Sunteți pe pagina 1din 2

� *�n cazul subiectului II, unde o s� ai o cerin?

� pe baza unui fragment de text


epic/liric/dramatic, trebuie s� te �ncadrezi �n limita de spa?iu. O s� �?i dau mai
multe exemple pentru a �n?elege mai bine care este modul de abordare.

1. Perspectiva narativ� �

2. Curente literare (umanism, iluminism, romantism, simbolism, realism, modernism,


tradi?ionalism ?i postmodernism)

3. Valorile stilistice ale p�r?ilor de vorbire �

- Valorile expresive ale substantivului, adjectivului, pronumelui, verbului,


adverbului ?i interjec?iei;

- Valorile expresive ale modurilor ?i timpurilor verbale

4. Rolul didascaliilor (nota?iile autorului �ntr-un text dramatic)

5. Identificarea ?i rolul figurilor de stil

6. Rolul semnelor de ortografie la nivel grafic ?i stilistic (apostroful, cratima,


punctul, virgula)

7. Rolul semnelor de punctua?ie la nivel grafic ?i stilistic (cratima, linia de


dialog, semnul exclam�rii, semnul �ntreb�rii, ghilimelele, parantezele, linia de
pauz�, punctul, virgula, punctul ?i virgula, dou� puncte ?i punctele de suspensie)

8. Genurile literare -defini?ie, tr�s�turi, specii- (epic, liric ?i dramatic)

9. Motive literare

10. Rolul modurilor de expunere

11. Tipuri de comic

________________________________

Exemple:

Rolul stilistic al verbelor la timpul imperfect


68 cuvinte

� Poezia �La-nceputul serilor� de Nichita St�nescu reprezint� o oper� a genului


liric, care impresioneaz� prin tema iubirii ?i a timpului ireversibil,
conturate/sus?inute de motivele literare: �lini?tea�, �nop?ile� ?i �lumina�. Eul
liric ilustreaz� fericirea sa oferit� de dragoste, prin verbele la timpul
imperfect: �sf�r?eam�, �inventam�, �se-verzeau�, �ne bronzam�, care au rolul de a
marca rememorarea unor clipe minunate tr�ite �n sentimentul de dragoste, care
st�rnesc nostalgie �n sufletul eului.

1. �ncerci s� identifici verbele la timpul imperfect ?i s� ai cel pu?in 3 exemple.

2. �ncerci s� identifici tema ?i motivele literare.

3. Legi rolul verbelor de tem� ?i motive ?i concepi, astfel, un context frumos.

___________________________________

Comenteaza, in minimum 50 de cuvinte, textul urm�tor, eviden?iind doua motive


literare
85 cuvinte

� Poezia ��ntuneric� de Mircea Iv�nescu reprezint� o oper� �a genului liric, care


impresioneaz� prin tema iubirii, conturat�/sus?inut� de motivele literare:
�noapte�, �fulgere�, ploaia, ?oseaua ?i �satul�. Motivele literare contureaz�
cadrul natural. Motivul nop?ii indic� misterul poeziei, totul petrec�ndu-se �n
�ntuneric, dar prin motivul fulgerului, care realizeaz� ?i o imagine vizual�, cei
doi �ndr�gosti?i �?i pot vedea drumul datorit� luminii acestuia. Textul liric are
un caracter confesiv datorit� m�rcilor subiectivit�?ii, precum formele verbale ?i
pronominale la persoana I, singular ?i plural: �am mers�, �eram�, �eu�, �ne-�. �

________________________

Comenteaza, in minimum 50 de cuvinte, textul urm�tor, eviden?iind rela?ia dintre


ideea poetic� ?i mijloacele artistice
**INTRODUCEREA - prezentarea temei ?i motivelor:
� �Poezia �Cenu?a vis�rilor� de Tudor Arghezi reprezint� o oper� deosebit� a
genului liric, care impresioneaz� prin tema mor?ii ?i a condi?iei umane,
conturat�/sus?inut� de motivele literare: �cenu?a�, �?�r�na�, �p�m�ntul�, �cerul� ?
i visele.

**CUPRINS - prezentarea m�rcilor subiectivit�?ii:


� �Textul liric are un caracter confesiv datorit� m�rcilor lexico-gramaticale ale
subiectivit�?ii: forma proniminal� la persoana I, plural: �noi�, �M-� ?i adjectivul
pronominal posesiv �noastre�.

**CUPRINS - prezentarea ideii poetice:


� � Prin tem� ?i motive eul liric �?i exprim� g�ndurile, ideile ?i sentimentele cu
privire la condi?ia oamenilor, fiind realizat� astfel ideea poetic�.

**CUPRINS - prezentarea procedeelor artistice: (s� le nume?ti ?i c� comentezi pu?in


una din ele; eu ?i-am dat mai multe exemple ?i tu alegi)
� �La nivel stilistic, procedeele artistice au rolul de a accentua ?i sugera ideea
poetic�, prin metaforele �Cenu�a vis�rilor�, �Ora�ele-s bulg�ri �i gheme�,
�pulberea moart�, ���r�na vis�rii�, personific�rile �v�ntul (�) geme�, �larve cer?
ind ad�post�, iar acestea contureaz� de asemenea ?i imagini artistice sugestive.

**CUPRINS - comentarea unei figuri de stil sau a unei imagini artistice:


� �Metafora �larve cer?ind ad�post� indic� condi?ia omului-larv�, care �n via?� se
chinuie pentru a-?i g�si rostul, t�r�ndu-se pe p�m�nt, departe de cele mai �nalte
vise din sufletul s�u.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �sau

� �Imaginea vizual� �P�m�ntul e-o moar� de�art� ilustreaz� imaginea p�m�ntului �n


viziunea eului liric, pentru care acesta este pustiu, de?art ?i lipsit de orice
�n�l?are spiritual� sau intelectual�.

**�NCHEIEREA - concluzionarea rela?iei dintre idee ?i procedee:


� �A?adar, ideea poetic� reprezentat� de tem� ?i motivele literare, �mpreun� cu
procedeele artistice, contureaz� viziunea dur� a eului liric, accentuat� �n versul
alb din final, cu rol de concluzie: ���r�na vis�rii ce-a fost�.

(!!) Mai multe informa?ii o s� g�se?ti �n cuelgerile de specialitate pe care le


g�se?ti �n libr�rii sau online!

Cite?te mai multe pe Brainly.ro - https://brainly.ro/tema/6090205#readmore