Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR ÎNTREPRINDERII X

STRUCTURĂ RECOMANDATĂ

Introducere

1. Prezentarea întreprinderii
Se vor prezenta date de identificare a întreprinderii (denumire, formă juridică, sediu social, CUI) şi
de caracterizare a acesteia (data înființării, fondator, grup de apartenenţă, obiect de activitate, nr. total
unităţi, dispersie teritorială a acestora, nr. angajaţi, principalele rezultate financiare etc.), precum şi orice
alte date şi informaţii relevante pentru analiză.

2. Prezentarea mediului în care activează întreprinderea


Demersul de identificare a componenetelor mediului întreprinderii “x” trebuie să se bazeze pe
documentarea prealabilă a studentului cu privire la teoria în domeniu. Vor fi prezentate aspecte privind
componentele mediului extern cu care întreprinderea relaționează permanent pentru îndeplinirea
obiectivelor sale (anume clienți, furnizori, intermediari, concurenți, clienți, organisme publice -
micromediul), precum și considerații privind influența factorilor din mediul extern (factori politici,
economici, socio-culturali, tehnologici, juridici - macromediul) asupra întreprinderii analizate.

3. Identificarea și prezentarea activităţilor întreprinderii


Identificarea și prezentarea activităţilor organizației se va baza pe observarea directă a proceselor din
întreprindere, pe dialogul cu specialiştii întreprinderii și pe apelarea la alte surse secundare de
documentare (documente interne, rapoarte, studii etc.). Se vor avea în vedere atât organizarea procesuală,
cât și cea structurală a organizației. Se vor identifica și prezenta principalele funcții ale organizației
analizate (producție, vânzare, logistică, marketing, financiar-contabilă, resurse umane etc.) în funcţie de
structura organizatorică a întreprinderii, ţinând cont de principalele componente ale acesteia și, din acest
motiv, se impune anexarea organigramei întreprinderii. De asemenea, studentul va face aprecieri şi
comentarii legate de natura, rolul, dimensiunea şi structura proceselor și activităților întreprinderii.

4. Analiza SWOT
Vor fi prezentate punctele forte și slabe ale organizației, precum și oportunitățile și amenințările,
având în vedere toate aspectele prezentate anterior.

5. Măsuri și soluții propuse pentru îmbunătățirea activităţii organizației


Pe baza constatărilor făcute anterior, studentul va prezenta posibile căi de raţionalizare a activităților
întreprinderii. Propunerile ce se formulează în acest capitol vor fi prezentate şi argumentate în min. 2
pagini şi vor reflecta punctul de vedere personal al autorului lucrării.

Concluzii

Notă: Lucrarea va avea 10 pagini, format A4, folosind Times New Roman, 12 pt. la 1,5 rânduri.
Toate sursele folosite pentru documentare vor fi menționate la secțiunea de bibliografie, precum și în cadrul
lucrării (drept footnote).
Capitolele 1 și 2 se prezintă în săptămâna 8, iar restul lucrării în săptămâna 12. Parțile respective din
lucrare se predau online anterior susținerii pentru verificare plagiat.