Sunteți pe pagina 1din 2

ECONOMIE MONDIALĂ

ECONOMIE MONDIALĂ TTrandafiriiTTrandafiriirandafiriirandafirii EcuadorieniEcuadorieniEcuadorieniEcuadorieni -studiu de

TTrandafiriiTTrandafiriirandafiriirandafirii EcuadorieniEcuadorieniEcuadorieniEcuadorieni

-studiu de caz-

Este 6.20 dimineaŃa, în ziua de 7 februarie 2003, în oraşul ecuadorian Cayambe şi Maria Pachecotocmai a fost lăsată de autobuzul companiei la serviciu. Şi-a pus mănuşile de cauciuc, şi-a acoperit rochia albă, brodată tradiŃional şi a luat foarfeca, gata pentru o zi lungă de lucru. În orice altă peioadă a anului, Maria ar lucra până la ora 14.00, dar este cu o săptămână înaintea zilei Sfântului Valentin, ziua îndrăgostiŃilor, şi Maria, împreună cu alte 84 de colege de la plantaŃie vor avea de lucru până şa 5 după-amiaza. Până la acea oră, maria va tăia mai mult de 1000 de trandafiri. Câteva zile mai târziu, trandafirii vor fi refrigeraŃi, îmbarcaŃi pe calea aerului şi vor fi vânduŃi la preŃ premium în magazine din New York până în Londra. Trandafirii ecuadorieni au devenit rapid Rolls-Royce-urile trandafirilor. Au o inflorescenŃă uriaşă şi sunt în culori vibrante, incluzând 10 nuanŃe diferite de roşu, de la roşu sângeriu până la roşu „obrajilor îmbujoraŃi”. Cea mai mare parte dintre cele 460 de plantaŃii ecuadoriene de trandafiri sunt localizate în regiunea Cayambe Cotopaxi, la 3000 m altitudine, în Anzi, la 4 ore cu maşina de capitala Quito. Bulbii de trandafiri sunt plantaŃi pe suprafeŃe uriaşe la poalele culmilor înzăpezite ale munŃilor vulcanici, care se înalŃă la o înălŃime de peste 6000 de metri. SuprafeŃele cultivate sunt protejate de copertine de plastic înalte de 60 de cm. CombinaŃia de soare puternic, sol vulcanic fertil, locaŃia ecuatorială şi altitudinea înaltă fac din aceste regiuni locaŃia ideală pentru creşterea trandafirilor, care permite trandafirilor să înflorească aproape tot timpul anului. Industria ecuadoriană de trandafiri a încaput acum 20 de ani şi s-a extins de atunci cu repeziciune. Ecuadorul este acum al patrulea producător mondial de trandafiri. Trandafirii sunt al cincilea produs naŃional de export, fiind consumaŃi pe întreg globul. PlantaŃiile de trandafiri generează vânzări anuale de 240 milioane$ şi oferă mii de locuri de muncă. În Cayambe, populaŃia a crescut în 10 ani de la 10000 de locuitori la 70000de locuitori, în principal ca urmare a dezvoltării acestei industrii. Veniturile şi taxele aduse de trandafiri au permis pavarea drumurilor, construirea de şcoli şi de sisteme sofisticate de irigaŃii. În acest an începe construirea unui aeroport între Quito şi Cayambe, de pe care trandafirii ecuadorieni ăşi vor ăncepe călătoria lor în toate florăriile din lume. Maria lucrează de luni până sâmbătă şi câştigă 210$ pe lună, ceea ce înseamnă salariul mediu în Ecuador şi cu mult peste salariul minim care este de 120$, PlantaŃiile ăi asigură asigurare socială şi pensie. Angajând femei ca Maria, industria de trandafiri a grăbit revoluŃia socială, mamele şi soŃiile având mai mult control asupra cheltuielilor familiale şi asupra educaŃiei copiilor lor. În ciuda beneficiilor pe care industria de trandafiri le-a adus Ecuadorului, o Ńară cu un venit pe locuitor de abia 1080 $ pe an, ea a intrat sub tirul ecologiştilor. MulŃi cultivatori au fost acuzaŃi de folosirea unor mixturi toxice de pesticide, fungicide şi fumigene în creşterea trandafirilor şi pentru faptul că sunt exportaŃi ca flori pure, fără pesticide. Rapoartele reclamă că muncitorii folosesc fumicide fără a utiliza echipamente de protecŃie. Uni doctori şi cercetători consideră că mulŃi dintre cei 50000 de angajaŃi ai acestei industrii suferă de probleme serioase de sănătate, ca rezultat al expunerii la substanŃe chimice toxice. Un studiu publicat în 1999 de către OrganizaŃia InternaŃională a Muncii considera că femeile angajate în această industrie se confruntă cu mai multe pierderi de sarcină decât media şi că în jur de 60% dintre lucrători suferă de dureri de cap, privire înceŃoşată şi oboseală. Criticii recunosc că nu

ECONOMIE MONDIALĂ

au vizitat plantaŃiile şi că nu cunosc care este situaŃia reală. OIM reclamă, de asemenea, că unii cultivatori din Ecuador folosesc munca copiilor, acuze respinse cu fermitate atât de cultivatori cât şi de guvernul ecuadorian. În Europa, grupuri de consumatori au cerut UE să facă presiuni pentru îmbunătăŃirea protecŃiei mediului în Ecuador. Ca răspuns, unii cultivatori ecuadorieni au iniŃiat un program care să-i ajute pe consumatori să identifice cultivatorii corecŃi. Certificarea semnifică faptul că, cultivatorii distribuie echipamente de protecŃie, oferă cursuri de pregătire în vederea

folosirii chimicalelor şi angajează medici care să facă controale medicale săptămânale. Alte grupuri ecologiste au cerut acŃiuni mai ferme, ca sancŃiuni comerciale împotriva cultivatorilor ecuadorieni care nu sunt certificaŃi, din punct de vedere al mediului, de o agenŃie recunoscută. Oricum, pe 14 februarie, cea mai mare parte a consumatorilor este puŃin interesată de aceste aspecte, ei doresc doar să-şi arate aprecierea faŃă de prietene sau soŃii printr-un buchet de trandafiri perfecŃi. Având în vedere situaŃia prezentată în acest studiu de caz, vă rugăm să formulaŃi răspunsuri la următoarele întrebări:

1. Cum a ajutat implicarea în comerŃul mondial cu trandafiri economia şi populaŃia Ecuadorului?

2. De ce credeŃi că industria ecuadoriană de trandafiri s-a lansat abia acum 20 de ani? De ce credeŃi că a crescut atât de rapid?

3. CredeŃi că guvernele din Ńările dezvoltate ar trebui să impună sancŃiuni comerciale aspura comerŃului ecuadorian cu trandafiri, dacă se dovedeşte că reclamaŃiile legate de problemele de sănătate ale angajaŃilor sunt întemeiate? Ce altceva s-ar putea face pentru a îmbunătăŃi situaŃia în acest caz?