Sunteți pe pagina 1din 2

FI DE OBSERVAIE A ACTIVITII DIDACTICE

1.Unitatea de nvmnt: Colegiul Naional Economic Andrei Brseanu Braov


.C!a"a # $I O, %&a '(
).Data 16.0.!01"#
*.Eva!+a&ea &e"+&"e!%& +mane: elevi#
,.-ate&ia!e, $isa de documen%are, %a&l'
../+me!e "i 0&en+me!e 1ad&+!+i dida1ti1 !a 1a&e "e a"i"t:
2.Di"1i0!ina: Buc(%aria %radiional(
3.S+4ie1t+! a1tivittii dida1ti1e: Buc(%(ria asia%ica
'.Ti0+! a1tivittii dida1ti1e# )ec%ie de %ransmi%ere a noilor cunos%in%elor.
O4"e&vatii 0&ivind de"5"+&a&ea a1tivttii dida1ti1e:
*es$( urarea ac%ivi%( ii
Evenimen%ele lec iei Ac%ivi%a%ea +ro$esorului Ac%ivi%a%ea elevilor ,&s
erva
ii
1. Organizarea
clasei de elevi
2. Recapitulare din
lectia anterioara
3. Prezentarea noii
lectii
4. Dirijarea
nvrii
5. valuare!corecta
re
-+ro$esorul asigur( clima%ul
+si.o-social necesar
des$( ur(rii lec iei
-+ro$esorul veri$ic( cunos%in%ele
din lec%ia an%erioara
-+ro$esorul $ace corec%urile
necesare
- +ro$esorul +re/in%a noua lec%ie
-discu%a lec%ia im+reuna cu
elevi
-+ro$esorul evaluea/( oral noile
cuno%ine acumula%e de elevi
-elevii se +reg(%esc de lec ie
-elevii ras+und la in%re&arile
+ro$erorului
- elevii sun% a%en%i la indica%ile
+ro$esorului
-+ar%ici+a la discu%area lec%iei
-elevii r(s+und +rom%
FI DE OBSERVAIE A ACTIVITII DIDACTICE
1.Unitatea de nvmnt : Colegiul Naional Economic Andrei Brseanu Braov
.C!a"a # $I O, %&a '(
).Data !".0.!01"#
*.Eva!+a&ea &e"+&"e!%& +mane: elevi#
,.-ate&ia!e, $isa de documen%are, %a&l'
../+me!e "i 0&en+me!e 1ad&+!+i dida1ti1 !a 1a&e "e a"i"t: Enac.e Cris%ina
2.Di"1i0!ina: Buc(%aria %radiional(
3.S+4ie1t+! a1tivittii dida1ti1e: Buc(%(ria 0a+one/(
'.Ti0+! a1tivittii dida1ti1e# )ec%ie de %ransmi%ere a cunos%in%elor.
O4"e&vatii 0&ivind de"5"+&a&ea a1tivttii dida1ti1e:
*es$( urarea ac%ivi%( ii
Evenimen%ele lec iei Ac%ivi%a%ea +ro$esorului Ac%ivi%a%ea elevilor ,&s
erva
ii
1. Organizarea
clasei de elevi
2. Recapitulare din
lectia anterioara
3. Prezentarea noii
lectii
4. Dirijarea
nvrii
5. valuare!
corectare
-+ro$esorul asigur( clima%ul
+si.o-social necesar
des$( ur(rii lec iei
-+ro$esorul veri$ic( cunos%in%ele
din lec%ia an%erioara
-+ro$esorul $ace corec%urile
necesare
+ro$esorul +re/in%a noua lec%ie
-discu%a lec%ia im+reuna cu
elevi
-+ro$esorul im+ar%e $isa de
evaluare a lec%iei
-o$era ras+unsurile corec%e
-elevii se +reg(%esc de lec ie
-elevii ras+und la in%re&arile
+ro$erorului
elevii sun% a%en%i la indica%ile
+ro$esorului
-+ar%ici+a la discu%area lec%iei
-elevii re/olva $isa de evaluare
-res+ec%a indica%ile +ro$esorului
-elevi corec%ea/a $isa de
evaluare