Sunteți pe pagina 1din 7

FARMACIA Nr.

1
SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA
TULCEA
PROCEDURA DE ELIBERARE A
MEDICAMENTELOR I A
MATERIALELOR SANITARE DIN
FARMACIA DE SPITAL
EDIIA 1 Cod: RBPF PL 9
no!"# $%r#&#!' A(ro)'
N*"%+(r%n*"%
F*n!,#%
D''
S%"n'*r'
CUPRINS
1. Definiia procedurii
2. Scop i domeniu de aplicare
3. Definiii, abrevieri
4. Referine
5. Atribuii i responsabiliti
!. Descrierea procedurii
". Documente
1. D%&#n#,#' (ro!%d*r##
#rocedura descrie responsabilitile i metodele utili$ate pentru asi%urarea asistenei farmaceutice a
pacienilor internai &n spitalul de care aparine farmacia, prin oferirea de servicii de calitate const'nd &n
eliberarea de medicamente i materiale sanitare, &n conformitate cu le%islaia &n vi%oare.
-. S!o( .# do"%n#* d% '(/#!'r%
Scopul procedurii este acela de a asi%ura calitatea asistenei farmacuetice, ca o component a asitenei de
sntate public, prin care se promovea$ prote(area i promovarea sntii &n r'ndul populaiei.
#rocedura se aplica &n )armacia nr.1, de ctre persoanele desemnate de ctre farmacistul ef, cu a(utorul
documentelor, mi(loacelor i ec*ipamentelor specifice.
0. D%&#n#,##1 ')r%2#%r#
A3#3%n,' &'r"'!%*#!4: repre$int asi%urarea responsabil a terapiei medicamentoase, &n scopul obinerii
de re$ultate care &mbuntesc calitatea vieii pacientului internat+
Cond#!' d% (r%3!r#(,## "%d#!'/4 : formular pe care medicul prescrie medicamente pacienilor internai,
pe o durat de 24,"2 de ore, clasificate astfel-
a.condici de prescriptii medicale prin care se eliberea$a medicamente individuali$at pe pacient+
b.condicile destinate truselor de ur%enta /dulapuri de ur%enta.+
c.condici de medicamente psi*otrope+
d.condici de stupefiante+
M%d#!'"%n% !* r%5#" 3(%!#'/: medicamente stupefiante i psi*otrope+
CoC': 0ontractul cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale &n cadrul sistemului de asi%urri
sociale de sntate+
Prod*3%:medicamente eliberate prin farmacia de spital.
6. R%&%r#n,%
, 1e%ea nr. 2231441, 1e%ea contabilitii+
, 5rdonana nr. 4432666, privind comerciali$area produselor i serviciilor de pia, aprobat prin 1e%ea nr.
!5632662+
, 5rdinul 7S nr."532616, pentru aprobarea Re%ulilor de bun practic farmaceutic+
, 1e%ea nr. 2!!32662, a farmaciei, cu modificarile i completrile ulterioare+
, 5rdinul 7S nr. 4!232664, pentru aprobarea 8ormelor privind &nfiinarea, or%ani$area i funcionarea
farmaciilor i dro%*eriilor, cu modificrile i completrile ulterioare+
, 1e%ea nr. 453266!, privind reforma &n domeniul sntii , 9itlurile :;< i :<;;+
, 8omenclatorul de produse farmaceutice de u$ uman+ ===.anm.ro+
, 1e%ea nr. 4!32663, drepturilor pacientului+
, 5rdinul 7S nr. 11"232616, pentru modificarea 5rdinului ministrului sntii nr. 42!32664, privind
aprobarea 1istei i preurilor de decontare ale medicamentelor, care se acord bolnavilor &n cadrul
pro%ramelor naionale de sntate,nominali$ate prin >otr'rea ?uvernului nr. 3!"32664, pentru aprobarea
pro%ramelor naionale de sntate &n anul 2664
, 1e%ea nr. 33432665, privind re%imul (uridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i
psi*otrope, cu modificrile i completrile ulterioare+
, 8orm metodolo%ic din 223123266!, de aplicare a prevederilor 1e%ii nr. 33432665 privind re%imul
(uridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psi*otrope+
, Deci$ia nr. 232664, privind aprobarea Statutului 0ole%iului )armacitilor din Rom'nia i a 0odului
deontolo%ic al farmacistului+
, 5rdinul 7S nr. !343266!, pentru aprobarea 1istei produselor, altele dec't medicamentele, ce pot fi
deinute i eliberate prin farmacii+
, >otr're nr. 132432616, pentru aprobarea 0ontractului,cadru privind condiiile acordrii asistenei
medicale &n cadrul sistemului de asi%urri sociale de sntate, pentru anii 2611,2612+
, 5rdinul nr. 24432665 i 5rdinul nr. 46132665, privind prelucrarea, procesarea i comerciali$area
plantelor medicinale i aromatice utili$ate ca atare, parial procesate sau procesate sub form de
suplimente alimentare predo$ate, cu modificrile i completrile ulterioare+
, 1e%ea nr. 1"!32666, privind dispo$itivele medicale, cu modificrile i completrile ulterioare+
, 1e%ea nr. 3"432664, pentru modificarea i completarea 1e%ii nr. 1"232666 privind produsele cosmetice+ ,
)armacopeea Rom'n @diia a :,a+
, #roduse te*nico,medicale, Simona 7irel, )lavius 8ea%, @d. 7edicala Aniversitara ;ului >atie%anu, 0lu(
8apoca, 2662+ , ?*id de practica in farmacie pentru studentii anului <, coordonator Adina #opa, @d.
7edicala Aniversitara ;uliu >atie%anu, 0lu( 8apoca, 2616+
, )armacie clinica, vol ;, Aurelia 8icoleta 0ristea, @d. 7edicala, Bucuresti, 266!.
7. Ar#)*,## .# r%3(on3')#/#4,#
Responsabilitatea aplicrii procedurii de eliberare &n farmacie revine &n eCclusivitate personalului
speciali$at i posesor al dreptului de liber practic.
F'r"'!#3*/ .%& este responsabil pentru-
, stabilirea procedurii de eliberare a produselor ctre seciile spitalului i comunicarea ei ctre personalul
de specialitate+ &n colaborare cu medicii prescriptori, farmacistul ef stabilete metoda de primire, de
pre%tire i de eliberare a medicamentelor/ specific fiecrei farmacii, se detalia$a individual.+
, coordonarea, verificarea i evaluarea &ntre%ii activiti de eliberare a medicamentelor i a materialelor
sanitare+.
F'r"'!#.##: sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor i a materialelor sanitare,
de comunicarea cu medicii prescriptori privind toate aspectele le%ate de disponibilitatea medicamentelor
&n farmacie, de terapia medicamentoas /aciune farmacolo%ic, farmacocinetic, efecte adverse, efecte
secundare, interaciuni medicamentoase..
A3#3%n,## d% &'r"'!#%: sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor i a
materialelor sanitare.
8. D%3!r#%r%' (ro!%d*r##
#rocesul de eliberare a produselor din farmacie desemnea$ un compleC de activiti, mi(loace i soluii
or%ani$atorice privind pre%tirea medicamentelor si a materialelor sanitare prescrise pe condici, ambalarea
lor i eliberarea &n timp util pentru pacienii internai &n spitalul de care aparine farmacia.
0ondiii necesare pentru desfurarea activitii de eliberare a produselor-
, pre%tirea condicilor pentru eliberare se reali$ea$ &n oficin+
, eliberarea mdicamentelor se reali$ea$ &n &ncperea pentru primirea i eliberarea condicilor+
, atmosfera de lucru din farmacie trebuie s fie calm, pentru desfurarea &n bune condiii a pre%tirii
mdicamentelor+
, farmacia trebuie s dein un sistem informatic adecvat i o bun or%ani$are a circuitelor &n farmacie,
care s permit eliberarea prompt a oricrui produs, fr a eCista riscul de erori sau de intersectare cu alte
circuite.
8.1. E/#)%r'r%' !ond#!#/or d% (r%3!r#(## "%d#!'/%
8.1.1.E/#)%r'r%' !ond#!#/or d% (r%3!r#(## "%d#!'/% !*r%n%
@liberarea se reali$ea$a in urma solicitarii scrise sau on line a sectiilor spitalului . 7odaliti de eliberare a
condicilor de prescripie medical-
, eliberarea nominal - plec'nd de la prescrierea medical, medicamentele sunt pre%tite individual, pentru
fiecare pacient, pe o durat determinat / 24 D "2 de ore., dac este posibil, %rupate pe administrri+
, eliberarea %lobali$at - plec'nd de la un ansamblu de prescrieri pe condici, suma medicamentelor
necesare, calculat, se eliberea$ %lobali$at, &ntr,un sin%ur ambala(+
, eliberarea %lobal - medicamentele sunt eliberate pe ba$a unei comen$i e seciei, fr transmiterea
condicii de prescripii specifice pe pacient.
Proo!o/.
#rimirea condicii de prescriptii medicale-
,verificarea antetului, a stampilei sectiei solicitante, a parafei medicului prescriptor+
,verificarea valabilitatii condicii/data.+
,identificarea medicamentelor, concentratiilor, do$elor,cailor de administrare, a duratei de prescriere a
condicii+
,identificarea pacienilor pentru care au fost prescrise medicamentele+
,in ca$ul in care se efectuea$a o substitutie se cere acordul medicului prescriptor.
Anali$a terapiei medicamentoase prescrise presupune-
, identificarea claselor farmacolo%ice din care fac parte medicamentele prescrise+
, verificarea do$elor, a modului de administrare si a frecventei do$elor +
, evaluarea posibilitatilor aparitiei interactiunilor medicamentoase cu consecinte clinice+
, depistarea eventualelor erori de prescriere
#re%atirea medicamentelor pentru eliberare.
7edicamentele sunt aduse pe masa de eliberare din $ona de depo$itare. Se verifica inte%ritatea
ambala(elor si termenul de valabilitate pe durata utili$arii. ;n ca$ul in care medicamentele nu se eliberea$
in ambala(ul ori%inal, reambalarea acestora se face in ambala(e de buna calitate, pe care se inscripionea$-
numele pacientului, foaia de observatie, salonul, denumirea medicamentului,cantitatea eliberata, termenul
de valabilitate, conditii speciale de pastrare. 0ondica de prescriptii medicale, pre%atita pentru eliberare, se
introduce in sistemul informatic.
)inali$area eliberarii condicilor de prescriptii medicale.
7edicamentele sunt predate dele%atului sectiei prescriptoare, care semnea$ de primire. An eCemplar al
condicii rm'ne in farmacie, al doilea eCemplar fiind returnat sectiei.
8.1.-.E/#)%r'r%' "%d#!'"%n%/or (% )'9' !ond#!#/or d%3#n'% r*3%/or d% *r5%n' :d*/'(*r#/or d%
*r5%n';.
@liberarea acestor medicamente se face pe ba$a solicitarii scrise sau on line a sectiei prescriptoare.
Baremul truselor sau al dulapurilor de ur%enta este aprobat de medicul sef al sectiei si directorul medical
al spitalului si contine medicamente de ur%enta specifice sectiei respective in cantitati suficiente pentru o
perioada stabilita.
Proo!o/
#rimirea condicii de prescriptii medicale-
,verificarea antetului,a stampilei sectiei solicitante,a parafei medicului prescriptor+
,verificarea valabilitatii condicii/data.+
,identificarea medicamentelor,concentratiilor,cailor de administrare.
#re%atirea medicamentelor pentru eliberare
7edicamentele sunt aduse pe masa de eliberare din $ona de depo$itare. Se verifica inte%ritatea
ambala(elor si termenul de valabilitate pe durata utili$arii. ;n ca$ul in care medicamentele nu se eliberea$a
in ambala( ori%inal, reambalarea acestora se face in ambala(e de buna calitate, pe care se inscripionea$-
denumirea medicamentului, cantitatea, concentratia, seria, termenul de valabilitate, informatii privind
conditii speciale de pastrare a medicamentului. 0ondica de medicamente destinata truselor de ur%enta /sau
dulapurilor de ur%enta. pre%tit pentru eliberare se introduce in sistemul informatic.
)inali$area eliberarii condicilor pentru trusele de ur%enta/dulapuri de ur%enta..
7edicamentele sunt predate dele%atului seciei prescriptoare, un eCemplar al condicii rm'nand &n
farmacie, al doilea eCemplar fiind returnat sectiei.
8.1.0.E/#)%r'r%' "%d#!'"%n%/or (3#<oro(%
0ondicile de medicamente psi*otrope sunt destinate eCclusiv eliberarii medicamentelor din aceasta
cate%orie. @liberarea acestor medicamente se reali$ea$a in urma solicitarii scrise sau on line a sectiilor
spitalului. Aceste condici se eliberea$a individual pentru pacienti sau pentru completarea unui barem
aprobat de medicamente psi*otrope din dulapul de ur%enta al sectiei.
Proo!o/
#rimirea condicii de prescriptii medicale-
,verificarea antetului,a stampilei sectiei solicitante,a parafei medicului prescriptor+
,verificarea valabilitatii condicii/data.+
,identificarea medicamentelor, concentratiilor, do$elor, cailor de administrare, a duratei de prescriere a
condicii.
Anali$a terapiei medicamentoase prescrise presupune-
,identificarea claselor farmacolo%ice din care fac parte medicamentele prescrise+
,verificarea do$elor+
,evaluarea posibilitatilor aparitiei interactiunilor medicamentoase cu consecinte clinice+
,depistarea eventualelor erori de prescriere.
#re%atirea medicamentelor pentru eliberare
7edicamentele sunt aduse pe masa de eliberare din $ona de depo$itare. Se verifica inte%ritatea
ambala(elor si termenul de valabilitate pe durata utili$arii. ;n ca$ul in care medicamentele nu se eliberea$a
in ambala( ori%inal, reambalarea acestora se face in ambala(e de buna calitate, care trebuie sa
contina-numele pacientului, foaia de observatie, salonul, denumirea medicamentului, cantitatea eliberata,
termen de valabilitate, conditii speciale de pastrare. 0ondica de prescriptii medicale pre%atita pentru
eliberare se introduce in sistemul informatic.
)inali$area eliberarii condicilor de prescriptii medicale.
7edicamentele sunt predate dele%atului seciei prescriptoare, cu toate msurile de asi%urare a securitii
acestora, un eCemplar al condicii rm'nand &n farmacie, al doilea eCemplar fiind returnat sectiei.
8.1.6.E/#)%r'r%' 3*(%&#'n%/or
@liberarea preparatelor stupefiante se face in eCclusivitate de catre farmacisti. Sectiile spitalului care
solicita medicamente din aceasta cate%orie inaintea$a spre aprobare directiunii spitalului lista cu
persoanele dele%ate din partea sectiei sa manipule$e aceste medicamente. An eCemplar aprobat este
inaintat farmaciei. @liberarea stupefiantelor se poate face individual pentru un pacient sau pentru
completarea unui barem pentru dulapul de ur%en, aprobat de directiunea spitalului.
Proo!o/
#rimirea condicii de prescriptii cu medicamente stupefiante in 3 eCemplare de catre farmacist-
,verificarea antetului,a stampilei sectiei solicitante,a parafei medicului prescriptor+
,verificarea caietului de evidenta a miscarii produselor stupefiante din sectie+
,verificarea valabilitatii condicii/data.+
,identificarea medicamentelor,concentratiilor,do$elor,cailor de administrare,a duratei de prescriere a
condicii+
,verificarea do$elor prescrise astfel incat acestea sa nu depaseasca do$ele maCime re%lementate prin le%e+
,depistarea eventualelor erori de prescriere.
#re%atirea medicamentelor pentru eliberare
7edicamentele sunt aduse pe masa de eliberare din $ona de depo$itare. Se verifica inte%ritatea
ambala(elor si termenul de valabilitate pe durata utili$arii. ;n ca$ul in care medicamentele nu se eliberea$a
in ambala( ori%inal, reambalarea acestora se face in ambala(e de buna calitate, care trebuie sa
contina-numele pacientului, foaia de observatie, salonul, denumirea medicamentului, cantitatea eliberata,
termenul de valabilitate, conditii speciale de pastrare. Se operea$a in re%istrul de evidenta al stupefiantelor
din farmacie.
Se inre%istrea$a aceasta operatie si in caietul de evidenta a miscarii produselor stupefiante din sectie.
0ondica de prescriptii medicale pre%atita pentru eliberare se introduce in sistemul informatic.
)inali$area eliberarii condicilor de prescriptii medicale.
7edicamentele stupefiante sunt predate dele%atului autori$at al sectiei presciptoare, doua eCemplare ale
condicii ramin in farmacie,al treilea eCemplar fiind returnat sectiei.
8.1.7.E/#)%r'r%' "%d#!'"%n%/or #n 3#*'## d% *r5%n'
0ondicile de prescriptii medicale in re%im de ur%enta se vor elibera prioritar , respectindu,se aceleasi
protocol.
8.1.8. Tr'n3(or*/ "%d#!'"%n%/or
#ersoana responsabil din farmacie cu verificarea condiiilor de transport a medicamentelor i a altor
produse ctre seciile spitalului se asi%ur c acestea %arantea$ securitatea produselor supuse
transportului ca de eCemplu-
, transportul se efectuea$ &n containere identificabile, &nc*ise ermetic, cu c*eie sau sistem ec*ivalent+
, eCist un sistem de transport rapid pentru ca$uri speciale / cereri de ur%en, produse cu stabilitate
redus.+
, eCist sisteme de asi%urare a lanului de fri% pentru produse care necesit temperaturi speciale+
, sistemele de transport asi%ur condiiile de i%ien necesare pentru inte%ritatea medicamentelor+
, eCist, la nivelul seciilor, un spaiu adecvat de recepie, precum i personal instruit &n le%tur cu
manipularea medicamentelor.
=. Do!*"%n%
1ista de luare la cunotin /AneCa 1.
9abel privind modificri, revi$uiri aduse procedurii /AneCa 2.
Retete pentru eliberarea medicamentelor in sistemul de asi%urari
)acturi
Borderouri
Re%istru pentru evidenta medicamentelor si preparatelor stupefiante si psi*otrope
Dosarul pacientului /dup ca$.
#rotocoale de eliberare.

S-ar putea să vă placă și