Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT

PROPUNEREDEPOLITICIPUBLICE
DENUMIREAPOLITICIIPUBLICE: Reducereapreuluicuamnuntulpentru10denumiridemedicamente
eseniale.
INSTITUIAINIIATOARE:

MinisterulSntii

1. DESCRIEREA
PROBLEMEI

Printreprioritileprincipalealepoliticilorpublicedindomeniulsntiiseafli
garantarea accesului la medicamente sigure i efective. Este important ca
cheltuielile pentru produsele farmaceutice, att publice, ct i cele private, s nu
devin excesive i prin urmare s submineze eforturile autoritilor publice n
identificarea prioritilor, formularea i realizarea politicilor publice. Asigurarea
echitii i eficienei, care subnelege utilizarea corect a resurselor limitate n
scopul mbuntirii sntii populaiei, dar i a satisfaciei necesitilor
pacienilor,suntprintreobiectiveledebazalesistemuluisntii.
ncondiiancareRepublicaMoldovaesteceamaisracaardinEuropa,daricu
suprapunerea crizei economice actuale, sistemul sntii reuete cu greu s
asigure accesul adecvat al populaiei la servicii calitative de sntate. Resursele
financiare limitate pe de o parte, dar si o capacitate redus de cumprare a
populaiei fac ca necesitile existente n sistem s fie acoperite doar parial.
Bunurileimportatecumarfimedicamenteledevinmaiscumpe,iarposibilitilede
acoperire a necesitilor n cadrul sistemului de sntate rmn reduse. Impactul
general al preului n cretere al medicamentelor asupra sntii pe parcursul
crizei economice const i n faptul c cheltuielile individuale scad pe msur ce
scadveniturile.
naceste condiii dougrupurialepopulaiei:copiiipersoanelevrstnice,aucel
maimultdesuferit,avnddeobiceinevoiedemaimulteserviciimedicale,dariun
acceseconomicmaisczut.Ratasrcieiabsolute nrndulpersoanelorvrstnice
constituie33.1%,iaracopiilor27.4%fade22.8%nrndulpopulaieieconomic
active. De asemenea se atest o inechitate sporit a accesului la medicamente n
rndul copiilor i al persoanelor vrstnice. n baza datelor Biroului Naional de
Statistic (2009) i a metodologiei propuse de Banca Mondial (ODonnell, 2008),
au fost construite curbele de concentrare a nivelului de acces la medicamente
pentru categoriile vizate dup indicele de consum. Astfel sa stabilit c att copii,
ct i persoanele vrstnice din familii cu o bunstare redus au procurat mai rar
medicamente n urma adresrii la medic n luna de studiu cu un indice de
concentrare de 0.04 i 0.06 respectiv (Anexa 1, Figura 2). Au fost analizai doar
copiiicuvrstacuprinsntre5i17anidinmotivccopiii05anibeneficiazdeo
listdemedicamentecompensateintegralncadrulAOAM.
Avnd n vedere c cheltuielile publice i private pentru produse farmaceutice ca
proporiedintotalulcheltuielilordesntatenRepublicaMoldovaauajunslaun
nivelaproximativde40%n2006,fade23%n2003,icontinusfiencretere,
iar cheltuielile private variaz de la 10% la 80% din totalul cheltuielilor pentru
produsele farmaceutice, povara economic asupra persoanelor din categoriile
vulnerabileestedestuldenalt.
Protejareacheltuielilorpentrusntate,ncondiiilevulnerabilitiitotmaimaria
populaiei, are o importan crucial pentru atenuarea consecinelor sociale ale
declinului economic. Copiii i persoanele vrstnice sunt deosebit de vulnerabili n
faa crizei economice i prin urmare, accesul economic la medicamente pentru
acestecategoriiestemultmailimitatncomparaiecualtegrupurialepopulaiei.

Aceasta se datoreaz n special faptului c copiii i persoanele vrstnice sunt mai


receptivifadefactoriiderisc,auoincideniprevalensporitamaladiilor,i
aunevoiedemaimulteserviciimedicaleirespectivprodusefarmaceutice.
Prin urmare accesibilitatea economic redus la medicamente utilizate n
tratamentul copiilor i persoanelor vrstnice constituie o problem prioritar de
sntate public i necesit intervenia autoritilor publice n scopul ameliorrii
situaieicreate.
Cauzeleproblemei
Cauzeleaccesuluieconomicreduslamedicamentepotfimpritentreicategorii
mari(Anexa1,Figura1).Primacategoriedefactoriinedecapacitatearedusde
procurare a populaiei favorizat de rata nalt a srciei, criza economico
financiar,nivelulsporitdeomajialifactorisocioeconomici,carencomunduc
laincapacitateadeprocurareamedicamentelordectrecategoriilevizate.
Ceadeadouacategoriedefactoricarereduceaccesuleconomiclamedicamente
este legat de mecanismul de creare a preurilor. Preul exagerat la preparatele
farmaceutice este cauzat la rndul su de: mrirea preurilor la medicamente de
ctre productori, prevalarea medicamentelor de import (doar 13% a produselor
farmaceuticeauoprovenienautohton),TVApentrumedicamenteledeimport,
preurile nalte pentru antrepozitele vamale, mecanismul rigid al adaosului
comercial.
iceadeatreiacategorieacauzelorincludemecanismulexistentderambursarea
cheltuielilor pentru medicamente. Acumulrile insuficiente la fondurile AOAM nu
permite lrgirea listei de medicamente eseniale compensate i nici mrirea cotei
decompensarepentruacestemedicamente.
n consecin, dac nu se va interveni ntru soluionarea problemei identificate,
vom nregistra o rat sporit a morbiditii i a mortalitii. n cele din urm,
sporirea ratei de morbiditate va duce la cheltuieli suplimentare sub form de
cheltuieli de tratament sau ajutor social, iar ulterior, incapacitatea de munc la
reducereancasrilorlabuget.
PiaaproduselorfarmaceuticenRepublicaMoldova
Volumul medicamentelor de pe piaa farmaceutic din Republica Moldova, n
termeninaturali,acrescutcumaimultde30%delaaproximativ90milioane$SUA
n 2006 la aproximativ 121 milioane $SUA n 2007 (AM 2008). Cotaparte a
medicamentelor prescrise (Rx) a ajuns la 64% din valoarea total a vnzrilor;
medicamenteleOTC(frprescripiemedical)aconstituitrespectiv36%.
n perioada anilor 20052009, dinamica preurilor la medicamente n Republica
Moldovaafostncreterepermanentneuniform.Ceamaimarecretereaavut
locn2006(23.74%),careafostcondiionatdeaplicareaaTVAde8%,urmatde
o reducere pn la 4.8% n 2008. Pentru anul 2009 sa nregistrat o cretere a
preurilor la medicamente de cca. 15.9%. Estimrile recente demonstreaz, c
preullaunelemedicamentenRepublicaMoldovaestede23orimaimaredect
nriledinregiune.
Aproximativ5739denumiricomerciale,dincare36%constituieproduseeseniale,
i aproximativ 830 DCI (Denumiri Comune Internaionale) au fost nregistrate pe
piaafarmaceuticdinRepublicaMoldovapnn2007(AM2008).Disponibilitatea
efectivdeprodusefarmaceuticenRepublicaMoldovanmaremsurdepindede
import;producianaionaldefarmaceuticeestedinamic,darnclimitatexist
22dentreprinderifarmaceutice,dincare3ntreprinderideprodusegenerice.Cel
maimareproductoresteS.A.SFarmaco.Totui,produselefarmaceuticelocale
asigurdoar13%dinaprovizionareanaionalcuprodusefarmaceuticentermeni

naturali,restulfiindimportate.
Majoritateaimporturilor(56%)suntmedicamentepebrevet.Cotademedicamente
genericeafostnscderedela60%n2005la44%n2007(MS2008).Cuaceasta,
Republica Moldova urmeaz tendina comun pentru rile n tranziie privind
creterea cererii de medicamente de marc. Medicamentele sunt importate din
peste 50 de ri. Primele patru ri n din list sunt Germania, Ungaria, Elveia i
Rusia.UrmatedemaimulterinoimembrealeUE,cumarfiSloveniaiBulgaria,
precuminoiliderinproduceredegenericedinAsiadeSudEst,cumarfiIndiai
Vietnam. Cota parte a primelor 10 ri importatoare formeaz circa 70% din
volumultotalalimportului(AM2008).
Dintotalulmedicamentelorlivratepepia,22%constituiegrupuldemedicamente
administrat n patologii ale tractului digestiv i metabolism, 12% pentru sistemul
cardiovascular,i12%pentrusistemulrespirator.
Politicileexistente
PoliticaNaionaldeSntateaRepubliciiMoldova,ctiStrategiadedezvoltarea
sistemuluidesntatenperioada20082017prevdfacilitareaaccesibilitiifizice
i economice a medicamentului pentru populaia rii. Obiectivul n cauz
constituieoprioritateapoliticilorpromovatedeMinisterulSntii.
Reglementareapreurilorlamedicamenteprezintunuldintrecelemaicomplexei
dificileprocesedindomeniulactivitiifarmaceutice.Totodat,formareapreurilor
estepunctulcheieprincareStatulipoatemanifestaaciuniledereglementarea
pieei farmaceutice. Evolutiv, n Republica Moldova sistemul de formare a
preurilorlamedicamenteatrecutprinctevaetape:nprimaetap(pnn1995)
preurile erau stabilite n mod centralizat, cu indicarea acestora n catalogul de
preuri; La etapa a doua (19961997), sa aplicat adaosul comercial liber, dar cu
adaos limitat n mrime de 20% pentru o list redus de medicamente; Etapa a
treia(1998)ecaracterizatprinaplicareaadaosuluicomerciallimitatnmrimede
pnla50%,iarrepartizareacoteintreangrositiidetaliti(farmacii)seefectua
de comun acord; i ultima etap, n baza Hotrrii Guvernului nr. 533 din
11.06.1999,privindmodificareaHotrriiGuvernuluiRepubliciiMoldovanr.603din
2.07.1997,saefectuatmicorareamrimiiadaosuluicomercialtotalpnla40%,
custipulareaexpresalimiteimaximepentruangrositiidetailiti.
Astfel, n ambele sisteme de circulaie a medicamentelor (cu ridicata i cu
amnuntul)suntprevzutereglementriprinaplicareaadaosuluicomerciallimitat
laformareapreurilor,attlamedicamenteleautohtone,ctilaceledinimport,
iarlimitaadaosuluicomercialpentruageniieconomici,careimportmedicamente,
indiferent de numrul de intermediari, constituie maximum 15%, n timp ce
produsele farmaceutice realizate n farmacii cu amnuntul pot avea un adaos
comercialdepnla25%.
De remarcat, c ntru asigurarea accesibilitii fizice i economice a populaiei din
localitile rurale la medicamente, n instituiile medicosanitare publice Centrul
Medicilor de Familie au fost create i funcioneaz Secii de asisten cu
medicamente i dispozitive medicale (farmacie), cu filialele acesteia, n care se
aplic 15% adaos comercial, totalul constituind 30%, pe cnd n farmaciile
comunitareacestadaoscomercialconstituieperansamblu40%.
nMoldovaesteoficialadoptatlistamedicamenteloreseniale(LME),carepoatefi
accesat pe siteul Ageniei Medicamentului. Ea se bazeaz pe recomandrile
Organizaiei Mondiale a Sntii (OMS) i este adaptat la condiiile naionale
specificeinfunciedemorbiditate.LMEesterevzutirevizuitnmodregulatcu
privire la includerea sau excluderea de medicamente noi sau nvechite. Per

ansamblu, totalul cheltuielilor pentru medicamente suportate de instituiile


medicaledestatsemajoreazanual,iauconstituitcca.381.6milioanelein2008.
Prin urmare, aproximativ 25% din costurile pentru produse farmaceutice sunt
suportate de bugetul de stat. Aceast cot a crescut treptat de la 16% n 2000 la
20%n2003idupunsaltpnla36%n2005,arevenitla21%n2006.
Existunsistemparaleldeacoperireiderambursareacosturilorlamedicamente.
naintedetoate,existolistdemedicamentenfunciedesubstanactiv,care
sunt rambursate din bugetul Fondului asigurrilor obligatorii de asisten
medical(FAOAM).Aceastlistdemedicamente eligibilepentrurambursareeste
aprobat de ctre Compania Naional de Asigurri n Medicin (CNAM) i
Ministerul Sntii. Pentru a. 2010 lista a fost extins cu medicamente
predestinate tratamentului copiilor i maturilor, inclusiv de vrsta a treia, cu
medicamentepsihotropeianticonvulsivante,antidiabetice,etc.
Pentru rambursarea medicamentelor compensate, CNAM contracteaz farmacii,
care sunt apoi direct rambursate pentru distribuirea de medicamente pacienilor.
Rambursareamedicamenteloreligibile urmeazun sistemde preuridereferin:
medicamentele sunt rambursate pn la o sum fix, bazat pe preul minim al
clasificrilorATCpepia.Deoarecepreuriledifernudoarlaproduse,ciintre
aceleai produse n toat ara (de exemplu, medicamentele n zone ndeprtate
sunt comparativ mai scumpe), la final, cota de rambursare (i suma total a
pacientuluidecoplata)difernfunciedeproduseilocalitate.n2009,costurile
CNAMpentrurambursareamedicamentelorcompensatesaridicatlaaproximativ
75milioanelei.
In afara de aceasta, exist Programe Naionale i programe speciale de sntate
pentru care Ministerul Sntii acoper costurile pentru tratarea pacienilor ce
necesit tratamente speciale costisitoare efectuate n ambulatoriu. Aceste
medicamentesuntdirectacoperitedinbugetulMinisteruluiSntiiicheltuielile
seestimeazlacirca95milioanelei.
Dintre donatorii internaionali un rol important n aprovizionarea cu produse
farmaceutice l are Fondul Global de combatere SIDA, a tuberculozei i malariei,
care a furnizat n 2008 medicamente antiretrovirale utilizate n terapia HIV/SIDA
(577,143$SUA),precumimedicamenteantituberculoase(866,604$SUA).
Listaselectatdemedicamente
n cadrul procesului participativ cu implicarea specialitilor principali ai
Ministerului Sntii, ai Ageniei Medicamentului i CNAM, avnd la baz
principiilemediciniibazatepedovezi,protocoaleleclinice,studiilendomeniu,ct
ipovaraeconomicasuprapopulaieiiasuprabugetuluipublic,aufostselectate
zece denumiri de medicamente eseniale care ar avea un impact economic mai
importantasupracopiiloriapersoanelorvrstnice.
Produsele medicamentoase selectate figureaz n lista medicamentelor
compensate din FAOAM i au fost prescrise cel mai frecvent n cadrul AOAM i
porninddelafaptul,cprintreeleprevaleazmedicamenteleparialcompensate,
povara economic asupra populaiei continu a fi una major. La selectarea
acestor medicamente sa luat n vedere i indicatorii de morbiditate pentru
categoriile int. Astfel, aceste medicamente sunt utilizate cel mai frecvent n
maladiile mai des ntlnite la copii: patologii ale sistemului respirator, maladii
infecioase i parazitare, i ale aparatului digestiv, precum i la persoanele
vrstnice:patologiicardiovasculare,digestiveialeaparatuluirespirator.
Listaselectatconine10denumiricomuneinternaionale(DCI),careseextinden
peste180denumiricomerciale,nregistratenRepublicaMoldova.Listaselectat

de DCI este urmtoarea: Amoxicillinum; Salbutamolum; Pancreatinum; Acidum


ursodeoxycholicum; Amlodipinum; Lisinoprilum; Bisoprololum; Ferrosi sulfas plus
Acidumascorbinicum;Mebendazolum;Paracetamolum.

2. SCOPULI
OBIECTIVELE
POLITICII
PUBLICE

Scopul:

Facilitarea accesului copiilor i a persoanelor vrstnice la


medicamenteesenialeutilizatentratamentulcelormaifrecvente
maladii.

Obiectiv:

Reducerea cu 15% de la 1 ianuarie 2011 a cheltuielilor populaiei


aferente procurrii a 10 denumiri de medicamente eseniale,
utilizate mai frecvent n tratamentul copiilor i a persoanelor
vrstnice.

3. BENEFICIARII
POLITICII

Beneficiarul1:Copiii.Copiisuntconsideratepersoanelecuvrstacuprinsntre0
i17ani,11lunii29zile.Ladatade1ianuarie2009nRepublica
Moldovalocuiaucirca787miicopii1.
Beneficiarul2:Persoane vrstnice. Persoane vrstnice sunt considerai cei cu
vrstaegalsaumaimarede65ani.Ladatade1ianuarie2009n
RepublicaMoldovalocuiaucirca366miipersoanevrstnice1.

4. OPIUNIDE
SOLUIONAREA
PROBLEMEI

Opiunea1.

Statusquoneinterveniansituaiaexistent;

Opiunea2.

Revizuireamecanismuluiderambursareamedicamentelordinlista
identificatncadrulAOAM;

Opiunea3.

Reducerea adaosului comercial pentru medicamentele din lista


identificat;

Opiunea4.

Plafonareapreurilorlamedicamenteleidentificate.

5. OPIUNIDE
SOLUIONAREA
PROBLEMEI

Analizaopiunii1: Statusquoneinterveniansituaiaexistent.
Argumentare: n situaia existent la moment, odat cu creterea continu a
preului la produsele farmaceutice, se accentueaz i povara economic asupra
populaieigeneraleinspecialasupracategoriilorvulnerabile.
n prezent exist o list de medicamente compensate din fondurile asigurrilor
obligatorii de asisten medical (AOAM), aprobat prin ordinul comun al MS i
CNAMnr.545/215Adin30.12.09.Aceastlistconine:
27denumiricomuneinternaionale(DCI),compensateparial;
24DCIcompensate100%pentrucopiidevrsta05ani;
1DCIcompensat100%pentrucopiidevrsta018ani;
2 DCI compensate 100% pentru profilaxia i tratamentul anemiilor la femei
gravide;
- 21DCIpsihotropeianticonvulsivantecompensate100%pentrutratamentuln
condiiideambulatoriu;
- 1DCIcompensatparialPentrutratamentulmaladiilorneurologicencondiiide
ambulatoriu;
- 3 DCI antidiabetice compensate 90% pentru tratamentul n condiii de
ambulatoriu.

Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova. Populaia Republicii Moldova pe vrste i sexe, n profil
teritorialla1ianuarie2009.

Principiiledefuncionarealemecanismuluidecompensaresunturmtoarele:
- Pacienii beneficiaz de compensarea la medicamente doar n baza unei
prescripieiemisedemediculdefamilie;
- Pnnprezent,unelemedicamentesuntcompensatenvolumde100%pentru
copiinvrstde05ani(24DCI),saualtecategoriidepacieni(3DCI),ntimp
cenusuntcompensatenniciunfelpentrualtecategorii;
- O parte dintre medicamente sunt compensate parial printro sum fix (27
DCI);
- n cazul medicamentelor compensate parial, pacientul achit n farmacia
comunitardiferenadintrepreulcuamnuntulisumacompensat;
- nfarmaciilecomunitarecontractatedeCNAM,medicamentelecompensateau
un adaos comercial de maxim 30% la preul de achiziie, n timp ce celelalte
produsemedicamentoaseauunadaosdemaxim40%;
- Pnlafineleanului2009,beneficiariimedicamentelorcompensateeraudoar
persoanele asigurate, iar ncepnd cu 2010, i persoanele neasigurate
beneficiazdeasistenmedicalprimaracoperitdincadrulFAOAM.
Neajunsuri:
- Copiidevrst518aniipersoanelevrstnicenubeneficiazdemedicamente
compensateintegral,caincazulcopiilorde05ani;
- Medicamentele compensate parial acoper n mediu 61% din costul cu
amnuntul(pentrulistaidentificatde10DCI,2009),ceeacemicoreazdoar
parialpovaraasupracategoriilorvulnerabilealepopulaiei;
Dei o parte dintre medicamentele eseniale sunt compensate parial sau total n
cadrul AOAM, iar copiii i persoanele vrstnice beneficiaz de asigurare medical
dincontulStatului,aceastanureducesubstanialpovaraeconomicpentruaceste
categoriialepopulaieinaprovizionareacuprodusefarmaceutice.
Beneficii: Opiunea n cauz nu are beneficii evidente din motiv c sistemul
sntii la nivelul dezvoltrii sale nu este n stare s ofere o siguran financiar
mainaltpentrupersoanelevulnerabile.Preurilelaproduselefarmaceuticesunt
influenate n mare msur de legile economiei de pia, iar mecanismul de
formareapreuluiestedepitinecesitorevizuireurgent.
Impactul fiscal: Accesul limitat la medicamente favorizeaz meninerea unui nivel
naltalmorbiditiiiarateidecronicizareamaladiilorcurecidivriinecesitatea
tratamentuluiadiional,inclusivspitalicesc,ceeacemretesubstanialcheltuielile
adiionalepentrungrijiriitratament,asistensocialicheltuielipublicelegate
depierdereacapacitiidemunc.
n plus, lipsa unui mecanism eficient de formare a preului, duce la creterea
artificialadifereneidintrepreulproductoruluiicelcuamnuntul,careareun
impact negativ att asupra buzunarului ceteanului de rnd, cat i a bugetului
public, care acoper cheltuielile pentru medicamente la nivelul spitalicesc de
asisten medical, precum i ramburseaz parial sau integral costul
medicamentelorncadrulAOAMpentrutratamentulambulatoriu.
Neintervenia statului n situaia existent va pstra situaia existent n care
populaiaacoperaceeaiproporieacostuluipentrumedicamenteleutilizate,iar
din motivul ascensiunii preului la produsele farmaceutice, povara total asupra

populaiei va crete. Din acelai motiv, impactul asupra bugetului public va fi de


asemeneamaiaccentuat.
Pentru anul 2009, suma rambursat din contul FAOAM pentru lista de 10
medicamente identificat a fost de 41,4 mln. MDL (Anexa 1, Tabelul 1), ceia ce a
constituit 61% din preul cu amnuntul la aceste medicamente. Impactul acestei
compensriasuprabugetuluipublicesteunulimportant,avndinvederecsuma
achitat pentru toate medicamentele compensate din FAOAM n acelai an a
constituitnjurde75mln.MDL.
Avndnvederetendinaexistentdecreterecontinuapreuluilamedicamente,
care a fost estimat la 46% anual pe termen mediu, dar i faptul c ncepnd cu
2010 vor beneficia de medicamente compensate, n cadrul asistenei medicale
primare, nu doar persoanele asigurate, dar toat populaia, putem presupune o
cretereanumruluitotalalbeneficiarilor.nurmaestimrilorefectuate,avndla
bazcelemenionatemaisus,dariindicatoriideincideniprevalen,ianaliza
comparativadatelordecompensareamedicamentelorpentruprimeledouluni
ale anului 2010 i perioada similar din 2009, au fost modelate cheltuielile din
bugetul public pentru urmtorii trei ani. Astfel, se estimeaz c cheltuielile de
compensareacelor10medicamentencazulacesteiopiunivorconstitui43.4mln.
MDLpentru2011,cuocretereaproximativde5%anualpnn2013(Anexa1,
Tabelul2).
Impactul administrativ: Agenia Medicamentului este instituia abilitat s
monitorizeze procesul de aprovizionare i mecanismul de formare a preurilor la
produsele farmaceutice, avnd drept scop de baz realizarea politicii statului n
domeniul medicamentului i activitii farmaceutice. Capacitile existente ale
instituiei n cauz sunt suficiente pentru ndeplinirea funciilor de baz ale
Ageniei.
Cutoateacestea,migraiacadrelorfarmaceuticeesteunfenomentotmaifrecvent
ntlnit. Exodul specialitilor din farmacii, n special din localitile rurale, duce la
insuficiena acut de cadre farmaceutice. Totodat, reeaua farmaceutic din
localitile urbane continu s se extind, n timp ce populaia rural este
defavorizatnacestsens,avndunaccesmaireduslamedicamente.
Concurena de pe piaa farmaceutic din Republica Moldova nu a dus la sporirea
accesibilitii economice a populaiei la medicamente, dar la instituirea ctorva
reele farmaceutice, care continu s furnizeze medicamente la preuri nalte,
urmrindnprimulrndprofitul.
Preurile nalte la medicamente i respectiv accesul economic redus, cauzeaz
insatisfaciapacieniloriconcomitentamedicilorfaderezultateletratamentului
i de calitatea serviciilor prestate. Totodat, preurile nalte la medicamente
favorizeaz intervenia neraional a farmacitilor prin schimbarea prescripiilor
medicale, sau promovarea medicamentelor mai costisitoare, astfel exercitnd un
impacteconomicnegativasuprapacientului.
Imperfeciunea cadrului legal nu creeaz impedimente pentru apariia schemelor
frauduloase de livrare a medicamentelor pe piaa farmaceutic i apariia
fenomenelor de corupie. Totodat se atest promovarea agresiv a
medicamentelor de ctre reprezentanele companiilor farmaceutice cu implicarea
personaluluimedicaliafarmacitilor.
NufuncioneazpedeplinSistemulInformaionalAutomatizatNomenclatorulde
Stat al Medicamentelor (SIANSM), care joac un rol important n evidena
fluxului de medicamente pe pia. n 123 localiti rurale SIANSM nu este
implementatpnnprezent.
Impactuleconomic:Ageniieconomiciactiveazconformnormelorstabilitepnn

prezentincondiiileactualedefuncionareapieiifarmaceutice,ncareformula
de calcul al veniturilor i cheltuielilor este neschimbat, ei nu suport costuri
suplimentare. n acelai timp, povara asupra farmaciilor comunitare, care au
ncheiat contracte cu CNAM, alctuiete poriunea de venit ratat din motivul
adaosului comercial redus pentru medicamentele compensate (reducerea
adaosuluicomercialpentruacestemedicamentedela25%la15%).Aceastpovar
afostestimatpentrua.2011lacca.de5.2mlnMDL(Anexa1,Tabelul2).
Tempoul crerii locurilor noi de munc este unul moderat, concomitent nu sunt
condiii pentru extinderea pieii farmaceutice, iar oportunitile de investiii
modeste. Reelele farmaceutice formate ca rezultat al concurenei, nu sunt
interesate s asigure accesibilitatea la medicament n localitile rurale unde nu
existfarmaciicomunitare.
ImpactulSocial:Opiuneancauzareunimpactsocialnegativdinmotivulscderii
continuiasiguraneifinanciareapopulaiei.Datfiindcceamainaltincideni
prevalenamaladiilorsenregistreaznrndulcopiiloripersoanelorvrstnice,
categoriile vizate utilizeaz mai frecvent produse medicamentoase. Dei aceste
categoriialepopulaieifacpartedinpersoaneleasiguratedeStatibeneficiazde
medicamente compensate n cadrul AOAM, preul nalt i necesitatea sporit de
utilizareamedicamentelorduclaunacceseconomicredus.
n condiiile n care acumulrile la FAOAM sunt insuficiente, iar capacitile
financiare ale cetenilor reduse, dreptul la sntate, n special pentru categoriile
vulnerabileestelezatinconsecinacestepturialepopulaieinupotbeneficia
deunvolumadecvatdeserviciimedicalecalitativeimedicamenteeseniale,ceea
cenconsecinsersfrngeasuprasntii.
Neintervenireansituaiaexistentvaducencontinuarelasporireaincapacitii
de procurare a medicamentelor eseniale utilizate n tratamentul copiilor i
persoanelorvrstnice,sauvalimitaaccesullaaltebunuri,cenconsecinvaavea
unimpactnegativasupraniveluluidesrcieapopulaiei.
ImpactulEcologic:Opiuneanuareunimpactecologic.
Riscuri: Exist riscul reducerii n continuare a accesibilitii la medicamentele
eseniale,nspecialpentrupersoaneledezavantajate.
Analizaopiunii2: Revizuirea mecanismului de rambursare a medicamentelor
dinlistaidentificatncadrulAOAM
Argumentare: Potrivit prevederilor actelor normative n vigoare beneficiarii
medicamentelor eseniale compensate din fondul AOAM sunt persoanele nscrise
pe lista medicului de familie (asigurate, ct i persoane neasigurate), respectiv i
categoriile:copiiipersoaneledevrstaatreia.
Pornind de la faptul, c pentru medicamentele parial compensate, rambursarea
din FAOAM constituie o suma fix, care constituie n mediu 61% din preul
medicamentului(pentrulistaselectat),povaraeconomicpentrupacientcontinu
afimare.Preulnaltlamedicamenteigradulnaltalsrcieiiveniturilereduse
ale populaiei, determinate de criza economic cu care se confrunt Republica
Moldova,cauzeazaccesuleconomicsczutalcategoriilorvulnerabilelaprodusele
farmaceutice eseniale utilizate frecvent n cazul celor mai prevalente maladii n
conformitatecuprotocoaleleexistentedetratament.
Sa nregistrat o majorare a alocaiilor din FAOM pentru rambursarea
medicamentelor compensate pn n prezent. Cu toate acestea, pentru urmtorii
aniseprevedeostopareacreteriiveniturilorlaFAOAMsauchiaroreducerealor
legate att de criza economic actual, ct i de stagnarea creterii contribuiei

procentualelasalariuachitatdeasigurat.
Opiuneancauzprevedeocretereagraduluidecompensareamedicamentelor
n aa fel, nct beneficiarii s achite cu 15% mai puin din preul cu amnuntul
pentru fiecare produs farmaceutic n parte. Medicamentele din lista celor
rambursate integral n prezent vor fi in continuare rambursate 100% pentru
aceleaicategoriialepopulaiei.Listaidentificatdemedicamentevafidisponibil
pentru toat populaia nregistrate la medicul de familie n baza prescripiilor
medicale(reetelor).
Aciunipropusepentruopiuneadat:
1. ModificareaicompletareaHotrriideGuvern1372din23decembrie2005,cu
privirelamoduldecompensareamedicamentelorncondiiileasigurrii
obligatoriideasistenmedical,nconformitatecuprevederileopiuniidate;
2. ModificareaicompletareaOrdinuluicomunalMinisteruluiSntiiial
CompanieiNaionaledeAsigurrinMedicinNr.545/215Adin30decembrie
2009,cuprivirelamedicamentelecompensatedinfondurileasigurrii
obligatoriideasistentamedicala,nconformitatecuprevederileopiuniidate.
3. MajorareaalocaiilordinbugetuldestatlaFAOAM;
4. Majorareacontribuieilasalariupentruprimadeasigurareaangajailor;
5. ModificareasistemuluiinformaionalalCNAMnconformitatecuopiunea
dat;
6. AjustareaSistemuluiInformaionalAutomatizatNomenclatoruldeStatal
Medicamentelor,nconformitatecuopiuneadat;
7. Instruirealucrtorilormedicalidindomeniulasisteneimedicaleprimarecu
privirelamodalitateadeprescriereamedicamentelordinlistaselectatpe
categoriidevrst.
Beneficii:Beneficiulprincipalalopiuniincauzestesporireaaccesuluieconomic
al pturilor vulnerabile ale populaiei la medicamente, care n consecin ar spori
nivelul sntii populaiei. n acelai timp, necesitile reale ale copiilor i
persoanelor vrstnice n medicamente compensate sunt considerabile, iar
posibilitile limitate ale FAOAM nu ar permite extinderea bugetului pentru
acoperireadifereneidecompensareamedicamentelor.Totodat,lrgirealinieide
buget pentru compensarea medicamentelor din contul altor unor bugetare
destinate pentru alte servicii contractate din FAOAM va duce la scderea calitii
serviciilorprestate.
Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opiuni este unul major. Creterea
nivelului de acces economic al populaiei se obine din contul cheltuielilor
suplimentaredincadrulFAOAM,partecomponentabugetuluipublic.
n urma modelrii efectuate, n scopul acoperirii deficitului de buget pentru
compensarea listei de 10 medicamente identificate, n condiiile opiunii date, n
2011 va fi nevoie suplimentar de 5.9 mln. MDL n raport cu status quo pentru
acelai an. Suma total estimat pentru rambursarea n 2011 a celor 10 DCI de
medicamentencazulopiuniidateestede49.4mln.MDL(Anexa1,Tabelul3),cu
ocretereaproximativde5%petermenmediu,ceiacearaveaunimpactmajor
asuprabugetuluipublic.

Impactul administrativ: Instituia responsabil de implementare este Compania


NaionaldeAsigurrinMedicin(CNAM).Medicamenteledinlistaidentificatn
cadrulpoliticiidatesuntdejanlistademedicamentecompensate.
Capacitile existente ale CNAM sunt suficiente pentru a gestiona n continuare
procesuldecompensareamedicamentelorncadrulAOAMduplrgireaaccesului
lalistademedicamente.ncontinuarevafinevoiedemeninereaechipamentului
existentinnoireatreptataprogramelorsoftdecolectareianalizadatelorn
cadrul AOAM pentru gestionarea mecanismului de compensare a preului la
medicamente.
Totodat, CNAM nu va avea nevoie de resurse umane adiionale pentru a
implementa noua politic n cazul selectrii opiunii date din motiv c opiunea
propune doar mrirea cotei de compensare a medicamentelor. Existena
mecanismelor de prescripie a medicamentelor compensate n baza reetelor
specialecontribuieladiminuareaelementelordecorupiensistemuldesntate.
Un impact administrativ ar fi i capacitile instituiilor medicale de a face fa
fluxuluincreteredepacieninrezultatuldiminuriipreuluilamedicamente.
Impactul economic: n cazul selectrii opiunii n cauz nu se vor produce efecte
negative sau pozitive asupra relaiilor de comer i al volumului de vnzri ale
agenilor economici. Beneficiile (majorarea accesului la medicamente) i costurile
suntredistribuitenmaremsurncadrulsistemuluisntiifrcaacesteasfie
suportatedeageniieconomicidepepiaafarmaceutic.
Totodatseestimeazopovarnensemnatiasuprafarmaciilorcomunitareprin
pierdereaparialaveniturilor.Adaosulcomercialpentrumedicamenteledinlista
compensateliberatenbazareetelordectrefarmaciilecomunitare,contractate
de ctre CNAM, poate fi de maxim 30%. n acelai timp, tot aceste medicamente
eliberate fr reet pot avea un adaos comercial total maxim de 40%. n
conformitatecuopiuneacurent,unelemedicamentevortrecedincategoriacelor
compensate pentru anumite grupuri ale populaiei, n categoria medicamentelor
compensate pentru toate grupurile populaiei. Prin urmare, va crete gradul de
eligibilitate pentru eliberarea reetelor pentru aceste medicamente. n baza
modelriiefectuate,seestimeazoncasaremairedusaveniturilorfarmaciilordin
motivul reducerii adaosului comercial la unele cantiti de medicamente.
Magnitudineaimpactuluiasuprafarmaciilorsemsoarprinvolumulvenituluiratat
iafostestimatlacifrade7.3mln.MDLpentru2011,saucu2.1mln.MDLmaimult
dectopiuneastatusquo(Anexa1.Tabelul3).
Impactul Social: Reducerea preului la medicamente prin aplicarea noului
mecanism de rambursare n cadrul AOAM va duce la sporireaaccesului economic
pentru necesitile terapeutice ale grupurilor inta: copiii i persoanele vrstnice.
Prinurmare,ncazulopiuniidatevorbeneficianprimulrndanumitegrupuriale
populaieinbazaprescripiilormedicale.
Sporirea accesibilitii economice la produsele medicamentoase va duce la
mbuntireasntiinrndulcategoriilorintiprinurmarevaaveaunimpact
pozitivasupraasigurriidreptuluilasntate.
Impactul asupra srciei este unul indirect prin reducerea cheltuielilor private
pentrumedicamentelecompensateparialncadrulAOAM.
Prindiminuareapoveriieconomiceicretereaniveluluideacceslamedicamente,
opiuneadatvasporigraduldeadresabilitateapopulaieiintlaserviciimedicale
i va avea un impact pozitiv asupra calitii i utilizrii produselor farmaceutice.
Accessporit,calitatesporita.
Reducerea preului va disciplina pacientul prin respectarea prescripiilor date de

10

medicivaaveaunimpactpozitivasuprautilizriiraionaleamedicamentului.Se
va obine un grad de satisfacie mai mare n rndul lucrtorilor medicali n urma
rezultatelorpozitiveiaschemelordetratamenturmatedepacieni.
n consecin, va scdea nivelul incidenei relative dar i a indicatorilor de
prevalen, i mortalitatea general a maladiilor mai frecvent ntlnite n rndul
populaieiintiaaltorcategoriidebeneficiari.
ImpactulEcologic:Opiuneanuareunimpactecologic.
Riscuri: Lrgirea accesului la lista de medicamente compensate i a sumelor
compensate din FAOAM, vor avea un impact asupra factorilor de decizie care
gestioneaz acumulrile i distribuirea resurselor financiare publice, astfel
atestnduse o rezisten sporit din partea acestora. Veniturile limitate ale
FAOAM i incapacitatea suplinirii lui n condiiile crizei economice, de rnd cu
mecanismul imperfect de formare a preurilor la medicamente duc la creterea
poverii financiare pentru bugetul public i creterea rezistenei persoanelor de
deciziefadeopiuneancauz.
Analizaopiunii3: Reducerea adaosului comercial pentru medicamentele din
listaidentificat
Argumentare:nprezent,potrivitprevederilorart.20,al.(2)alLegiinr.1456XIIdin
25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutic, la formarea preurilor pentru
medicamente se admite aplicarea unui adaos comercial de pn la 40% la preul
liber de livrare al productorului autohton sau la preul de achiziie de la
productorul (distribuitorul) de peste hotare, din care: (i) pn la 15% pentru
agenii economici care import medicamente, indiferent de numrul de
intermediari;i(ii)pnla25%pentrufarmacii.
ncadrulasigurrilorobligatoriideasistenmedical,CNAMncheiecontractecu
farmaciile comunitare pentru livrarea medicamentelor integral i parial
compensate. n baza acestor contracte, adaosul comercial pentru medicamentele
inclusenListamedicamentelorcompensateieliberatenbazareetelorprescrise
demediculdefamilieconstituiemaxim15%pentruageniieconomicicareimport
medicamente i maxim 15% pentru farmacii. Respectiv, pentru medicamentele
esenialecompensateseadmiteaplicareaunuiadaoscomercialdepnla30%.
Principiul propus de reducere a preului cu amnuntul se bazeaz pe scderea
adaosuluicomerciallamedicamenteleidentificate.Beneficiariiacesteiopiunisunt
aceiai categorie de persoane ca i n cazul opiunii precedente din motiv c
reducerea adaosului comercial va avea loc doar la medicamentele prescrise de
mediculdefamilie.Toatlistadin10DCIdemedicamentevafidisponibilnbaza
reetelorprescrise,iarmrimeacompensriidinFAOAMrmneneschimbat.De
exemplu,dacaunmedicamentdinaceastlistpnnprezentnueracompensat
pentruoanumitcategoriedepersoane,ncazulopiuniidate,medicamentulvafi
prescrislaratadecompensarede0%,iardeintorulreeteivabeneficiadepreul
cuamnuntulredusoferitdefarmaciacomunitar.
Pentru atingerea obiectivului (reducerea poverii financiare pentru medicamentele
incluse din Lista selectat) se propune de a interveni prin reducerea adaosului
comercial la aceste medicamente. n urma calculelor efectuate bazate pe
modelarea situaiei de reducere a preului cu amnuntul i avnd n vedere mai
mulifactori,cumarficunirdepersoane,careprocuraumedicamenteledatecu
unadaosdemaxim40%,ncondiiileopiuniincauzvorbeneficiademecanismul
noudeformareapreului,intruatingereaobiectivuluipropus,estenevoiede
stabilirea unui adaos comercial total n mrime de maxim 18%, cu o ulterioar
distribuire: pn la 9% pentru agenii economici care import medicamente,

11

indiferentdenumruldeintermediari;ipnla9%pentrufarmacii.
Aciunipropusepentruopiuneadat:
1. ModificareaLegiiNr.1456din25mai1993,cuprivirelaactivitatea
farmaceutic,nconformitatecuprevederileopiuniidate;
2. ModificareaicompletareaHG603din02iulie1997,despreaprobarea
Regulamentuluiprivindformareapreurilorlamedicamente,articoledeuz
medicalialteprodusefarmaceutice,nconformitatecuprevederileopiunii
date;
3. ModificareasistemuluiinformaionalalCNAMnconformitatecuopiunea
dat;
4. AjustareaSistemuluiInformaionalAutomatizatNomenclatoruldeStatal
Medicamentelordinreeauafarmaciiidindepozitelefarmaceutice,n
conformitatecuopiuneadat;
5. Instruirealucrtorilormedicalidindomeniulasisteneimedicaleprimarecu
privirelamodalitateadeprescriereamedicamentelordinlistaselectatpe
categoriidevrst;
6. Instruirealucrtorilordinfarmaciicuprivirelaeliberareapreparatelor
medicamentoasedinlistaselectatnconformitatecuopiuneadat.
Beneficii: Beneficiul de baz este reducerea preului cu amnuntul la
medicamentele din lista selectat ce va reduce povara financiar i va spori
accesibilitateacategoriilorvulnerabilelaproduselemedicamentoasevizate.
Concomitent,preurilelaproduselefarmaceuticesuntinfluenatenmarepartede
legileeconomieidepia,iarmecanismuldeformareapreuluiesteunuldepiti
necesitorevizuireurgent.
Impactulfiscal:Comparativcuopiuneaprecedent,impactulfiscalesterelativmai
mic,darrmneafiunulmajor.SepreconizeazvenituriredusenFAOAM,cauzate
demeninerealaaceeaivaloareaprimeideasigurareimicorareaalocaiilorde
labugetuldeStat.
Reducerea adaosului comercial la medicamentele identificate, va permite
reducerea parial a cheltuielilor publice prin scderea preului de rambursare a
medicamentelor compensate integral din FAOAM, totodat asigurnd scderea
poverii economice asupra populaiei. Estimativ, se va nregistra o reducere
cheltuielilorpublicepentrumedicamentelecompensateintegralcu1mln.MDLdin
motivul scderii adaosului comercial, povara total asupra bugetului public
constituindcca.40.8mln.MDLpentrua.2011(Anexa1,Tabelul5).
Impactul administrativ: Agenia Medicamentului dispune de capaciti suficiente
pentru ai exercita n continuare funciile n cazul opiunii date, avnd n vedere
lipsa schimbrilor majore de ordin administrativ i nu va avea nevoie de resurse
umane adiionale pentru a implementa noua politic n cazul selectrii opiunii
date.
n contextul opiunii n cauz, pentru a avea un impact pozitiv asupra formrii
preurilorlamedicamente,estenecesardeamodificaactelenormativenvigoare
n vederea reducerii adaosului comercial pentru medicamentele identificate. De
asemenea, se impune necesitatea modificrii SIANSM cu adaptare la opiunea

12

dat.
n cadrul consultrilor i discuiilor publice, sa atestat o rezisten din partea
angrositilor i a farmaciilor comunitare din motivul reducerii veniturilor la
medicamenteledinlistaselectat.
Impactuleconomic:Opiuneadatareunimpactsporitasupramediuluideafaceri,
avnd un caracter restrictiv. Cu toate acestea, faptul c n lista de medicamente
este introdus un numr mic de medicamente eseniale i nivelul de reducere a
adaosuluicomerciallamedicamentevafiunulstabilit,aceastavapermitecapreul
cu amnuntul s devin mai rezonabil. Se presupune c acesta nu va crea
impedimentemajorenactivitateaageniloreconomici.
Impactul economic se va reduce la pierderea venitului ratat pentru agenii
economici, care se estimeaz a fi n valoare total de 15.9 mln MDL (Anexa 1.
Tabelul4).Pierdereavenituluiconstattdinreducereaadaosuluicomercialtotal
pentrumedicamenteleeliberatenbazdereet,pentrucarepnnprezentse
adugamaxim30%,ctireducereaadaosuluicomerciallamedicamentelepentru
carepnnprezentaveauunadaostotaldemaxim40%.
Impactul Social: Reducerea adaosului comercial va duce la scderea preurilor la
medicamenteleselectate,carevorfimaiaccesibiledinpunctdevedereeconomic.
nrezultat,opiuneadatnuvaaveaunimpactasupraniveluluideechitateinuva
favoriza,saudefavorizaanumitecategoriialepopulaiei.
Se va atesta lipsa impactului asupra veniturilor populaiei. Impactul asupra
angajailordinmediulfurnizorilordemedicamentepoatefiunulnegativ.
Similar cu opiunea precedent, putem estima un grad sporit de adresabilitate a
populaiei la servicii de sntate i o utilizare mai frecvent a produselor
farmaceutice.
ImpactulEcologic:Opiuneanuareunimpactecologic.
Riscuri:nurmaaplicriiopiuniidate,existunirderiscuri.Reducereaadaosului
comercial i scderea profitului agenilor economici ar putea genera o rezisten
sporitacelordinurm.nconsecinopiuneancauzarputeageneraapariia
schemelorfrauduloasedemajorareapreurilordeachiziiepentrumedicamentele
din list, sau majorarea preului pentru alte medicamente n scopul obinerii
aceluiai nivel de venituri. De asemenea exist riscul ca unele dintre
medicamentele selectate ar putea fi mai puin atractive pentru importatori i n
consecinardispreadepepiaafarmaceuticaRepubliciiMoldova.Acestlucru
ns, este puin probabil din motiv c farmaciile vor avea un venit mai mic, dar
stabil n urma comercializrii medicamentelor n cauz, care figureaz n lista de
medicamente compensate din FAOAM. De asemenea, poate fi atestat fenomenul
scderiinesemnificativeanumruluideangajaidinfarmaciilecomunitarenurma
reduceriivenituriloracestora.
Analizaopiunii4: Plafonareapreurilorlamedicamenteleidentificate
Argumentare: n urma analizei preliminare i a dezbaterilor n cadrul grupului de
lucru,instituitlaMinisterulSntii,saconstatatcopiuneancauznuasigur
atingerea cu certitudine a obiectivului stabilit, din motiv c la moment lipsesc
datelecuprivirelapreuriledelaproductoripentrutoatedenumirilecomerciale
dinlistamedicamenteloridentificate.
Plafonareaesteunuldincelemairecunoscutemecanismedeformareapreurilor
nrileeuropene,pentrurealizareacruiaestenevoiedeunprocesextinsntimp
de colectare a informaiei de la productori, medicamentele crora sunt
nregistratenRepublicaMoldova,ctiiniiereanegocierilorderigoare.

13

Aceastopiuneurmeazafiexaminatncadrulelaborriiunuinoumecanismde
formareapreurilorpentrutoatgamadeprodusefarmaceuticepepiaaRepublicii
Moldova.
Recent sa anunat despre crearea unui birou de nregistrare a preurilor la
produsele farmaceutice n cadrul Ministerului Sntii. Acest serviciu va permite
ulteriorinstituireaunuimecanismdeplafonareapreurilorlamedicamente,ceea
ce va contribui la asigurarea accesibilitii economice a ntregii populaii la
produselefarmaceutice.

6. SINTEZA
PROCESULUIDE
CONSULTARE

Procesul de consultare a fost iniiat odat cu crearea grupului de lucru pentru


evaluarea exante a impactului politicii publice propuse spre examinare. Prile
participantelaprocesaureprezentaturmtoarelestructuriguvernamentaleinon
guvernamentale:direciileinteresatealeMinisteruluiSntii,Specialitiprincipali
ai Ministerului Sntii, Centrul Naional de Management n Sntate, Direcia
Sntii a mun. Chiinu, Agenia Medicamentului, Compania Naional de
Asigurri n Medicin, Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N.
Testemianu,Importatoriiproductoridemedicamente,Farmaciilecomunitare,
Organizaii internaionale i non guvernamentale. n procesul colectrii datelor i
analizeiopiuniloraufostorganizatemaimulteedinealegrupuluidelucrucuco
optarea specialitilor n domeniu. Proiectul propunerii de politici publice a fost
plasat pentru informare i consultare pe pagina web a Ministerului Sntii la
rubrica Transparena decizional. De asemenea au fost organizate dou mese
rotundedeconsultarecuparticipareatuturorprilorinteresate.
n cadrul mesei rotunde, organizate la 14 aprilie 2010, au fost prezentate
rezultatelepreliminarealeanalizeiimpactuluiopiuniloridentificate.Participaniila
ntrunireauavutposibilitateadeaiexpuneprereaasupraanalizeiefectuate.
nprocesuldeconsultare,prerilecelorprezenisaumpritneuniformavndun
caracterpolarizat.MinisteruluiSntii,nurmaanalizeiefectuate,aoptatpentru
opiunea numrul trei n calitate de opiune posibil, care prevede reducerea
poverii economice asupra pacientului prin scderea adaosului comercial la
medicamenteleidentificate.nacelaitimp,reprezentaniigrupuluidelucrunuau
exclusniciopiunea1ncazulrezisteneidinparteaactorilorafectaideaplicareaa
altordouopiuniidentificate.
AgeniieconomiciiAgeniaMedicamentuluisauartatngrijoraiiauatenionat
despreriscurilemajoreexistentencazulopiunii3,ianumeposibilitateamajorrii
preuluideachiziie,saudispariiaproduselorfarmaceuticedepepia.Totodat,
ceidinurmaunaintatialtesoluiidereducereapoveriiasuprapacientului,cum
arfi:excludereaTVA,ataxelorvamale,aantrepozitelorvamale,scoatereadinuza
etichetei cu fie latent i altele. n urma discuiilor sa atenionat c aceste
msuri,ncombinaie,sauseparat,nupotfiaplicatedoarpentruolistlimitatde
medicamenteinuasiguratingereaobiectivuluiprestabilit.
nacelaitimp,ageniieconomiciaudatdenelescopiuneaadoua,ncarese
prevede modificarea mecanismului de compensare n cadrul AOAM, ar fi una mai
acceptabil, dei aceast opiune la fel implic i reducerea unor venituri pentru
farmaciilecomunitare.
Majoritatea celor prezeni la masa rotund au constatat, cu prere de ru, c
opiunea a patra, care prevede plafonarea preului la medicamente i care a fost
exclusdinprocesuldeanaliz,nupoatefinaintatncalitatedeopiuneseparat
din motivele expuse n textul analizei. Mai muli vorbitori, ns, au propus, iar cei
prezeniiaususinut,caceastaciunearputeaservidreptsoluiedeatenuarea
situaiei existente n cazul n care nu pot fi selectate nici una dintre opiunile noi

14

propuse.
Reprezentantul CNAM a vorbit despre impactul negativ al opiunii 2 asupra
bugetului public i a propus recomandarea opiunii Status quo n cazul n care
exist o rezisten sporit a prilor interesate fa de cele dou opiuni de
alternativ.Deaceiaiprereaufostireprezentaniisocietiicivile.Sapropuso
combinaie dintre situaia existent i stabilirea preului de nregistrare a
preparatelor medicamentoase, soluie care nu ar afecta nici bugetul public i nici
ageniieconomici.Dinpcate,aceastcombinaienuoferocertitudinenaltde
atingereaobiectivului.
Sprefineleprocesuluideconsultareceiprezeninuauajunslaunconsensasupra
opiuniirecomandate,daraufostasiguraicdeciziafinalvafiluatinndcont
depropunerileexpuseiaciunilenaintatencadrulmeseirotunde.

7. OPIUNEA
RECOMANDAT

Cele dou opiuni de alternativ, n comun cu opiunea 1 (status quo), au fost


evaluatecomparativprinprismaimpactuluipecarelpotavea.Spredeosebirede
opiunea 1, opiunile 2 i 3 vor duce la diminuarea problemei i atingerea
obiectivului, dar sunt nsoite de cheltuieli sporite, existnd i anumite riscuri.
Opiunea2mretepovarafiscalprincretereacheltuielilordinbugetulpublicn
cazulmodificriimecanismuluidecompensareamedicamentelor.nsituaiancare
bugetulAOAMesteredus,inuseprevedeocretereaveniturilorFAOAMpentru
aniiurmtori,aceastopiunenupoatefirecomandat.
Opiunea 3, spre deosebire de opiunea a 2a reduce considerabil veniturile
ageniloreconomiciprinscdereaadaosuluicomerciallamedicamenteleselectate,
aciune, care n condiiile crizei economice actuale ar putea si afecteze i mai
mult. Cu toate c aceast opiune, n baza evalurii impactului i a analizei
multicriteriale (Anexa 1, Tabelul 6) a fost una de preferin, n urma procesului
consultativgrupuldelucrusaconvinsca,ncondiiileactuale,aceastopiunenu
esteunaoptimalinupoatefirecomandat.
Avnd n vedere impactul preponderent negativ al tuturor opiunilor analizate n
baza analizei multicriteriale, Ministerul Sntii consider oportun alegerea
opiunii 1, n condiiile msurilor de atenuare existente. Aceste msuri vor fi
asigurate de recenta decizie de instituire a Serviciului (Biroului) de nregistrare a
preurilor la produsele farmaceutice n cadrul Ministerului Sntii. Biroul va
asigura minimizarea decalajului dintre preul productorului i a celui de pe piaa
medicamentelor din Republica Moldova, acionnd similar mecanismului de
plafonare, ceia ce ar asigura reducerea poverii asupra cetenilor i a sporirii
accesuluieconomiclatoatemedicamentele.

Dataprezentrii:16aprilie2010
Semnturaconductoruluiautoritiiiniiatoare:

Ministru

VladimirHOTINEANU

Anex:6file

15

Anexa1
Figura1

Arboreleproblemei

Figura2

Niveluldeinechitateaaccesuluilamedicamentenrndulcopiilorial
persoanelorvrstnice(BiroulNaionaldeStatistic2009)

16

ESTIMAREACOSTURILORPENTRUOPIUNILEPROPUSE

La baza au stat datele obinute de la Compania Naional de Asigurri n Medicin (CNAM). Sistemul
informaionalalCNAMcolecteazinformaiadespretoatemedicamenteleprescrisedinlistacelorcare
figureaznordinulcomunalMinisteruluiSntiiiCNAMNr.545/215ACuprivirelamedicamentele
compensatedinfondurileasigurriiobligatoriideasistentamedicala.Aufostsolicitatedatelecuprivire
la prescripia i rambursarea celor 10 DCI (Denumiri Comune Internaionale) de medicamente pe
parcursul anului 2009 i primele dou luni ale 2010. Volumul total al cheltuielilor din FAOAM pentru
medicamentelecompensateestealctuitdinsumacheltuielilordecompensarepentrufiecarebeneficiar
nparte.Pentruanul2009ncadrulAOAMaufostrambursatetotalsauparial751,514reetedinlista
celor10medicamenteidentificatepentrucaresacompensatsumade41.4mln.MDL(Tabelul1).

Tabelul1

Sumele rambursate pentru lista de medicamente compensate n cadrul


AOAM(2009)

AMOXICILLINUM
SALBUTAMOLUM
PANCREATINUM
AC.URSODEOXYCHOLICUM
AMLODIPINUM
LISINOPRILUM
BISOPROLOLUM
FERROSISULFASPLUSAC.ASC.
MEBENDAZOLUM
PARACETAMOLUM
TOTAL

Nr.Reete
112,263
22,979
2,290
14,700
111,846
229,595
73,814
73,859
52,684
57,484
751,514

Compensat
(MDL)
3,898,629
826,237
33,179
3,250,479
11,696,235
9,961,442
5,086,313
4,323,289
1,145,897
1,196,163
41,417,863

Sumapreuluicu
amnuntul(MDL)
3,898,629
1,355,346
33,179
4,597,989
17,289,092
19,927,000
7,745,428
4,323,289
1,145,897
1,196,163
61,512,012

Estimareacosturilorpentrufiecareopiunenparte.
Cheltuielilelegatedemicorareacu15%apoveriiasupraconsumatoruluilaprocurareamedicamentelor
identificatepentrufiecareopiunenparteaufostmodelatenbazaunorcalculeestimative,avndla
baz experiena specialitilor i datele statistice existente. Scopul modelrii a constat n estimarea
poveriiasuprapopulaiei,abugetuluipubliciasupraageniloreconomicipentrufiecaredintreopiunile
propuse.Dreptreferinpentrupreulmedicamentelorafostluatanul2009.Sapresupuscapreurile
lalistademedicamenteselectatevorcretecuaproximativ5%anualnurmtoriitreiani.
Avnd n vedere c ambele opiuni noi propuse prevd reducerea preului cu amnuntul n baza
prescripiilor (reetelor) emise de medicul de familie, reeta a fost stabilit drept element de baz
pentru calculele efectuate. Ulterior, cu ajutorul indicatorilor demografici i cei de prevalen, i
incidenamaladiilor,ntratamentulcroraseutilizeazmaifrecventmedicamenteleidentificate,dari
acifrelorprobabiledeadresabilitate,afostestimatnumruldereetecareurmeazafiprescrisnanii
urmtoriimodelatecheltuielileposibilepentrufiecareopiunenparte.
Povaraeconomicasuprapacientuluiafostcalculatutilizndurmtoareaformula:

Unde:POVpestepovaraasuprapacientului,PrAm(tot)preultotalcuamnuntuliPrCo(tot)preul
totalalmedicamentelorcompensatedinFAOAM.
Preul total cu amnuntul const din suma preurilor totale cu amnuntul la cele 10 medicamente
selectate.Povaraasuprabugetuluipublic(PrCo(tot))estesumaestimattotalpentrucompensarean

17

cadrul AOAM a medicamentelor identificate i constituie suma preurilor totale compensate per
medicament, lunduse n vedere gradul de compensare pentru fiecare medicament n parte i
mecanismul de formare a preului n dependen de opiune. Spre exemplu, n opiunea status quo,
unele medicamente sunt compensate 100%, altele parial, iar unele nu sunt compensate pentru
anumitecategoriialepopulaiei.ncazulceleideadouaopiuni,medicamentelecareeraucompensate
100%aurmasncontinuarecompensateintegral,ntimpcepentrucelelaltemedicamenteproporia
decompensareafostmritnaafel,nctpacientulsplteasccu15%maipuin.

UndePrCo(tot)Preuldecompensattotal;PrAm(M1)Preulcuamnuntulpentrumedicamentul(1);
PrAm(Mn) Preul cu amnuntul pentru medicamentul (n); RCo(Mn) Rata de compensare pentru
medicamentul (n); i NR(Mn) Numrul estimat de reete pentru medicamentul (n). La estimarea
preului compensat al medicamentelor, n cazul opiunii 3, sa luat n calcul i reducerea preului cu
amnuntul pentru medicamentele compensate 100%. Prin urmare, n urma acestei opiuni, pentru
medicamentelecompensateintegralsevacheltuimaipuindinFAOAM.Nuafostluatncalculfaptulc
uneledenumiridemedicamentenprezentsuntrambursateparial,iarncazulaceleiaiopiuni(3),ar
puteafirambursate100%dinmotivulreduceriiadaosuluicomercialiasumelorfixederambursare.
Povara asupra agenilor economici n cazul opiunii 3 a fost calculat prin estimarea volumului de
venituriratate,lundusenvederereducereaadaosuluicomercialprevzutpentruaceastopiune.

Unde: PrAc preul de achiziie; AC Adaosul comercial existent; i AC(nou) Adaosul comercial
modificatconformopiunii;TVATaxapevaloareaadugat.Esteimportantdemenionatcncazul
opiunilor2i3,medicamenteledinlistaselectatcarenueraucompensatepentruanumitecategoriii
aveau un adaos comercial de max. 40%, prin faptul c vor fi accesibile prin intermediul prescripiilor
medicale(reete),adaosulcomercialvascdeapnlamax.30%naintedeaplicareaacestoropiuni.
Estimrile cu privire la cheltuielile din bugetul public, impactul economic asupra populaiei i povara
asupraageniloreconomicipentruanul2011suntexpusentabeleledemaijos.

Tabelul2

Statusquoneinterveniansituaiaexistent.Estimarepentrua.2011(MDL)
Opiunea1

AMOXICILLINUM
SALBUTAMOLUM
PANCREATINUM
AC.URSODEOXYCHOLICUM
AMLODIPINUM
LISINOPRILUM
BISOPROLOLUM
FERROSISULFASPLUSAC.ASC.
MEBENDAZOLUM
PARACETAMOLUM
TOTAL

Precu
amnuntul
15,725,612
1,491,423
2,284,418
5,200,852
19,110,728
22,112,954
8,637,569
9,805,766
3,325,531
9,767,611
97,462,464

Povaraasupra
agenilor
economici
299,053
114,725
2,590
400,066
1,470,056
1,700,996
664,428
345,213
86,239
92,756
5,176,122

PovaraAsupra
FAOAM

Povaraasupra
pacientului

3,887,684
965,095
33,667
3,501,584
12,312,942
10,527,803
5,402,067
4,487,764
1,121,112
1,205,827
43,445,546

11,837,928
526,328
2,250,751
1,699,268
6,797,786
11,585,151
3,235,503
5,318,001
2,204,419
8,561,784
54,016,918

18

Tabelul3

Revizuireamecanismuluiderambursareamedicamentelordinlistaidentificat
ncadrulAOAM.Estimarepentrua.2011(MDL)
Opiunea2

AMOXICILLINUM
SALBUTAMOLUM
PANCREATINUM
AC.URSODEOXYCHOLICUM
AMLODIPINUM
LISINOPRILUM
BISOPROLOLUM
FERROSISULFASPLUSAC.ASC.
MEBENDAZOLUM
PARACETAMOLUM
TOTAL

Precu
amnuntul
14,880,046
1,491,423
2,123,650
5,200,852
19,110,728
22,112,954
8,637,569
9,425,908
3,168,073
9,156,055
95,307,258

Povaraasupra
agenilor
economici
1,144,619
114,725
163,358
400,066
1,470,056
1,700,996
664,428
725,070
243,698
704,312
7,331,328

PovaraAsupra
FAOAM

Povaraasupra
pacientului

4,662,872
1,053,592
181,054
3,868,351
13,660,642
12,087,222
6,011,193
4,836,005
1,265,465
1,766,482
49,392,878

10,217,174
437,831
1,942,596
1,332,501
5,450,086
10,025,733
2,626,376
4,589,903
1,902,608
7,389,573
45,914,380

Tabelul4

Reducerea adaosului comercial pentru medicamentele din lista identificat.


Estimarepentrua.2011(MDL)
Opiunea3

AMOXICILLINUM
SALBUTAMOLUM
PANCREATINUM
AC.URSODEOXYCHOLICUM
AMLODIPINUM
LISINOPRILUM
BISOPROLOLUM
FERROSISULFASPLUSAC.ASC.
MEBENDAZOLUM
PARACETAMOLUM
TOTAL

Figura3

Precu
amnuntul
13,537,703
1,356,880
1,932,073
4,731,678
17,386,732
20,118,124
7,858,366
8,575,588
2,882,278
8,330,079
86,709,502

Povaraasupra
agenilor
economici
2,486,962
249,268
354,934
869,239
3,194,052
3,695,827
1,443,631
1,575,390
529,493
1,530,288
15,929,084

PovaraAsupra
FAOAM

Povaraasupra
pacientului

3,536,973
943,759
30,630
3,501,584
12,312,942
10,527,803
5,402,067
2,422,341
1,019,976
1,097,049
40,795,122

10,000,731
413,122
1,901,444
1,230,094
5,073,789
9,590,321
2,456,299
6,153,248
1,862,302
7,233,030
45,914,380

Povaraasupraprilorinteresatepentruopiunilepropuse.Estimarepentrua.
2011

19

Tabelul5

Impactulfiscal.Estimarepentrua.2011(miiMDL)

2.Impactulasupracheltuielilorpublice(pe
categoriieconomice):

Opiunea2

Opiunea3

a.Costultotalalopiunii
inclusiv:
Cheltuielipentruasigurareacupersonal
BunuriiServicii
Plictrepersoaneindividuale
Transferuripentruproducie
Cheltuielicapitale

43,445.50

49,392.88

40,795.12

b.Finanareadisponibilnalocaiile
CCTM/bugetareexistente*
inclusiv:
Cheltuielipentruasigurareacupersonal
BunuriiServicii
Plictrepersoaneindividuale
Transferuripentruproducie
Cheltuielicapitale
(*dacfinanareavinedinmaimultesurse
dectunsingurminister,peopaginseparat
faceiodescrieredetaliat)

41,417.86

41,417.86

41,417.86

c.Necesitateanalocaiiadiionalen
CCTM/buget(ab)**
inclusiv:
Cheltuielipentruasigurarecupersonal
BunuriiServicii
Plictrepersoaneindividuale
Transferuripentruproducie
Cheltuielicapitale
(**Sumelenegativedenoteconomiilenete)

2,027.64

7,975.02

622.74

3.Mijloacepotenialdisponibilepentrua
acopericerineleadiionale:

a.Finanareexterndisponibilpentrua
acoperinecesitileadiionale,nsneincluse
nCCTM
Sursa:___________________________

b.Dinasistenatehnic(finanaredirectdela
donatori)
4.Impactulasupraveniturilorbugetare

2,027.64

7,975.02

622.74

5.Necesitateaderesursecndnuexist
sursedefinanare(234)

Opiunea1

20

ANALIZAMULTICRITERIAL

Magnitudineaimpactuluipentrufiecaredintreopiuniafostapreciatdectregrupuldelucruutiliznd
scaladela5(impactnaltnegativ)la+5(impactnaltpozitiv),nbazaurmtoarelorprincipii:

Impactfiscal
(5)
Impactfiscalnegativnalt.Cheltuielimajoredinbugetulpublic(inclusivfondulAOAM);
(+5)
Impactfiscalpozitivnalt.Aciunepozitivasuprabugetuluipublic.
Impacteconomic
(5)
Impacteconomicnegativnalt.Afecteazgravimportatoriiifarmaciile,aliagenieconomici;
(+5)
Impacteconomicpozitivnalt.Aciunepozitivasupraageniloreconomici;veniturisporite.
Impactadministrativ
(5)
Impactadministrativnegativnalt.Necesitateaunorresurseadministrativemajore;
(+5)
Impactadministrativpozitivnalt.Nunecesitcosturiiresurseadministrative.
Impactsocial
(5)
Impactsocialnegativnalt.Povarnaltasuprapopulaiei;
(+5)
Impactsocialpozitivnalt.Beneficiimajorepentrupopulaie.Reducereasrciei.

Tabelul6

Rezultateleanalizeimulticriteriale

Criteriiledeevaluare

Pondere
(01)

Puncte(dela5la+5)
5

Impact

Opiunea1.Statusquo(Nicioaciune)
Impactfiscal

0.3

0.9

Impacteconomic

0.3

0.6

Impactadministrativ

0.1

0.1

Impactsocial

0.3

0.6

Opiunea2.Revizuireamecanismuluiderambursareamedicamentelordinlistaidentificatncadrul
AOAM
Impactfiscal

0.3

1.5

Impacteconomic

0.3

0.9

Impactadministrativ

0.1

0.1

Impactsocial

0.3

1.2

Opiunea3.Reducereaadaosuluicomercialpentrumedicamenteledinlistaidentificat

2.2

1.3

Impactfiscal

0.3

0.6

Impacteconomic

0.3

1.5

Impactadministrativ

0.1

0.1

Impactsocial

0.3

1.2

1.0

Puncteacumulatepentrufiecareopiune:
Opiunea1: 2.2
Opiunea2: 1.3
Opiunea3: 1.0

21