Sunteți pe pagina 1din 2

Tipuri de manageri

Modul de a concepe si realiza procesele si relatiile manageriale, actiunile si comportamentul utilizat cu precadere de catre manageri difera intr-o anumita maniera, Consideram ca tipul de manager, ca si stilul managerial al acestuia, au o determinare mai larga, ce implica luarea in considerare a acnsamblului elementelor principale care conditioneaza modul de a gandi si a actiona al cadrului de conducere. Concret, apreciem ca principalii factori care determina tipul de manager sunt urmatorii: - tipul sistemulului managerial al firmei; - personalitatea managerilor; - amploarea competentelor acordate acestora; - potentialul si personalitatea aubalternilor; - cultura firmei; - intensitatea si continutul influentei organizatiei sindicale. Prin tip de manager desemnam ansamblul de caracteristici principale referitoare la calitatile, cunostintele si aptitudinile proprii ale uneiu categorii de cadre de conducere, ce le confera, in esenta, aceeasi abordare in ce priveste aspectele de baza ale proceselor si relatiilor manageriale, ale comportamentului managerial, deosebite de ale altor manageri. In literatura de specialitate tipurile de manageri variaza de la un specialist la altul, in functie de criteriile specifice care au stat la baza delimitarii lor si de combinatiile acestor criterii. Francezul Chalvin delimiteaza ! tipuri de manageri: organizatorul, participativul, intreprinzatorul, realistul, ma"imalistul, birocratul, demagogul, tehnocratul, oportunistul, utopistul modernist. Profesorul american #eith $evis, deosebeste % tipuri de cadre de conducere: autocrat, custodial, sportiv, colegial. Profesorul polonez &toroscia' prezinta doua tipuri: autocrat si democrat. Pornind de la abordarea scolii sociologice de management si de la celebrele teorii ", (, z, evidentiam cateva portrete robot in care se poate incadra orice tip de manager: . manager populist care se caracterizeaza prin: - lipsa unui management strategic; - prioritate acordata rezolvarii unor pretentii salariale; - tergiverasarea disponibilizarii de personal, chiar daca situatia concreta a firmei o impune; - apelarea unor imprumuturi mari pentru salarii care conduce la incalcarea corelatiilor fundamentale dintre indicatorii economici )productivitate, salariu mediu*. +. manager autoritar care se caracterizeaza prin: - acorda o atentie deosebita problemelor restructurarii; - are o bogata e"perienta autoritara si o personalitate solida; - da dovada de corectitudine, severitate, e"igenta, seriozitate fata de salariati; - dezinteres pentru problemele sociale; - urmareste ma"imizarea profitului; - este dispus sa-si dea demisia daca nu poate sa-si e"ercite stilul managerial. ,. manager incompetent se caracterizeaza prin: - nemultumeste pe toata lumea;

- absenta unui strategii realiste; - lipsa de initiativa, cura- in asumarea unor riscuri; - neadaptarea la schimbarile de mediu ambient; - usor coruptibil. %. manager participativ-reformist se caracterizeaza prin: - considera ca poate fi facuta restructurarea sin mers cu asigurarea unui parteneriat al salariatilor, acestia diind convinsi ca ce se intreprinde este in interesul lor; - spirit inovator, creator, - cura- in asumarea riscurilor; - capacitatea sidicata de antrenare; - disponibilitate prin comunicare; - fle"ibilitate in situatii de criza sau conflict de munca; - strategii clare; - masuri preventive de evitare a crizelor. .. managerul conciliator se caracterizeaza prin: - compromis intre cele doua tendinte considerate comentarii; - realizeaza performante medii in ambele situatii; - strategii de supravietuire si o conducere abila, de pe o zi pe alta, - abilitate in situatii conflictuale. In societatile comerciale din tara noastra si religiile autonome deosebim in perioada actuala trei tipuri de manageri: - manageri de tip participativ, se caracterizeaza printr-o solida pregatire atat in domeniul managementului, cat si in domeniul in care se inscrie activitatea grupului condus, de unde si lipsa de reticiente pentru abordarea in comun cu subordonatii, sefii si colegii a problemelor aparute in general managerii de acest tip au usurinta contactelor umane, impunandu-se prin cunostinte, tact si atasament. Pun un accent deosebit pe asigurarea unui climat de munca destins, favorabil dezvoltarii personalitatii subordonatilor. - manager de tip autoritar se caracterizeaza prin situarea pe primul plan a relatiilor ierarhice de subordonare, utilizand pe scara redusa delegarea si consultarea subordonatilor, uneori si pentru a masca unele lacune in pregatire. Placerea de a e"ercita competentele acordate, de a comanda, combinate cu o anumita nepricepere in abordarea la modul amical a subordonatilor ce le diminueaza initiativa si creativitatea. - manager de tip participativ-autoritar se formeaza prin combinarea celorlalte doua tipuri de manageri. $in cercetarile facute a rezultat ca in perioada de tranzitie la economia de piata, in societatile comerciale si regiile de stat, acest tip de conducator este cel mai frecvent. In schimb, in intreprinderile mici si mi-locii private predomina absolut tipul de manager autoritar. Cercetarile mai recente au delimitat si tipul de antimanageri: abraziv, arogant, e"ploziv, infidel, fricos. Fiecarui tip de manager ii corespunde un stil managerial care reprezinta manifestarea calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor personale ale managerului in relatia cu subordonatii si colegii sai.