Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINE ALE EDUCAIEI DEPARTAMENTUL DE TIINE ALE EDUCAIEI

Tematica i i !i"#$a%ia e&ame'(!(i )e !ice'*+ ,e't$( a -"!.e'*ii -,ecia!i/+$i!"$ 0Pe)a#"#ie1 i 0Pe)a#"#ia 2'.+*+m3't(!(i ,$ima$ i ,$ec"!a$1 -,$" a -c$i-+-

45 E)(ca*ia-%act"$ a! )e/."!t+$ii ,e$-"'a!it+*ii (ma'e Educaia perspective de definire i delimitri terminologice Evoluii istorice i resemnificri contemporane Formele educaiei: educaia formal, educaia nonformal si educaia informal - implicaii manageriale i didactice. Medii de realizare a educaiei nonformale i informale. Complementaritatea formelor educaiei

65 Fact"$ii )e/."!t+$ii ,e$-"'a!it+*ii5 E)(ca i!itatea5 Ereditatea, mediul, educaia eorii fundamentale Educa!ilitatea: concept i procesualitate

75 Dime'-i('i!e e)(ca*iei Educaia intelectual, educaia moral, educaia estetic, educaia fizic, educaia profesional, educaia religioas, etc. Evoluii i resemnificri contemporane "oile dimensiuni ale educaiei. 85 E!eme'te )e te"$ia c($$ic(!(m-(!(i #tatut epistemologic i delimitri conceptuale. $storic i actualitate %n definirea, proiectarea i dezvoltarea curriculum-ului colar. ipuri de curriculum Finalitile educaionale &delimitri conceptuale, clasificri, operaionalizarea o!iectivelor' interrelaionarea categoriilor de o!iective(. E)emple Coninutul %nvm*ntului vector al curriculum-ului &conceptualizare, criterii de selecie, transpoziia didactic. E)emple $nterdependena dintre o!iective, coninuturi, strategii de instruire+autoinstruire, strategii de evaluare+autoevaluare ,roduse curriculare: planul de %nvm*nt, programa colar, manualul, au)iliarele curriculare. E)emple #tructura Curriculum-lui "aional

- ,articulariti ale curriculum-ului pentru %nvm*ntul primar. E)emplificri - ,articulariti ale curriculum-ului pentru %nvm*ntul precolar. .plicaii i e)emplificri

95 P$"ce-(! )e 2'.+*+m3't-,$i'ci,a!(! -( -i-tem a! -i-tem(!(i )e 2'.+*+m3't ,rocesul de %nvm*nt o!iect de studiu al didacticii Componentele procesului de %nvm*nt. .!ordri structuralsistemice, funcionale i interacionale /elaia predare %nvare evaluare, %n viziune curricular modern. $mplicaii ale teoriilor contemporane ale %nvrii pentru resemnificarea proceselor de predare, %nvare i evaluare. :5 P$"iecta$ea )i)actic+ 0efinirea i operationalizarea conceptului "iveluri ale proiectrii didactice Caracteristicile proiectrii didactice la nivel micropedagogic &planificarea calendaristic, proiectarea unitilor de %nvare, proiectarea leciei + activitii(. $nstrumente de proiectare didactic ;5 St$ate#ii!e )i)actice 0elimitri conceptuale, componente, ta)onomii Metodologia didactic. Metodele didactice: definiii, clasificri, descrieri, e)emplificri. Metodologia activizant valene formative - ,articulariti ale metodologiei didactice %n %nvm*ntul primar i precolar. 1ocul didactic. .plicaii i e)emplificri Mi2loacele de %nvm*nt: definiie, clasificare, integrare %n activitatea didactic. "oile e3nologii de $nformare si Comunicare &" $C( i posi!iliti de utilizare a lor %n cadrul procesului de %nvm*nt Formele de organizare a procesului de %nvm*nt <5 E.a!(a$ea i a(t"e.a!(a$ea 2' 2'.+*+m3't 0elimitri conceptuale &verificare, msurare, notare, evaluare didactic( Etape, funcii, forme, strategii i metode &tradiionale i complementare(, instrumente de evaluare didactic. 4alene formative ale autoevalurii performanelor colare Ela!orarea pro!elor de evaluare: tipologia itemilor de evaluare didactic, repere i criterii de evaluare. E)emple 0isfuncii ale evalurii didactice i modaliti de limitare a acestora

N"te= 5. ,ro!a scris are durata de dou ore. 6. 7n ela!orarea rspunsurilor se recomand adoptarea unei perspective practicaplicative, oferirea de ilustrri i e)emplificri didactice, realizarea de analize critice ale diferitelor aspecte pedagogice a!ordate.

8. 7n evaluarea pro!elor scrise se vor urmri: a. calitatea, consistena i coerena ideilor i a e)emplificrilor oferite' !. calitatea i valoarea pragmatic a lim!a2ului pedagogic utilizat' c. gradul de originalitate i creativitate %n conceperea i structurarea rspunsului. 9. #u!temele prevzute cu asterisc &-( se adreseaz numai a!solvenilor specializrii Pedagogia nvmntului primar i precolar.

Bi !i"#$a%ie=
.l!ulescu, $. &6::;(. Pragmatica predrii. Activitatea profesorului ntre rutin i creativitate. ,iteti: Editura ,aralela 9<' .ntonesei, =. &6::6(. O introducere n pedagogie. Dimensiuni axiologice i transdisciplinarre ale educaiei. $ai: Editura ,olirom' >oco, M. &6::6(. Instruire interactiv. epere pentru reflecie i aciune. Clu2"apoca: ,resa ?niversitar Clu2ean' >oco, M. &coord.(. &6::9(. !valuarea n nvmntul primar. Aplicaii practice. Clu2-"apoca: Editura Casa Crii de @tiin' >oco, M., 1ucan, 05 &6::A(. "eoria i metodologia instruirii i "eoria i metodologia evalurii. epere i instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Clu2"apoca: Editura Casa Crii de @tiin' >oco, M., 1ucan, 0. &6::;(, #undamentele pedagogiei. "eoria i metodologia curriculumului. ,iteti: Editura ,aralela 9<' >oco, M. &6::;(. "eoria curriculumului. !lemente conceptuale i metodologice. Clu2"apoca: Editura Casa Crii de @tiin' Cerg3it, $. & 6::A(. $etode de nvmnt, Ed. a $4-a. $ai : Editura ,olirom' Cerg3it, $. &6::6(. %isteme de instruire alternative i complementare. %tructuri& stiluri i strategii. >ucureti: Ed. .ramis' C3i, 4. &6::5(. Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare. Clu2-"apoca: Editura ,resa ?niversitar Clu2ean' C3i, 4. &6::<(. Pedagogia contemporan ' Pedagogia pentru competene. Clu2"apoca: Editura Casa Crii de @tiin'

Cuco, C. &6::B(, Pedagogie, ediia a $$-a revzut i adugit. $ai: Editura ,olirom Cuco, C. &6::;( &coord.(, Psi(opedagogie pentru examenele de definitivare i grade didactice. $ai: Editura ,olirom' Clava, C. &6::D(. #ormarea competenelor didactice prin intermediul e)learning. Clu2"apoca: Editura Casa Crii de @tiin' Clava, ., Clava, C., &6::6(. Introducere n pedagogia precolar. Clu2-"apoca: Editura 0acia' Clava, ., ,ocol, M., taru, =.=. &coord.(. &6::D(. !ducaia timpurie. *(id metodic pentru aplicarea curriculumului precolar& ,iteti: Editura ,aralela 9<' $onescu, M., /adu, $. &6::5(. Didactica modern. Clu2-"apoca: Editura 0acia' $onescu, M. &6:::(. Demersuri creative n predare i nvare. Clu2-"apoca: Editura ,resa ?niversitar Clu2ean' $onescu, M., C3i, 4. &coord.(. &6::5(. Pedagogie. %uporturi pentru formarea profesorilor& Clu2-"apoca: Editura ,resa ?niversitar Clu2ean' $onescu, M. >oco. M. &coord.(. &6::D(. "ratat de didactic modern. ,iteti: Editura ,aralela 9<' $onescu, M. &6:55(. Instrucie i educaie. Paradigme educaionale moderne. Clu2"apoca: Editura EiEon' $ucu, /.>. &6::;(. Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative ,
revzut i adugit. ediia a II-a,

$ai: Editura ,olirom'

$ucu, /.>. &6::B(. $anagementul clasei de elevi. Aplicaii pentru gestionarea situaiilor de cri+ educaional. $ai: Editura ,olirom' ,un, E.' ,otolea, 0. &6::6(, Pedagogie. #undamentri teoretice i demersuri aplicative. $ai: Editura ,olirom' /adu- aciu, /. &6::8(. $anagement educaional. Clu2-"apoca: Casa Crii de @tiin' /adu- aciu, /. &6::9(. Pedagogia ,ocului de la teorie la aplicaii. Clu2-"apoca: Casa Crii de @tiin' #tan, ".C. &6:::(. Autoevaluarea i evaluarea didactic. Clu2-"apoca: Editura ,resa ?niversitar Clu2ean' #tan, ".C. &6::5(. "eoria educaiei. Clu2-"apoca: ,resa ?niversitar Clu2ean.

S-ar putea să vă placă și