Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul: “ Analiza mediului de marketing al organizației

x

I. Succinta prezentare a societatii:

a. Date de identificare (denumire, forma juridica, obiect de

activitate); b. Gama de produse/ servicii fabricate/ prestate sau comercializate; c. Date privind personalul ; d. Piața firmei (arie, structura); Mediul de Marketing

2.1 Analiza mediului intern (surprinde elemente specifice

organizației; o analizaă a resurselor de care dispune firma): resurse umane (structura organizatorică - organigrama- și personalul firmei),

materiale (facilități productive, de comercializare care ajută la derularea activității organizației), financiare (se pot reflecta indicatori precum cifra de afaceri, profit în ultimii 3 ani, cota de piață), informaționale (existența unuor sisteme informationale de marketing și nu numai de colectare, prelucrare a datelor; existența unor baze de date cu clienți, a unui site/platforme lectronice de vânzare etc.). Se studiază capacitatea comercială, financiară, productivă, informațională și organizatorică a firmei.

2.2 Analiza mediului extern

- MICROMEDIU: furnizori de mărfuri, prestatori de servicii, furnizori

de forță de muncă, clienți, concurenți, organisme publice. (toate elementele precizate trebuie să facă referire la firma studiată. De exemplu: cine sunt furnizorii de mărfuri pentru firma studiată, ce anume furnizează, câți furnizori are firma pentru fiecare categorie de produse,

care e relația cu furnizorii, frecvența aprovizionării, ect.)

- MACROMEDIU: mediul demografic (numărul populației,

densitatea, distribuția geografică a populației, structura pe vârste a populației, nivelul de educație – care își pune amprenta asupra preferințelor de consum, gradul de mobilitate, structura etnică), mediul

economic (prețurile, inflația, veniturile, inclinația spre consum sau economisire, fiscalitatea, politica de credite, gradul de îndatorare, rata dobânzii, evoluția cursului de schimb), mediul politico-legislativ, mediul tehnologic, mediul socio-cultural, mediul ecologic, mediul natural. (toate elementele analizate vor face referire la firma studiată, analizându-se impactul lor asupra firmei; abordarea și detalierea componentelor macromediului se vor realiza în directă legătura cu impactul acestora asupra activității firmei)

3. Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări

– minim 4 elemente la fiecare categorie și vor fi extrase din analiza

mediului de marketing, în totul 16)

4. Concluzii si propuneri

Bibliografie: minim 5 surse bibliografice diferite (reviste, articole stiintifice, cărți, site-uri)

Nota:

oral. Toate proiectele se predau si se prezinta inainte de testul de la curs. După testul de la curs nu se mai

Proiectul trebuie predat printat la seminar in luna mai 2014 si de asemenea trebuie PREZENTAT

primesc proeicte.