Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Data:
Clasa :IX-a
Subiectul : Acidul sulfuric
Subcompetente: S utilizeze adecvat limbajul specific chimiei n diverse situaii de comunicare,
n scris i oral.
S ilustreze prin ecuaiile chimice lanul genetic: nemetal - oxid acid acid sare.
S compare oxizii nemetalelor i acizii conform algoritmului: compoziia, obinerea,
proprietile fizice i chimice, utilizarea.
S modeleze proprietile chimice ale oxizilor acizi i acizilor prin ecuaiile chimice (n forma
molecular i ionic).
S deduc obinerea i proprietile chimice ale oxizilor acizi i acizilor pe baza seriei genetice.
Obiective:
O1-sa explice metodele de obtinere a acidului sulfuric;
O2-sa scrie ecuatiile reactiilor ce reflecta proprietatile chimice si metodele de obtinere a
acidului sulfuric;
O3-sa descrie proprietatile fizico-chimice ale acidului sulfuric;
O4-sa indice domeniile de utilizare a acidului sulfuric;
Forma de organizare :lectie
Tipul lectiei:mixta
Repere metodologice:explicatia,lucrul in grup,lucrul cu manualul
,brainstorming,problematizarea,rezolvarea problemelor ,calcul matematic,experienta de
laborator.
Repere materiale:fise,postere,scheme, Tabelul *Solubilitatea substantelor*, Tabelul *Seria de
substituire a metalelor*,Sistemul Periodic, Tabelul *Repartizarea electronilor pe niveluri
energetice*,oxid de cupru,fier,oxid de magneziu, natriu metalic,spirtiera , chibrite, stativ pentru
eprubete,lingurita de fier, pipeta, acid sulfuric,indicatori metiloranj,fenolftaleina.
Desfasurarea lectiei:
Obiec
Etapele tive
Activitatea profesor -elev
lectiei
Evoca
Moment organizatoric:Salutul.
re
pentru astazi ati avut de pregatit tema :Oxizii
sulfului.
astazi vom verifica tema pentru acasa astfel:
Pozitia S in SP,structura atomului?
Ce valente are sulful?
Care sunt compusii sulfului?
Cum putem obtine compusii sulfului?
Pe tabla aveti afisate niste scheme ce reflecta
proprietatile chimice ale compusilor sulfului
SO2,SO3,pe care va propun sa le exprimati prin
ecuatiile reactiilor,lucrind in echipe numarind de la
1 la 4: H;He;Li;Be

Timp
Metode Evalu
are
1min
orala
3 min

discu
tia
scrisa

4min

scheme
proble
matiza

Realiza
rea
sunsu
lui

O1
O2

O3

1 sulfsulfura de zinc---acid sulfhidricoxid de sulf


(IV) ;
2 pirita---oxid de sulf(IV)---oxid de sulf(VI)----sulfat
de calciu;
3 sulf---oxid de sulf(IV)---acid sulfuros ---sulfit de
bariu;
4 sulfura de H---oxid de sulf(IV)---sulfit de kaliu
ac.sulfuros
Pentru 1-reactia de obtinere a ac sulfhidric,
2-reactia de obtinere a sulfatului de calciu,
3-reactia de obtinere a sulfitului de bariu,
4-reactia de obtinere a acidului sulfuros ,
le scrieti ecuatiile ionice complete si reduse. Cine
reuseste mai repede sa scrie ecuatiile
reactiilor,rezolva o problema,problemele sunt dupa
grade de dificultate diferite.
La finele lectiei caietele vor fi stinse pentru control.
Captarea atentiei: Pe tabla aveti o informatie
codificata pe care va rog sa o decodificati:
89, 53, 66, 57; 16, 92, 3, 9, 92, 77, 6
ac-i-d(y)
s-u--l-f--u-ir (invers)-c
Reactualizarea cunostintelor:
Care este formula acidului sulfuric?
Citi atomi de H contine ? --2-dibazic;
Anuntarea obiectivelor:
O1- explicarea metodele de obtinere a acidului
sulfuric;
O2- scrieti ecuatiile reactiilor ce reflecta proprietatile
chimice si metodele de obtinere a acidului sulfuric;
O3- descrieti proprietatile fizico-chimice ale acidului
sulfuric;
O4- indicati domeniile de utilizare a acidului
sulfuric;
Acidul mai este numit piinea industriei chimice ,
dupa volumul de ac sulfuric se poate de aprecia
nivelul de dezvoltare a tarii. In afara de aceasta
acidul sulfuric este un acid foarte toxic ,care
provoaca arsuri grave pielii.
Ac sulfuric se obtine din pirita prin mai multe etape
pe care le putem reda prin urmatoarele reactii:
FeS2+O2==SO2+Fe2O3
SO2+O2==SO3
SO3+H2O==H2SO4
Timp de 2min studiati in manual proprietatile fizice
ale ac sulfuric, sa completam urmatoarea schema cu
aceste proprietati:
Clustering.
Acidul sulfuric este un acid dibazic ce disociaza in

te

scrisa
3 min

scrisa
rezolva
rea
probl

1min

1 min

orala
discu
tia

2min

2min

exlica
tia,
lucrul
cu
manu
alul,
cluste
ring

10min
proble
mati

scrisa

O4
H2SO4

doua etape
H2SO4==H ++HSO4-ion hidrogenosulfat
HSO4+==H++SO42-ion sulfat
H2SO4==2H++SO42Schema de pe tabla reflecta proprietatile chimice ale
acidului sulfuric,sa concretizam schema cu ecuatiile
reactiilor :
fenolftalein incolor
indicator a
i
turnesol
rosu
metiloranj
roz
metal
stinga H
sare+H2
dreapta H
sare+oxid+apa

H2SO4

oxid Bazic, Amfoter

sare+apa

sare+apa
sare
insol+acid
caracter oxidant
+C,+Mg,+KI;
sa efectuam in continuare urmatoarele experiente:
H2SO4+metiloranj,+fenolftaleina
H2SO4+Na ; H2SO4 +Fe ; H2SO4 +CuO la
temperatura ;
H2SO4 + BaO; H2SO4+Cu
scriem ecuatiile reactiilor in caiete.
Echipa :H-metale;
He-oxid bazic , amfoter ;
Li- baze insolubile;
Be-saruri
Scrieti cite 2reactii pentru fiecare exemplu timp de 3
min.
In continuare va rog sa analizati schema de pe tabla
si sa alcatuiti un eseu pe tema :# Domeniile de
utilizare ale acidului sulfuric# oral.

2min

Feed-back:
Care este materia prima pentru obtinerea acidului
sulfuric?
Care sunt domeniile de utilizare ale acidului
sulfuric?
Cu cine interactioneaza acidul suluric?
Ce proprietati deosebite de ceilalti acizi manifesta?
De rezolvat problema:
fiecare sa scrie in caiete cite 2 exemple de reactii
pentru fiecare proprietate a acidului sulfuric adica
12 reactii

4min

baze insolubile
sare

Reflec
tie

Extin
dere

3min

zare

scrisa

experi
enta
de
labora
tor

scrisa

scris
3 min
oral

discu
tia

orala