Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZE MEDICALE EXPLICATE CE ANALIZM Acetona (ceton aciclic nesaturat, ce face arte din !

ru ul cor ilor cetonici" CE RECOLTM Valori medii normale #$n!e % &'()' m!*l +rin% , &-) m!*-. / m! 0 ','&1- 2 mmol NIVEL

Acid lactic 7 rodus rin !licoli5 sau rin meta4olism anaero4 din !luco5 Acid uric 7 rodus final de de!radare al urinelor li4ere( adenin, /i o0antin, !uanin

A>< 7 /ormon antidiuretic (secretat de /i otalamus? #e utili5ea5a entru dia!nosticarea dia4etului insi id central" &= Alfa 7 !alacto5ida5( en5im cu rol 3n meta4olismul sfin!o( li idelor (!ru deose4it de li ide in care esterificarea aci5ilor !rasi se face cu un aminoalcool, sfin!o5ina? esterificare 2 reac:ia dintre un acid Ai un alcool, 3ntre care se elimin o molecul de a " Amila5 7en5im sali6ar sau ancreatic, ce are rol de /idrola5 a amidonului Ai !lico!enului

Crescut 3n% in!estie de alcool, dia4et acido(ceto5ic, com dia4etic (3n mod o4li!atoriu" , ost !lucidic (nein!erare de !lucide", 6omismente acetonemice, la muncitorii din industria c/imic #$n!e% 8'(&9' m!*l Crescut% 3n efort mare, 4oli de de o5it al !lico!enului, tratament cu /i o!licemian:i orali #$n!e% .'(1' m!*l Crescut 3n% !ut, insuficien: m! 0 ),8) 2 ;mol renal, dia4et 5a/arat, acido5 lactic, o4e5itate, +rin % -)'( 1'' m! * -./ alcoolism, diuretice m! 0 ',''9 2 nmol #c5ut 3n % tratament cu (& nmol 2 &'(8 moli" ACT<, allo urinol, ro4enecid, salicila:i, fenil4uta5on, steroi5i, e0 ectorante, estro!eni, cofein, teofilin, indometacin= #$n!e% &,@) 7 .,@ mol *l , 3n #c5ut 3n% dia4etul insi id a4sen:a restric:iei /idrice ( & mol 2 &'(&- moli" #$n!e , ',- + * l #c5ut% afectare renal, cardiac Ai a 6aselor cere4rale

#$n!e% B'(9' +I*l +rin% B9(&)- +I*l

Crescut% useu acut de ancreatit, o4struc:ie a canalului ancreatic, ulcer enetrant, cetoacido5 dia4etic, tratament cu fenil4uta5on, tia5ide, furosemid

Amoniac

Clor 7 element cu rol 3n meta4olismul a ei, ec/ili4rul acido(4a5ic Colesterol

#$n!e arterial , ',& !*l Venos , ',B m!*l m! 0 )@,1- 2 mmol +rin % ',B) 7 &,- ! * -./ #$n!e% 81(&') mED * l +rin% &''(-)' mED*l mED 2 mmol #$n!e% &,) 7 -,) !*l 7 total

Erori % 3n tratamentul cu /e arin= Centru dia!nosticul diferen:ial, este necesar determinarea li a5ei s ecifice ancreatice Crescut 3n% insuficien: renal

Crescut, 3n% insuficien: renal Crescut 3n% insuficien: renal cronic, !ut, dia4et 5a/arat, alcoolism Crescut 3n% dia4et acido( ceto5ic

Cor i cetonici 7aceton, #$n!e% &'()' m!*l acidul acetil(acetic, acidul +rin% , &-) m!*-. / E o0i4utiric m! 0 ','&1- 2 mmol Creatinin 7 rotein #$n!e% 1(&B,) m!*l Crescut 3n% insuficien: 4a5ic deri6at din +rin% &.(-9 m!*F!*-. / renal, !ut creatinin, ce se roduce 3n ! 0 @@) 2 mmol Erori% 4iliru4ina*!licemia ficat, rinic/i (clearance% 8'(&.' ml *min crescute Gosfor #$n!e% -)(.) m!*l anor!anic Crescut 3n insuficien: renal (la adult #c5ut 3n% alcoolism, M! 0 ','B- 2 mmol tratamente cu salicila:i, +rin% ',9 7 &,- !*-./ steroi5i, adrenalin, !luca!on, insulin Hlicemie #$n!e a Ieun ( e Crescut 3n dia4et nem$ncate"% ',1 (& !*l #c5ut 3n insuficien: /e atic Hlico5urie 7 concentra:ia +rin% , ','- !*-. / Crescut 3n toate !luco5ei 3n urin /i er!licemiile cu de Airea ra!ului renal (cca &1' m!*dl 2 &' mmol *l" Insulin 7 /ormon #$n!e% 9(-9 J+ * l Crescut 3n uremie oli e tidic secretat de J+ 0 1, &1) 2 mol #c5ut 3n dia4etul 5a/arat celulele E ancreatice, cu ac:iune /i o!licemiant M! #$n!e% &@(-. m!*l Crescut 3n insuficien: renal, Eritrocite% .)(9' m!*l oli!urie (micAorarea +rin% 9'(-'' m!*-. / 6olumului urinei", M! 0 ','.& 2 mmol insuficien: renal #c5ut 3n dia4et 5a/arat Ce tidul C 7 arametru al #$n!e% &() m!*l Crescut 3n dia4et 5a/arat ti m roduc:iei endo!ene de ost randial% K 1 J! * l du II? L 1 n! * ml, du insulin !luca!on 2 ni6el 4a5al 0 -(B /i o!licemie ( & n! 2 &'(8 !" +rin 9'(&'' m!*-./ ro6ocat, 3n insulinoame #c5ut% 3ntotdeauna, 3n dia4et 5a/arat ti I < #$n!e arterial% 1,B@ 7 1,.) #c5ut 3n dia4et 5a/arat #$n!e 6enos% 1,B9( 1,.+rin% .,9 7 1,@

+ree 7 rodus or!anic de de!radare al roteinelor, din or!anism Volum urinar

#$n!e% ',&( ',) !*l +rin% &'(.' !*-./ H0 &9,9) 2 mmol (Clearance% 9'(1' ml*min +rin% &(&,. l*-. /

Crescut% dia4et, insuficien: renal #c5ut 3n insuficien: renal Crescut 3n% oliurie, olidi sie, dia4et 5a/arat, dia4et insi id, insuficien: renal cronic 3n stadiul oliuric, tratament cu diuretice #c5ut% insuficien: renal acut sau cea cronic, 3n stadiul de uremie, stri de des/idratare, insuficien: cardiac, Aoc=