Sunteți pe pagina 1din 3

REGULAMENT DE FUNCIONARE A ONSTARTUP-SYSTEM

I. PRINCIPII INTRODUCTIVE
1. Prezentul regulament defineste i stabilete mecanismul de funcionare a OnStartup-System si OnStartup
Development System, determinand drepturile i obligaiile partenerilor grupului.
. Pentru ca o persoan! s! obin! calitatea de partener "colaborator# trebuie s! $ndeplineasc! condiiile stabilite prin
prezentul regulament.
%. Prezentul regulament se aplic! $n e&clusivitate partenerilor OnStartup Development System si OnStartup-System.
'. OnStartup-System.eu este un proiect marca OnStartup Development System menit sa ofere informare si consiliere
in domeniul fondurilor structurale, pe o piaa cu cererea din ce $n ce mai acut manifestat! in acest sens. (ucram cu cei
mai buni specialisti pentru popularizarea, gestionarea si pregatirea programelor co-finantate din )onduri *uropene.
*c+ipa OnStartup-System are e&perienta $n programele finantate din fonduri structurale si de coeziune derulate in
,omania.
-. OnStartup Development System este un grup de companii si profesionisti ce are ca obiectiv sustinerea autoritatilor
publice locale, regionale si nationale, precum si a sectorului de afaceri din ,omania, prin asistenta te+nica si
consultanta in accesarea si implementarea )ondurilor Structurale si de .oeziune din perspectiva dezvoltarii
sustenabile prin proiecte.
/. OnStartup-System este un sistem de business prin care se doreste dezvoltarea antreprenoriala, precum si formarea
profesionala a colaboratorilor sai.
0. OnStartup-System se ocupa prin profesionistii sai de procedurile de mediere intre firme sau persoane fizice,
proceduri reglementate inclusiv prin legea 11-121, dar si prin alte legi in vigoare.
II. DISPOZIII GENERALE
1. Persoanele fizice si societ!ile partenere care adera la acest sistem creaza o asociere pentru dezvoltare nationala si
internaional! cu a3utorul fondurilor structurale.
)lu&ul de informaii se asigura prin internet service si prin site-ul 444.onstartup-system.eu.
. Partenerii sistemului vor colabora pe baza de contract si vor participa cu e&pertiza acestora la dezvoltarea anumitor
proiecte in functie de necesitatile beneficiarilor "firme si institutii cu care colaboram#.
%. 5embrii OnStartup-System pot fi solicitati sa presteze o anume activitate, fiind remunerati corespunzator conform
normelor in vigoare in legatura cu fondurile structurale.
'. 6cestia pot renunta la a mai participa intr-un proiect doar daca au motive serioase "pot invoca forta ma3ora#, dar in
anumite situatii daca pericliteaza finalizarea corespunzatoare a proiectului isi pot pierde statutul de parteneri
OnStartup-System.
III. PARTENER ONSTARTUP-SYSTEM
1. Poate fi partener al OnStartup-System orice persoan! fizic! sau 3uridica, de orice cet!enie, se& sau religie,
care $i manifest! e&pres dorina de a se $nscrie $n acest sistem.
. Pentru a deveni partener, orice persoan! interesat! va trebui s! $i manifeste e&pres dorina, prin agrearea
7,egulamentului de funcionare a OnStartup-System8 i completarea capitolului intitulat 5embru .olaborator-
OnStartup System.
%. 9nscrierea se face prin completarea formularului intitulat 5embru .olaborator-OnStartup System si prin
solicitarea 5apei de (ucru.
'. .alitatea de partener $nceteaz! $n urm!toarele situaii:
- la cererea partenerului;
- $n situaia $n care partenerul $ncalc! codul etic al prezentului regulament.
IV. SISTEMUL ONSTARTUP
1. Prin prezentul sistem se doreste dezvoltarea pe plan national a unei retele de colaboratori - persoane fizice si
3uridice cu scopul de a dezvolta mediul de business cu a3utorul fondurilor structurale si nu numai.
. Se poate lucra pe baza de contract de munca sau contract pe proiecte "tip pro3ect-based#, part-time sau full<time.
%. .olaboratorii OnStartup-System, fie ei firme sau persoane fizice in cadrul sistemului, au posibilitatea de a apela la
e&pertiza si profesionalismul membrilor sistemului pentru dezvoltarea unui business prin intermediul 444.onstartup-
system.eu.
'. 6cestia vor fi remunerati corespunzator in functie de munca prestata printr-un contract aferent inc+eiat inainte.
-. Drepturile si obligatiile partilor vor fi respectate conform legilor in vigoare, orice litigiu va fi solutionat conform legii.
/. Societatea OnStartup Development System S,( nu isi asuma raspunderea pentru activitatile intreprinse de membrii
colaboratori cu rea credinta sau cu nerespectarea legilor in vigoare.
V. Membru Colaborator OnStartup-System
A.Subsemnatul
1.1. Domnul/Doamna.........................................................., domiciliat(a)
n .................................., sector/jude ............................., e-mail............................,
telefon de contact ......................................
sau
1.2. S.C..................................S!", cu sediul in,
str......................................, loc..., C#$.., %r.
!e&. Com., re're(entata de
...................................................., e-
mail ............... .........................................................., telefon de
contact ......................................
solicit 'rimirea actelor (Contractul de Colaborator, )a'a de "ucru) 'entru a de*eni
membru colaborator denumit in continuare 'artener in cadrul +nStartu' S,stem.
-.)a'a de "ucru contine.
/ersoanele 0i(ice.
#n contract de colaborare 'articulari(at 'entru 'ersoana fi(ica 'rin care *a dati acordul
sa 'uteti fi contactati 'entru a 'utea colabora (a 'resta o munca si a fi 'latiti conform
muncii 'restate, cu contract de munca 'e o 'erioada determinata sau nu sau doar
'unctual 'e ba(a de contract, 'e 'roiecte) 'e anumite domenii de catre membrii
sistemului 'ersoane juridice sau alte societati colaboratoare ale +nStartu' De*elo'ment
S,stem. Contine de asemenea si o 0isa /ersonala care trebuie com'letata si un
c1estionar necesar 'entru im'lementarea 'roiectelor.
/ersoanele 2uridice.
#n contract de colaborare cu ajutorul caruia 'uteti sa folositi e3'erti(a si 'otentialul
membrilor 'ersoane fi(ice sau juridice 'entru de(*oltarea business-ului dumnea*oastra.
Contine si un c1estionar care trebuie com'letat 'entru a cunoaste e3act necesitatile
dumnea*oastra, 'entru a sti 'e cine sa *a recomandam si cum sa *a ajutam in
de(*oltarea 'roiectelor dumnea*oastra si 'entru a *a oferi corect e3'erti(a membrilor
sistemului.
C.Detalii 'rimire )a'a de "ucru.
)a'a de "ucru *a *a fi furni(ata cu acordul dumnea*oastra 'rin e-mail, in format
electronic. $nscrierea in sistem este &ratuita.
VI. CODUL ETIC I DE DISCIPLIN AL PARTENERILOR ONSTARTUP-
SYSTEM
1. Partenerii OnStartup-System vor depune toate diligentele necesare pentru promovarea imaginii sistemului, at=t prin
mi3loace proprii, c=t i prin mi3loacele puse la dispoziie de c!tre administratorii sistemului.
. Partenerii OnStartup-System se oblig! ca prin activitatea lor s! nu fac! nicio fapt! care s! aduc! atingere imaginii
sistemului.
%. Partenerii OnStartup-System se oblig! s! nu copieze i s! nu desf!oare activit!i de dezvoltare a unor sisteme
similare sau identice sistemului OnStartup-System.
'. Partenerii OnStartup-System r!spund $n condiiile legilor din ,om=nia pentru pre3udiciile cauzate firmei OnStartup
Development System, $n situaia $n care prin fapta lor au cauzat daune acesteia i sistemului promovat.
-. 5!surile disciplinare se iau de c!tre membri fondatori.
VII. DISPOZIII FINALE
1. )ondatorii $si p!streaz! toate drepturile $n leg!tur! cu sistemul OnStartup-System.
. Prevederile prezentului regulament se $nsuesc de c!tre fiecare partener $n parte odat! cu completarea formularului
7 5embru-.olaborator OnStartup-System 8, asum=ndu-i-le $n totalitate.
%. Orice litigiu decurg=nd din prezentul regulament va fi soluionat pe cale amiabil!, $n caz contrar litigiile decurg=nd
din aplicarea prezentului regulament vor fi supuse 3udec!ii instanei.
'. Prezentul 7,egulament de )uncionare a OnStartup-System8 este parte integrant! din 76cord-.ontract de
colaborare8 si $i produce efectele i intr! $n vigoare la data semnarii lui.
6m luat la cunotin!,
Data: >>>>>>>>>.
?umele $n clar: .......................................................................................