Sunteți pe pagina 1din 18

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE

HIDROTEHNIC

Barajul Gura Raului


Modelare elemente finite
Ansys

Scopul modelului & continutul prezentarii


Caracterizarea integritatii structurale a barajului Gura Raului functie de conservarea/
cresterea perioadelor proprii
monitorizare comportare baraj

Scurta prezentare a barajului


Date initiale & realizare model matematic
Principii urmarite si etape in realizarea modelului si a discretizarii
Discretizari realizate exemplu
Rezultate obtinute
Concluzii

Barajul Gura Raului - prezentare

situat la cca. 25 km de Sibiu, pe Valea Cibinului

folosinte: alimentare cu apa si producere de energie electrica

clasa/ categoria de importanta: I/ B

PIF 1979/ NNR atins 1981

dimensionare plot principiu distribuirii optime a volumului de beton (I ul din Romania)

inclinare paramente: amonte 1:0.57/ aval 1:0.28

Barajul Gura Raului date tehnice

baraj cu contraforti ciuperca hmax = 73.5 m


22 de ploturi de 15 m latime Lcoronament = 328m
3 ploturi deversante, 14 ploturi curente, 2 ploturi mixte, 3 ploturi baraj greutate
grosime contrafort variabila pe inaltime

Modelare elemente finite Principii urmarite


Scop
modelare

Numar
modele

Principii
Discretizare

Software
utilizat

determinarea carateristicilor proprii de vibratie ale barajului


analiza si interpretarea masuratorilor de vibratii realizate

plot nedeversant - h max


plot deversant
camp deversant (3 ploturi deversante)
intregul baraj

discretizare regulata (elemente cu geometrie regulata)


numar elemente acceptabil (putere de calcul disponibila)
discretizare parti esentiale - fara prize/ amenajare
coronament
Autocad 2D / 3D
Ansys

Modelare elemente finite Numar modele

plot nedeversant
plot deversant

ploturi masurate in campanie

camp deversant

comportare spatiala/ efect pod

intregul baraj

comportare spatiala structura

Discretizare etape de lucru

realizare plot + teren in Autocad 3D coordonate absolute


gestionare solide - layere
discretizare in Autocad slice obiecte 3D
importare blocuri in Ansys (*.sat) separata pt fiecare solid
realizare elemente in Ansys 1 bloc = 1 element
atribuire material elementelor
unire elemente aferente solidelor fisier input *.txt

Discretizare elemente folosite si conditii de margine


elemente SOLID 45
elem. finite liniare, isoparametrice, 3D cu 3 grade de libertate pe nod (ux,uy,uz)

proprietati de material E, ,
beton, teren fundare si voal etansare

conditii de margine
acceleratie gravitationala
limite model noduri blocate
interactiune baraj lac Westergaard

mase aditionale (Mass21)

Discretizare model 1 plot curent

6230 noduri
5080 elemente
< 5 min analiza spectrala

Discretizare model 2 plot deversant

6370 noduri
5070 elemente
< 5 min analiza spectrala

Discretizare model 3 camp deversant

17000 noduri
15200 elemente
5 10 min analiza spectrala

Discretizare model 4 tot barajul

212600 noduri
205100 elemente
aprox 2 h analiza spectrala

Rezultate analiza 1 plot curent


primele 6 moduri proprii forme deformate

f1 = 2.150 Hz
T1 = 0.465 s

Rezultate analiza 2 plot deversant


primele 6 moduri proprii forme deformate

f1 = 2.150 Hz
T1 = 0.465 s

Rezultate analiza 3a camp deversant (coronament liber)


primele 6 moduri proprii forme deformate

f1 = 2.151 Hz
T1 = 0.465 s

Rezultate analiza 3b camp deversant (coronament unit)


primele 6 moduri proprii forme deformate

f1 = 2.151 Hz
T1 = 0.465 s
moduri diferite fata de varianta cu coronamentul liber

Rezultate analiza 4 tot barajul


primele 6 moduri proprii forme deformate

f1 = 2.379 Hz
T1 = 0.420 s

Concluzii
Modelele si masuratorile se refera la comportarea de ansamblu a barajului Gura Raului (in
domeniul elastic) in conditiile considerarii ca sursa de vibratie vibratiile ambientale.
Frecventele/ perioadele proprii de vibratie obtinute prin modelare matematica se inscriu in
domeniul de frecvente asteptat pentru configuratia geometrica a barajului si sunt apropriate
de cele masurate (diferenta dintre cele 2 fiind intre 9% si 20%).
Cele mai bune rezultate au fost oferite de modelul ce a inclus intregul baraj eroare de cca.
9%.
Valorile rezultate in urma masuratorilor/ calculelor ilustreaza starea de siguranta
corespunzatoare a barajului.