Sunteți pe pagina 1din 2

Copyright www.ReferateOnline.

com Cel mai complet site cu referate Platon "Republica" Mitul lui Gyges Dialogul "Republica" este e emplar !n ceea ce pri"e#te teoria lui Platon $espre stat #i $espre i$eea $e $reptate. Republica sau Politeia nu !nseamn%& la Platon& stat& ci forma $e gu"ernare. Principala componenta a $ialogului este cea social' e$ucati"%. (n "Cu")nt pre"enitor" la acest $ialog& Constantin *oica scrie+ "Cine nu "rea sau nu e !n stare s% slu,easc% cetatea $ep%#in$' o& s' o slu,easc% integr)n$u' se !n ea". -emele mari ale $ialogului sunt+ $reptatea #i ne$reptatea& necesitatea moral% pentru stat #i pentru in$i"i$ $e a'#i !ntocmi "ia.a $up% $reptate& precum #i principiul bunei r)n$uieli a societ%.ii. Platon "e$e statul ca pe o persoan% moral% #i "a ar%ta natura #i efectele ime$iate ale $rept%.ii+ statul !n care $omne#te i$eea $e $reptate /"irtute0 e fericit& reciproca fiin$ a$e"%rat%. Dialogul se $eschi$e tocmai cu $iscu.ia $espre i$eea $e $reptate /c%r.ile 1 #i 11 0. 2ocrate $iscut% cu cei patru interlocutori& printre care Glaucon #i 3$eimantos& fra.ii lui Palton& $espre ce este & sau ce poate fi& $reptatea. Platon are aici !n "e$ere !ntemeierea statului i$eal #i con$i.iile !n care un astfel $e stat este posibil& a,ung)n$ la conclu4ia c%& pentru a putea e ista& statul trebuie s% fie cl%$it pe i$eea $e $reptate. C)n$ 2ocrate ri$ic% i$eea "Ce este $reptatea 5"& pe el !l interesea4% ce este $reptatea !n ea !ns%#i& iar nu ce este !n raport cu altce"a. 2unt oferite mai multe $efini.ii+ $reptatea este !n$atorirea $e a spune a$e"%rul6 $reptatea este $reptul celui mai tare6 a ace ne$reptatea e mai bine $ec)t a o suferi6 $reptatea !nseamn% a !napoia cui"a un lucru pe care l'ai !mprumutat $e la el. 2ocrate obiectea4% !n acest ca4 #i spune c% nu se pot !napoia armele unui om care& !ntre timp& a !nnebunit #i nici a'i spune a$e"%rul $espre starea sa nu este $rept. O ultim% $efini.ie a $rept%.ii este aceea c% ar folosi celui mai tare& a#a' 4isa $efini.ie mercantil% a $rept%.ii. *emul.umit $e multiplu& at)ta "reme c)t el "rea unul singur& 2ocrate conchi$e+ "*u m' am ales cu nimic $in con"orbirea aceasta". (n acest fel se !nchi$e Cartea 1. Cartea a 11'a continu% tema $rept%.ii #i "orbe#te $espre na#terea statului pe ba4a i$eii $e $reptate. 3ici apare #i mitul lui Gyges& sinteti4at !n final. Platon se !ntreab% acum $ac% este s% fii mai bine $rept $ec)t ne$rept& r%spunsul urm)n$ $ou% e treme+ egoismul absolut /Glaucon #i 3$eimantos0 sau $reptatea #i binele ca form% $e con$uit% /2ocrate0. Glaucon afirm%+ "Conform cu natura& a s%")r#i ne$reptate e un bine& a o suferi e un r%u. Dac% e ist% cine"a care e $rept& e a#a numai $in necesitate& #i nu $e bun% "oie". 3ceea#i p%rere o !mp%rt%#e#te #i 3$eimantos& ca ne$reptatea fiin$ un bine& iar $reptatea un r%u. 7a pro"ocarea celor $oi $e a le ar%ta cum $e $reptatea e un bine& iar ne$reptatea un r%u& 2ocrate le r%spun$e+ "Plec)n$ $e la i$eea c% $reptatea se g%se#te !ntr' un stat ca #i !ntr' un om& "om cerceta mai !nt)i care e natura $rept%.ii in stat& apoi "om stu$ia' o !n fiecare om #i "om primi $e bun !n mic /om0 ceea ce am "%4ut !n mare /stat0. (n acest fel !ncepe la Palton na#terea statului. *emul.umit $e r%spunsurile primite& 2ocrate "a $efini $reptatea astfel+ "Dreptatea !nseamn% ca fiecare om s% se ocupe !n stat cu acea singur% meserie pentru care a fost preg%tit& a$ic% fiecare meserie& ca s% poat% fi bine !n$eplinit%& "a fi ocupa.ia singur% a celui ce o !n"a.% #i o practic%. 2ocrate spune foarte clar& !ntr' un e emplu& c% nu se poate ca un ci4mar s% a,ung% filo4of& iar la Platon filo4of !nseamn% con$uc%tor. 2ensul este a#a$ar c% un stat este $rept atunci & #i $oar atunci& c)n$ filo4ofii a,ung regi sau regii a,ung filo4ofi. Dup% $efini.iile oferite $e Glaucon #i 3$eimantos se intercalea4% mitul lui Gyges. Mitul e o pro"ocare a lui Glaucon& el nu repre4int% po4i.ia lui 2ocrate& put)n$ fi re$us la trei i$ei+ esen.a omului este ne$reptatea6 nimeni nu e $rept $e bun%"oie& ci e $oar silit6 acela care face $reptatea o face $in neputin.a $e a s%")r#i ne$rept%.i. 2ocrate "a $emonta aceste argumente& rea$uc)n$ $reptatea la faptul ei $e a fi una& a$ic% esen.ial%. Dreptatea se poate manifesta !ntr' un mo$ multiplu& $ar acest fapt nu alterea4% unicitatea ei. Mitul lui Gyges este construit tocmai pentru a $emonstra te4a pe care 2ocrate o

sus.ine. Pentru el $reptatea se manifest% in$iferent $e constr)ngerile e terioare& practicarea ei fiin$ sinonim% "irtu.ii. Punctul $e "e$ere opus apar.ine lui Glaucon& $ar numai ca prete t pentru ra.ionamentului socratic.

Platon Copyright www.ReferateOnline.com Cel mai complet site cu referate