Sunteți pe pagina 1din 4

Hotarre nr.

501 din 01/06/2005


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 08/06/2005

pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecie individual a cetenilor


n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 53 din Le ea nr. !81"#00! pri$ind protecia ci$il, %u$ernul Romniei adopt pre&enta 'otrre. Art. 1. ( )e aprob Criteriile pri$ind asi urarea mi*loacelor de protecie indi$idual a cetenilor, pre$&ute +n ane,a care -ace parte inte rant din pre&enta 'otrre. Art. 2. ( .erespectarea pre$ederilor pre&entei 'otrri atra e rspunderea administrati$, contra$enional sau penal, potri$it le ii. Art. 3. ( /re&enta 'otrre intr +n $i oare la 00 de &ile de la data publicrii +n 1onitorul 2-icial al Romniei, /artea 3. /R31(13.3)4R5 C6L3. /2/7)C5(46R3C78.5
Contrasemneaz: Ministrul administraiei i internelor, Vasile Blaga Ministrul finanelor publice, Ionel Popescu

9ucureti, 1 iunie #005. .r. 501.

Criteriu din 01/06/2005


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 08/06/2005

privind asigurarea mijloacelor de protecie individual a cetenilor

Art. 1. ( /rin protecie indi$idual se +nele e ansamblul de msuri ce trebuie des-urat, +n ca&ul producerii unui accident, +n $ederea limitrii sau +nlturrii e-ectelor noci$e asupra or anismului uman, imediate sau +ntr&iate, ale uneia sau mai multor substane periculoase. Art. 2. ( :1; /rin mi*loc de protecie indi$idual se +nele e ec'ipamentul care contribuie la aprarea or anismului uman +mpotri$a substanelor periculoase. :#; 1i*loacele de protecie indi$idual sunt destinate prote*rii cilor respiratorii, oc'ilor i pielii +mpotri$a aciunii substanelor periculoase. :3; /otri$it rolului pe care +l au +n asi urarea proteciei or anismului uman, mi*loacele de protecie indi$idual se clasi-ic ast-el< a) mi*loace de protecie a cilor respiratorii i a oc'ilor, respecti$< a 1; -iltrante< masca contra particulelor i aerosolilor= a #; -iltrant(sorbante< semimasca i masca contra a&elor cu cartu -iltro(sorbant= a 3; i&olante< aparate sau mti i&olante i aparate de respirat cu aer comprimat= b) mi*loace de protecie a pielii< completuri de protecie. :!; 1tile -iltrante i -iltrant(sorbante apr -aa i cile respiratorii +mpotri$a aciunii $tmtoare a substanelor to,ice, depunerii pra-ului radioacti$ i a enilor microbieni. :5; 1i*loacele i&olante sunt mi*loacele de protecie indi$idual a cilor respiratorii, care, spre deosebire de mtile -iltrante i -iltrant(sorbante, i&olea& complet cile respiratorii de mediul +ncon*urtor. :0; Completurile de protecie sunt ec'ipamente con-ecionate din materiale care s asi ure protecia pe timpul aciunii sau staionrii +ntr(o &on contaminat. Art. 3. ( La stabilirea tipurilor de mi*loace de protecie indi$idual i a modalitii de asi urare a cetenilor cu acestea se au +n $edere urmtoarele criterii< a) clasi-icarea din punct de $edere al proteciei ci$ile a unitilor administrati$(teritoriale, localitilor, instituiilor publice, operatorilor economici i obiecti$elor, +n -uncie de riscurile speci-ice, cuprins +n Catalo ul naional de clasi-icare a acestora= b) modul de dispunere a cetenilor -a de instituii publice, operatori economici i"sau obiecti$e care produc, transport, depo&itea& sau manipulea& substane periculoase +n cantiti care pot pune +n pericol $iaa i sntatea oamenilor, denumite +n continuare obiecti$e surs de risc= c) cate oriile de ceteni care pot -i a-ectate de substanele periculoase, potri$it ane,ei nr. 1 la pre&entele criterii= d) compatibilitatea i e-iciena mi*loacelor de protecie indi$idual +n raport cu substanele periculoase= e) raportul cost"e-icien. Art. 4. ( 8si urarea cu mi*loace de protecie indi$idual a cetenilor se $a -ace +n con-ormitate cu tipul de risc speci-ic -iecrui obiecti$< nuclear, radiolo ic, c'imic sau biolo ic.

Art. 5. ( :1; 2bli aia asi urrii cu mi*loace de protecie indi$idual a cetenilor care se a-l +n &onele de plani-icare la ur en re$ine -iecrui obiecti$ surs de risc. :#; Cetenii care se a-l +n a-ara &onei de plani-icare la ur en au obli aia s(i asi ure, prin ri* proprie, mi*loacele de protecie indi$idual. Art. 6. ( 1odalitatea asi urrii cu mi*loace de protecie indi$idual a cate oriilor de ceteni se -ace con-orm ane,ei nr. # la pre&entele criterii. Art. 7. ( :1; >ondurile -inanciare necesare pentru ac'i&iionarea mi*loacelor de protecie se asi ur dup cum urmea&< a) de ctre proprietarul sau administratorul obiecti$ului surs de risc, pentru cate oriile de ceteni pre$&ute +n ane,a nr. #, pentru &ona de plani-icare la ur en, precum i pentru salariaii proprii= b) de ctre instituiile sau or ani&aiile din care -ac parte, pentru -orele care particip la inter$enie= c) de ctre autoritile administraiei publice locale, pentru personalul propriu care coordonea& inter$enia sau particip la misiuni de inter$enie. :#; 3nstituiile cu responsabiliti +n asi urarea cu mi*loace de protecie indi$idual sunt obli ate s(i pre$ad anual +n bu etele proprii -ondurile necesare ac'i&iionrii de mi*loace de protecie indi$idual i pentru meninerea +n stare de operati$itate a acestora. Art. 8. ( Rspunderea pri$ind $eri-icarea modului de asi urare cu mi*loace de protecie indi$idual a cetenilor re$ine 3nspectoratului %eneral pentru )ituaii de 5r en, respecti$ structurilor de specialitate ale inspectoratelor *udeene pentru situaii de ur en. Art. 9. ( /roprietarii sau, dup ca&, administratorii obiecti$elor surs de risc $or or ani&a i asi ura distribuirea mi*loacelor de protecie indi$idual pentru populaia care locuiete +n &ona de plani-icare la ur en, pe ba&a procentului stabilit con-orm ane,ei nr. #. Art. 10. ( :1; /rotecia nuclear, radiolo ic, c'imic i biolo ic a cetenilor se poate reali&a i prin mi*loace de protecie colecti$ sau prin alte msuri te'nice i or ani&atorice speci-ice, cu prioritate +n &onele de risc. :#; 5tili&area +n cadrul msurilor de protecie enerale numai a proteciei prin mi*loace de protecie indi$idual, respecti$ prin mi*loace de protecie indi$idual combinat cu cele de protecie colecti$ sau numai prin protecie colecti$ se $a reali&a pe ba&a criteriului cost"e-icien. ANEXA .r. 1 la criterii C847%2R33 ?7 C746@7.3 care pot -i a-ectate de substanele periculoase I. Ceteni care locuiesc +n &ona de plani-icare la ur en II. Ceteni care locuiesc +n a-ara &onei de plani-icare la ur en III. Ceteni a-lai temporar +n &ona de plani-icare la ur en IV. >ore de inter$enie speciali&ate, c'emate +n spri*in +n situaii de ur en V. >ore de asi urare a inter$eniei< poliie, *andarmi, ser$icii medicale de ur en VI. /ersoane din administraia public central i local cu responsabiliti +n luarea deci&iei pentru inter$enie, +n limitarea i +nlturarea urmrilor contaminrii cu substane periculoase.

ANEXA .r. #*) la criterii

12?8L348478 asi urrii cu mi*loace de protecie indi$idual a cate oriilor de ceteni ___________ *) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
!!!!!" # # # # $bligaia # Procentul # %ipul # # # # $bligaia # asigurrii # de # mi&loacelor # # # # asigurrii # 'n afara # asigurare #de protecie # # Categoria # (ocalizare # 'n zona de # zonei de # din #indi)idual*+# # # # planificare #planificare # numrul #,conform art-# # # # la urgen # la urgen # total de # . alin- /+ # # # # # # ceteni # # 0111112 # I- Cetenii # # Instituia, # # # # # care locuiesc # # operator # # # # # 'n zona de # Cldiri de locuit # economic, # 3 # *445 # a-*+6 a-.+- # # planificare la # # obiecti)ul # # # # # urgen # #surs de risc# # # # 0111112 # II- Cetenii # # # # # # # care locuiesc # # # Cetenii, # # # # 'n afara zonei # Cldiri de locuit # 3 # prin gri&a # *445 # a-*+6 a-.+- # # de planificare # # # proprie # # # # la urgen # # # # # # 0111112 # # Cldiri # # # # # # # administrati)e: # # # # # # # 7edii ale # # # # # # #administraiei publice # Instituia, # # # # # # centrale i locale6 # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # sedii de sindicate, # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # culte, fundaii, # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # organizaii #surs de risc# # # # # # nongu)ernamentale, # # # # # # # asociaii, agenii, # # # # # # #sedii de birouri, etc- # # # # # # 011112 # # Cldiri financiar3 # Instituia, # # # # # # bancare: sedii de # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # bnci6 sedii de # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # #societi de asigurri6# obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # burse de )alori i #surs de risc# # # # # # mrfuri # # # # # # 011112 # # Cldirii i spaii # # # # # # # comerciale: comer # # # # # # # alimentar i # Instituia, # # # # # # nealimentar, magazine # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # generale i # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # supermar8et, # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # alimentaie public, #surs de risc# # # # # # piee agroalimentare, # # # # # # #ser)icii i autoser)ice# # # # # # 011112 # # # Instituia, # # # # # III- Cetenii # Cldiri de cult: # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # aflai # lcauri de cult, # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # temporar 'n # mnstiri i sc9ituri # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # zon # #surs de risc# # # # # 011112 # # Cldiri de cultur: # # # # # # # e:poziii, muzee, # # # # # # #biblioteci, cluburi i # # # # # # # sli de reuniune, # Instituia, # # # # # # cazinouri, centre i # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # comple:uri culturale, # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # casa de cultur i # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # sli poli)alente6 #surs de risc# # # # # # cinematograf, teatre, # # # # # # # operet, circuri, # # # # # # # discoteci # # # # # # 011112 # # Cldiri de # Instituia, # # # #

# #'n)m;nt: grdinie, # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # coli, licee, # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # 'n)m;nt superior, # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # cmine i internate #surs de risc# # # # # 011112 # # Cldiri de sntate: # # # # # # # spitale, clinici, # # # # # # #centre medicale pentru # Instituia, # # # # # # asisten de # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # specialitate, # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # policlinici, # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # dispensare, alte #surs de risc# # # # # # uniti sanitare, # # # # # # #cree, leagne de copii# # # # # # 011112 # # Cldiri i amena&ri # # # # # # # sporti)e: comple:uri # Instituia, # # # # # # sporti)e6 sli de # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # antrenament i # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # competiii sporti)e6 # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # patinoare artificiale #surs de risc# # # # # # i piscine6 poligoane # # # # # # # de tir i popicrii # # # # # # 011112 # # Cldiri de turism: # Instituia, # # # # # # 9oteluri6 moteluri6 # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # )ile i bungalouri, # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # cabane, campinguri, # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # sate de )acan #surs de risc# # # # # 011112 # # # Instituia, # # # # # # Cldiri de transport: # operator #Instituiile#*45 din nr-# # # # gri, autogri, # economic, # prin gri&a # total de # a-*+6 a-.+- # # # aerogri # obiecti)ul # proprie #anga&ai.+ # # # # #surs de risc# # # # 0111112 # # # Instituia, # # # # # IV- <ore de # # operator #Instituiile# # a-*+6 a-.+6 # # inter)enie # 3 # economic, # prin gri&a # *445 # a-/+6 b+- # # specializate # # obiecti)ul # proprie # # # # # #surs de risc# # # # 0111112 # V- <ore de # # # # # # # asigurare a # # # # # # # inter)eniei: # #Instituiile #Instituiile# # # # poliie6 # 3 # prin gri&a # prin gri&a # *445 # a-*+6 a-.+6 # # &andarmi6 # # proprie # proprie # # a-/+6 b+- # # ser)icii # # # # # # # medicale de # # # # # # # urgen # # # # # # 0111112 # VI- Persoane # # # # # # # din # # # # # # # administraia # # # # # # # public # # # # # # # central i # # # # # # # local cu # #Instituiile #Instituiile# # # #responsabiliti# 3 # prin gri&a # prin gri&a # *445 # a-*+6 a-.+6 # # 'n luarea # # proprie # proprie # # a-/+6 # # deciziei # # # # # # # pentru # # # # # # # inter)enie, # # # # # # # 'n limitarea # # # # # # # i 'nlturarea # # # # # # # urmrilor # # # # # # # contaminrii # # # # # # =>>>>>?

Not: . !ipul mijloacelor de protecie individual se va sta"ili n funcie de fiecare risc specific. 2. #rocentul sta"ilit repre$int acea categorie de personal care intervine n asigurarea proteciei colective a ntregului personal %i a cetenilor aflai n instituie