Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Petrol-Gaze Ploieti Facultatea de Inginerie Mecanic i Electric Specializarea MSEE

PROIECT
la disciplina Te nici de descriere si proiectare a siste!elor digitale

Titular disciplin" Conf. dr. ing. Adrian Moise Student" Ing. Irinel Neagoe

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

!"#"

Siste! de co!anda a unui li#t care de#ineste acccesul a trei nivele


In acest proiect se ur areste anali$a functionarii unui lift ce defineste accesul a trei nivele. Sc e!a $loc"

%nde& 'N( sen$ori de nivel) ' sus) * (os)

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

'ituatia liftului la un anu it nivel+ atat in ti pul deplasarii cat si in repaus este sesi$ata de sen$orii de nivel 'N(+ nivelul 'N(+ fiecarui nivel fiindu,i atasat un dispo$itiv de afisare N(+ (-"..!. Apelarea liftului se poate face din interiorul ca.inei liftului prin inter ediul selectoarelor Ei sau din e/terior prin inter ediul selectoarelor Ai ale fiecarui nivel+ i-"..!. 'en$orul usii 0'%1 indica daca usa este inchisa sau deschisa. 'en$orul din podeaua liftului 0'P1 sesi$ea$a pre$enta persoanelor din lift. Oprirea deplasarii liftului se produce cand a(unge la nivelul apelat. In functie de sensul de deplasare se aprind .ecurile ' sau *. In ca$ul apelarii si ultane a liftului din e/terior are prioritate nivelul cel ai de (os. 2in descrierea siste ului de co anda a liftului se disting ur atoarele se nale de intrare& 'en$ori de nivel 'N"+ 'N# si 'N!& 'N"-#+ liftul se afla la nivelul ") 'N#-#+ liftul se afla la nivelul #) 'N!-#+ liftul se afla la nivelul !. 'en$ori usa lift& '%-#+ usa este inchisa '%-"+ usa este deschisa. 'en$or podea lift& 'P-#+ e/ista persoane in lift) 'P-"+ nu e/ista persoane in lift. 'en$or nivel din interiorul ca.inei E"+ E#+ E!& E"-#+ s,a selectat nivelul ") E#-#+ s,a selectat nivelul #) E!-#+ s,a selectat nivelul !. 'elector nivel din e/teriorul liftului A"+ A#+ A"& A"-#+ s,a selectat la nivelul ") A#-#+ s,a selectat la nivelul #) A!-#+ s,a selectat la nivelul !) Se!nale de iesire Afisa( directia de deplasare sus+ '-#+ liftul urca) Afisa( directia de deplasare (os+ *-#+ liftul co.oara)

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

Afisa( nivel N"+ N#+ N!& N"-#+ liftul este la nivelul ") N#-#+ liftul este la nivelul #) N!-#+ liftul este la nivelul !)
E%plicarea si!ularii proiectului Test3ench& lift4test.t.5 O.s 'tare 0' * N! N# N"1

Reseta Auto atul 0RE'ET-#1 -6 liftul se afla in starea '#0""""#1 7 N"-8#8+ liftul se afla la nivelul " 0parter1 9 2aca se che a liftul din afara ca.inei de la nivelul # si nivelul ! in acelasi ti p + adica A#-8#8 and A!-8#8 and '%-8#8 and 'P-8"8 atunci se trece in starea ': 0#""""1 7 '-8#8+ liftul urca 2aca a a(uns la nivelul #+ 'N#-8#8 atunci se a(unge in starea '!0"""#"1 7 N#-8#8+ liftul se afla la nivelul # 9 2aca cineva urca cu liftul de la nivelul # la nivelul !+ adica E"-8"8 and E#-8"8 and E!-8#8 and '%-8#8 and 'P-8#8 atunci se trece in starea '; 0#""""1 7 '-8#8+ liftul urca 2aca a a(uns la nivelul !+ 'N!-8#8 atunci se a(unge in starea '<0""""#1 7 N!-8#8+ liftul se afla la nivelul ! 9 2aca se che a liftul din afara ca.inei de la nivelul "+ adica A"-8#8 and A#-8"8 and '%-8#8 and 'P-8"8 atunci se trece in starea '= 0"#"""1 7 *-8#8+ liftul co.oara 2aca a a(uns la nivelul "+ 'N"-8#8 atunci se a(unge in starea '#0""""#1 7

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

N"-8#8+ liftul se afla la nivelul "

Sinteza circuitului

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

&'E(& ) *odul sursa


li.rar> IEEE) use IEEE.'T24?O@IC4##A:.A??) use IEEE.'T24?O@IC4ARITB.A??) use IEEE.'T24?O@IC4%N'I@NE2.A??) ,,,, %nco ent the follo5ing li.rar> declaration if instantiating ,,,, an> Cilin/ pri itives in this code. ,,li.rar> %NI'IM) ,,use %NI'IM.DCo ponents.all) entit> lift is Port 0 C?E & in 'T24?O@IC) RE'ET & in 'T24?O@IC) A! & in 'T24?O@IC) A# & in 'T24?O@IC) A" & in 'T24?O@IC) E! & in 'T24?O@IC) E# & in 'T24?O@IC) E" & in 'T24?O@IC) 'N! & in 'T24?O@IC) 'N# & in 'T24?O@IC) 'N" & in 'T24?O@IC) '% & in 'T24?O@IC) 'P & in 'T24?O@IC) N! & out 'T24?O@IC) N# & out 'T24?O@IC) N" & out 'T24?O@IC) ' & out 'T24?O@IC) * & out 'T24?O@IC1) end lift) architecture 3ehavioral of lift is TFPE 'TATE4TFPE I' 0'#+'!+'<+':+'G+'A+';+'=+'H1) 'I@NA? C%RRENT4'TATE+ NECT4'TATE & 'TATE4TFPE) 'I@NA? NECT4N!+NECT4N#+NECT4N"+NECT4'+ NECT4* & 'T24?O@IC) 'I@NA? O & 'T24?O@IC4DECTOR 0: 2OINTO "1) .egin ,, Proces pentru sectiunea co .inationala

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

PROCE'' 0C%RRENT4'TATE+A!+A#+A"+E!+E#+E"+'N!+'N#+'N"+'%+'P+O1 3E@IN CA'E C%RRENT4'TATE I' IBEN '# -6 IF 000A#-J#J AN2 A!-J"J1OR0A#-J#J AN2 A!-J#J11AN2 0'%-J#J1 AN2 0'P-J"J11 OR 0E"-J"J AN2 E#-J#J AN2 E!-J"J AN2 '%-J#J AN2 'P-J#J1 TBEN O K- L#""""L) NECT4'TATEK-':) E?'E IF 00A!-J#J AN2 A#-J"J AN2 '%-J#J AN2 'P-J"J11 OR 0E"-J"J AN2 E#-J"J AN2 E!-J#J AN2 '%-J#J AN2 'P-J#J1 TBEN O K- L#""""L) NECT4'TATEK-'G) E?'E O K- L""""#L) NECT4'TATEK-'#) EN2 IF) EN2 IF) IBEN '! -6 IF 000A"-J#J AN2 A!-J"J1OR0A"-J#J AN2 A!-J#J11AN2 0'%-J#J1 AN2 0'P-J"J11 OR 0E"-J#J AN2 E#-J"J AN2 E!-J"J AN2 '%-J#J AN2 'P-J#J1 TBEN O K- L"#"""L) NECT4'TATEK-'A) E?'E IF 00A!-J#J AN2 A"-J"J AN2 '%-J#J AN2 'P-J"J11 OR 0E"-J"J AN2 E#-J"J AN2 E!-J#J AN2 '%-J#J AN2 'P-J#J1 TBEN O K- L#""""L) NECT4'TATEK-';) E?'E O K- L"""#"L) NECT4'TATEK-'!) EN2 IF) EN2 IF) IBEN '< -6 IF 000A"-J#J AN2 A#-J"J1OR0A"-J#J AN2 A#-J#J11AN2 0'%-J#J1 AN2 0'P-J"J11 OR 0E"-J#J AN2 E#-J"J AN2 E!-J"J AN2 '%-J#J AN2 'P-J#J1 TBEN O K- L"#"""L) NECT4'TATEK-'=) E?'E IF 00A#-J#J AN2 A"-J"J AN2 '%-J#J AN2 'P-J"J11 OR 0E"-J"J AN2 E#-J#J AN2 E!-J"J AN2 '%-J#J AN2 'P-J#J1 TBEN O K- L"#"""L)

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

NECT4'TATEK-'H) E?'E O K- L""#""L) NECT4'TATEK-'<) EN2 IF) EN2 IF) IBEN ': -6 IF 0'N#-J#J1 TBEN O K- L"""#"L) NECT4'TATEK-'!) E?'E O K- L#""""L) NECT4'TATEK-':) EN2 IF) IBEN 'G -6 IF 0'N!-J#J1 TBEN O K- L""#""L) NECT4'TATEK-'<) E?'E O K- L#""""L) NECT4'TATEK-'G) EN2 IF) IBEN 'A -6 IF 0'N"-J#J1 TBEN O K- L""""#L) NECT4'TATEK-'#) E?'E O K- L"#"""L) NECT4'TATEK-':) EN2 IF) IBEN '; -6 IF 0'N!-J#J1 TBEN O K- L""#""L) NECT4'TATEK-'<) E?'E O K- L#""""L) NECT4'TATEK-';) EN2 IF) IBEN '= -6 IF 0'N"-J#J1 TBEN O K- L""""#L) NECT4'TATEK-'#) E?'E

Neagoe Irinel Flavius digitale

Tehnici de descriere si proiectare a siste elor

O K- L"#"""L) NECT4'TATEK-'=) EN2 IF) IBEN 'H -6 IF 0'N#-J#J1 TBEN O K- L"""#"L) NECT4'TATEK-'!) E?'E O K- L"#"""L) NECT4'TATEK-'H) EN2 IF) EN2 CA'E) NECT4' K- O0:1) NECT4* K- O0<1) NECT4N! K- O0!1) NECT4N# K- O0#1) NECT4N" K- O0"1) EN2 PROCE'') ,, Proces pentru sectiunea secventiala PROCE'' 0C?E+ RE'ET+ NECT4'+NECT4*+NECT4N!+NECT4N#+NECT4N"1 CON'TANT 2ela> & Ti e &- !" ns) 3E@IN IF 0RE'ET-J#J1 TBEN C%RRENT4'TATEK-'# AFTER 2E?AF) ' K- J"J AFTER 2E?AF) * K- J"J AFTER 2E?AF) N! K- J"J AFTER 2E?AF) N# K- J"J AFTER 2E?AF) N" K- J#J AFTER 2E?AF) E?'IF 0C?E-J#J AN2 C?EJevent1 TBEN C%RRENT4'TATE K- NECT4'TATE AFTER 2E?AF) ' K- NECT4' AFTER 2E?AF) * K- NECT4* AFTER 2E?AF) N!K- NECT4N! AFTER 2E?AF) N# K- NECT4N# AFTER 2E?AF) N" K- NECT4N" AFTER 2E?AF) EN2 IF) EN2 PROCE'') end 3ehavioral)

S-ar putea să vă placă și