Sunteți pe pagina 1din 108

Andre Moreau

Ca S Trieti Mai Bine mpac-te Cu Trecutul


CUPRINS:
CAPITOLUL I. Prezentul: aici i acum A. Exemplu simplu B. Prces C. Exerci!ii practice
". Terapie i #rmare E. A ici i acum: puncte cmune ale nilr terapii E A ici i acum: e$a%are
sau resurs& '. (& %i)nesc* precum inima* %up& #iecare cntrac!ie.
CAPITOLUL II. E$enimentul actual: Ce se +nt,mpl& aici i acum A. Exemplu B. Prces
C. Exerci!iu practic: aici i acum* sunt cntient c& ". Terapie #rmare.
Capitlul III. A -ser$a: .$&%/. O-ser$a!ie .-iecti$&/ A. Exemplu simplu B. Prces C.
Exerci!iu practic: .Eu $&%./ ". Terapie i #rmare.
CAPITOLUL I0. A e$alua i a $eri#ica: .+mi ima1inez/ A. Exemplu.
B. Prces C. Exerci!ii ". Terapie i #rmare.
CAPITOLUL 0. A sim!i: Senza!ie 2 sentiment: .Simt/ A. Exemplu B. Prces C. Exerci!ii
". Terapie i #rmare.
CAPITOLUL 0I. Ac!iune: .Ac!inez/ A. Exemplu simplu B. Prces C. Exerci!iu: ."up&
tate astea* $reau s&./ ". Terapie i #rmare.
CAPITOLUL 0II. Rela!ia actual& A. Exerci!iu simplu B. Prces C. Exerci!ii practice ".
Terapie i #rmare E Cmunicare $er-al& i nn$er-al& '. A cmunica sau a e$ita.
CAPITOLUL 0III. Trecutul: +nainte i +n alt& parte A. Exemplu simplu B. Prces C.
Exerci!iu: Primele cinci minute ale reuniunii 3sau ale +nt,lnirii %ac& sunte!i %i4 ". Terapie i
#rmare.
CAPITOLUL I5. E$enimentul traumatizant %in trecut A. Exemplu simplu: P)ilippe i
a-an%nurile sale B. Prces C. Exerci!iu: e$eniment stresant i stres interir ". Terapie i
#rmare.
CAPITOLUL 5. Intriec!ia A. Exemplu simplu B. Prces C. Exerci!ii practice ". Terapie
i #rmare E. Intriec!ie* scenariu %e $ia!& i m%elizare.
6. Intriec!ie i +n$&!are 7. Intriec!ie i cn%i!inare.
CAPITOLUL 5I. Priec!ie: +mi ima1inez c& tu A. Exemplu simplu B. Prces C. Exerci!iu
practic ". Terapie i #rmare 6. Re+nsuirea priec!iei '. Timi%itatea: priec!ie8 La #el i
tracul8
CAPITOLUL 5II. Trans#er 3e$entual4: Simt c& eu. sau m& simt A. Exemplu simplu B.
Prces C. Exerci!iu practic ". Terapie i #rmare E. Ce este cntientizarea8 6. Priec!ia i
trans#erul seclului '. 0ariantele trans#erului +n alte met%e 9. Terapia #-iilr.
CAPITOLUL 5III. Re+nsuirea priec!iei i a trans#erului A. Exemplu simplu: Pierre +i
spune lui Cecile B. Prces C. Exerci!iu practic ". Terapie i #rmare.
CAPITOLUL 5I0. Ac!iune trans#eren!ial& sau cmprtament trans# eren!ial A. Exemplu
simplu: .:al%a m& a-an%neaz&/ B. Prces C. Exerci!iu: 0a%. +mi ima1inez. Simt. i $reau s& ".
Terapie i #rmare E. Ac!iune e#icace satis#&c&tare* in)i-area ac!iunii i stres 6. Punere +n
ac!iune i trecere la act '. 6emeia;-iect #emeia;su-iect #< O-iceiuri* tra%i!ii* ritualuri:
Cmprtamente trans#eren!iale8 I. Terapii ale anxiet&!ii* ale an1aselr 3i ale )alucina!iilr=4 7.
Terapia cea mai cmun&: aici i acum.
CAPITOLUL 50. Rela!ia cn#lictual& ne$rtic&: cnsli%area priec!iei i a trans#erului
A. Exemplu simplu B. Prces C. Exerci!iu: C,t e ceasul8 ". Terapie i #rmare E. Ce +nseamn& a
#i %e#ensi$.
CAPITOLUL 50I. Cntratrans#erul terapeutului: reac!ia 3terapeutului4 la ac!iunea
3clientului4 A. Exemplu simplu BPrces ;/> C. Exerci!ii %i%actice: Panrama prcesului C.
Exerci!ii practice: Cum s& $& %escperi!i prpriul cntra;trans#er +n #a!a clientului8
Tt ceea ce este %escris +n aceast& carte se +nt,mpl& nu %ar +n tate #rmele %e terapie* ci
i +n $ia!a %e tate zilele* aprape +n rice mment al existen!ei* +n rela!iile %e cuplu* +n #amilie* la
ser$iciu* +n plitic&* +n $ia!a spiritual& sau reli1ias&* pe timp %e r&z-i sau %e pace.
Ast#el* aceast& lucrare* scris& +n principal pentru terapeu!i* pate s& intereseze pe ricine.
Pute!i +n$&!a %in ea cum s& re#lecta!i asupra trecutului* asupra a ceea ce sunte!i* a lucrurilr %e
care a$e!i ne$ie* a cauzelr eecurilr %umnea$astr&* a m%ului +n care reui!i s& $& +mplini!i +n
$ia!&* s& #i!i mai #ericit i mai s&n&ts.
Cu ?@AA %e ani +n urm&* Bu%%)a a +n!eles i mai ales a sim!it* sin1ur +n petera sa* pe care
am $izitat;* ceea ce 6reu% a re .%escperit/ %ar a putut s& %escrie mai -ine: intriec!ia* priec!ia*
trans#erul i cntratrans#erul. El a %e#init mental i a restr,ns s#era acestr cu$inte. "ac& le
extin%em la rela!iile +ntre ameni* incluz,n% i sentimentele* ele mi se par cele mai ptri$ite
pentru a %escrie ceea ce se +nt,mpl& +n interiritatea #iec&ruia* %ar i +ntre in%i$izi* +n rice
mment al existen!ei. Ele au #st reluate su- alte nume +n tate met%ele terapeutice imprtante:
repeti!ie* cn%i!inare* scenariu %e $ia!&* amprent&* cre%in!e asupra sinelui sau a lumii* ancrare*
$izualizare* cuiras&* carapace* -lca<* cmplexe* mecanisme %e ap&rare* ascultare acti$&*
capacitate %e a asculta* empatie* m%elizare* sisteme %e cmunicare* %epen%en!&* cntact* nrme*
-iceiuri* %mina!ie* supunere* 1elzie* per#ec!inism* i%el1ie* )art& i teritriu* <curi
psi)l1ice %istructi$e* me%ita!ii* manipulare* cn#rmism* re$lt&* re$lu!ie* culpa-ilizare*
cntestare* supraprtec!ie* inte1rism* supunere* mral&* anta<* sim-iz&* #uziune* in)i-i!ie a
ac!iunii* cn#luen!&* prces liniar sau circular* tranzac!ii* incntient* necunatere* +n$&!are.
Termenii i met%ele %e mai sus sunt a-r%ate +n aceste pa1ini* cup,n% un lc mai mult sau mai
pu!in imprtant +n cnceptele uni$ersale %e -az&.
'estalt;terapia a p&strat aceste cncepte %ei nu a reinte1rat trans#erul i cntratrans#erul
%ec,t recent* +n parte su- impulsul Sciet&!ii 6ranceze %e 'estalt. Cu tate acestea* ea a l&r1it
cnsi%era-il aceste cncepte i le;a %at utilizare terapeutic& mai %inamic&* mai interacti$&*
centrat& mai mult pe prces 3ciclul 'estalt4 %ec,t pe %escrierea static& a #enmenelr. La r,n%ul
meu* am cntri-uit i eu la l&r1irea s#erei acestr cncepte.
Prin urmare* 'estalt;terapia este punctul meu %e plecare. Lun1a mea #rma!ie +n aceast&
met%& m;a #&cut s& +n!ele1 mai -ine psi)analiza at,t +n ceea ce m& pri$ete* c,t i cea 1eneral&.
Pasiunea %e a m& +n!ele1e pe mine %ar i pe al!ii m;a #&cut s& urmez i alte cursuri la #el %e
imprtante ca psi)analiza: psi)%rama i analiza tranzac!inal& +nainte %e 'estalt;terapia i
)ipnza PNL 3stu%iate +n prezent4. Am putut s& tr&iesc i s& experimentez #rm&ri mai mult sau
mai pu!in lun1i +n s#rl1ie 3cu 9. Bn4* -iener1ie 3cu LBen4* me%ita!ie -u%ist& 3cu 'enCa
+n In%ia4* psi)l1ia transpersnal& 3cu Stan 'r##4* Re-irt)* 'rup Balint 3cu Balint +nsui4*
smatanaliz& 3cu R. (eDer4.
"ac& 'estalt se scrie cu ma<uscul&* asta nu este %in cauza $reunei superirit&!i* ci %ar
pentru c& +n lim-a 1erman& su-stanti$ele cmune se scriu cu ma<uscul& 3'estalt #rm&4.
Aceste a-r%&ri i )&r!i multiple p&reau c& atin1 % i#erite aspecte ale persanei* teritriul
speci#ic al acestr met%e. "up& patru #rm&ri apr#un%ate %i#erite am +nceput s& +ntre$&%
teritriul cmun prin interme%iul )&r!ilr care %escriau a%esea acelai lucru* %ar +n cu$inte
%i#erite i cu cncepte aprpiate* care se suprapuneau par!ial.
Prnin% %e la exerci!iul %e -az& al 'estalt;terapiei* -anal la prima $e%ere: .$&%.* +mi
ima1inez.* simt./* am +nceput s& uni#ic znele ma<re ale psi)l1iei.
Aceast& lucrare nu este %ec,t rezultatul pr$izriu al acestei inten!ii.
Am %escris prcesul +n m% pr1resi$ i liniar %in ra!iuni %i%actice. 0m $e%ea cum
prcesul %e$ine %e #apt circular +n mai multe lcuri* +n capitlele 5* 50 i 50I.
Am putut s& creez i s& experimentez cea mai mare parte a <curilr i a exerci!iilr
%escrise %atrit& prcesului ima1inati$ i creati$ extrem %e -1at al 'estalt;terapiei. (ulte au
#st c)iar in$entate pe lc* +ntr;un 1rup* experimentate api %escrise* ra#inate i a%esea +n!elese
mai -ine %e c&tre mine mai +nt,i* ceea ce m;a a<utat s& le #ac mai ur %e +n!eles pentru ceilal!i i
tt%at& mai e#icace. Ast#el* participan!ii sunt surprini s& %escpere 3+n <ac&4 +n c,te$a secun%e
elemente imprtante ale $ie!ii lr* ceea ce +i #ace mai pu!in %e#ensi$i i mai curii s& explreze
necunscutul cu +ncre%ere.
CAPITOLUL I.
Prezentul: aici i acum.
A. Exemplu simplu S untem +n E? iunie EFF> la ra cincisprezece* +n sala %e 1rup a
cmunit&!ii .G 0ir Clair/ %in Otti1nies;Lu$ain;la;Neu$e* Bel1ia. Pere!ii sunt al-i* #tliile
sunt ne1re* iar c$rul ru.
A ici i acum* stau aezat la aceast& mas& rtun%&* cu ),rtii +mpr&tiate* cu acest text +n
#a!&* la capitlul I* mai sunt i alte capitle pe mas&* un ceas %etept&tr* ca#ea* muzica
!i1&neasc& alterneaz& cu c,ntecul pri$i1)etrii. Termmetrul arat& ?? %e 1ra%e. "ecr artistic.
Ora zece %iminea!a. Crpul este cal%. 6ri1 la piciare. "ar* +n acelai timp* este EH niem-rie
EFF@. La ra%i: ale1eri +n Al1eria* 1re$a #er$iarilr +n Bel1ia. Ii alte %etalii pe care nu le re%au*
pe care nu le pt cita sau %e care nu;mi %au seama.
Jn acelai timp* tr&ire #arte su-iecti$& m& str&-ate +n #iecare secun%&* +n le1&tur& sau nu
cu ceea ce se +nt,mpl& a#ar&. Ora cincisprezece +mi pate aminti %e martea lui 9rists sau %e
urm&tarea mea +nt,lnire.
(uzica !i1&neasc& +mi a%uce aminte %e ultima c&l&trie la Bu%apesta. "ar* #&r& le1&tur&
cu cele %e mai sus* pt s&;mi cntinui acti$itatea %in 1r&%in& +nceput& ieri i pe care $i termina
m,ine. 6iecare .aici i acum/ este un instantaneu %e mai multe prcese su-iecti$e cntiente sau
nu care sunt %erularea nes#,rit& a tr&irii mele interiare. Cea mai mare parte a acestr prcese
interiare %in prezent pr$ac& amintiri* ima1ini* +n$&!&minte* intriec!ii i cn%i!in&ri ale
trecutului i anticipeaz& $ i itrul* prpa1,n%u;se %e aici spre alt& parte sau* mai exact* a%uc,n%
trecutul* $iitrul i .altun%e$a;ul/ +n prezent i aici.
Acesta este ca%rul %in care se $a %etaa un e$eniment. Este +ncercare %e a %escrie +ntr;
manier& c,t se pate %e -iecti$& i %e neutr& realitatea.
Aici i acum este +nceputul unui prces care nu se +nc)eie nici%at&. Acest mment nu se
pate %escrie. Nu pt s& scriu %ec,t ceea ce percep 3cap. III: 0&%4. A%ic& %estul %e pu!ine lucruri.
O sutime sau miime %in realitatea prezent& aici.
Am putea cmpara acest prezent cu %i$initate impasi-il& care -ser$& lumea sau cu
camer& care #ilmeaz& %in a#ar& ceea ce se +nt,mpl&* ca un martri A #i martrul exterir al
prpriei persane cnstituie extazul +n me%ita!ie.
Jn!eleptul iluminat %in Orient este %estul %e aprape %e persan& care* la s#,ritul
terapiei* ar reui s& $a%& realitatea prezent& #&r& prpriile mecanisme %e ap&rare 3e1;ul s&u84 pe
care le;ar pune +ntre el i cel&lalt i care l;ar +mpie%ica s& #ie +n ttalitate prezent pentru cel&lalt.
6&r& aceast& .prism& care %e#rmeaz&/.
Jn realitate* %ar prezentul exist&. Trecutul nu exist&. Ieri a #st un prezent care acum a
trecut. Trecutul %e ieri* %e la e%in!a %e la ra F* nu este acelai pentru t!i participan!ii prezen!i
acum +n 1rupul %e la ra F. Nici $iitrul nu exist&. C,n% $a $eni $remea* $a #i prezent. C,n% $&
1,n%i!i la trecut* %e exemplu la masa %e ieri* sunte!i +n prezent i extra1e!i %in creierul $stru ceea
ce a mai r&mas %in +nre1istrarea #&cut& ieri acestui e$eniment. "ar partenerul %umnea$astr& +i
pate aminti %iscu!ie pe care %umnea$astr& a!i uitat; i pate s& nu remarce #lrile pe care le;
a!i pus pe mas& pentru el. Prezentul %e ieri 3masa pe care a!i luat; +n realitate4 i .trecutul/ pe
care +l extra1e!i acum %in memrie* sunt %u& realit&!i %i#erite. Amintirea acestui e$eniment %in
trecut pe care p&stra!i este %i#erit& %e cea a partenerului %umnea$astr&. Aceast& %i#eren!& este
imprtant& +n terapie* mai ales +n 'estalt;terapia care lucreaz& mult cu .aici i acum/. "e #apt* nu
ac!in&m asupra trecutului* ci asupra +nre1istr&rii trecutului* mai exact asupra a ceea ce r&m,ne
ast&zi i* mai imprtant* asupra interpret&rii #&cute atunci* %e;a lun1ul timpului i mai ales acum.
.Nu ceea ce #acem cnteaz&* ci cum ne reprezent&m acel lucru/. Acest trecut rememrat +n
prezent este cel care inter$ine cu prec&%ere +n cn#lictele pe care le trat&m prin terapie. Este %eci
imprtant s& cnsi%er&m ceea ce ne p$estete pacientul ca amintire par!ial&* trunc)iat&*
%e#rmat& i mai ales interpretat&. El #ace tate acestea %e cele mai multe ri cu -un& cre%in!& i*
+n mare m&sur&* incntient. Nu este cazul aici s& punem la +n%ial& -una cre%in!& a persanei.
Ttui* pentru a;l a<uta s& $a%& mai clar s&;i rezl$e cn#lictele cu aprpia!ii* este imprtant s&;l
#acem s& cnsi%ere prpria $ersiune ca interpretare par!ial& i trunc)iat& a realit&!ii* %i#erit& %e
cea a partenerului* %e care +n acest #el se pate aprpia +ncetul cu +ncetul. Jn $ia!a %e #iecare zi*
persana +n cauz& are ten%in!a %e a repeta aceeai pr-lem& i cu al!ii* #&r& a cntientiza partea
sa %e respnsa-ilitate +n ceea ce i se +nt,mpl& i a<un1e s& crea%& c& lucrurile nu mer1 -ine %in
cauza celrlal!i. Iar asta cnstituie %ram& pentru c& nimic nu se pate sc)im-a +n aceast& erare
%e perspecti$&. Jntr; cnsulta!ie in%i$i%ual&* pacientul nu pate p$esti %ec,t lucrurile %e care
este cntient. El este incapa-il s& p$esteasc& partea incntient& care se a#l& la ri1inea
pr-lemei. Nu pate s& $r-easc& %ec,t %espre trecut. " +n #ericire* +n timpul cnsulta!iei* el
repet& acest #enmen cu me%icul s&u. Este ceea ce se numete trans#er i $a #i a-r%at mai t,rziu.
Lucrurile sunt mai e$i%ente +n 1rup i mai ales +ntr; cmunitate terapeutic&* un%e are anse s&
+nt,lneasc& parteneri care #ac acelai .<c %istructi$/ i mai ales -ser$atri neutri. Terapeutul* %e
aceast& %at& neimplicat +n rela!ie* $a putea s& clari#ice +ntr; mai mare m&sur& cntientizarea
care se petrece la persana +n cauz&. Punerea +n e$i%en!& i utilizarea terapeutic& a sc)im-&rii +n
m%ul %e a $e%ea realitatea ca instrument pentru sc)im-area cmprtamentului este un aprt
imprtant al 'estalt;terapiei 3'estalt +nseamn& #rm&: su-stanti$ele cmune +n lim-a 1erman& se
scriu cu ma<uscul&4. "e exemplu: .T!i -&r-a!ii sunt la #el* nu se 1,n%esc %ec,t la asta/ sau
.Pate c& se%uc -&r-a!ii #&r& s&;mi %au seama/ 30ezi capitlul %espre priec!ie4.
Un #enmen anal1 se petrece +n cazul $iitrului. Jn #unc!ie %e cum au #st pentru mine
lunile* s&pt&m,nile sau zilele anteriare* satis#&c&tare sau pline %e eecuri* anticipez un $iitr
lumins sau +ntunecat iar cmprtamentul se $a %es#&ura +n cnsecin!&: #ie +mi cnstruiesc ce$a
%e care s& m& tem* #ie $i c&uta s&;l e$it.
EA Primul exerci!iu: A RK(LNE JN PREMENT.
"emnstra!ie: Nu este necesar& aici.
Exerci!iu Animatrul le cere participan!ilr s& se 1rupeze %i c,te %i. Cel mai scun%
+nc)i%e c)ii i +i astup& urec)ile ca s& nu mai au%& nimic. Cel mai +nalt cuprin%e pumnul celui
mai scun% i +l !ine ri%icat nu mai mult %e ?A p,n& la NA %e secun%e. O%at& cerin!a +n!eleas&* cel
+nalt +l +n%eamn& pe cel mai scun% s& %esc)i%& c)ii i s&;i %estupe urec)ile i realizeaz&
exerci!iul sc)im-,n% rlurile*
O-ser$a!ie %i c,te %i 6iecare $r-ete %espre ce i s;a +nt,mplat +n exterir ca i +n
interir.
E$aluare Animatrul #ace %i#eren!a clar& +ntre ceea ce rezult& %e .aici i acum/
3prezentul4 i ceea ce $ine %e altun%e$a i %e alt&%at& ca: .(& +ntre-am ce a$ea cu mine i ce
urma s& #ac& %up& asta/. Sau arat& c& cel scun% i;a ri%icat m,na ca pentru a;l a<uta pe cel&lalt:
ne$ie %e a a<uta care nu ap&rea +n cerin!a exerci!iului i care $ine %eci % +n alt& parte. Jn acest
mment Sal$a%r spune: ."ar este #arte nrmal s&;l a<u!i pe ceilal!i./ Asta pate #i a%e$&rat
%ac& cel&lalt are +ntr;a%e$&r ne$ie %e a<utr sau +l cere. Jn prezent* cel&lalt n;a cerut nimic.
Aceasta numai %ac& trecutul este cel care in$a%eaz& prezentul: ne$ia %e a a<uta $enit& %e
altun%e$a i %e alt&%at&. Ca +n cazul lui Rene* care are impresia c& este priznier atunci c,n%
cine$a +i !ine m,na.
Cmentariu A r&m,ne +n +ntre1ime +n prezent este #arte %i#icil i* pentru marea
ma<ritate a amenilr* nu pate %ura mai mult %e c,te$a secun%e. C,n% cine$a pe care %ri!i cu
a%e$&rat s&;l +nt,lni!i $& str,n1e +n%elun1 m,na #&r& s& se mite* pri$in%u;$& +n c)i* risca!i s& #i!i
cuprini %e stare prast& care $& $a #ace s& scutura!i m,na pentru a termina* s& $r-i!i pentru a
spune ce$a 3-un& ziua4 sau pentru a nu spune nimic 3ce mai #aci4 i pentru a $& %esprin%e %e acea
m,n& care nu $& las& +n pace. Pe scurt* e $r-a %espre rice lucru care $ine %in trecutul
%umnea$astr& i care cnstituie un -stacl +n calea %rin!ei %e a;l +nt,lni. "ac& +n plus mai
sunte!i i terapeutul* intr%uce!i -stacle +n +nt,lnirea prezent&* instrument principal %e re%ucere
a in$a%&rii prezentului %e c&tre trecutul %e#rmant* element %e -az& al priec!iilr 3+n special ceea
ce ne ima1in&m +n m% 1reit %espre cel&lalt4 i al trans#erului 3sentimentele care se canalizeaz&
spre el4.
Exerci!iul al %ilea: (E"ITAOIE ORIENTALK. A;!i sim!i +ntre1ul crp.
"emnstra!ie Animatrul arat& pur i simplu %i#erite m%uri %e a te aeza. Bu%%)a se
aeza pe p&m,nt pentru c& nu a$ea scaun. Pzi!ia ltusului cu m,inile pe 1enunc)i e mai a%ec$at&
pentru in%ienii %e ast&zi %ec,t pentru ni. Aeza!i pe un scaun sau +ntr;un #tliu ar #i pate
pzi!ia unui Bu%%)a cci%entalizat. Pzi!ie cn#rta-il& api %in ce +n ce mai nemicat&. Oc)ii
+nc)ii. 3"esc)ii +n cazul me%ita!iei Men4
Exerci!iu: (e%ita!ie -u%ist& 3reluat& %up& cartea mea .Autt)erapie assistee/* p. ?>?4
Acest exerci!iu nu cnstituie %ec,t $a1& i%ee a ceea ce ar putea #i sesiune %e me%ita!ie
-u%ist& +ntr;un as)ram 3m&n&stire4 %in In%ia 3sau +n Eurpa acum4. Primele trei zile sunt axate pe
respira!ie* pe parcursul a zece e%in!e %e c,te r& pe zi* aeza!i #&r& a se mica. Cele > zile care
urmeaz& sunt axate pe crp 3exerci!iul %e mai sus nu este %ec,t mic& parte4. 6iecare e%in!&
+ncepe printr; reamintire a prcesului. Ttul +ntr; l inite %es&$,rit&. Pute!i s&;l practica!i
sin1ur sau +n 1rup* +ntr;un timp pe care +l )t&r,!i %umnea$astr& sau c,n% $re!i s& #ace!i pauz&
+n ziua sau $ia!a %umnea$astr&.
"escriere: 0& prpun s& #ace!i me%ita!ie ri1inal& pe care Bu%%)a le;a transmis;
%isciplilr lui* acum ?H %e secle. Pentru aceasta* aeza!i;$& +ntr; pzi!ie cn#rta-il&* +n ltus
sau pe p&m,nt* pe un scaun sau +ntr;un #tliu.
Aeza!i;$& +n pzi!ia cea mai cn#rta-il& i +nc)i%e!i c)ii.
Pune!i m,inile pe 1enunc)i #&r& ca acestea s& se atin1&. Ii cncentra!i;$& asupra
respira!iei* +n special +n re1iunea nasului* sim!i!i aerul care intr& pe n&ri i care iese. Aerul intr&
mai rece i iese mai cal%. Respira!i c,t mai natural. Sim!i!i aerul %intre -uza superiar& i n&ri.
O-ser$a!i %e asemenea +n <urul nasului tate senza!iile care pt sur$eni cum ar #i r&carea sau
c&l%ura* tensiunea sau %estin%erea* +n!ep&turile* m,nc&rimile* impresia %e usc&ciune sau umi%itate
i c&uta!i s& sim!i!i tate re1iunile nasului centimetru cu centimetru. ? m in.
"ac& $& %are un%e$a* -ser$a!i %urerea +ntr; manier& senin&* impasi-il&* asta $ine i
trece* #ie c& sunt %ureri sau m,nc&rimi* ttul $ine i ttul se %uce. Ii mai ales* nu $& a1&!a!i %e
%urere sau %e pl&cere. "ac& acestea $in* l&sa!i;le s& $in& i s& plece. "ar -ser$a!i;le* -ser$a!i
tt ce se +nt,mpl& cum le;a!i l&sat s& $in& acum i l&sa!i;le s& treac&. Este %etaare +n raprt cu
tt ceea ce pate s& sur$in& sau* mai -ine spus* nnataare. Ii ast#el* re%uce!i;$& %epen%en!a +n
raprt cu %urerile %umnea$astr&* cu su#erin!ele* cu nelinitile sau cu ne#ericirea. O-ser$a!i pur i
simplu tt ceea ce se pate +nt,mpla +n %umnea$astr&. Pri$i!i ca camer& care #ilmeaz&* %etaat
%e tt ce se +nt,mpl& +n %umnea$astr&. Jn acelai #el* %ac& sim!i!i pl&cere* ric,t %e a1rea-il& ar
#i* -ser$a!i; un mment api re$eni!i la respira!ia %umnea$astr&P re%uce!i ast#el %epen%en!a
%umnea$astr& +n raprt cu aceast& pl&cere. Ea este acl* este -ine* s& plece i asta e -ine.
Plasa!i;$& ast#el +ncetul cu +ncetul +n pzi!ia %e a nu atepta nimic i* +n aceast& pzi!ie* tt ceea
ce $i se +nt,mpl& pate #i -un sau pate #i un ca%u.
Jn aceeai m&sur&* re%uce!i;$& teama %e su#erin!& sau %e neliniti* re%uce!i;$& nepl&cerea*
#i!i mai pu!in %epen%ent i ttul s& treac& cum a $enit. ? min.
Acum* trece!i %e la r&%&cina nasului la #runte i la cap. Ii la #el* -ser$a!i tt ceea ce
pute!i sim!i pe pielea capului* rice senza!ie* a1rea-il& sau %eza1rea-il&: +n!ep&turi* 1,%il&turi*
tensiuni* %estin%eri* senza!ii %e c&l%ur& sau %e r&care. O-ser$a!i;le ca i cum a!i #i spectatrul
prpriei %umnea$astr& persane* ca camer& care #ilmeaz& #&r& em!ii* #&r& a $& l&sa %istras sau
acaparat %e nimic* ca un simplu martr. ? min.
Acum trece!i la zna 1,tului* +n <urul 1,tului* -ser$a!i ce se +nt,mpl&: c&l%ur&*
prspe!ime* tensiune* %estin%ere* rice se +nt,mpl& +n aceast& re1iune a 1,tului. Ii* pe c,t psi-il*
r&m,ne!i nemicatP %ac& pe un%e$a* ce$a $& #ace s& $& mica!i* +n!ep&tur& sau 1,%ilitur&*
insect& sau irita!ie* pri$i!i ceea ce se +nt,mpl& ca pe un spectacl i ttul $a pleca la #el cum a
$enit. Este acea sc)im-are cntinu& care se petrece +n %umnea$astr&. ? min.
Pute!i %e asemenea s& $& +n%repta!i aten!ia i asupra a ceea ce se +nt,mpl& +n interirul
%umnea$astr&* pute!i s& asculta!i z1mtul sali$ei pe care +n1)i!i!i* z1mtul respira!iei sau* +n
interirul urec)ii pute!i s& auzi!i z1mtul arterelr* un uierat care $ine i pleac& precum un $al*
la #iecare -&taie a +n im i i. ? min.
Jn%repta!i;$& acum aten!ia asupra +ntre1ii #e!e* asupra senza!iilr #ine care apar %e
exemplu +n <urul nasului* +n <urul 1urii sau c)ilr* pute!i c)iar sim!i nite mic&ri #arte rapi%e*
#arte #ine* ce$a #arte su-til i permanent* ca nite $i-ra!ii.
Jnc& %at&* nu c&uta!i nimic %ese-it* %e #apt nu c&uta!i nimic. 0;am semnalat anumite
senza!ii %ar ca nite in%ica!ii* %ar nu +ncerca!i s& sim!i!i nici c&l%ura* nici #ri1ul* nici tensiunea*
nici c)iar mic&rile #ine amintite mai sus* este %ar un exemplu a ceea ce a!i putea sim!i +n acel
mment. O-ser$a!i %ar pasi$ ce se +nt,mpl&. Ii* %ac& $& +n%repta!i aten!ia +ntr; %irec!ie anume*
nu +ncerca!i s& sim!i!i c&l%ura sau r&carea* sim!i!i %ar temperatura* #&r& a $& 1,n%i c& este cal%
sau r&care* -ser$a!i pasi$* cu aten!ie i %ispzi!ie e1al&. O-ser$a!i* %ar -ser$a!i. ? min
3Aici se termin& suprtul $er-al al exerci!iului %e respira!ie realizat +n timpul primelr trei zile.
"ac& $re!i s& $& antrena!i mai +nt,i pentru aceast& prim& #az&* %up& peria%& %e linite +ntre
patruzeci i cincizeci %e minute* relua!i ultimele #raze ale acestui exerci!iu. Acum* re$eni!i +n
aceast& camer&*.4
Acum +ncepe!i s& c-r,!i spre um&rul %rept i -ser$a!i la #el tt ce se pate +nt,mpla. Ii*
ca un #lux care c-ar&* cntinua!i pe -ra!ul %rept* pe ante-ra! i pe m,na %reapt&. Ast#el* sim!i!i
+ntre1ul -ra! %rept* tate senza!iile pe care le pute!i experimenta* la supra#a!a pielii sau +n interir.
? min +n acelai #el* -ser$a!i -ra!ul st,n1* um&rul* -ra!ul* ante-ra!ul* m,na. ? min.
Iar c,n% $e!i c&p&ta un arecare antrenament +n aceast& relaxare* $e!i putea +ncepe s&
c-r,!i simultan spre am-ii umeri* ante-ra!e i m,ini. "ac& sim!i!i ne$ia s& mica!i ce$a*
-ser$a!i %ar ce se +nt,mpl&* %ac& este prea 1reu* #ace!i;* %ar pe c,t psi-il +ncerca!i s& asista!i
ca un spectatr la aceast& irita!ie care $& #ace s& $& mica!i. Ast#el* r&m,ne!i e1al +n #a!a
%umnea$astr&* rice s;ar +nt,mpla. 6ace!i; +ncet. ? min.
Acum* +ncep,n% %e la cea#& i %e la 1,t* c-r,!i spre spate* este partea crpului %e care
suntem cel mai pu!in cntien!i* este partea pe care nu $e%em nici%at&. C-r,!i ast#el %e;a
lun1ul spatelui* p,n& la #ese. O-ser$a!i tt ce se +nt,mpl&. ? min +n acelai #el* +ncepe!i cu 1,tul i
c-r,!i %e;a lun1ul pieptului spre a-%men. Ii acl* -ser$a!i tate senza!iile care pt ap&rea*
temperatura* tensiunea sau %estin%erea* +n!ep&turile* 1,%iliturile* $i-ra!iile #ine. Un #el %e #lux pe
care +l pute!i sim!i %e sus +n <s. Pate #i un #lux %e r&care* %e c&l%ur& sau %e $i-ra!ii* ce$a care
se %eplaseaz&.
Ii -ser$a!i starea crpului $stru* cu tate aceste sc)im-&ri* tate aceste senza!ii
$aria-ile* tate aceste $ i-ra!ii* +ntre1ul crp este +ntr; cntinu& sc)im-are* ttul $ine i ttul
trece. Ttul se %uce cum a $enit.
Cntinua!i;$& c&l&tria %e;a lun1ul picirului %rept. Ii ricare ar #i senza!ia* a1rea-il& sau
%eza1rea-il&* sau ricare ar #i ner&-%area pe care a!i sim!i;* r&m,ne!i nemicat* +ntr; %ispzi!ie
e1al&P #i!i %ar un -ser$atr al prpriei persane. ? min.
Jn acelai #el* -ser$a!i acum picirul st,n1* %e sus +n <s. Ii r&m,ne!i impasi-il la tt ce
apare +n&untrul $stru. "ar -ser$a!i* nimic altce$a. C,n% $e!i a$ea pu!in antrenament* $e!i
putea -ser$a senza!iile +n am-ele piciare +n acelai timp* %e sus +n <s. ? min.
Ii acum* %up& ce $e!i #i terminat c&l&tria* %inspre partea %e sus +nspre partea %e <s a
crpului* tre-uie s& re#ace!i %e <s +n sus* -ser$a!i senza!iile pe care le sim!i!i +n piciare i
urca!i spre 1am-e* spre 1enunc)i* capse* #ese* a-%men i piept* api spatele i* +n s#,rit cele
%u& -ra!e* 1,tul i capul.
Ap i* #ace micarea in$ers& %e sus +n <s* %ar +n m% 1l-al: capul* umerii i -ra!ele*
pieptul* a-%menul i piciarele p,n& la t&lpi. Ii %ac& parte $& scap&* $& pri!i la ea un mment.
"ac& parte a r&mas insensi-il&* +n%repta!i$&;$& aten!ia asupra ei pentru un mment* api
cntinua!i;$& c&l&tria %e sus +n <s api %e <s +n sus. Ii tt aa* pentru peria%& ne%eterminat&*
pate s& #ie un minut* cinci minute sau <um&tate %e r&* nu are imprtan!&* mer1e!i %e sus +n <s*
%e la cap la piciare* %e la cap la $,r#ul un1)iilr i %e la un1)ii p,n& la r&%&cina p&rului.
Jn m% cnstant* mica!i;$& crpul %e sus +n <s i %e <s +n sus i men!ine!i un
cmprtament e1al* +n raprt cu tt ceea ce pute!i sim!i* cu tt ceea ce se pate +nt,mpla* inclusi$
#a!& %e ne$ia %e a $& mica pentru a re%uce %urere sau pentru a -ene#icia %e pl&cere. P&stra!i
atitu%ine e1al& +n #a!a a tt ce se pate +nt,mpla* ca un spectatr al %umnea$astr&* ca un
spectatr al prpriului %umnea$astr& crp. @ min.
Acum re$eni!i +n aceast& camer&* asculta!i z1mtele %in&untrul i %in a#ara camerei.
Sim!i!i;$& crpul +n cntact cu #tliul sau cu slul. Respira!i* +ntin%e!i;$&* %esc)i%e!i #luxul i #i!i
+n ttalitate prezent aici +n aceast& camer&* atent i linitit.
O-ser$a!ie +n su-1rupuri +n su-1rupuri %e Q 3sau ? c,te ?4* cmunica!i +ntre
%umnea$astr& ceea ce a!i tr&it i mai ales cum a!i reuit s& .atin1e!i/ sta%iul .aici i acum/.
E$aluare +n 1rup mare Un -ser$atr %in #iecare 1rup p$estete experien!a tr&it&.
6rmatrul +l men!ine +n sta%iul .aici i acum/ pentru a #ace %i#eren!a +ntre ale1erile su-iecti$e*
interpret&rile i cnexiunile cu .alt&%at& i +n alt& parte/.
Cmentarii (e%ita!iile rientale* ca i artele mar!iale* +i %ez$lt& te)nici care par %i#erite*
%ar care au tate un numitr cmun: s& %mine su#icient cntiin!a pentru ca aceasta s& nu
r&t&ceasc& +n alt& parte +n trecut sau +n $iitr i ast#el s& neutralizeze. S& r&m,i prezent +n
prezent este rezultatul %rit at,t +n Orient* pentru a atin1e iluminarea* c,t i +n Occi%ent pentru a;
!i re1&si ec)ili-rul. Cntiin!a este surs& %e %ez$ltare cnsi%era-il& +n cultura nastr& %ar i*
atunci c,n% se )ipertr#iaz& +n %etrimentul em!iilr i al spiritualului* ri1inea pate cea mai
imprtant& a su#erin!elr ner$ase i pate c)iar #izice. Occi%entul a pier%ut mult necunsc,n%
me%ita!ia. Orientul a pier%ut %e asemenea necunsc,n% terapia.
Lui "enise +i este #ric& %e -&r-a!i +i cer s& alea1& pe cine$a %e care +i este #ric&. Ea +l
%esemneaz& pe R-ert. .Ce are R-ert %e pr$ac& #rica8/ Nimeni nu +i %& seama +n a#ara
"enisei: .Oc)ii lui*. ca ai tat&lui meu=/ "e #apt +ntre-area mea mer1ea %e<a +n sensul priec!iei ei
3c)i ca ai tat&lui4 i a trans#erului 3un -&r-at %e care +i este #ric&4. Jntre-area mai -iecti$& ar #i
#st: un -&r-at %e care !ie +!i este #ric&. "e #apt* #rica nu $ine %e la el ci %e la ea. Ea l;a +nre1istrat
+n trecut. Este masc& in$izi-il& i incntient& pe care %uce cu ea +n prezent +n 1eant& i pe
care atri-uie #&r& s&;i %ea seama unr -&r-a!i care +i seam&n& #&r& s; tie. .Pri$ete;l pe
R-ert* -ser$& cu aten!ie prin ce +i seam&n& tat&lui t&u. Atin1e;l c)ii i celelalte elemente care
sea: m&n&. Prin ce %i#er&8/ Ea s#,rete prin a se aeza senin& +n -ra!ele lu i* pu!in mai cntient&
%e priec!ia i %e trans#erul pe care le #&cuse.
La cn1resul interna!inal %e smatterapie %e la San 6rancisc 3EFF@4 am #st surprins i
+nc,ntat %e mai multe ecuri cn$er1ente $enin% %in partea unr practicieni renumi!i ai terapiei
$er-ale* crprale i transpersnale 3%e rientare spiritualist&4. Tema era B%D an% ( in%. Crpul
i Spiritul.
Pentru primii: a prni %e la crp 3senza!ii* em!ii4 +nseamn& a e$ita re#u1ierea +n mental
3ni$el mai ur %eR ap&rat4
Pentru ceilal!i: a prni %e la crp +nseamn& a e$ita re#u1ierea +n spiritualismul %ezincarnat
sau +n spiritualitatea care e$it& realitatea.
A ici i acum* +nseamn& s& prneti %e la crp. Crpul este cnstituit +n principal %in
r1ane %e sim!: $&zul* auzul* atin1erea* sim!itul pieii* al muc)ilr* al $iscerelr* al respira!iei* al
inimii.
Printre numerasele te)nici utilizate +n psi)terapie* .aici i acum/ este cea mai %es
utilizat&. Acesta este pate un semn al puterii ei terapeutice.
Ea se a#l& +n centrul 'estal;terapiei. Ins& nu este %ec,t pali%& a%aptare a acelui .aici i
acum/ -u%ist* mai pr#un%. Cu tate acestea* ea este utilizat& +ntr;un spectru mai lar1* incluz,n%
un prces care se %eruleaz& +n rice mment al cnsulta!iei i al $ie!ii.
"up& ini!iere pr#un%& +ntr; met%&* eu recman% i a-r%area altr met%e. Jn acelai
#el* experien!& intensi$& i re1ulat& +n me%ita!ie este recman%a-il& +n #rmarea ric&rui
terapeut.
Prcesul cel mai #rec$ent +n cea mai mare parte a me%ita!iilr rientale* )in%uist&* -u%ist&*
su#i i +n anumite arte mar!iale este acelai: a cupa +ntr; asemenea m&sur& mentalul pentru a;l
+mpie%ica s& e$a%eze %in prezent spre trecut sau $iitr* +n alt& parte: #ie prin %i#eritele tipuri %e
respira!ie 3pe nas* pe 1ur&* prin znele superiare sau in#eriare ale pieptului* prin -urt&4* prin
mers 3zen4* prin pzi!ia precis&* cu c)ii %esc)ii 3zen4 sau +nc)ii 3-u%ism4* prin +ntin%erile i
%estin%erile +n anumite pzi!ii 3D1a4* prin ritualuri 3-u%ism4 etc.
(entalul ne %&uneaz& atunci c,n% #unc!ineaz& +n $i%* +n a#ara prezentului. Anxietatea
este %istan!a %intre prezent i trecut* care $ine s& ne %eran<eze* sau $iitrul care ne +n#riceaz&.
O terapie care nu $r-ete %espre trecut +ntr;una %in %uminicile trecute* Lucien* a$cat
cnsilier* QN %e ani* $ine la mine cuprins %e panic&. Jmi p$estete %espre s!ia lui care $rea s&
intenteze %i$r!* %espre p&rin!i care nu mai $r s&;l $a%&* %espre patrnul care $rea s&;l
cnce%ieze* %espre lipsa %e -ani 3este +n ma< %e EA luni %ar c,ti1& ttui %estul %e -ine4* %espre
lipsa %e timp pentru realizarea priectelr* %ar nu +ntreprin%e nimic sau aprape nimic. Nu mai
+n%r&znete s& se +ntarc& acas&: #ric& %e sin1ur&tate* .t!i m& cunsc i au ce$a cu mine/. Jns&
centrul este +nc)is +n BeeC;en%. Accept s& r&m,n& +ntr; camer& sin1ur. Aprape +n cntinuu* m&
)&r!uiete s&;l tele#nez s!iei i s&;l cer s& renun!e la prcesul %e %i$r! i s& se +ntarc& acas&* +i
r&spun% in$aria-il: .Nu* nu +nainte ca tu s&;!i #i sc)im-at cmprtamentul/ Nu $e%e 3+nc&4 ce ar
#i %e sc)im-at. .Am #&cut ttul pentru ea* ca s& se +ntarc&* %ar ea nu +n!ele1e./
La +nceputul s&pt&m,nii urm&tare le prpun tuturr un experiment care este acceptat:
.Lucien $r-ete %espre trecut i %espre exterir. Este un #el %e ali-i ca +ntr;un rman pli!ist*
pentru a aran<a e$enimentele %in trecut +n #elul lui i ast#el s& se <usti#ice. Jn analiza
tranzac!inal&* aceasta se numete re%e#inire: re%e#inirea e$enimentelr %up& prpriul punct %e
$e%ere* #&r& a lua +n seam& punctul %e $e%ere al celrlal!i. Este un ali-i pentru a e$ita s& te situezi
aici i acum* pentru a #u1i i a;!i lua lumea cu tine +n alt& parte* +n trecut sau +n $iitr. Ast#el* $&
prpun tuturr s& nu mai $r-i!i %ec,t %espre ceea ceSse +nt,mpl&* s;a +nt,mplat sau se $a
+nt,mpla +n aceast& cmunitate* #&r& a mai !ine cnt %e ceea ce se petrece +n alt& parte. Jn rice
caz* #iecare +i $a repr%uce aici cmprtamentele pr-lematice %in trecut* $a $e%ea ce se
+nt,mpl&* $a putea s& le arate altra* s& asculte i s& +ncerce s& a%pte alte cmprtamente. Nu
putem s& cunateiri;Te)timentele* piniile i reac!iile s!iei lui Lucien* nici ale p&rin!ilr* nici ale
patrnului. El nu pate %ec,t s& ne %ea prpria $ersiune i prpria interpretare a celrlal!i. Aici*
$m putea spune ceea ce $e%em %in Lucien* ceea ce auzim i ceea ce +n!ele1em %in reac!iile
em!inale pe care le $a a$ea. Le $m -ser$a mai mul!i. Ii $m putea s&;l spunem i s&;l #acem
s& +n!elea1& ceea ce s!ia lui* p&rin!ii i patrnul nu reuesc s&;l transmit&. Ji $m spune acelai
lucru* %ar +ntr; alt& manier&./ Tat& lumea e %e acr% cu aceast& strate1ie %e .aici i acum/.
Jn cur,n%* ceilal!i se simt transpui +n alte p&r!i i +l +ntarcem aici: el %e$ine %el&s&tr.
Jncepe s& %ea tele#ane +n cn%i!iile +n care este men!inat explicit +n cntractul semnat c& tre-uie
s& -ser$i %e ce eti %epen%ent rup,n%u;te %e lumea exteriar& +n primele %u& s&pt&m,ni: #&r&
tele$izr* #&r& ziare* #&r& tele#n i #&r& ieiri. 0rea s& se %uc& la ma1azin* +n timpul acti$it&!ii +n
1rup* pentru a cump&ra !i1&ri sau s& se %uc& la -anc& %ei are %estui -ani asupra lui. Jmi cere %in
nu s&;l tele#nez s!iei. A %ua zi a cerut +nt,lnire cu sta1iar& care urmase un instructa< %e
masa<. Aceasta era a-sent& +n a<un %ar a#lase prpunerea. Jn raprtul ei scrie: .Cn$ersa!ia a #st
ri-il& +n ciu%a cerin!ei exerci!iului. C,n% $r-ea %espre exterir +l +ntrerupeam* api +ncepea s&;
mi %escrie tate capacit&!ile sale intelectuale i sprti$e. (& plictiseam %e mnl1ul lui i i;am
prpus s& $r-easc& sin1ur +n #a!a unei 1linzi. Nu putea nici s& $r-easc& nici s& se pri$easc&.
Nu $ria s& +n!elea1& cerin!a* i se p&rea ri%icl& i se +ntrcea la sprtul lui. Api* a $rut s&
p&r&seasc& +nc&perea ca s& caute !i1&ri. Atunci i;am prpus s& se +ntin%& pentru a #ace nite
exerci!ii respiratrii care s& re%uc& ne$ia %e a #uma. Atunci a %e$enit a1resi$ spun,n%u;mi c& +n
nici un caz nu %rea s& +l atin1 i a%&u1,n%* cu $ce m,n%r& c& %e pt ani nu mai a$usese $reun
cntact crpral./
"u& zile mai t,rziu primesc un tele#n %e la mama lui. Repr%uc aici esen!ialul %in ce
mi;a spus i cment&riile mele* +ntre paranteze* asupra a ceea ce s;a petrecut +n prima e%in!& a
1rupului* +naintea sta-ilirii cn$en!iei .aici i acum/.
.Un%e a mai nimerit acum cpilul meu8 (i;a tele#nat i mi;a explicat ce #&cea!i +n 1rup.
Se pare c& era!i +m-r&cat +ntr; r-& lun1& al-&. Asta e ciu%at. 3Purtam* ca %e -icei* $ara
pantalni al-i %in -um-ac i tunic& al-& care +mi c&%ea p,n& la mi<lc* +m-r&c&minte
tra%i!inal& pe care am a%us; %in ultima mea c&l&trie +n In%ia4. (ai mult* a!i pl,ns +n -ra!ele
unei paciente 3Ii cerusem Taniei s&;l U$r-easc& mamei saleV +n #a!a unui scaun 1l. Ea pl,nsese
+n linite +n #a!a 1rupului em!inat. Lucien cre%ea c& asta este #arte ciu%at. La s#,ritul acestei
sec$en!e* am luat; pe Tania %e m,ini timp %e cinci secun%e i am +ntre-at;: Uacum* re$in
printre ni i pri$ete;l pe ceilal!i care $r s&;!i +mp&rt&easc& ceea ce au tr&it eiV4. Api $;a!i
+ntins +n mi<lcul 1rupului cu pacient& +n -ra!e 3+i prpusesem lui Rene* care #lsete +n exces
tranc)ilizante atunci c,n% este ner$s* s& #lseasc& +n lcul acestra te)nica american& numit&
-n%in1. L;am ru1at s& se +ntin%& pe <s* +n partea %reapt& +n #a!a mea* care eram culcat pe
st,n1a* iar eu s&;l str,n1 securizant +n -ra!e. I;am prpus ca atunci c,n% +i $a #i #ric& s&;l cear&
asta unui participant care pate s& stea aa un s#ert %e r&* #&r& s& se mite* +n Ume%ita!ie
crpral&V. Asta este una %intre terapiile crprale +mptri$a anxiet&!ii4. Ii erau acl numai
ne-uni i #at& care !ipa tt timpul 3a$eam +n terapie un stu%ent* un #unc!inar %in minister* un
%ctr +n %rept* un inspectr clar* un 1r&%inar inteli1ent i acti$ 3Rene4* un pr#esr %e reli1ie*
un a1ent %e pli!ie i psi)tic& %elirant& #arte inteli1ent& care $r-ea tare %ar nu !ipa4.
P$estesc aceste lucruri la e%in!a urm&tare a 1rupului i* la +nceput* participan!ii au
ten%in!a s& r,%& %e interpretarea mamei. Le spun: .Lucien* am primit un tele#n %e la mama ta
3p$estesc cele %iscutate4. Sunt surprins. Nu $reau s& $r-esc %espre mama ta aici. "ar m& +ntre-
ce ai putut s&;l p$esteti %in cele ce s;au +nt,mplat aici +ntre ni pentru ca ea s& interpreteze
e$enimentele +n acel #el. (& intereseaz& perspecti$a ta* p&rerea pe care ai %espre ni* %espre
mine. Ii sunt cat i iritat. "a* sunt sup&rat pe tine. "ac& tu $ezi i interpretezi lucrurile +n acest
#el* m& simt nesi1ur* m& simt +n pericl. Nu tiu cum $ei $r-i %espre mine +n alte p&r!i %ac& nu
supr!i +nt,lnirile nastre. Simt c& m& tr&%ezi./ Pu!in c,te pu!in* ceilal!i +i %au i ei seama %e
ima1inea %e#rmat& pe care Lucien are %espre ei* care sunt trata!i %rept %e-ili. Se simt %up& caz
irita!i* ne+ncrez&tri* $r s& se %istan!eze* +l respin1. Jl +ntre- pe Lucien: .aprpia!ii sau cle1ii t&i
reac!ineaz& i ei ast#el8/ R&spunsul s&u este a#irmati$. Jncepe s& +n!elea1& cum pr$ac& el
cn#licte i cum este izlat. Recunate c&* +n acea zi* #usese cat %e e%in!ele %e 1rup +n care
crpurile i em!iile sunt #arte imprtante. P,n& atunci urmase multe terapii $er-ale in%i$i%uale
iar la ni era surprins i speriat %e atacurile celrlal!i. " +n sup&rare* %e#rmase pu!in
e$enimentele* cu inten!ie sau incntient* c,n% le p$estise mamei lui* cum #&cea %e -icei pentru
a pr$ca cn#licte +ntre prietenii s&i* el !in,n%u;se %eparte. Putea s& recunasc& asta %up& %u&
zile +n care parcursese %e<a un %rum %estul %e imprtant spre +nt,lnirea cu prpriile em!ii. Ii;a
cerut scuze pentru sup&rarea pe care mi;a pr$cat;. I;am r&spuns pri$in%u;l +n c)i: .Lucien* tu
eti respnsa-il pentru %e#rmarea e$enimeritelr* nu %e sup&rarea mea. Pentru asta* eu sunt
respnsa-il* +mi apar!ine. A %isp&rut %up& cinci minute. "ac& mai #aci asta* pate $a ap&rea %in
nu./ +n zilele care au urmat* Lucien +n!ele1ea mai -ine* r&m,nea prezent* +i accepta em!iile i
pe cele ale altra i se sim!ea mai -ine primit i mai mult respnsa-il %ec,t $in$at.
Aici i acum este imprtant pentru c& a<un1em +n acest sta%iu cu calculatrul 3creierul
nstru4 %e<a +nc&rcat cu multe pr1rame. Asta %in #ericire pentru ni. 6&r& ele* am #i c&lca!i %e
$re main& pe stra%&* nu am putea r&spun%e cui$a care ne $r-ete i nici ac!ina +n m%
respnsa-il. Unele pr1rame au #st +nre1istrate +ntr;un mment %i#icil. "aisD s;a temut %e tat&l
ei* -e!i$* intlerant i se$er. Acum +i este #ric& %e amenii mai +n $,rst&. Aceast& in#rma!ie
necesar& +n cpil&ria ei a a<uns s& +i pertur-e existen!a acum c,n% tre-uie +n #iecare zi s& +n$e!e %e
cine s& se team& 3i nu %ar %e amenii care seam&n& cu tat&l s&u4 i +n cine pate a$ea +ncre%ere.
A tr&i aici i acum +n $ia!a %e zi cu zi permite aceast& +n$&!are.
Aici i acum nu cnstituie aceeai realitate pentru tate persanele prezente. 0,ntul %e
tamn& su#l& printre pmii care se mic&* a%uce plaia* r&cete casa i nu te las& s& iei a#ar&.
R-ert re1ret& $ara pier%ut&. 6rancette se lamenteaz& %in cauza pul$erelr uitate acas&
s&pt&m,na trecut&* c,n% $ara era pe terminate. SDl$ain pr#it& pentru a aprin%e #cul i a urm&ri
emisiune -un& la tele$izr. 7ules se simte %eprimat +n #a!a iernii care $a $eni. Eu +mi spun c& nu
suntem %ec,t la s#,ritul lui au1ust* c& plaia resta-ilete ec)ili-rul %up& seceta %in aceast& $ar&*
c& m,ine plec pentru pt zile ca s& scriu aceast& carte +ntr; ca-an& izlat&* #&r& electricitate* +n
p&%urea Saint;9u-ert* c& $i $e%ea animale s&l-atice* c& tre-uie s&;mi iau +m-r&c&minte
c&l%uras& i c& $r mai #i zile #rumase +nainte s& $in& iarna. Jn rice situa!ie eu 1&sesc
tt%eauna ce$a interesant.
"e ce are $e%em aceleai lucruri +n #eluri at,t %e %i#erite8 Asta +nseamn& %i$ersitatea
nastr&* %ac& n;ar #i ea* ne;ar pl&cea tuturr aceeai main&* acelai artist sau aceeai #emeie.
Exact &sta este su-iectul c&r!ii.
E. Aici i acum: puncte cmune ale nilr terapii.
I%eea prpus& +n aceast& parte este urm&tarea: a;l a%uce pe pacient aici i acum este
terapeutic i* +n #eluri %i$erse* este utilizat +n ma<ritatea nilr terapii* mai ales +n
smatterapiile axate mai mult pe crp. Cititrul mai pu!in in#rmat $a tre-ui s& citeasc& %espre
aceasta la s#,ritul c&r!ii.
S& plec&m %e la un exemplu simplu* cel al ce#aleelr -anale* #&r& leziuni. Itim c& %urerile
%e cap -inuite* la care nu este prezent& nici leziune reprezint& F@W %in num&rul ce#aleelr.
Printr;un experiment +n care nici pacien!ii* nici %ctrii* nu cunsc pe cei care $r e$alua
rezultatele* s;a a#lat c& aspirina amelireaz& aceste simptme +n prpr!ie %e HAW. "ar %ac&
a%ministr&m #&r& tirea pacientului cmprimate i%entice care nu cn!in aspirin& 3ceea ce se
numete place-4* amelirarea este %e @AW. "eci EAW se %atreaz& me%icamentelr iar @AW
altcui$a* %ar cui8 Jn m% clasic* se prescrie aspirina i situa!ia se +m-un&t&!ete. Cel pu!in asta
pretin%em ni. "ar +n realitate* mai #acem i altce$a care +n m% tra%i!inal nu se spune i care
este a%esea in$luntar. Este ceea ce se c)eam& e#ectul place- 30ezi Capitlul 50I '4.
Acest e#ect %epin%e +n principal %e pacient 3QAW4* api %e +n1ri<itr 3NAW4 i a-ia +n
ultimul r,n% %e me%iacament 3sau %e met%a terapeutic& NA W4 i %e antura<. Pacien!ii numi!i
place-;pziti$i 3ptimiti* -ucuri %e $ia!&4 reac!ineaz& mai -ine %ec,t place-;ne1ati$ii
3nesatis#&cu!i i care se pl,n1 %e tratament i %e $ia!a lr4. Asta %epin%e %e +ncre%erea pacientului
+n %ctr i %e rela!ia care se sta-ilete +ntre ei. S;a %$e%it c& +ncre%erea me%icului +n
me%icament ac!ineaz& +n manier& e$i%ent&* la #el ca i +ncre%erea pacientului +n me%ica!ie.
Aceasta ac!ineaz& mai -ine +n timpul peria%ei experimentale %ec,t trei ani mai t,rziu* c,n% a
%e$enit -inuit&.
Pentru a +n!ele1e ce se +nt,mpl&* s& a-r%&m terapiile crprale.
Acum ?A %e ani* asistam la Stras-ur1 la un cn1res cmparatist asupra relax&rilr:
.Crpul meu este 1reu* crpul meu este ur/ p&rea a #i p,r1)ia terapeutic& e#icace. Unul %intre
terapeu!i prezenta alt& met%& .Crpul meu este ur* crpul meu este rece/ cu* se pare*
aceleai rezultate terapeutice. Am a$ut ten%in!a s&;l cre%* #&r& a putea $eri#ica* %ar acel lucru m&
l&sa perplex: %ac& #&c,n% 3aparent4 cntrariul* -!inem acelai rezultat* ce este atunci terapeutic*
sau care este partea terapeutic& cmun& a celr %u& met%e. 3"urerile %e cap %isp&reau +n me%ie
%up& EA minute cu aceste %u& met%e4.
C,!i$a ani mai t,rziu* +ntr;un 1rup %e 'estalt;terapie animat %e c&tre un american*
#emeie se pl,n1ea %e %ureri %e cap. Terapeutul +i ceru s& pri$easc& i s& spun& cu $ce tare ceea
ce $e%ea* #&r& s& se preasc&: un $as ru* ta$anul al-* #runzele* cel care pri$ea etc. "up& EA
minute* %urerea %e cap %isp&ruse. Surpriz&* uimire. Ce se +nt,mplase8
Atunci mi;am amintit %e cele %u& met%e %e relaxare* %escperin% un punct cmun:
aten!ia cncentrat& asupra prpriului crp 3relaxare4 sau asupra -iectelr exteriare. A;!i sim!i
crpul 1reu sau ur este secun%ar: imprtant este %e a -ser$a ceea ce sim!i* cu muc)ii
3tensiune sau %estin%ere4* cu r1anele %e sim! 3$&z* auz.4* cu pielea 3#ri1* cal%4.
(asa<ul senzrial pate re%uce %urerile %e cap: aten!ia este cncentrat& asupra pielii sau a
muc)ilr.
Jn 'estalt;terapie* aten!ia se cncentreaz& asupra lui .aici i acum/* nu ca exclu%ere a
trecutului sau a $iitrului* ci ca .aten!ie +n%reptat&/ asupra prezentului 3crpul meu* senza!iile
mele* cntientizarea* ne$ile i ac!iunea mea4* asupra a ceea ce este actualizarea trecutului 3prin
prcesul intriec!ie;priec!ie;trans#er4 i nelinitea pri$in% $iitrul aprpiat. Jn .aici i acum/
exist& repetarea cnstructi$& sau ne$rtic& a trecutului i anticiparea 3ne;4 ptri$it& a $iitrului.
Aten!ia cnstant& #ixat& pe .aici i acum/ mi se pare a #i cmpnent& terapeutic& cmun& +n
aceste situa!ii %i#erite. "e atunci* ttul mi se pare mai clar. C,te$a exemple cn#irm& acest punct
%e $e%ere.
(mentele cele mai terapeutice %in analiza tranzac!inal& sunt asem&n&tare cu cele %in
'estalt;terapie: a;l ar&ta tat&lui %e alt&%at& m,nia %e acum l$in%u;l 3l$in% pern&4. Jn acest
mment* persana .$izualizeaz&/ +n prezent pe tat&l s&u %in trecut* repr%uce i %escarc& +n
prezent m,nia reprimat& alt&%at&. A<uns& la cap&tul acestui resentiment* persana +n cauz& pate
acum s&;l ierte pe tat& i s& simt& %in nu pentru el iu-irea impsi-il& alt&%at&.
Jn met%a Simntn 3a<utr psi)l1ic pentru $in%ecarea cancerului4* persana relaxat&
.$izualizeaz&/ cancerul i $in%ecarea acestuia: alt& m%alitate %e a a%uce +n prezent +n acelai
timp trecutul -lii 3cancerul care s;a %ez$ltat4* starea actual& 3$izualiz,n% mai ales -ala +n curs
%e $in%ecare4 i $iitrul 3a se .$e%ea/ s&n&ts* #&c,n% priecte ni4. Scpul c&utat sau -!inut este
acti$area sistemului imunitar.
Jn Re-irt)* respira!ia pr#un%& i rapi%& -li1& la cncentrare cnstant& asupra lui .aici
i acum/: crpul* em!iile* #antasmele ca i cntactul cu terapeutul.
Jn -iener1ia Ra%ix* +n timpul +ntre1ului prces em!inal care implic& aten!ie asupra
respira!iei i a crpului* persana este in$itat& s& pri$easc& partenerul sau terapeutul 3insistare
asupra lui .aici i acum/4. Retr&in% %ramele trecutului 3acelai %isc z1,riat care re$ine ne+ncetat4*
clientul suprapune un nu %isc mai neutru sau empatic* #a!a terapeutului.
"e cur,n%* am a$ut cazia s& particip la EA zile %e me%ita!ie 0ipassana. Supriza mea a
#st mare: ascultam cu$intele lui Bu%%)a 3sec. @* +. 9r.4: .!ine!i;$& crpul %rept i aten!ia
+ncr%at&. 6ixa!i;$& aten!ia asupra respira!iei* nu cnteaz& %ac& este scurt& sau lun1&. Sim!i!i
multiplele senza!ii ale pielii $astre* %in cap p,n& +n piciare. r&m,ne!i nemicat* nu $isa!i* #i!i
aici* +n ttalitate* aici i acum./ Ii asta se petrecea timp %e EN re pe zi. L inite ttal&. Am putut
s& -ser$ sc)im-&ri imprtante* precum re%ucere spectaculas& a unui psriazis ume%* %e$enit
uscat* %ispari!ie a unei %ureri %e cap re-ele* re%ucere imprtant& a clesterlului m&rit. Ii
tate acestea #&r& a $r-i* #&r& a m-iliza crpul* #&r& smatterapie* #&r& sciterapie. Atunci.
interesant nu;l aa8 6&r& +n%ial&* aa ce$a ne las& perpleci.
Sc)im-&rile par c& urmeaz& cale cmun&: X Exprimarea li-er& $er-al& i crpral& X
Cat)arsis cu exprimarea m%erat& a em!iilr X Cntientizarea %inamic& X Inte1rarea X
Sc)im-area %e cmprtament rezultat& Aprape pus& celrlalte terapii crprale* )ipnza
EricCsnian& nu #calizeaz& aten!ia asupra prcesului cntient i nu utilizeaz& cat)arsisul ca
mtr al sc)im-&rii. Este ttui terapie crpral& +n care pacientul este %eterminat s&;i
cncentreze aten!ia spre precup&rile interne i senzriale.
Terapiile crprale au i punctele lr cmune: X speci#ice terapiilr crprale precum
respira!ia* %estin%erea muscular&* !ip&tul X sau asem&n&tare terapiilr $er-ale %ar cu cnta!ie
crpral&: trans#erul* %e exemplu* exist& +n tate terapiile %ar are un impact special %ac&
inte1reaz& crpul 3al clientului sau al terapeutului4. Elementele cmune terapiilr psi)crprale
care le %i#eren!iaz& %e terapiile $er-ale sunt e$i%ent re#erin!a la crp* la r1anele %e sim! 3$&zul*
auzul* sim!ul tactil* percep!iile musculare sau $iscerale4 i la sistemul psi)mtr: +nc&rcare;
tensiune;%esc&rcare;relaxare. Acestea ne a%uc a%esea la .aici i acum/ 3aprtul ma<r al 'estalt;
terapiei4* nu ca la stare ci ca la un .prces/ +n cursul c&ruia clientul +i #calizeaz& aten!ia. Ceea
ce este imprtant* este capacitatea %e a sim!i.
Aten!ia cncentrat& asupra prcesului +n curs pare una %intre c)eile e#ectului terapeutic
pr%us %e c&tre numerasele met%e. Unele precum D1a* zen* re-irt)* -iener1ia* trainin1ul
aut1en sau s#rl1ia* insist& mult asupra manierei .ptri$ite/ %e a respira 3+ncet sau rapi%* ca
un $al* prin p,ntece sau prin piept* acti$ sau pasi$ etc.4 -az,n%u;se pe cre%in!a pr#un%& sau pe
certitu%ine tiin!i#ic&. Cum %au rezultate asem&n&tare* e#icacitatea lr $ine pr-a-il %in ceea
ce le este cmun* a%ic& elementele urm&tare:
X X X aten!ia cncentrat& a pacientului asupra prcesului prin interme%iarul r1anelr sale
senzriale: a sim!i la ni$elul muc)ilr sau al pielii* a asculta* a pri$i tt ce se 1&sete +n <ur* sau a
pri$i +n c)ii terapeutuluiP +ncre%erea terapeutului +n met%a sa* care #ace parte %in
cntratrans#erul s&u +n sens #arte lar1 #&r& rela!ie speci#ic& cu clientul s&uP +ncre%erea pacientului
+n $alarea terapeutului* care #ace parte %in trans#erul s&uP X a-an%narea +n #a!a senza!iilr 3a;i
%a %rumul4 X ascultarea reciprc&* at,t %in partea +n1ri<itrului c,t i %in partea celui +n1ri<it X
exprimarea li-er&* $er-al& sau crpral& X cntientizarea i X inte1rarea mai armnias& a
trecutului %ramatic 3amintiri* #antasme* temeri4 +n prezentul linitit i linititr. Tate cele %e mai
sus se +nt,mpl& .aici i acum/. Tate aceste elemente pt inter$eni la #el %e -ine i +n situa!ii
#arte $ariate precum:
X prescrierea unui me%icamentP
X inter$en!ie c)irur1ical& X cnsultarea unui %ctr sau a unui terapeut X aprape tate
met%ele terapeutice 3psi);sci;smatterapeutice4 X me%ita!ia #&r& cu$inte* #&r& instituirea %e
rela!ii* #&r& m-ilizarea crpului X c,n% #acem %ra1ste sau <11in1* a%ic& atunci c,n% suntem +n
cntact cu sine i +n rela!ie %esc)is& cu cel&lalt* #&r& prea multe priec!ii sau trans#eruri 3c,n% ne
%&m %rumul* c,n% ne .pre%&m/4 +n mmentele pri$ile1iate ale $ie!ii %e zi cu zi +n care elementele
%escrise mai sus sunt prezente su#icient.
6. Aici i acum: e$a%are sau resurs&.
Aici i acum pt #i +n!elese +n %i$erse #eluri* #ie ne1ati$* ca e$itare a realit&!ii* #ie
pziti$* ca tram-ulin& spre creati$itate. Jn -u%ism i +n 'estalt;terapie* aceast& n!iune are
semni#ica!ie pziti$&* prezent,n% ttui c,te$a %i#eren!e.
E$a%area +n prezent.
"up& mai SHY* ne+n!ele1erea acestei #ilz#ii %e $ia!& a a%us -un& parte a tinerilr +n
situa!ia %e a se retra1e %in lume +n c&utarea unui prezent etern* %rin% s& tear1& trecutul
3necunatere4 #&r& a se precupa %e $iitr 3%up& ni* ptpulP su- ciment. pla<a4* p,n& c,n% au
a<uns +n situa!ia %e a;i crete cpiii i a a-an%na iluziile unei sciet&!i pr$i%en!iale. .Nii
terapeu!i/* +n r,n%urile c&rra m& a#lam i eu* nu au #st scuti!i %e aceast& m%& a .cn#rm&rii la
nncn#rmism/* +nainte %e a a<un1e la un nncn#rmism mai calm %ar mai li-eratr.
7cul psi)l1ic %istru1&tr al lui .%a. %ar/ se %es#&ar& atunci c,n% persan& $ine s&
se pl,n1& i %& acest r&spuns repetiti$ atunci c,n% i se prpune sc)im-are. Este un .nu/
camu#lat. "ac& acest <c +ntre cnsilier i $ictima neputincias& cntinu&* se $a a<un1e la
%epen%en!& i la status;Zu* un prezent %urers* im-il i #&r& ieire.
O $ia!& ritualizat& pr%uce acelai e#ect: ritualul #ace $iitrul pre$izi-il.
.Slu!iile pr-ate/ sunt r&spunsuri ine#icace pe care persan& le repet& +n #a!a aceleiai
pr-leme. Ele men!in pr-lema %earece +mpie%ic& c&utarea altr slu!ii. Jn acel caz* slu!ia este
pr-lema. "ac& #ace!i tt timpul acelai lucru* $e!i a<un1e la acelai rezultat. Este #ixare* %eci
e$a%are +n prezent. Terapia prpune urm&tarea slu!ie: %ac& nu sunte!i satis#&cut %e ser$iciul sau
%e partenerul %umnea$astr&* sc)im-a!i;$& mai +nt,i cmprtamentul* +nainte %e a le sc)im-a pe
cele %e mai sus.
E$a%area +n $iitr.
Anxietatea este 1rapa %intre acum i %up&. Este necunatere a prezen!ei prprii +n
prezent i #u1& +ntr;un $iitr ima1inat sau creat cu nelinite. .(,ine/ este un <c psi)l1ic: a
am,na tt timpul pe mai t,rziu ceea ce se pate #ace azi. Este e$a%are +n $ iitr* iluzie* %ar i
#u1& +ntr;un prezent care ast#el este #ixat. Este %rama celr trei surri ale lui Ce)$ care se repet&
la ?A %e ani* la QA %e ani i la HA %e ani: .anul $ iitr* la (sc$a/. Iar +n tt acest timp* $ia!a
plictisit& nu se sc)im-&.
E$a%area +n trecut.
Nstal1ia pate #i #ixa!ie +ntr;un trecut re$lut pe care persana +n cauz& nu reuete s&;l
%ep&easc&* s&;l .termine/* cum ar spune 'estalt;terapia.
Ea pate #i cauzat&: X %e un ataament prea mare la nite pl&ceri %e alt&%at&: peria%&
#ericit& a unei cpil&rii prte<ate* %ra1ste intens&* $ia!& material& +mplinit& sau reuit&
pr#esinal&. .C,n% eram t,n&r/ sau .ca alt&%at&/ ar putea #i re#renele acestei tra1e%ii. X "e
team& %e a +n#runta prezentul %e$enit prea %i#icil: iu-ire %ezam&1it&* eec pr#esinal* %liu sau
respin1ere. X "e ateptare impsi-il& a unei persane sau a unei situa!ii: ateptare prea mare sau
nerealist&* nici%at& a%ec$at&: %ac& cntinua!i s& atepta!i %e la persan& 3sau %e la situa!ie4
ce$a ce nu pate sau nu $rea s& $& %ea* $& pr$ca!i sin1ur ne#ericirea* s&p,n%u;$& sin1ur 1rapa.
Ac!ina!i alt#el* ca i cum cel&lalt nu se $a sc)im-a nici%at&P atunci +i $a m%i#ica atitu%inea
sau unul %intre %umnea$astr& $a renun!a. X " +n priritatea %at& celr cunscute. A pri$ile1ia
cunscutul +n lcul necunscutului* este +nceputul -&tr,ne!ii sau al prcesului %e +m-&tr,nire:
-&tr,ne!ea +ncepe c,n% nu mai a$em priecte. Nu +ncepe la HA %e ani. " +n punct %e $e%ere
psi)l1ic prcesul este mai rapi% %up& natere i +ncetinete api pr1resi$ p,n& la marte. Jnc&
%e la natere* celule cere-rale mr i nu mai sunt nici%at& +nlcuite* +n principal cele care nu sunt
#lsite. Num&rul lr sca%e cnstant. Ce#icientul intelectual 3inteli1en!a m&surat& %up& teste
actuale4 crete p,n& la E@ ani pentru a sc&%ea api %up& E> ani* inexra-il. Cu tate acestea* ni
a$em impresia c& inteli1en!a nastr& se %ez$lt& +n cntinuare %e;a lun1ul $ie!ii. Ceea ce crete
este +ns& experien!a nastr&* +n$&!&mintele* stcarea %atelr i capacitatea nastr& %e a le aplica +n
situa!iile a%ec$ate* ceea ce testele nu m&sar&. 6iecare celul& ner$as& nu are %ec,t un r&spuns* la
#el ca celul& muscular& care se cntract& sau nu +ntr;un timp #arte scurt. Cntrac!ia mai
puternic& sau mai sla-& a unui muc)i %epin%e %e num&rul mai mare sau mai mic %e celule acti$e
+n acelai mment. Cu tate acestea* #iecare celul& ner$as& pse%& nite rami#ica!ii 3sau
%en%rite4 i le1&turi 3sau sinapse* al c&rr num&r $ariaz& %e la %u& la EA AAA4 cu alte celule i
pate crea alte le1&turi la #iecare in#rma!ie nu& primit&. .S;a estimat c& un calculatr care ar
a$ea at,tea cnexiuni c,te are creierul ar acperi. 6ran!a* Bel1ia i El$e!ia. pe +n&l!ime %e EA
eta<e=/ 3'in1er. S.: 'estalt;ul* arta cntactului* E%itura (ara-ut4 Aceste ni cnexiuni ne permit
s& ne %ez$lt&m mai -un& utilizarea a pten!ialului nstru intelectual* %e un%e impresia c&
inteli1en!a nastr& se %ez$lt&. Ii in$ers* lenea* pasi$itatea 3rele numerase +n #a!a
tele$izrului4* %epen%en!a 3a tr&i %e pe urma altra4* -inuin!ele 3priritatea trecutului +n #a!a
prezentului4 i re#u1iul +n cele cunscute re%uc creati$itatea i %eci num&rul %e cnexiuni +ntre
celulele cere-rale. [ris)namurti* .a se eli-era %e cele cunscute/* su-linia imprtan!a re%ucerii
%epen%en!ei %e cunscut pentru a explra necunscutulP +m-&tr,nirea pr%uc,n%u;se atunci c,n%
%&m priritate primului +n #a!a celui %e;al %ilea. Pentru a pre$eni acest prces* este %eci
imprtant s& r&m,nem creati$i 3s& r&m,nem tineri* cum se spune +n $r-irea curent&4. Este tentant
s& extrapl&m 3#&r& %$ezi* %esi1ur4 c& creati$itatea i $in%ecarea sunt %u& prcese
asem&n&tare* prima put,n% s& #aciliteze pe a %ua. Simntn 3a<utr psi)l1ic +n $in%ecarea
cancerului4 precnizeaz& patru met%e %e tratament: exerci!iile #izice* relaxarea $izualizarea
3crearea unei $iziuni a cancerului $in%ec,n%u;se4* ela-rarea %e priecte 3%rumul spre
necunscut4 i terapia stresului 3a crea r&spunsuri ni* relaxate* la e$enimente stresante4. La-r,t
arat& ca in)i-area ac!iunii #aciliteaz& apari!ia ric&rei mala%ii. Creati$itatea implic& ac!iune*
ieirea %in in)i-i!ie i %eci* presupun* $in%ecarea.
Scriin% aceste r,n%uri* m& +ntre- %ac& +m-ur1)ezirea este #u1& +n prezent sau +n trecut.
C,te%at&* mi se +nt,mpl& s&;mi in$it cei mai -uni prieteni i prietene +ntr;un mic restaurant
simpatic +nainte %e a $e%ea un spectacl #rums la teatru %e #elul super-elr -alete [ir$. La
mas&* mi se +nt,mpl& s& le spun: .ast&zi am c)e# s& am 1ri<& %e mic;-ur1)ezul %in mine/.
C,te%at& simt aceast& ne$ie i nu tt%eauna atunci c,n% sunt %eprimat. A%esea c)iar* aceast&
ne$ie apare c,n% sunt cel mai #ericit* +n acele mmente* pri$ile1iez cunscutul* +mi place un
anume ritual cn#rta-il.
Itiu la ce s& m& atept. "ac& a cntinua +n acest #el* $ia!a mea ar %e$eni mai linitit& %ar
mai mntn&* +ntr;un trecut etern care ar $eni s&;mi m-ileze prezentul* +n situa!iile %escrise
mai sus* tiu %e asemenea c& eli-erez cpilul %in mine.
.Aici i acum/: resurs&8 Cum8
A #i %in plin +n prezent* cel mai %es i +n rice caz* atunci c,n% este %ecizia mea* mi se
pare pzi!ie %e -az& ptri$it&.
Q.E (ai +nt,i* a #i cnectat sau cnecta-il +n rice mment la prezent.
Q.E.E A #i cnectat cu mine +nsumi implic& -un& utilizare a r1anelr %e sim!. A capta
tt ce $&%* a %ec%a* a analiza* a p&stra ceea ce este necesar* a ter1e ceea ce +mi este ne#lsitr.
A #i sensi-il +n aceeai m&sur& la #rme* la culri* la clar;-scururi* la %istan!e i mic&ri*
i%enti#ic,n% +n acelai timp ri1inea sunetelr* intensitatea lr* tnalitatea* succesiunea +n timp*
semni#ica!ia. A #i prezent la ceea ce simt* la temperatura aerului %e pe pielea mea* la c&l%ura i la
presiunea )ainelr pe crp* la respira!ie* inima mea care -ate* muc)ii +ntini sau %estini*
stmacul +ncr%at sau relaxat. Prezent %e asemenea pentru 1usturi* par#umuri* mirsuri. Pentru a;
mi #i cmplet prezent* +n rice clip&* pentru c& ttul se sc)im-& %e la un mment la altul.
Bine+n!eles* nu pt #i cntient %e tate astea* %ar cntiin!a mea este pre1&tit& s& se rienteze +n
%irec!ia pe care i; in%ic eu* pre1&tit& s& se +n%repte spre trecut pentru a c&uta in#rma!iile
necesare +n!ele1erii prezentului sau +n $iitr pentru a crea spa!iul necesar +n%eplinirii ne$ilr
prezente. Trecutul* ca i $iitrul* sunt txice atunci c,n% sunt prea mult timp %esprinse %e prezent.
Tina* prieten&* +mi spune: .Am su#erit cinci ani pentru c& am #st p&r&sit& %e s!ul meu.
Am %escperit Tai c)i i me%ita!ia riental&. Am +n$&!at ast#el s& m& %etaez su#icient %e trecut
pentru ca s& nu su#&r atunci c,n% nu am lucrul sau persana %e care am ne$ie i s& m& -ucur %in
plin atunci c,n% %ispun %e ele. Jn cazul acela* le iau ca pe un ca%u minunat i pr#it %e el cu
-un&$in!& i senin&tate./ Ttul #&r& terapie. "ar Tai c)i nu este i ea terapie8
Q.E.? A #i cnectat cu mine +nsumi prece%e rela!inare crect& cu me%iul +ncn<ur&tr.
Jn lipsa acesteia* risc s& #iu %esta-ilizat +n rice mment* $ulnera-il la e$enimentele stresante*
incapa-il %e a spune nu. Suntem +n stare s& spunem %a atunci c,n% suntem capa-ili s& spunem nu.
Q.E.N A #i cnectat cu mine +nsumi este i mai imprtant pentru a intra +n cntact cu
ceilal!i: cei pe care +i +nt,lnesc* cei care +mi $r-esc sau m& ascult& i mai ales aprpia!ii mei. Jn
#iecare clip& a unei +nt,lniri -ser$ mii %e %etalii* ima1inez* e$aluez* simt i ac!inez +n acelai
timp cu cel&lalt care #ace acelai lucru +ntr;un %u;te $in ne+ncetat care se +m-1&!ete ca parti%&
%e pin1;pn1* reuit& atunci c,n% #iecare este cncentrat asupra lui +nsui sau euat& atunci c,n%
unul %intre <uc&tri pier%e cntactul cu min1ea* ima1inea cmunic&rii.
Q.? Ap i* a #i +n le1&tur& cu trecutul atunci c,n% un e$eniment prezent e$c& amintire
cnex&* r&m,n,n% cntient %e situa!ia respecti$& a #iec&ruia #&r& a le cn#un%a. 'ina cn%uce
maina +n $ie. Jntr;un aut-uz nu +i este #ric&P nu se uit&. "ac& se aeaz& l,n1& #er +n maina
prprie* +i este #ric& %e acci%ente* cu at,t mai mult %ac& prietenul ei 3care nu a mai cn%us %e ?A
%e ani4 este la $lan. Este cntient& %e #aptul c& +i e #ric& s& nu retr&iasc& teri-ilul acci%ent %e
alt&%at& c,n% a crezut c& +i $a pier%e $ia!a. Jn ciu%a acestui #apt* nu reuete s& se %etaeze %e
trecut* pentru a r&m,ne +n cntact cu prezentul. Pate %ar s& recunasc& #aptul c& teama ei !ine
%e trecut i accept& ca prietenul ei s& cntinue s& cn%uc&. Acesta cn%uce maina unui prieten
c&ruia i lui +i e #ric& #&r& s& tie %e ce. Se teme ca maina s& nu;l #ie %istrus& %e cine$a care nu se
pricepe s& cn%uc&. .0e%e/ +n cel&lalt un #er neatent i re#uz& s&;l lase la $lan. Persna<ul +n
cauz& este perceput %e ceilal!i %rept un #er cam rapi%* %ar pru%ent. Prietena* care +i cunate
mai -ine trecutul* pate s& #ac& %i#eren!a i s& accepte prezentul* prietenul care nu +i cunate
trecutul nu se a%apteaz& la prezent.
Q.N +n #ine* a #i +n le1&tur& cu $iitrul +n #elul urm&tr: c,n% situa!ie prezent& nu +mi
cn$ine* am +n$&!at s& -ser$ ceea ce nu +mi cn$ine i ac!inez cn#rm ne$ilr mele*
respect,n%u;l +n acelai timp pe cel&lalt. Acest #el %e sc)im-are este cea mai -un& m%alitate %e a
pre1&ti un $iitr mai satis#&c&tr. "ac& pre1&tesc un priect* m& 1,n%esc %ac& r&spun%e cum
tre-uie ne$ilr mele prezente i nu unr ne$i %in trecut nesatis#&cute. "e exemplu* m& a#irm
pentru a -!ine ceea ce +mi este +n prezent necesar i nu pentru a satis#ace ne$ie %in trecut*
care tre-uie realizat& mai %e1ra-& +n terapie.
'. (& %i)nesc* precum inima* %up& #iecare cntrac!ie.
E prpzi!ie pe care spun mereu c,n% sunt +ntre-at %e un%e am at,ta ener1ie i nu
-sesc. (i se +nt,mpl& rar s& #iu -sit mai mult %e c,te$a re. Recent* un prieten terapeut m;a
+ntre-at: .Ce implic& asta* practic8/ R&spunsul este %i#icil* e a%e$&rat. O parte este %escris& +n
pa1inile prece%ente* la su-capitlul 6.Q .Aici i acum* resurs&8/
Intimitatea %i#icil&.
A%esea m& +ntre- %e ce intimitatea este at,t %e %i#icil&. (& 1,n%esc la mul!i p&rin!i* ca ai
mei %e exemplu: le e team& s&;i mani#este aprpierea* a#ec!iunea reciprc& +n #a!& cpiilr. (&
1,n%esc la +n%r&1sti!ii care se ascun% %e pri$irile celrlal!i* #iin% ei +nii <ena!i %e a se $e%ea
s&rut,n%u;se. "e ce ne ascun%em pentru a #ace %ra1ste8 "e ce ne este at,t %e 1reu s& ne
exprim&m a#ec!iunea pentru cpiii ntri i asta +nc& %e la $,rste tinere. 6arte repe%e* ei re#uz&
s& #ie alinta!i* c)iar %e c&tre p&rin!i care +i arat& reciprc tan%re!eaP li se pare %i#icil s& se arate
autentici. C,te mame nu re1ret& ca cpiii lr nu $r-esc %espre $ia!a lr sexual&8 Le r&spun%
atunci simplu: .Pentru c& nici %umnea$astr& nu +n%r&zni!i s& le $r-i!i %espre a %umnea$astr&./
"ar acest r&spuns este prea simplu.
C,n% cine$a resimte simpatie* iu-ire sau ur& pentru terapeut sau pentru un alt mem-ru
al 1rupului* 6reu% i psi)analitii $r-esc %espre asta #lsin% termenul %e .trans#er/. Acesta
cnst& +n a atri-ui altcui$a sentimentele care erau alt&%at& %estinate mamei sau tat&lui* #enmen
care se repet& +n prezent. Ii eu* %e alt#el* sunt cn$ins c& trans#erul apare #rec$ent i c& #iecare +l
tr&iete +n #elul prpriu. B&nuiesc c&* la +nceputurile sale %e analist* a-r%,n% sentimentele la un
ni$el pr#un%* 6reu% a tre-uit s& in$enteze acest cncept pentru a se prte<a %e a#ectele
pacien!ilr sau %e ale sale. Jn acest #el* cntactul .aici i acum/ este %epersnalizat* pretinz,n%u;
se c& nu +l implic& pe terapeut i nici pe ceilal!i mem-ri ai 1rupului. Iat& slu!ie cn#rta-il& i
$alrizant& intelectual pentru a e$ita +nt,lnirea. C)iar %ac& pacientul #ace un trans#er real* el se
a#l& +n acelai timp +ntr; rela!ie $erita-il& cu terapeutul i cu ceilal!i participan!i.
C,n% +mplineam patruzeci %e ani* pentru prima %at&* am a$ut ansa s& particip la 1rupuri
%e +nt,lnire i %e 'estalt;terapie* un%e era +ncura<at& cmunicarea %irect& a sentimentelr. Am
putut ast#el s& m& #amiliarizez pu!in c,te pu!in cu aceast& exprimare mai pr#un%& a tr&irilr mele
#a!& %e -&r-a!i i %e #emei. Am +nceput %e atunci s&;mi %min pr1resi$* %ar cnsi%era-il*
temerile* ne$ile* sentimentele i mani#est&rile lr. Am reuit +n acelai timp s& m& simt %in ce +n
ce mai cn#rta-il cu ma<ritatea %intre ei* +n timp ce* %e -icei* nu erau accepta!i ur %e c&tre
ceilal!i: am reuit s&;mi exprim aprecierile* resentimentele* c&l%ura* m,n1,ierile $er-ale sau
#izice. E a%e$&rat* am reuit asta +ntr; situa!ie pri$ile1iat& %ar i +n cn%i!iile $ie!ii -inuite*
c)iar %ac& %eci% s& nu %ez$&lui anumite sentimente.
La Q@ %e ani am %escperit imprtan!a %ra1stei pentru mama mea i pentru #ratele meu
mai mare. Am reuit s& +mp&rt&esc asta mamei mele cu c,te$a luni +nainte s& mar&. (ment +n
acelai timp a1rea-il i %i#icil* +mi #usese mult mai ur* cu %u&zeci %e ani +n urm&* s&;mi
exprim sup&rarea +n #a!a tat&lui meu. 0r-esc aici %espre mine %ar sunt cn$ins c& nu sunt
sin1urul +n aceast& situa!ie. Cei lipsi!i %e c&l%ur& i %e +nt,mitate sunt numeri* #arte numeri*
mult prea numeri= "e ce8 Nu +n!ele1 mti$ul pentru care a;!i exprima a#ec!iunea pentru cine$a
este i r&m,ne %i#icil. Oare este %in cauza e%uca!iei pe care am primit;8 A #i tentat s& spun %a*
%ar nu este prea ur s&;l acuz&m pe ceilal!i8 "ei mai li-eri %ec,t ma<ritatea* cpiii mei nu
a%pt& cmprtamente #un%amental %i#erite i +nt,lnesc -stacle anala1e cu ale mele. Oare ne
natem cu t!ii )an%icapa!i pe planul intimit&!ii8
C,n% sunt mici* cpiii sunt capa-ili %e intimitate. P,n& la patru sau cinci ani* ne pri$esc +n
c)i #&r& nici pr-lem& sau <en&. Ap i* +n 1eneral* spntaneitatea lr %ispare. Jncepe s& le #ie
#ric& s& pri$easc&. Jnainte* se l&sau ur alinta!i i m,n1,ia!i. Acum apare #rica intimit&!ii. Atunci
c,n% +nt,lnesc -&r-a!i sau #emei* participan!i la 1rupuri asem&n&tare celui pe care +l anim* pt s&
a#irm %estul %e ur: .+mi place %e tine* te apreciez mult* m& simt -ine +n cmpania ta* te iu-esc./
Jn sc)im-* %ac& e $r-a %e persane care nu sunt -inuite cu acest 1en %e %esc)i%ere* +mi este
#arte 1reu s& le exprim asemenea sentimente. Prin %i$erse met%e* le #ac s& +n!elea1& %rin!a
mea %e a a-r%a un su-iect sau altul* %e a mer1e +mpreun& la restaurant sau la teatru* %e a #i
%ispni-il +n peria%ele %i#icile. Ttul se +nt,mpl& ca i cum a putea s&;mi mani#est a#ec!iunea*
%ar #&r& s& spunP i ttui sunt at,t %e #ericit c,n% reuesc.
"umnea$astr&* care m& citi!i acum* pri$i!i +n <urP 1,n%i!i;$& la atitu%inea -inuit& pe
care a$e!i #a!& %e aprpia!ii %umnea$astr&P c&uta!i ceea ce sim!i!i ne$ia s& +mp&rt&i!i unuia
sau altuia* 1,n%i!i;$& c& $& %uce!i i +i spune!i* ima1ina!i;$& reac!ia lui i pe a %umnea$astr&.
"ac& un ast#el %e %emers $i se pare ur* cu at,t mai -ine. Cu tate acestea* sunt cn$ins c& nu
este cazul pentru ma<ritatea %intre $i. "in cntr&* pre$e%e!i tate -staclele care $& $r
+mpie%ica s& $& exprima!i li-er. Pate nu sim!i!i ne$ia8 Ast#el cre%eam alt&%at&. Iat& p&rerea
mea actual&: c,n% a$e!i ne$ie %e cine$a i acel cine$a este %ispni-il* este #arte imprtant: cu
tate acestea nu este +nc& i mai -ine %ac& pate s& $& spun& c,t $& iu-ete iar %umnea$astr& s&
pute!i s& +l auzi!i i s& +i r&spun%e!i cu sentimentele prprii8
Per#ec!inistul %e$ine c,te%at& mai per#ect %ar +ntt%eauna mai $in$at.
CAPITOLUL II.
E$enimentul actual: Ce se +nt,mpl& aici i acum.
A. Exemplu " +n tt ce se +nt,mpl& aici i acum* scriin% aceste r,n%uri* sunt cntient c&
se las& seara su- plaia %e niem-rie. Sunt cntient c)iar acum c& m& 1,n%esc la ultima mea
c&l&trie +n Clra% i c& am ales ieri culri asem&n&tare cu cele ale pietrelr %in (arele
Canin. Sunt cntient %e asemenea c& mi;e sete i c& m& $i %uce s&;mi pre1&tesc ca#ea.
Sc)ema cap. IIB. E$eniment actual.
"up& cum putem $e%ea +n acest exemplu* prezentul este rememrat sau anticipat. Pate c&
acest prezent sum-ru %e tamn& re+n$ie +n mine %rin!a %e sare sau %e culri. Pate c& +n acest
mment* c&l%ura trezete +n mine setea.
Rememrarea i anticiparea prnesc a%esea %in ce$a care se a#l& +n prezent. Plecarea +n
mental are lc atunci c,n% nu mai re$enim +n prezent sau c,n% %&m priritate acestui .%incl
+nainte i %up&/ necunsc,n% prezentul.
E$enimentul actual este* +ntr; arecare m&sur& #i1ura* prim;planul care se %etaeaz& %e
#un%alul care este prezentul.
C. Exerci!iu practic: aici i acum* sunt cntient c&.
"emnstra!ie.
6rmatrul ra1& %i participan!i s& se aeze #a!& +n #a!&* e$entual s& se !in& %e m,ini i s&
se pri$easc& +n c)i. Ra1& pe unul* api pe cel&lalt* s& spun& c,te$a #raze care +ncep cu .aici i
acum* sunt cntient c&./
Exerci!iu: .Aici i acum* sunt cntient c&./
Acest exerci!iu se inspir& +n mare m&sur&* cu c,te$a m%i#ic&ri* %in cartea .'estalt;
terapia/* $i. ?* %e Perls* care %escrie exerci!ii %e -az& ale 'estalt;terapiei* cu un suprt teretic
#arte ela-rat.
Jncerca!i timp %e c,te$a minute s& in$enta!i prpzi!ii %escriin% lucrurile %e care sunte!i
cntient +n acest mment. Jncepe!i #iecare #raz& cu cu$intele .acum/ sau .+n acest mment/ sau
.aici i acum/. Scrie!i aceste #raze pe #aie %e ),rtie sau spune!i;le partenerului timp %e. @ EA
minute.
Exprim,n% +n $r-e ceea ce sim!i!i* pune!i accentul pe cu$intele .acum/* .aici/ i .+n
acest mment/. Acest lucru pate s& $& #ac& mai cntien!i %e #aptul c& sunte!i c)iar
%umnea$astr& cel care experimenta!i lucrurile %escrise. .Aici i acum/* pentru %umnea$astr&.
.Acum respir* stau aezat pe acest scaun* acest scaun %in aceast& camer&* aceast& camer& %in
acest cartierP acum* +n aceast& %up&;amiaz&* +n aceast& zi* +n acest secl 55P eu* acum* aici* #ac
asta i asta./ Timp %e c,te$a minute* #rma!i prpzi!ii %escriin% lucrurile %e care sunte!i
cntient ime%iat. Jncepe!i cu .acum/ sau .+n acest mment/ sau .aici i acum/. Scrie!i aceste
#raze sau spune!i;le partenerului timp %e. @ \EA minute.
A-r%&m +n cntinuare parte imprtant& a experien!ei: ce %i#icult&!i a!i +nt,mpinat +n
timpul acestui exerci!iu8 Sunte!i pre1&tit s& +ncerca!i %in nu8 "e %ata asta* este psi-il s& nta!i
mai clar %ac& p&r&si!i prezentul i +n ce mment. Ii* +n cazul &sta* un%e $& %uce!i8 Unii %escper&
-rusc c& e ca i cum ar #i +n trecut sau +n $iitr* #&r& a;i %a seama c& +i amintesc sau anticipeaz&
aici i acum. Al!ii %escper& c&* c)iar %ac& se 1,n%esc la prezent* nu r&m,n +n el. Ttul se
+nt,mpl& ca i cum ar #i exteriri lr* -ser$,n% prpria experien!& ca un -ser$atr str&in mai
%e1ra-& %ec,t ca un experimentatr ime%iat. Oricare ar #i %escperirile pe care le #ace!i* nu
+ncerca!i s& le sc)im-a!i: #r!a!i;$& %ar s& r&m,ne!i aici i acum. Nta!i %ar ceea ce #ace!i* cu
c,t %e multe am&nunte pute!i. Cnstrui!i #raze %escriin% %ar ceea ce sim!i!i. Jncepe!i cu cu$intele
.acum/ sau .+n acest mment/ sau .aici i acum/. Scrie!i aceste #raze sau spune!i;le partenerului
timp %e. @ EA minute.
Scpul este %e a l&r1i sau* mai -ine spus* %e a accentua* cntiin!a a ceea ce #ace!i i a
#elului cum #ace!i. Rela!ia +ntre trecut i $iitr tre-uie s& #ie cnstant examinat& +n lumina
prezentului. Jncepe!i prin a %escrie scena +n care $& a#la!i. S& presupunem c& mite!i lectura %e
#iecare zi % +n tren i +ncepe!i acest mnl1 interir: .+n acest mment sunt +n tren. Acum trenul
se mic&. Acum acest -&r-at m& pri$ete. Acum m& +ntre- ce cre%e %espre mine./ Oine!i minte
cele %u& p&r!i ale experien!ei: E4 +ncepe!i #iecare #raz& cu .acum/ sau cu un ec)i$alent i ?4
%escperi!i;$& rezisten!a la acest #enmen %e exemplu c,n% $& plictisi!i sau c,n% pier%e!i 3sau
#u1i!i %e4 sentimentul realit&!ii. Teria celr %u& p&r!i ale experien!ei este urm&tarea: +n m&sura
+n care percep!ia realit&!ii $;a #st t&iat& %e persnalitatea %$s %e #iecare z i* e#rtul pentru a
experimenta $a trezi +n sinea %umnea$astr& anxietatea 3mascat& pate %e c&tre -seal&*
plictiseal&* nelinite* ener$are4. Ceea ce pr$ac& anxietatea este rezisten!a care su1rum& i
+mpie%ic& experien!a %eplin&. A re%-,n%i un sentiment cmplet al realului este experien!& care
pate a$ea un impact imens i pate #i tul-ur&tare +n exces. Jn 1rup* cine$a pate s& stri1e:
."e%at&* +mi $ine s& sar +n aer/ sau .(er1* mer1 %e;a%e$&ratelea/ i +nc& .(& simt ciu%at:
lumea e acl* c)iar acl= Ii am c)i* c)i a%e$&ra!i=/ "ar este un %rum lun1 %e la aceast&
experien!& p,n& la ast#el %e senza!ie. Nta!i;$& impresiile sau spune!i;le partenerului sau +n
1rup* timp %e. EA E@ minute.
O#eri!i prpriile impresii celui care $;a ascultat i care* la r,n%ul s&u* $& +mp&rt&ete
-ser$a!iile lui: rela!ia este -un&* insu#icient&8 0& asculta!i unul pe cel&lalt8 Re$eni!i +n prezent8
6rmatrul* %up& ce a trecut %e la un su-1rup la altul i a ascultat -ser$a!iile* +i a<ut& pe
participan!i s&;i $eri#ice ni$elul intern %e cntientizare i acurate!ea -ser$a!iilr externe ale
participan!ilr.
Cmentariile #rmatrului.
Acest exerci!iu ar putea #i1ura at,t la capitlul prece%ent c,t i la urm&trul. Cntinu&
capitlul prece%ent pentru c& se +nscrie +ntr; situa!ie cncret&: un e$eniment actual sau prezen!a
unui partener.
"ac& l;am practica timp %e zece zile* c,te ase re pe zi #&r& nici alt& sc)im-are* am
putea a<un1e pate* la 'estalt* la un .aici i acum/ la #el %e pr#un% ca me%ita!ie -u%ist&.
Jntr;un .aici i acum/* +nt,lnirea este psi-il&. Jn psi)analiz&* se recman%&* %e asemenea*
exerci!iul .aici i acum/ ca punct %e plecare +n care pate s& ai-& lc trans#erul sentimentelr
asupra terapeutului. Acest trans#er asupra persanei terapeutului +ncepe* %e alt#el* +nc& %e la
primul cntact. Jntre1ul trecut imprtant re$ine ine$ita-il +n prezent. (et%a ascierilr li-ere
mer1e pe aceeai linie i me%iaz& cntientizarea unui prces care se %eruleaz& cnstant* %e la un
mment la altul.
Jn aceast& #az& a terapiei* este in%icat s&;l a<u!i pe client s& tr&iasc& e$enimentul actual aa
cum apare acesta* exterir i interir. 0m e$ita c&utarea prematur& sau exclusi$& a trans#erului
i cn#runtarea cu e$enimentul actual +n .stare pur&/* cum pate #i recunscut %irect %e cel&lalt.
A #ixa prematur aten!ia clientului asupra trans#erului cnstituie esc)i$are +n m&sura +n care
acest #apt +l +n%ep&rteaz& mai +nt,i %e la cn#runtarea actual& cu realitatea prezent&* peste care
pate s& se 1re#eze api explrarea trans#erului. "ac& acesta este imprtant* $a re$eni %eseri i*
%e #iecare %at&* $a #i %e a<uns s&;l accentu&m pentru a aprecia %ac& persana este pre1&tit& s&;l
asculte.
S& situezi e$enimentul actual +n prezent este prima etap& +n +nt,lnirea %esc)is&* #&r&
ap&rare cu realitatea. Acest lucru este priritar. O-staclul ma<r care tre-uie re%us este c)iar
trans#erul. "ar nu tre-uie s&;l a-r%&m %ar atunci c,n% acesta sur$ine. Interesul cel mai mare se
a#l& +n c&l&trie i +n %estina!ie. Ii sunt multe %e #&cut pentru a cnstrui* a +m-1&!i* a +n#rumuse!a
i a +nsu#le!i expe%i!ia. Jn 'estalt* -iecti$ul principal +l cnstituie ciclul %e satis#acere a ne$ilr:
s&;!i sim!i crpul i em!iile* s& iei ast#el cuntin!& %e ne$ile tale* s& cau!i +n tate acestea un
r&spuns i s& #ii satis#&cut %e rezultat. Ne cup&m %e pene i %e acci%ente pe parcurs* atunci c,n%
acestea sur$in: -staclele sau mecanismele %e ap&rare care +mpie%ic& %erularea ciclului* +n
special priec!ia i trans#erul unui element str&in asupra persanei terapeutului.
Psi)analiza acr%& priritate penelr* ampli#ic,n%u;le prin crearea ne$rzei trans#erului i
nu se intereseaz& %ec,t +nt,mpl&tr %e %estina!ie 3scpurile pe care persan& le urm&rete %e;a
lun1ul $ie!ii4 i %e c&l&tria +n sine 3cum ac!in&m pentru a atin1e aceste scpuri4: $in%ecarea
$ine mult mai 1reu.
Capitlul III.
A -ser$a: .$&%/. O-ser$a!ie .-iecti$&/
A. Exemplu simplu .0&% +n #a!a mea #emeie care m& pri$ete. Are c)i al-atri i p&r
-ln% i au% cum respir&/.
Pentru ca acest lucru s& #ie un a%e$&rat .$&%/ i .au%/* tre-uie ca #emeia respecti$& s&
pat& #i $&zut& i auzit& %e ceilal!i care sunt prezen!i. Ast#el* aceste -ser$a!ii $r #i -iecti$e.
Sc)em& Cap. III. B.: O-ser$a!ie: .Eu $&%/
\V ;- E$enimentul actual c Eu $&%.
Ceea ce $&% este* +ntr;un #el* planul %e %inainte* #rma care se %etaeaz& %e #n%* %e
planul %in spate care este e$enimentul actual. Jn ca%rul e$enimentului actual 3cap. II4 care se a#l&
+n #a!a mea* ceea ce $&% este -iecti$* %ar #arte par!ial. Nu;l $&% pe s!* care se a#l& +n spatele ei.
Nu tiu c& acesta este 1els. Jmi este necunscut #aptul c& +i atra1e aten!ia pe stra%& atunci c,n%
+nt,lnesc un -&r-at. (ai mult* eu nu $&% c& ea este 1ras& i nu +mi %au seama c& ezit& atunci c,n%
m& $e%e* ceea ce $ecinul meu remarc&. Nu ;l $&% )ainele +nc)ise* nici mac)ia<ul* nici cerceii.
Ttui* %ac& +mi este atras& aten!ia mai t,rziu asupra acestui lucru pt s&;mi .amintesc/ anumite
%etalii pe care nu le remarcasem +n m% cntient: urm& %e #rumuse!e* un %inte +m-r&cat +n aur.
Nu ;mi a%uc aminte s& #i purtat c)elari %e sare pe #runte. "intr; sut& %e %etalii -iecti$e* eu
nu am .$&zut/ %ec,t +ntre cinci i zece. 0ecinul meu a $&zut altele. Prietena mea* care se a#la +n
st,n1a mea a .$&zut/ un clier extic al-astru* inele cu turcaz* ca i cularea c)ilr ei. ceea ce
eu nu am remarcat.
Ast#el* am perat selec!ie imprtant&* #arte su-iecti$&* +n ceea ce este -iecti$. Am
scanat persana %in #a!a mea +n +ntre1ime i am selectat in#rma!ii #arte par!iale i #arte
impar!iale.
"eci* ceea ce -ser$ 3$&%4 i care este -iecti$* nu cnstituie* %ec,t 3#arte4 mic& parte a
e$enimentului actual care se %es#&ar& +n #a!a c)ilr mei. Nu $&% %ec,t pe .aceast& #emeie
care m& pri$ete* cu c)i al-atri i p&r -ln%/. Nu $&% celelalte %etalii.
C. Exerci!iu practic: .Eu $&%./
"emnstra!ie Client I;] Terapeut X e;Client II.
Clientul I +l pri$ete pe terapeut i spune* %e exemplu: .0&% nite c)i lar1 %esc)ii/ i;l
atin1e c)ii.
Clientul II spune* %e exemplu: .0&% nite -uze mucate/ i atin1e -uzele.
O-ser$atrul 3reprezentat aici %e #rmatr4 se asi1ur& ca tat& lumea s& pat& $e%ea ceea
ce #iecare client %escrie %espre terapeut.
Atunci c,n% tat& lumea pate s& $a%& mseamn& c& a$em percep!ie a ceea ce este
-iecti$. Animatrul crecteaz& %ac& nu este un .eu $&%/ -iecti$. Tre-uie spus* %e asemenea* c&
putem $e%ea la terapeut sut& %e lucruri %i#erite i c& #iecare nu $e%e 3nu ale1e4 %ec,t unele
%intre acestea. Este ale1ere su-iecti$& a ce$a ce este -iecti$. O-ser$a!i %e un%e $ine aceast&
ale1ere. Ceea ce +i amintete #iec&ruia 3CI I i II4. "e ce este imprtant pentru CI I i CI II8
Exerci!iu +n Q
CI I;] Te ^;CI II O O-ser$atr 3+n special al clien!ilr4
O-ser$atrul cere #iec&rui client s& nu se lase in#luen!at %e cel&lalt. 6iecare client spune
ceea ce $e%e -iecti$ la terapeut. O-ser$atrul +l crecteaz& %ac& nu este ale1ere -iecti$&.
Clien!ii spun #iecare c,te N lucruri pe care le $&% la terapeut i le atin1: un crp mare 3atin1e tt
crpul4* #a!& crispat&* multe culri. etc. O-ser$atrul -ser$& c& #iecare .$e%e/ lucruri %i#erite.
O-ser$a!ii +n su-1rupe %e c,te Q
Ap i* O le cere lui CI I i II s& spun& ceea ce i;a +n%emnat s& alea1& aceste trei %etalii.
O le cere lui CI I i II s& spun& ceea ce este 3pate4 imprtant pentru ei s& .$a%&/ la Te 3nu
$e%em -ine %ec,t cu inima=4. "e ce este imprtant8
Te este +ntre-at %ac& aceste %etalii sunt imprtante pentru el.
Jn aceast& etap& se urm&rete +nt,lnirea cu cel&lalt %incl %e aparen!e* p,n& la ni$elul
sentimentelr acestuia* cum ar #i acela %e a %escperi CE este imprtant pentru el.
E$aluare cu +ntre1ul 1rup.
6rmatrul $eri#ic& %ac& aceast& etap& .-iecti$&/ a lui .eu $&%./ este -ine inte1rat&.
6rancine $e%e la Pierre claritatea i +n!elepciunea. Claritatea: .$&% c& eti pur* c& ttul este
clar +n tine/. Nu este un .$&%./. 6a!a +i era pu!in luminat&* %ar a$ea i p&r!i +ntunecate. Ar #i putut
s& spun& .$&% nite c)i lumini/. Era mult mai precis. A putut* la insisten!ele mele* s&
precizeze: .$&% raze %e sare pe #runtea ta* c)ii t&i care sc,nteiaz& i m& pri$esc. Jn!ele1 c& tu
spui clar ceea ce 1,n%eti/. .0&% sau +n!ele1/ se presc aici. Ap i i;a ima1inat c& cel&lalt este
clar.
Claritatea este un .+mi ima1inez/* c&ci cel&lalt pate s& par& clar pre#&c,n%u;se.
La #el +n!elepciunea i; ima1ineaz& prnin% %e la .$&% -ar-& lun1& i al-&* p&r c&runt*
ri%uri re1ulate* pri$ire %estins&* +m-r&c&minte simpl& i ascult cum $r-eti calm./ Ast#el*
prnin% %e la acestea i;a .ima1inat/ c& Pierre este .un +n!elept/.
"e #apt* 6rancine +l a%mir& mult pe Pierre. Nu $e%e la el %ec,t partea .pziti$&/. Este
#arte imprtant +n $ia!a %e #iecare zi i mai ales pentru un terapeut* s& %ese-easc& cele %u&
ni$ele pentru a nu lua $isele i priectele 3.+mi ima1inez/4 %rept realit&!i 3.$&%/4.
Am #&cut a%esea acest exerci!iu +n timpul cn#erin!elr* +l r1 pe un participant pu!in
cunscut %e pu-lic s& se prezinte pe estra%&. Spectatrii sunt in$ita!i s& -ser$e la el trei lucruri
-iecti$e care +i #rapeaz& i s& le !in& minte. Ap i* scriu pe ta-l& trei %etalii .alese/ %e c&tre
primii cinci. Acelai %etaliu 3%e ex. O -ar-& rie sau p,rul lun14 nu este nici%at& reluat %e mai
mult %e trei persane %in cele cinci. "intre cele E@ %etalii ast#el alese* mai mult %e <um&tate nu
apar %ec,t sin1ur& %ata. Acest #apt pune +n e$i%en!& c,t %e %i#erit& este 1rila %e lectur& a
#iec&ruia.
La #el* am ru1at E@ 1rupuri %e c,te Q persane s& ascieze li-er N cu$inte %i#erite
cu$,ntului .%ra1ste/ i s& le scrie. Su-stanti$ele care apar cel mai %es sunt: tan%re!e* sexualitate*
inim&* cpil etc. Jn nici unul %in aceste su-1rupuri* nu a ap&rut acelai termen la Q persane i
sin1ur& %at& %e c&tre N persane. C,n% $r-im %espre %ra1ste* tat& lumea cre%e c& tie %espre
ce e $r-a* %ar ttul se +nt,mpl& ca i cum #iecare am #lsi %ic!inare %i#erite. C,n% un m
plitic spune: .Pprul %rete sc)im-area/* tat& lumea se simte $izat&. i ttui=
Tate cele %e mai sus pun +n e$i%en!& ceea ce ni numim .realitatea/. Ea este +n mare
parte cnstruc!ie a min!ii. Pentru a;l +n!ele1e* ca i pentru a;l a<uta s&;i clari#ice 1,n%urile*
terapeutul +i $a cere clientului s&u s& #ie c,t se pate %e exact.
O-ser$a!ia este #arte imprtant& +n terapie ca i +n $ia!a %e #iecare zi. Specialitii +n
cmunicare a#irm& c& %e #apt reprezint& %ar +ntre @ i EAW %in ceea ce a<un1e la cel&lalt* iar
tnul* +ntre ?A i NAW* expresia #e!ei i a crpului* QAW. Sunt tentat s& +i cre%. "ar* +n cazul &sta*
nu am mai a$ea ne$ie s& $r-im ca s& ne +n!ele1em. Pri$irea spune mai multe* crpul la #el. "ar
rareri suntem +ntr;un acr% i un raprt at,t %e intense cu cel&lalt* +mi e 1reu s&;mi ima1inez
cum ar #i s& #ac terapie cu un c)inez sau cu un rus.
La +nceputul carierei mele #lseam multe teste. Ap i* cu c,t a$ansam +n #rmarea mea
ca terapeut* num&rul lr sc&%ea. "e ?A %e ani* nu mai #ac %ec,t unul pe an* cu in%ica!ii #arte
speci#ice. Cnstat +n acelai timp c& me%icii 1eneraliti care urmeaz& #rma!ie psi)l1ic& cer
mai pu!ine analize specializate i prescriu mai pu!ine me%icamente 30. (reau EA4. Spun a%esea
+ntr;un 1rup c& atunci c,n% pri$im persan&* c&p&t&m la #el %e multe in#rma!ii ca +n Y re %e
examen psi)l1ic. 6iin% +n acelai timp psi)l1 i psi)iatru* tiu asta %in experien!a prprie. Jn
plus* aceste in#rma!ii sunt mai #lsitare % +n punct %e $e%ere practic. 6ace!i i %umnea$astr&
experien!a urm&tare. Ru1a!i un prieten s& $& arate #t1ra#ia unei persane cunscute %ar %e el.
Relaxa!i;$& +n pzi!ie %e me%ita!ie i cntempla!i #t1ra#ia. Este mai imprtant s& sim!i!i %ec,t
s& $& 1,n%i!i la ce $& su1ereaz& acea persan&. L&sa!i;$& cn%ui %e intui!ie i prietenul
%umnea$astr& $a #i surprins %e %escperirile pe care le #ace!i. Sunt si1ur& c& clar;$&z&trii i;au
%ez$ltat %in cpil&rie a-ilit&!i asem&n&tare.
La un cn1res* sau +ntr;un 1rup cazinal* r1 pe #emeie necunscut& %e c&tre ceilal!i
s& <ace rlul urm&tr: s& intre +n camer& i s& se aeze ca i cum ar #i +nt,rziat. Ii +ntre- pe ceilal!i
ce au $&zut i scriu asta pe ta-la %in st,n1a. Ap i* +i +ntre- ce i;au ima1inat api ce au sim!it la
#iecare punct: ai mers pe l,n1& perete ca i cum ai #i #st timi%&* sau ca scla$&* ai nite tr&s&turi
#ine* un aer n-il etc* etc. 0eri#icare: .mi;am petrecut cpil&ria +ntr;un castel* un%e mama mea
era ser$itare./ 'rupul sim!ise elementele imprtante care %etermin& cmprtamentul acestei
#emei.
C,n% intra!i +ntr; -anc&* nu $& ia mai mult %e c,te$a secun%e s& 1)ici!i %ac& an1a<atul
este inteli1ent* %escurc&re!* ser$ia-il* rapi% i cmpetent.
"uminic& %iminea!a* la pia!&* +ntre- pe un $,nz&tr: .Cum se numete acest -iect %in
r&c)it&8/ "up& un mment %e ezitare i un z,m-et <enat* +mi r&spun%e: .A)* %mnule* asta este
palet& pentru -&tut saltele/. Aceasta este ceea ce numim* +n PNL* cmpeten!a incntient& pe care
a$em t!i* +n 1ra%e %i#erite. Imitatrii %ez$lt& aceast& calitate +ntr; m&sur& mai mare i mai
cntient %ec,t restul amenilr. "ar* s& nu anticip&m: ceea ce am spus !ine %e acest capitl 3a
-ser$a4 i %e urm&trul 3a e$alua4.
Inter$en!ia terapeutic& speci#ic& +n acest sta%iu cnst& +n a ar&ta persanei +n cauz& c,t %e
mult .ale1e/ %in ceea ce $e%e* au%e sau simte 3+n sensul percep!iei ime%iate a r1anelr %e sim!4.
Aceast& ale1ere su-iecti$& printre numerasele %etalii -iecti$e este %e<a trans#eren!ial&.
Imprtant&* +n aceast& etap&* este cntientizarea caracterului su-iecti$ al acestei ale1eri.
Pentru terapeut* -ser$area clientului este prima etap& 3imprtant&4 pentru a crea rela!ie
3terapeutic&4* $ala-il& mai ales +n terapiile umaniste i +n smatterapii i mai ales +n PNL* un%e
cup& rlul central: pri$irea* ascultarea* sim!irea. Psi)analiza i;a ales cu$intele cncentr,n%u;se
asupra crpului pacientului* %e pe canapea i ascunz,n% crpul psi)analistului.
Jn $ia!a %e #iecare zi* R-ert .$e%e/ c& plu& %es +n Bel1ia. Prnin% %e la asta* el %& $ina
pe timpul ur,t pentru a e$ita plim-area recman%at& %e me%icul s&u pentru inim&: este #ri1*
plu&* este 1er* nin1e. sau e prea cal%. Jn cmunitatea nastr& terapeutic&* muncim +n 1r&%in& +n
#iecare miercuri %iminea!&. " +n @? %e miercuri* %e %u& ri pe an este impsi-il* %in cauza plii.
C,n% e #ri1 sau nin1e* t&iem lemne. Cu <11in1ul e la #el* plu& %ar %at& %in %u&zeci %e ri.
Cu tate astea* este a%e$&rat ca sarele lipsete aprape treime %in timp. "e un%e ecua!ia nr _
plaie. Jn cazul lui R-ert* m%ul s&u %e#rmat %e a $e%ea realitatea +i sc)im-& cmprtamentul
i $ine +n spri<inul pasi$it&!ii i al %epen%en!ei* rezisten!ele sale principale la sc)im-are.
Jntr;un 1rup %e #rmare pentru terapeu!i* prpun un <c cu rluri #icti$e: un tat&* mam&*
un -&iat %e EN ani i #at& %e E@ ani tre-uie s& $r-easc& li-er %espre un priect %e $acan!&. Jn
e$aluare* (ic)el .$e%e/ c& tat&l se impune* (&rie .$e%e/ mama supus&* t,n&rul Pierre .$e%e/ i
a%mir& #iul re$ltat iar Lucie .$e%e/ #iica %estins& i +n lar1ul s&u. Lucie este s#rl1 i maseuz&.
Pierre tcmai i;a p&r&sit #amilia cu scan%al. (&rie este mam& %e #amilie +n timp ce (ic)el este
%ele1at sin%ical. Nu $e%em -ine %ec,t cu inima. 6iecare $e%e aceeai realitate cu c)elari %i#eri!i
3ne1ri* rii* rz sau al-i4.
"e #iecare %at& c,n% cine$a a-r%eaz& pr-lem& a $ie!ii +n 1rup* +i r1 pe participan!i s&
+mp&rt&easc& aceste lucruri: .Ce am $&zut i am sim!it* cum e$lueaz& pentru mine* ceea ce
+n!ele1 la ceilal!i i la mine./ Iar +n aceast& situa!ie* le ar&t celrlal!i c& #iecare $e%e lucruri
%i#erite. Ceea ce $e%e #iecare este e$i%ent %ar pentru sine. Aceast& .ale1ere/ nu este perceput&
ca su-iecti$& %ec,t %e c&tre ceilal!i. A;!i %a seama %e asta permite s& pri$eti +n interir: cum se
#ace c& $e%em aceeai realitate +n #eluri %i#erite8 Cntientizare.
Ceea ce este imprtant %e -ser$at sunt mani#est&rile cmprtamentale exteriare ale
sentimentelr i m%ul +n care persana respecti$& +i reprezint& lucrurile. Jn aceast& etap&*
-ser$&m mai ales #a!a* c)ii* #runtea* 1ura i cularea pielii %ar i mic&rile crpului: m,inile*
umerii* trunc)iul i piciarele.
Cule1em ceea ce sem&n&m.
CAPITOLUL I0.
A e$alua i a $eri#ica: .+mi ima1inez/
A. Exemplu &% sarele ru la riznt* spre est* +mi ima1inez c& se $a +n&l!a pe cer i c&
este %iminea!&. Jl $&% pe R-ert: tcmai i;a pier%ut tat&l. Pl,n1e i +mi ima1inez c& e trist.
O $&% pe 6rancine: pl,n1e* +mi ima1inez c& e trist&. Jl +ntre- pe Pierre la prima +nt,lnire:
.Ii tat&l %umnea$astr&8/ c: .$&%. c& tres&ri!i. c& $& +ncrunta!i spr,ncenele i c& c)ii $i se
umezesc./ %: .+mi ima1inez. c& a murit i c& sunte!i +nc& trist./ Pierre: ."a* a murit anul trecut i
+nc& nu mi;am re$enit./
Aceast& +ntre-are este e$i%ent caricatural& pentru %emnstra!ie. Acelai prces se pate
%es#&ura i mai su-til: .Ii tat&l %umnea$astr&8/ c: $&% c& tresare i c& pl,n1e.
": +mi ima1inez c& tat&l s&u a murit. i %eci% s& ascult #&r& s& spun nimic.
Pierre* +n acest caz nemai#iin% %irec!inat %e +ntre-area mea* spune %up& ce a pl,ns un
mment: .A murit plec,n% %e la mine. Am %iscutat +mpreun& -,n% c,te$a pa)are i a ratat un
$ira<./.
Ast#el* am -ser$at* e$aluat i $eri#icat #&r& a interpreta %incl %e ceea ce el %rete s&
+mi spun& +n mmentul cn$ersa!iei. "e exemplu* %ac& se simte $in$at* pt s& atept s& arate
c,n% $a $eni mmentul.
S& relu&m prcesul +n %es#&urare +n #iecare %in exemplele %e mai sus.
Sc)ema Cap. I0 B. A e$alua: .+mi ima1inez/
Itiu c& sarele se $a +n&l!a. Este rezultatul unei +n$&!&ri. Este un prces asem&n&tr unei
+n$&!&ri: un m%el interirizat* certitu%ine tiin!i#ic& -ser$at& #arte %es.
Am cnstatat %e mai multe ri c& triste!ea ne #ace s& pl,n1em. Priectez %eci c& R-ert
care pl,n1e este trist. Priec!ia mea +nt,lnete sentimentul lui R-ert care se simte ast#el +n!eles.
Ea este %eci imprtant& pentru a intra +n empatie cu el.
C,t %espre 6rancine* priec!ia mea pate #i crect& sau 1reit&. Jn acest caz* pl,n1e %e
-ucurie %earece tcmai a a#lat c& tat&l ei nu a su#erit +nainte s& mar&. Priec!ia mea este %eci
#als&. "ac& nu crectez* 6rancine nu se $a sim!i +n!eleas&.
Jn prezentul %e ast&zi se %etaeaz&: a: un e$eniment: Pierre $ine la mine ca s&;l a<ut. B:
-ser$. mimic& particular&. C: +mi ima1inez. c& este trist i intru +n empatie cu el. Clari#ic sau
atept cazia %e a $eri#ica. P&strez pentru mine ipteza #&r& a mer1e mai %eparte. Este +n acelai
timp +n$&!are i intriec!ie. Jn cele %u& cazuri* am +nt,lnit e$enimente asem&n&tare* le;am
+nre1istrat ca m%ele i le;am aplicat +n aceast& situa!ie nu& cu Pierre* le;am priectat i am
$eri#icat %ac& priec!ia mea se suprapune peste realitatea lui Pierre. "ac& r&spunsul este
a#irmati$* atunci experien!a se trans#rm& +ntr; nu& +n$&!are care se a%au1& prece%entelr.
Este %eci imprtant s& $eri#ic&m %ac& prpriile priec!ii crespun% realit&!ii i ast#el s&
e$alu&m pe cea a partenerului nstru* ceea ce %uce la amelirare a rela!iei. Acesta este unul
%intre -iecti$ele terapiei.
E$aluarea slicit& +n$&!area i priec!ia i intriec!ia. Prcesul este acelai: +n$&!&m sau
intriect&m ce$a care %e$ine ast#el m%el* api +l aplic&m 3+l priect&m4 la situa!ie nu&*
i%entic& sau asem&n&tare. Aceast& aplicare pate #i a%ec$at& i atunci $r-im %espre +n$&!are
reuit& 3%iminea!a* sarele se +nal!&4 sau %e priec!ie a%ec$at& 3R-ert pl,n1e pentru c& este trist4
sau neptri$it& 36rancine pl,n1e pentru c& este trist& c,n% %e #apt ea se simte uurat&4. Priec!ia
pate %e$eni patl1ic& +n cn%i!iile +n care cntinui s& cre% c& 6rancine este trist&.
PRI(UL E5ERCIOIU: .CE MI=/
"emnstra!ie +ntr;un 1rup %e patru participan!i* #rmatrul %esemneaz& un client 3CI4 i
patru terapeu!i 3T4:
CI +n #a!a celr trei T spune: .Ce z i=/ exprim,n% unul %intre cele patru sentimente care
urmeaz&: #ric&* sup&rare* triste!e sau -ucurie. 6iecare T spune ce a -ser$at: tnul $cii* mimica*
micarea crpului i +i ima1ineaz&. CI clari#ic&.
Jn 1rupuri %e patru* acelai exerci!iu.
O-ser$are +n patru.
"ac& acelai T 1reete %e mai multe ri* ceilal!i +l a<ut& s& -ser$e %etaliile semni#icati$e
ale sentimentului exprimat* +n sc)im-* %ac& t!i cei trei T 1reesc* este psi-il ca CI s& nu #ie
transparent i s&;i exprime sentimentele +ntr;un #el am-i1uu.
E$aluare +n 1rup l&r1it.
6rmatrul cere #iec&rui su-1rup s& prezinte in#rma!iile i s& clari#ice ceea ce nu s;a
inte1rat -ine sau a #st prst,n!eles.
Cmentariile #rmatrului.
Este mmentul +n care se reiau elementele care nu au #st +n!elese -ine* ru1,n%u;l %e
exemplu pe un CI s& $in& +n mi<lcul 1rupului i s& spun&: .E cine$a %up& u&/* exprim,n% rice
sentiment: plictis* iritare* in%i#eren!&* %ez1ust* -seal&* smnlen!& etc.
AL "OILEA E5ERCIOIU: .SK NE 'LN"I( LA CINE0A/
Acelai prces +n 1rup %e patru sc)im-,n% rlurile.
CI +nc)i%e c)ii i se 1,n%ete la cine$a pe care +l iu-ete #arte mult. Cei trei T -ser$&
3+n PNL* cali-reaz&4 i spun ceea ce $&%.
CI se 1,n%ete la cine$a pe care nu +l iu-ete %elc. T i%. CI se 1,n%ete la cine$a care +i
este in%i#erent. I%. C,n% %etaliile crprale sunt -ine i%enti#icate %e c&tre Terapeu!i* T E +l ra1&
pe CI s& se 1,n%easc& la cel care este cel mai -1at. Terapeu!ii 1)icesc cine este cel mai -1at.
Api cel mai +nalt* cel mai scun%* cel mai #rums* cel mai -ine #&cut etc. "e #iecare %at&*
cei trei T -ser$&* %escriu* 1)icesc i $eri#ic&.
AL TREILEA E5ERCIOIU: .SA NE 'LN"I( LA O SITUAOIE/
CI se 1,n%ete la situa!ie +n care se simte #arte -ine. T -ser$& 3cali-reaz&4 #arte r&u.
I%. In%i#erent. I%. Jn me%ita!ie. I%.
CI se 1,n%ete li-er la una %intre cele patru situa!ii +n timp ce Terapeu!ii 1)icesc.
AL PATRULEA E5ERCIOIU: .SK;L "ESCOPERI( PE CELKLALT/ a. "emnstra!ie.
6rmatrul ra1& s& se #rmeze un su-1rup %in patru $luntari. Cel care este cel mai pu!in
cunscut %e c&tre ceilal!i se prezint& +n calitate %e client 3CI4 i ale1e %i terapeu!i 3T E i T ?4. Al
patrulea este -ser$atr 3O4; animatr* <ucat +n acest caz %e c&tre #rmatr* care +l ra1& pe T E s&
spun& ce$a care +l #rapeaz& la CI* %e exemplu: .0&% m,ini aspre i +mi ima1inez c& lucrez %es +n
1r&%in&/. II in$it& api pe T ? s& spun& ce;i ima1ineaz& prnin% %e la acele m,ini: .Cre% mai
%e1ra-& c& lucrezi cu tprul sau cu cicanul* %earece %ar m,na ta %reapt& este aspr&/. T E i T
? au ca sarcin& s&;i ra#ineze talentul %e -ser$atri i s& se pun& %e acr% pentru a 1)ici %espre
ce este $r-a* api Clientul l&murete situa!ia. O +l in$it& api pe T ? s& men!ineze un alt %etaliu*
%e exemplu: .0&% c& nu ai $eri1)et& i presupun c& eti celi-atar/. Api T ?: .Eu presupun c&
eti mai %e1ra-& nncn#rmist/. "ac& CI r&spun%e c& este %ar %i$r!at* O +i in$it& pe T E i T ?
s& -ser$e ceea ce le;ar #i permis s& %escpere a%e$&rul* %e exemplu $,rsta mai a$ansat& sau
+m-r&c&mintea mai clasic&.
B. Exerci!iu +n patru.
6rmatrul +i in$it& s& se +mpart& +n su-1rupuri %e c,te patru. Jn #iecare %intre acestea* cel
care este mai pu!in cunscut %e c&tre ceilal!i se prezint& %rept CI i +i ale1e %i T. Ultimul <ac&
rlul -ser$atrului animatr 3O4 i cn%uce acelai exerci!iu. O prpune alternati$ lui T E i lui
T ? s& +nceap& api s& cntinue cu un nu .0&%. i presupun./* %e @ p,n& la EA ri. Rlul s&u este
mai ales %e a stimula la cei %i terapeu!i capacitate %e -ser$a!ie i %e a;i %escperi clientul.
C. O-ser$a!ie +n patru.
Prin repetarea aceluiai exerci!iu* -ser$atrul spune #iec&rui terapeut ceea ce cre%e
%espre capacitatea lui %e -ser$are: repet& aceleai erri %e apreciere* cntinu& cu aceleai
impresii precncepute* este r- etc* etc8 "ac& cei %i 1reesc %e mai multe ri* clientul este
in$izi-il sau neutru8
". E$aluarea %e c&tre #rmatr.
Acesta ra1& pe #iecare -ser$atr s& p$esteasc& ce a $&zut i ce a auzit +n 1rupul s&u.
Jn aceast& etap&* #rmatrul men!ine aten!ia asupra +nt,lnirii cu cel&lalt* nelu,n% +n seam&
rice priec!ie sau trans#er. Cu c,t aten!ia este mai +n%reptat& +n aceast& %irec!ie i cu c,t
-ser$a!ia este %iri<at& spre ce este mai imprtant pentru client* cu at,t e$aluarea care $ine %in
+n$&!&rile anteriare este mai crect& i este lc mai pu!in pentru priec!ia care $ine %in
traumatismele intriectate +n trecut.
E. Cmentarii.
C,n% rient&m aten!ia ele$ului i +i su-liniem cu ru 1reelile %e rt1ra#ie* nu #acem
%ec,t s& le +nt&rim crez,n% c& le crect&m. In$ers* rezultatul este mai -un atunci c,n% ne
cncentr&m aten!ia pe rt1ra#ie printr;un exerci!iu %e scriere crect&.
Cea mai mare parte a met%elr terapeutice su-liniaz& cu ru .1reelile %e rt1ra#ie/
+ncerc,n% s& le crecteze: intriec!ia* priec!ia i trans#erul se num&r& printre ele* %ar i
cmplexul lui Oe%ip 3p&catul ri1inar* nici%at& isp&it al psi)analizei4* a1resi$itatea*
%epen%en!a* per$ersiunile* isteria etc* etc.
Jn m% curis* cu c,t met%& terapeutic& su-liniaz& 1reelile* cu at,t ele persist& mai
mult. In$ers* cu c,t ea pune +n $alare cntactul* rela!ia actual& sau prcesul crectr* cu at,t ele
%ispar mai repe%e. .Terapiile scurte/ sunt un exemplu pentru asta.
Jn psi)analiza mea prprie* m& sim!eam a%esea +n cea!& i a-an%nat mie +nsumi.
Analistul meu m& l&sa +n%elun1 +n aceast& stare* .#&r& s&;mi su-linieze 1reelile %e rt1ra#ie/*
#&r& m&car s&;mi spun& %ac& existau sau nu. Bine+n!eles* nici nu se pune pr-lema unui .exerci!iu
%e scriere crect&/. Eram mai %e1ra-& +n situa!ia unui pacient care ar cnsulta un Cinetterapeut
pentru %urere %e spate 3+n terapie* a$em %ar senza!ie $a1& a ceea ce nu mer1e -ine4.
Practicianul este aezat 3ascuns pri$irii mele4 +n spatele canapelei i nu pt nici m&car s& %escp&r
un semn %e +ncu$iin!are pentru a $eri#ica %ac& ceea ce spun este crect sau 1reitP cu at,t mai
pu!in s& pun +ntre-&ri. Nici nu tiu %ac& mic&rile pe care le #ac sunt #lsitare sau %&uneaz&. S&
m& atin1&* s& m& palpeze sau s& m& m-ilizeze* nici nu m& 1,n%esc: ar #i trecere la ac!iune*
p&catul %e marte al psi)analizei. Nu pt %ec,t* cel mult* prin +ncerc&ri i prin 1reeli* s& %escp&r
c& anumite mic&ri +mi #ac -ine. %ar nu le;a putea realiza %ec,t +n alt& parte.
(& sim!eam prins +ntr; terapie intermina-il&* care era %e#init& ele1ant ca #iin% cu at,t
mai serias&* mai pr#un%& i mai cmplet& cu c,t era mai lun1&.
"esi1ur* este caricatur&. Ceea ce am %escris este . nu& 'estalt;terapie/* #rm& nu&*
%escrierea aceleiai realit&!i %intr;un alt punct %e $e%ere. Jn PNL* se c)eam& reca%rare.
Jn timpul analizei* cre%eam +n met%& ca i cle1ii mei analiti %e atunci. i %e acum.
Analistul meu mi;a ar&tat c& nici nu era $r-a %espre a cre%e %earece era $r-a %e tiin!&= Este
ceea ce +n PNL se c)eam& a cn#un%a )arta cu teritriul* a lua interpretarea prprie %rept a%e$&r
i $isele %rept realitate. Este met%& pentru inte1riti. Cum am #st i eu. Jnt,lnim inte1rismul
+n tate met%ele terapeutice* +n tate parti%ele plitice 3cn1resul %ctrinal %e#inete %ctrina
parti%ului4* +n tate reli1iile 3%1meleP a mr+ pentru a +n%eplini $in!a lui Ga)$e la #el ca i a
lui Alla). sau a lui "umnezeu +n timpul crucia%elr sau a Inc)izi!iei4.
Psi)analiza a$ea scuz&: p,n& acum NA %e ani* era sin1ura care pretin%ea c& are -az&
tiin!i#ic&.
Reic) i -iener1ia ne;au #amiliarizat cu atin1erea crpral& i au %esc)is %rumul
terapiilr psi)crprale +n care atin1erea* palpare* m-ilizarea* ac!iunea* reac!ia au %e$enit
instrumente terapeutice imprtante: lucrurile rele %e$in -une* cele interzise %e$in instrumente
necesare.
Perls* #n%atrul 'estalt;terapiei* a#irm& c& lui 6reu% +i era #ric& %e pri$irea i %e cntactul
%irect i c&* %in cauza asta* +l #&cuse pe pacient s& se culce pe canapea* el st,n% +n spate* in$izi-il
i* pe %e alt& parte* in$entase cnceptul %e trans#er pentru a e$ita s& %ea #a!& cu rela!ia %irect&.
Perls a #&cut %in pri$ire un $erita-il instrument %e lucru 3$&%. +mi ima1inez. simt. $in %e la el4. A
%ez$ltat ac!iunea +n am-ele %irec!ii. Prima cnst& +n a exprima sentimente re#ulate sau
neterminate: a l$i pern& sau un partener ca i cum ar #i mama pe care sunt sup&rat pentru c& m;
a a-an%nat. Asta permite a%esea .s& %ucem p,n& la cap&t/ resentimente ne#rmulate la timp* s&
recunatem iu-irea #a!& %e mama i s& accept&m +n #inal aprecierile prezente care $in %e la
persane aprpiate cu care suntem +n cn#lict. A %ua % irec!ie %e ac!iune este i mai pziti$&. Ea
cnsist& +n a experimenta ni cmprtamente care crecteaz& cn%uitele ne$rtice neptri$ite +n
situa!ia prezent&: a atin1e i c)iar a m,n1,ia c)ii unei persane %e care +mi este #ric& %earece
are pri$irea se$er& a mamei mele. i a experimenta ast#el c& nu tate #emeile seam&n& cu mama
mea i c)iar c& mama mea nu mai este at,t %e +n#ric&tare precum cre%eam. Jn a#ara su-linierii
i a cntientiz&rii .1reelilr %e rt1ra#ie/ 3a se +n!ele1e cmprtamente neptri$ite sau
ne$rtice4* 'estalt;terapia %ez$lt& +n principal ce;a %e;a %ua etap&* resta-ilirea .rt;1ra#iei/*
punerea +n practic& a nilr cmprtamente* mai a%ec$ate i antrenarea rela!iei actuale +n cele
%u& sensuri ale termenului: aici i acum* #&r& implica!iile trecutului i punerea +n practic& a
cmprtamentelr suscepti-ile %e a a%uce r&spunsul satis#&c&tr ne$ilr persnale 3%ra1ste*
recunatere* a se sim!i #lsitr etc.4
Ceea ce am %escris mai sus nu #ace %ec,t s& su-linieze 1reelile %e rt1ra#ie pentru a le
crecta. In$ers* a +n$&!a s& scriem crect +nt&rete rt1ra#ia #&r& a su-linia 1reelile. Ast#el*
precum +n exerci!iul +n patru %escris mai sus* se $a %$e%i pate mai terapeutic pe $iitr s& ne
antren&m s& %escperim crect persana %in #a!a nastr& %ec,t s& %escperim cum ne +nel&m
prin cntientizarea priec!iilr. Este c)iar scpul acestui exerci!iu.
Ast#el* PNL este interesat& mai pu!in %e cn!inutul cn#lictului %ec,t %e ceea ce +l cn!ine
sau %e prces* mer1,n% c)iar p,n& la a a#irma c& a %escperi ri1inea unui cn#lict* a;l +n!ele1e
sau a;l cntientiza !ine %e mitl1ia celr mai multe met%e terapeutice. "ac& am #-ie*
practicianul* #&r& a ti %espre ce e $r-a* +mi $a spune 3pe scurt4: .Relaxa!i;$& cu c)ii +nc)ii*
$izualiza!i;$& la cinema urm&rin% un #ilm $ec)i al-;ne1ru* care $& reprezint& cu #-ia
%umnea$astr& %ureras& +n timp ce %umnea$astr& sunte!i aici calm i linitit. Ap i* s&ri!i +ntr;
un #ilm clr pe care +l %erula!i +napi i ttul %ispare./ (et%a %& a%esea rezultate -une. C)iar
eu* +mi tratasem #ric& %e %entist care %up& ?A %e e%in!e %e %ecn%i!inare nu $ia s& %ispar&. O
e%in!& %e ?A %e minute %e PNL a #st su#icient& pentru a atenua %ecisi$.
6iecare met%& a%uce nu& cntri-u!ie i repune +n %iscu!ie %1mele sta-ilite precum
neutralitatea* nn%irecti$itatea* interpretarea* cntientizarea* a-sen!a cntactului* exclu%erea
crpului* ascierile li-ere* etc.
"up& ce am ampli#icat priec!ia pentru a cntientiza i a re%uce* analiza
tranzac!inal& i 'estalt;terapia $r prpune experien!e crectare pentru a;l +nt,lni pe cel&lalt +n
realitatea lui. (ama lui 'inette +i interzicea s& pri$easc& +n c)i: aa ce$a nu se #ace. O in$it s&
pri$easc& mult timp +n c)i #emeie %in 1rup p,n& +n mmentul +n care nu $a mai $e%ea pe
mama ei: .C,t timp $ei mai $e%ea pe mama ta pri$in%; pe aceast& #emeie* +nseamn& c& nu
pri$eti cu a%e$&rat pentru c& ea nu este mama ta. P!i c)iar s& atin1i* s& sim!i* s& iei +n
-ra!e* s&;l $r-eti i s& ascul!i./
Jn PNL se $a spune: ."ac& nu sunte!i satis#&cut %e partenerul %umnea$astr&* sc)im-a!i;
$& cmprtamentul./
Jn .terapia scurt&/ $i se $a prpune s& a-an%na!i tate .slu!iile +ncercate %e<a/* cele care
%au +ntt%eauna acelai rezultat i %eci #ixeaz& pr-lema.
C,n% r1anizez un 1rup Balint* $&% a%esea cum me%ici %e-utan!i 3+n psi)l1ie me%ical&4
se +ncurc& cu interpret&ri sa$ante psi)analitice sau %e alt #el* uit,n% s& asculte i s& -ser$e
-lna$ul 3rl care este <ucat %e alt& persan&4. Jn acel caz* ei lucreaz& cu mentalul* uit,n%
su#letul. Atunci le prpun s& renun!e la tt i s& urmeze terapia ca#ezei i a -armanului: .A)* %a8
Ii atunci. +n!ele1. E$i%ent. 9m. 9m./ cu mimica crespunz&tare.
Jmi place s&;l $&% pe LarrD [in1* +n c&ma& i -retele* nu #arte ar&ts %ar simpatic* cum
le ia inter$iuri persna<elr imprtante %in aceast& lume pe pstul %e tele$iziune american CNN.
Cu catele pe mas&* cu capul aplecat +nainte* parc& aspirat %e cel pe care +l ascult&* %& at,t %e
mult impresia c& este interesat +nc,t cel&lalt pare c& +i %rete i mai mult s& p$esteasc& ce are
%e p$estit. (i;ar pl&cea s& #iu ascultat %e un m ca el. "e un%e +ntre-area pe care mi; pun
a%esea: .Ce anume +l +mpie%ic& pe pacient s& se exprime li-er la %ctr8/
Am a$anta<ul rar %e a #i urmat timp %e patruzeci %e ani +n%elun1& #rmare 3care a
cuprins %e #iecare %at& parte %e terapie4 +n ase met%e %i#erite: psi)analiz&* psi)%ram&*
'estalt;terapie* analiz& tranzac!inal&* )ipnz& ericCsnian& i )ipnz&;PNL. Am putut printre
altele s& experimentez +n m% %irect i c,te%at& prelun1it antrenamentul aut1en* s#rl1ia*
-iener1ia i alte zece met%e* sau s& particip la 1rupuri cu #n%atri precum Balint* LBen*
"urC)eim* PierraCs* Stan 'r# i (aDerP sau me%ita!ii cu 'enCa* Os) i un maestru zen
<apnez. "e #iecare %at& am a$ut cazia s& +n$&! lucruri ni %espre mine i %espre met%&* am
putut s& cmpar* s& relati$izez rezultatele prmise* s& clari#ic ceea ce era cre%in!&* %1m& sau
$eri#icare tiin!i#ic&* s& i%enti#ic ceea ce era cntri-u!ie nu& i prmi!&tare pentru $iitr sau
cea ce era %e<a cunscut* %ar +n al!i termeni.
Ast#el* am a<uns s& relati$izez utilitatea terapeutic& a c&ut&rii cauzei sau a ri1inii
su#erin!ei i a cntientiz&rii sale #a$riz,n% inte1rarea nilr cmprtamente: +n$&!area i
e%ucarea sunt p&r!i inte1rante ale terapiei.
CAP ITOLUL 0.
A sim!i: Senza!ie 2 sentiment: .Simt/
A. Exemplu.
0&% c& m& pri$eti cu c)ii mari i c& masa nu este 1ata.
Jmi ima1inez c& nu m& ateptai la cin& +n seara asta i c& pr-a-il am +ncurcat zilele.
(& simt cn#uz. Jntr;a%e$&r* m& +nelasem cu zi. Cina era plani#icat& pentru a %ua z i.
+n acest caz* cn#uzia mea +nt,lnin%; pe cea a prietenului meu* ne;a #&cut s& iz-ucnim +n r,s i a
cnsli%at pentru un mment simpatia nastr& reciprc&.
A $e%ea %e la +nceput ceea ce este imprtant* A ima1ina sau a %escperi cu %iscern&m,nt
i A sim!i un sentiment* +n cnexiune sau +n armnie cu cel&lalt.
Sc)ema Cap. 0 B. A sim!i: .Simt/
0&%* +mi ima1inez* simt. Este -aza 'estalt;terapiei. "u& elemente ma<re %istin1 %e
psi)analiz&: ea %& priritate mai %e1ra-& rela!iei* %ec,t -staclelr i prcesului care este +n
%es#&urare* mai %e1ra-& %ec,t st&rilr mala%i$e.
Jntre-area ma<r& a psi)analizei ar #i: La ce $& 1,n%i!i8 Ar putea s& preia #raza lui
"escartes: ',n%esc* %eci exist. Jntre-area 'estalt;terapiei ar #i: Ce sim!i!i8 Iar r&spunsul ar #i:
Simt* %eci tr&iesc.
0&%.* +mi ima1inez.* simt.* este exerci!iul sau experien!a %e -az& a 'estalt;terapiei. Jntr;
rela!ie s&n&tas&* #&r& priec!ie* nici trans#er* ceea ce +mi ima1inez crespun%e cu ceea ce tr&iete
cel&lalt i ceea ce simt urmeaz& #&r& $reun trans#er $enit %in alt& parte. Percep!ia mea este
a%ec$at&. Rela!ia este sta-ilit& crect* #&r& %istrsiuni. Pate cntinua.
" +n camera mea %e la a-a!ia Or$al* $&% c)ilia c&lu1&rilr* -azilica i sarele +mi
ima1inez c& este -ine s& te plim-i pe a#ar& simt c& am c)e# s& m& %uc s& citesc carte +n 1r&%in&.
"ar %up& ce am $&zut i mi;am ima1inat cele %e mai sus* pt s& simt %rin!a %e a iei.
Primul exerci!iu: simt c&. sau m& simt.
E.E "emnstra!ie CI l;]T^;CE ? CI E pri$ete Terapeutul i rstete #raz& care +ncepe cu
.eu simt./ i pe care cmpleteaz& 3simt c& mi;e #ric&* simt c& mi;e #ri14. CI ? rstete alt&
#raz& care +ncepe la #el prin .eu simt/ i care pate sau nu s& #ie +n le1&tur& cu ceea ce a spus CI
E. Animatrul 3O4 sta-ilete ni$elul a ceea ce CI a exprimat* a%ic& senza!ie sau un sentiment.
Tre-uie s& #ie +ntt%eauna $r-a %espre un .eu simt/. .Simt c& mi;e #ric&/ este crect. .Simt c&
!i;e #ric&/ este #als. Este un .+mi ima1inez c& !i;e #ric&/. Nu putem sim!i %ec,t ceea ce se petrece
+n interirul nstru. .Simt c& m,na ta este rece atunci c,n% atin1e pe a meaV este #als. .Simt c&
pielea mea se r&cete la atin1erea m,inii tale/ este crect. Pate #i $r-a %espre senza!ie #izic&
%ar i %espre un sentiment.
E.? Exerci!iu: .Simt c&./ CI l;V T^;CE ? O este -ser$atr i crecteaz& ni$elul lui .simt
c&/ la CI E i ?.
Acest <c pate cntinua +ntre @ i EA minute. CI E i ? spun #iecare c,te sin1ur& #raz&
alternati$* care +ncepe +ntt%eauna prin .simt c& eu./ sau .m& simt./.
E.N O-ser$a!ii: O +l a<ut& pe CI E s& $r-easc& %espre ce este imprtant pentru el +n
aceast& rela!ie. O +l a<ut& pe T s& clari#ice %ac& ceea ce spune CI E %espre el 3T4 crespun%e cu
prpria sa $iziune %espre el 3T4. Ast#el* O +l pate a<uta pe CI E s& $a%& %ac& este +ntr;un cntact
-un cu terapeutul s&u 3rela!ie actual&4* %ac& acesta cn#irm& ceea ce CI +i ima1ineaz& sau %ac&
priec!ia sa nu crespun%e cu realitatea terapeutului.
E.Q E$aluarea terapeutului Rezl$area situa!iilr cn#uze.
E.@ Cmentarii Aceast& #rmare ne pate a<uta s& ne %&m seama c& nu putem sim!i %ec,t
+n prpriul crp i nu +n pielea altuia.
Al %ilea exerci!iu: $&%. +mi ima1inez c& tu.* simt c& eu.
?.E "emnstra!ie 6rmatrul 3O4 +i ra1& pe cei %i participan!i s& realizeze exerci!iul.
C. A +i spune lui B: .0&%. 3%e exemplu4 -urta ta mare/. O se asi1ur& c& aceast& aser!iune
este plauzi-il& i c& tat& lumea este %e acr% cu ea. "ac& nu* +i cere s& 1&seasc& altce$a.
". A cntinu&: .+mi ima1inez c& +ncerci s& sl&-eti %ar nu reueti/. O +l +ntrea-& pe B
%ac& este exact. "ac& nu* A spune altce$a* tt %espre acea -urt& mare* p,n& B este %e acr%.
E. Jn s#,rit A spune: .(& simt +n cauz& pentru c& i eu am +ncercat s& renun! la #umat
#&r& s& reuesc/. Aici* O pate s& su-linieze c& exist& rela!ie +ntre % i e: %ac& sentimentul
exprimat este urmarea a ceea ce A i;a ima1inat* #&r& supra+nc&rcare em!inal& $enit& %e
altun%e$a sau %e alt&%at&.
?.? Exerci!iu +n #iecare su-1rup %e patru* exerci!iul se #ace %i c,te %i* %e cinci p,n& la
EA ri. Ap i* la #el* +n %irec!ia pus&.
?.N O-ser$a!ii +n patru 6iecare +i spune celuilalt %ac& a #&cut le1&tura +ntre cele trei etape*
#&r& %istrsiuni.
?.Q E$aluare 6rmatrul cere s& a#le -ser$a!iile c,tr$a 1rupuri mici i su-liniaz&
%i#icultatea %e a;i ima1ina #&r& a interpreta sau a priecta* %u& m%alit&!i %e %e$iere care apar
#rec$ent la cel care ascult&. sau la terapeut. Etapa actual& principal& cnsist& +n a i%enti#ica +n sine
e#ectul a ceea ce ne;am ima1inat %espre cel&lalt: ce in#luen!& are asupra mea ceea ce $&% i +mi
ima1inez %espre cel&lalt.
?.@ Cmentarii C,n% $&% ce$a i mai ales pe cine$a* aprape +ntt%eauna +mi ima1inez
e$aluare care +i %& un sens i care $ine %intr; +n$&!are anteriar&* sur$enit& +ntr; situa!ie
anal1&. Aceast& semni#ica!ie trezete +n mine* cel mai a%esea* un sentiment* em!ie sau
senza!ie. Jn aceast& etap& a #rm&rii* aten!ia se cncentreaz& asupra a%ec$&rii sau a cnexiunii
+ntre ima1inar i sentimentul care +i urmeaz& +n%eaprape.
Una %intre cele mai mari %i#icult&!i +n instruirea persnal& i pr#esinal& a terapeutului
este urm&tarea: cum s& $a%&* s& pri$easc& i s& asculte persana %in #a!a lui* e$alu,n% +n m%
crect i accepta-il ceea ce se +nt,mpl& +n interir* #&r& %istrsiuni precum interpret&rile sau
priec!iile8 Interpretarea pate #i un instrument i arm& re%uta-il&* %ar ea tre-uie s& #ie m,nuit&
cu mare pru%en!& i mult& precau!ie.
Un instrument atunci c,n% clientul pate s& recunasc& i s& accepte pertinen!a e$alu&rii
terapeutului. Jn principiu* 'estalt;terapia nu #lsete interpretarea. "ar c,n% Perls a#irm& c&
#iecare element al $isului %ez$&luie ce$a %in persnalitatea celui care $iseaz&* aceasta este
interpretare. Ttui* maniera lui %e a explra $isele sau cmprtamentele persanei respect&
prcesul interir* %escperirea i creati$itatea. El +l a<ut& s& 1&seasc& semni#ica!ia e$enimentului.
"ei nu recunsc asta* ma<ritatea 1estaltitilr #lsesc interpretarea pe care numesc e$aluare
a%ec$at& atunci c,n% aceasta +nt,lnete recunaterea i acceptarea clientului.
Ea %e$ine arm& +n psi)analiz& c,n% %ep&ete acest ni$el i intr%uce la cel&lalt
elemente $enin% %in ca%rul re#eren!ial al terapeutului. Ca%rul lui 6reu% era %estul %e ri1i% i
centrat pe sexualitate. C,n% persana re#uza interpretarea* ea .rezista/. El +i <usti#ica punctul %e
$e%ere #&c,n% apel la incntientul acelei persane 3%e care el era +ntt%eauna cntient4. Acelai
ar1ument era utilizat i atunci c,n% cle1ii lui +i respin1eau teriile. .Incntientul #reu%ian. este
un -iect cnstruit. Re#uz,n% ast#el inten!iile nastre cntiente* 6reu% nea1& rice $alare
experien!ei nastre psi)l1ice care este ttui sin1ura surs& %e cunatere a st&rilr nastre
interiare pe care a$em* pentru a pune +n lc ima1ine a cntiin!ei care nu crespun%e cu nici
percep!ie %irect&* cu nici un cntact cu ni +nine./ 3(ic)el L-rt: LSanti;6reu%* P. U. 6.*
EFFH4
R1ers a #st printre primii care au respins $alarea terapeutic& a interpret&rii* care !inea
mai mult %e ca%rul %e re#erin!& a terapeutului i ieea %in cel al clientului. Exerci!iul %escris mai
sus +ncearc& s& se aprpie pentru a men!ine un cntact c,t mai aprpiat i mai cnstant cu
experien!a su-iecti$& a celuilalt* #&r& ttui a se i%enti#ica cu ea: rela!ia empatic& este cea care +l
#ace pe client mai %e1ra-& s& se %escpere* %ec,t s& #ie %escperit acl un%e nu este.
E` "e un%e $in senza!iile i sentimentele nastre8
Cn#rm sc)emei nastre* este clar c& ele urmeaz& percep!iei 3$ezi c4 i ima1ina!iei mele
3%4. "rin!a %e a m& %uce s& m& plim- apare la $e%erea c)iliei i a sarelui i la ima1inarea
c&l%urii %e a#ar&. Jnainte %ream s& m& plim-8 Nu explicit i cntient. Este si1ur c& nu mi;a #i
%rit asta %ac& m& +ntrceam %intr; plim-are -sitare prin p&%ure. Pt %eci s& presupun c&
aceast& ne$ie era prezent& +n preala-il +n m% implicit i incntient. 0e%erea sarelui nu a #st
%ec,t %eclanatrul.
Cunsc,n% cmplexitatea extrem& a creierului nstru 3teritriul4 i simplitatea sc)emei
nastre 3)arta4* putem s& cnstat&m c& aceasta este cmpara-il& cu un sur$l %e la %istan!& al
autstr&zilr %e pe planeta nastr& acperin% a-ia EAW %in tra#icul re1iunilr tra$ersate i l&s,n%
F !&ri 3#&r& autstr&zi4 %in EA +n +ntuneric. "in acest punct ar tre-ui s& c&ut&m* e$entual +n
sc)em&* %e un%e pt $eni sentimentele nastre8
?` Ne$ile nastre.
Acestea sunt preala-ile experien!ei actuale. C,n% sunt +n%eplinite* a%uc #ie anumit&
linite* #ie senza!ie %e -un&stare i un sentiment %e #ericire. Lipsa r&spunsului la ne$ile nastre
creeaz& senza!ii 3e$entual simptme4 sau sentimente crespunz&tare 3#ric&* sup&rare* triste!e4.
Or1anismul nstru se pune +n ac!iune pentru a;i re1&si ec)ili-rul* calea %e mi<lc: transpir& c,n%
+i e prea cal% sau are #risane pentru a se +nc&lzi c,n% +i este prea #ri1. Jn cele %u& cazuri*
r1anismul +ncearc& s&;i resta-ileasc& temperatura intern& %e NH*@`. Este mecanismul
)mestaziei.
(as lB 3.0ers une psDc)l1ie %e lSetre/* Paris* 6aDar%* EF>?4* unul %intre precursrii
nilr terapii* a %escris ne$ile #un%amentale +n @ cate1rii re1rupate su- #rma unei pirami%e.
Ne$ile #un%amentale i cele mai cncrete* plasate la -az&* sunt priritare +n raprt cu ne$ile
mai su-tile i mai ra#inate* situate mai sus. C,n% ne$ile primare %e la -az& sunt S relati$
+n%eplinite* cum este a%esea cazul +n cultura nastr&* mul %e$ine mai sensi-il la ne$ile
superiare. O ne$ie nesatis#&cut& pr$ac& su#erin!& i +mpin1e mul s& ac!ineze pentru a
+n%eplini: aceasta este mti$a!ia.
N` Ne$ie ;V Senza!ie* sentiment.
S& +ncerc&m s& ptri$im ne$ile lui (aslB cu sc)ema mea %e -az&: .0a%.* +mi
ima1inez.* simt./
Orienteaz& ceea ce.
NE0OIA. lipsa.
0K".
J(I I(A'INEM c& i SI(T c& ACOIONEM NE0OIE satis#&cut&.
Actualizarea %e sine.
Lucrul +n +nt,rziere.
Un eec.
"resc s& reuesc.
Stima persnal&.
Sunt criticat Sunt incapa-il.
6ric& i sup&rare.
(uncesc pan& mai t,rziu.
(& simt util.
(& ap&r sau m& prte<ez.
(& simt puternic.
Apartenen!& i %ra1ste Si1uran!&.
O #emeie aezat&.
Este %ispni-il&.
"rin!& +ncerc s& se%uc.
Rela!ie %e %ra1ste.
O u& +nc)is&.
0i #i +nc)is.
(i;e #ric&* $reau s& #u1.
Ies pe #ereastr&.
Li-ertate* si1uran!&.
Ne$ie psi)l1ic&.
P,ine pe un platu +mi este %estinat&.
Un 1l +n stmac.
(&n,nc.
Sa!ietate.
Aceasta nu este %ec,t p!iune care mer1e +nspre satis#acerea ne$ii nesatis#&cute. Ttul
s;ar #i putut +nt,mpla alt#el %ac& alte mti$a!ii ar #i #st mai puternice. Jn ultimul exemplu* a #i
putut s& $&% platul %e ar1int cu p,ine* s&;mi ima1inez c& nu m& $e%e nimeni* s& simt ne$ie
irezisti-il& %e a;l a$ea i s& ac!inez #ur,n%u;l* pate pentru a r&spun%e unei ne$i 3care era +n
acel mment mai imprtant&4* %e securitate material& sau %e a;mi crete stima persnal&. A #i
putut s&;mi ima1inez c& acea p,ine +mi era interzis& sau s& m& simt $in$at c& am ast#el %e
%rin!e sau paralizat +n ac!iunea mea %e cuipa-ilitate i +n #inal s& r&m,n +n#metat. Jn #iecare
etap& a prcesului* mai multe p!iuni sunt psi-ile. Ce #ace ca persan& s& alea1& alt#el %ec,t
alta sau ca aceeai persan& s& #ac& ale1ere %i#erit&* +ntr;un alt mment8
Punctele Q i @ care urmeaz& cmpleteaz& r&spunsurile la ne$i* %ar intr%uc i termenii
care $r #i %e#ini!i +n Cap. 5* 5I i 5II. Relectura lr $a #i mai clar& +n acel mment.
Q` 9&r!i %i#erite pentru acelai teritriu.
La-r,t $r-ete +n termeni %e Ne$ie ;V R&spuns 6iecare r&spuns pziti$ +nt&rete
sistemul acti$atr al ac!iunii: recmpensa +nt&rete urm&trul r&spuns pziti$.
"ac& apare $reun -stacl* putem #ie s& lupt&m i s& reuim s& +nt&rim acelai sistem* #ie
s& ne esc)i$&m %ac& -staclul este prea mare.
"ac& lupta sau #u1a este impsi-il&* suntem +mpie%ica!i s& ac!in&m i a<un1em +ntr;
stare %e in)i-i!ie a ac!iunii. "ac& acest lucru se repet&* +nt&rim un alt circuit ner$s* sistemul
in)i-itr al ac!iunii.
Analiza tranzac!inal& $a $r-i %espre ne$ile Cpilului li-er i %espre r&spunsul
A%ultului* care c,nt&rete a$anta<ele i %eza$anta<ele +n luarea %eciziilr pentru a ac!ina cum se
cu$ine.
PNL se axeaz& pe Starea prezent& nesatis#&c&tare;TStarea %rit&* #&c,n% apel la pentru a
a<un1e la mai ales anteriare i exteriare 'estalt;teria $a $r-i %espre Senza!ie 3semn al ne$ii4
;] Cntientizare ;TAc!iune %e r&spuns resurse.
Ne$ile satis#&cute se mani#est& prin sentimente i senza!ii crespn%ente: c,n% m& simt
iu-it 3sentiment4* m& simt #arte -ine +n pielea mea 3senza!ie4P c,n% m& simt cnstr,ns
3sentiment4 s& #ac ce$a* sunt atins +n aspira!ia mea c&tre li-ertate i pt s& resimt senza!ie %e
ap&sare +n piept. Orice sentiment are repercusiune crpral&* #ie muscular&* #ie $ascular&* cu
senza!ie crespn%ent&. "e aceea* +n 'estalt;terapie* ne +ntarcem a%esea la senza!ie* la
sentiment* la ne$ie* puncte %e plecare ale unei cntientiz&ri a rezisten!elr care $ +n s&
+mpie%ice satis#acerea ne$ilr.
C,n% ne$ile imprtante nu sunt satis#&cute +n m% repetiti$* apar trans#rm&ri
psi)l1ice care* pe termen lun1* %ez$lt& mala%ii: cntracturi lcalizate* surse %e -seal& i %e
%ureri* $as%ilat&ri sau $ascnstric!ii* )ipersau )ipsecre!ii %e mucase sau %e 1lan%e care pt
%uce la leziuni. La-r,t a %emnstrat pe lar1 c& in)i-area ac!iunii +n #a!a unei ne$i impsi-il %e
satis#&cut crea un stres care re%ucea ap&rarea imunitar&* ceea ce #acilita apari!ia %epresiei i m&rea
$ulnera-ilitatea la -lile in#ec!iase i la cancer.
@` R&spunsuri la ne$ie sau rezisten!e i -lca<e.
Exemplul care urmeaz& arat& %i#eritele r&spunsuri psi-ile* pziti$e sau ne1ati$e* la
ne$ia %e %ra1ste.
Am ne$ie %e c&l%ur&* %e tan%re!e* %e m,n1,ieri i. 3%e la E la EY4 este interzis* nu se #ace.
Intriec!ie 3$ezi Cap. 54 ai ne$ie %e c&l%ur&8 Ce t,r#& eti=
T!i -&r-a!ii se 1,n%esc %ar la asta.
Priec!ie 3$ezi Cap. 5I4 nimeni a'ran%are4* nici%at& 3i%em4 nu mi le $a %a mi;
interzic: sunt %e neatins* este %ez1usRetr#lexie ne1ati$& 3E4 t&tr am #st %ezam&1it 3&4* nu $i
mai #i p&c&Retr#lexie ne1ati$& lit 3&4 nici%at& +mi #er sm1ur 3&4P m,n1,i pisica* m&
m,nRetr#lexie pziti$& 1ai pe mine 1 # er.
Retr#lexie pziti$& primesc 1)emuin%u;m& +n -ra!ele tale.
Retr#lexie pziti$& nu simt i nu tiu %espre ce e $r-a 3NeE$itare 3?4 cunatere4 ne1
asta* nu este imprtant 3ReprimareP neE$itare -unie4 $isez la asta 3E$aziune* #u1&4
E$itare s!ul meu nu are ne$ie* m& lipsesc 36uCn#luen!&;sim-iz& ziune4 era #emeia
$ie!ii mele 3"liu neterminat4 Sim-iz& ea i nimeni altcine$a atept 3Pzi!ie %epresi$&*
pasi$itate4
"epen%en!& cn#luen!& sunt trist 3&4 i pl,n1 3Pasi$itaE$itare te;%epresieP in)i-i!ie a
ac!iunii4 m& a-an%nezi. Sunt trist 3&4 %in cauza ta 3(anipulare4 recunsc asta i cer 3Ac!iune4
R&spuns la ne$ie 3E4 Retr#lexie: +ntarcere spre sine a unui sentiment sau a unui act
%estinat altcui$a 3?4 E$itare sau %e#lexie: #u1a %in #a!a cntactului cu prpriul sentiment sau cu
cel&lalt.
"ac& cntinua!i s& #ace!i ce a!i #&cut +ntt%eauna* $e!i -!ine +ntt%eauna acelai rezultat.
Anxietatea este %i#eren!a mire ceea ce se 0a +nt,mpla i ceea ce ar putea s& se +nt,mple.
CAPITOLUL 0I.
Ac!iune: .Ac!inez.
A. Exemplu simplu 7acZues $e%e pe :al%a cu p&rul ei lun1 i ne1ru* +i ima1ineaz& c&
este artist& i c& +i place s& c,nte la pian 3ceea ce ea cn#irm&4. Se simte atras %e ea. Ji prpune s&
asculte ultima +nre1istrare. Este ac!iune ptri$it& %earece este urmarea e$alu&rii sale crecte i
a sentimentului s&u.
Sc)ema Cap. 0IB. Ac!iune: .Ac!inez/ a]; c Prezentul E$enimentul 0&% actual.
Ac!iunea i cmprtamentul sunt cele care %e -icei urmeaz& la ceea ce am $&zut* ne;am
ima1inat i am sim!it. Este cmprtamentul %e r&spuns.
Cauzele cmprtamentelr $in a%esea %in trecut. Ele se pt situa %e asemenea i +n $iitr:
-iecti$ele pe care le urm&rim* priectele* temerile %e ceea ce se $a +nt,mpla sau ar putea s& se
+nt,mple* %rin!ele* a$ersiunile* #-iile*. etc. Cea mai mare parte a acestr .$iitruri/ +i au
r&%&cinile +n +n$&!&rile* cn%i!in&rile i intriec!iile care $in %in trecut.
C. Exerci!iu: ."up& tate astea* $reau s&./
0&%. +mi ima1inez c& tu. simt c& eu. "up& tate astea* $reau s&. 3ac!iune4
"emnstra!ie b l ;] T ^; CI ? O este <ucat %e c&tre #rmatr* care a%apteaz& ni$elul
ptri$it.
O +l a<ut& pe CI E s&;l spun& lui T patru #raze* %e exemplu: c. 0&% c& ai cearc&ne la c)i %.
+mi ima1inez c& eti -sit. Aici* T este in$itat %e c&tre O s& spun& %ac& este a%e$&rat. "ac& nu*
O +l ra1& pe CI E s& +i ima1ineze altce$a p,n& c,n% T $a #i %e acr%.
E. Simt c& te %eran<ez. 6. Plec ca s& te las +n pace. O +l a<ut& pe CI ? s& #ac& la #el.
CI E ;] T ^; CI ? O a<usteaz& ni$elul crect al celr patru etape i +l a<ut& pe CI E s& #ac&
le1&tura +ntre c ;] %
\] e i #* +ntre-,n%u;l pe T %ac& +n mmentul % 3+mi ima1inez4 a #st 1)icit crect. Jn
cazul cntrar* CI este in$itat %e c&tre O s& reia prcesul %e la etapa %: +mi ima1inez.
Api O +l a<ut& pe CI ? s& realizeze acelai prces cu T. Imprtant* +n aceast& etap&* este
s& se 1)iceasc& crect* #&r& priec!ie i #&r& trans#er ina%ec$at* care sunt -stacle +ntr; rela!ie
%esc)is& i #&r& pie%ici.
O +l +ntrea-& pe CI E cum #ace ca s& men!in& le1&tura +ntre c % e i # i s& $eri#ice prin
intui!ia sa* a%ic& prin -ser$a!ii #ine* %ac& l;a 1)icit crect pe T. I%em cu CI ?.
Ap i* #iecare %intre cei patru clari#ic& m%ul +n care* +n $ia!&* reuete s& men!in& aceast&
le1&tur& i %ac& li se +nt,mpl& %es s& 1)iceasc& crect* #&r& %erapa<ul care pate sur$eni %in cauza
priec!iei sau trans#erului.
Jn raprtul pe care #iecare O +l #ace 1rupului s&u* #rmatrul su-liniaz& c,t %e %i#icil este
s& e$aluezi #&r& s& priectezi i care sunt instrumentele %e -ser$a!ie pentru a a<un1e la acest
rezultat. Este $r-a a%esea %espre manier& me%itati$& %e a;l -ser$a pe cel&lalt +n%elun1* %e a
se impre1na %e impresiile acestuia i a li se a-an%na intuiti$* #&r& a re#lecta prea mult. (ai ales
+n mmentul ac!iunii 3#4 putem* +n #unc!ie %e reac!ia celuilalt* s& apreciem pe lc %ac& ac!iunea
nastr& este ptri$it&.
Antrenarea pentru ac!iune a%ec$at& este a%esea uitat& +n met%ele terapeutice. Cea mai
mare parte a terapeu!ilr* c,te%at& c)iar +n 'estalt* cre% c&* %at& -staclele +nl&turate* terapia
s;a terminat iar clientul +i $a 1&si +n m% spntan i %e la sine %rumul spre satis#acerea ne$ilr.
" +n p&cate* %e cele mai multe ri este %ar iluzie. Oricine se pate ale1e cu ce$a %intr;
psi)terapie. "ar mul!i ameni nu au cu a%e$&rat ne$ie %e asta* sunt %estul %e #erici!i i
#unc!ineaz& #arte -ine i #&r&. Rezultatul unei cntientiz&ri nu ar a%&u1a nimic e#icacit&!ii lr
-inuite. "eseri se +nt,mpl& c)iar ca pacien!i care cntientizeaz& nite pr-leme s& nu se
sc)im-e. Unii c)iar se #lsesc %e prpriile cntientiz&ri pentru a;l manipula pe ceilal!i.
"ac& priec!ia i trans#erul au %isp&rut 3+n psi)analiz&* rezl$area trans#erului4* +n
principiu terapia este terminat&. Ttui 'estalt;terapia nu se limiteaz& la -stacle* la mala%ii.
'estalt;terapia este prea -un& ca s& #ie limitat& %ar la -lna$i 3Perls4. Ea se intereseaz& c)iar mai
mult %e %ez$ltarea persnal&* a%ic& %e +m-1&!irea rela!iei %intre cele %u& persane i %eci la
#unc!inarea armnias& a etapelr c % e i #* !in,n% cnt %e ne$ile i %e limitele #iec&ruia.
O-iecti$ul principal al unui antrenament %e #t-al este acela %e a a<uta ec)ipa s& marc)eze 1luriP
a crecta 1reelile nu este %ec,t unul %intre mi<lace. 'estalt;terapia* analiza tranzac!inal&* PNL
i met%ele transpersnale mer1 c)iar mai %eparte: s& c,ti1i nu +nseamn& s&;!i +n$in1i
a%$ersarul* ci s& c,ti1i al&turi %e partener. Jn as)ram;ul +n care scriu aceste r,n%uri* un me%ic
lan%ez* #st campin %e tenis* <ac& zennis* cm-ina!ie %e zen i tenis: .Am %escperit acest
sprt +ntr;un #el cu ttul nu. (& cncentrez asupra min1ii ca +n me%ita!ie* #iin% +n cntact cu
partenerul meu 3care nu mai este a%$ersar4 +ntr;un <c %ens %ar %estins i plin %e pl&cere. C,n%
are lc turneul* ultimul este cel care urc& pe p%ium. Jl #elicit&m pentru pr1resul +n%eplinit i
pentru calit&!ile %ez$ltate. Jntrc,n%u;m& mai t,rziu +n cmunitatea mea terapeutic&* am #st
surprins s& cnstat c,t %e mult parti%a %e $lei %e $ineri %iminea!& sem&na cu r&z-iul %in
Iu1sla$ia sau cu cel %in Israel: s& +n$in1em a%$ersarul* s&;l critic&m* s& r,%em %e el* s& %&m
l$ituri c,t mai -une. C,t %e multe am putut sc)im-a %up& aceea a<ut,n%u;l pe cel care 1reea*
#elicit,n% a%$ersarul i a<ut,n%u;ne +ntre ni pentru a ne +m-un&t&!i per#rman!ele. Jn parte*
mul!umit& acestr ac!iuni am reuit s& +nc)eiem r&z-iul.
Nu exist& 1reeli* exist& %ar +n$&!&minte: trans#rma!i;$& 1reelile +n +n$&!&minte.
CAPITOLUL 0II.
Rela!ia actual&.
A. Exerci!iu simplu acZues $e%e pe :al%a cu p&rul ei lun1 i ne1ru* +i ima1ineaz& c&
este artist& i c& +i place s& c,nte la pian 3ceea ce ea cn#irm&4. Se simte atras %e e/a. +i prpune s&
asculte ultima +nre1istrare. Ea se arat& pasinat& i +i spune i lui asta.
Jn acest exemplu* 7acZues a 1)icit crect i a ac!inat a%ec$at: :al%a era interesat&. Nu
era nici priec!ie* nici trans#er.
Rela!ia actual& rezult& %intr; cmunicare %esc)is&* #&r& ap&rare* nici priec!ie* nici
trans#er +ntre %u& persane autentice* transparente i %esc)ise care se a%apteaz& una celeilalte.
Jntr; rela!ie actual& reuit&* #iecare este luci% +n ceea ce;l pri$ete i atent la cel&lalt*
r&m,n,n% $izi-il i transparent. O rela!ie este cu at,t mai ne$rtic& cu c,t #iecare este mai r- i
mai in$izi-il.
BarrD '%#iel%* 1estaltist american #arte e#icace* lucreaz& %up& un m%el #arte simplu.
Tate interac!iunile %intre cele %u& persane se petrec %up& prcesul urm&tr:
Ac!iunea lui A.
Reac!iunea lui B.
Reac!iunea lui A la reac!iunea lui B.
Asta presupune ca #iecare %intre cele trei etape sunt prece%ate %e un .0&%. +mi ima1inez.
simt./ care +i permit lui B s&;l r&spun%& lui A i acestuia s& reac!ineze la reac!ia lui B i aa mai
%eparte at,t timp c,t rela!ia se men!ine. "e alt#el* aceste ac!iuni;reac!iuni pt #arte -ine s& #ie
clrate %e priec!ii i trans#eruri care $in %in intriec!ii anteriare* %ar +n acest sta%iu al
%emnstra!iei* presupunem c& ele nu exist&. "up& cum s& $e%em* #iecare mment al rela!iei sau
al cnsult&rii este un %u;te;$in ne+ncetat i rapi% al tuturr acestr elemente.
C. E. Primul exerci!iu: men!inerea unei min1i +n ec)ili-ru +ntre %u& #run!i.
"emnstra!ia 6rmatrul ra1& %i participan!i* A i B* s& men!in& +n ec)ili-ru min1e
%e tenis %ar atin1,n%; cu #runtea. Acetia se plim-& ast#el prin camer& timp %e c,te$a minute.
C i " -ser$& ce se +nt,mpl& +ntre cei %i. (in1ea pate #i plasat& la #el pe piept sau +ntre %u&
m,ini* sau se pt pune %u& min1i +ntre patru m,ini.
O $ariant& a acestui exerci!iu: cei %i parteneri !in +ntre ei* cu $,r#ul %e1etelr* un -&! sau
un crein* +ncerc,n% s&;l men!in& +n ec)ili-ru +n timp ce se pri$esc +n c)i.
Exerci!iu 6iecare su-1rup %e patru #ace la #el. Api sc)im-are %e rluri.
O-ser$a!ii +n patru O-ser$atrii %escriu mai +nt,i ce s;a +nt,mplat %in exterir. Api
actrii %au #iecare prpria $ersiune a exerci!iului* %in interir.
E$aluare (in1ea sau creinul este ima1ine* meta#r& a rela!iei. Ce tre-uie s& #ac& cei
%i parteneri pentru ca min1ea s& #ie men!inut& +n ec)ili-ru8 Ce tre-uie s& #ac& pentru ca rela!ia
s& se men!in&8 "ac& creinul ca%e* rela!ia s;a rupt. Cine$a a t&iat;. Cine8 Cum8
Este ilustrare #arte expresi$& a rela!iei terapeutice.
Cmentariu Acest exerci!iu atin1e materia capitlelr 5I 3priec!ia4 i 5II 3trans#erul4:
pasi$itate* %epen%en!&* %mina!ie etc* ceea ce #rmatrul pate su-linia +n trecere. Jn aceast&
etap& a #rm&rii* sarcina sa cnsist& +n a;l men!ine pe parteneri +n rela!ia actual& %e #iecare %at&
c,n% unul %intre cei %i iese %in ea a%uc,n% elemente str&ine rela!iei.
Nu cunsc pe Berna%ette. Ea este aleas& %e c&tre #emeie matur& i )t&r,t&* ale c&rei
mic&ri le urmeaz&. " +n neaten!ie* scap& %e mai multe ri creinul. Ji spun: .+mi ima1inez c&* +n
$ia!a %e zi cu zi* +i lai a%esea pe al!ii +n #a!&* c& te lai aleas& %in #rica %e a %eci%e sin1ur& i c& te
a#li %eseri +n priec!iile i %eciziile altra./. Ea r&spun%e: .Aa este i sunt ne#ericit& %in cauza
asta/. A$em cu t!ii m%ele %e cmprtament +n$&!ate +nc& %in cpil&rie pe care le;am %epzitat
+n calculatrul nstru cere-ral i pe care le aplic&m +n rice situa!ie care e$c& aceast& +n$&!are
primar&. Jntr;un 1rup %espre %ra1ste i sexualitate* +i r1 pe participan!i s& se <ace %e;a
%ra1stea ca i cum ar #i cpii* %i c,te %i. La s#,rit* le cer: .Spune!i;l acum partenerului
%umnea$astr& cum $& ima1ina!i c& #ace el %ra1ste./ Iar cel&lalt este in$itat s& cn#irme %ac&
este a%e$&rat sau #als. Este surprinz&tr c,te lucruri putem %escperi ast#el. Ast#el* E$elDne este
+n cn#lict permanent cu s!ul ei care este i el prezent +n 1rup. "up& c,te$a in%icii su-tile*
-&nuiesc c& se a#l& +ntr; lupt& pentru putere. Ea re#uz& aceast& iptez& pe care 1rupul nu
percepe. Le prpun <cul cu creinul. Cmprtamentul s&u %minant %e$ine e$i%ent pentru +ntre1
1rupul. Jncerc s&;l %emnstrez i ei. Ea m& acuz& c& !in partea s!ului ei i %eci%e s& +nceteze
terapia cu mine. "emnstra!ia mea era prematur&. "i ani mai t,rziu* ea se +ntarce* spun,n%u;mi
c& a +n!eles i a acceptat lec!ia <cului.
C. ? Al %ilea exerci!iu: cum se #ace c& suntem +mpreun&8
"emnstra!ie 6rmatrul le cere tuturr s& se +mpart& +n su-1rupuri %e c,te patru. Ap i*
cere unui su-1rup s& $in& +n mi<lc i s& r&spun%& la +ntre-area: cum se #ace c& suntem +mpreun&8
Jn acelai timp* cere +ntre1ului 1rup s& -ser$e %inamica su-1rupului +n timpul %iscu!iei.
"up& acest sc)im-* remarc& %ac& sunt puncte cmune +ntre m%ul %e ale1ere i maniera
%e %iscu!ie: cine prpune* cine %eci%e* cine urmeaz& sau se pune* cine -ser$& pasi$. etc.
Jn #ine* a %ua +ntre-are: cum s;a luat %ecizia %e a se prezenta +n patru pentru
%emnstra!ie8
Exerci!iu +n patru 6iecare 1rup caut& r&spunsul la +ntre-area: cum ne;am ales8
TN. O-ser$a!ii Cei patru -ser$& asem&n&rile +n %inamica ale1erii i a %iscu!iei.
Api* #iecare r&spun%e la +ntre-are: atitu%inea mea %e aici seam&n& cu cmprtamentul
meu +n maniera %e a #ace ale1eri i %e a lua %ecizii +n $ia!a %e zi cu zi8
E$aluare 6rmatrul* cer,n% -ser$a!iile #iec&rui 1rup* su-liniaz& elementele care
cntri-uie la rela!ia actual&* #&r& priec!ie i nici trans#er i %erularea armnias& a prcesului
ac!iune reac!iune reac!ie la reac!iune. Meci %e ac!iuni i reac!iuni se %eruleaz& +n c,te$a secun%e.
Special am ales un exerci!iu simplu: ale1erea unr parteneri aprape #&r& s&;i $r-easc&.
"ac& a%&u1&m la asta nite cu$inte i un cn!inut* ne putem #ace i%ee mai exact& %espre
cmplexitatea rela!iei terapeutice.
A se acr%a cu clientul "i c,te %i* A +i p$estete lui B cum l;a cunscut pe #rmatr
3sau persan& cunscut& %e c&tre am-ii4 %ar cu in#rma!ii ne1ati$e %ar a%e$&rate. Este un m%
%e a se %ezacr%a. Api B $r-ete %espre aceeai persan&* cu in#rma!ii pziti$e %ar a%e$&rate.
Este un #el %e a se acr%a. E$aluare +n 1rup.
A se acr%a presupune mai multe elemente: a se acr%a cu inima cu scpul %e a;l +nt,lni
pe cel&lalt +n m% empatic 3R1ers4* a;l asculta cu a treia urec)e* cea a incntientului 3Balint4* a
-ser$a cu aten!ie expresia sa crpral&* a accepta ceea ce $rea s& spun& #&r& a interpreta %incl
%e ceea ce accept&* a %a priritate pziti$ului asupra ne1ati$ului* a c&uta resursele mai %e1ra-&
%ec,t lipsurile* a se armniza c,t se pate cu $cea lu i* cu mimica* cu pstura i 1esturile sale.
A;l +ns!i +nseamn& a;l urma pe pacient pas cu pas* a #lsi acelai $ca-ular* a re#rmula
cu$intele c)eie* a su-linia +n trecere mic&rile i expresiile. precum %ansatarea care +i urmeaz&
partenerul +ntr;un pas %e $als.
api a;l 1)i%a Precum partenerul care +i cn%uce %ansatarea care +i urmeaz& paii. A
1)i%a presupune ale1erea mmentului ptri$it: su1estia %irect& 3%e un%e a!i +n$&!at s& $& teme!i
at,t %e mult %e ameni84 sau in%irect& 3se pare c& $& este 1reu s& a$e!i +ncre%ere +n ceilal!i4*
pri$ire spre trecut sau spre $iitr* un apel la resursele %ispni-ile* rerientare spre -iecti$ele
sc)im-&rii* recentrare asupra sentimentelr* cn#runtare %elicat& a priec!iilr i a
trans#erurilr* etc. Etc.
A;l +ns!i* a;l 1)i%a i a se acr%a cu cel&lalt +n rela!ia terapeutic& putem s& cnsi%er&m c&
terapeutul este st&p,nul teritriului s&u: al prcesului care tre-uie urmat pentru ca rela!ia s& se
sta-ileasc&* al m%ului %e a;l cn%uce pe client pe un %rum terapeutic* %e exemplu s& r&m,n&
cncentrat asupra em!iilr i a crpului +n lc s& se intelectualizeze. Jn acelai timp* putem
cnsi%era c& i pacientul este st&p,n al teritriului s&u: al cn!inutului sentimentelr i em!iilr
sale. Jn1ri<itrul are -li1a!ia %e a;l urma pas cu pas* %e a;l +ns!i pe %rumul s&u* %e a se acr%a
cu el pentru a;l a%uce api mai ur +ntr;un prces terapeutic %e sc)im-are. S& ne ima1in&m* ca
nite ale1rii* exerci!ii %e rela!inare* %e +ncre%ere* %e #i%elitate 3#i%es _ +ncre%ere4. Tre-uie
creat& rela!ie %e +ncre%ere +ntre cele %u& persane* una +ns!in%; pe cealalt&. Jntr; rela!ie
creatare* #iecare este capa-il: s& #ac& pasul urm&tr c,n% cel&lalt este pre1&tit* s& ac!ineze i s&
reac!ineze* s& urmeze i s& 1)i%eze. Acestea sunt a%e$&rate +ntr; rela!ie terapeutic& 3terapeut
client4* +ntr; rela!ie %e lucru 3cu patrnul sau cu cle1ul4* +ntr; rela!ie amical& sau %e %ra1ste.
Exerci!iile care urmeaz& sunt un antrenament meta#ric pentru rela!ia terapeutic&.
E ` Exerci!ii crprale a. A se urma %i c,te %i Se ale1 %i c,te %i. A mer1e prin
camer&* B tre-uie s& +l urmeze la un metru %istan!& i %eci s&;l -ser$e mic&rile i s& se a%apteze
3s& +nainteze* s& se retra1&* s& se +ntarc&* s& se preasc&4. I%em +n sens in$ers. Terapeutul are* %e
asemenea i respnsa-ilitatea %e a;l +ns!i pe pacient +n %emersul s&u mental. pentru a sta-ili un
raprt* a -!ine mai -ine acr%ul clientului i a;l 1)i%a mai ur %up& aceea.
B. Animale +n p&%ure Sunte!i nite maimu!e sau nite lupi tineri i mer1e!i* aler1a!i prin
p&%ure 3prin camer&4. 6iecare tre-uie s& +ncerce s&;l atin1& pe cel&lalt pe spate i s& !ipe ca un
animal. 6iecare tre-uie e$i%ent s& se #ereasc& s& #ie atins. Jn acest exerci!iu +n$&!a!i s& ac!ina!i i
s& reac!ina!i +n acelai timp. Jn rela!ia terapeutic&* me%icul tre-uie la #el s& se prte<eze
+ncerc,n% s&;l atin1& pe pacient: a sim!i* a reac!ina* a;l atin1e pe cel&lalt.
C. (istre!ii +n p&%ure Tat& lumea mer1e repe%e prin p&%ure 3prin camer&4. C,n% e#ul
mistre!ilr 3animatrul4 se prete* tat& lumea tre-uie s& se preasc& i s& r&m,n& nemicat& +n
pzi!ia +n care s;a prit. "up& ? sau N priri* e#ul mistre!ilr +l %esemneaz& pe un altul. I%em Q
sau @ sc)im-&ri. "up& un timp* luna plin& intr& +n nri. Se #ace +ntuneric. (istre!ii nu mai $&%
cine este e#ul. C,n% cine$a 3ne%esemnat4 se prete* t!i mistre!ii tre-uie s& se preasc&. Aten!ia
este +n%reptat& simultan spre tat& lumea. Jn acelai #el* terapeutul tre-uie s& #ie atent la tt ce
-ser$& la pacientul s&u 3pacien!ii s&i4 i s& ac!ineze pentru a;l atin1e la mmentul ptri$it.
". A;l +mpin1e pe celalalt "i c,te %i* cu piciarele %ep&rtate* cu 1enunc)ii +n%i!i*
cncentra!i asupra p,ntecelui* ima1ina!i;$& c& sunte!i le1a!i unul %e cel&lalt %e s#ar& la ni$elul
l%urilr 3pzi!ia Tai C)i4. A%pta!i pstur& supl&. A +l +mpin1e pe B pe um&r #&r& s& +l #ac& s&
ca%&. B primete i ampli#ic& micarea imprimat& -alans,n%u;se pu!in 3%u;te;$in4 p,n& re$ine +n
pzi!ia ini!ial&. A +mpin1e ast#el +n mai multe zne ale crpului* -alans,n%u;se i el +n acelai
timp pentru a crea mic&ri armnizate. A sim!i rela!ia ast#el sta-ilit& +n care A ac!ineaz& sau
1)i%eaz& i B reac!ineaz&. I%em +n sens in$ers. Aceasta este alt& ale1rie +n care terapeutul*
atent* -ser$& i ac!ineaz& +n acelai timp.
E. Cn%ucerea cu m,na A prezint& m,na sa %reapt& ri%icat&* cu palma spre -ra!. Jn #a!a
lui* B pune m,na st,n1& %easupra m,inii lui A care se mic& i se %eplaseaz& pentru a putea #i
urm&rit& %e c&tre B. B +l +ns!ete 3ca un terapeut care +i +ns!ete clientul4 %ar A tre-uie s& se
#ac& ur %e +ns!it i s& creeze rela!ie accepta-il& pentru B. S& r&m,n& suplu* s& se %eplaseze
cu 1enunc)ii +n%i!i i s& se armnizeze* s& se acr%eze unul cu cel&lalt. "up& un timp* B +nc)i%e
c)ii i se armnizeaz& cu A 3sincrnizare4. I%em +n sens in$ers.
I%em +n trei. B i C +i prezint& #iecare m,na 3cu palma spre -ra!4 lui A care pune c,te
m,n& pe #iecare. B i C cn%uc iar A +i +ns!ete. Este meta#ra unei rela!ii terapeutice #amiliale
+n care un terapeut 3A4 tre-uie s& se acr%eze cu %u& persane 3B i C4 +n acelai timp. Ca la
ser$iciu sau +n #amilie. O-ser$area rela!iei: $& a#la!i +ntr; lupt&* $re!i s& c,ti1a!i* s&;l %mina!i
pe cel&lalt8 Sunte!i +n cmpeti!ie8 0& place aceast& situa!ie8 Sunte!i aa +n $ia!&8 A$e!i ten%in!a
ca aici s& urma!i mai %e1ra-& pe altul sau s& #i!i %minant8
c. A;l atin1e pe cel&lalt i a e$ita s& #i!i atins "i c,te %i* aeza!i;$& unul +n #a!a celuilalt.
Cu catele +ncruciate* cu m,inile +n sus. Api* #iecare +i m-ilizeaz& m,inile* +ntrc,n%u;se +n
<urul +nc)eieturii celuilalt. '&si!i mic&ri armniase. "up& un anumit timp* #iecare +ncearc&*
p&str,n% cntactul* s&;l atin1& pe cel&lalt #&r& a se l&sa atins. (en!ine!i armnia +n mic&ri #&r& a;l
-rusca pe cel&lalt. Jn terapie* tre-uie s& #i!i atent* s& $& prte<a!i i s& ac!ina!i la mmentul
ptri$it.
'. A;l cn%uce pe cel&lalt cu $,r#ul %e1etelr A +i prezint& cele zece %e1ete* B pune
$,r#urile celr zece %e1ete ale sale cntra celr ale lui A. A 3acti$4 1)i%eaz& i se m-ilizeaz&*
c)iar +n timpul mersului. B 3pasi$4 +l urmeaz& un timp pas cu pas* cu c)ii cncentra!i asupra
c)ilr lui i tre-uie s& a<un1& s& simt& tate mic&rile lui A i s& se %eplaseze armnis. "up& un
minut* B +nc)i%e c)ii i +ncearc& s& 1)iceasc& tate mic&rile crpului lui A. I%em +n cel&lalt
sens.
I%em* %ar #iecare +l +ns!ete pe cel&lalt cu m,na sa %reapt& 3pasi$&4 i +l 1)i%eaz& cu m,na
st,n1& 3acti$&4. Este meta#r& pentru rice rela!ie 3c)iar terapeutic&4 +n care terapeutul tre-uie
+n acelai timp s&;l +ns!easc& i s&;l 1)i%eze pe cel&lalt. O-ser$a!i %ac& a$e!i ten%in!a s& a%pta!i
un rl pasi$ sau acti$* s& %mina!i* s& $& supune!i* s& intra!i cmpeti!ie sau s& <uca!i +mpreun&.
9. Jmpin1erea celuilalt C,te %i* #a!& +n #a!&* cu piciarele %ep&rtate* cu 1enunc)ii +n%i!i*
cu $,r#ul m,inilr atin1,n% %e la %istan!& umerii celuilalt. Api pune!i m,inile ri%icate la
anumit& %istan!& +n #a!a m,inilr celrlal!i. Pe urm&* #iecare +ncearc& s&;l +mpin1& pe cel&lalt*
%ar cu m,inile* pentru a +ncerca s&;l %esta-ilizeze. 0& relua!i pzi!ia ini!ial& i re#ace!i acelai
<c timp %e N;Q minute. Ii aici se pate $e%ea ce +nseamn& rela!ia i cntactul cu pri$irea.
I. 7c %e 1linzi A execut& mic&rile iar B +l cpiaz& i%entic pe A* pri$in%u;l +n c)i. A
tre-uie s& creeze mic&ri pe care B le pate urma iar B tre-uie s& le urmeze crect. Este
respnsa-ilitate +mp&r!it&. Jntr; a %ua etap&* B #ace inten!inat mic&ri %i#erite %e cele ale lui A
i m%i#ic& ritmul acestuia. Cei %i p&streaz& cntactul $izual. Asta +nseamn& a se %ezacr%a. Jn
etapa urm&tare* B +i cntinu& mic&rile %i#erite i +ntrerupe cntactul $izual. A +i cntinu&
mic&rile i -ser$& ceea ce simte atunci c,n% cel&lalt nu mai #ace acelai lucru i nu +l mai
pri$ete.
Jn #ine* B +l pri$ete %in nu pe A i a%pt& mic&ri %e r&spuns celr ale lui A. I%em
pentru mimic& i pentru pri$ire. O-iecti$ul este %e a reui s& <ace +mpreun&* s& %ial1)eze* s&
creeze un raprt c)iar %ac& mic&rile sunt %i#erite %ar acr%ate. O-ser$a!i ce +nseamn& asta pentru
%umnea$astr& +n %i#erite situa!ii.
Semni#ica!ia cmunic&rii este rezultatul pe care +l -!ine!i #iin% %e exemplu cel care
acr%eaz&.
Pute!i s& cn%uce!i pe cine$a pe punte numai %ac& cnstrui!i mai +nt,i.
7. A +ns!i m,inile* cu c)ii +nc)ii "i c,te %i* #a!& +n #a!&* $& pune!i m,inile +n #a!&
celr ale partenerului* la c,!i$a centimetri %istan!&* la ni$elul umerilr. A +nc)i%e c)ii i* sim!in%
c&l%ura m,inilr lui B* tre-uie s&;l urmeze. B +l cn%uce +ncet %in lateral sau %in spate. La un
mment %at* animatrul spune .stp/. "esc)i%e!i atunci c)ii i $eri#ica!i un%e sunte!i. Api
prni!i %in nu i $& pri!i %e mai multe ri. La s#,rit* relua!i exerci!iul cu c)ii %esc)ii pentru a
$eri#ica %ac& sim!i!i c&l%ura m,inilr.
Acelai exerci!iu cu B care +l urmeaz& pe A 3care cn%uce4.
? A Exerci!ii $er-ale a. 0r-i!i %espre pr-leme B +i $a $r-i lui A %espre pr-lem&*
a-r%,n% %i#icult&!ile +nt,lnite: %e ce a!i $enit la terapie sau ce $& precup& ast&zi8 Ca r&spuns la
+ntre-area: .Ce nu mer1e8/ +n etapa urm&tare* B r&spun%e la +ntre-area: ."e ce am aceast&
pr-lem&8/ +n #ine* +ntre-area urm&tare: .Cum m& %eran<eaz& aceast& pr-lem&8/ -. 0r-i!i
%espre realiz&ri i priecte Tcmai a!i #&cut ceea ce se #ace %e -icei la terapie: a!i $r-it %espre
pr-leme* a%ic& +ntr;un #el anume* $;a!i %ezacr%at: a!i $&zut ce nu mer1e -ine.
Acum B $a $r-i %espre e$alu&ri: .Cu aceast& %i#icultate* am cutare -iecti$* cutare
priect*. pt s& reuesc ac!in,n% +n #elul urm&tr./. B p$estete aceeai pr-lem& ca i +n etapa
prece%ent& %ar cu ttul alt#el. Jn lc s& $r-easc& ca %espre un eec* $a $r-i ca %espre reuit&*
cu -iecti$e i priecte.
Jn etapa urm&tare* +n lc s& $& +ntre-a!i %e ce s;a +nt,mplat* $r-i!i %espre .ce e %e
#&cut/* care este planul pentru a mer1e mai %eparte.
Jn etapa a treia* B $r-ete %espre resursele interiare %e care %ispune 3+n trecut am
rezl$at pr-lema spun,n% sau #&c,n% cutare lucru4 sau %espre resursele exteriare 3timp* -ani*
cuntin!e etc.4
Jn #ine* B r&spun%e la +ntre-area: .ce +n$&!&m,nt %esprin% %in aceast& situa!ie8: pt s&
+n$&! cutare lucru pentru $iitr prnin% %e la aceast& %i#icultate prezent&./ Trans#rma!i ast#el
eecul +n +n$&!&m,nt.
"ac& cntinua!i s& #ace!i ceea ce a!i #&cut +ntt%eauna* $e!i -!ine tt timpul acelai
rezultat. Ast#el* %ac& nu -!ine!i ceea ce %ri!i* +ncerca!i alt#el* sc)im-a!i;$& cmprtamentul i
nu uita!i: nu exist& 1reeli* exist& %ar +n$&!&minte. Trans#rma!i;$& 1reelile +n +n$&!&minte.
C. Jns!i!i %iscursul celuilalt A $a $r-i %espre ziua lui iar B #ace %u& lucruri: -ser$&
%ac& A se exprim& +n termeni $izuali* au%iti$i sau senzriali* #&r& a %iscuta cu el. Jn m%
pr1resi$* +l +ns!ete pas cu pas* #&c,n% %iscret aceleai 1esturi ca i el: se acr%& ca pentru a
crea armnie cu el la ni$elul 1esturilr i al %iscursului. Pr1resi$* $r-ete i +l +ns!ete la
ni$elul lim-a<ului.
". Atepta!i;l pe cel&lalt A* clientul* $iseaz& i $r-ete #&r& +ncetare %espre priecte
pr#esinale +n timp ce este -lna$ timp %e trei ani i se a#l& +ntr;un punct mrt. B* terapeutul* +l
+ns!ete %ar +ncearc& s& +l atin1& +ntr;un mment +n care ar putea #i cntient %e %iscursul s&u
para%xal. A este atent i reac!ineaz& la terapeut +n #unc!ie %e ceea ce simte cu a%e$&rat: ascult&*
se re$lt&* se simte atins %e m%ul lui %e a asculta* %e a;l +ns!i i %e a;l 1)i%a.
6. Cmunicare $er-al& i nn$er-al&.
Specialitii +n cmunicare a#irm& c& aceast& trece prin patru canale %i#erite 3cel pu!in i
rtun<esc prcenta<ul4:
Cu$intele exprimate: EAW %in cmunicare.
Tnul $cii: NAW. Cmpara!i %e exemplu: ."ra1&* +n seara asta $reau s& #acem %ra1ste./
Primul r&spuns: .Iar8/ +ns!it %e un suspin. Al %ilea r&spuns: .Iar/ pe un tn -ucurs*
+ns!it %e un sur,s i %e aplecare a#irmati$& a capului.
Pri$irea i mimica: NAW. .Iar/* cu un sur,s i aplecare a capului. .Nu;l #rums/* pe un
tn repr-atr i cu un .+nc& %at&/ su-+n!eles.
.Nu;l #rums/* cu $ce ap&sat& i cu .+n s#,rit/ su-+n!eles.
Jntre1 crpul 3NAW4 pate s& exprime un %a sau un nu. 30ezi Cap. 5I* C. ?* .A#irma!i;$&
ne1a!ia/4
'. A cmunica sau a e$ita.
E$itarea cntactului este ap&rarea pri$ile1iat& +n saln: +ncerc&ri multiple %e a intra +n
cntact e$it,n% intimitatea* a%ic& %esc)i%erea #&r& ap&rare a sentimentelr +n #a!a celuilalt. Jn
rice mment* +ntr;un 1rup* pt s& in$it un participant s& cmunice trec,n% %e la clana %in
%reapta la cea %in st,n1a.
E0ITARE +n lc s& spune!i sau s& #ace!i. N i* 1rupul. E l. 3a $r-i %espre cine$a ca i
cum ar #i a-sent4
CONTACT i CO(UN ICARE spune!i sau #ace!i mai %e1ra-&. Eu 3a#irmare4 Tu*
%umnea$astr& 3a $r-i cui$a4
(& 1,n%esc 3c,n% este $r-a %espre a sim!i4 Alt&%at&* +nainte* %up&* +ntt%eauna*
nici%at& +n 1eneral A pune +ntre-&ri c,n% este $r-a %espre. A pune +ntre-&ri A pri$i +n alt& parte
A intelectualiza.
A $isa* a #i a-sent.
Simt c&.
A ici i acum.
Jn particular A re#lecta.
A;i exprima pinia A;i pri$i interlcutrul A $r-i cu sentimentele i cu crpul A
asculta acti$* a #i prezent.
C,n% cine$a nu este prezent +n cn$ersa!ia cu cel&lalt sau +n 1rup* are mari anse s& #ie la
#el i +n $ia!&* cu aprpia!ii s&i. A$em m%ule %e cmprtament +n$&!ate* pre%e#inite* pe care le
aplic&m* aprape incntient* +n cea mai mare parte a rela!iilr sau a situa!iilr. "in aceast&
cauz&* a crea ni m%ule %e cmprtament i %e cntact mai ptri$ite situa!iei prezente* +n 1rupul
$&zut ca la-ratr sau teren %e antrenament* pre1&tete nite rela!ii reuite pentru $iitr.
Jm-&tr,nirea apare c,n% pri$ile1iem cunscutul +n %e#a$area necunscutului
3[ris)namurti4
CxpLica!ia +!i men!ine status Zu;ul.
CAPITOLUL 0III.
Trecutul: +nainte i +n alt& parte.
A. Exemplu simplu B &t&lia %e la :aterl s;a %es#&urat aprape %e lcul un%e stau eu*
+n EYE@. Acest e$eniment este unic i irepeta-il. Putem ttui s& am+nt,m p$estea -&t&liei %e la
:aterl. Ea este %i#erit& %ac& este p$estit& %e un sl%at* %e c&tre :ellin1tn* %e c&tre 0ictr
9u1* %e c&tre 9enri 'uillemin sau %e c&tre G$es "uteil. .Cnteaz& nu ceea ce se +nt,mpl&* ci
cum p$estim acest lucru./
Tat&l lui Paul 3@ ani4 se sup&r& pe el pentru c& tcmai a a#lat %e la s!ia lui c& nu a #st
cuminte: .O-raznicule* ce ai mai #&cut8/ Paul se simte %intr; %at& $in$at pentru ciclata pe
care tcmai a #urat;. E$enimentul +n cauz& este %e<a $&zut %i#erit %e c&tre Paul i tat&l s&u. "up&
un timp* el $a %e$eni e$enimentul traumatizant al trecutului 3Cap. 0III4 pentru Paul i un
e$eniment an%in pentru tat&l s&u. Cinci ani mai t,rziu* tat&l l;a uitat. Paul se simte $in$at
ime%iat ce tat&l s&u !ip&: este intriec!ia pe care a p&strat; 3Cap. I54. Pate c& 6rancine s;a sim!it
a-an%nat& la Q ani c,n% mama ei pleca la ma1azin.
Trecutul nu exist& 3$ezi Cap. I4. "ar prezentul exist&. A ici i acum persana extra1e %in
memria sa ceea ce a +nre1istrat* re!inut i interpretat %in e$enimentul %e ieri.
Exist& %eseri %i#eren!& c,te%at& imprtant& +ntre trecut 3situa!ia +n ansam-lul ei* cum
ar #i putut #i #ilmat& %in exterir sau %escris& %in interir %e c&tre #iecare %intre prta1niti c)iar
+n acel mment4* e$enimentul traumatizant care se %etaeaz& 3Cap. 0III4 i lec!ia* sentimentul*
m%elul sau principiul pe care +l re!inem mai t,rziu 3Cap. I54* a%ic& intriec!ia. Jn #iecare etap&
se pr%uce trans#rmare. C,n% un client p$estete ce$a* este %eci imprtant s& #im aten!i i s&
ascult&m %incl %e cu$inte tiin% c& esen!ial nu este ceea ce s;a +nt,mplat* ci amintirea
e$enimentului traumatizant care r&m,ne i mai ales em!ia sau mesa<ul pe care le;am extras %in
el.
C. Exerci!iu: Primele cinci minute ale reuniunii 3sau ale +nt,lnirii %ac& sunte!i %i4
Jn su-1rupuri %e c,te patru* #iecare scrie un trecut cn$enit cmun 3%e exemplu primele
cinci minute petrecute +mpreun& +n acest BeeC;en% sau +n aceast& %iminea!&4. Api #iecare +i
citete textul #&r& a se l&sa in#luen!at %e ceea ce au putut spune ceilal!i. Cmpara!i %i#eritele
%escrieri. O-ser$a!i %i#eren!ele +ntre ceea ce s;a petrecut +n realitate +n peria%a cn$enit&* ceea
ce #iecare a .%ecis/ s& $a%& i s& au%&* s& +nre1istreze #&r& s&;i %ea seama i cum a +n!eles %up&
aceea* cum a e$aluat i;a ima1inat* a interpretat* sim!it i %e asemenea ceea ce a!i %ecis s& #ace!i
sau s& nu #ace!i cu acestea +n acel mment: 1&si!i $ersiune cmun& succint&.
Acum E> ani* ne plim-am +n trei pe str&zile %in San 6rancisc. Am #st a1resa!i %e c&tre
un 1rup %e tineri care $iau s& ne #ure -anii. Ne;am ap&rat -ine. Jntri seara la Esalen Institute
3nucleul i (ecca nilr terapii4* #rmatrul a ru1at; pe cea mai speriat& %intre ni s&
p$esteasc& la prezent* #&r& em!ii i #&r& interpret&ri* %ar #aptele: .%ar ceea ce $ezi* ceea ce
auzi* ceea ce sim!i i ceea ce #aci i nimic altce$a/. A #st cea mai #rumas& .$in%ecare/ a unui
traumatism psi)ic recent care mi;a #st %at s& $&%. Acelai prces pate #i utilizat pentru
traumatismele psi)ice %in cpil&rie i pentru #-ii.
Jn anii S>A* +n epca terapiei primare i a -iener1iei %ure* em!iile erau ampli#icate prin
!ipete* )iper$entila!ie i micare 3l$ire unei perne +n care $e%eam tat&l sau mama4. Am $&zut
pacien!i mul!umi!i %up& un ast#el %e tratament. Ttui* #arte %e$reme* am a$ut %u-ii asupra
e#icacit&!ii acestui tratament: se uureaz& %urerea sau se +nt&rete su#erin!& primar& re+nnin%;*
re%esc)iz,n% mai mult rana ri1inal&8
PNL %in cntr& prpune %iscierea %e traumatism sau %e #-ie $izualiz,n%* +n m%
relaxat* e$enimentul pe un ecran pe un ecran al-;ne1ru* #&r& sunet* acceler,n% ac!iunea mai +nt,i
+nainte api* mai repe%e* +napi.
Terapiile c1niti$;cmprtamentale utilizeaz& prcese anal1e +n tratamentul stresului i
al traumatismelr pr$cate %e r&piri* a1resiuni* $iluri* lu&ri %e statici* printre care $izinarea
#ilmelr %e in#rmare asupra e$enimentelr* r1anizarea %e %iscu!ii +ntre $ictime +n scpul %e a
l&r1i $iziunea lr asupra realit&!ii.
"ac& #ace!i 1a#&* ri $& sim!i!i respnsa-il i repara!i* ri $& sim!i!i $in$at i este
su#icient.
CAPITOLUL I5.
E$enimentul traumatizant %in trecut.
A. Exemplu simplu: P)ilippe i a-an%nurile sale.
P )ilippe are un trecut plin %e a-an%nuri. La natere* $ia!a lui +ncepe cu un re#uz al
paternit&!ii %in partea tat&lui s&u pe care +l $e%e %in ce +n ce mai pu!in* #apt pe care +l resimte
peri%ic ca pe un a-an%n. La trei ani* mama lui este +nc)is& pentru c,te$a luni* pentru #urturi
repetate. Este un a-an%n ttal i su-it. La cinci ani* este literalmente r&pit %e c&tre mama lui*
prstituat&* care +l ascun%e timp %e %u& luni %e nesi1uran!&. 6iin% urm&rit&* #u1e i a-an%neaz&
cpiii.
E$enimentele traumatizante sunt respin1eri i a-an%nuri repetate. (ai multe plasamente
i +ncerc&ri terapeutice sunt +ntrerupte* cn#irm,n% a-an%nul. Aceste plasamente +n %i#erite
#amilii sau +n institu!ii accentueaz& ne+ncre%erea lui P)ilippe* care este cn$ins c& p&rin!ii +i
a-an%neaz& cpiii 3intriec!ie4. Ime%iat ce se a#l& +n prezen!a unr ni e%ucatri sau terapeu!i
care se cup& %e el* este cn$ins c& $a #i a-an%nat 3priec!ie4. Asta +l #ace ne+ncrez&tr
3trans#er4. Nu cre%e +n a<utrul care +i este #erit. "etest& a%ul!ii i %e$ine c)iar respin1&tr.
E%ucatrii s&i nu;l mai pt suprta* se ener$eaz& 3cntratrans#er cn!inut %e cmprtamentul
cn#lictual eS4 i +n s#,rit tre-uie s& se %espart&. El +i $e%e ast#el priec!ia cn#irmat& i +nt&rit&.
Prcesul intriec!ie priec!ie trans#er cntratrans#er este liniar la +nceput* api +nt&rit i %e$ine
ast#el circular: teama %e a #i respins pr%uce respin1erea. Aceasta este +nt&rirea.
Sc)ema Cap. I5 B. E$enimentul traumatizant %in trecut.
E$enimentul traumatizant Rd -S
Pentru ca un e$eniment traumatizant s& se imprime +n memrie* tre-uie ca acesta s& #ie ri
$ilent ri imprtant 3 sup&rare a unui tat&* l$itur&* un $il4 sau repetiti$ 3repruri
culpa-ilizatare4 sau +ns!it %e em!ie intens&.
"ac& acesta este uitat* atunci este mai %i#icil %e i%enti#icat i %e re%us. A re1&si amintirea
a<ut& s& +n!ele1em %ar nu s& sc)im-&m sau pate 3%ar #arte pu!in4. Lui 7ulie +i este #ric& %e
$iespi. Amintirea c& a c&zut +ntr;un cui- i c& a #st +n!epat& %e sut& %e ri nu $in%ec&. O
%esensi-ilizare %e ?A %e minute +n PNL pate $in%eca* in%i#erent %ac& are sau nu +n memrie
e$enimentul traumatizant %in trecut.
C. Exerci!iu: e$eniment stresant i stres interir.
6rmatrul* #&r& a anun!& un exerci!iu* +ncepe pe un tn #arte seris* +n #elul urm&tr: .+n
rele 3sau zilele4 care au prece%at aceast& e%in!&* am #st cat %e unii %intre %umnea$astr&. (&
+ntre- %e alt#el %e ce m& simt at,t %e cat. Nu;mi st& +n #ire. Am #st r&nit %e ceea ce au spus
unii* %e ceea ce au #&cut sau nu au #&cut al!ii. Asta nu se c)eam& lucru seris. Este mai %e1ra-&
turism psi)l1ic. Pentru 3$iitrii4 terapeu!i* asta mi se pare %erutant i incnsec$ent. (& +ntre-
c)iar* +n cazul unra* %ac& a!i +n$&!at cu a%e$&rat ce$a +n aceast& terapie aici. Sincer* nu +n!ele1.
0a tre-ui s& %iscut&m pentru a nu mai cntinua aa. Jnainte %e a cntinua* $& $i cere s& %iscuta!i
+ntre $i timp %e cinci;zece minute. Eu m& retra1. "ac& $reunul %intre $i %rete s& $r-easc&
cu mine +n particular* eu sunt %incl %e aceast& u& i m& +ntrc +n zece minute./ 6rmatrul iese
i re$ine %up& unul;%u& minute. .Acum scrie!i +n linite ceea ce a!i $&zut i a!i auzit c,n% $;am
$r-it ast#el. Api* ceea ce $;a!i ima1inat: $& sim!ea!i $izat* +n cauz&* $in$at* sau era $r-a
%espre altcine$a8 "espre ce putea #i $r-a8 Jn #ine* ce a!i sim!it +n timpul inter$en!iei mele i
%up&8 A$e!i cinci minute pentru a scrie tate astea./ "up& cinci minute: .Acum s& clari#ic&m
+mpreun& e$enimentele -iecti$e asupra c&rra tat& lumea pate #i %e acr% 3scrie pe ta-l&4.
Api ceea ce $;a!i ima1inat 3.p$estea/ $astr& +n acel mment4. Api ce a!i sim!it 3impactul
asupra %umnea $astr&4. Jn s#,rit* care este p$estea pe care re!ine!i acum8
Jn acest exerci!iu* e$enimentul traumatizant al trecutului este ceea ce tcmai a spus
#rmatrul. Exist& %u& realit&!i: realitatea exteriar& 3ceea ce a spus i a #&cut #rmatrul4 i
realitatea prezent& interiar& 3ceea ce a sim!it #iecare +n acelai mment +n sinea sa4. Este
e$enimentul e$entual traumatizant %in prezent.
6rmatrul pate s& su-linieze aici e$enimentele asupra c&rra tat& lumea $a #i %e acr%
3ceea ce au $&zut;au auzit4* ima1inarul pe care #iecare i l;a cnstruit 3prima %e#rmare: prima
.p$este/* c)iar +n mmentul e$enimentului4* api e$enimentele tr&ite* +n #unc!ie %e istria sa
persnal&. Jn #ine* re%e#inirea e$enimentului la %istan!&* pe m&sur& ce se cntientiza #aptul c&
este $r-a %espre un <c* %e experien!&. E$enimentul traumatizant %in trecut 3%e acum zece
minute4 nu mai este %e<a acelai cu e$enimentul traumatizant %in prezent 3relectura EA minute
mai t,rziu a aceluiai e$eniment4. Aceast& relectur& nu este i%entic& cu cea %in mmentul
e$enimentului. Ea este %i#erit& mai ales c,n% #rmatrul anun!& c& ttul a #st un <c. #apt ce
pate %eclana r,sete sau sup&r&ri. (,ine sau peste un an* istria $a #i iar&i %i#erit&: persan&
$a re!ine +n$&!area* alta $a re!ine amintirea #rmatrului manipulatr* a treia $a #i uitat.
B&t&lia %e la :aterl s;a %es#&urat +n re1iunea +n care lcuiesc* +n EYE@. Ksta este
trecutul.
Istria pe care scriem este $iziunea actual& asupra e$enimentului 3traumatizant sau
1lris4 %in trecut. Este %i#erit& %ac& este scris& %e c&tre :ellin1tn* 0ictr 9u1 sau 9enri
'uillemin. La cincisprezece ani +l $e%eam pe Naplen ca pe un eru* la treizeci %e ani ca pe un
%ictatr* iar acum +l $&% ca pe creatrul unei sciet&!i ni i +n acelai timp ca pe un %minatr
ttalitar.
0ia!a nastr& trecut& i amintirea care ne r&m,ne sunt %u& realit&!i %i#erite* una
anteriar& i par!ial exteriar& iar cealalt&* actual& i interiar&.
CAPITOLUL 5.
A. Exemplu simplu Nat)alie sau .ne$ile celrlal!i primeaz&/. Nat)alie este an1asat& +n
#iecare %iminea!&* +i este #ric& s& nu +nne-uneasc&. A tr&it +ntt%eauna pentru ceilal!i* mai +nt,i
pentru s!ul ei %ece%at cu cincisprezece ani +n urm&* api pentru cpiii ei care au crescut* api
pentru pr#esia sa %e asistent&. S;a pensinat mai %e$reme %in cauza -selii. "e atunci* este
an1asat&: .Ce s& se alea1& %e mine8 0ia!a mea nu mai are nici un sens./
Sc)ema Cap. 5 B. Intriec!ia.
E$enimentul traumatizant -S
"e#ini!ie +n psi)analiz&: .Intriec!ia este un prces prin care su-iectul #ace s& treac&* +n
m% #antasmatic* %e .a#ar&/ .+n&untru/* -iecte i calit&!i inerente ale acestr -iecte 3$ezi
Laplanc)e4. 6reu% $e%e 1eneza pzi!iei su-iect 3sine4 -iect 3lumea exteriar&4 ca #iin%
crelati$& pzi!iei pl&cere nepl&cere: .inele pl&cere puri#icat&/ se cnstituie printr; intriec!ie
a tt ceea ce este surs& a pl&cerii i printr; priec!ie +n a#ar& a tt ceea ce este cazie %e
nepl&cere./ 3Laplanc)e4
"e#ini!ia sa este #arte restr,ns& i nu pare a inclu%e ceea ce ni numim m%ele
intriectate* principii* -li1a!ii* inter%ic!ii etc.
Jn 'estalt* intriec!ia este .incrprarea pasi$& a ceea ce me%iul #urnizeaz& su-iectului.
Este m%ul %e interac!iune ri1inal +ntre cpil i me%iul s&u +ncn<ur&tr: cpilul accept& ttul cu
+ncre%ere i +n1)ite rice )ran& psi)ic& i psi)l1ic& ce +i este #erit&. 6rmulele cu .tre-uie/ $in
#arte %e$reme i nu crespun% +ntt%eauna cu ne$ile lu i./ Plster E. i (. Persana are
ten%in!& s& r&m,n& cn#rmist&.
Un e$eniment mai $ec)i nu este su#icient ca s& creeze intriec!ie. Este necesar& i
participarea persanei respecti$e. Perls prpune cmpara!ia cu )rana pe care m1)i!im #&r& s&
mestec&m. Persana tre-uie s& .+n1)it&/ e$enimentul traumatizant ca pe un a%e$&r inelucta-il*
necesitate sau -li1a!ie ire$ersi-il&. Intriec!ia este prpr!inal& cu acceptarea pasi$& a
persanei care se supune presiunii celuilalt.
Analiza tranzac!inal& $a spune c& in<c!iunea extern& 3interzicere* -li1a!ie4 tre-uie s&
primeasc& acr%ul* .%ecizia/ Cpilului interir pentru a %e$eni un .scenariu %e $ia!&/. Este +nc&
l&r1ire pe care inclu% +n cncep!ia mea %espre intriec!ie. S& nt&m +n trecere c& +n psi)analiz&*
supra;eul se cnstituie prin interirizarea exi1en!elr i inter%ic!iilr parentale. Pe c,n% +n 'estalt
se $r-ete %e incrprare pasi$&* aici se presupune i parte acti$&: cpilul a %ecis pr-a-il +ntr;
-un& zi c& este mai -ine s& #ie %e acr% cu mama* pentru a;i asi1ura a#ec!iunea %e exemplu.
AT: In<nc!iune e %ecizie _ scenariu. 'estalt: E$eniment traumatizant %in trecut e
participare _ intriec!ie.
Jn terapia primar&: Experien!& sau ran& primar&. Jn PNL: Cre%in!e pe care le a$em %espre
lume sau %espre sine: nu sunt capa-il* nu am %reptul* tre-uie s&;mi stimulez cpiii s& +n$e!e.
Amprenta 3trecutului4 instalat& ca un pr1ram 1ata s& #ie %eclanat %e un e$eniment actual anal1
suscepti-il %e a e$ca e$enimentul ri1inar.
S& relu&m %i#eritele aspecte pe care le;am inclus +n cnceptul %e intriec!ie:
Intriec!ia a tt ce este surs& %e pl&cere 36reu%4.
Incrprarea pasi$& a me%iului* a #rmulelr cu .tre-uie/ 3'estalt4* in<nc!iunile a%ul!ilr
e %ecizia Cpilului _ scenariu %e $ia!& 3analiza tranzac!inal&4* r&nile primare 3Terapia primar&4*
cre%in!e asupra lumii i asupra sinelui* amprente 3PNL4.
Pr1rame %e percep!ie 1ata s& #ie trans#rmate +n ac!iune 3ci-ernetic&4.
Principii* i%el1ii* nrme* pre<u%ec&!i* anumite cn%i!in&ri care %e#rmeaz& realitatea
prezent&. Pe scurt* tt ceea ce* $enin% %in exterir* a #st inte1rat pasi$ sau acti$ ca m%alitate
mai mult sau mai pu!in %e#rmat& %e a .$e%ea/ realitatea exteriar&* +mpie%ic,n% .$e%ere/
crect& i put,n% s& pr%uc& cmprtamente prezente neptri$ite i s& creeze cn#licte.
Exclu% %eci +n$&!&mintele i cn%i!in&rile aa;zis nrmale* care permit amelirare a
rela!iei cu realitatea.
Limita este +n m% necesar $a1&. Ne+ncre%erea* ca i +ncre%erea sistematic& +n cel&lalt* mi
se pare intriec!ie $enit& %e alt&%at& i %in alt& parte. Cu tate acestea* printr;un prces anal1*
am +n$&!at s& i%enti#ic&m c,n% este prtun s& a$em +ncre%erea i c,n% ne+ncre%erea este mai
in%icat&.
Intriec!ia presupune cnstruc!ie acti$& a lumii* a%ic& a unei ima1ini a lumii pe care
numim .realitate/. Aceast& cnstruc!ie este le1at& %e un aspect a#ecti$ 3cnstr,n1ere a1rea-il&
sau %eza1rea-il&4 care +i %& un sens suplimentar: utilitatea lucrului 3a$anta< sau +n!ele1ere4*
pl&cere sau nepl&cere.
Cum se creeaz& intriec!ia8
Intriec!ia apare %eci atunci c,n% su-iectul trans#rm& e$enimentele traumatizante %in
trecut +n principii 3t!i p&rin!ii +i a-an%neaz& cpiii4 sau +n 'estalt autmat sau +n patternuri
repetiti$e. Rana ri1inal& este a%esea uitat&. "ar principiul r&m,ne. C,te%at& incntient. Nu
ne %&m seama c& este un principiu. Ne 1,n%im c& este a%e$&rat i c& $a #i +ntt%eauna a%e$&rat:
p&rin!ii +i $r a-an%na +ntt%eauna cpiii.
Intriec!ia se a#l& la -aza interzicerilr* a ta-uurilr* a -li1a!iilr* a nrmelr* a
i%el1iilr* a cn#rmismelr. Ea implic& ap&rarea* pr)i-i!ia 3sau cntrariul ei4* r%inul*
cnstr,n1erea 3tre-uie4 imprimat& +n interirul persanei care i; +nsuete i tr&iete ca pe
necesitate. Ea presupune %eci un prces +n casca%&: emiterea inter%ic!iei* +nre1istrarea 3tu. nu.4*
acceptarea 3eu. nu.4 i +n #ine %epen%en!a pe care persana respecti$& p&streaz& #a!& %e aceast&
re1ul&* aceasta -li1a!ie sau inter%ic!ie. Aceste patru etape sunt necesare pentru ela-rarea
intriec!iei sau a .scenariului %e $ia!&/. Acesta este cmpus* scris %e un altul 3 #i1ur& parental&4
i este <ucat %e c&tre un actr 3Cpilul %e$enit a%ult4.
.Scenariul %e $ia!&/ 3sau script4 este un plan %e $ia!& persnal pe care #iecare persan& +l
%eci%e %e la cea mai #ra1e%& $,rst&* +n #unc!ie %e interpretarea pe care %& e$enimentelr
exteriare: mesa<e ale p&rin!ilr* s#aturi* m,n1,ieri* exemple* inter%ic!ii* -li1a!ii* cnstr,n1eri*
sup&r&ri* respin1eri* atitu%ini transmise nn$er-al etc.
In<nc!iunile analizei tranzac!inale 3sau mesa<ele intriectate4 sunt -li1a!ii sau pra1uri
care nu tre-uie trecute* $enin% %in partea persanelr a%ulte: .Nu #i intim* nu;!i exprima
sentimentele* nu cere nimic pentru tine* 1,n%ete;te la ceilal!i* nu te %istra* nu #i O[* lumea este
periculas&* nu a$ea +ncre%ere +n ceilal!i* nu )t&r+ nimic pentru tine./ Pentru a %e$eni perante*
ele tre-uie s& #ie in%use cu $ilen!& 3m,nia unui p&rinte* l$itura* amenin!area4 sau repetate #&r&
+ncetare 3+n$inuire i mralizare repetat&4. Ele sunt transmise +n m% $er-al: .tu tre-uie s&* tu nu
ai $ie s&/ sau crpral 3pri$ire se$er&* pl,nsete* $ilen!&4 ca r&spuns la anumite atim%ini ale
cpilului* +n #inal* ele cap&t& imprtan!& #arte mare +n #a!a c&reia cpilul nu mai rezist&: #ric&*
sentimentul %atriei* i%eal* -icei* ritual. Ca un %isc $ec)i z1,riat care se +n$,rte autmat* #&r&
$re necesitate %in prezent. Cpilul %e$ine .pr1ramat* tele1)i%at/ %e #r!& cu at,t mai mare cu
c,t ea este ar-&* in$izi-il&* uitat&* necunscut&. Aceste in<nc!iuni 3tu.4 sunt asumate %e c&tre
cpil: .0i #i cuminte* e mai -ine s& am +ncre%ere +n mama 3_ mai t,rziu* +n ce $r spune
ceilal!i4* sentimentele sunt periculase 3. #emeie rezer$at&/; prezentarea unei calit&!i4* aa e* asta
nu se #ace 3i%: un cpil #arte plitics4* nu tre-uie s& am +ncre%ere +n ameni %earece ei sunt
r&i* tre-uie s&;mi +n#r,nez %rin!ele* tre-uie s& +ncerc 3a +ncerca +nseamn& a min!i4* etc. Etc. .Este
+n <c narea #amiliei sau a pr#esiei sau a patriei/ sunt %e acelai r%in.
Ii ttui* pru%en!&. Jn $ia!&* ca i +n terapie* c,n% persan& +i p$estete $ia!a* este
imprtant s& %istin1em %u& realit&!i: e$enimentele e$cate care apar!in trecutului 3realitatea
trecut&4 i amintirea actual& 3realitatea prezent&4. Aceste %u& a%e$&ruri sunt c,te%at& #arte
%i#erite. E$enimentele istriei* la #el ca i amintirile persnale* nu scap& acestei triple
trans#rm&ri sau %e#rm&ri: $&%* +mi ima1inez* +mi a%uc aminte. .Am $&zut i mi;am ima1inat/
sunt cele %u& %e#rm&ri ale trecutului %in mmentul e$enimentului* iar .+mi a%uc aminte/ este
%e#rmarea actual&. Primele %u& se %es#&ar& cn#rm aceluiai prces %escris mai sus* +n
capitlele III i I0: am $&zut c& mama +mi %&%ea -&taie i mi;am ima1inat c& $ia s& m&
pe%epseasc& pentru c& m;am +ntrs t,rziu %e la cal&* ca s& nu mai #ac a %ua ar&. Pr-a-il c&
nu am $&zut c& era +n1ri<rat& %e +nt,rzierea mea ne-inuit& la c&%erea serii i nu mi;am
ima1inat c& $ia s& m& prte<eze +mptri$a nep&s&rii mele* trezin%u;m& la realitate printr; -&taie
ca s& nu m& mai +ntrc aa %e t,rziu. Sau pate este $r-a %espre altce$a* precum #rica %e #aptul
c& s!ul ei se $a +ntarce -eat sau irita-ilitatea incntient& +n a<unul ciclului.
.+mi a%uc aminte/ este un element %e#rmant suplimentar: a%ucerea aminte este p$estea
pe care ne; spunem cu trecerea anilr i care se sc)im-& cnstant. 6iul meu* la cincisprezece ani*
se sup&ra c,n% +l ru1am i* mai t,rziu* c,n% +i ceream s& micreze $lumul muzicii sale pre#erate
+n camera sa* $ecin& cu a mea* la ra apte %iminea!a. C,!i$a ani mai t,rziu* +i %&%ea seama c&
era +n peria%a lui %e re$lt& i +n!ele1ea mai -ine sensul cererii mele: s& m& lase s& %rm. C,n%
mi se +nt,mpl& s& %rm la el* nici nu se pune pr-lema* pentru ricine ar #i* s& se trezeasc& mai
%e$reme %e ra zece %uminica %iminea!a.
C,n%* +n terapie* cine$a $r-ete cu %urere %espre tat&l sau %espre mama lui* este
imprtant s&;l auzim la un prim ni$el* al e$enimentului e$cat i al su#erin!ei actuale i s&;l
ascult&m la un al %ilea ni$el* cu a treia urec)e* urec)ea psi)analitic&* pentru a %escperi pri$irea
actual& cu care el cntempl& e$enimentul %in trecut i +i %& tat& clratura tra1ic& sau %ureras&.
A a%uce i interpretare a pri$irii sale sau a intriec!iei +n acest sta%iu* cum am #ace; +n
psi)analiz&* ar #i prematur. Jn 'estalt* este mmentul s&;l prpunem s& $r-easc& cu tat&l sau cu
mama lui +n #a!a unui scaun 1l sau a unui partener ales %e c&tre el i s&;i exprime #rica sau
sup&rarea* e$entual l$in% pern&. Este m%alitate %e a a%uce la m%eplinire .ne$ile
nesatis#&cute/ care uureaz& a%esea* #&r& alt& inter$en!ie* l&r1irea $iziunii i a%,ncirea
perspecti$ei* permi!,n% alt& +n!ele1ere a aceleiai realit&!i* cntientizarea intriec!iei i %eci
m%i#icarea p&rerii %espre tat&l sau mama lui i a sentimentelr respecti$e. "eseri* +n acest
mment* su#erin!a sca%e iar sentimentele pziti$e pt ap&rea +n prim plan: este sc)im-are %e
'estalt sau %e #rm&* un pas +n plus spre $in%ecare.
(rala $ertical& 3a autrit&!ii4 i mrala rizntal& 3rela!inal&4
Cea mai mare parte a re1ulilr (ralei 3cu ( mare4 sunt intriec!ii. Ele $in %e alt&%at& i
%e altun%e$a: cele zece prunci* principiile* c%urile %entl1ice* patritismul* %atria* $irtutea*
mila. Este (rala $ertical&* $enit& %e sus* (rala )eternm& a lui Pia1et.
Opus& acesteia* mrala 3cu m mic4 autnm& este rizntal& i rela!inal&. Ea r&spun%e
re1ulii urm&tare: cum s& ne p&str&m li-ertatea respect,n%u;ne reciprc8 Jn lc ca re1ulile s& #ie
%ictate %e "umnezeu* Cezar sau Carl cel (are* ele sunt cn$enite +ntre ameni. Aceste
cn$en!ii sunt actuale i mmentane.
Pia1et +i +ntre-a pe cpii: %e ce nu este -ine s& #uri8 Cei mai mici r&spun%eau: pentru c&
mama ne;a interzis. Iar cei mari: pentru c& ast#el nu am mai putea tr&i +mpreun&. Primul r&spuns
sca%e prpr!inal cu $,rsta +n timp ce al %ilea crete. Punctul %e mi<lc @Ac@A este atins la Y
ani. (ul!i a%ul!i +nc& sunt cpii* iar ni nu suntem nici%at& cmplet a%ul!i. P,n& la N@ %e ani*
c,n% treceam pe ru* m& uitam %ac& m;a $&zut $reun pli!ist. +n acea peria%& l;am citit pe
Pia1et. Pu!in timp %up& aceea* am -ser$at c& +ncepusem s& m& uit %ac& nu trece $re main&. La
patruzeci %e ani am e#ectuat terapia i #rma!ia +n 'estalt. (u lt mai t,rziu am remarcat c& nu mai
treceam 3aprape4 %elc pe ru. 6&r& s&;mi %au seama* am trecut %e la mrala )eternm& 3care
in%uce supunerea* re$lta sau $ in$a!ia4 la mrala autnm&* -azat& pe -ser$area $ie!ii*
respectul #a!& %e ceilal!i i #a!& %e sine i respnsa-ilitate 3capacitatea %e a %a un r&spuns ptri$it
unei situa!ii actuale4.
"ar nu tate sunt la #el %e simple. O re1ul& pate s& #ie la +nceput autnm& i s& %e$in&
api )eternm&. Jn cmunitatea mea terapeutic& unele persane* printre care m& num&ram i eu*
erau trezite naptea %e muzica i z1mtele lui Ben+t. Am ne1ciat re1ula urm&tare: #&r&
z1mt pe )luri +ntre rele ?? i Y. La +nceput autnm&* aceast& re1ul& a %e$enit )eternm&
pentru unii* mai ales pentru nii ssi!i care nu au +n!eles sensul re1ulii 3autnm4 i au tr&it; ca
pe un re1ulament 3)eternm4. Aceast& re1ul& se pate sc)im-a* cu cn%i!ia ca tat& lumea s& #ie
%e acr%. I;am in$itat atunci s& caute +n respectul #a!& %e ceilal!i sau +n respectul #a!& %e sine sau
s& prpun& nua re1ul& pe care s& supunem apr-&rii ma<rit&!ii.
(ralei )eternme +i crespun% sanc!iunile expiatrii sau puniti$e: cu c,t +nc&lcarea
re1ulii este mai mare* cu at,t pe%eapsa este mai mare: mi se +nt,mpl& c)iar s&;l +n<ur. A putea s&
le interzic tele$izrul sau s&;l #ac s& scrie %e EAA %e ri: tre-uie s& respect smnul celrlal!i. Ii*
pr-a-il c& ar %a rezultate. +nt&rin% #rica %e <an%arm* supunerea* sau a%aptarea* sau re$lta* pe
scurt* ampli#ic,n% intriec!ia.
(ralei autnme +i crespun% sanc!iunile reparatrii sau terapeutice. II r1 pe #iecare s&
#rmuleze +n #a!a 1rupului cu ce +l %eran<eaz& z1mtele ncturne i ce sc)im-are %rete. Scpul
este %e a #ace s& se simt& cu ce sunt %eran<a!i ceilal!i i ce se ateapt& %e la ei. Ji +ntre- api ce
an1a<ament pt s&;i ia pentru a;l respecta pe ceilal!i. Ii* mai t,rziu* un cntract. (i se +nt,mpl&
i s&;l sct %in cas& pe pertur-atr timp %e un s#ert %e r& pentru a;l #ace s& simt& cum e s& nu
p!i %rmi 3sanc!iune prin reciprcitate4.
C.?. Primul exerci!iu: .Exprimarea tre-uin!elr i -li1a!iilr* in<nc!iunilr i
principiilr/
"emnstra!ie "i $luntari A i B se 1&sesc #a!& +n #a!&. 6rmatrul +i cere lui A s& spun&
tate tre-uin!ele* -li1a!iile i principiile care +i trec prin cap* repe%e* #&r& s& se 1,n%easc&. "e
exemplu: .Tre-uie s& te trezeti %e$reme/* .Tre-uie s& te 1,n%eti mai +nt,i la ceilal!i/* .T!i
amenii sunt e1iti/* ."amnele au priritate/. 6rmatrul +l stimuleaz& pe A s& spun& #razele +n
casca%& #&r& s& ra!inalizeze* ca s& spun& lucruri cmune. Pate c)iar s& stimuleze e$enimente
precise %e 1enul: .La ase ani* tre-uia s& m& +ntrc repe%e %e la cal&* +n caz cntrar tat&l meu
m& -&tea./
0iteza permite re%ucerea ap&r&rii.
Exerci!iu +n su-1rupuri %e c,te patru* %ac& se pate aceiai ca +n exerci!iile %in capitlele
prece%ente* ceea ce permite participan!ilr s& se cunasc& mai -ine.
O-ser$&.
A spune cu rapi%itate #razele lui B care ascult& i +i stimuleaz& partenerul* timp %e N sau
Q minute* ceea ce pare mult. Api B +i #ace acelai lucru lui A care ascult&.
O-ser$a!ii +n patru Oi i O? +i prezint& impresiile lui A i B i +ncearc& s& %e1a<eze nite
intriec!iuni pr-a-ile la unul i la cel&lalt.
E$aluare +n 1rup l&r1it Animatrul cere unui su-1rup s& prezinte rezultatul exerci!iului.
Su-liniaz& +n acest timp ceea ce pate #i intriec!ie i clari#ic& e$entualele erri.
C.?. Al %ilea exerci!iu: .A#irma!i;$& NU;u$.
Prima etap&: pre1&tire %e unul sin1ur. Ri%ica!i;$& +n piciare. +nclina!i i +ntarce!i capul
+n tate %irec!iile* respira!i a%,nc* mica!i;$& umerii* a1ita!i;$& -ra!ele* m,inile* m-iliza!i;$&
1enunc)ii* trunc)iul. (ica!i;$& +ntre1ul crp cu suple!e i ener1ie. Api prnun!a!i un simplu
.nu/. Iuti!i. Ri%ica!i tnul. E$entual exersa!i +n #a!a unei 1linzi. Cntinua!i s& exprima!i
aceeai ne1a!ie %ar prin micarea capului* api ascia!i i $cea. cntinua!i ast#el cu umerii i cu
-ra!ele* cu piciarele* la +nceput izlat* api a%&u1,n%u;le i $cea 3murmure* stri1&te4. Jn s#,rit*
+ntre1ul crp este implicat +n mani#estarea re#uzului* pentru +nceput +n linite* api ca un ecu al
$cii %umnea$astr&. Nu $& #ie team& s& $& exprima!i #r!a* c)iar +n prezen!a altr persane.
A %ua etap&: a spune .nu/ unui partener 3%i c,te %i4. Ale1e!i mai +nt,i pe cine$a %in
1rup. Plasa!i;$& #a!& +n #a!&. Cu a<utrul $cii i al +ntre1ului crp* spune!i .nu/ partenerului
%umnea$astr&. E$entual* aprpia!i;$& +n #r!&* stri1,n%* %ar #&r& s& +l atin1e!i. 6ace!i am,n%i
acelai lucru. +ncerca!i s& %ep&i!i tnul celuilalt a#irm,n%u;$&. "ac&* +nt,mpl&tr* $re!i s& spune!i
.%a/* #ace!i; cu aceeai ener1ie. Pute!i s& sc)im-a!i interlcutrul. +ncerca!i acest %ial1 cu un
-&r-at api cu #emeie. O-ser$a!i;$& sentimentele. Pute!i c)iar s& apuca!i am,n%i capetele unei
ear#e i s& tra1e!i cu #r!& %e #iecare %at& c,n% spune!i .%a/ sau .nu/.
A treia etap&: a spune .nu/ +n 1rup. Plim-a!i;$& prin camer&. "e #iecare %at& c,n% trece!i
pe l,n1& cine$a* spune!i;l .nu/ cu tat& ener1ia %e care %ispune!i i a%apt,n%u;$& partenerilr
succesi$i. Sau $& pute!i +mp&r!i +n %u& cercuri cncentrice* %e exemplu #emeile +n interir
mer1,n% spre %reapta i -&r-a!ii la exterir %eplas,n%u;se spre st,n1a. C,n% +nt,lni!i un
interlcutr %e cel&lalt sex* la +nceput +i spune!i .nu/ %ac& sunte!i #emeie i .%a/ %ac& sunte!i
-&r-at. Api in$ersa!i rlurile. +n s#,rit* spune!i li-er .%a/ sau .nu/* %up& cum sim!i!i +n acel
mment.
Pute!i s& cntientiza!i sentimentele care apar atunci c,n% spune!i .nu/ sau .%a/. Ele sunt*
e$entual* re#lectarea prpriei <u%ec&!i critice asupra %umnea$astr& 3nu #i un cara1)isP eti
ri%icl4. A spune .nu/ i a $& re$lta sunt met%e %e a iei %in intriec!ia nrmelr i %e a re1&si
prpriile $alri i pinii. R&m,nerea +ntr; re$lt& cntinu& semnaleaz& ne$ie nesatis#&cut&.
A#irmarea ne1a!iei este met%& %e a $& exprima re$lta.
C.N. Al treilea exerci!iu: Terapie i me%ita!ie.
Intr%ucere Urmeaz& s& explra!i %i#eritele pzi!ii +n care $& situa!i atunci c,n%* +n $ia!a
%e #iecare zi* $& pri$i!i +n interir: mai +nt,i* pri$i!i +n interirul %umnea$astr&* 1,n%urile*
sentimentele* em!iile* piniile i <u%ec&!ile. Este pzi!ia %e intriec!ie sau %e recentrare. Jn PNL*
este pzi!ia .asciat&/ cu %umnea$astr&. Sunte!i +n prpria piele* $&z,n%u;$& m,inile i
piciarele i pri$in% lumea exteriar&.
Api* $& pri$i!i prin pri$irea celuilalt: .Ce cre%e %espre mine aceast& persan& care m&
pri$ete8/ Este pzi!ia priec!ie* +n #inal* $& pri$i!i %in exterir +n timp ce 1,n%i!i* ac!ina!i* +n
%ial1 intern cu prpriul sineP este ceea ce #ace!i +n terapie i* mai ales* +n )ipnz&* c,n% $& pri$i!i
1,n%in%* sim!in% i ac!in,n% i $& e$alua!i 1,n%urile* sentimentele i ac!iunile pentru a le
accepta i a le m%i#ica prin %i#erite strate1ii. Este pzi!ia meta 3l,n1&* care urmeaz&.* %up&4 sau
%e -ser$atr exterir. Sunte!i %isciat %e %umnea$astr&. Q. O a patra pzi!ie* mai pu!in
#rec$ent&* este cea %e me%ita!ie* +n sensul riental al termenului. 0& $e%e!i %e %eparte* ca un
martr care -ser$&* cntempl&* accept&* #&r& s& <u%ece* s& aprecieze sau s& critice. Precum
camer& care #ilmeaz& ceea ce $e%e i las& s& treac& sentimentul i em!iaP #&r& ataament* #&r&
a$ersiune* %ar ca un martr prezent. Jn pzi!iile ?* N i Q sunte!i .%isciat/ %e %umnea$astr&
3cum se spune +n PNL4* pri$in%u;$& %in exterir i $&z,n%u;$& %intr; parte* % +n spate* %e
%easupra etc. C,n% amintirile %urerase %eclaneaz& em!ii prea puternice 3#-ii* acci%ente*
$ilen!e* $iluri4* ne $e%em a%esea +n pzi!ia E* asciat&. A te pri$i %in exterir 3mai ales +n
pzi!ia N4 permite %iscierea em!iei %e amintire i re%ucerea #ricii.
S& trecem la practic&.
"escriere: Ale1e!i persan& pe care cunate!i %e pre#erin!& pu!in sau %elc i $&
aeza!i cn#rta-il* pe <s sau +ntr;un #tliu* unul +n #a!a celuilalt. 9ai%e!i.
0e%e!i %ac& lua!i ini!iati$a sau %ac& atepta!i. 0e%e!i %ac& cnta!i mai mult pe
%umnea$astr& sau pe cel&lalt. aa. Aeza!i;$& cu 1enunc)ii spri<ini!i %e ai partenerului. %a!i;$&
m,inile. pri$i!i;$&. pri$i!i un sin1ur c)i* +ntt%eauna acelai. Nu tre-uie s& exprima!i nimic* nici
s& primi!i* nici s& %a!i. "ar $& cntempla!i.
Sunte!i +n prima pzi!ie: pzi!ie %e intriec!ie.
Intra!i +n cntact cu %umnea$astr&* r&m,n,n% +n cntact cu cel&lalt. Respira!i li-er.
O-ser$a!i ceea ce $e%e!i. i* +n timp ce #ixa!i acelai c)i* pute!i s& $e%e!i +ntre1ul c)ip i +ntrea1a
persan&. Spune!i;$&: .Sunt %e acr% cu tt ceea ce $&%. accept. s& cntemplu persana. ca i cum
a urm&ri un apus %e sare. #&r& s& $reau s& sc)im- nimic./ E min. O-ser$a!i;$& 1,n%urile cu
pri$ire la acea persan&. cntempla!i;le. Spune!i;$&: .Sunt %e acr% cu 1,n%urile mele* ricare ar
#i ele. Sunt %e acr% cu ceea ce cre% %espre aceast& persan&./ E m in. O-ser$a!i;$& senza!iile
crprale i sentimentele +n prezen!a acestei persane i accepta!i;le. Spune!i;$&: .Accept rice a
putea s& simt %espre aceast& persan&* #&r& s& $reau s& sc)im- nimic. Sunt %e acr% cu
sentimentele i cu em!iile mele./ E min. O-ser$a!i;$& <u%ec&!ile asupra acestei persane.
Spune!i;$&: .Oricare ar #i <u%ec&!ile mele asupra acestei persane* le accept aa cum sunt* sunt %e
acr% cu ele./ ? A %ua pzi!ie: pzi!ia %e priec!ie.
Acum ima1ina!i;$& c& $& pri$i!i prnin% %e la cel&lalt* prnin% %e la pri$irea celuilalt.
Este pzi!ie pe care a%pta!i +n $ia!&* atunci c,n% cine$a $& pri$ete insistent: .Ce cre%e
cel&lalt %espre mine. Orice ar 1,n%i %espre mine* este O. [. E min Ce $e%e la mine8 Ce pri$ete
cu mai mare aten!ie8 Este O. [. E min.
Care sunt <u%ec&!ile lui %espre mine8 Oricare ar #i sentimentele lui* sunt %e acr% cu ele*
pt s& le accept./ E min. A treia pzi!ie: pzi!ia .(eta/: pzi!ia %e -ser$atr +n PNL. (en!ine!i;
$& pzi!ia #a!& %e cel&lalt. Acum +nc)i%e!i c)ii. Ima1ina!i;$& c& $& %e%u-la!i. Crpul
%umnea$astr& r&m,ne acl. Iar %umnea$astr&* ca -ser$atr* $& %eplasa!i +ntr; parte* la
%istan!& arecare. "e acl* -ser$a!i;$& +n rela!ia cu cel&lalt. E$alua!i ceea ce se +nt,mpl& +n
%umnea$astr& atunci c,n% sunte!i +n rela!ie cu acea persan&. Cine sunte!i +n acel mment8 Care
sunt sentimentele %umnea$astr& pentru acea persan&8 A$e!i inten!ia s&;l spune!i ce tr&i!i al&turi
%e ea sau nu8 Ce ale1e!i s& spune!i8 Ce ale1e!i s& nu spune!i8 E min. 0re!i s& crea!i ce$a al&turi
%e aceast& persan& +n seara asta sau nu8 Nu a$e!i nici -li1a!ie. 0e!i r&m,ne acl8 0& sim!i!i
+n cntact cu ea8 Se pate ca %$s. s& sim!i!i rela!ie intens&* iar cel&lalt s& nu simt&. Ce cre%e!i
c& 1,n%ete aceast& persan& %espre %umnea$astr&8 Este aprpiat %e ceea ce cre%e!i
%umnea$astr& %espre sine8 I; $e!i spune pentru a $eri#ica priec!ia %umnea$astr& asupra ei*
a%ic& ce cre%e!i c& ea 1,n%ete %espre %umnea$astr&8 Acum $& in$it s& pri$i!i mai cu aten!ie
partea $alrizant& sau pziti$& a acestei persane i a acestei rela!ii. Ale1e!i* %e exemplu* s& $&
cncentra!i aten!ia asupra a ceea ce a!i $&zut ca a1rea-il +n pri$irea eiP expresia eiP Pzi!ia eiP
+m-r&c&mintea eiP pri$irea pe care arunc& asupra %umnea$astr&. E m +n La #el* cntempla!i
sentimentele pziti$e pe care le sim!i!i #a!& %e ea*. stima*. cnsi%era!ia*. iu-irea. E min. Care este
cea mai imprtant& calitate a ei8 NA sec. Ce iu-ete +n $ia!a ei8 NA sec. Acum %esc)i%e!i c)ii
pentru a cntempla un mment. 0e%e!i ce sc)im-&ri se pr%uc. E min. Q. A patra pzi!ie:
pzi!ia %e me%ita!ie.
Acum* r&m,n,n% +n aceeai pzi!ie i cu c)ii +nc)ii* $& ima1ina!i c& $& %eplasa!i ca s&
$& $e%e!i %e la %istan!&* %e exemplu +n a#ara acestei camere. 0& $e%e!i aici* % +n 1r&%in&* ca
camer& care $& #ilmeaz&. O camer& %e luat $e%eri nu este implicat& i nici %epen%ent&. Ea nu
emite nici <u%ec&!i pziti$e* nici ne1ati$e. Sunte!i martrul experien!ei %e $ia!& a acestei
persane* #&r& a e$alua* #&r& a a%uce nici <usti#icare. "ar sunte!i acl* martr al prpriei
persane* prezen!a ptri$it&. ? m in. Acum l&sa!i m,inile i 1enunc)ii partenerului %umnea$astr&
i aeza!i;$& cn#rta-il* cu c)ii +nc)ii. R&m,ne!i nemicat i respira!i. Cncentra!i;$& aten!ia
asupra re1iunii nasului* sim!i!i aerul prasp&t care intr& pe n&ri i aerul cal% care iese. Api
-ser$a!i +n spa!iul %intre -uza superiar& i nas* tate senza!iile pe care le pute!i sim!i: r&care
sau c&l%ur&. tensiune sau %estin%ere. usc&ciune sau umi%itate. +n!ep&turile. 1,%il&turile. $i-ra!iile
#ine. centimetru cu centimetru. ? min.
"ar -ser$a!i. 6i!i martrul prpriilr senza!ii. Ca i cum a!i pri$i ttul %in exterir. Nu
$& precupa!i %e respira!ia prin piept sau prin p,ntec. Tate #rmele %e respira!ie pe care le;a!i
+n$&!at la D1a* zen sau me%ita!ie au +n principal acelai scp: %e a $& cupa su#icient spiritul
pentru a;l men!ine +n prezent* pentru a;l +mpie%ica s& se +n$,rt& +n cerc* s& #u1& +n trecut* +n $iitr
sau +n alt& parte. ? min. "ac& sunte!i %istrat* nu %a!i $ina pe %umnea$astr&* respira!i %at&
pr#un% i api relua!i;$& nrmal respira!ia. "ac& nu sim!i!i nimic* accepta!i #&r& a mai c&uta
altce$a. Respira!i. O-ser$a!i cum tate senza!iile se sc)im-& +n #iecare mment. Nimic nu este
permanent. Ttul $ine api se %uce. Este ca%ucitatea lucrurilr. "ac& $& %are ce$a* sta!i
nemicat i -ser$a!i. %urerea trece cum a $enit. C&uta!i linitea. Nu $& le1a!i %e su#erin!&* ea $a
trece cum a $enit. Ast#el* $& re%uce!i %epen%en!a* +n raprt cu su#erin!a. "epen%en!a este la
ri1inea su#erin!ei i a ne#ericirii mului. +n acelai #el* cntempla!i pl&cerea care pate ap&rea*
#&r& a $& ataa %e ea. Ataamentul creeaz& su#erin!a. Exersa!i ast#el principala $irtute a me%ita!iei*
%etaarea sau nnataarea. Pute!i aplica ast#el aceast& %etaare +n raprt cu tt ce $i se +nt,mpl& +n
$ia!&. Pri$i!i cum trece su#erin!a* #&r& a $& ataa %e ea* #&r& a %epin%e %e ea. Bu%%)a a spus:
.Nimeni nu $& pate #ace r&u %ac& nu %ri!i./ ? min. +n acelai #el* pute!i s& cntempla!i
pl&cerea i s& -ene#icia!i %e ea atunci c,n% se prezint&* #&r& a $& ataa %e ea. Ast#el* tate lucrurile
-une care $i se +nt,mpl& sunt nite ca%uri. C,n% ce$a sau cine$a $& lipsete* nu su#eri!i %in
aceast& cauz&. C,n% le a$e!i* pr#ita!i %in plin %e ele. E min. Re$eni!i la respira!ia %$s. i $e%e!i;
$& % +n a#ar&. precum camera care #ilmeaz&. Cncentra!i;$& acum aten!ia asupra tuturr
senza!iilr #e!ei. E m in. Ale pielii capului i ale 1,tului E min. Nu c&uta!i nimic special. Nu
tre-uie s& mer1e!i +ntr; anume %irec!ie. Este mai pasi$. L&sa!i s& $in& spre %umnea$astr&.
Cntempla!i. $ine. se %uce. sau nu $ine. -ser$a!i atent i cu %ispzi!ie e1al&. E min. La #el* #i!i
martrul senza!iilr %in piept i %in p,ntecul %umnea$astr& ? min. +ncepe!i s& c-r,!i spre
umeri i spre -ra!e i -ser$a!i ce se +nt,mpl& E min. Ii* +n s#,rit* piciarele* %e sus +n <s ? min.
Acum* -ser$a!i tate senza!iile urc,n% %e la piciare la cap +n %u& sau trei minute ? min. +n
prezent* $& termina!i me%ita!ia* reintra!i +n prpriul crp* respira!i a%,nc* $& +ntin%e!i* %esc)i%e!i
c)ii. +mp&rt&i!i partenerului %umnea$astr& tt ce a!i tr&it al&turi %e el i* peste cinci minute*
animatrul 1rupului $a aran<a tate persanele +n cerc pentru a %a cu$,ntul tuturr celr care $r
%ri s&;i +mp&rt&easc& experien!a.
"e multe ri este ur s& recunatem intriec!iile la al!ii. Aceasta este pentru c& ele sunt
a%esea incntiente. Su-iectul este %eseri r-. " +n aceast& cauz& sc)im-area este at,t %e 1rea.
Se $r-ete +n acel caz %e rezisten!& la sc)im-are sau %e mecanism %e ap&rare. Terapia cnsist&
+n aceste cazuri +n eliminarea -staclelr care +mpie%ic& cntientizarea. Intriec!ia este a%esea
rezisten!a %e care suntem cel mai pu!in cntien!i: in$izi-il& pentru persana care r&m,ne mult
timp ar-& i in$izi-il& la #el pentru ceilal!i.
E` Cum se men!ine intriec!ia8 "epen%en!&. Ataament. Sim-iz&.
Exist& a%esea rela!ie +ntre %epen%en!a #a!& %e %r1uri* %e persan& 3%epen%en!a
prpriu;zis&4 i %epen%en!a #a!& %e trecut* a%ic& .ataarea/ la intriec!iunile prprii* la principiile
prprii i la -iceiurile prprii. Un exemplu simplu ne permite s& sesiz&m nuan!a.
Tu m& iu-eti* %eci tr&iesc. "epen%en!a. %e %ra1stea celuilalt.
Te iu-esc* %eci tr&iesc. Ataarea. la ne$ia mea %e a iu-i.
(& iu-esc* %eci tr&iesc. Autnmie. necesar& +n preala-il pentru a putea iu-i i a #i iu-it.
"epen%en!a se mani#est& #a!& %e alte persane. (& iu-eti* %eci exist. "epin% %e
%ra1stea ta pentru a #i #ericit. "ac& nu m& iu-eti* nu exist* sunt ne#ericit. "epen%en!a apare su-
#rme $ariate: pasi$itate 3+n lipsa ac!iunii* nu am un r&spuns la ne$ile mele i %epin% %e ale1erile
celrlal!i4* supunerea* supra%aptarea i cn#rmismul 3a #ace ca ceilal!i4* a1ita!ia 3#&r& ac!iune
e#icace4* re$lta 3a #ace cntrariul este %epen%en!&4* $ilen!a 3pseu%ac!iunea eric&4*
manipularea 3a;l #ace pe al!ii s& ac!ineze +n lcul nstru4* in)i-i!ia ac!iunii 3care las& ne$ile #&r&
r&spuns4. "epen%en!a prece%e in)i-i!ia ac!iunii: Pierre este %epen%ent %e e$enimentul stresant
3z1mtul i a1ita!ia %in ra4 i +l trans#rm& +n stres interir pe c,n% prietenul care +l +ns!ete
1&sete ttul natural i r&m,ne %estins.
Ataamentul* +n sensul riental al termenului* este mai %e1ra-& interir. Pt s& #iu ataat
%e su#erin!a mea 3s& m& tem %e ea c,n% nu este sau s& m& pl,n1 %es %in cauza ei4 sau %e pl&cere
3s& #iu ne#ericit c,n% ea lipsete4. "etaarea sau nnataarea +mi pate permite s& -ene#iciez mai
li-er %e pl&cerea mea* #&r& s& su#&r atunci c,n% ea lipsete: amintiri #&r& re1rete. Am* +mpreun& cu
s!ia mea* rela!ie #arte puternic& i armnias&* #&r& %epen%en!& 3nu am .ne$ie/ %e ea* sunt
autnm4 i #&r& ataare 3nu simt ne$ia s&;mi umplu sin1ur&tatea atunci c,n% ea lipsete4.
Intriec!ia persist& atunci c,n% %epen%en!a 3%e p&rin!i* %e scietate* %e 1ura lumii4 i
ataarea 3%e prpriile principii* nrme* -iceiuri* cn#rt* pl&ceri* ne#ericiri4 sunt imprtante.
Sim-iza sau cn#luen!a apar pentru a re%uce %i#eren!a +ntre sine i cel&lalt: a #i
+ntt%eauna %e acr% i a men!ine anumit& #uziune 3E? Plster: 'estalt;terapia inte1rat&4.
Cn#luen!a re%uce persnalitatea cui$a +n pr#itul cuplului sau al 1rupului i tin%e spre
cn#rmare pentru a -!ine $ia!& #&r& cn#licte. Cn#luen!a este caracterizat& %e $ina celui care
$rea s& se %espart& i %e ranc)iuna celui care este ultra1iat %e c&tre cel&lalt. Cn#luen!a este* %up&
p&rerea mea* un su-pr%us al intriec!iei. Persana intriectat& la +nceput 3un p&rinte=4 este
priectat& asupra altcui$a* 3s!4 asupra c&ruia trans#er&m sentimentele %e apartenen!& 3nu mai
suntem %ec,t unul4.
?` Cum s& re%ucem intriec!ia8
Este imprtant +n acest mment s& l&r1im c,mpul terapeutic la rice #rm& %e %epen%en!&
i %e ataare. Cre% c& %epen%en!a este sursa principal& a ma<rit&!ii cn#lictelr* a tul-ur&rilr
cmprtamentale i a mala%iilr mentale 3ner1anice* nici ere%itare4. S& reamintim c& ea
trans#rm& a%esea e$enimentul stresant +n stres interir i c& acesta #aciliteaz& trecerea c&tre
ricare alte -li 3mentale* $asculare* in#ec!iase* cancerase4 pr$cate %e c&tre al!i #actri
pat1eni.
Jn cmunitatea mea terapeutic&* autnmizarea este met%a principal& pentru e$lu!ie.
Jnc& %e la intrare* pacientul este in$itat s& r&spun%& la N +ntre-&ri ma<re: E. Ce nu mer1e +n $ia!a
%umnea$astr& 3care permite s& e$alu&m cntientizarea lui a ceea ce nu mer1e48 ?. Care este
respnsa-ilitatea %umnea$astr& +n ceea ce $i s;a +nt,mplat sau cum $;a!i creat mala%ia8 N. Ce
$re!i s& sc)im-a!i +n cmprtamentul %umnea$astr& aici* la ni8 Este a%e$&rat c&* atunci c,n%
putem s& r&spun%em* terapia este aprape +nc)eiat&. Api +i r1* +n primele cincisprezece zile* s&
nu ias& %e pe prprietate* s& nu tele#neze* s& nu scrie scrisri* s& nu se uite la T0* s& #umeze mai
pu!in i* ast#el* s&;i -ser$e .%r1urile/* s& -ser$e %e ce sunt %epen%en!i sau la ce sunt ataa!i.
Jn a#ar& %e asta* tre-uie s& munceasc& ? re pe zi ca s&;i asi1ure su-zisten!a 3ma1azin* -uc&t&rie*
+ntre!inerea casei i a 1r&%inii4. 6iecare tre-uie* timp %e s&pt&m,n&* s& +n%eplineasc& sarcina %e
respnsa-il al casei 3s& r1anizeze i s& cr%neze munca tuturr4 sau %e animatr 3s& cn%uc&
%e %u& ri pe zi* timp %e r&* +nt,lnirea %e +ntra<utrare terapeutic& cu a<utrul exerci!iilr %e
pe casete4. "ez$ltarea prpriei autnmii* ascultarea #&r& re$lt& i cman%area cu autritate #ac
parte %in instrumentele terapeutice.
Orice terapie tre-uie s&;i a<ute clientul s& #ac& un %rum anal1. Plec,n% %e la %epen%en!&
sau %e la supunere 3a #ace ca cine$a.4* $a tre-ui pate s& treac& prin cntra%epen%en!& sau prin
re$lt& pentru a sc&pa %e %epen%en!ele i %e intriec!iile sale. A%lescen!ii $enici sau
cntestatarii se -lc)eaz& +n re$lte neterminate. Re$lta este %epen%en!& sau
cntra%epen%en!&: a #ace cntrariul. 9itler a #st un cntestatar tat& $ia!a: se re$lta cntra
autrit&!ii pr#esrilr* nu suprta criticile nim&nui* nici s#aturile 1eneralilr* nici* mai ales*
.%mina!ia mn%ial&/ a e$reilr* %mina!ie la care a aspirat i el tat& $ia!a. Era #arte .ataat/ %e
%1mele sale imua-ile: pan1ermanismul* antisemitismul* superiritatea rasei ariene* spa!iul $ital*
ne$ia %e a #i a%mirat* %mina!ia persnal&: intriec!ii i priec!ii %ez$ltate +nc& %in cpil&rie
sau %in a%lescen!&* pr-a-il pentru a cmpleta neputin!& psi)l1ic& pr#un%& i nesi1uran!&
imprtant& 3pr-a-il c& lua multe am#etamine i calmante4. A-r%,n% tate %meniile existen!ei
sale* pacientul $a a<un1e la mai mare autnmie sau la inter%epen%en!&: persan& %emcratic&*
capa-il& s& creeze* s& %eci%& pe prpriul teritriu* s& cpereze* s& ia i s& men!in& %ecizii i s& #ie
autentic +n rela!ii e1alitare i puternice. Ast#el* +i $a +n%eplini e$lu!ia sau re$lu!ia: s&
primeasc& ce +i cn$ine %in ceea ce a primit i s& respin1& #&r& re$lt& ceea ce nu;l cn$ine. C,n%
suntem autnmi* nu mai e ne$ie s& ne re$lt&m. S& $e%em exemple mai precise %in 'estalt
3re%ucerea intriec!iei4* %in AT 3Ac!iunea cmemrati$&4 i %in PNL 3Cmprtament
nesatis#&c&tr4.
N` Re%ucerea intriec!iei +n 'estalt.
Terapeutul +l a<ut& pe client s&;i l&r1easc& psi-ilit&!ile %e ale1ere spre ceea ce 1,n%ete*
simte cu a%e$&rat i $rea pentru el +n %etrimentul a ceea ce 1,n%ete i $rea me%iul +ncn<ur&tr:
.ce sim!i/ i .ce $rei/ %e$in +ntre-&rile ma<re +n raprt cu inter1a!ia analitic& .la ce $& 1,n%i!i/*
care stimuleaz& ascierile li-ere %e i%ei. Este c,te%at& necesar s& ampli#ic&m a1resi$itatea*
sup&rarea* critica sau re$lta pentru a re%uce intriec!ia i a +nt&ri puterea persanei respecti$e +n
raprt cu me%iul +ncn<ur&tr.
"enis* N@ %e ani* este tt timpul re$ltat +mptri$a autrit&!ii i +mptri$a tat&lui s&u. Ji
prpun s& $r-easc& +n #a!a unei perne* ca i cum ar #i tat&l s&u. Pentru a e$ita s& mentalizeze i
s& $r-easc& %espre amintirile sale* +l in$it mai +nt,i s& +nc)i%& c)ii* s& +l $izualizeze i s& +l
%escrie #izic. ."esc)i%e c)ii i $r-ete tat&lui t&u/. .Tat&* mi;e #ric& s& te pri$esc etc./ "up& un
timp* +i spun: .Acum* la $,rsta asta* c,n% tii tt ce !i s;a +nt,mplat* p!i s&;l spui #raze care +ncep
cu U%in cauza ta* eu.V /. ."in cauza ta* la E@ ani* am #&cut %e %u& ri un an la cal&* +ntr;at,t %e
#ric& +mi era %e pr#esrul %e matematic&. " +n cauza ta nu am +n%r&znit s& m& prezint la
cncursul %e an1a<are %e la ( inisterul. etc./ Este em!inat* ri%ic& tnul %ar +i pier%e r&su#larea.
II in$it s& $r-easc& mai tare* api s& stri1e i* +n s#,rit* s& l$easc& perna cu pumnii* lucru pe
care la +nceput +l #ace cu reticen!&. Ji prpun s& spun& .Nu* nu. nu mai $reau./ i s& cmpleteze i
s& cntinue cu alte #raze care +i cn$in. .Tu $rei s& $in s& lcuiesc mai aprape %e tine %ar eu
re#uz* nu $reau. 0reau s& plec %eparte %e tine. etc. "u;te* %eparte %e mine* nu mai $reau s& te
$&%./ +i cer s& l$easc& cu #r!& perna* %e %eparte* ceea ce el i #ace* cu #r!& i cn$in1ere. .(;
am eli-erat./ Suspin&. s#,rete prin a sur,%e. ia %in nu perna +n -ra!e: .In #n%* te iu-esc mult*
tat&=/ "urata ?A %e minute.
"enis a putut s&;i termine trea-a sau 'estalt;ul neterminat: s&;i exprime #rica #a!& %e
tat&l s&u* s&;i exteririzeze m,nia interirizat& %e mult timp* s&;l spun& nu* s& se %istan!eze etc*
lucruri pe care nu le putuse #ace nici%at&. A putut s&;i %es&$,reasc& m,nia i #rica i s&;i
%ez$lte puterea. Jn #ine* surpriz& %estul %e #rec$ent&* iu-irea re#ulat& +i #ace %in nu apari!ia.
Q` Ac!iunea cmemrati$& +n analiza tranzac!inal&.
Acum $& $e!i implica +ntr; ac!iune cmemrati$&. Jnainte %e a +ncepe* pute!i mai +nt,i s&
+nc)i%e!i c)ii pentru un mment. i s& $& reprezenta!i* s& $e%e!i +n ima1ini* persana %e care $&
este cel mai 1reu s& $& %esp&r!i!i. Ale1e!i persan& care era imprtant& pentru %umnea$astr&*
care pate c& $;a p&r&sit* sau %e la care atepta!i ce$a ce n;a!i -!inut %e mult* ateptare pe care
$a tre-ui %eci s& a-an%na!i. "eci* este $r-a %e a $& a#la +n %liu %up& persan& sau %up&
ateptare +n raprt cu persan& %in trecut sau %in prezent* sau %up& %epen%en!a %umnea$astr&
+n raprt cu cnsrtul pentru a tr&i mai -ine al&turi %e el.
0e%e!i ima1ine a acestei persane* mmentele %i#icile pe care le;a!i petrecut +mpreun&
%ar i mmentele a1rea-ile.
Ii acum* $e!i %esc)i%e +ncet c)ii* $e!i pri$i +n <ur i $e!i ale1e pe cine$a pentru a %ez$lta
aceast& ac!iune. Este imprtant s& $& sim!i!i cn#rta-il cu el.
0& instala!i cn#rta-il* unul +n #a!a celuilalt. i ne1cia!i mai +nt,i cine $a spune la
re$e%ere i $a #i +n %liu i cine $a asculta. "ac& %ri!i* pute!i c)iar s& a$e!i un cntact crpral
cu cel&lalt* s&;l atin1e!i* c)iar s&;l lua!i +n -ra!e pentru a;l $r-i la urec)e. Cel care $r-ete* care
+i ia la re$e%ere* ale1e m%ul +n care $a #i +n cntact cu cel&lalt.
Jnc)i%e!i c)ii i $izualiza!i -ine persana pe care cmemra!i iar c,n% $e%e!i clar +n
#a!a %umnea$astr&* %esc)i%e!i c)ii i pri$i!i;l pe cel&lalt care a %e$enit acum acea persan&.
Timp %e c,te$a minute* +i $e!i $r-i cu #raze care +ncep prin: .Ce $reau s&;!i spun este c&./ ca i
cum ar #i la prezent. Ima1ina!i;$& %ar c& a$e!i cinci ani i c& +i spune!i %e exemplu: .Am cinci
ani i $reau s& stri1/. La #el* persana pe care $izualiza!i* pate s& se sc)im-e. Pute!i s& +l $e%e!i
pe tat&l %umnea$astr&* api pe sr&. Imprtant este ceea ce spune!i. (mentul* lcul* persana
se pt sc)im-a* #&r& s& #ie ne$ie s& explica!i acest lucru partenerului.
Relua!i mai multe #raze timp %e %u& minute.
Acum* spune!i tt la prezent* timp %e %u& minute* #raze care +ncep cu .Ce mi;e #ric& s&;!i
spun este c&./.
Este %i#icil s& ne exprim&m sentimentele ne1ati$e i c,te%at& c)iar mai %i#icil +n cazul
sentimentelr pziti$e. Acum este mmentul s& $& a#irma!i aprecierile. Aprecierile ne#rmulate la
timp au ten%in!a s& se trans#rme +n sentimentalit&!i* +n re1rete: .E p&cat/. .Ar tre-ui s& ne
re$e%em* pate +n para%is=/ ca i cum ar #i aprecieri care nu au putut #i #rmulate la timp i r&m,n
neterminate.
Termina!i;le acum i spune!i;l acestei persane %e ce este ans& pentru %umnea$astr&
c& a!i cunscut;: .Sunt nrcs c& te cunsc %in cutare i cutare mti$. Spune!i;l timp %e c,te$a
minute %e ce sunte!i nrcs c& +l cunate!i* ce aprecia!i la el* cu ce $;a a<utat. "u& minute.
La #el ca aprecierile i resentimentele ne#rmulate persist&. Ele au ten%in!a %e a se
trans#rma +n sup&r&ri. Un resentiment este .Sunt sup&rat pe tine %in cutare mti$./.
.Sunt sup&rat pe tine %in cauza urm&tare./ sau .(& superi atunci c,n%./ urmate %e .i +!i
cer s&./ c)iar %ac& se +nt,mpl& la cinci ani. 6ace!i asta c,te$a minute.
Termina!i;$& #raza i cntinua!i s& pri$i!i +n c)i acea persan&. Ii acum $e!i trece la
iertare: iertare +n sensul %e a nu mai #i sup&rat pe el: .Acum pt s& nu mai #iu sup&rat pe tine
pentru repruri i sunt 1ata s& te iert. Pentru l$iturile pe care mi le;ai %at* +nc& nu te iert./ @`
Cmprtament nesatis#&c&tr Cmprtament %rit +n PNL a. I%enti#icarea cmprtamentului
nesatis#&c&tr 3starea prezent&4
Aeza!i;$& cn#rta-il. C&uta!i un cmprtament care nu $& mai cn$ine i pe care %ri!i
s&;l m%i#ica!i sau s&;l a-an%na!i. Acestea pt #i: #umatul* -&utul* m,ncatul +n exces* +nt,rzierea*
#rica* pasi$itatea* a1resi$itatea* %epresia* +n$in$&!irea prprie sau a celrlal!i* %epen%en!a sau
%minarea* a1ita!ia* critica.
B. Transa uar& Acum* #ixa!i #&r& +ntrerupere un punct neutru +n #a!a %umnea$astr&*
-ser$,n% #rmele i culrile %in <urul lu i. %in ce +n ce mai lar1. p,n& la rizntul c,mpului
$izual. Ima1ina!i;$& c& acest punct neutru se aprpie %e #runtea %umnea$astr&. +ncepe!i s& $e%e!i
%u-lu +n spate. i c,n% acest punct a<un1e pe #runte* +nc)i%e!i c)ii i pri$i!i +n&untrul crpului
%umnea$astr&. Jn acelai timp* asculta!i z1mtele cele mai +n%ep&rtate* api cele %in interirul
acestei camere i $cea mea care $& +ns!ete. Pute!i %e asemenea s& sim!i!i temperatura aerului
pe pielea %umnea$astr&. i c&l%ura +m-r&c&min!ii pe crp. O-ser$,n% tate acestea*
cntientiza!i;$& respira!ia. pate i -&t&ile inimii care sunt calme i puternice i tate punctele %e
spri<in ale crpului pe #tliu i pe sl.
C. Persana m%el sau persana resurs& C&uta!i* printre cei pe care +i aprecia!i* persan&
care* +n m% spntan i #&r& e#rturi* #ace #a!& ur acestei %i#icult&!i i a%pt& un cmprtament
pe care %ri!i s&;l %ez$lta!i: este cmprtamentul sau starea %rit&. 0 izualiza!i scena +n care
apare acest cmprtament nesatis#&c&tr: lcul* persanele prezente* mmentul. 0e%e!i cum
persana m%el $ine i $& ia lcul i reac!ineaz& pziti$ la tt ceea ce apare* prnin% %e la
+nceputul scenei pentru a a<un1e la epil1ul reuit %in plin. Aceast& persan& resurs& se +ntarce
c&tre %umnea$astr&* $& sur,%e i $& in$it& s&;l lua!i lcul.
". "iscierea: $& $e%e!i %in a#ar& Acum* $& $e%e!i %in a#ar& cum lua!i lcul acestui
m%el. 0& $e%e!i cum a%pta!i exact cmprtamentul lui %e la +nceput p,n& la s#,rit. A$e!i tt
timpul* $&zut %in a#ar&.
E. Ascierea: a #i +n prpriul crp +n etapa urm&tare* ima1ina!i;$& c& $& aprpia!i %e
%umnea$astr&* %in ce +n ce mai aprape. "intr; %at&* intra!i +n pielea %umnea$astr& i* +n lc
s& $& $e%e!i %in a#ar&* sunte!i +n prpriul crp* $& $e%e!i m,inile +n #a!& i piciarele %e%esu-t.
Sunte!i .asciat/* inte1rat +n prpriul crp. Relua!i;$& acum cmprtamentul %rit* %ar +n maniera
prprie* pentru a se ptri$i mai -ine 1esturilr %$s.* pentru a #i mai .ecl1ic/. 9ai%e!i* %e la
+nceput. la mi<lc. i la s#,rit.
La s#,rit +l $e%e!i pe suprterul %umnea$astr& cum pleac& i $& spune la re$e%ere.
c. Ieirea %in trans& A ici i acum* pute!i s& auzi!i $cea mea mai puternic& i z1mtele
%e aici i %e a#ar&* sim!i!i prpriul crp la cntactul cu #tliul i cu slul* cntientiza!i
temperatura acestui lc i %esc)i%e!i c)ii asupra acestui punct neutru api +n tat& camera*
prezent %eplin* aici i acum.
E. Intriec!ie* scenariu %e $ia!& i m%elizare.
Analiza tranzac!inal& %escrie %i#erit intriec!iile. C,n% un cpil primete mesa<e
cnstr,n1&tare 3in<nc!iuni4 precum .nu ai $ie s&./* s#,rete prin a accepta 3%ecizia Cpilului4
c& este a%e$&rat. Acestea %e$in un scenariu %e $ia!&: .nu am $ie s&/. (esa<ul este intriectat.
.In<nc!iunea/ e .%ecizia/ Cpilului %e$in un .scenariu %e $ia!&/.
"ac& aceast& in<nc!iune este intens& sau $ilent&* ea pate #i unic& pentru a ac!ina.
Cpilul* %e #ric&* $a +nre1istra. Ea pate #i uar& i %istilat& pu!in c,te pu!in i $a a$ea
in#luen!& cu at,t mai mare cu c,t p&rintele este amenin!&tr* sau iu-it* sau perceput ca imprtant.
El pate inte1ra mesa<ul pentru a #ace precum cei mari* sau pentru a p&stra iu-irea p&rin!ilr.
(ulte %in +n$&!&rile nastre se #ac printr;un #el %e intriectare: i%enti#icare i imitare. Jn
etape %i#erite ale $ie!ii mele* am a%mirat i imitat c,te pu!in pe e#ul trupei mele* pe pr#esrul %e
latin&* pe Iisus* pe un pr#esr %e psi)iatrie* mai mul!i animatri %e 1rup* Bu%%)a etc. "e #iecare
%at&* am .crescut/ inte1r,n% c,te pu!in %in persnalitatea lr. "up& c,!i$a ani* #iecare i;a pier%ut
%in imprtan!&. Inte1rasem ceea ce m& interesase i respinsesem ceea ce mi se p&ruse inutil. Ji
.m%elizasem/.
Acest prces spntan a #st %ez$ltat ma1istral %e c&tre PNL 3Pr1ramarea neur;
lin1$istic&4. Este c)iar una %intre -aze. 6n%atrii acestei met%e au #ilmat i -ser$at cu aten!ie
mari .cmunicatri/* recunscu!i ca atare: (iltn EricCsn 3)ipnza ericCsnian&4* Perls
3#n%atrul 'estalt;ului4 i 0ir1inia Satir 3terapie #amilial&4 %ar i pr#esri* ca%re* $,nz&tri*
ameni %e tiin!&. Jntr;un m% #arte pra1matic* ei au %ec%at urm&tarele sec$en!e %e
cmprtament: -ser$are* pri$ire* ascultare* atitu%ini crprale etc. Jn$&!area acestei met%e
cnsist& +n a .m%eliza/ sec$en!e ale acestr atitu%ini i cmprtamente* pentru a -!ine rezultate
anala1e.
(%elizarea este $&zut& aici su- un1)iul cmprtamentelr pziti$e.
E$i%ent* ni .m%eliz&m/ %e asemenea i cmprtamente ne1ati$e* %e$iante sau
%istru1&tare.
Tt%at&* este e$i%ent c& ni intriect&m i cmprtamente pziti$e* %ei termenul %e
intriec!ie se aplic& mai ales cmprtamentelr ne1ati$e* pr$enite %e la p&rin!i.
Ast#el* scenariile %e $ia!& sunt %escrise prnin% %e la in<nc!iuni ne1ati$e. "ar ni tr&im
spntan %up& scenarii pziti$e: .ai 1ri<& %e tine/* .$ia!a este #rumas&/* .ai +ncre%ere/* .eti
+n%rept&!it s&./ etc.
Intriec!iuni* cre%in!e i m%eliz&ri* scenariile %e $ia!& pt #i la #el %e -ine pziti$e i
ne1ati$e. Prcesul care se %es#&ar& este acelai.
6. Intriec!ie i +n$&!are.
Bernar% a #st $ictima unui #urt +ntr; zi %e <i ?> au1ust. Cine$a a intrat pe parta %in
spate* care nu #usese +nc)is& cu c)eia pe timpul np!ii i a #urat -anii %e pe masa %in su#ra1erie.
"e atunci* el insist& ca uile s& #ie +nc)ise cu c)eia pe timpul np!ii. Miua* uile r&m,n %esc)ise.
Este asta intriec!ie8 Jntr;un anumit #el* el a aruncat +n interir 3a intriectat4 experien!a
unui #urt care +l #ace s& +ncuie uile +n #iecare napte i nu %ar s,m-&t& seara sau +n zilele %e ?>
au1ust. Ne+ncre%erea sa este %estul %e a%aptat& la realitate. Naptea se pate #ura.
"enis a #st #urat %e %u& ri* +n plin& zi* +n timp ce lucra la eta< iar ua era +ncuiat&. 9!ii
au intrat la parter i au luat tele$izrul* cm-ina 9 i;6 i* calculatare* aparate scumpe. El
lcuiete +n ra. A instalat a %ua +ncuietare* ceea ce se pare c& a %at ra%e. Jntr; zi* un
an1a<at %e la electricitate $ine s& citeasc& cntrul. El +l a-r%eaz& %esc)is* ar&t,n%u;l un articl
%e ziar care men!ina cum #ali a1en!i %e pli!ie* #alse asistente sciale* #ali an1a<a!i la 1az sau la
electricitate se prezentau #&r& s& anun!e* intrau +n case i pr#itau %e sl&-iciunile prprietarului
pentru a %e$aliza c,te trei sau patru. S#,rete prin a nu;l l&sa s& intre %ar +l $e%e* pe stra%&* cum
se urc& +n maina care a$ea +nsemnele cmpaniei %e electricitate. Jn a#ar& %e asta* men!inez c& el
urmeaz& psi)analiza clasic& i nu are +ncre%ere +n nile terapii.
Jn$&!are* intriec!ie sau 1eneralizare8 Jn$&!are: unii an1a<a!i sunt +n realitate )!i.
'eneralizare: ar #i +n$&!are a%ec$at& %ac& 1eneralizarea ar lua +n %iscu!ie #aptul c& rice
$izitatr pate #i un )! %e1)izat. Jn acest caz* ne+ncre%erea pate s& in%uc& un cmprtament
ptri$it precum $eri#icarea respectuas& i %esc)is&* #&r& $re acuzare preala-il&.
Intriec!ie: c,!i$a #ali an1a<a!i au %at spar1ere* %eci t!i an1a<a!ii sunt nite )!i: este
ne+ncre%erea sistematic& a lui "enis.
Isa-elle lcuiete +ntr;un luxs cartier rezi%en!ial* la !ar&. Casa ei este %esc)is& tuturr. Ea
urmeaz& practic& spiritual& i crpral& riental&* are mare .+ncre%ere/ +n nile spiritualit&!i.
Are +ncre%ere +n ea* +n cel&lalt. Practic& un #el %e przelitism %e -un& #actur&. Cn$ins& %e
e#icacitatea 1,n%irii pziti$e* ea nu +ncuie uile %e la cas& %ei are aparate %estul %e s#isticateP
c&ci* %ac& este si1ur& pe +ncre%erea ei* nu $a #i #urat&. Ii %e #apt* %e ani -uni* nu i s;a #urat nimic.
6unc!ineaz&* +n acest timp* $ecinii se -arica%eaz& +n .#rt&re!ele electrnice/.
Jn$&!are sau intriec!ie8 Ea a +n$&!at 3a luat cuntin!&4 c& se #ur& +n cartierul respecti$. A
+n$&!at c&* +n %meniile pe care le;a experimentat* +ncre%erea #unc!ina. Intriec!ia cnsist& +n a
1eneraliza la )!ii necunscu!i ceea ce a +n$&!at +n alt& parte: s& ai-& +ncre%ere +ntt%eauna.
A nu a$ea +ncre%ere nici%at& sau +ntt%eauna sunt %u& intriec!ii.
7. Intriec!ie i cn%i!inare.
C,inele lui Pa$l$ .+n$a!&/ prin repeti!ie c& un anumit stimul snr este +ntt%eauna
urmat %e )ran& i %eci sali$eaz&. Este +n$&!are cn%i!inat&. "ac& un sunet %i#erit* care +l #ace
s& sali$eze la +nceput* nu este urmat %e )ran&* el nu mai pr$ac& reac!ie. Animalul tie c&
sunetul este %i#erit. Nu exist& intriec!ie i nici priec!ie a unui m%el +n situa!ii %i#erite. ?.
.(icul Al-ert/ al lui :atsn este #amiliarizat cu un -lan al-. I se asciaz& un z1mt intens
3sin1urul stimul care* pe l,n1& c&%ere* pr$ac& #rica #&r& nici +n$&!are4 care +i %eclaneaz&
teama %e -lani i %e tt ce seam&n& cu ei 3-lana al-&4. Cpilul .$e%e/ -lan& al-&* .+i
ima1ineaz&/ c& $a urma un z1mt puternic 3priec!ie4 i i se #ace #ric& %e -lan 3trans#erul
unui sentiment +n$&!at asupra unei situa!ii ni4. N. "e cele mai multe ri* +ntr; #-ie %e ascensr*
%e exemplu* persana nu;i a%uce aniinte %e nici +n$&!are. Exist& cnexiune puternic& +ntre
ima1ine sau c)iar amintire i em!ie. C&utarea #ricii ini!iale este a%esea iluzrie. Simpla
cntientizare a sursei nu are un e#ect terapeutic ntriu. Jn aceste cazuri %i#erite* %ei prcesul %e
+n$&!are este acelai* mi se pare mai cn$ena-il s& $r-im %e intriec!ie atunci c,n% +n$&!area
respecti$& pr$ac& reac!ie neptri$it& cu realitatea prezent& i %e cn%i!inare* atunci c,n%
aceasta a%uce +n$&!are #lsitare +n situa!ia prezent&.
Nu exist& pacien!i rezisten!i* exist& %ar terapeu!i in#lexi-ili.
CAPITOLUL 5I.
Priec!ie: +mi ima1inez c& tu.
Jn cele ce prece% i cele ce urmeaz&* presupunem c& putem recunate intriec!ia*
priec!ia i trans#erul la client i c& i el le pate cntientiza. "esi1ur c& lucrurile sunt %eparte %e
a #i at,t %e simple. Cu tate acestea* exist& in%ici care ne permit s& %$e%im existen!a unei
priec!ii. Aa se +nt,mpl& %ac& el priecteaz& asupra nastr& pinie care ne este str&in&* %ac&
pate recunate ca #iin% a sa i mai ales %ac& pate s& i; re+nsueasc& cntientiz,n% %in care
mment al trecutului s&u $ine.
Terapeutului care nu;l r&spun%e* Pierre +i spune: .Sunte!i sup&rat pe mine8/ Ceea ce
+nseamn&: .+mi ima1inez c& sunte!i sup&rat pe mine./ Sau: .Sunt sup&rat pe %umnea$astr&/*
necunscut i priectat: .Sunte!i sup&rat pe mine./
Terapeutul pate r&spun%e: .Este a%e$&rat./ Clientul a apreciat crect. Este intui!ie.
.Este #als./ Clientul s;a +nelat. A priectat +n prezent +n$&!are $enit& %in alt& parte i %e
alt&%at& %ar a aplicat; neptri$it. .Nu pt s& r&spun% la asta/ %ac&* %e exemplu* este in%iscret.
Sc)ema Cap. 5IB. Priec!ie.
E$enimentul traumatizant.
0&%.
Priec!ia lui Pierre +n cele %u& cazuri* terapeutul +l pate +ntre-a ce a $&zut %e l;a
%eterminat s&;i ima1ineze tate astea. .A!i %at %in cap precum tat&l meu* c,n% era sup&rat e
mine./ +n primul caz* intui!ia era crect&. Clientul +n$&!ase ce$a alt&%at& i a aplicat aici.
Aplecarea capului este suprtul intui!iei sale. Jn al %ilea caz* +n$&!area se realizase crect
alt&%at&* %ar aplicarea ei aici a #st neptri$it&: este intriec!ie %e alt&%at& priectat& %in
1reeal& asupra terapeutului. 6ie terapeutul nu %& aceeai semni#ica!ie 1estului* #ie clientul nu a
remarcat %i#eren!& +n micarea capului sau +n mimic&. (ul!umit& r&spunsului terapeutului* el
pate s& realizeze nu& +n$&!are i s&;i re%uc& ast#el priec!iile +n #a$area unei mai -une
aprecieri a realit&!ii. Jn primul caz* terapeutul pate s& precizeze c& +nclinarea capului +nsemna
mai %e1ra-& mirare: +n$&!are suplimentar& psi-il& care $ine s& re%uc& priec!ia. Clientul $e%e
ast#el interesul %e a;i $eri#ica priec!iile* ceea ce %e$ine ur cu un terapeut care este %e -icei
transparent. Tate astea presupun e$i%ent ca terapeutul s& #ie luci% i cntient %e prpriul
cntratrans#er.
Terapeutul pate s& nu r&spun%& nimic. Aceasta se +nt,mpl& %e cele mai multe ri atunci
c,n% $rea s& r&m,n& neutru* ca +n psi)analiz&. Jn acest caz clientul nu tie %ac& are %reptate sau
1reete. Nu +n$a!& nimic. (ai mult* risc& s& perse$ereze +n 1reeal& %ac& cre%e c& are %reptate.
Aceast& atitu%ine creeaz& cn#uzie.
Neutralitatea terapeutic& a %e$enit un m%el intriectat pe care practicianul +l aplic& +n
m% autmat i ina%ec$at. C,n% persana +l +ntrea-& ce$a* el cre%e* +i ima1ineaz&* priecteaz& c&
nu tre-uie s& r&spun%& nimic.
"e#ini!ii ale priec!iei a. +n 1emetrie: "esenul unui cu- este priec!ia unui $lum pe
supra#a!& plan&.
B. Jn neurl1ie: "urerea la c&lc,i este priec!ia unei leziuni a ner$ului sciatic la ni$elul
celei %e;a cincea $erte-re lm-are.
C. Jn psi)l1ie: .Su-iectul percepe me%iul am-iant i r&spun%e +n #unc!ie %e prpriile
interese* aptitu%ini* -iceiuri* st&ri a#ecti$e. atept&ri* %rin!e. Ex. A $e%ea $ia!a +n rz./
3Laplanc)e4 .Su-iectul asimileaz& persan& alteia. priecteaz& ima1inea tat&lui asupra
patrnului. ac!iune %escris& +n psi)analiz& su- numele %e trans#er./ 3Laplanc)e4 .Su-iectul +i
atri-uie altuia ten%in!e* %rin!e* etc. pe care nu i le cunate 3priec!ia +n sens psi)analitic4./
3Laplanc)e4 %. +n psi)analiz&: Priec!ia este pera!ia prin care su-iectul %& a#ar& %in sine i
lcalizeaz& +n cel&lalt 3persan& sau lucru4* calit&!i* sentimente* %rin!e pe care nu i le cunate
sau i le re#uz&* 3$ezi Laplanc)e4
6reu% $e%e +n priec!ie . ap&rare primar&* care cnsist& +n a c&uta +n exterir ri1inea
unei nepl&ceri./ Laplanc)e.
El $e%e cum* .+n 1elzia priecti$&* su-iectul se ap&r& %e prpriile %rin!e %e in#i%elitate*
imput,n% in#i%elitatea s!ului./ I%.
.Su-iectul +i atri-uie analistului 1,n%uri sau cu$inte care sunt %e #apt ale sale. +i atri-uie
celuilalt calit&!i* sentimente* %rin!e pe care i le re#uz& sau pe care nu i le cunate./ I%.
.Priec!ia este %e#rmarea unui prces nrmal care ne #ace s& c&ut&m +n lumea exteriar&
cauza a#ectelr nastre. UII ur&scV se trans#rm& +n Uel m& ur&teV* #apt care +mi $a %a %reptul s&
+l ur&sc./ I%.
.Rezum,n%* ceea ce este speci#ic psi)analizei este #aptul %e a respin1e +n a#ar& ceea ce
re#uz&m s& recunatem +n ni. Aceast& semni#ica!ie a respin1erii nu era pre$alent& +n uza<ul
lin1$istic +naintea lui 6reu%./ I%.
Jn sens strict psi)analitic: priec!ia se %es#&ar& +ntre %u& persane: su-iectul* persana
3sau sentimentul4 intriectat i cel&lalt* prezent* asupra c&ruia el trans#er& persana intriectat&
3patrnul perceput ca autritar* la #el ca tat&l meu4.
Jn priec!ie* atri-ui un .m-il/* .inten!ie/ cui$a %ar nu atept nimic %e la acest lucru.
Nu am +ncre%ere +n el: e sup&rat pe mine* este periculs* %eci pt s& m& ap&r* nu +mi mai e #ric&.
Jn trans#er* atri-ui ce$a cui$a i +l -li1 s& ac!ineze +ntr; anumit& %irec!ie: a;l #ace pe
cpil %epen%ent pentru ca el s& ac!ineze ca un p&rinte sal$atr. Pe c,n% priec!ia se realizeaz& %e
la +nceput* trans#erul pate a$ea mai multe cntacte i nu pereaz& %ec,t atunci c,n% se %ez$lt&
anumit& intimitate.
E. Jn 'estalt: .Exist& priec!ie atunci c,n% in%i$i%ul nu pate s& accepte sentimentele i
actele %espre care a +n$&!at c& Unu tre-uieV s& le simt& sau s& le #ac& i le atri-uie antura<ului.
UNu tre-uieV cnstituie intriec!ia #un%amental&. Persana care priecteaz& prezint& sciziune
clasic& +ntre aceast& caracteristic& real& i ceea ce cunate %espre ea. Cel care intriecteaz& +i
a-an%neaz& prpria i%entitate. Cel care priecteaz& %istri-uie celrlal!i./ Plster E. i (.
Acest sens al priec!iei* care implic& %u& persane cncrete +n %e#ini!iile psi)analizei i
ale 'estaltului* +mi sc&pase la prima re%actare a acestei c&r!i. Aprape +ntre1ul capitl %espre
priec!ie implic& trei persane: eu* persana intriectat& 3tat&l meu4 priectat& asupra patrnului.
Asta crespun%e la una %intre %e#ini!iile psi)l1iei %inainte %e 6reu%* %escrise mai sus. "ac& ne
uit&m mai %e aprape* m& +ntre- %ac& %e#ini!ia #reu%ian& i cea %in 'estalt nu implic& +n aceeai
m&sur& i a treia persan& intriectat&.
S& lu&m un exemplu: .(& simt incapa-il/* cn#uz i incntient. Pt s& priectez +n %u&
#eluri: (& 1,n%esc c& patrnul meu 3sau ceilal!i4 cre% c& sunt incapa-il.
(& 1,n%esc c& patrnul meu este incapa-il. Jn cele %u& cazuri* +mi priectez prpriile
sentimente sau p&reri asupra altcui$a* +ntr;un anumit #el le respin1. "ar %ac& am aceast& p&rere
3acest sentiment %e in#eriritate pare mai #rec$ent la uni$ersitari4* ea tre-uie s& $in& %e la ce$a
sau %e la cine$a care m;a #&cut s& cre% c& sunt incapa-il. a treia persan&: tat&l meu care m&
critica sau mama mea care $ia s& #iu per#ect i m& #&cea s& m& simt $in$at c& nu sunt.
La #el* %ac& ur&sc 3incntient* #&r& mti$ exterir4 persana %in #a!a mea i arunc aceast&
ur& asupra ei* .El m& ur&te/* +nseamn& c& pr-a-il am +n$&!at s& ur&sc sau am a$ut mti$e
pentru acest lucru: #ratele meu era cel pre#erat %e c&tre p&rin!i sau m& ura. Bine e%ucat* pr-a-il
c& mi;am reprimat acest sentiment. iar +n prezent* +l priectez +n <urul meu asupra unr persane
care +mi amintesc %e #ratele sau %e p&rin!ii mei. Ii aici* a treia persan&.
O alt& iptez&: %ac& interlcutrul meu a uitat %in 1reeal& s& m& in$ite la reuniune +n
care estimam c& tre-uie s& #iu prezent* pt s& +l ur&sc incntient i s& presupun cntient c& m&
ur&te. Pr-a-il c& am +n$&!at cu cine$a 3 a treia persan&4 s& #iu suscepti-il i s& trans#rm
ast#el realitatea. celuilalt.
Jn m&sura +n care e$enimentul actual 3-4 .aici i acum/ e$c& sau ac!ineaz& +n reznan!&
cu un e$eniment traumatizant mai $ec)i 3-S4* +l relanseaz& ca un -alansar. Ac!iunea
traumatizant& a e$enimentului ri1inar 3rana primar&4 este %in nu accentuat& i pr$ac& aceeai
%urere ca alt&%at&.
Aceast& priec!ie este rezultatul cliziunii simultane a unui e$eniment actual 3-4 3aici i
acum4 i a unui e$eniment mai $ec)i* traumatizant 3-S4 3alt&%at& i +n alt& parte4 care +i seam&n&.
Primul* prin anumite anal1ii* +l re+n$ie pe al %ilea i +l cnsli%eaz& 3c;cS4; "ac& situa!ia
prezent& e$c& +n m% puternic 3pr$ac&4 trecutul* ea pate a%esea s& #ie su#icient& pentru a r&ni
%in nu prin caracterul ei pr$catr. Jn m% cntrar* un e$eniment actual aprape an%in 3care
are %ar tr&s&tur& asem&n&tare4 pate s& re+n$ie un e$eniment traumatizant %in trecut* #arte
puternic. Aceast& priec!ie 3%S4 este un #el %e interpretare 3clrat& %e c&tre trecut4 a unui
e$eniment actual e$catr. Interpretarea 3c)iar psi)analitic&4 este a%esea priec!ia unr p&reri i
sentimente ale terapeutului* clrate %e c&tre m%elul teretic al clii sale* psi)analitic&*
'estaltist&* sistemic& sau %e alt #el.
Priec!ia cnsist& ast#el +n .exteririzarea* %e rice #el* a ima1inilr care sunt +n ni i
care sunt prpria nastr& reprezentare: un pictr se priecteaz& +n peisa<ul* +n #i1urile pe care le
picteaz&. un scriitr* +n rmanele saleP ni ne priect&m +n 1esturile nastre* +n p&rerile %ar i* mai
su-til* +n ale1erile pe care le #acem* %e a ne 1,n%i la anume sau anume lucru. Priec!ia +ntr;
persan& este un caz particular* nu cu mult mai interesant %ec,t celelalte./ 3(. L-rt*
crespn%en!a pri$at&4
Prcesul prpriu;zis: priec!ia* cpilul intriec!iei i p&rintele trans#erului.
E$enimentul actual este perceput 3$&%.4 aici i acum. Cu c,t aceast& parte este mai
imprtant& i pn%erea trecutului este mai re%us&* cu at,t rela!ia este mai s&n&tas&.
Cu c,t e$enimentul traumatizant %e alt&%at& 3-S4 inter$ine mai mult* cu at,t el accentueaz&
aspectul ne$rtic 3sau psi)tic* )alucinatriu* %elirant4 al rela!iei actuale* mai ales %ac& experien!a
ast#el interpretat& este +ns!it& %e cn$in1ere %e nesc)im-at a persanei incapa-ile s& %ea
priritate percep!iei sale 3c4 a e$enimentului actual 3-4 +n prezent 3a4.
Rela!ie s&n&tas&:
0A" 3c4 c& tu m& pri$eti 3e$eniment actual4 cu spr,ncenele +ncruntate 2 J(I I(A'
INEM 3%4 c& te intereseaz& ceea ce spun 2 (K SI(T 3e4 $alrizat Aici* ansele %e a sta-ili
rela!ie pziti$& i creati$& sunt mari. Pr-a-il c& nu exist& priec!ie a unui material intriectat.
Rela!ie ne$rtic&:
0A" 3c4 c& tu m& pri$eti 3e$eniment actual4 cu spr,ncenele +ncruntate J(I I(A' INEM
3cT4 c& m& <u%eci cu se$eritate 3ca r&spuns la .$iziunea/ mea %espre pri$irea se$er& a tat&lui meu
2 (K SI(T 3eS4 <u%ecat i mi;e #ric& %e tine Rela!ia +ncepe prst* cu interpretare priecti$& a
pri$irii celuilalt. "ac& sunt capa-il s& cn#runt cu cel&lalt $iziunea mea 3% \] %S4 i s& accept
ceea ce +mi spune* pt s& sta-ilesc rela!ie -un&. "ac& nu* cn#lictele apar i se %ez$lt&.
Jn sc)em&* calea a \] - \] c \] % este s&n&tas& i cn#rta-il&. Tre-uie ntat c&
ima1inarul 3%4 cn#runtat i crespn%ent realit&!ii celuilalt este i el priec!ie* %ar una
s&n&tas& pentru c& $eri#ica-il&. "e exemplu* %ac& +mi ima1inez c& $&% interes +n pri$irea ta* asta
este priec!ie i este imprtant& pentru +nt,lnire. "ac& nu* nu pt s& +mprumut nimic celuilalt*
nici s&;l 1)icesc* nici s& creez cmplicitate sau empatie. La #el ca atunci c,n% priectez #rme
meneti +n nri sau +n petele %e cerneal& Rrsc)ac) %ei ele nu sunt %ec,t pete. Cei care nu
priecteaz& au anse s& #ie psi)tici. " +n cntr&* %ac& ceea ce priectez 3%S4 este mai mult sau
mai pu!in marcat %e intriec!ie* risc s& %ez$lt rela!ie cn#lictual& +n care cel&lalt nu se $a sim!i
recunscut* %e exemplu %ac& +i atri-ui inten!ia %e a m& reprima atunci c,n% el nu are. Jn s#,rit*
%ac& ceea ce priectez 3%S4 nu se spri<in& pe nici realitate $eri#ica-il& 3e$eniment actual -4* ci
$ine %ar %intr; intriec!ie masi$& 3cS4* ne$eri#ica-il& i necn#runta-il&* rela!ia nu se sta-ileteP
r&m,n rupt 3sc)iz4 %e realitatea real&. Cu c,t etapa a patra se %eplaseaz& mai sus* cu at,t rela!ia
are mai pu!ine anse s& se sta-ileasc&.
.Ce $a zice lumea/* um-ra lui .ce $i zice eu/
Patru -ariere ne pt +mpie%ica s& ac!in&m. S& lu&m exemplul cmplexului sau
sentimentului %e in#eriritate.
Sunt in#erir Cre% c& sunt in#erir Ceilal!i cre% c& sunt in#erir Cre% c& ceilal!i cre% c&
sunt in#erir.
6apt .-iecti$/. 3E4 .Ce $i zice eu/ 3?4 Priec!ia lui .Cre%./ 3N4 .Ce $a zice lumea/.
Priec!ia lui 3?4 3E4 Un cpil mn1l se simte rareri in#erir i su#er& pu!in %in cauza asta.
3?4 Este intriec!ie. Jn m% curis* se +nt,lnete mai %es la uni$ersitari.
3N4 Nu am mai cnstatat nici%at& asemenea unanimitate +ntr;un 1rup. .Ceilal!i/ sunt
tt%eauna minritate.
O persan& timi%& se 1,n%ete +ntt%eauna c& ceilal!i cre% %espre el ce$a ne1ati$.
Cele patru -ariere se pt trans#rma +n %u& tram-uline: Sunt #rmi%a-il.
Jmi ima1inez c& tu. Este a%e$&rat. Este #als.
Ceea ce crezi %espre mine. Este a%e$&rat. Este #als.
"emnstra!ie CI E ;] T ^; CI ? O -ser$atr 3<ucat %e c&tre #rmatr4
CI E spune ce +i ima1ineaz& 3%4 %espre T* %ac& se pate prnin% %e la ceea ce a .$&zut/
3c4 +nainte: .musta!a ta m& #ace s& +mi ima1inez c& eti autritar/. T pate r&spun%e: .este
a%e$&rat* este #als sau nu r&spun% la aceast& +ntre-are/ 3%ac& este prea intim&4. Api .+mi
ima1inez c& !ie +!i este %es #ric&/ 3c)ii lar1 %esc)ii4* .c& eti c&s&trit/ 3alian!&4. "eci CI E
spune N lucruri pe care i le ima1ineaz&.
CI ? #ace la #el. "ac& spune: .+mi ima1inez c& +!i place muzica clasic&/* el tre-uie s&
spun& ce anume* la T* l;a #&cut s& se 1,n%easc& la asta: %ac& exist& $reun in%ice crpral pentru
acest #el %e intui!ie* %e exemplu $cea lui mel%ias&. Api ? alte lucruri.
6rmatrul se asi1ur& c& clientul realizeaz& crect le1&tura +ntre .$&%/ i .+mi ima1inez/
i %eci c& ceea ce CI E +i ima1ineaz& este urmarea i este le1at %e ceea ce a $&zut. CI E spune
%eci ce $e%e la T i* prnin% %e la asta* ce +i ima1ineaz&: .0&% %e1etele tale lun1i i +mi
ima1inez c& +!i place muzica clasic&/. T r&spun%e: .Este a%e$&rat* este #als sau nu r&spun%/. "e
exemplu* %ac& muzica clasic& +i este str&in&* CI E spune ce l;a %eterminat s& +i ima1ineze asta la
T: .+mi place mult muzica clasic&* iar %e1etele tale mi;au amintit %e m&tua mea care c,nta la
pian./ CI ? #ace la #el.
Exerci!iu +n Q: +mi ima1inez c& tu. CI l;] T ^; CI ? O-ser$atrul* care crecteaz& ni$elul
%ac& nu este crect i -ser$&.
CI E spune trei lucruri pe care i le ima1ineaz& la T 3pe ce se -azeaz&84. I%em* pentru CI
?* trei lucruri. T spune: .este a%e$&rat* este #als sau nu r&spun%./
O-ser$a!ii +n Q O-ser$atrul +l a<ut& pe #iecare client s& clari#ice ceea ce este pentru el
.imprtant/ %e $&zut la T. Acesta spune %ac& pentru el este imprtant* %e ce i %ac& i se pare c&
este a%e$&rat +n cazul lui sau %ac& el nu se percepe +n acest #el. Jn acest caz* ceea ce i;a ima1inat
cel&lalt este pate priec!ia 3%>4 a ceea ce este +n el 3cS4: %e exemplu* ima1inea tat&lui autritar* pe
care i; ima1ineaz& %espre 3 priecteaz& asupra lui4 T* prnin% %e la c)elarii lui #umurii.
E$aluare +n 1rup l&r1it 6rmatrul $eri#ic& %ac& ni$elul este crect atins.
Cmentarii Jn psi)analiz&* clientul +i ima1ineaz& multe lucruri %espre terapeutul lui care*
r&m,n,n% neutru* nu +i %& cazia s&;i $eri#ice priec!ia. Analistul #ace la #el i interpreteaz& 3+i
ima1ineaz&4 ceea ce clientul exprim& sau nu exprim&. Interpretarea este un amestec %e e$alu&ri
crecte 3%ac& clientul cn#irm&4 i %e priec!ii $enin% %e la analist 3riscul terapiei centrate pe
terapeut4 sau +n le1&tur& cu ca%rul s&u teretic 3terapie centrat& pe met%&4.
Jn 'estalt i +n multe terapii umaniste* terapeutul prpune interpretare care* %ac& e
cn#irmat& %e client* %e$ine e$aluare pr-a-il crect& a realit&!ii.
Terapia urm&rete s& treac& %e la interpretare la e$aluare* %e la analiz& 3interpretat&4 la
+nt,lnire. La #el se +nt,mpl& +n rice rela!ie. Acest lucru se pate numi $eri#icarea priec!iei*
cn#runtarea cu realitatea celuilalt* clari#icarea rela!iei spre +n!ele1ere reciprc& i +nt,lnire
empatic&. "e un%e rezult& imprtan!a pentru terapeut %e a $eri#ica iptezele clientului s&u. O
parte a terapiei cnsist& +n a;l a<uta pe client s& treac& %e la linia %e sus 3-S cS %S4 la linia %e <s 3- c
%4* trec,n% mai ales %e la intriec!ie la percep!ia -iecti$& 3cS;] c4 i %e la priec!ie la e$aluarea
realit&!ii interiare a celuilalt 3%S;V %4.
.7cul %e;a analistul i +nt,lnirea/ pate #i realizat +ntre %u& persane care nu se cunsc.
Primul +i spune celuilalt +ntre EA i NA %e lucruri pe care i le ima1ineaz&. Cel&lalt le scrie: +mi
ima1inez c& eti puternic* +mi ima1inez c& ai @A %e ani* c& ai %i cpii* c& +!i place s& te plim-i* c&
eti -1at etc. Este .<cul %e;a analistul/. 6iecare interpreteaz& #&r& s& $eri#ice* #&r& s& cn#runte.
Api cel&lalt reia #iecare punct %e pe list& i spune: .este a%e$&rat* este #als sau nu r&spun%/ ceea
ce permite primului s& $eri#ice ce i;a ima1inat i s& perceap& mai -ine cum se $e%e cel&lalt. i s&
nu mai ia $isele sale 3ceea ce +i ima1ineaz&4 %rept realitatea pe care tat& lumea ar tre-ui s&
pat& cnstata +n m% -iecti$. Acesta este .<cul %e;a +nt,lnirea/.
C,n% a$e!i intui!ie 3%e #elul .+mi ima1inez/4* exist& 3aprape4 +ntt%eauna un suprt 3un
.$&%/4 pentru aceast& intui!ie. Se $r-ete +n acest caz 3+n m% a-uzi$4 %e intui!ie pur&. C&uta!i
-ine suprtul. El este a%esea #arte aprape. "ac& $e%e!i un autstpist pe stra%&* a$e!i intui!ie:
.+l iau/ sau .nu tre-uie s&;l iau/. Ea se -azeaz& pe: .are p&rul lun1/* .+mi ima1inez c& este un
)!/* cum cei %espre care se $r-ete +n ziare. "eci nu +l iau. Calculatrul nstru cere-ral este
superputernic i Rutrarapi%: +n cinci secun%e* el pate s& realizeze mii %e ast#el %e pera!ii
elementare* %e tipul .%a;nu/: mai multe miliane %e celule #tsensi-ile sunt %e<a m-ilizate
pentru a capta primele ima1ini i a le analiza* api pentru a c&uta pr1rame $ec)i* a le cnecta cu
situa!ia prezent& i a le %a un sens nu care $a tre-ui +ns!it %e em!ii i cmprtamente a%ec$ate.
0arianta: Ceea ce crezi %espre mine este c&. Aceeai %ispzi!ie. 6iecare CI spune lui T:
Ceea ce crezi %espre mine este c&. nu sunt prea inteli1ent* %e exemplu.
6raza mai explicit& ar #i: Ceea ce +mi ima1inez c& tu crezi %espre mine este c&.
Este $r-a %eci %espre a;mi ima1ina ce cre%e T %espre mine* 1en %e priec!ie pe care
#acem cnstant +n terapie* %ar pe care analistul re#uz&* %e -icei* s& clari#ice. Jn sc)im-*
terapeu!ii umaniti clari#ic& cu pl&cere. Jn acest <c* T r&spun%e %e #iecare %at&: este a%e$&rat
sau este #als sau este mai %e1ra-&.
6iecare CI spune ast#el c,te #raz&* clari#icat& ime%iat %e c&tre T. 6iecare pe r,n%* %e EA
?A %e ri. Ap i* sc)im- %e rluri.
E`Interpretare i priec!ie: +n cazul clientului.
Jn aceast& etap&* inter$en!ia terapeutic& cnsist& mai ales +n a;l a<uta pe client s&
%ese-easc& ceea ce +i ima1ineaz& %e ceea ce $e%e sau au%e +n realitate: autritatea i musta!a*
.pianistul/ i %e1etele #ine* #aptul c& cine$a se -ucur& %e $ia!& i statura crplent&*
ne+n%em,narea i m,inile care tremur&* tan%re!ea i p&rul ne1ru 3al mamei4.
Jn timpul #rma!iei mele am trecut prin %i#erite situa!ii.
Jn psi)analiza mea in%i$i%ual&* .$e%eam/ mult timp +n analistul meu ima1inea tat&lui meu
autritar. Acest .+mi ima1inez/ era +ntre!inut %e i%eea .ne$rzei trans#erului/: te)nica in%us&
pentru a trans#era asupra ana)stului sentimentele tr&ite alt&%at& al&turi %e tat&* pentru a a<un1e +n
s#,rit la rezl$are. Jn a-sen!a reac!iei .actuale/ a analistului* sim!eam c& +mi cn#irm aceast&
priec!ie.
(ai t,rziu* +ntr;un 1rup analitic* animatrul su-linia priec!iile mele asupra persna<elr
autritare %in 1rup: era ima1inea tat&lui meu care pre%mina asupra acelei persane %in #a!a mea.
Cntinuam .s& %elirez/* s& ies %in mar1inile realit&!ii.
Opt ani mai t,rziu* +ntr;un 1rup %e 'estalt* 7ean* un participant* %e care +mi era #ric& la #el
ca %e tat&l meu* m& ia %e m,ini i +mi spune* pri$in%u;m& +n c)i: .An%re* %ac& mai cntinui s&;l
U$eziV pe tat&l t&u atunci c,n% te ui!i la mine* asta +nseamn& c& nu m& pri$eti cu a%e$&rat* c&ci
eu nu sunt tat&l t&u/. Jn acea zi am +nceput s& m& eli-erez %e ne$rza trans#erului. 'rupul era at,t
%e matur +nc,t terapeutul nici nu a #st ne$it s& inter$in&. Cntientizare.
Am putut s&;mi %iminuez pu!in #rica %e 7ean. i %e tat&l meu. Psi)analiza m& #&cea s&
.$&%/ ceea ce +mi ima1inam 3pe tat&l meu4. 'estaltul m;a #&cut s& .$&%/ ceea ce .nu $e%eam/: pe
7ean.
Este $r-a +n acest caz %espre priec!ie i %espre un trans#er al unui participant asupra
altuia* %ar acelai #enmen se pate +nt,mpla i cu un terapeut. "ac& acesta r&m,ne neutru*
clientul nu +n$a!& nimic. Prin a-!inerea sa* el pate c)iar s& +nt&reasc& ten%in!a priecti$&. "ac&
cn#irm& sau in#irm&* terapeutul #a$rizeaz& +n$&!area +n %etrimentul priec!iei.
?` Interpretare i #rmare: +n cazul terapeutului.
Una %intre cele mai mari %i#icult&!i +n +n$&!area persnal& i pr#esinal& a terapeutului
este urm&tarea: cum s& $e%em* s& ascult&m i s& pri$im persana %in #a!& e$alu,n% +n m%
crect i accepta-il 3%e c&tre ea4 ceea ce se +nt,mpl& +n interir* #&r& interpret&rile i priec!iile
care pt %istrsina. Interpretarea pate #i un instrument i arm& re%uta-il&* %ar care tre-uie
m,nuit& cu mare pru%en!& i cu mult& precau!ie.
Ea este un instrument atunci c,n% clientul pate s& recunasc& i s& accepte pertinen!a
e$alu&rii %e c&tre terapeut. Jn principiu* 'estaltul nu #lsete interpretarea. "ar c,n% Perls
a#irm& c& #iecare element al $isului %ez$&luie un aspect al persnalit&!ii celui care $iseaz&* asta
este ttui interpretare. Cu tate acestea* m%ul lui %e a explra $isul sau cmprtamentul unei
persane +i respect& prcesul interir* %escperirea i creati$itatea. Jl a<ut& s& 1&seasc&
semni#ica!ia e$enimentului. "ei respin1 acest lucru* ma<ritatea 1estaltitilr #lsesc
interpretarea* pe care pt numi e$aluare a%ec$at& atunci c,n% ea +nt,lnete recunaterea i
acceptarea %in partea clientului.
Ea %e$ine arm& +n psi)analiz& atunci c,n% %ep&ete acest ni$el i intr%uce +n pacient
elemente $enite %in ca%rul %e re#erin!& al terapeutului. Cel al lui 6reu% era %estul %e ri1i% i
centrat pe sexualitate. C,n% persan& +i re#uza interpretarea* +nseamn& c& .rezista/. El +i
<usti#ica punctul %e $e%ere #&c,n% apel la incntientul acestei persane 3%e care el era
+ntt%eauna cntient4. "e alt#el* el #lsea un ar1ument %e acelai #el c,n% cle1ii nu erau %e
acr% cu el. .Incntientul #reu%ian. este un -iect cnstruit. Re#uz,n% ast#el inten!iile nastre
cntiente* 6reu% nea1& rice $alare experien!ei nastre psi)l1ice care este ttui sin1ura
nastr& surs& %e cunatere a st&rilr nastre interiare* su-stituin%u;l ima1ine a cntiin!ei care
nu crespun%e nici unei percep!ii %irecte* nici unui cntact cu ni +nine./ 3(i%iei L-rt: Anti;
6reu%* PU6* EFFH4
R1ers a #st printre primii care au respins $alarea terapeutic& a interpret&rii* care !inea
mai mult %e ca%rul %e re#erin!& al terapeutului i ieea %in cel al clientului. Exerci!iul %escris mai
sus +ncearc& s& se aprpie pentru a men!ine un cntact c,t se pate %e aprpiat i %e cnstant cu
experien!a su-iecti$& a celuilalt* #&r& ttui a se i%enti#ica cu ea: este rela!ia care +l #ace mai
%e1ra-& s& se %escpere %ec,t s& #ie %escperit 1reit.
Priec!iile em!inale pe care le #ace!i sunt relati$ incntiente i mult mai 1reu %e retras
sau %e re%us* c)iar i atunci c,n% sunte!i a<utat s& le cntientiza!i. Cine$a care $e%e %mina!ie
peste tt acl un%e ceilal!i $&% putere s&n&tas& $a spune c& sunte!i r-. Ii +ntr;a%e$&r* nu
pute!i $e%ea aceleai culri ca el* care pri$ete prin nite c)elari rii. Jn acelai #el* +n %ra1ste*
cel care +i asum& cu 1reu respnsa-ilitatea prpriilr sentimente* +l $a acuza a%esea pe cel&lalt c&
el este cauza 3%in cauza ta sunt trist4. Jn cuplurile +n care cn#lictele nu se termin& nici%at&* cei
%i* la #el %e r-i* sunt a%esea %e acr% asupra unui lucru: %in cauza celuilalt lucrurile nu mer1
-ine.
6. Re+nsuirea priec!iei.
Priec!ia este #unc!ie natural&* in%ispensa-il& pentru +nt,lnirea cu cel&lalt. Prnin% %e la
ceea ce 1,n%im sau sim!im putem extrapla i ima1ina ce 1,n%esc sau simt ceilal!i. Terapeutul
a#lat +n cntact cu clientul s&u -ser$&* +i ima1ineaz& i priecteaz& p&rerile i sentimentele
asupra lui* pentru a +ncerca s& le +n!elea1&. Pe c,t psi-il* practicianul +ncearc& s& i%enti#ice i s&;
i re+nsueasc& partea care $ine %e la el +n aceast& +nt,lnire.
A<utarea persanei s&;i re+nsueasc& priec!iile se a#l& +n centrul ric&rei acti$it&!i
terapeutice. Se tie c& reac!in&m mai mult la ceea ce cre%em %espre realitate %ec,t la realitatea +n
sine. In$ent&m +n -un& m&sur& ceea ce cre%em c& $e%em. In$ent&m a%esea ceea ce %rim sau
ceea ce ne pr$ac& teama. Relu,n% prprietatea i respnsa-ilitatea asupra a ceea ce le
+mprumut&m celrlal!i* crea!iile nastre* ne sc)im-&m lumea +ntr; %irec!ie mai real&.
Prcesul %e re+nsuire al priec!iei este urm&trul: 0a%. +mi ima1inez c& tu. Cel&lalt
r&spun%e: este a%e$&rat* este #als sau este mai %e1ra-&.
Asta e$c& pentru mine. cutare lucru sau cutare amintire 3intriectate4.
Simt. Prcesul* exerci!iile i terapiile %e re+nsuire a priec!iei i a trans#erului $r #i
a-r%ate +n cap. 5III.
'. Timi%itatea: priec!ie8 La #el i tracul8
Ca exemplu* s& $e%em ce se +nt,mpl& +n cazul timi%it&!ii. Este un sentiment pe care nu +l
a$em c,n% suntem sin1uri ci %ar +n prezen!a cui$a sau +nainte %e a ne +nt,lni cu cine$a. Ttui*
prcesul exist& +n interirul persanei timi%e c)iar i atunci c,n% este sin1ur&.
Timi%ul +i atri-uie celuilalt p&rere %espre el care este a%esea ne1ati$&. Cel&lalt cre%e
%espre mine c& sunt incapa-il* ur,t* neinteresant. Este priec!ie. Este %e alt#el curis %e
cnstatat c& ma<ritatea amenilr priecteaz& mai %e1ra-& p&reri ne1ati$e %ec,t pziti$e ca i
cum* +n e%uca!ia nastr&* am #i #st mai %es critica!i %ec,t l&u%a!i.
Aceast& priec!ie asupra celuilalt $ine %intr; intriec!ie: .Cre% c& sunt incapa-il*
in#erir./ Intriec!ia $ine %intr; in<nc!iune %in partea p&rin!ilr .eti incapa-il* in#erir/ i este
acceptat& ca a%e$&rat& atunci c,n% eram cpil* c,n% .tu/ a %e$enit .el/. S& nt&m c& aceast&
priec!ie este %escris& %e<a ca un trans#er +n psi)analiz& acl un%e priec!ia ar #i mai %e1ra-&:
cre% c& cel&lalt este in#erir* incapa-il. Jn acel caz* atri-uim altcui$a* arunc&m asupra lui ceea ce
nu putem recunate +n sine.
"ar +n cazul timi%it&!ii mai e ce$a. "ac& m& 1,n%esc c& cel&lalt m& cre%e incapa-il* $i #i
in)i-at i m& $i cmprta ca i cum a #i incapa-il. Cel %in #a!a mea m& $a percepe %in ce +n ce
mai incapa-il i +mi $a critica incapacitatea. Aceasta $a +nt&ri p&rerea mea c& sunt incapa-il.
Cel&lalt $a !ine cnt %e asta* se $a cmprta ca i cum a #i incapa-il i m& $a respin1e* mi; $a
lua +nainte +n %ra1ste i la ser$iciu. "e un%e +nt&rirea intriec!iei 3ceilal!i m& cre% incapa-il4* a
trans#erului 3+mi e #ric& %e ceilal!i i nu am +ncre%ere +n ei4 i a ac!iunii trans#eren!iale care
urmeaz& 3eecul %in ce +n ce mai %es4. Tracul !ine %e acelai lucru: c,nt&re!ul #luierat c,nt& %in ce
+n ce mai prst. C,nt&re!ul care este aplau%at c,nt& minunat.
CAPITOLUL 5II.
Trans#er 3e$entual4: Simt c& eu. sau m& simt.
A. Exemplu simplu L a Cn1resul %e smatterapie %e la San 6rancisc 3EFF@4*
animatrii tre-uiau s& prezinte* +n #a!a asisten!ei 1enerale* atelierul lr %e a %ua zi. Pri$in% +n
<um&tatea %reapt& a s&lii* spun: .0&% c)i care m& pri$esc* +mi ima1inez c& urmeaz& s& m&
<u%eca!i* simt c& mi;e #ric& i $reau s& #u1/. Jntrc,n%u;m& spre <um&tatea st,n1&* spun: .0&%
c)i care m& pri$esc* +mi ima1inez c& sunte!i curii cu pri$ire la ce $i spune i simt c& m&
-ucur sa $& in$it s& participa!i la atelierul meu* m,ine la ra F. 0& 1arantez c& $e!i tr&i em!ii +nc&
%in primul minut i c& $e!i sim!i pe pielea $astr& ce sunt intriec!ia* priec!ia i trans#erul. Ceea
ce $&% este -iecti$* ceea ce +mi ima1inez este priec!ie* ceea ce simt este un trans#er./ Am #st
aplau%at.
A %ua zi* am pus $aluri in%iene %e %i#erite culri pe mc)et& i* +m-r&cat +n al- cmplet
i cu un camir ne1ru* m;am aezat pe <s. 6iecare participant intra pe r,n%* +l in$itam s& se aeze
i api +i spuneam: .Gu are Belcme/ 3Bine a!i $enit4. Jn acel mment tat& lumea +l aplau%a pe
nul $enit. "up& ce au $enit t!i* i;am +ntre-at: .Ce a!i $&zut8/ +ncercam s& %escp&r ceea ce era
-iecti$: camer& +ntunecat&* un m +n al-* treizeci %e persane care m& pri$esc* aplauze* $aluri
clrate. 6iecare a .ales/ s& $a%& lucruri %i#erite. O-iecti$e sunt %ar cele pe care tat& lumea le
pate $e%ea i auzi +n acelai #el.
.Ce $;a!i ima1inat8/: un ritual reli1is* un D1)in* c& +nt,rziasem etc. N ici un r&spuns nu
sem&na cu cel&lalt.
.Ce a!i sim!it8/: impresie ciu%at&* $in$&!ia %e a #i +nt,rziat* cal* surpriz&* -ucuria %e a
$e%ea #antezie +ntr;un cn1res* iritare* neserizitate etc.
"ei situa!ia a #st +n m% -iecti$ aceeai pentru t!i* #iecare a $&zut %etalii %i#erite.
Ima1inarul* <u%ec&!ile i priec!iile erau %i#erite %ar i mai %i#erite erau trans#erurile* +mi era ur
s& ar&t c& pentru #iecare ele $eneau %e altun%e$a i %e alt& %at&.
B. Prces Sc)ema Cap. 5II B. Trans#er.
E$enimentul traumatizant.
"e#ini!ii ale trans#erului.
Este* %up& mine* %escperirea cea mai imprtant& a lui 6reu%.
Jn psi)l1ie* trans#erul unei +n$&!&ri anteriare asupra unei ni situa!ii* +n psi)analiz&:
S&;l relu&m pe Laplanc)e i Pntalis 3pp. QF? 2 QFF4 Trans#erul este .prcesul prin care %rin!ele
incntiente se actualizeaz&. +n rela!ia analitic&/.
.6reu% a su-liniat +ntt%eauna i alte situa!ii +n care el <ac& un rl imprtant 3me%ic
pacient* %ar i pr#esr ele$* pret enria etc4. Trans#erurile nu sunt %i#erite %ac& se a%reseaz&
analistului sau unei alte persane/.
.Pentru 6erenczi* pacientul +i atri-uie incntient me%icului rlul unui p&rinte pe care +l
iu-ete sau %e care +i e #ric&/.
.Pentru 6reu%* trans#erul apare ca #rm& %e rezisten!&. Ceea ce este trans#erat este
realitatea psi)ic& a%ic&* +n pr#unzime* %rin!a incntient& i #antasmele le1ate %e ea./ +n aceast&
lucrare* eu l&r1esc cnceptul %e trans#er.
La ri1ine: el pate #i imprimat 2 sin1ur& %at& 3imprintin1: experien!& unic& marcant&4
sau prin repetarea aceleiai situa!ii em!inale.
Prnin% %e la p&rin!i sau %e la rice alt& persan& imprtant& %intr;un trecut mai $ec)i
3e%ucatri4 sau recent 3s!* patrn* cle1i.4. "eci* ri1ine mai lar1& %ec,t +n psi)analiz&.
El se pate mani#esta asupra persanei terapeutului sau asupra unei alte persane* %up&
cum su-liniaz& 6reu%: me%ic* pr#esr %ar i s!* cpii* cle1i* prieteni etc. Jn a#ar& %e asta* +n
trans#er atri-ui calitate sau un %e#ect cui$a i a%esea* +l -li1 s& ac!ineze +ntr; anumit&
%irec!ie* %e exemplu #ac pe cpilul pentru a;l #ace s& se cmprte ca un p&rinte prtectr sau +l
se%uc pentru a;l #ace s& ac!ineze +n lcul meu. Acest prces se %ez$lt& %ac& +nt,lnirile sunt
repetate i apare anumit& intimitate care permite a%ptarea unr anumite atitu%ini re1ersi$e.
Trans#erul este %eci un #enmen acti$ interac!inal. Jn #ine* %i#eren!a #arte imprtant&* 'estalt;
terapia i* mai 1eneral* nile terapii re%uc interpretarea* instrument central al psi)analizei* +n
#a$area aprecierii su-iecti$e e care pate #ace clientul. 6reu% a<un1e s& ne1e rice $alare
experien!ei nastre psi)l1ice care este ttui sin1ura nastr& surs& %e cunatere a st&rilr
interiare* pentru a;l su-stitui ima1ine a cntiin!ei care nu crespun%e nici unei percep!ii
%irecte* nici unui cntact cu ni +nine. 3(ic)el L-rt* Anti;6reu%4
Prcesul urmat.
Trans#erul este un r&spuns i +i urmeaz& priec!iei. El pare c& se i$ete a%esea +naintea
priec!iei %earece este mai resim!it* mai crpral 3em!ie* #ric&* m,nie* %ra1ste4* mai aprape
%e cntient. Priec!ia este +ns& anteriar&* trece cel mai a%esea ne-ser$at& i este %e multe ri
incntient&. "ac& +nt,lnesc la plim-are un c,ine a1resi$* mai +nt,i +mi e #ric&* api m& ap&r. "ar
%e #apt experien!a anteriar& a c,inilr a1resi$i este aceea care +mi pr$ac& teama.
Amintirea nu reapare +n m% cntient* ci a #st +nre1istrat& i trans#rmat& +n principiu:
.t!i c,inii sunt r&i/ 3intriec!ie4. Ea a creat c)iar un circuit autmat cn%i!inat:
C,inele %in trecut 3I04 intriectat 3cS4 priectat 3%S4 #rica 3trans#er eS4 ap&rare
3cmprtament %e #u1& #4
S& #acem cmpara!ie. Pe calculatrul meu sal$ez un pr1ram sau %e#ini!ie. Pt s& ap&s
pe acel cu$,nt* s& $&% %e#ini!ia i s& inserez un%e $reau. O pri$ire sau amintire nu sunt la #el
%e precise ca un cu$,nt. (ulte nuan!e su-tile i em!ii asciate pt s& pr$ace anumit&
cn#uzie +n creier. Un e$eniment actual 3cu$,ntul tat&* pri$ire se$er&* team&4 pate s&
%eclaneze un pr1ram mai $ec)i care se pate impune +n situa!ia actual& 3mul %in #a!a mea4. Cu
c,t em!ia este mai puternic&* cu at,t este mai 1reu %e %isciat pr1ramul $ec)i %e realitatea
prezent&: cu$intele* amintirile i ima1inile %in trecut sunt .priectate/ asupra situa!iei prezente i
creeaz& trans#erul sentimentelr %in trecut care se amestec& neptri$it cu sentimentele prezente.
O alt& p&rere interesant& este cea a lui (ic)el L-rt 3Anti;6reu%* PU6 i crespn%en!a
pri$at&4.
.In ceea ce pri$ete trans#erul* %ac& prin el +n!ele1em ataamentul sau #ixarea asupra
cui$a* nu cre% c& putem s&;l 1&sim sursa +ntr; persan& %eterminat& pe care s& +ncerc&m s&
re1&sim sau s& repr%ucem. Tre-uie s& $e%em +n el rezultatul mai multr in#luen!e* printre care
pt #i i anumite persane. "ac& #u1 %e persanele care seam&n& cu tat&l meu* pate c& am a$ut
cu el experien!a autrit&!ii* %ar i cu mul!i al!ii. Tat&l meu nu este %ec,t ima1ine a pr-lemei
mele cu autritatea. nu este neap&rat cauza. Nu este crect s& spunem c& ur&sc autritatea pentru
c& +l $&% +n ea pe tat&l meu* ci c& +l uram pe tat&l meu pentru c& $e%eam +n el autritatea. C,n%
6reu% cre%e c& persan& particular& se a#l& la ri1inea unui cmprtament %at* el #lsete
met%& %e asciere care nu are nici $alare explicati$&./
L&r1irea cnceptului %e trans#er.
'estaltul insist& pe .aici i acum/. '&sim aici -un& parte a trans#erului i asta* +n m&sura
+n care* .aici i acum/* clientul +i retr&iete existen!a* +i cntientizeaz& pie%icile* +l in$estete pe
terapeut i pe tt 1rupul cu +ntre1ul lui trecut.
Eu ple%ez pentru l&r1ire a cnceptului %e trans#er +n %u& %irec!ii: trecutul i prezentul.
Jn trecut* experien!ele puternice care sunt intriectate ca m%ele sau principii* api priectate +n
prezent pentru a in%uce trans#erul* nu $ +n %ar %e la p&rin!i ci %e la multe alte persane pe tt
parcursul $ie!ii nastre. Jn prezent* aceleai m%ele i principii intriectate sunt priectate i
trans#erate nu %ar asupra terapeutului nstru ci asupra ricui* a%ic& rice persan& trecut& sau
recent&: patrn* cle1* prieten* s! sau cpil. Este $r-a %espre tt ceea ce persana +n cauz&
trans#er& +n m% ina%ec$at asupra altcui$a* c&ruia +i atri-uie 3prin priec!ie i a%esea* %in
1reeal&4 pinii* sentimente i inten!ii pe care acesta nu le are. Jn acest sens* trans#erul mi se pare
c& este rezisten!& la cntactul %esc)is* %irect i #&r& ap&rare cu cel&lalt cu care acum +ncerc&m s&
resta-ilim un cntact real. "eci* +n sens strict* trans#erul este ceea ce trans#er&m asupra
terapeutului. Jn sens lar1* este ceea ce trans#er&m asupra ricui altcui$a +n rice alt& situa!ie.
Aceast& ple%arie pentru l&r1ire are %u& mti$e precise: pe %e parte* prcesul +ntre ri1inea i
repetarea sa* iar pe %e alt& parte scpul c&utat* sunt i%entice +n am-ele cazuri.
Prcesul urmat este acelai. 'estaltul ne prpune s& -ser$&m mai %e1ra-& ceea ce se
+nt,mpl& %ec,t st&rile. "ac& m& 1,n%esc la trans#erul %espre care Perls $r-ea pu!in +n 'estalt %ar
care se %ez$lt& +n ultimii ani +n 6ran!a* pt s&;l $&% ca pe un prces care se %es#&ar& acum +n
#a!a mea* a-r%are speci#ic 1estaltist&. Pt s&;l $&% ca stare a celui care repr%uce trans#erul.
Jn acest prces* sursa este +ntt%eauna situat& alt&%at&. Acest .alt&%at&/ pate #i #arte $ec)i* +n
timpul naterii* +n rela!ia cu p&rin!ii* cu pr#esrii* %ar pate #i i recent* +n +nt,lnirile cu persane
mai mult sau mai pu!in imprtante: s!* cle1i* prieteni* patrn.
Aceste +nt,lniri sau experien!e au pr$cat sentimente %e team&* %e %ra1ste* %e m,nie.
C,n% clientul se a#l& +n #a!a terapeutului* ce$a +n el pate s& e$ce situa!ie anteriar& i s&
retrezeasc& sentimente tr&ite +n acel mment. Spr,ncenele +ncruntate ale terapeutului pt e$ca
se$eritatea unui tat& i s& creeze la client* aici i acum* un sentiment %e team&. Aceleai spr,ncene
+ncruntate pe #a!a unui a1ent %e pli!ie pt s& pr$ace aceeai #ric&. Sursa este i%entic&.
Repetarea are lc +n situa!ii %i#erite %ar prcesul este acelai. "eci nu este $r-a %e %u& lucruri
%i#erite.
Al %ilea mti$ este practic. C,n% %ia1nstic)ez un trans#er i se %ez$lt& ne$rz& a
trans#erului la terapeut* #ac pentru a rezl$a acel trans#er mai lar1* pentru a;l permite clientului
c&ruia +i e #ric& %e spr,ncenele mele +ncruntate 3care +i e$c& ima1inea tat&lui4* s& nu i se mai #ac&
#ric& %e a1entul %e pli!ie care are mimic& asem&n&tare. Nu ar a$ea nici un sens s& %ez$lt
strate1ie a trans#erului %ar pentru ca el s& se eli-ereze %e #rica %e analist.
Iat& un exemplu simplu: mi se +nt,mpl&* c,n% $r-esc la tele#n* s& ies pentru c,te$a
mmente %in -iru. "up& aceast& a-sen!& %e %u& minute* un prim pacient se pate sim!i
a-an%nat* se +ntin%e pe canapea i nu mai spune nimic timp %e <um&tate %e r&. Un altul pate s&
se ri%ice* s&;i aprin%& !i1ar&* s& ia carte %in -i-litec& i s& citeasc&. Un al treilea pate s& se
neliniteasc& %earece nu suprt& s& m& atepte. Jn aceast& situa!ie* +n lc s& #iu un simplu
e$catr* sunt %e acr% c& sunt pu!in pr$catr. Primul repr%uce #rica %e a-an%n pe care a
tr&it; %e mai multe ri +n trecut* %in cauza %ezinteresului p&rin!ilr s&iP a-sen!a mea %e %u&
minute* aparent an%in&* %eclaneaz& %in nu acest sentiment %e a-an%n i %e triste!e. Jn
exterir* se simte a%esea a-an%nat sau in$a%at. Se simte iritat i +i e #ric& %e a1resi$itatea
celrlal!i. "eci* prcesul %in trans#erul strict i %in cel l&r1it este acelai. Acti$itatea terapeutic&
pentru a re%uce #rica %e a #i a-an%nat %e c&tre mine sau %e c&tre ceilal!i este aceeai. Sper c&*
lucr,n% la #rica %e a #l a-an%nat %e c&tre mine* +i $a rezl$a #rica %e a #i a-an%nat %e c&tre
ceilal!i i tt ce %ecur1e %in ea. Al %ilea pare %estul %e autnm i ia situa!ia cu mult realism. Se
pare c& nu priecteaz& nimic* pate %ar ce a +n$&!at c,n% era mic: s&;i #ac& %e lucru c,n% nu se
cup& nimeni %e el. Al treilea* pr-a-il )&r!uit %e scenariul .nu pier%e $remea/ asupra c&ruia ne
$m +n%repta aten!ia* se irit& repe%e* nu %ar aici ci i +n situa!ii asem&n&tare. Prcesul este
anal1. Acti$itatea terapeutic& la #el* +n cele %u& cazuri.
Trans#erul este* pentru mine* rezisten!& la cntactul %irect cu cel&lalt sau cu terapeutul.
Ne$rza trans#erului este un arte#act al analizei. Este* %up& mine* un -stacl culti$at %e c&tre
analist +n m&sura +n care acesta nu;l permite clientului s&;i crecteze p&rerile %espre el
3priec!iile sale4 i %eci s&;i rea<usteze sentimentele +n pri$in!a lui 3trans#erul s&u4* +n #unc!ie %e
ceea ce este +n realitate. Jn exemplul cu spr,ncenele +ncruntate %e mai sus* priec!ia este:
terapeutul seam&n& cu tata. Trans#erul este: mi;e #ric& s& nu se supere ca tata. "ac& clientul
r&m,ne +n acest sta%iu* #&r& s& %ep&easc& trans#erul i #&r& s& a-r%eze %esc)is realitatea
terapeutului* acest #apt %&uneaz& terapiei i %in punctul %e $e%ere al terapeutului. Analistul e$it&
cn#runtarea cu realitatea i %eci #a$rizeaz& priec!ia %elirant&* trans#erul %elirant i +mpie%ic&
rea<ustarea la realitate. A %e;lira: .lira/ +nseamn& -raz%&* .%e/ +nseamn& a#ar&* ieirea %in
-raz%ele realit&!ii 3a lua pe ar&tur&4. Analistul* r&m,n,n% neutru* nu +l a<ut& pe client s& #ac& %
i#eren!a +ntre priec!ie i realitate. Ateapt& sau sper& s& se %escpere sin1ur. %in respect pentru
el. Asta explic& +n parte analizele intermina-ile. Asta mi s;a +nt,mplat rar cu nile terapii pe care
le;am experimentat asupra mea i api practicat. Scriin% aceste r,n%uri* +mi %au -rusc seama c&
pacienta asupra c&reia am urmat cea mai imprtant& super$izare psi)analitic& a s#,rit prin a
a-an%na cura +nc& neterminat& i s;a sinucis c,!i$a ani mai t,rziu.
Necn#runtarea cu priec!iile i neclari#icarea trans#erului ec)i$aleaz& cu a +nc)i%e un
cpil +ntr; camer& +ntunecat&. El .$a $e%ea/ lupi. Nu i se spune c& nu exist&. 0e%e #antme. Nu i
se spune c& $iseaz&. (ai r&u* re#uz&m s& aprin%em lumina pentru a;l ar&ta ce exist& +n realitate +n
acea camer&: scaune* mas&* un %ulap. Jn timpul prpriei mele analize* nu am putut s& +mi %au
seama %ac& analistul meu era autritar sau %ac& priectam asupra lui ima1inea tat&lui meu
autritar. Jn 'estalt* nu am men!inut nici%at& mult timp acest 1en %e cn#uzie cu terapeu!ii sau
#rmatrii mei: reac!iile lr spntane +mi permiteau s& clari#ic rapi% %ac& era $r-a %espre
priec!ie sau %espre realitate. Lucru ciu%at* autritarismul real m& %eran<a mai pu!in. Jn aceast&
met%&* %up& ce a analizat trans#erul* terapeutul pate #arte -ine s&;i %ez$&luie prpriile
sentimente pentru a re%uce priec!ia i trans#erul +n #a$area unei ima1ini mai reale a persanei
sale i a sentimentelr sale a%e$&rate.
Trans#er i rela!ie actual&.
Perls era .+n reac!ie la/* .re$ltat cntra lui/ 6reu%* mai ales +n ce pri$ete trans#erul:
aceast& ap&rare +n #a!a cmprtamentului amrs al unei paciente. Lui 6reu% +i era* %up& Perls*
#ric& %e pri$ire. "e un%e tripla %istan!are cu canapeaua* cu .in$en!ia trans#erului/ i cu
neutralitatea ana)stului. Ii eu am sim!it #lsirea trans#erului +n psi)analiz& ca pe alienare: alius
altul a lua %rept un altul sau a #i transprtat +n alt& parte. Analistul pe care +l percepeam ca
autritar era ima1ine a tat&lui meu. "ar el era perceput +n acest #el i %e c&tre al!i pacien!i sau
cle1i. Am tr&it prima mea #rma!ie +n 1rup l,n1& un terapeut analist al 1rupului pe care +l
sim!eam castratr. Era perceput la #el i %e al!i participan!i. "e #iecare %at& eram analizat +ntr;un
trans#er i rea%us la tat&l meu i la mama mea. C,n% eram atras %e #emeie* nu %e ea eram atras.
Realizam un trans#er: era ima1ine a mamei mele* a surrii mele sau a s!iei mele. Aceti
terapeu!i erau nite analiti #arte cunscu!i. Eu m& sim!eam <enat* prins ca +ntr;un <c* +ntr;
capcan&* transprtat alt&%at& i +n alt& parte* ca un a$in %eturnat %e la %estina!ie %e nite territi.
Lucrurile sem&nau +n m% -izar cu e%uca!ia mea cretin&: la liceu* carte %e spiritualitate ne
ar&ta pz& a unei tinere atr&1&tare cu men!iunea: .Nu uita!i c& t,n&ra %in ima1ine este
ima1inea mamei $astre la $,rsta pe care a$e!i acum./ 0& t&ia. r&su#larea. Eu a%miram acest
cmentariu. Cre% c&* cu aceast& mral& la #el ca i cu interpret&ri analitice ten%en!iase* putem
in%uce un cmplex al lui Oe%ip acl un%e nu este.
(;am re$ltat +ncetul cu +ncetul +mptri$a acestr lucruri. A %e$enit mai e$i%ent c,n% am
+nt,lnit 'estaltul la Ln%ra* +n EF>E. Sim!eam +n s#,rit c& +mi sunt recunscute sentimentele
.aici i acum/* +n #a!a acestui animatr puternic* pe care* plin %e m,nie* l;am +mpins +ntr;un cl!
sau +n #a!a acestei #emei atr&1&tare* pe care am putut s; iau +n -ra!e* recunscut %e c&tre cei %i
+n s#,rit ca un -&r-at. Jmi %&%eam seama +n acelai timp c& trans#erul era rezistent. Su- aparen!a
unui cmplex al lui Oe%ip* #emeie pate s&;l a%mire %esc)is pe un terapeut* ca pe un tat& 3+n
timp ce +n interir se +n%r&1stete %e el4. (& sim!eam prst* ca +ntr;un <c psi)l1ic +n care
mesa<ul ascuns 3elanul amrs4 pr$ac& in%ispzi!ie* mai ales c,n% atin1e punctul sla- al
animatrului: ne$ia %e a #i a%mirat sau recunscut* ne$ie care +i permite pate s& accepte
atrac!ia* ascuns& i ea.
" +n aceast& cauz&* aici +n m&n&stirea +n care scriu aceste r,n%uri* le pl,n1 pe acele #emei
sau pe acele c&lu1&ri!e care +ncearc& s& se +nt,lneasc& cu pre!i tineri i* %e pre#erat* atr&1&tri.
pentru a $r-i* presupun* %espre iu-irea %e "umnezeu. Le pl,n1 c& nu pt s& spun& .te iu-esc/.
Le -ser$ cmprtamentul amrs: plim-&ri su- clar %e lun&* aprpiere %iscret&* uimirea* c&utare
ne+n%em,natec& etc.
Am putut %eci* +n #inal* s& %escp&r rela!ia actual&* cntactul %esc)is i #&r& ap&rare cu
cel&lalt* aa cum este .aici i acum/* cu acces li-er la sentimentele tr&ite. Am a$ut impresia #arte
clar& c& +mi #ac +n s#,rit intrarea +n lume* la QE %e ani i c& nu mai sunt transprtat alt&%at& i +n
alt& parte. Ttui* +ncetul cu +ncetul* +mi %&%eam seama c& nu era at,t %e clar. Reac!iile pe care le
mani#estam +n prezen!a unei persane nu erau +mp&rt&ite %e ceilal!i. B&nuiam c&* su- prezent* se
insinuase un trecut care +l in#luen!a. Re%e$eneam ast#el sensi-il la priec!ie i la trans#er* %ar nu
ca un ele$ %cil care a +n$&!at ce$a ci ca un explratr al interirului. "e$eneam sensi-il i la
trans#erul celrlal!i +n $ia!a %e #iecare zi* +ntr;un 1rup sau asupra mea. Cum trans#erul este +n
mare parte incntient* nu este %e mirare c& +l -ser$&m mai repe%e la ceilal!i. i %eci c&
terapeutul* +ntr;un 1rup* nu -ser$& prpriul trans#er.
Acum* +l $&% +n #iecare mment al existen!ei la al!ii i +n cazul meu. "e exemplu* +n
m%ul %e a $e%ea $remea: este #ri1* este r&care. 0remea e trist& 3cine este trist84. "ac&
+mprumut triste!ea mea timpului cenuiu* atunci se petrece priec!ie. Pate #i un trans#er +n
cazul +n care cpilul +mp&rt&ea triste!ea mamei lui +n #a!a $remii cenuii* +n m%ul %e a spune:
A)= (inunat* O)= Surprins sau O#= "eza-uzat +n #a!a unui peisa< %e tamn& sau a unei cate%rale.
Jn m%ul %i#erit %e a se re$e%ea al +n%r&1sti!ilr: .m& -ucur s& te re$&%/ sau .sunt plin %e tine/
sau .%e ce tre-uie +ntt%eauna s& ne %esp&r!im8/* trans#er #rec$ent +n plitic&: #iecare 1&sete +n
e$enimente sau +n lectura #aptelr ecnmice .-iecti$e/ ar1umente care $in s&;l cn#irme
piniile 3pre<u%ec&!ile4 %e st,n1a sau %e %reapta. Jn reli1ie* enciclicele sau Bi-lia ser$esc %rept
ar1umente %e autritate la #el %e -ine inte1ritilr ca i re#rmatrilr. "e #apt* aceste pinii nu
sunt %ec,t #umul care iese %in #cul in$izi-il cnstituit %e em!iile priectate sau intriectate.
"$a%a8 Aceste pinii .l1ice/ nu prea sunt accesi-ile l1icii.
Cum %e lui Teanne +i e #ric& %e +ntuneric iar lui 7ean nu8 Pentru c& #iecare trans#er& +n
prezent +n$&!&minte %in trecut: si1uran!a unei mame iu-itare* #r!a i +ncre%erea unui tat&
puternic* sl&-iciunea sexului sla- +n #a!a $ilului sexului puternic. "ar care $il8 7eanne nu a #st
nici%at& $ilat&. "ar a auzit p$estiri* a$ertismente* amenin!&ri sau inter%ic!ii. Scu#i!a rie
este e%ucat& s& $a%& lupi peste tt i lupul este %i#erit pentru #iecare. Iar lupi* sunt %estui. 0re!i
%$a%a8 "e secle* p&rin!ii p$estesc aceast& p$este* %up& care se %au +n $,nt mul!i cpii* cu
-ucurie %ac& lupul este un .#&t #rums/ sau cu 1raz&* %ac& este .un %mn %u-is care p$estete
p$eti +n parc i %& -m-ane #eti!elr/. Ii acesta e un trans#er.
Ast#el* alt&%at&* +n timpul +n$&!&rii mele* prezentul era eliminat +n #a$area unui trecut
care nu m& cn$in1ea: interpretarea care i se %&%ea mi se p&rea #als&. Nu eram nici +n prezent*
nici +n trecut. Eram +n alt& parte* +n +n%ial& sau +n trecutul lui 6reu% i al #reu%ienilr.
Acum* am senza!ia c& tr&iesc %in plin +n prezentul meu* +n cntact cu me%iul* cu mine i
+n rela!ia cu ceilal!i. Sunt mult mai capa-il s& #iu intim* %esc)is i #&r& ap&rare* cel pu!in cu
anumite persane pe care le percep %esc)ise i atunci c,n% $reau. Sunt +n stare s& m& las s&
alunec sau s& m& a-an%nez +n rela!ie. Jn acelai timp* -ser$ mai -ine trans#erul celrlal!i* +n
#iecare mment al existen!ei lr i mai %esc)is la al meu* %ar mai 1reu. "esc)is +nseamn& c& m&
-ser$ mai li-er* cu % +n ce +n ce mai pu!ine pre<u%ec&!i sau %1me 3reli1iase* analitice sau
1estaltiste4P c& pt s&;mi #iu #i%el mie +nsumi i s& m& ascult #&r& s& m& <u%ec i #&r& s& m& criticP
c& pt s& ascult mai -ine ce +mi spun anumite persane pe care le $&% tr&in% li-er #&r& nrme
sterile i #&r& rezisten!e la rela!ie. Pt s& au% pe C)ristine cum spune c& m& percepe c,te%at&
autritar* T)mas care m& $e%e c,t%at& cn#uz* :al%a care m& $e%e prea r1anizat i a1itat. Jn
#a!a unr persane care +mi $r-esc #&r& ap&rare* #&r& a1resi$itate i cu %ra1ste* pt s& +mi
%esc)i% prpriile mele trans#eruri* sarcini ne$&zute* pt s& -ser$ .#unc!ia mea apstlic&/*
maniera mea %e a;l cn$erti pe ceilal!i la prpriile mele i%ei i pre<u%ec&!i.
Jn acest #el* acum sunt mai sensi-il la prezent* la cntact* la rela!ia actual& i la trans#er.
6iecare mment este cmpus +ntr; prpr!ie mai mic& sau mai mare %in am-ele.
"up& ce am respins trans#erul* +mi %au seama c& este %escperirea cea mai 1enial& a lui
6reu%. cu cn%i!ia s& nu +l #lsim ca un scut +mptri$a prezentului. Cu c,t trans#erul este mai
imprtant* cu at,t este mai pu!in lc pentru rela!ia actual&* pentru cntact. Cu c,t me%iul
+ncn<ur&tr este mai a1lmerat %e alte lucruri $enite %e alt&%at& i %in alt& parte* lucru nepl&cut
mai ales c,n% nu ne %&m seama %e el* cu at,t rela!inarea este mai % i#icil&.
0&% 3c4. +mi ima1inez c& tu 3% sau %S4. Simt c& eu 3e sau eS4
"emnstra!ie CI E T ^rCI ?: O 3<ucat %e c&tre #rmatr4 este -ser$atr i a<usteaz&
ni$elul.
CI E +i spune lui T: 3c4 .$&%. c)ii t&i ne1ri/ i atin1e ceea ce $e%e i 3% sau %S4 .+mi
ima1inez. c& eti nelinitit/. Jn #ine 3e sau eS4 .Simt c&. mi se #ace #ric&/ 3sau .m& simt./4. T
r&spun%e: .Ceea ce !i;ai ima1inat este a%e$&rat* sau #als* sau nu r&spun%/. O crecteaz& %ac& este
erare %e ni$el. Rlul s&u ma<r este aici %e a;l a<uta pe CI E s& cntientizeze %ac& a 1)icit
crect 3%eci rela!ie actual& sau real&4 sau %ac& s;a +nelat i %eci a priectat ce$a care +i apar!inea.
Jn acest caz* sentimentul lui se sc)im-&8
Api O +l ra1& pe CI ? s&;i prezinte cele trei #raze: $&%. +mi ima1inez. simt.
Exerci!iu. "esemna!i cele patru rluri. CI E i CI ? scriu pe <um&tatea %in st,n1a a #ilr
lr N lucruri 35* G i M4 pe care le -ser$& la T.
(ai +nt,i* O +l +n$it& pe CI E s&;l spun& lui T: 0&%5 " +n cauza asta* +mi ima1inez c& tu.
5S Prnin% %e la asta* simt c& eu. 5/. Api T cn#irm& sau recti#ic&.
Jn cntinuare* CI E cntinu& cu G: $&% G* +mi ima1inez GS i simt G/. Api M* MS i M/.
Jn s#,rit* CI ? realizeaz& acelai prces. O crecteaz& errile %e ni$el* %e exemplu .$&%
c& +!i e #ric&/ este #als. .0&% c)ii t&i aten!i i maxilarul +ncr%at i +mi ima1inez c& +!i e #ric&/
este mai crect ca ni$el. O +l in$it& %e #iecare %at& s& cntientizeze e$entuala priec!ie i
sc)im-area care urmeaz&.
Jntr; a %ua etap&* O +l in$it& pe CI ? s&;l spun& lui T cele trei #raze ale sale.
O-ser$a!ii ale lui O care +i a<ut& pe CI E i ? s& e$alueze calitatea rela!iei lr cu terapeutul
3T4. Este un sc)im- care %e$ine repe%e em!inal i intens. T se simte %escperit crect sau
perceput 1reit8 Jn acest caz* apare in%ispzi!ie8 "e re#&cut exerci!iul %e mai multe ri* %ac&
este ne$ie.
E$aluare +n 1rup l&r1it 6rmatrul insist& asupra sarcinii lui O care tre-uie s&;l
aten!ineze pe CI E i CI ? asupra rela!iei actuale i s& re%uc& priec!ia. Este #unc!ie terapeutic&
imprtant&. 6rmatrul clari#ic& aici etapa trans#erului 3sentimentul in%us %e c&tre priec!ie4 i
pune +n e$i%en!& prcesul: .$&%./ -ser$a!ie -iecti$&* .+mi ima1inez./ priec!ia care %ecur1e %in
ea i .simt./* trans#erul care urmeaz&.
Cmentarii Este exerci!iul* experien!a %e -az& a 'estaltului* +n care #iecare %intre cei %i
parteneri* pe r,n%* este in$itat s&;l spun& celuilalt: .0&%./ spr,ncenele tale +ncruntate. Percep!ie
-iecti$&.
.+mi ima1inez c& tu. m& $ei critica/. Priec!ie .Simt c&. mi;e #ric&./. Trans#er cele trei
#raze a$,n% le1&tur& +ntre ele. .Simt/ este ni$elul terapeutic i rela!inal cel mai pr#un% i cel
mai imprtant. El pleac& %e la crp* %e la senza!iile psi)ice* %e la em!ii. Lim-a<ul $ine %up& el.
(a<ritatea terapeu!ilr psi)crprali* care au practic& psi)$er-al& i psi)crpral& cre% c&
tre-uie s& se plece %e la crp pentru a atin1e psi)icul. (a<ritatea marilr maetri spirituali
3Bu%%)a* Su#i* .me%itatrii/* D1)inii* tantritii* maetrii Men etc.4 prnesc %e la crp pentru a
atin1e spiritualul* %i$inul. Jn lipsa acestuia* spiritualul risc& s& %e$in& e$aziune %in realitate i
%e la +nt,lnirea cu cel&lalt.
T!i -&r-a!ii sunt la #el Berna%ette se teme %e +nt,lnirile cu -&r-a!i i se 1,n%ete: .T!i
-&r-a!ii sunt la #el/. .+n ce situa!ie8/ .Atunci c,n% se 1,n%esc %ar la acel lucru/. .La ce8/ .La
sex./ .Cine spune asta8/ .Eu/. ."e la cine ai a#lat8/ ."e la mama mea* %esi1ur/. .Ii t!i -&r-a!ii
sunt la #el ca cine8/ .E$i%ent* mama se 1,n%ea la tat&l meu/ 3Cntientizarea intriec!iei4.
R&spunsurile terapeutice mer1 +n sensul unei +ntarceri aici i acum: .La cine te 1,n%eti % +n
1rup8/ .La R-ert/ .P!i s&;l pri$eti mai %e aprape* s&;l atin1i8 P!i s&;mi spui %e ce crezi c&
seam&n& cu tat&l t&u. cu ce crezi c& e %i#erit8 P!i s& $eri#ici cu ce simte c& seam&n& cu tat&l t&u.
sau cu ce este %i#erit %e el8/ Terapeutul pate ast#el s& ra1e s&;l spun& lui R-ert mai multe
#raze care +ncep cu: .Semeni cu tat&l meu atunci c,n%./ La care R-ert este in$itat s& spun& %a
sau nu sau mai %e1ra-&.
Aceast& acti$itate ne permite s& acce%em la sentimentele 3e4 ei reale pentru R-ert. Ii s&
%ez$lte +n cnsecin!& cmprtamente mai ptri$ite 3#4* lipsite %e +nc&rc&turile %in trecut 3-S cS %S
i eS4: ne+ncre%erea sistematic& +n -&r-a!i.
Terapeutul a<un1e cu +nt,rziere la reuniunea 1rupului: Pierre este sup&rat.
A cui este pr-lema8 La +nceput* a terapeutului* cel pu!in +n parte. Cmplet* %ac& el
a<un1e +ntt%eauna cu +nt,rziere i +ntre1 1rupul este sup&rat. Am putea s& $r-im +n acest caz %e
cmprtament %e cntratrans#er a1resi$* cu necunaterea celrlal!i i a sentimentelr lr
repetate. "e lucrat su- super$izarea altcui$a.
La ni$elul % sau %S 3$ezi sc)ema anteriar&4* apare %ar pr-lema. "ar este un trans#er 3eS4
sau un sentiment crect 3e4. Pierre este sin1urul care s;a sup&rat* iar +nt,rzierea terapeutului nu
este -inuit&. Acesta i;a cerut scuze iar ceilal!i participan!i au acceptat cu uurin!&. Putem %eci
s& presupunem un trans#er 3eS4; Terapeutul +l pate +ntre-a pe Pierre %ac& $rea s& a-r%eze
su#erin!a* #&r& a presupune %ecam%at& c& este $r-a %e un trans#er. Pate atunci s&;l prpun& s&
ampli#ice m,nia l$in% pern&: sunt sup&rat pe tine* pleac& etc. Acest prce%eu permite s& se
%iscieze sentimentul exprimat %e persana practicianului* ceea ce pate uura apari!ia priec!iei
i a trans#erului: ima1ine a autrit&!ii. Reac!ia centrat& pr1resi$ asupra acestei persane mai
-ine i%enti#icate $a permite +nc)eierea aceste sup&r&ri mai $ec)i. Acti$itatea terapeutic& +n acest
sta%iu cnsist& %eci +n trecerea %e la eS la e. "ac& pacientul +i accept& trans#erul 3eS4* $a
recunate c& a priectat 3%S4 ima1inea tat&lui s&u 3-S4 asupra persanei terapeutului 3- i c4 i api
$a putea s&;i re+nsueasc& priec!ia 3%S4 i%enti#ic,n%* %ac& se pate* amintirea intriectat& 3cS4; Jn
aceast& etap&* %ac& Pierre accept& clari#icare exteriar&* terapeutul pate s& +i +ntre-e pe ceilal!i
participan!i cum au $&zut* ima1inat i sim!it aceast& +nt,rziere. 6rancine .l;a $&zut/ pe terapeut
nepiept&nat i ne1li<ent. Ii;a ima1inat c& #&cuse %ra1ste 3ceea ce el a in#irmat4* a z,m-it c,n% l;a
$&zut $enin% i a +ncercat s&;l a%reseze un sur,s #rmal* pentru a;i $eri#ica supzi!ia. A clari#icat
c& era +n%r&1stit& %e pu!in timp i c& era mai atent& la asta c,n% se uita +n <ur. Trei participan!i au
cnstatat +nt,rzierea i %ar at,t* pe c,n% ceilal!i nici nu i;au %at seama. Pierre este surprins. Este
mmentul s&;l a<ut&m s& caute la ce e$eniment %in trecut pate ataa aceast& #rustrare le1at& %e
+nt,rzierea tat&lui i mai ales c,n% a .%ecis/ 3%ecizia Cpilului +n A. T.4 s& r&spun%& cu m,nie. Ii*
la s#,rit* .Acum* Pierre* cum te sim!i al&turi %e mine8/ Terapeutul* +n m% la #el %e cn#rta-il*
pate s& clari#ice %e ce a +nt,rziat* s& se scuze* s& cmpenseze i s& spun& cum $a +ncerca pe $iitr
s& e$ite aa ce$a.
Riscul %e +nt&rire terapeutic& a trans#erului: .Trans#erizarea l/* .ne$rza trans#erului/
Psi)analiza #a$rizeaz& ne$rza trans#erului +n speran!a c& aceasta $a +nlcui pr1resi$ i
pr$izriu ne$rza -inuit& pentru ca la s#,rit s& %ispar&. Jn timpul prpriei mele psi)analize*
mi se recman%a s& nu citesc pentru a nu m& l&sa in#luen!at %e lecturi. (i;a luat mult timp s&
+n!ele1 insatis#ac!ia analistului meu c,n% nu trans#eram %estul* ca i cum a #i cntinuat s&
e$luez sau s& $isez #&r& s& !in cnt %e el. Prin reac!iile sale i printr;un #el %e cn%i!inare* am
+n$&!at %eci s& priectez i s& trans#er. A$eam impresia c& sunt prins +ntr; capcan& #&r& s& tiu
%ac& tre-uia s& ies i cum. Erarea recmpensat& era %eci +nt&rit& i m& sim!eam cn#uz* $i%* cu
impresia %eza1rea-il& %e a sta pe lc. Ca un cpil c&ruia i se su-liniaz& mcntinuu 1reelile %e
rt1ra#ie #&r& s& i se arate nici%at& cum s& le crecteze. S;a %$e%it c& atunci c,n% su-liniem
1reelile %e rt1ra#ie* ele persist&.
Jn aceeai peria%&* am urmat primele reuniuni %e %inamic& %e 1rup r1anizate +n Bel1ia.
Animatarea* psi)analist& strict&* +mi %&%ea %eseri impresia c& $rea s& re%uc& ttul la ea* ca i
cum tt ce se petrecea +ntre participan!i nu era %ec,t %eplasare a trans#erului c&tre terapeut. (i
se p&rea c& este un #el %e e1ism in#antil* camu#lat cu tiin!&. Ca i cum ea +n!elesese nu %ar c&
trans#erul pate ap&rea i +ntre participan!i ci i c& mem-rii unui 1rup pt s& realizeze rela!ie
actual& #&r& trans#er. Tre-uie ttui s& precizez c& aceast& animatare era remarca-il& +n multe %in
inter$en!iile sale i c& m;a #&cut s& %escp&r +n numai c,te$a e%in!e* mai mult %ec,t analistul
meu +n cinci ani* semni#ica!ia priec!iilr i al trans#erului.
Aceste %u& exemple !in %e ceea ce eu numesc .trans#erizare/* un #el %e alienare sau %e
per$ertire a realit&!ii +n #a$area terapeutului. Este ca i cum am cre%e c& tate se re%uc la
trans#er.
Acest #enmen se pr%uce i +n interpretarea sim-lurilr unui acelai $is* +n #unc!ie %e
rientarea terapeutului: #reu%ian* lacanian* <un1ian sau alt#el. Acesta priecteaz& asupra clientului
m%elul s&u teretic sau ca%rul lui %e re#erin!& i risc& s& in%uc& la client sentimente care +i sunt
str&ine i +l paraziteaz&. Acesta este un cntratrans#er.
Biener1ia pare c& a c&zut* la +nceputurile ei* +n aceeai capcan&: acum cincisprezece ani*
participam la un 1rup +n care LBen a#irma c& tre-uie s& su#eri ca s& atin1i pl&cerea. 0&z,n%u;l
cum lucreaz&* su#erin!a era e$i%ent&* pl&cerea nu era. (ai recent* l;am $&zut pe PierraCs* cle1ul
lui %e la +nceputuri* cum intensi#ica a-reac!ia. Pate c& este $r-a %e i%el1ie me%ic;
reli1ias&: .$ei nate cu %ureri/* .un p&cat care tre-uie extirpat/ 3m%el reli1is4 sau .un micr-
care tre-uie exterminat/ 3m%el me%ical4. Atept,n% s& pat& $eri#ica realitatea* alt& i%el1ie
se %ez$lt& %e EA 2 ?A %e ani* cncetr,n%u;se asupra p&r!ii pziti$e 31,n%irea pziti$&4* asupra
nilr %ecizii 3analiza tranzac!inal&4* asupra resurselr 3)ipnza i PNL4* asupra %estin%erii i a
-un&st&rii 3s#rl1ie4* asupra creati$it&!ii i a $in%ec&rii 3met%ele %e $izualizare4* asupra
%ra1stei 3terapiile transpersnale* met%ele spirituale i me%ita!iile4* asupra .ener1iilr/.
Jn 'estalt* ne$rza trans#erului nu este c&utat&. Ea este c)iar e$itat& sistematic* aa cum
e$it&m s& su-liniem 1reelile %e rt1ra#ie* pentru a imprima %in cntr& .crectarea/ prin
cn#runtarea cu realitatea celuilalt* a terapeutului i ast#el s& cnsli%eze a<ustarea creatare. Prin
asta* %izl$&m trans#erul %e #iecare %at& c,n% apare. Prin +ntarcerea cntinu& la .aici i acum/ se
pune +n e$i%en!& +n m% re1ulat %i#eren!a %intre trecutul priectat i prezentul cn#runtat.
'estualtistul pune ast#el +n prim;plan rela!ia actual& pe care pri$ile1iaz& +n raprt cu rela!ia
trans#eren!ial&. O alt& %i#eren!&: prin ascia!iile li-ere %e i%ei 3la ce $& 1,n%i!i84* psi)analiza
%ez$lt& mentalul +n timp ce 'estaltul se cncentreaz& asupra em!iilr 3ce sim!i!i84 i asupra
crpului. Jn cazul mentalului* am a%eseri impresia c& sunt pe al&turi* +n cazul em!iilr* sunt
un%e ar tre-ui s& #iu. Em!iile 3#rica* m,nia* triste!ea* ura4 sunt cele care creeaz& i %ez$lt&
intriec!ia* priec!ia i trans#erul. "eci ele tre-uie #&cute s& $i-reze 3#cul4 +n lc s& re#lect&m
.%espre/* care nu ar #i %ec,t #umul. Pri$ile1ierea trans#erului +nt&rete trecutul* are ten%in!a s&
+n%repte respnsa-ilitatea asupra p&rin!ilr i risc& s& alieneze rela!ia actual&* care este -iecti$ul
$in%ec&rii. Pri$ile1ierea rela!iei actuale cnsli%eaz& prezentul i respnsa-ilitatea persanei*
p,r1)ie imprtant& a sc)im-&rii.
Intriec!ia este #un%alul %e pe care se %etaeaz&* c,n% $ine mmentul* ima1ine*
priec!ia* care %etermin& ime%iat trans#erul.
Cntinui s& cre% c& trans#erul este %escperirea cea mai 1enial& a lui 6reu% ca instrument
%ia1nstic: este rezisten!a cea mai imprtant& la sc)im-are. Strate1ia pentru a iei %in ea este mai
interesant& +n 'estalt: ieirea % +n trans#er pentru a atin1e rela!ia actual&P re%ucerea cn#lictului
care pate rezulta %in el pentru mai -un& +nt,lnire cu cel&lalt i pentru %ez$ltarea unei rela!ii
creatare. Aceeai re#lexie se aplic& e$i%ent i priec!iei i trans#erului.
E. Ce este cntientizarea8
Este a #ace cntient incntientul. Este luarea la cuntin!& %e ceea ce* +n ni* este
incntient. "ar incntientul #reu%ian nu este cel al )ipnzei. Jn analiza tranzac!inal&* #acem ca
i cum el nu ar exista: se $r-ete mai %e1ra-& %e necunscute 3un #apt* un sentiment*
persan&4.
Psi)analiza #a$rizeaz& cntientizarea trans#erului i mai ales a ne$rzei trans#erului.
Cura este terminat& atunci c,n% cntientizarea este ttal&. "ar* este ea $re%at&8 Am presupus;
i %eci am crezut atunci c,n% analistul meu m;a anun!at c& +mi +nc)eiasem cura. Am crezut c&
+n!ele1 c& unul %intre criterii era -un& m%alitate %e a cmpensa situa!iile %i#icile. Jn$&!asem %e
mult timp c&* %ac& puneam +ntre-&ri pentru clari#icare* nu primeam nici un r&spuns
3intriectasem: %escurc&;te sin1ur* nu atepta nimic %e la ceilal!i4.
'estaltul pri$ile1iaz& cntactul .aici i acum/ cu terapeutul i cu rice partener %in 1rup
3aBareness4 cu scpul %e a a<uta persana s& %istin1& +n prezent 3reia!ia actual&4 ceea ce !ine %e
trecut 3intriec!ie* priec!ie* trans#er4* tcmai pentru a intensi#ica acest prezent. Instrumentul
principal este cn#runtarea priec!iei cu realitatea prezent& a celuilalt +ntr;un %u;te;$in cntinuu*
care s& e$ite trecerea #arte lun1& prin ne$rza trans#erului.
"ar lucrurile nu sunt at,t %e simple i nici at,t %e e$i%ente=
Este e$i%ent c& tre-uie s& cntientiz&m8 Este necesar i $in%ec&tr8 Str&mii ntri care
nu era cntien!i %e cmplexul lui Oe%ip nu su#ereau pr-a-il mai mult %ec,t ni. P&rin!ii* #ra!ii*
cpiii i mul!i %intre prietenii mei nu au sim!it nici%at& ne$ia unei terapii i se a%apteaz& la
realitate la #el %e -ine ca i mine. Cre% c)iar c& ma<ritatea %intre ei cre% %espre mine c& m&
a%aptez mai 1reu %ar c& sunt mai #ericit. %ac& ar tre-ui s& ale1em* care e $arianta pre#era-il&8
Am,n%u&* +mi $e!i spune. 6arte su-iecti$ spus* ele ar putea #i cele %u& -iecti$e ma<re ale
lun1ului meu %rum terapeutic. Pe l,n1& asta* cntientizarea nu pare %ec,t un instrument.
6ericirea este -!inerea unui r&spuns satis#&c&tr la ne$ile mele. A%aptarea la realitate +nseamn&
s& !in cnt %e ceilal!i respect,n%u;m& pe mine. Pentru a atin1e aceste %u& -iecti$e* mul!i
ameni apeleaz& la alte met%e: un ser$iciu satis#&c&tr* %ra1stea uman& sau % i$in&* me%ita!ia*
D1a etc.
" +n #ericire. Tcmai am $&zut +nre1istrare +n care Cnnirae AN"REAS 3Clra%4* cu
met%ele PNL* a<ut& pe SuzD care $rea s& scape %e #uria care apuc& atunci c,n% #iica ei se
str,m-& cu $cea ei stri%ent&. Ea nu se intereseaz& %e cn!inutul cn#lictului* nici %e priec!ie*
nici %e trans#er. "ar ra1& pe SuzD s& $izualizeze i s& asculte situa!ia i s& se cncentreze
%ar asupra %etal iu lui care irit& cel mai mult: $cea stri%ent&. Pun,n%; s& +nc)i%& c)ii*
ra1& s& au%& $cea %e mai %eparte* mai pu!in ascu!it& i mai ales s&;i reprezinte prpria $ce*
mai 1ra$& i mai puternic&* cu care +i r&spun%e #iicei. Ii ast#el %e mai multe ri* -ser$,n% +n
mimica ei re%ucerea pr1resi$& a reac!iilr a1resi$e. Iase luni mai t,rziu* simptmele au %isp&rut
iar #ata* pierz,n% pr-a-il puterea %e pr$care asupra mamei* a spus c& asta +i amintea %e
peria%a paraliziei +n care tat&l i mama +i #&ceau repruri. "ar terapeutul a re#uzat s& se cupe
%e cn!inutul trecutului* ale1,n% +n m% %eli-erat s& se cncentreze asupra cn!in&trului i a
prcesului. "urata: sin1ur& e%in!& %e %u&zeci %e minute. Priec!ia a #st pr-a-il in#luen!at&*
m%i#ic,n% tnurile $cilr p&rin!ilr s&i* re%uc,n% ast#el impactul em!inal i %eci trans#erul i*
+n #inal* prin acestea* m%alit&!ile intriec!iunii. O alt& %i#eren!&: +n lc s& $r-easc& %espre
pr-lem&* ea s;a cncentrat asupra sc)im-&rii %rite 3re%ucerea m,niei4 i* -ser$,n% c& SuzD
este mai %e1ra-& au%iti$&* asupra anumitr m%alit&!i ale prpriei $ci.
Jn psi)analiz&* am #i a<utat; s& cntientizeze ri1inea intriec!iei sale.
Jn 'estalt i +n analiza tranzac!inal&* i;am #i cerut s& $r-easc& em!inal cu #iica sa*
a$,n%* printre altele* inten!ia %e a #ace s& cmemreze %epen%en!a +n raprt cu ea.
Jn -iener1ie* am #i pr$cat un cat)arsis* su1er,n%u;l s&;i exprime m,nia prea mult
timp re!inut& l$in% pern&.
0r-esc la persana I %earece eu aplic i aceste m%ele. C,t %espre atin1erea aceluiai
rezultat +n %u&zeci %e minute* asta e alt& p$este.
Tate acestea pentru a spune c& cntientizarea nu este %ec,t met%& printre altele. Ea
are meritul %e a %a mai mult& satis#ac!ie mentalului nstru ra!inal i cntient %e terapeu!i
tiin!i#ici. Ceea ce putem s& +n!ele1em nu este %ec,t $,r#ul ais-er1ului. (asa enrm& %e %e%esu-t
este un a1re1at #arte cmplex i pr-a-il #arte precis* +n care a-ia ne putem ima1ina
incntientul ca pe un calculatr extrem %e cmplex +ntr; micare perpetu& i +ntr; -ic)imie +n
mare parte necunscut&.
6. Priec!ia i trans#erul seclului.
Stalin 2 +i $&% pe americani puternici i superiri %in punct %e $e%ere militar i ecnmic
+mi ima1inez c& sunt r&i i c& ar putea s& m& r&starne 2 Simt c& mi;e #ric& s& nu pier% puterea
asupra pprului meu i %mina!ia mea asupra lumii 2 Ac!inez +narm,n% Armata Rie i creez
#-ie a imperialismului +n tate !&rile cmuniste Americanii* +n acest timp.
Ji $&% pe cmuniti cum se +narmeaz& %in ce +n ce mai mult* +i ima1ineaz& c& $r +ncepe
un r&z-i i $r cuceri lumea: Berlin* Cu-a* Creea* 0ienam simt amenin!are i li se #ace #ric&.
Se +narmeaz& i se pre1&tesc pentru .r&z-iul stelelr/ Periclul %e$ine real %in am-ele
p&r!i 0ine 'r-aci$ i.
Ji $e%e pe americani puternici i superiri %in punct %e $e%ere militar i ecnmic. 0e%e
%e asemenea i c& ecnmia s$ietic& este +ntr; stare prast& i c& %e$ine impsi-il s& ri$alizeze
cu Rea1an +n r&z-iul stelelr* +i ima1ineaz& c& americanii i;ar putea #i parteneri simte c& +i
recap&t& +ncre%erea i +l a-r%eaz& pe Rea1an* +mprietenin%u;se cu el 2 ac!ineaz& i %eci%e la
+nceput +n m% unilateral %ezarmarea Rea1an 3i +ntre1ul Occi%ent* trei ani mai t,rziu4 $e%e c&
s$ieticii se %ezarmeaz& 2 +i ima1ineaz& c& inten!iile lui 'r-aci$ sunt sincere 2 simte c& are
+ncre%ere +ntr; pace $iitare ac!ineaz& i se %ezarmeaz& +mpreun& cu +ntre1 Occi%entul.
Priec!iile cn%uc lumea. Inamicii %e ieri +nceteaz& r&z-iul i cpereaz& cum n;au mai #&cut;
nici%at& +nainte. Pri$irea unuia* api a celuilalt i priec!ia lr 3+mi ima1inez c& americanii +mi
sunt %umani. api prieteni4 trans#rm& #a!a lumii. 6rica sau a1resi$itatea 3trans#erul4 se
atenueaz&. Lumea respir& uurat&.
'. 0ariantele trans#erului +n alte met%e +n 'estalt (%elul %e mai sus este +mprumutat
mai ales % +n 'estalt;terapie* ea +ns&i n&scut& %in psi)analiz&. El $ izeaz& cncentrarea $ie!ii
asupra prezentului* e$it,n% s& %ea trecutului* ca i $iitrului* imprtan!& sterilizant&. El %&
priritate mai %e1ra-& prezentului ca experien!& %ec,t unui trecut a%us +n prezent prin interme%iul
intriec!iilr* al priec!iilr i al trans#erului. Jntr;un caz* semni#ica!ia $ine %in experien!a actual&P
+n cel&lalt* ea $ine %in trecut i risc& s& r&m,n& acl.
Jn psi)analiz& "e#ini!iile intriec!iei* priec!ie i trans#erului sunt mai restr,nse i sunt
#lsite mai mult +n ca%rul analizei i al rela!iei terapeutice.
Intriec!ia apare c,n% su-iectul #ace s& treac& %e .a#ar&/ .+n&untru/ -iecte sau calit&!i
inerente ale acestr -iecte. Asta pri$ete mai ales ima1inile parentale* cmprtamentele i
e$enimentele le1ate %e ele. " +n a#ar& 3tat&l meu4 +n interir 3eu4 $&% rice autritate ca #iin%
se$er&.
Jn priec!ie* su-iectul expulzeaz& +n cel&lalt aceste calit&!i ale -iectului. Pacientul $a %a
asupra analistului sentimentele atri-uite alt&%at& p&rin!ilr. Trans#erul este %e#init +n ca%rul unei
rela!ii terapeutice i crespun%e .prcesului prin care %rin!ele incntiente se actualizeaz&
asupra persanei analistului/. Clientul retr&iete cu el sentimentele %e alt&%at&* %estinate atunci
p&rin!ilr i +l #ace +n m% incntient s& <ace rlul acestra* +n acelai timp iu-i!i i temu!i.
Jn analiza tranzac!inal& Intriec!ia este cmpara-il& cu .scenariul %e $ia!&/. Cpilul
primete .in<nc!iuni/* care sunt a%esea inter%ic!ii* %e la p&rin!ii s&i: nu exista* nu sim!i* s& nu ai
+ncre%ere +n tine* lumea* amenii sunt periculi* s& nu ai +ncre%ere* nu ai %reptul* nu eti capa-il.
Aceste mesa<e pt #i primite masi$ prin #r!&* $ilen!&* autritate sau pt #i %istilate prin
repeti!ie* exemplu* culpa-ilizare* repr. Pentru a supra$ie!ui sau p&stra a#ec!iunea p&rin!ilr s&i*
cpilul s#,rete prin a;i spune c& au pr-a-il %reptate i accept& aceast& ima1ine a lucrurilr.
Este .%ecizia Cpilului/.
.In<nc!iunea/ i .%ecizia Cpilului/ reunite creeaz& scenariul %e $ia!&: nu am %reptul* nu
sunt capa-il* nu am +ncre%ere +n ceilal!i i nici +n mine. Persana %e$ine ast#el actr +ntr;un
scenariu scris %e c&tre altcine$a: scenaristul* p&rin!ii. Jn #a!a unr situa!ii actuale asem&n&tare*
persana* ani la r,n%ul* $a lua aceeai %ecizie i $a repeta ast#el scenariul ri1inal. Jn #a!a unei
#i1uri a autrit&!ii* pe care $a .$e%ea/ 3priec!ie4 ca amenin!&tare* se $a cre%e incapa-il i $a
respin1e* %e un%e cnsli%are a scenariului* ec)i$alent al intriec!iei i al priec!iei: autritatea
3precum Tata4 m& #ace incapa-il. i mi;e #ric& %e ea 3trans#er4.
Terapia $izeaz& +n a;l +nt,lni pe .Cpilul interir/* cer,n%u;l s& $r-easc& .P&rintelui
interir/ 3p&rintele intriectat4: %in cauza ta* %e ani %e zile. am .%ecis/* #&r& s& +mi %au seama* c&
mi;e #ric& %e tine* %e autritate. %ar acum* c,n% tiu c,t am su#erit* iau .nu& %ecizie/ la acest
ni$el* s& nu m& mai supun %e la +nceput i s& #ac #a!&.
3Terapeutul +l a<ut& s& spun& .nu/* s& stri1e .nu/* s& l$easc& pern& care .este/ tat&l lui.4
Ast#el* el m%i#ic& .P&rintele critic interir/ intriectat i $e%e mai clar pentru a +nt,lni
autritatea +n #a!& aa cum este ea azi i +n#runt& #&r& a #i +n$ins i. #&r& a se re$lta.
Trecerea se #ace ast#el %e la .Cpilul A%aptat/ 3p&rintelui critic4 prin .Cpilul re$ltat/
spre .Cpilul li-er/ sau natural. C,t %espre .P&rintele critic/* el tin%e s& se atenueze +n pr#itul
.P&rintelui )r&nitr sau prtectr/* care uureaz& %ez$ltarea .Cpilului li-er/* ce are un cntact
mai %irect cu realitatea 3A%ultul s&u4.
Jntr;un <c psi)l1ic %istructi$* A. T. %istin1e patru elemente: un mesa< ascuns 3E4
cn!in,n% %e$alrizare 3?4 care creeaz& in%ispzi!ie 3N4 %ac& persana %in #a!& 3terapeutul4
prezint& un punct sla- 3Q4 crespunz&tr. Priec!ia implic& anumit& necunatere 3surs& %e
cn#lict +n A. T.4 a realit&!ii celuilalt* +nlcuit& %e priec!ie 3un #el %e mesa< ascuns4 care
pr$ac& a%esea in%ispzi!ie %ac& cel %in #a!& este $ulnera-il +n aceast& pri$in!&. 7curile
psi)l1ice %istructi$e sunt i trans#eruri* +n m&sura +n care ele %ez$lt& cmprtamente $enite %e
alt&%at& i %in alt& parte* %ar neptri$ite +n situa!ia prezent&.
Analiza tranzac!inal& nu utilizeaz& termenul %e .incntient/. Ea presupune c& aceste
mesa<e sunt mai mult sau mai pu!in cntiente sau ascunse.
Jn PNL O amprent& este un e$eniment semni#icati$ %in trecut 3e$enimentul traumatizant
cntient %in 'estalt sau scenariul %e $ia!& %in A. T.4 %e la care s;a #rmat un 1rup %e cre%in!e.
Imprtant nu este e$enimentul aa cum s;a pr%us ci ceea ce cpilul a +nre1istrat sau cre%in!a pe
care i;a cnstruit; prnin% %e la asta. Aceste cre%in!e sunt %e acelai #el: .nu am %reptul* nu
sunt capa-il* amenii sunt r&i./. Este $r-a %espre tt ceea ce cre%em %espre sine sau %espre
ceilal!i 3amenii sunt r&i4.
"e #iecare %at& c,n% persana se a#l& +ntr; situa!ie similar&* ea recreeaz& 3priecteaz&4
aceleai cre%in!e 3intriectate4 care %etermin& sentimentele crespunz&tare i un cmprtament
a%ec$at.
Jn terapia primar&* 7an$ $r-ete %espre rana ri1inar&: e$enimentul ri1inar
traumatizant* api intriectat* pe care persana +l $a retr&i +n timpul terapiei +ntr;un #el %e trans&
i pe care +l $a repr%uce 3priec!ie i trans#er4 +n situa!iile care e$c& acest mment ri1inar.
Jn terapia sistemic&* prcesul este acelai* %ar %escris alt#el. S& lu&m sistemul %e
cmunicare %minantc%minat: %minantul a +n!eles c& putea s& -!in& ceea ce +i %rea
%min,n%u;l pe cel&lalt* -!in,n% +n plus i -ene#icii secun%are imprtante care i;au in%us acest
cmprtament %minant. Pate c& a $&zut un p&rinte %minant i -ene#iciile pe care acesta le
-!inea. Ii;a .imprimat/ 3intriectat4 %eci un cmprtament %minant %e #iecare %at& c,n% $ia
s& -!in& ce$a. II $a .$e%ea/ pe cel&lalt ca .%mina- i l/ 3priec!ie4 i se $a impune cu
superiritate 3trans#er4. Ttui* nu $a realiza acest sistem %e cmunicare %ec,t cu un partener
ptri$it* %mina-il: un %minat.
"minatul a +n$&!at %e mult c& este mai -ine s& ce%eze +n #a!a %mina!iei p&rin!ilr s&i i
+n #a!a ric&rei persane pe care +nt,lnete i +i ima1ineaz& 3priec!ie4* %up& cmprtamentul
pe care +l a#ieaz&* c& are inten!ii %minante. Sistemul %e cmprtament %minantc%minat se
sta-ilete c,n% cele %u& elemente ale tan%emului sunt reunite. 6iecare $a tin%e +n existen!a sa s&
caute un partener ptri$it pentru a cntinua sistemul. Aceste terapii #unc!ineaz& ricare ar #i
m%ul lr %e inter$en!ie pr-a-il %in cauza #aptului c& exist& rela!ie trans#eren!ial&.
9. Terapia #-iilr.
0&%. un ascensr* +mi ima1inez. c& se $a -lca +ntre %u& eta<e cu mine +n&untru i c& nu
$i pute s& scap +n caz %e incen%iu.
Simt c& mi;e #ric& i m& sperie c)iar i numai i%eea ascensrului %in cauza asta* $reau s&
#u1 sau s& e$it rice ascensr 3cmprtament trans#eren!ial4.
Jnlcui!i ascensrul cu un %entist* cu un tunel* cu al-in&. i $e!i putea cmpleta aceeai
sc)em&.
O #-ie pate #i cnsi%erat&* %in punct %e $e%ere strate1ic* ca un trans#er* un
cmprtament trans#eren!ial i in)i-are a ac!iunii. Este un simptm precum #e-ra i nu
mala%ie. Ori1inea este rareri cntient&. C& este sau nu* nu sc)im-& cu nimic %i#icultatea
terapiei. C&utarea minu!ias& a sursei +n psi)analiz& sau +n )ipnz& nu %uce la nimic i nu prea
a<ut& $in%ecarea. "e alt#el* c,n% 1&sim surs&* este cauza sau %ar prima mani#estare a
pr-lemei.
Cu tate acestea* se pate spune c& este un rezultat al unei +n$&!&ri realizate alt&%at& i +n
alt& parte* %eci anumit& #rm& %e intriec!ie precum #rica %e ascensr priectat& pe #iecare
ascensr. Persana este paralizat& %e #ric& i +mpie%icat& s& intre. Este in)i-area a ac!iunii. A #i
+nc)is +ntr;un ascensr nu este su#icient. Am #st +nc)is timp %e r& i <um&tate #&r& #ric&* nici
$re #-ie ulteriar&.
Am $in%ecat* %e %u& ri* #emeie care a$ea #-ie %e %entiti* alt&%at& prin relaxare i
%ecn%i!inare* cu un rezultat limitat +n ?A %e e%in!e i mai recent* cu terapia #-iilr +n PNL* cu
un rezultat me%iu +ntr; sin1ur& e%in!&. Cu aceast& met%&* su- relaxare sau nu* persana este
in$itat& s& se ima1ineze +ntr;un lc a1rea-il 3prima %isciere +n raprt cu prezentul sau cu em!ia4
i s& pri$easc& un #ilm $ec)i* al-;ne1ru 3a %ua %isciere4 care ar&ta prima %at& c,n% a ap&rut
acea #ric&. Api* este in$itat& s& re$a%& sec$en!a pe repe%e;+nainte 3a treia %isciere4 api s&
re$a%& pe repe%e;+napi 3a patra %isciere4. "ac& apare #rica* i se cere s& preasc& prcesul i s&
se relaxeze. Aceeai sec$en!& 3+ntre ? i Q minute4 este repetat& %e N ri. Terapeutul nici nu are
ne$ie s& cunasc& #-ia. Rezultatele sunt %e r%inul a @AW +n prima e%in!&.
Ce se pate +nt,mpla8 Se %isciaz& amintirea 3$izualizarea trecutului4 %e em!ie 3calm*
relaxare i linite aici i acum4: urm&rin% un reprta< $ec)i* al-;ne1ru* #&r& sunet* api in$ers etc.
Ca i cum am lucra pe un calculatr %ecup,n% anumite texte %intr;un capitl pentru a le insera +n
alt& parte. Jn plus* su- relaxare* .-ran&m/ em!iile pe calm: $izualizarea unui peisa< a1rea-il*
sim!irea temperaturii aerului* muc)ii %estini* auzul z1mtelr %in <ur i al $cii terapeutului.
Amintirea #ricii este cnectat& la trecut* em!ia la prezent. Amintirea este %isciat& %e em!ie i
%atrit& acestui #apt este e#icient prcesul %e $in%ecare. Este un prces )ipntic.
O #-ie pate #i trec&tare. Jn turnul cel mai +nalt %in lume* la Trnt* puteam s& mer1 pe
p%ea %in sticl& %e un%e $e%eam picirul turnului @AA %e metri su- mine. Nu +n%r&zneam s& m&
a$enturez. Cpiii se <ucau %easupra. Nu am #-ii %ese-ite i nu mi;e #ric& %ec,t +n situa!ii cu
risc. Am #&cut escala%e #&r& #ric&* supra$e1)eat %e un antrenr. "ar %e acl* %e la +n&l!imea
turnului* nu puteam s& ca%. Itiam ttui c& nu exista nici un risc. C)iar %ac& $iam s& m& arunc +n
1l* nu puteam s& #ac iar 1eamurile erau incasa-ile. Itiam asta. Era %eci #-ie mmentan&
#&r& $reun mti$ e$i%ent. i #&r& $reun traumatism mai $ec)i* %e care s& tiu* %e c&%ere sau %e
#ric& %e $i%. Am urcat sc&rile %e la Turnul Ei##el* +mpreun& cu cpiii mei +nc& mici* %in <ac&.
Jntr;un cn#lict +ntr;un cuplu cei %i sunt a%esea %e acr% asupra unui punct: %in cauza
celuilalt* lucrurile nu mer1 -ine.
CAPITOLUL 5III:
Re+nsuirea priec!iei i a trans#erului.
A. Exemplu simplu: Pierre +i spune lui Cecile.
CS. 0&% c& nu spui nimic i c& m& pri$eti* % S. Jmi ima1inez c& atep!i +ntre-&rile mele. "S
-S. Asta e$c& pentru mine pasi$itatea surrii mele care atepta s& #ac ttul +n lcul ei. ES. (& simt
iritat %e pasi$itatea ta.
Sc)ema Cap. 5III B. Re+nsuirea priec!iei i a trans#erului.
Re+nsuirea priec!iei .ale1em/ s& $e%em i m%ul nstru %e a interpreta $in %e la ni*
api s& tim %e un%e anume $ine: %ei este etapa cea mai imprtant& +n psi)analiz&* mie mi se
pare secun%ar&. Nu este %ec,t interpretare printre altele i se tie c& ele $ariaz& %up& cli:
acelai $is pate a$ea semni#ica!ii %i#erite la 6reu%* 7un1* Lacan sau Perls.
"ac& +l +nt,lnesc pe nul meu e# 3sau pe nul meu analist4 pentru prima %at& i +mi e #ric&
%e el* am %e ales +ntre mai multe $ariante* cntiente sau nu* $luntare sau nu.
Pt 2 s& r&m,n -lcat +n #rica mea.
S& -ser$ c& seam&n& cu tat&l meu* care m& critica +ntt%eauna* s& m& tem c& +i $a %a
seama %e me%icritatea mea* s&;mi #ie #ric& s& nu m& critice precum tat&l meu* s& interpretez c&
priectez asupra lui ima1inea tat&lui meu i c& +mi trans#er teama 3cmplexul lui Oe%ip4. Aceste
.ale1eri/ +ntr& +n ca%rul psi)analizei. Pt %e asemenea 2 s& -ser$ c& nu #ace nimic ca s& m&
+nsp&im,nte.
S&;mi spun c& mi se #ace #ric& atunci c,n% +l pri$esc* s& %esci#rez api c,n% .m&
+nsp&im,nt&/ i c,n% nu* s&;l spun ce +mi ima1inez 3c& m& $a critica. precum tat&l meu4 i s&;l
+ntre- %ac& este a%e$&rat* s&;l ar&t teama mea %e el* #&r& s&;l <u%ec* s& m& in#rmez %ac& i al!ii +l
$&% ca mine* autritar.
S&;mi %au seama c&* cu c,t +l pri$esc mai pu!in* cu at,t +l .$&%/ mai mult pe tat&l meu* s&
m& %eci% s&;l pri$esc mai +n #a!&* ca el* #&r& s&;l <enez* s&;mi sc)im- cmprtamentul i s& m&
implic mai acti$ +n cn$ersa!ie* s& m& cncentrez asupra senza!iilr mele psi)ice i asupra
respira!iei* s& e$it .s& 1,n%esc cu capul lu i/ ima1in,n%u;i ce cre%e %espre mine. R Aceste
.ale1eri/* mai pra1matice* intr& +n ca%rul 'estalt;ului i al PNL;u lu i. Ele nu se cncentreaz&
asupra ri1inii sau a cauzei. Cel pu!in asupra %ia1nsticului i mai ales asupra c&ut&rii altr
perspecti$e 3%e 'estalt* %e m% %e a $e%ea4 i a strate1iilr %e cmprtament 3ieirea %in in)i-i!ia
ac!iunii i sc)im-area +n $e%erea +n!ele1erii +n lcul +n!ele1erii intelectuale +n $e%erea
sc)im-&rii4.
.Asta e$c& pentru mine/
"emnstra!ie CI E ;V T U; CI ? O 3<ucat %e c&tre #rmatr4 +l ra1& pe CI E s&;l pri$easc&
pe T i s& spun&:
0&%. O crecteaz& %ac& nu este un .$&%/ -iecti$.
Jmi ima1inez c& tu. O a<ut& le1area lui .+mi ima1inez/ %e .$&%/.
Simt c&. sau m& simt. O i%em.
Asta e$c& pentru mine cutare lucru %in trecutul meu. 6rmatrul a<ut& s& se $a%& %ac&
e$enimentul e$cat a putut s& %etermine ale1erea lui .$&%/ i a ceea ce a urmat. "e exemplu*
%ac& Pierre a tr&it al&turi %e un tat& se$er* pate s& #ie #rapat %e spr,ncenele +ncruntate ale lui T i
s& nu $a%& z,m-etul s&u. " +n cauza asta* pate s& i;l ima1ineze se$er i s& i se #ac& #ric&.
O #ace la #el cu CI ?. Arat& c&* la acelai T* #iecare CI a .$&zut/ altce$a i;a ima1inat i a
sim!it ce$a care crespun%ea. Ii +ntrea-& pe #iecare %ac& ceea ce au $&zut are $re imprtan!&
pentru $ia!a lr prezent& i trecut&.
Exerci!iu Jn 1rup %e patru. 6iecare +i ale1e rlul. CI E ;V X T ^; CI ? O %iri<eaz& la #el ca
mai sus. Jl a<ut& pe CI E* api pe CI ?* s& #ac& le1&tura +ntre E* ?* N i Q. Jntrea-& %ac& E 3ceea ce
$e%e4 are $re imprtan!& +n $ia!a sa i %ac& Q 3ceea ce e$c&4 a putut s& in#luen!eze ale1erea lui
E* api a lui ? 3ce i;a ima1inat4 i a lui N 3ce a sim!it4.
O-ser$a!ii ale lui O +i a<ut& pe #iecare CI s& $a%& prnin% %e la ce priecteaz& i trans#er&
asupra terapeutului. Ji +ntrea-& pe #iecare cum pate s&;i re+nsueasc& ceea ce a priectat i a
trans#erat. Re+nsuirea este reluarea a ceea ce ne apar!ine %in ce am $&zut* ne;am ima1inat i am
sim!it pri$in%u;l pe cel&lalt.
E$aluare +n 1rup l&r1it 6rmatrul pate s& realizeze acum $ariant& interesant& a acestui
exerci!iu +n 1rup l&r1it. Ea cnsist& +n a cere unui $luntar s& $in& s& se aeze +n mi<lc. El <ac&
rlul terapeutului .neutru/. 6iecare* <uc,n% rlul clientului* $ine +n #a!a lui i spune Q #raze.
"e$ine ast#el ur %e -ser$at marea %i$ersitate a r&spunsurilr i %eci caracterul
su-iecti$ al ale1erilr -iecti$e. Ii %e e$i%en!iat c,t %e mult un terapeut pate #i $&zut i apreciat
%i#erit +n #unc!ie %e clientul pe care +l are +n #a!&.
Urmeaz& acum un mment imprtant al prcesului terapeutic. R&m,nere la aceste patru
etape ale exerci!iului risc& #ixarea priec!iei i a trans#erului i %eci #a$rizarea trecutului #a!& %e
prezent i cnsli%area ne$rzei. Terapia cnsist& +n re%ucerea pn%erii priec!iei i a trans#erului
care +ntunec& +nt,lnirea actual& i rela!ia: .Ce m& +mpie%ic& s&;l +nt,lnesc pe cel&lalt cu a%e$&rat
i s& #iu +n rela!ie cu el8/ Asta crespun%e %estul %e -ine e1;ului %in spiritualit&!ile rientale.
6rmatrul pate s& cear& su-1rupurilr %e patru s& se re#rmeze cu T +n centru* +ncn<urat %e
ceilal!i trei: .+n linite* +l pri$i!i i +ncerca!i s& i%enti#ica!i ceea ce $e%e!i mai +nt,i* a%ic& ceea ce
Uale1e!iV s& $e%e!i. Sunte!i sensi-ili la tr&s&turi care $& intereseaz&* care e$c& pentru $i
amintire sau em!ie. Cui pate s&;l semene aceast& persan&. "ac& a!i 1&sit pe cine$a* re$e%e!i
amintirile care sunt le1ate %e acesta* caracterul lui* asem&n&rile cu persanele %in #a!a $astr&.
C,n% reui!i s& ascia!i prezentul cu prpriul trecut* a-an%na!i priec!iile pe care le;a!i
%escperit. Pri$i!i;l -ine pe acest T %in mi<lc. La ne$ie* atin1e!i;l* sim!i!i;l mirsul pentru a;l
#ace mai prezent. C,n% sunte!i 1ata* spune!i;l ce $;a!i ima1inat %espre el. Asculta!i;l cu aten!ie
r&spunsurile.
0r-i!i;l pentru a;l +nt,lni. 6lsi!i;$& r1anele %e sim!: pri$i!i* asculta!i* atin1e!i* $r-i!i*
astea $& a%uc +n prezent* la +nt,lnirea cu cel&lalt care este %in ce +n ce mai real i %in ce +n ce mai
pu!in cum $i;l ima1ina!i. 0& re+nsui!i ast#el +n m% pr1resi$ prpriile priec!ii i trans#eruri.
Pute!i s& realiza!i %e mai multe ri acest %u;te;$in +ntre priec!ie i realitate.
Pentru clari#icarea acestei etape a terapiei clientului* mi se pare imprtant ca terapeutul s&
#ie transparent i s& accepte +ntre-&rile i cn#runtarea.
"ac& Pierre spune: .+mi ima1inez c& sunte!i sup&rat i +mi e #ric&./
Analistul pate s& r&spun%&: nimic .sup&rat8/ este un r&spuns re#lex .r1erian/ .%e ce8/
'estaltistul: .Este a%e$&rat* sunt sup&rat pe clientul %inainte* m& scuza!i %ac& este at,t %e e$i%ent*
%ar nu e %in cauza %umnea$astr&. %ar* asta e$c& ce$a pentru %umnea$astr& sau cum $i se
pare8/ sau .sunt iritat c& a!i +nt,rziat./ Clientul este l&murit rapi%: nu este %ec,t priec!ie.
Cu analistul* clientul r&m,ne +n %u-iu i nu pate s&;i clari#ice %ac& este priec!ie sau
c)iar este realitatea* +n plus* .%e ce;ul/ +l #ace s& <usti#ice mintal* iar asta nu este %ec,t #umul %e la
#cul cnstituit %e sentiment* pate teama.
Cu 1estalistul* el are cazia s& exerseze calitate imprtant& a -unului cmunicatr:
cali-rarea 3+n PNL4 terapeutului pate s& %emnstreze %ac&* %ar %up& mimica lui* a 1)icit crect.
"ac& s;a +nelat* nu este 1reeal&. Nu exist& %ec,t +n$&!&ri. Pate s& +n$e!e s&;i crecteze
cali-rarea. Asta ar #i impsi-il %ac& ar #i culcat pe canapea. Ap i* pate s& a#le %ac& asta
in#luen!eaz& i cum anume. Jn s#,rit* cum a +n$&!at +n trecut s& #ie $ulnera-il +n #a!a cui$a care se
sup&r&8
Jntr; rela!ie creatare* #iecare este capa-il s& #ac& pasul urm&tr atunci c,n% cel&lalt este
1ata.
CAPITOLUL 5I0.
Ac!iune trans#erential& sau cmprtament trans#eren!ial.
E ste cmprtamentul ric&rei persane i +n special* al clientului* urmare a trans#erului
s&u. Este cmprtamentul trans#eren!ial. Tt ceea ce prece%& este in$izi-il pentru persana %in
#a!& sau pentru terapeut. Este %e #apt impsi-il %e tiut ce a .ales/ persana s& $a%&* ce i;a
ima1inat i ce a sim!it* alt#el %ec,t prin pri$ire* prin mimic& sau prin mic&rile ei. Acestea se pt
mani#esta +n #iecare etap& c,n% $e%e* +i ima1ineaz& sau simte* %ar ele sunt %e<a ac!iuni i
cmprtamente. "e alt#el* ea pri$ete ceea ce +i atra1e aten!ia. Trans#erul +i %iri<eaz& pri$irea.
Cmprtamente trans#eren!iale mai explicite sunt api rapi% amestecate cu cmprtamente
crecte* ne;trans#eren!iale.
Exemplu: C,t este ra8 Ora zece. Cmprtament a%ec$at. ')icete= Cmprtament
trans#eren!ial an%in* cpilul interir atra1e aten!ia asupra unui re1istru %e <c sau %e se%uc!ie.
Iar !i;ai uitat ceasul8 Cmprtament trans#eren!ial a1resi$: intleran!&* repr.
6reu% $r-ete pu!in %espre cmprtamentul trans#eren!ial.
Cu tate acestea* terapeutul nu pate s& perceap& trans#erul* sentimentul trans#eren!ial. Nu
pate s& +l perceap& %ec,t atunci c,n% se tra%uce printr; micare: pri$ire* mimic&* reac!ie*
un cu$,nt* #raz& sau micare mai explicit&. Ac!iunea trans#eren!ial& sau cmprtamentul
trans#eren!ial %esc)i% ua i clari#ic& trans#erul. Asta pate s& #ac& parte %in ceea ce 6reu% inclu%e
+n .punerea +n ac!iune/ 3care nu tre-uie cn#un%at& cu trecerea la act* care nu este %ec,t
mani#estare extrem& a trans#erului4.
A. Exemplu simplu: .:al%a m& a-an%neaz&/
La serat&* 7acZues cunate pe :al%a. Ji trezete interesul. (ai t,rziu* $e%e %ans,n%
cu Lucien. Ji ima1ineaz& ea nu e interesat& %e el. Se simte %ecep!inat i se %uce s& in$ite pe
Claire. Este #arte sensi-il la recunatere i la a-an%n +nc,t #u1e* ceea ce +l #ace %e neatins.
:al%a* %e #apt impresinat& %e el* +l pier%e %in $e%ere %ar* mai tenace* +l re1&sete. %in #ericire.
Priec!ia lui este i%eea c& ea pleac&* neinteresat&* trans#erul este sentimentul %e a-an%n iar
ac!iunea 3cmprtamentul s&u trans#eren!ial4 este #u1a amestecat& cu iritare i r&z-unare. Ea este
%e alt#el surprins& %e r&ceala lui su-it&. "ar +n acest sta%iu al cmprtamentului trans#eren!ial
pate s& +nceap& s&;i %ea seama c& un trans#er a a$ut lc* %ar care8 Tenacitatea +i $a %a
r&spunsul: .Te c&utam i m& speriasem la i%eea c& nu s& te mai $&%=/ .Ii eu* care cre%eam c&
m& e$i!i=/
Sc)ema Cap. 5I0 B Ac!iunea clientului ca urmare a trans#erului.
E$enimentul traumatizant actual ima1inez a%ec$at&.
0&%. pe :al%a plec,n%. Jmi ima1inez. c& nu interesez. (& simt. a-an%nat. 6u1. A-ia
acum* +n acest sta%iu* c,n% apare ac!iunea trans#eren!ial&* +i %& seama cel %in #a!a nastr& c& ce$a
e ciu%at. :al%a* pri$in%u;l cum pleac&* este uimit& s&;l $a%& interesat la +nceput i api cum
respin1e. Nu a putut s& remarce nimic %in priec!ia i trans#erul lui. "ar +n mmentul ac!iunii
trans#eren!iale care urmeaz& pate ap&rea cn#lictul sau amenin!area la a%resa rela!iei. "ac&
:al%a ar #i #st sensi-il& la a-an%n sau %ar in%i#erent&* p$estea lr s;ar #i prit acl* #&r&
urm&ri. Ar #i plecat i ea. "ar c,n% ac!iunea trans#eren!ial& se mani#esteaz&* interlcutrul pate
s& 1)iceasc& trans#erul care a prece%at;.
Terapeutul se a#l& cel mai %es +n aceast& pzi!ie. "ar c,n% apare cmprtamentul
trans#eren!ial al clientului el pate s& caute trans#erul su-iacent* care urmeaz& c&rei priec!ii* care
$ine %e la ce -iect* persan&* m%el sau principiu intriectate.
Jn m%elul .E$eniment traumatizant %in trecut intriectat* api priectat* %ez$lt,n% un
trans#er* api un cmprtament trans#eren!ial/* clientul mer1e +nainte #&r& s& #ie #arte cntient
%e primele etape. Terapeutul este -li1at s& #ac& %rumul in$ers pentru c& el nu pate percepe
%ec,t ultima etap& i tre-uie s& 1)iceasc& ce a prece%at;* $eri#ic,n% pr1resi$.
C. Exerci!iu: 0&%. +mi ima1inez. Simt. Ii $reau s&.
RE. "emnstra!ie CI E ;V T ^; CI ? O O-ser$atr <ucat %e c&tre #rmatr.
CI E +l pri$ete pe T i +i spune: $&% cutare lucru la tine +mi ima1inez %espre asta c& tu
Simt* prnin% %e la asta* c& eu 3sau m& simt \4 " +n cauza asta* $reau s& spun c& mi;e #ric& %e
tine 3$r-itul este ac!iune4 Sau c& $reau s& m& retra1 CI ? #ace la #el* pe c,t psi-il plec,n% %e
la acelai .$&%/ i .+mi ima1inez/. Putem ast#el s& apreciem c&* c)iar prnin% %e la acelai
trans#er* se pate ac!ina %i#erit.
O $e1)eaz& ca ni$elul #iec&rei #raze s& #ie respectat.
Exerci!iu. I%em.
O-ser$a!ii 6iecare CI %escrie prcesul interir care +l #ace s& ai-&* plec,n% %e la un acelai
.$&%/* un trans#er i ac!iune trans#eren!ial& %i#erite. O +l a<ut& pe #iecare CI s&;i i%enti#ice
trans#erul.
E$aluare 6rmatrul #aciliteaz& +n!ele1erea exact& a %i#eritelr ni$ele.
Cmentarii +n acest caz* ttul pare clar 3+n m&sura +n care clientul enumer& cu $ce tare
ceea ce cre%e +n interir sau c)iar lucrurile %e care nici nu este cntient4. Jn acest timp*
terapeutul are %e<a instrumentele pentru a +ncerca s& i%enti#ice ce se +nt,mpl&* c,te%at& c)iar
incntient* la clientul s&u i asta prnin% %e la expresiile particulare ale pl&cerii* #ricii sau
%ez1ustului sau %e la mic&rile su-tile. Pri$irea +n sus ne in%ic& #aptul c& se a#l& +n cntact cu
ima1ine $izual&* +n lateral cu sunete sau cu cu$inte* +n <s cu mic&ri* senza!ii* la st,n1a* cu
trecutul* cu amintirile* iar la %reapta* cu $iitrul* cu creati$itatea* cu priectele. Aceste reac!ii
minre pt #i %e<a nite cmprtamente trans#eren!iale.
Pute!i* +n acest sta%iu* s& relua!i anumite exerci!ii %e la Cap. I0 C: .S& ne 1,n%im la
cine$a/ sau .S&;l %escperim pe cel&lalt./ Pute!i s&;l ru1a!i pe CI s& se 1,n%easc& la persan&
imprtant& pentru el i s& 1)ici!i ce sentimente e$c& acea persan&.
Jn #n%* %ac& nu ar #i %ec,t intriec!ia* priec!ia i trans#erul* ttul ar mer1e -ine. "ar
atunci c,n% apare cmprtamentul trans#eren!ial apare i pr-lema. "ar aceast& etap& este
necesar& pentru a a-r%a i a rezl$a i priec!ia i trans#erul. Jn acest sta%iu* acti$itatea
terapeutic& se cncentreaz& asupra a trei puncte: ri1ine* cntientizarea* sc)im-area
cmprtamentului. "ar prcesul %e urmat pate #i %i#erit +n #unc!ie %e #rma!ia i %e cala
terapeutic& respecti$&. S& preciz&m c& nici un prces nu este realitatea ci %ar reprezentare a
acesteia* +n cele ce urmeaz&* E %escrie cauza trecut&* ? cmprtamentul actual i N tratamentul
care pate #i aplicat ulterir.
(%el me%ical. Urmeaz& un prces l1ic mai .istric/: E 3+nainte4* ? 3+n timpul4* N 3%up&4
E. Etil1ia sau cauza: intriec!ie priec!ie trans#er.
Simptme: cmprtament patl1ic. Nici terapie #&r& %ia1nstic.
Tratament: me%ical sau psi)terapie.
(%el analitic ?. Cntientizarea cmprtamentului neptri$it* al priec!iei i al
trans#erului. E. Ori1ine: %e un%e $ineP care este intriec!ia8 N. Terapie: cum s& se sc)im-e8
A-r%are re%us&8
Cntientizarea este su#icient& pentru a pr%uce sc)im-area.
(%el pra1matic in#luen!at %e 'estalt* PNL i terapiile scurte.
Terapie: C,n% ce$a nu mer1e -ine* sc)im-a!i;$& cmprtamentul 3PNL4* a-an%narea
.slu!iilr $eri#icate/ care #ixeaz& pr-lema 3Terapiile scurte4* sc)im-area ini!ial& permite mai
-un& +n!ele1ere ulteriar& 3'estalt4.
Cntientizarea cmprtamentului trans#eren!ial neptri$it: a ne %a seama c& nu suntem +n
#a!a realit&!ii celuilalt i c& %ar repet&m un scenariu mai $ec)i i nesatis#&c&tr i c& e ce$a care
tre-uie sc)im-at pentru a -!ine un rezultat mai -un pentru sine i pentru cel&lalt. Aceast& etap& e
%e<a secun%ar&: multe sc)im-&ri apar c)iar i #&r& aceast& cntientizare.
Ori1ine: cea mai mare parte a cmprtamentelr nastre nesatis#&c&tare nu %ecur1 %intr;
cntientizare a priec!iilr i a trans#erurilr nastre i* cu at,t mai pu!in* a intriec!iilr.
Ac!iune trans#eren!ial& sau cmprtament.
PNL prnete %e la ? .starea pr-lem&/* #&r& a insista prea mult asupra ei* pentru a se
cncentra asupra N .starea %rit&/ sau .-iectul %e urmat/* c&ut,n% resursele interiare %e care
%ispune persana i %ez$lt,n% mai ales cmprtamentele alternati$e care permit -!inerea
acelrai rezultate. C&utarea sursei nu este stimulat&.
E. Ac!iune e#icace satis#&c&tare* in)i-area ac!iunii i stres.
A$em ne$ie %e %ra1ste 3s& iu-im i s& #im iu-i!i4* %e recunatere 3s& #im aprecia!i* s&
c&p&t&m aten!ia unei persane* interesul* sc)im-ul %e care a$em ne$ie* %e a#irmare* %e
li-ertate4.
Ac!iunea e#icace este cea care ne a%uce un r&spuns satis#&c&tr la aceste ne$i. Ea
cnsli%eaz& +n creier sistemul acti$atr al ac!iunii: recmpensa #aciliteaz& sau stimuleaz&
ac!iunea urm&tare.
C,n% un -stacl ne +mpie%ic& s& -!inem ceea ce %rim* putem s& renun!&m sau s&
lupt&m. Acest -stacl pate #i exterir: altcine$a %rete aceeai persan& sau acelai -iect* sau
inter%ic!ie actual&* pie%ic& arecare* %istan!a sau timpul. Acest -stacl pate #i interir:
inter%ic!ii mai $ec)i* nrme* intriec!ii %ar i i1nran!a* incmpeten!a etc. O-staclele interiare
sunt %e %eparte mai in)i-ante* mai pat1ene i mai %urerase %ec,t cele exteriare* cel pu!in +n
cn%i!iile me%ii %e $ia!&. "ac& cine$a nu -!ine aceeai main& ca $ecinul s&u sau pe #emeia
#rumas& pe care i; %rete* su#erin!a nu $ine at,t %in cauza lipsei ci %in cauza ataameritului
%e ceea ce +i lipsete. (ultr persane le lipsete c,te ce$a* unii su#er& %in cauza asta* al!ii sunt
#erici!i. Ataamentul este %epen%en!a +n raprt cu ne$ile mele: maina +nseamn& li-ertate sau te
iu-esc* %eci tr&iesc* am ne$ie s& te iu-esc pentru a #i #ericit. Nnataarea este mai %e1ra-&: s&
m& -ucur %e maina mea #&r& s& mai %epin% %e ea sau .nu mai am ne$ie %e tine* este minunat s&
tr&im +n %i/. Bu%%)a spunea %e<a: .Ataamentul este cauza tuturr su#erin!elr/. "epen%en!a
pri$ete exterirul: su#&r %ac& maina mea este +n pan& sau .m& iu-eti %eci tr&iesc/* sunt
%epen%ent %e iu-irea ta pentru a #i #ericit.
Simntn 3A $in%eca in$ers i +mptri$a tuturr. E%itura Epi* Paris* EFY@4 #ace crect
%istinc!ia +ntre e$eniment* a1entul stresant i stresul interir care este r&spunsul nstru persnal.
Exemplu: Prima cn#erin!& anun!at& este anulat&. R-ert: "r&1u!* $i putea s& -eau
ca#ea cu 7acZueline.
7acZueline: Aleu* iar se $a !ine R-ert %up& mine. Pierre este sup&rat pe r1anizatri.
6rancine prpune s& se cntinue pr1ramul sau s& se %iscute %espre su-iectul anun!at.
Stresul apare +n #unc!ie %e $ulnera-ilitatea nastr& la #rustrare sau la in$a%are* %e
neputin!a nastr& %e a accepta e$enimente nepre$&zute sau %e a crea cmprtamente alternati$e.
Acestea sunt puncte sla-e preala-ile e$enimentului stresant* m%ele %e cmprtament intriectate
pe care le priect&m sau le trans#er&m +n situa!ii ni.
6&r& a minimaliza cauzele r1anice* Simntn spune c& stresul este principalul
respnsa-il psi)l1ic %e cancer. .Cre%em c& a%esea cancerul este in%iciul altr pr-leme % +n
$ia!a -lna$ului* a1ra$ate %e un stres care a ap&rut cu ase ptsprezece luni +nainte %e apari!ia
cancerului./ 3p. E?4 La-r,t 3In)i-i!ia ac!iunii* (assn* Paris* EFYA4 mer1e +n aceeai %irec!ie:
.In)i-i!ia ac!iunii* care apare atunci c,n% ac!iunea e#icace este impsi-il&* #aciliteaz& an1asa*
%epresia* mala%iile psi)smatice* mala%iile in#ec!iase* txicmaniile* -lile crnice* cancerul i
+m-&tr,nirea./ 3p. EQA4
Iat& met%& interesant& pentru a sim!i %i#eren!a %intre a1entul stresant i stresul interir.
An im un 1rup Simntn centrat pe mala%iile smatice. Ji r1 pe participan!i: .O-ser$a!i ceea ce
$e!i sim!i pe parcursul acestei experien!eP $i #i pentru #iecare %intre $i un a1ent stresant* acelai
pentru tat& lumea/. Trec prin #a!a #iec&ruia i +l pri$esc +n c)i @ secun%e. E %e<a prea mult.
"up& exerci!iu reac!iile sunt amestecate: mi;a #st #ric& %e tine* cre%eam c& m& $ei l$i* mi;era
#ric& s& nu !ipi* mi;a pl&cut pri$irea ta* a #st a1rea-il* n;am sim!it nimic. "up& cum se $e%e*
persana +i creeaz& r&spunsul a1rea-il sau stresant.
O alt& experien!& cnsist& +n a cere 1rupului s& +nc)i%& c)ii. Trec prin #a!a #iec&ruia cu
1lin%& i +i cer s& %esc)i%& c)ii. Reac!ii %i$erse: mi;era #ric& c&;mi $enea r,n%ul* a #st c)iar
neateptat* nu eram #rums* am #st uurat* mi;a pl&cut s& m& $&%* eti 1lume!* eram nelinitit
cum sunt eu %e -icei. Ii aici* a1entul stresant este %e #apt neutru. R&spunsul interir pate #i
cn#rta-il sau pate cnstitui un stres pe care r&spunsul +l creeaz&. Ne in$ent&m sin1uri stresul.
Ni suntem respnsa-ili %e el.
6. Punere +n ac!iune i trecere la act E` Trecere la act +n psi)analiz& .6apt prin care
su-iectul* su- in#luen!a %rin!elr i a #antasmelr sale incntiente* le tr&iete +n prezent cu un
sentiment al acuit&!ii cu at,t mai $iu cu c,t nu +i cunate ri1inea i caracterul repetiti$. este
repeti!ia +n trans#er pe care 6reu% numete cel mai a%esea punere +n ac!iune. termenul %e
a1ieren. cmprt& un ec)i$c care este c)iar cel al cncep!iei lui 6reu%: el cn#un%& ceea ce* +n
trans#er* este actualizare i recursul la ac!iunea mtrice* care nu este +n m% necesar implicat& +n
trans#er./ 3Laplanc)e4
Este %e #apt un mecanism %e ap&rare* rezisten!& la cntactul a%ec$at cu prpriile ne$i
i cu ale celuilalt. Nu tre-uie cn#un%at& cu punerea +n ac!iune +n scp clar terapeutic. Jn $ia!&* ca
+n terapiile $er-ale* suntem -li1a!i s& re#lect&m .asupra/ %i#icult&!ii %e a rezl$a i a mi<lacelr
pentru a ne +n%eplini scpurile. "ar aceste slu!ii nu sunt %ec,t mentalizate. Punerea +n ac!iune
nici nu este luat& +n cnsi%erare. Ast#el psi)analiza cn%amn&* cn#un%,n%; cu trecerea la act.
A lucra %ar asupra mentalului pate #i cmparat cu %iscu!ie cu antrenrul %e #t-al
3care* +n psi)analiz&* $;ar l&sa s& %escperi!i* cu neutralitatea lui -ine$itare* cum s& $&
+m-un&t&!i!i per#rman!ele* st,n% culcat pe canapea4 sau cu ec)ipa $astr& %espre strate1iile
sc)im-&rii 3terapie $er-al& %e 1rup4.
?` Punerea +n ac!iune +n PNL Jn trans& uar&* persana este in$itat& s& $izualizeze
ac!iunea sau cmprtamentul %rit i ast#el s& +nre1istreze +ntr;un pre;pr1ram 1ata %e ac!iune*
pe teren* atunci c,n% $a $eni mmentul. Este mai %e1ra-& crpral 3$izual* au%iti$* senziti$ i
Cinestetic4 i em!inal %ec,t mintal. Asta cnstituie acti$itate interme%iar& +ntre acti$itatea
mental& i punerea +n ac!iune. Jn acest caz* sunte!i %e<a +ntr; pzi!ie mai acti$&* cmpara-il& cu
cea a unui spectatr T0 care reac!ineaz& crpral la spectaclul ec)ipei sale #a$rite.
N` Punerea +n ac!iune +n 'estalt Este mai ales un prce%eu terapeutic. Jn lc s& re#lecteze
la cauze sau s& interpreteze mintal* ca +n 1rupurile $er-ale* clientul este in$itat s& creeze i s&
realizeze ac!iune inte1rat& +n c&utarea unei ieiri. Ast#el* ac!iunea $ine s& cmpleteze i s&
cnsli%eze c&utarea .%espre./
S& nu uit&m %u-la semni#ica!ie a punerii +n ac!iune: actual 3a retr&i aici i acum
e$enimentul trecut %e care e $r-a4 i ac!iune 3antrenament pentru un nu cmprtament4.
Exemplul lui 7)n este ptri$it %earece acper& peria%& analitic& i una %e 'estalt.
"ei %e -icei era #i%el* se sim!ea +n m% re1ulat atras %e #emei* +n$in$&!it i c,te%at& %eprimat
c& nu putea s& 1&seasc& rezl$are a ceea ce el numea ne$ia lui %e li-ertate. Su#erea c& nu pate
s& creeze rela!ii %e amici!ie pentru c& %ac& $r-ea %esc)is %espre asemenea ne$i a<un1ea rapi% la
intimitate sexual&. 0r-ea %espre asta +n psi)analiza sa pe care a terminat; %up& > ani la
recman%area analistului s&u* #&r& ca el s& cear&. i #&r& a 1&si rezl$are pentru pr-lema lui.
Tensiunea %intre el i s!ia lui este c,te%at& mare* %earece ea +l acuz&* +l +n$in$&!ete i
+i ia pe ascuns un amant* ceea ce el nu $a a#la %ec,t mult mai t,rziu.
Se %uce s& #ac& s&pt&m,n& %e 'estalt +n Cali#rnia. "up& cum a pre$&zut i* par!ial* a
c&utat* este atras %e #emeie pe care nu $e%e %ec,t +n 1rup. Animatrul +l -ser$& i +i prpune
s& $in& s& $r-easc& +n mi<lc: .(i;e #ric&. "e -icei* sunt atras %e c&tre #emeile #rumase. Ii
simt atrac!ia asta pentru tine. nu am +n%r&znit nici%at& s& $r-esc at,t %e %esc)is unei #emei. i
+!i mul!umesc c& m& ascul!i./ Animatrul +i cere s& ia %e m,ini* s& pri$easc& +n c)i i s&;l
spun& ce simte* .+nc& %in ziua a %ua* m;am sim!it atras* te pri$esc %es %e atunci. Cre% c& +ncep
s& m& +n%r&1stesc %e tine. %ar* mi;e #ric&. #ric& %e #aptul c& tu ai putea s& nu m& iu-eti sau s&
m& respin1i./ Lara este in$itat& s& r&spun%&: .Ii mie mi;e #ric&* sunt cn#uz& pentru c& te
apreciez mult %ar nu sunt at,t %e atras& %e tine./ "ecep!inat i linitit +n acelai timp* 7)n*
stimulat %e c&tre animatr* s#,rete prin a;l spune: .0reau s& te cuprin% tan%ru +n -ra!e* %ac& eti
%e acr%/. Se +m-r&!ieaz& +n%elun1 iar 1rupul +i +ncn<ar&* #re%n,n% c,ntecul lui Lara. Se
aaz& api +n 1rup* !in,n%u;se %e m,ini. In$itat s&;i prezinte #ee%;-acC;ul* el spune: .Este un
mment #arte imprtant pentru mine. Nu am +n%r&znit nici%at& s&;l $r-esc ast#el unei #emei.
Cu mrala mea* cre%eam c& s& trec %irect la actul sexual i iat& c& m;am l initit* +mi ima1inam
c& tat& mrala mea s& %ispar& i iat& c& +nc& mai iu-esc pe s!ia mea./ Aceast& acti$itate a
%urat +ntre NA i QA %e minute. Nu a mai re$&zut; %ar a %ecis ca* +n s&pt&m,nile urm&tare s&;i
explreze i s&;i respecte ne$ile. S;a +nt,lnit cu mai multe prietene +nainte %e a a$ea amant&.
Jn aceeai peria%&* a -ser$at sc)im-&ri imprtante +n $ia!a lui: mai pu!in& autritate cu cpiii
lui* mai mult& tleran!&* mai pu!in& %1m& +n cre%in!ele sale* anticn#rmism i mai mult&
#ericire.
0ine +n reuniuni %e 1rup la mine atunci c,n% simte ne$ia. 0ia!a lui a #st a1itat& timp %e
c,!i$a ani %ar este #arte satis#&cut %e rezultat: mai creati$* %in punct %e $e%ere pr#esinal* mai
-un cu cpiii lui* mai %ez$ltat sexual i mai pu!in -se%at pe acest plan %up& un %i$r! pe care +l
cnsi%er& %ecizie +n!eleapt&. Am +ncercat s& +n!ele1em ce s;a +nt,mplat.
Jn timpul peria%ei analitice* pr-lema a-r%at& %es nu a e$luat. 0r-ea %espre ea cu
mentalul lui i nu 1&sea nici rezl$are. Ne$ia r&m,nea +ntr;un plan secun%* #&r& r&spuns. 7)n
r&m,nea ri1i% +n %i#erite sectare ale $ie!ii #&r& s& #ie cntient %e asta. Ne$ia a<un1e +n prim;
plan: animatrul +l #ace s& se cn#runte cu sentimentul s&u i cu Lara. Ji exprim& $er-al i
crpral %rin!a: prima punere +n ac!iune. Recunscut %e c&tre Lara i sus!inut %e 1rup* se simte
mai pu!in $in$at. Jn lunile care urmeaz&* +i ne1ciaz& +n interir ezitarea +ntre %rin!&* #i%elitate
i $in&* $r-ete %espre asta cu s!ia lui* cu cpiii* cu prietenii i cu prietenele* nu se mai simte
$in$at ci mai %e1ra-& li-er* explreaz& +ncetul cu +ncetul i se simte %in ce +n ce mai satis#&cut i
mai #ericit.
Experimentarea i;a permis s& ias& %in impasul uzurii mentale +ntre!inut& %e e%uca!ia sa* %e
reli1ie i %e psi)analiz&. Jn lc s& r&m,n& %epen%ent %e ne$ile p&rin!ilr s&i* a intrat mai a%,nc
+n cntact cu ne$ia sa. A putut s& explreze aici i acum +n 1rup ceea ce pate s& i se +nt,mple
c,n% +i realizeaz& par!ial %rin!a. Experiment,n%* +i l&r1ete psi-ilit&!ile )t&r,n% mai t,rziu ce
$a #ace cu asta. Jn$&!area unr ni cmprtamente necesit& ac!inare i explrarea unr ni
experien!e pentru a a%uce la zi ne$ile cn#uze sau necunscute i pentru a le recunate la
lumina zilei.
Putem s& #im surprini %e rezultatul .imral/ care a pr%us sau #acilitat %esp&r!irea
cuplului. Terapeutul pate #i acti$ sau %irecti$ +n ce pri$ete #rma 3l&r1irea ale1erilr psi-ile4*
%ar nu i +n ce pri$ete #n%ul 3respectarea prpriilr ne$i ca i ale celuilalt4. Terapeutul nu l;a
+n$in$&!it i nici +ncura<at +n $re %irec!ie. 'rupul nu a a%us apr-are* ci i;a mani#estat
suprtul pentru c&utarea sa. 7)n i;a %esc)is lar1 rizntul i a $r-it mult %espre el +n <urul lui*
ceea ce +nainte nu #&cea %elc. Jn #ine* a !ine cnt %e ne$ile s!iei nu +nseamn& a i le reprima pe
ale sale: a se sim!i recunscut* acceptat i exnerat %e $ina sa %isp&rut& %up& %i$r!.
Un alt exemplu %e trecere la act* #arte reprimat +n psi)analiz&: [arl $rea s& atin1&
#emeie %rit&. Jn 'estalt* este prpus& punere +n ac!iune a unui sentiment care permite
exprimarea %i#eren!ei +ntre temerile ri1inale i rela!ia actual&. [arl s;a sim!it respins %e mama
lui i +i e #ric& %e ea. 6ace la #el i cu alte #emei* precum Snia i T)erese* %ar +n acelai timp le
%rete. Prin punerea +n ac!iune a sentimentelr sale* [arl pate #i l&murit %espre priec!iile sale.
Pate s&;i %ea seama c& nu sunt necesare ne+ncre%erea* su#erin!a sau se%uc!ia pentru a a-r%a
#emeie ci c& pate s& sta-ileasc& rela!ie mai simpl& i mai %irect&* %esc&rcat& %e sentimente mai
$ec)i pe care le repr%uce +n trans#er i priec!ie. Aceast& actualizare +i permite s& $eri#ice
inutilitatea prezent& a temerilr %in trecut.
Aceast& explica!ie +i pate #i prpus& persanei +n cauz&: ea accept& sau re#uz&. Este
un m% %e a recunate ritmul prpriu al cntientiz&rii. Repetarea sentimentelr %e alt&%at& #&r&
experimentare* +mpie%ic& tr&irea unei rela!ii satis#&c&tare.
"espre trecerea la act* 6reu% precizeaz&: .Su-iectul* su- in#luen!a %rin!elr i
#antasmelr sale incntiente* le tr&iete +n prezent cu un sentiment %e actualitate cu at,t mai $iu
cu c,t nu le cunate ri1inea i caracterul repetiti$./ "u& aspecte tre-uie luate +n cnsi%erare:
actualizarea i ac!iunea mtrice.
Pentru [arl* actualizarea exist&: %e -icei nu are +ncre%ere +n #emei* #&r& s& tie c& %e #apt
este $r-a %espre mama lui. 6&r& s& tie* pr-lema cntinu& s& apar& +n m% ina%ec$at. Nu este
su#icient s&;l spui* ca +n psi)analiz&: .Trecerea la act* a%ic& punerea +n ac!iune a #antasmei*
tre-uie e$itat& 3era s& spun interzis&4 /. Jn acest caz* [arl $a r&m,ne cu .trecerea la act/ 3ualizare4
+n permanen!&. 0a cntinua actualizarea $iziunii sale ne+ncrez&tare %espre #emei. Jn 'estalt +l
a<ut* mai +nt,i* s&;i actualizeze %rin!a sau teama: .E crect s& nu am +ncre%ere +n Snia* la #el
cum #&ceam cu mama mea./ +ntr; a %ua etap&* +l #ac s&;i pun& #rica +n .ac!iune mtrice/: .O
+m-r&!iez pe Snia ca pe mama mea/. Este trecerea la actul tipic. Pr1res,n%* [arl pate s&
+nt,lneasc& pe T)erese* pe care pre#er& ca #emeie i pate s& #ac& !in,n% cnt %e sentimentele
lr actuale: ale sale* cel care %rete i ale T)eresei* care se simte -ine cu el. Aceast& punere +n
ac!iune* lu,n%; tan%ru +n -ra!e +n prezent* +i %& +n s#,rit cazia %e a iei %in re;/trecerea la act/
3ualizarea repetiti$&4 %in trecut. Speci#icul ne$rzei este %e a se #lsi %e trecut 3.mama nu m&
iu-ete/4 pentru a <usti#ica prezentul ina%ec$at 3.#emeile nu m& iu-esc* nu am +ncre%ere +n ele/4.
Nu este patl1ic s& m,n1,ie pe Snia* nici c)iar s& #ac& %ra1ste cu ea* ci s& cntinue s&
$a%& sau s& +m-r&!ieze ca pe mam& %e care tre-uie s& te temi. Pate s& treac& la ac!iunea
luminat& pentru a iei % +n .trecerea la act/ r- i repetat. Aceast& cntientizare* #arte rapi%&
aici* ar %ura luni +ntre1i +n psi)analiz&* un%e s;ar %erula %ar la un ni$el i%eatic. Jn 'estalt*
sentimentele* re#lexele celrlalte mem-re i experimentarea cncret& a tr&irii cntri-uie la
terapeutizarea acti$it&!ii* a%ic& la a%ucerea unei sc)im-&ri +n cmprtamentul lui [arl.
Psi)analiza ar #i mai %ia1nstic&* mai lent&* mai pasi$&.
Punerea +n ac!iune +ntr;un 1rup este acceptat& %ar limitat& 3s& nu;l r&neti* nici s&;l #r!ezi
pe cel&lalt4 sau sim-lizat& 3s& te -a!i cu -alane %e s&pun sau s& l$eti pern& cu rac)et& %e
tenis4. Jmi %au seama +n acelai timp c&* +n calitate %e terapeut* prpun ampli#icarea a ceea ce
percep sau e$c. Ttui* pr$c c,te%at& #&r& s&;mi %au seama ceea ce +mi ima1inez sau %resc.
Jncep,n% %e acum* [arl pate s& experimenteze i +l +n$it s& -ser$e +n m% autentic ceea ce se
+nt,mpl& cu el* +n realitate* +n pzi!ie cu ceea ce se teme sau ceea ce pr$c eu. Jn #ine* +n m%
re1ulat* in$it 1rupul s& reac!ineze* ceea ce +mi ser$ete %rept cntrl. Participan!ii nu $r ezita s&
su-linieze %ac& in%uc prea mult i in#antilizez ast#el persana* #&c,n%; ast#el %epen%ent&.
S& remarc&m %e asemenea c&* +n 'estalt ca i +n analiza tranzac!inal&* experimentarea
permite accelerarea %ia1nsticului. [arl pate s&;i %ea seama mai repe%e %e sentimentele sale
a%e$&rate* %e-arasate %e elemente trans#eren!iale* s&;i $eri#ice mai -ine priec!iile asupra
celuilalt i s& cunasc& cu a%e$&rat ceea ce simt Snia sau T)erese %espre el* s& %escpere ceea
ce este +n m% real -ine pentru el mai %e1ra-& %ec,t ce a #st +n$&!at c& e -ine sau r&u. Este
interesant %e cnstatat %e asemenea c&* +n 'estalt* pt s& lucrez cu [arl #&r& s& +l cunsc i #&r&
s&;l tiu nimic %in trecut. Am +nceput %e la sentimentul %e ur& pe care;l simte #a!& %e mama lu iP
nu am ne$ie %e un %ia1nstic sau %e anamnez& ca +n psi)analiz&. Pt s& lucrez %irect asupra
sentimentului s&u prezent. Ttui* +nc& % +n primele minute* a-r%ez un -iecti$: ceea ce el
%eci%e s& sc)im-e i cum. 0rea s& reueasc& s& sc)im-e a#ec!iune #&r& se recur1& la
cmprtamente %istructi$e sau neautentice. "ac& clientul nu este %ecis s& se sc)im-e* nu +ncep s&
lucrez cu el* sau %ac& +mi %au seama %e asta* m& presc su-liniin% inacti$itatea sa i manipularea
acti$ant& a terapeutului. Jn s#,rit* s& semnal&m c& [arl* care a$ea treizeci i %i %e ani* s;a
c&s&trit un an mai t,rziu. A putut s& sta-ileasc& rela!ie %estul %e armnias& cu s!ia lui*
tem,n%u;se ttui c,te%at& s& nu #ie in$a%at* %rin% %e exemplu ca ea s& lucreze mai mult +n
exterir i sim!in%u;se cu uurin!& +n1)i!it* c,n% ea st& prea mult acas&. S!ia lui are #r!& e1al&.
0ia!a lr +n %i las& pu!in lc ne+ncre%erii i persecu!iilrP este scutit& %e se%uc!ie.
Simt c& m& pri$esc %e asemenea i punerea +n ac!iune i pasi$itatea. (& repliez spre
pasi$itate* interpretare* neutralitate i ascultare cn#uz&* a%ic& spre atitu%inea psi)analitic&* atunci
c,n% rela!ia este mai s&rac&* atunci c,n% am +n #a!a mea pe cine$a care +i p$estete a-un%ent
tat& $ia!a i cntinu& s& caute ce ar putea s&;mi mai spun& pentru a cmpleta in#rma!iile* c,n%
persana $r-ete la un ni$el intelectual i se implic& pu!in %in punct %e $e%ere em!inal* c,n%
reac!ineaz& sc&zut la ceea ce examinez* c,n% +i m-ilizeaz& pu!in crpul i sentimentele* c,n%
ezit& s& experimenteze ni cmprtamente +n terapie i +n $ia!a %e zi cu zi. Jn #n%* c,n% persana
m& intereseaz& pu!in i c,n% sunt lipsit %e mi<lace +n #a!a ei* re%e$in psi)analist* prin pasi$itate.
"in cntr&* simt c& re%e$in 1estualtist atunci c,n% am +n #a!a mea pe cine$a care simte*
tr&iete* care m& pri$ete i +i m-ilizeaz& crpul i em!iile* care caut& i experimenteaz&* care
ac!ineaz& i reac!ineaz&. Atunci reac!inez i eu* +mi exprim em!iile* interpretez mai pu!in sau
%ar %up& e%in!& implic,n%u;m&* m& trezesc* tr&iesc* pri$esc* atin1* prpun puneri +n ac!iune*
#lsesc respira!ia* relaxarea* psi)%rama* expresia crpral&* me%ita!ia. Pe scurt m& pun +n
ac!iune i +ncerc puneri +n ac!iune sau treceri la act 3iune4. Punerea +n act pate %e asemenea s& se
realizeze +n <urul unui $is +n care cel care $iseaz& este in$itat s& <ace el +nsui %i#erite rluri sau
elemente ale $isului s&u care sunt c)iar p&r!i %in el. Sau mai mult* ampli#ic una %in tr&s&turile sale
%e caracter: #urii #rec$ente sau plite!i excesi$e. Sau %i#icultatea lui cntinu& %e a ale1e +ntre
%u& $ariante puse. Sau +l in$it s& #ac& un tur al 1rupului exprim,n%u;l #iecare sentimentul s&u:
+n #a!a ta* 3m&4 simt.
Ultima cmpara!ie* aici sunte!i pe un teren %e antrenament cu cec)ipieri cazinali care
$& %au cazia s& +ncerca!i tate l$iturile #&r& risc i s& $& inte1ra!i mai -ine 1esturile i re#lexele
+naintea meciului $ie!ii $astre.
Cu c,t trecerea la act este un cmprtament trans#eren!ial i +i 1&sete lcul +n acest
capitl* cu at,t punerea +n ac!iune nu e la lcul ei i ar tre-ui s& apar& +n Cap. 0I 3Ac!iune4 sau
0II 3Rela!ie actual&4. Pentru a e$ita cn#uzia i a clari#ica %i#eren!ele* le;am prezentat +mpreun&.
Q` 7c %e rluri +n psi)%rama La +nceput* persana +i <ac& prpriul rl +ntr; scen&
%ureras& %in trecutul ei i ale1e +n 1rup cine $a <uca celelalte rluri: tat&l* mama* pr#esrul etc.
Re<uc,n% scena* pate s& retr&iasc& em!iile uitate* s&;i +nc)eie sup&r&rile neterminate* s&;i $a%&
cu al!i c)i p$estea $ie!ii i ast#el* ulterir* s&;i amelireze rela!iile. Jn 'estalt* em!iile apar
mai ales %in impr$iza!iile clientului care* +n plus* nu sunt %e$iate %e c&tre inter$en!iile c,te%at&
centri#u1e ale partenerilr %e <c.
@` Actin1 +n -iener1ie Exprimarea m,niei pe mama l$in% pern& i stri1,n% pate
liniti +n $ia!a real&. (ren 3psi)%rama4 i Reic) 3-iener1ie4 au #st* al&turi %e 6reu%*
principalii inspiratri ai lui Perls 3'estalt4.
H` 9iper$entila!ia Utilizat& +n re-irt) i +n terapia transpersnal&* ea %ez$lt& st&ri
m%i#icate ale cntiin!ei care permit a-reac!ii em!inale cu e#ecte terapeutice.
"up& cum se pate $e%ea* multe met%e pun +n <c %i$erse #rme %e .punere +n ac!iune/*
care* cn#rm p&rerii numerilr utilizatri* %au a%esea e#ecte rapi%e i surprinz&tare.
'. 6emeia;-iect #emeia;su-iect.
6emeia;-iect .$e%e/ sau ale1e -&r-a!i puternici. Ea i;l ima1ineaz& %minatri. Se simte
%minat& sau %mina-il& 3trans#er4 i ateapt& mai mult sau mai pu!in pasi$: .Ce $rea -&r-atul
acesta %e la mine8/ 3cmprtament trans#eren!ial4. Sc)ema cmparati$& %e mai <s nu este %ec,t
iptez& ela-rat& %up& mai multe 1rupuri %espre %ra1ste i sexualitate i care %escrie mai
multe #emei.
6E(EIE;OBIECT COPILKRIE Ce $rea tat&l meu 3sau mama mea4 %e la mine.
6E(EIE;SUBIECT 6ata iu-it& pentru ea +ns&i.
Cpil -iect al tat&lui sau al mamei. 3',n%ete;te la ceilal!i=4 Pzi!ia %e priec!ie.
Nu m& iu-esc. 9etercentrat&.
Cpil;su-iect.
Pzi!ie %e recentrare* %e intrspec!ie.
(& iu-esc. Autcentrat&.
0LRSTA A"ULTK.
Ce $rea -&r-atul acesta %e la mine8
Ce $reau cu -&r-atul acesta8
6emeie;-iect 3al %rin!ei -&r-atului4 Prpria c)iria&.
6emeie;su-iect 3al %rin!ei sale4 Prpria prprietar&.
O-li1a!ii;%atrii #a!& %e -&r-a!i.
P&strarea #a!a%ei* #rica ascuns&.
Care sunt ne$ile mele8
Recentrare asupra senza!iilr mele i asupra crpului meu.
" +n cauza celrlal!i eu. Ce se +nt,mpl& +n mine8
0in$at&.
Respnsa-il&.
Ce au #&cut p&rin!ii mei %in mine8
Ce #ac cu ce au #&cut p&rin!ii mei %in mine8
Pzi!ia sal$atrului.
Pzi!ia %e putere.
Acest ta-el cmparati$ este $ala-il i +n cazul -&r-a!ilr %ar este a%e$&rat c& -&r-atul;
-iect este mai rar +nt,lnit.
"up& aceast& acti$itate* 6rancine* %e @A %e ani* este surprins& s& %escpere: .+n #a!a unui
-&r-at* nu m;am +ntre-at nici%at&: ce atept eu %e la el8/ Am ru1at; atunci s& treac& prin #a!a
#iec&rui -&r-at i s&;l spun& #raz& care +ncepe cu .Ce atept eu %e la tine este./
9. O-iceiuri* tra%i!ii* ritualuri: Cmprtamente trans#eren!iale8
Prin -iceiuri se +n!ele1e ceea ce #ace!i +n #iecare zi* ca %e exemplu $& scula!i la r& #ix&*
$& +m-r&ca!i +ntr;un anumit #el* a-r%a!i pe cine$a +ntre-,n%u;l ce mai #ace* $& aeza!i +n #a!a
tele$izrului c,n% nu a$e!i ce #ace* spune!i primul .-un& ziua/ %ac& sunte!i mai t,n&r etc.
O-iceiurile pt uura $ia!a e$it,n% ne$ia %e a in$enta +ntt%eauna ac!iuni re1ulate.
Aran<area -uc&t&riei +ntr;un anumit #el $& permite s& re1&si!i repe%e ce c&uta!i la mesele
urm&tare.
Jn sc)im-* anumite -iceiuri pt #i paralizante: a;l cn%uce pe cpii la cala sau la 1ara
%in aprpiere +i #ace nea<utra!i atunci c,n% maina este +n pan&* ereeaz& %epen%en!& e$ita-il&*
trans#rm& mama +n #er %e taxi. "ac& animatrul $& cere s& $& pri$i!i interlcutrul +n #a!&* +n
c)i* iar %umnea$astr& +i r&spun%e!i c& nu sunte!i -inuit* pier%e!i cazie %e sc)im-are i %e
cretere. "ac& nu suprta!i ca partenerul s& m&n,nce cu m,na sau cel mic s& se -alanseze cu
scaunul* +nseamn& c& %a!i priritate celr care $;au e%ucat 3trecutului4 +n %e#a$area aprpia!ilr
3prezentului4.
O-inuin!a cnst& +n a %a priritate trecutului +n #a!a prezentului. Acest trecut cnstituie
c,te%at& +n$&!&tur& utiliza-il& +n prezent* c,te%at& un m%el intriectat alt&%at&* aplicat +ntr;
situa!ie prezent& +ntr;un m% necrespunz&tr i care a%uce un rezultat nesatis#&c&tr +n raprt cu
-iecti$ul prpus. Am %at exemple mai sus. C,n% trecutul este +n$&!&tur& a%ec$at& +n situa!ia
prezent&* atunci priritatea este %at& prezentului. Jn acel mment* creierul caut& #arte rapi% +n
rezer$ele sale %e circuite imprimate cel mai -un r&spuns aplica-il situa!iei prezente. Se $r-ete
%eci %espre -inuin!& atunci c,n% un r&spuns +n$&!at eueaz& la repeti!ie* semn c& cnexiunea cu
prezentul* capacitatea %e a%aptare i creati$itatea sunt insu#iciente. Rec&%em +n lucrurile
cunscute i +n rutin& +n lc s& mer1em spre necunscut i spre creati$itate. Unele -iceiuri
an%ine pt s& creeze %epen%en!e i s& pr$ace su#erin!e* #rustr&ri i irita!ii %ac& sunt
+mpie%icate iar ni suntem prea ataa!i %e ele* ca %e exemplu: a #uma %up& micul %e<un* a -ea un
aperiti$ +naintea cinei* a urm&ri <urnalul %e la ra ?A* a $& %uce la un ma1azin aprpiat cu maina*
a citi ziarul* a lua un smni#er* a m,nca +ntre mese* a #ace %ra1ste %uminica %iminea!a. etc.
Care sunt cnexiunile +ntre -inuin!e* trans#eruri i cmprtamente trans#eren!iale8
Anxietatea este teama nu %e ceea ce se $a +nt,mpla ci %e ce ar putea s& se +nt,mple.
Cine$a sun& la u& la EA seara. Tata se +ntrea-& cine pate s& #ie la ra asta. (ama* nelinitit&* +i
pri$ete s!ul. 0&z,n%; pe mama* micul Pierre se re#u1iaz& +n camera sa. "aisD* curias& ca %e
-icei* alear1& s& %esc)i%&. Este unc)iul 7ean care a $enit +n $izit&. Nimeni nu a reac!inat la ceea
ce s;a +nt,mplat ci la ceea ce ar putea s& se +nt,mple. cn#rm atept&rilr speci#ice care pr$cau
r&spunsuri -inuite: mama i Pierre* mai anxii* tem,n%u;se %e un pericl i;au reluat
.-iceiurile/. (ama i;a re%eclanat i cnsli%at sistemul %e in)i-are a ac!iunii. Pierre a #u1it
pentru a se prte<a: exist& +ntt%eauna inten!ie pziti$& +n spatele ric&rui cmprtament
ne$rtic. "aisD pr-a-il c& i;a +nt&rit sistemul acti$atr al ac!iunii %earece nu s;a +nt,mplat nici
un pericl. A r&spuns unui -icei. "up& cum repet& Perls* anxietatea este 1rapa %intre acum i
%up&* +ntre ceea ce se +nt,mpl& +n realitatea exteriar& prezent& .aici i acum/ i realitatea
interiar& care anticipeaz& un pericl $iitr 3 priec!ie4 existent %ar la ni$el $irtual* ca urmare a
unei +n$&!&turi %in trecut. Este 1rapa +ntre ceea ce se +nt,mpl& acum i ceea ce ar putea s& se
+nt,mple 3nu ceea ce se $a +nt,mpla4. Ceea ce se $a +nt,mpla seam&n& %eseri cu ceea ce tcmai
s;a +nt,mplat i este relati$ an%in pentru tat& lumea* +n sc)im-* ceea ce ar putea s& se +nt,mple
este a%esea mai nelinititr i #arte %i$ers.
C,n% +n!elep!ii rientali +i prpun s& %ez$lte ni atitu%ini precum: prirea min!ii 3n
min%4* relaxarea* a-an%narea prpriului e1* ei nu respin1 mentalul ra!inal care ne este #arte
#lsitr +n $ia!a cti%ian&* nici re#lexia* nici priectele. Ei #ac aluzie mai ales la cn%i!in&rile
limitatare* la mecanismele %e ap&rare i la rezisten!ele la sc)im-are* pe scurt la tt ceea ce ne
+mpie%ic& s& #im +n cntact cu ni +nine* cu ceilal!i i s& #acem #a!& realit&!ii.
O-ser$a!i;$& $ec)ile -iceiuri i $e%e!i %ac& mai crespun% cu ne$ile actuale sau %ac&
$& permit s& e$ita!i cntactul %esc)is i #&r& ap&rare cu realitatea sau cu cel&lalt atunci c,n%
%ri!i* %e exemplu: a $r-i #&r& s& spui nimic* %ar %e %ra1ul cn$ersa!iei* a $r-i pentru a spune
ce$a cui$a care $& #ixeaz& cu pri$irea* %eturnarea pri$irii pentru a e$ita s& sim!i!i* a #uma sau a
-ea c,n% nu a$e!i nimic %e #&cut sau c,n% $& plictisi!i* a <u%eca pe cine$a care #ace un lucru care
nu $& cn$ine +n lc s& pri$i!i +n #a!& prpria <u%ecat&* a $e%ea %e#ectele celrlal!i +n lc s& $e%e!i
ce e$c& ele +n %umnea$astr&. Pentru a +n!ele1e mai -ine* +ntrerupe!i pentru un mment aceste
cmprtamente -inuite* -ser$a!i -ine ce sim!i!i i* %ac& se pate* #ace!i alt#el.
Pr-lema nu st& +n -iceiuri ci +n ataamentul la aceste -iceiuri i +n %epen%en!a +n raprt
cu me%iul.
Jn me%ita!ia riental&* -ser$,n% %e a#ar& 3%isciat4* ca un martr* ce se petrece +n
interir* tra$ers&m multe sentimente: m,nie* plictis* #ric&* triste!e* %ra1ste* %urere* pl&cere*
1elzie. Scpul este %etaarea: %ar a -ser$a ceea ce se petrece* #&r& ataare* #&r& a$ersiune* #&r&
<u%ecat&* #&r& interpretare. S& apreciem ce a$em* ce suntem* #&r& s& su#erim %in cauza a ce ne
lipsete.
I. Terapii ale anxiet&!ii* ale an1aselr 3i ale )alucina!iilr=4
Anxietatea este 1rapa +ntre acum i %up& 3Perls4. Jntre ceea ce se $a +nt,mpla i ceea ce
ar putea s& se +nt,mple.
.An1asa autmat& este* %up& 6reu%* reac!ia su-iectului %e #iecare %at& c,n% se 1&sete
+ntr; situa!ie traumatic&. %e ri1ine extern& sau intern&* pe care nu pate s& st&p,neasc&./
3Laplanc)e4
La ?A %e ani tra$ersez sin1ur p&%ure* cu -usla* la c&%erea serii. Au%* #&r& s&;l $&%*
turm& %e prci mistre!i la ?A %e metri. (i;e #ric& i m& urc +ntr;un cpac #&c,n% z1mt. (istre!ii
#u1. Auzisem c& un p&%urar #usese ucis alt&%at& %e mistre!i +n aceast& p&%ure. (ai t,rziu* al&turi
%e un $,n&tr* am +n$&!at s& )r&nesc NAA %e mistre!i i puteam s& m& aez printre ei i s& le %au s&
m&n,nce %in m,n&. Jn p&%urea Saint 9u-ert* un%e scriu aceste r,n%uri* m& plim- cu prieten&
c&reia +i e #ric& %e mistre!ii -inui!i. Se simte #ra1il& +n aceast& peria%& la ser$iciu i +n $ia!a
pri$at&* su#erin% %e %ureri multiple #&r& leziuni* %intre care una la inim&. "&m nas +n nas la ?A %e
pai cu H mistre!i mari care ne pri$esc un mment api #u1. Ei +i e #ric& s& nu n&$&leasc& spre ni
i s& ne atace. Simte un c %urers la inim&. cum i se mai +nt,mpl& +n peria%a asta* +ntr;
situa!ie pr#esinal& %i#icil&.
Anxietatea mea $ariaz& +n #unc!ie %e cum +mi reprezint periclul +n timp ce starea mea
em!inal& este relati$ sta-il&. Per ansam-lu* +mi e %in ce +n ce mai pu!in #ric& #a!& %e alt&%at&.
Jn cazul ei* anxietatea $ariaz& mai mult +n #unc!ie %e #ra1ilitatea %e mment* pe care a
+n$&!at s& cntientizeze prin terapie i mai pu!in +n #unc!ie %e realitatea exteriar&. "e<a a $&zut
mai mul!i prci mistre!i #&r& s& i se mai #ac& at,t %e #ric&. "ar +n acelai timp* este cntient& c& a
a$ut e%uca!ie mai cnstr,n1&tare* mai culpa-ilizatare i mai nrmati$&. Eu am impresia c&
am primit aceeai e%uca!ie* +n plus cu un tat& $ilent $er-al i c,te%at& alclic. P&strez c)iar
amintire precis&* %e pe la EA ani* c,n% am +n%r&znit s& m& interpun +ntre tat&l meu* pe <um&tate
-eat* cu un cu!it %e -uc&t&rie +n m,n&* care amenin!a c& mar& pe mama* ce c&%ea +n sincp&
+n mmentul urm&tr. "e ce are aceast& prieten& este at,t %e #ra1il& iar eu nu8
(mentele %e %elir i %e )alucina!ie sunt prece%ate a%esea* ca i anxietatea* %e un
sentiment care le %eclaneaz&.
"enise* %ctr +n tiin!e cu mari %istinc!ii* +n $,rst& %e NA %e ani* celi-atar&* prst a%aptat&
situa!iei sale pr#esinale* $iseaz& la un #st stu%ent care nu este la cursul ei. "ia1nsticul nu este
e$i%ent i scileaz& +ntre isterie i psi)z&. Jnc& %in prima e%in!& a 1rupului* este cn#runtat& cu
Pierre* me%ic* ?@ %e ani mai +n $,rst&. Ji e #ric& %e pri$irea lui. O clip& mai t,rziu* st& %in nu
-lcat&* pri$in% #ix un punct +n cl!ul camerei* la ni$elul ta$anului. .Ce $ezi8/ .Pe tata. c)ii lu i.
m& pri$ete. se$er./ +i prpun s& ia pern& i s& alun1e c)ii lui .Tata/. Ceea ce i reuete s&
#ac& %up& unele ezit&ri. .Au plecat./ +i prpun s&;l pri$easc& pe Pierre. .Are c)i se$eri. ca tata./
Lim-a< %e #eti!& +nsp&im,ntat&. .Pri$ete;l pe Pierre. c)ii lu i. atin1e;l. atin1e;l #a!a. +ntre1ul
crp./* spune;l: .tu eti Pierre./ %e mai multe ri. 6ace tate astea +n zece minute* api sur,%e i
$ine s& se lase +n -ra!ele lui Pierre care* nelinitit la +nceput* %e$ine uurat.
Exist& aprape +ntt%eauna +n anxietate* an1as&* %elir sau )alucina!ii i asta %ei sunt
simptme ale unr patl1ii #arte %i#erite* un element prezent 3un .$&%/4 %eclanatr %espre care
persana +i ima1ineaz& ce$a nelinititr 3un .+mi ima1inez/4 care ar putea s& se +nt,mple %ar
%espre care persana tie c& nu se $a +nt,mpla* ce$a $enit %e alt&%at& i %in alt& parte* %eclanat
%e un e$eniment prezent. Urmeaz& em!ie 3un .simt/* #ric& cel mai a%esea4* un trans#er care
%eclaneaz& api un cmprtament trans#eren!ial crespn%ent %ar neptri$it 3e$itare prin #ric&*
#u1&* paralizie4.
0&%.
Patru prci mistre!i care ne pri$esc 2 un 1l %e @AA %e metri su- piciarele mele 2 c)ii
lui Pierre +mi ima1inez.
C& ne $r ataca 2 c& $i c&%ea +n 1l 2 c& sunt c)ii se$eri ai tat&lui meu Simt.
C& mi;e #ric&* m& %are inima 2 c& mi;e #ric& s& nu ca% 2 #rica +n #a!a lui tata " +n cauza
asta* $reau s&.
(& -lc)ez 2 m& retra1 %in 1l 2 m& retra1 +n mine Este cmprtamentul trans#eren!ial.
Am putea* +n aceast& sc)em&* s& a%&u1&m cmprtamentul alclicului %epen%ent %e alcl* %e
aprpia!ii lui sau %e necunscu!i.
Un alclic $e%e. #emeie care +l atra1e 3%e care se simte atras prin %rin!a lui4* +i
ima1ineaz&. c& l;ar putea a-r%a sau re#uza* simte. #rica %e %rin!a lui sau %e respin1ere
3cntient #rica %e aceast& #emeie4 i $rea. s& se prte<eze %e asta 3s& e$ite4* lu,n% .me%icamentul
e#icace pentru #rica lu i/* alclul. Este cmprtamentul s&u trans#eren!ial.
(iezul pr-lemei este cel mai a%esea +n etapa a %ua .+mi ima1inez* a%ic& +n interpretarea
prezentului prin intriec!iile $enite %e alt&%at& i %in alt& parte* care creeaz& un sentiment* %e
-icei #rica. R&spunsul la pr-lema $ariaz& la ni$elul celei %e;a patra etape +n #unc!ie %e
persnalitatea celui +n cauz&: r&spuns #-ie* anxis* %elirant* alclic. i multe alte pr-leme sau
patl1ii.
7. Terapia cea mai cmun&: aici i acum +n a#ara terapiilr speci#ice* care nu exclu%
me%icamentele* citez cu titlu %e exemplu* prcesele terapeutice urm&tare: .0&%.* au%.* simt./
C,n% 9il%a* t,n&r& %elirant& crnic&* +ncepe s& %elireze* +i +n%emn pe ceilal!i mem-ri ai
cmunit&!ii mele terapeutice s& #ac& me%ita!ie %e inspira!ie -u%ist&. 6iecare este in$itat atunci
s& ia %e m,n&* s& se plim-e prin casa sau prin 1r&%in& i s& pun& s& r&spun%& succesi$ la trei
+ntre-&ri:
Ce $ezi8
Ce auzi8 Ce sim!i +n crpul t&u8 "e exemplu: .0&% ar-ri $erzi/ .Au% z1mtul pailr
mei/ .Simt $,ntul rece pe #a!&/ Ii s& repete ast#el cele N +ntre-&ri pentru a rea%uce la realitatea
senzrial&: stimularea r1anelr %e sim! pentru a re%uce %elirul* %esprin%erea %e alt&%at& i alt&
parte.
Acelai prce%eu pate #i #lsit +n cazul panicii* al #-iilr* al ne$ii %e a -ea* al %elirului
etc.
(e%ita!ie* relaxare.
Tate #rmele %e me%ita!ie riental& au un scp cmun: cuparea su#icient& a mentalului
.aici i acum/ pentru a;l +mpie%ica s& se %uc& +n alt& parte. Este $r-a %espre cncentrare
asupra r1anelr %e sim!: a $e%ea* a auzi i mai ales a sim!i prpriul crp: muc)ii +ncr%a!i care
se relaxeaz& i %e$in 1rei 3sau uri4* a sim!i temperatura pielii* respira!ia* inima* $iscerele. Sau
c,ntece* sau mantra care tre-uie recitate sau p&strarea unei anumite pzi!ii a crpului 3Men* G1a*
arte mar!iale4.
Tate relax&rile au acelai scp: a se recentra asupra crpului aici i acum pentru a re%uce
$,rte<ul mintal. (e%ita!iile i relaxarea trans#rm& mentalul %intr;un st&p,n +ntr;un ser$itr.
Bn%in1: a se !ine +n -ra!e +n cmunitatea mea* este te)nic& pe care recman% atunci
c,n% cine$a este +n permanen!& an1asat. Un participant culcat pe parte* pe pern&* !ine persana
an1asat& +n -ra!e. Cei %i* lipi!i* se !in +n -ra!e nemica!i* +n linite* timp %e EA p,n& la NA %e
minute. 6iecare este in$itat ast#el s& .me%iteze/ asupra senza!iilr %e mment i s& se recentreze
asupra prpriei respira!ii* %ac& se pate +n sincrnicitate.
(ersul* aler1atul.
"ac& se pate +n %i* r&su#l,n% ur %ar #iin% ttui capa-il %e cn$ersa!ie 3limita
in#eriar& i superiar& a e#rtului terapeutic.4 La #el* rice acti$itate sprti$& care sus!ine aten!ia
i re%uce pre%minan!a mental&.
Baie.
Baie cal%& linititare sau %u re$i1rant alternati$ cal% i rece.
"isciere simpl&.
A cere cui$a* cu c)ii +nc)ii* s& se reprezinte +ntr;un me%iu a1rea-il* cunscut sau
necunscut i s& $izualizeze #rmele* culrile* sunetele i mirsurile acelui lc. Ii* +n acel lc* s&
$izualizeze pe un ecran la %istan!&* al-;ne1ru* #&r& sunet* e$enimentul care +i pr$ac& #rica sau
s& $izualizeze cum ar reac!ina* +n aceast& circumstan!&* persana pe care iu-ete i care nu are
aceast& pr-lem&. Pate s& #ac& +n linite sau s& spun& cu $ce tare. Jn an1as&* suntem
ascia!i cu acel e$eniment. "iscierea +nseamn& a %esp&r!i amintirea %e em!ie* a lua %istan!&.
A se pri$i +n c)i timp %e EA minute.
A se aeza unul +n #a!a altuia* !in,n%u;se %e m,ini +n linite i -ser$,n% prpriul crp.
A atin1e m,na sau #a!a altuia.
Cu incen!a unui cpil care explreaz& un -iect necunscut.
A +n$&!a s& <n1lezi cu N min1i.
7n1latul a-sar-e +ntrea1a aten!ie i +mpie%ic& mentalizarea* a%ic& plecarea +n alt& parte*
+nainte sau %up&.
Alte te)nici %etaliate +n aceast& carte.
(e%ita!ia -u%ist& 3Cap. I C ?4 A ici i acum* sunt cntient %e 3Cap. II C4 0&%.= 3Cap. III
C4 Simt. 3Cap. 0 C I4 (en!inerea unei min1i +n ec)ili-ru 3Cap. 0II C4 A#irmarea ne1a!iei 3Cap.
5 C ?4 Terapie i me%ita!ie 3Cap 5 C N4
CAPITOLUL 50.
Rela!ia cn#lictual& ne$rtic&: cnsli%area priec!iei i a trans#erului.
A. Exemplu simplu T ania* ?A %e ani* a<un1e +n plin& %ram& +n cmunitatea terapeutic&:
tcmai i;a pier%ut sra i* cu H luni +n urm&* cel mai -un prieten. A #st a-an%nat& %e c,n% era
mic& %e c&tre p&rin!ii ei i a crescut +ntr; #amilie a%pti$&. Are enrm& ne$ie %e a#ec!iune
%eclarat& pe care nu %i#eren!iaz& clar %e sexualitate. Aa a a$ut a$enturi sexuale cu -&r-a!i* t!i
nite .nenrci!i/. Jnc& %e la a %ua +nt,lnire* se aprpie %e mine ca pentru a m& auzi mai -ine.
Asta nu mi se +nt,mpl& nici%at&. Cum 1&sesc se%uc&tare* m& simt ne-inuit %e atras i
tul-urat. C,n% un terapeut simte in%ispzi!ie ne-inuit&* este a%esea primul semn al unui <c
psi)l1ic %istructi$ cu mesa< %esc)is 3m& simt -ine al&turi %e %umnea$astr& i m& aprpii4 i un
mesa< ascuns* care cn!ine %e$alrizare sau supra$alrizare 3m& $e!i sal$a sau +nceputul unei
se%uc!ii4* +n #a!a unui punct sla- al terapeutului: sunt atras %e #emeile #rumase.
7curile psi)l1ice %istructi$e %escrise +n analiza tranzac!inal& apar +n $ia!a %e zi cu zi
ca i +n terapie. Ele au patru etape: un mesa< ascuns* %e$alrizare* in%ispzi!ie i un punct
sla-. (esa<ul ascuns al pacientului i punctul sla- al terapeutului sunt a%esea incntiente. Este
$r-a %espre trans#erul clientului i cntratrans#erul terapeutului. Ne#iin% +nc& l&murit* %eci% s&
atept. Nu prea mult. Jn zilele urm&tare* ea este atr&1&tare* c)iar se%uc&tare. A1a!& %i -&r-a!i
care* +n m% nest* $r s& asculte* s& +n!elea1& i s& a<ute. Creeaz& ast#el cmpeti!ie i
1elzie +ntre ei. Ei se sup&r& pe ea i acuz& c& +i se%uce i +i manipuleaz&. 'elzia atin1e i %u&
#emei. Ele +i acuz& pe -&r-a!i c& se +neal& asupra inten!iilr ei i +i #ac nesim!i!i. La e%in!a care
urmeaz&* %eci% s& +mi #lsesc +n m% terapeutic cntratrans#erul i +i spun: .Tania* c,n% $&% c&
te aprpii %e mine cu pantalnii t&i mula!i i cu -luza ta prea scurt& %in care se $&% s,nii ri%ica!i
i -urta 1al&* sunt tentat s& te m,n1,i. 6&r& s&;!i %ai seama* pr-a-il )rimi!i mesa<e sexuale
ascunse* cntiente sau nu* su- aparen!a nenrcirii tale i a ne$ii %e a#ec!iune/. Ii in$it pe
ceilal!i s& se exprime. Un ii +i exprim& p&rere asem&n&tare. Ea este iritat& %e remarca mea
1ratuit&. (a<ritatea celrlal!i se simt ca!i %e remarca mea culpa-ilizatare. O r& mai t,rziu* +i
spune sta1iarei i ea cat&* c& era cntient& %e ne$ia ei %e a se%uce* asupra c&reia am putut
lucra mai cncret %up& aceea* +i spun c& are %reptul s&;i exprime ne$ile %e tan%re!e i %e
sexualitate #&r& s& se ascun%& i #&r& s&;l +nele pe ceilal!i. Ji prpun s& spun& #iec&ruia %intre
-&r-a!i %u& #raze care +ncep cu: .Ce $reau cu tine este s&./ i .Nu $reau s&./. Ea accept& s&
clari#ice %esc)is p&r!ile %e tan%re!e i %e sexualitate pe care le ateapt& %e la #iecare. Cum este
munc& #arte 1rea* +i cer #iec&ruia s& realizeze acest exerci!iu %i c,te %i i precizez c&
clari#icarea nu implic& autmat punere +n ac!iune i c& nu exist& nici permisie sau inter%ic!ie
care tre-uie ateptat& %in exterir. O #elicit pentru cura<ul i pentru +n%r&zneala %e a #i clari#icat +n
#a!a +ntre1ului 1rup sentimente at,t %e +nt,me. Ea se simte recunscut& i acceptat&. Jn cntinuare*
am putut s& a<ut&m s& 1&seasc& r&spunsuri mai ptri$ite la ne$ile sale i s&;i re%uc&
cmprtamentele parazitare* precum se%uc!ia incntient&. A +n$&!at ast#el s& clari#ice %i#eren!a
%intre a #i armant& i a #i se%uc&tare* ceea ce +i %rete %e #apt i a #i atr&1&tare i excitant&*
ceea ce cmprt& mesa<e ascunse i ea nu +i %rete.
3A se cnsulta sc)emele 5I0* 50 i 50I4
Crearea cn#lictului prin se%uc!ie.
Prnin% %e la Tania. C;%;e;#;1 sau cS;%S;eS;#;S1S.
A. Tania i cei %i -&ie!i c: .$&%/. %i -&ie!i +nal!i i puternici. "e ntat c& pe ceilal!i nu +i
.$e%e/. C;]cS: asta e$c&. lipsa mea %e %ra1ste %e mult& $reme. Aceast& e$care pate ap&rea i
mai t,rziu* #ie %up& ce +i $a #i cnsi%erat #rumi 3%4 3ea i;l ima1ineaz& #rumi %earece
#rumuse!ea este +n c)ii celui care pri$ete4* #ie %up& ce se $a #i sim!it atras& %e ei 3e4.
" S: +mi ima1inez c& sunt tan%ri i sexua!iP este priec!ia ei 3asta %epin%e %e ne$ia ei
intriectat& %e tan%re!e* %eci anteriar& +nt,lnirii4.
ES: simt ne$ie enrm& %e tan%re!e. Este trans#erul ei. Se #ace se%uc&tare #&r& a;i %a
seama prea -ine* este mesa<ul ascuns incntient.
6S: mer1 spre cel care m& ascult& mai mult i +mi arat& mai mult& tan%re!e 3ac!iune urmare
a trans#erului # al -&ie!ilr* cntratrans#erul lr la trans#erul Taniei 3Cap. 50II4: li se pare
se%uc&tare i c)iar #arte se%uc&tare 3% sau %S4* se simt atrai %e ea 3eS4* mai mult %e sexualitate
%ec,t %e tan%re!e i a1a!& 31S4* ceea ce este i punctul lr sla-* crespunz&tr celui al Taniei:
mesa<ul ei ascuns sau incntient* se%uc!ia.
"S;V ec;V #S: mi se pare c& -&ie!ii sunt nesim!i!i 3%S4* ca t!i -&r-a!ii* nu se 1,n%esc %ec,t la
un sin1ur lucru 3eS4* m& simt a1resat& 3eS4 i +i respin1 sau +i acuz 3#S sc)ema Cap. 5I04.
'S;]cS: nu $i 1&si nici%at& %ra1stea %e care am ne$ie i am %reptate s& nu am
+ncre%ere +n -&r-a!i* care sunt nite nesim!i!i: cnsli%are a intriec!iei* a priec!iei i a
trans#erului.
B. Tania cu terapeutul c: 0&% un -&r-at care m& pri$ete i m& ascult&. Ea .ale1e/ s& $a%&
asta.
C;]cS: +mi ima1inez c& este inteli1ent 3ea a spus asta %espre mine4 i tan%ru. E %e<a
priec!ie 3%S4* c&ci nu a a$ut timpul s& $eri#ice.
ES: simt enrm& ne$ie %e tan%re!e: ea trans#er& asupra terapeutului mai +n $,rst& ne$ia
%e tan%re!e pe care nu a primit; %e la tat&l a-sent.
6S: m& aprpii %e el +nc& %e la prima cnsulta!ie. Este un cmprtament cauzat %e trans#er.
6: terapeutului i se pare se%uc&tare 3"4* se simte ne-inuit %e atras 3E4 i reac!ineaz&
364* spun,n%u;l; cu senin&tate.
'S: m& simt a1resat& i culpa-ilizat& %e c&tre terapeutul care nu m& +n!ele1e %ar m&
<u%ec&.
"S;]eS;]#: cre% c& terapeutul m& <u%ec& 3%S4* m& simt ne+n!eleas& 3eS4 i +l critic 3#S4* pate
cu apr-area celrlal!i.S 1S;]cS: m& simt ne+n!eleas& 31S4* am %reptate s& nu am +ncre%ere +n -&r-a!i*
sunt t!i la #el 3cS4. Nu $i -!ine nici%at& tan%re!ea patern& care mi;a lipsit.
Cnsli%area trans#erului i al intriec!iei.
Un%e prcesul liniar %e$ine circular. S& relu&m acest prces: un e$eniment actual 3-4*
perceput 3c4 %e c&tre su-iect* e$c& aici e$enimente traumatizante %in trecut 3-S* lipsa %e %ra1ste
patern& i -&r-a!ii se 1,n%esc %ar la asta4 care au pr$cat intriec!ie 3cS: -&r-a!ii nu iu-esc i
se 1,n%esc %ar la asta4. Aceast& amintire intriectat& este atunci priectat& 3%S4 asupra
e$enimentului actual* ceea ce #ace lc unui trans#er 3eS4. Acesta in%uce un cmprtament %e
ap&rare cn#lictual 3#S4 ptri$it realit&!ii interne %in trecutul intriectat 3cS4 mai %e1ra-& %ec,t
realit&!ii externe actuale 3c4. "e un%e cn#lictul 31S4 care $ine s& +nt&reasc& 31S;V cS4 cn$in1erea
c& periclul 3intriectat api priectat4 este .real/.
"eseri* intriec!ia* priec!ia i trans#erul nu sunt %ec,t etape* ni$eluri ale unei aceleiai
rezisten!e. C,n% exist& intriec!ie* ea este a%esea in$izi-il&. Ea apare* +n anumite circumstan!e*
su- #rma priec!iei* care a%esea +i urmeaz&. Rezisten!a %e$ine mai e$i%ent& +n etapa urm&tare*
+n mmentul trans#erului. S& lu&m un exemplu: Intriec!ie: .Tate #emeile sunt manipulatare/.
Este cre%in!a lui B- care nu tie c& a +n$&!at asta %e la tat&l s&u care se l&sa manipulat %e c&tre
mama. 'eneralizarea este in$izi-il& i incntient&. P,n& aici* nici pr-lem&. Priec!ie: +i
ima1ineaz&: .6rancine m& $a manipula/.
B- tie c& 1,n%ete asta. Nimic mai mult. Jn cntinuare* nici pr-lem&. Trans#er: se
teme %e ea. Ii e #ric&. Ea +l -ser$& i se +ntrea-& %e ce. "rin% s&;l +m-l,nzeasc&* +i #er&
!i1ar&. El este acum cn$ins c& $rea s& +l manipuleze. Ac!iune trans#eren!ial&: re#uz& cu un aer
-&nuitr.
Pr-lema apare acum la lumina zilei. Acest 1en %e cn#lict ar putea s& apar& +ntr;un
trans#er cu un terapeut. Reac!ia cntratrans#erenn!ial& a lui 6rancine: +l +ntrea-& ce se +nt,mpl& i
+l #ace -&%&ran. Reac!ie la reac!ie: El se sup&r& i pleac&. Cnsli%area intriec!iei: .A$eam
%reptate s& nu am +ncre%ere +n #emei* sunt manipulatare./
Intriec!ia 3ca i cnsli%area4 este a%esea mai pu!in cntient& %ec,t priec!ia i
trans#erul. Ea este r&%&cina altr rezisten!e pentru c& este prima i cea mai -ine ascuns&. 0m
putea s& atin1em mai -ine la ieirea %in tunel* su- #rma priec!iei* api mai -ine su- #rma
trans#erului.
Cnsli%area intriec!iei.
E$enimentul traumatizant %in trecut.
"S f Priec!ia.
Trans#erul.
Cmprtament cn#iictuai ne$rtic.
Percep!ie 0a%.
Exemple.
Un c,ine ci-&nesc 1erman alear1& spre ni l&tr,n%u;ne 3- \] c4. Cum +ns!itarei mele
+i e #ric& %e c,ini %e c,n% a #st mucat& %e unul 3-S;] cS4 c,n% era mic&* +i ima1ineaz& c& $a
muca 3%S4P i se #ace #ric& 3eS4 i #u1e 3#S4 X C,inele simte c& +i e #ric&* atac& i muc& %e
picirul %in spate. Ea +i cnsli%eaz& 31S;] )S;] cS4 #rica %e c,ini. iar c,inele +i +nt&rete
%mina!ia asupra teritriului s&u. Lan!ul e +nc)is. Prcesul a %e$enit circular. A1resi$itatea
c,inelui +nt&rete #rica. 6rica stimuleaz& a1resi$itatea c,inelui.
Alte cmprtamente pt s& preasc& sau s& +mpie%ice acest prces circular. (ie nu +mi e
#ric& %e c,ini. Cu aceast& cazie* m& aplec +n #a!a c,inelui* +i $r-esc +ncet i +i ar&t %sul palmei
pentru a;l liniti 3cmprtament +n$&!at care #unc!ineaz& %es4. Jn acest caz* el latr&* trece +n #u1&
pe l,n1& mine i atac& pe +ns!itarea mea. Sc)im- tactica i %e$in a1resi$P aler1 spre el +n
mmentul +n care muc& i el se retra1e ime%iat* l&tr,n%. Jl urm&resc ca s&;l prin% i s&;l %au nite
uturi. Nu reuesc s&;l atin1 i #u1e. Am interpretat 3%4 situa!ia ca periculas&P am sim!it #uria 3e4
i am a%ptat %u& cmprtamente ptri$ite: +m-l,nzirea sau l$irea c,inelui care a #u1it 3#4.
0ezi sc)ema 50I B.
"ac& m& tem 3eS4 %e spr,ncenele +ncruntate 3- \V c4 ale pli!istului care +mi amintete %e
tat&l meu 3-S;] cS4* priectez asupra lui inten!ia %e a m& pe%epsi 3%S4 i +mi e #ric& 3eS4. Prin
cmprtamentul meu +n#ricat* m& ar&t sla- 3#4 sau m& sup&r 3P4 pentru a;mi camu#la #rica.
A1entul %e%uce ca am cmis cntra$en!ie* ceea ce +i +nt&rete cn$in1erea asupra %elictului
meu i +l +mpin1e s&;mi %ea amen%& care +mi cnsli%eaz& cn$in1erea c& tre-uie s& m& tem %e
cine$a care are spr,ncenele +ncruntate 31S;] cS4;
S& cmpar&m %i#erite met%e terapeutice +n psi)analiz&* analistul r&m,ne neutru i* %ac&
este un -icei al lui* $a sta cu spr,ncenele +ncruntate 3- \V c4.
Itiu c& nu m& $a pe%epsi. Jn cazul cel mai -un* #rica intriectat& 3cS4 alt&%at& $a s#,ri prin
a se epuiza 3lic)i%area ne$rzei trans#erului sau epuizarea unei cn%i!in&ri4. El nu spune
nici%at& c& nu e sup&rat i* %ac& $i cntinua s& cre% asta 3%S4* nu m& $a cntrazice. (& las& s&
cre% asta +n cntinuare iar teama mea pate s& su-ziste 3eS4. Jn plus* m& #rustreaz& +n m% re1ulat.
6rustrarea #ace parte %in instrumentele sale %e lucru. Eu pt s& iau asta i %rept pe%eaps&*
%$a%& c& este sup&rat* ceea ce +nt&rete 31S;] )S4 p&rerea mea mai $ec)e 3cS4* c& tre-uie s& ne
temem %e spr,ncenele +ncruntate. Asta pate explica +n parte %urata lun1& a analizelr* %ac&
cmpar&m cu inter$en!iile mai scurte %in 'estalt sau %in terapiile cmprtamentale i c,te%at&
#arte scurte %in PNL sau %in terapiile scurte.
'estaltistul prce%eaz& alt#el. El se cn#runt& cu priec!ia 3%S4 3$ezi sc)ema 5II4*
spun,n%u;l la ce se 1,n%ete sau cine este. Asta re%uce trans#erul 3eS4 i cmprtamentele
cn#lictuale ne$rtice 3#S4. El are ten%in!a s& re%uc& priec!ia 3%S4 +n pr#itul interpret&rii 3%4
crecte a realit&!ii i s& #aciliteze ast#el apari!ia unr sentimente 3e4 i cmprtamente 3#4 ptri$ite
+n situa!ia exteriar& actual& 3c4.
"i#erite %e#ini!ii ale ne$rzei .A#ec!iune psi)1en& +n care simptmele sunt expresia
sim-lic& a unui cn#lict psi)ic care +i are r&%&cinile +n istria in#antil& a su-iectului i care
cnstituie cmprmisuri +ntre %rin!& i ap&rare/. 3Laplanc)e4
7an$ a prezentat numerase #a!ete ale cmprtamentului ne$rtic +n care ne;am putea i
ni re1&si. Jnseamn& asta c& suntem t!i ne$rtici8 A spune mai %e1ra-& c& a$em cu t!ii
anumite mmente cu cmprtament ne$rtic. A%ic& atunci c,n% a%ucem +n prezent
cmprtamente cn#lictuale %in trecut. Jn sc)ema mea* asta inter$ine c,n% $&% un e$eniment
actual care e$c& un e$eniment trecut intriectat* un cn#lict nerezl$at care se impune +n situa!ia
actual&.
.Ne$rticul ale c&rui ne$i nu sunt satis#&cute* caut& mti$e aparente pentru
nemul!umirea sa. Nu cunate cale me%ie i reac!ineaz& prea tare sau prea +ncet./ Se
+ncn<ar& %e mul!ime %e prieteni pentru a nu se sim!i sin1ur pe lume.
Banii sunt precuparea esen!ial& a multr ne$rtici care se simt* prin %e#ini!ie* #&r&
$alare. Caut& tt timpul s& ai-& mai mult %ec,t le tre-uie.
Ne$rticul +i accept& cu %i#icultate $,rsta %earece tr&iete +n trecut i i;a tr&it prst
tinere!ea. Este precupat %e $iitr sau +ntrs c&tre trecut i tr&iete un mment care nu exist&.
Pasiunea lui pentru prietenie este %e#rmat& %earece +ncearc& s& spun& lucrurile +n m%
in%irect. Nu tie s& se %istreze #&r& a<utrul stimulantelr arti#iciale. Pate s& ai-& ne$ie %e
ca%uri pentru a cmpensa anii +n care a cerut %ra1stea. C,n% atin1e un -iecti$* nu este
satis#&cut. "ecep!ia este crlarul speran!ei.
Ji cnstr,n1e cpiii s& lupte pentru a -!ine ce$a. "e -icei nu culti$& rela!iile care nu
ser$esc ne$ilr ne$rzei sale. El tre-uie s& e$ite realitatea p,n& $a #i 1ata s&;l #ac& #a!& prpriei
realit&!i. Reprimarea prpriilr ne$i este a%esea sinnim& cu re#uzul %e a recunate ne$ile
celrlal!i. Este -li1at s& crea%& pentru a;i #ace $ia!a suprta-il&. Simte a%esea ne$ia s&;l
explateze pe ceilal!i pentru a sim!i imprtan!& pe care este incapa-il s& simt& +n alt #el. Pate
s& se pre#ac& c& este interesat %e ceilal!i i s& se cn$in1& c& este. C,t timp eul s&u nu a reuit s&
simte i s& se exprime pe %e;a +ntre1ul* nu se pate precupa %e nimeni i nimic.
Nu reac!ineaz& +n m% realist* #iin% a%esea +n +nt,rziere %earece tr&iete +n trecut i nu
+n prezent. Ji r1anizeaz& +n aa #el $ia!a +nc,t nu are nici%at& timp l i-er. 6ace ne+ncetat
priecte ca s& nu ai-& nici%at& un mment li-er pentru a sim!i sau a re#lecta. Are mai multe
precup&ri %ec,t re sunt +ntr; zi* +nc,t este +ntt%eauna +n +nt,rziere. "e$ine cu uurin!& 1els i
este acaparat %e sentimente %e $in&. Nu se mul!umete cu ce este* +i in$i%iaz& pe ceilal!i* %rete
ce;i %resc acetia i +ncearc& s& ai-& ce au ei. Tr&iete cu uurin!& prin succesele altra sau ale
erilr s&i. Ji e #ric& s&;i epuizeze ltul %e pl&ceri #&r& a pl&ti tri-utul %atriilr.
"ac& un in%i$i% nrmal este mai %e1ra-& sensi-il* ne$rticul este mai %e1ra-& $ulnera-il.
Nu;i %& seama c,n% acapareaz& tat& cn$ersa!ia %earece este prea precupat %e exterir i are
ne$ie s& atra1& aten!ia i s& se simt& imprtant. Se -ucur& %inainte pentru a umple 1lul
prezentului. Cn#un%& speran!ele i priectele. Ji %ez$lt& planurile %e $iitr pentru a e$ita
prezentul.
Ne$rticul .%rete/* +n timp ce in%i$i%ul nrmal .are ne$ie/. Pentru a;i acperi
su#erin!a i a e$ita s& simt& $i%ul existen!ei* $rea !i1ar&* un pa)ar %e B)isCD* presti1iu. sau
main& %e curse. "rete ttul pentru c& a primit at,t %e pu!in.
C,n% in%i$i%ul nrmal ac!ineaz& %up& principiul .tre-uie/* ne$rticul ac!ineaz& %up&
principiul .ar tre-ui/* +n cazul cpilului* .ar tre-ui/ crespun%e ne$ilr p&rin!ilr. Ast#el
ne$rticul +i pier%e %in $e%ere prpriile ne$i.
.In%i$i%ul ne$rtic caut& #&r& +ncetare sensul $ie!ii sale. Cu c,t +i simte mai pu!in $ia!a +n
interir* cu at,t ea are mai pu!in sens. Omul s&n&ts tr&iete. Ne$rticul se apuc& s& stu%ieze
#ilz#ia* se arunc& +n reli1ie sau +n culte* a%esea +n c&utarea mai multr 1uru* tate acestea pentru
a %escperi un sens care este la +n%em,n&./ 37an$* Cap. 5I* Ce +nseamn& s& #ii nrmal84
C,t %espre mine* eu ar&t +n m% re1ulat cmprtamente nesatis#&c&tare* mai mult sau
mai pu!in ne$rtice: a a$ea +n m% re1ulat ne$ie %e napte pentru a se %i)ni %e -seala zilei.
"ac& tr&im -ine ziua* tre-uie s& ne putem %i)ni precum inima +ntre cntrac!ii 3Cap. I '4 a a$ea
ne$ie %e BeeC;en% pentru a se %i)ni %up& s&pt&m,n& a a$ea ne$ie %e $acan!e pentru a se
%i)ni +n timpul anului a a$ea pre<u%ec&!i* principii sau i%el1ii +n lc s& pri$eti +n #a!&
realitatea prezent&.
A se #lsi %e trecut pentru a <usti#ica prezentul: .-iceiuri/* tra%i!ii #ixate* ritualuri 3care
#ac $iitrul pre$izi-il4 a %a priritate celr cunscute* trecutului +n #a!a celr necunscute* a
prezentului a %a priritate $iitrului* priectelr +n #a!a prezentului* a ac!iunii a se #lsi %e
ceilal!i pentru a;i <usti#ica prpria pzi!ie: ceilal!i #ac cutare lucru a;l acuza pe cel&lalt atunci
c,n% +!i repreaz& ce$a* +n lc s&;l ascul!i ."ar tu./ a te pre1&ti pentru r,n%ul t&u +n lc %e a
asculta a $r-i #&r& s& spui nimic a $r-i ca s& spui ce$a a pune +ntre-&ri c,n% e ne$ie %e
re#lec!ie a %ri s& #ii tt timpul .mai per#ect/ i a te sim!i $in$at c& nu reueti 2 a #i ur irita-il
sau suscepti-il 3sentimente care urmeaz& unei #rustr&ri sau unei <u%ec&!i critice asupra celuilalt4 2
a manipula +n lc %e a spune +n #a!& i %e a ac!ina 2 a tr&i %in re1retele pe care +ncerc&m
ne+ncetat s& le #acem s& %ispar& 2 a se sim!i $in$at c,n% ar tre-ui s& #ii respnsa-il sau s& repari
2 a atepta +n m% re1ulat ca cel&lalt s& #ac& primul pas: a reac!ina +n lc %e a ac!ina 2 a a$ea
ne$ie %e su#erin!& sau %e %atrie pentru a;!i <usti#ica pl&cerea 2 a se teme %e un necaz atunci
c,n% suntem #erici!i: .nu s& !in& mult/ 2 a tr&i prst sau a nu l&sa pe al!ii s& tr&iasc& 2 a nu;i
accepta $,rsta* crpul* calit&!ile sau %e#ectele 2 a #i +n 1eneral 1els %e #ric& s& nu #ii a-an%nat*
%in ne$ia %e a;l a$ea pe cel&lalt 2 a #i .#emeie;-iect/: .ce $rea -&r-atul acesta %e la mine/ +n
lc s& #ii .#emeie;su-iect/: .ce $reau eu cu -&r-atul acesta/ 2 a se pl,n1e %es* sau nici%at&* %in
principiu 2 a se re#u1ia +n spatele principiilr +n lc s& #aci #a!& realit&!ii a tr&i cu .ar tre-ui./* .ar
#i ne$ie./ +n lc %e .eu ce $reau8/ a se re$lta +n lc %e a $e%ea ce nu se pate #ace a le repra
celrlal!i c& sunt cauza prpriilr sentimente: .%in cauza ta./ 2 a #i +n pzi!ia: .m& iu-eti* %eci
exist/ sau .te iu-esc* %eci exist/ 2 a se cn%uce %up& 1ura lumii 2 a cump&ra iu-irea cu altce$a:
-ani* %atrii* -li1a!ii.
C. Exerci!iu: C,t e ceasul8
Acest exerci!iu* ca i urm&tarele* sunt %estinate s& $& #ac& s& sim!i!i cum este s&
%eclana!i rela!ie ne$rtic& 3aici clientul4. Jn acelai timp* terapeutul este in$itat s& primeasc& i
s& simt& aceast& in%uc!ie ne$rtic& i s&;l r&spun%& +n m% terapeutic.
"emnstra!ie. Lipsete.
T +l $a +ntre-a %e mai multe ri pe CI: .Nu am ceasul. Ce r& este8/ T +i astup& urec)ile
+n timp ce #rmatrul le in%ic& tuturr CI r&spunsurile pe care le $r %a succesi$ la cele Q <curi
care $r urma:
T. C,t e ceasul8 CI: r&spuns E: ."isprezece #&r& un s#ert +nainte %e 9rists/ 3titlul unui
#ilm4.
R&spuns ?: .Iar $;a!i uitat ceasul8/ r&spuns N: .')ici!i/ cu un z,m-et #ermec&tr. R&spuns
Q: .EE:?A/ 3r&spuns nn%e#ensi$4. O %iri<eaz& <cul i -ser$& rela!ia* mai ales r&spunsul
Terapeutului. II pate in$ita sa +nceap& %e mai multe ri acelai <c pentru a 1&si r&spunsuri
%i#erite* p,n& la 1&sirea unui r&spuns care este <u%ecat satis#&c&tr terapeutic pentru CI sau O.
O-ser$a!ie "iscu!ie +n trei asupra calit&!ii terapeutice a rela!iei. Sc)im-&ri %e rl %ac&
timpul permite pentru a +ncerca alte r&spunsuri.
E$aluare 6rmatrul cere e$aluarea #iec&rui O* su-liniaz& sentimentele 3lui T4 care pt
in%uce #raze sau r&spunsuri ne$rtice* #ric&* iritare* $in$&!ie. "ac& T are un sentiment* este
pre#era-il s&;i +nceap& r&spunsul prin .Eu./. "e exemplu .(& simt $in$at c,n% +mi r&spun%e!i
aa/ sau .(& irit& r&spunsul %umnea$astr&/* urmate %e .Ce $re!i s&;mi spune!i cu r&spunsul
acesta8 Sau .Ce nu $re!i s& spune!i8/
"ac& CI spune: ."ar 1lumeam./ T spune: .'lumi!i %es8 Este un -icei* repeti!ie sau
un acci%ent8/
Remarca!i c& persan& care #lsete %es cu$inte precum nici%at&* +ntt%eauna* ca %e
-icei* %at& pentru tt%eauna* %e#initi$* alt&%at&* ar tre-ui* %atr i i* -li1a!ii pr$ac& %eseri
rela!ii cn#lictuale ne$rtice.
Cmentariile #rmatrului Primele trei r&spunsuri nu sunt +n m% necesar ne$rtice. Sunt
r&spunsuri explicite* mesa<e %esc)ise. Ele %e$in ne$rtice %ac& au un mesa< ascuns cu anumit&
%e$alrizare a unuia sau a altuia. Lucrul este e$i%ent +n al %ilea r&spuns .Iar $;a!i uitat ceasul8/.
.Iar/ su-liniaz& repetare presupus& a unei uit&ri. Jl plaseaz& pe T +ntr; pzi!ie %e $in$at sau
%e $ictim& iar CI ia pzi!ia persecutrului. Este un <c pe care T +l $a sim!i printr; in%ispzi!ie.
Un <c psi)l1ic %istructi$* +n analiza tranzac!inal&* are patru elemente: un mesa< ascuns care
cn!ine %e$alrizare sau supra$alrizare a unuia 3nu $i reui nici%at&4 sau a altuia 3sunte!i
#rmi%a-il4. Este trans#erul clientului care creeaz& in%ispzi!ie 3primul semn percepti-il4 %ac&
crespun%e unui punct sla- al celuilalt 3T4* %e exemplu a #i culpa-iliza-il sau irita-il sau
suscepti-il. Acest punct sla- la terapeut este cntratrans#erul s&u. Trans#erul i cntratrans#erul
crespun% %estul %e -ine e1;ului %in me%ita!iile rientale. Sunt mecanismele %e ap&rare sau
rezisten!ele la cntactul %esc)is i #&r& ap&rare. Tate acestea creeaz& un -stacl +n rela!ia
aprpiat& i %irect&. Ele in)i-& cmunicarea.
0ariante ale acestui exerci!iu:
Terapeutul +l pri$ete +n c)i pe client care r&spun%e:
"e ce m& pri$i!i aa8
Am #&cut ce$a r&u8
0i se +nt,mpl& %es8
(& +n#rica!i.
Ce $;a apucat8
Nu m& mai pri$i!i aa.
(i;e #ric& 3nu4.
Jmi place pri$irea %umnea$astr& 3ne%e#ensi$4.
Clientul +l pri$ete pe T #&r& s& spun& nimic 3ne%e#ensi$4.
CI str,n1e m,na terapeutului* <ur& s&;l %ea %rumul* #&r& s& mite* pentru a;l spune .-un&
ziua/.
O -ser$& %i#eritele reac!ii ale lui T. Reac!ii %e#ensi$e: +l l$ete pe %sul palmei.
Ji scutur& m,na.
Spune: .Ce mai #ace!i8/ .'ata* a<un1e/ ."e ce #ace!i asta8/ Reac!ii ne%e#ensi$e: 2
r&m,ne aa pri$in%u;l pe pacient i atept,n% un timp 3-ser$a!i -ine ce se +nt,mpl& c,n%
r&m,ne!i aa4.
(& impresineaz& pri$irea %umnea$astr&.
6ace!i asta %es8
Am impresia c& $re!i s&;mi cmunica!i ce$a.
Te iu-esc Jn timpul cnsulta!iei* clientul* sau +n $ia!&* persana %e cel&lalt sex $& spune:
.Te iu-esc/ sau .0& iu-esc/.
Realiza!i exerci!iul. CI spune .te iu-esc/ iar T %& un r&spuns. Pute!i %e asemenea s& $&
ima1ina!i c& primi!i #ert& asem&n&tare %e la cine$a %e sex %i#erit +n $ia!a %e zi cu zi. T sau
cel&lalt %& %e #iecare %at& un r&spuns %i#erit. O +l a<ut& pe T s& %ea un r&spuns care s& #ie* %in
punct %e $e%ere terapeutic sau rela!inal* satis#&c&tr pentru cel&lalt. Api* pate s& +i clari#ice
natura s&n&tas& sau ne$rtic& a r&spunsului.
R&spunsuri %e#ensi$e sau ne$rtice:
"e ce8 3Cum este s& primeti un ast#el %e r&spuns84 2 Nu #i sentimental.
0i se +nt,mpl& %es s& spune!i asta cui$a8
Ce $re!i s&;mi spune!i8
(& $ilezi.
A!i +nne-unit cum$a8
Sc)im-& placa.
Nu m& pri$ete.
Jntt%eauna mi se +nt,mpl& %e;astea.
"ar la asta te 1,n%eti.
Te iu-esc i te uit* cum spune c,ntecul.
(er1i* e %r&1u!.
R,s <enat sau -at<critr.
Pri$ire +ntre-&tare.
N ici un r&spuns. R&spunsuri semi%e#ensi$e:
"e ce nu8 Clipit %in c)i* ca %e la un cpil la altul.
Cum8
Nu tiu ce s& zic8
Ai %reptate i eu te iu-esc.
(& simt $ilat&. R&spunsuri nn%e#ensi$e:
Apreciez ceea ce +mi spune!i i +n%r&zneala %umnea$astr& %ar eu nu am acelai
sentiment.
(i;e team& c,n% primesc un ast#el %e mesa<.
Ii eu te iu-esc.
Pri$itul celuilalt +n linite: pri$ire %e prezen!&.
(& simt ca $ilat& i ttui nu m& #r!ezi.
Tr&iesc un sentiment asem&n&tr* %ar cum sunt terapeutul %umnea$astr&* lucrurile nu $r
mer1e mai %eparte 3a%ic& mai aprape=4.
Tratamentul rela!iei cn#lictuale ne$rtice este* +n #n%* esen!a psi)terapiei. C,n% cine$a
repet& +ntt%eauna acelai cn#lict* celrlal!i li se pare simplu %e rezl$at: .nu tre-uie %ec,t s&./.
6iecare* +n scenele sale %mestice* +l $e%e clar pe cel&lalt. Jntt%eauna* %in cauza celuilalt
lucrurile nu mer1 -ine. La ser$iciu* %e asemenea* an1a<atului i se pare c& patrnul este exi1ent*
iar acestuia i se pare c& an1a<atul nu este e#icace. Situa!ia este asem&n&tare +ntre p&rin!i i cpii.
" +n cauza asta me%icul e -li1at prea %es s& %ea s#aturi* s& asi1ure* s& #ac& mral&. Psi)iatrii i
psi)l1ii care nu au lucrat asupra lr +nii sau care nu au #st super$iza!i* cre% c& #ac
psi)terapie ime%iat ce .$&%/ pr-lema celuilalt. Terapeu!ii care se mul!umesc s& interpreteze
priec!iile i trans#erul sunt surprini c,n% $&% c& nu #unc!ineaz&. 0r-esc atunci %e pacien!i
rezisten!i* rezisten!i la sc)im-are. PNL spune: nu exist& pacien!i rezisten!i* nu exist& %ec,t terapii
in#lexi-ile. Este parte imprtant& i a%e$&rat&. Clien!ii ne stimuleaz& capacit&!ile terapeutice
%ac& +ncerc&m s& +i atin1em prin alte mi<lace 3prin alte #rma!ii4. "ac& nu sunte!i satis#&cut %e
rela!ia cu cel&lalt 3client* s!* patrn* cpii4* sc)im-a!i;$& cmprtamentul 3terapeutic4. 0e!i reui
s&;l atin1e!i pe cel&lalt prin sc)im-area prpriului cmprtament terapeutic i nu #&c,n% tt
timpul acelai lucru care nu #unc!ineaz&* %e exempiu interpretare* acti$itate respiratrie*
-iener1ie sau 'estalt. " +n aceast& cauz&* un terapeut .mnteist/* #lsin% sin1ur& met%&*
sin1ur& )art& pentru a $e%ea teritriul* intr& +n ceea ce terapiile scurte numesc slu!ii $eri#icate*
cele care* atunci c,n% le repet&m #&r& succes 3+ntt%eauna pu!in mai mult %in acelai lucru4
#ixeaz& pr-lema prin simplul #apt c& atunci c,n% +ncerc&m s& %esc)i%em aceeai part& +nc)is&*
nu mai c&ut&m alt& ieire. Nta!i c& tate cele %e mai sus sunt $ala-ile la #el %e -ine pentru
terapie ca i pentru $ia!a %e #iecare zi: pr#esie* cuplu* cpii.
S& ne +ntarcem la exemplul #rumasei Tania. Este a%e$&rat c& este #rumas&* atr&1&tare
i apetisant&. A%e$&rat este ca realitate -iecti$&* un .$&%/. Oare este at,t %e a%e$&rat8 Este un
a%e$&r* a%e$&rul meu su-iecti$* %up& criteriile mele %e #rumuse!e. E cntratrans#erul meu 3$ezi
Cap. 50I4. Este a%e$&rat %e asemenea i pentru cei %i tineri: a%e$&rul lr su-iecti$* %up&
criteriile lr* pu!in %i#erite %e ale mele. Pentru primul* ea este %e<a un pic cam matur&. Pentru al
%ilea* are $,rsta i%eal&. Pentru mine* $,rsta cnteaz& mai pu!in* imprtant e s& #ie mai t,n&r&.
"ar pentru Pierre este pr$catare i se cmprt& ca t,r#&. S&racul Pierre este %in p&cate plin
%e %rin!e sexuale re#ulate. Jn m% cnstant culpa-ilizat* nu pate s&;i recunasc& ne$ile
irezisti-ile i le priecteaz& asupra #emeilr* care sunt pentru el atr&1&tare. Neput,n% s& spun&
.%resc/* se reprim& <u%ec,n%: .este pr$catare/. Lui Suzanne* care este un pic 1elas&* i se
pare $ul1ar&. Lui Beatrice* plin& %e sine* +i place Tania i +n%r&zneala ei %ar cre%e c& ar putea s&
#ie mai %irect&* s& recunasc& %e ce are ne$ie i s& +n%r&zneasc& s& cear&* #&r& cliuri.
Su-liniez aceste %i#erite reac!ii la atitu%inea Taniei pentru c& ele pt exista +n m% latent la
terapeut* c,te%at& c)iar #&r& s& tie sau pt r&m,ne necunscute i #lsite terapeutic %ar
+nc&rcate %e un cntratrans#er ne$&zut pentru el i in$izi-il pentru client 3&4. O rela!ie este cu at,t
mai ne$rtic& cu c,t #iecare este ne$&z&tr i in$izi-il. Este a%e$&rat i +n terapie. Terapeutul
tre-uie s& #ie transparent +n 1,n%urile* +n sentimentele i +n actele sale. "ac& nu* %e$ine
ne$rtizant. " +n p&cate* i%ealul culti$at al neutralit&!ii +l ap&r& %e rela!ie aprpiat&.
S& re$enim la Tania i la ne$rza ei. E un cu$,nt pe care nu;mi place %elc s&;l #lsesc.
"e ce8 Am impresia c& este masc& a i1nran!ei pe care punem pe #a!a ric&rei persane c&rei
i se %& un ast#el %e %ia1nstic. Jn E$ul (e%iu* Tania ar #i putut #i ars& pe ru1* %earece era
pse%at& %e %emni* acuzat& c& a$ea raprturi sexuale cu %ia$lul* c& era $r&<itare. Tt
+ncerc,n%u;se respin1erea ei* ar #i c&zut +n izlare* prstitu!ie sau psi)astenie. (ai t,rziu ar #i
primit %ia1nsticul %e per$ertire cu tt ceea ce cmprt& ca <u%ecat& mral& critic& i respin1ere.
Ar #i c&zut +n %epresia numit& %at& neurastenie. Jn seclul trecut* ea ar #i #st tratat& %e isterie i
ar #i alunecat +n marile mani#est&ri ale isteriei +n $1& +n timpul lui C)arct i practic %isp&rute +n
zilele nastre 3ia te uit&* ce curis=4. 6reu% ar #i asciat isteria i cmplexul lui Oe%ip. S#. T)mas
%SAZuin i;ar #i aplicat teria .nminalismului/: numele pe care le %&m lucrurilr nu sunt
lucrurile. Jn PNL am spune: )arta nu este teritriul.
"in aceast& cauz&* pre#er s& a-r%ez %ia1nstice strate1ice +n #unc!ie %e tactic& %e
sc)im-are terapeutic& sau %ia1nstice %e prces care s& +ncerce s& clari#ice pentru pacient ceea ce
se repet&* cum a c&p&tat acest cmprtament +n cpil&rie sau +n $ia!a a%ult&* cum +l repr%uce
acum* care sunt -ene#iciile pe care le are i cum le pate -!ine alt#el* #&r& a mai %&una altcui$a i
siei. Acest #apt prezint& a$anta<ul %e a #i un %ia1nstic %escripti$* pr$izriu* cazinal* #&r&
cnta!ia unei <u%ec&!i mrale. A$em cu t!ii cmprtamente ne$rtice 3care a%uc pr-leme
trecute +n rela!iile nastre prezente4* %ar nu suntem %in cauza asta ne$rtici. La #el* ne$rticul
pate s& ai-&* +n a#ara pr-lemei sale speci#ice* cmprtamente nrmale* a%ic& satis#&c&tare
pentru am-ele p&r!i.
Jn #ine* %ia1nsticele clasice actuale nu sunt utilizate %ar pentru me%ica!ie: psi)za*
sc)iz#renia* a1ita!ia maniac& sau a1resi$itatea periculas& pentru ceilal!i ne rienteaz& spre
neurleptice. "epresiile ne rienteaz& spre anti%epresi$e. "e alt#el* psi)iatrii exper!i ca i
pr#esrii uni$ersitari -ser$& c& nu exist& un acr% asupra acestr %ia1nstice clasice i +ncearc&
s& clari#ice mai %e1ra-& %ia1nsticele strate1ice* centrate asupra pn%erii mai mult sau mai pu!in
imprtante a mai multr simptme 3(anual %e %ia1nstic al ascia!iei (n%iale %e psi)iatrie
"S( N4. "e exemplu* %e#ini!ia cea mai lar1 acceptat& a %epresiei este .ceea ce r&spun%e cel mai
-ine la anti%epresi$e/. Simptmul cel mai -ine atins %e c&tre aceste me%icamente este mai
%e1ra-& -seala matinal& %ec,t triste!ea care a clrat numele acestei mala%ii: %epresia. Acestea
#iin% spuse* pre#er %eci un %ia1nstic %escripti$* cum e cel %escris +n aceast& lucrare i care nu
presupune <u%ecat& critic& 3%ei putem s&;l repr&m cu a1resi$itate cui$a .Priectezi=/ $r,n%
s& spunem .tu 1reeti* eu am %reptate/4* nici interpretare +n sens unic 3cum #&cea 6reu%* lu,n%
pzi!ie +nalt&: e incntientul %umnea$astr&* eu tiu4 #&r& s& #ac& apel la pri$ire interiar& a
clientului asupra lui +nsui 3intrspec!ie* am spune ni4. Recunaterea acestui prces %e c&tre
persana +n cauz&* cn$in1erea c& tre-uie s& sc)im-e ce$a i c&utarea acti$& i persnal& a
pistelr pentru a reui sunt terapeutice* nu cn$in1erea terapeutului +n interpret&rile sale* c)iar
%ac& sunt crecte.
S& ne mai +ntarcem ultim& %at& la Tania. Ea repet& +ntt%eauna acelai cn#lict* %e ani
%e zile. I;a lipsit tan%re!ea unui tat& relati$ a-sent. Jn timpul celr trei s&pt&m,ni %e e%ere +n
cmunitatea mea terapeutic&* nu a a-r%at %elc sentimentele sale #a!& %e tat&l s&u* nici #a!& %e
%i#eri!ii .ta!i/ +nlcuitri* precum cel %in #amilia a%pti$&. Pate c& a tra$ersat prst peria%a
e%ipian& %e la Q la H ani. Nu am c&utat s& a#lu asta* nici psi-ila necunatere a ne$ilr ei
sexuale. Era e$i%ent c& le a$ea. Nu am a#lat %ac& aceste ne$i erau reprimate exterir sau re#ulate
interir. Re#ulatul nu este a%esea %ec,t .reuita/ reprim&rii. Ale1 s& lucrez mai %e1ra-& cu ceea
ce apare i se repet& +n prezent. A ici i acum* ceea ce apare cntient e ne$ia ei %e tan%re!e pe
care nu i; pate satis#ace. Incntient* este ne$ia sexual& pe care nu cunate sau care este
re#ulat&. Ea +n$in$&!ete. Lucrez %eci mai +nt,i cu cererea ei explicit&* ne$ia %e tan%re!e pe care
paraziteaz& trimi!,n% mesa<e sexuale. O a<ut&m s& %ecntamineze tan%re!ea* %i#eren!iin%; clar
%e sexualitate i s& -!in& +n m% explicit cer,n% clar ceea ce $rea pentru a e$ita s& #ie a1&!at&
sau amenin!at& cu $ilul %e nite -&r-a!i mai +n $,rst&. Ne;a p&r&sit prea %e$reme pentru a a-r%a
i cntinuarea* a%ic& clari#icarea ne$ilr sexuale i -!inerea unui r&spuns mai satis#&c&tr:
%rea rela!ie mai sta-il& i s& ai-& cpii.
Terapia ei nu e terminat&. (&car a +n!eles utilitatea terapiei atunci c,n% se repet& aceeai
pr-lem& i $a cere +n acel caz a<utrul unui terapeut cmpetent.
E. Ce +nseamn& a #i %e#ensi$.
Este -iceiul %e a;i p&stra mecanismele %e ap&rare precum intriec!ia* priec!ia i
trans#erul +n lc %e a intra +n rela!ie %irect& i %esc)is& cu cel&lalt. Jnseamn& %e asemenea a #i %e
-icei rezistent la cntactul %esc)is i #&r& ap&rare cu cine$a. Jn #unc!ie %e persanele prezente i
%e interesul pe care +l a$em pentru ele sau pe care +l reprezint& pentru ni* putem s& %eci%em %ac&
suntem %esc)ii* sau +nc)ii sau %e#ensi$i. A #i +nc)is +nseamn& a %eci%e clar s& nu intr&m +n
cntact sau s& +l limit&m $luntar. Pr-lema apare c,n% r&m,nem %e#ensi$i atunci c,n% %rim s&
cmunic&m* autmat* ca masc& lipit& pe #a!&* in$izi-il&* pe care nu mai reuim s& %&m <s.
Cmprtamentele urm&tare pt #i %e#ensi$e +n m&sura +n care sunt pre%minante*
autmate* repetiti$e sau ina%ec$ate.
E$itarea pri$irii sau #ixarea unui necunscut "ispzi!ie %e#ensi$& sistematic& A;i -ate
<c %e cine$a A #i plitics sau sup&rat sistematic A z,m-i +ntt%eauna A spune %a c,n% am $rea
s& spunem nu (,ine* pate* $m $e%ea A $r-i #&r& +ncetare sau a e$a%a alt&%at&* +n alt&
parPute!i %e asemenea s& $& raprta!i la cmprtamentele ne$rtice 3Cap 50 B H4* la %i#eritele
exemple %e exerci!ii %escrise mai sus 3Cap 50 B4 ca i la r&spunsurile la ne$ie 3Cap 0 " H`4.
CAPITOLUL 50I.
Cntratrans#erul terapeutului: reac!ia 3terapeutului4 la ac!iunea 3clientului4 +n& acum ne;
am cncentrat aten!ia asupra clientului %ar nu tre-uie uitat c& +n tt acest timp i TERAPEUTUL
0E"E.* JII I(A'INEAMK.* SI(TE.* ACOIONEAMK. II REACOIONEAMK. Acelai prces
3intriec!ie;priec!ie;trans#er4 se %eruleaz& la el +n acelai timp 3+n paralel4 ca i la client. Ii el
$e%e +n m% selecti$* e$alueaz&* interpreteaz& sau priecteaz& i api simte sau trans#er&.
"escrierea care urmeaz& presupune c& practicianul este cntient %e prpriul cntratrans#er* ceea
ce este %eparte %e a #i e$i%ent.
"ei prcesul %e -az& este acelai* ntez etapele terapeutului cu literele ma<uscule A* B*
C* "* E i 6. +n aceast& pzi!ie m& plasez pentru ceea ce urmeaz&.
Prezentul meu 3A4 este acelai ca al 3a4 clientului i apare +n acelai mment.
E$enimentul meu actual 3B4 #iin% par!ial acelai 3+nt,lnirea4 este %e<a %i#erit %e cel al
celuilalt 3-4 i apare +n parte +n acelai mment 3-4 i +n parte +n 3#4 sau 3P4* a%ic& atunci c,n%
clientul ac!ineaz& ca urmare a ceea ce simte 3e;#4 sau a ceea ce trans#er& 3eS;P4. Aceast& %i#eren!&
se %atreaz& #aptului c& #iecare este +n crpul prpriu i tr&iete e$enimentul %in prpriul punct %e
$e%ere* 3-;c sau B;C4.
C,n% $&% 3C4 clientul +n #a!&* aa cum este* +n timp ce $e%e i ascult& 3c4 i mai ales c,n%
+ncepe s& simt& 3e4* s& ac!ineze +n m% a%ec$at sau s& ac!ineze 3#4 ca urmare a trans#erului s&u
3eS4* pt %ar s& +ncep s& #unc!inez ca un terapeut i s&;mi #ac i%ee %e ce s;a +nt,mplat cu el*
lucru pe care p,n& atunci nu a$eam cum s&;l tiu. "e #apt* nu am %ec,t #arte pu!in acces la ceea
ce $e%e. Ceea ce a ales s& $a%& 3pt s& 1)icesc urm&rin%u;l pri$irea4 este %e<a a%esea ac!iune 3#4
cauzat& %e ceea ce a perceput +n m% 1l-al la prima $e%ere 3c4 i;a ima1inat 3%4 sau priectat 3%S4
i a sim!it 3e4 sau trans#erat 3eS4 %up& aceea. Nu am nici un acces %irect la trecutul 3aS4 clientului
meu* nici la e$enimentul traumatizant 3-S4 pe care l;a %ez1rpat c,n% a $&zut ceea ce a $&zut 3c4*
nici la ce i;a ima1inat 3%4 sau a priectat 3%S4* api sim!it 3e4 sau trans#erat 3%S4. Pt s& 1)icesc
%ar mic& parte* +n ac!iunea lui a%ec$at& 3#4 sau trans#eren!ial& 3#S4 care urmeaz& i asta* %ar +n
m&sura +n care $&% 3C4* +mi ima1inez 3"4 cu -un& tiin!& sau simt 3E4 +n m% ptri$it* #&r& s&
interpretez prnin% %e la ceea ce priectez 3"S4 sau trans#er 3ES4. Jn ac!iunea a%ec$at& 3#4 sau
trans#eren!ial& 3#S4 a clientului* +n1l-ez %e<a tate mani#est&rile sale psi)l1ice 3rea!&*
accelerarea ritmului car%iac sau respiratr iu* mic&rile in$luntare* lim-a<* prstra!ie* m,nie*
l$itur& etc* etc4.
Jn cmunitatea mea terapeutic&* [arl i Emile m& -sesc. "ar* +n acelai timp* +mi place
%e ei. Jn anumite mmente i a%esea +mpreun&* sunt pasi$i i %epen%en!i: a<un1 cu +nt,rziere la
+nt,lniri* se %uc la ei +n camer& +n timp ce ceilal!i 3le4 prepar& masa. C,n% sunt respnsa-ili cu
munca +n cas&* +mpart sarcinile $a1 i nu $eri#ic& %ac& sunt executate* pretinz,n% c& ceilal!i sunt
%estul %e respnsa-ili ca s& nu #ie ne$ie s& #ie $eri#ica!i. E$i%ent* nu mer1e. Ni$elul terapeutic al
cmunit&!ii %iminueaz&* m& simt paralizat i mi;e #ric& s& nu %e$in ine#icace. Atunci* m& simt
iritat* %e$in irita-il i remarc c&* %up& un anumit timp* %e$in i iritant. Culmea este c& li se pare
c& sunt autritar +n cn%i!iile +n care ei caut& autritatea.
Un alt exemplu: un terapeut 1estaltist i un client care tremur& cu c)ii iei!i %in r-ite.
Terapeutul $e%e la clientul care intr& c)ii iei!i %in r-ite i un tremur ur +i
ima1ineaz& c& +i e #ric& simte c& $rea s&;l liniteasc& +l ia +n -ra!e 3ac!iune4. "rin!a i ac!iunea
cnstituie cntratrans#erul s&u. Un psi)analist ar spune: nu se #ace nici%at& aa* e trecere la act*
tre-uie s& r&m,n& neutru. E un alt cntratrans#er. "u& erri ale primului terapeut sunt psi-ile:
E. Nu a $eri#icat +nc& %ac& clientului +i e cu a%e$&rat #ric&* %ac& tr&iete +n acest #el ?.
Atin1,n%u;l atunci c,n% e anxis* realizeaz& ancrare 3PNL4 i pate s& creeze cn%i!inare
in%uc,n% anxietatea la pacient* +n$&!,n%u;l s&;l #ie #ric& pentru a #i luat +n -ra!e 3%epen%en!& i
manipulare4 +n lc s& cear& asta 3autnmie4.
Sc)ema Cap. 50I B. Cntratrans#erul terapeutului.
E$enimentul traumatizant.
Priec!ie neptri$it& sem,cn#rta-il&.
Trans#er 3ne$rz&4
0&% 3-iecti$a-il4
Ii terapeutul* T % +n acest.
Trans#er Cntr.
Intriec!ia terapeutului E` "e#ini!ii ale cntratrans#erului.
"e<a prin el +nsui* terapeutul $e%e* +i ima1ineaz&* simte i ac!ineaz& ca persan&*
precum clientul s&u* %up& aceeai sc)em& %e mai sus. Printre altele* reac!ineaz& la clientul s&u*
la trans#erul acestuia: este cntratrans#erul prpriu;zis.
Sunt +n1l-ate +n termenul .cntratrans#er/ tate reac!iile $er-ale* em!inale i
cmprtamentale ale terapeutului la atitu%inea clientului.
A. Sentimentele i cmprtamentele actuale #a!& %e client: terapeutul c&ruia +i este #ric&
atunci c,n% cine$a +l amenin!& cu un re$l$er sau care +l primete %e -icei c&l%urs i se
mani#est&. Nu este un trans#er +n sensul %escris +n Cap. 5II i 5I0 ci un sentiment 3Cap. 04 sau
ac!iune 3Cap. 0I4 a%ec$at&. Aceste sentimente sau cmprtamente actuale ale terapeutului pt #i
un suprt al inter$en!iilr sale terapeutice +n 6. "e #apt* atunci c,n% pacientul +nceap& s&
ac!ineze 3#S4 ca urmare a priec!iilr sale 3%S4 i a trans#erului s&u 3eS4* terapeutul pate s& $a%&
3C4 aceast& ac!iune 3#4 a clientului* s&;i ima1ineze 3"4 ceea ce s;a +nt,mplat +nainte* +n trans#erul
acestuia 3eS4* +n priec!iile lui 3%S4 i +n intriec!ia lui 3cS4; "ar +n acest mment pate s& simt& 3E4
ce e#ect are asta asupra lui i s& +nceap& s& ac!ineze 364 terapeutic asupra tuturr acestr
parametri.
B. Trans#erul spntan 3ca +n cazul pacientului: $ezi Cap. 5II4 al terapeutului c&tre client.
Se numete cntratrans#er %earece $ine %e la terapeut %ar este i%entic cu trans#erul clientului.
Cuprin%e sentimentele i reac!iile acestuia +n prezen!a clientului: ceea ce este* cum apare* ce
spune* ce exprim& prin crpul s&u* ce simte etc. Pate c& terapeutului i se #ace #ric& atunci c,n%
$e%e intr,n% la el +n -iru un -&r-at +nalt* -ine #&cut* cu c)i ne1ri ca ai tat&lui s&u %e #iecare %at&
c,n% un 34 client 3&4 +l pri$ete nrmal +n c)i sau c,n% se simte atras %e c&tre #emeie
se%uc&tare sau care are %e -icei atitu%ine paternalist&* ne+ncrez&tare* autritar& sau
%ispre!uitare. Este %ar trans#erul lui persnal care exist& +nainte %e $enirea clientului* care este
1reit numit cntratrans#er.
C. Cntratrans#erul prpriu;zis al terapeutului la trans#erul clientului: practicianului care i
se #ace #ric& atunci c,n% este atras %e c&tre #emeie se%uc&tare 3trans#erul ei #iin% %e a se%uce
-&r-a!ii pe care i;l ima1ineaz& puternici4. Este reac!ia sa cntratrans#eren!ial& la ac!iunea
trans#eren!ial& a acestei cliente +n cmprtamentul ei se%uc&tr. .Cntratrans#erul este ansam-lul
reac!iilr incntiente ale analistului la persana analizat&* mai precis la trans#erul acesteia./
3Laplanc)e* 0ca-ularul psi)analizei* p.EAN4. Balint ne spune: .(i<lacele prin care me%icul +i
#lsete persnalitatea* cuntin!ele* #elurile -inuite %e a reac!ina etc. tt ceea ce putem
rezuma cu termenul %e Ucntratrans#erV /. sau .ansam-lul reac!iilr sau em!iilr cntiente i
incntiente care sunt puse +n <c i care ac!ineaz& +n sc)im-uri./
Clientul reac!ineaz& i el la cele trei ni$eluri: trans#er&* cntratrans#er& la trans#erul
terapeutului i are sentimente actuale #a!& %e el %ar* prin cn$en!ie* numim asta trans#er. Jn acest
mment cmunicarea* %escris& p,n& acum +n m% liniar* %e$ine circular& i $e%em cum se
sta-ilete un sistem %e cmunicare ne+ncetat care le este prpriu cu numerase re$eniri +n tate
etapele %escrise mai sus.
Eu a pre#era s& $r-esc %e cntratrans#er +n 6S %ar la punctul N 3cntratrans#er la
trans#erul clientului4 %e mai sus. 6rma!ia terapeutului tre-uie s&;l a<ute s& clari#ice aceste %u&
ni$eluri care nu;l pri$esc pe client ci prpriul trecut pe care tre-uie s& reueasc& #ie s& i;l re%uc&*
#ie s&;l #lseasc& +ntr; manier& mai terapeutic&* #ie s&;l cntrleze i s&;l %mine.
Trans#erul spntan al terapeutului 3%e la punctul ?4 pate s& inter$in& i +naintea ric&rei
mani#est&ri a clientului i nu este %eci %ar un .cntrac!rans#er.
C,t %espre sentimentele i cmprtamentele actuale ale practicianului 3%e la punctul E4*
pre#er s& nu le inclu% +n trans#erul care implic& incursiune neptri$it& a trecutului +n prezent.
Ele sunt +n principiu le1ate %e client i pt cuprin%e cmprtamente ra!inale mai mult sau mai
pu!in neutre ca i r&spunsuri terapeutice.
?` Iritarea mea +n #a!a %epen%en!ei ac;T%;Te;]#;R1S4 lui [arl.
A. Prezentul nstru: cmunitatea terapeutic&* ?N #e-ruarie EFF> B. e$eniment actual:
s#,ritul mesei i implicarea mea +n structurarea cmunit&!ii C. 0&%. pe [arl care urc& +n camera
lui C. Asta e$c&. pentru mine* pe cine$a %in #amilia mea care* prin %epen%en!a i pasi$itatea lui*
+mi +nt,rzia priectele. ". +mi ima1inez. c& $a r&m,ne mult timp acl i +i $a -li1a pe ceilal!i s&
#ac& i trea-a lui. E. Simt. c& #uria mea crete: priectul meu terapeutic $a eua. 6. " +n cauza
asta 3ac!iunea mea4.* +l numesc scla$a1ist care +i -li1& pe ceilal!i s& lucreze +n lcul lui. 'S. [arl
reac!ineaz& 3reac!ia lui4. acuz,n%u;m& c& sunt autritar.
Acesta este prcesul* +n ce;l pri$ete pe terapeut. Ceea ce simt 3E4 i ceea ce #ac 364* este
trans#erul meu prpriu +n #a!a lui [arl: sentimentul i ac!iunea mea. Este numit cntratrans#er
%earece $ine %e la terapeut. Reac!ia 31S4 lui [arl s;ar putea numi cntratrans#er %earece $ine %e
la client: este reac!ia trans#eren!ial& la cntratrans#erul terapeutului.
Care este prcesul la client8 3a -. 6 $ezi Sc)ema 50I4 %a Prezentul nstru: i%em. B
E$enimentul s&u actual: s#,ritul mesei i $asele care tre-uie sp&late. C Eu 3[arl4 $&%. c& tre-uie
s& sp&l $asele. CS Asta e$c& pentru mine. c& mama a #&cut tt timpul asta +n lcul meu. Jmi
ima1inez. c& ar tre-ui s& muncesc r& +n lc s&;mi #ac siesta eS Simt. c& sunt -sit i c& nu am
c)e# s& stau la -uc&t&rie s& sp&l $asele. 6S " +n cauza asta* m& retra1 3cmprtament
trans#eren!ial4 +n camera mea. 6 Terapeutul 3cntratrans#er4 m& #ace scla$a1ist i m& -li1& s&
r&m,n. 'S (i se pare c& este persecutr i nu m& $i %uce la e%in!a terapeutic& urm&tre.
N` Reac!ii cntratrans#eren!iale.
A-r%ez aici r&spunsurile terapeutului care sunt mai mult centrate asupra lui* trans#erul
s&u persnal c&tre client 3$ezi* mai sus E` i ?`4 i cntratrans#erul lui la trans#erul acestuia 3?` i
N`4. Cn!inutul lr nu +l pri$ete pe pacient care risc& s& #ie atras +n pr-lematica terapeutului. Ar
#i terapie cncentrat& pe $in%ec&tr. Tate aceste atitu%ini #ac +n m% nrmal parte %in terapia
care se numete %e -un;sim!* expresie #lsit& cu uurin!& %e c&tre me%ici care n;au urmat
terapie persnal&. .Bunul;sim!/ este a%esea un cntratrans#er i este m-ilat %e pre<u%ec&!ile
nastre. .Bunul;sim!/ este ceea .calea %e mi<lc/* acl m& 1&sesc %e -icei.
A1resi$itatea: 2 iritare sau m,nie 3expprimat& sau nu4: interpretare sau cn#runtare
a1resi$& +ntrc,n% spre client spusele acestuia* plas,n%u;l +ntr; pzi!ie <as&* a1res,n%u;l
<u%ecat& mral& critic&: sunte!i minunat sau sunte!i periculs 3%ez4 apr-are: a$e!i %reptate*
1rei!i.
Reac!ia %e#ensi$&* prte<,n%u;se* <usti#ic,n%* ascunz,n%u;i sentimentele 30ezi Cap. 50
E4.
7curile psi)l1ice care cn!in un mesa< ascuns* %e$alrizare sau supra$alrizare
neptri$ite 3la care este sensi-il terapeutul punctul s&u sla-4* urmate %e in%ispzi!ie: .$ictim&
sal$atr persecutr* se%uc!ie* %mina!ie* pzi!ie +nalt&* a %ri s& ai %reptate./
(ila* pl,n1,n%u;l* <usti#ic,n%u;l cmprtamentele.
Sal$area: a;l a<uta men!in,n%u;l %epen%ent* a %a s#aturi* a;l prte<a prea mult. A ;l sal$a
pe cel&lalt implic& un prim mment +n care clientul <ac& rlul $ictimei pe care terapeutul $rea s&
a<ute 3s& sal$eze4 +ntr;un mment secun%. Sau terapeutul +i ima1ineaz& prea repe%e 3priec!ia
sa4 c& clientul este $ictim& 3primul mment4 pe care inten!ineaz& s& sal$eze 3al %ilea
mment* cntratrans#eren!ial4.
6unc!ia apstlic&: cn$in1erea %e nesc)im-at pe care are terapeutul asupra m%ului +n
care clientul ar tre-ui s& se cmprte pentru a se $in%eca i +ncercarea %e a;l cn$erti la aceast&
cn$in1ere. Terapeutul +ncearc& s&;l cn$in1& pe client %e #n%area $iziunii lui asupra lucrurilr.
A ;l ar1umenta* a;l cn$in1e: .A!i 1reit* ar tre-ui mai -ine s&./ +l +mpin1 pe client s& se simt&
incmpetent* in#erir i %epen%ent.
Simpatia* i%enti#ic,n%u;se prea mult cu clientul i su#erin% al&turi %e el: a ap&ra pe
$ictim&* pe #emeia a-an%nat&* a #i iritat +n #a!a unui -&r-at mac). Empatia terapeutic& are un pr
im mment %e simpatie 3a intra +n $e%erea celuilalt* a se a#un%a +n cel&lalt4 i un al %ilea
mment %e retra1ere 3a reintra +n prpriul A%u lt* +n analiza tranzac!inal& i a e$alua situa!ia4.
Umrul a1resi$* ri%iculizarea cre%in!elr celuilalt. Cel care trateaz& cu umr se plaseaz&
a%esea +ntr; pzi!ie superiar& i +l respin1e pe cel&lalt +ntr; pzi!ie in#eriar&* ri%icl&*
%e$alrizant&* neptri$it&. A %e$ia +n 1lum& este a%esea un m% %e a e$ita* %e a umili* %e a
%e$alriza. Pr$ac& un sentiment %e respin1ere i %e in#eriritate.
Intelectualizarea: a cere precizii .in#rmati$e/ care nu a<ut& cu nimic pr1resul clientului:
%e c,n%* cine $;a spus* a pune +ntre-&ri c,n% ar tre-ui ascultat i re#lectat* +ntre-&rile in#rmati$e
sunt a%esea centrate pe prcesul intern al terapeutului i +l +n%ep&rteaz& pe client %e c&utarea sa.
Interpreta!inismul: a interpreta prnin% %e la ca%rul %e re#erin!& teretic al terapeutului i
iein% %in ca%rul %e re#erin!& tr&it %e c&tre client. A interpreta +n lc s& e$ci e$aluare %e
me%itat. Interpretare neacceptat& %e c&tre cel&lalt. Strate1ic* este mai -ine s& se prneasc& %e la
pre<u%ecata: .clientul are +ntt%eauna %reptate/. Acesta se pate sim!i prins* %escperit prea
%e$reme* amenin!at* %e$iat %e la tr&irea lui* transprtat +n alt& parte. Risc& s& se +nc)i%& %in nu i
mai ales s& se %eturneze %e la em!ia prezent& +m-arc,n%u;se +n mental.
Interpretarea este a%esea priec!ie a terapeutului. C,n% pacientul resimte em!ie* +n
lc s& interpreteze* terapeutul este in$itat s& se cncentreze asupra senza!iilr* suprt crpral al
em!iilr sale* s& %escrie ce se +nt,mpl& +n el* s& actualizeze +n 1esturi* cu$inte sau un <c pentru
a;l permite s& termine* s& actualizeze +n prezent ceea ce a r&mas neactualizat +n trecut. Pate
ast#el s& a$anseze +n ale1erile prprii i s&;i re1&seasc& +ncre%erea +n sine. Trecutul* %minant
p,n& acum* se +ntarce +n planul secun% pentru a l&sa pr1resi$ lc prezentului care trece +n prim;
plan.
E$itarea Este mane$r& prin care ne #erim %e cntactul %irect cu cel&lalt
X Reprim,n% sentimentele X E$it,n% cncentrarea asupra sentimentelr pacientului X
Pun,n% +ntre-&ri in#rmati$e pentru a e$ita linitea sau un sentiment X 0r-in% prea mult c,n%
tre-uie ascultat.
A %a s#aturi* slu!ii sau r%ine ne#lsitare pentru client* care prnesc a%esea %e la
ca%rul %e re#erin!& al terapeutului 3m%ul s&u %e a $e%ea lucrurile* %inamismul* p&rerile sale4. Un
#el %e paternalism: .+n lcul %$s.* eu./* .Tre-uie./* .6ace!i aa./* .Jnceta!i s&./. Suscit& la cel&lalt
supunerea* teama* pzi!ia* sa-ta<ul* -iec!ia.
A liniti* a cnsla. Asta +l linitete cel mai a%esea pe terapeut. .Nu $& neliniti!i/* .O s&
treac&/* .Nu e 1ra$/* .Cura</. Cel&lalt se pate sim!i ne+n!eles. Su#erin!a lui nu este luat& +n
seris.
Ne1area: .Nu pl,n1e/ sau necunaterea unei reac!ii a clientului: a cntinua s& $r-eti
atunci c,n% cel&lalt pl,n1e* a nu !ine cnt %e ce tcmai a spus* a;l +ntrerupe c,n% $r-ete.
Necunaterea i %e$alriz&rile sunt ri1inea ma<rit&!ii cn#lictelr* +n $ia!& ca i +n terapie.
C,n% terapeutul interpreteaz& sau priecteaz&* +i +mprumut& celuilalt p&reri sau sentimente i risc&
s& nu le cunasc& pe cele ale clientului s&u.
A %a %reptate* a re#uza sau a lua partea. Este <u%ecat&. Un pacient* +ntr; zi* mi;a spus:
.Nu a$e!i %reptul s&;mi spune!i c& am %reptate./ (;a #&cut s& 1,n%esc.
A ap&ra pe #emeia a-an%nat&. A critica s!ul a-sent sau patrnul.
A #ace <u%ec&!i %e $alare* a mraliza* a pre%ica* a culpa-iliza: .este anrmal* este -ine*
este trecere la act* nu e -ine* este 1reeala %umnea$astr&/. Astea +l +n$in$&!esc pe client care
risc& s& tac&* s& ascun%& ce$a* s& mint& sau s& #ac& <u%ec&!i %e #apt: .T!i -&r-a!ii sunt la #el/*
.6emeile sunt./A +n%emna la e#rturi* a pr$ca cura<ul* $in!a* r&-%area. A critica* a suspecta* a;
l pune pe cel&lalt +n %i#icultate* a;l #ace s& m&rturiseasc&* a;l +mpin1e pe cel&lalt s& spun& tt
a%e$&rul.
A amenin!a: .Aten!ie. ar tre-ui s&. %ac& nu* risca!i./ in%uce #rica* sentimentul %e
in#eriritate* %epen%en!a.
I%el1ia: 6ie c& este reli1ias& 3a cn$erti4* plitic& 3pre<u%ec&!i %e %reapta* %e st,n1a4*
me%ical& 3inter$en!inism primar* ne+ncre%erea +n me%icamente* antime%icina tra%i!inal&*
me%ica!ia sla-& etc4* spiritual& 3spiritualitate ne+ncarnat& ca #u1& %e realitate4.
A #i %irecti$ i* prin asta* a crea %epen%en!a.
Neutralitatea terapeutic& at,t %e %ra1& analitilr risc& s& ne$rtizeze rela!ia %ac&
terapeutul %e$ine .in$izi-il/ pentru client. O rela!ie este cu at,t mai ne$rtic& cu c,t #iecare %intre
parteneri r&m,ne ne$&zut i in$izi-il.
Aceast& list& nu este ex)austi$&. Un exerci!iu simplu permite #amiliarizarea cu aceste
r&spunsuri. Un participant care <ac& rlul clientului se aaz& +n mi<lcul 1rupului. Jl pri$ete pe
primul participant .terapeut/ i +i spune: .m& %are +ntt%eauna capu l/. Acesta %& un r&spuns
terapeutic crespunz&tr punctului N`E a1resi$itate. Api spune aceeai #raz& celui %e;al %ilea
care %& r&spunsul N`? i aa mai %eparte p,n& la N`?A.
Q` R&spunsuri terapeutice 3Unele %intre r&spunsurile %e la Q` i N` sunt +mprumutate %in
psi)analiz&* %e la R1ers* Balint i 'r%n4.
Jn sc)ema 50I* aceste r&spunsuri sunt situate la R +n lumina a ceea ce am spus* am putea
cre%e c& terapeutul nu pate s& %ea %ec,t r&spunsuri ne1ati$e cntratrans#eren!iale sau c& este
su#icient s& e$it&m aceste r&spunsuri pentru a #i terapeu!i. (ai +nt,i* aceste ?A %e tipuri %e
r&spunsuri nu sunt +n m% necesar ne1ati$e. Este %ar #aptul c& terapeutul nu $e%e caracterul
cntratrans#eren!ial care e txic. El pate s& se #lseasc& cntraterapeutic %e cntratrans#erul
s&u. S& lu&m c,te$a exemple. Unui client care se simte respins* terapeutul +i spune: .Ii eu am #st
respins cum sunte!i %$s. (;am sim!it r&u. Am e$itat persana respecti$& pentru un timp. Am
1&sit la un prieten acceptarea %e care a$eam ne$ie. Am c&utat +mpreun& alt& rezl$are care
p,n& la urm& a #st mai #a$ra-il&. La s#,rit* m;am +ntrs s&;l spun persanei respecti$e c&
respin1erea mi;a #&cut r&u %ar c& nu mai eram sup&rat pe ea. Asta mi;a permis s&;mi re1&sesc
pacea interiar&. Pate acest #apt s& l&r1easc& $iziunea %$s. asupra pr-lemei8/ Unui pacient care
+i critic& me%icii prece%en!i: .C,n% +mi critica!i cle1ii m& +ntre- c,n% s& $in& i r,n%ul meu8
Ii mi se #ace #ric&. Sunt #arte sensi-il la asta. Aprpia!ilr %$s. le este $re%at& %e
%umnea$astr&8/ Lui O%ile* care este se%uc&tare: .(& simt atras %e tine. Ttui* %ac& a #i s!ul
t&u* nu a a$ea +ncre%ere. Nu a ti nici%at& %ac& ai spune a%e$&rul sau nu/. 3Aici O%ile
%e#rmeaz& realitatea +n $ia!a 1rupului.4
S& a-r%&m acum r&spunsurile terapeutice lipsite %e pr-lematica persnal& a terapeutului
%e#init& prin trans#erul spntan i cntratrans#erul s&u la trans#erul clientului. Aceste r&spunsuri
rele$& sentimentele i cmprtamentul actual al terapeutului #a!& %e client* aa cum este.
R&spunsurile terapeutice i;ar 1&si un lc mai -un +n Cap. 0II 3Rela!ia actual& B. Prces4
%ar* +n acel mment al lecturii nu a!i #i a$ut +nc& in#rma!iile asupra prceselr %e intriec!ie i
priec!ie.
Pentru a a%uce r&spunsuri terapeutice* tre-uie s& putem i%enti#ica* pe linia interme%iar&
%in sc)ema 50I B* priec!ia 3%S4* trans#erul 3eS4 i ac!iunea trans#eren!ial& 3#S4 a clientului pentru
a;l putea a%uce pe linia interiar& a realit&!ii lui aici i acum 3%* e* #4. Aprape tate inter$en!iile
terapeutice tin% s& a%uc& persana %e la priec!ie 3%S4 spre e$lu!ia ima1inat& i cn#runtat& 3%4 a
realit&!ii prezente* %e la trans#er spre rela!ia actual& 3simte* e4 %e la ac!iunea trans#eren!ial& 3P4
spre ac!iunea a%ec$at& 3#* $ezi sc)ema 5I0 B4 Ast#el* clientul este #&cut s& realizeze cu terapeutul
rela!ie actual& clar&* cntient& i acti$& +n care #iecare %intre parteneri este luci%* clar$&z&tr i
transparent +n linia in#eriar& a ta-lului.
E$enimentul actual 3-4 pe care +l $&% 3c4* mi;l ima1inez 3%4* +l simt aici i acum 3e4 #&r&
+nc&rc&tura %e$iant& a trecutului i ac!inez 3#4 +n cnsecin!&.
Ascultare pasi$& #&r& reac!ie i #&r& r&spuns Este a%esea atitu%inea analitilr rt%ci.
"up& 1ra%ul %e aten!ie* mimic& i atitu%ine crpral&* aceast& ascultare pate a$ea cnta!ie
empatic&: .0& ascult. )ai%e!i. cntinua!i. nu $& 1r&-i!i./.
R&spuns;re#lex sau atitu%ine empatic& 3R1ers4 Este ampli#icare a r&spunsului
prece%ent. Ea se pate mani#esta printr; cn#irmare a recep!iei* printr; apr-are %in cap* printr;
un ."a* O[* +n!ele1/* repet,n% ce a zis cel&lalt* re#rmul,n% sau relu,n% ultima #raz&* ultimul
cu$,nt ca un ecu. Ar&ta!i ast#el c& sunte!i atent i c&;i pate cntinua %iscursul.
R&spunsul;re#lex #ace parte %in atitu%inea empatic& sau empatia %ez$ltat& %e R1ers.
Este un r&spuns cmpre)ensi$ care $ine %in ca%rul %e re#erin!& care eman& %in ca%rul %e re#erin!&
al clientului i pe care +l pune r&spunsurilr estimati$e* interpretati$e* asi1ur&tare sau
explratare care $in %in ca%rul %e re#erin!& al terapeutului i +i reprezint& <u%ec&!ile.
Terapeutul +ncearc& s& perceap& nu %ar sentimentele exprimate ci persana +ns&i. I le
exprim& api pe un tn pziti$ ast#el ca el s& se simt& recunscut* a<utat i in$itat s& spun& +n
cntinuare ceea ce nu +n%r&znete +nc& s& spun&. Jn acest ca%ru* a asi1ura* a <u%eca* a +ntrerupe* a
explra i a interpreta ar #i ec)i$alente cu t&ierea elanului spntan +n explrarea interiar& i
%eturnarea clientului spre ca%rul %e re#erin!& a terapeutului* aa cum %eturn&m un a$in %e la
%estina!ia sa.
R1ers %istin1e 2 re#lexul simplu: re#rmularea a ceea ce a #st spus. Aceast& reiterare
ampli#ic& .#rma/ sau #i1ura* partea explicit& a cmunic&rii* re#lexul sentimentului inerent
cu$intelr enun!ate* $iz,n% mai ales s& clari#ice .#n%ul/ pe care se +nscrie e$enimentul. Accentul
este pus mai ales pe aspectul implicit al cmunic&rii.
A re#lecta +nseamn& a participa la experien!a ime%iat& a celuilalt* #i recepti$ la 1,n%irea
lui* a relua* a i; re%a +ntr; #rm& +n care s& recunasc& ca #iin% a sa* a rezuma* a
para#raza i a accentua ast#el cmunicarea implicit& i explicit&. O cercetare mter%isciplinar& a
e$aluat e#icacitatea relati$& a %i#eritelr met%e terapeutice i a calit&!ilr persnale ale
terapeutului. C&l%ura uman& i cmunicarea sunt* +n cazul terapeutului* instrumentele cele mai
imprtante* mai imprtante %ec,t met%a utilizat&.
In$ita!ia la cntinuare .0re!i s&;mi spune!i mai multe8/* .Ii api./* .Ii +n acest mment
ce a!i sim!it +n interir8/* .Ce le1&tur& cre%e!i c& este +ntre cele %u& lucruri %espre care mi;a!i
$r-it/* .9ai%e!i* nu s& $& muc/. Acestea pt mer1e %e la simpla in$ita!ie %e a $r-i la
+ncura<are %e a cntinua care arat& interesul %umnea$astr&. Cel&lalt se simte at,t %e ascultat +nc,t
$rea s& $r-easc& +n cntinuare.
Ascultarea acti$& 3'r%n4 A asculta cu a%e$&rat* +nseamn& a;l primi pe cel&lalt care
$r-ete i a intra cu el +ntr;un ritm %e ascultare i $r-ire.
Cmunica!i celuilalt c& a!i +n!eles ce $rea s& spun&. Aceast& ascultare cuprin%e tate
etapele %escrise +n Cap. III 3a -ser$a: $&% sau au%4* I0 3A e$alua i a $eri#ica: +mi ima1inez4* 0
3a sim!i: simt4* 0I 3Ac!iune: ac!inez spun,n%4.
A. Au% sau $&%. Jn a#ara cu$intelr pe care le prnun!&* persana +i cmpleteaz&
cmunicarea prin tnul $cii* mimica mai mult sau mai pu!in expresi$&* pzi!ia i expresia
crpului. Cu$intele prnun!ate nu cnstituie %ec,t +n <ur %e E@W %in cmunicare. O calitate #arte
imprtant& a terapeutului este #ine!ea -ser$a!iei sale: pri$irea* mic&rile c)ilr* sc)im-&rile %e
culare ale pielii* umi%itatea -uzelr sau a c)ilr* mimica* 1ra%ul %e cntrac!ie sau %e %estin%ere
a #e!ei i a crpului* pzi!ia* mic&rile sau im-ilitatea* 1esturile etc.
B. Jmi ima1inez. "ec%ez acest mesa<. Jncerc s& eluci%ez sau s& interpretez ce $rea s&;mi
cmunice persana* %incl %e cu$inte. Caut ce e$c& +n mine 3aten!ia sc)im-&tare a
psi)analistului4 ca em!ie sau ca amintiri ec)i$alente %in trecutul meu.
C. Simt ceea ce mesa<ul in%uce +n mine* ce sentiment %e r&spuns 3Cap. 04 sau ce trans#er
3Cap. 5II4 %e sentiment a putut s& %eclaneze atunci i s& repr%uc& acum situa!ie asem&n&tare
%in trecutul meu. "up& asta* pt s&;mi ima1inez sentimentul pe care +l tr&iete cel&lalt.
". Pt s& i; cmunic 3Cap. 0 IA $r-i este ac!iune4 cu %u-lul scp %e a;mi $eri#ica
intui!ia i %e a;l +ntre-a %ac& mmente asem&n&tare apar +n $ia!a %e zi cu zi: .Spune!i c& nimeni
nu este interesat %e %umnea$astr&. Aici* $r-i!i pu!in %e %umnea$astr& i p&re!i c& atepta!i
+ntre-&rile mele. "in cauza asta m& plictisesc iar 1,n%urile +mi #u1 +n alt& parte. Ii ceilal!i au
aceeai atitu%ine #a!& %e %umnea$astr&8/ "ac& spune %a: .Atunci* cum #ace!i ca s& #i!i alt#el aici
cu mine i cu aprpia!ii %umnea$astr&8/ "ac& spune nu: .E a%e$&rat c& sunt ur %istras atunci
c,n% nu se $r-ete cu mine./
Ascultarea acti$& este un suprt intens la cmunicarea pacientului care se simte cn$ins
c& este ascultat cu interes* c& suntem aprape %e el i c& +l accept&m aa cum este. A accepta nu
+nseamn& a apr-a. Asta #a$rizeaz& ascultarea interiar&* autacceptarea* sei# supprt;ul.
Pute!i s& $& antrena!i la ascultarea acti$& #ie scriin% pentru #iecare #raz& sentimentul pe
care $i se pare c& +l are clientul %umnea$astr& i r&spunsul pe care i;l %a!i. "ac& sunte!i %i sau
+n 1rup* .un client/ pate s& se aeze +n #a!a %$s. sau +n mi<lcul 1rupului i s& spun& #iecare
#raz&. R&spun%e!i ima1in,n%u;$& ce sentiment are persana %in #a!a %$s. c,n% spune acea #raz&. O
aceeai #raz& pate in%uce mai multe sentimente iar %umnea$astr& nu r&spun%e!i numai la
cu$inte 3aminti!i;$&: %ar E@W %in cmunicare4 ci unei persane care spune #raz&. Ea %eci%e
sentimentul su-iacent.
.Nu* nu $reau s& mer1 la spital* mai -ine mr./ Sentimentul clientului8 .Nu a +n%r&zni
nici%at& s& spun p&rin!ilr mei c& mi;am pier%ut slu<-a./
I%em. ."ac&;l $&%* s&;l spun ce cre% eu./ .(i;am ratat tat& $ia!a* p,n& i sinuci%erea./
.Nu mai atept nimic %e la s!ul meu. (;am l&murit +n pri$in!a lu i./ ."ac& s!ul meu mare
primul* nu s& m& rec&s&tresc nici%at&./ .A)* %ac& a #i $&%u$./ .Iar am %rmit prst./ .S;a
terminat %e<a./ .P&re!i sup&rat./ .+ntt%eauna asta mie mi se +nt,mpl& %e;astea./ .Oare cu ce i;am
1reit -unului "umnezeu8/ .E r,n%ul %umnea$astr& s& $r-i!i acum./ .(e%icamente8
Nici%at&=/ .Nu $reau s& m& intxic cu un me%icament./ 3Aici* pacientul se %r1)eaz&.4 .Nu
$reau s& %epin% %e un me%icament=/ 3Pacientul este alclic %epen%ent.4
Cn#runtarea priec!iilr i a trans#erului 3'estalt4 (ai ur %e aplicat +n 1rup*
cn#runtarea cnsist& +n a;l in$ita pe clientul care are pinie sau un sentiment neptri$it
3pr-a-il priec!ie sau un sentiment trans#eren!ial4 s& asculte i s& !in& cnt %e piniile celrlal!i
mem-ri ai 1rupului asupra a ceea ce a spus. Pierre* iritat i re$ltat* pate s& m& crea%& a%esea
%minatr iar ceilal!i nu. Acest prce%eu a #st a-r%at la Cap. 5I i 5III.
Ampli#icarea prin repetare sau ampli#icarea %e c&tre persan& a prpriilr spuse pe care
terapeutul le cnsi%er& imprtante 3PNL 'estalt4
Nimeni nu m& ascult& nici%at&.
Nici%at&8 Terapeutul spune: .Nu m& ascul!i nici%at&./ +ntt%eauna* numai mie mi se
+nt,mpl&.
Jntt%eauna8
(i;e #ric& %e e#ul meu.
Repet& +n #a!a acestui scaun 1l: .(i;e #ric& %e tine. mai tare. $ezi %ac& apare altcine$a.
)ai. l$ete;l. pleac&. respir&. %a. aa e -ine./ Ap i* %u;te spre cine$a %e care +!i e #ric& aici*
pri$ete;l +n c)i* atin1e;l #a!a sau parte a crpului %e care te temi. Jm-l,nzete +ncet masca;
#antm& pe care priectezi asupra lui i care te +nsp&im,nt&.
Punerea +n ac!iune 3'estalt4 Cnsist& +n a;l #ace pe client s& ac!ineze +n %irec!ia
sentimentului sau trans#erului e$cate:
S& $r-easc& tat&lui s&u pri$in% terapeutul sau un scaun 1l cu scpul %e a %e-lca ce a
re!inut* re#ulat p,n& acum* s&;l #ac& s&;i exprime resentimentele* m,nia* aprecierile* s&;l #ac& s&
spun& .la re$e%ere/. Scpul pate #i catarctic 3%esc&rcarea em!iilr4* +mplinire %e .ne$i
nesatis#&cute/ precum resentimentele* cmemrarea 3cmemrarea unei persane %isp&rute sau a
%epen%en!ei +n raprt cu persan& +n $ia!&4 sau sc)im-are a m%ului %e a $e%ea situa!ia
trecut&: a accepta c& tat&l nu era per#ect i a;l ierta* a nu mai #i sup&rat pe el. 30ezi cmemrare
Cap. 5 " Q`4
Interpretareamstrument am-i1uu al psi)analizei* pu!in utilizat +n 'estalt* respins %e
R1ers* a #st a-r%at +n Cap. 5I i 5II.
Re+nsuirea priec!iei* $ezi Cap. 5I '.
Cntientizarea* $ezi Cap 5II E.
A#irmarea %e sine 3Terapie cmprtamental&4 Clari#icarea al&turi %e client a etapelr
prcesului %e rezl$are a unei pr-leme.
A. "e#inirea pr-lemei i cui +i apar!ine. 6rancine are un scp 3s& se %i)neasc&4 i
pr-lem& 3R-ert in$it& la cinema4. B. Alc&tuirea unei liste a %i#eritelr r&spunsuri. C. Clasarea
acestr r&spunsuri: a#irmati$e* a1resi$e* pasi$e. ". Ale1erea unui r&spuns. E. 6rmularea
r&spunsului cmplet %escriin% pr-lema* exprim,n% sentimentul sau em!ia* su1er,n% alternati$e.
6. Reac!ia la critic&* %ac& exist&. '. Ne1ciere pentru rezl$area cn#lictului. 9. A !ine piept
m,niei sau a1resi$it&!ii celuilalt. Antrenamentul se pate #ace +ntr;un <c cu rluri. "up& cum se
$e%e* prcesul este paralel cu ascultarea acti$& 3Q`Q4
Pri$irea A pri$i #ix sau a pri$i +n alt& parte sunt %e#ensi$e. A ;l pri$i atent pe client cu
aten!ie sus!inut& i cu %ra1ste pate s&;l stimuleze s& pri$easc& i s& #ie pri$it #&r& s& #ie
amenin!at i s& re%uc inter%ic!ia %e#ensi$& %e a $e%ea +n #a$area unui #el %e cntact i c)iar a
unei cntempl&ri a1rea-ile i interesante.
Atin1erea Este inter%ic!ie mai imprtant& %ec,t pri$irea sau ascultarea. A lua cntact
prin atin1ere pate s& re%uc& #rica psi)ic& %e cntact cu un -&r-at ca i cu #emeie. Ap&rarea
ne$rtic& este 1rapa %intre ceea ce #acem i ceea ce am putea s& 3nu4 #acem* +ntre m,n1,ierea pe
care %&m 3ceea ce este4 i cea pe care am putea s& %&m* a se 1&si +n sau a e$ita* %e exemplu*
intimitatea sexual&. Este mai s&n&ts %e i%enti#icat i %e experimentat ceea ce %rim cu a%e$&rat
%ec,t %e a se +nc)i%e +n inter%ic!iile* +n tracas&ri sterile i culpa-ilizante.
0r-irea a. Cu$intele sunt purt&tare %e i%ei i %e cn!inut intelectual. 6&r& a $r-i prea
mult* %ar nici prea pu!in* tre-uie 1&sit un ec)ili-ru +ntre cei %i parteneri* tre-uie armnizat&
rela!ia.
B. Tnul $cii* in%epen%ent %e cu$inte* exprim& mai mult sentimentele: iu-irea*
tan%re!ea* m,nia* ura* #rica* triste!ea sau in%i#eren!a.
C. Pri$irea* mimica i expresia crpului %in partea terapeutului +l pt a<uta pe client s&;i
re%uc& in)i-i!ia crpral& sau un %emers em#atic. A #ace suplu un crp ri1i%* a;l #ace accesi-il la
em!ie i la senza!ii re%uce riscul ca acti$itatea cere-ral& s& treac& la intelectualizare. 30ezi Cap.
0II '4
C. Exerci!ii %i%actice: Panrama prcesului.
Intriec!ie 3cS4 priec!ie 3%S4 trans#er 3eS4 ac!iune 3#S4 cntratrans#er 3reac!ia terapeutului 64
reac!ie 3a clientului 1S4 la aceast& reac!ie.
Clientul: 0&% 3c4. +mi ima1inez c& tu 3%4. Simt c& eu 3e4. 6ac 3#4 sau $reau s& ac!inez
3ac!iune4.
Terapeutul $ine cu reac!ia sa 364. 3reac!ia terapeutului la ac!iunea clientului4.
P,n& acum* aten!ia era cncentrat& asupra prcesului clientului. Acum* -ser$a!i ce se
+nt,mpl& +n cazul terapeutului. Pentru a pune +n e$i%en!& caracterul su-iecti$ i persnal al acestui
prces* $r #i realizate multe exerci!ii cu %i terapeu!i +n #a!a aceluiai client* -ser$atrul
cncentr,n%u;se asupra #iec&ruia %intre terapeu!i.
E` Primul exerci!iu: .Ca r&spuns la ceea ce tu ai a#irmat sau ai #&cut.* eu $reau s&./
"emnstra!ie T I \V CI ^TII O 3al c&rui rl +l <ac& #rmatrul4 +i -ser$& acum pe cei
%i terapeu!i.
O +l a<ut& pe CI s& #ac& exerci!iul: CI spune %e exemplu 3pri$in%u;l pe T I4: .pri$in%u;te*
+!i $&% 3e4. -ra!ele +ncruciate* +mi ima1inez 3%4. c& nu ai +ncre%ere +n ceea ce a putea s& spun*
simt 3e4. c& sunt uimit i %resc s&;!i atin1 m,inile/ 3#4. T I ac!ineaz& 364* spun,n% %e exemplu:
.ca r&spuns la ceea ce tu ai spus sau la ceea ce $rei s& #aci* eu $reau s&;!i ar&t -ra!ele %esc)ise/.
O prce%eaz& la #el cu CI i +n cazul lui T II.
Exerci!iu +n patru: T I \V CLT ^II O -ser$& i +l a<ut& pe CI s& #ac& exerci!iul* mai +nt,i
cu T I* api cu T II.
O-ser$a!ii O +i in#rmeaz& pe TI i pe TII +n ceea ce pri$ete reac!ia lr
cntratrans#eren!ial& persnal& +n raprt cu CI. Ce este speci#ic +n $iziunea lr asupra lui CI care
+i #ace s& ai-& anumit& reac!ie8
O +i cmunic& lui TI cum reac!ineaz& el la cerin!ele lui CI: se las& el purtat %e
trans#erurile acestuia* a<un1e s&;l re%irec!ineze pe CI asupra $ie!ii sale* a sentimentelr* a
respnsa-ilit&!ii #a!& %e ceea ce i se +nt,mpl&* a -iecti$elr sale etc8 La #el prce%eaz& cu TII.
O +l +ntrea-& api pe CI %ac& T a reuit s& ai-& in#luen!& asupra lui %in punct %e $e%ere
terapeutic i cum anume.
E$aluare +n 1rup l&r1it realizat& %e#rmatr. 6rmatrul atra1e aten!ia asupra rlului lui O
i +i %etermin& pe ceilal!i trei s& e$alueze calitatea terapeutic& a acestuia +n %iri<area prcesului %e
la 3c4 la 31S4.
6rmatrul cere #iec&rui O -ser$a!ii. El su-liniaz& i clari#ic& cntratrans#erurile c,tr$a
T: sarcinile sale ar-e* pre<u%ec&!ile sale* m%alitatea sa terapeutic& %e a;l 1)i%a pe CI sau %e a;l
in#luen!a prin i%eile sale* #unc!ia sa apstlic& 3ten%in!a %e a;l cn$erti la pre<u%ec&!ile sale4. O
este centrat asupra lui CI sau asupra lui T8 Asupra cn!inutului sau asupra prcesului8 Asupra
persanei sau asupra met%ei8
Cmentariu A ici este interesant %e ntat c&* a$,n% acelai punct %e plecare 3CI care se
a#l& acl +ntr;un sin1ur #el4* T I sau T II* care +l pri$ete* %ez$lt& sec$en!& %e#rmant& +n care
se +n%ep&rteaz& % +n ce +n ce mai mult %e CI pentru a se aprpia %e prpria $iziune a clientului 3%e
la c la #4. Ast#el* T +i creeaz& ur reac!ia ca r&spuns la CI* #&r& a;i %a seama %e asta.
S& ne ima1in&m c& clientul $e%e 3c4 ce$a la TI* el priecteaz& 3%S4 p&rere %espre acesta i
trans#er& un sentiment 3eS4 +nainte %e a ac!ina 3#S4. 0&z,n%u;l 3C4 pe clientul s&u* TI ima1ineaz&
3"4 sau priecteaz& 3"S4 p&rere +n le1&tur& cu ceea ce $e%e sau au%e %espre clientul s&u. Ap i*
el simte ce$a #a!& %e acesta 3E sau ES4: acesta este cntratrans#erul* trans#erul simplu al
terapeutului #a!& %e clientul s&u sau cntratrans#erul terapeutului #a!& %e trans#erul 3eS4 clientului.
Reac!ia +ns&i a acestuia #ace parte %in cntratrans#erul s&u.
6iecare .$e%e. ima1ineaz&. i simte/ cu a<utrul prpriilr psi-ilit&!i. Putem a$ea un
num&r ne%e#init %e $aria-ile psi-ile +n r&spunsuri +n #unc!ie %e sensi-ilitatea clientului #a!& %e
anumite lucruri sau +n cazul +n care terapeutul a a$ut un trecut persnal cn#lictual nerezl$at sau
anumit& rientare terapeutic& 3prisma prin care el .$e%e;lma1ineaz&/ clientul s&u +n #unc!ie %e
rientarea #reu%ian&* <un1ian&* 1estaltist&* tranzac!inalist&* cmprtamentalist& etc.4.
?` Al %ilea exerci!iu: .+n #a!a ta* c)iar acum* simt./ ?.E. "emnstra!ie 6rmatrul cere
#rmarea unui 1rup %in Q $luntari.
CI +ncepe i;l spune lui T: .+n #a!a ta* c)iar acum* simt./. CI exprim& ast#el un sentiment
pe care +l +ncearc& c,n% +l pri$ete pe T. T #ace i el acelai lucru. "up& care ei reiau aceeai #raz&
%e la @ p,n& la EA ri.
"ac& cnsi%er&m exprimarea unui sentiment ca #iin% ac!iune* sc)im-urile %intre %u&
persane pt #i rezumate ast#el: ac!iunea lui CI AE* reac!ia lui T AE* reac!ia lui CI la reac!ia lui
T: #ie ac!iune AE* reac!ie AE* reac!ie la reac!ie i tt aa.
Ol +l -ser$& pe CI i trans#erul pe care acesta +l realizeaz& A? +l -ser$& pe T i
cntratrans#erul acestuia ?.?. A se e#ectua exerci!iul +n su-1rupe %e c,te Q.
?.N. O-ser$a!ii +n patru.
?.Q. E$aluarea #&cut& %e #rmatr. La #iecare -ser$a!ie #&cut& %e reprezentantul
1rupurilr* acesta su-liniaz& partea %e ac!iune i %e reac!iune a%ec$ate i partea %e trans#er i %e
cntratrans#er ce $in %in trecut.
N` Al treilea exerci!iu: .A $r-i #&c,n% aluzie la ce$a. +n timpul cnsulta!iei/ A?
O-ser$atri acti$i.
O E +i cere lui CI s& %iscute cu T %espre un su-iect care +l pasineaz& i %& c,te$a
exemple: plitica* %ac& sunt %e %reapta sau %e st,n1a* cum am a<uns la ele* extrema %reapt&*
intelectualii %e st,n1a etcP reli1ia: cre%in!ele* su#letul* +n$ierea* re+ncarnarea* $ie!ile anteriare*
cre%in!a +n "umnezeu* %i$inul* inte1rismul* practica reli1ias&* i%el1iile* cn#rmismul*
nncn#rmismul etcP me%icina sau psi)l1ia: spitalele* )mepatia* me%ica!iile sla-e* pentru
sau cntra me%icamentelr* psi)analiza* nile terapii* pre<u%ec&!ile r1anice* pre<u%ec&!ile
psi)l1ice* mentalul ra!inal* cre%in!ele* mala%ia* $in%ecarea* $in%ec&trii etc.
"up& ce i;a ales su-iectul* CI %iscut& pasinat cu T care reac!ineaz& terapeutic +n #elul
s&u. Ol i A? -ser$& i nteaz& trans#erurile i cntratrans#erurile succesi$e. O ? -ser$& cum
a-r%eaz& T aceast& e$itare 3a $r-i %espre. +n mental.4
O-ser$a!ii +n patru. E$aluarea #rmatrului.
Q` Al patrulea exerci!iu: A <uca cnsulta!ie.
Se urmeaz& acelai prces ca +n exerci!iile prece%ente. CI a%uce pr-lem& sau un
simptm* %e exemplu: .m& %are capul/. T reac!ineaz& ca terapeut +ntre @ i EA minute.
O +i %& lui T -ser$a!iile i aprecierile %espre .Cum s;a %erulat cnsulta!ia/ i mai ales
asupra atim%inii terapeutului +n #a!a #ertelr pacientului: +ns!ire.
O E #ace cu CI la #el: .Ce li-ertate %e exprimare a a$ut clientul8/* .A #st acceptat* primit*
+n!eles i +ns!it %e c&tre terapeut8/
C Exerci!ii practice: Cum s& $& %escperi!i prpriul cntratrans#er +n #a!a clientului8
E` "emnstra!ie.
6rmatrul #ace sin1ur %emnstra!ia cu un terapeut asupra unui .client/ +naintea #iec&rui
exerci!iu* su-liniin% c& -ser$a!ia +l pri$ete +n acest caz pe terapeut.
?` Exerci!ii.
Ale1e!i %e pre#erin!& persanele pe care le cunate!i -ine. 6iecare participant este in$itat
s&;i nteze sentimentele i reac!iile %in exerci!iile care urmeaz&. 0a #i -az& %e sc)im- i %e
cercetare +n mmentul e$alu&rii N. Pentru mai -un& clari#icare reciprc&* este pre#era-il s& se
r&m,n& +n acelai su-1rup %e patru.
.0&%.* +mi ima1inez.* simt/ Reluarea exerci!iul i%entic %e la cap. 5II C %ar +n acest caz
sunt %i terapeu!i i un sin1ur client pentru a pune +n e$i%en!& rlul terapeutului.
T E ;]Sci ^; T ? O. Prnin% %e aici* -ser$a!ia se cncentreaz& asupra terapeu!ilr. Acelai
prces 3priec!ie;trans#er4 se %eruleaz& la terapeut +n acelai timp 3+n paralel4* ca la client: i
terapeutul $e%e* +i ima1ineaz& 3e$alueaz&* interpreteaz& sau priecteaz&4 i simte 3r&spun%e sau
trans#er&4 +n #a!a clientului. Pentru a %emnstra caracterul su-iecti$ al acestui prces* $m pune
%i terapeu!i 3T E i T ?4 +n #a!a aceluiai client 3CI4. O-ser$atrul 3O4 -ser$& mai ales
%i#eren!ele %intre cei %i terapeu!i.
Priec!ie trans#er* asupra unei #t1ra#ii. 0& ima1ina!i c& sunte!i cu t!ii terapeu!i i c&
aceasta este #t1ra#ia urm&trului client.
Se prezint& tuturr #t1ra#ie mare: 2 a unui -&r-at 2 api a unei #emei 2 sau carte %e
Tart 2 sau plan& %in testul T. A. T. 6iecare spune ce $e%e* +i ima1ineaz&* 1,n%ete i simte*
atrac!iile sale* a$ersiunile* <u%ec&!ile i sentimentele. 6iecare -ser$& cu ce %i#er& sentimentele
sale %e ale altra.
A;l pri$i pe cel&lalt timp %e N minute. TI* T? i T N pri$esc acelai CI care +i pri$ete
alternati$ pe cei trei T.
6iecare terapeut -ser$& 1,n%urile sale %espre client Sentimentele sale #a!& %e el Atrac!iile
3ce +i place4 A$ersiunile 7u%ec&!ile 6iecare terapeut +i ima1ineaz& ce 1,n%ete clientul %espre el*
terapeutul.
Sentimentele sale #a!& %e el* terapeutul 6iecare scrie pe #aia sa ce -ser$& i +i
ima1ineaz&. 6iecare T spune ce i;a ntat i cu ce este %i#erit %e cel&lalt* care este .$iziunea/ lui
persnal& asupra lui C. El spune %e asemenea care cre%e c& sunt 1,n%urile i sentimentele lui CI
asupra lui. CI cn#irm& sau in#irm&.
Atin1erea #e!ei celuilalt. Sc)im- %e rluri. Timp %e E minut* pri$in%u;se +n c)i* #iecare T
atin1e #a!a Clientului. Reluarea aceluiai prces ca la N.
.Sunte!i #rmi%a-il* %mnule %ctr/ $enin% %e la un client care i;a criticat t!i me%icii
anteriri. O#erta clientului r&spunsul terapeutului. Su-1rup %e patru: E CI i N T.
CI +n #a!a lui T E +i spune: .Sunte!i #rmi%a-il* %mnule %ctr/ T E r&spun%e. I%em cu T
N i T Q. Imprtant +n acest exerci!iu nu este %e a %a un r&spuns terapeutic crect ci %e a -ser$a
ceea ce sim!i!i i* prnin% %e la asta* a %a r&spunsul spntan. Jn patru* -ser$a!i pr1resi$ care
este cntratrans#erul %e terapeut la #ertele clientului.
Cu titlu %e exemplu* iat& %i#erite r&spunsuri la: .Sunte!i #rmi%a-il* %mnule %ctr/
R&spunsuri net %e#ensi$e: 2 este %r&1u!* mul!umesc.
Spune!i asta tuturr8
"a* este a%e$&rat* $m reui* $e!i $e%ea* s& mear1&* $& $i scate %in asta.
Psi)analistul: 2 )m. )m.
Nimic 2 la ce 3la cine4 $& 1,n%i!i8
Ce $re!i s& spune!i8 ',n%ire pziti$&: 2 este #arte -ine 'estaltistul: 2 ce sim!i!i c)iar +n
acest mment8
Ce nu $re!i s& spune!i8
Jmi #ace pl&cere %ar +n acelai timp m& in%ispune i +mi spun: .C,n% s& $in& i r,n%ul
meu8/ pri$i!i acest scaun i spune!i: .Sunte!i #rmi%a-il. %e mai multe ri. iar. cmpleta!i cu alte
#raze. $e%e!i pe cine$a care apare pe acest scaun8/ +n PNL: 2 mai precis cum8 Jn analiza
tranzac!inal&: 2 care este mesa<ul ascuns +n ceea ce +mi spune!i8 O-ser$atrul pate s& aprecieze
mai -ine sau s& clari#ice calitatea terapeutic& a r&spunsului.
.T!i me%icii se +m-1&!esc pe spinarea su#erin!elr amenilr./. Sc)im-a!i rlurile: un
alt CI i N T. CI spune aceast& #raz& lui T E. T E r&spun%e. I%em cu T ? i T N.
.Tcmai am %escperit c& s!ia mea 3s!ul meu4 are un amant 3 amant&4./ Sc)im-a!i
rlul. CI spune lui T E. T E -ser$& ce simte i r&spun%e. I%em cu T ? i N.
.Este ultima prim&$ar& pe care tr&iesc/. Un alt client care nu tie c& are cancer +n #aza
terminal& spune aceast& #raz& lui T E. T E r&spun%e. I%em cu T ? i N.
.Este ultima prim&$ar& pe care tr&iesc/. Un alt client 3terapeutul tie c& Clientul tie %e
cancer4 +i spune lui T.
I%em cu T ? i N.
N` O-ser$a!ii.
Relua!i lista r&spunsurilr. O-ser$a!i i nta!i +n %reapta calitatea #iec&rui r&spuns:
cmpre)ensi$&* empatic& sau cntratrans#eren!ial& ca mai sus 3B.N4. 6iecare terapeut spune ce a
-ser$at i i;a ima1inat %espre acelai client. (en!ineaz& sentimentele i reac!iile cele mai
#rec$ente +n %i#eritele exerci!ii. Ceilal!i N +ncearc& s& clari#ice reac!iile prprii acestui participant*
mai ales ce se repet& i %eci pr-a-il mai aprape %e cntratrans#erul s&u. Putem ast#el s&
-ser$&m cum #iecare terapeut %in acest su-1rup .$e%e/ un client %i#erit +n aceeai persan&. "e
a$ut su- c)i lista B N %e la E la E>. 6iecare persan& nteaz& ce i s;a spus.
Nu e %e mirare atunci c& cntratrans#erul este %i#erit i c& %eci inter$en!ia terapeutic& este
%i#erit& +n #unc!ie %e .pri$irea/ terapeutului* pre<u%ec&!ile sale i re#erin!a sa teretic& 3analiz&*
'estalt* A. T. etc.4 Q` E$aluare.
"up& ansam-lul %e exerci!ii* #rmatrul +l ra1& pe #iecare participant s& men!ineze
cntratrans#erurile pe care le;a %escperit +n cursul exerci!iilr sale i su-liniaz& cnstantele sau
%i#eren!ele i m%ul +n care #iecare terapeut .$e%e/ un client %i#erit +n aceeai persan&.
6rmatrul +ncearc& s& clari#ice anumite cntratrans#eruri la participan!ii care se #er&.
Tate aceste reac!ii cntratrans#eren!iale sunt %e #apt trans#eruri ale terapeutului i sunt %e acelai
r%in ca cele ale pacientului. Ele %epin% %e priec!iile pe care le #ace asupra clientului 3ceea ce +i
ima1ineaz& c& $rea s& exprime acesta % +n urm&4. Aceste priec!ii $in %e la p&rerile* m%elele sau
pre<u%ec&!ile pe care i le;a cnstruit +n cpil&rie* prin rela!iile pe care le;a %ez$ltat cu p&rin!ii
s&i* sau cu persanele care l;au marcat +n timpul creterii i la maturitate.
Caracterul cntratrans#eren!ial part& acest nume %earece $ine %e la terapeut. Acest
cntratrans#er pate s&;l %eturneze pe client %e la traiectria sa* %e la ce tre-uie s& $a%&* s&
+n!elea1& i s& sc)im-e +n cn#lictele %in $ia!a sa* $enin% %e la intriec!ii* priec!ii i trans#eruri.
Centrul terapiei i al #rm&rii $iitrului terapeut cnsist& +n a;l #ace s& %escpere %i#eritele
sale cntratrans#eruri i %ac& se pate* s& #ac& .sp&lare a creierului/ +n sensul -un al termenului:
a cur&!a pra#ul trecutului pentru a;l .$e%ea/ mai -ine pe client +n realitatea lui i +n su#erin!a sa
aici i acum.
S6LRIIT