Sunteți pe pagina 1din 3

WASHINGTON IRVING

Aventura unui student german


ntr-o noapte vijelioas !n vremea "urtunoas a Revolu#iei "ran$e%e un t&nr german se !napoia spre lo$uin#a sa la o or t&r%ie prin ve$'ile $artiere ale (arisului) *ulgerele strlu$eau +i ,u,uiturile surde ale tunetului rsunau pe str%ile pustii) -ar se $uvine s v spun !nainte de toate $&teva $uvinte despre a$est t&nr german) Gott"ried Wol"gang era un t&nr de "amilie ,un) Studiase la G.ttingen $&tva vreme dar vistor +i entu%iast din "ire se aventurase $ur&nd printre a$ele do$trine !ndr%ne#e +i ad&n$ spe$ulative $are i-au dus de at&tea ori la rt$iri pe studen#ii germani) Via#a sa retras 'rni$ia sa deose,it +i natura $iudat a studiilor !i puseser la grea !n$er$are trupul +i spiritul) Sntatea o avea sla, iar !n$'ipuirea ,olnvi$ioas) Se $u"unda !n spe$ula#ii a,stra$te asupra esen#ei spiritului ajung&nd a-+i $ldi $a +i S/eden,org o lume imaginar mai presus de a sa proprie) Se !ntrise nu +tiu $um !n $redin#a $ o in"luen# ru"$toare se e0er$ita asupra lui +i $ un du' ru !n$er$a s-l prind !n la# +i s-l du$ la pier%anie sigur) A$est g&nd "rm&nt&ndu-i "irea !ntune$at avea asupra lui e"e$tul $el mai suprtor1 !l "$ea sperios +i pesimist2 prietenii lui d&ndu-+i seama $ su"erea de-o ,oal mintal 'otr&r $ lea$ul $el mai ,un ar "i o s$'im,are a mediului2 !l trimiser de$i s-+i termine studiile !n mijlo$ul splendorii +i veseliei (arisului) Wol"gang sosi la (aris la !n$eputul Revolu#iei) n primele $lipe delirul popular !i $u$eri spiritul entu%iast +i deveni un pasionat al teoriilor politi$e +i "ilo%o"i$e ale epo$ii2 dar s$enele s&ngeroase $e aveau s urme%e !i %guduir "irea sim#itoare !l de%gustar de so$ietate +i de lume "v&ndu-l mai mult $a ori$&nd s du$ o via# de s$'imni$) Se retrase !ntr-un apartament i%olat din "ie"ul studen#ilor !n 3artierul 4atin) 5i a$olo pe-o uli# !ntune$oas nu departe de %idurile austere ale Sor,onei !+i $ontinua spe$ula#iile "avorite) I se !nt&mpla s petrea$ $easuri !ntregi !n marile ,i,liote$i pari%iene a$este $ata$om,e ale autorilor dispru#i s$oto$ind prin ve$'i depo%ite pr"uite spre a-+i ast&mpra "oamea ,olnvi$ioas) 6ra !ntru$&tva un "el de vampir $are se nutrea $u $arnea literaturii moarte) Singurati$ +i s$'imni$ prin natur Wol"gang avea totu+i un temperament "oarte aprins $are se $'eltui o vreme numai !n propria sa imagina#ie) 6ra prea s"ios +i prea ne$unos$tor al lu$rurilor de pe lumea asta spre a "a$e avansuri se0ului sla,2 dar admira $u patim "rumuse#ea "eminin +i "oarte adesea !n odaia sa retras !n$epea s vise%e la "ormele +i $'ipurile !nt&lnite2 iar !n$'ipuirea i le !m,og#ea $u "arme$e +i desv&r+iri $e dep+eau $u mult realitatea) 3&nd spiritul su se a#&#a +i se e0alta !n a$est $'ip mereu !i revenea a$ela+i vis $are produ$ea asupra lui un e"e$t e0traordinar) 3'ipul "eminin $are-i aprea era de-o "rumuse#e trans$endent +i impresia produs era at&t de puterni$ !n$&t nu se mai putea de%,ra de el) 3'ipul !l o,seda at&t %iua $&t +i noaptea !n vis) T&nrul ajunse s se !ndrgosteas$ ptima+ de a$east "igur ireal de vis) Sentimentul do,&ndi o asemenea !nsemntate !n via#a lui +i dur at&t de mult timp !n$&t deveni una din ideile "i0e $are o,sedea% spiritele oamenilor melan$oli$i +i $are tre$ $&teodat drept ne,unie) A$esta era Gott"ried Wol"gang +i a$easta era starea sa !n momentul $&nd !n$epe povestirea de "a#) 6l se !ntor$ea a+adar a$as pe o noapte "urtunoas pe ve$'ile +i !ntune$oasele str%i ale $elui mai ve$'i $artier al (arisului 7arais) 8u,uiturile surde ale tunetului "$eau s se $utremure uli#ele !nguste +i $asele !nalte) Ajunse !n pla$e de Gr9ve unde aveau lo$ e0e$u#iile pu,li$e) *ulgerele s$prau deasupra turnurilor !nalte ale ve$'iului palat al (rimriei +i !+i arun$au luminile nesigure asupra pie#ei) Se ddu !napoi !ngro%it $&nd se pomeni deodat drept l&ng g'ilotin) 3'iar !n %iua a$eea "usese din plin "olosit +i se !nl#a a$olo !n sinistra ei mre#ie !n inima ora+ului t$ut +i adormit) Wol"gang sim#i $ i se "a$e grea# +i !n"iorat se deprt de ma+ina $umplit $&nd %ri l&ng treptele $e du$eau spre e+a"od o siluet g'emuit) 7ai multe "ulgere puterni$e s$prar +i-i !ngduir s-o vad mai ,ine) 6ra o "emeie !m,r$at !n negru2 +edea pe una

din ultimele trepte ale e+a"odului $u trun$'iul ple$at !nainte $u "a#a !ntre genun$'i iar prul ei ,ogat despletit se t&ra pe pm&nt +iroind de ploaia $e turna $u gleata) Wol"gang rmase !nmrmurit) 6ra $eva !nspim&nttor !n a$est solitar monument al durerii) *emeia prea s "a$ parte din !nalta so$ietate) n a$ele vremuri de "rm&ntri !i era prea ,ine$unos$ut $ multe $apete "rumoase o,i+nuite odinioar $u dul$ea#a pernelor de pu" nu mai +tiau unde s-+i a"le un lo$ de odi'n) *r !ndoial era vreo vduv nenoro$it2 groa%ni$ul $u#it o adusese la disperare !ntr-o singur $lip +i ea sttea a$olo deprimat $u inima "r&nt !n marginea unei e0isten#e din $are i se smulsese +i arun$ase !n ve+ni$ie tot $e-i era mai drag) T&nrul se apropie +i i se adres pe-un ton de ad&n$ $omptimire) *emeia !nl# $apul +i-l privi $u un aer rt$it) Spre marea uimire a lui Wol"gang el v%u atun$i la lumina vie a "ulgerelor $'ipul $e revenea !n toate visurile sale1 livid +i de%ndjduit +i totu+i de-o "rumuse#e rpitoare) 8&ntuit de sentimente violente +i $ontradi$torii i se adres din nou tremur&nd) Se art mirat $ o gse+te st&nd a+a la o or at&t de t&r%ie din noapte e0pus "uriei unei asemenea "urtuni +i se o"eri s-o $ondu$ la prietenii ei) 3u un gest semni"i$ativ ea !i art g'ilotina) : Nu mai am ni$i un prieten pe lume %ise) : -ar lo$uin# ave#i; !ntre, Wol"gang) : -a))) !n morm&nt< Inima studentului se str&nse la a$este $uvinte) : -a$ un strin %ise el poate !ndr%ni s v "a$ o propunere "r a ris$a s "ie ru !n#eles mi-a+ !ngdui s v o"er umila mea lo$uin# drept adpost +i pe mine !nsumi $a prieten devotat) Ni$i eu n-am prieteni la (aris ne"iind din #ar $i strin2 dar da$ via#a mea v poate "i de vreun "olos v stau la dispo%i#ie +i mi-o voi jert"i $a s v apr de ori$e ru sau jignire) Gravitatea +i %elul $omportrii t&nrului !+i produse e"e$tul) A$$entul lui strin de asemenea gria !n "avoarea lui deose,indu-l de mul#imea ,anal a pari%ienilor) 7ai mult adevratul entu%iasm posed o elo$in# pe $are nu o po#i respinge) Ne$unos$uta de%ndjduit a$$ept impli$it o$rotirea studentului) 6l o ajut !n mersul ei +ovitor s trea$ (ont-Neu" +i pia#a unde "usese rsturnat de popula#ie statuia lui Henri$ al IV-lea) *urtuna se potolise se au%eau doar ni+te tunete deprtate) Tot (arisul se odi'nea vul$anul de patimi omene+ti dormita pentru un timp str&ng&nd "or#e noi pentru erup#ia de a doua %i) Studentul o $onduse pe protejata sa prin ve$'ile uli$ioare ale 3artierului 4atin merse de-a lungul %idurilor !ntune$ate ale Sor,onei +i ajunse !n sr$$iosul 'otel unde-+i avea lo$uin#a) 8tr&nul portar $are le des$'ise se art oare$um surprins v%&ndu-l pe melan$oli$ul Wol"gang !nso#it de-o "emeie) -es$'i%&nd u+a studentul ro+i pentru !nt&ia dat de sr$ia +i ,analitatea lo$uin#ei sale) 6a se $ompunea dintr-o singur odaie un salon de mod ve$'e !mpodo,it $u relie"uri grele +i mo,ilat e0travagant $u rm+i#ele unei "oste splendori2 era !n adevr una din a$ele vile situate aproape de 4u0em,ourg $are apar#ineau odinioar no,ilimii) n$perea era !n#esat de $r#i de '&r#oage +i de tot $e populea% e0isten#a unui student2 un pat se a"la !n $ol# !ntr-un "el de al$ov) 3&nd se aduse o lamp +i Wol"gang avu deplin rga% s-o $ontemple pe ne$unos$ut se sim#i +i mai "erme$at de "rumuse#ea ei) *a#a !i era palid dar de-un al, or,itor pus !n valoare de ,og#ia pletelor negre +i dese $are al$tuiau o aureol) O$'ii ei mari s$&nteiau av&nd !n e0presia lor $eva straniu +i rt$it) (e $&t se putea jude$a su, ro$'ia neagr "ormele-i erau de-o armonie per"e$t) ntreaga-i "ptur trda no,le#ea de+i era !m,r$at e0trem de simplu) -in tot $e purta singurul lu$ru $are adu$ea oare$um a podoa, era o pangli$ lat neagr $e-i !n$onjura g&tul prins $u o agra" de diamante) Studentul se sim#ea totu+i oare$um st&njenit ne+tiind $e anume s "a$ spre a primi $um se $uvine "iin#a prsit pe $are-o luase su, o$rotirea lui) Se g&ndi s-o lase pe ea !n $amer +i s se du$ s-+i $aute alt adpost) -ar era at&t de "as$inat spiritul +i sim#urile sale se a"lau su, stp&nirea unui asemenea "arme$ !n$&t nu putea ple$a de l&ng ea) 5i atitudinea ei era a$um surprin%toare +i $iudat) (ar$ nu-+i mai amintea de g'ilotin2 ai "i

spus $ durerea i se alinase) Aten#iile studentului $are-i $&+tigaser din primul moment !n$rederea preau s-i "i $&+tigat +i inima) 6ra !n mod vdit tot at&t de pasionat +i ptima+ii se !n#eleg repede !ntre ei) (rad a$elei ,e#ii a momentului Wol"gang !i de$lar iu,irea sa) i povesti visul misterios +i-i spuse $um pusese stp&nire pe inima lui !n$ !nainte de-a o "i v%ut) Ad&n$ mi+$at de povestire ea-i mrturisi $ se sim#ise atras $tre el de-o "or# ine0pli$a,il) 6ra vremea tuturor !ndr%nelilor +i !n $e prive+te ideile +i !n $e prive+te "aptele) Oamenii se eli,eraser de strve$'ile prejude$#i +i de ve$'ile supersti#ii) Totul se petre$ea a$um su, s$eptrul =%ei#ei Ra#iunii>) 5i din toat 'ara,a,ura Ve$'iului Regim $ele mai de prisos preau spiritelor $elor mai onora,ile "ormele +i $eremoniile $storiei) 4a mod erau $um $ontra$tele so$iale) 5i Wol"gang era prea ,un teoreti$ian spre a nu se "a$e e$oul do$trinelor li,erale ale epo$ii) : -e $e s ne despr#im; %ise el) Inimile noastre ,at la unison2 !n o$'ii ra#iunii +i ai onoarei nu "ormm de$&t o singur "iin#) 6 oare nevoie de ni+te "ormule "r ni$i o valoare pentru a !n"ptui $ontopirea a dou su"lete; Ne$unos$uta as$ulta $u emo#ie2 se vedea $ +i ea primise luminile a$eleia+i +$oli) : N-ai ni$i lo$uin# ni$i "amilie $ontinu Wol"gang) --mi voie s "iu eu totul pentru dumneata sau mai $ur&nd s "im unul altuia totul) -a$ e nevoie de vreo "orm o vom !ndeplini voi "i al dumitale pentru totdeauna) : (entru totdeauna; !l !ntre, $u gravitate ne$unos$uta) : (entru totdeauna +i pe ve$ie< rspunse el) Strina apu$ m&na $e i se !ntindea1 : Atun$i sunt a dumitale murmur ea) 5i $%u la pieptul t&nrului) n diminea#a urmtoare studentul !+i ls t&nra so#ie s doarm +i ie+i la prima or s $aute un apartament mai !n$ptor +i mai potrivit $u noua lui situa#ie) 4a !ntoar$ere o gsi !ntins !n pat $u $apul dat pe spate a$operit de ,ra#) i vor,i dar nu primi ni$i un rspuns) Apropiindu-se s-o tre%eas$ +i s-+i s$'im,e po%i#ia in$omod !i lu m&na dar m&na ei era re$e +i ne!nsu"le#it) *a#a !i era gal,en +i !mpietrit) ntr-un $uv&nt nu mai era de$&t un $adavru) 3uprins de oroare +i de spaim ddu alarma !n toat $asa) Se produse o %p$eal gro%av) *u $'emat poli#ia) -ar $&nd o"i#erul de poli#ie ptrunse !n $amer tresri la vederea $adavrului) : -oamne -umne%eule< e0$lam el $um a ajuns "emeia asta ai$i; : O $unoa+te#i de$i; !ntre, gra,ni$ Wol"gang) : -a$ o $unos$< spuse o"i#erul) A "ost g'ilotinat ieri) 6l se apropie des"$u pangli$a neagr de la g&tul $adavrului +i $apul $%u pe jos< Studentul !n$epu s urle $uprins de delir1 : -emonul< -emonul a pus stp&mre pe mine<))) Sunt pierdut pe ve$i) n$er$ar s-l lini+teas$ dar !n %adar) ngro%itoarea lui $onvingere $ un du' demonia$ re!nsu"le#ise $adavrul numai spre pier%ania lui !l o,seda mereu) nne,uni +i muri !ntr-o $asa de ne,uni) -------------