Sunteți pe pagina 1din 44

Modalit

Modalit

i de
i de

mbunt
mbunt

ire a calit
ire a calit

ii
ii
mediului urban
mediului urban

Aplicarea sanc
Aplicarea sanc

iunilor contraven
iunilor contraven

ionale
ionale

aspecte legislative
aspecte legislative
Iudit
Iudit
BERE
BERE

SEMEREDI
SEMEREDI
Consilier
Consilier

Serviciul Administrare Mediu


Serviciul Administrare Mediu
Timi
Timi

oara
oara
,
,
29
29
Noie
Noie
mbrie
mbrie
2007
2007
Dreptul mediului este definit ca ansamblul
Dreptul mediului este definit ca ansamblul
reglementrilor juridice
reglementrilor juridice

i institu
i institu

iilor
iilor
stabilite
stabilite

n vederea:
n vederea:
o o
protec
protec

iei mediului,
iei mediului,
o o
conservrii mediului
conservrii mediului
,
,
o o
ameliorrii mediului
ameliorrii mediului
,
,
conform obiectivelor de dezvoltare
conform obiectivelor de dezvoltare
durabil
durabil
.
.
o
o
este
este

ramura sistemului juridic care


ramura sistemului juridic care

nmnuncheaz
nmnuncheaz
normele juridice ce reglementeaz rela
normele juridice ce reglementeaz rela

iile dintre
iile dintre
persoane formate
persoane formate

n legtur cu protec
n legtur cu protec

ia mediului
ia mediului

;
;
o
o
ansamblu
ansamblu
l
l
complex de norme juridice care
complex de norme juridice care
reglementeaz rela
reglementeaz rela

iile ce se stabilesc
iile ce se stabilesc

ntre oameni
ntre oameni
privind atitudinea lor fa
privind atitudinea lor fa

de mediu
de mediu
, ca element vital
, ca element vital

i suport al vie
i suport al vie

ii,
ii,

n procesul folosirii componentelor


n procesul folosirii componentelor
sale
sale

naturale
naturale

i artificiale
i artificiale

n scopuri economice,
n scopuri economice,
sociale
sociale

i culturale
i culturale

precum
precum

i rela
i rela

iile legate de
iile legate de
protec
protec

ia, conservarea
ia, conservarea

i dezvoltarea lor durabil


i dezvoltarea lor durabil
;
;
DREPTUL MEDIULUI
DREPTUL MEDIULUI
Din punct de vedere al nivel
Din punct de vedere al nivel
urilor
urilor
de
de
edictare
edictare

i aplicare a reglementrilor juridice


i aplicare a reglementrilor juridice

n domeniul dreptului mediului, distingem:


n domeniul dreptului mediului, distingem:
Dreptul na
Dreptul na

ional
ional

reglementrile juridice
reglementrile juridice
interne privind protec
interne privind protec

ia, conservarea
ia, conservarea

i
i
ameliorarea mediului;
ameliorarea mediului;
Dreptul comunitar
Dreptul comunitar

dreptul comunitar
dreptul comunitar
originar
originar

i derivat (
i derivat (
regulamente, directive,
regulamente, directive,

programe, recoman
programe, recoman
dri
dri
, alte documente ale
, alte documente ale
Uniunii Europene);
Uniunii Europene);
Dreptul interna
Dreptul interna

ional al mediului
ional al mediului

constituit din tratate, cutume, alte izvoare


constituit din tratate, cutume, alte izvoare
specifice de drept interna
specifice de drept interna

ional public
ional public

n
n
materie;
materie;
Prevenirea
Prevenirea

i combaterea polurii
i combaterea polurii
mediului
mediului
o
o
Definite ca
Definite ca
obiectiv major;
obiectiv major;
o
o
Condi
Condi

ie
ie
sine
sine
qua
qua
non
non
pentru men
pentru men

inerea strii
inerea strii
de sntate a popula
de sntate a popula

iei;
iei;
o
o
Reprezint o activitate deosebit de complex
Reprezint o activitate deosebit de complex
,
,

tiin
tiin

ific fundamentat
ific fundamentat
, p
, p
rin care se asigur
rin care se asigur
protejarea, conservarea
protejarea, conservarea

i dezvoltarea durabil
i dezvoltarea durabil
a tuturor componentelor, biotice
a tuturor componentelor, biotice

i abiotice ale
i abiotice ale
mediului,
mediului,

ntre care omul est


ntre care omul est
e
e
un component
un component

i
i
un factor determinant
un factor determinant
,
,
ocrotit de o serie de
ocrotit de o serie de
msuri tehnico
msuri tehnico
-
-
organizatorice
organizatorice

i sociale,
i sociale,
reglementate prin norme juridice cu caracter
reglementate prin norme juridice cu caracter
imperativ
imperativ
Mediul
Mediul

n care trie
n care trie

te omul este definit


te omul este definit

n
n
principal de
principal de
calitatea aerului
calitatea aerului
,
,
apei, solului, locuin
apei, solului, locuin

ei,
ei,
alimentelor care le consum
alimentelor care le consum

i mediul
i mediul

n care
n care
lucreaz
lucreaz
.
.
De ace
De ace

ti factori depinde starea de


ti factori depinde starea de
sntate a popula
sntate a popula

iei.
iei.
Este deci deosebit de important cunoa
Este deci deosebit de important cunoa

terea
terea

i
i
determinarea factorilor de risc de mediu pentru
determinarea factorilor de risc de mediu pentru
promovarea
promovarea

i pstrarea strii de sntate a


i pstrarea strii de sntate a
popula
popula

iei.
iei.
Modificrile
Modificrile

n structura popula
n structura popula

iei
iei
datorate urbanizrii
datorate urbanizrii
, i
, i
ndustrializrii
ndustrializrii
,
,
tehnicizrii
tehnicizrii

i migra
i migra

iei popula
iei popula

iei din mediul


iei din mediul
rural a dezechilibrat raportul dintre popula
rural a dezechilibrat raportul dintre popula

ia
ia
rural
rural

i urban
i urban
, func
, func

iile economice
iile economice

i
i
categoriilor sociale.
categoriilor sociale.
Acest dezechilibru a generat
Acest dezechilibru a generat
exploatarea
exploatarea
unilateral a resurselor naturale
unilateral a resurselor naturale
, generatoare
, generatoare
de efecte negative (defri
de efecte negative (defri

area pdurilor
area pdurilor
,
,
degradarea solului, inunda
degradarea solului, inunda

ii, secete)
ii, secete)
precum
precum

i consumuri de materii prime


i consumuri de materii prime
(minereuri,
(minereuri,
combustibili, lemn, alte materii prime).
combustibili, lemn, alte materii prime).

n acest moment ne confruntm cu


n acest moment ne confruntm cu
:
:
o
o
poluarea atmosferei cu emisii poluante
poluarea atmosferei cu emisii poluante
;
;
o
o
deteriorarea calit
deteriorarea calit

ii apei
ii apei
;
;
o
o
poluarea
poluarea
solului
solului
, cu
, cu
modificri
modificri

nsemnate
nsemnate

n
n
lumea vegetal
lumea vegetal

i animal
i animal
.
.
Astfel, omul a devenit direct sau indirect un
Astfel, omul a devenit direct sau indirect un
important factor de poluare al mediului
important factor de poluare al mediului

nconjurtor
nconjurtor
.
.
Protec
Protec

ia mediului
ia mediului

n a
n a

ezrile urbane se
ezrile urbane se
realizeaz func
realizeaz func

ie de factorii de mediu
ie de factorii de mediu

ap
ap
,
,
aer, sol, prin metode
aer, sol, prin metode

i tehnici specifice de
i tehnici specifice de
combatere a polurii
combatere a polurii
.
.
Cu ti
Cu ti
t
t
lu
lu
de exemplu, amplasarea
de exemplu, amplasarea
industriilor poluante se face la distan
industriilor poluante se face la distan

fa
fade localit
de localit

i, prin folosirea tehnologiilor


i, prin folosirea tehnologiilor
nepoluante, cu asigurarea unui sistem de
nepoluante, cu asigurarea unui sistem de
transport nepoluant, cu reducerea volumului
transport nepoluant, cu reducerea volumului
de
de

eurilor la surs
eurilor la surs

i/sau neutralizarea
i/sau neutralizarea
de
de

eurilor nerecuperabile, recuperarea


eurilor nerecuperabile, recuperarea
de
de

eurilor reciclabile, reduc


eurilor reciclabile, reduc
erea polurii
erea polurii
fonice, des
fonice, des
f
f

urarea
urarea

n condi
n condi

ii de siguran
ii de sigurana unor activit
a unor activit

i periculoase pentru om
i periculoase pentru om

i
i
mediul
mediul

nconjurtor
nconjurtor
.
.
APA
APA
C
C
omponent
omponent
esen
esen

ial a mediului
ial a mediului

nconjurtor
nconjurtor
,
,
este
este

n prezent utilizat nera


n prezent utilizat nera

ional. Se impune
ional. Se impune

n
n
acest sens
acest sens
consumul economic
consumul economic

i cu poluare minim
i cu poluare minim
a apei
a apei
, astfel
, astfel

nct apa consumat s reintre


nct apa consumat s reintre

n
n
mediu cu calit
mediu cu calit

i ct mai apropiate celei naturale.


i ct mai apropiate celei naturale.
Comunit
Comunit

ile locale au obliga


ile locale au obliga

ia de a asigura ap
ia de a asigura ap
a
a

care s corespund standardelor europene
care s corespund standardelor europene
. Se
. Se
impune astfel asigurarea protec
impune astfel asigurarea protec

iei calit
iei calit

ii apei, prin
ii apei, prin
identificarea surselor de poluare
identificarea surselor de poluare

i a compozi
i a compozi

iei
iei
apelor uzate, pent
apelor uzate, pent
ru a se asigura o epurare ct mai
ru a se asigura o epurare ct mai
eficient a apelor uzate
eficient a apelor uzate

i evacuarea lor
i evacuarea lor

n re
n re

elele de
elele de
canalizare.
canalizare.
AERUL
AERUL
Co
Co
mponent
mponent
esen
esen

ial a mediului
ial a mediului

nconjurtor
nconjurtor
,
,
care, pri
care, pri
n propriet
n propriet

ile fizice, chimice


ile fizice, chimice

i termice
i termice

ntre
ntre

ine via
ine via

a.
a.
Poluarea aerului nu prive
Poluarea aerului nu prive

te numai calitatea
te numai calitatea
aerului ci
aerului ci

i fenomenele meteorologice
i fenomenele meteorologice

i
i
climatologice negative
climatologice negative
(
(
efectul de ser
efectul de ser
, ploile acide,
, ploile acide,
distrugerea stratului de ozon).
distrugerea stratului de ozon).
Calitatea aerului este exprimat statistic printr
Calitatea aerului este exprimat statistic printr
-
-
o
o
serie de indicatori
serie de indicatori

concentra
concentra

ii medii orare, zilnice,


ii medii orare, zilnice,
lunare a diferi
lunare a diferi

ilor poluan
ilor poluan

i
i

i compararea cu valori
i compararea cu valori
limit
limit
/concentra
/concentra

ii maxime admisibile,
ii maxime admisibile,
prevzute
prevzute

n
n
actele normative
actele normative

n vigoare.
n vigoare.

n mediul urban
n mediul urban
amplasarea platformelor industriale ct mai departe
amplasarea platformelor industriale ct mai departe
de aglomerrile urbane este esen
de aglomerrile urbane este esen

ial
ial
.
.
SOLUL
SOLUL
Degradarea sa, datora
Degradarea sa, datora
t eroziunii produse
t eroziunii produse
de ap
de ap
, v
, v
nt agricultur intensiv
nt agricultur intensiv
, chimizare
, chimizare
nera
nera

ional conduce inevitabil la modificri


ional conduce inevitabil la modificri
ale florei
ale florei

i faunei din mediul urban


i faunei din mediul urban

dispari
dispari

ia din mediul urban a unor specii de


ia din mediul urban a unor specii de
plante
plante

i arbori,
i arbori,
a unor specii de psri
a unor specii de psri

i
i
animale, insecte, etc
animale, insecte, etc
.
.
;
;
ZGOMOTUL
ZGOMOTUL

I VIBRA
I VIBRA

IILE
IILE
Poluarea fonic
Poluarea fonic

i vibra
i vibra

iile
iile
-
-
consti
consti
t
t
uie
uie
o problem
o problem

n special
n special

n
n
aglomerrile urbane
aglomerrile urbane
,
,

i se datorat
i se datorat
traficului intens
traficului intens

i activit
i activit

ilor
ilor
industriale care se desf
industriale care se desf

oar la nivele
oar la nivele
de zgomot peste normele admise de
de zgomot peste normele admise de
standardele
standardele

n domeniu. Agresiunea cu
n domeniu. Agresiunea cu
zgomote are o influen
zgomote are o influen

deosebit
deosebit
asupra organismului, func
asupra organismului, func

ie de
ie de
frecven
frecven

, intensitate
, intensitate
, etc.
, etc.
Obliga
Obliga

iile autorit
iile autorit

ile administra
ile administra

iei publice
iei publice
locale, a persoanele fizice
locale, a persoanele fizice

i juridice pentru
i juridice pentru
protejarea a
protejarea a

ezrilor urbane
ezrilor urbane
:
:
a)
a)
s
s

mbunt
mbunt

easc microclimatul localit


easc microclimatul localit

ilor
ilor
,
,
prin
prin
amenajarea
amenajarea

i
i

ntre
ntre

inerea izvoarelor
inerea izvoarelor

i a luciilor
i a luciilor
de ap
de ap
din interiorul
din interiorul

i din zonele limitrofe acestora,


i din zonele limitrofe acestora,
s
s

nfrumuse
nfrumuse

eze
eze

i s protejeze peisajul
i s protejeze peisajul
,
,
s men
s men

in
in
cur
cur

enia stradal
enia stradal
;
;
b)
b)
s prevad
s prevad
, la elaborarea planurilor de urbanism
, la elaborarea planurilor de urbanism

i amenajarea teritoriului,
i amenajarea teritoriului,
msuri de men
msuri de men

inere
inere

i
i
ameliorare a fondului peisagistic natural
ameliorare a fondului peisagistic natural

i antropic
i antropic
al fiecrei zone
al fiecrei zone

i localit
i localit

i, condi
i, condi

ii de refacere
ii de refacere
peisagistic
peisagistic

i ecologic a zonelor deteriorate


i ecologic a zonelor deteriorate
,
,
msuri de protec
msuri de protec

ie sanitar a captrilor de ap
ie sanitar a captrilor de ap
potabil
potabil

i lucrri de aprare
i lucrri de aprare

mpotriva inunda
mpotriva inunda

iilor
iilor
;
;
c)
c)
s respecte prevederile din planurile de urbanism
s respecte prevederile din planurile de urbanism

i
i
amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor
amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor
industriale, a
industriale, a
cilor
cilor

i mijloacelor de transport, a re
i mijloacelor de transport, a re

elelor
elelor
de canalizare, a sta
de canalizare, a sta

iilor de epurare, a depozitelor de


iilor de epurare, a depozitelor de
de
de

euri menajere, stradale


euri menajere, stradale

i industriale
i industriale

i a altor
i a altor
obiective
obiective

i activit
i activit

i,
i,
fr a prejudicia ambientul
fr a prejudicia ambientul
, spa
, spa

iile
iile
de odihn
de odihn
, tratament
, tratament

i
i
recreere
recreere
, s
, s
tarea de sntate
tarea de sntate

i de
i de
confort a popula
confort a popula

iei;
iei;
d)
d)
s informeze publicul
s informeze publicul
asupra riscurilor generate de
asupra riscurilor generate de
func
func

ionarea sau existen


ionarea sau existen

a obiectivelor cu risc pentru


a obiectivelor cu risc pentru
sntatea popula
sntatea popula

iei
iei

i mediu;
i mediu;
e)
e)
s respecte regimul de protec
s respecte regimul de protec

ie special a localit
ie special a localit

ilor
ilor
balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic
balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic

i de
i de
agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate
agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate

i a
i a
monumentelor naturii
monumentelor naturii
. Sunt interzise amplasarea de
. Sunt interzise amplasarea de
obiective
obiective

i desf
i desf

urarea unor activit


urarea unor activit

i cu efecte
i cu efecte
duntoare
duntoare

n perimetrul
n perimetrul

i
i

n zonele de protec
n zonele de protec

ie a
ie a
acestora;
acestora;
f)
f)
s adopte elemente arhitecturale adecvate
s adopte elemente arhitecturale adecvate
,
,
s
s
optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu
optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu
men
men

inerea,
inerea,

ntre
ntre

inerea
inerea

i dezvoltarea spa
i dezvoltarea spa

iilor verzi, a
iilor verzi, a
parcurilor, a aliniamentelor de arbori
parcurilor, a aliniamentelor de arbori

i a perdelelor de
i a perdelelor de
protec
protec

ie stradal
ie stradal
, a amenajamentelor peisagistice cu
, a amenajamentelor peisagistice cu
func
func

ie ecologic
ie ecologic
, e
, e
stetic
stetic

i recreativ
i recreativ
,
,

n conformitate
n conformitate
cu planurile de urbanism
cu planurile de urbanism

i amenajarea teritoriului;
i amenajarea teritoriului;


g)
g)
s reglementeze
s reglementeze
, inclusiv prin
, inclusiv prin
interzicerea temporar
interzicerea temporar
sau permanent
sau permanent
, a
, a
ccesul anumitor tipuri de
ccesul anumitor tipuri de
autovehicule sau desf
autovehicule sau desf

urarea unor activit


urarea unor activit

i
i
generatoare de disconfort pentru popula
generatoare de disconfort pentru popula

ie
ie

n anumite
n anumite
zone ale localit
zone ale localit

ilor, cu predominan
ilor, cu predominan

n spa
n spa

iile
iile
destinate locuin
destinate locuin

elor,
elor,

n zonele destinate tratamentului,


n zonele destinate tratamentului,
odihnei,
odihnei,
recreerii
recreerii

i agrementului;
i agrementului;
h)
h)
s nu degradeze mediul natural sau amenajat
s nu degradeze mediul natural sau amenajat
, p
, p
rin
rin
depozitri necontrolate de de
depozitri necontrolate de de

euri
euri
de orice fel;
de orice fel;
i)
i)
s adopte msuri obligatorii
s adopte msuri obligatorii
, pentru persoanele
, pentru persoanele
fizice
fizice

i juridice, cu privire la
i juridice, cu privire la

ntre
ntre

inerea
inerea

i
i

nfrumuse
nfrumuse

area, du
area, du
p caz
p caz
, a
, a
cldirilor
cldirilor
, cur
, cur

ilor
ilor

i
i

mprejurimilor acestora, a spa


mprejurimilor acestora, a spa

iilor verzi din cur


iilor verzi din cur

i
i

i
i
dintre cldiri
dintre cldiri
, a arborilor
, a arborilor

i arbu
i arbu

tilor decorativi
tilor decorativi
;
;
j)
j)
s ini
s ini

ieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de


ieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de

ntre
ntre

inere
inere

i dezvoltare a canalizrii
i dezvoltare a canalizrii
.
.
ROLUL PLANURILOR DE AMENAJARE A
ROLUL PLANURILOR DE AMENAJARE A
TERITORIULUI
TERITORIULUI

I DE URBANISM
I DE URBANISM

N
N
PROTEC
PROTEC

IA MEDIULUI
IA MEDIULUI
Pentru dezvoltarea social economic a
Pentru dezvoltarea social economic a
localit
localit

ilor este obligatorie


ilor este obligatorie
respectarea principiilor
respectarea principiilor
ecologice, pentru asigurarea unui mediu de via
ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viasntos
sntos
.
.
Autorit
Autorit

ile administra
ile administra

iei publice locale,


iei publice locale,
persoanele fizice
persoanele fizice

i juridice au obliga
i juridice au obliga

ia elaborrii
ia elaborrii
planurilor de urbanism
planurilor de urbanism

i amenajare a teritoriului cu
i amenajare a teritoriului cu
respectarea obliga
respectarea obliga

iilor prevzute
iilor prevzute

n art. 70 lit. b), c),


n art. 70 lit. b), c),
f)
f)

i j) din O.U.G nr. 195/2005


i j) din O.U.G nr. 195/2005

n scopul asigurrii
n scopul asigurrii
unei dezvoltri spa
unei dezvoltri spa

iale echilibrate, protec


iale echilibrate, protec

iei
iei
patrimoniului natural
patrimoniului natural

i construit
i construit

i la
i la

mbunt
mbunt

irea
irea
condi
condi

iilor de via
iilor de via

n localit
n localit

ile urbane
ile urbane

i rurale.
i rurale.
La elaborarea planurilor de urbanism
La elaborarea planurilor de urbanism

i
i
amenajare a teritoriului trebuie respectate
amenajare a teritoriului trebuie respectate
prevederile O.U.G. nr. 1
prevederile O.U.G. nr. 1
95/2005:
95/2005:
o
o
a msurilor de men
a msurilor de men

inere
inere

i ameliorare a fondului
i ameliorare a fondului
peisagistic natural
peisagistic natural

i antropic al zonei
i antropic al zonei

i localit
i localit

ii;
ii;
o
o
condi
condi

ii
ii
lor
lor
de refacere peisagistic
de refacere peisagistic

i ecologic a
i ecologic a
zonelor deteriorate;
zonelor deteriorate;
o
o
msuri
msuri
lor
lor
de dezvoltare a spa
de dezvoltare a spa

iilor verzi
iilor verzi
;
;
o
o
m
m
suril
suril
or
or
de protec
de protec

ie sanitar a captrilor de ap
ie sanitar a captrilor de ap
potabil
potabil

i lucrri de aprare
i lucrri de aprare

mpotriva inunda
mpotriva inunda

iilor.
iilor.
Documenta
Documenta

iile de urbanism
iile de urbanism
(PUG, PUZ, PUD)
(PUG, PUZ, PUD)
con
con

in prevederi referitoare la stabilirea modului de


in prevederi referitoare la stabilirea modului de
utilizare a terenurilor intravilane, delimitarea zonelor
utilizare a terenurilor intravilane, delimitarea zonelor
construibile, a zonelor protejate, formele de
construibile, a zonelor protejate, formele de
proprietate
proprietate

i circula
i circula

ia juridic a terenurilor
ia juridic a terenurilor
,
,
stabilirea zonelor de protec
stabilirea zonelor de protec

ie
ie

i a zonelor protejate.
i a zonelor protejate.
ROLUL SERVICIILOR COMUNITARE DE
ROLUL SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILIT
UTILIT

I PUBLICE DEZVOLTAREA PE
I PUBLICE DEZVOLTAREA PE
PRINCIPII ECOLOGICE A LOCALIT
PRINCIPII ECOLOGICE A LOCALIT

ILOR
ILOR
Serviciile comunitare de utilitate public
Serviciile comunitare de utilitate public
sunt
sunt
:
:
o
o
alimentarea cu ap
alimentarea cu ap
;
;
o
o
canalizarea
canalizarea

i epurarea apelor uzate;


i epurarea apelor uzate;
o
o
colectarea, canalizarea
colectarea, canalizarea

i evacuarea apelor pluviale;


i evacuarea apelor pluviale;
o
o
produc
produc

ia, transportul, distribu


ia, transportul, distribu

ia
ia

i furnizarea de
i furnizarea de
energie termic
energie termic

n sistem centralizat;
n sistem centralizat;
o
o
salubrizarea localit
salubrizarea localit

ilor;
ilor;
o
o
iluminatul public;
iluminatul public;
o
o
administrarea domeniului public
administrarea domeniului public

i privat al unit
i privat al unit

ilor
ilor
administrativ
administrativ
-
-
teritoriale, precum
teritoriale, precum

i altele asemenea;
i altele asemenea;
o
o
transportul public local.
transportul public local.
Aceste servicii comunitare de utilit
Aceste servicii comunitare de utilit

i publice
i publice
sunt responsabilitatea autorit
sunt responsabilitatea autorit

ilor administra
ilor administra

iei
iei
publice locale
publice locale
, fiind
, fiind

nfiin
nfiin

ate, organizate
ate, organizate

i
i
gestionate potrivit hotrrilor adoptate de consiliile
gestionate potrivit hotrrilor adoptate de consiliile
locale, func
locale, func

ie de gradul de urbanizare, importan


ie de gradul de urbanizare, importan

a
a
social
social

economic a localit
economic a localit

ilor
ilor

i
i

n raport cu
n raport cu
infrastructura tehnico
infrastructura tehnico

edilitar existent a
edilitar existent a
localit
localit

ii urbane,
ii urbane,
interesul general al comunit
interesul general al comunit

ilor
ilor
locale fiind prioritar.
locale fiind prioritar.
Una dintre cerin
Una dintre cerin

ele esen
ele esen

iale care trebuie s le


iale care trebuie s le

ndeplineasc aceste servicii comunitare de utilitate


ndeplineasc aceste servicii comunitare de utilitate
public este protejarea domeniului public
public este protejarea domeniului public

i privat
i privat

i
i
al mediului,
al mediului,
pe baza consultrii cet
pe baza consultrii cet

enilor
enilor

n
n
vederea protejrii snt
vederea protejrii snt

ii tuturor utilizatorilor
ii tuturor utilizatorilor
acestor servicii.
acestor servicii.
Administra
Administra

iei publice
iei publice

i revine obliga
i revine obliga

ia de a stabili
ia de a stabili
strategi
strategi
a
a
de dezvoltare
de dezvoltare

i func
i func

ionare pe termen mediu


ionare pe termen mediu

i
i
lung a serviciilor de salubrizare, pe baza strategiei de
lung a serviciilor de salubrizare, pe baza strategiei de
dezvoltare economic
dezvoltare economic

i social a localit
i social a localit

ilor, cu
ilor, cu
respectarea urmtoarelor
respectarea urmtoarelor
cerin
cerin

e:
e:
o
o

mbunt
mbunt

irea condi
irea condi

iilor de via
iilor de via

a popula
a popula

iei;
iei;
o
o
promovarea calit
promovarea calit

ii
ii

i eficien
i eficien

ei acestor servicii
ei acestor servicii

i
i
dezvoltarea durabil
dezvoltarea durabil
;
;
o
o
protec
protec

ia mediului
ia mediului

nconjurtor
nconjurtor
;
;
De asemenea, proiectarea
De asemenea, proiectarea

i execu
i execu

ia lucrrilor
ia lucrrilor
tehnico
tehnico

edilitare trebuie s fie gndite


edilitare trebuie s fie gndite

i proiectate
i proiectate

ntr
ntr
-
-
o concep
o concep

ie unitar necesitnd corelarea cu


ie unitar necesitnd corelarea cu
programele de dezvoltare economico
programele de dezvoltare economico
-
-
social a
social a
localit
localit

ilor, de amenajare a teritoriului, urbanism


ilor, de amenajare a teritoriului, urbanism

i de
i de
protec
protec

ie a mediului.
ie a mediului.
No
No

iunea de rspundere juridic sugereaz ideea


iunea de rspundere juridic sugereaz ideea
de sanc
de sanc

iune sau repara


iune sau repara

ie. E
ie. E
a d expresie unui
a d expresie unui
raport social sanc
raport social sanc

ionat din punct de vedere juridic,


ionat din punct de vedere juridic,

n baza cruia o persoan se afl


n baza cruia o persoan se afl

ntr
ntr
-
-
o rela
o rela

ie de
ie de
obliga
obliga

ie fa
ie fa

de o alt persoan creia


de o alt persoan creia

i datoreaz
i datoreaz
satisfac
satisfac

ie sau repararea unui prejudiciu pe care i l


ie sau repararea unui prejudiciu pe care i l
-
-
a
a
cauzat.
cauzat.
Rspunderea juridic
Rspunderea juridic

n dreptul mediului are o


n dreptul mediului are o
configura
configura

ie specific evocnd
ie specific evocnd

n primul rnd ideea


n primul rnd ideea
de reparare a prejudiciului cauzat, dar
de reparare a prejudiciului cauzat, dar

n egal
n egal
msur
msur

i ideea de sanc
i ideea de sanc

ionare a subiectelor de
ionare a subiectelor de
drept, persoane fizice sau juridice, care
drept, persoane fizice sau juridice, care

nclc
nclc
normele juridice de dreptul mediului,
normele juridice de dreptul mediului,

i anume
i anume
dispozi
dispozi

iile legale privind protec


iile legale privind protec

ia mediului ori a
ia mediului ori a
folosirii ra
folosirii ra

ionale a resurselor naturale,


ionale a resurselor naturale,

n scopul
n scopul
protejrii mediului
protejrii mediului

nconjurtor
nconjurtor
.
.
RSPUNDEREA JURIDIC
RSPUNDEREA JURIDIC

N
N
DREPTUL MEDIULUI
DREPTUL MEDIULUI
Reglementarea rspunderii juridice pentru
Reglementarea rspunderii juridice pentru
nerespectarea normelor de dreptul mediului
nerespectarea normelor de dreptul mediului

i are
i are
sediul
sediul

n O.U.G. nr. 195/2005 privind protec


n O.U.G. nr. 195/2005 privind protec

ia
ia
mediului, complet
mediului, complet
at cu dispozi
at cu dispozi

ii prevzute
ii prevzute

n
n
norme speciale, ce
norme speciale, ce
vizeaz protec
vizeaz protec

ia unei anumite
ia unei anumite
componente ale mediului
componente ale mediului

nconjurtor
nconjurtor
, acestea
, acestea
determinnd ac
determinnd ac

iunile sau inac


iunile sau inac

iunile prin a cror


iunile prin a cror
svr
svr

ire
ire
se
se
contravine cerin
contravine cerin

elor ecologice,
elor ecologice,
atrgnd rspunderea civil
atrgnd rspunderea civil
, contraven
, contraven

ionala
ionala

i/sau
i/sau
penal a persoanei responsabile
penal a persoanei responsabile
.
.
Rspunderea juridic de dreptul mediului are
Rspunderea juridic de dreptul mediului are
caracter complex, con
caracter complex, con

inutul sau constituindu


inutul sau constituindu
-
-
l un
l un
ansamblu de drepturi si obliga
ansamblu de drepturi si obliga

ii ce revin subiectelor
ii ce revin subiectelor
sale: func
sale: func

ionarii publici din cadrul organelor


ionarii publici din cadrul organelor
statului, persoanele juridice de drept privat si
statului, persoanele juridice de drept privat si
persoanelor fizice.
persoanelor fizice.
Rspunderea juridic se poate angaja pentru
Rspunderea juridic se poate angaja pentru
fapte de poluare a mediului realizat dar
fapte de poluare a mediului realizat dar

i pentru
i pentru
neluarea unor msuri necesare pentru prevenirea
neluarea unor msuri necesare pentru prevenirea
sau diminuarea efectelor polurii
sau diminuarea efectelor polurii
.
.
RSPUNDEREA CONTRAVEN
RSPUNDEREA CONTRAVEN

IONAL
IONAL

N DREPTUL MEDIULUI
N DREPTUL MEDIULUI
Legea contraven
Legea contraven

ional apr valorile


ional apr valorile
sociale, care n
sociale, care n
u sunt ocrotite prin legea
u sunt ocrotite prin legea
penal
penal
.
.
Constituie contraven
Constituie contraven

ie fapta svr
ie fapta svr

it cu
it cu
vinov
vinov

ie, s
ie, s
tabilit
tabilit

i sanc
i sanc

ionat prin lege


ionat prin lege
,
,
ordonan
ordonan

, p
, p
rin hotrre a Guvernului sau
rin hotrre a Guvernului sau
,
,
dup caz
dup caz
, p
, p
rin hotrre a consiliului local al
rin hotrre a consiliului local al
comunei, ora
comunei, ora

ului, municipiului sau al


ului, municipiului sau al
sectorului municipiului Bucure
sectorului municipiului Bucure

ti, al
ti, al
consiliului jude
consiliului jude

ean ori al Consiliului General


ean ori al Consiliului General
al Municipiului Bucure
al Municipiului Bucure

ti.
ti.
Sanc
Sanc

iunile contraven
iunile contraven

ionale sunt:
ionale sunt:
Sanc
Sanc

iunile contraven
iunile contraven

ionale principale
ionale principale
sunt:
sunt:
a) avertismentul;
a) avertismentul;
b) amenda contraven
b) amenda contraven

ional
ional
;
;
c)
c)
prestarea unei activit
prestarea unei activit

i
i

n folosul comunit
n folosul comunit

ii;
ii;
Sanc
Sanc

iunile contraven
iunile contraven

ionale complementare
ionale complementare
sunt:
sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contraven
rezultate din contraven

ii;
ii;
b)
b)
suspendarea sau anularea, du
suspendarea sau anularea, du
p caz
p caz
, a avizului,
, a avizului,
acordului sau a autoriza
acordului sau a autoriza

iei de exercitare a unei activit


iei de exercitare a unei activit

i;
i;
c)
c)

nchiderea unit
nchiderea unit

ii;
ii;
d)
d)
blocarea contului bancar;
blocarea contului bancar;
e)
e)
suspendarea activit
suspendarea activit

ii agentului economic;
ii agentului economic;
f) retragerea licen
f) retragerea licen

ei sau a avizului pentru anumite


ei sau a avizului pentru anumite
opera
opera

iuni ori pentru activit


iuni ori pentru activit

i de comer
i de comer

exterior, temporar
exterior, temporar
sau definitiv;
sau definitiv;
g) desfiin
g) desfiin

area lucrrilor
area lucrrilor

i aducerea terenului
i aducerea terenului

n starea
n starea
ini
ini

ial
ial
.
.
Contraven
Contraven

iile
iile

n dreptul mediului sunt:


n dreptul mediului sunt:
o
o
Contraven
Contraven

ii privind legea general


ii privind legea general

n materie;
n materie;
o
o
Contraven
Contraven

ii prevzute prin legi speciale


ii prevzute prin legi speciale
(pentru
(pentru
protec
protec

ia diferi
ia diferi

ilor factori de mediu);


ilor factori de mediu);
o
o
Contraven
Contraven

ii cuprinse
ii cuprinse

n diferite acte normative care


n diferite acte normative care
privesc sub diferite aspecte protec
privesc sub diferite aspecte protec

ia mediului,
ia mediului,

n
n
general sau componente ale acestuia;
general sau componente ale acestuia;
Att persoanele fizice ct
Att persoanele fizice ct

i persoanele juridice care


i persoanele juridice care
desf
desf

oar activit
oar activit

i neconforme regulilor sau


i neconforme regulilor sau
dispozi
dispozi

iilor legale care decurg din raporturile juridice


iilor legale care decurg din raporturile juridice
de drept al mediului sunt pasibile de sanc
de drept al mediului sunt pasibile de sanc

iuni
iuni
contraven
contraven

ionale, a
ionale, a
cror
cror

ntindere este propor


ntindere este propor

ional cu
ional cu
gradul de poluare cauzat, cu consecin
gradul de poluare cauzat, cu consecin

ele
ele

i gradul de
i gradul de
pericol social al faptei respective.
pericol social al faptei respective.
Scopul aplicrii sanc
Scopul aplicrii sanc

iunilor
iunilor
contraven
contraven

ionale
ionale
o
o
Determinarea agentului poluator s respecte
Determinarea agentului poluator s respecte

ntocmai
ntocmai
prevederile legale
prevederile legale

s promoveze tehnologii
s promoveze tehnologii

i tehnici
i tehnici
prin care se protejeaz mediul
prin care se protejeaz mediul

nconjurtor
nconjurtor
, p
, p
rin
rin
evitarea polurii sau reducerea ct mai mult posibil a
evitarea polurii sau reducerea ct mai mult posibil a
consecin
consecin

elor polurii
elor polurii
;
;
o
o
Finan
Finan

area investi
area investi

iilor antipoluare, spr


iilor antipoluare, spr
ijinirea cercetrii
ijinirea cercetrii

tiin
tiin

ifice, acordarea de stimulente


ifice, acordarea de stimulente

ntreprinztorilor
ntreprinztorilor
care fac investi
care fac investi

ii
ii

n domeniul protec
n domeniul protec

iei mediului
iei mediului

i
i
reconstruc
reconstruc

iei ecologice
iei ecologice
, p
, p
rin faptul c sumele pltite cu
rin faptul c sumele pltite cu
titlu de amend contraven
titlu de amend contraven

ional formeaz fonduri


ional formeaz fonduri
speciale, distincte;
speciale, distincte;
o
o
Rolul de factor de echilibru economic
Rolul de factor de echilibru economic

ntre agen
ntre agen

ii
ii
poluatori
poluatori

i cei care nu polueaz


i cei care nu polueaz
; a
; a
stfel se urmre
stfel se urmre

te ca
te ca
agen
agen

ii economici care evit realizarea unor investi


ii economici care evit realizarea unor investi

ii de
ii de
prevenire
prevenire

i reducere a polurii s ob
i reducere a polurii s ob

in profituri mai
in profituri mai
mari dect unit
mari dect unit

ile care exercit activit


ile care exercit activit

i conforme
i conforme
cerin
cerin

elor de protec
elor de protec

ie a mediului;
ie a mediului;
Sanc
Sanc

iuni con
iuni con
t
t
raven
raven

ionale
ionale
prevzute de
prevzute de
O.U.G. Nr. 195/2005 privind protec
O.U.G. Nr. 195/2005 privind protec

ia
ia
mediului
mediului
Ordonan
Ordonan

a de Urgen
a de Urgen

a Guvernului nr
a Guvernului nr
. 1
. 1
95/2005, c
95/2005, c
u
u
modificrile
modificrile

i completrile ulterioare instituie mai multe


i completrile ulterioare instituie mai multe
contraven
contraven

ii care privesc nerespectarea att de ctre


ii care privesc nerespectarea att de ctre
autorit
autorit

ile administra
ile administra

iei publice centrale


iei publice centrale

i locale, ct
i locale, ct

i de
i de
ctre persoanele juridice
ctre persoanele juridice

i fizice a obliga
i fizice a obliga

iilor ce le revin.
iilor ce le revin.
Dup criteriul cuantumurilor amenzilor aplicabile
Dup criteriul cuantumurilor amenzilor aplicabile
,
,

n
n
art. 96
art. 96

sunt prevzute trei categorii de contraven
sunt prevzute trei categorii de contraven

ii.
ii.
Aliniatul 1 Aliniatul 1 27 contraven 27 contraven ii ii - - sanc sanc ionate cu amend de la ionate cu amend de la 3.000 lei la 3.000 lei la
6.000 lei, pentru persoane fizice, 6.000 lei, pentru persoane fizice, i de la 25.000 lei la 50.000 lei i de la 25.000 lei la 50.000 lei
pentru persoanele juridice; pentru persoanele juridice;
Aliniatul 2 Aliniatul 2 34 contraven 34 contraven ii ii - - sanc sanc ionate cu amend de la ionate cu amend de la 5.000 lei la 5.000 lei la
10.000 lei, pentru persoane fizice, 10.000 lei, pentru persoane fizice, i de la 30.000 lei la 60.000 lei, i de la 30.000 lei la 60.000 lei,
pentru persoane juridice; pentru persoane juridice;
Aliniatul 3 Aliniatul 3 15 contraven 15 contraven ii ii - - sanc sanc ionate ionate cu amend de la cu amend de la 7.500 lei la 7.500 lei la
15.000 lei pentru persoane fizice, 15.000 lei pentru persoane fizice, i de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru i de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru
persoane juridice; persoane juridice;
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

i
i
administrarea spa
administrarea spa

iilor verzi din zonele urbane,


iilor verzi din zonele urbane,
prevede c
prevede c
, p
, p
e lng aplicarea amenzii
e lng aplicarea amenzii
,
,
contravenien
contravenien

ii trebuie s repare
ii trebuie s repare

i prejudiciul adus
i prejudiciul adus
mediului prin svr
mediului prin svr

irea faptei contraven


irea faptei contraven

ionale.
ionale.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. 1 din Legea nr.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. 1 din Legea nr.
24/2007, prejudiciile cauzate spa
24/2007, prejudiciile cauzate spa

iilor verzi se
iilor verzi se
recupereaz pe baza hotrrii judectore
recupereaz pe baza hotrrii judectore

ti
ti
definitive. De asemenea,
definitive. De asemenea,

n cazul deteriorrii spa


n cazul deteriorrii spa

iilor
iilor
verzi
verzi

n urma incendiilor, se stabile


n urma incendiilor, se stabile

te nu numai
te nu numai
compensarea pagubei pricinuite ci
compensarea pagubei pricinuite ci

i a cheltuielilor
i a cheltuielilor
suportate cu stingerea incendiului
suportate cu stingerea incendiului

i cur
i cur

irea
irea
terenului de de
terenului de de

eurilor
eurilor

i refacerea zonelor verzi.


i refacerea zonelor verzi.

n cazul polurii chimice a spa


n cazul polurii chimice a spa

iilor verzi, se
iilor verzi, se
stabile
stabile

te nu numai compensarea pagubei pricinuite


te nu numai compensarea pagubei pricinuite
spa
spa

iilor verzi ci
iilor verzi ci

i a cheltuielilor suportate cu
i a cheltuielilor suportate cu
reecologizarea
reecologizarea
zonei
zonei

i a lucrrilor pe termen lung


i a lucrrilor pe termen lung
necesare cu decontaminarea zonei.
necesare cu decontaminarea zonei.
Potrivit prevederilor art. 2, alin.2 din O.G. nr.2 din
Potrivit prevederilor art. 2, alin.2 din O.G. nr.2 din
12.06.2001
12.06.2001

cu modificrile
cu modificrile

i completrile
i completrile
ulterioare
ulterioare
-
-
privind regimul juridic al contraven
privind regimul juridic al contraven

iilor,
iilor,

prin hotrri ale autorit


prin hotrri ale autorit

ilor administra
ilor administra

iei publice
iei publice
locale sau jude
locale sau jude

ene se stabilesc
ene se stabilesc

i se sanc
i se sanc

ioneaz
ioneaz
contraven
contraven

ii
ii

n toate domeniile de activitate pentru


n toate domeniile de activitate pentru
care acestora le sunt stabilite atribu
care acestora le sunt stabilite atribu

ii prin lege,
ii prin lege,

n
n
msura
msura

n care
n care

n domeniile respective nu sunt


n domeniile respective nu sunt
stabilite contraven
stabilite contraven

ii prin legi, ordonan


ii prin legi, ordonan

e sau
e sau
hotrri ale Guvernului
hotrri ale Guvernului
.
.
Astfel, a fos
Astfel, a fos
t adoptat Hotrrea Consiliului
t adoptat Hotrrea Consiliului
Local al Municipiului Timi
Local al Municipiului Timi

oara nr. 371 din data de 30


oara nr. 371 din data de 30
octombrie 2007 privind constatarea
octombrie 2007 privind constatarea

i sanc
i sanc

ionarea
ionarea
contraven
contraven

iilor pe teritoriul municipiului Timi


iilor pe teritoriul municipiului Timi

oara,
oara,
care a stabilit o serie de fapte care constituie
care a stabilit o serie de fapte care constituie
contraven
contraven

ii
ii

i care stabile
i care stabile

te
te

i sanc
i sanc

iunile
iunile
contraven
contraven

ionale aplicabile pentru nerespectarea


ionale aplicabile pentru nerespectarea
cerin
cerin

elor legale.
elor legale.
Mul
Mul

umesc
umesc
pentru aten
pentru aten

ie
ie
!
!