Sunteți pe pagina 1din 3

IMPORTANTA JOCULUI LOGIC PENTRU

DEZVOLTAREA GANDIRII PRESCOLARILOR


Jocul ramane o metoda de baza, preferata de copii, chiar si atunci cand
educatoarea doreste sa le influenteze gandirea prin diverse forme de activitate.Ca
metoda, jocul cunoaste o larga aplicabilitate, regasindu-se pe anumite secvente de
invatare in cadrul tuturor activitatilor matematice.
Dar elemental de joc este prezent in diferite etape cu pondere diferita in
functie de anumiti factori:
- nivel de varsta;
- nivel de dezvoltare a capacitatilor de cunoastere;
- nivel de dezvoltare a capacitatilor operatorii.
Explicatia , pentru alegerea nivelului de varsta ca factor ce determina
naturasi ponderea jocului in activitati instructiv-educative , vizeaza. Faptul ca o
secventa matematica bazata pe exercitiul cu material individual poate fi rigida si
neatractiva pentru copii de 3 5 ani.
In aceasta situatie, educatoarea trebuie sa intretina si sa stimuleze interesul pentru
lectie alegand o alta forma de joc.
Cea mai potrivita cale de transmitere de cunostinte matematice, la copiii
de nivel I, o reprezinta jocul logic. Aceasta se dovedeste atat prin accesibilitatea
formei de joc (egalata doar de jocul didactic), cat si de posibilitatea de adaptare a
acesteia la orice nivel de varsta si la orice etapa de pregatire. Chiar daca se porneste
de la o sarcina euristica, intentia de jos se poate transforma in actiune propriou- zisa
de invatare si motiveaza participarea active a copiilor, prin elementele sale specifice:
competitie , manipulare, asteptare, element surpriza.
Jocul logic accentueaza rolul formative al activitalilor matematice prin:
- formarea unor deprinderi de lucru correct si rapid (pregatirea pentru
exercitiul cu material individual);
1

- insisirea constienta, in mod

accesibil si placut a cunostintelor

matematice;
- exersarea

operatiilor

gandirii

(analiza,

sinteza,

clasificare,

comparatie);
- dezvoltarea spiritului de obsevatie si imaginative creator;
- stimularea spiritului de initiative, de independenta, de lucru in echipa.
Introducerea cu pricepere a jocului logic in diferite etape ale activitatilor
matematice conduce la un plus de eficienta formative in planul cunoasterii, atitudinii
afective si a conduitei constiente a prescolarului. Activizarea copiilor din punct de
vedere cognitiv, actional si afectiv, prin sporirea gradului de intelegere si participare
activa a copilului la actul de invatare, reprezinta un alt avantaj, o consecinta pozitiva
a folosirii jocului logic in transmiterea de cunostinte prescolarilor.
In jocul logic copiii evidentiaza modul corect sau incorect de actiune in
diverse situatii, isi formeaza autocontrolul eficient al conduitelor si achizitiilor
cognitive si operative. De asemenea, utilizand aceasta forma de joc, educatoarea
reuseste sa realizeze interactiunea dintre copii in cadrul grupului si sa intervina cu
intrebari ajutatoare, daca situatia o cere.
Pentru clasificarea si intelegerea avantajelor jocului logic vom
exemplifica utilizarea acestuia, chiar de la grupele mici si consecintele in planul
cognitiv al copiilor. De exemplu, exercitiile de formare a grupelor de obiecte, cu care
se incepe programarea activitatii matematice la grupele mici si mijlociii, constituie
de fapt exercitii logice de clasificare, ceea ce implica executarea unor comparatii
pentru a lua decizia daca obiectul ales, dintr-o multime de obiecte, apartine sau nu
grupei pe care o constituie el. Prin astfel de exercitii, copiii invata sa formeze grupe
de obiecte dupa unul sau mai multe criteriii, cunosc relatia dintre o grupa si
elementele sale componente.
Jocul logic este un prim pas spre intelegerea unor notiuni care vor
constitui, mai tarziu, baza transmiterii unor elemente mult mai complexe si vor
dezvolta capacitatea de lucru individual si de autoevaluare.

BIBLIOGRAFIE

1. Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, Activitati matematice in gradinita, Editura


Polirom, Iasi , 1997
Revistra Invatamantul Prescolar, Nr. 1/2007.
2. Marin Stoica, Pedagogie si psihologie, Craiova, Editura Gh. Alexandru
3. Gheorghe Tomsa (coordonator), Psihopedagogie prscolara si scolara, Bucuresti,
2005
4. Didactica activitatilor instructiv - educative pentru invatamantul preprimar, Craiova,
Editura Didactica Nova, 2005
5. www.didactic.ro
6. Silvia Breben, Elene Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de
grup ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2006