Sunteți pe pagina 1din 1

Modul SCRIEREA PROPUNERII DE FINANȚARE ÎN CONTEXT TINERET ÎN ACȚIUNE 18-20 IANUARIE 2013 , SLATINA

Obiective SMART

Formatori: ILEANA BALACI si MARIAN ANCUTA

S M
S
M
A R
A
R
T
T
specific
specific
măsurabil
măsurabil
abordabil
abordabil
realist
realist
relevant
relevant
încadrare în timp
încadrare
în timp

este obiectivul clar: cine, ce, când, unde, cum, grup-țintă? țintă?

sunt măsurabile rezultatele? rezultatele?

este un obiectiv care poate fi, în general, atins?unde, cum, grup- țintă? sunt măsurabile rezultatele? are organizatia resursele necesare pentru atingerea lui in

are organizatia resursele necesare pentru atingerea lui in timpul dat?este un obiectiv care poate fi, în general, atins? realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de

realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de proiect?fi, în general, atins? are organizatia resursele necesare pentru atingerea lui in timpul dat? există un

există un termen limită?resursele necesare pentru atingerea lui in timpul dat? realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de proiect?