Sunteți pe pagina 1din 17

d di i r r e e c ct t o or r C CR RI I S ST T I I A AN N D DU UL LG GH HE ER R U U

n nu um m` `r r u ul l 4 4 ( ( 1 10 0 7 7) ) m ma ai i 2 2 0 00 0 0 0

G
G
r
r
a
a
n
n
d
d
P
P
r
r
i
i
x
x

U
U
n
n
g
g
a
a
r
r
i
i
a
a
M
M
i
i
k
k
e
e
M
M
e
e
n
n
t
t
z
z
e
e
r
r
a
a
n
n
a
a
l
l
i
i
z
z
e
e
a
a
z
z
`
`

T
T
h
h
e
e
P
P
u
u
m
m
p
p

R
R
a
a
m
m
a
a
t
t

l
l
a
a
c
c
a
a
b
b
l
l
u
u

t
t
i
i
a
a
]
]
i
i
c
c
`
`

D
D
i
i
a
a
l
l
o
o
g
g

c
c
u
u
c
c
i
i
t
t
i
i
t
t
o
o
r
r
i
i
i
i
P
P
r
r
o
o
b
b
l
l
e
e
m
m
e
e
m
m
e
e
d
d
i
i
c
c
a
a
l
l
e
e

[
[
i
i
m
m
e
e
d
d
i
i
c
c
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
e
e
C
C
o
o
n
n
t
t
a
a
c
c
t
t
e
e
i
i
n
n
t
t
e
e
r
r
n
n
a
a
]
]
i
i
o
o
n
n
a
a
l
l
e
e
C
C
O
O
N
N
C
C
U
U
R
R
S
S
U
U
R
R
I
I
Z
Z
O
O
N
N
A
A
L
L
E
E
Campionatele
na]ionale
de juniori
[i masters
C
C
U
U
P
P
A
A
F
F
E
E
D
D
E
E
R
R
A
A

I
I
E
E
I
I
L
L
e
e
z
z
i
i
u
u
n
n
i
i
l
l
e
e
m
m
u
u
s
s
c
c
u
u
l
l
a
a
r
r
e
e
\
\
n
n
a
a
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
e
e
A
A
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
p
p
e
e
n
n
t
t
r
r
u
u
P
P
E
E
C
C
T
T
O
O
R
R
A
A
L
L
I
I

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O

CULTURISM # # 3
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
2 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
volumul, cre~nd senza]ia de STUL.
Ajut` sistemul imunitar [i are efecte
anticancerigene datorit` con]inutului
de antioxidan]i. Produsul se prezint`
sub form` de pudr`, administr~ndu-
se cte o m`sur` \n amestec cu 200-
250 ml ap` sau sucuri hipocalorice,
de dou`-t rei ori pe zi , \ n l ocul
meselor, sau ori de cte ori apare
senza]ia de foame. Pentr u sc`dere
r apid` \n greutate SILUET-R poate
\nlocui cu succes toate mesele din zi,
deoarece aduce organismului toate
subst an] el e nut ri t i ve necesare
(vitamine, minerale, proteine etc.).Se
recomand` o cur` de cel pu]in patru
s`pt`m~ni.
400 g - 69.000 lei
AMINOACIZI
AMINO-R
Est e un produs de cal i t at e
superioar`, natural, cu un procent [i
raport optim de aminoacizi esen]iali
[i dipeptide, care asigur` o nutri]ie
proteic` complet` [i este asimilat
total. Formula produsului asigur` un
echilibru stabilit [tiin]ific pentru a
avea o cre[tere muscular` optim` [i
o recuperare rapid` dup` antrena-
ment. Cre[te rata metabolic`, asigur`
o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i
folose[te gr`simile pentru energie. Nu
con]ine zaharuri [i gr`simi. Este
100% natural. Se recomand` ser-
virea unei por]ii a c~te 4 tablete, de
trei ori pe zi, dintre care o por]ie, ime-
diat dup` antrenament. Pentru spor-
tivii de performan]`, se recomand`
dublarea dozelor.
Se prezint` la cutii de:
300 tablete - 95.000 lei;
500 tablete - 139.000 lei
Comenzile se fac \n scris pe
adresa redac]iei sau la telefoanele
01/792.25.54; 01/792.24.98
094.63.22.94; 092.24.47.83
094.324.645
(inclusiv s~mb`ta [i duminica)
Plata se face la primirea coletului
cu produsul comandat,
pre]urile incluz~nd
[i taxele po[tale
PRODUSE PENTRU
MAS MUSCULAR
Mass-R 2
Este un concentrat proteic bogat \n
carbohidra]i [i proteine, recomandat
\n special ectomorfilor (tip slab, lon-
gilin, ce ia greu \n greutate), care tre-
buie s` ia de dou`-trei ori pe zi c~te
o por]ie de 70 g. Este recomandat [i
celorlalte tipuri genetice, \ns` numai
imediat dup` antrenament. Avantajul
acestui produs este con]inutul de fibre
veget al e car e aj ut ` l a f or mar ea
bol ul ui al i ment ar [i care absorb
toxinele din intestinul gros. O m`sur`
con]ine 40g.
Se prezint` la cutii de:
1,2 kg - 45.000 lei; 3 kg - 95.000 lei
Super Mass-R
Este un supliment ce datorit` com-
pozi]iei (50% proteine [i 35% car-
bohidra]i) poate \nlocui mesele obi[-
nuite din timpul zilei [i este reco-
mandat at~t tuturor categoriilor de
sportivi, c~t [i celor care nu fac sport,
dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`-
n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi [i
colesterol. Se recomand` c~te o por]ie
de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65 g
de produs). O m`sur` con]ine 30g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 75.000 lei; 2,2 kg - 159.000 lei
Energocarb-R
Este un supliment energetic din
carbohidra]i [i se recomand` pentru
refacerea rezervelor energetice ale
organismului. Se administreaz` 30 g
\nainte de antrenament (pentru a avea
energie) [i 40-60 g dup` antrena-
ment , pent ru ref acere. O m`sur`
con]ine 35g.
Se prezint` la cutii de:
1 kg - 39.000 lei; 2,5 kg - 79.000 lei
Nutrifort-R
Este un concentrat de carbohidra]i,
proteine, vitamine [i minerale reco-
mandat pentru cre[terea rapid` \n
mas` muscular`. O por]ie reprezint`
90 g de produs [i pentru o cre[tere
accelerat` a masei musculare se
recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O
m`sur` con]ine 35g.
Se prezint` la cutii de:
1 kg - 65.000 lei; 2,5 kg - 129.000 lei
CONCENTRATE
PROTEICE
Prot-R 65
Este un supliment bogat \n proteine
(65%) [i este recomandat celor care
vor s`-[i asigure o cantitate mare de
proteine \n alimenta]ie, f`r` a cre[te
stratul adipos. Se recomand` tuturor
culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei
ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs).
O m`sur` con]ine 25g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 85.000 lei; 2,2 kg - 169.000 lei
Prot-R 85
Are acelea[i recomand`ri ca [i
Prot-R 65, doar c` are un con]inut
mai mare de proteine (85%), iar o
por]ie reprezint` 40 g de produs. O
m`sur` con]ine 25g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 99.000 lei; 2,2 kg - 199.000 lei
Super Protein-R 90
Est e un concent rat prot ei c de
calitate superioar`, ob]inut din lapte.
Se administreaz` c~te o por]ie de
40 g de mai multe ori pe zi, \n limita
a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se ames-
tec` cu lapte, sucuri sau ap`. O
m`sur` con]ine 30g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 135.000 lei
VITAMINE
I MINERALE
Complex R
Este un supliment alimentar vitami-
no-mineral indicat \n cazul solicit`rilor
f i zi ce mari , \ n avi t ami noze, \ n
prof i l axi a [i t rat area unor bol i [i
viroze; stimuleaz` sistemul imunitar,
r egener eaz`
] e s u t u r i l e ,
favorizeaz` me-
tabolizarea cal-
ci ul ui , f i erul ui ,
amelioreaz` hipo-
calcemia, scade
c o l e s t e r o l u l
sanguin, reduce LDL-colesterolul,
m`re[te permeabilitatea ]esuturilor [i
elasticitatea vaselor de s~nge, accele-
reaz` fluxul sanguin. Se prezint` sub
f orm` de capsul e gel at i noase de
500 mg. Se administreaz` dou` p~n`
la patru capsule/zi.
Se prezint` la cutii de:
50 capsule - 45.000 lei
BATOANE PROTEICE
Protein-R
Un baton proteic este echivalentul
nutritiv a 100g carne vit`. Batoane cu
un gust excelent de ciocolat`, de 70g,
av~nd urm`t oarea compozi ] i e
nutritiv`: proteine - 18g, carbohidra]i -
27g, gr`sime vegetal` - 17g, vita-
mina C - 28 mg, lecitin` - 17 mg,
vitamina B6 - 2 mg, vitamina B5 - 2
mg, zinc - 2 mg, magneziu 14 mg.
Valoare energetic`: 350 calorii. Se
recomand` culturi[tilor pentru cre[tere
\n mas` [i for]`, c~t [i altor categorii
de sportivi ca suport proteic, vitami-
ni c, energet i c [i mi neral . Nu are
cont rai ndi ca] i i , f i i nd un excel ent
supliment alimentar. Se fac comenzi
de mi ni m 5 buc. 25% reducere
pentru minimum 50 buc`]i.
7.000 lei/buc
PRODUSE
PENTRU SLBIT
Siluet-R
Supliment alimentar care ajut` la
sl`bire stimul~nd arderea gr`similor
[i el i mi narea col est erol ul ui di n
organism. nl`tur` senza]ia de foame
datorit` con]inutului mare de fibre
naturale, care ajunse \n stomac, \n
contact cu sucul gastric, \[i m`resc
Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele
Redis cunoscu]ii culturi[ti: Irina Muntean, Alexandru
Costache, Costel Torcea, Felicia [i Petri[or Popa,
Cristian Zlatanovici, Drago[ Popescu, Florina Vi[an,
Pop Ioan, Cristea Nicolae, Robert, Ianici, Ionu] Iana
Cristian Dulgheru
n perioade 11 - 16 aprilie a
avut loc la Geneva - Elve]ia
expozi ]i a mondi al ` de
i nventi c` [i produse noi .
Domnul prof. dr. i ng. Paul
tef`nescu, specialistul nostru
n nutri]ie, cel care a stabilit
re]etele tuturor suplimentelor
nutri ti ve di n gama Redi s
Nutri]ie, este titularul a peste 20
brevete de i nven]i e [i a
participat la aceast` expozi]ie
interna]ional` cu inven]ii n
domeni ul al i mentar l a con-
cursul de inventic` [i cu toate
produsele din gama Redis la
sec]iunea de produse noi, \n
afara concursului. Participarea
s-a f`cut sub egida Universit`]ii
BIOTERRA (unde dl. tef`nes-
cu pred` cursul de microbio-
logie) [i a Agen]iei Na]ionale
pentru tiin]` Tehnologie [i
Inovare. Prezent fiind [i eu
la Geneva, am fost foarte
surprins de interesul mani-
festat de publicul [i specia-
li[tii de acolo pentru supli-
mentele Redis, cele mai
apreciate fiind batoanele
protei ce Protei n-R [i
Siluet-R, produse care sunt
adresate masei l argi a
consumatori l or, nu n
speci al cul turi [ti l or cum
sunt celelalte suplimente
din gama noastr`. Unii au
fost a[a de i nteresa]I de
aceste produse c` au ]inut cu
tot di nadi nsul s` cumpere
cte o mostr`, dar neavnd
dect cteva exemplare din
fiecare produs I-am refuzat.
V`znd c` unii insistau, ca s`
scap de ei l e-am spus ni [te
pre]uri de vnzare de cteva
ori mai mari dect pre]urile cu
care se vnd n Romnia [i am
r`mas mirat cnd respectivii
au scos banii [i am fost nevoit
s` le vnd produsul. La sfr[itul
expozi]iei, cele dou` produse
al i mentare prezentate de
domnul tef`nescu n con-
cursul de i nventi c` au fost
premiate astfel: prima inven]ie,
CONCENTRAT DE SUC DE CI-
COARE cu medalia de argint
[i cea de a doua i nven]i e,
BOABE PRJI TE DE SOI A,
produs care a fost comercia-
Contacte
Interna]ionale
Standul Bioterra
de la expozi]ia
interna]ional` de
inventic` de la Geneva,
unde au fost expuse
[i suplimentele REDIS

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
4 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM # # 5
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
lizat n urm` cu doi ani de noi
sub numele de REDIS FORT,
cu medal i a de bronz. O
aplica]ie a acestui ultim pro-
dus este suplimentul Mass-R2,
deci , am putea spune c`,
i ndi rect, [i acest produs a
ob]i nut medal i a de bronz.
Aceste medalii ob]inute la o
expozi]ie interna]ional` arat`
profesionalismul cercet`torilor
romni , n cazul nostru al
domnul ui Paul tef`nescu,
nutri]ionist care este apreciat
la nivel mondial.
Profit~nd de prezen]a mea
\ n El ve]i a am vrut cu tot
dinadinsul s` vizitez o sal` de
fi tnes, l ucru pe care l -am
realizat cu ajutorul unui fost
col eg de armat`, stabi l i t
acum n Elve]ia. Am vizitat un
centru de fi zi oterapi e care
avea si o sal ` de fi tnes.
Aceast` sal ` se afl ` n
localitatea Broc, o localitate
pe care prietenul meu care
locuie[te acolo o numea sat.
Deci , n acest sat, n care
exi stau [i cteva bl ocuri ,
exista o sal` cu cele mai noi
tipuri de aparate de fitness,
aparate sofi sti cate de tra-
tament pentru di feri te a-
fec]iuni, sal` de masaj, saun`,
vestiare, toate amplasate \ntr-
o cas` cu etaj . Spa]i ul era
foarte bine \mp`r]it [i folosit, iar
clientela nu lipsea pentru c`
occi dental i i se preocup`
destul de mult de s`n`tate [i
de felul cum arat`.
Dup` terminarea expozi]iei,
profitnd de faptul c` am ni[te
cuno[tin]e n Fran]a [i c` viza
mai era valabil` c~teva zile,
am decis s` merg la Paris, cu
scopul de a vizita monumen-
tele acestui faimos ora[. Ajuns
l a Pari s, l -am contactat pe
Lucian Horotan, un sportiv care
a fost finalist la Campionatele
Na]ionale de culturism - juniori
n anul 1994 [i care acum
locuie[te la Paris. Discutnd cu
el am afl at c` a conti nuat
antrenamentele de culturism,
urmeaz` un curs de nutri]ie, iar
n momentul de fa]` lucra la
un si stem de antrenament
colectiv pentru 10 persoane.
Dup` mai multe discu]ii despre
culturism, nutri]ie [i antrena-
ment, mi-am dat seama c`
este l a curent cu ul ti mel e
nout`]i din culturismul interna-
]ional. V`zndu-l a[a de ex-
pert n toate domeniile care ]in
de culturism i-am propus s`
devin` corespondentul revistei
noastre la Paris, lucru pe care
l -a acceptat i medi at cu
pl`cere. A[a c`, dragi cititori,
pe l ng` corespondentul
nostru din U.S.A., Constantin Io-
nescu, avem acum [i un cores-
pondent la Paris [i periodic ve]I
putea afl a nout`]I di n cul -
turismul francez [i interna]ional
transmi se chi ar de l a fa]a
locului.
Din vorb` n vorb`, am aflat
c` Lucian cunoa[te un romn,
practi cant al cul turi smul ui ,
stabi l i t l a Pari s, care este
i nventator [i , pe l ~ng` al te
numeroase i nven]i i , are [i o
inven]ie n sport, un aparat de
f`cut flot`ri. A[a am ajuns s`-l
cunosc pe Anghel Muscocea,
inginer mecanic, de loc din
Foc[ani, stabilit n Fran]a din
1991. Anghel este un culturist
pasionat, care a mbinat pasiu-
nea pentru sport cu meseria
de inginer [i a rezultat o inven-
]ie, aparatul de f`cut flot`ri, un
aparat ingenios care izoleaz`
foarte bi ne muscul atura
pectoral ul ui , tri cepsul ui [i
deltoidului \n func]ie de cele
trei prize diferite (vezi foto).
Acest aparat a trezit imediat
interesul firmelor care comer-
cializeaz` apratur` de sport [i
o firm` de tele shopping i-a
f`cut o prim` comand` ferm`
de 10.000 de buc`]i urmnd
probabil [i alte comenzi mai
mari . Trecnd l a di scu]i i de
afaceri, am ajuns la n]elege-
rea ca firma Redis s` distribue
n excl usi vi tate n Romni a
acest aparat dup` nceperea
fabri c`ri i l ui . Mergnd mai
departe am hot`rt c` ar fi
posi bi l ca aparatul s` fi e
produs n Romnia datorit`
pre]uri l or mai mi ci .
Oricum, dup` ce se
va perfecta toat`
afacerea, vor a-
p`rea n revista
noastr` reclame
[i acest aparat
va putea fi achizi]ionat de ori-
ci ne, pri n po[t`, l a cel
mai mic pre] posibil.
n ti mpul peri -
pl ul ui meu n
El ve]i a [i
F r a n ] a ,
m-am si m]i t
ca acas`
pentru c` am fost tot timpul
g`zduit [i plimbat de romni,
unii prieteni vechi, al]ii pe care
i-am cunoscut acolo, dar care
s-au purtat ca [i cnd eram
vechi cuno[tin]e, de aceea
vreau s` mul ]umesc pentru
aten]ia acordat` urm`torilor:
Aurel Durla, Cristi uculescu,
Adrian Cosma,
Luci an Hor-
otan, Anghel
Mu s c o c e a ,
Nino [i Aurelia
Comte. I
S Sa al l a a d de e f f i it tn ne es s
\ \n n l l o oc c a al li it ta at te ea a B Br ro oc c , ,
E El lv ve e] ]i i a a
A An ng gh he e l l M Mu us s c co o c c e ea a, ,
C Cr r i is s t ti ia an n D Du ul lg gh he er r u u
[ [ i i L Lu uc c i ia an n H H o or ro o t ta an n
Aparatul
pentru flot`ri
inventat de
Anghel Muscocea

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
6 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM # # 7
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
ZONA TIMIOARA
01. 04.2000
JUNIORI 65 KG.
1. LUCIAN CRISTIAN - Tarmis Alba
Iulia
2. SCURT ALEXANDRU - Electromotor
Timi[oara
JUNIORI 70 KG.
1. BORZA ADRIAN - FITT Timi[oara
2. CIBU IULIAN - Tarmis Alba Iulia
JUNIORI 75 KG.
1. BENKO BELLA - CC Banatul Lugoj
2. CHICIREANU BOGDAN -
Bodybuilding Deva
JUNIORI 80 KG.
1. TEFAN CLAUDIU - Astra Arad
2. NANA NICOLAE - Tarmis Alba
Iulia
3. MIHIESCU ILIE - BB Deva
JUNIORI + 80 KG.
1. TNASE RADU - Astra Arad
2. TALPO IACOV - Electromotor
Timi[oara
SENIOARE 52 KG.
1. POPOVICI SIMONA - Astra Arad
SENIORI 70 KG.
1. MITITELU IOAN - Electromotor
Timi[oara
2. OLARIU VASILE - Energia Arad
3. ARCAN DANIEL - Electromotor
Timi[oara
SENIORI 75 KG.
1. GUDULEASA C-TIN - Elegan]a
Re[i]a
2. MIHAI ADRIAN - CC Banatul
Lugoj
3. HUIU MARIUS - Electromotor
Timi[oara
4. CORBU PETRIC - CC Banatul
Lugoj
5. CMPEAN CLIN - Electromotor
Timi[oara
SENIORI 80 KG.
1. CSAPA DANIEL - CC Banatul
Lugoj
2. PIPER ADRIAN - Bodybuilding
Deva
SENIORI 90 KG.
1. FRITEA SORIN - Electromotor
Timi[oara
2. CIUFU NICOLAE - Electromotor
Timi[oara
3. CATAN CRISTIAN - Electromotor
Timi[oara
SENIORI + 90 KG.
1. PANTEA LUCIAN - Astra Arad
2. VESA DANIEL - Astra Arad
3. FABIAN DUAN - Astra Arad
4. GHIAN COSMIN - Electromotor
Timi[oara
5. HORVATH TIBERIU - Electromotor
Timi[oara
OPEN SENIORI - PANTEA LUCIAN -
Astra Arad
ZONA BUCURETI
25.03.2000
JUNIORI 65 KG.
1. SANDU GABRIEL - Telecom
M~neciu
2. HARALAMBIE FLORIN - ANEFS Buc.
- campion municipal
3. CHIRIBAU MARIAN - Telecom
M~neciu
JUNIORI 70 KG.
1. ERBAN GABRIEL - CS Petrolul
Ploie[ti
2. MATEIU RZVAN - CSS 5 Buc. -
campion municipal
3. TEFAN OVIDIU - ANEFS Buc.
4. BURTEA DAN - CSO Bu[teni
JUNIORI 75 KG.
1. MANOLE MARIAN - CSS 5 Buc. -
campion municipal
2. IOLEA LUCIAN - ANEFS Buc.
3. BOLBORICI ALEX - REDIS Buftea
4. PREDA ADRIAN - CSS 5 Buc.
5. VASOPOL VALENTIN - Petrolul
Ploie[ti
6. RADU VALENTIN - REDIS Buftea
JUNIORI + 80 KG.
1. RDUCANU LAURENIU - ANEFS
Buc. - campion municipal
2. IANA IONU - Chris Gym Sc. 194
Buc.
3. GEORGESCU MATEI - Policolor
Buc.
4. IVANCIUC AURELIAN - Fortus
C`l`ra[i
5. GHEORGHE LAURENIU - Avicola
Buz`u
6. MARIN MARIUS - CSS 5 Buc.
JUNIOARE 57 KG.
1. DICU CARMEN - CSS 5 Buc.
JUNIOARE + 57 KG.
1. COSTE ANDREEA - CSS 5 Buc.
FITNESS 1, 60
1. POP LOREDANA - ANEFS Buc.
2. COSAC LUMINIA - ANEFS Buc.
3. VLCU GEANINA - ANEFS Buc.
FITNESS + 1, 60
1. BUCUR ALINA - ANEFS Buc.
2. RADU NICOLETA - ANEFS Buc.
SENIOARE + 57 KG.
1. MIHI ELENA - Telecom
M`neciu/ ANEFS Buc.
2. PASTRAMAGIU CTLINA -
Petrolul Ploie[ti
SENIORI 65 KG.
1. IONI BOGDAN - Metrorex Buc.
2. CRISTEA VIOREL - CSO Bu[teni
3. PANAIT PAUL - ANEFS Buc.
4. CIULIN OCTAVIAN - Avicola
Buz`u
5. DUA GHEORGHE - Telecom
M~neciu
6. MANEA CEZAR - CSO Bu[teni
SENIORI 70 KG.
1. IANICI ROBERT - REDIS Buftea
2. OLTEANU DECEBAL - Metrorex
3. CTLIN MIHAI - Titan Buc.
4. BURLACU MARIAN - Avicola
Buz`u
5. NECULAE FLORIN - Fortus C`l`ra[i
6. MIROSLAV PETRE - Avicola Buz`u
SENIORI 75 KG.
1. NEGOI DANIEL - Policolor Buc.
2. RIZEA COSTEL - REDIS Buftea
3. STAICIU IONEL - ANEFS Buc.
4. PUCAU VALENTIN - Redis Buftea
5. CHEAL DRAGO - REDIS Buftea
6. BURLACU DORU - Avicola Buz`u
SENIORI 80 KG.
1. MATEI GHEORGHE - Telecom
M`neciu
2. LAZR CONSTANTIN -Redis Buftea
3. CRISTEA NICOLAE - Metrorex Buc.
4. SEIMEANU MARIUS - REDIS Buftea
5. DUMITRU CRISTIAN - ANEFS Buc.
6. GHERASE PETRIOR - Titan Buc.
SENIORI 90 KG.
1. ILIE EMIL MUGUREL - REDIS Buftea
2. CANA OCTAVIAN - REDIS Buftea
3. IANA IONU - Chris Gym Sc. 194
Buc. - campion municipal
4. CIOBANU VICTOR - CS Teleorman
Alexandria
5. ERBNOIU DUMITRU - Vulturii
Buz`u
6. SOTAE ALEXANDRU - REDIS
Buftea/ ANEFS Buc.
SENIORI + 90 KG.
1. UCEANU FLORIN - Metrorex Buc.
2. RAC CONSTANTIN - REDIS
Buftea
3. BOERIU CTLIN - Lic. Spiru Haret
4. UTEU RARE - ANEFS Buc.
5. STANCU DANIEL - REDIS Buftea
6. ANGHEL CORNEL - ANEFS Buc.
OPEN SENIORI
1. ILIE EMIL MUGUREL - REDIS Buftea
ZONA BRILA
18.03.2000
JUNIORI 65 KG.
1. DANTE SORIN - Atlas Br`ila
2. PRVU FLORIN - Slen 90
Cernavod`
3. BOGA GEORGEL - Atlas Br`ila
4. NUNTRARU RZVAN - Atlas Br`ila
JUNIORI 70 KG.
1. UNTARU CORNEL - Mister Olympia
Tulcea
2. FERARU MARIAN - Slen 90
Cernavod`
3. CONSTANTIN MARIAN - Petrolul
Br`ila
4. PETRE IONU - Atlas Br`ila
5. ROMANIUC GABRIEL - Atlas Br`ila
6. BENONE DRAGO - Athletic Gym
N`vodari
JUNIORI 75 KG.
1. CLIN IONU - Iron Man 2000
Gala]i
2. TEFAN FLORIN - Atlas Br`ila
3. CULEA EMIL - Slen 90 Cernavod`
4. VECHIU IONU - Petrolul Br`ila
5. NEGOI MIHAI - Mister Olympia
Tulcea
JUNIORI 80 KG.
1. BOGHIN CRISTIAN - Petrolul
Br`ila
2. MARINESCU IONU - Atlas Br`ila
3. TTARU ADRIAN - Slen 90
Cernavod`
JUNIORI + 80 KG.
1. FLORESCU CRISTIAN - CS Farul
Constan]a
2. CLIN GEORGE - Petrolul Br`ila
3. BOSTAN TEFAN - Atlas Br`ila
4. LISMAN FLORIN - Athletic Gym
N`vodari
5. LIC DANIEL - Athletic Gym
N`vodari
JUNIOARE 52 KG.
1. COSTEA ALISA - Atlas Br`ila
JUNIOARE 57 KG.
1. MECA CORINA - Petrolul Br`ila
2. SENIMAN RAMONA - Atlas Br`ila
JUNIOARE + 57 KG.
1. PILAF DANIELA - Mister Olympia
Tulcea
2. BACCELA ADELA - Mister
Olympia Tulcea
FITNESS + 1,60
1. ROCA ALEXANDRA - Slen 90
Cernavod`
SENIORI 65 KG.
1. CRCIUN VASILE - Atlas Br`ila
2. DURU BOGDAN - CS Farul
Constan]a
3. GHEORGHE GELU - Petrolul Br`ila
4. PRVU FLORIN - Slen 90
Cernavod`
5. ALEXOAIE VASILE - Athletic Gym
N`vodari
SENIORI 70 KG.
1. GIURGIU EMIL - Petrolul Br`ila
2. LAZR FLORIN - Olympus
Mangalia
3. FERARU MARIAN - Slen 90
Cernavod`
4. DUMITRU CRISTEL - Mister Olympia
Tulcea
5. PRU OCTAVIAN - Mister Olympia
Tulcea
6. CUCU LUCIAN - Iron Man 2000
Gala]i
SENIORI 75 KG.
1. ARIF ERDINCI - CS Farul
Constan]a
2. BAHACIU MARIAN - Olympus
Mangalia
3. APETRII DORU - Slen 90
Cernavod`
4. PRELIPCEANU GABRIEL - Atlanta
96 Gala]i
5. DRU MNIL - Atlas Br`ila
SENIORI 80 KG.
1. DRAGOMIR GILDER - Petrolul Br.
2. ANGHEL CRISTIAN - CS Farul Ct.
3. BRAHTIAN MARIAN - Mister
Olympia Tulcea
4. GRIGORESCU REMUS - Petrolul Br.
5. TIA LIVIU - CS Farul Constan]a
6. NEDELCU LIVIU - Iron Man 2000
Gala]i
SENIORI 90 KG.
1. GHEORGHE DANIEL - Petrolul Br.
2. CRBUNE CRISTIAN - CS Farul Ct.
3. NEAGU GHEORGHE - Slen 90
Cernavod`
4. CLIN GEORGE - Petrolul Br`ila
SENIORI + 90 KG.
1. MAIORU IONEL - CS Farul Ct.
2. LUPU JAN - CS Farul Constan]a
3. BOERESCU LUCIAN - CS Farul Ct.
4. JURC GABRIEL - CS Farul Ct.
5. MARIN ANGELIC - Petrolul Br`ila
6. RILEANU GABRIEL - Olympus
Mangalia
OPEN MASCULIN
1. MAIORU IONEL - CS Farul Ct.
ZONA TURDA
05.03.2000
JUNIORI 65 KG.
1. SUCIU FLORIN - Radical Power Cluj
2. NEAMU CLAUDIU - Cristalul
Cavnic
JUNIORI 70 KG.
1. GEAPNA MIHAI - Delta Power Cj
2. DANCI SORIN - Dumifitness Cluj
JUNIORI 75 KG.
1. PERA RARE - Radical Power
Cluj
2. NEGREA OVIDIU - Dumifitness Cluj
3. LENGHEL DAN - Expres Gherla
JUNIORI + 80 KG.
1. TIR SABIN - Expres Gherla
2. POP COSMIN - Ind. S~rmei C. Turzii
3. TEFAN DORU - Hercules Gym
Zal`u
4. LUNGU ANDREI - Radical Power
Cluj
OPEN JUNIORI - GEAPN MIHAI -
Delta Power Cluj
SENIORI 65 KG.
1. ANCA MIHAI - ASA Victoria Turda
2. BECHI OVIDIU - Expres Gherla
SENIORI 70 KG.
1. MOLDOVAN RICHARD - Ind.
S~rmei C. Turzii
2. GUBA LADISLAU - Rapid Oradea
3. JURC IOAN - Rapid Oradea
4. CIOCNARU MIRCEA - Rapid
Oradea
5. JAKAB ISTVAN - Radical Power
Cluj
SENIORI 75 KG.
1. LAZR DAN - Dumifitness Cluj
2. BOLDIZSAR ZOLTAN - Expres
Gherla
3. BOBOC FLORIN - Cristalul Cavnic
4. NICHITA CONSTANTIN - Cristalul
Cavnic
5. SZABO ALEXANDRU - Expres
Gherla
6. HOROTAN HORAIU - Hercules
Gym Zal`u
SENIORI 80 KG.
1. VSU SEBASTIAN - Dumifitness Cj
2. BUCUR EMIL - Dumifitness Cluj
3. KRISTA LADISLAU - Rapid Oradea
4. NEAMU DANIEL - Cristalul Cavnic
5. FEKETE VIOREL - Expres Gherla
6. SARKOZI SANDOR - Hercules Gym
Zal`u
SENIORI 90 KG.
1. MOIOC COSMIN - Radical
Power Cluj
2. BERBECAR FLORIN - Expres Gherla
3. ANDERKO MIHAI - Radical Power
Cluj
4. COJOCNEANU AUREL - ASA
Victoria Turda
5. MAG IOAN - Delta Power Cluj
6. DARCOZI ALBERT - Hercules Gym
Zal`u
SENIORI + 90 KG.
1. FAT OLIMPIU - Cristalul Cavnic
2. ALEXA ANGELO - Expres Gherla
3. LPUAN GABRIEL - CSM Aurul
Baia Mare
4. KEREKGYARTO ZOLTAN - Hercules
Gym Zal`u
5. MUREAN MARIN - Dumifitness Cj.
OPEN - VSU SEBASTIAN -
Dumifitness Cluj
ZONA TG.NEAM
27.02.2000
JUNIORI 65 KG.
1. TOCACIUC MIHAI - Lic.
Calculatorul Suceava
2. PIHUREAC VLAD IULIAN - CSS
Unirea Ia[i
3. AFLOAREI MARIUS - Steel Man Tg.
Neam]
4. ARAM ANDREI - Steel Man Tg.
Neam]
5. UNGUREANU NECULAI - Steel
Man Tg. Neam]
6. DIACONU DANIEL - Steel Man Tg.
Neam]
JUNIORI 70 KG.
1. GEAN CRISTIAN - CFR Ia[i
2. BRLEANU CEZAR - Palestra Ia[i
3. GHIULTU DANIEL - CSM One[ti
4. ROBU IOAN - Steel Man Tg. Neam]
5. HREAPC MIRCEA IULIAN - CSM
Ia[i
JUNIORI 75 KG.
1. ACLINEI BOGDAN - Lic.
Calculatorul Suceava
2. URSACHE DRAGO - CSM Ia[i
3. APOPEI FLORIN - Palestra Ia[i
4. HAMAC IOAN LUCIAN - CFR Ia[i
G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 9
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
8 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
JUNIORI + 80 KG.
1. NECOI LAURENIU - Arpechim
Pite[ti
2. GHIZDVE EMANUEL LEONTIN -
Arpechim Pite[ti
SENIORI 65 kg.
1. MRUNELU ADRIAN - Culturistul
Rm. V~lcea
2. RADU GABRIEL - Culturistul Rm.
V~lcea
3. MUSTEA MARIUS - Carpatina
Rm. V~lcea
SENIORI 70 KG.
1. BNICIOIU PETRE - Culturistul Rm.
V~lcea
2. MANAFU ARMAND - Arpechim
Pite[ti
SENIORI 75 KG.
1. MIHIESCU VASILE - Culturistul
Rm. V~lcea
SENIORI 80 KG.
1. BARBU VICTOR - Progresul
Caracal
SENIORI 90 KG.
1. DINIC SILVIU - Arpechim Pite[ti
2. BACIU AUREL - Progresul Caracal
3. MIHIL GEORGEL - Arpechim
Pite[ti
4. GHEORGHE ALIN MARIAN -
Progresul Caracal
SENIORI + 90 KG.
1. CORCOVEANU NICOLAE -
Progresul Caracal
3. DUMITRESCU AUGUSTIN - CS
Oltchim Rm. V~lcea
OPEN SENIORI - MRUNELU
ADRIAN - Culturistul Rm. V~lcea
SENIOARE+ 57 KG.
1. PASRE MIHAIELA - Culturistul Rm.
V~lcea
3. DUMITRESCU FLORINA - CS
Oltchim Rm. V~lcea
FITNESS + 1,60
1.DUMITRU CRISTINA MAGDALENA -
Progresul Caracal
5. HREAPC ROBERT C-TIN - CSM Ia[i
JUNIORI 80 KG.
1. ANDREI IULIAN - Amfora Gym
B~rlad
2. HAMAC VASILE ADRIAN - CFR Ia[i
3. BULANCEA COSMIN MIHAI - CSM
Ia[i
4. GAVRIL VASILE - CSM One[ti
5. TEODORESCU GEORGE - CSS
Unirea Ia[i
6. MARCU IONEL - Lic. Calculatorul
Suceava
JUNIORI + 80 KG.
1. SANDOR SORIN - CFR Ia[i
2. CIOBANU DANIEL - Voin]a
Boto[ani
3. MARISCARIU VASILE - Lic.
Calculatorul Suceava
4. BOTOAN CRISTIAN - Lic.
Calculatorul Suceava
5. OROS CORNEL IULIAN -
Sanaconex Bac`u
6. IVANOV ADRIAN - Voin]a
Boto[ani
JUNIOARE 57 KG.
1. TEAC ALINA - Amfora Gym
B~rlad
JUNIOARE + 57 KG.
1. RINJA ANA LCRMIOARA - CSM
Ia[i
SENIORI 65 KG.
1. ARSENI ILIE - Sanaconex Bac`u
2. MIHOC OVIDIU - CSM Ia[i
3. BOGHIN PAVEL - CSM Ia[i
4. JITARU REMUS PETRU - Steel Man
Tg. Neam]
5. PANFIL VASILE - Romtabac Ia[i
SENIORI 70 KG.
1. ARICIUC DORIN - Voin]a
Boto[ani
2. MOSOR GLIGOR - Steel Man Tg.
Neam]
3. LUIUZ MARIUS - CSS Unirea Ia[i
4. PERA IONU - CSM Ia[i
5. HAMAC RADU - CFR Ia[i
6. PALICI BENONE - Romtabac Ia[i
SENIORI 75 KG.
1. VIZITIU IONU - CSM Ia[i
2. HAMAC MIHAI PETRIC - CFR Ia[i
3. BOATC MARIUS - CSM Ia[i
SENIORI 80 KG.
1. ROMAN MARIUS IULIAN - CSM
One[ti
2. FLORICI DNU - CFR Ia[i
3. CURCUDEL NICU - Palestra Ia[i
4. COJI MIHAI - CSS Unirea Ia[i
5. PURDIL DAN - Palestra Ia[i
6. DOLEANU DANIEL - Voin]a
Pa[cani
SENIORI 90 KG.
1. ROMAN FLORIN CLAUDIU - CSM
One[ti
2. MONEAGU MARIUS - Palestra Ia[i
3. CHIRI DRAGO - Palestra Ia[i
4. ENCIU GABRIEL - Amfora Gym
B~rlad
5. ANTANOAIE CTLIN - CSM Ia[i
SENIORI + 90 KG.
1. RU CRISTIAN - CFR Ia[i
2. ZVOLINSCHI ADRIAN - Flex Bac`u
3. MARIA COSTEL - Palestra Ia[i
4. FILIP SILVIU - CSM Ia[i
5. ROTAR CONSTANTIN - CFR Ia[i
6. BLAN ADRIAN - Voin]a Pa[cani
OPEN SENIORI
ROMAN FLORIN CLAUDIU - CSM
One[ti
ZONA BRSA - MIERCUREA CIUC
19.02.2000
JUNIORI 65 KG.
1. NYAGULY ALEXANDRU -
Post`varul BB Bra[ov
2. COZMINCA ADRIAN - Post`varul
BB Bra[ov
3. VOINA ADRIAN - CSS oimii
Retezat Sibiu
4. MANEA FLORIN - FPS Nike M. Ciuc
5. GHILOGAS FLORIN - Post`varul BB
Bra[ov
6. KAPITAN LUCIAN - Post`varul BB
Bra[ov
JUNIORI 70 KG.
1. BILEA LEONARD - Post`varul BB
Bra[ov
2. ROTARU MARIAN - Viitorul Bra[ov
3. BENKE ATTILA - FPS Nike M. Ciuc
4. BORBELY IMRE - FPS Nike M. Ciuc
JUNIORI 75 KG.
1. KAJTAR TIBOR - FPS Nike M. Ciuc
2. PETREA DANIEL - Post`varul BB
Bra[ov
3. BOABE IONU - CSU Sport Club
Sibiu
4. POLGAR ARPAD - Apollo Sport Sf.
Gheorghe
JUNIORI 80 KG.
1. SILLO BARNA - FPS Nike M. Ciuc
2. TERA IOAN - Olympia Pro Gym
Bra[ov
3. TOK JOSEF - Idol Body Fitness
Club Tg. Secuiesc
4. MIHIESCU ILIE - Post`varul BB
Bra[ov
JUNIORI + 80 KG.
1. MANEA MARCEL - CSS oimii
Retezat Sibiu
2. JANI LAJOS - FPS Nike M. Ciuc
3. DORGO ROBERT-FPS Nike M. Ciuc
4. LIGHEANU MARIAN - Post`varul
BB Bra[ov
5. BUBU ALEXANDRU - BB Lacta Tg.
Mure[
SENIORI 65 KG.
1. TAMA JOSEF - Titanic Tg. Mure[
2. MIHALY LASZLO - FPS Nike M.Ciuc
3. VLASA ADRIAN - Post`varul BB
Bra[ov
4. GANEA SAMOIL - Post`varul BB
Bra[ov
5. NYESZTER ALBERT - FPS Nike M.
Ciuc
6. MATIE MARIUS - CSU Sport Club
Sibiu
SENIORI 70 KG.
1. AMZOIU DOREL - CSU Sport Club
Sibiu
2. LEFTER DAN - Post`varul BB Br.
3. NAGY CLAUDIU - Titanic Tg. Mure[
4. BALEA CLAUDIU - Post`varul BB Br
5. CSIKI GABOR - CSU Tg. Mure[
SENIORI 75 KG.
1. MOLDOVAN IOAN - BB Lacta Tg.
Mure[
SENIORI 80 KG.
1. BALAILA DANIEL - Post`varul BB
Bra[ov
2. BARBU CORNEL - Columna
M`gura Cisn`die
3. TOROK ATTILA - FPS Nike M. Ciuc
4. RDOAIE ADRIAN - CSU Sibiu
5. BUZIL MARIUS - CSS oimii
Retezat Sibiu
6. BALAS ROBERT - FPS Nike M. Ciuc
SENIORI 90 KG.
1. TATU PAUL - Post`varul BB Bra[ov
2. SNGEREANU HORAIU - Titanic
Tg. Mure[
3. KALANYOS FRANCISC - Olympia
Pro Gym Bra[ov
4. MAXIM CIPRIAN - Post`varul BB
Bra[ov
5. GYERKO TIBOR - Olympia Pro
Gym Bra[ov
SENIORI + 90 KG.
1. MIHI OCTAVIAN - Post`varul
BB Bra[ov
2. SUCIU PAUL - CSU Tg. Mure[
3. HAIDUC CTLIN - CSU Sport
Club Sibiu
4. BEDO ZSOLT - Apollo Sport Sf.
Gheorghe
ZONA RMNICU VLCEA
12.02.200
JUNIORI 65 KG.
1. FLORIC EDUARD - CS Oltchim
Rm. V~lcea
2. BOBOCEL IONU CLAUDIU -
Progresul Caracal
JUNIORI 70 kg.
1. ALEXANDRU PTRU - CS Oltchim
Rm. V~lcea
JUNIORI 80 KG.
1. MARIN C-TIN CRISTIAN - Progresul
Caracal
2. SFRIAL DANIEL CRISTIAN -
Progresul Caracal
G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G CONCURSURI ZONALE G
Cupa Federa]iei
Cavnic,
8-9.04.2000
SENIORI - 65 KG
1. Tamas Josef Attila -
Titanic T~rgu Mure[
2. Neam]u Claudiu -
Cristalul Cavnic
SENIORI - 70 KG
1. Ianici Robert - Redis
Buftea
2. M`run]elul Adrian -
Culturistul R~mnicu
V~lcea
3. Marton Vasile -
Cristalul Cavnic
SENIORI 75 KG
1. Moldovan Ioan - BB
Lacta T~rgu Mure[
2. Nichita Constantin -
Cristalul Cavnic
3. Bold Marian - CSU
T~rgu Mure[
SENIORI 80 KG
1. V`su] Sebastian -
Dumy Fitness Cluj
2. Boboc Florin -
Cristalul Cavnic
3. Moldovan Daniel -
CSMBistri]a
SENIORI 90 KG
1. Uceanu Florin -
Metrorex Bucure[ti
2. Neam]u Daniel -
Cristalul Cavnic
SENIORI +90KG
1. Mih`i]` Octavian -
Post`varul Bra[ov
2. Orian Ioan - BB
Deva
3. Maioru Ionel - Farul
Constan]a
4. F`t Ovidiu - Cristalul
Cavnic
SENIOARE - +57 KG
1. Mure[an Monica -
CSM Aurul Baia
Mare
2. Moi[ Brigitte - Unio
Satu Mare
FITNESS -
160 CM
1. Vizitiu Luiza -
CSUT~rgu Mure[
2. Ilie Maria
Antoaneta - BB
Lacta T~rgu Mure[
3. Onea Doini]a -
Principal Construct
Fitness-Filipe[tii
P`dure
FITNESS -
+160 CM
1. Grigora[ Mihaela -
BB Deva
Din cauz` c` s-a desf`[urat \n dou` zile, par-
ticiparea sportivilor la acest concurs a fost destul
de slab` numeric . Dup` p`rerea mea [i a
altora, numai Campionatele Na]ionale trebuie
organizate \n dou` zile, celelalte concursuri
putnd fi foarte bine ]inute \ntr-o singur` zi. Dar,
chiar dac` nu au fost prezen]i mul]i concuren]i,
spectacol ul a fost sal vat de faptul c`
majoritatea sportivilor au fost de valoare.
Organizarea a fost foarte bun`, meritul fiind
al A.S. Cristalul Cavnic, respectiv al pre[edintelui
Marius S\ncean [i al antrenorului Constantin
Nichita.
Concursul a fost [i criteriu de selec]ie pentru
Campionatele Balcanice numai la categoriile
unde, din diferite motive, titularii de drept, cam-
pionii de anul trecut nu au putut fi selec]iona]i \n
lot. Openul a fost c~[tigat, surprinz`tor, de Mol-
dovan Ioan care s-a aflat \ntr-o excelent` form`
de concurs.
Sponsori: Natural Plus, Redis Nutri]ie, Triumf Int.
Cristian Dulgheru

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 11
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
10 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
udine antalgic` (adic` va a-
dopta o pozi]ie n care durerea
nu mai este at~t de intens`),
prezen]a unui punct dureros la
palpare, tumefierea regiunii
(umflarea), echimoz` (v~n`-
taie) local`, apari]ia hema-
tomului.
Victima unui asemenea acci-
dent va trebui s` se prezinte
urgent la medic. n centrele de
specialitate se va putea face o
ecomiografie, care este o in-
vestiga]ie cu ajutorul ultrasune-
telor, cu ajutorul c`reia se va
putea stabili diagnosticul cu
certitudine.
Localiz`rile cele mai nume-
roase se nt~lnesc la mu[chii
membrelor inferioare, mai pre-
cis la nivelul cvadricepsului fe-
mural, ischio-gambierilor, aduc-
torilor coapsei, tricepsului.....
Binen]eles, leziunile muscu-
lare pot ap`rea [i la muscula-
tura bra]elor. S` ne amintim c`
acum c~]iva ani, Dorian Yates
a suferit o astfel de leziune la
bicepsul st~ng, lucru care nu l-
a mpiedicat totu[i s` concure-
ze la c~tva timp dup` aceea.
Atitudinea terapeutic` este
foarte divers`, ea fiind n raport
cu gradul leziunii.
n primele 48 de ore se reco-
mand` crioterapia (comprese
reci, masaj cu ghea]`), cal-
mante, medica]ie relaxant`.
Dup` primele 48 de ore se e-
fectueaz` ecomiografie, dup`
care, n func]ie de gravitatea
leziunii, se recomand` repausul
segmentar cu sau f`r` imo-
bilizare n aparat gipsat, men-
]inerea medica]iei relaxante 8-
10 zile, aplicarea din ziua a 4-a
a unguentel or cu enzi me
proteolitice.
Fi zi oterapi a poate fi [i ea
utilizat` cu bune rezultate -
laserterapia n primele zile, iar
dup` ziua a 8-a curen]i diadi-
namici.
Masajul nu este recomandat
n primele 15 zile.
n cazul rupturilor musculare
par]iale sau totale, acciden-
tatul este transportat la spital [i
supus interven]iei chirurgicale.
Evolu]ia [i prognosticul sunt,
n general, favorabile, dac`
sportivului i se acord` asisten]`
medical` de specialitate [i de
calitate din primele momente
al e produceri i l ezi uni i , i ar
reluarea antrenamentelor este
hot`r~t` de medic (cu ajutorul
ecomi ografi ei , si ngura care
poate preci za momentul
recuper`rii n totalitate).
Recidivele apar c~nd nu este
respectat` perioada de repaus,
antrenamentele sunt reluate,
leziunile n curs de cicatrizare se
rup, iar rezultatul este dublarea
perioadei de inactivitate.
Punctele - cheie asupra c`-
rora trebuie s` se concentreze
to]i cei care nu vor s` fie vic-
timele unor astfel de accidente
nepl`cute sunt :
-nc`lzirea riguroas` la nce-
putul antrenamentelor ;
-execu]ia n forma corect` a
exerci]iilor ;
-concentrare maxim` asupra
mi[c`rilor executate. I
Dr. erban Damian
C
~t de si mpl u se poate
sf~r[i o carier` sportiv` [i
c~t de u[or se pot duce
pe apa s~mbetei mii de antre-
namente, sutele de ore petre-
cute n sal` [i speran]ele pe
care [i le face fiecare sportiv
care vrea s` ajung` n topul
culturismului.
O nc`lzire defectuoas`, o
clip` de neaten]ie [i culturistul
nostru ajunge unul despre care
lumea spune ar fi putut s` fie
mare, dac` nu avea ghinion
sau ntr-un caz mai fericit, va
sta pe bar` un ti mp, p~n`
c~nd organi smul s`u se va
reface.
Leziunile musculare sunt defi-
nite ca macrotraumatisme de
origine intern` produse de o
contrac]ie brusc` a unui mu[-
chi, n anumite situa]ii favori-
zante.
Factorii care favorizeaz` pro-
ducerea leziunilor musculare
sunt eforturile bru[te [i violente
f`r` o nc`lzire prealabil`, n
condi]iile unui climat rece [i
umed.
Vi se pare familiar` urm`toa-
rea scen`: este frig afar`, soba
nu este prea bine nc`lzit`, vine
sportivul, [i ncarc` bine o bar`
[i f`r` nici o nc`lzire ncepe s`
lucreze...?
Dac` are noroc, organismul
fiind t~n`r [i cu mare capaci-
tate de adaptare, nu va p`]i
nimic, dar ntr-o bun` zi inevi-
tabilul se va produce.
Se [tie c` for]a muscular` se
reduce direct propor]ional cu
sc`derea temperaturi i [i c`
schimb`rile presiunii atmosferi-
ce modific` procesul de oxige-
nare tisular`.
S-au mai i ncri mi nat [i al te
cauze, printre care: prezen]a
produ[ilor de catabolism (rezul-
ta]i din travaliul muscular), care
produc o diminuare a elastici-
t`]ii musculare [i a coordon`rii
grupelor musculare, explic~nd
astfel apari]ia leziunilor muscu-
lare din [i spre sf~r[itul antrena-
mentului.
O alt` cauz` de leziuni mus-
culare, cu prec`dere la muscu-
latura posterioar` a coapsei, se
datoreaz` unei mari diferen]e
de tonus [i for]` a acestor
grupe, rezultat` din neglijen]a
antren`rii lor, de[i musculatura
agonist` (cvadricepsul femural)
este bine dezvoltat`. Factorul
comun care creeaz` acela[i e-
fect, ruptura muscular`, rezid`
n lipsa de sinergism ntre mun-
ca agoni[tilor [i antagoni[tilor.
Lipsa aceasta de sinergie este
mai net` la nceputul antrena-
mentului, c~nd culturistul nu [i-a
f`cut o nc`lzire bun`, deci nu
s-au permeabilizat sinapsele [i
nu s-a prestabi l i t i magi nea
complex` [i coordonat` a mi[-
c`rii. Lipsa de sinergism se ma-
nifest` [i la sf~r[itul antrena-
mentului, c~nd efectul prelun-
git face s` nceap` sc`derea
controlului nervos superior al
coordon`ri i , ca [i efi ci en]a
mecanismelor reflexe locale.
Dup` suprafa]a ei, leziunea
muscular` poate fi:
- fibrilar` - sunt lezate c~teva
fibre;
- fascicular` - sunt interesate
c~teva fascicule ale mu[chiului;
- fibrofascicular` - reune[te
1-2 fascicule rupte ;
- total` - leziunea intereseaz`
o bun` parte sau n totalitate
corpul muscular.
Sportivul va avea urm`toa-
rele acuze care orienteaz` di-
agnosticul c`tre cel de leziune
muscular`: durere vie cu ca-
racter de arsur` brusc`, atit-
Leziunile
musculare
n antrenamente

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
De Chris Faildo
P
ectoralii mei nu r`spund
l a antrenamente l a fel
de bi ne ca [i cel el al te
grupe [i, din acest motiv, o pe-
rioad` fizicul meu a prezentat
un u[or dezechilibru.
C~nd e[ti un culturist care
practic` culturismul natural,
este foarte greu s` aduci o
grup` r`mas` n urm` la ni-
velul unor grupe care parc` se
dezvolt` de la sine...
De-a l ungul ti mpul ui , am
descoperit c` n culturism o
maxi m` i mportan]` o are
execu]ia corect` a exerci]iilor,
iar pentru pectoralii mei acest
l ucru era de dou` ori mai
adev`rat, fi i ndc` eu eram
deficitar la acest capitol. Cred
c` v` ntreba]i cam ce-a[ vrea
s` spun prin execu]ie corect`?
Doar un exerci]iu este un ...
exerci ]i u! I at` c~teva i dei
despre ceea ce numesc eu o
execu]i e corect` [i l a care
trebuie s` fi]i aten]i n timpul n
care executa]i exerci]iul:
- s` ave]i o curs` a mi[c`rii
complet`
- s` l`sa]i greutatea c~t mai
j os, adi c` s` v` exti nde]i
complet mu[chiul lucrat;
- s` ridica]i greutatea p~n`
sus, adic` s` v` contracta]i la
maxim mu[chiul lucrat;
- s` sim]i]i mu[chiul lucr~nd
- s` con[tientiza]i mu[chiul la
fi ecare mi [care pe care o
face]i. Dac` lucra]i de exemplu
flutur`ri din culcat, trebuie s` v`
si m]i ]i mu[chi i pi eptul ui
extinz~ndu-se [i ncord~ndu-se
la fiecare repetare. Pentru asta
efectua]i mi [carea l ent [i
continuu.
- s` men]i ne]i trai ectori a
corect` a mi [c`ri i - asta
nseamn` ca haltera s` circule
pe unde i e drumul, adic` dac`
efectua]i mpinsuri, mi[carea s`
fie ntotdeauna rectilinie [i s` se
desf`[oare ntr-un plan vertical,
pe c~nd dac` lucra]i flutur`ri
mi[carea s` aib` o traiectorie n
arc de cerc [i s` se desf`[oare
n acela[i plan vertical.
in~nd cont de cele de mai
sus, n ultimii ani am reu[it s` a-
daug mas` muscular` pecto-
ralilor [i recent am nceput s`
lucrez la mbun`t`]irea calit`]ii
(densitate [i detalii ).
Iat` n continuare programul
meu tr`znet ce-l folosesc n
prezent [i care mi -a adus
rezultate fantastice.
Exerci]iul 1
mpins cu gantere
de pe o banc`
orizontal`
Acest exerci]iu este sarea [i
piperul antrenamentului c`ci
mi ntinde mu[chii perfect [i
m` preg`te[te pentru antre-
namentul cu adev`rat greu
care urmeaz`. A[ putea s`
spun c` este chiar un fel de
preobosire necesar` pentru
pectoralii mei. Dup` un set de
nc`l zi re urmeaz` trei seturi
grele n care efectuez ntre 8 [i
10 repet`ri. La antrenamente
r`m~n fidel principiilor mele,
adi c`, fi ecar e r epetar e o
efectuez cu deplin control, iar
c~nd ganter el e aj ung n
pozi]ia de sus le men]in timp
de o secund` [i ncordez pu-
ter ni c mu[chi i pector al i .
Pentr u a putea l ucr a cu
prec`dere partea exterioar`
a mu[chilor, ]in ganterele ncli-
nate spre interior (vezi foto 1).
Acest lucru mi for]eaz` pu]in
bicepsul, dar pentru mine asta
nu conteaz` pr ea mul t,
important este s` ob]in pentru
pector al i i mei ceea ce
doresc.
Exerci]iul 2
Flutur`ri din culcat
pe o banc`
orizontal`
Trei -patru seturi di n acest
exerci ]i u mi sunt sufi ci ente
pentru a-mi face pectoralii ca
ni[te baloane. C~nd efectuez
acest exerci ]i u, m` nchi pui
mbr`]i[~nd o persoan` foarte
gras` fiindc` exact cu asta
seam`n` execu]ia corect` a
exerci]iului. Din nou am grij` s`
conduc ganterele cu o vitez`
constant`, pentru a men]ine o
tensiune continu` n pectoralii
exteriori.
12 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Exerci]iul 3
mpins nclinat cu
bara
Este exerci ]i ul de mas`
muscul ar` [i totodat` cel
care-mi arunc`-n r`zboi toate
fibrele musculare din partea
superioar` a mu[chilor pecto-
rali. Efectuez patru seturi a 6-8
repet`ri. S` nu crede]i cumva
c` num`rul mic de repet`ri n-
seamn` o greutate at~t de
mare nc~t s` nu pot efectua
fiecare repetare perfect ! Din
nou forma este l a fel de
important` av~nd n vedere
c` doresc s` ob]in o tensiune
continu` n mu[chi.
Exerci]iul 4
Flutur`ri la cablu
La sf~r[itul antrenamentelor,
c~nd mu[chii sunt aproape
stor[i, eu mai am r`bdare s`
efectuez [i acest exerci ]i u,
at~t de solicitant, dar at~t de
producti v c~nd vi ne vorba
despre calitatea mu[chilor. De
fapt fol osesc unul di ntre
urm`toarele exerci]ii:
- ncruci [area bra]el or l a
cabluri prin fa]` din st~nd sau
- fl utur`ri l a cabl uri di n
declinat;
Indiferent de exerci]iul pe
care-l fac execut fi ecare
repetare lent pentru a crea n
pectoral o tensiune continu` [i
a ntinde bine fibrele muscu-
lare. Rezultatul acestui exer-
ci]iu este m`rirea gradului de
definire n mu[chiul lucrat, ob-
]inerea unor superstria]ii.
Acum c`-mi cunoa[te]i
secretele nu ave]i dec~t s`
l e apl i ca]i pentru dumnea-
voastr`, astfel nc~t s` pute]i
ob]ine rezultate bune.
de Gabriel Bodean
dup` IRONMAN
A
n
tren
a
m
en
t
p
en
tru
pectorali
CULTURISM # # 13
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com


T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 15
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
14 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
NCLZIRE
Efectua]i 5-10 minute de mi[-
c`ri de ntindere a musculaturii
spatelui.
Dup` asta efectua]i 1-2 serii
de ramat din [ez~nd cu 45%
di n nc`rc`tura maxi m` cu
care pute]i dumneavoastr`
face o repetare.
EXECUIA
Ata[a]i un m~ner n form`
de V la un scripete aflat n
apropierea solului [i sprijini]i-v`
picioarele de suportul special
plasat sub nivelul scripetelui.
Tin~nd genunchii u[or ndoi]i,
apuca]i m~nerul n form` de
V cu pal mel e fa]` n fa]`.
Trunchiul dumneavoastr` tre-
buie s` fie perpendicular pe
sol [i bra]el e nti nse nai nte.
Trunchiul trebuie s` r`m~n`
sta]ionar pentru a fi siguri c`
solicita]i mu[chii care trebuie
lucra]i la acest exerci]iu.
Trage]i m~nerel e c`tre
piept, mut~nd coatele pe l~n-
g` corp spre spate c~t mai
departe posibil. ncerca]i s`
str~nge]i mpreun` coatele n
spatel e dumneavoastr` l a
finele contrac]iei [i apoi, lent,
l`sa]i bra]ele s` se rentoarc`
n pozi]ia de start.
Expira]i c~nd trage]i bra]ele
nspre dumneavoastr` [i
inspira]i c~nd le da]i drumul
c`tre pozi]ia de start.
ANALIZA
EXERCIIULUI
Spatele este o parte foarte
compl ex` a corpul ui , dar
c~nd este dezvoltat complet
este aproape tot at~t de ma-
re, ca mas` muscular`, ca [i
picioarele.
Acesta este un exerci ]i u
excelent pentru dezvoltarea
tuturor mu[chi l or spatel ui ,
incluz~nd trapezul, latissimus
dorsi (marele dorsal) [i erectorii
spinali (lombarii). De aseme-
nea solicit` puternic deltoizii
posteriori.
Trebui e executat cu un
m~ner n form` de V care
permi te o pri z` ngust` cu
palmele fa]` n fa]`.
Este esen]ial s` ]ine]i genun-
chi i u[or ndoi ]i , spatel e
cambrat [i perpendicular pe
sol, iar coatele c~t mai aproa-
pe de corp.
Nu ave]i neap`rat nevoie
de un partener pentru acest
exerci]iu, dar un eventual par-
tener ar putea s` se asigure c`
nu v` nclina]i pe spate n tim-
pul exerci]iului, pun~nd un pi-
cior pe banc` [i proptind un
genunchi n spatele dumnea-
voastr`.
Lucruri importante de ]inut
minte:
- ine]i trunchiul perpendi-
cular cu solul;
- ine]i picioarele u[or ndoite
din genunchi;
- Trage]i m~nerul spre dum-
neavoastr` num`r~nd p~n` la
2 [i reveni]i num`r~nd p~n` la 4;
- Nu trage]i m~nerul folosind
for]a bra]elor;
- Nu v` nclina]i spre spate n
timpul mi[c`rii. I
Ramat la cablu
pentru spate din [ez~nd
\nceput
sf~r[it
JUNIORI MICI 60 KG.
1. B`rbos Gabriel -
CSS oimii Retezat
2. Nicolescu Seusan Lucian -
Tarrmis Alba Iulia
3. Preduchin Radu -
Palestra Ia[i
JUNIORI MICI 70 KG.
1. Mateiu R`zvan - CSS 5 Buc
2. Nyaguly Alex - Post`varul BB
Bra[ov
3. Voina Adrian tefan - CSS
oimii Retezat Sibiu
4. Ghiultu Daniel - CSM One[ti
5. Hrebenciuc Ilie - Liceul
Calculatorul Suceava
JUNIORI MICI + 70 KG.
1. Marinescu Ionu] -
Atlas Br`ila
2. Crlan Marius Bogdan -
CSS 5 Bucure[ti
3. Marcu Ionel - Lic.
Calculatorul Suceava
4. Orian Ciprian Matei -
CSS 5 Bucure[ti
Cristian Dulgheru
La acest concurs a impresionat \n primul r~nd
num`rul mare de concuren]i (105 de la 38 cluburi).
Concursul de fitnes junioare s-a desf`[urat \n
premier` la noi \n ]ar`. Concursul de juniori mici,
dup` ce anul trecut s-a desf`[urat mai mult de
form`, anul acesta a fost un concurs cu mul]i
concuren]i [i foarte disputat. Majoritatea
concuren]ilor la categoria juniori [i junioare au fost
concuren]i noi, asta demonstr~nd atrac]ia tinerilor
spre practicarea culturismului [i fitnesului.
La juniori cea mai spectaculoas` apari]ie a fost
Ionu] Iana, un sportiv foarte masiv, care numai la
diferen]` de un punct a fost \nvins de mult mai
experimentatul Lucian Pantea. La veterani,
categoria 80 kg a fost c~[tigat` de Vasile Cr`ciun
aflat \n form` foarte bun`, iar la cat. +80 kg s-a
petrecut cea mai mare surpriz` prin apari]ia lui Petru
Ciorb` (iat` cum trec anii!). i la veterane a ap`rut
o concurent` care era o obi[nuit` a concursurilor
de senioare [i perechi, Lumini]a Mure[an.
La fitnes s-a v`zut un mare progres \n preg`tirea
fizic` c~t [i a programelor care au fost deosebit de
tehnice [i spectaculoase. Totu[i la fitnes nu sunt
\nc` clare criteriile dup` care se arbitreaz`, de
aceea apar des nemul]umiri din partea sportivelor [i
antrenorilor.
Sponsori: S.C. Angrosan, S.C. Madrepancom,
Radio 21, Pro Nutrition, Tv Deea One[ti, Hard Body
MLO, Natural Plus [i REDIS Nutri]ie.
Iat` clasamentul:
continuare \n pagina 18

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
16 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Produse pentru sl`bire
Fat Burner Plus
Este folosit pentru arderea stratului de
gr`sime aflat sub piele. Se adminis-
treaz` dou` tablete cu una-dou` ore
\ nai ntea antrenamentul ui [i dou`
tablete \nainte de culcare.
100 tablete - 95.000 lei
L-Carnitine
Produs care con]ine 250 mg carnitin`/
pastil`, foarte eficient \n timpul progra-
melor de sl`bire. Se administreaz` una-
dou` capsule/zi.
60 capsule -
135.000 lei
Aminoacizi [i produse stimulatoare
Amino 2700
Acest produs con]ine 19 aminoacizi,
printre care [i cei opt esen]iali. Are influ-
en]` [i ac]i une foarte puterni ce.
Con]ine arginin [i ornitin \n propor]ie de
2:1 [i vitamina B6. Se administreaz` la
\ncep`tori trei tablete/zi [i la avansa]i
[ase-nou` tablete/zi.
120 tablete - 145.000 lei
350 tablete - 350.000 lei
Cromium
Prin administrarea acestui produs se
accelereaz` producerea insulinei \n
corp, cu efect \n cre[terea for]ei [i a
masei musculare. Se administreaz` o
capsul`/zi, la una din mese.
100 capsule - 90.000 lei
Cromium Picolinate
100 capsule - 155.000 lei
Uniliver
Acest produs este un extract natural
din ficat de taur argentinian cu efect \n
stimularea cre[terii musculare. Con]ine
importante cantit`]i din vitaminele A,
D, K, B complex, C [i mai con]ine Fe,
Cu, Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi-
nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, la
mese.
250 tablete - 175.000 lei
Natural Sterol
Este un puternic anabolizant natural,
extras din plante, f`r` efecte secun-
dare. Se recomand` pentru cre[terea
\n mas` [i for]` muscular`. Se iau [ase
tablete/zi \n trei reprize. Tabletele se iau
cu ap`, dup` ce se rup \n dou`.
90 tablete - 285.000 lei
Animal Pak
Acest produs con]i ne vi tami ne,
minerale, aminoacizi, agen]i anabolici
[i substan]e ajut`toare ca inosine, pro-
togi n, di bencosi de, enzi me pentru
di gesti e, chol i ne, i nosi tol . O cuti e
con]ine 44 de pache]ele care au fie-
care c~te 11 tabl ete. Se i a un pa-
chet/zi, dup` mas`.
44 pache]ele/11 tablete -
590.000 lei
Yucca
Este un extract din planta yucca care
este un puternic efect antioxidant [i
are ca principal rol eliminarea toxinelor
din organism. Se administreaz` una-
dou` tablete/zi.
100 capsule - 115.000 lei
Produse
pentru mas` muscular`
Mega Mass
Produs excelent pentru cre[terea \n
mas` muscular`. Con]ine proteine,
carbohidra]i, aminoacizi, vitamine. Se
administreaz` 50-100 g/zi, \n dou`-trei
reprize (o repriz` de administrare tre-
buie s` fie dup` antrenament), ames-
tecat cu ap`, lapte sau sucuri.
1,5 kg - 210.000 lei
Giant Mass 4100
Formul` nou` pentru cre[tere \n mas` mus-
cul ar`, care, pe l ~ng` protei ne,
carbohidra]i, vitamine, minerale, aminoacizi,
con]ine creatin` [i glutamin`, asigur~nd
energie [i cre[tere rapid`. Se administreaz`
100 g/zi.
1,3 kg - 230.000 lei
Gain Fast
Este unul di n cel e mai puter ni ce
produse real i zate pentru cre[terea
masei musculare. Con]ine proteine,
carbohidra]i, aminoacizi, vitamine [i
diferi]i agen]i anabolici care contribu-
ie la cre[terea rapid` \n mas` muscu-
lar`. Se administreaz` dou`-trei m`-
suri/zi, dup` antrenament. Se prezint`
la cutii de:
0,9 kg - 175.000 lei
1,36 kg - 295.000 lei
Concentrate proteice
Milk & Egg
Concentrat proteic de mare calitate,
concentra]ia de proteine fiind de 84%.
Prin administrarea acestui produs se re-
zol v` probl ema protei nel or di n al i -
menta]ie. Se consum` dou` m`suri/zi
(56 g) amestecat cu ap`, lapte sau
sucuri.
907 g - 275.000 lei
Vitamine [i minerale
Vitamina C 1000 mg
Are rol important \n regenerarea celu-
lelor [i a \ntregului organism [i este indis-
pensabil` \n alimenta]ia sportivului,
prevenind \mboln`virile, deteriorarea
articula]iilor. Se administreaz` o tablet`
dup` masa de diminea]`.
100 tablete - 125.000 lei
Vitamina B Complex
Este un stimulator al puterii de con-
centrare [i al memoriei. Folosit` regulat,
vitamina B \nl`tur` oboseala [i d` s`-
n`tate pielii, p`rului, unghiilor [i nu \n ul-
timul r~nd stimuleaz` cre[terea masei
muscul are. Se admi ni streaz` o
tablet`/zi.
100 tablete - 150.000 lei
Mega Minerale
Produs complex de minerale.
Acest produs asi gur` necesarul de
minerale care este eliminat \n urma an-
trenamentelor prin transpira]ie, revigo-
r~nd organi smul . Admi ni strare: 1-2
tablete dup` servirea mesei.
100 tablete - 125.000 lei
Spa Pak
Con]ine minerale [i vitamine naturale \n
propor]i i i deal e pentru corpul
omenesc. Se prezint` la plicule]e care
con]in cinci tablete. Se recomand`
administrarea unui plicule] zilnic, la una
din mesele principale.
30 plicule]e
a 5 tablete - 210.000 lei
Calciu - Magneziu
Calciul \nt`re[te sistemul osos, men]ine
s`n`tatea di n]i l or [i i ntervi ne \ n
asimilarea alimentelor. Magneziul este
de ne\nlocuit \n buna func]ionare a
mu[chi l or [i a si stemul ui nervos. Se
administreaz` trei tablete pe zi, dup`
servirea mesei
100 tablete - 95.000 lei
Creatine Monohydrate
Supliment care ajut` la cre[terea
for]ei [i a masei musculare.
n ti mpul admi ni str`ri i mu[chi i
suport` un antrenament greu [i de
durat`, creatina absorbind acidul
lactic din mu[chi.
Administrare: faza de \nc`rcare,
7-10 zile, administr~ndu-se 10-30 g/zi,
\n func]ie de greutatea corporal`;
faza de men]inere, 5-10 g/zi.
Se prezint` la cutii de:
300 g - 215.000 lei;
500 g - 315.000 lei;
900 g - 495.000 lei
CULTURISM # # 17
www.culturism.freeservers.com
Urm`torii culturi[ti
rom~ni sunt sponsoriza]i
[i folosesc \n preg`tire
suplimentele nutritive
Universal:
Virgil Buruian`
campion mondial,
Florin Uceanu
multiplu
campion na]ional,
campion balcanic,
Ioan Orian
multiplu
campion na]ional,
Cristian Ra[c`
vicecampion na]ional
Cristian Russ
campion balcanic
Comenzile
se fac \n scris
pe adresa:
NATURAL PLUS,
Str. M.Kog`lniceanu 2,
bloc J, ap. 49,
ora[ Dej,
Jud. Cluj, cod 4650
sau la telefoanele
064/432.562
094/696.280
fax: 064/432.562
email:
natural@codec.ro
Plata se face la primirea
coletului cu produsul
comandat, pre]urile
incluz~nd
[i taxele po[tale
DISTRIBUITORI
ZONALI:
PRAHOVA-PLOIETI:
12.35.03
MIERCUREA CIUC:
094/535.370
IAI:
21.67.69;
092/876.311
BRAOV:
094/513.810
ORADEA:
059/132.556
BAIA MARE:
094/510.006
N
O
U
Antioxidant
Este un produs, av~nd o calitate deo-
sebi t`. Este desti nat preveni ri i
deterior`rii celulelor musculare [i \nceti-
nirii \mb`tr~nirii lor. Con]ine sulfat de
glucosamin`, vitamina C, vitamina E [i
selenium. Se administreaz` o capsul`
pe zi.
100 capsule - 95.000 lei
Firma Natural Plus srl unic importator al firmei americane Universal v` pune la
dispozi]ie o nou` gam` de suplimente nutritive realizate cu materii prime de cea
mai nalt` calitate, importate din USA, Germania, Belgia, procesul de dozare [i
ambalare fiind realizat de Natural Plus, urmnd o testare riguroas` a calit`]ii
produselor n laboratoare avizate de Ministerul S`n`t`]ii.
Aceste noi produse pot fi secretul reu[i tei dumneavoastr`, Natural Pl us
garantnd calitatea [i eficien]a lor.
Masi v Mass este un produs desti nat cre[teri i masei
muscul are [i refaceri i rapi de dup` efort. Datori t`
con]inutului echilibrat de proteine, carbohidra]i, vitamine [i
minerale. Masiv Mass este o solu]ie perfect` n alimenta]ia
oric`rui sportiv. Se recomand` administrarea a 2-4 m`suri
pe zi (2 m`suri - 90 gr) din produs Masiv Mass, dizolvat n
l apte, sucuri , ap`, de preferi n]` dup` antrenament.
Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome de
ciocolat` [i vanilie, ambalat la cutii de 1 kg. Pre]: 70.000 lei.
Masiv Mass
Creatin
Rapid Mass
Max Protein
90%
Creati n Rapi d Mass este
recomandat cel or care
doresc ob]inerea unei mari
mase muscul are de cal i -
tate ntr-un ti mp foarte
scurt aceasta fiind posibil
datorit` con]inutului echi-
librat de proteine, carbo-
hidra]i [i creatin`. Creatina
folosit` n acest produs este
de cea mai bun` calitate
fiind ob]inut` de Creapure.
Se recomand` administra-
rea a 2 m`suri/zi (90 gr) din
produs amestecat cu
lapte, ap` sau sucuri. Pro-
dusul se prezint` sub form`
de pudr` cu arome de
ci ocol at` [i vani l i e, am-
balate la cutii de 900 gr.
Pre]: 100.000 lei.
Max Protein are n compozi]ie o combina]ie de Isolated
Soy Protein [i Proteina de lapte, cele dou` elemente fiind
a[a combi nate nct rezul t` o super protei n` cu
caracteristici deosebite. Cu ajutorul acestui produs se
poate ob]ine o cre[tere a masei musculare mpreun` cu
accentuarea definirii. Se recomand` administrarea a 2
m`suri pe zi (2 m`suri - 50 gr) din produsul Max Protein,
mi xat n l apte, sucuri , ap`, de preferi n]` dup`
antrenament. Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu
arome de ciocolat` [i vanilie fiind ambalat la cutii de 600
gr. Pre]: 100.000 lei.
Creatina Monohydrat,
a firmei nem]e[ti Creapur, este cea mai
concentrat` din lume, este produs original
cu marc` \nregistrat` [i este distribuit` \n ]ar`
numai de Natural Plus [i Redis.
Creapur furnizeaz` creatina monohidrat
pentru multe firme cunoscute: Twinlab,
Universal etc.

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
JUNIOARE 52 KG.
1. Mihai Gabriela Maria - Redis Buftea
2. Dicu Carmen - CSS 5 Bucure[ti
3. Sandu Mihaela - Telecom M`neciu
4. Dan Simona - CSU Tg. Mure[
5. Mocan Cristina - Columna Cisn`die
6. Horaicu Mariana - CSM Ia[i
JUNIOARE 57 KG.
1. Meca Corina - Petrolul Br`ila
2. Costea Alina - Atlas Br`ila
3. Lenard Ana Maria - CSU Tg. Mure[
4. Hreapc` Diana - CSS Unirea Ia[i
JUNIOARE + 57 KG.
1. Coste Andreea - CSS 5 /Petrolul Pl.
2. eninan Ramona - Atlas Br`ila
3. Rnja Ana L`cr`mioara - CSS
Unirea Ia[i
JUNIOARE FITNESS 160 CM.
1. Pop Loredana - ANEFS Bucure[ti
2. Cosac Lumini]a - ANEFS Bucure[ti
3. Ciurea Aurelia - Farul Constan]a
4. Vladimir Florentina - CSM Ia[i
JUNIOARE FITNESS + 160 CM.
1. Bucur Alina Mihaela - ANEFS Buc.
2. Glodeanu Angela - Farul Constan]a
3. Radu Nicoleta Manuela - ANEFS
Bucure[ti
4. Teac` Alina - Amfora Gym Brlad
5. Clima Tatiana - CSM Unirea Ia[i
6. Ro[ca Alexandra - Slen 90
Cernavod`
JUNIORI 65 KG.
1. Suciu Ioan Florin - Radical Power
Cluj
2. Sandu Gabriel - Telecom Mneciu
3. Tocaciuc Mihai - Lic. Calculatorul
Suceava
4. Floric` Eduard - Oltchim Rm. Vlcea
5. Neam]u Claudiu - Cristalul Cavnic
6. Prvu Florin - Slen 90 Cernavod`
JUNIORI 70 KG.
1. Geap`n` Mihai - Delta Power Cluj
2. erban Gabriel - Petrolul Ploie[ti
3. Gean` Cristian - CFR Ia[i
4. Blea Leonard - Post`varul BB
Bra[ov
5. Bl`nariu Ciprian - Lic. Calculatorul
Suceava
6. Untaru Cornel - Myster Olympia
Tulcea
JUNIORI 75 KG.
1. Manole Marian - CSS 5 /Redis
2. tefan Florin - Atlas Br`ila
3. Iolea Lucian - ANEFS Bucure[ti
4. Kajtar Tibor - FPS Nike M. Ciuc
5. C`lin Ionu] - Iron Man 2000 Gala]i
6. Culea Emil - Slen 90 Cernavod`
JUNIORI 80 KG.
1. R`ducanu Lauren]iu - ANEFS
Bucure[ti
2. Popescu Drago[ - CSS 5 /Redis
3. tefan Claudiu - Astra Arad
4. Ter]a Ioan - Olympia Pro Gym
Bra[ov
5. Hamac Vasile - CFR Ia[i
JUNIORI
+ 80 KG.
1. Pantea Lucian - Astra Arad
2. Iana Ionu] - Chris Gym c. 194
Bucure[ti
3. andor Sorin - CFR Ia[i
4. Florescu Cristian - Farul Constan]a
5. Manea Marcel - CSS oimii
Retezat Sibiu
6. Mari[cariu Vasile - Lic.
Calculatorul Suceava
MASTERS FEMEI
1. Mure[an Lumini]a - Delta Cluj
2. Roven]a Florina - Farul Constan]a
MASTERS BRBAI
80 KG.
1. Cr`ciun Vasile - Atlas Br`ila
2. Bold Marian - CSU Tg. Mure[
3. Ciocan Ioan - Post`varul BB
Bra[ov
4. P`tr`scu Nicolae - Iron Man 2000
Gala]i
MASTERS BRBAI
+ 80KG.
1. Ciorb` Petru - CFR Ia[i
2. Demeny Eugen - Dumifitness Cluj
3. Sibiceanu Mircea - Redis Buftea
4. Dumitrescu Augustin - Oltchim
Rm. Vlcea
5. Dragulelei Dumitru - Moldavis Tg.
Ocna
6. Gu]` Valentin - Body Building
Deva
MASTERS
+ 50 ANI
1. Kantor Eugen - UFZ Tricolor Arad
2. Deheleanu Mihai - Astra Arad
3. Grosu Victor - Farul Constan]a
4. V`leanu Gheorghe - Arpechim
Pite[ti
5. Manole Nicolai - CFR Ia[i
18 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM # # 19

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
20 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM # # 21
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
U
mflarea mu[chilor este o
redistribuire selectiv` a
unui vol um de s~nge
c`tre diferi]i mu[chi ai corpului,
datorit` contrac]iei [i relax`rii
repetate a acelor mu[chi.
S` ne reamintim c` mu[chii
sunt compu[i n propor]ie de
peste 70% din ap` [i c` apa
este re]inut` n mu[chi datorit`
glicogenului - cu trei grame de
ap` lipite de fiecare gram de
glicogen - [i a unor electroli]i, n
special potasiul.
Dac` a]i urmat vreodat` o
diet` s`rac` n carbohidra]i, a]i
remarcat f`r` ndoial` diureza
sau pierderea apei ce rezult`
ini]ial. De ndat` ce glicogenul
(forma sub care carbohidra]ii se
afl ` n mu[chi ) depozi tat n
mu[chi este consumat, apa
lipit` de el p`r`se[te mu[chiul.
Aceasta face ca mu[chiul s`
arate desumflat [i, de aseme-
nea, rezult` reducerea volu-
mului de s~nge [i a presiunii
acestuia n ]esuturi.
Acumul area de s~nge [i
fluide n mu[chi, numit` de cul-
turi[ti pump (n englez`), re-
zult` c~nd faci un num`r de re-
pet`ri, [ase sau mai multe, de
obicei n succesiune imediat`.
Extinderile [i contrac]iile suc-
cesive, literalmente, pompeaz`
mai mult s~nge, n zona lucrat`,
dec~t poate p`r`si zona, ceea
ce rezult` ntr-o nc`rcare
mecanic` a zonei. Dac` ns`
volumul sanguin [i presiunea
fl ui dul ui sunt sc`zute, se va
dovedi di fi ci l de ob]i nut o
pompare apreciabil`.
Este corect s` afirm`m c`
umflarea mu[chilor cu s~nge,
nu este un indicator al faptului
c` stimularea cre[terii a avut
loc.
Dac` ne-am apuca s` fa-
cem acum rapid 30 de flot`ri,
am sim]i o umflare apreciabil` n
pectorali [i tricep[i.
ns` pentru un culturist, chiar [i
cu experien]` mai pu]in`, 30 de
flot`ri nu reprezint` un stimul
sufi ci ent de i ntens pentru a
stimula cre[terea.
Este instructiv n acest sens s`
examin`m modul cum se an-
treneaz` sportivii de la power-
lifting: cu greut`]i foarte mari [i
pauze lungi ntre serii. De aceea
ei rareori ob]in o c~t de c~t
pompare [i totu[i sunt printre
cei mai mari [i mai puternici
sportivi.
Pomparea ofer` ntr-adev`r
o senza]ie pl`cut` [i nu este
nimic gre[it n a dori s` ob]ii o
senza]ie pl`cut` la antrena-
mente, dar nu trebuie s` c`-
dem n gre[eala de a crede c`
ob]inerea pomp`rii este echi-
val ent` cu un antrenament
productiv.
Admit c` [i eu am sim]it o
pl`cere mare n ob]inerea unei
pomp`ri, dar desigur este
numai o chestie temporar` ce
dureaz` maxim 30 de minute.
Singura cale de a stabili dac`
un antrenament a fost un suc-
ces, este aceea de a vedea
dac` la urm`torul antrenament
e[ti mai puternic.
Dac` e[ti mai puternic n-
seamn` c` ai dezvoltat ele-
mentul contractil din proteina
muscular`, care este principalul
obiectiv.
Cresc~nd proteina muscu-
lar`, de asemenea cre[te canti-
tatea de glicogen care poate fi
stocat` n mu[chi mpreun` cu
cantitatea de ap` aferent`.
Toate acestea fac s` creasc`
abilitatea mu[chilor de a se
umfl a cu s~nge n ti mpul
antrenamentelor.
Supraantrenamentul cronic
este n mod uzual principalul
motiv pentru care un sportiv nu
poate ob]ine o bun` pom-
pare. Supraantrenamentul m-
piedic` corpul s` se refac` n
urma antrenamentelor n mod
complet. Deci mu[chii nu [i
refac n totalitate rezervele de
glicogen r`m~n~nd oarecum
deshidrata]i [i lipsi]i de tonus,
ceea ce diminueaz` abilitatea
lor de a ob]ine o pompare.
Steroizii anabolizan]i m`resc
capacitatea mu[chilor de a
ob]ine pomparea, dar sunt ile-
gal i [i au efecte secundare
negative, deci nu se recoman-
d` folosirea lor n preg`tire.
Dac` te antrenezi i ntens,
scurt, cu o frecven]` mic`, te
odihne[ti suficient, m`n~nci
echi l i brat [i i ei supl i mente
nutritive de calitate, atunci nu
vei avea niciodat` probleme n
ob]i nerea unei pomp`ri
excelente. I
La acest mare concurs au
participat 17 concuren]i. Eu
am ocupat l ocul 14, dar se
pare, dup` spusele tuturor, c`
trebuia s` ocup unul din lo-
curile 8-9-10-11 - am avut cea
mai bun` calitate muscular`
dintre to]i concuren]ii, defini]ie
[i vascul ari zare, dar s-a n-
tmplat ceva: o grip`, stresul
de concurs, prima participare
la un concurs de a[a nivel Am
sl`bit de la 102 kg. la 92 kg. \n
cteva zile.
Toate acestea m-au f`cut
s` concurez la cea mai slab`
form` din ultimii 10 ani, am fost
[i psihic att de ruinat nct
programul l-am f`cut numai
de form`.
nainte de a intra n scen`,
se uitau to]i la mine [i se mirau
de vascularizarea ce o aveam
pe bra]e, piept, umeri, spate,
gambe, dar, pentru c` eu nu
am avut arbi tru, nu am fost
scos l a compara]i e
dec~t dup` mul t ti mp
c~nd nu mai aveam tonus
muscular. Am avut ghinion [i
cu machiajul, fondul de ten pe
care l-am folosit a fost \n strat
prea gros [i mi -a astupat
calit`]ile musculare.
La compara]i e a fost
chemat de cele mai multe ori
Oleg Zuhr - Ucraina, care a o-
cupat locul 4, dar nu merita
dect l ocul 10-12, i nfl uen]a
fiind din partea brig`zii de arbi-
tri care a fost - Ucraina - Cehia
- Slovacia - Polonia - Ungaria.
Iat` c` [i la profesioni[ti se fac
nedrept`]i.
Flex Wheeler a c[tigat f`r`
s` fi avut vreo defi ni ]i e sau
vascularizare [i avea 124 kg.
Dexter Jackson era mult mai
frumos [i definit, dar, cnd e[ti
un star ca Flex, arbitrii nu se
mai uit`, completeaz` fi[a cu
locul 1 [i gata.
Cei mai masivi [i defini]i au
fost canadianul Claude Groulx
clasat pe locul 5 [i norvegianul
Jostein Oedegaarden - locul 9.
Mul]i spun sau cred, c` eu
am concurat pentru Ungaria,
dar la profesioni[ti nu se spune
]ara pentru c` nu este
clasament pe echipe, aici este
vorba doar de tine nsu]i [i eu
sunt pe lista profesioni[tilor ca
romn, deci concurez pentru
Rom~nia [i nu trebuie s` apar`
aceast` di scu]i e [i i nvi di e
numai pentru c` eu locuiesc n
Ungaria.
Urm`torul concurs rmne
pentru mine MASTER OLIMPIA
pe 12 august - l a care v`
promit cel mai bun rezultat pe
care l -a avut vreodat` un
culturist romn. Sper ca atunci
s` am 105-107 kg.
Pn` atunci, succes tuturor
culturi[tilor romni. I
GRAND PRIX
UNGARIA - 11.03.2000
Coresponde]` special`
de la Budapesta -
NICOLAE GIURGI
CLASAMENT
1. Flex Wheeler - USA
2. Dexter Jackson - USA
3. Denis James - USA
4. Oleg Zuhr - Ucraina
5. Claude Groulx - Canada
6. Jeff Long - USA
7. Eddie Abbew - Anglia
8. Kis Horvat - Ungaria
9. Jostein Oedegaarden -
Norvegia
10. Stan McGray - USA
MIKE MENTZER
analizeaz`
THE PUMP
N Ni ic c o o l la ae e
G Gi iu ur r g gi i

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 23
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
22 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

dl . Gh. Funar, pri marul


ora[ul ui Cl uj -Napoca,
sponsorizeaz` patru culturi[ti
de la A.S. UNIVERSITATEA DU-
MYFITNESS. Cei ce primesc zil-
nic alimente (3 500 calorii/zi)
sunt: VSU SEBASTIAN (cam-
pi on na]i onal ), BUCUR EMI L
(campi on na]i onal ), LAZR
DAN (campi on bal cani c) [i
NEAG DUMITRU (vicecampion
bal cani c). Dl . Funar ne-a
c[tigat simpatia prin acest
act [i sunt convins c` mai to]i
culturi[tii din ora[ul s`u \l vor
vota la urm`toarele alegeri.
Ce n-a[ vrea eu s` m`
sponsorizeze Lis.

alt norocos sponsorizat de


Prim`ria Deva cu 2 milioa-
ne pe l un` [i de un om de
afaceri din localitate, ALIC
BEBE, cu 4 milioane de lei pe
lun`, este IOAN ORIAN (multi-
plu campion na]ional), care
concureaz` pentru C.S.
BODYBILDING DEVA [i care,
datorit` acestui sprijin, a tot
progresat ajungnd \n aceast`
prim`var` la 98 kg, de la cele
75 kg pe care le avea acum 3-
4 ani.

JOHN GRIMEK, Mr. Ameri-


ca 1940 [i 1941, un culturist
faimos n anii 40, pe care Joe
Gold creatorul lan]ului de s`li
GOLDS GYM l punea l a
egal i tate cu Sergi o Ol i vi a,
Steve Reeves [i Arnold Schwar-
zenegger n ceea ce prive[te
importan]a sa n atragerea ti-
nerilor c`tre s`lile de culturism,
era capabil n 1994, la v~rsta
de 84 de ani s` fac` genu-
flexiuni cu peste 100 de kg.
John, care toat` via]a a fost
un om foarte puterni c, a
concurat de altfel [i ca hal-
terofil reprezent~nd SUA la J.
Olimpice din 1936.
Secretul acestei for]e feno-
menale, pentru cei 84 de ani
ai s`i, a fost faptul c` el nu a
ntrerupt niciodat` antrena-
mentel e de cul turi sm. El a
murit n 1998 la v~rsta de 88 de
ani, n somn.
Compara]i aceast` for]` [i
vitalitate cu a altor oameni
care la v~rsta de 70 de ani
dej a au nevoi e de baston
pentru a se depl asa [i ve]i
pricepe de ce prin culturism
pute]i ad`uga nu numai ani
vi e]i i dumneavoastr`, ci [i
via]` anilor - n special ultimilor
ani ai vie]ii.

teste f`cute cu un aparat


care m`soar` for]a
contrac]i ei unui mu[chi pe
toat` durata mi[c`rii, baz~n-
du-se pe ni vel ul i mpul suri l or
tri mi se mu[chi ul ui de c`tre
si stemul nervos central , au
stabilit c` n cazul bicepsului,
dintre toate exerci]iile, flexiile
cu gantere din [ez~nd pe o
banc` nclinat` f`c~nd [i o
mi[care de supina]ie, produce
cel mai nalt nivel de activitate
electromyographic`.

australianul de 28 de ani
Lee Pri est a decl arat re-
vistei IRONMAN c` are 55 de
cm la bra] n form` de concurs
la 101 kg. [i 60 cm n perioada
de mas` c~nd se ngra[`
destul de mult, mai ales c`
gust`rile la pizzerie [i McDo-
nalds sunt foarte dese [i a-
junge la 136 kg.
Sunt ni[te dimensiuni fantas-
tice pentru un sportiv de numai
163 cm, dar pentru c` am
avut ocazia s`-l v`d n carne
[i oase la antrenamente, pot
s` confirm c` nu este vorba
de nici o exagerare.
Datorit` acestor dimensiuni
[i desigur [i a clas`rii n primii 10
la Mr. Olympia din ultimii ani,
australianul care poart` uneori
la antrenamente un tricou i-
dentic cu al lui SUPERMAN pre-
cum [i un tatuaj cu aceea[i
sigl` pe um`rul st~ng, are un
contract gras cu PROLAB,
o fi rm` puterni c` de supl i -
mente nutritive, care l ajut` s`
tr`iasc` ca ...SUPERMAN.

anul acesta ve]i putea


vi zi ona concursul Mr.
Olympia n direct de aici din
Rom~nia.
Se duc tratative pentru ca
cel mai important concurs din
l umea cul turi smul ui s` fi e
accesibil c~t mai multor fani.
Astfel concursul va putea fi
vizionat de oricine n lumea
asta care are calculator [i este
conectat la Internet. Se esti-
meaz` c` minim 100 de mii de
fani se vor conecta n toat`
lumea la acest eveniment [i,
contra unei taxe de 10$, vor
putea urm`ri n direct imagini
de la Las Vegas. F`c~nd un
cal cul si mpl u se aj unge l a
ncas`ri de 1 mi l i on
de dol ari numai di n
acest si stem de
distribu]ie. Dar s` nu
uit`m c` mai vin bani
[i di n bi l etel e de
intrare la show, de la
sponsori, din v~nzarea
casetel or vi deo cu
concursul etc.
I at` c` exi st` de
acum posibilitatea ca
premiile sportivilor s`
fie mbun`t`]ite radi-
cal, ceea ce va atra-
ge cu siguran]` aten-
]ia canalelor de tele-
viziune [i a marilor co-
tidiane [i va contribui
astfel la promovarea
culturismului.
G~ndi ]i -v` c` al tfel
sun` n urechile repor-
terilor [i ale publicului
faptul c`, la Mr. Olym-
pia, c~[tig`torul ia 1
mi l i on de dol ari (nu
zicem c` asta se va nt~mpla
anul acesta). Cu c~t miza unui
concurs este mai mare, cu
at~t i nteresul trezi t n mass-
media [i publicul larg cre[te.

al t cul turi st care are


doar 70 de ani, dar arat`
mai bine dec~t majoritatea
sedentarilor de 25 de ani, este
ameri canul George Turner
care s-a apucat de culturism n
1942.
El este patronul a 7 s`li n-
cep~nd cu 1950 [i nu a ntre-
rupt niciodat` antrenamentele
de culturism.
De-a l ungul ti mpul ui pri n
s`lile sale s-au perindat peste
55000 de practi can]i , i ncl u-
z~nd 3 Mr. America, 5 Mr. Uni-
vers, 1 Mr. Olympia (Samir Ban-
nout, cu care s-a [i antrenat un
timp).
Interesant este c` el nu a
concurat niciodat`, conside-
r~nd c` sacrificiile pe care tre-
bui e s` l e fac` un sporti v
pentru a i ntra n form` de
concurs, plus riscurile pe care [i
le asum` culturi[tii profesioni[ti,
nu se justific` av~nd n vedere
premiile anemice. I
S Se e b ba as s t ti ia an n V V` `s su u] ]
I I o oa an n O Or r i ia an n
J Jo oh hn n G Gr ri im me ek k
L Le e e e
P Pr r i ie es s t t
G Ge eo o r rg ge e
T Tu ur rn ne e r r

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CMPEAN AUREL -
Media[
R: Foarte probabil ca mu[-
chii lombari s` fie prea mult
solicita]i la antrenamente [i s`
nu se mai poat` relaxa cores-
punz`tor ntre antrenamente.
Ori ave]i o postur` defectuoa-
s` a coloanei vertebrale care
face ca lombarii s` fie solicita]i
peste normal . Este greu de
precizat totu[i de la distan]`.
Trebuie nt~i identificat` cauza
pentru a da solu]ia.
ABOGIU CLAUDIU -
jud. Arge[
R: Pentru a practica cultu-
ri smul n condi ]i i bune nu
este necesar s` te duci zilnic
(sau de c~teva ori pe s`pt`-
m~n`) p~n` la Pite[ti, mai ales
c` distan]a mare (45 de km)
face acest lucru foarte dificil.
Berry Demey, fost concurent
de v~rf la Mr. Olympia (locul 5
pe la mijlocul anilor 80), spre
exempl u, s-a antrenat n
garajul casei sale, singur, p~n`
n momentul n care a trecut la
profesioni[ti.
Tot ce ai nevoie este : o ba-
r` cu discuri, gantere reglabile
(cu discuri), o banc` cu supor]i
de bar`, supor]i de bar` pen-
tru genuflexiuni, bar` pentru
trac]iuni, paralele, voin]`, po-
ten]ial genetic, alimenta]ie bo-
gat` n proteine, odihn` [i in-
forma]ii despre culturism (pe
care l e po]i l ua di n revi sta
noastr`) [i ntr-o zi poate vei fi [i
tu at~t de bun nc~t vei putea
trece la profesioni[ti.
C~nd vei fi suficient de bun
pentru a participa la concursu-
rile interne, nu trebuie dec~t s`
apelezi la un club, din orice
parte a ]`rii, s` te legitimeze [i
po]i intra n concursuri.
M. GABRIEL - jud. Arad
R: Stagnarea de care v`
pl~nge]i pare s` fie din cauza
unei alimenta]ii insuficiente,
pentru c` din cauza antrena-
mentului sau a odihnei nu poa-
te fi, din moment ce for]a a
crescut l a exerci ]i i l e pentru
grupel e men]i onate. M`ri ]i
cantitatea de proteine consu-
mat`.
R: Nu ai nevoie de aparatu-
r` speci al ` pentru a-]i dez-
volta picioarele. Genuflexiunile
sunt cele mai importante [i mai
bune exerci]ii pentru picioare.
R: Toate perimetrele mele le
g`se[ti n cartea Culturism
de performan]`.
R: Nu am cum s`-mi dau
seama, doar din informa]iile
tri mi se de ti ne, dac` e[ti
ectomorf, dar m` ndoiesc.
R: Nu are rost s` adaugi mai
multe serii sau mai multe zile
programului t`u.
R: Mul]umim pentru ur`ri [i
promitem c` ne vom str`dui
s` fim n continuare a[a cum
zici tu cei mai tari.
CAPR VASILE -
jud. Suceava
R: O suplimenta]ie adecvat`
scopul ui dumneavoastr` ar
trebui s` includ` un polivita-
minizant, un polimineralizant,
un concentrat proteic [i crea-
tin`. Toate le pute]i comanda
la revist` aleg~nd produsele
conform bugetul ui de care
dispune]i. Desigur n afar` de
aceste suplimente trebuie s`
G Cea mai mare
sal` din Bucure[ti
G Aparatur` de
ultim` genera]ie
Daso-Cado
pentru toate
grupele musculare
G 100 de posturi de
lucru simultan
G Du[uri, saun`,
vestiare separate
pentru b`rba]i
[i femei
G Bar sportiv
PROGRAM
luni - s~mb`t` 8-22
duminic` 8-16
Str. Orhideelor 3-5,
sector 6, Bucure[ti
(cartier Regie, aceea[i
cl`dire
cu Discoteca R2).
Tel.: 094.374.124
Mijloace
de transport:
metrou - sta]ia
Groz`ve[ti; autobuzele
105, 601; tramvaiele 2,
11, 35, 37 (sta]ia Fabrica
de igarete)
viva fitness
CONNUTUL
AMINOACIZILOR / PORIE
(4 TABLETE)
1
L-ARGININ 144 mg
1
L-FENILALANIN 178 mg
1
L-IZOLEUCIN 218 mg
1
L-LEUCIN 331 mg
1
L-LIZIN 296 mg
1
L-METIONIN 98 mg
1
L-TREONIN 174 mg
1
L- TRIPTOFAN 63 mg
1
L-VALIN 256 mg
Acid L-ASPARTIC 249 mg
L-CISTIN 12 mg
L-GLICIN 70 mg
Acid L-GLUTAMIC 766 mg
L-PROLIN 361 mg
L-HISTIDIN 107 mg
L-SERIN 216 mg
L-TIROZIN 227 mg
1
Aminoacizi esen]iali
Este un produs de calitate superioar`, natural, cu un
procent [i raport optim de aminoacizi esen]iali [i
dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet` [i este
asimilat total. Formula produsului asigur` un echilibru
stabilt [tiin]ific pentru a avea o cre[tere muscular` optim`
[i o recuperare rapid` dup` antrenament. Cre[te rata
metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i
folose[te gr`simile pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i
gr`simi. Este 100% natural din lapte. Se recomand`
servirea unei por]ii a c~te 4 tablete de trei ori pe zi, din
care una, imediat dup` antrenament. Pentru sportivii de
performan]` se pot dubla dozele.
I I l l i ie e E Em mi il l M Mu ug gu ur re e l l, ,
c c a am mp pi i o on n a ab bs s o ol lu ut t
a al l B Bu uc c u ur re e[ [ t ti iu ul lu ui i
F Fl l o or ri i n n U Uc ce e a an nu u
[ [i i C Cr ri i s st ti ia an n R Ra a[ [c c ` `

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 27
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
d~ndu-i acest timp de reface-
re, este logic c` progresul nu
mai poate avea loc pentru c`
numai un organism complet re-
f`cut poate fi mpins nainte.
BABE IOAN OVIDIU -
Hunedoara
R: i exerci]iile pentru abdo-
men trebuie s` fie din ce n ce
mai grele ca la orice grup`
muscular`, a[a c` logic c` la
un moment dat trebui e s`
uti l i za]i ngreui eri l a aceste
exerci]ii. La fel ca la orice gru-
p` muscular`, eu nu v`d sen-
sul efectu`rii a mai mult de 12
repet`ri pe seri e. Reduce]i
deci de la 100 de repet`ri pe
serie, la maxim 12 folosind ca
ngreuiere o ganter` sau un
disc.
Sper ca data viitoare s` fii
mai scurt [i s` scrii ceva mai
cite].
Nu am n]eles de ce crezi c`
unii au prea mult noroc ([i aici
i men]ionezi pe Orian, Buruia-
n`, Uceanu, Bebe[elea, Ardel)
[i c` tu trebuie s` a[tep]i un
noroc.
Nu te-ai g~ndit c` cei men-
]iona]i de tine [i-au f`cut noro-
cul singuri prin munc` [i talent?
CENA ALEXANDRU -
jud. Cara[-Severin
R: Pentru a ob]ine o legitima-
]ie de sportiv, trebuie s` faci o
cerere c`tre FRCF nso]it` de 2
poze, cum c` dore[ti s` fi i
legitimat la clubul X. Desigur
clubul X trebuie s` fie de a-
cord [i s` pl`teasc` taxele res-
pective (sub 100.000 lei).
R: Creatina nu con]ine altce-
va dec~t creatin`. Ea [i nde-
pline[te func]iile chiar dac` nu
consumi suficiente proteine.
ntrebarea este dac` merit`
s` dai banii pe creatin` [i nu
pe concentrate protei ce,
dac` nu ai suficiente proteine
n alimenta]ie. Eu zic c` nu.
R: R`spunsul legat de zona-
lele de la Timi[oara nu va fi pu-
blicat n timp util. Oricum, spor-
tivii men]iona]i, nu au f`cut nici
o demonstra]ie din c~te [tiu eu.
DUMITRU MARIUS -
Pite[ti
R: Folosirea mai multor tipuri
de produse (aminoacizi, con-
centrate proteice, concentra-
te cu carbohidra]i etc.) n ace-
ea[i zi va da rezul tate mai
bune dec~t efectul lor c~nd
sunt l uate i ndi vi dual n zi l e
di feri te. Exi st` un fenomen
numit sinergie, n care efectele
cumul ate al e supl i mentel or
sunt mai mari dec~t suma
efectelor lor individuale.
R: Pent r u a pr ogr esa,
tr ebui e s` m`r i ]i pr ogr esi v
stimulul aplicat musculaturii.
Stimulul este reprezentat de
antrenament. Cea mai sigur`
metod` este m`ri rea greu-
t`]ilor cu care se efectueaz`
exerci]iile sau a num`rului de
r epet `r i ef ect uat e cu
greut`]ile folosite.
M`rirea volumului antrena-
mentului poate duce la supra-
antrenament, deci nu este o
idee bun`, de[i ntr-o prim`
faz` are efect.
R: Nu facem programe de
antrenament individualizate.
R: Suplimentele pe care le
folosi]i acum sunt potrivite (cu
condi]ia s` lua]i 2-4 por]ii din
fiecare, zilnic). Eu v-a[ sugera
s` lua]i [i creatin`, dac` v`
permite]i.
PARASCHIV TRISTAN -
Foc[ani
Dumneavoastr` scri e]i c`
a]i descoperit o concep]ie de
antr enament car e cor es-
punde n sf~r[it cerin]elor unui
ectomor f [i c` n l oc s`
publ i c`m pr ogr ame al e
campi oni l or car e nu se
potrivesc pentru cei circa 70%
(zice]i dumneavoastr`) dintre
practican]ii culturismului din
Rom~nia, care sunt ectomorfi,
ar fi n folosul lor s` public`m
programul dumneavoastr`.
Dac` programul pe care l
fol osi ]i este a[a de bun, ar
trebui ca ntr-un viitor relativ a-
propiat s` c~[tiga]i ceva con-
cursuri [i deci s` deveni ]i [i
dumneavoastr` campion (ni-
velul competitiv nu este la noi
a[a de ridicat nc~t numai cei
bine dota]i genetic pot c~[ti-
ga, deci nu este o scuz`).
Odat` devenit campion, re-
vistele v` vor publica teoriile,
pentru c` au fost probate
pe c~mpul de lupt` [i au dat
rezultate. P~n` atunci... I
consuma]i zilnic : carne, lapte,
br~nz`, ou`, fasole, cartofi,
orez, cereale, fructe, etc.
TAT GEORGE DAN -
Cluj Napoca
R: ]i mul]umesc pentru ur`ri.
mi pare bi ne c` sfaturi l e
date prin intermediul acestei
rubrici ]i-au folosit.
R: Aten]ie ! Nu eu am scris
arti col ul despre antrenarea
abdominalilor. Au fost folosite
poze cu mine pentru a ilustra
exerci]iile, dar programul a-
cela nu-mi apar]ine.
R: Sunt convi ns c`
suplimente nutritive pe care le
consumi [i vor ar`ta roadele n
cur~nd.
R: Presupun~nd c` la fiecare
mas` pe care a]i enumerat-o
v` asigura]i 30-35g de proteine
(pentru c` nu preciza]i asta)
din suplimente ori din alimente,
programul este bun.
R: Polivitaminizantele, polimi-
neralizantele, aminoacizii, cre-
atina [i concentratele protei-
ce, nu numai c` este bine, ci
trebuie s` fie folosite zilnic de
c`tre sporti vi i care vor s`
ob]i n` maxi mul de cre[tere
posi bi l ` n urma eforturi l or
depuse la antrenamente.
R: Sauna, ca tehnic` de re-
cuperare fizic` n urma efortu-
rilor, este benefic` dac` v`
limita]i la 2 [edin]e pe s`pt`-
m~n`, preferabil dup` antre-
namente, seara, nu diminea]a,
chiar dac` ar fi 6-8 ore p~n`
la antrenament. Ave]i grij` s`
be]i mult` ap` mineral` dup`
saun`.
R: Sigur c` este mai bine s`
ndul ci ]i ceai ul cu zahari n`.
C~te pastile folosi]i este treaba
dumneavoastr`.
C. TEFAN -
jud. Boto[ani
R: Fol osi nd supl i mente v`
asigura]i c` eforturile depuse
la antrenamente nu vor sec`-
tui rezervele organismului p~n`
la limita la care cre[terea n
n`l]ime ncepe s` fie afectat`
de lipsa nutrien]ilor necesari.
Sugestiile mele ar fi identice cu
cele date cititorului anterior
dumneavoastr`.
RILINSKI VLADIMIR -
Deva
R: Din p`cate faptul c` mi-
a]i trimis un e-mail nu a f`cut
comunicarea mai rapid`.
E-mail-ul dumneavoastr` a
fost copiat din computer, pus
ntr-un plic, b`gat ntre celelal-
te care vin cu po[ta, adus mie
n acea gr`mad` [i eu am dat
peste el atunci c~nd i-a venit
r~ndul. Oricum este primul e-
mail primit vreodat` de mine
de la cititorii rubricii, a[a c` mi
s-a p`rut speci al pentru c`
i ndi c` nceputul noi i ere a
informaticii [i pentru rubrica
aceasta.
R: Anul acesta c~nd vin la
Deva, nu mai fi timid ! Vino [i
ntreab` tot ce vrei s` [tii.
R: Faptul c` nu mai progre-
sezi de 6 luni este semnalul c`
ceva trebui e mbun`t`]i t n
programul t`u. Identific` cau-
za stagn`rii : alimenta]ia, odih-
na sau antrenamentul ? Ori
poate c` toate trei [i co-
recteaz` gre[eala sau lipsurile.
Aten]ie, faptul c` un tip de
program de antrenament,
alimenta]ie sau odihn` au fost
bune p~n` acum din moment
ce te-au adus la stadiul actual,
nu nseamn` c` sunt bune [i n
continuare. Pentru a ajunge la
un stadiu superior de dezvol-
tare, trebuie s` asiguri condi]ii
superi oare cel or de p~n`
acum. Nu le asiguri, nu ai cum
s` progresezi.
Spre exemplu, eu consum
acum de 2 ori mai mult` pro-
tein` concentrat` sub form`
de pudr` (iau 4 por]ii zilnic),
fa]` de acum 4 ani. E singura
posibilitate de a rezista onora-
bil n concursuri n fa]a tinerilor,
care dup` ce au cu 15 ani mai
pu]in ca mine se mai [i dopea-
z` (unii dintre ei). Noroc c` am
mai multe cuno[tin]e despre
antrenament [i al i menta]i e
dec~t ei, lucru foarte impor-
tant n culturism, altfel, n con-
di]iile date, nu a[ fi avut [anse.
R: n esen]` programele de
antrenament sunt bune at~ta
timp c~t pute]i s` efectua]i :
ori un num`r de repet`ri mai
mare l a urm`torul antrena-
ment, cu aceea[i greutate, ori
acela[i num`r de repet`ri cu o
greutate mai mare, ntr-un
interval de timp identic.
C~nd nu mai pute]i s` cre[-
te]i num`rul de repet`ri sau
gruet`]ile, este cazul ori s` re-
duce]i num`rul de serii pentru
grupa respectiv`, ori s` m`ri]i
pauza dintre 2 antrenamente
pentru aceea[i grup`, deoare-
ce, pe m`sur` ce progresa]i,
depune]i un efort mai mare [i
deci corpul are nevoie de mai
mult timp pentru refacere. Ne-
26 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet
R Ro ob be er rt t I I a an ni ic c i i
D Da an ni ie el l
N Ne eg go oi i ] ]` `

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 29
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Ciobanu George
Roman
Marinescu Marin
Curcani - C`l`ra[i
Setraru Vasile
P`duri - Bac`u
L`c`tu[u Dumitru
P`duri - Bac`u
Iovu, Doru [i Teo
N`da[ - Arad
SILVIU BUNGEANU -
BIRGHI, SIBIU
Herniile intraspongioase la ni-
vel vertebral reprezi nt` ex-
primarea radiologic` a leziunii
anatomi ce a bol i i Scheuer-
mann - specific` pentru tineri
n perioada de cre[tere. O co-
l oan` cu asemenea l ezi uni
este fragil` [i nu se recoman-
d` exerci ]i i cu greut`]i mai
al es pe col oan`. Po]i face
trac]iuni [i flot`ri.
Nu sunt de p`rere s` iei Cre-
atin` [i suplimente proteice,
pentru c` nu se justific`.
Ai r`bdare s` se termi ne
cre[terea ntruc~t boal a se
stabi l i zeaz` [i nu mai sunt
ri scuri ; n acel moment vei
putea s` reiei antrenamentul
cu greut`]i. n prezent po]i s`
benefi ci ezi de program de
gimnastic` medical` pentru
tonifiere paravertebral`.
MANDOKI GABRIEL-
PETRILA, HUNEDOARA
Apari]ia gu[ei este legat` de
o deficien]` a glandelor endo-
crine [i nu are nici o leg`tur`
cu exerci]iile cu greut`]i. Un
program de antrenament, co-
rect alc`tuit, care s` ]in` sea-
ma de tipul t`u constitu]ional,
de vechimea n sport, de po-
sibilit`]ile de alimenta]ie [i re-
facere, nu ar trebui s` pun`
nici un fel de probleme de s`-
n`tate. Dac` efortul este ina-
decvat, pot ap`rea probleme
de s`n`tate, dar nu gu[`.
Consider c` trebuie s` con-
sul]i un medic internist care s`
estimeze problemele tale [i s`-
]i dea ni[te indica]ii corecte [i
la obiect.
NI PAUL OVIDIU -
RMNICU SRAT
La statura ta de 172 cm, gre-
utatea de 45 kg. este foarte
mic`. ]i atrag aten]ia, c` a-
portul de concentrate protei-
ce nu duce automat la cre[te-
rea masei acti ve, dac` al i -
menta]ia zilnic` normal` nu
este sufi ci ent` canti tati v [i
calitativ.
]i recomand, deci, s` m`-
n~nci 4-5 mese pe zi, bogate
n carne, br~nz`, ou`, lapte,
cu cantit`]i moderate de f`i-
noase [i mai pu]ine gr`simi, iar
concentratele proteice s` re-
prezinte un supliment peste a-
ceast` alimenta]ie. Po]i folosi
mul te produse di n gama
REDIS, care sunt foarte bune [i
pe care l e po]i al ege dup`
preferin]a gustului.
De asemenea, efortul pe
care l faci trebuie s` fie mode-
rat, s` nu apar` oboseala res-
tant`, pentru c` n aceste
condi]ii nu vei putea realiza o
cre[tere n greutate semnifi-
cativ`. La toate acestea ar
trebui s` se adauge supliment
de vitamine, minerale, vitami-
na E, cal ci u, aspacardi n- n
cur` pe parcursul a 5-6 luni.
De asemenea, fi i atent l a
num`rul de antrenamente pe
care le efectuezi s`pt`m~nal
[i la raportul efort/odihn`.
Nu trebuie s` a[tep]i rezul-
tate semni fi cati ve prea cu-
r~nd, ai r`bdare [i preocup`-
te constant.
Mai scrie-mi.
GRECU GIANI -
MOTRU, GORJ
A ajuns t~rziu la mine scri-
soarea ta.
n primul r~nd, dup` opera-
]i a de apendi ci t`, ai rel uat
prea cur~nd efortul; cicatriza-
rea musculaturii abdominale
se face n planuri succesive,
care dureaz`. Nu nseamn` c`
dac` s-a cicatrizat tegumen-
tul, mu[chii abdominali s-au
cicatrizat [i ei.
Noi recomand`m revenirea
la efort maximal dup` 5-6 luni,
pentru a nu exista recidive.
n leg`tur` cu boala de sto-
mac, ]i atrag aten]ia asupra
faptului c` pentru a construi
mas` muscular`, trebuie s` te
alimentezi corect [i suficient,
iar tubul digestiv s` fie capabil
s` prei a al i mentel e [i s` l e
transforme n pi etrel e de
construc]ie pentru masa mus-
cular`. Av~nd probleme cu
stomacul [i duodenul, ]i reco-
mand s` faci tratamentul pres-
cris - care este bine recoman-
dat - [i s` a[tep]i vindecarea
nisei, dup` care vei putea re-
lua culturismul treptat p~n` la
intensitate maxim`.
P~n` atunci po]i face efort
moderat [i po]i consuma anu-
mite produse din gama REDIS
de origine animal`, preferabil
din lapte -care pot ac]iona ca
un pansament.
Semnul c` te sim]i bine este
cre[terea n greutate pri n
mas` activ`.
28 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
PROBLEME MEDICALE I MEDICAMENTE
Dr. Anca-Ileana GURU
Gabi ob~c`
Dorne[ti - Suceava
SILUET R este suplimentul ali-
mentar cu cel mai bun raport
calitate/pre], care ajut` la
sl`bire stimul~nd arderea gr`-
similor [i eliminarea colesterolului
din organism. nl`tur` senza]ia
de foame datorit` con]inutului
mare de fibre naturale, care
ajunse n stomac, n contact cu
sucul gastric, [i m`resc volumul
crend senza]ia de STUL.
SILUET R ajut` sistemul imunitar [i
are efecte anticancerigene da-
torit` con]inutului de antioxidan]i
(vitamina C, acizi gra[i nesatura]i
[i flavone).
SILUET R se prezint` sub form` de
pudr`, administrndu-se cte o
m`sur` n amestec cu 200-250
ml ap`, lapte degresat sau
sucuri hipocalorice, de dou`-trei
ori pe zi, n locul meselor, sau ori
de cte ori apare senza]ia de
foame. Se adreseaz` tuturor
supraponderalilor, de toate
vrstele - indiferent de sex.
Pentru sc`derea rapid` n greu-
tate se pot nlocui cu succes
toate mesele din zi, f`r` s` duc`
la anemii sau alte efecte
secundare nedorite.
Spre deosebire de unele tipuri de
produse pentru sl`bit, care prin
diurez` duc la deshidratare [i
elimin` s`rurile minerale, vita-
minele [i celelalte substan]e ne-
cesare organismului, SILUET R
suplimenteaz` aceste substan]e
n necesarul cotidian.
SILUET R, produs REDIS Nutri]ie,
este distribuit pe pia]a rom-
neasc` de CAT Press, telefoane:
01/659.73.24; 092.831.011 [i se
g`se[te \n farmacii, s`li de sport
sau magazine de specialitate
(raioane de produse dietetice).

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
Vindem pentru practicarea culturismului
tricouri, pantaloni, fond de ten,
produse nutritive, bare olimpice
MNUI
DE ANTRENAMENT,
CENTURI DE PIELE
Marca REDIS
de cea mai bun` calitate,
comandate special \n str`in`tate
Comenzi prin telefon:
062/220614; 0945100 06; 094828833
S S
p p
i i
r r
u u
l l
i i
n n
a a
S`li de culturism
CSS 5 - Bucure[ti
Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) -
l~ng` turnul de para[utism
telefon: 092.697.522
antrenor Dan Enu]`
G.T. GYM BUCURETI
Str . Valer ian Prescurea 26
Telefon: 092.76.50.82
TORA CLUB
Stadionul Tineretului culturism [i aerobic,
reducere pentru studen]i.
Telefon 650. 91. 21
LICEUL AUREL VLAICU
Zona bd. 1 Mai - Parcul Cire[arii;
tel. : 094. 80. 99.68;
antr enor Alexandr u Costache
O nou` sal`
\n cadrul complexului Lia Manoliu
(fost 23 August) .
Antrenor Ilie Constantin.
Tel.: 250.03.37; 092. 455.330
SALA METROU GROZVETI
Tel.: 686.00.23, dup` ora 20.00
POWER SEBASTIANO-GYM
Parcul Tiner etului, Reghin; tel: 094.591. 975
CHRIS GYM
Str. Alexandru Obreja 3A ([coala nr. 194),
Bucure[ti, sector 4. Antrenor: prof. Cristian
Neagu Tel.: 684.93.21; 092.76.23.40
(program di mi nea] a [i dup`-amiaza)
SALA SPORTURILOR
DACIA BUZU
Antrenor : S`ndel M~ndr u]`
PRINCIPAL CONSTRUCT
FILIPETII DE PDURE
Instructor : Onea Doini]a
C.S. BODY BUILDING DEVA
la Liceul Auto (Coratrans)
Antr enor: Valentin Gu]`
MRGI CULTURISM
I FITNESS
B-dul Nicolae B`lcescu nr. 20, bl. D4, sc. A
Alba Iulia
Antrenor: M`r gineanu Dan
Este produs de Centrul de Cer-
cet`ri pentru Tehnologii Ecologice
Spirulina are \n compozi]ie
Cyano-bact eri i Spi rul i na pl a-
tensis, un organism unicelular
care are influen]e binef`c`toare
asupra organismului, [i calciu
natural.
Acest produs are urm`toarele
calit`]i: \mpiedic` formarea acidu-
lui lactic \n mu[chi, conferind astfel
o mai mare rezisten]` la efort, [i,
implicit, o mai mare energie la
antrenament. Principalul efect al
acest ui produs est e spori rea
energi ei [i m`ri rea t onusul ui
musculaturii.
Contribuie la cre[terea masei
musculare, la men]inerea unui org-
anism t~n`r, la catifelarea pielii [i
l a ri di carea cal i t `] i i p`rul ui .
Produsul este natural [i nu are nici
o contraindica]ie.
Con]ine: proteine 60%, lipide
5%, glucide 20%, vitamine [i
minerale.
Se admi ni st reaz` dou`-t rei
capsule de trei ori pe zi. La sportivi
se poate dubla doza.
Pe pia]a occidental` pre]ul a
100 de capsule este 15 dolari.
V` oferim produsul Spirulina \n
flacoane a 50 de capsule la
ext raordi narul pre] de numai
60.000 l ei , i ncl usi v t axel e
po[tale.
Comenzile se fac
la telefoanele redac]iei
sau prin scrisori
n Bucure[ti, la
IDM Regie, stand G 17,
(l~ng` metrou Sem`n`toarea),
toat` gama suplimentelor nutritive
UNIVERSAL [i REDIS,
[i alte accesorii
pentru practicarea culturismului.
Program zilnic: 11-17, s~mb`ta: 11-14
C Cu u n nu um ma ai i 9 90 00 00 0 l le ei i
pute]i procura urm`toarele trei lucr`ri:
cartea Culturism de performan]`,
autor Florin Uceanu
suplimentele revistei:
Din secretele campionilor
Alimenta]ie [i suplimenta]ie
\n culturism
Ofert` special`
Abonamente Abonamente
Cei care doresc s` se aboneze la
revista Culturism pot contracta
abonamente la oricare oficiu
po[tal, p~n` pe data de 15 a
fiec`rei luni. Facem precizarea c`
publica]ia este \nscris` \n
Catalogul Presei Interne la pozi]ia
4025. Dac` dori]i v` pute]i abona
direct la redac]ie, trimi]~nd un
mandat po[tal cu suma de
30.000 lei pentru [ase apari]ii
sau 60.000 lei pentru 12 apari]ii.
To]i cei care doresc numerele
din urm` ale revistei noastre le
pot procura trimi]~nd pe
adresa redac]iei un mandat
po[tal cu suma de 4.000 lei
pentru fiecare revist` solicitat`.
Redac]ia mai dispune de
numerele:
29,
de la 32 la 46,
de la 48 la 53,
de la 55 la 79,
de la 81 la 100.
OFERT EXCEPIONAL
Pute]i ob]ine toate revistele
enumerate mai sus la pre]ul
de numai 65.000 lei
Dac` nu de]ine]i colec]ia revistei "Condi]ia fizic`",
v` facem o ofert` avantajoas`:
Pute]i procura numerele: 1, 2, 3, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32
pl`tind numai 7.000 lei la primirea coletului.
Revistele v` parvin \n trei-patru zile de c~nd primim cererea, care se
poate face \n scris sau telefonic.
Editura Redis Co
str. Constructorului 5, bl. 16, sc. A, ap. 8, et. 1
Buftea, jud. Ilfov, cod 78910
Tel.: 01/792.25.54; 792.24.98;
094.63.22.94; 092.24.47.83; 094.32.46.45
Colectiv de redac]ie: Florin Uceanu, Gabriel Bodean,
Anca Gur`u, erban Damian, Virgil Buruian`, Cristian
Neagu, Paul Dumea, Constantin Ionescu (corespondent
SUA), Lucian Horotan (corespondent Fran]a)
Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea
Pretip`rire: Dana Kolesnicov
CAT Press - tel: 01/659.73.24, 092.831.011
www.catpress.freeservers.com
MIC PUBLICITATE
Vindem prin po[t` BARE Z, nichelate, produse \n
Germania, avnd grosimea 30 mm, la pre]ul de
550.000 lei inclusiv taxe po[tale. Comenzile se pot
face n scris pe adresa Cri[an Lucian, str. Petru Maior
56, loc. Reghin, jud. Mure[ sau la telefonul
094.156.614.
V~nd videocasetele Mr. Olympia 99; Mr. Olympia
97; Antrenamentul lui Lee Priest;
Blood and Guts cu Dorian Yates;
To the extreme cu Shawn Ray; Mr. Olimpia 98;
Antrenamentul lui Ronnie Coleman
la pre]ul de 100000 lei/buc.
Comenzi la telefon 092.626.944
V~nd ieftin discuri, bare populare, m~nere,
gantere, multifunc]ionale, prese
[i alte accesorii. Tel.: 069/222.821
V~nd bare olimpice, discuri cauciucate,aparate
[i accesorii. Comenzi [i informa]ii la tel.:
094.70.53.44- Oradea
Vnd colec]ie complet` reviste Muscle & Fitness pe
1999, sigilate, pre] excep]ional.
Telefoane: 01/410.38.45 sau 094.31.35.39. Alex.
V~nd aparat modulabil pentru antrenament culturism
la care se pot face 12 exerci]ii, bar` olimpic`,
discuri, gantere reglabile. Tel.: 01/74.525.67;
093.52.95.99
Magazin suplimente nutritive \n Bucure[ti,
Bd. Timi[oara 69. Tel.: 039.291.900
Magazin de suplimente nutritive \n Dr. Tr.
Sverin, SAM srl, Bd. Tudor Vladimirescu
(vis-a-vis de Farmacia veterinar`),
cart. Cet Nord. Informa]ii la tel.: 095.410.728.
FALCON GYM
O nou` sal` cu antrenament de culturism,
aerobic, fitness s-a deschis n Bucure[ti, Pia]a
Unirii, cupola KM0, etaj 1.
De aici pute]i cump`ra [i suplimente nutritive.
P PR RO O D DI IN NA AM MI IC C 2 20 00 00 0
SAL DE FITNES I CULTURISM
v` ajut` s` fi]i
SNTOI, PUTERNICI I FRUMOI.
Pasajul COLEUS - Bucur Obor,
aparate moderne. Condi]ii deosebite.
Aici se v~nd [i suplimente nutritive.
Zilnic: 8
00
-21
30
; Duminic`: 8
00
-14
00
Rela]ii la telefon: 092.354.251; 242.30.26
La magazinul
KETTLER
din Bucure[ti, calea Mo[ilor 292, g`si]i o gam`
larg` de aparate [i accesorii pentru
practicarea culturismului [i fitnesului [i
suplimente nutritive. Tel. 01/2102280
N
O
U
D Do or r i i] ]i i o o s sa al l ` ` c c u u d do ot t` `r r i i c c o om mp pl l e et t e e? ?
O g`si]i \n Bucure[ti,
sta]ia de metrou Groz`ve[ti
(cap`tul \nchis al sta]iei),
cu posibilit`]i de antrenare
la culturism [i fitness.
Program zilnic 10-20; s~mb`ta 10-15
(vii c~nd vrei, stai c~t vrei).
Rela]ii la telefon: 686.00.23 - dup` ora 20
G.T. GYM
O nou` sal` de culturism [i fitness. Dotare
complet` [i condi]ii deosebite.
Str. Valerian Prescurea nr. 26
(l~ng` Complexul de S`n`tate Budapesta).
Telefon: 411.52.09, 092.76.50.82
antrenor George T`nase

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
u n p r o d u s
Editura Redis Co. Pre]ul revistei: 5.900 lei
Batonul proteic
acum crocant
cu gust deosebit
Batonul proteic
acum crocant
cu gust deosebit
T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O

S-ar putea să vă placă și