Sunteți pe pagina 1din 6

Cap.1.

Descrierea contextului decizional

Spălarea rufelor cu săpun de casă şi înmuierea manuală a acestora sunt obiceiuri la


care, chiar şi cei care au maşini de spălat performante, renunţă cu greu.
Clientul doreşte realizarea unei cercetări pentru a determina “stimularea
cumpărărilor” si “slaba poziţionare în preferinţele de consum periodic” a cumpărătorilor
de detergent Ariel.

Cap.2. Problema de cercetare. Obiective

Problema de cercetare este: “tipul de cumpărător, frecvenţa de cumpărare şi


cantitatea achiziţionată” precum şi “tipul de consum, preferinţele consumatorilor”.
Scopul cercetării constă în găsirea unor soluţii pentru realizarea unei creşteri a
vânzărilor tipului de detergent Ariel.

Obiective:

1. Identificarea mărcilor de detergenţi cumpărate;


2. Cunoaşterea frecvenţei de cumpărare;
3. Identificarea tipurilor de detergent în funcţie de gramaj;
4. Cunoaşterea veniturilor populaţiei vizate.

Cap.3. Metodologie
3.1. Metodă şi instrumente de cercetare

Vom considera ca metodă de cercetare ancheta care presupune culegerea datelor şi


informaţiilor direct de la purtătorii acestora utilizând drept instrument de investigare şi
recoltare a informaţiilor chestionarul. Am ales interviurile personale directe sau faţă în
faţă deoarece preyinta o serie de avantaje utile cercetării noastre: oferă posibilitatea
feed-back-ului, adică a convingerii subiecţilor de a participa la interviu şi de a da
răspunsuri la întrebări care, altfel, ar rămâne fără răspuns; oferă posibilitatea obţinerii
unor răspunsuri mai precise la întrebările complexe deoarece subiectului i se pot da o
serie de explicaţii care să-l motiveze şi să-l facă să înţeleagă aspectul avut în vedere;
asigură o rată relativ ridicată de participare a subiecţilor la desfăşurarea anchetei aceasta
fiind cuprinsă între 50% şi 60%.

3.2. Populaţia

Populaţia vizată: populaţia oraşului Iaşi, pe diferite locaţii (Copou, Podu-Ros,


Nicolina, Cug II).
Populaţia totală a oraşului Iaşi este de 305.978 de persoane, din care 160.901 sunt
femei şi 145.077 sunt bărbaţi.

3.3. Tip de sondaj

Eşantionul destinat aplicării chestionarelor va fi construit din 200 de persoane, câte


50 de chestionare de fiecare operator.

1
Variabilele cercetării:
 Calitatea detergentului:
 Motive de cumpărare: cauzele cumpărării produsului (preţ,
activitatea promoţională desfăşurată de firma, fidelitatea)
 Frecvenţa de cumpărare: numărul de cumpărări realizate de
consumatori într-o anumită perioadă de timp
 Raportul calitate/ preţ: gradul de satisfacere al consumatorilor din
punct de vedere al raportului calitate/preţ
 Preţul: suma de bani pe care consumatorul este dispus să o
plătească pentru cumpărarea produsului
 Vârsta: vârsta consumatorilor

Eşantionul pe cote:
 După sex: femei-160.901 de persoane, barbaţi-145.077 de persoane

Mii
165
160
155
fem ei
150
barbati
145
140
135

 Stabiliri de domiciliu în localitate: 3.045 de persoane


 Plecări cu domiciliu din localitate: 4.815 de persoane
 Salariaţi: 108.165 de persoane

3.4. Eşantionul (volum şi structura)

Procesul de eşantionare se desfaşoară pe baza unui plan de eşantionare:


1. definirea populaţiei ţintă
2. stabilirea cadrului de eşantionare
3. alegerea metodei de eşantionare
4. determinarea mărimii eşantionului
5. elaborarea şi testarea procedurilor de eşantionare

Populaţia ţintă este populaţia de sex feminin şi masculin, în vârstă de 18-70 de ani,
rezidentă în oraşul Iaşi, care utilizează detergentul de rufe pentru curăţarea articolelor
textile la domiciliu.
Cercetarea se desfăşoară atât la domiciliul respondenţilor, cât şi prin sondajele
efectuate în stradă sau în spaţiile comerciale.
Ca metodă de eşantionare se va utiliza eşantionarea tradiţională, fără revenire,
probabilistică.

2
Cap.4. Raport de cercetare

În urma cercetării efectuate se va preda un singur raport care va cuprinde:

Capitol Detalii
Context decizional Conform research proposal acceptat
Obiective de
cercetare Conform research proposal acceptat

Se vor scrie în detaliu metodele implementate


Descriere metode (condiţii de timp, de loc etc.)
Rezultate globale Forma brută a rezultatelor de anchetă
Detaliere a rezultatelor, însoţite de comentarii la
Analiza rezultatelor temă
Limitele cercetării indentificate pe parcursul
Limite acesteia, inclusiv la analiza de date
Instrumente folosite (chestionar, plan de eşantionare
Anexa etc.)

Cap.5. Plan de acţiune cu dedline-uri, diagrama Gantt

Când? Ce? Cine? Unde? Cum? Pentru ce?


Perioada Activitate Nume Zona
(zile)
23.10.2008- Designul Doacă Biblioteca Pregătirea în Pentru adunarea
27.10.2008 cercetării Veronica FEAA detaliu a tuturor datelor necesare
Gal Iosif procedurilor, rezolvării
Pricop achiziţie materiale, problemei de
Ramona creare şi cercetare
Rusu Mihai multiplicare
instrumente
anchetă
30.10.2008- Realizarea Doacă Biblioteca Se va analiza Pentru adunarea
03.11.2008 chestionarului Veronica FEAA problema de datelor necesare
initial Gal Iosif cercetare şi vom rezolvării
Pricop realiza un prim problemei de
Ramona chestionar pentru cercetare
Rusu Mihai anchetă

3
04.11.2008- Testarea Doacă Oraşul Iaşi Vom aplica 20 Se urmăreşte
10.11.2008 chestionarului Veronica chestionare gradul de
Gal Iosif parinţilor, înţelegere a
Pricop prietenilor şi întrebărilor de
către respondenţi
Ramona colegilor
şi includerea
Rusu Mihai variantelor
optime de
răspuns pentru
îmbunătăţirea
chestionarului
final
14.11.2008- Aplicarea Doacă Oraşul Iaşi Completarea Pentru obţinerea
20.11.2008 chestionarului Veronica chestionarelor informaţiilor
Gal Iosif necesare
Pricop rezolvării
Ramona problemei de
Rusu Mihai cercetare
16.11.2008- Crearea bazei La domiciliul
18.11.2008 de date
24.11.2008- Introducerea Doacă Individual, la Vom centraliza Pentru atingerea
26.11.2008 datelor în Veronica domiciliu datele şi le vom obiectivelor
SPSS şi Gal Iosif introduce în SPSS,
procesarea Pricop urmând să aplicăm
acestora Ramona procedurile
Rusu Mihai potrivite pentru
realizarea datelor
27.11.2008- Întocmirea Doacă Biblioteca Vom finaliza datele Pentru a
06.12.2008 raportului de Veronica FEAA procesate, şi vom clarifica
cercetare Gal Iosif întocmi raportul de problema
Pricop cercetare, în forma decizionala
Ramona finala, pentru a fi
Rusu Mihai predat
beneficiarului

4
Cap.6. Buget

Costul total al prezentei cercetări cuprinde deopotrivă componente fixe şi


componente variabile. Activităţile generatoare de costuri fixe sunt cele din faza preliminara şi
de proiectare a cercetării: clarificarea problemei decizionale, a scopului şi obiectivelor
cercetării, elaborarea chestionarului, pretestarea acestuia. De asemenea, costurile implicate de
sintetizarea şi prezentarea concluziilor, în faza finală, sunt încadrate tot în categoria costurilor
fixe.
Nr. Cost unitar Costuri
Unitate Bucati (RON) (RON)
1. Cheltuieli cu
resurse umane
1.1. Remuneraţie pentru
operatorii de interviu Chestionar 200 5 1000
1.2. Remuneraţie pentru
cei care introduc datele în
baza de date SPSS Chestionar 200 4 800
1.3. Remuneraţie pentru
cei care prelucrează baza
de date Ora 12 10 120
1.4. Remuneraţie pentru
coordonatorul de proiect Proiect 1 300 300
Total cheltuieli resurse
umane 2200
2. Cheltuieli cu resurse
materiale
2.1. Pixuri bucăţi 8 1 80
2.2.Topuri hârtie bucăţi 2 12 24
bucăţi
2.3. Cartuş imprimanta încărcate 2
2.4. Clip-board bucăi 4 10 40
2.5. Ecusoane operatori bucăţi 4 1 40
Total cheltuieli resurse
materiale 184
3. Transport
3.1. Bilete transport(dus-
întors) bucăţi 20 2,5 50

Total cheltuieli transport 50


4. Alte cheltuieli
4.1. Telefon minute 400 0,432 172,8

Total alte cheltuieli 172.8


TOTAL 2606.8

Plata se va realiza în două tranşe:

5
 50% la momentul încheierii contractului;
 50% la momentul predării raportului de cercetare