Sunteți pe pagina 1din 47

S.C. CET Iasi S.A.

Data: 01 02 2008
Elaborat
Verificat
Avizat
Aprobat

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Exemplar nr
Insp.Moraru Dan;Ing.Irimia Catalin,Ing.Antonovici Carmen
Seful Serviciului de Protectie Civila / ISU Iasi
Secretariatul de Risc/Agentia pentru Protectia Mediului Iasi
Seful Inspectoratului Judetean Iasi pentru Situatii de Urgenta
Director General Ing.Didi Melinte

Pagina 1 din 47
Versiunea: 2
1.

Semnatura
2.
3.

CUPRINS
GENERALITATI
Persoanele autorizate s declaneze proceduri de urgen
Persoanele care coordoneaz aciunile de limitare i nlturare a consecinelor unui accident pe amplasament
Persoanele care menin legtura cu autoritatile competente pentru aplicarea Planului de Urgen Extern
Aria de aplicare a Planului de Urgenta Interna
Lista autoritatilor carora li se transmite notificarea situatiilor de urgenta
Actualizari
Lista de difuzare
Consideratii privind necesitatea si oportunitatea reexaminarii si revizuirii planului
Aprobarea planului
Consideratii privind controlul documentului
Reglementari aplicabile
Cap. 1. INTRODUCERE
1.1 Scop
1.2 Politica de prevenire a accidentelor majore
Cap.2.INFORMATII REFERITOARE LA OBIECTIV
2.1. Descriere generala
2.2. Domeniul de activitate
Cap.3. PERSONALUL CARE POATE FI AFECTAT DE SITUATIILE DE URGENTA
3.1. Angajatii,vizitatorii si salariatii antreprizelor de pe amplasament
3.2 Populatia din afara amplasamentului
Cap.4. IDENTIFICAREA PERICOLELOR MAJORE
4.1. Depozitarea si manipularea materialelor periculoase
4.1.1. Traseele interne si metodele primare de transport
4.1.2. Transportul si depozitarea substantelor chimice periculoase si a reactivilor de proces
4.1.3. Transportul si depozitarea combustibililor/lubrifiantilor
4.1.4. Prevenirea deversarilor la incarcare/descarcare
4.1.5. Surse potentiale de poluare
4.2. Localizarea si inventarierea materialelor periculoase
4.2.1. Substante periculoase
4.2.2.Deseuri periculoase si nepericuloase
4.3. Instalatiile in care se opereaza cu substante periculoase
4.3.1. Program de functionare,numarul angajatilor responsabili cu instalatiile si locurile de desfasurare a activitatilor
4.3.2. Scheme de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta
Cap.5. SCENARII DE URGENTA
Cap.6. CLASIFICAREA INCIDENTELOR
6.1. Sistemul de clasificare a incidentelor
6.1.1. Incidentele de Nivel I
6.1.2. Incidentele de Nivel II
6.1.3. Incidentele de Nivel III
6.1.4. Incidentele de Nivel IV
Cap.7. INFORMATII REFERITOARE LA IMPREJURIMI
7.1. Descriere generala
7.2. Unitati industriale- surse de pericol in zona
Cap.8. ORGANIZAREA I CONDUCEREA ACIUNILOR DE INTERVENIE
8.1. Organizarea interventiei n situatii de urgenta
8.2. Forte de raspuns interne

Pag.

5-9

9-11
11-12
12

12-14

14

14-16

16-17
17

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 2 din 47
Versiunea: 2

Cap.9. ROL,RESPONSABILITATI SI CERINTE DE PREGATIRE/CALIFICARE ALE PERSONALULUI DE


INTERVENTIE N SITUATII DE URGENTA
9.1. Rolul si responsabilitatile Coordonatorului urgentei.Calificari si selectionare
9.2. Rolul si responsabilitatile Comandantului incidentului.Calificari si selectionare
9.3. Rolul si responsabilitatile primeleor persoane care observa incidentul
9.4. Rolul si responsabilitatile Grupei de pompieri
9.5. Rolul si responsabilitatile Echipei specializate de raspuns la urgente care implica substante periculoase (NBC)
9.6. Rolul si responsabilitatile Echipei specializate de raspuns la urgente medicale
9.7. Rolul si responsabilitatile Coordonatorului de comunicare
9.8. Rolul si responsabilitatile unor Compartimente functionale
9.8.1.Rolul si responsabilitatile Dispecerului sef tura de serviciu
9.8.2. Rolul si responsabilitatile Agentilor din posturile de paza
9.8.3. Rolul si responsabilitatile Compartimentelor cu sarcini de intretinere
9.8.4 Rolul si responsabilitatile Compartimentului Protectia Mediului
9.8.5 Rolul si responsabilitatile Serviciului Prevenire,Protectie si Urgenta (Compartimentul Sanatate si Securitate )
Cap.10. COORDONAREA CU FORTELE DE RASPUNS EXTERNE
10.1 Planul de Urgenta Externa
10.2.Forte (formatiuni) externe de raspuns la situatii de urgenta
10.2.1. Raspunsul la incendii
10.2.2. Raspunsul medical
10.2.3. Serviciul de ambulanta
Cap.11. NOTIFICAREA SITUATIILOR DE URGENTA
11.1. Proceduri de notificare
11.2. Modalitati de aplicare a procedurilor de notificare/anuntare
Cap.12. ALARME DE URGENTA SI SISTEME DE COMUNICARE
12.1. Sisteme de alarmare si de comunicare
12.1.1. Sisteme de alarmare interna
12.1.2. Sisteme de comunicare interna
12.1.3. Sisteme de alarmare externa
12.1.4. Sisteme de comunicare externa
Cap.13. RASPUNSUL LA URGENTE
13.1. Informatii generale despre raspunsul la urgenta
13.2. Actiunile salariatilor care raspund primii la o situatie de urgenta sau care nu sunt implicati n solutionarea
acesteia
13.3. Actiuni de raspuns ale Coordonatorului urgentei
13.4. Actiunile echipei de raspuns la urgenta
Cap.14. PROCEDURI DE RASPUNS LA URGENTE
14.1. Proceduri de raspuns la incendii (urmate sau nu de explozii)
14.1.1. Actiunile salariatilor care raspund primii la urgenta
14.1.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
14.1. 3. Actiunile Ehipei de raspuns la urgenta
14.2 Proceduri de raspuns la scurgeri si infiltratii de HCl
14.2.1. Actiunile salariatilor celor care raspund primii la urgente
14.2.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
14.2.3. Actiunile Echipei de raspuns la urgenta
14.3. Proceduri de raspuns in situatii de intrerupere a curentului electric sau/si a altor utilitati
14.4. Proceduri de raspuns in situatii de deversari substante chimice/combustibili/deseuri
14.4.1.Actiunile salariatilor care raspund primii la urgente
14.4.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
14.4.3. Actiunile Echipei de raspuns la urgenta
14.5. Proceduri de raspuns la urgente medicale
14.5.1. Actiunile salariatilor care raspund primii la urgente
14.5.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
14.5.3. Actiunile Echipei de raspuns la urgenta
14.6. Proceduri de raspuns la accidente n trafic sau cu echipamente mobile
14.7. Proceduri de raspuns in situatii de violenta/terorism la locul de munca
14.7.1. Actiunile salariatilor care raspund primii la urgente
14.7.1.1. Arme/focuri de arma observate/auzite
14.7.1.2. Explozie/Bomba
14.7.1.3. Amenintare cu bomba
14.7.1.4. Activitati suspecte

17-24

24-25

25-26

26-28

28-29

30-36

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 3 din 47
Versiunea: 2

14.7.1.5. Luare de ostatici


14.8. Proceduri de raspuns la dezastre naturale
Cap.15. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU.COLECTAREA PROBELOR N TIMPUL/DUPA
SITUATIA DE URGENTA
Cap.16. CONSTITUIREA CENTRULUI DE COMUNICATII
16.1. Cnd se constituie Centrul de comunicatii
16.2. Localizarea si rolul Centrului de comunicatii
16.3. Utilizarea paginii de internet
16.4. Proceduri de comunicare interna
16.5. Proceduri de comunicare externa
16.6. Informatii care trebuie colectate si comunicate
16.7. Comunicarea cu mass- media
16.8. Comunicarea cu familiile salariatilor afectati
16.9. Documentele Centrului de comunicatii
Cap.17. PROCEDURI DE EVACUARE
17.1 Cai de evacuare si puncte de adunare
17.2 Luarea n evidenta a personalului n timpul evacuarilor
17.3 Revenirea la locul de munca
Cap.18. ECHIPAMENTE DE RASPUNS LA URGENTA
18.1. Echipamente pentru stingerea incendiilor
18.1.1. Autospeciale pentru stingerea incendiilor
18.1.2.Motopompe
18.1.3. Stingatoare de incendii portabile
18.1.4. Hidrantii pentru incendii
18.1.5 . Sisteme de sprinklere
18.1.6. Dulapuri-pichete PSI - cu echipamente pentru raspuns la urgenta
18.1.7.Cladirea PSI si localizarea tehnicii pentru stingerea incendiilor
18.1.8. Localizarea hidrantilor pentru incendii
18.1.9. Vehicule pentru raspunsul la urgenta
18.1.10. Alte echipamente disponibile n timpul unei urgente
18.2. Iluminatul de urgenta
18.3. Localizarea fiselor de date pentru siguranta materialelor
18.4. Localizarea altor documente importante
Cap.19. RECUPERAREA DUPA O SITUATIE DE URGENTA
19.1 Semnificatia semnalului INCETAREA
19.2 Reinceperea operatiunilor in instalatii
Cap.20. DIMINUAREA EFECTELOR POST-URGENTA
20.1 Curatarea amplasamentului
20.1.1. Continutul Planului de curatare
20.2. Decontaminarea generala
20.2.1. Decontaminarea salariatilor
20.2.2. Decontaminarea personalului pentru raspuns la urgenta
20.2.3. Decontaminarea echipamentului
20.3. Asistenta n actiunile de diminuare a efectelor din afara amplasamentului
Cap.21. INVESTIGAREA SI DOCUMENTAREA INCIDENTULUI
Cap.22. PREVENIREA DEVERSARILOR
22.1. Depozitarea si transportul combustibililor
22.2. Depozitarea si transportul materialelor periculoase
Cap.23. SECURITATEA AMPLASAMENTULUICONSIDERATII PRIVIND CONTROLUL ACCESULUI
Cap.24.VERIFICAREA GRADULUI DE PREGATIRE A RASPUNSULUI LA URGENTE
24.1. Inspectarea (testarea) echipamentului de raspuns la urgente
24.2. Testarea sistemelor de alarmare si comunicare
24.2.1 Testarea sistemelor de alarmare
24.2.2. Testarea sistemelor de comunicare
24.3 Inspectia rezervoarelor de depozitare
24.4 Inspectia depozitelor

36-38

38-39

39-40

40

40-41

41-43

43
43-44
44

44-45

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 4 din 47
Versiunea: 2

Cap.25. PREGATIREA PERSONALULUI PENTRU RASPUNSUL LA URGENTA


25.1. Pregatirea membrilor echipelor de raspuns la urgenta
25.1.1. Pregatirea Grupelor PSI
25.1.2.Pregatirea Ehipelor de salvare si prim ajutor
25.1.3. Pregatirea Echipelor pentru raspunsul la urgente care implica materiale periculoase(NBC)
25.1.4. Pregatirea Echipelor sanitare
25.1.5. Pregatirea angajatilor pentru utilizarea stingatoarelor portabile
25.1.6. Pregatirea angajatilor pentru situatiile n care raspund primii la urgente
25.2. Antrenamente si exercitii de anuntare a urgentei
25.2.1. Exercitii de anuntare a Coordonatorului urgentei/Comandantului incidentului/echipei de raspuns la urgenta
25.2.2. Exercitii de comunicare externa a urgentei
25.3. Exercitii de testare a echipamentului de raspuns la urgenta
25.4. Exercitii de evacuare si pentru cazuri de incendiu
Cap.26. EVALUAREA,REVIZUIREA SI ACTUALIZARE PLANULUI
26.1. Evaluarea Planului
26.2. Controlul documentelor
26.3. Revizuirea si actualizarea planului
ANEXE
Anexa 1- Substante periculoase prezente pe amplasament
Anexa 2- Deseuri care pot rezulta din fluxul tehnologic
Anexa 3- Program functionare,numarul angajatilor responsabili cu instalatiile si locurile de desfasurare a activitatilor
Anexa 4- Unitati industriale surse de pericol din zona de interes
Anexa 5 - Lista cu persoanele care pot fi numite Coordonatori de urgente
Anexa 6 - Lista cu persoanele care pot fi numite Comandanti de incidente
Anexa 7- Lista cu telefoanele din sistemul flota Vodafone
Anexa 8- Forte externe de raspuns la situatii de urgenta
Anexa 9- Spitale si clinici medicale disponibile n caz de urgenta
Anexa 10- Principalele medii de informare
Anexa 11- Localizarea dulapurilor cu echipamente pentru raspunsul la urgenta
Anexa 12- Cladirea PSI si localizarea tehnicii pentru stingerea incendiilor
Anexa 13- Alte echipamente disponibile n timpul unei urgente
Anexa 14- Inspectii ale echipamentului de raspuns la urgenta
Anexa 15- Proceduri,instructiuni,planuri cu functii de pregatire,planificare de urgenta si/sau prevenirea accidentelor
Anexa 16- Scenarii de accidente poteniale
Anexa 17- Fise tehnice de securitate
Anexa 18- Informaii asupra sistemului de management i asupra organizrii obiectivului n vederea prevenirii
accidentelor majore
Anexa 19- Analiza riscului fenomenelor meteorologice
Anexa 20- Organizarea interventiei in situatii de urgenta
Anexa 21- Programarea exercitiilor cu scop de verificare in vederea evaluarii / testarii planurilor de urgenta
interna
Anexa 22 - Conventie de informare reciproca in situatii de urgenta cu unii operatori economici vecini
Anexa 23 - Criterii de notificare a unui accident major.Autoritatile carora li se transmite notificarea
Anexa 24 -Dotarea laboratoarelor in vederea monitorizarii factorilor de mediu
Anexa 25 - Raport privind capacitatea de raspuns in cazul unui accident major (model)
Anexa 26 - Tabel cu substantele / produsele de interventie si remediere in cazul producerii unui accident major
Anexa 27- Registru pentru evidenta situatiilor de urgenta (model)
Anexa 28- Reele de ap, inelul de incendiu si localizarea hidrantilor in CET I
Anexa 29-Trasee de deplasare ale Fortelor de Interventie Externe in cazul producerii unui accident major pe
amplasament
Anexa 30 - Schema evacuarii in situatii de urgenta
Anexa 31 - Zone greu accesibile i vulnerabile la riscuri
Anexa 32- Planuri de intervenie ( rspuns)
a) Plan de alarma
b) Plan de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase
c) Plan de aparare n cazul producerii unei situaii de urgenta provocata de cutremure i/sau alunecri de teren
d) Plan de aparare impotriva incendiilor
Anexa 33 - Formulare

45-47

47

48-

S.C. CET Iasi S.A.

Nr.
crt.

Nume,
prenume
Ing.Melinte Didi

1
2

Ing.Neculai
Costica
Ing.Petrescu
Cristian

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Director
General
Director
Tehnic
Inginer-sef
CET I

n cazul producerii unui accident major:


- ordon alarmarea personalului ;
- in functie de tipul,dimensiunile i momentul declanrii situatiei de urgenta,
identific efectele deja manifestate (n curs de manifestare) concomitent cu
organizarea i conducerea aciunilor de limitare i nlturare a urmrilor.
- informeaza n termen de maximum 2 ore autoritile publice competente la
nivel judeean cu privire la:
a) circumstanele accidentului,substanele periculoase implicate,date disponibile
pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sntii populaiei i mediului i
msurile de urgen luate;
b) aciuni pe care intenioneaz s le ntreprind pentru atenuarea efectelor pe
termen mediu i lung ale accidentului i pentru a preveni repetarea unui astfel de
accident;
c) actualizri ale informaiilor furnizate, dac investigaiile ulterioare dezvluie
elemente suplimentare, care modific informaiile iniiale sau concluziile
formulate anterior.

Persoanele care coordoneaz aciunile de limitare i nlturare a consecinelor unui accident pe amplasament
Nume,prenume Functia
Competente
Ing.Melinte Didi

Director
General

Ing.Neculai
Costica

Director
tehnic productie

Ing.Petrescu
Cristian

Inginer-sef
productie

Ing.Catalin
Irimia

Sef Serviciu
Prevenire,
Protectie
si Urgenta
(SPPU)

Moraru Dan

Sef Comp.
Protectie Civila

Gavril Samoil

Sef
Comp.Prevenire

Ing.Antonovici
Carmen

Coordonator
Protectia
Mediului

1
2

Versiunea: 2

GENERALITATI
Persoanele autorizate s declaneze proceduri de urgen
Functia
Competente

Nr.
crt.

Pagina 5 din 47

Dispun msuri pentru:


- planificarea si desfasurarea aciunilor de limitare i controlul incidentelor
pentru reducerea posibilitatilor de agravare a situatiei de urgenta;
- instiintarea ISU si Agentiei pentru Protectia Mediului,despre iminenta
producerii sau producerea unui accident major ;
- interventii pentu limitarea,nlturarea urmrilor ,aplicarea msurilor pentru
protecia sntii salariatilor, populaiei i a mediului mpotriva efectelor;
-solicitarea sprijinului n Fore Externe de Raspuns pentru limitarea i
nlturarea urmrilor;
-salvarea rniilor,intoxicatilor,contaminatilor,acordarea primului ajutor i
evacuarea acestora la Spitalul Clinic de Urgenta din Tatarasi;
-scoaterea de sub starea de pericol a instalaiilor,inlaturarea distrugerilor si
avariilor,surselor de contaminare,stingerea incendiilor si asigurarea
continuitii procesului productiv.
Coodoneaza activitatile pentru:
-identificarea,monitorizarea,evaluarea factorilor de risc generatori de accidente
si pregtirea personalului pentru interventie si actiuni in comun cu Fortele de
Interventie Externe ;
-stabilirea si urmarirea indeplinirii masurilor de prevenire/pregatire a
interventiei, organizarea si dotarea Fortelor de Raspuns;
-comunicarea informaiilor necesare populatiei,autoritilor/serviciilor
competente si declansarea alertei n cazul iminenei ameninrii si/sau
producerii situatiei de urgenta;
- intervenia operativ pentru limitarea i nlturarea efectelor si asigurarea
refacerii ecologice a zonei afectate.
Informeaz periodic Serviciul Prevenire,Serviciul Protectie Civila/ ISU Iasi si
Garda Nationala deMediu/Comisariatul Iasi /Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi cu date concrete despre schimbrile n evoluia situatiei,msuri
luate, activiti desfurate,pierderi,distrugeri i pagube care sau produs.
Coordoneaza activitatile pentru:
-marcarea suprafetelor contaminate,evaluarea pericolului pentru mediu,
cautarea substantelor periculoase,prelevarea probelor (apa reziduala,apa, aer,
sol) si efectuarea analizelor de laborator;
-refacerea ecologica a zonei afectate.
Informeaz periodic Secretariatul de Risc al APM cu date concrete despre
schimbrile n evoluia situatiei,msuri ,activiti desfurate.

S.C. CET Iasi S.A.

Nr.
Crt.
1
2
3
5.
6.
4
5.

Nr.
Crt
1

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 6 din 47
Versiunea: 2

Persoanele care menin legtura cu autoritatile competente pentru aplicarea Planului de Urgen Extern
Nume, prenume
Functia
Competente
Melinte Didi
Neculai Costica
Petrescu Cristian
Irimia Catalin
Antonovici
Carmen
Moraru Dan
Gavril Samoil

Director General
Director tehnic
Inginer-sef
Sef S.P.P.U.
Coordonator
Protectia Mediului
Sef Comp.Prot.Civila
Sef Comp.Prevenire

Unitati,subunitati,
obiective
Toate obiectivele CET I

Menin legtura cu Comitetele Judetean si Local pentru Situatii de


Urgenta in vederea aplicarii la nevoie a Planului de Urgen Extern
Menin legtura cu Serviciul de Protectie Civila/ ISU Iasi ,Secretariatul
de Risc /A.P.M.Iasi, Garda Nationala de Mediu/Comisariatul Judetean
I.T.M Iasi ,in vederea aplicarii la nevoie a Planului de Urgen Extern
Informeaz periodic institutiile mentionate, cu date concrete despre
schimbrile ce intervin n evoluia situatiei, msurile luate,activitile
desfurate,pierderi,distrugeri i pagube care sau produs.

Aria de aplicare a Planului de Urgenta Interna


Dispunere
Profil de activitate
Iasi,Calea Chisinaului nr.25

Producerea de energie termica si electrica

Lista autoritatilor carora li se transmite notificarea situatiilor de urgenta


Denumirea autoritatii teritoriale
Adresa
Telefon
I.S.U.Iasi
Serviciul de Protectie Civila/ISU Iasi
Biroul de Protectie Civila / Primaria Iasi
Secretariatul de risc/ A.P.M.Iasi

str. Lascar Catargiu nr 59


Str. Lascar Catargiu nr.59
Bd. Stefan cel Mare. nr.11
Str. Th Vascauteanu nr.10

112; 981;214470; 213948 www.igsu.ro


982;214.490;412121;213617
267.619
Dispecerat 215.497;Fax 214.357

Garda Nationala de Mediu /Comisariatul Judetean


E-ON Gaz Iasi
E-ON Distributie Iasi
Inspectoratul Teritorial de Munca
Prefectura Iasi
Primaria Iasi
Directia Judeteana de Sanatate Publica
Serviciul Judetean de Ambulanta
RAJAC
Directia Apelor Prut
Inspectoratul de Jandarmi
Inspectoratul Judetean de Politie Iasi
Politia Municipala

Str. Th Vascauteanu nr.10


Str. Uzinei nr.7
Str. Uzinei nr.38
Str. Moara de Foc nr.31
str.Anastasie Panu nr 60
B-dul Stefan cel Mare nr.11
str. V.Conta nr. 2-4
Str.Primaverii 7-4
str. Mihail Costachescu nr. 6
str. Vascauteanu nr.10
Bd. Poitiers nr.18-22
str. M. Costachescu nr. 6
str. Otilia Cazimir nr. 14

410210
441624 ; 267561, 267562; Fax:141569
442420, 443660; 447734Fax: 210980
257100;257773;258250; Fax: 215583
235400;211306
267.582;
271.687
961, 436461,431573
215410;215413,215411, 215412
213.884, 218.192
956;410425
955;302000;302004;302006
302.727

Actualizari
Nr
Crt

Sinteza actualizarii

Versiunea
curenta

Data

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Lista de difuzare
Document: .
Cod: Versiunea : a 2 a
Ex.
Destinatar
Data
Semnatura
nr.
difuzarii

Pagina 7 din 47
Versiunea: 2

Data
retragerii

Semnatura

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 8 din 47
Versiunea: 2

Consideratii privind necesitatea si oportunitatea reexaminarii si revizuirii planului


Obligatia reexaminarii i revizuirii Planului de Urgenta Interna este prevazuta de dispozitiile art.11 si 12 (8) din HG 804/2007
si vizeaza adecvarea continutului planurilor,mbunatatirea raspunsului si procedurilor de raspuns la urgenta, pentru a fi n
acord cu :
masurile stabilite de catre comisiile de inspectie ale autoritatile competente (SRAPM Iasi,CJGNM Iasi ,ISU Iasi) ;
msurile tehnice de reducere a pierderilor operaionale prin trecerea n conservare a Etapelor I i II din CET I;
modernizarea echipamentelor si proceselor de productie;
modificarea unor instalaii si uniti de stocare;
modificarea situatiei de personal prin disponibilizare;
infiintarea Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta;
noile cunotine privind organizarea rspunsului la accidente majore;
prevederile legislative actuale (HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate
substane periculoase).
Aprobarea planului
Planul de Urgenta Interna este verificat de autoritatile competente desemnate potrivit HG 804/2007 privind controlul asupra
pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase si aprobat de catre Directorul General.
Cate un exemplar al planului semnat si stampilat de catre titular,se va nainta Inspectoratului Judetean pentru Situatii de
Urgenta si Secretariatului de risc/Agentia pentru Protectia Mediului Iasi.
Consideratii privind controlul documentului
Distribuirea versiunii curente aprobate a Planului de Urgenta Interna va fi controlata conform PS 01-00 Controlul
documentelor.Accesul la formatul electronic este limitat la angajatii sau contractorii SC CET IASI SA potrivit principiului
necesitatii de a cunoaste, n functie de sarcinile si ndatoririle de interventie,functiile manageriale sau alte consideratii.
Distribuirea copiilor pe suport de hrtie reprezinta decizia Conducerii societatii si se limiteaza la autoritati,organizatii de
interventie cu nevoi legitime de a-l cunoaste sau pentru care distribuirea este o conditie obligatorie.
Schitele sau copiile imprimate nlocuite vor fi recuperate fizic si distruse (cu exceptia copiilor pastrate n scopuri legale n
cadrul arhivei proprii).n cadrul arhivei se vor pastra dovezi privind distributia (adrese de expediere etc.) originalelor si/sau
copiilor suplimentare si revizuirilor.Multiplicarea sau distributia neautorizata a Planului este interzisa.
Reglementari aplicabile
Acest Plan se conformeaza :
- HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase;
- Legii 307 /2006 privind aprarea impotriva incendiilor;
- Legii 481/2004 privind protectia civila;
- OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta (actualizata);
- OMAI 712/786/2005 Dispoziii generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen;
- OMAI 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare impotriva incendiilor;
- OMAI 158/2007 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private
pentru situaii de urgenta
- Ordinului comun 638/420/2005 Regulament privind gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii,fenomene
meteorologice periculoase,accidente la construcii hidrotehnice i poluri accidentale ;
- OMAI 160/2007 Regulament de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de
urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
- Ordinului comun 1995/1160/2005 Regulament privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen specifice riscului la
cutremure i/sau alunecri de teren;
- HG 642/2005 Criterii de clasificare a unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici din
punct de vedere al proteciei civile, n funcie de tipurile de riscuri specifice;
- OMAI 1184/2006 Norme privind organizarea i asigurarea activitii de evacuare n situaii de urgen
- Legea protectiei mediului 137/1995 ;
- OUG 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului137/1995;
- Legea apelor 107 /1996 ;
- Legea 90/1996 a Protectiei Muncii si Normele Metodologice de aplicare;
- Normelor Generale de Protectie a Muncii /1996;
- OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- Ordinului 520/1318/2006 Procedurade investigare a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase;
- HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune n pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si
protectia mediului;
- OUG 786/2000 privind regimul deseurilor;
- OUG.16 /2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;
- HG 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 9 din 47
Versiunea: 2

HG 878 /2005 privind accesul publicului la informatia de mediu;


OUG 195/2005 privind protectia mediului;
Ordinului 175/2005 Procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecie a mediului de ctre operatorii
economici cu activitate industrial.
n plus se conformeaza dispozitiilor Directivei 96/82/CE (SEVESO II) privind controlul accidentelor cu implicarea
substantelor periculoase , precum si cu cele mai bune practici de management utilizate n operatiunile desfasurate n cazul unei
urgente.

CAPITOLUL 1
INTRODUCERE
1.1 Scop
Scopul PLANULUI DE URGENTA INTERNA (denumit in continuare Planul) este stabilirea
masurilor de prevenire a situatiilor de urgenta care pot aparea pe amplasamentele obiectivelor subsumate ,
pregatirea si implementarea operatiunilor pentru interventia de urgenta.
La elaborarea planului s-au avut in vedere urmtoarele obiective:
a) controlul i limitarea efectelor incidentelor astfel nct s se minimizeze efectele i s se limiteze
daunele asupra sntii populaiei, mediului i proprietii;
b) implementarea msurilor necesare pentru protejarea populaiei i mediului mpotriva efectelor
accidentelor majore;
c) informarea publicului i a serviciilor sau autoritilor implicate din zona ;
d) asigurarea refacerii ecologice i curarea zonei afectate n urma unui accident major.
Orientarile si procedurile continute n acest Plan sunt destinate promovarii politicii proprii de diminuare a
pericolelor potentiale care ameninta sanatatea umana si mediul.Planificarea masurilor preventive,
pregatirea si executarea eficienta a procedurilor vor trebui sa reduca impactul potential al operatiunilor
periculoase din cadrul proceselor de exploatare.
Planul asigura orientarea angajatilor,salariatilor antreprizelor,membrilor Serviciului Prevenire,Protectie
si Urgenta (SPPU) pentru pregatirea in vederea situatiilor de urgenta civila si executarea actiunilor de
interventie necesare n cazul producerii unui eveniment pe amplasament sau pe timpul efectuarii
transporturilor legate de procesul de productie.
Prevederile Planului se aplica si in alte situatii de urgenta potentiale, pentru care este necesara asistenta
CET I si capacitatilor sale totale,in vederea interventiei n cazul unui eveniment de amploare la care
autoritatile locale nu pot asigura raspunsul adecvat.CET I va angrena structurile proprii de raspuns si va
ncheia Conventii de cooperare cu operatorii economici din zona imediata referitoare la toate scenariile de
interventie anticipate.
Planul trateaza urmatoarele elemente ale interventiei n situatii de urgenta:
- identificarea scenariilor potentiale de urgenta ;
- analiza riscurilor si clasificarea incidentelor de urgenta;
- organizarea si responsabilitatile de interventie ;
- coordonarea cu Fortele de Interventie Externe ;
- sisteme de alarmare si comunicare ;
- proceduri de interventie ;
- proceduri de evacuare;
- proceduri de comunicare cu mass-media ;
- echipamente de interventie ;
- recuperarea post- urgenta;
- verificarea pregatirii pentru situatii de urgenta,antrenamente si exercitii;
- masuri financiare si operationale pentru ntretinerea si controlul Planului.
n cazul evenimentelor previzibile identificate care pot avea o contribuie semnificativ la declanarea
unui accident major,Planul descrie aciunile care se vor ntreprinde pentru controlul evenimentelor i
limitarea consecinelor acestora,inclusiv prezentarea (descrierea) echipamentelor de protecie i a
resurselor disponibile.
Planul stabileste msuri n vederea limitrii riscurilor pentru persoanele aflate pe amplasament,modul n
care se realizeaz alarmarea acestora, precum i aciunile pe care aceste persoane trebuie s le ntreprind
cnd sunt alarmate.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 10 din 47
Versiunea: 2

Deasemeni sunt prevazute msuri pentru asigurarea alarmrii oportune a autoritilor publice responsabile
pentru punerea n aplicare a Planului de Urgen Extern, cu privire la incident,tipul de informaii care
trebuie cuprinse n avertismentul iniial i modalitatile de furnizare a informaiilor detaliate, de ndat ce
acestea devin disponibile (la nivel regional,Agenia Regionala pentru Protecia Mediului, prin
Secretariatul de Risc,denumit n continuare SRARPM -Bacau;Comisariatul Regional din cadrul Grzii
Naionale de Mediu,denumit n continuare CRGNM Bacau ;la nivelul judeului Iasi,Agenia Judeeana
pentru Protecia Mediului,prin Secretariatul de Risc,denumit n continuare SRAPM,Comisariatul
Judeean din cadrul Grzii Naionale de Mediu,denumit n continuare CJGNM;Inspectoratul Judeean
pentru Situaii de Urgen,denumit n continuare ISU).
Sunt stabilite activitatile si masurile pentru pregtirea personalului n privina sarcinilor pe care trebuie s
le ndeplineasc i pentru coordonarea cu serviciile de urgen din exteriorul amplasamentului.
Planul prevede si sarcini cu privire la asigurarea asistenei la cerere, aciunile de limitare i nlturare a
consecinelor n afara amplasamentului.
Planul asigura doar orientarea in diferite situatii de urgenta plauzibile si nu poate da solutii pentru
toate evenimentele potentiale.
Personalul pregatit pentru interventia in situatii de urgenta va aplica masurile adecvate pentru o reactie
eficienta n diferite situatii neprevazute.n cazul n care situatiile de urgenta au impact asupra mediului
si/sau populatiei din zona de influenta (raza de actiune a amplasamentului ),Planul va fi aplicat n
legatura cu Planul de Urgenta Externa, intocmit de ISU Iasi.
Planul face parte dintr-un complex de planuri dezvoltate pentru a sprijini Sistemul de Management al
societati:Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;Planul de gestionare a
deseurilor;Planul de interventie PSI,Planul de evacuare, Planul de management al urgentelor civile in
caz de dezastre;Planul de prevenire,limitare,nlturare a consecintelor accidentelor tehnologice majore
Planul de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase;Planul de aparare
n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice provocate de cutremure i/sau alunecri de teren;
Planul de msuri pentru gestionarea situaiilor de urgen determinate de fenomene meteorologice
extreme.etc
Implementarea Planului de Urgenta Interna este sprijinita de Planul de Sanatate si Securitate n
Munca,precum si de un numar de Proceduri de Sistem (PS),Proceduri Operationale (PO) si Instructiuni
(I).Toate procedurile si instructiunile identificate n Plan sunt fundamentate pe Manualul de management
integrat(MMI-00-00),a carui dezvoltare,revizuire,aprobare,actualizare si distribuire este controlata de
Compartimentul Calitate.
1.2 Politica de prevenire a accidentelor majore (detaliere in Anexa nr.24).
SC CET Iasi SA este preocupata de dezvoltarea, implementarea si ntretinerea sistemelor de management
pentru activitatile de mediu, sanatate si securitate in munca compatibile cu standardele recunoscute si cu
asteptarile proprii, n concordanta cu legislatia nationala, reglementarile relevante internationale si ale
Uniunii Europene.
Societatea ntreprinde toate actiunile necesare si adecvate pentru reducerea riscurilor de vatamare a
mediului , angajatilor, vizitatorilor si populatiei din zonele limitrofe.
SC CET Iasi SA va:
- asigura resurse pentru a respecta principiile politicii de mediu,sanatate si securitate;
- gestiona prudential riscul de mediu si pentru angajatii proprii;
- implementa masuri sistematice de depistare timpurie a incidentelor ;
- conduce procesele de productie ntr-o maniera protectoare pentru mediu,sanatatea si siguranta fortei
de munca proprii si a populatiei din zonele nvecinate;
- implementa planuri de management a urgentelor elaborate pentru perioade de criza,continnd
prevederi pentru pregatirea personalului, echipamente, proceduri de interventie n caz de urgenta si de
deversari accidentale, necesare pentru protectia personalului,bunurilor,mediului,populatiei ;
- stabili mecanisme operative de raportare a incidentelor,monitorizarea performantelor unui mediu de
lucru in concordanta cu standardelor de protectia muncii, mediului, sanatatii si securitatii , destinate sa
previna accidentele si sa reduca riscul de ranire si mbolnavire a angajatilor;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 11 din 47
Versiunea: 2

stabili relatii cu comunitatea locala si cu alti factori implicati,pe baza dialogului deschis,transparent,
prin dezvoltarea ncrederii si ntelegerii reciproce,implementarea si respectarea standardelor riguroase
de performanta si prin nvatarea lectiilor invatate din experienta altor operatori economici.
CAPITOLUL 2
INFORMATII REFERITOARE LA OBIECTIV

2.1. Descriere generala


Amplasare in lunca Bahluiului ,n partea de sud-est a municipiului Iai (zona industrial ) pe Calea
Chiinului la nr.25,la intersecia cu B-dul Tudor Vladimirescu
Adresa si telefoane:Iasi,Calea Chisinaului nr. 25, tf..237990; 237991,tel/fax 237992.
Vecinatati:
nord: S.C. Praktiker SRL,Magazinul Iasi;S.C. AllBrau Bere S.A.;
est: S.C.Terom S.A.;
sud: S.C.R.M.R. S.A.,Lot energetic Bucureti si Calea Chiinului ;
vest: B-dul Tudor Vladimirescu.
Suprafata amplasamentului:
suprafaa construit
82.368,91 mp
suprafaa aferent cldirilor edilitare
14.726,46 mp
suprafaa aferent cilor de transport
43.507,28 mp
suprafaa liber
43.170,98 mp
suprafa total teren ocupat de CET I Iasi (incint)
183.241,63 mp
Accesul pe amplasament se face din Calea Chisinaului si B-dul T.Vladimirescu ,pe urmatoarele intrari :
- Poarta 1 principala (Calea Chisinaului) cu schelet metalic,tractiune electrica,acces auto permanent;
- Usa acces persoane (Calea Chisinaului) dubla,aluminiu,geam termopan,acces persoane permanent;
- Poarta 2 auto (B-dul T.Vladimirescu) cu schelet metalic,actionare manuala,acces auto numai in timpul
programului;
- Poarta 3 CFU (Terom) dubla cu schelet metalic,actionare manuala,acces feroviar permanent;
- Poarta 4 auto si persoane (Calea Chisinaului,pe langa Statia de 110 KV) ,schelet metalic si actionare
manuala,acces numai in situatii de urgenta(cu exceptia autobuzelor).
Organizarea pentru lucru a personalului (apx.650 salariati);
Personalul administrativ ntr-un singur schimb : 07.00 -15.00;
Personalul productiv n 3 (trei) schimburi: I-06.4514.45;II-14.45 21.45; III-21.45 - 06.45.
2.2. Domeniul de activitate
Producerea combinat de energie electric i energie termic sub form de abur tehnologic (destinat
agenilor economici din zona industrial) i sub form de ap fierbinte (destinat n principal asigurrii
nclzirii pe timp de iarn i producerii de ap cald menajer,necesar populaiei din municipiul Iaiapx.65 mii de apartamente).Aburul industrial este livrat consumatorilor prin 3 magistrale de transport.
Apa fierbinte este transportat la punctele termice prin 6 magistrale.Sistemul de transport al energiei
termice are o lungime total de 252 km.
Agregate de baza si instalatii (caracteristici tehnice si functionale)
Etapa I
- 3 cazane de abur energetic tip RO -120 K1,K2,K3 (6 arzatoare gaze naturale / pacura cu bar
colectoare de abur viu (100 ata) comun);
- 2 turbine LANG 25 TA1,TA2 cu condensaie i 2 prize reglabile ;
- 3 boilere de baz( 1BB=35Gcal/h) = 105 Gcal/h;
- 2 cazane de ap fierbinte de cte 100 Gcal/h CAF1,CAF2 cu funcionare exclusiv cu gaze naturale.
Etapele a II a si a III a
- 2 cazane de abur energetic tip CPG -420 K4,K5 (18 arzatoare gaze naturale / pacura cu bar
colectoare de abur viu (140 ata) comun);
- 2 turbine tip DSL 50 TA3,TA4 cu condensaie i 2 prize reglabile ;
- 2 boilere de baz( 1BB=60Gcal/h) = 120 Gcal/h;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 12 din 47
Versiunea: 2

- 2 cazane de ap fierbinte de cte 100 Gcal/h CAF3,CAF4 cu funcionare cu gaze naturale i/sau
pcur .
(Conform planului de msuri tehnice de reducere a pierderilor operaionale, Etapele I si II sunt prin trecute
n conservare)

CAPITOLUL 3
PERSONALUL CARE POATE FI AFECTAT DE SITUATIILE DE URGENTA
3.1. Angajatii,vizitatorii si salariatii antreprizelor de pe amplasament
Estimarile de personal indica faptul ca pot fi prezenti pe amplasament simultan pna la 500 persoane; se
preconizeaza ca aceasta cifra sa scada la aproximativ 300 dupa disponibilizarile de personal.
3.2 Populatia din afara amplasamentului susceptibila a fi afectata (numr,structur,vulnerabilitate,
aglomerri tip coli,spitale etc.)
Platforma industriala unde isi are locatia CET I este a doua ca marime din tara.Principalele ramuri
industriale prezente :industria textila,industria metalurgica,industria constructoare de masini,industria
alimentara,industria lemnului si a mobilei,echipamente electrice si electronice,constructii civile si
industriale,transporturi,turism,etc.Populaia stabil la 1 07 1999 nsuma (cumulat cu zona industriala,
Tatarasi,Dancu,Tomesti ),47.606 persoane,reprezentnd 21,7% din totalul municipiului ;48,2% de sex
masculin,51,8% feminin.Pe grupe de vrst reflect preponderena persoanelor ntre 15-59 ani (66,3% n
1992, respectiv 71,1% n 1998) asimilat cu populaia la vrsta de munc fa de grupele de vrst 0-14
ani (24,3% n 1992,21,3% n 1998) i 60 de ani i peste (9,3% n 1992, respectiv 11,4% n 1998).
Aspecte ale sntii populaiei n relaie cu calitatea mediului
Zonele locuite nvecinate prezint urmtoarele aspecte:incidena crescut pentru bronit astmatiform,
astmbronic ,boli de piele (eczeme,urticarie);prevalena dominat de astm bronic i conjunctivit;
simptome de disconfort (zgomote mari).Relaii posibile ale sntii cu calitatea apei sunt greu de dovedit
dar menionm disconfortul acuzat generat de miros, gust, culoare, turbiditate, mai ales n cartiere n care
apa provine din sursa Prut.
Concluzii:- unele mbolnviri i simptome de disconfort pot fi puse n legtur cu calitatea mediului
(aer,ap);sunt necesare msuri specifice localizate pentru mbuntirea calitii acestuia.
Aglomerri
Unitati industriale -Numarul de salariati fluctueaza in jurul a 4000,organizati de regula in doua schimburi.
Spitale- n zona industriala exist 2 spitale cu 500 de paturi la care se adaug 1 centru de diagnostic.
Institutii de invatamant
- Universitatea Tehnic "Gh. Asachi" cu 10 faculti i 3 colegii universitare,1200 cadre didactice i de
cercetare, apx. 11.000 studeni,campusul universitar Tudor Vladimirescu.
- 4 grdinie,1grup colar,2 licee,2 coli gimnaziale,1coala primara cu un total de aproximativ 1700 elevi
nscrii (in grdinie -150,la ciclul primar i gimnazial-1100,la licee i grupuri industriale- 550).
CAPITOLUL 4
IDENTIFICAREA PERICOLELOR MAJORE
4.1. Depozitarea si manipularea materialelor periculoase
4.1.1.Trasee interne si metode primare de transport
Transportul materialelor periculoase pe/de pe amplasament sau prin coridoare de transport prezinta unele
riscuri pentru personalul aflat in incinta,ct si pentru populatia si mediul din jurul acestora.
4.1.2.Transportul si depozitarea substantelor chimice periculoase si reactivilor de proces
Acidul clorhidric,hidroxidul de sodiu,varul,reactivii de proces, etc sosesc la uzina vrac sau n containere.
Livrarea si transportul se efectueaza de producator pe drumurile principale de acces,n mod normal, prin
transport comercial,pe aleile de acces de pe amplasament,de la rampe la zona de depozitare a reactivilor
sau direct catre punctele de utilizare.Zona de depozitare a reactivilor include capacitati de stocare de
100% din volumul total al materialelor depozitate.
4.1.3.Transportul si depozitarea combustibililor/lubrifiantilor
Pacura,motorina,benzina,lubrifiantii si alti compusi pe baza de hidrocarburi (vopsele,solventi) sunt livrate
de firme autorizate,vrac sau n recipienti si depozitate pe amplasament,aproape de instalatiile de
procesare,n rezervoare suprateranesi subterane sau n zone de depozitare acoperite.Toate rezervoarele si

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 13 din 47
Versiunea: 2

zonele de depozitare sunt construite conform standardelor aplicabile si ncorporeaza sisteme de retentie
cu o capacitate de depozitare de 100% din volumul total al materialelor depozitate.
4.1.4. Prevenirea deversarilor la incarcare/descarcare
Masurile de prevenire a deversarilor n timpul ncarcarii si descarcarii materialelor periculoase sunt
detaliate n Proceduri Operationale specifice.
4.1.5. Surse potentiale de poluare
- depozitarea temporara a deseurilor in spatii neamenajate;
- deteriorarea retelei de canalizare;
- deteriorarea sau exploatarea necorespunzatoare a statiilor de pretratare si tratare a apelor chimic
impure;
- activitatile de descarcare,depozitare si de manipulare a substantelor chimice,in cazul nerespectarii
conditiilor specifice si/sau deteriorarea rezervoarelor,cuvelor de retentie,conductelor,pompelor,altor
echipamente;
- activitatea de gestionare a combustibililor lichizi,uleiurilor,bateriilor cu plumb,materialelor de
reparatii/ intretinere,in cazul nerespectarii conditiilor specifice de transport, depozitare si manipulare;
- avarii, accidente in instalatiile tehnologice si auxiliare.
4.2. Localizarea si inventarierea materialelor periculoase
4.2.1. Substante periculoase (detaliere in Anexa nr.1)
4.2.2. Deseuri (detaliere in Anexa nr.2)
Deseuri nepericuloase
Deeurile metalice feroase si neferoase
Provin din procesul de reparaii al utilajelor tehnologice din seciile productive,se depoziteaz pe o
platform betonat special amenajat, se ncrca n maini i se valorifica ca deeuri reciclabile.
Deeurile rezultate din reparaii
Provin din reparaii (vat mineral, moloz,etc.) si se depoziteaz n containere de gunoi pe platforma
betonat special amenajat,de unde se transport periodic cu mijloace auto la groapa de gunoi a
municipiului Iai (bariera Tomesti).
Materiale de construcii, moloz
Molozul,resturile de vat mineral de la izolaii si de materiale rezultate din construcii se depoziteaz n
containerele speciale pe platforma betonat,de unde sunt ncrcate n mijloace auto si transportate la
groapa de gunoi a municipiului Iai.Multe din aceste deeuri se elimin de ctre firmele ce au executat
lucrrile de construcii sau reparaii,obligativitate prevzuta n caietele de sarcini.
Deseurile menajere rezultate din activitate sunt depozitate n europubele in spatii special amenajate, de
unde sunt preluate in baza contractului de catre SC Salubris SA .
Deseuri periculoase
Uleiurile uzate
Uleiurile uzate (de lubrifiere tip M30,de motor,hidraulic i alte tipuri de uleiuri K,TIN) sunt recuperate,
stocate n rezervoare speciale n gospodria de uleiuri i apoi valorificate.
lamul de la rezervoarele de pcura
Rezulta din curarea rezervoarelor de pcur si este colectat, transportat i depozitat de ctre firme
specializate care au obligaia s asigure aceste operaii n condiii ecologice.
Depozitarea deseurilor
Conform legislatiei in vigoare (HG 349/29.04.2002,Legea 426/2001,OUG.78/2000,HG 856/2002),
deeurile rezultate din activitatea de producie sunt stocate,valorificate,depozitate,eliminate sau depozitate
pe o platforma ecologica special amenajata,reducndu-se posibilitatea polurii solului i subsolului.
Zonele de depozitare a deseurilor sunt clar delimitate si marcate,iar containerele inscriptionate.
Transportul deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii se face numai de societati autorizate si numai
de la amplasament la locul de recuperare sau depozitare definitiva, fara a afecta mediul.Operatiunile si
practicile de management al deseurilor sunt consemnate intr-un registru special.
Slamul provenit de la pretratrarea apei industriale este stocat in depozitul de zgura si cenusa de la CET 2
Holboca.Evidena cantitativ se realizeaza lunar prin fiele interne de gestiune a deeurilor,conform HG.
856/ 2002

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 14 din 47
Versiunea: 2

4.3. Instalatiile in care se opereaza cu substante periculoase


4.3.1. Programul de functionare,numarul angajatilor responsabili cu instalatiile si locurile de desfasurare a
activitatilor in Anexa nr. 3.
4.3.2. Scheme de interventie in cazul producerii unor situatii de urgenta (detaliere in Anexa 16 ).
CAPITOLUL 5
SCENARII DE URGENTA
Activitatea de producere a energiei termice si electrice implica utilizarea si managementul unei varietati
de substante,materiale si deseuri,echipamente,instalatii,operatiuni fizice complexe de proces,care prezinta
pericole potentiale pentru angajati, populatie si mediu (detaliere in Anexa 16).
Hazardele potentiale sunt analizate si revizuite periodic,pentru sesizarea efectelor modificarii conditiilor
de operare,astfel ca pericolele sa fie reduse si sa se realizeze adaptarea tehnicilor de management in
scopul diminuarii consecintelor .
In baza dispozitiilor HG 804/2007 privind controlul pericolelor de accident major n care sunt implicate
substane periculoase,prevederilor Legii 307/2006 privind aprarea impotriva incendiilor,Legii 481/2004
privind protectia civila si Directivei Seveso II,au fost identificate scenariile probabile pentru urgente
majore si s-au stabilit actiuni de contracarare pentru a preveni aparitia acestora.
n pofida probabilitatii reduse de producere(procesele de exploatare sunt proiectate sa previna aparitia
acestor situatii), pentru scopul Planului au fost identificate ca fiind cele mai probabile unele scenarii de
urgenta previzibile pentru tipurile de operatiuni si materiale implicate. (detaliere in Anexa nr.16).
CAPITOLUL 6
CLASIFICAREA INCIDENTELOR
6.1. Sistemul de clasificare a incidentelor
Este destinat sa comunice pe scurt echipelor de interventie de pe amplasament si celor din exterior tipul
de interventie necesar.Imediat dupa interventia de urgenta initiala,incidentul se va clasifica ct mai repede
posibil,fie de catre cei care au actionat primii, fie de catre personalul care cunoaste incidentul n urma
discutiilor cu primele echipe de interventie sau cu Comandantul incidentului (actiunii).Clasificarile si
actiunile subsecvente pot fi modificate pe baza unor informatii noi sau revizuite, pentru a coincide cu cea
a Comandantului mputernicit.
Incidentele se vor clasifica n ordine crescatoare,n functie de nivelul de periculozitate sau de tipul de
interventie necesar, dupa cum urmeaza:
- Nivel I fara impact n afara amplasamentului;pot fi rezolvate de catre personalul prezent in instalatiile
afectate, fara a fi necesara interventia fortelor externe (pompieri,echipe NBC,echipe de salvare si prim
ajutor sau medicale);
- Nivel II fara impact n afara amplasamentului;cu toate acestea,pe lnga interventia personalului
prezent in instalatiile afectate,este necesar ajutorul pompierilor,echipelor NBC,echipelor de salvare si
prim ajutor sau medicale;
- Nivel III fara impact n afara amplasamentului;cu toate acestea,pe lnga interventia pompierilor,
echipelor NBC, echipelor de salvare si prim ajutor sau medicale este necesara evacuarea
angajatilor,contractorilor si/sau a vizitatorilor;
- Nivel IV exista potential de impact n afara amplasamentului care prezinta o amenintare la adresa
sanatatii umane si mediului;cerintele prezentului Plan se vor implementa n coordonare cu cerintele
Planului de Urgenta Externa.
6.1.1. Incidentele de Nivel I (urgen local)
Implic o singura instalaie de pe amplasament;se administreaza de catre personalul de interventie al CET
I , fara a fi nevoie sa se apeleze la ajutor extern (pompieri,echipe NBC,salvare, etc).
n cadrul acestei urgene sunt incluse urmtoarele situaii:
- un incident minor cruia i se poate face fa cu resurse i mijloace limitate i care nu are consecine
periculoase n exteriorul instalaiei (pierderi minore de substane dintr-o instalaie,deversari de
substante chimice,deseuri sau combustibili care pot fi retinute sau deviate cu ajutorul echipamentelor
sau resurselor disponibile n imediata apropiere,de catre personalul pregatit care lucreaza n zona

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 15 din 47
Versiunea: 2

sau n apropierea acesteia; un incendiu limitat de mica amploare care poate fi stins cu extinctoare
portabile sau furtunuri,de catre personalul pregatit care lucreaza n zona deversarii sau n
apropierea acesteia;in ambele cazuri se presupune ca evacuarea nu este necesara).
- incidentul poate fi rezolvat cu resursele interne specializate, nu implic intregul amplasament;
- incidentul nu are efect n afara gardului obiectivului,nu necesit implicarea autoritilor din exteriorul
amplasamentului si nu este activat nici un dispozitiv de alarmare n exteriorul locatiei;
- nu este nevoie s se ntrerup activitatea (procesul de productie) n ntreaga instalaie (amplasament),
dar anumite pri din acesta pot fi oprite;
- nu este necesar evacuarea, dar n zona de intervenie accesul poate s fie limitat;
- scenariile de explozie nu aparin Nivelului I, orice urgen de acest tip fiind clasificat de la treapta
imediat superioar.
Incidentele de Nivel I necesita anuntarea Coordonatorului Urgentei,Sefului SPPU,Responsabilului cu
Protectia Mediului si se raporteaza autoritatilor compentente (SRAPM ,CJGNM,ISU Iasi).
Ecologizarea dupa declararea ncetarii starii de urgenta,poate necesita resurse externe (contractori si/ sau
echipament special).
6.1.2. Incidentele de Nivel II (urgen pe intregul amplasament)
Starea n care persist sau se agraveaz conditiile de la Nivelul I (urgena locala) i n consecina
afecteaz/pot afecta i alte instalatii.In afara personalului de raspuns la urgenta sunt chemate la
amplasament si echipe de pompieri,echipe NBC (pentru substante periculoase),echipe medicale sau alte
organizatii externe de raspuns la urgenta,chiar daca mai trziu se decide ca ajutorul lor nu a fost necesar.
.n cadrul acestei urgene sunt incluse urmtoarele situaii:
- un incident care implic intervenia forelor de pe ntregul amplasament;
- rezolvarea situaiei poate solicita intervenia unor fore (resurse) externe;
- incidentul se presupune c nu are efecte n afara gardului obiectivului,sau posibile efecte limitate n
exterior;
- poate fi necesar oprirea parial sau general a activitii pe amplasament;
- vizitatorii i personalul neimplicat n intervenie trebuie s prseasc locurile n care-i desfoar
activitatea i s se regrupeze n locurile de adunare (locuri sigure);
Exemple :
- deversari de substante chimice,deseuri sau combustibili care necesita interventia ehipelor NBC,
precum si echipament sau resurse speciale pentru oprirea si devierea scurgerii;
- incendii prea mari pentru a putea fi stinse imediat,sau care implica materiale periculoase,fiind
necesara implicarea ISU (pompieri);
- urgente medicale care necesita mai mult dect primul ajutor, fiind necesara interventia echipei
medicale;
Incidentele de Nivel II necesita desemnarea unui Comandant al Incidentului,anuntarea Coordonatorului
Urgentei,Sefului SPPU,Responsabilului cu Protectia Mediului si posibil autoritatile competente (SRAPM
CJGNM,ISU Iasi)
Ecologizarea dupa declararea ncetarii starii de urgenta,poate necesita resurse externe (contractori si/ sau
echipament special).
6.1.3. Incidentele de nivel III
Difera de incidentele de Nivel I si II prin faptul ca n afara personalului de raspuns la urgenta,pompieri,
echipe NBC (pentru substante periculoase),echipe medicale sau alte organizatii de raspuns la urgenta
care sunt chemate la amplasament,se impune evacuarea unor angajati,vizitatori sau salariati ai
antreprizelor.Exemple:
- deversari de substante chimice,deseuri sau combustibili care necesita echipament sau resurse speciale
pentru oprirea scurgerii si care implica si echipe NBC,fiind necesara evacuarea personalului;
- incendii prea mari pentru a putea fi stinse imediat sau care implica materiale periculoase,fiind nevoie
de implicarea ISU (pompieri )si evacuarea personalului;
- orice situatie care necesita evacuarea uneia sau a mai multor zone ale amplasamentului;
Pentru un incident de nivel III va fi numit un Comandant al actiunii.Urgentele de nivel III necesita
anuntarea Coordonatorului urgentei,Directorului General,Sefului SPPU, Responsabilului cu Protectia

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 16 din 47
Versiunea: 2

mediului,Comitetului Judetean/Local pentru Situatii de Urgenta,SRAPM ,CJGNM, ISU Iasi.Ecologizarea


dupa asemenea incidente poate reclama implicarea resurselor externe.
6.1.4. Incidente de nivel IV (urgen n afara amplasamentului)
Sunt incidente severe care implic sau pot implica o mare parte din amplasament;constituie amenintari
directe care pun n pericol sanatatea umana si mediul nconjurator n afara limitelor amplasamentului si
necesita nu numai aplicarea acestui plan,dar si a Planului de Urgenta Externa,ceea ce presupune o
coordonare strnsa ntre actiunile de raspuns la urgenta ale societatii si ale ISU Iasi.
n cadrul acestei urgene sunt incluse urmtoarele situaii:
- ntregul personal de intervenie de pe amplasament este implicat n managementul urgenei;
- accidentul are efecte sigure n exteriorul amplasamentului pe suprafee extinsesi necesit intervenia
unor fore (mijloace) externe;
- este necesar oprirea activitii pe ntregul amplasament;
- personalul neimplicat n managementul urgenei trebuie evacuat, iar n caz de dezvoltare necontrolat
a accidentului este necesar evacuarea general;
- autoritatile locale trebuie alertate pentru a lua msuri de protecie a populatiei i mediului.
Exemple :
- deversari de materiale periculoase,deseuri,substante chimice sau combustibili n timpul transportului
catre amplasament;
- incendii sau explozii majore care nu pot fi stinse sau controlate doar cu resursele disponibile la
amplasament si necesita implicarea ISU Iasi;
- orice situatie care necesita evacuarea unuia sau a mai multor locuitori din afara societatii;
Pentru urgenta de nivel IV,Coordonatorul urgentei va numi un/va indeplini rolul de Comandant al
incidentului. Urgentele de nivel III necesita anuntarea Coordonatorului urgentei,Directorului General,
Sefului SPPU, Responsabilul cu Protectia mediului,Comitetului Judetean/Local pentru Situatii de Urgenta
SRAPM ,CJGNM ,ISU Iasi.Ecologizarea dupa asemenea incidente poate reclama implicarea resurselor
externe.
CAPITOLUL 7
INFORMATII REFERITOARE LA IMPREJURIMI
7.1. Descriere generala
Teritoriul uzinei aflat pe amplasamentul din Calea Chisinaului este parte din zona industriala a orasului
si este marginit:
la vest de B-dul T.Vladimirescu si mai departe de SC Moldoplast SA,apoi cartierul urban Nicolina;
la nord de magazinul Praktiker ,SC Albrau Bere Sa, iar la nord de aceasta se afla B-dul Chimiei ,apoi
Moll-ul si Campusul Universitar, parte a cartierului urban Tatarasi-Oancea;
la est de SC Terom SA ,calea ferata uzinala cu cu 5 ramificatii ,din care una ajunge pana in incinta
Moldoplast, traversand comunicatia T.Vladimirescu ;la sud de aceasta se afla URPS si Coloana auto
(marginite spre est si sud de Statia 110 kv Electrica Iasi,Calea Chisinaului) si cladirile unor societati
comerciale private;
la sud de Calea Chisinaului si in continuare, de strazile Izlaz,Proletari si Bucium,parte a cartierului
urban Bularga.
Intregul teritoriu este protejat cu gard si asigurat cu trei porti de acces.Distanta minima fata de o zona
urbana se afla in partea sudica-cartierul Bularga.
In aceasta zona nu se utilizeaza substantante cu potential de pericol.
In apropierea ntreprinderii pe o raz de 1 km nu se afl obiective sau obiecte care necesit o protectie
special (grdinite,scoli, spitale etc).
In acest perimetru nu se afl zone de protectie a naturii sau a apelor nregistrate,dar sunt prezente unitati
economice si alte instalatii care intra sub incidenta legislatiei cu privire la incidente( Statii Peco).
In acest context nu putem vorbi despre nici o utilizare a mediului cauzatoare de pericole.
In apropierea instalatiilor de productie nu exista nici un fel de obiectiv sau obiect care ar putea fi afectat
de eventualele ntreruperi ale functionrii normale n asa fel, nct s genereze urmri care s pericliteze
n mod serios mediul, n sensul prevederilor HG 804/2007.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 17 din 47
Versiunea: 2

7.2. Unitati industriale- surse de pericol in zona (detaliere in Anexa nr.4)


CAPITOLUL 8
ORGANIZAREA I CONDUCEREA ACIUNILOR DE INTERVENIE
8.1. Organizarea interventiei n situatii de urgenta (detaliere in Anexa nr. 20 )
8.2.Forte de raspuns interne (detaliere in Anexa nr. 20 )
Formatiunea de interventie n situatii de urgenta este constituita cel putin dintr-o Echipa de salvare si
prim ajutor,Grupa PSI,Echipa NBC (de interventie n situatia deversarii de materiale periculoase) si
Echipa sanitara.
CAPITOLUL 9
ROLUL,RESPONSABILITATILE SI CERINTELE DE PREGATIRE/CALIFICARE ALE
PERSONALULUI DE INTERVENTIE N CAZ DE URGENTA
9.1. Rolul si responsabilitatile Coordonatorului urgentei.Calificari si selectionare
a) Rolul Coordonatorului urgentei - este reprezentant al Conducerii ,responsabil n fata Directorului
General pentru asigurarea organizarii interventiei n caz de urgenta.
Acesta beneficiaza de personal de sprijin corespunzator,pregatire,echipamente,alte resurse,pentru a putea
raspunde , controla si a se reface eficient n urma oricarei situatii de urgenta care s-ar putea produce pe
amplasament sau oriunde sunt situate obiectivele,transporturile de materiale si echipamentele.
Conducerea administrativa va desemna de asemenea si unul sau doi nlocuitori,astfel nct functia de
Coordonator al urgentei sa fie ocupata n orice moment al zilei,pe parcursul tuturor operatiunilor
subsumate productiei (Lista cu persoanele care pot fi numite Coordonatori de urgente in Anexa nr.7).
Coordonatorului urgentei si nlocuitorii desemnati vor trebui :
- sa se asigure ca echipele de interventie n caz de urgenta sunt pregatite n orice moment si ca toti
membrii acestora au fost pregatiti corespunzator;
- sa colaboreze cu echipele de raspuns n caz de urgenta n vederea asigurarii stocurilor necesare de
echipamente de interventie , disponibile n locatii cheie;
- sa asigure efectuarea periodica a unor exercitii de interventie n caz de urgenta, inclusiv simulari de
evacuare,pentru a testa performantele echipelor de raspuns si ale personalului implicat (vor fi
organizate de SPPU,conform planificarii);
- sa se asigure ca acest plan este revizuit si adaptat cel putin anual sau/si dupa fiecare interventie de
urgenta, corespunzator noilor circumstante si coordonat cu Planul de Urgenta Externa ,precum si cu
alte planuri similare ale operatorilor economici din zona industriala (informatii minime pentru contact
si cerinte de coordonare,asociate cu aceste planuri sunt rezumate n Anexa nr. 4);
- sa intocmeasca si sa pastreze o lista actualizata a tuturor copiilor listate si distribuite ale planului.
Coordonatorul urgentei si nlocuitorii desemnati trebuie sa cunoasca:
- ntregul continut al acestui plan;
- planul de pregatire a personalului in domeniul situatiilor de urgenta si procedurile mai sus mentionate;
- locatiile si capacitatile echipamentelor de interventie n caz de urgenta,altor echipamente care ar putea
fi folosite n timpul unei interventii;
- materialele periculoase,substantele chimice,deseurile, precum si localizarea acestora;
- schema amplasamentului si operatiile zilnice ale instalatiilor principale,auxiliare si de reparatii;
- echipele de interventie n caz de urgenta, personalul si capacitatile acestuia;
- personalul de ntretinere/reparatii,care cunoaste amplasarea tuturor sistemelor de oprire a instalatiilor
si a functiilor de ncetare a operatiilor;
- capacitatile generale de interventie n caz de urgenta a antreprizelor si a organizatiilor competente la
nivel local.
Pentru a putea controla si alte urgente potentiale care pot surveni n alte locatii de pe amplasament,pentru
managementul urgentelor majore (Nivelul III sau IV),Coordonatorul urgentei va numi obligatoriu un
Comandant al incidentului (actiunii) independent.
Coordonatorul urgentei si poate asuma si functia de Comandant al incidentului (actiunii) n cazul
urgentelor minore (Nivelul I sau II) cu conditia ca acestea sa poata fi rezolvate rapid.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 18 din 47
Versiunea: 2

Pentru numirea in aceasta functie,Coordonatorul urgentei are autoritatea de a selecta din Lista cu
persoanele care pot fi numite Comandanti de incidente (detaliere in Anexa nr.9) revizuita si actualizata
anual,personalul calificat cu pregatirea specifica corespunzatoare tipului de urgenta.
Coordonatorul urgentei este responsabil si pentru stabilirea,mentinerea si dezvoltarea relatiilor de
cooperare cu alte forte de interventie din apropiere,conform Planului de Urgenta Externa.
In colaborare cu Coordonatorul de comunicare va revizui,actualiza si verifica eficacitatea si concordanta
masurilor si actiunilor din Planul de Urgenta Interna cu cele din Planul de Urgenta Externa si planurile
altor operatori economici din zona (continutul minim de informatii pentru contact si cerintele de
coordonare asociate cu toate planurile de interes identificate sunt detaliate in Anexa nr.4).
b) Responsabilitatile Coordonatorului n timpul unei urgente
Primul salariat care identifica o situatie de urgenta,anunta Camera de Comanda (Pompierii,Seful SPPU,
Imputernicitul pentru paza) sau direct Coordonatorul urgentei,furniznd informatiile de baza ( vezi caile
de anuntare la Cap.9,paragraful 9.3.)
Coordonatorul urgentei :
- verifica daca a fost anuntat Dispecerul sef tura de serviciu si daca acesta a nregistrat detaliile cu
privire la incident (data,ora, informatii de baza colectate,numele celor care au intervenit primii);
- solicita rapid informatii de la salariatii care au intervenit primii,pentru a evalua nivelul si tipul de
urgenta,a declansa sistemul de alarmare corespunzator si pentru a determina ce resurse pot fi
necesare;
- anunta echipele de raspuns la urgenta pentru a interveni la locul accidentului (pompieri,echipa NBC,
echipa medicala,etc);
- stabileste daca este necesar un Comandant de actiune (in functie de nivelul urgentei);
- anunta persoana desemnata pentru functia de Comandant de actiune (la urgentele de Nivel III sau
IV);cele de Nivel II sunt lasate la latitudinea Coordonatorului urgentei;
- se deplaseaza la locul incidentului;
- coordoneaza cu agentii de paza controlul accesului ( instalarea unor bariere);
- initiaza evacuarea (daca este cazul);
- controleaza situatia pna la sosirea echipelor de raspuns la urgenta si/sau a Comandantului actiunii ;
- mentine legatura cu Directorul General,Seful SPPU,Inspectorul pentru Incidente,Sefi compartimente
functionale,Coordonatorul de comunicare (PR) si Responsabilul cu protectia mediului;
- asigura informatii Coordonatorului de comunicare PR (daca este necesar) pentru pregatirea
declaratiilor oficiale si a conferintelor de presa;
- furnizeaza informatii Directorului General , Responsabilulului cu protectia mediului si Sefului SPPU
pentru a se asigura ca acestia au toate datele necesare pentru a sprijini cerintele de raportare
reglementate;
- colaboreaza cu Comandantul actiunii,Coordonatorul de comunicare si cu ISU Iasi, pentru a decide
daca se impune evacuarea externa si pentru actiona n acest sens ( in cazul unei urgente de Nivel IV);
- sprijina Comandantul actiunii n localizarea si distribuirea echipamentului de raspuns la urgenta,n
cadrul amplasamentului sau n exterior si orice echipament disponibil pentru a interveni la timp si n
mod eficient;
- informeaza personalul de paza despre sosirea Fortelor de Raspuns externe,persoanele sau
echipamentele care vor avea acces in incinta si persoana careia vor raporta despre acestea.
ntregul personal al societatii si al contractorilor prezenti in incinte va fi supravegheat permanent.
Solicitarea sprijinului pentru nivelul local si judetean de interventie se face in cazul in care capacitatea de
actiune a fortelor si mijloacelor proprii este depasita de amploarea dezastrului, pe baza deciziei
Directorului prin :
dispecerul sef tura de serviciu ;
seful SPPU;
cail de comunicatii si fluxuri informationale:
o Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta,tel.211.215,fax.211.200;
o Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta,Tel.434 070 fax 211 312 ;
o Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta,Tel. 981,112,214.490,214.470;213.948

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 19 din 47
Versiunea: 2

o Biroul de Protectie Civila al municipiului Iasi,Tel.267.582 int.134 ,fax 267.619.


o Agentia de Protectie a Mediului Iasi, Tel.215.497,fax 214.357
o Inspectoratul Judetean de Politie,Tel.112;440.720, fax 302.175
o Comandamentul de Jandarmi Iasi,Tel.440720 ,440.284 ;
o Grupul de Pompieri "Mihail Grigore Sturdza" Detasamentul de Pompieri Iasi I,Tel.441212;
o Serviciul Judetean de Ambulanta,Tel. 961,436461,431573
Dupa stabilizarea sau rezolvarea situatiei ,Coordonatorul urgentei:
- documenteaza si investigheaza incidentul conform PO-211-00Analiza si tratarea incidentelor;
- initiaza procedurile formale de corectie si prevenire conform PS-04-00Controlul neconformitatilor.
Actiuni corective si PO-117-00 Constatarea defectiunilor si neconformitatilor(in functie de
circumstante actiunile pot viza curatarea,remedierea aditionala,perfectionarea procedurilor sau
cerintelor , instruirea/reinstruirea personalului,etc.).
- coordoneazacomunicarea din momentul incetarii incidentului cu personalul de interventie si
populatia;
- verifica daca echipamentul utilizat la interventie este curatat si nlocuit si se poate folosi n viitor.
9.2. Rolul si responsabilitatile Comandantului incidentului (actiunii).Calificari si selectionare
a) Rolul Comandantul incidentului (actiunii)- este selectionat n faza initiala a fiecarei urgente din
cadrul personalului de operare sau managerial, n baza cunostintelor asupra zonei afectate si a calificarilor
individuale.Toti potentialii candidati vor avea pregatirea adecvata,nsa desemnarile pot varia n functie de
tipul de urgenta (un incendiu va necesita un Comandant al incidentului care sa aiba pregatire n
domeniul prevenirii si interventiei la stingerea incendiilor,n timp ce o urgenta medicala necesita un
Comandant cu pregatire sanitara corespunzatoare).
Coordonatorul urgentei va intocmi si pastra Lista cu persoanele care pot fi numite Comandanti de
incidente, pe care o va revizui anual.
b) Responsabilitatile Comandantului incidentului
La declansarea unei urgente de nivel II sau IV (ori a unei urgente de nivel I sau II de care Coordonatorul
nu se poate ocupa),Coordonatorul urgentei va desemna un Comandant al incidentului pregatit
corespunzator.
Acesta isi va exprima acordul ( mentionand daca este capabil sa indeplineasca functia respectiva),va
anunta imediat seful direct si se va ndrepta spre locul accidentului ct mai curnd posibil.
Comandantul incidentului (actiunii) va executa urmatoarele activitati:
- contactarea persoanelor care au raspuns primii la urgenta si evaluarea rapida a tipului acesteia;
- clasificarea incidentul (mpreuna cu Coordonatorul urgentei );
- evaluarea resurselor necesare si luarea deciziei de a implica echipe suplimentare de raspuns ;
- verifica daca a fost declansata alarma si initiaza sistemul de alarmare corespunzator (daca acest lucru
nu a fost executat);
- conduce activitatatea salariatilor si a echipelor de interventie.
- asigura colaborarea si comunicarea ntre echipele de raspuns proprii si Fortele de interventie externe
care sosesc la locul incidentului;
- evalueaza riscul ca incendiile,exploziile sau deversarile substantelor chimice/ deseurilor periculoase
sa se produca, sa se repete sau sa se extinda;
- stabileste si comunica echipelor de raspuns la urgenta si/sau angajatilor cnd trebuie sa declanseze sau
sa inceteze operatiunile de interventie pentru a le asigura protectia necesara;
- dupa oprirea anumitor operatiuni ca raspuns la incendii,explozii sau deversari de deseuri periculoase,
monitorizeaza scurgerile , generarea de gaz,crearea de presiuni,rupturi ale valvelor,tevilor sau ale altor
echipamente;
- initiaza evacuarea si decide daca este necesara evacuarea locala n incinta amplasamentului,evacuarea
ntregului amplasament sau evacuarea populatiei nvecinate,conform Planului de evacuare
- in cazul unei urgente de nivel IV,colaboreaza cu Coordonatorul urgentei,cu echipa de comunicatii si
cu Fortele externe de raspuns pentru a decide daca este nevoie de evacuare externa.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 20 din 47
Versiunea: 2

- decide care echipamente de interventie (din amplasament,din afara ) si care alte echipamente,utilaje
si tehnica sunt necesare pentru un raspuns adecvat urgentei si controleaza utilizarea acestora de catre
cei care intervin.
Comandantul incidentului si persoanele care raspund la urgente sunt responsabili numai pentru activitatile
din timpul interventiei (oprirea si retinerea deversarilor,servicii medicale,stingerea incendiilor sau
operatii de salvare).
Operatiunile post-urgenta de curatare/decontaminare sunt in responsabilitatea Coordonatorului urgentei ,a
altor Compartimente functionale sau colaboratorilor.
Comandantul incidentului ramne pe pozitii pna cnd se considera ca urgenta s-a ncheiat (raspunsul
medical a fost acordat tuturor ranitilor,incendiile sunt stinse,scurgerile/deversarile sunt oprite/retinute,
orice alta situatie de urgenta este sub control si probabilitatea de aparitie a unui nou incident este
minima)
n acest moment, controlul poate fi preluat de Coordonatorul urgentei.
Dupa declararea ncetarii situatiei de urgenta de catre Comandantul incidentului,acesta va sprijini
Coordonatorul urgentei n investigarea si evaluarea urgentei si n adoptarea masurilor corespunzatoare de
corectie/preventie.
9.3.Rolul si responsabilitatile primelor persoane care observa incidentul (operatorii din instalatii sau
puncte de lucru,agenti de paza,alti angajati proprii sau ai antrepizelor)
Primul care observa incidentul poate fi orice salariat care identifica o situatie de urgenta sau este prevenit
asupra unei situatii de urgenta.
Responsabilitatea imediata a celor care observa primii incidentul este solicitarea ajutorului prin apel de la
orice post telefonic de pe amplasament,de pe mobil sau prin statia radio emisie-receptie,astfel:
Autoritatea

Dispecerul sef tura de serviciu


(Camera de Comanda )

Sistem
anuntare
Romtelecom
RDS

Serviciul Prevenire, Protectie si Urgenta


Formatia de interventie PSI (pompieri)
Compartimentul Prevenire
Compartimentul Protectie Civila
Cabinetul Medical

Romtelecom
RDS

Nr telefon
oras
0232/233360
0232/237990
0232/237991
0332/407708
0332/407709
0232/237990
0232/237991
0332/407708
0332/407709

Tel.interior

1122
1221
1129
1223
1195
1119
1119
1153
1107

De la orice post telefonic interior se pot apela numarele de telefon mobil din Lista de telefoane Vodafone
ale angajatilor CET IASI S.A ( Anexa nr. 10),formand 4xxx , unde xxx sint ultimele trei cifre din numarul
mobil dorit.In cazul in care apelul se face din CET 1/UFET (nu si din CET 2) ultimele trei cifre care apar
pe telefonul mobil semnifica postul telefonic interior de la care se suna (ultimele trei cifre ale acestuia,
fara 1 din fata). In cazul apelului din CET 2 apare doar numarul centralei telefonice pentru Vodafone
CET 1-CET 2 - 0372327000, fara identificarea interiorului de unde se apeleaza.
Pentru a apela de la orice post telefonic interior din CET 1,CET 2 si UFET un telefon din lista de
telefoane Vodafone ale conducerii CET IASI S.A.,se formeaza 40xx unde xx sint ultimele doua cifre din
numarul mobil dorit (Anexa nr. 10)
De pe orice telefon mobil Vodafone se poate apela orice numar interior din CET1,formand #xxxx unde
xxxx este numarul interior dorit.
Pentru a apela de pe un telefon mobil un alt telefon mobil din grupul Vodafone,se formeaza #4xxx unde
4xxx este numarul scurt alocat fiecarui mobil din flota ( xxx reprezinta ultimele trei cifre ale numarului
de mobil).
Dispecerul sef tura de serviciu (persoana din Camera de Comanda care primeste comunicarea) anunta
imediat Coordonatorul urgentei.Salariatul va raporta ulterior si sefului sau direct (de sectie,de serviciu,de
formatie) .

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 21 din 47
Versiunea: 2

Salariatii care nu sunt pregatiti corespunzator nu vor ncerca sa intervina (sa opreasca scurgerea, sa
o retina sau sa o curete).
Acestia sunt obligati :
- sa ramna la locurile lor de munca pna cand vor fi instruiti prin intermediul unui sistem de comunicatii
prin voce sau alarma;
- sa nu se apropie de zona afectata dect daca au primit instructiuni clare n acest sens;
- sa se pregateasca pentru evacuarea zonei si sa urmeze procedurile de evacuare cunoscute;
- sa se pregateasca pentru a acorda asistenta numai la cererea expresa a Coordonatorului urgentei, a
Comandantului incidentului (actiunii) sau altui personal de interventie.
Angajatii care vin primii n contact cu o situatie de urgenta,pot stabili gravitatea impactului asupra
sanatatii umane si a mediului.De aceea,este necesar ca toti salariatii sa cunoasca cerintele minime de
interventie n diferite situatii de urgenta.
9.4. Rolul si responsabilitatile Grupei PSI
Pentru a raspunde la urgente care implica incendii,explozii,deversari sau scurgeri de substante chimice,
materiale periculoase sau deseuri, personalul Grupei de pompieri va fi disponibil pe ture de serviciu, va fi
pregatit si antrenat pentru interventii,acordarea primului ajutor medical,aplicarea reglementarilor si
normelor de sanatate si securitate la locul de munca (obligatorii pentru personalul CET),respectarea si
aplicarea metodelor de stingere a incendiilor si de folosire a echipamentului.
Periodic,va participa la exercitii de stingere,organizate si desfasurate de Seful SPPU,testarea si
inspectarea echipamentelor,conform Planului de interventie la incendii.
9.5.Rolul si responsabilitatile Echipei de raspuns la urgente care implica substante periculoase
(NBC)
Pentru a raspunde la urgente care implica deversari/scurgeri de substante chimice,materiale periculoase
sau deseuri, membrii Echipei NBC vor fi disponibili pe ture de serviciu.Acestia pot sa aiba pregatirea
necesara pentru a face parte si din Grupele PSI sau Echipele medicale,avand astfel mai multe
responsabilitati n caz de urgenta.
Membrii grupei vor fi instruiti inclusiv in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca,metodelor de
stingere a incendiilor si de folosire a echipamentului.
Periodic vor participa la exercitii de interventie n caz de deversari organizate/desfasurate de Seful SPPU
la unele activitati de testare si inspectare a echipamentelor folosite la interventie n astfel de situatii,
conform Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgentasiPlanului de interventie la incendii.
9.6. Rolul si responsabilitatile Echipei de raspuns la urgente medicale
Pentru a raspunde la urgente care implica raniri,mbolnaviri sau decesul angajatilor,vizitatorilor ori a
colaboratorilor aflati in incinte,membrii Echipei sanitare vor fi disponibili pe ture de serviciu.Acestia pot
sa aiba pregatirea necesara pentru a face parte si din grupele PSI sau Echipele NBC,avand astfel mai
multe responsabilitati n caz de urgenta.Membrii Echipei sanitare vor fi instruiti si n privinta normelor de
sanatate si securitate la locul de munca (obligatorii pentru personalul CET), precum si cu unele abilitati
sanitare pentru a putea face fata traumelor medicale si situatiilor care ameninta viata umana.
Periodic,vor participa la exercitii de acordare a primului ajutor organizate/desfasurate de Seful SPPU la
unele activitati de testare si inspectare a echipamentelor folosite la interventiile sanitare.
9.7. Rolul si responsabilitatile Coordonatorului de comunicare
Coordonatorul de comunicare raporteaza Sefului Compartimentului Relatii Publice si Mass Media al SC
CET Iasi SA si daca este cazul, ajuta la formularea unor raspunsuri pentru rezolvarea urgentelor de nivel
III sau IV,prin asistenta pe care o acorda Coordonatorului urgentei si echipelor de interventie.
Coordonatorul de comunicare este persoana principala de contact n relatiile cu Fortele de interventie
externe,familiile si rudele personalului,presa si alte parti implicate.Responsabilitatile includ:
- intocmirea Fisei de date cu informatii despre incident care va fi folosita ca baza n comunicarea cu
presa, populatia si alte parti implicate;aceasta fisa va fi elabotata cu ajutorul Coordonatorului urgentei
si al Inspectorului pentru Incidente;
- asistarea Coordonatorului urgentei n comunicarea nevoilor de evacuare catre populatie sau partile
implicate;
Toate comunicarile de acest gen vor fi documentate si pastrate n baza de date.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 22 din 47
Versiunea: 2

La incetarea incidentului,va realiza comunicarea cu personalul de interventie al Comitetelor Judetean si


Local pentru Situatii de Urgenta,ISU,SRAPM ,CJGNM Iasi.
9.8. Rolul si responsabilitatile unor Compartimente functionale
Pentru a sprijini efortul de raspuns la o situatie de urgenta pot fi solicitate toate Compartimentele
functionale.
9.8.1. Rolul si responsabilitatile Dispecerului sef tura de serviciu :
- raspunde la toate apelurile de urgenta primite la Camera de Comanda;.
- contacteaza Coordonatorul urgentei si documenteaza informatiile n Formularul 1.0;
- dispune agentilor de paza securizarea perimetrului (nchiderea portilor/usilor,montarea unor bariere
temporare,lumini intermitente,afise,alte masuri corespunzatoare);
- comunica persoanelor aflate n interiorul zonei securizate noile conditii din amplasament si le cere sa
paraseasca perimetrrul afectat sau sa fie evacuati.
9.8.2. Rolul si responsabilitatile Agentilor din posturile de paza
- controleaza si limiteaza accesul la locul incidentului,conform dispozitiilor Coordonatorului urgentei si
ale Comandantului incidentului, nregistrand toate plecarile si sosirile (Formular 1.0);
- in cazul evacuarii,impreuna cu operatorii din tura de serviciu desemnati,asigura controlul grupurilor
de salariati pentru ca operatiunea se desfasura in ordine;.
- ajuta la efectuarea prezentei si evidentei personalului evacuat si la nevoie conduc actiunile de cautare
a persoanelor sau echipamentelor declarate disparute;
- escorteaza autoritatile de reglementare sau alti participanti externi,pe timpul vizitelor la locul
incidentului.
9.8.3. Rolul si responsabilitatile Compartimentelor cu sarcini de intretinere
a) Sectia Termomecanica,Serviciile Interne,URPS si Biroul Patrimoniu Administativ
Oprirea gazului, a apei si a electricitatii
Detin mijloacele de localizare,acces si protejare a tuturor dispozitivelor de control pentru utilitati (gaz
metan,apa, electricitate).Schemele cu localizarea dispozitivelor de control vor fi disponibile si actualizate
permanent.
Comunicarea cu furnizorii de utilitati
Urgentele care determina ntreruperi ale curentului electric,conducte de canalizare sau sisteme pentru
alimentarea cu apa distruse,sunt comunicate furnizorilor de catre Biroul Patrimoniu Administativ care
detine si va actualiza permanent lista agentilor economici implicati,numele persoanelor de contact si
numerele de telefon.
Inspectia/aprobarea ocuparii cladirilor
Biroul Patrimoniu Administativ si URPS vor efectua inspectia initiala a cladirilor si structurilor pentru a
constata starea lor si a asigura siguranta ocuparii acestora.
Asigurarea utilitatilor/facilitatilor suplimentare
Pentru a sprijini nevoile salariatilor si ale personalului implicat n timpul unei urgente,urmatoarele
categorii de resurse vor fi puse la dispozitie:generatoare auxiliare,rezerve de apa,telecomunicatii/fax,
facilitati de odihna,lanterne,copiatoare,altele.
Sprijinirea productiei
Serviciile Interne,Biroul Patrimoniu Administativ si URPS ajuta la restabilirea operatiilor de productie,n
domenii ce privesc revizuirea/corectarea problemelor legate de curentul electric,gaz,apa,comunicatii,
ziduri, acoperisuri,iluminare,subsoluri de cable,canale si ferestre.Pentru restabilirea productiei poate fi
solicitat si sprijin extern.
Protejarea zonei
Pentru a metine personalul neautorizat n afara zonei afectate si pentru a izola pericolele sau sursele de
ranire, agentii de paza protejeaza zona conform indicatiilor Dispecerului sef.Accesul va fi permis doar
personalului autorizat de ntretinere si de raspuns la urgenta.
Determinarea resurselor pentru reparatii
Serviciul PUR determina echipamentul, materialele, personalul si actiunile necesare pentru restabilirea
completa a statutului operational al zonelor afectate.URPS si Biroul Patrimoniu Administativ revizuiesc
sistematic echipamentul, materialele si personalul existent si determina resursele suplimentare necesare

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 23 din 47
Versiunea: 2

pentru ndeplinirea sarcinilor.Prin coordonarea cu Compartimentele interne si cu contractantii externi ,


determina si disponibilitatea resurselor externe.
b) Serviciul PUR
Coordoneaza planurile de actiune mpreuna cu Coordonatorul urgentei,initiaza actiunile de recuperare
necesare,asigura utilitati auxiliare (apa electricitate,gaz );
Administreaza subcontractantii, resursele materiale si operatiunile prin coordonarea ntre personalul de
ntretinere, alte compartimente si furnizorii externi de echipamente si servicii.
9.8.4 Rolul si responsabilitatile Compartimentului Protectia Mediului
- asista Coordonatorul urgentei n determinarea naturii si cauzelor incidentului;
- evalueaza natura,cauzele si ramificatiile urgentei si determina gama consecintelor posibile daunatoare
omului si mediului nconjurator,asigura sprijinul tehnic n teren;
- previne efectele daunatoare;
- actioneaza imediat pentru diminuarea impactului negativ existent si crearea de strategii si tactici de
control pentru prevenirea si reducerea riscului consecintelor viitoare pentru mediu;
- evaluaeaza si interpreteaza informatiile disponibile necesare Coordonatorului urgentei/Comandantului
actiunii pentru definirea problemei;
- asista echipa de raspuns la urgenta n elaborarea unui raspuns eficient la situatie;
- pune la dispozitia Coordonatorului relatiilor publice,interpretarea informatiilor necesare pregatirii
declaratiilor de presa sau a altor activitati legate de relatiile cu comunitatea .
Notificarea conducerii
Compartimentul Protectia Mediului anunta Directorul General daca se produc evenimente a caror
gravitate necesita notificarea autoritatilor .
Notificarea externa
Daca eliberarea de deseuri periculoase depasesc anumite praguri stabilite prin lege anunta SRAPM ,
CJGNM Iasi,Serviciul Protectie Civila /ISU Iasi.
Initiaza procedurile de notificare,centralizand informatiile despre urgenta in Formularul 2.0.Comunicarea
va fi documentata cu Formularul 3.0, precizand si faptul ca situatia este administrata potrivit cerintelor
legale.
Recoltarea probelor
Ccoordoneaza strngerea probelor de materiale care ar putea fi periculoase pentru sanatatea umana sau
mediu.Analiza de baza a probelor va fi efectuata in Laboratorul Atelierului Chimic.
Evaluarea analitica a rezultatelor de laborator
Informatiile primite de la testele initiale si de testele ulterioare de laborator vor fi folosite pentru
determinarea masurilor de control adecvate si a actiunilor corective.
Evaluarea impactului de mediu
n cazul eliberarii de substante sau/si deseuri periculoase care ar putea avea un impact potential asupra
sanatatii si securitatii angajatilor,a populatiei din zonele limitrofe sau a mediului nconjurator,evalueaza
efectele posibile si aplica masuri de control pentru evitarea sau diminuarea acestora.
Sprijinirea activitatilor de control
Asigura suport tehnic Coordonatorului urgentei si Comandantului incidentului,altor grupuri de sprijin
care realizeaza controlul de mediu,curatare sau activitati de remediere.
Actiuni corective (de mediu si operationale)
Compartimentul Protectia Mediului conduce actiunile corective conform procedurilor PMED-002-00
Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului ,PMED-003-00Monitorizarea si masurarea
performantei de mediu ,,PMED-006-00 Comunicare in domeniul mediului,PMED-008-00Control
operational ,PS-04-00 Controlul neconformitatilor.Actiuni corective si PO-117-00 Constatarea
defectiunilor si neconformitatilor,pentru rezolvarea oportuna si eficienta a urgentei, inclusiv orice
activitate de remediere sau de mediu ulterioara,colaboreaza cu alte compartimente si cu Agentia pentru
Protectia Mediului pentru crearea,implementarea si revizuirea eficacitatii strategiilor de actiuni corective
menite a preveni aparitia situatiilor similare.
9.8.5 Rolul si responsabilitatile Compartimentului Sanatatea si Securitatea Muncii (din SPPU)
Investigarea incidentului

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 24 din 47
Versiunea: 2

n orice situatie de urgenta specialistii in domeniul Sanatatii si Securitatii Muncii vor investiga incidentul
pentru a determina daca au fost pericole legate de siguranta personalului si vor face recomandari pentru
protejarea acestuia si nlaturarea pericolului.Daca unele actiuni sau conditiile de lucru au contribuit la
producerea incidentului,se vor stabili masuri pentru prevenirea practicilor nesigure care pot determina
agravarea situatiei.
Evaluarea pericolelor
SPPU (Compartimentul Sanatatea si Securitatea Muncii) pastreaza ntr-o baza de date electronica Fisele
tehnice de securitate pentru toate substantele chimice folosite in uzina.Copii ale Fiselor substantelor
chimice periculoase vor fi pastrate si la Compartimentele functionale unde sunt folosite.
n cazul deversarii accidentale a substantelor si/sau a deseurilor periculoase SPPU(Compartimentul SSM):
- va utiliza Fisele tehnice de securitate necesare pentru interpretarea datelor legate de siguranta,sanatate
si mediul nconjurator;
- va evalua deversarea/scurgerea/emisia substantelor/deseurilor periculoase din punct de vedere al
potentialului de producere a ranirii angajatilor si va stabili daca este necesara evacuarea personalului ;
- va monitoriza calitatea aerului si va determina echipamentul de protectie necesar pentru personalul
care ramne sa raspunda la urgenta.
Comunicarea pericolelor
SPPU prin Compartimentul de Sanatate si Securitate va informa angajatii proprii si toate persoanele aflate
in incinta despre pericolele potentiale si cele care rezulta din situatia de urgenta.
Echipamente de protectie individuala
SPPU prin Compartimentul de Sanatate si Securitate va nstiinta personalul de raspuns la urgenta despre
echipamentul de protectie necesar pentru curatarea scurgerii sau a oricarei proceduri de ecologizare
necesare.
Probe de aer
n cazul unei emisii,SPPU prin Compartimentul de Sanatate si Securitate si Responsabilul cu protectia
mediului, vor monitoriza concentratiile de substante periculoase din aer si vor face recomandari pentru
evacuarea zonei.
Respectarea procedurilor standard de operare n siguranta si sanatate
Serviciul de Prevenire,Protectie si Urgenta (SPPU) prin Compartimentul de Sanatate si Securitate va
verifica daca toate persoanele implicate n raspunsul la urgenta se conformeaza cu procedurile standard
de operare:
- PO-028 -00 Executia si urmarirea efectuarii intretinerii echipamentului;
- PO-033 -00 Comunicare si masuri de prim ajutor in caz de accidente;
- PO-038-00 Masuri orgnizatorice pentru protectia angajatilor care lucreaza in conditii de climat
deosebit;
- PO-040-00 Prevenirea,monitorizarea si protectia angajatilor ;
- PO-312IPSM Manipularea,transportul si depozitarea materialelor.
CAPITOLUL 10
COORDONAREA CU FORTELE DE RASPUNS EXTERNE
10.1 Planul de Urgenta Externa
Planul de Urgenta Interna descrie masurile proprii pentru prevenirea,pregatirea si implementarea
raspunsului la situatiile de urgenta care pot aparea pe amplasament.In stransa legatura si n paralel cu
acesta,pentru indrumarea autoritatilor locale,fortelor externe de raspuns la urgenta,operatorilor economici
si populatiei din zonele adiacente, n domeniul pregatirii pentru raspunsul la situatii de urgenta create pe
amplasamentul CET I, care ar putea afecta mediul nconjurator sau populatia nvecinata,cat si alte situatii
de urgenta potentiale cu care s-ar putea confrunta comunitatea locala, ISU Iasi a elaborat Planul de
Urgenta Externa.
Solicitarea sprijinului pentru nivelul local si judetean de interventie se face in cazul in care capacitatea de
actiune a fortelor si mijloacelor proprii este depasita de amploarea dezastrului, pe baza deciziei
Directorului prin :
dispecerul sef tura de serviciu ;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 25 din 47
Versiunea: 2

seful SPPU;
cail de comunicatii si fluxuri informationale:
o Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta,tel.211.215,fax.211.200;
o Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta,Tel.434 070 fax 211 312 ;
o Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta,Tel. 981,112,214.490,214.470;213.948
o Biroul de Protectie Civila al municipiului Iasi,Tel.267.582 int.134 ,fax 267.619.
o Agentia de Protectie a Mediului Iasi, Tel.215.497,fax 214.357
o Inspectoratul Judetean de Politie,Tel.112;440.720, fax 302.175
o Comandamentul de Jandarmi Iasi,Tel.440720 ,440.284 ;
o Grupul de Pompieri "Mihail Grigore Sturdza" Detasamentul de Pompieri Iasi I,Tel.441212;
o Serviciul Judetean de Ambulanta,Tel. 961,436461,431573
10.2.Forte (formatiuni) externe de raspuns la situatii de urgenta (detaliere in Anexa nr.8)
Inspectoratul Judetean Iasi pentru Situatii de Urgenta este responsabil pentru elaborarea,coordonarea si
actualizarea Planului de Urgenta Externa .SC CET Iasi SA va incheia Conventii de cooperare cu Politia
Municipala , Judeteana,Detasamentul 2 pompieri / Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi
si cu spitalele enumerate in Anexa nr.9 pentru asistenta n operatiunile de raspuns la situatiile de urgenta
produse pe amplasamentul CET I.
10.2.1. Raspunsul la incendii
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta detine personalul si echipamentele necesare pentru
interventiile la stingerea incendiilor.Intr-un incident de Nivel IV poate dispune alarmarea populatiei.
Pentru aceasta poate actiona sirenele din zona afectata si comunica informatii suplimentare prin alte
mijloace la dispozitie.La nevoie poate decide evacuarea.
10.2.2. Raspunsul medical
SC CET Iasi SA nu dispune de ambulante.Cea mai apropiata unitate medicala este n cartierul TatarasiSpitalul Clinic de Neurochirurgie (adresa n Anexa nr.9).Spitalul are echipamente si personal calificat
pentru a asigura servicii medicale si de ambulanta.Conventia de cooperare va include si antrenamentele
periodice ale personalului pentru raspuns la urgente .
10.2.3. Serviciul de ambulanta
Spitalele din Iasi pot asigura tratamentul de specialitate persoanelor afectate.Pentru transportul ranitilor/
bolnavilor se va utiliza un autovehicol de interventie amenajat ca ambulanta sau se va apela Statia de
Salvare.Este posibil ca unele urgente sa necesite spitalizari n Bucuresti.Serviciul Mobil de Urgenta,
Reanimare si DescarcerareSMURD asigura servicii aeriene pe tot cuprinsul Romniei si are sediul
general n Trgu-Mures (telefon 065 210 110 sau linia directa nationala 961/962).

CAPITOLUL 11
NOTIFICAREA SITUATIILOR DE URGENTA
11.1. Proceduri de notificare (detaliere in Anexa nr.23)
a.Notificari catre autoritatile de reglementare legate de emisiile n mediul nconjurator sau raniri ale
angajatilor;
b.Notificari pentru implementarea actiunilor de raspuns la urgente;
c.Notificari catre autoritatile locale, mass media si familiile angajatilor.
Despre unele deversari n mediul nconjurator sau raniri/decese ale angajatilor vor fi informate autoritatile
competente(SRAPM,CJGNM,ISU Iasi).Coordonatorul urgentei/Comandantul actiunii sunt responsabili de
strngerea acestor informatii n timpul urgentei.Compartimentul Protectia Mediului este responsabil de
raportarea si promptitudinea raportarii situatiei de urgenta.
Seful SPPU (pe linia Sanatatii si Securitatii ) raspunde de raportarea ranirilor/deceselor angajatilor in
timp oportun si de corectitudinea informatiilor. In cazul unei urgente de nivel IV,conform OUG 78/2000
Managementul deseurilor, este obligatorie notificarea Serviciului de Protectie Civila /ISU Iasi.
11.2. Modalitati de aplicare a procedurilor de notificare/anuntare
Coordonatorul urgentei care notifica/anunta Fortele de raspuns:
- este permanent disponibil (24 de ore din 24) pentru raspunsul la o situatie de urgenta sau are
alternativa pentru raspuns si raportarea incidentului;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 26 din 47
Versiunea: 2

- certifica evenimentul solicitand confimarea sau informatii suplimentare de la cei care raspund primii
la urgenta,Comandantul incidentului sau de la alte persoane care cunosc situatia;
- completeaza Formularul 2.0;
- notifica/anunta Fortele externe de raspuns la urgenta;
- se asigura ca Notificarea este documentata adecvat prin Formularul 3.0 ;
Notificarea urgentei unei autoritati competente cuprinde urmatoarele:
- numele persoanei care a sunat;
- informatiile transmise;
- numarul de telefon de contact;
- localizarea urgentei;
- operatorul economic responsabil pentru urgenta;
- adresa si numarul de telefon al societatii ;
- data,ora si durata deversarii;
- materialul si cantitatea deversata;
- cauza deversarii;
- conditiile meteorologice, inclusiv viteza si directia vntului;
- numarul persoanelor ranite sau decedate;
- riscuri pentru sanatatea oamenilor cunoscute/anticipate;
- incendii sau explozii asociate scurgerii;
- impactul asupra solului, apelor de suprafata, aerului etc;.
- daca este nevoie de interventia Fortelor externe de raspuns la urgenta;
- daca este necesara evacuarea personalului sau a populatiei;
- statutul scurgerii ( ex. daca aceasta a fost stopata);
- actiuni de curatare (ecologizare ) ntreprinse sau planificate ;
- alte autoritati/organizatii contactate.
CAPITOLUL 12
ALARME DE URGENTA SI SISTEME DE COMUNICARE (detaliere in anexa nr.32 a)
Procedura standard pentru raspunsul la urgenta include urmatoarele:
- evenimentul (accidentul,incidentul ) este observat de o persoana sau semnalizat de un senzor;
- evenimentul (accidentul,incidentul ) este anuntat Dispecerului sef tura de serviciu si/sau Formatiunii
de interventie PSI ( vezi caile de anuntare la Cap.9,paragraful 9.3.)
- Dispecerul sef tura de serviciu si/sau Formatiunea de interventie PSI anunta Coordonatorul urgentei si
seful compartimentului functional implicat.
Coordonatorul urgentei:
- intocmeste Jurnalul incidentului (data,ora,informatii obtinute,persoanele care dau informatiile) care
se va completa pe parcursul urgentei;
- evalueaza tipul urgentei si clasifica incidentul;
- evalueaza resursele necesare si necesitatea interventiei echipelor de raspuns ;
- contacteaza persoanele care au raspuns primele la urgenta pentru a obtine informatii suplimentare si
pentru a transmite primele instructiuni (daca este necesar);
- decide ce alarme vor fi activate initial si ulterior (personalul desemnat de catre Dispecer va declansa
sirenele adecvate, conform ordinelor Coordonatorului urgentei);
- anunta echipele de raspuns la urgenta (ture de serviciu) care vor interveni la locul incidentului (Grupa
PSI, Echipa de salvare si prim ajutor,echipa NBC si Echipa medicala);
- stabileste si comunica numele persoanei care va indeplini functia de Comandant al incidentului
(actiunii ) pentru urgentele de nivel II, III sau IV.
12.1. Sisteme de alarmare si de comunicare
12.1.1. Sisteme de alarmare interna
Dispozitivele de alarmare amplasate in sala masini si pe cladirea principala au volum suficient de mare
pentru ca toate zonele din amplasament, inclusiv zonele de tratare,depozitele si birourile administrative sa
poate receptiona semnalul atunci cnd acestea sunt declansate.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 27 din 47
Versiunea: 2

Sistemul de alarma anunta urgentele de nivel II, III si IV, inclusiv evacuarea..
Semnale de alarmare fonice cu sirena:
- URGENTA DE NIVEL II,III sau IV- o serie de sunete de 5 sec. cu o pauza de 2 sec.
Salariatii (cu exceptia membrilor echipelor de raspuns la urgenta) raman la locurile de munca si continua
ndeplinirea sarcinilor .
Toti membrii echipelor de raspuns la urgenta asteapta instructiuni prin statii receptie-emisie,telefon sau
sefii directi.
- EVACUAREA GENERALA- sunet continuu .
Salariatii urmeaza procedurile de evacuare conform Planului.
Angajatii din pozitiile de operare importante urmeaza procedurile pentru ncetarea activitatii sau asteapta
instructiuni.
Membrii echipelor de raspuns la urgenta se prezinta la locurile stabilite.
- EVACUAREA LOCALA - poate fi efectuata si la ordinul verbal al sefilor compartimentelor,sectiilor,
atelierelor, punctelor de lucru, Comandantului incidentului sau a personalului de raspuns la urgenta.
Fiecare cladire ocupata este conectata la alarma de incendiu,care va fi declansata local de prima persoana
care observa incendiul,de Comandantul actiunii sau de alt personal de raspuns,daca este nevoie sa se
evacueze cladirea (incendiu n incinta).
Angajatii care se afla n cladire sau n zona nvecinata parasesc perimetrul.
- INCETAREA SITUATIEI DE URGENTA -o serie de sunete scurte de 1 sec.
n cazul evacuarii, angajatii ramn n punctele de adunare pna primirea ordinului de revenire la locurile
de munca.
12.1.2. Sisteme de comunicare interna
Comunicatiile normale din interiorul amplasamentului se realizeaza prin telefonia fixa, telefonia mobila,
sistemul integrat de telefonie fixa/mobila -SIT- (anexa nr.7 ) si statii de radio portabile.Membrii
echipelor de raspuns, personalul pregatit pentru functiile de Coordonator urgente,Comandant al actiunii si
loctiitori vor avea statii radio emisie-receptie.Coordonatorul urgentei,loctiitorii si Comandantul actiunii
vor avea telefoane mobile pentru comunicarea din exterior.
In SC CET IASI SA functioneaza si Sistemul integrat de telefonie fixa/mobila (SIT), Vodafone ,compus
din 3 subgrupuri:
- centrala telefonica CET 1-CET 2 cu numarul 0372327000;
- telefoanele mobile ale conducerii CET IASI S.A.cu numerele 0731900200 0731900222 ;
- telefoanele mobile ale angajatilor cu numerele 731760200-731760421;732515422-732515760;
731750761-731750868.
a) Pentru a apela de pe orice interior CET 1/CET 2/UFET un telefon din lista de telefoane ale conducerii
se formeaza 40XX unde XX sint ultimele doua cifre din numarul mobil dorit.
b) Pentru a apela de pe orice interior CET 1/CET 2/UFET un telefon din lista de telefoane ale angajatilor
se formeaza 4XXX unde XXX sint ultimele trei cifre din numarul mobil dorit.
c) Pentru a apela de pe un telefon mobil un interior din CET 1 e formeaza de pe telefonul mobil #XXXX
unde XXXX este interiorul din CET1.
d) Pentru a apela de pe un telefon mobil un interior din CET 2 ,se formeaza de pe telefonul mobil #1000,
se asteapta sa raspunda robotul centralei din CET1 si imediat ce acesta a raspuns se poate forma interiorul
din CET2.
e) Pentru a apela de pe un mobil un alt mobil din flota Vodafone se formeaza #4XXX unde 4XXX este
numarul scurt alocat fiecarui mobil din flota.Ca regula generala XXX reprezinta ultimele trei cifre ale
numarului de mobil.
12.1.3. Sisteme de alarmare externa
Sistemele de alarmare extern vor fi declansate de ISU Iasi conform procedurilor proprii.Decizia de
alarmare n cazul producerii unei urgente de nivel IV va fi luata pe baza informatilor transmise de
Coordonatorul urgentei .
12.1.4. Sisteme de comunicare externa

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 28 din 47
Versiunea: 2

CET I este deservit de o linie de fibra optica,care asigura comunicarea n afara amplasamentului.Toate
comunicatiile de urgenta vor fi realizate cu ajutorul acestei linii telefonice.Telefoanele mobile vor fi
disponibile ca un sistem de rezerva.
Cai de comunicatii si fluxuri informationale:
o Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta,tel.211.215,fax.211.200;
o Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta,Tel.434 070 fax 211 312 ;
o Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta,Tel. 981,112,214.490,214.470;213.948
o Biroul de Protectie Civila al municipiului Iasi,Tel.267.582 int.134 ,fax 267.619.
o Agentia de Protectie a Mediului Iasi, Tel.215.497,fax 214.357
o Inspectoratul Judetean de Politie,Tel.112;440.720, fax 302.175
o Comandamentul de Jandarmi Iasi,Tel.440720 ,440.284 ;
o Grupul de Pompieri "Mihail Grigore Sturdza" Detasamentul de Pompieri Iasi I,Tel.441212;
o Serviciul Judetean de Ambulanta,Tel. 961,436461,431573
CAPITOLUL 13
RASPUNSUL LA URGENTE
13.1. Informatii generale despre raspunsul la urgenta
Procedurile de raspuns la urgenta prezentate n aceast Plan constituie ghiduri de referinta pentru primele
persoanei care raspund la urgenta,Coordonatorul urgentei,Comandantul actiunii si echipele de raspuns.
Fiecare situatie de urgenta este diferita si alegerea metodei de raspuns variaza semnificativ n functie de
localizare , materialele si personalul implicat, conditiile meteorologice si alte variabile.
Siguranta angajatilor, a celor care raspund la urgenta si a altor persoane implicate potential expuse
riscurilor asociate urgentei este prioritara n orice situatie .
NICI UN ANGAJAT,VIZITATOR SAU COLABORATOR AFLAT PE AMPLASAMENT NU VA
RASPUNDE LA URGENTE DACA NU ESTE PREGATIT SAU NU A FOST CALIFICAT
PENTRU INTERVENTIE,FAPT CARE AR PUTEA PUNE N PERICOL SI ALTE PERSOANE.
13.2. Actiunile salariatilor care raspund primii la o situatie de urgenta.Activitatea personalului care
nu este implicat n nici un fel in solutionarea situatiilor de urgenta
O situatie de urgenta poate fi observata de un salariat propriu sau al unui agent economic contractor,ori
poate fi adusa n atentia CET de catre o persoana din afara uzinei.
Responsabilitatea principala a angajatilor sau contractorilor n caz de urgenta este aceea de a cere ajutor
Dispecerului sef tura de serviciu, SPPU/Grupei PSI ( vezi caile de anuntare la Cap.9,paragraful 9.3.)
ANGAJATII CARE NU SUNT PREGATITI N MOD ADECVAT,NU VOR INTERVENI SUB
NICI UN MOTIV PENTRU A LOCALIZA INCENDIUL,OPRI SCURGEREA SAU STRNGE
MATERIALUL DEVERSAT ORI PENTRU CURATAREA (ECOLOGIZAREA) LOCULUI
ACCIDENTULUI.
Prin sistemul de comunicare mai sus mentionat ,angajatii sunt pusi n legatura cu persoanele competente ,
care vor contacta imediat Coordonatorul urgentei.
Acestia sunt obligati :
- sa ramna la locul lor de munca pna cnd primesc instructiuni concrete de la persoanele autorizate
sau sefii directi (verbal sau prin semnal cu sirena);
- sa nu se apropie de locul accidentului dect daca li se solicita acest lucru de catre persoanele
autorizate sau sefii directi;
- sa fie pregatiti sa paraseasca zona la ordin sau din proprie initiativa si sa urmeze procedurile de
evacuare;
- sa fie pregatiti sa acorde ajutor la solicitarea Coordonatorului urgentei,Comandantului actiunii,sefilor
directi sau altui personal calificat pentru raspunsul la urgenta.
Salariatii care raspund primii la urgenta trebuie sa execute urmatoarele activitati :
- se ndeparteaza de orice sursa de risc si evita contactul direct cu materialele periculoase deversate,
imprastiate;
- identifica rapid gravitatea situatiei ( marimea incendiului sau a scurgerii etc);
- identifica pericolele potentiale si existente;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 29 din 47
Versiunea: 2

- solicita ajutor de la personalul pregatit sa raspunda la urgente( vezi caile de anuntare la Cap.9,
paragraful 9.3.) ;
- protejeaza zona afectata si alerteaza celelalte persoane din apropiere cu privire la pericolele posibile;
- cauta persoanele ranite,accidentate si se autoexamineaza;
- ramne ntr-o locatie sigura,de unde sa poata furniza informatii suplimentare personalului de raspuns
la urgenta la sosirea acestora;
- primeste si executa instructiunile de la Comandantul incidentului ,Coordonatorului urgentei sau de la
alt personal care raspunde la urgenta.
13.3. Actiuni de raspuns ale Coordonatorului urgentei
Dupa contactarea sa pentru o situatie de urgenta,Coordonatorul urgentei va face executa imediat
urmatoarele:
- documentarea incidentului (nregistreaza data,ora,informatiile obtinute si numele persoanei care a
furnizat informatiile);
- evaluarea rapida a tipului de urgenta si clasificarea incidentului;
- aprecierea resurselor de interventie necesare,precum si a necesitatii implicarii echipelor de raspuns;
- determinarea alarmei care trebuie declansata si initierea sistemului de alarmare adecvat;
- anuntarea echipelor de raspuns la urgenta pentru interventia la locul de producere al accidentului;
- tarnsmiterea informatiilor pentru Compartimentele Mediu,SPPU,Inspectorul pentru Incidente,
Coordonatorul comunicarii publice si Conducerii administrative;
- in situatia in care Comandantul incidentului ordona evacuarea,se asigura ca procedura de evacuare
este implementata n ntregime si ca personalul este informat n mod adecvat;
- in cazul unei urgente de nivelul IV colaboreaza cu Comandantul actiunii,cu echipa de comunicatii si
Fortele externe de raspuns pentru a stabili daca se impune evacuarea externa;
- sprijinirea Comandantului incidentului n localizarea si distribuirea echipamentului de raspuns la
urgenta;
- dupa declararea urgentei de catre Comandantul actiunii,preia controlul coordonarii documentatiei,
curatarii ( ecologizarii) locului (zonei ) afectate si revenirii la starea operationala normala.
13.4. Actiunile echipei de raspuns la urgenta
Dupa sosirea la locul accidentului,echipa de raspuns la urgenta executa urmatoarele activitati ( situatiile
diferite necesita actiuni diferite):
- identificarea/recunoasterea Comandantului incidentului;
- aprecierea gravitatii situatiei (amploarea incendiului sau a scurgerii);
- protejarea zonei si prevenirea celorlalti asupra pericolele posibile;
- cautarea persoanelor ranite;
- identificarea pericolelor potentiale si existente;
- identificare echipamentului de raspuns la urgenta necesar si a echipamentului disponibil imediat
(echipament pentru incendii,deversari etc).
- intocmirea unui plan de actiune;
- solicitarea ajutorului in resurse sau echipament suplimentar (daca este cazul);
- comunicarea cu Coordonatorul urgentei pentru conducerea alarmei si evacuarilor, transmiterea
notificarilor si raportarilor legale;
- executarea masurilor din planul de actiune;
- determinarea momentului n care urgenta este sub control si anuntarea acestui fapt (controlul va fi
preluat de Coordonatorul urgentei).

CAPITOLUL 14
PROCEDURI DE RASPUNS LA URGENTE
Aceste indicatii vor fi utilizate de cei care raspund primii la urgenta,Coordonatorul urgentei,Comandantul
actiunii si echipele de raspuns .
14.1. Proceduri de raspuns la incendii (urmate sau nu de explozii)

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 30 din 47
Versiunea: 2

Incendiile reprezinta unul din cele mai posibile scenarii de urgenta in instalatii,statii de tratare,gospodarii,
depozite, birouri administrative, alte structuri.
CET I poseda echipament stationar si mobil de stingere a incendiilor,o formatiune de interventie la
incendii (pompieri) dotata cu 1 autospeciala de stins incendii si 1 motopompa.
14.1.1. Actiunile salariatilor care raspund primii la urgenta
Salariatii care raspund primii la urgenta nu vor ncerca sa intervina la incendii(n afara celor de mica
amploare,care pot fi stinse cu un stingator portabil si doar daca au fost pregatititi n acest sens).
Nici o persoana nu este autorizata sa ntreprinda actiuni pentru care nu este pregatita sau calificata
si/sau care i pune pe ceilalti n pericol.
Fiecare incendiu va fi raportat (chiar si incendiile mici dupa ce au fost stinse) ( vezi caile de comunicare
la Cap.9, paragraful 9.3.);
Pentru incendiile care nu pot fi stinse cu un stingator portabil,persoanele care raspund primele la urgenta
vor actiona astfel:
- ndepartarea de locul incendiului si de orice alte pericole;
- identificarea rapida a gravitatii situatiei (marimea incendiului);
- solicitarea ajutorului de la personalul pregatit sa raspunda la urgente ( vezi caile de comunicare la
Cap.9, paragraful 9.3.) ;
- protejarea zonei si alertarea vocala a celorlalti salariati asupra pericolelor potentiale si/sau declansarea
alarmei de incendiu din zona/cladire;
- cautarea ranitilor, inclusiv examinarea personala;
- ramnerea ntr-o locatie sigura,de unde sa poata oferi informatii suplimentare formatiei de interventie/
pompieri dupa sosirea acesteia;
- primirea si executarea instructiunilor de la Comandantul actiunii,Coordonatorul urgentei,sefii directi
sau alte persoane calificate pentru raspunsul la urgenta.
14.1.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
Dupa anuntarea unui incendiu (stins sau n desfasurare),Coordonatorul urgentei va executa urmatoarele
activitati:
- documentarea incidentului(nregistrarea datei,orei,informatiilor si numele persoanelor care au
furnizat informatiile;
- evaluarea rapida a tipului de incendiu si clasificarea incidentului (nivelului acestuia);
- aprecierea necesarului de resurse si a oportunitatii implicarii Formatiei de interventie PSI ( pompieri);
- determinarea alarmei care trebuie declansata si initierea sistemului de alarmare adecvat;
- anuntarea Formatiei de interventie PSI (pompieri) si identificarea (localizarea) Comandantului
incidentului;
- furnizarea informatiilor Conducerii societatii (administratia),Compartimentelor Mediu,Sanatate si
Securitate,Inspectorului pentru Incidente si Coordonatorului pentru comunicare;
- daca Comandantul actiunii solicita declansarea operatiunilor de evacuare,Coordonatorul urgentei se
va asigura ca procedura specifica este implementata n ntregime si ca personalul este informat n
mod adecvat;
- in cazul n care este declarata o urgenta de nivelul IV,Coordonatorul urgentei va colabora cu
Comandantul actiunii ,echipa de comunicatii si Fortele externe de raspuns la urgenta pentru a decide
daca este necesara evacuarea externa;
- sprijinirea Comandantului incidentului n localizarea si distribuirea echipamentului de raspuns la
urgenta;
- dupa declararea ncetarii urgentei de catre Comandantul actiunii,va prelua controlul coordonarii
documentatiei , curatarii zonei afectate si revenirii la starea operationala normala.
14.1. 3. Actiunile echipei de raspuns la urgenta
Dupa sosirea la locul incendiului,echipa de raspuns la urgenta (Formatia de interventie PSI ) va executa
urmatoarele activitati (situatiile diferite necesita actiuni diferite).
- identificarea/recunoasterea clara a Comandantului incidentului;
- nceperea evacuarii zonei/cladirii, daca aceasta nu este deja n desfasurare;
- identificarea rapida a marimii incendiului;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 31 din 47
Versiunea: 2

- protejarea zonei si alertarea celorlalti de pericolele posibile;


- cautarea persoanelor ranite/accidentate;
- identificarea si localizarea pericolelor existente si potentiale,inclusiv a surselor de combustibil si a
surselor incendiului;
- identificarea echipamentului de raspuns la urgenta necesar, inclusiv cel personal si a echipamentului
disponibil imediat;
- intocmirea unui plan de actiune ;
- solicitarea ajutorului in resurse sau echipament de raspuns la urgenta suplimentar,daca este cazul;
- comunicarea cu Coordonatorul urgentei pentru conducerea alarmei si evacuarilor;
- efectuarea notificarilor sau raportarilor necesare;
- executarea masurilor pentru controlarea incendiul stabilite in planul de actiune;
- determinarea momentului n care se considera ca incendiul este sub control si anuntarea acestui fapt.
Controlul va fi preluat de Coordonatorul urgentei.
14.2 Proceduri de raspuns la scurgeri sau/ si infiltratii de HCl
Cu toate ca acest scenariu este foarte putin probabil ,datorita controalelor care se executa si a programelor
de pregatire speciala,exista o probabilitate minima de scurgere a solutiei de HCl (slab) pe parcursul
proceselor de operare
14.2.1. Actiunile salariatilor celor care raspund primii la urgente
Salariatii care raspund primii la urgenta nu vor ncerca sa opreasca scurgerea de solutie dect daca sunt
pregatiti corespunzator si o pot face fara sa-si puna n pericol propria siguranta.
Nici un angajat nu este autorizat sa ntreprinda actiuni pentru care nu este pregatit sau calificat
si/sau care i pune pe ceilalti n pericol.
Fiecare scurgere, inclusiv cele nesemnificative care pot fi usor oprite, trebuie raportate ( vezi caile de
comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.) ;
In cazul scurgerilor care nu pot fi oprite n siguranta,salariatii care raspund primii la urgente vor executa
urmatoarele activitati:
- evitarea contactului cu solutia scursa si daca este posibil, prevenirea intrarii acesteia in canalizare;
- declansarea alarmei de urgenta;
- identificarea rapida a marimii scurgerii;
- solicitarea ajutorului de la personalul pregatit sa raspunda la urgente( vezi caile de comunicare la
Cap.9, paragraful 9.3.) ;
- mbracarea echipamentului de protectie;
- ndepartarea persoanelor care ar putea veni n contact cu substanta periculoasa;
- ndepartarea oricaror haine contaminate;
- spalarea persoanelor expuse cu apa de la furtun sau de la dusul de siguranta;
- administrarea oxigenului medical ( daca persoana expusa prezinta simptome de afectare);
- mpiedicarea altor persoane sa patrunda n zona afectata si sa vina n contact cu solutia deversata;
- ramnerea ntr-o locatie sigura,de unde se poata da informatii suplimentare Formatiunilor de
interventie (PSI,NBC) dupa sosirea acestora;
- primirea si executarea instructiunilor de la Comandantul actiunii,Coordonatorul urgentei,sefii directi
sau alte persoane calificate pentru raspunsul la urgenta.
14.2.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
Dupa contactarea sa pentru o scurgere, va executa imediat urmatoarele activitati:
- documentarea incidentului(nregistrarea datei,orei,informatiilor si numele persoanelor care au
furnizat informatiile);
- evaluarea rapida a marimii scurgerii si clasificarea incidentului (nivelul acestuia);
- aprecierea necesarului de resurse si a necesitatii acordarii primului ajutor medical;
- determinarea alarmei care trebuie declansata si initierea sistemului de alarmare adecvat;
- anuntarea echipei de raspuns la urgenta si identificarea Comandantului incidentului;
- furnizarea informatiilor pentru Conducere (administratie),Compartimentele mediu,sanatate si
securitate,Inspectorului pentru Incidente si Coordonatorul comunicarii publice;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 32 din 47
Versiunea: 2

- In situatia in care Comandantul actiunii solicita evacuarea se va asigura ca procedura este


implementata n ntregime si ca personalul este informat n mod adecvat;
- in cazul n care este declarata o urgenta de nivelul IV,va colabora cu Comandantul actiunii,echipa de
comunicatii si Fortele externe de raspuns la urgenta pentru a decide daca este necesara evacuarea
externa;
- sprijinirea Comandantului incidentului n localizarea si distribuirea echipamentului de raspuns la
urgenta;
- dupa declararea ncetarii urgentei de catre Comandantul actiunii va prelua controlul documentatiei ,
curatarii (ecologizarii) zonei si revenirii la starea operationala normala.
14.2.3. Actiunile echipei de raspuns la urgenta
Dupa sosirea la locul incidentului,echipa de raspuns la urgenta va executa de regula urmatoarele activitati
(situatiile diferite necesita actiuni diferite):
- identificarea/recunoasterea clara a Comandantului incidentului;
- initierea evacuarii zonei/cladirii pentru a ndeparta personalul din zona periclitata;
- identificarea rapida a gravitatii scurgerii;
- protejarea zonei si alertarea celorlalte persoane cu privire la pericolele posibile;
- identificarea echipamentului de raspuns la urgenta necesar, inclusiv cel personal si a echipamentului
disponibil imediat;
- solicitarea ajutorului in resurse sau echipament de raspuns la urgenta suplimentar;
- dupa mbracarea echipamentului personal de protectie, ndepartarea persoanelor care ar putea veni n
contact cu solutia;
- indepartarea oricaror haine contaminate si spalarea persoanelor expuse cu apa de la furtun sau de la
dusul de siguranta;
- administrarea oxigenului medical (daca persoana expusa prezinta simptome de afectare);
- oprirea scurgerii la sursa ( daca e posibila);
- construirea unor diguri din pamnt,berme si/sau canale temporare de deviere pentru a retine si preveni
ca deversarile sa ajunga n apele naturale de suprafata sau canalizare;
- determinarea momentului n care se considera ca urgenta este sub control si declararea acestui fapt.
Controlul va fi preluat de coordonatorul urgentei.
14.3. Proceduri de raspuns in situatii de intrerupere a curentului electric sau/si a altor utilitati
ntreruperea curentului electric sau/si a altor utilitati sunt evenimente obisnuite si de obicei nu au ca
rezultat situatii de urgenta.Pentru evitarea transformarii lor in situatii de urgenta se vor efectua analize de
pericol a proceselor n toate instalatiile pentru identificarea operatiilor/zoneler critice din punct de vedere
al utilitatilor.Pentru astfel de zone/operatii expuse,se vor asigura utilitati de rezerva si proceduri de
urgenta pentru protectia echipamentelor.
14.4. Proceduri de raspuns in situatii de deversari substante chimice/deseuri periculoase,
combustibili
Deversarile de substante chimice/combustibili/deseuri din statiile de tratare si din instalatii ,constituie
unul din scenariile cele mai probabile.Instalatiile in care se manipuleaza substante chimice periculoase si
combustibili sunt dotate cu dulapuri pentru echipamentul de raspuns la urgenta,dispuse in zonele de
manipulare a acestora, precum si cu o autospeciala de stins incendii aflata in remiza PSI.
14.4.1.Actiunile salariatilor care raspund primii la urgente
Cei care raspund primii la o astfel de situatie de urgenta,nu vor ncerca sa opreasca, sa colecteze sau sa
curete deversarile substantelor chimice,combustibililor sau deseurilor dect daca au fost pregatiti n acest
sens.(ex:un operator de la Atelierul Chimic care a fost pregatit n mod adecvat pentru lucrul cu acid
clordihric,poate ncerca sa opreasca scurgerea prin nchiderea unei valve,scoaterea unui dop, miscarea
unui container, daca acest lucru se poate efectua in siguranta ).
NICI UN ANGAJAT NU ESTE AUTORIZAT SA NTREPRINDA ACTIUNI PENTRU CARE
NU ESTE PREGATIT SAU CALIFICAT SI/SAU CARE I PUNE PE CEILALTI N PERICOL.
Orice deversare trebuie raportata ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.) ;
Salariatii care raspund primii la astfel de urgente vor executa urmatoarele activitati:
- ndepartarea de zona deversarii si de alte pericole;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 33 din 47
Versiunea: 2

- identificarea rapida a gravitatii situatiei (marimea deversarii,sursa si natura materialului deversat );


- obtinerea ajutorului de la personalul pregatit sa raspunda la urgente ( vezi caile de comunicare la
Cap.9, paragraful 9.3.) ;
- protejarea zonei si alertarea celorlalti de pericolele posibile;
- cautarea persoanelor ranite, inclusiv auto-examinarea;
- ramnerea ntr-o locatie sigura,de unde poate da informatii suplimentare echipelor de raspuns la
urgenta dupa sosirea acestora;
- primirea si executarea instructiunilor de la Comandantul actiunii,Coordonatorul urgentei,sefii directi
sau de la alt personal calificat care raspunde la urgenta.
14.4.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
Dupa contactarea sa pentru o situatie de urgenta legata de deversarea de substante chimice/combustibili/
deseuri,Coordonatorul urgentei va executa urmatorele activitati:
- nceperea unui Jurnal al incidentului (data,ora,informatii si numele persoanelor care le-au furnizat );
- evaluarea rapida a scurgerii,resursele necesare,necesitatea implicarii echipelor de raspuns pentru
substante periculoase si clasificarea incidentului (nivelul);
- determinarea alarmei care trebuie declansata si initierea sistemului de alarmare adecvat;
- anuntarea echipelor de raspuns la urgenta pentru substante periculoase si identificarea Comandantului
incidentului;
- transmiterea de informatii pentru Compartimentele Mediu ,Sanatate si Securitate,Inspectorului pentru
Incidente,Coordonatorul comunicarii publice si conducerii;
- in cazul n care este declarata o urgenta de nivelul IV,va colabora cu Comandantul actiunii,echipa de
comunicatii si Fortele externe de raspuns la urgenta pentru a decide daca este necesara evacuarea
externa;
- sprijinirea Comandantului incidentului n localizarea si distribuirea echipamentului de raspuns la
urgenta;
- dupa declararea ncetarii urgentei de catre Comandantul actiunii,va prelua controlul coordonarii
documentatiei, curatarii si revenirii la starea operationala normala.
14.4.3. Actiunile echipei de raspuns la urgenta
Dupa sosirea la locul incidentului,echipa de raspuns la urgenta pentru substante periculoase (NBC) va
executa urmatoarele activitati generale (situatiile diferite necesita actiuni diferite):
- identificarea/recunoasterea clara a Comandantului incidentului;
- initierea evacuarii zonei/cladirii, daca acest lucru este necesar;
- identificarea rapida a gravitatii deversarii,a cantitatii de material deversat si obtinerea Fiselor tehnice
de securitate pentru materialul deversat;
- protejarea zonei si alertarea celorlalti de pericolele posibile;
- cautarea persoanelor ranite si acordarea primului ajutor;evacuarea din zona;
- identificarea pericolelor existente si potentiale,inclusiv a incendiilor,surselor de incendiu sau pericole
legate de spatii nchise;
- identificarea echipamentului de raspuns la urgenta necesar,echipamentului de protectie personala si a
echipamentului disponibil imediat;
- elaborarea unui plan de actiune;
- solicitarea de ajutor in resurse sau echipament de raspuns la urgenta suplimentar, daca este cazul;
- comunicarea cu Coordonatorul urgentei n ceea ce priveste alarmele sau evacuarile ;.
- executarea masurilor prevazute in planul de actiune pentru controlul deversarii;
- determinarea momentului n care se considera ca urgenta este sub control si anuntarea acestui fapt.
Controlul va fi preluat de Coordonatorul urgentei.
14.5. Proceduri de raspuns la urgente medicale
Urgentele medicale pot avea ca subiect o singura persoana (accidentare,boala sau atac de cord ) sau mai
multi salariati ca parte a unei urgente mai mari.Este responsabilitatea Coordonatorului urgentei sa decida
daca este nevoie de sprijin medical n timpul unei urgente.Comandantul actiunii va decide acest lucru
dupa sosirea la locul accidentului.
14.5.1. Actiunile salariatilor care raspund primii la urgente

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 34 din 47
Versiunea: 2

Cei care raspund primii la urgenta nu vor initia activitati de sprijin medical persoanelor ranite, daca acest
lucru i pun pe ei insasi n situatii de pericol,avand in vedere posibilitatea riscurilor,precum agentii
patogeni din snge .
Nici un angajat nu este autorizat sa ntreprinda actiuni pentru care nu este pregatit sau calificat
si/sau care i pune pe ceilalti n pericol.
n principal, cei care raspund primii la o urgenta medicala vor executa urmatoarele:
- ndepartarea de pericole,in special de cele care au cauzat ranirea,chiar daca victima se afla ntr-o zona
periculoasa;
- trebuie sa se decida cu foarte mare atentie daca victima va fi mutata (ranile la cap,gt ,spate pot fi
agravate de miscare);
- identificarea rapida a gravitatii ranilor si luarea deciziei de aplicare a masurilor de prim ajutor medical
sau a resuscitarii cardiopulmonare;
- evitarea contactului cu fluidele din corp, n special cu sngele victimelor;
- solicitarea ajutorului de la personalul medical ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.) ;
- cautarea persoanelor ranite, inclusiv auto-examinarea;
- ramnerea ntr-o locatie sigura de unde poate da informatii suplimentare echipelor de raspuns la
urgenta dupa sosirea acestora;
- primirea si executarea instructiunilor de la Comandantul actiunii, Coordonatorul urgentei,sefii directi
sau de la alt personal calificat care raspunde la urgenta.
14.5.2. Actiunile Coordonatorului urgentei
Dupa ce a fost anuntat ca exista o urgenta medicala va executa urmatoarele:
- documentarea incidentului(nregistrarea datei,orei,informatiilor si numele persoanei care a furnizat
informatiile);
- evaluarea rapida a numarului de victime, gravitatii ranilor si natura pericolelor din zona pentru a
determina resursele necesare;
- aprecierea necesitatii mplicarii echipelor de raspuns medicale si clasificarea incidentului (nivelul);
- determinarea alarmei care trebuie declansata si initierea sistemului de alarmare adecvat;
- anuntarea echipelor medicale si identificarea Comandantului incidentului;
- transmiterea informatiilor pentru Conducere (administratie),Compartimentele Mediu,Sanatate si
Securitate,Inspectorului pentru Incidente si Coordonatorul comunicarii publice;
- sprijinirea Comandantului incidentului n localizarea si distribuirea echipamentului de raspuns la
urgenta;
- dupa declararea ncetarii urgentei de catre Comandantul actiunii, va prelua controlul coordonarii
documentatiei, curatarii zonei si revenirii la starea operationala normala.
14.5.3. Actiunile echipei de raspuns la urgenta
Dupa sosirea la locul accidentului, echipa medicala va executa urmatoarele activitati generale (situatiile
diferite necesita actiuni diferite):
- identificarea/recunoasterea clara a Comandantului incidentului;
- identificarea rapida a numarului de raniti si daca exista alte victime sau pericole;
- identificarea pericolelor existente si potentiale,inclusiv incendii, explozii sau lichide/gaze periculoase;
- identificarea echipamentului de raspuns la urgenta necesar si a echipamentului disponibil imediat;
- elaborarea unui plan de actiune;
- solicitarea de ajutor in resurse sau echipament de raspuns la urgenta suplimentar, daca este cazul.;
- comunicarea cu Coordonatorul urgentei;
- inregistrarea si raportarea ranitilor;
- evacuarea victimelor n zona cea mai apropiata n care se acorda sprijin medical (indiferent daca este
n interiorul sau n exteriorul amplasamentului);
- determinarea momentului n care se considera ca urgenta este sub control si anuntarea acestui fapt.
Controlul va fi preluat de Coordonatorul urgentei.
14.6. Proceduri de raspuns la accidente n trafic sau cu echipamente mobile

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 35 din 47
Versiunea: 2

Accidentele n trafic sau cu echipamente mobile pot provoca ranirea sau decesul unor persoane,incendii si
scurgeri de materiale periculoase.Cei care raspund primii la urgenta si Coordonatorul urgentei evalueaza
rapid gravitatea urgentei si executa actiunile corespunzatoare descrise in sectiunile anterioare.
14.7. Proceduri de raspuns in situatii de violenta/terorism la locul de munca
Violenta sau terorismul la locul de munca se pot manifesta in diverse forme si implica inclusiv utilizarea
armelor de foc.Avertizarea anterioara a violentei este improbabila.In cazul unui incident de violenta sau
terorism la locul de munca ,salariatii vor solicita ajutor de la personalul calificat al echipelor de raspuns la
urgenta ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.).
14.7.1. Actiunile salariatilor care raspund primii la urgente:
Coordonatorul urgentei evalueaza rapid gravitatea situatiei si executa masurile prezentate in sectiunile de
mai sus.In cazul unui incident de violenta la locul de munca sau activitati teroriste,se anunta imediat
Politia municipala si/sau Comunitara .
14.7.1.1. In situatia in care se observa arme asupra unei persoane sau se aud focuri de arma
- daca se aud focuri de arma,cautati refugiu ntr-o locatie care poate fi nchisa pe dinauntru;
- alegeti o camera fara ferestre sau ascundeti-va in liniste ntr-o camera cu ferestre;
- daca este posibil raportati incidentul ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.) ;
- sunati Politia la tel.112;955;
- daca este sigur, ramneti n legatura cu Dispecerul/Politia si oferiti ct mai multe informatii;
- nu interveniti sub nici un motiv .
14.7.1.2. In situatia unei explozii/bomba
- evacuati imediat cladirea folosind caile de evacuare stabilite;
- explicati situatia fiecarui ocupant din cladire sau camera;
- nu mutati sau atingeti cutii sau pachete,colete,plicuri suspecte;
- raportati incidentul ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.);
- sunati Politia la 112;955.;
- daca este sigur, ramneti n legatura cu Dispecerul/Politia si oferiti ct mai multe informatii.
14.7.1.3. In situatia unei amenintari cu bomba
Amenintarile cu bomba se fac de obicei prin telefon.
Persoana care primeste comunicarea va incerca sa ramna calma si sa obtina ct mai multe informatii
posibile de la cel care suna, folosind urmatoarea Lista de intrebari:
- Cnd va exploda bomba?
- Unde se afla persoana care anunta ?
- Cum arata?
- Ce tip de bomba este?
- Ce o va detona?
- Dumneavoastra ati plasat bomba?
- De ce?
- Care e adresa dumneavoastra?
- Cum va numiti?
- raporteaza incidentul ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.) si spuneti numele,locatia si
numarul de telefon de la care vorbesti;
- explica situatia, oferind toate informatiile pe care le ai despre locul unde se afla bomba,ora la care va
exploda si ora la care ai primit telefonul;
- retine si noteaza detalii legate de vocea celui care suna si de zgomotele din fundal;
- daca observi un obiect sau pachet suspect, raporteaza-l autoritatilor, dar n nici un caz nu l atinge sau
misca;
- daca ti s-a spus sa evacuezi cladirea, mergi la o distanta sigura (cel putin 50 de metri de cladire);
- daca exista conditii meteorologice nefavorabile, trebuie sa te muti ntr-o alta cladire, aflata la o
distanta sigura;
- nu intra napoi n cladire dect dupa ce Comandantul actiunii,Coordonatorului urgentei,sefii directi
sau alti membri ai echipei de raspuns la urgenta iti spun ca esti in siguranta.
14.7.1.4. In situatii observarii unor activitati suspecte

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 36 din 47
Versiunea: 2

- in cazul n care observi o infractiune n desfasurare,crezi ca se desfasoara o infractiune sau esti


victima unei infractiuni, raporteaza imediat incidentul ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful
9.3.);
- spune-ti numele, locatia si compartimentul functional unde lucrez si rami unde esti pna la sosirea
unei persoane din echipa de raspuns la urgenta;
- raporteaza persoanele sau activitatile dubioase (toate informatiile sunt pastrate confidential );
- cnd ai o ndoiala,raporteaz-o;
- nu ncerca sa ntelegi sau sa intervii n actiunile infractorului, dect n caz de protejare personala;
- daca acest lucru este sigur, ncearca sa retii si noteza semnalmentele suspectului ( naltimea,
greutatea, sexul,culoarea,vrsta aproximativa,mbracamintea,metoda,mijloacele si directia de
deplasare, numele persoanei daca l cunosti );
- daca suspectul foloseste un vehicul,retine numarul de nmatriculare,modelul,culoarea si
caracteristicile speciale;
- protejeaza locul infractiunii (obiectele care au fost atinse de infractor pot sa aiba amprentele sale si
nu trebuie atinse de altii);
- nu curata zona.;
- in cazul unei infractiuni majore, camera sau zona de producere trebuie sigilata imediat;
- nu lasa pe nimeni sa patrunda n zona pna cnd Imputernicitul pentru paza ,SPPU sau Politia nu au
examinat-o;
- in cazul unei infractiuni civile, daca este posibil, continua activitatile de rutina normale;
- daca infractiunea se produce in spatiu deschis, ndeparteaza-te de usi sau ferestre;
- nu te amestecati printre infractori sau cu autoritatile de la locul faptei.
14.7.1.5. Luare de ostatici
- evacueaza imediat cladirea, daca acest lucru nu te pune n pericol;
- evita cu grija atentia celor care iau ostatici;
- nu interveni;
- raporteaza evenimentul ( vezi caile de comunicare la Cap.9, paragraful 9.3.);
- suna Politia la 112;955
- daca acest lucru este sigur, rami n contact cu Dispecerul /Politia si ofera ct mai multe informatii.
14.8. Proceduri de raspuns la dezastre naturale
n cazul unor dezastre naturale (conditii meteorologice extreme,inundatii,cutremure etc ),Coordonatorul
urgentei evalueaza situatia si decide daca trebuie oprite anumite procese de productie.n functie de
gravitatea evenimentului,Comandantul actiunii se asigura ca urmatoarele procese/sisteme sunt
monitorizate pentru distrugere sau scurgere n cazul unui dezastru natural:depozitarea,manipularea si
utilizarea substantelor periculoase,combustibililor,instalatiile,agregatele,depozitele.In aceste situatii se
vor urma procedurile prezentate in n sectiunile anterioare.
CAPITOLUL 15
MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU. COLECTAREA PROBELOR N TIMPUL/
DUPA SITUATIA DE URGENTA
Monitorizarea factorilor de mediu
Prin Sistemul intern de monitorizare integrat a calitii mediului,coordonat de Compartimentul
Protectia Mediului,se efectueaza control zilnic asupra fluxului tehnologic, masuratori periodice a
parametrilor de mediu,calitii i cantitii de deeuri.
n fluxul informaional al proteciei mediului i pentru eliminarea deficienelor sunt implicate :
sectoarele de exploatare, de la operator pn la eful de sectie;
serviciile, birourile, compartimentele;
responsabilul cu protecia mediului ;
conducerea uzinei.
Societatea actioneaza ca efectele activitatilor sale asupra mediului sa fie in limite legale si/sau de
reglementare in vigoare si pentru diminuarea continua a acestora.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 37 din 47
Versiunea: 2

Procesul de monitorizare a aspectelor de mediu se face prin analizarea activitatilor pe faze, operatii, zone
de activitate, luand in considerare conditiile de functionare normale, pornire/oprire si situatii de urgenta
posibile. Este un proces continuu si societatea actualizeaza aceste date anual si la fiecare modificare
aparuta in activitatile sau serviciile sale.
Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau in considerare urmatorii factori :
emisii in aer;
emisii in ape: deversari in canalizarea oraseneasca si emisar ( raul Bahlui );
gestionarea deseurilor;
contaminarea solului;
utilizarea materiilor prime /materialelor si a energiei;
probleme referitoare la comunitate si la mediul local.
Compartimentul competent supravegheaza permanent toti factorii de mediu prin personalul propriu,sefii
de servicii/ birouri sau reprezentantii acestora pe linie de protectia mediului.
Orice persoana din societate care sesizeaza un aspect de mediu are obligatia sa-l comunice sefului
ierarhic.
In cazul unor modificari de ordin tehnologic sau a implementarii unor noi activitati ori servicii, sefii
compartimentelor functionale implicate anunta Coordonatorul pentru Protectia Mediului pentru a
identifica impreuna aspectele de mediu.
In cazul in care o activitate cu impact asupra mediului inceteaza, responsabilul acestei activitati, impreuna
cu Responsabilul de mediu identifica aspectele specifice care se anuleaza odata cu aceasta activitate si
stabilesc noile aspecte generate de oprire / dezafectare.
Sefii de servicii si de birouri impreuna cu Coordonatorul pentru Protectia Mediului formeaza echipa care
parcurge urmatoarele etape pentru identificarea aspectelor de mediu :
- analizeaza activitatea /serviciul/procesul (intrarile,procesarile materiilor prime,utilitatilor , materialelor
, produsele care intra din exterior,etc.) si identifica aspectele de mediu benefice sau nocive, reale si/sau
potentiale, directe si/sau indirecte.
- pentru fiecare aspect de mediu evidentiat se stabileste impactul asupra factorilor de mediu.
- evaluaeaza impactul in functie de:
- cerintele prevederilor legislative si/sau de reglementare;
- nivelul de risc a impactului;
- implicatiile aspectelor de mediu asupra omului;
- implicatiile ecologice asupra mediului;
- efectul asupra imaginii publice a societatii;
- cuantifica aspectele de mediu pe baza procedurii de lucru PMediu 003.
Datele rezultate din analiza activitatii / serviciului / procesului si evaluarea impactului se evidentiaza in
Lista aspectelor de mediu si Evaluarea impactului aspectelor de mediu.
Controlul aspectelor de mediu
Impactul asupra mediului al activitatilor este masurat si monitorizat conform procedurii de lucru
Monitorizare si masurare procese si aspecte de mediu, cod PMediu003, iar neconformitatile (inclusiv
potentiale) identificate se trateaza conform procedurilor de sistem PS04 si PS-05.
Colectarea probelor de mediu n timpul/dupa situatia de urgenta
In timpul activitatilor de raspuns la urgenta aerul,apele de suprafata si solul pot fi afectate de factori
nocivi sau de actiunile de raspuns la urgenta ( incendiile afecteaza aerul nconjurator,stingerea acestora
genereaza scurgerea apei folosite,actiunile de raspuns la scurgerile de substante periculoase pot avea ca
efect deversarea de neutralizatori sau alte substante periculoase n sol sau/si n ape de suprafata).
n timpul actiunilor de raspuns,Coordonatorul urgentei colecteaza informatii de la Comandantul actiunii
despre potentialele emisii care se vor raporta autoritatilor competente (SRAPM,CJGNM,ISU Iasi).
Pe baza acestor informatii,Coordonatorul urgentei n colaborare cu Compartimentul mediu,decide daca
este nevoie de colectarea probelor si daca colectarea poate fi realizata in siguranta n timpul sau imediat
dupa raspunsul la urgenta.
Colectare de probe este necesara pentru a determina:
- categoriile de materiale emise sau deversate;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 38 din 47
Versiunea: 2

extinderea contaminarii;
daca alte zone sunt afectate;
daca este nevoie sa se evacueze zona ;
daca au fost depasite limitele legale;
daca contaminarea s-a deplasat sau se deplaseaza n afara amplasamentului;
daca contaminarea care se deplaseaza n afara amplasamentului prezinta un risc imediat pentru
populatie sau mediul nconjurator;
- daca raportarea catre autoritatile competente sau Fortele de raspuns externe este solicitata sau
necesara;
- daca este necesara implementarea Planului de Urgenta Externa al ISU.
Compartimentul de mediu vor elabora un Plan de colectare a probelor de mediu si este responsabil de
realizarea colectarii, raportarea rezultatelor acesteia si intocmirea documentelor justificative.
-

CAPITOLUL 16
CONSTITUIREA CENTRULUI DE COMUNICATII
16.1. Cnd se constituie Centrul de comunicatii
Coordonatorul urgentei este responsabil de stabilirea momentului n care urgentele de nivel III sau IV
necesita numirea unui Coordonator pentru comunicare publica;acesta este responsabil de formarea unei
echipe de sprijin si luarea deciziei de infiintare a unui Centru de comunicatii.
16.2. Localizarea si rolul Centrului de comunicatii
Centrul de comunicatii se va dispune n sediul din Calea Chisinaului 25 pentru a facilita legaturile cu
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta/Serviciul de Protectie Civila,Secretariatul de
Risc/Agentia de Protectia Mediului Iasi,Garda Nationala de Mediu/Comisariatul Judetean Iasi.
In situatia in care comunicarea cu populatia locala este obiectivul principal si liniile de comunicare nu
sunt afectate, Centrul de comunicatii poate fi creat si n alte locuri (CET II,URPS)
Centrul de comunicatii costituie baza de operatii pentru asigurarea legaturilor stabile ntre Coordonatorul
pentru comunicare publica si fortele de raspuns la urgenta si este echipat cu linii de fibra optica,calculator
cu legatura la internet,telefoane mobile, fax,radio si televizor.Pentru realizarea briefing-urilor de presa va
fi utilizata Sala de Consiliu (conferinte).In timpul desfasurarii operatiunilor de raspuns, Coordonatorul
urgentei va fi disponibil 24 de ore din 24 prin intermediul liniilor telefonice fixe si mobole sau a statiilor
emisie-receptie.Daca este neceasr ,Centrul de comunicatii asigura si legatura ntre Fortele externe de
raspuns la urgenta si Coordonatorul urgentei.
Coordonatorul pentru comunicare publica este singurul autorizat pentru a raspunde ntrebarilor populatiei
sau a mass- mediei (detalierea principalelor medii de informare in Anexa nr.10)
16.3. Utilizarea paginii de internet
n cazul unei urgente care implica interesul publicului si colaboratorilor externi, pagina de internet va fi
folosita ca mediu pentru difuzarea si mentinerea informatiilor actualizate.Aceasta va contine numerele de
telefon,fax si e-mail de contact ale Centrului de comunicare.Numele paginii de internet va fi anuntat prin
mass media locala..
16.4. Proceduri de comunicare interna
Coordonatorul pentru comunicare publica va anunta salariatii ca orice ntrebare a presei si a publicului
primita pe orice cale va fi transmisa Centrului de comunicare.Informatii privitoare la urgenta vor fi
difuzate periodic si angajatilor(se vor utiliza aceleasi Fise de informare pregatite pentru presa si public ).
16.5. Proceduri de comunicare externa
Scopul Centrului de comunicare este facilitarea diseminarii informatiilor legate de impactul urgentei si
coordonarea efortului cu Fortele externe de raspuns la urgenta. In perioada desfasurarii raspunsului la
urgenta,Coordonatorul pentru comunicare publica va stabili un orar de informare formala a massmediei.Salariatii contactati de presa pentru informatii legate de urgenta vor dirija solicitantii catre Centrul
de comunicare.Inainte de publicare,toate informatiile si comunicatele de presa se vor aproba de
Coordonatorul urgentei.Atunci cnd este posibil fiecare comunicat se va clarifica cu Directorul
General.Daca urgentele implica pierderi de vieti omenesti,nainte de publicare oficiala a numelor
persoanelor decedate, vor fi informate rudele apropiate .

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 39 din 47
Versiunea: 2

16.6. Informatii care trebuie colectate si comunicate


Coordonatorului pentru comunicare publica i se vor asigura copii ale Formularelor 2.0 si 3.0 si periodic
actualizari ale gravitatii si extinderii impactului urgentei,ale stadiului interventiei Fortelor de raspuns si
ale schimbarilor semnificative in evolutia situatiei.
Orice declaratie oficiala va fi aprobata de Coordonatorul urgentei.
16.7. Comunicarea cu mass- media
Mass-media audio-vizuale si presa scrisa ( prezentate in Anexa nr.10 ) vor fi contactate si li se vor oferi
informatii actualizate imediat ce acestea apar.La cerere sau daca este n interesul societatii ori a
persoanelor afectate,se vor organiza conferinte de presa.Inainte de conferinta,Coordonatorul pentru
comunicare publica va discuta cu Coordonatorul urgentei tipul de informatii pe care le poate difuza.
In finctie de posibilitati,Directorul General sau/si alti directori vor fi de fata la toate conferintele de presa.
16.8. Comunicarea cu familiile salariatilor afectati
Familiile angajatilor afectati sau populatia nvecinata vor fi contactate oportun numai de catre personalul
Centrului de comunicatii si informate despre starea si localizarea membrului familiei,numerele de telefon
pentru solicitarea detaliilor. Daca este necesar, societatea va asigura mijloace de transport pentru reunirea
familiei.
16.9. Documentele Centrului de comunicatii
Toate ntrebarile si raspunsurile vor fi nregistrate (intrebarile telefonice pe fise de date ).Conferintele de
presa vor fi transcrise si arhivate.
CAPITOLUL 17
PROCEDURI DE EVACUARE
17.1 Cai de evacuare si puncte de adunare (detaliere in Anexa nr.30)
n cazul unei urgente,Comandantul actiunii va analiza daca este necesara evacuarea partiala,evacuarea
ntregului amplasament sau/si evacuarea populatiei nvecinate.
In situatiile care o impun,va initia evacuarea conform Planului de evacuare.
Evacuarea poate viza:
- cladiri ,n cazul unui incendiu izolat;
- locatii (zone) n cazul deversarilor de materiale periculoase;
- ntregul amplasament n cazul unui accident major.
Evacuarea cladirilor va fi anuntata verbal sau prin sistemele de alarmare ale acestora.
Evacuarile locale pot fi anuntate verbal sau prin alarme din cladiri/zona.
Evacuarea generala va fi anuntata prin declansarea sirenei de alarma principala - sunet lung, continuu.
Fiecare sef de sectie ,compartiment functional ,birou etc.este responsabil pentru dirijarea angajatilor sau
vizitatorilor din zona respectiva spre iesirea cea mai apropiata si spre o zona de ntlnire sigura, n afara
cladirilor sau a amplasamentului.
17.2 Luarea n evidenta a personalului n timpul evacuarilor
Salariatii din zona evacuata va fi numarati nainte de revenirea la locurile de munca.Acestia sunt obligati
sa coopereze n totalitate cu persoanele nominalizate de sefii directi pentru luarea in evidenta prin
recunoastere vizuala in punctele de adunare. Nici o persoana nu va pleca din punctul de adunare fara sa fi
fost luata n evidenta.Sefii compartimentelor functionale sunt responsabili pentru corectitudinea acestei
operatiuni.
17.3 Revenirea la locul de munca
Dupa evacuarea personalului afectat in punctele de adunare initiala si luare n evidenta, Coordonatorul
urgentei,SPPU si Biroul Patrimoniu Administrativ vor evalua zona evacuata pentru a se asigura ca poate
fi redeschisa in siguranta.
Coordonatorul urgentei ,Comandantul actiunii sau personalul SPPU vor anunta angajatii daca si cnd pot
reveni n zonele evacuate.Angajatii nu vor intra n zonele afectate fara aprobarea expresa a
Coordonatorului urgentei Comandantului actiunii sau personalului SPPU.
CAPITOLUL 18
ECHIPAMENTE PENTRU RASPUNSUL LA URGENTA

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 40 din 47
Versiunea: 2

SPPU va intocmi si pastra un inventar adecvat si complet al echipamentelor de raspuns la urgenta.


18.1. Echipamentul pentru stingerea incendiilor
In afara de mijloacele si materialele aflate in gestiunea Formatiunii de interventie PSI , SPPU va asigura
echipamente de stingere a incendiilor pe tot cuprinsul amplasamentului,astfel:
18.1.1. Autospeciale pentru stingerea incendiilor
O autospeciala pentru stingerea incendiilor este disponibila n amplasament 24 de ore din 24 si va fi
folosita doar de personalul Formatiunii PSI.Cnd nu este utilizata se va gasi n spatiul special destinat din
cadrul remizei PSI.
18.1.2.Motopompe
Motopompa pentru stingerea incendiilor este disponibila n amplasament 24 de ore din 24 si va fi folosita
doar de personalul Formatiunii PSI.Cnd nu este utilizata se va gasi n spatiul special destinat din cadrul
remizei PSI.
18.1.3. Stingatoare de incendii portabile
Stingatoarele de incendii portabile se gasesc n cladiri ,depozite si instalatii.Numarul si localizarea exacta
a acestora sunt identificate pe Schemele cu caile de evacuare afisate la iesirea din fiecare cladire si zona
ocupata..
18.1.4. Hidrantii pentru incendii
Hidrantii pentru incendii sunt situati n puncte strategice.Acestia vor fi folositi numai de membrii
echipajului PSI.(detaliere in Anexa 28).
18.1.5 . Sisteme de sprinklere
Majoritatea cladirilor sunt echipate cu sisteme automate de sprinklere, proiectate pentru a detecta un
incendiu si a se activa pentru a stinge incendiul.
18.1.6. Dulapuri cu echipamente pentru raspuns la urgenta
Dulapurile cu echipamente pentru raspuns la urgenta sunt plasate strategic n locatiile critice.Localizarea
dulapurilor si inventarul tip al echipamentelor care se gasesc n dulapuri sunt prezentate n Anexa nr.11 .
18.1.7.Cladirea PSI si localizarea tehnicii pentru stingerea incendiilor. este prezentata Anexa nr.12 .
18.1.8. Vehicule pentru raspunsul la urgenta
In remiza PSI exista o autospeciala pentru stingerea incendiilor,echipata cu mijloace de stingere incendii
si raspuns la urgente Numarul si natura acestor echipamente vor fi alese de echipajul PSI si de Echipele
specializate pentru substante periculoase (NBC). In remiza PSI se afla si o motopompa pentru stins
incendii.
18.1.9. Alte echipamente disponibile n timpul unei urgente (detaliere in Anexa nr.13)
n cazul unei urgente majore (explozie in instalatii,statii de tratare ) se pot utiliza si alte categorii de
tehnica:autocamioane transport,buldozere,excavatoare,cisterne,autocamionete,moto-stivuitoare, macarale,
incarcatoare frontale,etc.
18.2. Iluminatul de urgenta
Echipamentul de iluminat pentru urgenta si generatoarele portabile sunt pastrate la cladirea Formatiei de
Pompieri si la URPS.
18.3. Localizarea Fiselor tehnice de securitate pentru siguranta materialelor(detaliere in Anexa
nr.17).Copiile Fiselor tehnice de securitate pentru siguranta materialelor sunt pastrate la SPPU si
disponibile pe pagina de internet.
18.4. Localizarea altor documente importante
Toate celelalte documente importante vor fi revizuite,aprobate,distribuite,actualizate si pastrate conform
PS-0-00Controlul documentelor ,PS-02-00Controlul inregistrarilor si PO-012-00 Arhivare.
CAPITOLUL 19
RECUPERAREA DUPA O SITUATIE DE URGENTA
19.1 Semnificatia semnalului INCETAREA
Comandantul actiunii va controla situatia de urgenta pna cand considera ca aceasta s-a incheiat
(raspunsul medical pentru toti ranitii este complet,incendiile sunt stinse,scurgerile sunt oprite,orice alta
situatie care a rezultat din urgenta este gestionata corespunzator, iar riscul aparitiei unei noi urgente
este minim).

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 41 din 47
Versiunea: 2

Comandantul actiunii va decide cnd urgenta s-a terminat si cnd poate fi anuntata INCETAREA.
Ori de cte ori alarma este declansata pentru a anunta o urgenta (nivel II,III,IV),semnalul INCETAREA
va fi dat cnd urgenta s-a terminat.
n cazul evacuarii zonei la nivel general,local sau al cladirilor,angajatii vor ramne in punctele de adunare
stabilite pna cnd li se comunica ca pot reveni la locurile de munca,conform Planului de evacuare.
Semnalul fonic INCETAREA indica de obicei ca revenirea la locurile de munca este sigura.
19.2 Reinceperea operatiunilor in instalatii
Daca situatia de urgenta a necesitat ntreruperea/oprirea unor operatii regulate sau de proces ,pornirea si
revenirea la operatiile normale va fi n acord cu procedurile de pornire prestabilite.Semnalul
INCETAREA nu constituie aprobarea pentru pornirea proceselor ntrerupte sau oprite.Angajatii vor initia
procedurile de pornire doar dupa obtinerea aprobarii si in conformitate cu instructiunile primite de la
sefii directi.
CAPITOLUL 20
DIMINUAREA EFECTELOR POST-URGENTA
20.1 Curatarea ( ecologizarea) amplasamentului
Dupa declararea ncetarii starii de urgenta de catre Comandantul actiunii,controlul actiunilor post-urgenta
constituie responsabilitatea Coordonatorului urgentei.
Actiunile standard ale Coordonatorului urgentei includ:
- documentarea incidentului;
- declansarea investigatiilor,raportarea si nregistrarea incidentului conform PO-211-00 Analiza si
tratarea incidentelor si PO-117-00Constatarea defectiunilor si neconformitatilor ;
- nceperea curatarii(ecologizarii )zonei,amplasamentului;
- tratarea,depozitarea,nlaturarea deseurilor recuperate,solului contaminat,apelor de suprafata sau a
oricaror materiale care au rezultat n urma incidentului;
- notificarea Fortelor de Interventie (interne si externe),Secretariatului de Risc/Agentia pentru Protectia
Mediului,Garzii de mediu/Comisariatul Judetean Iasi si Serviciului Protectie Civila/ISU Iasi despre
renceperea operatiunilor de productie;
- nainte de renceperea procesului de productie, tot echipamentul de raspuns la urgenta va fi curatat
sau nlocuit.
Pentru executarea acestor sarcini,Coordonatorul urgentei va fi sprijinit de Comandantul actiunii, de
salariatii care raspund la urgente si de alte compartimente functionale.
Comandantul actiunii si salariatii care intervin la evenimente sunt responsabili doar de raspunsul din
timpul urgentei (oprirea si strngerea materialelor deversate,servicii medicale,stingerea incendiilor,
operatii de salvare etc.).
Efectuarea curatarii (ecologizarii) si decontaminarii dupa ce urgenta a fost declarata terminata este
responsabilitatea Coordonatorului urgentei si a altor Compartimente functionale sau /si contractori.
Operatiile de curatare (ecologizare)vor fi dirijate de Coordonatorul urgentei,dar vor fi implicate si alte
Compartimente(Termomecanic,Chimic,Aprovizionare,Electric,Productie,Administrativ,Reparatii/Intretin
ere , Sanatate si Securitate, Mediu, etc).
Prima masura a Coordonatorului urgentei avnd colaborarea acestor compartimente este elaborarea unui
Plan de Curatare (ecologizare).
20.1.1. Continutul Planului de curatare (ecologizare)
- actiuni imediate care trebuie realizate naintea nceperii operatiilor normale;
- actiuni pe termen lung pentru aducerea instalatiilor n starea anterioara producerii urgentei;
- evaluarea echipamentului de protectie nefolosit pentru a fi utilizat in actiunile de curatare;
- conformarea cu procedurile standard;inclusiv cu Planul de evacuare,PO-039-00Acordarea
echipamentului individual de protectie si Planul de stingere a incendiilor;
- pregatire suplimentara pentru personalul care se va ocupa cu sarcini noi;
- monitorizarea igienei industriale;
- colectarea probelor de mediu;
- producerea, clasificarea, manipularea si nlaturarea deseurilor;
- echipamentul de curatare necesar;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 42 din 47
Versiunea: 2

- contractori externi sau echipament suplimentar ;


- decontaminarea cladirilor si a echipamentului;
- decontaminarea, nlocuirea si stocarea echipamentului de raspuns utilizat n timpul urgentei;
- programul pentru curatare si restaurare.
20.2. Decontaminarea generala
n cazul unei urgente n care au fost implicate substante periculoase,personalul participant si
echipamentul de raspuns,cladirile,sistemul de retentie si podelele pot veni n contact cu materialele
periculoase.Angajatii si echipamentele de raspuns vor fi decontaminati nainte de revenirea la activitatile
normale.
20.2.1. Decontaminarea salariatilor
n timpul unei urgente fiecare persoana sau angajat a carui mbracaminte a fost n contact cu o substanta
periculoasa va fi imediat decontaminata prin:
- indepartarea mbracamintei contaminate;
- dirijarea spre un dus de urgenta sau pentru spalarea ochilor,departe de orice pericol chimic sau fizic;
- spalarea zonelor afectate cel putin 15 min.;
- acordarea de prim ajutor in amplasament/incinta;
- dirijarea spre o unitate medicala pentru control de specialitate si tratament.
20.2.2. Decontaminarea personalului din formatiile pentru raspuns la urgenta
Inainte de a parasi zona afectata,angajatii implicati n actiunile de raspuns la urgenta sau de curatare vor
ndeparta mbracamintea contaminata, vor face dus si vor mbraca haine curate.
Scenariile posibile care implica cantitati mici de substante periculoase nu necesita dusuri speciale sau
facilitati de decontaminare. mbracamintea contaminata va fi tratata ca deseu periculos sau spalata pentru
reutilizare.
Daca un angajat devine inconstient n urma manipularii materialelor periculoase, ceilalti membri ai
echipei de raspuns la urgenta vor decontamina persoana respectiva nainte ca aceasta sa fie transportata
catre o facilitate medicala pentru a i se acorda primul ajutor.Intr-o situatie care ameninta viata,aceasta
decontaminare poate fi superficiala.Decontaminarea va fi astfel efectuata nct sa previna pericolele
potentiale pentru personalul medical.
De regula spitalele nu au in dotare echipamente pentru decontaminare.Echipele medicale vor fi informate
despre proprietatile substantei periculoase implicate si li se vor inmana Fisele tehnice de securitate pentru
siguranta materialelor.
n anumite situatii de urgenta (un salariat devine inconstient) este posibila folosirea dusurilor pentru o
decontaminare rapida.n acest caz, scurgerile trebuie obturate pentru a preveni deversarea materialelor
periculoase in canalizare.Daca dusurile nu ndeplinesc standardele pentru scurgerile sanitare, apa nu va fi
deversata n mediul nconjurator, ci colectata si aruncata conform reglementarilor procedurale.
Pentru situatiile care implica cantitati mari de materiale periculoase,se va improviza temporar o statie de
decontaminare folosind un dus de urgenta dintr-o zona sigura.
O astfel de statie va fi utilizata pentru prima etapa de decontaminare si de eliminare a substantelor
periculoase de pe straturile exterioare ale echipamentului de protectie personala.
n a doua etapa la o alta statie, straturile exterioare ale echipamentului de protectie personala vor fi
ndepartate.
Etapa finala cuprinde spalarea normala si primirea de haine curate.
20.2.3. Decontaminarea echipamentului
Inainte de utilizarea sau depozitarea echipamentului mobil si/sau de proces implicat n actiunile de
raspuns sau n cele de curatare,Coordonatorul urgentei va dispune ca acestea sa fie curatate si reparate.
Curatarea consta de obicei in spalarea echipamentului cu o solutie usor alcalina.Se vor consulta Fisele
tehnice de securitate pentru informatii despre decontaminarea corecta.Echipamentul va fi frecat pentru a
ndeparta materialele solide.
Coordonatorul urgentei se va asigura ca lichidele rezultate n urma spalarii sunt manipulate si aruncate
corespunzator.
Se va acorda atentie executarii decontaminarii sistemelor de retentie permanente sau temporare pentru a
preveni o contaminare viitoare a solului si/sau a apelor de suprafata.

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 43 din 47
Versiunea: 2

20.3. Asistenta n actiunile de diminuare a efectelor din afara amplasamentului


n cazul unei urgente cu impact n afara perimetrului societatii,Coordonatorul urgentei este responsabil
pentru actiunile de diminuare efectelor,solicitand (in baza Planului de Urgenta Externa ) colaborarea
ISU,Secretariatului de Risc/Agentia pentru Protectia Mediului,altor autoritati locale,n procesul de
planificare si curatare.
Dupa declararea ncetarii urgentei de catre Comandantul actiunii, Coordonatorul urgentei va intreprinde
urmatoarele masuri:
- documentarea incidentului;
- investigarea, raportare si nregistrarea incidentului ;
- identificarea tuturor persoanelor fizice ,juridice si sectoarelor din mediul nconjurator afectate;
- identificarea si comunicarea impactului acut si/sau cronic asupra sanatatii umane sau asupra mediului
nconjurator;
- monitorizarea sanatatii salariatilor si a mediului nconjurator n urma impactului anticipat;
- constituirea unui Colectiv de planificare a curatarii care sa-i implice pe toti cei interesati;
- identificarea,colectarea,tratarea,depozitarea sau ndepartarea deseurilor recuperate,solului si a apei de
suprafata contaminate sau a oricarui material rezultat n urma incidentului;
- verificarea ,curatarea/nlocuirea echipamentului folosit si pregatirea acestuia pentru o noua utilizare.
CAPITOLUL 21
INVESTIGAREA SI DOCUMENTAREA INCIDENTULUI
n timpul fiecarui incident, documentarea urgentei ncepe cu raportarea initiala de catre cei care raspund
primii la urgenta.
Coordonatorul urgentei ncepe imediat un Jurnal al Incidentului , iar Comandantul actiunii un Jurnal al
raspunsului la urgenta la locul accidentului .
Toate aceste documente,ca si altele create pe parcursul urgentei,devin parte a nregistrarii urgentei.
Urgentele se vor investiga si documenta conform PO-211-00 Analiza si tratarea incidentelor,PO-11700 Constatarea defectiunilor si neconformitatilor ;
Dupa declararea ncetarii urgentei Coordonatorul urgentei,impreuna cu Inspectorul pentru Incidente
declanseaza procedura de investigare,cu scopul de a determina:
- cauzele principale ale urgentei;
- daca au fost executate actiunile de raspuns corespunzatoare;
- daca Planul de Urgenta Interna ,Fortele si procedurile de raspuns sunt adecvate sau trebuie introduse
modificari;
- actiunile corective pentru prevenirea incidentele viitoare;
- documentarea incidentului si a actiunilor corective/preventive ulterioare.
CAPITOLUL 22
PREVENIREA DEVERSARILOR
Planificarea prevenirii deversarilor este una din abordarile cheie pentru prevenirea situatiilor de urgenta si
implica depozitarea si transportul combustibililor si a materialelor periculoase
22.1. Depozitarea si transportul combustibililor
Gospodaria de combustibili include depozitele de pacura,ulei,statia de reglare gaz metan.Pentru protectie
suplimentara se executa verificari vizuale n timpul umplerii.Transvazarea si alimentarea cazanelor sunt
operatii luate n considerare n proceduri operationale speciale.
Depozitul de pcur
Pacura este transportata pe CF in vagoane cisterna de 50 t de la rafinariile din tara si de 60 t cind provine
din import Rusia .
- statia de pacura nr. 1 - 3 rezervoare subterane din beton (1 x 4000 de m ;2 si 3 x 5600 m) ;
- statia de pacura nr. 2 - 5 rezervoare supraterane metalice x 5000 m si unul subteran x 600 m.
Pacura este transportata pe CF in vagoane cisterna de 50 t ( de la rafinariile din tara ) - sau de 60 t cind
provine din import Rusia si transvazata pe sase rampe de descarcare cu 50 guri de descarcare .
Depozitul de ulei

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 44 din 47
Versiunea: 2

Uleiul de turbin este stocat n 3 rezervoare x 30 mc,iar uleiul de transformator n 3 rezervoare x 40 mc.
Depozitul este mprejmuit cu un zid de beton nalt de 1400 mm,taluzat n interior i exterior cu pmnt.
Staia de reglare gaz metan coordonata de E-ON GAZ destinata alimentarii cu gaze naturale din reeaua
municipal de distribuie,are un debit de 66000 Nmc/h (presiune intrare 5,5 ata iar la ieire 1,26 ata).
22.2. Depozitarea si transportul materialelor periculoase
Materialele periculoase intra n uzina pe baza de facturi,gestiunea lor se face pe fise de magazie,se
elibereaza din magazia de substante chimice pe baza de bon de consum si sunt folosite numai de personal
special instruit privind normele de transport, depozitare, si utilizare specifice fiecarei clase de substante.
Pentru fiecare categorie de produse si substante sunt amenajate spatii de depozitare adecvate si
inscriptionate.n laborator pentru efectuarea unor analize chimice se utilizeaz substante toxice.
Manipularea acestor materiale se face de catre personalul instruit corespunzator si cu echipament de
protectie adecvat, conform NTSM.Substantele toxice se depoziteaza sub cheie n dulapuri speciale, n
ambalaje corespunzatoare, etichetate cu denumirea toxicului si cu semnul specific pericol, cu
meniunea otrava. Consumurile si intrarile substanelor toxice se adnoteaza intr-un Registru pentru
Evidenta miscarii produselor si substantelor toxice.
Acidul clorhidric industrial (HCl)
In concentraie de 32% este transportat n cisterne CF protejate n interior cu cauciuc, se descarc pe la
partea superioar printr-un sistem de sifoane,utiliznd ap sau acid dintr-o cistern stoc.
Din cisternele CF este transvazat n in 6 cisterne de stoc din Statia demineralizare 2 si in 3 cisterne stoc
din Statia de pretratare.Cisternele sunt din oel protejate la interior cu cauciuc vulcanizat la cald ( 3400
mm, vol. 40 mc, H= 6650 mm).ncperea,postamentele pompelor i platforma de descrcare a cisternelor
CF cu HCl sunt protejate cu crmizi i chituri anticorozive de natur organic.
Lesia de soda (NaOH)
In concentraie de 50 % este transportata n cisterne CF.Pe platforma de descarcare,cisternele de NaOH
sunt golite prin partea inferioar cu pompe de transvazare,n 4 cisterne stoc din Statia demineralizare 1 si
in 4 cisterne stoc aflate la Statia de demineralizare 2.
ncperea, postamentele pompelor i platforma de descrcare a cisternelor CF cu NaOH sunt protejate cu
crmizi i chituri anticorozive de natur organic.
Varul praf hidratat
Este transportat n containere CF,transvazat pneumatic si stocat n 3 silozuri x 50 t fiecare
Sulfatul feros (FeSO4.7 H2O) in stare solida,utilizat drept coagulant n instalaia de pretratare este adus n
saci si stocat n depozit,unde sunt amplasate gurile vaselor de dizolvare.
Amoniacul (solutie 25 %)
Se aprovizioneaza in bidoane, cu transport auto si se depoziteaza in magazia Atelierului Chimic.
Sarea (clorura de sodiu )solid cristalizat sub form mcinat,din vagonul CF este depozitat n 2 bazine
subterane din Instalaia de pretratare.
CAPITOLUL 23
SECURITATEA AMPLASAMENTULUI CONTROLUL ACCESULUI
Traficul extern auto intra n amplasament de pe Soseaua Chisinaului pe aleia principala de acces, pe la
Poarta 1 sau /si de pe B-dul T.Vladimirescu pe la Poarta nr.2.Traficul feroviar intra pe la Poarta CF
dinspre TEROM.Caile de acces sunt controlate de porti pazite 24 de ore din 24.Traficul si toti vizitatorii
sunt nregistrati la iesirea/intrarea n amplasament.Instalatiile cu grad de pericol sunt mprejmuite cu
garduri pentru a preveni accesul neautorizat.Drumurile de acces, altele dect cele prin Punctele de
Control 1 si 2 sunt inchise.Pentru siguranta generala ,paza amplasamentului este asigurata de Politia
Comunitara.
CAPITOLUL 24
VERIFICAREA GRADULUI DE PREGATIRE A RASPUNSULUI LA URGENTE
24.1. Inspectarea (testarea) echipamentului de raspuns la urgente
SPPU (Compartimentul Sanatate si Securitate) planifica si desfasoara inspectii (teste) ale echipamentului
de raspuns la urgenta. Aceste inspectii vor fi documentate(detaliere in Anexa nr.14 )
24.2. Testarea sistemelor de alarmare si comunicare

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 45 din 47
Versiunea: 2

24.2.1 Testarea sistemelor de alarmare interne


Sistemele de alarmare din amplasament sunt testate periodic de SPPU.Testarile vor fi documentate si
includ:
- declansarea anuala a sistemului de alarmare a amplasamentului ,odata cu exercitiul de alarmare
publica organizat de ISU;
- testare semestriala a alarmelor PSI din cladiri ;
24.2.2.Testarea sistemelor de alarmare externe
Conform cerintelor Planului de Urgenta Externa, sistemul de alarmare al ISU va fi testat conform
planificarii acestuia.
24.2.3. Testarea sistemelor de comunicare
Testarea sistemelor de comunicare interna
Sistemele de comunicare din amplasament sunt testate periodic de Laboratorul de Informatica
Industriala.Testarile vor fi documentate si includ:
- testarea trimestriala a numerelor de telefon interioare din sistemul de notificare telefonica;
- testarea semestriala a anuntarii Coordonatorului urgentei .
Testarea sistemelor de comunicare externa
Conform cerintelor Planului de Urgenta Externa,sistemul de comunicare cu exteriorul va fi testat conform
planificarii ISU.Aceasta testare este responsabilitatea Laboratorului de Informatica Industriala.,poate fi
realizata n acelasi timp cu testarea sistemului de alarmare si va fi documentata.
24.3 Inspectia rezervoarelor de depozitare
Toate recipientele care contin combustibili,reactivi,substante chimice sau alte materiale periculoase sunt
inspectate periodic dupa planificarea Compartimentelor care le utilizeaza,sub coordonarea ISCIR.
Inspectiile vor fi documentate si se vor examina vizual urmatoarele:
- integritatea rezervoarelor;
- semne de scurgere,umflare, rugina sau alte semne de distrugere;
- starea sistemului de retentie;
- starea sistemelor de conducte/pompe;
24.4 Inspectia depozitelor
Toate zonele de depozitare a reactivilor/substantelor chimice,altor materiale periculoase (neacoperite de
inspectiile de mai sus) vor fi inspectate periodic dupa planificarea Compartimentelor care le utilizeaza.
Inspectiile vor fi documentate si se vor examina urmatoarele:
- integritatea containerelor;
- semne de scurgere, umflare, rugina sau alte semne de distrugere;
- starea locurilor de ncarcare/descarcare si a scurgerilor asociate;
- starea sistemelor de conducte/pompe.
CAPITOLUL 25
PREGATIREA PERSONALULUI PENTRU RASPUNSUL LA URGENTA
Personalul uzinei si salariatii membri ai Formatiei de interventie/SPPU vor fi pregatiti n vederea
raspunsului la urgente conform Planului anual de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si
Planuluicadru de pregtire profesional a personalului SPPU,lunar i anuala, pe teme i exercitii
25.1. Pregatirea membrilor formatiunilor pentru raspunsul la urgente
25.1.1. Pregatirea membrilor Grupelor PSI
Salariatii care fac parte din grupele PSI si/sau care pot fi numiti Comandantul actiunii ntr-o urgenta care
implica si incendii,vor fi pregatiti n organizarea si desfasurarea aciunilor de stingere.Activitatile vor fi
documentate,devin parte a dosarului permanent al angajatului si se refera in principal la urmatoarele
categorii de pregatire:
- stingerea incendiilor;
- folosirea echipamentului de protectie individuala n caz de incendiu;
- protectie respiratorie; protectia mpotriva agentilor patogeni din sange si alte fluide ;
- blocare/deblocare;
- intrarea n spatii nchise;
- scari si schele; caderi;

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 46 din 47
Versiunea: 2

- protectia mpotriva incendiilor;


- acordarea primului ajutor;
- resuscitarea cardio-pulmonara.
25.1.2.Pregatirea membrilor echipelor pentru raspunsul la urgentele care implica materiale
periculoase
Membrii echipelor de salvare si prim ajutor,echipelor specializate NBC si salariatii care pot fi numiti
Comandantul actiunii ntr-o urgenta care implica deversari de materiale periculoase, vor fi pregatiti n
vederea raspunsului conformPlanuluicadru de pregtire profesional a personalului SPPU lunar i
anuala, pe teme i exercitii.Activitatile vor fi documentate,devin parte a dosarului permanent al
angajatului si cuprind in principal urmatoarele categorii de pregatire:
- comunicarea pericolelor si raspunsul la urgente care implica materiale periculoase;
- folosirea echipamentului de protectie in urgente care implica materiale periculoase;
- urgente care implica materiale periculoase;
- protectie respiratorie;protectia mpotriva patogenilor din snge si alte fluide;
- blocare/deblocare;
- intrarea n spatii nchise;
- scari si schele; caderi;
- protectia mpotriva incendiilor;
- acordarea primului ajutor;
- resuscitarea cardiopulmonara.
25.1.3. Pregatirea membrilor Echipelor sanitare
Salariatii care fac parte din echipele sanitare si/sau care pot fi numiti Comandantul actiunii ntr-o urgenta
medicala vor fi pregatiti pentru urgentele medicale.Activitatile vor fi documentate,devin parte a dosarului
permanent al angajatului si cuprind in principal urmatoarele categorii de pregatire:
- comunicarea pericolului care implica materiale periculoase;
- tehnica medicala;
- folosirea echipamentului de protectie individuala n caz de urgenta care implica materiale periculoase;
- urgente care implica materiale periculoase;
- protectie respiratorie;
- blocare/deblocare;
- intrarea n spatii nchise;
- scari si schele; caderi;
- protectia mpotriva incendiilor;
- acordarea primului ajutor;
- resuscitarea cardio-pulmonara.
25.1.4. Pregatirea angajatilor pentru utilizarea stingatoarelor portabile
Toti angajatii vor fi pregatiti anual pentru utilizarea stingatoarelor portabile.Participarea la aceasta
pregatire nu i obliga pe angajati sa stinga incendii.
25.1.5. Pregatirea angajatilor pentru situatiile n care raspund primii la urgente
Toti angajatii vor fi pregatiti anual pentru cazul n care sunt primii care raspund la urgenta
(obligatii,limite actiuni). Participarea la aceasta pregatire nu i obliga pe angajati sa stinga intervina in
situatii de urgenta.
25.2. Antrenamente si exercitii de anuntare a urgentei
25.2.1. Exercitii de anuntare a Coordonatorului urgentei/Comandantului incidentului/echipei de
raspuns la urgenta
Lunar SPPU va organiza, desfasura si documenta exercitii de anuntare a Coordonatorului urgentei,de
desemnare/ anuntare a Comandantului incidentului si de anuntare a echipei de raspuns la urgenta.
25.2.2. Exercitii de comunicare externa a urgentei
Conform cerintelor Planului de Urgenta Externa,sistemele de alarmare/comunicare vor fi testate conform
planificarii ISU Iasi cu colaborarea SPPU.Aceste testari sunt si in responsabilitatea Coordonatorului
urgentei si vor fi documentate.
25.3. Exercitii de testare a echipamentului de raspuns la urgenta

S.C. CET Iasi S.A.

PLAN DE URGENTA INTERNA


CET IASI I
Cod document:

Pagina 47 din 47
Versiunea: 2

Cel putin de doua ori pe an, autospecialele pentru stingerea incendiilor si/sau motopompele vor fi testate
printr-un exercitiu organizat si desfasurat de catre SPPU n colaborare cu echipele de raspuns la urgenta
implicate. Exercitiile vor fi documentate si nregistrarile vor fi pastrate.
25.4. Exercitii de evacuare si pentru cazurile de incendiu
Cel putin anual se va desfasura un exercitiu de evacuare.Acest exercitiu va fi planificat si condus de
Coordonatorul urgentei si SPPU,va fi documentat iar nregistrarile vor fi pastrate.
CAPITOLUL 26
EVALUAREA, REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA PLANULUI
26.1.Evaluarea Planului de Urgenta Interna se realizeaz pe timpul executarii exerciiilor cu scop de
verificare pe baza concluziilor i rapoartelor prezentate de conducatorii activitatilor si a aprecierilor
reprezentantilor Inspectoratului Judetean Iasi pentru Situatii de Urgenta,ai Secretariatului de Risc/Agentia
pentru Protectia Mediului,Garzii Nationale de Mediu/Comisariatul Judetean Iasi (detaliere in Anexa
nr.21 )
26.2. Controlul documentelor
Versiunea actuala aprobata a prezentului plan va fi distribuita conform PS-01-00Controlul documentelor
si PS-02-00 Controlul inregistrarilor Copierea sau distribuirea neautorizat a planului este interzisa.
Toate copiile vor fi pastrate ntr-o locatie sigura care nu este accesibila personalului neautorizat.
Revizuirile Planului (pagini actualizate sau ntregul plan) vor fi transmise conform Listei de distributie
interna si externa (versiunile vechi vor fi recuperate si distruse).
Cnd distributia Planului catre o persoana sau entitate nu mai este necesara ,copia va fi recuperata si
arhivata (sau distrusa)
26.3. Revizuire si actualizare
Planul de Urgenta Interna va fi revizuit cel putin odata la 3 ani si dupa fiecare urgenta de nivel I sau II
n care a fost implementat.
Revizuirea constituie responsabilitatea Coordonatorului urgentei si a sefului SPPU si se executa cu scopul
de a :
- stabili daca planul ,organizarea raspunsului si procedurile de raspuns la urgenta sunt adecvate sau
necesita modificari;
- mbunatati planul pentru a fi n acord cu modificarile in situatia de personal,modernizarea
echipamentelor si proceselor de productie;
- asigura conformarea cu noile prevederi legislative si cu masurile din Planul de Urgenta Externa.