap!sat! tasta .

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi#at mesajul "Circulatie".

Alegere circ.nc Circula#ie

Pompa de circula#ie func#ioneaza acum n regim continuu. Reglajul din fabric! prevede o func#ionare de cte 3 minute de doua ori pe or!. Intervalele pe or! pot fi modificate la nivel de service de c!tre firma dumneavoastr! de specialitate. Dup! trei secunde reapare afi$ajul standard.

C. Se apas! tasta E.
Se elibereaz! tasta

Circula#ie

Func#. continua
Deconectarea pompei de circula"ie Se ridic! clapeta de protectie, se apas! $i se tine ap!sat! tasta .

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi$at! secventa "Circula#ie". Se elibereaz! tasta

Circula#ie

Pompa de circula#ie este deconectata. Dup! trei secunde reapare afi$ajul standard.

C. Se apas! tasta F.

oprit

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

22

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Reglarea pompelor de circula"ie


Reglarea func"ionarii n regim automat Se ridic! clapeta de protectie, se apas! $i se tine ap!sat! tasta .

Se rote$te butonul, pn! cnd este afi#at! secventa "Circula#ie". Se elibereaz! tasta Se apas! tasta Pompa de circula#ie func#ioneaza n regim automat. Dup! trei secunde reapare afi$ajul standard. n regim automat, pompa de circula#ie func#ioneaza intermitent. Reglajul din fabric! prevede o functionare de cte 3 minute de dou! ori pe or!. Intervalele pe or! pot fi modificate la nivel de service de c!tre firma dumneavoastr! de specialitate. Dezinfec"ie termic! La dezinfec#ia termica, apa cald! menajer! este nc!lzit! s!pt!mnal la o temperatur! suficient de mare pentru omorrea algelor Legionella. Pe durata dezinfec#iei termice, att pompa de umplere a rezervorului ct $i pompa de circula#ie func#ioneaza continuu. Avertizare! Dac! circuitul apei calde menajere al centralei termice nu este prev!zut cu o van! de amestec cu termostat, atunci n aceast! perioad! nu este permis! pornirea apei calde menajere neamestecat! cu ap! rece! Pericol de op!rire!

Circula#ie

C. D.

Func#. automat

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

23

9 9

Apelarea mesajelor Apelarea mesajelor

Afi#area parametrilor de func"ionare Cu ajutorul acestei func#ii se poate ob#ine o vedere de ansamblu asupra starii instala#iei. Parametrii de func#ionare se refera la circuitul de nc!lzire ales anterior. Dac! unitatea de comand! MEC 2 este legat! de aparatul de reglare, pe afi$ajul standard apar temperatura cazanului $i temperatura exterioar!.

Temp. cazan 56 C Temp. exterioar! -"0 C

Se rote$te spre dreapta butonul, cnd este ridicat! clapeta de protectie, f!r! ap!sarea unei taste suplimentare.

Arz!tor tr.".
- Stare arz!tor cu o treapt! $i ore de functionare

pornit Ore func#ionare ":00

Prin rotirea n continuare a butonului apar succesiv valorile urm!torilor parametri de func#ionare

- Stare arz!tor cu dou! trepte $i ore de functionare (Anun#ul apare doar la arzatorul cu 2 trepte.) - Temperatura m!surat! $i maximal! a gazelor evacuate - Temperatura m!surat! a circuitului de nc!lzire (nu se poate obtine dac! MEC 2 nu este inserat n aparatul de reglare $i dac! circuitului de nc!lzire nu i este alocat! nici o telecomand!.) - Temperatura reglat! a circuitului de nc!lzire - Starea de func#ionare a circuitului de ncalzire - Temperatura m!surat! pe tur a circuitului de nc!lzire - Temperatura m!surat! a apei calde menajere - Temperatura reglat! a apei calde menajere - Regimul ap! cald! menajer! - Starea de func#ionare a pompei de circula#ie $i starea de func#ionare a pompei de boiler

Dac! anterior au fost alese circuitele de nc!lzire, parametri de functionare sunt doar afi$a#i.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

24

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Alegerea programului standard 10 Alegerea programului standard

10

Un program standard este un program presetat din fabric! care are timpi de comutare specifici. Se pot alege cel mult opt programe standard (a se vedea prezentarea programelor standard Pagina 27). Din fabric! a fost setat programul "Familie". Programele standard pot fi utilizate separat pentru fiecare circuit de nc!lzire. Secven#ele de comutare ale unui program standard pot fi modificate sau completate pentru a ob#ine astfel programul dorit. Dac! se alege "Nou", toate secventele introduse anterior se $terg $i se poate ntocmi un program propriu. Dac! nu se introduce nici o secven#a sau nici un program, nc!lzirea se face permanent n regim de zi. Pentru fiecare circuit de nc!lzire se poate ntocmi programul dorit. Programul dorit este memorat $i afi$at cu numele "Propriu" $i "Num!r circuit de nc!lzire". Instruc"iuni: Func#ia nu este utilizata pentru alegerea circuitului de nc!lzire de tipul "Circuit de nc!lzire - MEC". Este necesar! alegerea unui circuit de nc!lzire propriu cu "Circuit nc!lzire $i num!r circuit nc!lzire" sau "Nume circuit nc!lzire $i num!r circuit nc!lzire".

Reglaj imposibil Circ.nc.sing.

Alegerea unui program standard


Exemplu: Circuitul de nc!lzire 2 trebuie s! functioneze conform programului standard "Sear!". Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta afi$eaz! "Circuit de nc!lzire 2".

C, dac! nu se
Alegere circ.nc Circ. nc!lz 2

Se rote#te butonul, pn! cnd se afi$eaz! "Circuit de nc!lzire 2". Se elibereaz! tasta

C.

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta Pe display apare pentru scurt nc!lzire 2".

J.

timp

"Circuit

Programator Circ. nc!lz 2

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

25

10

Alegerea programului standard

In continuare apare o secven#a de meniu cu alegerea programului $i cu ultimul program ales. Exemplu "Familie". Numele programului se aprinde cu intermiten#a.

Programator Alegere program Familie

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! programul standard dorit. Exemplu: "Seara"

Programator Alegere program Sear!

Se elibereaz! tasta . Pe display este afi$at numele programului $i prima secven#a. Prin rotirea butonului, secven#ele programului se pot afi$a succesiv $i se pot schimba n condi#iile date. Pentru modificarea secven#elor a se citi capitolul "Modificarea programului standard".

Prog.-sear! luni la 06:30

2" C

ntoarcerea la afi#ajul standard Se apas! tasta

K.

nc!lzirea se realizeaz! acum cu programul "Sear!" ales de Dvs. pentru circuitul de nc!lzire 2.

In cazul alegerii unui program standard pentru alte circuite de nc!lzire se procedeaz! ca n exemplul prezentat.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

26

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Alegerea programului standard Prezentarea programelor standard


Dac! programul standard "Familie" nu corespunde cerin#elor dumneavoastra privind nc!lzirea, v! stau la dispozitie alte $apte programe standard. Func#ionare regim zi Nume program Familie Ziua Luni-Joi Vineri Smb!t! Duminic! Luni-Joi Vineri Smb!t! Duminic! LuniVineri Smb!t! Duminic! Luni-Joi Vineri Smb!t! Duminic! Luni-Joi Vineri Smb!t! Duminic! Luni-Joi Vineri Smb!t! Duminic! Luni-Joi Vineri Smb!t! Duminic! LuniDuminic! pornit 5:30 5:30 6:30 7:00 4:30 4:30 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 oprit 22:00 23:00 23:30 22:00 22:00 23:00 23:30 22:00 23:00 23:30 23:00 Func#ionare regim zi pornit oprit

10

Func#ionare regim zi pornit oprit

Diminea#a Func#ionare n tura de diminea#a

Sear! Lucru n tur! de noapte

nainte de amiaz! Program redus de diminea#a

5:30 5:30 6:30 7:00 6:00 6:00 6:30 7:00 6:00 6:00 6:00 7:00 6:00 6:00 7:00 8:00 5:30

8:30 8:30 23:30 22:00 "":30 "":30 23:30 22:00 8:00 8:00 23:00 22:00 8:00 8:00 23:30 22:00 22:00

"2:00 "2:00

22:00 23:00

Dup! amiaz! Program redus dup! amiaz!

"6:00 "5:00

22:00 23:00

Amiaz! Amiaz! acas!

"":30 "":30

"3:00 23:00

"7:00

22:00

Celibatar

"6:00 "5:00

22:00 23:00

Vrstnici

Nou Pe afi$aj apare de fiecare dat!, n functie de alegere, numele programului eviden#iat, ca n tabelul prezentat.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

27

11 11

Schimbarea programului Schimbarea programului


Regim de zi Regim de noapte Regim de zi Regim de noapte

Dac! se dore$te schimbarea fazelor de nc!lzire ale unui program, se pot muta secven#ele sau se pot intercala secven#e noi. Dac! se modific! set!rile programului standard, MEC 2 va memora programul modificatse sub numele de "PROPRIU" $i num!r circuit de nc!lzire Dac! s-a ales un program standard pentru un circuit de nc!lzire, se poate realiza - afi$area secven#elor prin rotirea butonului - modificarea timpilor de comutare cu tasta "0 n "0 minute

L din

- alegerea cu tasta a temperaturii nominale a nc!perii reglat! pentru func#ionare n regim de zi sau de noapte.

Deplasarea unui secven"a


Exemplu: n programul standard "Familie" trebuie schimbat mar#i nceputul ncalzirii circuitului 2 de la 5:30 la 6:30. Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! $i se #ine ap!sat! tasta

Alegere circ. nc Circ.nc!lz.2

Se rote$te butonul p!n! c!nd se afi$eaz! circuitul de nc!lzire dorit Se elibereaz! tasta

C.

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta . Pe display se afi$eaz! pentru scurt timp circuitul de nc!lzire $i apoi ultimul program reglat pentru acest circuit. Numele programului afi$at se aprinde cu intermiten#a.

Programator Alegere program Familie

Prog.-Familie
Se elibereaz! tasta

J.

Pe display apare prima secven#a a programului ales.

luni la 05:30

2" C

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

28

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Schimbarea programului
Se rote$te butonul pn! la urm!toarea secvent! pe care doriti s! o deplasa#i.

11

Prog.-Familie mar#i la 05:30

2" C

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta secven#ei se aprinde cu intermiten#a. Se elibereaz! tasta

L.

Ora

Se rote#te butonul pn! la pozitia mar#i 6:30.

Prog.-Propriu 2 mar#i la 06:30

L.
2" C

Dac! se dore$te revenirea la valorile initiale,se apas! din nou tasta , se #ine apasat! $i se rote$te butonul napoi pn! la secventa ini#iala.

ntoarcerea la afi#ajul standard Se apas! tasta

K.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

29

11

Schimbarea programului

Introducere de secven"e
Prin introducerea de secven#e se pot ntrerupe fazele de nc!lzire. Exemplu: n programul standard "Familie" al circuitului de nc!lzire 2 se nc!lze$te permanent de la 5:30 la 23:00. Dac! de ex. vinerea trebuie s! nu se nc!lzeasc! de la "0:00 la "3:00, trebuie s! se introduc! dou! noi secvente.
Regim de zi Regim de noapte Regim de zi Regim de noapte

Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protec#ie a aparatului de reglare. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

C.

Se rote$te butonul pn! cnd se afi#eaz! "Circuit nc!lzire 2". Se elibereaz! tasta

Alegere circ.nc. Circ.nc!lz.2

C.

Alegerea programului
Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

L.
Programator Circ.nc!lz.2

Pe display se afi$eaz! pentru scurt timp circuitul de nc!lzire #i apoi ultimul program reglat pentru acest circuit. Numele programului se aprinde cu intermiten#a.

Programator Alegere program Familie

Se elibereaz! tasta

L.

Pe display apare primul secven#a al programului selectat.

Prog.-Familie luni la 05:30

2" C

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

30

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Schimbarea programului
Introducerea primei secven"a
Se rote$te butonul spre stnga pn! cnd se afi$eaz! ecranul cu "Secvent! nou!".

11

Secven#a nou! --------la - -

--

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

M.
Secven#a nou! vineri la - -

Se rote$te butonul pn! la ziua dorit!. Zilele pot fi selectate separat sau se poate alege un interval de mai multe zile. Luni-Joi Luni-Vineri Smb!t!-Duminic! Luni-Duminic! Se elibereaz! tasta

--

M. L.
Secven#a nou! vineri la "0:00

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta Se elibereaz! tasta

Se rote$te butonul pn! cnd se afi$eaz! ora dorit!.

L. G.

--

Se apas! $i se tine ap!sat! tasta

Se rote$te spre stnga butonul pn! cnd este afi$at! temperatura nominal! a nc!perii pentrub reducerea temperaturii, de ex. "7 C. Aici nu se pot introduce valori pentru temperatur!. Sunt selectate $i memorate numai temperaturile de zi $i de noapte fixate ini#ial.

Secven#a nou! vineri la "0:00

"7 C

Se elibereaz! tasta

G.

Abia dup! introducerea celor 3 date, este preluat! secventa $i apare un ecran gol pentru urm!toarea secvent! nou!. Pentru introducerea celei de-a doua secven#e se procedeaza similar. Programul schimbat este memorat ca "PROPRIU 2" $i num!r circuit nc!lzire "2". ntoarcerea la afi#ajul standard Se apas! tasta

Secven#a nou! --------la - -

--

K.
Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

3"

11

Schimbarea programului

Stergerea secven"ei
Exemplu: In programul "Familie" se dore$te $tergerea pentru circuitul de nc!lzire 2 a secventei 22:00.

Alegere circ.nc.

Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! tasta

Circ.nc!lz.2

C $i se men#ine apasat!. C.
Programator Circ.nc!lz.2

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! "Circuit de nc!lzire 2". Se elibereaz! tasta

Alegerea programului
Se apas! tasta

J $i se men#ine apasat!.

Pe display se afi$eaz! pentru scurt timp circuitul de nc!lzire $i apoi ultimul program reglat pentru acest circuit. Numele programului se aprinde cu intermiten#a. Se rote$te butonul pn! cnd se afi$eaz! programul Dvs. "Familie". Se elibereaz! tasta

Programator Alegere program Familie

J.

Pe display apare prima secven#a a programului.

Prog.-Familie luni la 22:00

2" C

Alegerea #i #tergerea secven"ei


Se rote$te butonul, pn! la secventa care urmeaz! a fi $tears!. Se apas! simultan $i se tin ap!sate tastele $i . Pe rndul de jos se afi$eaz! opt blocuri care sunt $terse de la stnga la dreapta. Secven#a s-a $ters ndat! ce au disp!rut toate blocurile.

Prog.-Familie $terge luni

22:00
hhhhhhh

Dac! se elibereaz! tastele ap!sate, procesul de $tergere se ntrerupe.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

32

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Schimbarea programului
Stergerea unei faze de nc!lzire
O faz! de nc!lzire este format! de regul! din dou! secvente. O secven#a poate fi deplasat! numai pn! la urm!toarea secvent!. Cnd secven#ele unei faze de ncalzire sunt setate pentru aceea#i or!, faza de nc!lzire se $terge.
Program standard "Amiaz!" Regim de zi Regim de noapte
6:00 8:00 11:30 13:00 17:00

11

22:00

Program nou "Program propriu 2"

Exemplu: S-a ales programul standard "Amiaz!" $i se dore#te #tergerea fazei de nc!lzire de luni de la "":30 la "3:00, pentru ca de la 8:00 - "7:00 s! se realizeze o reducere a nc!lzirii.

Regim de zi Regim de noapte


6:00 8:00

se pozi#ioneaz! pe "3:00
17:00 22:00

Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! tasta

Alegere circ.nc Circ.nc!lz.2

C $i se men#ine apasat!. C.

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi#eaz! "Circuit nc!lzire 2". Se elibereaz! tasta

Alegerea programului
Se apas! tasta $i se men#ine apasat!. Pe display se afi$eaz! pentru scurt timp circuitul de nc!lzire $i apoi ultimul program reglat pentru acest circuit. Numele programului se aprinde cu intermiten#a.

Programator Circ.nc!lz.2

Se rote$te butonul, pn! cnd apare optiunea de alegere a programului "Amiaz!".

Programator Alegere program Amiaz!

Se elibereaz! tasta . Pe display apare prima secven#a a programului selectat.

Program-Amiaz! luni la 06:00

2"C

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

33

11

Schimbarea programului

Alegerea #i #tergerea fazei de nc!lzire


Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! secventa fazei de nc!lzire care trebuie $tears!.

Program-Amiaz! luni la "":30

2" C

Se apas! tasta

L $i se men#ine apasat!.
Interval comut. se $terge
hhhhhhh

Se rote$te butonul, pn! la urm!toarea secvent! a acestei faze de nc!lzire. n exemplu: "3:00. La "3:00 se schimb! afi$ajul n "Intervalul de comutare se $terge". Blocurile din rndul de jos sunt $terse de la stnga la dreapta. Indica"ie: Procesul de $tergere poate fi ntrerupt nainte de dispari#ia tuturor blocurilor, prin eliberarea tastei sau rotirea napoi a butonului. n aceast! situa#ie secven#ele ramn neschimbate.

Dac! au disp!rut toate blocurile, faza de nc!lzire cu cele dou! secvente "":30 $i "3:00 este $tears!. Noul program cu o faz! de nc!lzire permanent! este memorat cu numele de program "ProgramPropriu 2". ntoarcerea la afi#ajul standard Se apas! tasta

K.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

34

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Schimbarea programului
Unirea fazelor de nc!lzire
Pentru a uni 2 faze de nc!lzire, se seteaz! punctul de deconectare a primei secven#e pe punctul de conectare a secven#ei urmatoare. Exemplu: Pornind de la programul standard "Amiaz!" al circuitului de nc!lzire 2, se dore$te unirea fazei de nc!lzire de luni cuprins! ntre "":30 $i "3:00 cu cea cuprins! ntre "7:00 $i 22:00. Astfel, se nc!lze$te permanent ntre "":30 $i 22:00.
Program standard "Amiaz!" Regim de zi Regim de noapte

11

6:00 8:00 11:30 13:00 17:00

22:00

Program nou "Program propriu 2" Regim de zi Regim de noapte


6:00 8:00 11:30 22:00

Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! tasta

C $i se men#ine apasat!. C.

Alegere circ.nc Circ.nc!lz.2

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! "Circuit nc!lzire 2". Se elibereaz! tasta

Alegerea programului
Se apas! tasta $i se men#ine apasat!. Pe display se afi$eaz! pentru scurt timp circuitul de nc!lzire #i apoi ultimul program reglat pentru acest circuit. Numele programului se aprinde cu intermiten#a.

Programator Circ.nc!lz.2

Se rote$te butonul, pn! cnd apare optiunea de alegere a programului "Amiaz!".

Programator Alegere program Amiaz!

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

35

11

Schimbarea programului

Se elibereaz! tasta

J.
Program-Amiaz! luni la 06:00

Pe dispay apare prima secven#a a programului selectat.

2" C

Legarea fazelor de nc!lzire


Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! secventa care se dore$te a fi legat! cu alta. n exemplu ""3:00".

Program-Amiaz! luni la "3:00

2" C

Se apas! tasta $i se men#ine apasat!. Ora afi$at! ncepe s! clipeasc!. Se rote$te butonul, pn! la urm!toarea secvent!. n exemplu ""7:00". Cnd s-a ajuns la secven#a ""7:00", se afi$eaza mesajul "Intervalul de comutare se leag!". Pe rndul de jos se afi$eaz! blocurile, care dispar unul dup! altul. Indica"ie: Inainte de dispari#ia tuturor blocurilor, procesul de $tergere poate fi ntrerupt prin eliberarea tastei sau prin rotirea napoi a butonului.

Interval comut. se leag!


hhhhhhhh

Dac! au disp!rut toate blocurile, cele dou! secvente ""3:00" $i ""7:00" sunt legate, iar noul program cu faza de nc!lzire permanent! este memorat ca "ProgramPropriu 2". ntoarcerea la afi#ajul standard Se apas! tasta

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

36

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

ntocmirea noului program de nc!lzire 12 ntocmirea noului program de nc!lzire

12

Se noteaz! timpii de comutare $i temperaturile noului program de nc!lzire. Se pot introduce cel mult 42 secven#e pe s!pt!mn!.

Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! tasta

C $i se men#ine apasat!. C.

Alegere circ.nc Circ. nc!lz. 2

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! "Circuit nc!lzire 2". Se elibereaz! tasta

Alegerea programului
Se apas! tasta $i se men#ine apasat!. Pe display apare pentru scurt timp circuitul de nc!lzire $i apoi ultimul program reglat pentru acest circuit. Numele programului afi$at clipe$te.

Programator Alegere program Familie

Se rote$te butonul, pn! cnd apare optiunea de alegere a programului "nou".

Programator Alegere program nou

Se elibereaz! tasta secven#a nou!.

J. Pe display apare prima

Pentru introducerea unei noi secven#e se procedeaza la fel ca la "Introducerea primei secven#a" la pagina 3".

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

37

12

ntocmirea noului program de nc!lzire

ntoarcerea la programul standard "Familie" Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protec#ie. Se apas! tasta

Alegere circ.nc Circ. nc!lz. 2

C $i se men#ine apasat!. C.

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! "Circuit nc!lzire 2". Se elibereaz! tasta

Alegerea programului
Se apas! tasta

J $i se men#ine apasat!.

Programator Circ. nc!lz. 2

Pe display apare pentru scurt timp circuitul de nc!lzire $i apoi ultimul program reglat pentru acest circuit. Numele programului afi$at clipe$te.

Programator Alegere program Propriu 2

Se rote$te butonul pn! la "Familie". Se elibereaz! tasta

J.

Programator Alegere program Familie

Programul standard "Familie" pentru circuitul de nc!lzire 2 este din nou activ.

ntoarcerea la afi#ajul standard Se apas! tasta

K.

Indica"ie: Programul ntocmit de Dvs. r!mne memorat ca "Program-Propriu 2" $i poate fi reapelat oricnd.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

38

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Introducerea noului program de ap! cald! menajer! 13 Introducerea noului program de ap! cald! menajer!
Setare din fabric! Ap! cald! menajer!-automat

13

La op#iunea "Alegere program" se poate stabili daca prepararea apei calde menajere se realizeaz! n regim automat n dependent! de circuitul de nc!lzire "Alegere program n functie de circuitul de nc!lzire" sau dac! trebuie utilizat un program nou propriu de comutare "Alegere progran Propriu ACM". Reglarea din fabric! este "Alegere program n functie de circuitul de nc!lzire". n programul setat din fabric!, prepararea apei calde menajere ncepe automat cu 30 de minute naintea celei mai matinale secvente a tuturor circuitelor din aparatul de reglare. Dac! preg!tirea apei calde menajere nu trebuie f!cut! n dependen#a de circuitul de nc!lzire, se poate introduce un program nou, propriu de ap! cald! menajer!. Exemplu: n zilele lucr!toare trebuie preg!tit! apa cald! menajer! de la 6:30 la 9:00.

Exemplu Ap! cald! menajer!-Program nou

Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protec#ie. Se apas! tasta

Alegere circ.nc Ap! cald!

C $i se men#ine apasat!. C.

Se rote$te butonul, pn! cnd se afi$eaz! circuitul de nc!lzire "Ap! cald!". Se elibereaz! tasta

Apelarea programului
Se apas! tasta

J $i se men#ine apasat!.

Programator Alegere program n fct.circ.nc

Op#iunea "Alegere program" apare cu programul presetat de apa cald! menajer! "n func#ie de circuitul de ncalzire".

Se rote$te butonul, pn! la pozitia "nou" Se elibereaz! tasta

J.

Programator Alegere program

Pentru introducerea unei noi secven#e se procedeaza la fel ca la "Introducerea primei secven#a" la pagina 3".

nou

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

39

14 14

Introducere program nou pomp! de circulatie Introducere program nou pomp! de circulatie
Setare din fabric! Pompe de circula#ie-automat

La op#iunea "Alegere program" se poate stabili daca pompa de circula#ie func#ioneaza n regim automat n dependen#a de circuitul de nc!lzire "Alegere program n func#ie de circuitul de ncalzire" sau dac! trebuie utilizat un program nou propriu de comutare, "Alegere program Propriu ACM". Reglarea din fabric! este "Alegere program n func#ie de circuitul de ncalzire". n programul setat din fabric!, pompa de circulatie porne$te automat cu 30 de minute naintea celei mai matinale secven#e a tuturor circuitelor din aparatul de reglare $i se opre$te odat! cu deconectarea ultimului circuit de nc!lzire. Dac! pompa de circulatie nu trebuie s! functioneze n dependen#a de circuitul de nc!lzire, se poate introduce un program propriu nou al pompei de circula#ie. Exemplu: n zilele lucr!toare pompa de circulatie trebuie s! functioneze de la 6:30 la 9:00.

Exemplu Program pentru pompele de recirculare nou

Alegerea circuitului de nc!lzire


Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! tasta

Alegere circ.nc Circula#ie

C $i se men#ine apasat!. C.

Se rote$te butonul pn! cnd se afi$eaz! circuitul de nc!lzire "Circula#ie". Se elibereaz! tasta

Apelarea programului
Se apas! tasta

J $i se men#ine apasat!.

Op#iunea "Alegere program" apare cu programul presetat al pompei de circula#ie "n func#ie de circuitul de ncalzire".

Programator Alegere program n fct.circ.nc

Se rote$te butonul pn! la pozitia "nou". Se elibereaz! tasta

J.

Programator Alegere program nou

Pentru introducerea unei noi secven#e se procedeaza la fel ca la "Introducerea primei secven#a" la pagina 3".

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

40

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Func"iile "Festivitate" #i "Pauza" 15 Func"iile "Festivitate" #i "Pauza"

15

Func"ia festivitate
Aceast! functie este posibil! numai pentru circuite de nc!lzire care sunt subordonate unei unit!ti de comand! MEC 2 ("Circuite de nc!lzire MEC")Toate circuitele de nc!lzire f!r! MEC 2 functioneaz! n continuare normal. Se precizeaz! ct timp instala#ia trebuie sa nc!lzeasc! la valoarea presetat! a temperaturii nc!perii din timpul zilei. Exemplu: Se d! o petrecere $i se dore$te ca n urm!toarele patru ore s! se nc!lzeasc! la valoarea presetat! a temperaturii nc!perii din timpul zilei. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta $i, n acela$i timp, se deschide clapeta de protec#ie de la telecomanda MEC 2. Se rote$te butonul pn! cnd se afi$eaz! num!rul de ore dorit. Se elibereaz! tasta . Func#ia "Festivitate" se activeaz! imediat. Dup! patru ore instalatia revine la func#ionarea n regim automat. Dac! se dore#te ntreruperea functiei "Festivitate", se apas! tasta .

Reg.-Festivitate

0 ore

Reg.-Festivitate

4 ore

Func"ia pauza
Aceast! functie este posibil! numai pentru circuite de nc!lzire care sunt subordonate unei unit!ti de comand! MEC 2 ("Circuite de nc!lzire MEC"). Toate circuitele de nc!lzire f!r! MEC 2 functioneaz! n continuare normal. Se precizeaz! ct timp instalatia trebuie s! nc!lzeasc! la valoarea presetat! a temperaturii nc!perii din timpul noptii. Exemplu: Pleca#i de acasa pentru trei ore $i dori#i sa se nc!lzeasc! mai putin n timpul absen#ei Dvs. Se apas! $i se tine ap!sat! tasta n acela$i timp se deschide clapeta de protec#ie de la telecomanda MEC 2. Se rote$te butonul pn! cnd se afi$eaz! num!rul de ore dorit. Se elibereaz! tasta

Regim-Pauz!

0 ore

F.

Regim-Pauz!

Func#ia "Pauza" se activeaz! imediat. Dup! trei ore instala#ia revine la func#ionarea n regim automat. Dac! se dore$te ntreruperea functiei "Pauz!", se apeleaz! functia "Pauz!" $i se rote$te butonul pn! la pozitia "0 ore".

3 ore

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

4"

16 16

Program de concediu Program de concediu

Prin intermediul programului de concediu se poate nc!lzi, n timpul unei absente mai ndelungate, la o temperatur! sc!zut!. naintea apel!rii programului de concediu trebuie s! se aleag! circuitul de nc!lzire dorit. In acest caz, se poate alege ori un circuit de nc!lzire propriu, ori toate circuitele de nc!lzire subordonate MEC 2. Toate circuitele de nc!lzire pentru care nu a fost setat un program de concediu func#ioneaza n continuare normal. Indica"ie: Pentru "Circuite de nc!lzire MEC" se cite$te capitol 6, pagina "7.

Apelare program concediu


Exemplu: n urm!toarele cinci zile sunte#i n concediu $i dori#i sa se nc!lzeasc! mai putin n aceast! perioad!, de ex. circuitul de nc!lzire 2 functioneaz! cu o temperatur! mai redus! n nc!pere, de "2 C. Deoarece programul de concediu devine activ imediat dup! introducerea datelor, nu are sens ca programul de concediu s! se introduc! n prima zi de concediu.

Program concediu imposibil Circ.nc!lz.MEC alegere

Alegere circ.nc
Se ridic! clapeta de protec#ie. Se apas! tasta

C $i se men#ine apasat!.

Se rote$te butonul pn! cnd pe display apare circuitul de nc!lzire pentru care se dore$te setarea programului de concediu. Exemplu: "Circuit de nc!lzire 2" Se elibereaz! tasta

Circ.nc!lz. 2

C.
Program concediu

Se apas! tasta

O $i se men#ine apasat!.
Circ.nc!lz. 2

Zile concediu
Se rote$te butonul pn! la num!r zile de concediu. Se elibereaz! tasta

5 Reglat nc!pere "7 C

O.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

42

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Program de concediu
Se apas! tasta Valoarea temperaturii intermiten#a.

16

$i se men#ine apasat!. afi$ate se aprinde cu

Se rote$te butonul pn! la valoarea dorit! a temperaturii nc!perii pentru zilele de concediu. In exemplu valoarea este de "2 C. Se elibereaz! tasta

Zile concediu 5 Reglat nc!pere "2 C

G.

Programul de concediu este imediat activat.

Dup! derularea zilelor de concediu setate programul de concediu se ncheie automat $i instalatia revine la func#ionarea n regim automat. Dac! apa cald! este preparat! n functie de circuitele de nc!lzire (Programator: "Alegere program n func"ie de circuitele de ncalzire") #i toate circuitele de nc!lzire sunt n program de concediu, prepararea apei calde #i circulatia sunt deconectate. Introducerea unui alt program de concediu pentru ACM nu este posibil!. Dac! apa cald! menajer! este preparat! dup! propriul program (Programator: "Alegere program propriu ACM") poate fi introdus un alt program de concediu pentru ACM. n timpul programului de concediu pentru ACM, pompa de circula"ie este deconectata automat. Programul de concediu poate fi anulat oricnd printr-o nou! apelare a programului de concediu $i prin pozi#ionarea numarului zilelor de concediu la 0.

Se ntrerupe programul de concediu


Programul de concediu se poate ntrerupe oricnd cu tasta sau cu tasta $i nc!lzirea se realizeaz! la temperatura setat! n regim de zi sau de noapte. Se apas! tasta regim de zi. Se apas! tasta regim de noapte.

E. F.

Func#ionarea continu! n Func#ionarea continu! n

Reglat nc!pere 2" C regim zi

Se continu! programul de concediu


Se apas! tasta

D.
Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instala#ia func#ioneaza din nou n regim de concediu.


Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

43

17 17

Setare regim var! / iarn! Setare regim var! / iarn!

Aparatele de reglare Logamatic 43"" $i Logamatic 43"2 iau n considerare, pe lng! temperatura exterioar!, capacitatea boilerului $i izola#ia termic! a cl!dirii (numit! "temperatur! exterioar! atenuat!") $i porne$te automat cu o anumit! ntrziere n regim de functionare var!/ iarn!.

Regim de var!
Dac! "temperatura exterioar! atenuat!" dep!$e$te pragul de comutare setat din fabric! la "7 C, nc!lzirea porme$te cu o anumit! ntrziere ce depinde de capacitatea boilerului $i de izola#ia termic! a cl!dirii. Regimul de var! este afi#at pe display cu simbolul . Prepararea apei calde r!mne n functiune.

Dac! se dore$te nc!lzire temporar! n regim de var!,se apas! tasta .

Dac! se apas! tasta , instala#ia revine automat la func#ionarea n regim de vara.

Regim de iarn!
Dac! "temperatura exterioar! atenuat!" nu dep!$e$te pragul de comutare setat din fabric! de "7 C, nc!lzirea $i prepararea apei calde menajere sunt n func#iune.

Setare regim automat var!/iarn!


nainte de apelarea regimului de var! sau iarn! trebuie selectat circuitul de nc!lzire dorit. Poate fi selectat ori un circuit de nc!lzire, ori toate circuitele de nc!lzire subordonate unit!tii de comand! MEC 2. Indica"ie pentru alegerea circuitului de ncalzire: "Circuitele de nc!lzire MEC" vezi capitol 6, pagina "7.

Reglaj imposibil Circ.nc!lz. MEC alegere

Se alege circuitul de nc!lzire


Se apas! tasta

Alegere circ.nc Circ.nc!lz. MEC

C $i se #ine apasat!. C.

Se rote$te butonul pn! cnd se afi$eaz! circuitul de nc!lzire dorit. Exemplu: Circuite de nc!lzire MEC Se elibereaz! tasta

Setarea temperaturii de comutare


Se apas! tasta $i se #ine apasat!. Pe display este afi$at, pentru scurt timp, circuitul de nc!lzire.

Var! / iarn! Circ.nc!lz. MEC

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

44

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Setare regim var! / iarn!


In cele din urm! este afi#at! pe display temperatura de comutare setat!. Valoarea temperaturii setate se aprinde cu intermiten#a. Se rote$te butonul pe tenperatura de comutare sub care vrem s! se realizeze nc!lzirea. De exemplu pe "8 C. Se elibereaz! tasta

17

Var! / iarn! var! de la "8 C

H.

Setare regimul permanent de var!


Se alege circuitul de nc!lzire Se apas! tasta

C $i se #ine apasat!. C.

Alegere circ.nc Circ.nc!lz. MEC

Se rote$te butonul pn! cnd se afi$eaz! circuitul de nc!lzire dorit. Se elibereaz! tasta

$i se #ine apasat!.Pe display Se apas! tasta este afi$at pentru scurt timp circuitul de nc!lzire. In cele din urm! este afi$at! pe display temperatura de comutare selectat!. Valoarea setat! a temperaturii se aprinde cu intermitent!. Butonul se pozi#ioneaza pe temperatura de comutare sub "0 C. Se elibereaz! tasta . nc!lzirea se realizeaz! n regim de var! permanent.

Var! / iarn!

regim var!

Setare regim permanent de iarn!


Se alege circuitul de nc!lzire Se apas! tasta

C $i se #ine apasat!. C.

Alegere circ.nc Circ.nc!lz. MEC

Se rote$te butonul pn! apare circuitul de nc!lzire dorit. Se elibereaz! tasta

$i se #ine apasat!. Pe display Se apas! tasta este afi$at, pentru scurt timp, circuitul de nc!lzire. In cele din urm! pe ecran este afi$at! "temperatura de comutare" setat!. Valoarea setat! a temperaturii se aprinde cu intermitent!. Butonul se pozi#ioneaza pe temperatura de comutare peste 30 C. Se elibereaz! tasta

Var! / iarn!

H.

nc!lzirea se realizeaz! n regim permanent de iarn!.

regim iarn!

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

45

18 18

Modificarea afi#ajelor standard Modificarea afi#ajelor standard

Afi$ajele standard presetate din fabric! afi$eaz! temperatura cazanului dac MEC 2 este ata$at la aparatul de reglare. Dac! telecomanda MEC 2 se g!se$te pe un suport de perete, este afi$at! temperatura m!surat! a nc!perii. In rndurile de jos ale afi$ajului apare temperatura exterioar!. n locul temperaturii exterioare se poate alege ntre urm!toarele afi$aje: - Temperatura cazanului (cnd MEC 2 este n suportul de perete) - Temperatura gazelor de evacuare - Temperatura apei calde - Temperatura exterioar! - Ora - Data

Temp. cazan 45 C Temp. exterioar! 0C

M!surat nc!pere 22,5 C Temp. exterioar! 0C

Exemplu: n partea de jos a afi$ajului este afi$at! data. Se apas! tasta $i se #ine apasat!. Denumirea valorii afi$ate se aprinde cu intermiten#a. Se rote$te butonul pn! apare pe display "Data". Se elibereaz! tasta . Modific!rile sunt preluate.

Temp. cazan 45 C Data 20."2."996

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

46

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Setarea datei #i a orei 19 Setarea datei #i a orei

19

Data este presetat! din fabric!. Data $i ora se sincronizeaz! zilnic printr-un semnal de radiofrecvent!. Astfel, se realizeaz! automat trecerea la ora de var! sau de iarn!. Locurile de amplasare ale instala#iei de ncalzire, care sunt mai izolate, pot d!una receptiei semnalului de radiofrecven#a astfel c! data $i ora trebuie s! fie setate manual. MEC 2 este echipat cu un receptor de radiofrecven#a, care supravegheaz! $i corecteaz! permanent programatorul de la aparatul de reglare. Acest lucru nseamn! c! nu este necesar! setarea orei la punerea n functiune, dup! o ntrerupere mai ndelungat! a curentului electric, dup! o deconectare mai ndelungat! prin intermediul unui comutator n caz de urgente sau de o corec#ie la setarea orei pentru regim de vara sau de iarn!.

La telecomanda MEC 2, recep#ia semnalului de radiofrecven#a depinde de loc $i de pozi#ie. Recep#ia semnalului de radiofrecven#a este afi$at! pe display prin simbolul .

La dificult!ti de recep#ie a semnalului se ia n considerare: - n spa#ii cu pere#i din beton $i o#el, pivni#e, blocuri etc. semnalul de radiofrecven#a este mai slab. - Distan#a fa#a de sursele de distorsionare ca monitoare de calculator, televizoare, trebuie s! fie de minim "-",50 m. - Noaptea, distorsiunile atmosferice sunt mai mici $i de aceea recep#ia este aproape ntotdeauna posibila.

Setare dat!
Se apas! tasta $i se #ine apasat!. La afi$area datei clipe$te ziua. Se seteaz! ziua cu ajutorul butonului. Data corespunz!toare zilei din s!pt!mn! se adapteaz! automat.

Fixa#i data

0".0"."997 Miercuri

Se elibereaz! tasta , se apas! din nou $i se tine ap!sat!. La afi$area datei, clipe$te acum luna. Cu ajutorul butonului se seteaz! luna.

Fixa#i data 07.0"."997 Mar#i

Se elibereaz! tasta , se apas! din nou $i se #ine apasat!. Anul afi$at clipe$te. Cu ajutorul butonului se seteaz! anul. Cu ajutorul tastei introducerea datei poate fi ntrerupt! oricnd. Datele modificate pn! n acest moment sunt memorate.

Fixa#i data 07.0"."997 Mar#i

Setarea orei
Se apas! tasta $i se #ine apasat!. Orele $i minutele afi$ate clipesc. In timp ce se rote$te butonul, se seteaz! ora afi$ndu-se succesiv minutele. Se elibereaz! tasta Ora este setat!.
Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice! Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Fixa#i ora "5:52:58

L.

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

47

20 20

Testul gazelor de evacuare Testul gazelor de evacuare


Modulul ZM 432

temp. cazanului 45 C temp. exterioar ! "0 C

Q Tasta "Co#ar" de pe modulul ZM 432

Z L

Aparatul de reglare trebuie s! fie pornit. La pornirea testului gazelor de evacuare tasta "Co$ar" trebuie s! fie ap!sat! cteva secunde. Testul gazelor de evacuare dureaz! 30 de minute $i este afi$at pe display. n timpul testului gazelor de evacuare, clipesc alternativ afi$ajele pentru deranjament $i pentru regim de var!.

Test gaze activ Temp. cazan 75 C

La terminarea testului, aparatul de reglare revine automat la modul de func#ionare anterior. Testul gazelor de evacuare se ntrerupe printr-o nou! ap!sare a tastei .

Avertizare! n timpul $i dup! testul gazelor de evacuare exist! pericolul de op!rire. Dac! circuitul de ap! cald! nu dispune de o van! cu trei c!i reglabil! printr-un termostat, locatarul nu trebuie s! utilizeze, n timpul testului gazelor de evacuare, apa cald! neamestecat! cu cea rece!

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

48

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Corec"ia senzorului de temperatur! din nc!pere 21 Corec"ia senzorului de temperatur! din nc!pere

21

Dac! temperatura din nc!pere afi$at! pe display difer! de cea m!surat! n nc!pere cu un termometru, atunci valorile se pot echivala cu "Calibrare MEC". Echivalarea determin! caracteristicii termice. o deplasare paralel! a

Setarea din fabric! este 0 C. Domeniul de reglaj ncepe de la + 5 C pn! la - 5 C. De ex. Temperatura afi$at! a nc!perii 22 C Temperatura m!surat! a nc!perii 24 C Se echivaleaz! valorile temperaturilor Se ridic! clapeta de protectie. Se apas! simultan tastele elibereaz!.

N $i G $i apoi se
Calibrare MEC Temp.nc!pere Corec#ie + 0,0 C

Pe display apare "Calibrare MEC".

Se apas! tasta

G $i se #ine apasat!. G.
Calibrare MEC Temp.nc!pere Corec#ie + 2,0 C

Valoarea ce urmeaz! a fi modificat! se aprinde cu intermitent!. Butonul se pozi#ioneaza de ex. pe + 2 C. Se elibereaz! tasta Pe display este afi$at! acum temperatura corectat! a nc!perii, de ex. + 24 C.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

49

22 22

Indica"ii de exploatare pentru instala"ii cu mai multe cazane Indica"ii de exploatare pentru instala"ii cu mai multe cazane

La instala#iile cu mai multe cazane sau la instala#iile cu multe circuite de ncalzire, reglarea poate fi alc!tuit! din mai multe sisteme centralizate de reglare. Aparatul de baz! este ntotdeauna un aparat de reglare Logamatic 43"", celelalte sisteme de reglare fiind de tip Logamatic 43"2. Deservirea ambelor sisteme centralizate de reglare se face n principiu n acela$i fel. Unitatea de comand! MEC 2 poate administra ntotdeauna numai datele unui aparat de reglare, asta nseamn! c! aparatele de reglare trebuie deservite succesiv. Pentru a trece la deservirea altui aparat de reglare, se va lua unitatea de comand! MEC 2 de pe sistemul centralizat de reglare precedent $i se va ata$a pe urm!torul. Pe afi$or apar urm!toarele mesaje.

MEC se ini#ializeaza

Leg!tura cu ap.de reglare cu adresa 0" realizat!


Extragerea datelor Se apas! tasta , pentru a prelua datele centralei termice din aparatul de reglare. Transmiterea datelor Se apas! tasta , cnd se comand! centrala termic! cu date modificate de la unitatea de comand! MEC 2. Binen#eles ca este posibil s! se doteze fiecare aparat de reglare a unei instala#ii cu mai multe cazane cu o telecomand! proprie MEC 2. n acest caz nu mai este necesar! mutarea telecomenzii MEC 2 $i "Extragere/ transmitere date". Deservirea fiec!rui aparat de reglare se face separat, a$a cum a fost descris n instructiunile de exploatare, cu unitatea de comand! MEC 2 proprie.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

50

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Deranjamente #i remedieri 23 Deranjamente #i remedieri

23

Deranjamente #i afi#area deranjamentelor


Deranjamentele se solu"ioneaza imediat de c!tre o firm! de specialitate. Se n$tiin#eaza telefonic firma de specialitate despre erorile ntlnite. Pozi#iona#i butoanele de pe aparatul de reglare $i de pe module conform indica#iilor din capitolul "Regim de avarie". Deranjamentele instala#iei sunt afi$ate pe display. Urm!toarele deranjamente sunt anuntate: Deranjament arz!tor cazanele " - 3 Senzor temperatur! cazan Senzor temperatur! exterioar! Senzor tur - circuit de nc!lzire Circuit nc!lzire " - 8 (n m!sura n care este prezent) Senzor temperatur! - ap! cald! menajer! Cazanul r!mne rece Apa menajer! r!mne rece Telecomanda nu comunic! cu circuitul de nc!lzire " - 8 (n m!sura n care exist!) Dezinfec#ie Senzor temperatur! suplimentar Circuit nc!lzire " - 8 (n m!sura n care exist!) deranjament pomp! Deranjament pomp! pe circuitul de ap! cald! Apa cald! deranjament anod inert Deranjament sistem de siguran#a Lips! leg!tur! cu sistemul BUS Se seteaz! felurite adrese Senzor de tur al instala#iei Senzor de retur al instala#iei Lips! leg!tur! la cazane (" - 3) Deranjament extern la cazan Deranjament senzor gaze de evacuare Se dep!$e$te temperatura gazelor de evacuare Conflict de adrese locul " - 4 (n m!sura n care exist!) Modul fals locul " - 4 (n m!sura n care exist!) Modul necunoscut locul " - 4 (n m!sura n care exist!) Modulul de func#ionare nu are conexiune Aparatul de reglare principal este prezent Circuit de nc!lzire XY n regim manual de func#ionare Circuit de ap! cald! n regim manual de func#ionare Circuit cazan n regim manual de func#ionare Arz!tor n func#iune
Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice! Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

5"

23

Deranjamente #i remedieri

Inl!turarea erorilor
Mesaj Deranjament arz!tor Efect Nu se realizeaz! nc!lzirea Remediere Ap!sa#i butonul de avarie arz!tor. Dac! nu se remediaz!, se anun#a firma de specialitate. Se verific! dac! termostatul este n pozi#ia AUT Se verific! dac! mai exist! combustibil Dac! nu se remediaz!: Comutatorul de avarie arz!tor de pe sistemul centralizat de reglare se pune pe regim manual. Comutatorul regim manual arz!tor la modulul ZM 432 pe max/I +II, temperatura apei din cazan se regleaz! din termostat. Se anun#a firma specializat! n centrale termice. Se verific! dac! termostatul este n pozitia AUT Dac! nu se remediaz!: Se trece comutatorul regim manual ap! cald! menajer! $i circuit de nc!lzire la modulul FM 44" pe regim manual. Se anun#a firma specializat! n centrale termice. Se verific! dac! cazanul este umplut complet cu ap!. Se verific!, dac! exist! o presiune de minim " bar a apei din cazan. Dac! este a$a: se deblocheaz! termostatul de sigurant! prin de$urubarea piulitei nfundate $i ap!sarea butonului de resetare aflat dedesubt. Dac! nu se remediaz!: Se anun#a firma specializat! n centrale termice. Se anun#a firma specializat! n centrale termice.

Cazanul r!mne rece n anumite situa#ii ncalzirea nu func#ioneaza, dar nu obligatoriu.

Temperatura apei calde menajere nu cre#te

n anumite mprejur!ri apa cald! menajer! r!mne prea rece, dar nu obligatoriu.

Lan"ul de protec"ie a fost ac"ionat

nc!lzirea nu functioneaz!.

Unitatea de comand! Sistemul centralizat de Deranjament reglare lucreaz! cu ultimele valorile introduse la telecomand!. Senzorul de cazan deranjament; Senzorul exterior deranjament; senzorul pentru tur deranjament Senzorul de ap! cald! menajer! deranjament n cazul dat sistemul de nc!lzire nc!lze$te cu temperaturi mai mari $i asigur! astfel necesarul de c!ldur!. Dac! senzorul de ap! cald! menajer! este defect, atunci din motive de siguran#! nu se nc!lze#te ap! cald! menajer!. Pompele, elementele de reglare etc. se comut! manual n func#ie de pozi#iile comutatoarelor. Func#iile de reglare continua s! lucreze n timpul regimului manual, dar nu au efect asupra instala#iei.

Se apeleaz! la o firm! specializat! n centrale termice! Se comunic! firmei specializate n centrale termice care senzor de temperatur! este defect.

Se anun#a firma specializat! n centrale termice.

Circuitul de nc!lzire XY n regim manual; Ap! cald! menajer! n regim manual; modulul circuitului cazanului n regim manual; arz!tor n regim manual

Comutatoarele au fost trecute pe regim manual (pentru lucr!ri de ntretinere sau pentru remedierea deranjamentelor). Dup! o eventual! remediere a deranjamentelor, comutatoarele manuale se trec din nou pe AUT.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

52

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Regim de avarie 24 Regim de avarie

24

Deranjamente la aparatul de reglare


Deschiderea aparatului de reglare este strict interzis!. Este interzis! demontarea subansamblelor.

Regim de nc!lzire prin butonul manual


Pe aparatul de reglare $i pe module se g!sesc comutatoare manuale pentru regimul de avarie. n pozi#ia este pus! n func#iune pompa respectiva. Vanele cu trei c!i sunt scoase de sub tensiune $i trebuiesc reglate manual.

nainte de a efectua reglajele pentru regimul manual, se verific! corectitudinea reglajelor modulelor individuale. Dac! exist! cumva un deranjament al dispozitivului de reglare, nc!lzirea poate functiona temporar manual.

temp. cazanului 45 C temp. exterioar! "0 C

Comutatorul se pozi#ioneaz! pe R Comutatorul de avarie arz!tor se pozi#ioneaz! pe W. Treapta " a arz!torului este comandat! ntotdeauna direct. Reglajul pentru treapta 2 a arz!torului trebuie efectuat manual cu comutatorul de pe modul. Regulatorul de temperatur! al agentului termic se pozi#ioneaz! ntre 60 C - 90 C, iar n caz de avarie preparare ACM, pe 60 C.

Pentru a asigura c!ldura n caz de deranjament, comutatoarele se pozi#ioneaz! pe 3. Circuitul cazanului pe 3 Circuitul cu van! de amestec pe 3 ACM pe 3

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

53

24

Regim de avarie

Deranjament Comutatorul de regim pe Logamatic 43""

Reglaje pentru regimul de avarie pornit / oprit Regim de func#ionare manual modulul circuitului cazanului modulul ZM 432 AUT Comutator regim manual ap! cald! menajer! modulul FM 44" Termostatul apei din cazan pe Logamatic 43"" Comutator regim manual circuit de nc!lzire modulul FM 44" FM 442

nc!lzirea locuintei defect! Circuite de nc!lzire defecte Prepararea apei calde menajere defect! Circuitele de nc!lzire sunt alimentate normal Func"ionarea cazanului defecta

R R

AUT

60 - 90 C

3
AUT

AUT

3
AUT

60 C

90 C

AUT

Vana cu trei c!i a circuitului de nc!lzire se decupleaz! manual $i se trece pe "deschis" sau "nchis" (se asigur! mpotriva bloc!rii), astfel nct s! se obtin! temperatura dorit! n nc!pere. Pentru a evita nghe#area apei calde menajere din sistemul de ncalzire, vana cu trei c!i a circuitului de ncalzire nu se va nchide complet. n cazul unor deranjamente se va apela nentrziat la un specialist n centrale termice. Acesta v! garanteaz! un service de specialitate. Specialistului n centrale termice i este de ajutor dac! prime$te informatii exacte legate de deranjament.

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

54

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

Protocol setare 25 Protocol setare

25

Valori pentru func"ionare


Domeniu de reglaj Programe preinstalate din fabric! Familie Diminea#a Seara nainte de mas! Dup! amiaza Amiaz! Celibatar Vrstnici Nou 30 C - 60 C "0 C - 30 C "" C - 30 C "0 C - 29 C Reglaj din fabric! Familie Reglaj

Ap! cald! menajer! Comutare var!/iarn! Temperatura de zi a nc!perii Temperatura de noapte a nc!perii

60 C "7 C 2" C "7 C

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare aparat de reglare Logamatic 43""/43"2 Edi#ia 05/2000

55

26 26

Index Index
Pomp! de circula#ie Pomp! de circulatie Pornirea pompei de circula#ie Prezentarea programelor standard Program concediu Program nou ap! cald! menajer! Protocol setare Punerea Punerea n func#iune

A
Afi$area deranjamentelor Alegerea circuitului de nc!lzire Alegerea programului Alegerea programului standard

5" 37 37 25 8 8 "6 49 22 23 7 7

B
Butonul arz!torului

22 40 20 27 42 39 55 "4 "4 2" 44 53 44 2" 22 44 "" "0 22 20 "4, "5 6 "4 43 47 45 2" 47 47 45 44 "6 20 8, 48 "6, 20 "5 "5, "9 "5, "7, "8 48 55

C
Cazan de nc!lzire Comutare var!/iarn! Corec#ia senzorului de temperatura din nc!pere

R
Regim automat ap! cald! menajer! Regim automat var!/iarn! Regim de nc!lzire prin butonul manual Regim de var! Regim permanent ap! cald! menajer! Regim permanent pomp! de circulatie Regim var! / iarn! Regimul de nc!lzire Regimurile de nc!lzire Reglarea Reglarea temperaturii apei calde menajere Reglarea temperaturii nc!perii

D
Deconectarea pompei de circula#ie Dezinfec#ie termica

E
Echipare cu module Elementele de deservire

F
Func#ia Festivitate 4" Func#ia Pauza 4" Func#ia arzator 8 Func#iile regimului de furnizare a apei calde menajere

S
S! nc!lzim economic Scoaterea din func#iune Se ntrerupe programul de concediu Semnalul de radiofrecven#a Setare regim de var! Setarea Setarea datei Setarea orei Setarea regimului de iarn! Setarea temperaturii de comutare St!ri de functionare Suplimentare ap! cald! menajer!

"0

Func#ionarea n regim de avarie

54 52 50 37

I
Inl!turarea erorilor Instala#ii cu mai multe cazane ntocmirea programului de nc!lzire

M
Mesaje 24 Modificarea afi$ajelor standard 46 Modul pentru circuitul de nc!lzire "" Modul pentru circuitul de nc!lzire #i ap! cald! menajer! Modul strategic

T
Tasta Co$ar Temperatura apei calde menajere Temperatura din nc!pere Temperatura nc!perii din timpul noptii Temperatura nc!perii din timpul zilei "4, Testul gazelor de evacuare

"0 "2 2" 24

O
Oprire preparare ap! cald! menajer!

V
Valori pentru func#ionare

P
Parametri de func#ionare
Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice! Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

56

Instruc#iuni de exploatare ale aparatului de reglare Logamatic 43"" / 43"2 Edi#ia 05/2000

Note

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare ale aparatului de reglare Logamatic 43"" / 43"2 Edi#ia 05/2000

57

Note

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

58

Instruc#iuni de exploatare ale aparatului de reglare Logamatic 43"" / 43"2 Edi#ia 05/2000

Note

Ne rezerv!m dreptul de a opera modific!ri avnd la baz! mbun!t!#iri tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc#iuni de exploatare ale aparatului de reglare Logamatic 43"" / 43"2 Edi#ia 05/2000

59

Firma specializat! n instala#ii de nc!lzire:

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar


http://www.heiztechnik.buderus.de e-mail: info@heiztechnik.buderus.de