Sunteți pe pagina 1din 3

Un farmec trist si ne-nteles Puterea mea o leaga, Si cu nimic nu m-am ales Din viata mea intreaga.

E un luceafar rasarit Din negura uitarii, Dand orizon nemarginit Singuratatii marii. Ingalbenit ramane-n veci Si-i e aproape stinsul, Cand ale apei valuri reci Calatoresc cu dansul. Cu-atatea tainici rugaminti, Cu-atatea calde soapte, Cu-atatea lacrime fierbinti, Varsate zi si noapte, I te-ai rugat dorul nespus Din suflet sa-ti alunge, Dar el se-nalta tot mai sus Ca sa nu-l poti a!unge. Va ramanea necunoscut Si va luci departe Caci lumineaza din trecut Iubirii celei moarte. Si se aprinde pe-orizon Pustiu de mari si stepe Si a lui farmec monoton "-a-nvins far-a-l pricepe. #"i$ai Eminescu, Un farmec trist si ne-nteles% &. 'ranscrie, din strofa a treia, un cuvant utilizat cu sens denotativ si un cuvant utilizat cu sens conotativ. ( puncte ). *lcatuieste cate un enunt cu un sinonim si cu un antonim ale cuvantului subliniat in urmatorul vers +Si a lui farmec monoton+. ( puncte ,. -escrie urmatorul enunt, corectand greselile, indiferent de natura lor ( puncte Poetul, coplesit de iubirea care o considera fara speranta, ii ramane decat sa se resemneze, devenind constient de efemeritatea aspiratilor sale. (. Prezinta rolul stilistic al utilizarii timpurilor verbale perfect compus, respectiv, prezent si viitor, in legatura cu cele doua planuri poetice interior #al eului% si e.terior #al naturii%. ( puncte /. Precizeaza doua marci le.ico-gramaticale prin care se evidentiaza eul liric, in te.tul poetic dat. ( puncte 0. 'ranscrie din te.t doua versuri continand elemente ale imaginarului poetic eminescian, care sugereaza infinitul. ( puncte 1. E.plica semnificatia unei figuri de stil identificate in versurile +E un luceafar rasarit 2 Din negura uitarii+. ( puncte 3. Comenteaza, in 3-&4 randuri, cele trei strofe din final, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica si mi!loacele artistice. ( puncte 5. Prezinta semnificatia titlului, in relatie cu te.tul poeziei date. ( puncte &4. "otiveaza apartenenta poeziei date la curentul romantic, prin prezentarea a doua trasaturi e.istente in te.t. ( puncte

Subiectul I #(4 de puncte% &. 'ranscrierea cuvintelor, de e.emplu ramane - cu sens denotativ, ingalbenit - cu sens conotativ etc. #) p. 6 ) p.% ( puncte ). "entionarea corecta a unui sinonim #de e.emplu anost, banal, searbad etc.% si a unui antonim #de e.emplu variat, divers etc.% pentru cuvantul +monoton+ #& p. 6 & p.%7 alcatuirea corecta a celor doua enunturi #& p. 6 & p.%. ( puncte ,. Corectarea enuntului Poetului, coplesit de iubirea pe care o considera fara speranta, ii ramane doar #nu-i ramane decat% sa se resemneze, devenind constient de efemeritatea aspiratiilor sale. #&p. 6 &p. 6 &p. 6 &p.% ( puncte (. Prezentarea rolului stilistic al utilizarii timpurilor verbale precizate #de e.emplu verbele la perfect compus sugereaza efemeritatea conditiei umane, plasarea trairilor in trecut etc.7 verbele la prezent sau la viitor sugereaza eternitatea naturii, a luceafarului ca element al cosmicului etc.% ( puncte - prezentarea logica, argumentata, a rolului stilistic al utilizarii timpurilor verbale precizate7 respectarea normelor de e.primare corecta, de ortografie si de punctuatie - ( p.7 - prezentarea partiala a rolului stilistic al utilizarii unuia dintre timpurile verbale precizate7 abateri minore de la normele de e.primare corecta, de ortografie si2 sau de punctuatie - ) p.7 - simpla mentionare a unui aspect corespunzator cerintei7 unele abateri de la normele de e.primare corecta, de ortografie si2 sau de punctuatie - & p. /. "arci le.ico-gramaticale - de e.emplu verb la persoana I singular #+m-am ales+%, pronume refle.ive si pronume personale la persoana I singular #+m-+% si la persoana a II-a singular #+te-8+,-ti+%, ad!ective posesive #+mea+% etc. #) p.6 ) p.% ( puncte 0. De e.emplu +Dand orizon nemarginit2 Singuratatii marii+, Si se aprinde pe-orizon2 Pustiu de mari si stepe+ etc. #) p. 6 ) p.% ( puncte 1. E.plicarea semnificatiei unei figuri de stil corect identificate in versurile date - de e.emplu metafora +negura uitarii+ sugereaza analogia dintre o insusire omeneasca #+uitare+% si un fenomen al naturii #+negura+%, ambele avand ca element comun de semnificatie intunericul, lipsa formei7 metafora, ce presupune o comparatie subinteleasa #uitarea ca o negura%, valorifica sensul figurat al cuvintelor asociate etc. ( puncte - e.plicatia logica, argumentata, a semnificatiei unei figuri de stil corect identificate in versurile date7 respectarea normelor de e.primare corecta, de ortografie si de punctuatie - ( p.7 - e.plicatia partiala a semnificatiei unei figuri de stil corect identificate in versurile date7 abateri minore de la normele de e.primare corecta, de ortografie si2 sau de punctuatie - ) p.7 - identificarea corecta a figurii de stil, fara incercare de e.plicare a semnificatiei - & p. 3. Comentarea versurilor, prin evidentierea relatiei dintre idee si mi!loacele artistice #de e.emplu cele trei strofe sustin meditatia asupra iubirii pierdute2 asupra imposibilitatii atingerii idealului, respectiv, asupra efemeritatii sentimentelor si a conditiei umane, in antiteza cu eternitatea naturii7 antiteza intre categoria aproapelui - a departelui7 limba!ul metaforic7 personificarea, epitetul7 versificatia etc.% ( puncte - comentarea versurilor, prin sublinierea relatiei dintre fondul de idei si mi!loacele artistice7 respectarea normelor de e.primare corecta, de ortografie si de punctuatie7 incadrarea in limita de spatiu precizata - ( p.7 - comentarea versurilor doar prin prezentarea selectiva a mi!loacelor artistice sau a fondului de idei, fara sublinierea relatiei dintre ele7 abateri minore de la normele de e.primare corecta, de ortografie si2 sau de punctuatie - ) p.7 - incercarea de comentare, fara valorificarea convingatoare a te.tului poetic7 unele abateri de la normele de e.primare corecta, de ortografie si2 sau de punctuatie - & p. 5. Prezentarea semnificatiei titlului #de e.emplu titlul sugereaza nostalgia, reveria7 prefigureaza caracterul meditativ si tonul elegiac al discursului liric7 structura poetica cu dublu epitet este reluata in incipitul te.tului poetic7 repetarea substantivului +un farmec+ la inceputul si la sfarsitul discursului poetic, dar cu alti determinanti, sugereaza meditatia asupra iubirii pierdute2 asupra aspiratiei spre ideal si starea de visare etc.% ( puncte - prezentarea logica, argumentata, a semnificatiei titlului, in relatie cu te.tul poeziei7 respectarea normelor de e.primare corecta, de ortografie si de punctuatie - ( p.7 - prezentarea partial argumentata a semnificatiei titlului, cu trimiteri insuficiente la te.tul poeziei7 abateri minore de la normele de e.primare corecta, de ortografie si2 sau de punctuatie - ) p.7 - incercarea de e.plicare a semnificatiei titlului, fara trimiteri la te.tul poeziei7 unele abateri de la normele de e.primare corecta, de ortografie si2 sau de punctuatie - & p. &4. "otivarea apartenentei poeziei la curentul romantic, prin prezentarea a doua trasaturi e.istente in te.tul dat #de e.emplu melancolia, singuratatea, visarea2 reveria, contemplatia, primatul sentimentului, retorismul

discursului liric7 poezia este construita pe antiteza dintre trecut2 amintirea iubirii si prezent2 singuratate etc.% ( puncte - motivarea apartenentei poeziei la curentul romantic, prin prezentarea a doua trasaturi e.istente in te.tul dat7 utilizarea mi!loacelor lingvistice adecvate e.primarii unei aprecieri, ca si a unor structuri, conectori sau te$nici argumentative - ( p.7 - motivarea apartenentei poeziei la curentul romantic, prin prezentarea unei trasaturi e.istente in te.tul dat7 utilizarea unor mi!loace lingvistice adecvate e.primarii unei aprecieri - ) p.7 - simpla mentionare a &-) trasaturi ale romantismului, fara incercare de motivare7 absenta mi!loacelor lingvistice adecvate e.primarii unei aprecieri - & p