Valorile morfologice ale lui “a” Nr. Valoarea morfologică Crt. 1 Substantiv # ' .

2 3 $rticol %otărât $rticol demonstrativ $rticol posesiv /nter0ec1ie Verb auxiliar +a avea, 4repozi1ie Exemple Când am avut de analizat, am găsit un a! "n text. &ata este cuminte. ( $ de colo e baba )ada* +cea, Cartea este a mea. ( $aaaa, ce frumos e aici* $ efectuat tema corect. +a0ută la formarea timpului perfect compus, $ iubi "nseamnă a suferi!. +N. /orga,

Valorile morfologice ale lui “i” Nr. Valoarea morfologică Crt. 1 Substantiv # ' . $rticol %otărât 4ronume personal +forma neaccentuată, Verb +forma scurtă a verbului a fi!, /nter0ec1ie Exemple $m subliniat un i "n text. Copiii au plecat "n excursie /(am spus să vină la mine. $fară(i lini5te. +este, ( /iii, ce m(am fript*

Valorile morfologice ale lui “o” Nr crt 1 # ' . 2 Valoarea morfologică Substantiv $rticol ne%otărât 4ronume personal +forma neaccentuată, Numeral Verb auxiliar +forma vec%e a verbului a voi!, /nter0ec1ie Exemple 6n o din text este articol. $vea o carte pe masă. $m văzut(o trecând pe stradă. 7 carte se află pe masă, iar alte trei "n g%iozdan. 7 merge el dac(o putea. ( 7, brad frumos*