Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa tehnica de securitate

Substan: Azot comprimat


1 IDENTIFICAREA SUBSTANTEI. SOCIETATEA PRODUCATOARE SAU
IMPORTATOARE
Norme de securitate-Nr. 089 A
Denumire produs azot, gaz comprimat
Producator/Furnizor SC AZOMURES
2 COMPOZITIE / INFORMATII ASUPRA COMPONENTELOR
Substanta / preparat: substanta
Nr. - CAS
7727-37-9
Nr. - EINECS
231-783-9
3 PERICOLE POSIBILE
Indicatii referitoare la pericole
Gaz comprimat. Poate actiona sufocant in concentratiimari.
4 MASURI DE PRIM AJUTOR
Inhalare
Concentratii mai mari pot cauza sufocari. Simptomele potfi pierderea capacitatii motorii si a
cunostintei.
Accidentatul nu percepe sufocarea. Concentratii maiscazute de gaz provoaca accelerarea
respiratiei si dureride cap. Folosind masca izolanta cu aductiune de aercurat sau cu oxigen,
accidentatul va fi mutat la aer curat.
Este tinut la cald si va fi lasat in liniste. Se cheamamedicul. In cazul unui stop respiratoriu se va
efectuarespiratie artificiala.
Inghitire
Nu este considerata ca posibil contact.
5 MASURI PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR
Mediul de stingere utilizabil
Pot fi folosite toate mediile de stingere cunoscute. Cele ce fac stingerea prin acoperire nu sunt
adecvate
Procedee speciale
Se indeparteaza recipientele sau se racesc cu apa intrun loc ferit.
Produse de ardere periculoase
Nu exista
Echipamente de protectie speciale pentru pompieri in spatii inchise se foloseste masca izolanta.
6 MASURI IN CAZ DE SCAPARI ACCIDENTALE
Masuri de protectie personale
Se evacueaza zona. Se poarta echipament de protectie.
La intrarea in zona, daca nu s-a constatat nepericulozitatea atmosferei, se va folosi aparatul de
respiratie independent de mediul ambiant. Se aeriseste corespunzator.
Masuri de protectia mediului inconjurator
Se va incerca oprirea scurgerii de gaz. Se impiedica patrunderea gazului in canalizari, pivnite,
subsoluri sau alte locuri, in care concentrarea prezinta pericol.
Metode de curatare
Se aeriseste incaperea.
7 MANIPULARE SI DEPOZITARE
Manipulare si depozitare
Trebuie impiedicata patrunderea apei in recipientele cu gaz. Se va impiedica schimbarea fluxului
inspre recipientul cu gaz. Se vor folosi doar acele echipamente care sunt adecvate acestui
produs la temperatura si presiunea corespunzatoare. Daca exista dubii, trebuie
consultat furnizorul. Se respecta instructiunile de folosire ale furnizorului. Recipientele se
depoziteaza la sub 50 0C intr-un loc bine aerisit.
Recipientele sub presiune (buteliile sub presiune) se asigura impotriva accidentelor.
8 LIMITAREA EXPUNERII SI ECHIPAMENTE DE

PROTECTIE INDIVIDUALA
Masuri de protectie individuala
Se asigura aerisirea corespunzatoare.
Echipamente de protectie personala
Protectia mainilor:
- manusi din piele
Protectia corpului:
- la manipularea buteliilor se poarta incaltaminte deprotectie
9 CARACTERISTICI FIZICE SI CHIMICE
Aspect fizic gaz incolor
Miros inodor
Greutate moleculara 28
Starea la 20 C gazoasa
Punct de fierbere -196C
Punct de topire - 210C
Temperatura de aprindere N/A
Temperatura critica -146,89C
Limita de explozie N/A
Presiune de vapori la 20C N/A
Densitate relativa, in stare 0,969
gazoasa (aer = 1)
Solubilitatea in apa (la 00C si 1,013bari) 0,0234 vol/vol
10 STABILITATE SI REACTIVITATE
Stabilitate si reactivitate
Este stabil in conditii normale.
Riscuri speciale
Aparitia focului poate cauza explozia / fisurarea recipientului sub presiune. Nu este inflamabil.
11 INFORMATII TOXICOLOGICE
Generalitati
Produsul nu are efecte toxice.
12 INFORMATII ECOLOGICE
Generalitati
Produsul nu dauneaza mediului inconjurator.
13 INDICATII REFERITOARE LA EVACUARE
Generalitati
Eventualele intrebari se adreseaza furnizorului gazului daca este necesara o consultare.
Pentru scapari de gaze se adreseaza intrebari furnizorului.
14 INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Numar de identificare (UN-Nr.) / Denumire
1066 azot, comprimat
Numar de pericol: 20
Eticheta de pericol nr. 2.2: gaze netoxice si neinflamabile
GGVS / ADR / GGVE / RID
Clasa 2, cifra 1 A
Alte informatii referitoare la transport
Se va evita pe cat posibil transportul cu autovehicule al caror spatiu de stocare nu se poate
desprinde de cabina conducatorului auto. Se respecta prevederile in vigoare.
In timpul transportului recipientele se fixeaza in asa fel incat sa se evite dislocarea lor. Ventilul de
inchidere sau dopurile de inchidere (in masura in care sunt prezente) trebuie fixate corect.
Dispozitivul de protectie al ventilului trebuie fixat corect. Conducatorul auto trebuie sa
cunoasca periculozitatea incarcaturii si ceea ce are de facut in cazul unui accident sau altor
pericole.
15 INFORMATII REFERITOARE LA REGLEMENTARISPECIALE
Numarul din anexa 1 a directivei 67/548/CE
Nu este specificat in anexa 1
Clasificare / identificare

Nu este clasificata ca substanta periculoasa


Fara simbol
Fraze R: Nu sunt.
Fraze S: 9-23.
Indicatii referitoare la riscurile speciale: Nu sunt
Sfaturi referitoare al siguranta
S9 Recipientele se pastreaza intr-un loc bine aerisit
S23 Nu inhalati gazul
16 ALTE INFORMATII
Se respecta toate prevederile nationale sau locale. Riscul sufocarii este des scapat din vedere si
trebuie ca la instruirea colaboratorilor acest lucru sa fie accentuat. Inainte ca produsul sa fie
utilizat in vreun proces sau test nou, trebuie efectuat un studiu atent referitor la compatibilitatea
materialului si siguranta in exploatare a produsului.
Informatiile nu sunt asigurari contractuale referitoare la caracteristicile produsului. Acestea se
bazeaza pe nivelul actual de cunostinte.