Sunteți pe pagina 1din 6

ETABS

PASII PENTRU EXECUTIA CALCULULUI DE STRUCTURA SPATIAL


1. Se alege unitatea de masura (ex. kN-m) din colt dreapta
2. Alegerea formei rastrului pentru structura spatiala:
- File/New Model (pentru structura noua) sau iconita
- Default. Edb
- se creaza rastrul pentru structura:
a - daca se selecteaza Uniform Grid Spancing se vor trece numarul de
axe principale pe X (orizontal) si Y (vertical) cu valoarea unui spatiu (de
obicei primul) intre axe; la fel se face selectand Simple Story Data (bottom
story data este inaltimea primului nivel)
- se modifica distantele intre axe si inaltimea etajelor astfel: Edit/ Edit
Grid Data/ Edit Grid/ Modify/ Show System se pot modifica atat ca distante
cumulate (selectat Ordinates), cat si ca spatii intre axele gridului ( selectat
Spacing); se pot redenumi axele cu dublu click pe denumire. Dupa ce se
executa modificarile se selecteaza Glue to Grid Lines pentru ca sa apara
cotele modificate pe desen.
- se modifica inaltimea etajelor Edit/ Edit Story Data/ Edit Story unde se
scrie inaltimea fiecarui etaj in rubrica Height; se pot modifica si numele etajelor
b - daca se selecteaza Custom Grid Spacing se introduc valorile reale de
la inceput intrand in Edit Grid; pentru etaje se selecteaza Custom Story Data.
ATENTIE: functie de setarile calculatorului se vor introduce datele cu punct
sau Virgula
3. Caracteristici materiale
- Define/ Material Properties/Add New Material se completeaza caracteristicile
materialelor:
ex: - Material Name C12/15
- Type of Material Isotropic
- Mass per Unit Volume 2.50
- Weight per Unit Volume 24.525
- Modules of Elasticity 24000000
- Poissons Ratio 0.20
Restul coeficietilor raman la fel
4. Definire sectiuni elemente (stalpi, grinzi, placi, diafragme)
- stalpi si grinzi Define/ Frame Sections
a) in fereastra Add si se alege forma sectiunii ( Ex: Rectangular
pentru sectiune dreptunghiulara )
b) se va deschide alta fereastra pentru caracteristici sectiune
- Section Name - se pune numele sectiunii (ex: GL 25x40)
- Material se selecteaza materialul definit (ex : C12/15)
- Depth inaltimea (h) ex : 0.40
- Width latimea (b) ex : 0.25
- placi - Define/ Wall/Slab/ Deck
(perete / placa / tabla cutata)
a) in fereastra Add New Slab
b) fereastra noua
- Section Name numele sectiunii(ex: Pl14)
- Material - se selecteaza materialul definit (ex : C12/15)
- Membrane se pune grosimea placii (ex 0.14 )
- Bending (incovoiere)- se pune grosimea placii (ex 0.14 )
- se bifeaza Shell (se descarca placa pe grinzi)
- pereti la fel ca la placi
5. Pozitionarea elementelor pe axe
a) pentru desenare grinzi si stalpi :Draw/ Draw Lines Objects/ Draw
Lines (sau iconita)
- fereastra Properties of Objects/ Property/ se alege sectiunea caracteristica
pentru elementul care il trasam (grinzi, stalpi)
- se deseneaza structura bara cu bara. Se poate activa sau dezactiva Snapul
pentru folosirea gridului
b) pentru desenare stalpi se selecteaza Create columns
c) pentru desenare pereti si placi Draw/ Draw Area Objects/ se alege
varianta dorita (sau iconita) pasii sunt aceiasi ca si la punctul a
d) pt desenare console se foloseste functia Draw/Draw point object
- se stabilesc coordonatele pctelor fata de o axa de referinta, si se da click pe axa
de referinta stabilita
- in acest fel se obtin pcte cu ajutorul carora se pot modela diverse forme
6. Restrictii de nod (incastrari)
- View/ Set Plan View/ se selecteaza baza (planul inferior)
- se selecteaza cu fereasta nodurile care vor avea aceleasi caracteristici
- Assigne/ Restrains se alege modelul dorit (incastrare: se bifeaza toate
casutele, sau click pe inconita)
7. Ipoteze de incarcare
- Define/ Static Load Cases
Se introduc ipotezele pe rand.
Prima este DEAD (greutate proprie elemente structura) pe care o calculeaza
programul functie de elementele definite anterior (grinzi, stalpi, placi, pereti). Apoi se
introduc restul ipotezelor (zidarii, finisaje, utila, zapada, vant, seism pe x, seism pe
y).
Coeficientii vor fi 1 pentru DEAD si 0 pentru restul ipotezelor de incarcare.
Cand se introduce o ipoteza noua se selecteaza Add New Load. Cand se
modifica o ipoteza se selecteaza Modify Load.
La rubrica Type se alege Superdead pentru incarcarile statice (mai putin pt
greutatea proprie DEAD care este Dead), Live pt utila, Snow pt zapada, Wind pt
vant si Quake pentru seism.
Pentru seism se definesc 4 ipoteze:
- SXPL (seism pe directia x pozitiv longitudinal), la Type select Quake, la
Auto Lateral Load se selecteaza User coeff. si click pe Modify Lateral
Load: se bifeaza Xdir+eccenY, iar la Factors la coeficientul C se trece
valoarea lui Sd(T1), calculat conform P100-1/2006
- SXNL, la fel ca la SXPL, se bifeaza Xdir-eccenY
- SYPT, (seism pe directia y pozitiv transversal), se bifeaza Ydir+eccenX
- SYNT, se bifeaza Ydir-eccenXExemplu:
Load Type Self Weight Auto Lateral
Multiplier Load
DEAD Dead 1
Zidarie Superdead 0
Pardoseala Superdead 0
Utila Live 0
Zapada Snow 0
SXPL Quake 0 User Coefficient
SXNL Quake 0 User Coefficient
SYPT Quake 0 User Coefficient
SYNT Quake 0 User Coefficient

8. Combinatii
- Define/ Load Combinations
Click pe Add new combo, la Load combination name se trece GF (gruparea
fundamentala), Load combination type -> ADD, se introduc pe rand toate incarcarile
permanente si variabile, cele Permanente se vor corecta cu coef. 1.35, iar cele
Variabile (utila,zapada) cu 1.50.
Add new combo/ la name se trece GFS (gruparea fundamentala care se va
lua in combinatie cu seismul), se introduc incarcarile din GF, cele P se corecteaza
cu coef.1 , iar cele V cu coef. 0.4.
Apoi vom defini 8 combinatii pt seism in gruparea speciala:
- GSSXPPL (gruparea speciala, seism pe x pozitiv pozitiv long.) se introduc GFS
si SXPL ambele cu coef. 1
- GSSXPNL (gruparea speciala, seism pe x pozitiv negativ long.) se introduce
GFS cu coef.1 si SXPL cu coef. -1
Dupa acest algoritm se vor crea si celelalte 6 combinatii din seism: GSSXNPL,
GSSXNNL, GSSYPPT, GSSYPNT, GSSYNPT, GSSYNNT
Pt INFASURATOARE select Add new combo, la Type select ENVE, si se
adauga GF si cele 8 combinatii din GS, toate 9 cu coef.1.
9. Define/ Mass Source/ From Loads
- se adauga ipotezele cu coeficientii din combinatiile cu seism (fara ipotezele
de seism)
10. Incarcari
Se introduc incarcarile pentru fiecare ipoteza
- se seleteaza bara sau placa sau nodul pe care se va pune incarcarea
- Assign/ Frame/ Line Loads/ Point sau Distribuite sau Assign/ Shell/ Area
Loads/ Uniform in oricare varianta se introduce valorile in unitatea aleasa in ipoteza
corespunzatoare
- Incarcarea uniform distribuita pe bara se va introduce in casuta cu Uniform
Load
- pentru verificarea incarcarilor Display/ Show Loads/ stilul de incarcare/
ipoteza
11. Meshuiea placilor si grinzilor
- se selecteaza ochiul de placa
Edit/ Mesh Areas/ Mesh Quards/ Tringles into se creaza un caroiaj de valoare
egala (50x50 cm). Se urmareste sa existe continuitate de linii.
- se meshuiesc placile grinzile si peretii
12. All/Assign/Frame/Line/End(Lenght) Offsets/ Define Lengs/ 0
13. Pentru ca structura sa se comporte ca o saiba rigida:
- se selecteaza placile
- Assign/Shell-Area/Diaphrams/Add New Diaphrams
- Se selecteaza Rigid
14. Analyze/Analysis Options/ Full 3D/OK
15. Analyze/Chek Model/ Se selecteaza toate casutele/ OK (verificarea
structurii)
16. Se deselecteaza casutele / Ok
17. Analyze/ Run Analyze
20. Rezultatele (eforturi, reactiuni, deplasari) se citesc din Display
21. alte comenzi:
ctrl dezactivare
ps selectia anterioara