Sunteți pe pagina 1din 2

ARTICOLUL DE ZIAR ARTICOLUL DE REVIST

TEXTUL NONLITERAR

n limba romn, cu n!ul articol ar" mai mul!" #n$"l"%uri& ' articol de ziar/de revist; articol de larg consum(n comer: obiect de comer); articol de lege diviziune dintr-un document(lege, tratat, regulament); articol parte de vorbire care individualizeaz obiectul, ataat la substantiv; substantivizeaz orice parte de vorbire la care se ataeaz) ( ")& Eu am ci!i! un ar!icol in!"r"%an! #n!r*un +iar& Ar!icol"l" ," lu), ")-u%" #n i!rin, %un! .rumoa%"& Ar!icolul ," l"/" con,amn ,ur -" incul-a!& Con%!i!u$ia ar" mul!" ar!icol"& Cu n!ul 0un1 "%!" ar!icol n"2o!r!, iar cu n!ul 0al1 "%!" ar!icol /"ni!i al& +iari%! 3 %crii!or ," ar!icol" ," r" i%! %au ," +iar4 ' %"ri" %inonimic5 +iari%! 3 /a+"!ar 3 6urnali%! 3 -ublici%! ( +iar 3 -ublica$i" -"rio,ic, cu a-ari$i" +ilnic ," obic"i ,car" con$in" 7!iri, in.or* ma$ii -oli!ic", %ocial", cul!ural", !oa!" ," ac!uali!a!"4 co!i,ian '%"ri" %inonimic5 +iar 3 /a+"! 3 6urnal 3 .oai"8ar2&9 * co!i,ian( Ar!icolul ," +iar8ar!icolul ," r" i%!9 "%!" o com-un"r" %cri%, ," -ro-or$ii r",u* %", car" %" !i-r"7!" #n!r*un +iar %au #n!r*o r" i%! cu un %co- u!ili!ar, in.orma!i & E%!" un !i- ," comunicar" in,ir"c! -rin !"2nici %"cun,ar"5 %cri"r"a, !i-rir"a, %"mnal" au,io* i,"o8ziarul electronic9& :ac" -ar!", .un,am"n!al, ,in comunica* r"a in,ir"c! im-rima!8pres, revist9 %au ra,io.onic& S" a,r"%"a+ -ublicului lar/, la car" a6un/", c"l mai ,"%, -rin +iar !i-ri!, +iar "l"c!ronic %au +iar orbi!& R"ali!a!"a +ilnic "%!" !"ma ," ba+ a unui ar!icol& Con$in" in.orma$ii& T")!ul lui "%!" conci%, clar, 7i .r ambi/ui!$i& n r",ac!ar"a lui nu %" .olo%"7!" %"n%ul .i/u* ra! al cu n!ului 7i nici .i/ura ," limba6, ,"c! rar& In.orm"a+ -r"ci% 7i %i/ur& n concluzie, conine o expunere pe o tem politic, economic, social, tiinific, literar, cultural, sportiv etc. 'Atenie, poate manipula opinia personal!!!( Aricolul ," +iar;," r" i%! a-ar$in" publicisticii 7i "%!" ," mai mul!" ."luri5 <& ar!icol ," .on, 3 ar!icol ," +iar;r" i%! #n car" %" !ra!"a+ o im-or!an! -ro* bl"m ," ac!uali!a!"4 =& ",i!orial* ar!icol ," +iar %au ," r" i%! car" ")-rim -unc!ul ," ","r" o.icial al r",ac$i"i #n!r*o -robl"m ac!ual 7i im-or!an!4 >& cronic 3 ar!icol ," +iar;r" i%! car" com"n!"a+ " "nim"n!" -oli!ic", %ocial" 7i cul!ural" ," ac!uali!a!"4 " "nim"n!" la or,in"a +il"i8cronic -oli!ic, %-or!i 94 ?& .oil"!on 3 ar!icol ," +iar;r" i%! car" !ra!"a+ !"m" ," ac!uali!a!" 7i car" %" -u* blic -"rio,ic #n!r*un %-a$iu anum" r"+"r a!8rubric car" a-ar" cu r"/ulari!a!"94 @& r"-or!a6 3 ar!icol ," +iar;r" i%! con$inn, -o "%!ir"a %au r"la!ar"a unui .a-!, ,"%cri"r"a unui loc, -" ba+a unor in.orma$ii cul"%" ," la .a$a locului 7i car" #mbi* n r"la!ar"a cu ar!a li!"rar9 A& ar!icol ," o-ini", ar!icol c" con$in" un in!"r iu, ar!icol ," .a-! ,i "r% "!c&

S-ar putea să vă placă și