Sunteți pe pagina 1din 1

NR. ...../ ........

CHITAN - CHIRIE
Subsemnatul(a) NUMELE PROPRIETARULUI , legitimat(a) cu CI seria .... nr. ........., eliberat/a
de ......., la data de ......... , n calitate de proprietar al imobilului situat n BUCURESTI, str. .........
nr. .....et. ......., ap. ..... sect. ....., am primit de la NUMELE CHIRIASULUI , n calitate de administrator,
al S.C. ......... SRL., nregistrat la Registrul Comertului sub numrul J............. CUI ..........., suma
de ........... lei ( ........................... lei) reprezentnd contravaloarea chiriei lunare conform contractului
de nchiriere nr. ......... din data de .........., inregistrat la Administraia Financiar sector ......
Chiria este achit la data de ........ , pentru luna ............. .
Am predat : CHIRIA

Am primit: PROPRIETAR

S.C. ................. S.R.L.

............................

S-ar putea să vă placă și