Sunteți pe pagina 1din 5

ARIA CURICULAR: NVMNT SPECIAL I SPECIAL INTEGRAT

Inspector de speci!itte: pro"esor psi#oped$o$ IANC PETRU I%AN


I& %'iecti(e !e strte$iei de de)(o!tre:
Promovarea unui sistem educaional deschis i flexibil pentru asigurarea unei bune comunicari
ntre coalprini-elevi, precum i cu instituiile partenere, care s duc la realizarea unui
progres educaional, care s ofere ansa copiilor cu cerine educative speciale s se integreze
socio-profesional.
reterea credibilitii sistemului educaional special i special integrat prin asigurarea unui
demers permanent i coerent de informare privind eforturile colii, ale cadrelor didactice n
ceea ce privete sigurarea accesului i a egalitii de anse la educaie pentru toi copiii! elevii!
tinerii cu "#.
$ezvoltarea competenelor cadrelor didactice printr-o formare iniial i continu n domeniul
educaiei speciale , promovarea exemplelor de bune practici%
#electia si perfectionarea personalului didactic raportat la exigentele dezvoltarii de perspectiv
ale nvm&ntului special i special integrat.
'tilizarea softurilor educaionale n predare! nvare! evaluare, respect&nd caracterul practic-
aplicativ al tuturor leciilor %
$epistarea copiilor cu "# i nceperea timpurie a terapiilor specifice i de compensare n
vederea reabilitrii i recuperrii deficienelor n dezvoltarea personalitii acestora.
"valuarea continu i monitorizarea progresului colar la elevii cu "# .
II& Consi!i*! cons*!tti(:
(. profesor psihopedagog Inc Petr* Ion, inspector de specialitate, )nspectoratul *colar
+udeean #la,, preedinte
-. prof& +*r Mrin Adrin, director entrul #colar pentru "ducaie )nclu.iv imleu
#ilvaniei, membru
/.profesor psiholog doctor G,rdn Me!ni Mri, director entrul +ude ean de 0esurse
i de 1sisten "duca ional #la,, membru
2. profesor psiholog Mesro- Adin.E/i!i0 coordonator entrul +ude ean de 1sisten
Psihopedagogic #la,, membru
3. profesor logoped S)'o Eri1 , entrul +ude ean de 0esurse i de 1sisten "duca ional
#la,, membru
4. profesor psihopedagogie special C#es2*n Viore! G'rie!, entrul colar pentru
"ducaie )ncluziv imleu #ilvaniei, membru
5. profesor psihopedagogie special Mo-ne$ +!orentin, #") *imleu #ilvaniei-#tructura
6#perana7 8alu, membru
III& Pro"esori "or/tori -i /etodi-ti:

(.profesor psihopedagog )anc Petru )oan, Psihologie!psihopedagogie special, )#+ #la,,
formator al )#+ #la,, metodist
-.prof. 9aur :ariana 1driana, ;inetoterapie!"d.fizica si sport , #") #imleu #ilvaniei,
metodist
/.prof.psiholog doctor <&rdan :elania :aria, psihologie, +01" #la,, formator, metodist
2.prof. =rnuiu :ariana >ucia, Psihopegagogie special, +01" #la,, metodist
3.prof. psiholog :esaro 1dina-"milia, Psihologie, +01" #la,, formator, metodist
4.prof. pedagog mpean 8amfira ristina, Pedagogie, *c. <imnazial :ihai "minescu
8alau, formator, metodist
5.prof. <lgu 1dela ?atalia, Psihopegagogie speciala, *c. <imnazial .oposu 8alu,
metodist
@.prof. )oana ?arcisa, Pedagogie social, +01" #la,, metodist
A.prof. )ambor )van, Psihologie, #") *imleu #ilvaniei, metodist
(B.prof. himiliu #imona-)onela, #ociopsihopedagogie, +01" #la, metodist
((.prof. hesuan Ciorela- <abriela, Psihologie, #") *imleu #ilvaniei, metodist
(-.prof. :urean armen ,Pedagogie social, +01" #la, metodist
(/.prof. Dros 1ntonela, Psihopegagogie special, #") #imleu #ilvaniei-#tructura 6#perana7
8alu, metodist
IV& %r$ni)re centre!or /etodice:
Nr&
crt
%r$ni)re
centre!or
Cerc ped$o$ic Respons'i! Speci!itte Grd
didctic
(.
*imleu #ilvaniei Profesori
psihopedagogi i
profesori-educatori
)ambor )van psihologie

)
adre didactice de
spri,in
1rdelean
Ceronica
psihologie
)
3& 8alu Profesori
psihopedagogi i
profesori-educatori
:o neag
9lorentina
psihopedagogie
special
))
adre didactice de
spri,in =ene 9loriana psihologie )
V& Acti(it24i /etodice:
A& Cons"2t*iri
EemaF
(. adrul normativ privind organizarea procesului de nvm&nt, n anul colar
-B(/--B(2%
-. )nformare asupra onsftuirilor ?a ionale ale inspectorilor din nv m&ntul
special i special integrat -B(/.
/. #tructura anului colar -B(/--B(2, aprobat prin D:"? /@(@!B/. B4. -B(/
2. 0egulamente i metodologii :"?. %
3. )nspecia colar i perfecionarea continu a cadrelor didactice%
4. $iverse.
:odaliti de realizareF dezbatere, analiz
>ocul de desfurareF entrul *colar pentru "ducaie )ncluziv *imleu #ilvaniei
$ataF (- )G -B(/
0esponsabilF inspector de specialitate profesor psihopedagog )anc Petru )oan
5& Cerc*ri ped$o$ice:
6& Pro"esori psi#oped$o$i -i pro"esori ed*ctori
Se/estr*! I
EemaF #pecificul procesului instructiv- educativ la copiii cu deficien e cognitive severe.
Se/estr*! ! II 7!e
EemaF "duca ia pentru via i integrare socio-profesional a elevilor cu cerin e
educa ionale speciale.
Mod!it24i de des"2-*rreF schimb de experien, referate, dezbateri, lecii demonstrative,
exemple de bun practic.
3& Cdre didctice de spri8in
Se/estr*! I
EemaF
#trategii de predare-nv are utilizate la copiii cu cerin e educa ionale speciale sau cu
dificult i de nv are- cercetare constatativ. #tudiu de caz.

Se/estr*! ! II.!e
EemaF :etoda ;ulcsar n munca cadrului didactic de spri,in.
:odele de proiecte individualizate de recuperare.
Mod!it24i de des"2-*rreF schimb de experien, referate, dezbateri, lecii demonstrative,
exemple de bun practic.
Centr*! /etodic Loc*! de des"2-*rre 9t Respons'i!i
i/!e* Si!(niei

6&Pro"esori
psi#oped$o$i
-i pro"esori
ed*ctori
3& Cdre
didctice de
spri8in
entrul *colar pentru "ducaie
)ncluziv *imleu #ilvaniei
#em. ))
)nspector de
specialitate )anc
Petru )oan
)ambor )van- resp.
cerc
9aur :ariana
Pop :aria
0ad hi 1nca
=oldu 1dela
hesuan Ciorela
9aragu Coichi a
Pavel 9lorica
9i <abriela
hi iu 9loare
entrul *colar pentru "ducaie
)ncluziv *imleu #ilvaniei
#em. ) Arde!en
Veronic
=ihari :ihai
:!2*
6&Pro"esori
psi#oped$o$i
-i pro"esori
ed*ctori
entrul *colar pentru "ducaie
)ncluziv *imleu #ilvaniei-
#tructura ,, #perana7 8alu
#em. )
)nspectorul de
specialitate
:o neag
9lorentina- resp.
cerc
amelia 8aha
=ancea :elina
#ilaghi )oana
Petrice Ciorela
<rusea #ergiu
3& Cdre
didctice de
spri8in
entrul *colar pentru "ducaie
)ncluziv *imleu #ilvaniei #em. ))
5ene +!orin
Pop ristina
$enes "lisabeta
VI& In"or/4ii s*p!i/entre
6& Te/e reco/ndte pentr* co/isii!e /etodice
Calorificarea rezultatelor testelor de evaluare iniial pentru eficientizarea predrii-
nvrii prin ntocmirea P)P- urilor%
Dptimizarea randamentului colar i perfecionarea modalitilor de evaluare n vederea
integrrii socio- profesionale a elevilor! tinerilor cu "# %
3& 5i'!io$r"ie orientti(2 pentr* te/e!e cerc*ri!or ped$o$ice:
(H =ocaiu "milia Prevenirea i corectarea tulburrilor de vorbire n grdiniele de copii,
=ucureti, "ditura $idactic i Pedagogig, (A5/
-H erghit )oan, ?eacu )oan, P&nioar )oan Dvidiu, Potolea $an Prelegeri pedagogice,
"ditura Polirom, )ai, -BB(
/H erghit )oan, Clsceanu >azr Icoord.H Curs de pedagogie, E'= =ucureti, (A@@
2H erghit )oan Metode de nvmnt, "ditura Polirom, )ai, -BB4
3H osmovici 1ndrei Psihologia colar, Polirom, )ai, (AA@
4H reu armen Curriculum individualizat i personalizat, "d. Polirom, )ai, (AA@
5H uco onstantin Pedagogie general, "ditura Polirom, )ai, -BBB
@H <eissler "ricJ Mijloace de educaie, "ditura $idactic i Pedagogic, =ucureti, (AA5
AH <hergu 1lois Sinteze de psihopedagogie special, <hid pentru concursuri i examene de
obinere a gradelor didactice, "ditura Polirom, )ai, -BB3
(BH <hergu 1lois Psihopedagogia persoanelor cu cerine speciale. Strategii diereniate i
incluzive n educaie, "ditura Polorom, )ai, -BB4
((H )onescu :iron, 0adu )oan !idactica modern, "ditura $acia lu,, -BB2
(-H :ara $aniel Strategii didactice n educaia incluziv, "ditura $idactic i Pedagogic 01,
=ucureti, -BBA
(/H ?eacu )oan Metode i tehnici de nvare eicient, "ditura :ilitar, =ucureti, (AAB
(2H ?icola )oan "ratat de pedagogie colar, "ditura 1ramis, =ucureti, -BBB
(3H Punescu onstantin, :uu )onel Metodologia nvrii matematicii la deicienii mintali,
"ditura $idactic i Pedagogic =ucureti, (A@(
(4H Preda Casile Icoord.H #lemente de psihopedagogie aplicat. Cercetri undamentale i
aplicate, "ditura "iJon, lu, ?apoca, -BB5
(5H 0adu <heorghe Psihopedagogia dezvoltrii colarilor cu handicap, "ditura $idactic i
Pedagogic 01, =ucureti, (AAA
(@H 0adu <heorghe Psihopedagogia colarilor cu handicap mintal, "ditura Pro Kumanitate,
=ucureti, -BBB
(AH 0adu <heorghe Psihologie colar pentru nvmnt special, "ditura 9undaiei Pro
Kumanitas, =ucureti
-BH 0adu )oan, )onescu :iron #$perien didactic i creativitate, "ditura $acia, =ucureti,
(A@5
-(H #ima )oan Psihopedagogia special% studii i cercetri, vol. ), vol. )), "ditura $idactic i
Pedagogic =ucureti, (AA@
--H #toica 1drian Icoord.H #valuarea curent i e$amenele, <hid pentru profesori, "ditura
Prognosis, =ucureti, -BB(
-/H #toica 1drian #valuarea progresului colar. !e la teorie la practic, "ditura Kumanitas
"ducational, =ucureti, -BB/
-2H Cerza "mil !isgraia i terapia ei, "ditura $idactic i Pedagogic =ucureti, (A@/
-3H Cerza "mil !islalia i terapia ei, "ditura $idactic i Pedagogic =ucuresti, (A55
-4H Cerza "mil Psihopedagogia special, "ditura $idactic i Pedagogic =ucureti, (AA2
-5H Cerza "mil "ratat de logopedie, "ditura 9undaiei Kumanitas, =ucureti, -BB/
-@H Clad :ircea, <hila )leana, ozma 1drian, Casiliu oca-:arlena !icionar enciclopedic
de Psihopedagogie special, "ditura 9undaiei ulturale :arin #peteanu, =ucureti, -BBA
-AH Crsma "caterina, #tnic ornelia "erapia tulburrilor de limbaj & 'ntervenii logopedice,
"ditura $idactic i Pedagogic, =ucureti, (AA5

S-ar putea să vă placă și