Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT

DIDACTIC

DE LECTIE

DATA
CLASA V
PROFESOR Isar Constantin
OBIECTUL - GEOGRAFIE GENERALA
EDITURA - Teora
SUBIECTUL LECTIEI Domeniile de viata ale Terrei
TIPUL LECTIEI - de predare- invatare, insusire de cunostinte noi
COMPETENTE GENERALE:
1. Utilizarea limbajului specific n prezentarea i explicarea realitii geografice.
3. Transferarea unor elemente din matematic tiine i tehnologie n studierea
mediului terestru.
6. Identificarea i explicarea dimensiunii sociale, civice i culturale a caracteristicilor
spaiului geografic.
8. Elaborarea unor modele i soluii de organizare a spaiului geografic din perspectiva
dezvoltrii durabile
COMPETENTE SPECIFICE:
1.2 Precizarea in cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici
3.5 explicarea legaturilor dintre realitatea observata si fenomene din domeniul
stiintelor naturii
6.1 explicarea importantei mediului geografic pentru om si societate
6.2 explicarea diversitatii naturale si umane a lumii crealizand corelatii cu informatile
dobandite la alte discipline scolare
8.1. Identificarea soluiilor de protecie a mediului geografic din orizontul local sau
ndeprtat
OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili :
O1 sa numeasca principalele medii de viata ale terrei pe baza imaginilor prezentate
O2 sa indentifice pe baza imaginilor prezentate caracteristicile mediului de viata
acvatic
O3 sa numeasca principalele conditii de viata din mediu subteran
O4 Sa precizeze 2 -3 diferente intre mediile de viata acvatic si cel terestru
O5 Sa numeasca 2-3 adaptari ale plantelor si animalelor la diferite conditii de viata

STRATEGII

DIDACTICE - dirijata, cognitiva, euristica

METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, lucru cu


harta si manualul.
MATERIALUL DIDACTIC - reprezentari grafice,

- manualul,
- fisa de lucru.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC - manualul Geografie generala cls. V, autori D. Strat,
C. Furtuna
- Didactica geografiei N. Ilinca
- Geografie fizica generala M. Ielenic

Dozare

Ob. Opert.

DESFASURAREA LECTIEI
Momentele
lectiei

Activ. de predare - invatare


Actv. prof.

Strategii
didactice

Evaluare

Actv. elevilor

Organiz.
clasei

- verif. prezentei
elevilor
- aranj. materialului
necesar lectiei

Pregatirea caietelor si
a docum. scolare

Observarea

Atentionare
Aprecieri

10

Verif. orala a
cunostint. din
lectia anter. cu
titlul
Biosfera
Caractere
generale
prin intreb.
scurte

Adreseaza interogatii
de control privitoare
la continuturile
predade si invatate
anterior
Se desfasoara frontal
pe
baza unor ntrebari care
viza principalele
elemente geografice ale
orizontului local:

Asculta, analizeaza,
gandesc si formuleaza
raspunsurile asteptate,
fiind indrumati de
prof.

Dialogul

Analiza
raspunsurilo
r,
stimularea
elevilor si
evaluarea
rezultatelor
invatarii

1 -2

Pregatirea
aperceptiva

Profesorul intreaba daca


plantele si animalele traiesc
toate pe uscat ( continent)
Dar in apa Oceanelor exista
viata ?
In Scoarta terestra e ste
viata ?

Reflecteaza si raspund
sub indrumarea
profesorului

Conversati
a euristica

Anuntarea
temei

Precizeaz obiectivele i
strategia de rezolvare,
condiiile de lucru.
Scrie
titlul leciei pe tabl:
Domeniile de viata ale
terrei

Ascult, accept, se
mobilizeaz, particip,
scriu titlul leciei n
caiet

Expunere,
lucrul la
tabl

Observarea
comportam
entului
elevilor,
stimularea
participarii
elevilor la
formularea
raspunsului
Observarea
comportam
entului
elevilor;

O1

20
25

Dirijarea
predarii invatarii

O2

Profesorul le prezinta
principalele domenii de
viata de pe suprafata
Pamantului

Elevii reflecteaza si
raspund sub
indrumarea
peofesorului

Conversati
a euristica

Sa indentificam conditiile
de viata din domeniul
acvatic urmarind imaginile
prezentate.
De ce pestii din gropile
abisale sunt foarte turtiti si
vazul dezvoltat?

-Elevi sunt atenti la


imaginile prezentate si
numesc conditiile de
viata din domeniul
acvatic oceanic :
- presiunea apei din ce
in ce mai mare catre
adancul oceanului
- lumina solara
patrunde din ce in ce
mai putin caatreadanc,
- oxigenul se reduce
cantitativ odata cu
cresterea adancimii
Elevii sunt atenti la
explicatiile
profesorului si noteaza
in caiete
Raspund : cartita,
liliacul,
Simtul cel mai putin
dezvoltat vazul

Observatia

Profesorul le prezinta
conditiile de viata din
mediul subteran notandule pe tabla si le cere
elevilor sa dea exemple de
animale care traiesc in
acest mediu.
Ce simt il au mai putin
dezvoltataceste vietati ?

O3

O4

Sa indentificam 2-3
elemente care fac diferenta
dintre cele 3 domenii de
viata ale planetei noastre

3 4

Atingerea
feed- backului

Credeti ca omul poate sa


traiasca in alt mediu decat
cel terestru ?

Elevii prezinta
diferentele dintre
mediul acvatic si cel
subaerian
Si diferentele dintre
mediul terestru si cel
subteran
Analizeaza notitele si
raspund: Da dar cu mai
multe conditii

Conversati
a euristica

Idem

Provoaca
participarea
tuturor
elevilor si ii
determina
sa
dialogheze

Idem

Provoaca
participarea
tuturor
elevilor si ii
determina
sa
dialogheze,
sa se
autoevaluez
e sau sa
evalueze
raspunsurile
date de alti
colegi.

Analiza ,
Explicatia
Conversati
a euristica

Idem

Descoperir
ea

Stimularea
participarii
elevilor,
analiza
raspunsurilo
r si
evaluarea

Conversati
a

10
O5

1 2

Asigurarea si
intensificarea
retentiei si
transferului
cunostintelor
Precizarea
activitatilor pe
care elevii le
vor desfasura
acasa

Numiti cateva adaptari ale


plantelor si animalelor la
diverse medii de viata ?

Selecteaza informatiile
pentru formularea
raspunsurilor

Interogatiil
e de
control si
dialogul.

Comunica sugestiile si
continuturile ce vor fi
parcurse spre studiu.
Tema pentru acasa.

Asculta si noteza.

Explicarea

prin note.
Evaluarea
finala

SCHEMA LECTIEI
Schema lectie se va intocmi la tabla
Domeniile de viata ale terrei
Mediile in care traiesc vietuitoarele constitue domeniile lor de viata
domeniul terestru ( pe uscat )
Pe Terra sunt 3 mari domenii de viata:

domeniul acvatic ( in apa )


domeniul aerian

domeniul acvatic se imparte in

domeniul apelor oceanice


domeniul apelor continentale

domeniul acvatic este cel mai bogat in vietuitoare . astfel vietuitoarele de aici se impart in functie de modul
de deplasare: a) inotatoare pestii, balenele, meduzele,etc.
b) plutesc purtate de curenti- planctonul

c ) fixate pe fundul apei coralii care formeaza colonii si ies la suprafata sub forma de insule
domeniul terestru este cel mai cunoscut
Zonele biogeografie fiecarei zone de clima ii corespunde un tip de vegetatie iar fiecarei tip de vegetatie ii
corespunde anumite animale