Sunteți pe pagina 1din 18

CONTABILITATEA

Un sistem informational care cuantifica, prelucreaza si comunica(transmite) informatii financiare despre o entitate economica identificata. Ca stiinta se bazeaza pe un sistem de concepte, principii,norme si procedee specifice Este o tehnica de lucru cu ajutorul careia sunt elaborate la nivelul entitatilor asa numitele situatii financiare (bilant,cont de rezultate).

BUNURI ECONOMICE=DREPTURI+OBLIGATII BUNURI ECONOMICE=CAPITALURI PROPRII+DATORII PATRIMONIUL-OBIECT DE STUDIU AL CONTABILITATII -Obiectul de studiu il constituie reflectarea in expresie baneasca a patrimoniului aflat in gestiunea intreprinderilor respectiv a micarii si transformarii acesteia,urmarea operatiilor ce au loc la nivelul firmei. Patrimoniul este obiectul de studiu si campul de studiu al contabilitatii. a)Contabilitatea reflecta in expresie baneasca patrimoniul. b)Contabilitatea studiaza modul in care se asigura gestiunea si integritatea patrimoniului. c)Contabilitatea pune la dispozitie date pentru luarea unor decizii viitoare privind patrimoniul firmei. d)Contabilitatea studiaza echilibrul intern al patrimoniului. Exista mai multe conceptii privind patrimoniul: Conceptia juridica potrivit careia contabilitatea studiaza existenta, starea la un moment dat a patrimoniului dar si miscarile si transformarile ce au loc in acestea datorita operatiilor ce se deruleaza in firma. Conceptia economica potrivit careia se studiaza si furnizeaza informatii privind averea firmei. Conceptia financiara potrivit careia se studiaza existenta si starea resurselor economice precum si transformarile ce au loc in acestea.

in concluzie, patrimoniul este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce apartin unei persoane fizice sau unei persoane juridice(firma).La nivelul unei organizatii, patrimoniul este format din 2 parti: A)Active patrimoniale se traduce prin ceea ce poseda titularul de patrimoniu-bunuri sau obiecte devenite drepturi de proprietate.Sunt cuprinse si drepturile de creanta. b)Pasive patrimoniale reprezinta obligatii fata de actionari, proprietari si fata de terte persoane.

METODA CONTABILITATII Principiul partidei duble Principiile operationale Contabilitatea in vederea atingerii obiectivelor conform metodei de cercetare apeleaza la 3 procedee specifice: -bilant -cont -balanta de verificare Bilantul este prima situatie financiara intocmita de intreprindere la un moment dat si depusa la organele de drept.El reflecta practic patrimoniul intreprinderii la un moment dat. Utilizari permanente-resurse permanente=resurse temporale-utilizari temporale PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE CONTABILTATII sunt grupate in 4 mari categorii: A)Principiile inregistrarii operatiilor financiare Principiul inregistrarii complete si continue =sunt inregistrate toate tranzactiile ce au loc in intreprinderi Principiul uniformitatii inregistrarii contabile =toate intreprinderile folosesc pentru inregistrarea in contabilitate asa numitele registre de evidenta contabila Documentarea inregistrarii contabile =toate inregistrarile se fac numai pe baza de documente justificative

B)Principiile partidei duble Principiul dublei reprezentari =in permanenta sunt inregistrate operatii care produc modificari in activele si pasivele intreprinderii. Principiul dublei inregistrari =elementele patrimoniului de activ si pasiv se afla intr-o continua miscare la nivelul intreprinderii mentionandu-se echilibrul,egalitatea total activ=total pasiv. Principiul inregistrarii sintetice si analitice =structurile patrimoniale de activ si pasiv apar inregistrate in conturi sintetice care la randul lor pot fi detaliate in conturi analitice

C)Principiile operationale Principiul inregistrarii cronologice =inregistrarile tranzactiilor in succesiunea lor in timp Principiul inregistrarii sintetice si analitice Principii privind evaluarea activelor si pasivelor Permanenta metodelor contabile Principiul noncompensarii =nu se compenseaza active cu pasive Principiul independentei exercitiului financiar

Principii sau caracteristici privind calitatea informatiilor Standardul international de contabilitate nr1 releva caracteristice ce trebuie indeplinite de catre datele din situatiile financiare: -inteligibilitatea=intelegere usoara de catre utilizator -relevanta=informatia care influenteaza deciziile firmei -credibilitatea=date fara eroi care reflecta corect tranzactiile economico-financiare -comparabilitatea BILANTUL CONTABIL SAU SITUATIA PATRIMONIULUI Bilantul este procedeul metodei contabilitatii prin care se prezinta simultan ordonat si sintetic situatia patrimoniului.El reprezinta prima situatie financiara pe care o intocmeste firma denumita si situatia patrimoniului.Se prezinta practic ca un tablou in care sunt expuse valoric activele asa numite bunuri si mijloace imobilizate fixe sau circulare si sursele de provenienta a acestora-pasivele. Bilantul se intocmeste prin preluarea sumelor din conturile de evidenta contabile, se intocmeste la sfarsitul unei anumite perioade de aceea el prezinta patrimoniul adica activele si pasivele la un moment dat. Rolul bilantului este acela de a prezenta patrimoniul firmei sub dublul sau aspect.Are un rol important prin functiile lor: -functia de reflectare a patrimoniului firmei -functia de control a modului de utilizare a patrimoniului

STRUCTURI BILANTIERE DE ACTIV Activul bilantului reprezinta ansamblul de bunuri, drepturi si valori ce se afla in posesia unei entitati. Structura activului in bilant are la baza 2 criterii: a)viteza de rotatie a activelor-modul de valorificare a acestora(activele care se consuma in totalitate la prima lor utilizare) b)criteriul lichiditatii-capacitatea activelor de a se transforma in bani Avand in vedere cele 2 criterii in activul bilantului se disting urmatoarele categorii: Active imobilizate sunt reprezentate de acele bunuri imobile care se valorifica in mod treptat pe parcursul mai multor circuite economice deci sunt caracterizate prin durabilitatea lor in firma.Activele participa la mai multe cicluri de exploatare, nu se consuma in intregime la prima lor utilizare.Sunt diferentiate 3 categorii de active: Imobilizari necorporale-sunt reprezentate de acele active care nu imbraca fizic forma de bunuri materiale.Sunt reprezentate de urmatoarele categorii: a)cheltuielile de constituire: cheltuiala cu infiintarea firmei,cheltuieli de dezvoltare si altele b)cheltuieli de cercetare-dezvoltare c)cheltuieli pentru cumparare de concesiuni,licenta,brevete d)fondul comercial-cheltuieli pe care le efectueaza firma pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate Imobilizari corporale se prezinta sub forma unor bunuri care au un continut material corporal.Potrivit reglementarilor contabile internationale si din tara noastra in structura imobilizarilor corporale sunt cuprinse urmatoarele categorii: -terenuri care nu sunt supuse amortizarii -amenajarile de terenuri respectiv cheltuielile si investitiile efectuate de firma -constructiile respectiv cladirile cumparate de intreprinderi de la terte persoane sau obisnuite din productie proprie -instalatiile tehnice,mijloacele de transport,animalele de munca,plantatiile care au intrat in rol -alte imobilizari corporale sub forma mobilierului,aparaturile birotice,echipamente de protectie Imobilizari corporale in curs de protectie(incepute sau terminate) Imobilizari financiare sunt numite si investitii financiare pe termen lung.Cele mai intalnite categorii reprezinte titlurile de valoare sub forma de actiuno cumparate de la alte firme.

Activele circulante reprezinta bunuri si valori care sunt utilizate pe o perioada scurta(pana intrun an) si se dau in intreaga lume in consum participand la un singur circuit economic.Stocurile de materii prime,marfuri,materiale consumabile si stocurile de produse finite,ambalajele nefolosibile,animalele care se sacrifica.O categorie distincta regasita in activul bilantului o reprezinta creantele firmei pentru bunuri vandute si pentru servicii prestate.In contabilitate acele firme care au beneficiat de bunuri sau servicii de la alte firme fara sa dea un echivalent corespunzator se numesc DEBITORI.Tot in activele circulante se regasesc disponibilitatile banesti si anume: -disponibilitati la banci reprezinta sumele din conturile bancare deschise de firma in lei si devize -disponibilitati in casieria firmei reprezinta sumele aflate in casa in lei si devize cu ajutorul carora se fac plati operative in limita unor plafoane stabilite de BNR -acreditive reprezinta sumele rezervate intr-un cont distinct la banca la disponibilitatile unor furnizori fata de care se fac plati pe masura efectuarii livrarilor de bunuri sau prestarii de servicii. Activele de regularizare cea mai reprezentativa categorie sunt cheltuielile inregistrate in avans efectuate cu abonamente,chirii,prime de asigurari.

STRUCTURI BILANTIERE DE PASIV Pasivul evidentiaza modul de finantare adica de dobandire a mijloacelor economice regasite in activ si sustinerea financiara a acestora.Din punct de vedere exista urmatoarele 4 categorii de surse de finantare: -capitalurile si rezervele reprezinta sursele de finantare stabile de care dispune firma.Este formata din asa numitele capitaluri permanente: Capitalul social reprezinta aporturile in bani si natura aduse de catre fondatori subscris si varsat,trecut in proprietatea firmei.Se inregistreaza in contabilitate in momentul infiintarii firmei el fiind constituit din fractiuni denumite parti sociale sau actiuni la ESA-uri.Valoarea initiala a actiunilor inregistrate in contabilitate este cea conform actului constitutiv si se numeste valoare nominala. Primele legate de capital reprezinta surse generate de operatiunile de crestere a capitalului social:cresterea prin emiterea de noi actiuni situatie in care apar primele de emisiuni,aducerea de noi aporturi in bani si bunuri, apar primele de aporturi. Rezervele din reevaluarea activelor reprezinta sumele rezultate in urma reevaluarii periodice in special a mijloacelor fixe si a terenurilor. Rezervele propriu zise constituite pe seama profitului inregistrate de firma:rezervele legale,statutare si altele. Rezultatul reportat adica profitul nerepartizat din anii precedenti Rezultatul exercitiului ca diferenta la sfarsitul anului intre venituri si cheltuieli.

-provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reprezinta datorii de intreprinderi constituite de regula la sfarsitul exercitiului financiar pe seama cheltuielilor.Cele mai intalnite sunt provizioanele pentru litigii,pentru garantii acordate clientilor si altele. -datorii sau obligatii fata de terte persoane denumite surse atrase sau surse straine sunt reprezentate de sume puse la dispozitia firmei de catre alte intreprinderi Datoriile comerciale adica acele datorii ale intreprinderii fata de furnizorii sai.In contabilitate notiunea de furnizori desemneaza asadar datoriile intreprinderilor echivalente cu bunurile primite,lucrarile si serviciile prestate de tert.

Datoriile fata de banci denumite credite pe termen lung-acestea sunt garantate de firma prin activele sale si in momentul contractarilor pentru firme sunt purtatoare de dobanzi. Datoriile fiscale formate din impozite si taxe Datoriile salariale(salariile si alte drepturi) Datoriile sociale(fata de bugetul asigurarilor sociale) contributiile la fondul de somaj,sanatate etc -pasivele de regularizare reprezinta venituri care nu se incorporeaza in exercitiul financiar curent;sunt inserate provizoriu in bilant urmand a fi inregistrate in conturile de venituri in exercitiul financiar urmator asadar este vorba de venituri inregistrate in avans adica sume incasate in cursul exercitiului financiar pentru unele servicii care vor fi prestate in exercitiul financiar urmator cand sunt recunoscute in venituri. TIPURI DE MODIFICARI IN ACTIVUL SI PASIVUL BILANTULUI Activitatea desfasurata in orice intreprindere implica modificari atat in activul cat si in pasivul bilantului.Aceste modificari sunt determinate de operatiile economico-financiare(tranzactiile care au loc in activitatea firmei-cumpararea de bunuri,obtinerea de produse finite, vanzari de bunuri si servicii catre clienti,incasari si plati,plata salariilor,a impozitelor si taxelor,depuneri si ridicari de numerar). Oricat de diversificate sunt tranzactiile economico-financiare, tipurile de modificari sunt urmatoarele: -modificari in structura activelor-un element de activ creste iar alte elemente de activ scad cu aceeasi suma -modificari in structura pasivelor-un element de pasiv creste si concomitent si cu aceeasi suma un alt element de pasiv scade -modificari atat in active cat si in pasive in sensul cresterii -modificari atat in active cat si in pasive in sensul reducerii Contul de profit si pierdere denumit si cont de rezultate= cea de a doua situatie financiara intocmit de intreprindere.Este vorba de situatia financiara in care se regasesc veniturile,cheltuielile si rezultatele inregistrate de o intreprindere. Rezultatul obtinut de intreprindere reprezinta o sursa.El se regaseste in pasivul bilantului cu semnul +(profit) adica venituri mai mare decat cheltuieli sau cu semnul (pierdere) venituri mai mici decat cheltuieli.In bilant nu sunt inserate venituri si cheltuieli.Veniturile se identifica de regula cu cresteri ale beneficiilor sau descresteri ale datoriilor. Cea mai intalnita categorie de cheltuieli o formeaza cheltuielile pentru consum de materii prime si cheltuieli pentru prestari de servicii.In contul de profit si pierdere atat veniturile,cheltuielile si rezultatele sunt structurate pe 3 feluri de activitati: a)cheltuieli,venituri si rezultate din activitatea de exploatare-este vorba de activitatile principale,activitatile de baza a intreprinderilor-are venituri si cheltuieli de exploatare care conduc la un rezultat al activitatii de exploatare.

b)activitatea financiara-se regasesc venituri,cheltuieli si rezultat financiar c)venituri,cheltuieli si rezultate extraordinare-operatii intamplatoare. CONT-TEORIE SI MODEL PRIVIND CONTUL Spre deosebire de bilant care reflecta situatia elementelor de pasiv si activ in totalitatea lor, contul se refera numai la unul dintre aceste elemente patrimoniale cuprinse in bilant.Daca se citeste un cont vor fi observate situatia elementelor patrimoniale la un moment dat denumita situatie sau sold initial si deopotriva se vor observa si cresterile sau diminuarile determinate in elemente respectiv de catre operatiile economico-financiare La sfarsitul exercitiului financiar in contabilitatea firmei conturile sunt supuse operatiei de inchidere.Aceasta inseamna ca fiecarui cont i se va stabili un sold ce rezulta intre cresteri si micsorari.Soldurile din conturi sunt preluate in bilant. La inceputul exercitiului financiar activul si pasivul bilantului sunt descompuse in contabilitatea curenta sub forma de conturi. Urmatoarele elemente definesc structura contului si anume: -titlul contului care exprima elementele patrimoniului de activ sau pasiv a carui evidenta o tine -data inregistrarii-momentul cand are loc operatia inregistrata in cont -explicatia contului-este explicata operatia !!!!Partea stanga a contului este denumita debit iar partea dreapta este denumita credit. Sumele inscrise in creditul contului se numesc sume creditoare iar cele inscris in debit se numesc sume debitoare.A debita un cont inseamna a inregistra o suma in stanga contului.A credita un cont inseamna a inregistra o suma in dreapta contului. -rulajul contului reprezinta miscarile ce au loc pe debit sau pe credit de aceea avem rulaj debitor si respectiv rulaj creditor. -total sume debitoare;creditoareformat din existentul contului din bilant+rulajul debitor al contului -soldul contului reprezinta marimea la un moment dat al elementelor patrimoniale.Se stabileste ca diferenta intre total sume debitoare si total sume creditoare.Soldul unui cont imbraca urmatoarele forme: Sold debitor cand total sume debitoare sunt mai mari decat total sume creditoare Sold final creditor cand total sume creditoare mai mari decat total sume debitoare Sold balansat(sold 0) cand contul este inchis, total sume debitoare=total sume creditoare.

Cea mai importanta functie a contului este cea de inregistrare a operatiilor ce au avut loc si au fost consemnate in documentele primarului.Contul mai are si functia de control asupra integritatii patrimoniului.Informatiile din conturi sunt folosite pentru expertize,probe in justitie.

Cunoasterea regulilor de functionare a conturilor permite stabilirea precisa a partii de debit sau de credit unde urmeaza sa se inregistreze soldul initial cresterile sau micsorarile de elemente patrimoniale. Pentru aplicarea acestor reguli de functionare se porneste de la bilant.Existentul initial denumit si sold initial se regasesc si apoi sunt preluate din bilant.Cresterile sau micsorarile reprezinta practic operatiile,tranzactiile economico-financiare.Prin preluarea la inceputul perioadei a posturilor din bilant acestea devin conturi in contabilitatea firmei.Pentru fiecare postbilantier se deschide cate un cont sau mai multe conturi.La sfarsitul perioadei conturile se inchid iar soldurile acestora servesc pentru intocmirea unui nou bilant.Prima regula de functionare are in vedere inregistrarea existentului la inceputul perioadei.Enuntul acestei reguli este urmatorul:conturile de activ incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial al conturilor de activ.Regula se refera la activ si pasiv.Conturile de pasiv acestea incep prin a se credita si se crediteaza cu existentul initial si cu cresterile de pasiv.Conturile de activ se crediteaza cu micsorari de activ si intotdeauna au sold debitor sau 0.Conturile de pasiv se debiteaza cu micsorari de pasiv si intotdeauna au sold debitor sau 0.A doua regula de functionare are in vedere toate conturile de activ inregistrate in debitul lor intrarile,cresterile sau majorarile de active, iar toate conturile de pasiv inregistreaza in credit intrarile,cresterile,majorarile de pasiv.A treia regula de functionare are in vedere toate conturile de activ inregistrate in creditul lor micsorarile de active iar toate conturile de pasiv inregistrate in debitul lor micsorarile de pasiv.A patra regula are in vedere toate conturile de activ au sold final debitor sau 0 si opus toate conturile de pasiv au sold final debitor sau 0. A+X=P+X A-X=P-X A+X-X=P A=P-X+X PROFIT=VENIT(PROFIT)-CHELTUIELI CORESPONDENTA CONTURILOR Inregistrarea tranzactiilor in contabilitatea curenta se efectueaza cu cel putin 2 conturi fie de activ, fie de pasiv, fie unul de activ si celalalt de pasiv. Fiecare operatie economico-financiara determina o dubla modificare in bilant si va fi inregistrata in contabilitate in cel putin 2 conturi concomintent si cu aceeasi suma. Dubla inregistrare reprezinta asadar inregistrarea simultana, concomitenta si cu aceeasi suma a unei tranzactii economico-financiara in 2 conturi si anume: in debitul unui cont si respectiv creditul celuilalt cont, legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont stabilita cu ocazia inregistrarii tranzactiei in contabilitate poarta numele de corespondenta conturilor. Inregistrarea tranzactiilor in contabilitatea curenta se realizeaza prin analiza contabila efectuata pe baza de documente analiza care inseamna parcurgerea urmatoarelor etape: a)determinarea naturii operatiei pe baza documentului primar se stabileste continutul tranzactiei b)stabilirea modificarilor care se produc in bilant in urmarea tranzactiei c)identificarea conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia economicofinanciara

d)stabilirea in ce parte a contului urmeaza a se inregistra tranzactia e)stabilirea formulei contabile a egalitatii contabile: -mentioneaza practic contul care se debiteaza(cel din stanga semnului egal) si respectiv contul care se crediteaza(contul din dreapta egalitatii). Inregistrarile contabile efectuata eronat nu pot fi corectate prin stergerea sau taierea sumelor inregistrate in conturi si inscrierea apoi a sumelor corecte. Pentru acest lucru se recurge la formulele contabile de corectare denumite stornari. In practica exista 2 posibilitati de stornare: 1)stornare in negru care constau in anularea inregistrarilor efectuate anterior gresit prin inversarea conturilor corespondente din formula contabila si apoi intocmirea formulei contabile corecte 2)stornarea in rosu sau in chenar Ex:aprovizionare cu marfuri Marfuri=furnizori(corecta) (rosu)materii prime=furnizori 500(in chenar) DOCUMENTE CONTABILE Documentele contabile fac dovada pe de o parte a tuturor operatiilor ce s-au derulat in intreprindere iar de pe alta parte cu ajutorul lor se stabileste raspunderea materiala a acelor persoane cu atributii de gospodarie a patrimoniului. Exista 3 mari categorii de documente contabile asa cum este prevazut in nomenclatorul emis de catre Ministerul Finantelor Publice: a) Documente sau Piese Justificative b) Documentele de evidenta contabile(registre de contabilitate) c) Documentele de raportare financiara sau documente de sinteza(situatiile financiare) Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2008 prevede ca orice operatie economico-financiara se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarii in contabilitate. Acest document dobandeste astfel calitatea de document justificativ.

Functii ale documentelor justificative se retin urmatoarele: -Functia de consemnare a tranzactiilor -Functia justificative -Functia de verificare -Functia de calculare -Functia de asigurare a integritatii patrimoniului -Functia de proba in justitie

Intocmirea documentelor justificative consta in pregatirea acestora prin inscrierea sumelor, operatiilor si a participantilor la operatii in vederea inregistrarii in operatie. Documentele pot fi emise de catre cel care le intocmeste si pot fi primite de la alte persoane juridice deja intocmite. Completarea lor se face astazi in special cu ajutorul tehnicii de calcul. Atunci cand se completeaza manual este admis acest lucru numai cu cerneala sau pix. Odata completate sau primite de la alte intreprinderi documentele sunt supuse prelucrarii adica mai intai sunt sortate pe tipuri de operatii, sunt verificate sub aspectul semnaturilor si a corectitudinii calculelor si in sfarsit sunt supuse analizei in vederea inregistrarii in contabilitate. Aceasta analiza inseamna in final contarea documentelor adica precizarea acelor conturi prin inscrierea formulei contabile aferenta operatiei din document. Corectarea documentelor-erori constatate cu ocazia intocmirii verificarii si inregistrarii in contabilitate nu sunt admise a fi corectate prin stersaturi sau razuituri. Corectarea se efectueaza prin taierea sumei si a textului gresit si scrierea lor corect si concomitent confirmarea prin semnatura. Documentele de casa si banca- in acestea nu sunt admise niciun fel de corectura. In aceste documente daca exista erori ele se anuleaza si se pastreaza in carnet fara a se detasa. Registrele de contabilitate au caracter obligatoriu pt toate entitatile pt faptul ca ele servesc pt inregistrarea cronologica si sistemica a tranzactiilor consemnate in documente. Acelasi act normativ prevede ca la nivelul oricarei entitati trebuie sa se regaseasca 3 registre de evidenta contabile: registrul jurnal, registrul carte mare, registrul inventar. Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza zilnic in mod cronologic tranzactie cu tranzactie toate operatiile economico-financiare care modifica patrimoniul firmei. Operatia de inregistrare in registrul jurnal se mai numeste si jurnalizarea tranzactiilor. In registrul jurnal sunt trecute toate operatiile indiferent daca acestea au loc in numerar sau prin contul bancar. Registrul cartea mare este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sistemic in conturi toate modificarile ce intervin asupra elementelor patrimoniului. In mod curent acest registru este constituit din fise de cont si aceste documente se regasesc la compartimentul financiar contabil. Registrul inventar reprezinta de asemenea un document obligatoriu care serveste la inregistrarea anuala a rezultatelor inventarierii patrimoniului. In mod concret acest registru se completeaza pe baza inventarierii faptice a elementelor patrimoniale, inventariere care se efectueaza de regula la sfarsitul anului. Documentele de sinteza: -bilantul -contul de profit si pierdere -situatia fluxurilor de trezorerie -situatia modificarilor capitalului propriu -politici contabile si note explicative

CONTINUTUL SI FUNCTIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI La nivelul unei intreprinderi asa cum apare in structura bilantiera(pasiv) se regasesc 3 categorii de capitaluri: 1)Capitaluri proprii 2)provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3)capitaluri atrase sau straine 1)Capitalurile proprii cuprind capitalul social, primele legate de capital, rezervele propriu-zise(din profit), rezervele din reevaluarea activelor, rezultatul exercitiului, rezultatul reportat. Capitalul social reprezinta aporturile in bani si bunuri aduse de catre actionari si asociati. Este impartit in fractiuni denumite actiuni la societatile pe actiuni sau parti sociale la societatile de persoane. In momentul constituirii firmei aceste fractiuni au o valoare denumita Valoare nominala. Este valoarea ce corespunde cu valoarea inscrisa in actul constitutiv. Actul constitutiv reprezinta documentul pe baza caruia se inregistreaza capitalul social subscris de catre fondatori. Exista 2 momente in derularea constituirii capitalului social: I.subscrierea capitalului social- este operatia prin care fondatorii societatii isi iau angajamentul pe baza actului constitutiv sa aduca aporturi in bani sau in bunuri. Pt evidentierea acestei operatii de subscriere sunt folosite urmatoarele conturi: -capitalul social subscris varsat -cheltuieli de constituire -decontari cu asociatii privind capitalul -bunuri economice -bani II.varsarea efectiva a aporturilor in bani sau in bunuri- in mod concret aceste aporturi trec din proprietatea fondatorilor in proprietatea firmei. Este etapa de realizare a capitalului social. In aceasta etapa intervine si contul, capitalul social subscris varsat. Cele 2 conturi de capital sunt conturi de pasiv. Contul decontari cu asociatii privind capitalul este un cont de activ care are rolul de a inregistra o datorie a fondatorilor fata de firma.(inregistrare creanta fata de fondatori). Analiza operatiilor: Subscrierea capitalului inseamna o crestere a creantei fata de fondatori.(dreptul firmei de a primi de la acestia aporturile promise prin actul constitutiv). Deci capitalul social subscris nevarsat(P) creste. Aceasta crestere se reflecta si in debitul contului corespondent :

1) SUBSCRIERE DECONTARI CU ASOCIATII PRIVIND CAPITALUL=CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS NEVARSAT act constitutiv

Depunerea aporturilor in bani determina cresterea disponibilului in contul de la banca iar depunerea aporturilor in bunuri determina cresterea valorii cladirilor. 2)DEPUNERE APORTURI % =decontari cu asociatii privind k

Cont curent (+) Cladiri (+) Concomitent cu aceasta operatie se inregistreaza trecerea capitalului din categoria subscris nevarsat in categoria subscris varsat. (D)CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS=CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT(C) MICSORAREA SI MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social pe parcursul functionarii firmei este supus unor operatii de majorare, cele mai intalnite cai fiind: -aducerea de noi aporturi in bani sau bunuri(emiterea unui nou pachet de actiuni) -incorporarea profitului in capital(capitalizarea profitului) -incorporarea primelor de capital Primele de capital reprezinta diferentele de valoare stabilite intre valoarea nominala a unei actiuni din momentul constituirii firmei si valoare reala a acesteia cu momentul emiterii actiunii. Micsorarea capitalului social- cele mai intalnite cai sunt: rambursarea (restituirea unei parti de capital catre un actionar in baza cererii intocmite); acoperirea pierderilor pe seama capitalului. Rezervele propriu-zise reprezinta o alta categorie de capital. Ele se constituie pe seama profitului situatie in care se numesc rezerve legale. Este un cont de pasiv, in creditul lui inregistreaza rezerve constituite. Rezultatul exercitiului contabil este un cont de capitaluri proprii, de pasiv, care imbraca forma de profit sau pierdere. ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR DE IMOBILIZARI Asa cum sunt evidentiate si in activul bilantului imobilizari sau activele imobilizate, se diferentiaza in 3 categorii: Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare

Specific inregistrarilor in contabilitate a acestor active o reprezinta deprecierea lor adica inregistrarea separata a amortizarii acestora. Amortizarea reprezinta o cota din valoarea imobilizarii care se include pe cheltuielile perioadei in vederea recuperarii cheltuielilor efectuate cu achizitia imobilizarilor respective. Ca si metoda de calcul a amortizarii reprezinta metoda amortizarii liniare potrivit careia pe intreaga durata de functionare a imobilizarilor se recupereaza in fiecare au cote egale din valoarea imobilizarilor. Na=100/nr de ani de functionare Amortizarea reprezinta asadar o cheltuiala a activitatii de baza. Formula contabila de inregistrare a amortizarii implica folosirea a doua conturi si anume cheltuieli cu amortizarea si amortizarea imobilizarilor. Documente specifice imobilizarilor: -registrul numerelor de inventar -cel mai relevant document fisa mijloacelor fixe care se intocmeste separat pt fiecare mijloc fix si in care regasim valoarea de intrare a mijlocului fix, amortizarea lunara calculata, data darii in folosinta, durata de amortizare, data amortizarii complete -miscarea mijloacelor fixe este evidentiata cu ajutorul banului de miscare. Conturile folosite in operatiile cu imobilizari sunt: -conturile de imobilizari necorporale, corporale si financiare -conturile de amortizari privind imobilizarile -conturile de ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor Pe langa aceste conturi intervine si contul furnizori de imobilizari, utilizat pt evidenta obligatiilor firmei fata de intreprinderile furnizoare. STOCURI Stocurile sunt active circulante care: a)sunt detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii b)in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii c)sunt sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul productiei sau pentru prestarea de servicii. Conform OMFP nr 3055/2009 stocurile cuprind: 1)marfurile- bunuri pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii. 2)materii prime- participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial fie in starea lor initiala fie transformata.

3)materiale consumabile(materiale auxiliare, consumabil, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat si alte materiale consumabile)- participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi de regula in produsul finit. 4)materiale de natura obiectelor de inventar- bunuri care nu indeplinesc conditia de a fi recunoscute ca si active imobilizate. 5)produsele se impart in : semifabricate; produse finite; rebituri, materiale recuperabile si deseuri. Semifabricatele sunt produse al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii sau se livreaza tertilor. Produsele finite au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si numai au nevoie de prelucrari interioare in cadrul entitatii. 6)animale si pasari- animalele nascute si cele tinere de orice fel, crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine precum si animalele pentru productie. 7)ambalajele sunt destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate la terti cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contract. 8)productie in curs de executie: productia care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute in procesul tehnologic precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se mai cuprind si serviciile si studiile in curs de executie sau neterminate. EVALUAREA: -are la baza principiul costului, istoric- implica recunoasterea stocurilor la cost de achizitie sau de productie. Momente ale evaluarii: 1)la achizitie sau productie(prima recunoastere) La intrarea in gestiune sunt evaluate la cost de productie (daca le producem noi) sau la cost de achizitie. 2)la inventariere- sunt evaluate la valoarea de piata 3)la momentrul intocmirii bilantului- sunt evaluate diferenta dintre cost si valoarea de piata(se inregistreaza la valoarea minima dintre cele 2) 4)la vanzare sau consum- se evalueaza prin urmatoarele dintre cele 2 metode: -- FIFO-first in first out --LIFO-last in first out --CMP-cost mediu ponderat

Documentele justificative: La cumparare sosesc cu factura fiscal si aviz de insotire a marfii. La receptie si la inventariere conditiile standard de calitate se consemneaza in nota de intrare receptie(NIR). In cazul inventarului pentru diferentele cantitative, calitative sau valorice constatate se intocmeste nota de constate diferente(NCD) Pentru stocurile respinse se intocmeste proces verbal de custodie temporara. Constatarea obtinerii de produse finite are la baza raportul de fabricatie iar predarea catre depozit si miscarea stocurilor operative intre gestiuni se face cu bonul de predare-transfer-restituire. Fisa de magazie care este documentul de evidenta cantitativa, cronologica a operatiilor de intrare-iesire si de control operativ a concordantei dintre existentul de stocuri faptic si scriptic fiind deschisa pentru fiecare stoc in parte. Consumul tehnologic pentru fabricatie se consemneaza in bonul de consum individual sau colectiv. Conturile de stocuri 1)Stocuri de aprovizionare a)Contul de materii prime se utilizeaza pentru reflectarea contabila a existentei procurarii si utilizarii stocurilor de materii prime. Este cont de active circulante cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu intrari de materii prime si cu plusuri la inventar. Se crediteaza cu iesiri de materii prime si cu minusuri la inventar. Are sold final debitor- valoarea la cost de achizitie a materiilor prime existente in stoc. b)Contul de material consumabile-existenta si miscarea materialelor consumabile. Este cont de active circulante cu functie contabila de activ. Se va debita cu intrari de materiale consumabile si cu plusuri la inventar. Se crediteaza cu iesiri de materiale consumabile si cu minusuri la inventar. Are sold final debitor ce reflecta existenta de materiale consumabile la un moment dat. c)Contul de materiale de natura obiectelor de inventar- continutul economic, functia contabila si regulile de functionare sunt similare cu cele ale contului de materii prime. d)Contul de marfuri- cont de activ.Se debiteaza cu achizitionarea de marfuri de la furnizori si se crediteaza cu vanzarea acestora catre clienti. Soldul final debitor reflecta marfurile aflate in stoc. e)Contul diferenta de pret la marfuri- serveste pentru reflectarea contabila a marjei comerciale aferente intrarilor-iesirilor sau stocurilor daca evaluarea marfurilor se face la pret de vanzare. Cont de pasiv, rectificativ pentru marja calculata.

Principalele tipuri de inregistrari: 1)achizitie de materii prime Materii prime:A+D Furnizori:P+C Materii prime=Furnizori

2)aducere de aport in natura constand in materii prime Materii prime:A+D Decontari cu actionarii privind capitalul:A-C 3)plus constatat la inventar Materii prime:A+D Cheltuieli cu materii prime:A-C 4)consum de materii prime Materii prime:A-C Cheltuieli cu materii prime:A+D 5)achizitie de marfuri Marfuri:A+D Furnizori:P+C 6)vanzare de marfuri a)clienti:A+D venituri din vanzare marfurilor:P+C b)marfuri:A-C cheltuieli cu marfuri:A+D 2)Conturi de stocuri fabricate: * Produse finite reflecta existenta, obtinerea, stocarea si vanzarea stocurilor de produse fabricate de catre intreprindere. Cont de active circulante si are functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea la cost standard a produselor finite obtinute, intrate in depozit pe baza receptiei cantitative si calitative. Se crediteaza valoarea la cost standard a produselor finite iesite din gestiune. Soldul debitor reflecta valoarea produselor finite aflate in stoc. * Conturile produse in curs de executie si semifabricate inreg obtinerea produselor in stadiile intermediare de fabricatie. Ambele conturi sunt de activ si functioneaza asemanator cu contul produselor finite. Cheltuieli cu marfuri=Marfuri Clienti=Venituri din vanzarea marfurilor Marfuri=Furnizori Cheltuieli cu materii prime=Materii prime Materii prime=Cheltuieli cu materii prime Materii prime=Decontari cu act. privind capitalul

ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR DE CREANTE SI DATORII COMERCIALE Intreprinderea isi desfasoara activitatea pe baza relatiilor cu diverse persoane juridice si fizice care constituie asa numiti terti. Conturile de terti se refera la relatiile de natura obligatiilor sau a datoriilor si la cele de natura drepturilor de creanta. Este vorba de datoriile si creantele comerciale pe termen scurt care se nasc in urma tranzactiilor privind vanzari de bunuri sau servicii, respectiv, cumparari de bunuri sau servicii. Datoriile comerciale se refera la obligatiile firmei fata de terte persoane fizice sau juridice, datorii rezultate din achizitii de bunuri sau prestari de servicii. In principal regasim 2 mari categorii: 1)datorii fata de furnizorii de stocuri, lucrari si servicii(sunt reflectate cu ajutorul contului furnizori 401) 2)datorii fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale(reflectate cu ajutorul contului de furnizori de imobilizari 404) Creantele comerciale, ele reflecta drepturile firmei fata de alte persoane fizice sau juridice, carora ia vandut bunuri sau a executat lucrari si servicii. Cea mai importanta categorie o formeaza creantele comerciale din vanzari de bunuri si prestari de servicii. Aceste creante sunt reflectate cu ajutorul contului clienti. Cele 2 conturi de TVA sunt folosite in timpul lunii: 4426 in cazul cumpararilor de bunuri, 4427 in cazul vanzarilor de bunuri sau servicii. 4426- TVA deductibil 4427- TVA colectat-P La sfarsitul lunii vom avea una din urmatoarele situatii: 1)firma a cumparat mai mult decat a vandut. Aceasta inseamna ca total TVA deductibil decat total TVA colectat. Se face diferenta intre aceste totaluri(este operatia de deducere a TVA-ului). In aceasta situatie rezulta ca intreprinderea are TVA de recuperat. 2)firma vinde mai mult decat cumparatotal TVA colectatA=TVA deductibilTVA de plataP Din categoria datoriile fiscale pe langa TVA datorata statului, mai face parte si impozitul pe profit P. Datoria privind impozitul pe profit se inregistreaza cu ajutorul contului cu acelasi nume:impozit pe profit. Impozitul pe profit este o datorie fiscala, adica intreprinderea o inregistreaza ca o cheltuiala fiscala de aceea formula contabila pentru intregistrarea impozitului pe profit, cheltuieli cu impozitul pe profit=impozit pe profit. Plata efectiva a impozitului pe profitimpozit pe profit=cont curent

TEME CURS
1)Structuri bilantiere privind activul patrimonial:definire,categorii,continut. 2)Structuri bilantiere privind pasivul patrimonial:definire,categorii,continut. 3)Contul-proceduri specifice metodei contabilitatii:definire,clasificare si structura. 4)Bilantul sau situatia pozitiei financiare,proceduri specifice metodei contabilitatii:definire,legatura dintre cont si bilant la inceput si sfarsit, rol,functii si tipuri. 5)Analiza si functionarea conturilor de capitaluri:delimitari si structuri, documente de evidenta,operatii specifice. 6)Analiza si functionarea conturilor de imobilizari:delimitari si structuri,documente de evidenta, operatii specifice. 7)Analiza si functionarea conturilor de creante si datorii comerciale,delimitari si structuri,documente de evidenta,operatii specifice. 8)Analiza si functionarea conturilor de stocuri. 9)Analiza si functionarea conturilor de datorii fiscale.

INTREBARI SCURTE 1)Care sunt regulile de functionare ale conturilor de activ? 2) Care sunt regulile de functionare ale conturilor de pasiv? 3)Ce reprezinta clientii in contabilitatea firmei? 4)Ce reprezinta furnizorii in contabilitatea firmei? 5)Care sunt metodele de amortizare reglementate in Romania? 6)Ce reprezinta formulele contabile de stornare? 7)Care este structura activelor circulante? 8)Cum se inregistreaza in contabilitate scoaterea din gestiune a unui mijloc fix incomplete amortizat? 9)Care sunt modalitatile de majorare a capitalului social? 10)Care sunt conturile de TVA utilizate pe parcursul lunii?Ce functie contabila au acestea? 11)Care este formula contabila generala de inregistrare a amortizarii unui mijloc fix? 12)Care sunt registrele de evidenta contabila obligatorii?

S-ar putea să vă placă și