Sunteți pe pagina 1din 167

S.C. ECOSAFE CONSULTING S.R.L.

Ploiesti
Str. Penes Curcanu nr. 22, tel/fax: 0244 522675, mobile: 0743129202- 203, 0728085673- 675
J 29/2923/2008, C.I.F. RO 24646433, IBAN RO67 RZBR 0000 0600 1102 4498, Raiffeisen Bank
ecosafeconsulting.ph@gmail.com

RAPORT DE SECURITATE

“INSTALATIA POLICOMBUSTIBILI”

RAFINARIA PETROBRAZI

- S.C. OMV PETROM S.A. -

COM. BRAZI, JUD. PRAHOVA

Contractor:
S.C. AMEC FOSTER WHEELER S.R.L.

Beneficiar:
S.C. OMV PETROM S.A. – RAFINARIA PETROBRAZI

– Ianuarie 2017 –
CUPRINS

INTRODUCERE pag. 1

CAP I. SISTEMUL DE MANAGEMENT SI ORGANIZAREA OBIECTIVULUI ÎN VEDEREA


PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE
1.1. Politica de prevenire a accidentelor majore pag.8
1.2. Sistemul de management al securitatii pag.12
1.2.1. Generalitati pag.12
1.2.2. Organizare si personal pag.12
1.2.3. Identificarea si evaluarea pericolelor majore pag.14
1.2.4. Controlul operational pag.15
1.2.5. Managementul pentru modernizare pag.15
1.2.6.Planificarea pentru urgente pag.16
1.2.7. Monitorizarea performantei pag.17
1.2.8. Audit si analiza efectuata de management pag.19
1.2.9. Documente de reglementare ale actiunilor SSM pag. 20

CAP II. PREZENTAREA MEDIULUI ÎN CARE ESTE SITUAT OBIECTIVUL,


PREZENTAREA OBIECTIVULUI
2.1. Descrierea amplasamentului si a zonei in care se afla obiectivul pag.21
2.2. Geologie şi hidrologie pag.24
2.3. Topografie locală pag.24
2.4. Informatii despre temperatură, precipitatii, vânt dominant, conditii de transport si
difuzie a poluantilor pag.25
2.5. Identificarea instalatiilor, zonelor si a altor activităti ale obiectivului care ar putea
prezenta un pericol de accident major pag.26
2.6. Descrierea zonelor unde poate avea loc un accident major pag.32
2.7. Descrierea populatiei zonei (număr, structură, vulnerabilitate, aglomerări prezente
susceptibil a fi afectate. pag.33

CAP III. DESCRIEREA INSTALATIILOR


3.1. Descrierea activitătilor principale si a produselor apartinand acelor părti ale obiectivului
care au importantă din punctul de vedere al securitătii, a surselor de risc de
accident major si a conditiilor in care un astfel de accident major se poate produce,
măsuri preventive propuse pag.37
3.2. Descrierea metodelor si proceselor de operare pag.38
3.2.1. Descrierea procesului tehnologic pag.38
3.2.2. Conformarea cu cerintele BAT in domeniu pag.45
3.3. Descrierea substantelor periculoase pag.51
3.3.1. Inventarul substantelor periculoase pag.52
3.3.2. Caracteristicile substantelor periculoase pag.53
3.3.3. Comportamentul fizico-chimic in conditii normale si de accident pag.56
3.3.4. Compozitia materiilor prime si auxiliare pag.57
3.3.5. Compozitia produselor finite pag.58
CAP IV. IDENTIFICAREA SI ANALIZA RISCURILOR ACCIDENTALE SI METODELE DE
PREVENIRE
4.1. Identificarea substantelor periculoase in cantitati elevante pag.60
4.2. Identificarea si analiza riscurilor pag.61
4.2.1. Riscuri la pornirea si functionarea normala a instalatiei pag.60
4.2.2. Factori de risc, elemente vulnerabile si masuri necesare pag. 67
4.2.3. Analiza riscurilor accidentale si metode de prevenire pag. 69
4.3. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea
producerii acestora pag.71
4.4. Evaluarea amplitudinii si a gravitătii consecintelor accidentelor majore pag.102
4.4.1. Clasificarea riscurilor pag.102
4.4.2. Analiza calitativa de risc pag.105
4.4.3. Analiza consecintelor accidentelor majore si metodologia de modelare
a dispersiei pag.109
4.4.4. Efectul Domino extern pag. 143
4.5. Descrierea parametrilor tehnici si a echipamentului utilizat pentru
siguranta instalatiilor pag.145

CAP V. MĂSURI DE PROTECTIE SI DE INTERVENTIE PENTRU LIMITAREA


CONSECINTELOR UNUI ACCIDENT

5.1. Descrierea echipamentului pentru limitarea consecintelor accidentelor pag.148


5.1.1. Instalatii de detectare, avertizare si semnalizare pag.149
5.1.2. Instalatii si dotari de stingere a incendiilor pag.152
5.1.3. Masuri prevazute contra propagarii incendiilor pag.154
5.2. Organizarea alertei si a interventiei pag.156
5.3. Descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe pag. 161
5.4. Rezumatul elementelor descrise la punctele 5.1, 5.2, 5.3 pag. 161
5.5. Concluzii generale, masuri si recomandari pag. 162
Bibliografie pag. 164

Planuri:

Schema bloc a procesului tehnologic – copie;


Plan de situatie sc. 1 :200 - copie ;
Plan retele de alimentare cu apa si canalizare sc.1 :200 - copie;
Plan amplasare instalatii PSI sc. 1 :200 – copie ;
Plan de interventie si evacuare sc.1 :200 – copie ;
Plan de detectie si alarmare foc si gaze sc.1 :200 – copie ;
Plan cladire substatie electrica si camera de comanda sc.1 :200 – copie ;
Plan clasificare arii periculoase sc.1 :200 – copie.
INTRODUCERE

TITULARUL ACTIVITATII

Titularul obiectivului analizat in prezentul Raport este SC OMV PETROM SA – RAFINARIA


PETROBRAZI cu sediul in Comuna Brazi, jud. Prahova, Str. Trandafirilor, nr. 65.

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Instalatie de producere policombustibili


Cod CAEN: 2320 (rev.2 -1920) – Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
Categoria de activitate conform Anexei nr.1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale:
 1.2. Rafinarea petrolului si a gazului

CONTEXT

Rafinaria Petrobrazi intra sub incidenta Legii nr.59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în categoria –
Amplasament de nivel superior.
In acest sens s-a elaborat Notificarea, Raportul de securitate, Planul de urgenţă
internă şi Planul de urgenţă externă realizat împreună cu ISU Prahova şi s-au transmis
autorităţilor (Agenţia Protecţia Mediului Prahova - Secretariatul de risc, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Prahova - Serviciu Protecţie Civilă).

Extras din Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substanţe periculoase:
Art. 8
(1) Operatorul are obligaţia de a elabora un document potrivit prevederilor prevăzute în anexa
nr. 2, în care să prezinte politica sa de prevenire a accidentelor majore, denumită în continuare
PPAM, şi să garanteze că aceasta este implementată în mod corespunzător. PPAM trebuie să fie
elaborată astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. Aceasta
cuprinde obiectivele globale şi principiile de acţiune ale operatorului, rolul şi responsabilitatea
gestionării, precum şi angajamentul privind îmbunătăţirea continuă a controlului pericolelor de
accident major şi trebuie să fie elaborată astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecţie şi să fie
proporţională cu pericolele de accident major.
Art. 10
(1) Operatorul unui amplasament de nivel superior are obligaţia de a întocmi un raport de
securitate cu scopul:
a) de a demonstra că au fost puse în practică o PPAM şi un sistem de management al
securităţii pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit informaţiilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 4;
b) de a demonstra că au fost identificate pericolele de accident major şi scenarii posibile de
accidente majore şi că au fost luate măsurile necesare pentru a se preveni astfel de accidente şi
pentru a se limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului;
c) de a demonstra că au fost luate în considerare securitatea şi fiabilitatea, adecvate în
proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea oricărei instalaţii, zone de depozitare,
echipamente şi infrastructura aferente exploatării, care sunt legate de pericolele de accident major în
interiorul amplasamentului;
d) de a demonstra că planurile de urgenţă internă au fost elaborate şi de a furniza informaţii
care să permită întocmirea planului de urgenţă externă;
e) de a furniza suficiente informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 6 alin. (2) şi
autorităţilor administraţiei publice responsabile cu amenajarea teritoriului şi cu urbanismul, pentru a

1
permite luarea de decizii cu privire la localizarea sau dezvoltarea de noi activităţi în jurul
amplasamentelor existente.

AUTORUL RAPORTULUI DE SECURITATE


Autorul Raportului de Securitate este S.C. Ecosafe Consulting S.R.L. Ploiesti, societate
comerciala avand ca activitati principale: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta in
domeniile ingineria mediului si gospodarirea apelor, avand urmatoarele atestari:
 Registrul National al al elaboratorilor de studii pentru Protecţia Mediului – Poz.74 - RM
(Raport de Mediu), RIM (Raport la Studiul de Impact asupra Mediului), BM (Bilant de Mediu), RA
(Raport de Amplasament).
 Certificat de Atestare nr. 65 pentru elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii
Avizului / Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.
 Certificat Certind – SR EN ISO 9001 / 2008 nr. 9377 C/2015 – Sistem de Management al
Calitatii
 Certificat Certind – SR EN ISO 14001/2005 nr. 4502 M/2015 –Sistem de Management al
Mediului
Specialistii SC ECOSAFE CONSULTING SRL. mai detin urmatoarele atestari:
 Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru Protecţia Mediului – Poz. 75 – RM
(Raport de Mediu), RIM (Raport la studiul de Impact asupra Mediului), BM (Bilant de Mediu), RA
(Raport de Amplasament), RS (Raport de Securitate)
 Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru Protecţia Mediului – Poz. 76 – RM
(Raport de Mediu), RIM (Raport la studiul de Impact asupra Mediului), BM (Bilant de Mediu), RA
(Raport de Amplasament), RS (Raport de Securitate).

SCOP
Raportul de securitate a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.59/2016, HG
nr.1408/2008 Anexa 2 si Ordinul nr.142/2004.
Raportul de Securitate a fost elaborat in vederea identificării posibilelor surse de producere a
accidentelor majore si tratează din punct de vedere al securităţii aria amplasamentului si din jurul
obiectivului:

Instalatia de producere a Policombustibililor – Axens Policombustibili Technology

JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI


In prezent, in cadrul Rafinariei Petrobrazi, principala sursa de olefine este instalatia FCC,
unde se separa fractia C4 in coloana de separare GV11. Fractia n-butan / butena din baza coloanei
GV11 este dirijata pentru obtinerea produsului LPG / Aragaz. Fractia de benzina usoara din
instalatia FCC, cu continut de olefine C5 este dirijata in alimentarea instalatiei TAME.
Prin urmare, o nouă instalație pentru oligomerizarea olefinelor usoare va fi realizata și
integrata în rafinărie, cu scopul de a crește valoarea fractiei de GPL, prin transformarea olefinelor din
fractiile usoare C4 și C5 in fractii de benzină și distilate medii.
Integrarea noii Instalatii de producere Policombustibili în rafinărie va permite:
 Conversia fractiei n-butan/butene din FCC (hidrodesulfurare benzina de cracare
catalitica), a fractiei C4 rafinat de la instalatia ETBE și a fractiei de benzina usoara de la FCC in
fractie de benzina si distilate medii prin procesul de oligomerizare a olefinelor C4 si C5.
 Dirijarea fractiei de distilate medii la obtinerea amestecurilor comerciale sau dirijarea ca
materie primă la instalatia Postratare Motorina FCC, ceea ce permite procesarea de materii prime
mai grele
 Dirijarea fractiei de poli-benzina pentru producerea benzinelor comerciale.
Capacitatea proiectata a Instalatiei de Policombustibili este de 600 de tone/zi (incluzand toate
fluxurile de alimentare), luandu-se in considerare 350 de zile de funcționare/an.

2
REFERINTE NORMATIVE - ACTE NORMATIVE IN VIGOARE
Legislatia Uniunii Europene in domeniul produselor face parte dintr-un proces amplu inceput
cu multi ani in urma. Aceasta are drept scop atingerea unor obiective importante:
 promovarea transferului liber al produselor chimice pe teritoriul UE;
 protectia sanatatii si sigurantei populatiei,a animalelor si a factorilor de mediu.
Aceste obiective regasite in Directiva UE privind prevenirea accidentelor majore produse in
industrie este Directiva 96 / 82 / CE “SEVESO” precum si “mecanismele de asistenta pentru
interventii” (Decizia nr.2001/ 792 / CE). De asemenea Comunitatea Europeana a semnat conventia
ONU privind impactul transfrontier al accidentelor industriale (Decizia nr.98 / 685 / CE) si
intentioneaza crearea unui fond European destinat dezastrelor naturale si al inundatiilor.
In acest sens UE functioneaza pe principiul unui echilibru care trebuie sa existe intre
protectia mediului si sanatatii consumatorului si a concurentei din cadrul industriei petrochimice. In
prima etapa au fost abordate doua principii:
• marketingul, pregatirea si folosirea unor substante periculoase, astfel incat sa se interzica
folosirea anumitor produse;
• stabilirea unor masuri stricte privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase.
In scopul prevenirii poluarii produsa de substantele periculoase, Comunitatea Europeana a
incheiat in 2001 Conventia de la Stockholm prin care s-a stabilit substantele si efectele daunatoare
ale acestora asupra organismelor vii.
Legislatia din Romania, aliniata la legislatia UE, referitoare la substantele chimice
periculoase:
 Ordin nr. 811/2010 privind aprobarea publicarii acceptarii anexei I amendate la Convenţia
privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 Regulament REACH privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
 Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase
 Regulamentul CE nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
si a amestecurilor periculoase, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
19999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006
 H.G. nr.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;
 Ordinul nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care
prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si
respectiv, a accidentelor majore produse;
 Ordinul nr. 142/2004 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a Raportului de
securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt
implicate substante periculoase;
 Legea nr. 360/2003 – Lege privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase, modificata si completata cu Legea nr. 263 / 2005, republicata la data de 12 martie 2014;
 H.G. nr. 1022/2002 – Hotarare privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata, sanatatea securitatea muncii si protectia mediului;
 Ordinul nr. 251/2005 – pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind
controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate subsatnte
periculoase, modificata prin Ordinul nr. 3068/2012;
 Ordinul M.A.I. nr. 647/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;
 H.G. 1058/2006 – Hotarare privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
 H.G. 1091/2006 – Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca

3
 Legea nr. 481/2004 – Legea protectiei civile, modificata cu Legea nr. 212/2006, Legea
nr.241/2007 si OUG nr.70/2009 ;
 Legea nr. 124/1995 – Legea privind apararea impotriva dezastrelor, cu modificari si
completari ulterioare;
 Legea nr. 307/2006 – Lege privind apararea impotriva incendiilor, modificata cu OUG
nr.70/2009, OUG nr.89/2014, Legea nr.170/2015, OUG nr.52/2015 si OUG nr.17/2016;
 Ordinul nr.3/2011 – Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
 H.G. 1088/2000 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aparare impotriva
incendiilor in masa ;
 Ordinul M.I. nr. 130/2007 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea
scenariilor de securitate la incendiu;
 Ordinul M.I. nr. 210/2007 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, modificat cu Ordinul nr.663/2008;
 Ordinul nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor
 Ordinul M.I. nr. 108/2001 – Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcarile electrostatice – DGPSI -004, modificat cu
Ordinul nr. 349/2004;
 O.M.A.I. nr. 1184/2006 – Ordin pentru aplicarea Normelor privind organizarea si
asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
 O.M.A.I. nr. 158/2007 - pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea,
incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;
 O.M.A.I. nr. 1259/2006 – pentru aprobarea Normei privind organizarea si asigurarea
activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;
 O.M.A.I. nr. 132/2007 – pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiza
si acoperire a riscurilor si a Structurii cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;
 Legea nr. 15/2005 – pentru aprobarea OUG 21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de urgenta.

TERMENI SI DEFINITII
Accident – eveniment intamplator si neprevazut care poate duce la o stare de avarie sau
poate produce ranirea, mutilarea sau decesul.
Accident ecologic – eveniment produs ca urmare a unor urmari si neprevazute deversari /
emisii de substante /preparate periculoase /poluante,sub forma de vapori sau de energie rezultate
din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/bruste, prin care se deterioreaza sau se
distrug ecosistemele naturale si antropice.
Accident major – orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substante periculoase,un
incendiu sau o explozie, care rezulta din evolutii necontrolate in cursul exploatarii oricarui obiectiv si
care conduce la aparitia imediata sau intarziata a unor pericole grave asupra sanatatii populatiei si /
sau asupra mediului, in interiorul sau in exteriorul obiectivului si in care sunt implicate una sau mai
multe substante periculoase.
Actiune – ansamblul activitatilor desfasurate pentru realizarea prevenirii, protectiei si
interventiei.
Actiune preventiva – se refera la lucrari sau masuri stabilite pentru preintampinarea unor
evenimente ecologie.
Alarmare – activitatea prin care se avertizeaza personalul despre producerea unui pericol
sau iminenta producerii unui pericol, in scopul trecerii de indata si in mod organizat, la aplicarea
masurilor protectie si interventie.
Aspect de securitate – element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care
poate interactiona;
Avarie – deteriorare a unui sistem tehnic, evemiment sau incident care nu genereaza efecte
majore asupra mediului si / sau sanatatii oamenilor, dar au potential sa produca un eveminent major.

4
Celula pentru situatii de urgenta – colectiv constituit din factori de decizie din conducerea
societatii cu responsabilitati directe in coordonarea masurilor de limitare si inlaturare a consecintelor
unei situatii de urgenta.
Centrul operativ cu activitate temporara – colectiv de analiza si decizie compus din seful
obiectivului (sectie, atelier, instalatie) cu responsabilitati in coordonarea actiunilor de interventie din
sectorul propriu.
Control operational – adaptarea si punerea in aplicare a unor proceduri si instructiuni pentru
functionarea in conditii de siguranta,inclusiv intretinerea instalatiei, a proceselor tehnologice,a
echipamentului si intreruperile temporare din functinare.
Depozitare – prezenta unei cantitati de substante periculoase in scopul stocarii si /sau
pastrarii in conditii de siguranta.
Evaluare – estimarea urmarilor probabile, ale unor dezastre asupra elementelor expuse, a
volumului de actiuni si a necesarului de resurse.
Efect Domino – cresterea probabilitatii producerii unui accident major sau agravarea
consecintelor acestuia, prin amplasarea a cel putin doua obiective, dintre care unul este obiectiv cu
risc major, la distante suficient de mici sa se influenteze reciproc.
Evacuare – masura de protectie civila luata inainte, pe timpul sau dupa producerea unei
situatii de urgenta, la declararea starii de alerta, care consta in scoaterea din zonele afectate sau
potential a fi afectate, in mod organizat, a populatiei, a unor institutii publice, operatori economici,
animalelor, bunurilor materiale si in dispunerea lor in zone sau localitati care asigura conditii de
protectie si supravietuire.
Eveniment ecologic – exprima o abatere de la normele legale privind protectia mediului
inconjurator (depasirea limitelor legale sau interne ale unor parametri de mediu, aparitia unor poluari
accidentale, etc.)
Factori de risc – fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp si
spatiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.
Fraza de pericol – exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substante si preparate
chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator.
Hazard – potentialul unui bun sau a unei situatii de a produce efecte adverse in anumite
circumstante, daunand sanatatii oamenilor sau mediului inconjurator.
Impact asupra mediului – orice modifiacre a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau
partiala, care rezulta in urma actiunilor, produselor sau serviciilor unei organizatii.
Imbunatatire continua – proces de implementare si dezvoltare a Sistemului de Management
de Securitate pentru a obtine imbunatatirea performantei de securitate globala, in acord cu politica
organizatiei.
Interventie – ansamblul actiunilor care se desfasoara pentru prevenirea, localizarea limitarea
si inlaturarea pericolului si a urmarilor unui dezastru.
Interventie operativa – actiunile desfasurate, in timp oportun, de catre structurile
specializate in scopul
Mediu – mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa,
pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele uname si relatiile intre acestea.
Necoformitate – nesatisfacere unei conditii specificate.
Obiectiv – spatiul care se afla sub controlul titularului activitatii, unde sunt prezente
substante periculoase in una sau mai multe instalatii, inclusiv infrastructurile ori activitatile comune
sau conexe.
Obiectiv de securitate – tel general de securitate rezultat din politica de securitate, pe care
o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
Organizatie – companie,societate comerciala, firma, întreprindere, operator, parte sau
combinatie a acestora, publica sau particulara cu raspundere limitata sau orice alt statut juridic , cu
propria sa structura functionala si administrativa.
Performanta de securitate – rezultate masurabile ale aplicarii sistemului de management de
mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspetelor de mediu bazate pe politica, obiectivele si
tintele de mediu ale acesteia.

5
Pericol – proprietatea intrinseca a unei substante sau preperat chimic sau a unei stari fizice,
cu potential de a induce efecte negative asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului.
Prezenta substantelor periculoase – prezenta efectiva sau anticipata a unor astfel de
substante in cadrul obiectivului sau prezenta acestora in cazul in care se considera ca pot fi generate
prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial, in cantitati egale sau mai mari decat
cantitatile relevante.
Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii, evacuari,care au rolul
de a avertiza auoritatile competenteasupra unui impact potential asupra mediului si care determina
declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti in
emisii/evacuari.
Politica de securitate – declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale
referitoare la performanta globala de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a
obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale acesteia.
Poluarea accidentala – acele actiuni materiale sau umane, care pot produce ruperea
echilibrului ecologic sau dauneaza vietii, sanatatii, linistii si starii de confort a oamenilor,ori provoaca
pagube economiei tarii, prin modificarea factorilor naturali sau a celor creati prin activitati umane.
Procedura – set de instructiuni ce se indeplinesc pas cu pas, conducand la indeplinirea unui
proces.
Risc – probabilitatea ca un anumit efect specific sa se produca intr-o anumita perioada de
timp sau in anumite imprejurari.
Risc rezidual – riscul ramas dupa aplicarea msurilor de reducere a acestuia.
Sistem de management de securitate – componenta a sistemului de management general
care include structura organizatorica,activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile,
procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea si
mentinerea politicii de securitate.
Situatie de urgenta – eveniment exceptional care prin amploare si intensitate ameninta viata
si sanatatea populatiei/personalului, mediul inconjurator, valorile materiale importante, iar pentru
restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de
resurse suplimentare simanagementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate.
Substanta periculoasa – o substanta sau un amestec care intra sub incidenta partii 1 ori
este prevazuta/prevazut in partae a 2-a din anexa nr.1 la Legea nr.59/2016, inclusiv sub forma de
materie prima, produs, produs secundar, rezidual sau intermediar.
Siguranta – este un concept fundamental pentru toate domeniile de activitate umana. Este o
stare perceputa sau o calitate a unui sistem, astfel incat teoretic exista certitudinea nu se poate
intampla nimic rau sau sa sistemul sub efectul unor cerinte sau circumstante extraordinare, nu va
genera pericole sau stari diferite de cele asteptate.
Prevenirea poluarii – utilizarea unor procese, practici, sau procedee care impiedica, reduc
sau controleaza poluarea, care pot include reciclari, tratari, modificari ale proceselor, mecanismelor
de control, utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor cu impact negativ asupra
mediului .
Unitate de stocare – orice spatiu in care sunt depozitate substante periculoase.
Tinta – cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, care se poate aplica
ansamblului sau unei parti a organizatiei, rezultata din obiectivele de securitate si care trebuie
stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.
Plan de urgenta interna – totalitatea masurilor cuntificate necesare a fi luate in interiorul
obiectivului in vederea limitarii si inlaturarii consecintelor in orice situatie care conduce la evolutii
necontrolate in cursul exploatarii obiectivelor, ce pun in pericol sanatatea personalului si / sau
calitatea mediului pe amplasament si in care sunt implicate una sau mai multe substante
periculoase.
Plan de urgenta externa – totalitatea masurilor necesare a fi luate in exteriorul obiectivului in
vederea limitarii si inlaturarii consecintelor in orice situatie care conduce la evolutii necontrolate in
cursul exploatarii obiectivelor, ce pun in pericol sanatatea personalului si / sau calitatea mediului pe
amplasament si in care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase.

6
Urgenta interna – totalitatea masurilor necesar a fi luate in interiorul obiectivului in vederea
limitarii si inlaturarii consecintelor in orice situatie care conduce la evolutii necontrolate, in cursul
exploatarii obiectivelor ce pun in pericol sanatatea personalului si/sau calitatea mediului pe
amplasament si in care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase.
Zona de risc – zona in care exista pericolul/probabilitatea producerii sau a actiunii unui
dezastru asupra elementelor expuse si/sau a unor distrugeri, pierderi, pagube ca urmare a acestei
actiuni.

DEFINITII UTILIZATE LA MODELAREA PERICOLELOR


Jet flame – combustia materialului eliberat la un moment dat printr-un orificiu.
Pool fire – combustia materialului evaporat din stratul de lichid situat la baza focului (balta
care arde)
UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion)– explozia norului de vapori in spatiu nelimitat
CVCE (Confined Vapour Cloud Explosion) – explozia norului de vapori in spatiu limitat.
LFL (Lower Flammable Limit) – limita inferioara de explozie
LEL (Lower Explosive Limit) – limita inferioara de aprindere
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) – valoarea concentratiei cu pericol imediat
pentru viata si sanatate. Este limita pană la o expunere de 30 minute nu se pot cauza indivizilor
efecte adverse ireversibile, sau limita abilitatea individuala de a iesi din atmosfera periculoasa.
LC50 (Lethal Concentration) – concentratia substantei chimice in aer, care omoara 50% din
indivizii expusi intr-un interval de timp cuprind intre 0 - 4 ore. Aceasta valoare da o idee despre
relativa toxicitate a substantei.

EMERGENCY RESPONSE PLANNING GUIDELINES (ERPGs) sunt definite astfel:


ERPG -1: maximul concentratiei in aer sub care se crede ca aproape toti indivizii pot fi expusi
pana la o ora, fara a experimenta altceva decat efecte tranzitorii adverse pentru sanatate sau
perceptia clar definita a mirosurilor.
ERPG – 02: maximul concentratiei in aer sub care se crede ca aproape toti indivizii pot fi
expusi pana la o ora, fara a experimenta sau dezvolta efecte ireversibile sau alte efecte serioase
asupra sanatatii, sau simptome care pot limita abilitatea individului de a intreprinde actiuni de
protectie.
ERPG – 03: maximum concentratiei in aer sub care se crede ca aproape toti indivizii pot fi
expusi pana la o ora, fara a experimenta sau dezvolta efecte periculoase pentru viata si sanatate.
TEEL - 1, 2, 3 – Temporary Emergency Exposure Limits: au aceeasi semnificatie ca ERPG,
difera timpul de mediere (15 minute).
AEGL – 1, 2, 3 – Acute Exposure Guideline Levels: sunt concentratiile limita in jurul carora se
petrec aceleasi fenomene ca in cazul ERPG.

7
CAP I. SISTEMUL DE MANAGEMENT SI ORGANIZAREA OBIECTIVULUI IN
VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE

1.1. Politica de prevenire a accidentelor majore

Rafinăria Petrobrazi având drept profil de activitate producerea de carburanţi şi produse


petrochimice folosind ca materie primă ţiţeiul, are o politică de prevenire a accidentelor majore
adecvată specificului său de activitate.
Politica de prevenire a accidentelor majore a Rafinariei Petrobrazi derivă din Politica
HSSE a OMV Petrom S.A. si din Politica HSSEQ specifica celor trei rafinarii ale grupului OMV -
Schwechat, Burghausen si Petrobrazi. Politica furnizeaza cadrul de acţiune şi de stabilire a
obiectivelor şi ţintelor în acest domeniu.
OMV Petrom S.A. are convingerea că toate accidentele pot fi prevenite şi reprezintă o
prioritate menţinerea riscurilor la cel mai redus nivel
Politica de prevenire a accidentelor majore este comunicata întregului personal în toate
departamentele Rafinariei Petrobrazi iar personalul este instruit si constientizat cu privire la
importanta respectarii cerintelor si angajamentelor asumate prin politica.
Politica de prevenire a accidentelor majore :
- defineste principiile generale ;
- identifica obiectivele generale care trebuie atinse in procesul de prevenire si control a
accidentelor majore, de asigurare a sigurantei locurilor de munca pentru toti cei care lucreaza pentru
OMV Petrom ;
- include angajamentele privind asumarea responsabilitatii privind atingerea obiectivelor ;
- include angajamente de prevenire a impactului activitatiilor asupra angajatilor, partilor
interesate si mediului ;
- include angajamente de imbunatatire continua a sistemului de management, prevenirea
poluarilor si incidentelor ;

Obiectivul prioritar al conducerii Rafinariei Petrobrazi este organizarea activităţilor de pe


platforma industrială a Rafinariei astfel incat sa se asigure condiţii de deplină siguranţă si condiţii de
risc minim, aplicand standarde exigente in domeniul sigurantei proceselor, mediului si sanatatii si
securitatii ocupationale (SSO).
Conducerea Rafinăriei îşi asumă răspunderea privind alocarea resurselor umane şi financiare
necesare realizării acestui obiectiv.

În acest scop, strategia conducerii rafinăriei privind managementul securităţii prevede


cultivarea cu perseverenţă a conceptului că NIMIC nu poate fi mai important, indiferent de poziţia
persoanei în ierarhia organizatorică a societăţii, decât luarea tuturor măsurilor preventive
pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a utilajelor şi instalaţiilor, în vederea
evitării unor accidente periculoase.

OMV Petrom S.A. are convingerea că toate accidentele pot fi prevenite şi reprezintă o
prioritate menţinerea riscurilor la cel mai redus nivel. Conducerea rafinăriei este conştientă de faptul
că amplasamentul, prin natura activităţii specifice poate constitui sursa unui accident major cu efecte
negative pentru angajaţi, public şi mediul natural, fapt pentru care îşi asumă responsabilitatea luării
tuturor măsurilor pentru controlul acestui pericol.
Pentru a duce la îndeplinire obiectivele acestei politici, Rafinăria Petrobrazi se angajează la:
• Menţinerea unui sistem eficient de Management al Securităţii integrat in Sistemul de
management al calitatii, mediului, energiei si al sanatatii si securitatii ocupationale,
• Furnizarea unei instruiri adecvate pentru toţi lucrătorii ;
• Asigurarea echipamentelor individuale de protecţie adecvate ;
• Raportarea şi înregistrarea tuturor incidentelor şi luarea măsurilor corective pentru a
elimina posibilitatea de repetare a acestora ;

8
• Reevaluarea riscurilor pentru toate locurile de muncă din cadrul Petrobrazi ;
• Asigurarea funcţionării echipamentelor tehnice în condiţii de siguranţă;
• Respectarea legislaţiei în vigoare şi a celorlalte cerinţe aplicabile ;
• Stabilirea de obiective şi ţinte măsurabile, acţiuni preventive pentru a asigura
îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat ;
• Întărirea responsabilităţii directe a conducătorilor privind asigurarea respectării practicilor
de lucru în siguranţă ;
• Promovarea şi întărirea implicării vizibile a managementului în sprijinul practicilor de lucru
în siguranţă pe toate locurile de muncă.

Viziunea OMV Petrom S.A.


Rafinăria Petrobrazi îşi exprimă ferm angajamentul pentru Securitate şi Sănătate
Ocupaţională a tuturor angajaţilor, la locul de muncă, dar şi în afara lui, pentru a deveni cea mai
sigura rafinărie.

Principiile Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale


1. Toate incidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale pot şi trebuie să fie prevenite ;
2. Conducătorii sunt responsabili de performanţele din domeniul Securităţii şi Sănătăţii
Ocupaţionale ;
3. Implicarea şi instruirea tuturor lucrătorilor sunt elemente esenţiale pentru atingerea
excelenţei în domeniul Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale ;
4. Fiecare dintre lucrători are un rol în prevenirea incidentelor şi îmbolnăvirilor ;
5. Excelenţa în domeniul Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale este un suport al succesului în
afaceri;
6. Securitatea şi Sănătatea Ocupaţională trebuie să fie o componentă a tuturor proceselor
de conducere.

Politica de prevenire a accidentelor majore in Rafinaria Petrobrazi este expusa dupa cum
urmeaza.

9
10
11
1.2. Sistemul de management al securitătii

1.2.1. Generalitati
Sistemul de Manangement al Securitatii (SMS) este implementat si integrat in cadrul
Sistemului de Management Calitate – Mediu - Sanatate ocupationala si securitatea muncii (SMI) în
conformitate cu cerinţele specificate în standardele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005, SR OHSAS 18001 :2008 si SR EN ISO 50001 :2011.
Rafinaria Petrobrazi, din punct de vedere juridic şi organizaţional este unitate de lucru a OMV
PETROM SA. - Divizia Rafinare &Marketing - BU Rafinare&Petrochimice.
Cerinţele SMI se aplică tuturor proceselor şi instalaţiilor tehnologice care contribuie la
realizarea următoarelor produse:
- carburanţi si combustibili: benzină, motorina, petrol pentru aviaţie, fractie usoara de
reciclu, combustibil termic lichid, păcură;
- cocs de petrol, sulf de petrol;
- benzen, toluen, propan, propilena ;
- gaz petrolier lichefiat (aragaz);
- gaz petrolier lichefiat auto (GPL);
- utilităţi (energie electrica, energie termica, apa de put).
Obiectivele principale ale activităţii Rafinariei PETROBRAZI sunt fabricarea produselor
petroliere şi utilităţi. Actuala capacitate de prelucrare este de 5 mil. tone ţiţei /an. O parte din produse
(benzina, GPL - auto, motorina) sunt certificate de către Registrul Auto Roman (RAR) în conformitate
cu cerinţele legale.
Pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMI s-au parcurs urmatoarele etape:
- s-au identificat procesele;
- s-au determinat succesiunea si interacţiunea acestor procese;
- s-au determinat criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atât operarea, cat si
controlul acestor procese sunt eficace;
- se asigura permanent disponibilitatea resurselor si informaţiilor necesare pentru operarea si
monitorizarea acestor procese;
- se monitorizează, se măsoară şi se analizează aceste procese;
- se implementează acţiunile necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea
continua a acestor procese.
Procesele sunt documentate in directive, standarde, norme, proceduri operaţionale,
regulamente, manuale de operare, instructiuni de lucru şi în alte documente ale SMI.
Procesele externalizate care influenţează conformitatea produsului sunt supravegheate prin:
- auditul de SMI al procesului externalizat;
- documentarea activităţilor ce se desfăşoară în cadrul procesului externalizat, la
interfaţa organizatorică între Rafinaria PETROBRAZI si celelalte divizii ale OMV PETROM;
- convenţii de securitatea muncii, protecţia împotriva incendiilor si protecţia mediului încheiate
cu furnizorii de servicii de mentenanţă;
- monitorizarea derularii activitatilor de prevenire si stingere incendii, epurare ape si
inspectie de laborator pentru produse si factori de mediu de catre serv Managementul Contractelor
de Servicii – Directia Procesele Afacerii ;
- instruirea proprietarilor de procese externalizate privind cerintele SMI.

1.2.2. Organizare si personal, rolul si responsabilitatile acestuia implicat in


managementul major la toate nivelurile organizatiei
Sunt definite rolurile, reponsabilitatea, autoritatea si interfetele dintre pozitiile cheie pentru
personalul care care conduce, executa si verifica activitati legate de manangementul securitatii.
De asemenea sunt definite abilitatile si competente necesare pentru personalul implicat in
aceste activitati si se asigura mentinerea acestora prin instruire si constientizare.

12
Tabel 1
Responsabilităţi Persoane responsabile
Stabilirea politicii in domeniul sanatatii, securitatii Director BU Refining&Marketing
ocupationale si de prevenire a accidentelor majore Director Operatiuni Petrobrazi
Director Administratie Petrobrazi
Stabilirea obiectivelor privind prevenirea accidentelor Director BU Refining&Marketing
majore Director Operatiuni Petrobrazi
Director Administratie Petrobrazi
Alocarea resurselor necesare pentru prevenirea Director BU Refining&Marketing
accidentelor majore (inclusiv resurse umane) Director Operatiuni Petrobrazi
Director Administratie Petrobrazi
Dezvoltarea si punerea în aplicare SMS Director BU Refining&Marketing
Director Operatiuni Petrobrazi
Director Administratie Petrobrazi
Numirea Responsabilul in domeniul managementului Director Operatiuni Petrobrazi
securitatii Director Administratie Petrobrazi
Identificarea pericolelor, analiza riscurilor si stabilirea Directori pe functiuni
controalelor necesare Director HSSE
Sefi sectii/servicii
Documentarea activitatilor relevante pentru siguranta Director Operatiuni Petrobrazi
amplasamentului Director Administratie Petrobrazi
Directori pe functiuni
Sefi sectii/servicii
Responsabilul in domeniul
managementului securitatii
Controlul operational Sefi sectii/servicii
Monitorizarea realizarii obiectivelor Director BU Refining&Petrochemicals
Director Operatiuni Petrobrazi
Director Administratie Petrobrazi
Directori pe functiuni
Responsabilul in domeniul
managementului securitatii
Verificarea respectarii cerintelor privind prevenirea Director HSSE
situatiilor de urgentă Director Procesele Afacerii
Serv. Privat pentru Situatii de Urgenta
Serv PPDSM
Evaluarea conformarii cu cerintelor legale in domeniul Director HSSE
situatiilor de urgenta Director Procesele Afacerii
Asigurarea imbunatatirii continue a activitatii de Director Operatiuni Petrobrazi
prevenire a accidentelor majore Director Administratie Petrobrazi
Directori pe functiuni
Sefi sectii/servicii
Responsabilul in domeniul
managementului securitatii
Asigurarea constientizarii personalului cu privire la Directori pe functiuni
pericole si asigurarea conformitatii cu politica de Director HSSE
securitate a operatorului Sefi de sectii/servicii
Identificarea, inregistrarea si urmarirea actiunilor Directori pe functiuni
corective sau de îmbunatatire Sefi de departamente
Controlul de situatiilor anormale Director Productie
Director HSSE

13
Sefi sectii
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta
Controlul situatiilor de urgenta Celula pentru situatii de urgenta
Identificarea nevoilor de instruire, furnizarea de formare Sefii de sectii/servicii
profesională, precum şi evaluarea eficacităţii instruirii Departamentul Resurse Umane
Planificarea si efectuarea instruirii personalului in Serv Privat pentru Situatii de Urgenta
domeniul situatiilor de urgenta Inspectorul in domeniul protectiei Civile
Sefii de sectii/servicii
Coordonarea punerii în aplicare a sistemului de
Director HSSE
raportare, clasificare si investigare a incidentelor
Implicarea contractorilor in procesul de asigurare a
securitatii amplasamentului. Informarea contractorilor si Serv. PPDSM
subcontractorilor despre riscurile de pe amplasament Serv. Securitate
Serv. Protectia Mediului
Monitorizarea activitatilor contractorilor desfasurate pe Serv. Managementul contractelor
amplasament din punct de vedere al respectarii de Servicii
cerintelor legale si ale sistemului de management al Serviciul privat pentru Situatii de Urgenta
securitatii.

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta este serviciul care are ca sarcina principala
problema asigurarii securitatii in domeniul apararii impotriva incendiilor . Structura, organizarea si
dotarea SPSU sunt adaptate la nevoile si dimensiunile amplasamentului Rafinariei Petrobrazi.
Structura organizatorică a societăţii, structura de personal, nivelele de autoritate sunt
prezentate in organigrama rafinăriei. Descrierea funcţiilor din organigramă, calificarea, experienţa
necesară, atribuţiile şi responsabilităţile personalului sunt cuprinse in Regulamentul Intern şi in fişele
posturilor.

1.2.3 Identificare si evaluare pericolelor majore


Sistemul de management al securitatii include proceduri de identificare si evaluare a
pericolelor majore care povin din activitatile desfasurate pe amplasament, din manipularea
substantelor si materialelor utilizate si/sau produse de catre Rafinaria Petrobrazi sau de catre
contractori.
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor este aplicata in toate etapele :
• dezvoltarea proiectului, executia proiectului, punerea in functiune si exploatarea;
• operarea in conditii normale, operatii de rutina si de non-rutina, in conditii de pornire ,
mentenanata si de oprire;
• situatii de urgenta si incidente, inclusiv cele care rezulta din erori de materiale,
componente sau evenimente externe, erori umane de operare;
• pericole provenite din dezafectare, demolare, abandonare si eliminare deseuri;
• pericole potentiale provenite din activitati trecute;
• pericolelor externe, inclusiv cele care rezultă din calamităţile naturale (inclusiv temperaturi
anormale, incendii, inundaţii, cutremur, vânturi puternice) si din actiuni rauvoitoare sau neautorizate;
Se analizeaza activitatile, tipurile de substante chimice periculoase folosite in procesul de
productie pentru identificarea aspectelor de mediu si pericolelor care pot genera situatii de urgenta
in care sunt implicate substante periculoase si se intocmesc planuri de urgenta specifice fiecarei
instalatii de pe amplasament.
Se elaboreaza Raportul de securitate pentru fiecare rafinarie de catre experti independenti.
Raportul de securitate cuprinde:
• informatii despre sistemul de management si de organizare a rafinariei pentru prevenirea
accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;
• informatii despre amplasament;
• informatii despre activitati, produse, procese, instalatii, surse de risc;

14
• inventarul substantelor periculoase (identificare, cantitati, caracteristici fizice, chimice,
toxicologice, pericole asociate);
• identificarea riscurilor de accidente, descrierea scenariilor posibile evenimente majore cu
consecinte asupra factorilor de mediu si sanatatii si securitatii angajatilor si populatiei, probabilitatea
producerii, posibile cauze interne si externe;
• evaluarea amplitudinii si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificate;
• masuri de protectie si de interventie pentru limitarea consecintelor unui accident;
Raportul de securitate se revizuieste periodic si se actualizeaza o data la 5 ani sau ori de cate
ori apar noi circumstante (modificari ale instalatiilor/ proceselor sau ale naturii si cantitatii de
substante periculoase cu consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major, modificari
legislative, cerinte ale autoritatilor.
Un raport de securitate modificat din care sunt excluse informatiile confidentiale este pus la
dispozitia publicului.
Se acorda atenţie lectiilor invatate din incidente anterioare, din experienta de exploatare a
instalatiilor, din rezultatul inspecţiile de siguranţă şi al auditurilor.

1.2.4. Control operational


Pe baza informatiilor care vin din etapa de identificare pericole si evaluare riscuri sunt
documentate in Manualul de operare OM1 pentru rafinarie, in manuale de operare OM2 ale fiecarei
instalatii tehnologice, proceduri si instructiuni de lucru care asigura exploatarea in conditii de
siguranta a rafinariei, a instalatiilor, a proceselor si echipamentelor. Prevederile acestor documente
se refera la:
- pornirea si oprirea normala, periodica a rafinariei si instalatiilor;
- toate fazele de operare in conditii normale, de testare, de mentenanta si inspectie;
- detectarea si raspunsul la abaterile de la conditiile normale de operare;
- operatiuni temporare sau speciale;
- operatiuni de urgenta.
Practicile de lucru sigure sunt definite pentru toate activittaile relevante pentru siguranta
operationala, de exemplu:
- predarea primirea schimbului;
- exploatarea si intretinerea instalatiilor;
- lucrari de revizii, reparatii si interventii (lucrul la inaltime, lucrul in spatii inchise, sapaturi;
- lucrul cu foc deschis;
- interlock by-pass;
- transportul si depozitarea marfurilor periculoase.
Documentele sunt disponibile la locurile de munca, iar personalul este instruit cu privire la
continutul acestora.
Manualele de operare, procedurile operationale si instructiunile de lucru sunt revizuite
periodic si de cate ori este necesar.
Se intocmescplanuri de actiuni cu responsabilitati clar alocate, termene si resurse pentru
orice fel de interventie, revizie si reparatie la instalatii, echipamente, utilaje.
Procesul de achizitii este un proces partial externalizat si este coordonat de Divizia
Operational Procurement Petrom.
Pentru orice tip de aprovizionare sunt clar stabilite cerintele pentru produsele/serviciile
aprovizionate si criteriile de selectie ale ofertelor din punct de vedere tehnic si comercial.

1.2.5 Manangementul schimbarilor


Sunt definite si implementate proceduri pentru planificarea si controlul modificarilor privind
personalul, instalatiile, procesele si variabilele de proces, materialele, echipamentele, procedurile,
software-ul, proiectul, modificari care sunt capabile sa afecteze controlul accidentelor majore.
Manangementul schimbarii acopera operatiile de schimbare permanente sau temporare sau urgente
si se refera la:
• Atribuirea responsabilitatilor şi autoritatii pentru initierea schimbării

15
• Identificarea şi documentarea modificarii propuse şi documentarea punerii în aplicare
• Identificarea şi analiza dacă este cazul, a oricăror implicatii a schimbarii propuse asupra
sigurantei
• Definirea, documentarea si implementarea măsurilor oportune de siguranţă, inclusiv a
informatiilor si necesitatilor de instruire a personalului, inclusiv actualizarea necesara a
documentatiei existente (manuale, proceduri, planuri, instructiuni, fise de post etc.)
• Definirea şi punerea în aplicare a procedurilor revizuite şi a masurilor corective , inclusiv a
monitorizarii/controlului ulterior al modificarii

1.2.6 Planificarea pentru urgente


• Planul de urgenta interna (PUI)
PUI este elaborat conform normelor metodologice emise de IGSU, pe baza informatiilor
cuprinse în raportul de securitate si cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
- functiile autorizate si reponsabile pentru declansarea procedurilor de urgenta;
- persoana autorizata de a mentine comunicarea cu autoritatea responsabila pentru
aplicarea planului de urgenta externa;
- descrierea actiunilor care se intreprind pentru a controla conditiile sau evenimentele
(eliberare substante toxice, incendii, explozii) in care sunt implicate substante periculoase si a limita
consecintele acestora;
- masuri in vederea limitarii/reducerii riscurilor pentru sanatatea si securitatea personalului,
pentru factorii de mediu si integritatii bunurilor materiale;
- actiuni de alarmare;
- masuri pentru pregatirea personalului cu privire la sarcinile pe care trebuie sa le
indeplineasca in aceste situatii;
- masuri pentru asigurare de asistenta la actiunile de limitare si inlaturare a consecintelor in
afara amplasamentului.
PUI este evaluat, testat revizuit si actualizat periodic la un interval de cel mult 3 ani. La
evaluare se iau in considerare schimbarile care au loc in rafinarie.
Masurile prevazute in PUI se pun in aplicare in situatii de accident major cu substante
periculoase sau a unui eveniment necontrolat care poate, prin natura sa, sa conduca la un accident
major.

• Planul de urgenta specific (PUS)


Planurile de urgenta specifice se intocmesc pentru fiecare situatie de urgenta identificata si
dezvolta modul de actiune, masurile specifice pentru diminuarea efectelor negative si
responsabilitatile aferente fiecarei actiuni cerute de interventie.

• Planurile de protectie impotriva incendiilor


Planurile de protectie impotriva incendiilor se intocmesc conform cerintei legale si se refera la:
- Planul de evacuare a persoanelor in caz de incendiu (din cladiri);
- Planul de depozitare ai de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind
periculoase;
- Planul de interventie.
Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, functie
de situatia reala.

• Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale


Planul contine:
- modul de actionare in caz de producere a unei poluari accidentale sau a unui eveniment
care poate conduce la poluarea iminenta a surselor de apa;
- puncte critice din rafinarie de unde pot proveni poluari accidentale;

16
- cauzele posibile (accident, avarie, defectiune, manipulare, purjare, spalare, incarcare,
descarcare;
- masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale, termene si
responsabilitati.
Planul este reactualizat in functie de aparitia unor noi puncte critice.
• Informarea publicului
Rafinariile furnizeaza publicului care ar putea fi afectat de un accident major produs pe
amplasament informatii privind activitatile sale si modul de actiune in caz de accident.
Sunt puse la dispozitia publicului cel putin urmatoarele informatii:
- informatii privind activitatea amplasamentului (rafinariei);
- confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor legale privind
prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;
- informatii despre activitate, despre substante;
- informatii despre natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efecte potentiale asupra
populatiei si mediului;
- informatii despre cum se face avertizarea/alarmarea populatiei afectate;
- confirmarea faptului ca rafinaria intreprinde masuri adecvate pentru mentinerea legaturii
cu autoritatile pentru cooperarea si aplicarea instructiunilor primite de la serviciile de urgenta.
Informatiile sunt revizuite la 3 ani sau ori de cate ori apar modificari care ar putea avea
consecinte semnificative si sunt transmise publicului intr-un interval de timp care nu este mai mare
de 5 ani.

• Instruirea personalului
Angajatii, noii angajatii, contractorii/subcontractorii sunt instruiti in domeniul situatiilor de
urgenta in conformitate cu cerintele legale si cu procedurile specifice.

• Planificarea si executarea exercitiilor (simularilor) situatiilor de urgenta


Se efectueaza exercitii pentru simularea situatiilor de urgenta si aplicatii practice.
Se planifica exercitiile/simularile privind modul de interventie in cazul situatiilor de urgenta
astfel incat sa participe esalonat tot personalul dintr-un departament.
Situatiile de urgenta clasa A (urgenta locala) si situatiile de urgenta clasa B (urgenta pe
amplasament) de tipul accidentelor chimice sau a dispersiilor de substante toxice de incendiilor,
exploziilor, se testeaza cel putin o data pe an iar situatiile de urgenta de tip C care presupun efecte
in afara amplasamentului se testeaza cel putin o data la 3 ani. Programarea exercitiilor este avizata
si de ISU.
In urma executarii exercitiilor si aplicatiilor practice se evalueaza capacitatea de raspuns in
cazul unei situatii de urgenta. Se identifica actiuni de imbunatatire a capacitatii de raspuns ( mod de
actiune, dotare, documentare planuri de raspuns, proceduri ).
Fiecare exercitiu/ simulare se finalizeaza printr-un raport.
Se asigura evidenta exercitiilor/simularilor efectuate.
Anual dupa finalizarea executarii exercitiilor si pe baza rapoartelor emise, inspectorul de
protectie civila efectueaza o evaluare a PUI si prezinta un raport managementului si autoritatilor de
protectie civila si celor de protectie a mediului.

1.2.7 Monitorizarea performantei


Sunt stabiliti indicatori de performanta specifici fiecarui proces relevant pentru domeniul
securitatii amplasamentului.
Indicatorii sunt monitorizati si comparati cu obiectivele de siguranta prestabilite.
In analiza efectuata de managemntul societatii se evalueaza performanta rafinariei in
domeniul securitatii amplasamentului si se stabilesc masuri pentru imbunatatirea nivelului de
performanta.

17
Tabel 2

Proces Indicatori de performanta

- Numar de obiective realizate/ total obiective stabilite


Responsabilitatea
- Numar de actiuni realizate /nr. de actiuni stabilite de la analiza
managementului
anterioara
Controlul reglementarilor - Numar de neconformitati identificate in anul curent cu ocazia
şi înregistrarilor auditurilor interne / Numar de neconformitati identificate in anul anterior,
in cocordanta cu R ST 001

Audit intern - Numar de posibilitati de imbuntatire identificate in cadrul auditului SMI

Monitorizare şi ► Indicatori de performanta specifici masurarii şi monitorizarii


masurare proactive:
- numarul sugestiilor de îmbunatatire a situatiei SSO venite din partea
angajatilor sau a reprezentatilor lor în CSSM şi a organizatiilor
sindicale, în urma consultarii acestora;
- numar de masuri realizate/ rezultate din constatari si pericolele;
- numar de incidente cu nivel ≥ 3 raportate in CARE cu costuri
calculate;
- numar de angajati instruiti pe managementul contractorilor;
- numar de contractori instruiti pe managementul contractorilor;
- numar de persoane instruite referitor la actiuni de siguranta in munca
pe care le pot lua angajatii;
- numar de audituri de siguranta care respecta totii indicatorii definiti
pentru auditul de siguranta.
Monitorizare şi ► Indicatori de performanta specifici masurarii şi monitorizarii reactive:
masurare - numarul total de victime (decese, invaliditati, ITM);
- numarul total de zile de ITM înregistrate ca urmare a accidentelor de
munca sau a bolilor profesionale;
- numarul total al accidentelor uşoare (ITM);
- numar de incidente cu nivel ≥ 3 raportate in CARE cu costuri
calculate;
- numarul total al incidentelor periculoase.
Comunicarea - Numar de actiuni implementate in urma întâlnirilor dintre management
şi lucratori ( CSSM, etc);
- Penalitati primite de la autoritari( RON) datorita neraportarii in termenul
legal
Pregatire pentru situatii - Numar de simulari (din an);
de urgenta si capacitate - Numar de actiuni realizate la termen rezultate din simulari /Numar
de raspuns total de actiuni rezultate din simulare.
Cerinte legale si alte - Numar de neconformitati identificate in cadrul auditurilor;
cerinte interne avand drept cauza nerespectarea cerintelor legale
Control operational Numar de actiuni identificate in auditurile de siguranta si Near Miss-uri/
Numar de actiuni inchise;
- Numar de audituri de siguranta efectuate / numar de audituri de
siguranta planificate;
- Numar de constatari / pericole identificate/ numar de
constatari/pericole planificate;

18
Control operational -- Numar de dialoguri purtate cu angajatii pe probleme de securitate;
- Numar de dialoguri purtate cu contractantii pe probleme de securitate
- Numar de sesizari referitoare la EIP.
Imbunatatire - Numar de actiuni preventive implementate;
- Numar de incidente care au drept cauza neaplicarea prevederilor ;
Standardului OMV Petrom, “Managementul schimbarii”;
- Numar de corectii rezolvate la termenul specificat / numar total de
corectii.
Mentenanta - Disponibilitate mecanica (KPI);
infrastructura, mediu de - Numar de echipamente verificate metrologic / Numar total
lucru echipamente incluse în SMI şi supuse verificarii metrologice.
Identificarea, Evaluarea - Numar de riscuri inacceptabile din anul curent fata de anul
si controlul riscurilor precedent;
- Nivel partial de risc pe loc de munca reevaluat.

1.2.8 Audit si analiza efectuata de management

• Audit
Se efectueaza audituri periodice ale SMS ca parte integranta a auditului intern al Sistemului
de Management Integrat. Prin audit se evalueaza masura in care performanta generală a sistemului
de management al siguranţei este în conformitate cu cerinţele, interne si externe ale Rafinariei
Petrobrazi.
Auditul intern este planificat si acopera cerintele sistemului de management al securitatii.
Prin efectuarea auditurilor interne, se asigura ca sistemul de management integrat:
- este conform cu modalitatile planificate (politica privind calitatea, mediul, SSO si energia,
cu obiectivele, tintele si programul de management), cu cerintele referentialelor si cerintele stabilite;
- indeplineste obligatiile legale relevante si alte cerinte pentru care organizatia si-a dat
acordul;
- este implementat si mentinut eficace ( in realizarea politicii si obiectivelor).
In acord cu programul de audit elaborat de RMI-ul din fiecare rafinarie, fiecare instalatie va fi
auditata cel putin o data pe an, functie de importanta zonei si riscurile asociate. In cadrul auditului, se
vor lua in considerare toate riscurile (asociate operarii, mentenantei, aprovizionarii, activitatii
desfasurate de contractori etc)
Rezultatele auditurilor sunt utilizate pentru implementarea actiunilor corective/ preventive care
conduc la imbunatatirea SMS.

• Analiza efectuata de management


Analiza efectuata de management este planificata si comunicata functiilor implicate.
Periodicitatea analizelor efectuate de management este anuală, cu cel mult trei luni înainte de
data auditului de certificare/ supraveghere SMI.
Structura datelor de intrare în analiză documentate în Raportul de Analiza de Management:
- politica calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala a BU R&P;
- rezultatele auditurilor interne/ la furnizori/ de certificare/ ale evaluării conformării SMI cu
cerintele legale si alte cerinte aplicabile;
- rezultatele controlului efectuat de autoritati;
- performanta in domerniul SMS; sinteză a principalelor incidente de mediu/ SSO: cauze
profunde, lecţii învăţate.
- rezultatele participarii si consultarii lucratorilor, masuri din management walkarounds,
procesul de management al schimbarilor, audituri, actiuni din CSSM, Comitete de siguranta (Safety
Committees) stadiul indeplinirii programelor de management, obiective, ţinte SMI;
- stadiul acţiunilor corective şi preventive inclusiv cele aferente furnizorilor;

19
- acţiuni de urmarire de la analizele efectuate de management anterior;
- rezultatele identificarii si evaluarii aspectelor de mediu/ aspectelor energetice/riscurilor din
departamente;
- rezultatele intrunirilor CSSM;
- analiza incidentelor inclusiv pentru furnizorii de servicii care isi desfasoara activitatea pe
teritoriul Rafinariei petrobrazi, a starii de sanatate si a bolilor profesionale inregistrate;
- schimbări care ar putea influenţa SMS, inclusiv dezvoltări ale cerinţelor legale;
- recomandări de îmbunătăţire pentru anul următor, obiective, ţinte şi programe de
management actualizate vizând promovarea angajamentului pentru îmbunătăţire continuă, inclusiv
necesitati de revizuire a politicii politica calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala.
Datele de ieşire din analiză sunt documentate în Hotărârea analizei efectuate de
management si cuprind decizii şi actiuni referitoare la schimbări in politică, obiective, ţinte şi alte
elemente ale sistemului de management integrat.

1.2.9 Documente de reglementare ale actiunilor relevante ale SMS

Actiune Reglementare Reglementare OMV Petrom

Managementul incidentelor - P Ref Standard Managementul


Anuntare incident Std 4001 Situaţiilor de Criză şi de Urgenţă
şi al Continuităţii Afacerii – ST
PUI / 2011 HSSE 060
Managementul incidentelor P Ref
Clasificare incidente Std_ 4001
PUI/2011
Regulament privind functionarea
celulei pentru situatii de
urgenta/10.06.2008
PUI/2011
Organizarea si desfasurarea
Interventie Planul de interventie activitatilor de raspuns in situatii de
Planul de evacuare urgenta – IL HSSE 002
Planuri de urgenta specifice
Planul de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale la folosintele
de apa potential poluatoare

Pregatire pentru situatii de urgenta


Informarea publicului
si capacitate de raspuns - R PO 009

Directiva Investigarea incidentelor


Managementul incidentelor - P Ref HSE – DIR HSE 040
Investigarea incidentelor Directiva Raportarea şi
Std 4001
managementul incidentelor
HSSE - DIR HSSE 006
Notificarea catre
Pregatire pentru situatii de urgenta
autoritati a unui accident
si capacitate de raspuns - R PO 009
major
Plan de redresare a afacerii-
Standard Business Recovery Plans
Recuperarea afacerii Explozii datorate acumularilor de
- P RefStd_2001 /2011
vapori – R PO PB 112
Lecţiile învăţate de pe urma Directiva Instruire si dezvoltare
Instruire personal profesionala DIR HR 059 E
investigarii avariilor/accidentelor .

20
CAP II. PREZENTAREA MEDIULUI IN CARE ESTE SITUAT OBIECTIVUL

2.1. Descrierea amplasamentului si a zonei in care se afla obiectivul

Punctul de lucru PETROBRAZI este situat la circa 5 km SE de municipiul Ploieşti şi circa 4


km nord de albia râului Prahova, în cadrul unităţii geomorfologice majore denumită conul aluvionar
Prahova – Teleajen’”.
Amplasarea terenului şi delimitarea lui sunt prezentate în Figura 1 si 2.

Figura 1. Amplasarea în zonă a Rafinariei PETROBRAZI

Harta 1 – Plan de incadrare in zona – Parc Industrial Brazi

Ploieşti

Tătărani

Petrobrazi
Bărcăneşti
Negoieşti

Româneşti

Brazi

21
Figura 2. Delimitarea în zonă a Rafinariei PETROBRAZI

Figura 3. Amplasarea Instalatiei Policombustibili pe platforma Petrobrazi

22
Descrierea vecinatatilor şi distanţele faţă de bunurile din zona obiectivului, afectabile
prin accidente
Cea mai mare parte a vecinătăţilor platformei industriale sunt reprezentate de terenuri
arabile. Rafinaria Petrobrazi se învecinează astfel:
- la nord si la est, la circa 4 Km, se afla municipiul Ploiesti ;
- la est , la cca. 1,5-2 Km pe un aliniament N-NV, S-SE de-a lungul drumului national DN1,
sunt situate sub forma unui lant continuu, comunele: Tatarani, Barcanesti si Romanesti;
- la sud, la cca. 300m de extremitatea vestica a PetrobrazI incepe satul Negoiesti, care
face parte din comuna Brazi ;
- in partea de sud-vest , la mijlocul distantei dintre satele Negoiesti si Brazii de Jos , la cca.
400 m de latura SV a platformei Petrobrazi , se afla satul Popesti .
- in partea de nord-vest a platformei se invecineaza cu Centrala de cogenerare cu ciclu
combinat;
- in partea de nord a platformei se invecineaza cu Veolia Energie, Parc Industrial Brazi,
Fabrica de hidrogen Linde Gaz (carou 45) ;
- în partea de est, platforma se învecinează cu comuna Bărcăneşti, respectiv terenuri
agricole si Sere barcanesti. În imediata vecinătate a perimetrului rafinariei se află Colonia de locuinţe
Petrobrazi si sediul Societăţii Premium;
- în sectorul din vest al platformei, la o distanţă de 250 m, funcţionează SC Shell aragaz
SRL Negoieşti, specificul activităţii fiind încărcarea şi comercializarea recipienţilor de aragaz;
- in partea de sud se invecineaza cu Gaz PECO si zone terenuri cu destinatie
preponderent agricole;
- distanta fata de emisar (raul Prahova) este de cca. 5 Km;
- in partea de nord-vest , 2 terenuri private delimitate de carourile 73,69,69A,70;
- Gara CFR Brazi la aproximativ 400 m de latura S - SE a platformei rafinariei;
- Gara CFR Ploieşti Triaj la aproximativ 1,5 Km de latura N a platformei rafinariei.
De menţionat că prin aceste două puncte feroviare sunt distribuite CF produsele petroliere
din Petrobrazi.
- în S-SE, alipit de perimetrul rafinariei se află Rampa auto încărcare produse petroliere şi
SC Linde Gaz SRL.
În zona de impact a Rafinariei Petrobrazi nu sunt cuprinse zone sau monumente protejate.
Terenurile proprietate S.C. OMV PETROM S.A. sunt amplasate pe teritoriile administrative
ale comunelor Brazi, Barcanesti, Berceni, Tinosu, Targsoru Vechi, Puchenii Mari.
Suprafaţa totală ocupată de Rafinaria Petrobrazi, conform Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor, este de 3 760 594 mp, in care sunt incluse suprafetele
aferente incintei Rafinariei Petrobrazi si incintele exterioare.
 Suprafaţă construită: 480.393 mp, din care :
- incinta Rafinariei Petrobrazi: 473 868 mp (include si suprafata "SCLPP");
- incinte exterioare Rafinariei : 6525 mp (suprafete ocupate de camine
canalizare, drenare, puturi, posturi trafo, constructii, etc.);
 Suprafaţă aferentă căilor rutiere şi ferate interioare si exterioare:
760.084 mp;
 Suprafaţă liberă, spaţii verzi: 2.520.117 mp.
Cele mai apropiate zone rezidenţiale faţă de Rafinăria Petrobrazi sunt satele Popeşti (500 m)
şi Brazii de Sus (750 m), situate la sud de aceasta.

Instalaţia Policombustibili va fi amplasată în carourile 58 si 61, fiind delimitată de drumurile


2, 3 si 158, având ca vecinătăţi:
- la N: instalatia Hidrofinare benzina;
- la S: instalaţia FCC – Post Treater;
- la E: parc rezervoare 9-5;
- la V: gospodaria de apa de racire a platformei RC.

23
2.2. Geologie şi hidrologie
Obiectivul analizat în lucrarea de faţă, aparţine în întregime Câmpiei Ploiestilor care din punct
de vedere genetic, ca unitate a Câmpiei Romane, a rezultat în urma proceselor de acumulare pe un
fundament cretacic aparţinând Platformei Moesice.
Teritoriul amplasamentului este amplasat la linia de flexura a Platformei Moesice, zona in
care fundamentul Campiei Romane se afunda catre falia longitudinala pericarpatica in cunoscuta
avanfosa carpatica.
Din punct de vedere geologic perimetrul localitatii sunt prezente la suprafata formatiuni
pliocene (Levantin) reprezentate prin argile, nisipuri, marne, acoperite de formatiuni cuternare, cu o
mare varietate granulometrica (pietrisuri, nisipuri, argile) apartinand conului aluvionar Prahova
Teleajen.
Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o unitate de relief
cu aspect de campie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia Piemontana a Ploieştilor”,
delimitata la vest de raul Prahova şi la est de raul Teleajen.
Campia piemontana a Ploiestilor este rezultatul depunerii în Cuaternar a unor depozite
tinere, în general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile şi nisipuri argiloase, iar la baza
din pietrişuri cu stratificatie torentiala şi lentile subtiri de nisipuri grosiere cu pietrişuri marunte.
Teritoriul pe care este perimetrul cercetat face parte din marea unitate a Platformei Moesice.
Depozitele ce apar în zona apartin cuaternarului, mai precis Holocenului superior.
Holocenul superior este constituit din depozite aluvionare, ce prezinta în partea superioara
nisipuri fine, argiloase (cu grosimi în jur de 2 m) şi spre baza pietrişuri cu stratificatie torentiala, cu
lentile subtiri de nisipuri grosiere sau medii.
In legatura cu compozitia petrografica a pietrişurilor din zona sesului aluvial, se constata
predominarea elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii şi marnocalcare).
Aceasta unitate geomorfologica se suprapune peste o unitate geologica bine individualizata,
formata în Pleistocen prin combinarea unor miscari de subsidenta cu reunirea sesurilor aluvionare
ale raurilor Prahova şi Teleajen.
Tectogeneza
Zona de molasa constituie ultima si cea mai estica unitate tectonica a Carpatilor Orientali,
Panza Subcarpatica.
Formatiunile molasei inferioare, odata incalecate de flisul extern dispre interior, la randul lor
au incalecat peste cuvertura unitatilor de vorland, individualizandu-se astfel Panza Subcarpatica.
In Campia Ploiestului sub cuvertura de aluviuni stratele sunt boltite, formand anticlinale
scurte, mai mult sau mai putin schitate, faliate sau nu, majoritatea cu samburi de sare in ax,
dovedind ca tectonica din adanc nu s-a desavarsit inca.
Anticlinalele cu samburi de sare tind sa se accentueze si sa se inalte, pentru a strapunge
aluviunile recente. Din aceasta cauza in aceasta regiune Subcarpatii sunt in stare nascanda, iar
Campia Ploiestiului este de fapt o falsa campie.
Hidrologie
In subteranul zonei sunt prezente formaţiuni aluvionare cu o mare varietate granulometrică
(pietrişuri, bolovănişuri, intercalaţii de argile şi prafuri) de vârstă cuaternară.Există mai multe strate
acvifere.Cele de suprafaţă sunt cantonate la adâncimi cuprinse între 10 şi 20m de la suprafaţa
terenului natural. Stratele mai adânci sunt amplasate la adâncimi de peste 40m. Direcţia generală de
curgere a apelor subterane este de la N-V spre S-E cu o pantă hidraulică de cca. 5%0.
Apele subterane din statele mai profunde, situate la adâncimi mai mari de 40 m faţă de cota
terenului natural, nu sunt poluate, ele fiind utilizate în prezent pentru alimentarea cu apă potabila.

2.3. Topografie locală


Amplasamentul studiat este situat în zona Câmpia Ploieştilor, care are altitudini cuprinse
între 100 şi 150 m. Spre partea superioara a scoarţei se gasesc pietrişuri, nisipuri şi argile, intr-o
alternanta ce tradeaza depunerea fluviatila a sedimentelor transportate din Carpaţii Meridionali şi
zona supcarpatică.

24
Campia Ploiestiului este de fapt un mare si vechi con de dejectie al raului Prahova, bine
individualizat, cu terase convergente spre aval, desfasurat cu precadere pe stanga raului Prahova.
Originea acestei campii o dovedesc prundisurile a caror grosime atinge uneori 80 m, sub solul de
numai 30 – 50 cm.
Este o campie cu un microrelief uniform, corespunzand directiei de scurgere a
apei.Netezimea campiei este remarcabila, singurele accidente care retin atentia pe cuprinsul ei fiind
de natura antropica.
Covorul humic la suprafaţă scoarţei are în zona obiectivului grosimi medii de 1 m, dupa care
apare un strat argilo-nisipos cu o grosime medie de 2,5 m. Sub depozitele argiloase sunt pietrişuri şi
nisipuri romaniene.
Solul caracteristic acestei zone este din grupa molisolurilor, tipul cernoziom levigat,
caracterizat printr-o cantitate mare de acizi humici cu o fertilitate ridicata.
Acest tip de sol s-a format prin alterarea materialului parental şi evolutia substantei organice
vegetale şi animale, în conditiile pedo-genetice specifice partii nordice a Campiei Romane.
Amplasamentul obiectivului studiat, se afla într-o zona cu activitate industriala.Ca atare,
terenurile din intreaga zona, cat şi a vecinatatilor sale sunt de folosinţă industrială.
Seismicitatea zonei
Din punct de vedere al intensitatii seismice, conform zonarii teritoriului Romaniei, conform
STAS 11100 – 1993, se incadreaza in macrozona corespunzatoare gradului 9.
Conform normativului P100 – 1992, amplasamentul in studiu se incadreaza in zona seismica
de calcul A, caracterizata prin coeficientul kS = 0,25. Din punct de vedere al perioadelor de colt TC =
1,5 sec.

2.4. Informatii despre temperatură, precipitatii, vânt dominant, conditii de transport si


difuzie a poluantilor

Temperatura
Din punct de vedere climateric, zona de amplasare a obiectivului aparţăne sectorului cu climă
continentală cu influenţe conţinental moderate, veri călduroase cu precipitaţii bogate şi ierni reci
marcate cu strat uneori semnificativ de zăpadă.
In luna ianuarie, cea mai rece lună a anului, temperature este cuprinsă între -1,5°C pentru
zona de deal şi -1,8° C pentru zona de câmpie.
Primavara temperatura medie a aerului înregistrează valori positive de 13,6°C, iar în luna
iulie, care este cea mai calduroasă a anului, temperaturile sunt cuprinse între 19,0° C pentru zona de
deal şi 21,1°C pentru zona de câmpie.
Temperaturi medii zilnice ale aerului foarte ridicate s-au constatat de 29,2 °C pentru zona de
deal şi de 29,4°C pentru zona de câmpie,iar foarte coborâte au fost de 16,4° C pentru zona de deal
şi de -18,1°C pentru zona de câmpie.
In ceea ce priveşte temperatura minimă absolută a fost de -27,3°C inregistrată la 13.01.1985,
pentru zona de deal, pentru zona de câmpie a fost -22,3°C inregistră la aceeaşi data 13.01.1985
pentru zona de câmpie.
Temperatură maximă absolută pentru zona de deal a fost înregistrată la 15.08.1974 şi
31.08.1985, fiind de +35,6°, cu ocazia unei invazii de aer tropical, iar in zona de câmpie a fost de
+38,6°C.
Temperatura aerului prezintă diferenţieri determinate mai ales de deosebirile altitudinale
ale reliefului.
Mediile anuale sunt mai mari de 10,0°C în ţinutul de câmpie (10,6°C la Ploieşti), mai mari
de 9,0°C în ţinutul de dealuri (9,3°C la Câmpina) şi mai mici de 0°C pe munţii cei mai înalţi (-
2,6°C la vf. Omu).
Precipitatii
In zona analizata, cele mai mici cantităţii de precipitaţii au loc în primul trimestru al anului fiind
cuprinse între 29,4mm şi 42,5 mm, ca urmare a deplasării anticilonului euroasiatic,uscat, pe teritoriul
ţării noastre.

25
Valorile maxime ale contităţilor lunare de precipitaţii înregistrate au fost de 270,0 mm în iunie
1979 în zona de deal (Câmpina) şi de 328 mm la câmpie (Ploieşti) în mai 1985. Au existat şi cazuri
însă când cantitatea de precipitaţii a fost foarte mică de 0,5 mm în luna octombrie 1985 în deal
(Câmpina) şi 1,9 mm la câmpie (Ploieşti) în octombrie 1985.
Cantitaţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore înregistrate au fost de 102,4mm la
22.07.1979 la câmpie (Ploieşti) şi 174 mm la deal (Câmpina) în mai 1986.
Vanturile
Datorită faptului ca munţii Carpaţi constituie un obstacol pentru circulaţia generală vestică,
deplasarea aerului se face în mod diferit la înalţimea de peste 2500 m şi sub aceasta altitudine.
In circulaţia atmosferică dina ceasta zona, culoarul larg al Văii Prahovei joacă un rol foarte
important, intrucat el canalizează masele de aer. Din această cauză în zona de deal se înregistrează
adesea valori ridicate ale vitezei vântului, asemanatoare cu cele din bazinul superior la Prahovei.
Vânturile sunt puternic influenţate de relief atât în privinţa direcţiei, cât şi a vitezei.
Frecvenţele medii anuale inregistrate la Ploieşti indică predominarea vânturilor din NE (12,7%) şi N
(10,2%), urmate de cele din E (9,2%) şi V (7,6%).

Roza vanturilor pentru Ploiesti (cu respectarea nordului geografic)

• Temperatura: 11ºC
• Umiditate: 73%
• Presiunea atmosferica: 996 mbar
• Abaterea intre Nordul geografic si cel al rafinariei : 30º17’

2.5. Identificarea instalatiilor si a altor activităti ale obiectivului care ar putea prezenta
un pericol de accident major

In conformitate cu Legea nr.59/2016, un accident major este un eveniment, cum ar fi o emisie


majora, un incendiu sau o explozie ce rezultă dinevolutii necontrolate in cursul exploatării oricărui
amplasament, care intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri şi care conduce la pericole
grave, imediate sau intarziate, pentru sanatatea umana sau pentru mediu, in interiorul sau in
exteriorul amplasamentului, si care implica una ori mai multe substante periculoase.

Prezenta lucrare trateaza din punct de vedere al securităţii proiectul Instalatie de producere
a compusilor pentru benzina cu cifra octanica ridicata - Policombustibili, realizată pe baza noii
tehnologii Axens – Policombustibili si proiectata de Amec Foster Wheeler.
Scopul proiectului este implementarea modificãrilor necesare pentru atingerea urmatoarelor
obiective:
 Cresterea componentelor olefinice GPL în produsul Diesel
 Cresterea productiei de benzină cu cifra octanica mai mare, cu mai putine importuri de
compusi octanici
26
Etapele principale ale procesului tehnologic sunt:
 Pretratarea fractiei C4 si a fractiei usoare nafta (fluxuri de alimentare) prin :
- secțiune de spălare cu apă
- secțiune adsorbere
 Secțiunea de reacție
 Distilarea produselor sau de secțiunea de separare
Materia primă este reprezentata de fractia de benzina usoara si fractia C4 de la FCC , precum si
fractia C4 rafinata de la ETBE.
Produsele obtinute din instalaţie sunt benzina imbogatita (poly-gasoline) si fractii distilate medii.
În cazul Instalaţiei Policombustibili, părţile relevante pentru securitate sunt:
- coloane;
- reactoare;
- vase de stocare produse;
- schimbătoare de căldură;
- pompe.
Integrarea noii instalatii în rafinărie va permite:
 Conversia fractiei n-butan/butene din FCC, a fractiei C4 rafinat de la instalatia ETBE și a
fractiei de benzina usoara de la FCC in fractie de benzina si distilate medii prin procesul de
oligomerizare a olefinelor C4 si C5
 Dirijarea fractiei de distilate medii la obtinerea amestecurilor comerciale sau dirijarea ca
materie primă la instalatia Postratare Motorina FCC, ceea ce permite procesarea de materii prime
mai grele
 Dirijarea fractiei de poli-benzina pentru producerea benzinelor comerciale.
Capacitatea proiectata a Instalatiei Policombustibili este de 600 de tone/zi (incluzand toate
fluxurile de alimentare), luandu-se in considerare 350 de zile de funcționare/an.

27
Utilajele/echipamentele Instalatiei Policombustibili, care ar putea prezenta un pericol de accident
major au fost identificate in tabelul urmator, in functie de pericolul de incendiu al echipamentului sau al
fluidului vehiculat:

1. Vase

Conditii de proiectare
Pozitie Diametrul Dimensiuni
Functia Buc. Tipul Presiune Temp.
montaj interior mm mm 0
barg C
155F0001 Vas apa demineralizata 1 vertical 1100 2900 Atm. 80
155F0002 Vas alimentare LPG 1 orizontal 1800 5100 6,5 80
155F0004 Vas alimentare LCN 1 orizontal 2000 6000 4,0 80
155F0005 Vas alimentare 1 orizontal 2000 6000 6,6 80
Vas reflux
155F0006 1 orizontal 1600 5000 8,3 105
debutanizare
155F0007 Vas benzina extrasa 1 vertical 700 2000 8,6 115
Vas reflux coloana
155F0008 1 orizontal 1000 2900 4,5 95
separare
155F0010 Vas regenerant 1 orizontal 1500 4500 15,4 165
Vas sistem scurgere
155F0013 1 vertical 2500 5000 3,5 250
inchis
Oala condens incalzitor
155F0014 1 vertical 700 1600 37,5 360
alimentare reactor

2. Coloane

Dimenisuni, mm Conditii de
Pozitie proiectare
Functia Buc Sectiune Tipul
montaj Diametru Inaltime Lungime Pres. Temp.
interior barg 0
C
155D0001 Coloana de 1 Talere 21400 22900 40 talere
spalare cu apa 1300 perforate 14 80
Fund 1500 -
155D0004 Coloana 1 Superioara 7750 27200 17 Talere cu
debutanizare Mijloc 1500 14750 25 supape 6,7/7 190
Fund 4700 -
155D0005 Coloana 1 Superioara 34 talere
1100 16950
separare Mijloc 20350 cu supape 3,5/3,7 235
Fund 1500 3400 -

3. Reactoare

Conditii de proiectare
Pozitie Diametrul Dimensiuni
Functia Buc. Presiune Temperatura
montaj interior mm mm 0
barg C
155D0002 A/B/C Adsorber 2 1200 7700 30 80
155D0003 A/B/C Reactor oligomerizare 3 2200 12450 88 310

28
4. Schimbatoare de caldura
Conditii de proiectare
Pozitie Sarcina
Suprafata Fluid vehiculat Presiune Temperatura
montaj Functia Buc. Tipul proiectata
m2 barg 0
C
MW
Manta Tevi Manta Tevi Manta Tevi
Primul schimbator flux
155E0001 1 BEU 2,49 85 HC HC 88,6 88,6 245 190
alimentare/efluent
Al doilea schimbator flux
155E0002 1 BEU 2,49 165 HC HC 88,6 88,6 310 310
alimentare/efluent
Incalzitor flux alimentare
155E0003 1 BEU 2,06 99 Abur HC 68,2 88,6 360 310
reactor principal
Schimbator lateral
155E0005 alimentare coloana 1 BJU 0,77 54 HC HC 68,2 88,6 175 310
debutanizare
Condensator Apa
155E0006 1 AES 2,78 1178 HC 8,3 7 120 120
debutanizare racire
155E0007 Refierbator debutanizare 1 AEL 2,87 160 Abur HC 18 13,9 310 190
Condensator benzina Apa
155E0009 1 AES 0,083 15 HC 8,6 7 120 120
extrasa racire
Apa
155E0011 Condensator separare 1 AXS 0,27 49 HC 5,4 7 105 120
racire
155E0012 Refierbator fractionare 1 AEL 0,75 57 Abur HC 37,5 28,9 360 235
155E0014 Vaporizator regenerant 1 BEU 0,58 11 HC Abur 26,1 20,1 180 310
Apa
155E0016 Racitor regenerant 1 AES 0,34 88 HC 26,1 23,1 290 120
racire
Incalzitor gas stripare
155E0019 catalizator (numai ptr. 1 BEU 0,66 32 N2 Abur 28,9 37,5 240 360
regenerare ex-situ)
5. Racitoare cu aer
Sarcina Nr. Nr. Putere Fluidul Conditii de proiectare
Pozitie Suprafata
Functia Buc. proiectata bai motoare/baie motor Presiune Temperatura
montaj mp 0
MW kW barg C
Racitor efluent
155E0004 1 7,35 98 1 2 15 HC 88,6 310
reactor principal

29
Condensator
155E0008 1 0,66 28 1 2 6 HC 8,6 175
benzina extrasa
Condensator aer
155E0010 1 0,66 31 1 2 6 HC 4,5 150
fractionare
Racitor distilate
155E0013 1 0,70 26 1 2 6 HC 13,3 235
medii
Racitor
155E0015 1 0,58 11 1 2 6 HC 26,1 340
regenerant
Racitor aer reactor
155E0020 1 1,65 68 1 2 12 HC 88,6 310
rezerva

6. Incalzitoare

Conditii de proiectare
Pozitie Putere electrica
Functia Buc. Tipul Presiune Temperatura
montaj nominala 0
barg C
155B0001 Incalzitor regenerant adsorbere 1 Electric 454 kW 26,1 340/-45

7. Pompe electrice

Putere Putere
Temp. Debit
Pozitie Densitate ∆P estimata nominala
Functia Buc. Tipul Fluidul pompare proiectat
montaj 0 kg/mc bar motor estimata
C mc/h
kW kW
155G0001 Pompa apa 1 centrifuga Apa 15 45 998,8 10,8 5 7,5
demi
155G0002 Pompa alimentare LPG 1 centrifuga HC 40 29,4 553,8 6,4 10 15
155G0003 Pompa alimentare LCN 1 centrifuga HC 38 25 620 21,8 37 46
155G0004 Pompa alimentare 1 centrifuga HC 36 42,2 592,1 68.8 157 180
155G0005 A/B Pompe reciclu 2 centrifuga HC 183 96,9 483,9 8,8 38 45
155G0006 Pompe reflux /export 1 centrifuga HC 38 56,3 544,7 8,5 23 30
debutanizare
155G0007 Pompa benzina retrasa 1 centrifuga HC 38 9,5 609,6 3,5 2 4
155G0008 Pompe reflux/export 1 centrifuga HC 38 11,4 672,3 7,8 6 11
fractionare
30
155G0009 Pompe distilate medii 1 centrifuga HC 218 10,3 663,4 7,7 6 8
155G0011 Pompe regenerant 1 centrifuga HC 38 7,6 472,5 9,0 6 11
155G0015 Pompa slops 1 centrifuga HC max.220 27,5 min.579 6,0 5 6
155G0016 Pompa evacuare bazin 1 diafragma Apa uzata Amb. 2,5 994 1,2 - -
155G0017 Pompa apa de alimentare 1 centrifuga Apa 0,8 1 7 7,5 -
boiler

8. Echipamente auxiliare

Conditii de proiectare
Pozitie
Functia Buc. Tipul Presiune Temperatura
montaj 0
barg C
155F0003 Skid coalescent 1 H 16,0 80
155F0009 Skid agent antipolimerizare 1 Skid injectie - -
155G0010 Skid ejector vid fractionare 1 Ejector abur 18 310
155G0012 Ejector pornire 1 Ejector abur 18 310
155G0013 Recuperator caldura abur de inalta presiune 1 Atomizat mecanic 35 330
155G0014 Recuperator caldura abur de medie presiune 1 Atomizat mecanic 18 310
155F0017 Unitate de recuperare vapori 1 - N/A N/A
155F0018 Silencer 1 - 310 Atm.
155AC0001 Laborator 1
155M0001 Dus ptr. urgenta cu statie de spalare ochi 1 - 50 16

31
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

2.6. Descrierea zonelor unde poate avea loc un accident major

Instalaţia Policombustibili va fi amplasată în caroul 61, fiind delimitată de drumurile 2, 3 si 158,


având ca vecinătăţi:
- la N: instalatia Hidrofinare benzina (HB);
- la S: instalaţia FCC – Post Treater;
- la V: parc rezervoare 9-5;
- la E: Gospodaria de apa de racire a platformei RC.
Fiecare dintre aceste instalatii sunt deservite de cate 1 operator/schimb. Instalatia
Policombustbili va fi deservita de:
- 1 operator DCS care deserveste si instalatia Hidrofinare benzina;
- 1 operator camp care deserveste si instalatia Hidrofinare benzina.
Dintre obiectivele din imediata vecinatate a noii instalatii, cu exceptia Gospodariei de apa de
racire, toate celelalte sunt obiective in care se pot produce accidente majore de tipul: incendii, explozii,
accidente chimice, care pot afecta amplasamentul instalatiei.
Referitor la personalul posibil a fi prezent pe amplasamentul instalatiei, numarul maxim este de 2
persoane simultan. In celelalte instalatii invecinate mai pot fi prezente maxim 4 persoane.
 Instalaţia Hidrofinare benzină HB120
Instalaţia Hidrofinare benzină HB 120 prelucrează un amestec de benzină de distilare
atmosferică şi de cocsare cu scopul reducerii conţinutului de sulf şi de azot în vederea prelucrării
acestor benzine pentru obţinere de produse comerciabile.
Instalaţia este compusă din următoarele secţii tehnologice:
- secţia de încălzire, reacţie şi separare a gazelor, în cadrul căreia au loc reacţiile
specifice procesului de hidrofinare care constau în hidrogenarea selectivă a legăturilor carbon – sulf,
carbon – azot, carbon – oxigen, carbon – metal şi a legăturilor nesaturate carbon – carbon în fracţia
prelucrată;
- secţia de comprimare şi recirculare a gazelor bogate în hidrogen;
- secţia de fracţionare şi stripare, în cadrul căreia are loc procesul de separare a
benzinei hidrofinate în cele trei fracţii ce constituie produsele finite, proces ce se realizează prin
distilare.
 Instalatia FCC-Post Treater
Instalatia functioneaza pe baza unei tehnologii Axens', care consta într-un proces selectiv de
hidrotratare a benzinei în două trepte catalitice pentru îndepărtarea compuşilor cu sulf prin hidrogenare
selectivă, fracţionare, hidrodesulfurare şi absorbţie cu amine a produşilor cu sulf.
Din proces se obţin o fracţie de benzină uşoară şi o fracţie de benzină grea. Fracţia de benzină
uşoară se valorifică în instalaţia existentă TAME.
A doua treaptă constă în prelucrarea fracţiei de benzină grea, care va fi supusă procesului de
hidrodesulfurare selectivă în două reactoare.
 Parcul de rezervoare 9-5 se afla situat in caroul 60 A si cuprinde urmatoarele rezervoare:
- L1 – petrol/motorina/CTL, 1000 mc;
- L2 – petrol/motorina/CTL, 1000 mc;
- L3 – motorina usoara DAV/CTL, 1000 mc;
- L4 – Motorina usoara DAV/CTL, 1000 mc;
- L5 – apa incendiu, 2500 mc;
- L6 – motorina/distilat de vid, 2500 mc;
- W1 – lesie, 1000 mc;
- W2 – lesie, 1000 mc.
Cele mai apropiate rezervoare de limita instalatiei sunt rezervoarele de lesie si apa. Cel mai
apropiat rezervor de produs petrolier este L1, la cca. 50 m distanta de limita bateriei.
Zonele din Instalatia Policombustibili unde se poate forma o atmosferã inflamabilã/explozivã sunt
clasificate conform Plan zonare Ex. In aceste arii şi zone sunt impuse restricţii asupra utilizãrii utilajelor
care au potenţial de aprindere.
32
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Documentele referitoare la zonele cu pericol de explozie sunt:
 Raportul de clasificare a zonelor cu pericol - document FWI nr. BD0874Z-PF155-73-092,
OMV/PETROM document nr. 738742_X90-G002;
 Planul zonare Ex - desen FWI nr. BD0497E-73-082, OMV/PETROM desen nr. X90-G001.
Atunci când au loc scurgeri de lichide inflamabile, aceste lichide se pot colecta pe suprafețe
impermeabile la sol, la înãlţime sau pe alte segmenţi de taler închişi. Curgerea lichidelor inflamabile
poate astfel cauza formarea unei balti de lichid, care atunci când se aprinde, poate produce un incendiu
de intensitate şi duratã suficientã ca sã produca distrugerea utilajelor şi conductelor pe care se sprijinã
structurile metalice.
Documentele referitoare la zonele cu pericol de incendiu sunt:
 Scenariu de securitate la incendiu - document nr. M00-M010_MTh
 Planuri zonare incendiu – 3 diagrame Policombustibili Plot Plan FWI nr. BD0874Z-01-001
BD0874Z-01-002, BD0874Z-01-003.

2.7. Descrierea populatiei zonei (număr, structură, vulnerabilitate, aglomerări prezente tip
scoli, spitale) susceptibil a fi afectate

Descrierea populaţiei susceptibil a fi afectata


Numărul total de angajaţi din cadrul amplasamentului este de 764 persoane aparţinând SC
OMV Petrom SA. Numărul de personal pe schimb este de 488 persoane si numărul de personal cu
program de zi este de 276 persoane.
Activitatea societăţii se desfăşoară în regim permanent, în trei schimburi de câte 8 ore cu un
număr mai mare de personal în schimbul I. Trebuie de asemenea menţionat că la preluarea-predarea
schimbului numărul de persoane prezente pe amplasament este mai mare decât în restul perioadei.

Descrierea populaţiei din jurul amplasamentului


In zona din jurul amplasamentului platformei Petrobrazi se află centre vulnerabile ca: centrale
electrice de termoficare, turbogeneratoare, cazane abur, cazane apa fiebinte, turbine gaze, conducte de
gaze, incinerator deseuri medicale si zone cu locuinţe individuale şi comune, centre culturale, şcoli,
grădiniţe, stadioane, spitale, agenţi economici, instituţii publice.
Mediul economic
Lista contractorilor directi şi numărul angajaţilor acestora sunt:
- BUCHEN – ICS ROMANIA 12 angajati
- CARPATI-COM 141 angajati
- ADECCO 2 angajaţi;
- CLIMASYSTEM 2 angajaţi;
- COMREP 142 angajaţi;
- DMG 34 angajati
- DYOMEDICA SERV 1 angajaţi;
- FALCK FIRE SERVICES 143 angajaţi;
- FELBERMAYR ROMANIA 51 angajaţi;
- GANGELBERGER&RIEDLBAUER SERVICES 5 angajaţi;
- GRAMPET SERVICES 29 angajaţi;
- GRUP ATYC 10 angajati
- GRUP FEROVIAR ROMAN 319 angajaţi;
- HONEYWELL ROMANIA 18 angajati;
- INSPECT BALKAN 9 angajati;
- IPIP SA 30 angajati;
- JCR – CHRISTOF CONSULTING 223 angajaţi;
- KRAFTENLAGEN ROMANIA 209 angajaţi;
- KREMSMULLER ROMANIA 125 angajati;
- LA FANTANA 6 angajati
- MANSARDA SERV 7 angajati;
33
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- NALCO OSTEREICH 1 angajat
- OIL DEPOL SERVICE 61 angajati;
- OTIS LIFT 1 angajat
- PETCOM 7 angajati;
- PETRODESIGN 6 angajati;
- PREMIUM 36 angajati;
- RAF ALEXANDER COMPANY 3 angajati
- REPOD SERV 2001 8 angajati;
- RHI MARVO 1 angajat
- ROHER SERVICII INDUSTRIALE 251 angajati;
- ROMCONTROL 7 angajati;
- RUSTIL RO 55 angajati;
- SERAPIS CONSULTING 40 angajati;
- SGS ROMANIA 68 angajati;
- SIEMENS 96 angajati;
- SKI-AVRIL COATINGS 38 angajati;
- STAREXPERT CONCEPT 1 angajat
- STRABAG ROMANIA 65 angajati;
- TUV AUSTRIA 41 angajati;
- WABAG WATER SERVICES 66 angajati;
- CLEVER INTERPOWER 18 angajati.

În imediata apropiere a perimetrului Punctului de lucru Petrobrazi desfăşoară activităţi


economice :
- SC Dalkia Termo Ploiesti;
- Parcul Industrial Termo BRAZI;
- Rampa incarcare auto SCLPP;
- Centrala Energetica cu Ciclu Combinat;
- Fabrica de hidrogen si azot Linde Gaz;
- Shell Aragaz;
- Gaz Peco;
- Punct transformare electric 220Kv şi 110 Kv sistem naţional.

Mediul social
Vecinătăţile populate pe o raza de 5 km sunt reprezentate de:
- Cartier Ploiesti Vest 1800 persoane ;
- Negoiesti 1848 persoane ;
- Popesti 1797 persoane ;
- Brazi de Sus 1848 persoane ;
- Brazii de Jos 723 persoane ;
- Batesti 1725 persoane ;
- Barcanesti 9300 persoane
- Colonia Brazi 480 persoane ;
- Gara CFR Brazi cu un nr. de salariaţi de 30 persoane;
- Gara CFR Ploieşti Triaj, cu un număr de salariaţi şi populaţie colonie de 70 persoane.

În zona de influenţă a amplasamentului, cele mai apropiate zone locuite fata de platforma
Petrobrazi în care este amplasata Instalatia DAV sunt:
- satul Popesti (comuna Brazi) aflat la o distanta aproximativ 1,1 km;
- satul Negoieşt (comuna Brazi) aflat la o distanta aproximativ 1,7 km;
- satul Brazii de Sus (comuna Brazi) aflat la o distanta aproximativ 2 km;
- satele Tatarani si Barcanesti (comuna Barcanesti) aflat la o distanta aproximativ 2,5 km.

34
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Comuna Brazi
Satele Băteşti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Negoieşti, Popeşti, Stejaru fac parte din Comuna
Brazi. Comuna Brazi este limitata in partea de Nord cu Municipiul Ploiesti si la 45 km fata de Bucuresti
in partea de Sud.
Comuna Brazi are o populatie de aproximativ 8300 locuitori.Obiective social-economice:
 Societăţi comerciale cu o cifra de afaceri mai mare de 400.000 RON: aproximativ 85
 Obiective de invăţământ = 10, din care :
- 4 grădiniţe ;
- 5 scoli generale;
- 1 grup şcolar ;

Comuna Barcanesti
Comuna Barcanesti este alcatuita din satele Bărcăneşti, Româneşti, Puşcaşi, Ghighiu,
Tătărani.Comuna se afla pozitionata in apropiere de orase importante, Ploiesti -5 km, pe DN1,
Bucuresti -55 km, pe DN1.
Comuna Barcanesti are o populatie de aproximativ 7795 locuitori. Obiective social-economice:
 Societăţi comerciale cu o cifra de afaceri mai mare de 400.000 RON: aproximativ 65
 Obiective de invăţământ = 9, din care :
- 4 grădiniţe ;
- 4 scoli generale;
- 1 grup şcolar .
In zonă sunt dispuse forţe de intervenţie : angajati ai Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta
S.C. Falck Fire Service S.R.L., pompieri militari, poliţie, jandarmi, poliţie comunitară, salvare, centru de
primiri urgenţe, centre medicale, centre de medicina muncii.
In zonă nu există rezervaţii naturale, monumente arhitectonice.

Dispunerea forţelor de intervenţie şi a autorităţilor publice locale:


Coordonarea acţiunilor de prevenire, protecţie, intervenţie şi conducere se realizează de către
Celula pentru Situaţii de Urgenţă, constituită la nivelul Rafinariei Petrobrazi, şi care funcţionează pe
baza unui Regulament de funcţionare a Celulei pentru Situaţii de Urgenţă. Aici se găsesc „Planurile
de urgenta interna” , ,,Planurile de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre” specifice Rafinariei,
centrala de înştiinţare alarmare, ,,Schema fluxului informaţional
La dispeceratul Serviciului privat pentru situatii de urgenta functioneaza centrala de alarmare
pentru sirenele electronice, la solicitarea dispecerului de productie si aici se gaseste aparatura
transmisie date meteo (temperatura atmosferică, viteza şi direcţia vântului).
Telefoanele disponibile sunt: 31111; 32222; 0733010229 şi centrala pentru exterior
0244/543121.
In situaţii de urgenţă internă sau externă, când situaţia impune evacuarea locaţiei dispeceratului
de producţie, toate legaturile telefonice sunt transferate în punctul de comandă de protecţie civilă, aflat
în apropiere, care dispune de dotări suplimentare de protecţie a personalului de deservire şi a
membrilor ,, Celulei pentru Situaţii de Urgenţă”.
Aici sunt instalate două posturi telefonice: 31312 şi 32727, care preiau 1222, 1223 respectiv
31003, şi o consolă pentru transferul centralei telefonice ROMTELECOM a Punctului de Lucru
Petrobrazi.
Punctul de comandă funcţionează în locaţie cu remiza PSI combinat.
Conform Legii nr.59/2016, notificarea catre autoritati a unui incident in care sunt implicate
substante periculoase se face in max 2 ore de la producere.
În cadrul Serviciului de pompieri civili este în funcţiune un singur dispecerat telefonic cu
următoarele numere de telefon:
– Remiza PSI combinat cu numerele: 32222, 31245 ;
– Remiza PSI rafinărie cu numerele: 31111, 31244.
Acestea asigură legătura prin staţii de radio emisie recepţie fixe şi mobile pentru întreg serviciul
civil de pompieri din cadrul Punctului de lucru Petrobrazi, de asemenea aici funcţionează:
35
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- centralele de avertizare incendiu, unde sunt asigurate legăturile avertizoarelor de incendiu
din întreaga platformă a Punctului de lucru Petrobrazi.
- legăturile directe sau prin telefon scurt cu dispeceratul de producţie şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Judeţean Prahova (1250).
Anunţurile primite la dispeceratul de producţie sau dispeceratul PSI, obligatoriu trebuie să
cuprindă:
- numele şi funcţia persoanei care face anunţul, locul de muncă;
- tipul urgenţei (explozie, incendiu, eliberare de gaze, scurgeri de produse petroliere;
- locul producerii evenimentului (instalaţie - coloana, cuptor, pompa, compresor, schimbător
căldură, etc. sau rezervor);
- eventual dacă se poate preciza personalul afectat.

Dispecerate de urgenţă
Tabel 5
Politia 112
Jandarmeria 112
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 1250 Pbz sau 112
Ambulanţa 112

Lista instituţiilor publice ce vor fi înştiinţate în cazul producerii unei situaţii de urgenţă este
prezentată în Tabelul 6.
Tabel 6
Telefon
Instituţia Nume Funcţia Adresa serviciu Fax
Prefectura Dispecerat Ofiţer serviciu B-dul Republicii 0244/ 516003 0244/ 546067
Prahova nr. 2 PI 546151
Inspectoratul Lt.Col. Mihai Dragan Inspector Şef Str. Rudului 0244/595366 0244/ 595366
pentru Situaţii de Lt. Col. Elisei Dumitru Prim adjunct nr. 96 PI. 595367 595367
Urgenţă Judeţean Col. Stefan Florin Adjunct Inspecţie Str. Elena Doamna 544000 0244/526444
Prahova Col. Marian Şef Serviciu nr. 24 525336
Teodorescu Protectie Civila

Inspectoratul Dispecerat Str. Vasile Lupu nr. 0244/595340


Judeţean de 60 Ploieşti 302108
Poliţie Prahova
Inspectoratul de Col. Liviu Coman Inspector Şef Str. Ghe. Gr. 0244/563811 0244/ 584293
Jandarmi Lt. Col. Dragos Prim adjunct Cantacuzino nr.257
Judeţean Prahova Buzoianu PIoiesti
SRI Prahova Dispecerat Str. Logofăt Tăutu 0244/401200
nr. 2 PI 524461
Garda de mediu Daniela Tudorache Comisar Şef Str. Decebal nr. 17 0244/544495 0244/544495
Prahova PIoiesti
Agenţia de Florin Diaconu Director Executiv Str. Ghe. Gr. 0244/544134 0244/ 515811
Protectie a Cantacuzino nr.
Mediului Prahova 306 PIoiesti

Rafinaria PETROBRAZI pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii privind natura pericolelor de
accidente majore care pot avea loc pe amplasament, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi
mediului.
Documentul întocmit de societate se intitulează „Informare publică” şi este prezentat în anexa.

Căi de comunicaţii
Din directia Bucuresti accesul se face prin DN1, DN1A, sau Autostrada A3, iar din Ploiesti
accesul se face prin diferite variante, teritoriul administrativ fiind strabatut de mai multe drumuri
judetene ( DJ 140, DJ 104P, DJ 101G).

36
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
CAP III. DESCRIEREA INSTALATIEI

3.1. Descrierea activitătilor principale si a produselor apartinând acelor părti ale


obiectivului care au importantă din punctul de vedere al securitătii, a surselor de risc de
accident major si a conditiilor în care un astfel de accident major se poate produce, precum si
descrierea măsurilor preventive propuse

Prezenta lucrare trateaza din punct de vedere al securităţii proiectul Instalatie de producere a
compusilor pentru benzina cu cifra octanica ridicata - Policombustibili, realizată pe baza noii
tehnologii Axens – Policombustibili si proiectata de Amec Foster Wheeler.
Scopul proiectului este implementarea modificãrilor necesare pentru atingerea urmatoarelor
obiective:
 Cresterea componentelor olefinice GPL în produsul Diesel
 Cresterea productiei de benzina cu cifra octanica mai mare, cu mai putine importuri de
compusi octanici
Etapele principale ale procesului tehnologic sunt:
 Pretratarea fractiei C4 si a fractiei de benzina usoara (fluxuri de alimentare) prin :
- secțiune de spălare cu apă
- secțiune adsorbtie si regenerare
 Reacție oligomerizare
 Separarea produselor
- Sectiune debutanizare
- Sectiune splitare
Materia primă este reprezentata de:
- fractie n-butan – butene provenita din instalatia FCC;
- rafinat provenit din instalatia ETBE;
- fractie benzina usoara din Instalatia Postratare
Produsele obtinute din instalaţie sunt :
- benzina obtinuta din coloana de debutanizare – dirijata la depozitare;
- GPL – dirijat la depozitare;
- benzina de la coloana de splitare – dirijata la depozitare;
- motorina de la coloana de splitare – dirijata la depozitare.

În cazul Instalaţiei Policombustibili, părţile relevante pentru securitate sunt:


- coloane;
- reactoare;
- vase de stocare produse;
- schimbătoare de căldură;
- pompe.
Integrarea noii instalatii în rafinărie va permite:
 Conversia fractiei n-butan/butene din FCC (hidrodesulfurare benzina de cracare catalitica),
a fractiei C4 rafinat de la instalatia ETBE și a fractiei de benzina usoara de la FCC in fractie de benzina
si distilate medii prin procesul de oligomerizare a olefinelor C4 si C5
 Dirijarea fractiei de distilate medii la obtinerea amestecurilor comerciale sau dirijarea ca
materie primă la instalatia Postratare Motorina FCC, ceea ce permite procesarea de materii prime mai
grele
 Dirijarea fractiei de poli-benzina pentru producerea benzinelor comerciale.
Capacitatea proiectata a Instalatiei Policombustibili este de 600 de tone/zi (incluzand toate
fluxurile de alimentare), luandu-se in considerare 350 de zile de funcționare/an.
Instalatia de Producere Policombustibili are urmatoarele sectii:
 Sectia de pretratare a fractiei C4 si a fractiei de benzina usoara:
- Sectia de spalare cu apa;
- Sectia de adsorbtie si regenerare;
 Sectia de oligomerizare:
37
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- Sectia de preincalzire alimentare;
- Sectia de reactie;
- Sectia de regenerare catalizator;
 Sectia de separare:
- Sectia de debutanizare;
- Sectia de splitare;
 Auxiliare:
- Desupraincalzirea aburului;
- Sistemul de scurgere inchis.

Proiectarea instalatiei s-a realizat pe baza a 3 cazuri de operare:


 Caz 1 – Normal: alimentare cu fractie C4 de la instalatiile ETBE si FCC si benzina usoara
cracata de la FCC, bazat pe performantele obtinute in perioada pilot
 Caz 2 – Hidraulic: alimentare cu fractie C4 de la instalatiile ETBE si FCC si benzina usoara
cracata de la FCC
 Caz 3 – Sensibil: alimentare cu fractie C4 de la instalatiile ETBE si FCC si benzina usoara
cracata de la FCC

Debitele de alimentare pentru cele 3 cazuri de operare studiate sunt expuse in tabelul urmator:

UM Caz 1 - Normal Caz 2 – Hidraulic Caz 3 - Sensibil


Fr. C4 rafinat de la ETBE %gr. 33 25 43
Fr. n-butan-butene de la FCC %gr. 37 25 28
Benzina usoara cracata %gr. 30 50 29

Fr. C4 rafinat de la ETBE to/zi 165 150 215


Fr. n-butan-butene de la FCC to/zi 185 150 140
Benzina usoara cracata to/zi 150 300 145
Total to/zi 500 600 500

3.2. Descrierea proceselor, in special a metodelor de operare

3.2.1. Descrierea procesului tehnologic


Fluxurile de alimentare constituite din fractie de benzina usoara si fractie C4 trebuie pretratate
înainte de a intra in instalatia Policombustibili, în scopul de a asigura durata de viata a catalizatorului
utilizat.
Scopul acestei pre-tratament este de a elimina posibile impurități conținute în diferitele fluxuri
de alimentare care ar putea contamina catalizatorul Policombustibili
Din fractiile C4 provenite din ETBE și FCC, compușii oxigenați sunt indepartati in secțiunea de
spălare cu apă.
Din fractia de benzina usoara de la Instalatia PTB, potențialii compuși pe bază de azot și apa
dizolvata sunt indepartati prin adsorbtie.
Tehnologia Axens subliniază faptul că, în scopul de a funcționa eficient, sectiunile de spalare
cu apa si adsorbție necesită temperatura scăzută
Instalatia Policombustibili cuprinde următoarele secțiuni de procesare principale:
 Pretratarea fractiei C4 si a fractiei de benzina usoara (fluxuri de alimentare) prin :
- secțiune de spălare cu apă
- secțiune adsorbere
 Secțiunea de reacție – oligomerizarea olefinelor din sectiunile precedente in prezenta
catalizatorului
 Distilarea produselor sau secțiunea de separare

38
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Sectia Spalare cu apa
Venind de la limita bateriei sub controlul debitului, fluxul de rafinat de la ETBE și fluxul de n-
butan/butenă de la FCC sunt amestecate și dirijate spre vasul de alimentare 155F0002 al coloanei de
spalare. Presiunea în vas este controlată de un sistem de automatizare conectat separat la rețeaua de
azot de presiune ridicată și la faclă. Amestecul de fractii C4 este apoi pompat de pompa de alimentare
LPG 155G0002 sub controlul debitului și este trimis la coloana de spălare cu apa 155D0001.
Venind de la limita bateriei sub controlul debitului, apa demineralizata este directionata catre vasul
de stocare apa 155F0001. Apa demineralizata este apoi pompata cu pompa 155G0001 sub controlul
debitului si este trimisa la coloana de spalare cu apa 155D0001.
In coloana de spalare cu apa 155D0001, fluxurile de alimentare C4 sunt spalate cu apa
demineralizata. Apa din varful coloanei de spalare este trimisa direct la skidul coalescer 155F0003, care
separa apa curata de produs si previne astfel contaminarea catalizatorului Policombustibili. Fluxul de
alimentare C4 este dupa aceea amestecat cu fluxul de benzina usoara care vine de la adsorberele
155D00002 A/B.
O supapă de reglare a presiunii fluxului C4 evacuat din filtrul coalescent controlează presiunea la
varful coloanei de spalare 155D0001.
La baza coloanei de spalare, apa cu impuritati este trimisa sub controlul nivelului la sistemul de
tratare ape uzate.
O linie de reciclu este prevazuta pentru stabilizarea regimului hidraulic in coloana de spalare cu
apa in cazul functionarii sub 70% capacitate.

Sectia Adsorbtie
Fractia de benzina usoara provenita din instalatia Postratare Benzina este directionata sub
controlul debitului la vasul demister LCN 155F0004 pentru a capta și a drena orice urme de apă libera
conținută în fluxul de alimentare (în special la pornire) si pentru a împiedica apa sa ajunga la
adsorbanți. Acest vas permite o operare hidraulica stabilă a adsorbantilor.
Fluxul de benzina usoara este apoi dirijat cu pompa LCN 155G0003 catre adsorberele 155D0002
A/B sub controlul debitului. Apa din vasul de alimentare este trimisa sub controlul nivelului la evacuare.
Scopul acestor adsorbere (vase de uscare) este de a reduce compusii cu azot continuti pana la un
nivel acceptabil pentru sectiunea de reactie. Cele doua adsorbere opereaza alternativ (1 in operare + 1
in regenerare) si sunt umplute cu straturi speciale de material adsorbant.
Operatia de adsorbtie se realizeaza cu urmatorii adsorbanti:
- Axsorb 917
- Axsorb 543
Fractia de benzina usoara pretratata este amestecata cu fractia C4 de la coloana de spalare cu
apa, iar amestecul este directionat catre vasul de alimentare 155F0005 echipat cu demister, care
permite captarea si drenarea urmelor de apa libera continute in fluxul de alimentare. In acest fel se
previne patrunderea apei in catalizator. Vasul de alimentare asigura operarea stabila hidraulic a
sectiunii de reactie. Amestecul de alimentare este apoi pompat sub controlul debitului in sectiunea de
reactie, cu pompele de alimentare 155G0004. Presiunea in vasul de alimentare 155F0005 este
controlata prin sistem de automatizare conectat separat la reteaua de azot de inalta presiune si la linia
de facla.

Sectia Regenerare adsorbere


Procesul de regenerare a adsorbantilor este necesar pentru prelungirea activitatii lor in vasele de
uscare 155D0002 A/B.
Adsorbantii din vasele de uscare (adsorbere) sunt proiectati sa functioneze pentru un interval de
timp specific, inainte ca porii lor sa se satureze cu impuritati; perioada minima de adsorbtie este de 24
ore. Cand adsorberul A atinge timpul de adsorbtie, este scos din flux si materialul adsorbant este
regenerat cu o fractie uscata si curata de propan (fractia C3 de la FCC), utilizata ca mediu de
regenerare. Cand apare necesitatea regenerarii, adsorberul B preia pozitia principala.

39
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Procesul de regenerare a materialului adsorbant este divizat in 6 etape principale: scurgere,
purjare la rece, incalzire, supraincalzire, racire si umplere/echilibrare. Aceste etape sunt efectuate
descendent, cu exceptia umplerii/echilibrarii, care se desfasoara ascendent.
Fractia C3 proaspata de la FCC este intai directionata la vasul de regenerare 155F0010 prin
pompare cu pompele de regenerant 155G0011.
Presiunea in vasul de regenerant este controlata de un sistem de automatizare conectat la
reteaua de azot de inalta presiune si la linia de facla.
In functie de etapele regenerarii, o bucla de reciclu de fractie C3 poate fi necesara pentru a
mentine o rata a debitului suficienta in adsorbere.

Etapele procesului de regenerare adsorbanti sunt:


A. Uscare
La inceputul procesului, adsorberul este plin cu fractia de benzina usoara. Aceste hidrocarburi
sunt drenate la vasul de alimentare 155F0004, astfel incat sa poata fi reprocesate.
Fractia C3 de la FCC este mediul utilizat pentru uscare; fractia C3 proaspata este directionata la
vasul de regenerare si este pompata catre adsorberele 155D0002 A/B/C prin vasul vaporizator
155E0014 si incalzitorul electric 155B0001 (ambele nu sunt in operare).
B. Purjare rece
Purjarea rece are ca scop indepartarea particulelor de benzina prinse in porii adsorbantului si
consta intr-un flux rece de fractie C3 trecuta prin adsorber.
Un flux de reciclu C3 este necesar pentru a asigura un debit suficient prin adsorberele 155D0002
A/B. Traseul este o bucla prin vasul regenerant 155F0010 cu ajutorul pompei de regenerant 155G0011.
Fluxul de regenerant este directionat catre vaporizatorul de regenerant 155E0014 urmat de incalzitorul
electric de regenerare 155B0001, inainte de a intra in adsorbere. Fluxul de regenerant este trimis la
racitorul cu aer 155E0015, urmat de racitorul 155E0016, inainte de a curge inapoi in vasul de
regenerant 155F0010, unde se inchide bucla (circuitul regenerantului).
Regenerantul uzat este contaminat cu impuritati si prin urmare circuitul este operat ca o bucla
semiinchisa, cu cantitati egale de fractie C3 care alimenteaza vasul de regenerant 155F0010 (sub
controlul debitului, in cascada cu controlul nivelului din vas) si paraseste sistemul in aval de de racitorul
de regenerant 155E0016 (sub controlul debitului).
O presiune minima este necesara a limita bateriei de regenerant uzat, pentru a evita scurgerea. O
supapa de control a presiunii pe bucla de recirculare C3 asigura aceasta această presiune minimă.
C. Incalzire
La sfârșitul etapei de purjare rece, adsorbantul este gata pentru regenerare și fluidul C3 trebuie
încălzit pentru a ajunge la condițiile de temperatură de regenerare.
O buclă de recirculare a fractiei C3 este necesară pentru a asigura un nivel suficient de debit prin
adsorberele 155D0002 A/B/C. Circuitul este o buclă prin vasul de regenerant 155F0010 și prin pompa
de regenerant 155G0011. Fluidul regenerant este încălzit cu abur de medie presiune prin vaporizatorul
155E0014, urmat de incălzitorul electric 155B0001, înainte de a merge la adsorberele 155D0002 A/B.
Gazul de regenerare este apoi răcit prin intermediul racitorului cu aer 155E0015, urmat de racitorul
155E0016, înainte de intoarcerea înapoi la vasul de regenerant 155F0010, unde se închide bucla.
Regenerantul uzat este contaminat cu impurități și, prin urmare, circuitul va lua forma unui bucle
semi închise, cu cantități egale de fractie C3 care alimenteaza vasul de regenerant 155F0010 (sub
controlul debitului, în cascadă cu controlul nivelului), și parasind sistemul in aval de răcitorul 155E0016
(sub control al fluxului).
O presiune minimă este necesară la limita bateriei de regenerant uzat, pentru a evita scurgerile. O
supapa de control al presiunii pe bucla de recirculare C3 permite controlarea acestei presiuni minime.
D&E. Supraincalzirea
Când adsorbantul evacuat atinge temperatura cerută, fluidul C3 este menținut la temperatură
constantă timp de 4 ore. Fluidul C3 este gazeificat prin adsorbtie in sectia regenerare.
Circuitul este același ca și pentru etapa de încălzire (buclă semi-închisa) pentru prima jumătate a
acestei etape (pasul D). În a doua jumătate (pasul E), debitul de fluid regenerant este coborât la

40
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
maximul de flux C3 disponibil la limita bateriei și operația este repetata, în scopul de a curăța sistemul
de impurități înainte de a începe etapa de răcire (fara reciclu de C3 de la adsorbere).
F&G. Racirea
Adsorbantul care a fost regenerat (curatat de cocs și impurități) trebuie să fie răcit la temperatura
ambiantă, astfel încât să poată fi disponibil pentru viitoarea utilizare .
Aceasta etapa poate fi împărțită în doi pasi: în primul pas, incalzitorul electric de regenerant
155B0001 este oprit, în timp ce vaporizatorul de regenerant 155E0014 este încă în funcțiune (pasul F).
Apoi vaporizatorul de regenerant 155E0014 este, de asemenea, închis (pasul G).
O buclă de recirculare C3 este necesară pentru a asigura un nivel suficient de debit prin
adsorberele 155D0002 A/B. Circuitul este o buclă prin vasul de regenerant 155F0010 și prin pompa de
regenerant 155G0011.
Fluidul regenerant curge spre vaporizatorul 155E0014, urmat de incalzitorul electric 155B0001,
înainte de a merge la adsorberele 155D0002 A/B. Fluidul de regenerare este apoi trimis la racitorul cu
aer 155E0015, urmat de racitorul 155E0016, înainte de intoarcerea la vasul de regenerant 155F0010,
unde se închide bucla.
H. Umplere/echilibrare
În această etapă, adsorberul este umplut cu benzina usoara (cu aceeasi presiune de lucru ca și in
etapa de răcire) de la vasul de alimentare 155F0004 prin pompa de alimentare 155G0003 (sub
controlul debitului). Presiunea este apoi echilibrata la presiunea normală de funcționare a adsorberelor.
Continutul de C3 din adsorberele 155D0002 A/B este trimis la vasul de regenerant uzat, sub
controlul presiunii.

Sectia Oligomerizare

Sectiunea reactie
Scopul acestei secțiuni este oligomerizarea (combinarea moleculelor similare) olefinelor ușoare
provenind din secțiunea de adsorbție și secțiunea de spălare cu apă, in prezenta unui catalizator IP 811
dedicat, care permite apoi obtinerea de distilate medii și benzină.
 Schimbătoare de caldura flux alimentare/efluent
Fractia de benzina usoara rezultata la varful coloanei de adsorbtie este amestecata cu fractia C4
provenita din secția de spălare cu apă si dirijata prin intermediul pompei de reciclu 155G0005 A/B (1
activa + 1 rezerva) in trenul de schimbatoare de caldura, care au rolul de a preincalzi materia prima
inainte de a fi introdusa in reactoarele de oligomerizare.
Amestecul rezultat este incalzit in al doilea schimbător 155E0002 (in fasciculul de tevi) cu
efluentul de la reactorul principal si, in final, prin încălzitorul alimentarii reactorului principal 155E0003,
datorită cedarii temperaturii aburului de înaltă presiune. Aburul este necesar pentru a evita formarea
gumelor.
După aceea, amestecul alimentează reactorul de oligomerizare principal care poate fi oricare din
reactoarele 155D0003 A sau B sau C.
 Reactoare
Secția oligomerizare este compusa din trei reactoare. În timp ce două reactoare în serie
proceseaza fluxul de alimentare (unul în poziție principala, unul în poziție secundara), catalizatorul celui
de-al treilea reactor este regenerat (ex-situ) sau reactorul este in în stand-by, în atmosferă inertă
(reactor de rezervă). Reactoarele de oligomerizare 155D0003 A/B/C sunt operate în flux ascendent,
folosind catalizatorul IP 811.
Reactorul de rezervă este utilizat atunci când este necesară regenerarea catalizatorului din
reactorul principal; se evită astfel oprirea instalatiei în timpul înlocuirii catalizatorului (regenerare ex-
situ).
După ce reactorul principal a atins sfârșitul condițiilor de lucru, acesta va fi scos din flux, iar
reactorul secundar va trece in pozitia principala și reactorul de rezerva va fi inclus în fluxul tehnologic ca
reactor secundar. Catalizatorul reactorului principal anterior va fi înlocuit sau regenerat. Ca urmare, în
regim permanent, reactorul cu catalizatorul mai uzat este în poziția principala, iar reactorul care conține
catalizatorul proaspăt regenerat este in pozitia secundara.
41
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Temperatura de intrare in reactorul aflat in pozitia principala este controlată prin acționarea asupra
debitului de abur de inalta presiune de la incalzitorul alimentarii reactorului principal. Temperatura de
intrare a incalzitorului 155E0003 este ajustata printr-un sistem automatizat de control care acționează
pe linia de by-pass a celor doua schimbatoare. Acest control asigură o creștere a temperaturii țintă prin
acest schimbător .
Reacțiile de oligomerizare sunt exoterme, deci efluentul reactorului principal trebuie să fie răcit
in al doilea schimbător 155E0002 (in manta) și în primul schimbator 155E0001 (in manta) prin pre-
încălzirea fluxului de alimentare pentru oligomerizare. Acesta este în final răcit în răcitorul 155E0004
înainte de a fi dirijat spre reactorul secundar. Temperatura de intrare in reactorul secundar este
controlata de un sistem automatizat care acționează asupra by-pass-ului racitorului cu aer 155E0004.
Temperatura de ieșire din racitorul 155E0004 este controlată datorită vitezei variabile a motorului
pentru 50% din ventilatoarele sale. Efluentul din reactorul secundar nu este racit la iesirea din reactor.
O parte din el merge direct la secția distilare, iar o parte este recirculata in sectia de reactie.
Presiunea secției de reacție este controlată cu ajutorul efluentului trimis la secția de distilare.

Sectia de regenerare a catalizatorului


Procedura de regenerare a catalizatorului este folosită în principal atunci când catalizatorul (IP-
811) este dezactivat prin contaminare cu apa, compusi poluanti cu azot si sulf, sau depunere de cocs la
sfârșitul duratei de viață a catalizatorului.
Când reactorul principal ajunge in situatia epuizarii catalizatorului, acesta este scos din fluxul
tehnologic, este golit, iar catalizatorul este descărcat și regenerat ex-situ. În timp ce are loc
regenerarea, reactorul secundar trece in poziția principala și reactorul de rezervă este inclus în fluxul
tehnologic ca reactor secundar.
Regenerare ex-situ
Înainte de a fi descărcat, catalizatorul trebuie mai întâi stripat utilizând azot intr-o singura trecere,
pentru indepartarea hidrocarburilor ramase in porii catalizatorului.
Venind de la rețeaua de azot de înaltă presiune sub controlul debitului, azotul se injectează in
incalzitorul 155E0019 înainte de a intra în reactoarele de oligomerizare, pentru a indeparta orice
hidrocarburi rămase în porii catalizatorului. Efluentul reactorului este apoi trimis la facla.

Secția Comutare reactoare


Procedura de comutare reactoare permite regenerarea catalizatorului fără oprirea instalatiei.
Aranjamentul de 3 reactoare asigura o rata de conversie a oligomerizarii cu două reactoare, în timp ce
unul se afla in etapa de regenerare a catalizatorului sau în stand-by.
La fiecare două/trei luni reactoul principal va fi scos din proces datorita dezactivarii catalizatorului.
Apoi, reactorul secundar va lua poziția principala și reactorul de rezerva va fi inclus in proces ca reactor
secundar.
Cele trei reactoare sunt identice și descrierea comutarii poate fi facuta cu permutarea circulară a
literelor A, B, C:
 Reactor oligomerizare 155D0003 A cu catalizator care trebuie regenerat - poziția principala
 Reactor oligomerizare 155D0003 B cu utilizarea in progres a catalizatorului -poziția secundara
 Reactor oligomerizare 155D0003 C încărcat cu catalizator - gata de funcționare
Dupa comutare, circuitul devine:
 Reactorul 155D0003 B este comutat în poziția principala
 Reactorul 155D0003 C este plasat în poziție secundara
 Reactorul 155D0003 A este oprit din exploatare pentru regenerarea catalizatorului
Procedura de comutare se realizeaza in mai multe etape consecutive:
Etapa A: Pasivarea catalizatorului din reactorul de rezerva
Operația de pasivare este necesară înainte de a pune stocul de catalizator proaspăt încărcat în
contact cu fluxul reactiv de alimentare, pentru a limita activitatea catalizatorului și reactiile exoterme
asociate. O parte din alimentarea coloanei de debutanizare 155D0004 (în principal flux convertit) este
folosita pentru pasivizare.

42
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Acest flux curge în racitorul cu aer 155E0020 sub controlul debitului, apoi, în reactorul de
oligomerizare 155D0003 C, în flux ascendent, și este dirijat spre coloana de debutanizare 155D0004,
cu controlul presiunii.
Pasivarea începe în condiții de temperaturi scazute și este urmată de o etapă de încălzire. Pentru
ambele operații, sistemul de control al by-pass-ului racitorului 155E0020 permite reglarea temperaturii
în mod corespunzător.
Etapa B: Incălzirea catalizatorului din reactorul de rezerva
Prin controlul temperaturii, reactorul de rezervă 155D0003 C se încălzește progresiv până la
atingera conditiilor de operare, folosind întotdeauna același circuit și fluid ca si in faza de pasivare.
Etapa C: Pre-racirea catalizatorului din reactorul principal
Fluxul de alimentare a reactorului de oligomerizare 155D0003 A este mai întâi răcit prin
intermediul circuitului de operare normală, astfel încât temperatura de alimentare este potrivita pentru
condițiile de funcționare ale catalizatorului din reactorul 155D0003 B, înainte de trecerea din poziția
secundara în poziția principala:
- Controlul temperaturii din incalzitorul alimentarii reactorului principal reglează by-pass-ul
schimbătorului 155E0001 (prima alimentare) și al schimbătorului 155E0002 (a doua alimentare).
- Controlul temperaturii pe schimbatorul 155E0003 al alimentarii reactorului principal reglează
temperatura de intrare in reactorul 155D0003.
Apoi, înainte de a opri fluxul proaspat de alimentare catre reactorul 155D0003 A, un flux de reciclu
este trimis pentru controlul debitului catre 155D0003 A. Reciclul principal pentru schimbătoarele de
caldura rămâne ca debit de control și acest flux recirculat suplimentar constă în utilizarea capacității
overdesign a pompelor de recirculare 155G0005 A/B.
Etapa D: Realizarea unui circuit nou
Urmand o secvență corespunzătoare de circuit in serie, reactorul 155D0003 B devine reactor
principal și reactorul 155D0003 C devine reactor secundar.
Pentru a permite punerea reactorului 155D0003 C în poziția principala, circuitul de
pasivare/încălzire prin racitorul cu aer 155E0020 al reactorului trebuie să fie oprit pentru a-l face
disponibil pentru racirea finala a reactorului 155D0003 A.
În același timp, intrarea in reactorul 155D0003 A este izolata din circuitul normal și ramane golit
prin capacitatea overdesign a pompelor de recirculare 155G0005 A/B.
Etapa E: Răcirea finală a catalizatorului din reactorul principal
Capacitatea overdesign a pompelor de recirculare 155G0005 A/B permite curgerea în reactorul
155D0003 A prin intermediul racitorului 155E0020, sub controlul temperaturii și debitului.
Fluxul de ieșire al reactorului este direcționat mai întâi la a schimbatorul 155E0002, apoi se
directioneaza catre coloana de debutanizare 155D0004, cu sistem automatizat de control al presiunii.
Ulterior, circulația este oprită și reactorul 155D0003 A este izolat de circuitul de operare. Reactorul
poate fi drenat la coloana de debutanizare 155D0004 și presurizat cu presiune ridicată de azot;
catalizatorul poate fi apoi descărcat pentru regenerare ex-situ.

Sectia Separare
 Sectiunea debutanizare
Efluentii secțiunii de reacție a oligomerizarii sunt mai întâi răciti în schimbatorul 155E0005 (partea
tub, tip termosifon) cu lichidul extras de pe un taler al coloanei de debutanizare 155D0004 și trimis
înapoi pe acelasi taler. Temperatura de intrare in coloana de debutanizare 155D0004 este controlată
prin sistem automatizat care acționează pe by-pass-ul acestui schimbător (pe partea de alimentare).
Scopul schimbătorului lateral este de a crește economia de energie a instalatiei în timpul operarii
normale.
Apoi efluenții din secțiunea reacție intra, sub controlul presiunii, in coloana de debutanizare
155D0004 în care fractia GPL este separata de oligomerii produsi.
Produsul de varf al coloanei de debutanizare
Vaporii de la varful coloanei de debutanizare 155D0004 sunt sub-răciti prin condensatorul
155E0006. Apoi, rafinatul GPL intră în vasul de reflux 155F0006.

43
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Suprapresiunea de la varful coloanei 155D0004 este controlată cu ajutorul unui sistem de control
presiune dedicat. Presurizarea vasului de reflux 155F0006 este asigurată cu ajutorul unui by-pass al
sistemului de răcire. În cazul reducerii presiunii, supapa de presiune diferențială, situata pe linia de by-
pass, se va deschide pentru a re-presuriza vasul. În cazul unei creșteri a presiunii in acest vas, o linie
este prevăzuta cu o supapa de reglare a presiunii, în scopul de a evacua acumularea de hidrocarburi
ușoare la facla.
Fractia GPL din vasul de reflux 155F0006 este apoi pompata cu pompa de reflux 155G0006
partial la depozitare, cu controlul debitului (resetare prin sistemul de control al nivelului in vasul
155F0006), și parțial recirculata ca reflux in coloana, sub controlul debitului.
Apa separata in vasul de reflux 155F0006 este evacuata in sistemul de ape uzate.
Produsul de la baza coloanei de debutanizare
Pentru a reduce cantitatea de hidrocarburi ușoare în partea de jos a coloanei de debutanizare
155D0004 (și prin urmare, cantitatea de hidrocarburi ușoare la varful coloanei de fractionare
155D0005) o fractie laterala de benzina este extrasa din coloana. Aceasta va limita pierderile de
hidrocarburi in purja coloanei de fractionare 155D0005.
Benzina din coloana de debutanizare 155D0004 este extrasa în fază de vapori, sub controlul
debitului (in cascadă cu controlul temperaturii de la fundul coloanei) si este trimisa ca flux de alimentare
la debutanizare.
Acesta extragere laterală este în fază de vapori pentru a limita cantitățile de hidrocarburi grele în
acel flux de benzină. Benzina extrasa lateral este sub-răcita cu ajutorul condensatoarelor cu aer
155E0008 si 155E0009 si este trimisa la vasul de benzina 155F0007. Temperatura de iesire din
condensatorul 155E0009 este controlată datorită motorelor cu viteză variabilă de pe 50% din
ventilatoarele condensatoarelor.
Presurizarea vasului de benzina 155F0007 este asigurată cu ajutorul unui by-pass fierbinte al
fractiiei retrase. În cazul în care presiunea scade, supapa de presiune diferențială situata pe linia de by-
pass, se va deschide pentru a re-presurizarea vasul. În cazul unei creșteri a presiunii in vas, o linie este
prevăzuta cu o supapa de reglare a presiunii, în scopul evacuarii gazelor la facla.
Lichidul de iesire din vasul de benzina 155F0007 este pompat de pompa 155G0007, este trimis
sub controlul debitului (resetat prin sistemul de control al nivelului vasului), pentru a fi amestecat cu
benzina din secțiunea fractionare și în cele din urmă sunt dirijate la depozitare la limita bateriei.
Baza coloanei de debutanizare
O parte din produsul rezultat in baza coloanei 155D0004 este reincalzita cu abur de presiune
medie în refierbătorul 155E0007, sub controlul debitului, pentru a asigura echilibrul termic al coloanei.
Restul produsului de la baza coloanei de debutanizare este trimis direct la coloana de splitare
155D0005 pentru a separa benzina de distilatele medii.

Sectia Separare (splitare)


Coloana de splitare 155D0005 este operata sub vid pentru a limita temperatura in baza coloanei și
pentru a evita formarea gumelor datorită prezenței oligomerilor. În plus, presiunea aburului de inalta
presiune nu este suficientă pentru a opera această coloană in conditii atmosferice.
Produsul de varf al coloanei de separare
Produsul de varf al coloanei de separare este parțial condensat in condensatorul cu aer
155E0010 și condensatorul 155E0011. Apoi acesta este trimis la vasul de reflux 155F0008 echipat cu
demister pentru retinerea apei. Temperatura de ieșire din condensatorul 155E0011 este controlată
datorită motorului cu viteza variabila cu care sunt echipate 50% din ventilatoarele condensatoarelor.
Apa retinuta in vasul de reflux 155F0008 este trimisa la canalizarea industriala.
Partea gazoasa separata in vasul de reflux 155F0008 cu urme de aer și de hidrocarburi este
trimisa la sistemul de pompare dedicat fractionarii in vid 155G0010, care utilizează abur de medie
presiune pentru a menține fractionarea in condiții de vid. Din moment ce fluxul evacuat are un conținut
deloc neglijabil de hidrocarburi C5, care pot condensa la temperatura atmosferică, este prevăzuta o
unitate de recuperare a vaporilor 155F0017 în scopul de a recupera conținutul de hidrocarburi, iar
fractia eliberata in atmosfera sa nu fie poluanta pentru mediu.
Hidrocarburile lichide recuperate sunt dirijate la depozitare la limita bateriei.
44
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Faza lichidă a hidrocarburilor din vasul de reflux 155F0008 este pompata de pompa 155G0008.
Aceasta este parțial trimisa sub controlul debitului (resetat prin sistemul de control al nivelului in vasul
155F0008) pentru a fi amestecata cu benzina extrasa din secțiunea debutanizare, înainte de a fi dirijate
la depozitare. În cazul în care fractia de benzina este trimisa la depozitare, trebuie injectat un agent
anti-polimerizare (155F0009).
Restul fazei lichide din vasul separator de reflux 155F0008 este recirculat la coloana de
fractionare, sub controlul debitului.
Produsul de la baza coloanei de fractionare
O parte din produsul de fund este reincalzit folosind abur de înaltă presiune în refierbătorul
155E0012 (tip termosifon) coloanei de separare, pentru a asigura echilibrul termic al coloanei. Aburul
este necesar pentru a evita formarea de gume.
Cealalta parte a produsului din baza coloanei de separare, constituit din distilate medii, este
pompat de pompa de distilate medii 155G0009, răcit in racitorul cu aer 155E0013 si in final, trimis, sub
controlul debitului (resetare prin sistemul de control al nivelului din refierbătorul 155D0005), la
depozitare la limita bateriei.
Temperatura de ieșire din racitorul pentru distilate mediii 155E0013 este controlată datorită vitezei
variabile a 50% din ventilatoarele sale.
În cazul în care fractia de distilate medii este trimisa la depozitare, este necesara injectarea unui
agent anti-polimerizare (155F0009).

Echipamente auxiliare

Recuperatoare de caldura pentru abur (desupraincalzirea aburului)


Având în vedere că aburul utilizat în instalatie va fi desupraincalzit in motive de proces (pentru a
limita gradul de oligomerizare, pentru a preveni formarea de gume sau pentru a limita stresul mecanic
al echipamentelor în funcționare intermitentă), sunt prevazute două recuperatoare partiale de caldura
special dedicate, desupraincalzitorul 155G0013 pentru aburul de inalta presiune si desupraincalzitorul
155G0014 pentru aburul de medie presiune.
Sistemul de canalizare închis
Toate echipamentele care vehiculeaza hidrocarburi sunt prevăzute cu o aerisire conecatat la
faclă și o conexiune permanenta de evacuare conectata la sistemul de scurgere închis, pentru a
asigura o golire completă în caz de întreținere; aceste linii sunt pozate sub cota terenului, pentru a
permite scurgerea gravitationala a echipamentelor.
Toate supapele de dilatatie sunt conectate la sistemul de scurgere inchis pentru a evita
trimiterea lichidului in facla.
Vasul sistemului de colectare 155F0013 este amplasat intr-o cuva de beton, in care este
instalata pompa de slops 155G0016 pentru a goli bazinul de apa de ploaie care se poate acumula si
pentru a-l face disponibil si accesibil. Vasul de scurgere inchis este echipat cu o pompă verticală de
slops 155G0015, care dirijeaza slopsul la depozitare.

3.2.2. Conformarea cu cerintele BAT in domeniu

Cerinţe BAT - Materii prime:


Conform Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru rafinariile de
petrol si gaze 2015:
“Izomerizarea se utilizează pentru a modifica aranjarea moleculelor fără a adăuga sau scoate
nimic din molecula iniţială. În mod obişnuit, parafinele de greutate moleculară redusă (C4-C6) se
transformă în izo-parafine cu un indice octanic mult mai mare. În această secţiune ete inclusă şi
izomerizarea olefinelor.
Materia primă tipică pentru instalaţiile de izomerizare sunt orice fluxuri bogate în butan, pentan
sau hexan. Aceste fluxuri sunt gazul petrolier hidrogenat, gazul petrolier uşor obţinut la o singură
trecere, gazul petrolier uşor obţinut din hidrocracare, fracţia uşoară de la reformare, gazele petroliere
uşoare de la cocsare şi fluxul rafinat uşor de la instalaţia de extracţie a aromaticelor. Materia primă
45
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
pentru izomerizarea C5/C6 este în mod normal fracţionată astfel încât să conţină cât mai mult C5/C6
posibil, în acelaşi timp minimizând heptanii şi compuşii mai grei.
Nu exista limite considerate BAT privind consumurile de materii prime.“
Conformare BAT:
Materiile prime utilizate in procesul de oligomerizare a olefinelor C4 si C5 sunt: fractia n-
butan/butena din instalatia FCC, fractia C4 din instalatia ETBE si fractia de benzina usoara din instalatia
FCC.
Operatorul urmareste calitatea materiilor prime folosite, printr-un conţinut redus de impurităţii:
continutul de apa, compusi oxigenati si compusi cu azot. Pentru indepartarea acestora in scopul
prelungirii ciclului de viata al catalizatorului utilizat, fluxurile de alimentare sunt pretratate astfel:
- din fractiile C4 provenite din ETBE și FCC, compuși oxigenați sunt indepartati in secțiunea de
spălare cu apă;
- din fractia de benzina usoara de la Instalatia PTB, potențialii compuși pe bază de azot și apa
dizolvata sunt indepartate datorită adsorberelor.
In plus, instalatia propusa asigura conversia unor fractii de produse petroliere insuficient
valorificate, in scopul cresterii valorii fractiei LPG.

Cerinte BAT – Consumuri specifice de utilitati:


Conform Documentului de referinta pentru rafinarriile de petrol si gaze – Cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) - editia 2015, oligomerizarea olefinelor este asimilata cu un proces de izomerizare:
“Izomerizarea se utilizează pentru a modifica aranjarea moleculelor fără a adăuga sau scoate
nimic din molecula iniţială. În mod obişnuit, parafinele de greutate moleculară redusă (C4-C6) se
transformă în izo-parafine cu un indice octanic mult mai mare. În această secţiune este inclusă şi
izomerizarea olefinelor.
Materia primă tipică pentru instalaţiile de izomerizare sunt orice fluxuri bogate în butan, pentan
sau hexan. Aceste fluxuri sunt benzinele hidrotratate, benzina usoara obţinuta la o singură trecere,
benzinele de hidrocracare, fracţia uşoară de la reformare, benzinele uşoare de cocsare şi fluxul rafinat
uşor de la instalaţia de extracţie a aromaticelor. Materia primă pentru izomerizarea C5/C6 este în mod
normal fracţionată astfel încât să conţină cât mai mult C5/C6 posibil, în acelaşi timp minimizând heptanii
şi compuşii mai grei.”
Conformare BAT:
Materiile prime utilizate in procesul de oligomerizare a olefinelor C4 si C5 sunt: fractia n-
butan/butena din instalatia FCC, fractia C4 din instalatia ETBE si fractia de benzina usoara din instalatia
FCC.

Nr.
Cerinţe / Recomandări BAT Conformare
crt.

Consum de combustibil (randament 90% In instalatie nu se consuma combustibil pentru ca


1
cuptor = 9 , MW nu se foloseste cuptor, ci incalzitor electric.
Consumul de apa este extrem de redus, respectiv
cca. 440 mc/zi, din care:
- apa demineralizata = cca. 880,2 mc/zi;
2 Consum de apa (∆T = 170C) = 2159 mc/zi
- apa de racire (recirculata 96%, apa completare)
= cca. 350 mc/zi;
- apa de cazan = cca. 10 mc/zi.

3 Putere = 1455 kWh Consumul de energie electrica = 1800 kWh

Consumul previzionat conform datelor de


Consum de abur saturat la 10,5 kg/cm2 = proiectare este:
4 - abur de inalta presiune = 2956 kg/h;
2,8 kght
- abur de medie presiune = 430 kg/h.

46
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Intrucat Instalatia Policombustibili este o instalatie noua, consumurile sunt estimate de proiectantul
general al instalatiei. Consumurile reale vor putea fi evaluate dupa primul an de functionare a instalatiei.

Cerinte BAT - Managementul deseurilor:


1. Tehnici de reducere a generarii deseurilor:
„Catalizatorii, absorbantii, adsorbantii pot fi trimisi la producator pentru reciclare”.
2. Managementul catalizatorilor solizi uzati
“Scopul managementului catalizatorilor uzaţi este de a minimiza impactul asupra mediului şi
sănătăţii. Pentru a realiza acest scop, catalizatorii sunt manevraţi cu grijă, îndepărtaţi în condiţii de
siguranţă, ambalaţi atent şi trimişi pentru reactivare sau recuperarea metalelor. Prin recuperarea
metalelor se urmăreşte transformarea catalizatorilor epuizaţi în produse utile, care pot fi reciclate şi
reutilizate cu impact minim asupra mediului.
Principiul managementului catalizatorilor epuizaţi este manipularea programată şi reglementată,
în condiţii de siguranţă, a materialelor implicate, executată de obicei de firme specializate în perioadele
de întrerupere a activităţii instalaţiei. Uneori este posibil să se aranjeze preluarea catalizatorilor uzaţi de
către furnizorul de catalizator proaspăt.
Catalizatorii de reformare şi izomerizare sunt preluaţi exclusiv pentru reprelucrare de către
furnizorii de catalizatori noi. Încă de la introducerea acestor procese s-au semnat contracte de
recuperare şi înlocuire, datorită metalului foarte costisitor, Pt, pe care îl conţin.
Regenerarea catalizatorilor uzaţi a început în anii 1980. Toate firmele de prelucrare utilizează
procese piro- şi hidro metalurgice cu grade de complexitate, capacitate de recuperare şi performanţe de
mediu diferite. Procesele piro- şi hidrometalurgice aplicate în prezent sunt considerate tehnologie
acceptabilă cu eficienţă dovedită.”
Conformare BAT:
In instalatia Policombustibili este prevazuta regenerarea catalizatorilor ex-situ, de catre firme
specializate in prelucrarea acestora.

Cerinte BAT - Reducerea evacuarilor in apa:


Conform Documentului de referinta privind BAT pentru rafinarii de petrol si gaze – editia 2015,
BAT se refera la aplicarea unei scheme de gospodarire a apei prin care se urmareste reducerea:
 Volumului de apa utilizat prin:
 Solutii de integrare a fluxurilor de apa, inclusiv de optimizare a consumului de apa
Scopul integrarii fluxului de apa este reducerea cantitatii de ape tehnologice produse pentru
epurare inainte de evacuare, pentru a economisi costurile de operare. Astfel se economisesc apa
potabila si demineralizata de inalta calitate. In plus, se reduc volumul si impactul asupra mediului
provocat de evacuarile de efluent.
Câteva tehnici de avut în vedere pentru minimizarea consumului de apă proaspătă pot fi
următoarele:
- substituirea proceselor de răcire umede cu altele uscate;
- recircularea apei de răcire;
- utilizarea apei tehnologice epurate ca apă de răcire;
- utilizarea apei de condens ca apă tehnologică;
- utilizarea apei meteorice ca apă tehnologică.
Conformare BAT: apa de racire, care este necesara in cea mai mare cantitate fata de apa de
cazan si apa demineralizata, este in totalitate recirculata.
 Reutilizarea in cat mai mare masura a apelor uzate epurate
Instlatiile standard pentru epurarea apelor tehnologice sunt instalatii de stripare a apelor acide
rezultate din diferite instalatii tehnologice si instalatia desalinare, care este mare consumatoare de ape.
Apele acide contin H2S si NH3, iar prin stripare acesti compusi sunt indepartati in cea mai mare parte.
Prin aceasta un efluent epurat se transforma in apa de spalare de calitate adecvata pentru instalatia de
desalinare.

47
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Conformare BAT: apa uzata rezultata in mod continuu de la coloana de spalare este
directionata la Instalatia de stripare ape acide a rafinariei, de unde este reutilizata in procesul de
desalinare titei.
 Aplicarea tehnicilor de reducere a apelor uzate generate in fiecare proces/activitate specifica
BAT pentru izomerizare nu include tehnici de minimizare a apelor uzate specifice procesului,
nefiind un proces mare consumator de apa si nici mare generator de ape uzate.
 Poluarii apei prin:
 Separarea fluxurilor de ape contaminate, slab contaminate si necontaminate, si daca este
posibil, a sistemelor de drenaj
Apele uzate din rafinarie trebuie separate in mod corespunzator pentru a asigura cel mai eficace
mod de epurare sau refolosire. O schema tipica de ape separate ar consta intr-o retea de canalizare
pentru apa „curata”, o alta pentru ape uleioase si o a treia pentru ape uzate foarte contaminate.
Conformare BAT: prin proiect s-au prevazut retele de canalizare in sistem divizor, care preiau si
conduc separat apele uzate generate din instalatie, inclusiv apele pluviale, in retelele de canalizare ale
rafinariei.
 Separarea apei de racire cu „o singura trecere” de efluentul tehnologic pana in momentul
epurarii acestuia
Deoarece apele tehnologice sunt în mod normal mai contaminate decât apele de răcire, este
important ca cele două fluxuri să fie ţinute separate. Numai în situaţiile în care apele de răcire trebuie
epurate (sisteme de recirculare) pot fi amestecate şi numai în punctul optim (după epurarea primară a
apelor tehnologice).
Conformare BAT: Apa de racire circula in proces separat de apele uzate rezultate.
 Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale
Cateva tehnici care ar putea fi incluse sunt:
- asigurarea buclelor inchise pentru prelevarea probelor;
- asigurarea de sisteme de canalizare separate;
- verificarea periodica a scurgerilor la canale si tevi.
Conformare BAT:
- toate punctele de prelevare probe din instalatie sunt prevazute cu sistem inchis;
- prin proiect s-au prevazut retele de canalizare in sistem divizor, care preiau si conduc
separat apele uzate generate din instalatie, inclusiv apele pluviale, in retelele de canalizare ale
rafinariei;
- verificarea periodica a scurgerilor din echipamentele instalatiei va fi prevazuta in manualul de
operare al instalatiei.

Cerinte BAT - Reducerea emisiilor atmosferice:


„Reducerea generala a emisiilor atmosferice se realizeaza de obicei in practica printr-un efort
combinat axat pe performanta proceselor/activitatilor si pe performanta instalatiei integrate in ansamblu.
La transferarea lichidelor în recipiente la presiune atmosferică, este evacuat în atmosferă un
amestec de vapori şi gaze (adesea aer, dar şi gaze inerte) din vasul receptor. Se recunoaşte că astfel
de operaţiuni de încărcare au impact asupra mediului datorită prezenţei COV, precursor al ozonului.
Directiva UE Faza 1 94/63/CE cere statelor membre să prevadă măsurile specifice de reducere a
emisiilor stabilite în anexele directivei. Directiva specifică şi aplicarea VRU (Instalatie de recuperare
vapori) pentru a preveni ieşirea acestor vapori în atmosferă. Scopul VRU este recuperarea
hidrocarburilor în vederea reutilizării. În unele situaţii recuperarea nu este economică şi se preferă
instalaţiile de distrugere a vaporilor (VDU). Un termen mai general care cuprinde ambele situaţii este
acela de Sistem de tratare a vaporilor (VHS).
Conform BREF rafinarii, tehnicile de reducere a emisiilor fugitive COV sunt:
1. Stabilirea unui program de prevenire, detectie si control al emisiilor fugitive
2. Utilizarea Instalatiilor de recuperare a vaporilor (VRU)
3. Distrugerea vaporilor (VDU)”

48
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Conformare cu cerintele BAT:
1. Stabilirea unui program de prevenire, detectie si control al emisiilor fugitive
„Tehnicile de reducere a emisiilor de COV sunt: etanşări eficiente ale supapelor, bune programe
de întreţinere şi de monitorizare a emisiilor. Emisiile fugitive pot fi reduse până la 0,01% din greutate
dacă emisiile fugitive normale au fost calculate ca 0,03 din greutatea materiei prelucrate.
Circa 93% dintre sursele de emisii fugitive sunt accesibile. Reducerea realizabilă a emisiilor
depinde de condiţiile curente ale componentelor, ratele de reducere obişnuite fiind de cel puţin 0-75% în
raport cu factorii medii de emisie. Randamentul estimat al inspecţiei şi întreţinerii trimestriale este de
80-90 %. Se pot obţine randamente mai mari, dacă se implementează programe mai intensive de
inspecţie şi întreţinere.
Un bun program de inspecţii şi întreţinere a vanelor şi flanşelor este foarte eficient economic
pentru reducerea emisiilor de COVNM.
Controlul emisiilor fugitive implica minimizarea scurgerilor si pierderilor si imbunatatirea practicilor
de monitorizare, gospodarire si intretinere. Majoritatea COV sunt emisii prin pierderi fugitive din surse
precum supapele, flansele si aerisirile echipamentelor. Principalele puncte de emisii fugitive sunt bine
cunoscute si minimizarea lor a facut obiectul multor investigatii si actiuni in rafinariile din intreaga lume.
Cateva din tehnicile implementate si recomandate sunt:
 Stabilirea inventarului emisiilor fugitive, care implica prelevarea de probe, efectuarea de
masuratori, monitorizarea mediului, modelarea dispersiei si estimari bazate pe factori de emisie.
Identificarea si stabilirea punctelor de prelevare probe, efectuarea masuratorilor si modelarea
dispersiei pe baza rezultatelor masuratorilor sunt actiuni pe termen lung care se vor realiza dupa
punerea in functiune a instalatiei si intrarea in regim normal de operare.”
Conformare BAT: Estimarea emisilor fugitive COV s-a realizat in prezentul studiu pe baza
metodologiei USA EPA …..
 „Identificarea tuturor surselor potentiale de emisii COV prin stabilirea numaratorilor de
populatie la componentele echipamentelor conform diagramelor de proces P&I.”
Conformare BAT: S-a realizat de catre proiectantul lucrarii pe baza diagramelor de proces, astfel:
- ventile = 180 buc.;
- tevi deschise = 700 buc.;
- etansari la pompe = 13 buc.;
- puncte de prelevare probe = 20 buc.;
- supape de siguranta la vase sub presiune = 30 buc.
 „Cuantificarea emisiilor COV, initial ca estimari pentru „valoarea de baza” si apoi la niveluri mai
precis calculate.”
Conformare BAT: Estimarile initiale s-au realizat in cadrul prezentului studiu, urmand ca dupa
punerea in functiune si intrarea instalatiei in regim normal de operare, sa se realizeze masuratori pe
baza carora sa se poata calcula mai precis emisiile fugitive COV.
 „Utilizarea unor metode adecvate de modelare a dispersiei, predictia fluxului de masa in
atmosfera si a concentratiilor.”
Conformare BAT: Se va realiza dupa punerea in fucntiune a instalatiei, in regim normal de
operare, pe baza masuratorilor care vor fi efectuate, astfel incat dispersia sa poata fi modelata cat mai
realist.
 „Recuperarea/incinerarea/utilizarea vaporilor”
Conformare BAT: Prin proiect este prevazuta o instalatie de recuperare vapori pentru efluentul
din ejectorul de vid.
 „Emisiile care au loc prin supapele de aerisire trebuie dirijate spre facla sau spre sisteme de
incinerare proprii, si numai in cazuri exceptionale eliberate la loc sigur.”
Conformare BAT: Evacuarile supapelor de siguranta care protejeaza echipamentele instalatiei
sunt dirijate in linia de facla a instalatiei, racordata la reteaua de facla a rafinariei, unde descarca in caz
de avarie.
De asemenea, azotul si hidrocarburile rezultate in urma operatiilor de purjare ale instalatiei sunt
dirijate in linia de facla a instalatiei si de aici la reteaua de facla a rafinariei.
 „Emisiile fugitive de COV pot fi minimizate prin etansari mecanice duble la pompe,
compresoare si agitatoare. De exemplu, sistemele de dubla etansare presurizata la pompe elimina
49
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
practic scurgerile de lichid in mediu si au emisii de obicei aproape zero, descrise de regula ca imposibil
de masurat cu tehnologia instrumentelor existente.”
Conformare BAT: Toate pompele prevazute prin proiect au etansare mecanica dubla.
 „Utilizarea de etansari la tija supapei pentru emisii reduse (500 ppm) la vanele cu rol critic, de
exemplu ventile de reglaj cu tija montanta cu functionare continua, mai ales cand lucreaza cu
gaze/lichide usoare la presiuni/temperaturi inalte.”
Conformare BAT: Vanele prevazute prin proiect sunt vane prevazute cu sisteme de etansare
corespunzatoare fluidelor vehiculate.
 „Utilizarea de vane cu emisii reduse acolo unde nu sunt necesare neaparat clapete.”
Conformare BAT: Prin proiect s-au prevazut dispozitivele corespunzatoare fiecarei linii,
echipament si fluid vehiculat.
 „Utilizarea supapelor cu burduf de echilibrare a presiunii penrtu minimizarea emisiilor prin vana
in afara intervalului proiectat si dirijarea gazelor evacuate spre instalatia de ardere in flacara, in mod
normal prin separare de faze, fara aspiratie initiala.”
Conformare BAT: Evacuarile supapelor de siguranta care protejeaza echipamentele instalatiei
sunt dirijate in linia de facla a instalatiei, racordata la reteaua de facla a rafinariei, unde descarca in caz
de avarie.
 „Minimizarea numarului de racorduri cu flanse pe conducte si utilizarea unor materiale de
imbinari cu specificatii speciale.”
Conformare BAT: Materialele de imbinare au fost alese conform prescriptiilor de proiectare.
 „Utilizarea pompelor incapsulate sau etansarilor duble la pompele conventionale. Emisiile la
pompele centrifuge pot fi reduse la 33% prin inlocuirea pachetelor de etansari cu etansari mecanice.”
Conformare BAT: Toate pompele prevazute prin proiect sunt pompe cu etansari mecanice duble.
 „Dirijarea emisiilor din etansarile compresoarelor, ventilatii si liniile de purjare spre Instalatia de
recuperarea gaze facla sau spre Instalatia de ardere (facla).”
Conformare BAT: Evacuarile supapelor de siguranta care protejeaza echipamentele instalatiei
sunt dirijate in linia de facla a instalatiei, racordata la reteaua de facla a rafinariei, unde descarca in caz
de avarie.
De asemenea, azotul si hidrocarburile rezultate in urma operatiilor de purjare ale instalatiei sunt
dirijate in linia de facla a instalatiei si de aici la reteaua de facla a rafinariei.
 „Utilizarea dopurilor sau capacelor la tevile deschise si punctele de prelevare de probe de
lichid din circuitele inchise.
Conformare BAT: Toate tevile deschise si punctele de prelevare probe sunt prevazute cu sisteme
de inchidere.
 „Instalarea unui sistem de golire pentru intretinere in vedera evacuarilor deschise din canalele
de scurgere.”
Conformare BAT: Apa uzata rezultata din operatiile de spalare ale instalatiei, din apa
pluviala colectata in cuva vasului de golire rapida sau apa rezultata de la spalarea platformelor
instalatiei este dirijata in canalizarea chimic impura ce va fi realizata in cadrul noii instalatii si
care va fi conectata la canalizarea chimic impura a Rafinariei, de unde apa este dirijata in
Instalatia Tratare Ape Uzate.
 „Utilizarea circuitelor perfect inchise in toate prelevatoarele de rutina.”
Conformare BAT: Toate punctele de prelevare lichide sunt proiectate in circuit inchis.

2. Utilizarea Instalatiilor de recuperare a vaporilor (VRU)


“Dispozitivele de recuperare a vaporilor sunt instalaţii destinate reducerii emisiilor de compuşi
organici volatili (COV) emişi în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a produselor uşoare.
Pentru recuperarea VOC sunt disponibile mai multe tehnici comerciale. Aceste tehnici pot fi clasificate
în două grupe mari, în funcţie de tipul separării. Un grup conţine tehnicile în care separarea COV de aer
prin adsorbţie cu presiune oscilantă pe carbon activ, absorbţie prin spălare cu uleiuri uşoare (kerosen),
separare selectivă pe membrană sau condensare prin răcire sau comprimare (acesta este un caz
special, deoarece separarea şi recondensarea se realizează în acelaşi proces). În cealaltă grupă sunt
incluse tehnicile în care COV sunt separaţi prin condensare în stare lichidă. Sunt incluse reabsorbţia în
benzină sau ţiţei, condensarea şi comprimarea. Urmează o scurtă descriere a acestor tehnici.
50
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
 Absorbţie: moleculele de vapori se dizolvă într-un lichid de absorbţie adecvat (apă, leşii, glicoli
sau fracţiuni de ulei mineral ca de exemplu cel reformat).
 Adsorbţie: moleculele de vapori aderă fizic la zone activate de pe suprafaţa unor materiale
solide, precum carbonul activ sau un zeolit .
 Sisteme hibride: VRU combinate, care pot realiza standarde de emisii foarte reduse. Între
exemple se numără răcirea/absorbţia şi compresia/absorbţia/ separarea cu membrană.
 Separarea gazelor cu membrană: moleculele de vapori se dizolvă în membrană, se
deplasează prin difuziune de cealaltă parte a acesteia şi sunt desorbiţi în materialul suport, datorită
diferenţei de presiune. Concentraţia este mai mare pe partea de desorbţie a membranei, deoarece
moleculele de vapori sunt absorbite preferenţial în membrană comparativ cu moleculele de gaz.
 Refrigerare/condensare: prin răcirea amestecului de vapori/gaze, moleculele de vapori
condensează şi se separă sub formă de lichid.
Emisiile diferitelor sisteme sunt direct legate de eficienţa de reducere şi pot scădea până la 10
mg/Nm3 (fără metan). Pot fi realizate randamente de 99,9 cu concentraţii de 150 mg/Nm3 (minus
metan) sau 2.500 mg/Nm3 (cu metan).”
Conformare BAT: Partea gazoasa separata in vasul de reflux al coloanei de separare, cu urme de
aer și de hidrocarburi este trimisa la sistemul de pompare dedicat fractionarii in vid, care utilizează abur
de medie presiune pentru a menține fractionarea in condiții de vid. Din moment ce fluxul evacuat are un
conținut deloc neglijabil de hidrocarburi C5, care pot condensa la temperatura atmosferică, este
prevăzuta o unitate de recuperare a vaporilor în scopul de a recupera conținutul de hidrocarburi, iar
fractia eliberata in atmosfera sa nu fie poluanta pentru mediu.
Această tehnologie a fost identificată ca opțiunea cea mai potrivită, luand in consideratie produsul
de încărcare, fiabilitatea și relativa simplitate a procesului. Procesul se bazeaza pe separarea
hidrocarburilor/aerului din faza gazoasa prin utilizarea tehnologiei cu membrane. O presiune diferentiala
adecvata prin membrana este necesara pentru producerea procesului de separare. Aceasta va permite
controlul si recuperarea tuturor vaporilor de hidrocarburi. În plus față de eliminarea emisiilor de
hidrocarburi, se realizeaza recuperarea de benzina ușoara.
Furnizorul garanteaza o concentratie de COV in efluentul evacuat in atmosfera mai mica de 10
g/Nmc.

3. Distrugerea vaporilor (VDU)


“În acest sens sunt relevante:
- Oxidare: moleculele de vapori se transformă în CO2 şi H2O fie prin oxidare termică la
temperaturi înalte, fie prin oxidare catalitică la temperaturi mai joase. In etapa I Directiva permite
oxidarea numai în situaţii speciale, de ex. dacă energia este recuperată de un motor cu gaz.
- Biofiltrare: descompunerea în CO2 şi H2O se realizează la temperaturi puţin mai mari decât
cea ambientală, de microorganisme plasate într-o masă solidă umidificată.
- Colectarea şi distrugerea COV: o altă metodă de control este colectarea emisiilor de COV de
la aerisiri, pompe şi compresoare şi dirijarea lor spre un sistem de ardere în flacără.”
Conformare BAT: Evacuarile supapelor de siguranta care protejeaza echipamentele instalatiei
sunt dirijate in linia de facla a instalatiei, racordata la reteaua de facla a rafinariei, unde descarca in caz
de avarie.
De asemenea, azotul si hidrocarburile rezultate in urma operatiilor de purjare ale instalatiei sunt
dirijate in linia de facla a instalatiei si de aici la reteaua de facla a rafinariei.

3.3. Descrierea substanţelor periculoase

Pentru toate substanţele periculoase existente pe teritoriul societăţii (produse finite şi materii
prime sau auxiliare de la diverşi furnizori) există Fişe tehnice de securitate în care sunt prezentate
frazele de risc şi frazele de securitate ale acestora şi care pot fi puse la dispoziţie la cerere.
Produsele petroliere existente pe amplasament nu prezintă riscuri pentru om şi mediu în
condiţiile în care sunt manipulate, depozitate şi utilizate corect, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în
vigoare.
51
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

3.3.1. Inventarul substantelor periculoase


Cantitatile de substante periculoase vehiculate in instalaţie, comparativ cu limitele relevante
specificate de Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţele periculoase, sunt prezentate in tabelul urmator:

Cantitate Clasificarea / etichetarea substantei cf.


Cantitate relevanta Regulamentul CE nr.1272/2008 (LCP)
Nr. Index maxima cf.
Nr. Denumirea (cf. anexa nr. 2 Clasificare Etichetare
crt. comerciala la HG nr. 1408 / capacitate col. 2 din col.3 din
proiectata
2008) partea I partea I Fraza de Cuvant de Fraza de
(tone) Clasa de
sau II sau II pericol pericol avertizare pericol

Fractie C4 Flam. Gas 1 H220 GHS02


H220
Press. Gas(Liq) H280 GHS04
1 (ETBE si 649-113-00-2 46 50 200 H350
Muta. 1B H340 GHS08
FCC) H340
Carc. 1B H350 Dgr

H224
Flam. Liq. 1
Benzina H315
Skin Irrit. 2 GHS02
Asp. Tox. 1 H304
usoara 649-290-00-6 GHS07 H350
2 55 2500 25000 Muta. 1B H340
FCC GHS08 H304
Carc. 1B H350
(LCN) Dgr
STOT SE 3 Inh. H336
Aquatic Chr.2 H411

GHS02
Fractie C3 Flam. Gas 1 H220 H220
3 649-094-00-0 8 50 200 GHS04
FCC Press. Gas(Liq) H280 H280
Dgr

Flam. Gas 1 H220 GHS02 H220


50 200 Press. Gas(Liq) H280 GHS04
4 GPL 649-202-00-6 32 H350
Muta. 1B H350 GHS08
Carc. 1B H340 Dgr H340

Flam. Liq. 3 H226


Acute Tox. 4 GHS02
H332
Skin Irrit. 2 GHS07
H315
GHS08
5 Motorina 649-224-00-6 27 2500 25000 Asp. Tox. 1 H304 H351
Carc. 2 GHS09
H351
STOT RE 2 Dgr
H373
Aquatic Chr. 2 H411
Flam. Liq. 1 H224
Skin Irrit. 2 H315 GHS02
Asp. Tox. 1 H304 GHS07
H350
6 Benzina 649-378-00-4 31 2500 25000 Muta. 1B H340 GHS08
Carc. 1B H350 GHS09 H304
STOT SE 3 Inh. H336 Dgr
Aquatic Chr.2 H411

52
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

3.3.2. Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, si indicarea pericolelor, atât imediate


cât si pe termen lung, pentru om si mediu ale substantelor periculoase vehiculate

Pentru toate materialele stocate si vehiculate pe amplasament, unitatea va detine Fise Tehnice
de securitate in conformitate cu legislatia in vigoare. Fisele tehnice de securitate pentru produsele
chimice detinute vor fi revizuite si actualizate in mod curent.

Caracteristici fizico - chimice

Nr. crt. Denumirea substantei Stare fizică / Proprietăţi fizico-chimice


periculoase
MATERII PRIME
Gaz incolor; punct de inflamabilitate < - 600C; lim. inf. explozie cca.
1. Fractie C4
1,8% (V); lim. sup. explozie cca. 15% (V) ;densitate cca. 610 kg/mc
0 0
la 15 C; temp. autoaprindere 287-537 C.
2. Benzina usoara Lichid incolor pana la galbui; punct de inflamabilitate < - 00C; lim. inf.
explozie cca. 1,4% (V); lim. sup. explozie cca. 8% (V); densitate
720-775 kg/mc la 150C; temp. aprindere > 2500C.
3. Fractie C3 Gaz incolor; punct de inflamabilitate < - 420C; lim. inf. explozie cca.
2,1% (V); lim. sup. explozie cca. 9,4% (V); densitate cca. 510 kg/mc
0 0
la 15 C; temp. aprindere 470 C.

PRODUSE OBŢINUTE
Gaz incolor; punct de inflamabilitate < 00C; lim. inf. explozie
4. GPL cca. 2% (V); lim. sup. explozie cca. 10% (V); densitate cca. 523
0 0
kg/mc la 15 C; temp. aprindere 365 C.
0
Lichid; punct de inflamabilitate >55 C; lim. inf. explozie cca. 1% (V);
5. Motorina lim. sup. explozie cca. 6,5% (V); densitate cca. 820-845 kg/mc la
150C; temp. autoaprindere >2000C.
0
Lichid; punct de inflamabilitate <0 C; lim. inf. explozie cca. 1,4%
6. Benzina (V); lim. sup. explozie cca. 8% (V); densitate cca. 720-775 kg/mc la
150C; temp. aprindere >2500C.

Caracteristici toxicologice, ecotoxicologice si pericole pentru om si mediu

Caracteristici toxicologice
Produsele petroliere pot pătrunde în organism prin mai multe căi: pe cale respiratorie, prin
ingestie şi prin piele.
Acţiunea toxică a benzinei se caracterizează în primul rând prin efect narcotic, iritaţia căilor
aeriene, conjunctivitelor şi a pielii situându-se pe al doilea plan. Intoxicaţiile cu benzină se produc, în
marea majoritate a cazurilor, în urma pătrunderii vaporilor pe cale respiratorie. Absorbţia percutanată,
deşi dovedită, nu are importanţă practică. Eliminarea se face, sub formă nemodificată, prin plămâni, în
timp destul de scurt.
În cazul expunerii îndelungate la concentraţii relativ crescute de toxic se poate întâlnii intoxicaţia
cronică. Tulburările, nespecifice constau în astenie, irascibilitate, tulburări de somn, inapetenţă, greţuri,
scăderi în greutate, tremur al mâinilor, slăbiciune musculară, tahicardie, hipotensiune arterială etc.
Caracteristică este persistenţa tulburărilor în afara expunerii la toxic, timp de zile sau chiar săptămâni.
Expunerea prelungită la vapori de benzină duce de asemenea la instalarea unor fenomene
iritative cronice: conjunctivite, faringite, traheite şi bronşite.
Contactul repetat cu tegumentele are ca rezultat degresarea acestora şi scăderea rezistenţei la
infecţii( furuncule, piodermite).
Intoxicaţia acută se datorează inhalării vaporilor de benzină în doze masive şi într-un timp scurt.
Astfel de situaţii pot apărea la curăţirea recipienţilor care au conţinut benzină când muncitorul respectiv
nu este protejat prin mască. Simptomele încep cu fenomene de iritaţie a ochilor, urmate de semnele de
53
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
anestezie şi narcoză - „Beţie de benzină" - delir, convulsii, colaps, comă şi moarte. Cazurile care revin
din narcoză pot prezenta, timp îndelungat, sechele legate de tulburări ale sistemului nervos central,
sechele manifestate prin cefalee, ameţeli şi polinevrite.
Intoxicaţia acută produce leziuni la nivelul sistemului nervos central , sechelele fiind explicate
prin cicatricele lăsate în creier, care, uneori, pot constitui punctul focal al unor convulsii , ce se pot
declanşa la interval de luni de zile după intoxicaţia acută. Toxicitatea benzinei se datorează în principal
prezenţei în compoziţie a BTEX: benzen, toluen, xilen, etilbenzen, substanţe considerate ca fiind cele
mai toxice şi având efect asupra sistemului nervos.
Motorina se prezintă sub forma unui lichid brun şi puţin vâscos, insolubilă în apă.
Descompunerea termică oxidativă a motorinei poate genera diferite hidrocarburi şi derivaţi ai
acestora, precum şi alţi produşi de oxidare parţială cum sunt dioxidul de carbon, monoxidului de carbon
şi dioxid de sulf.
Deşi, din punct de vedere toxicologic, efectele motorinei ar trebui să fie asemănătoare celor ale
benzinei, acestea sunt mai pronunţate datorită aditivilor ca esterii sulfuraţi.
Inhalarea excesivă a aerosolilor sau ceţii poate provoca iritaţia tractului respirator, cefalee,
ameţeli, greaţă, vărsături şi pierderea coordonării, în funcţie de concentraţie şi de durata expunerii. De
asemenea, aspirarea motorinei poate duce la depresiunea nervoase temporară sau excitate.
Efectele secundare pot include hipoxie, infecţie şi disfuncţie pulmonară cronică.
Inhalarea poate provoca euforie, aritmie cardiacă, stop respirator şi efecte toxice asupra sistemului
nervos central. Contactul cutanat prelungit sau repetat poate irita foliculii părului şi bloca glandele
sebacee, producând o erupţie de pustule de acnee, de obicei pe braţe şi picioare.
Organele afectate sunt sistemul nervos central, pielea şi mucoasele, căile primare de pătrundere
fiind inhalatorie şi digestivă.
Intoxicaţie acută: Efectele sistematice ale ingestiei includ iritaţie gastrointenstinală, vărsături,
diaree şi, în cazuri grave, depresiune nervoasă, până la comă şi moarte. Inhalarea aerosolilor sau ceţii
poate produce creşterea ritmului respirator, tahicardie şi cianoză, coloraţia albastră – vineţie a pielii şi
mucoaselor din cauza oxigenării insuficiente a sângelui.
Intoxicaţie cronică : Contactul repetat cu pielea provoacă dermatita.
 Caracteristicile de toxicitate acută ale produselor petroliere de tipul benzinelor si motorinelor
sunt următoarele:
Benzină: LD50 (şobolani, inhalare): > 5mg/litru.
Motorină: LD50 (şobolani, inhalare): 4.6mg/litru/4h;
 Datele de toxicitate si ecotoxicitate pentru GPL se bazeaza pe datele existente pentru
componentii produsului si ai produsilor similari.
Toxicitate:
- Inhalare LC 50> 5 mg/l (gaz);
- Inghitirea – nu exista date;
- Contactul cu pielea – efect iritant termic;
- Contactul cu ochii – efect iritant termic.
Ecotoxicitate:
- Toxicitate scazuta asupra mamiferelor;
- Toxicitate acvatica nesemnificativa;
- Se evapora extrem de rapid din apa si de pe sol;
- Se disperseaza rapid in aer si este oxidat rapid prin reactii fotochimice.
 Pentru fractia de n-butan-butene, toxicitatea este descrisa astfel:
- Inhalare LC 50> 5,3 mg/l;
- Inghitirea – nu exista date;
- Contactul cu pielea – efect iritant termic;
- Contactul cu ochii – efect iritant termic.
Pentru ecotoxicitate nu exista date.
 Pentru propan, toxicitatea este:
- Inhalare – nu exista date;
- Inghitirea – nu exista date;
54
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- Contactul cu pielea – efect iritant termic;
- Contactul cu ochii – efect iritant termic.
Pentru ecotoxicitate nu exista date.

Un factor major de risc toxicologic îl constituie însă produsele rezultate în urma unui eventual
incendiu de proporţii: CO2, CO, NOx, SOx, dioxine, furane, funingine (gaze şi fum), acestea constituind
şi un factor poluant.
Noxele care acţionează direct asupra organismului uman sunt:
- CO - pătrunde în organism numai pe cale respiratorie, trece în sânge şi deplasează oxigenul
din oxihemoglobină, formând astfel carboxihemoglobina. Datorită afinităţii foarte mari a hemoglobinei
umane faţă de CO în comparaţie cu oxigenul, concentraţii reduse de CO în atmosferă pot inactiva o
proporţie considerabilă de hemoglobină. Condiţiile devaforabile de climat (temperatura crescută,
scăderea presiunii barometrice) va foriza intoxicaţia cu CO;
- NOx - dintre cei şase oxizi de azot numai NO şi NO2 produc intoxicaţii directe, ceilalţi
acţionând prin produşii lor de descompunere directă: NO şi NO2. NO2 poate apare intempensiv datorită
oxidării azotului atmosferic, la temperaturi înalte. Simptomatologia intoxicaţiilor cu oxizi de azot este cea
caracteristică nitriţilor constând în: vasodilataţie cu hipotensiune, methemoglobinemie, obnubilare;
- SOx - pătrund în organism pe cale respiratorie şi au o puternică acţiune asupra mucoaselor
respiratorii şi oculare, iar în cazul contactului cu tegumentele, au acţiune iritantă şi caustică.
- dioxinele ca şi substanţele chimice înrudite cunoscute sub denumirea de furane, odată
pătrunse în organism pot genera afecţiuni ale pielii mergând până la cancer şi reducerea rezistenţei
organismului la diferite maladii prin afectarea sistemului imunitar.

Efectele produselor petroliere asupra mediului înconjurător


 Efectele asupra aerului
Produsele petroliere sunt o sursă de poluare a aerului atât prin compuşii organici volatili (COV)
pe care îi degajă (în mai mare măsură benzina), dar şi prin gazele de ardere produse de un eventual
incendiu. Poluarea atmosferică provocată de aceste produse efecte importante:
- COV şi gazele de ardere sunt toxice pentru organismele vii şi agresivi asupra construcţiilor;
- COV şi oxizii de azot sunt principalii responsabili pentru formarea ozonului troposferic care
este un gaz toxic şi agresiv;
- Oxizi de carbon, oxizi de azot şi oxizi de sulf provoacă „efectul de seră” considerat unul din
principalii responsabili ai „încălzirii globale”;

 Efectele asupra apei


Produsele petroliere pot polua grav apele atât cele de suprafaţă cât şi cele subterane.
Fiind mai uşoare decât apa, pe apele de suprafaţă formează o peliculă care împiedică
oxigenarea, sunt toxice pentru organismele acvatice şi se depun pe blana animalelor sau penele
păsărilor înlăturând efectul izolator al acestora sau împiedicându-le să se deplaseze.
În apele subterane efectul este şi mai puternic deoarece în cantităţi mici provoacă schimbarea
gustului şi mirosului făcându-le improprii consumului. Ajunse în apele subterane migrează odată cu
acestea provocând poluarea unor arii extinse cu posibilităţi de regenerare limitate deoarece
biodegradarea este redusă sau chiar absentă în lipsa aerului şi a luminii.
În reţeaua de canalizare sunt periculoase putând provoca incendii şi explozii uneori la distanţă
faţă de punctele de emisie, dar mai ales pot provoca afectarea staţiei de epurare prin depunere pe
echipamente şi eventual distrugerea microorganismelor responsabile cu depoluarea.

 Efectele asupra solului


În cantităţi mari în sol produsele petroliere provoacă moartea vegetaţiei. Scurgerile sunt mobile,
putând contamina apa subterană; ajunse în straturile de sedimente acestea se pot bioacumula.
În sol sunt considerate biodegradabile lent, acţiunea este favorizată de aerarea solului şi adaos
de îngrăşăminte.

55
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

3.3.3. Comportamentul fizico-chimic în conditii normale de functionare si/sau în conditii


previzibile de accident

Denumirea Comportament fizico-chimic in condiţii


Nr. substantei
crt. Nr. CAS
periculoase normale accident
1 2 3 4 5
1. Fractie C4 87741-01-3 Este posibila formarea de amestecuri de
vapori/aer care prezinta pericol de explozie.
Stabil chimic in conditii Se va evita contatul direct cu caldura, flacari si
normale de depozitare scantei,
si manipulare. Poate cauza reactii puternice la contatul cu
oxidanti puternici, ceea ce poate duce la
aprindere sau explozie.
Nu se cunosc produsi de descompunere
periculosi.
2. Benzina usoara 86290-81-5 Este posibila formarea de amestecuri de
Stabil chimic in vapori/aer care prezinta pericol de explozie.
conditii normale de Se va evita contatul direct cu caldura, flacari si
depozitare si scantei,
manipulare. Poate cauza reactii puternice la contatul cu
oxidanti puternici si acizi tari, ceea ce poate
duce la aprindere sau explozie.
Nu se cunosc produsi de descompunere
periculosi.
3. Fractie C3 68606-26-8 Este posibila formarea de amestecuri de
vapori/aer care prezinta pericol de explozie in
Stabil chimic in prezenta oxigenului.
conditii normale de Se va evita contatul direct cu caldura, flacari si
depozitare si scantei,
manipulare. Nu se cunosc materiale/substante/preparate de
evitat.
Nu se cunosc produsi de descompunere
periculosi.
4. GPL 68476-85-7 Este posibila formarea de amestecuri
Stabil chimic in conditii inflamabile de vapori/aer care prezinta pericol
normale de depozitare de explozie.
si manipulare. Se va evita contatul direct cu caldura, flacari si
scantei,
Poate cauza reactii puternice la contatul cu
oxidanti puternici, ceea ce poate duce la
aprindere sau explozie.
Nu se cunosc produsi de descompunere
periculosi.
5. Motorina 68334-30-5 Este posibila formarea de amestecuri de
Stabil chimic in conditii vapori/aer care prezinta pericol de explozie.
normale de depozitare Se va evita contatul direct cu caldura, flacari si
si manipulare. scantei,
Poate cauza reactii puternice la contatul cu
oxidanti puternici si acizi tari, ceea ce poate
duce la aprindere sau explozie.
Nu se cunosc produsi de descompunere
periculosi.
6. Benzina 93572-29-3 Este posibila formarea de amestecuri de
Stabil chimic in conditii vapori/aer care prezinta pericol de explozie.
Se va evita contatul direct cu caldura, flacari si
normale de depozitare
scantei,
si manipulare. Poate cauza reactii puternice la contatul cu
oxidanti puternici si acizi tari, ceea ce poate
duce la aprindere sau explozie.
Nu se cunosc produsi de descompunere
periculosi.

56
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

3.3.4. Compozitia materiilor prime si auxiliare

Compozitia materiilor prime pentru cele 3 cazuri studiate este expusa in tabelul urmator.

Fractie C4 de la instalatia ETBE Fractie C4 de la instalatia FCC Benzina usoare de cracare


Component UM Valoare Component UM Valoare Component UM Valoare
Propan %gr. 0,08 Propan %gr. 0,13 Propan %gr. 0,01
Propilena %gr. 0,05 Propilena %gr. 0,01 Propilena %gr. 0
n-butan %gr. 0,10 Iso-butan %gr. 5,41 i-butan %gr. 0,31
i-butan %gr. 73,74 n-butan %gr. 20,29 n-butan %gr. 1,01
1 - butena %gr. 22,00 Iso-butena %gr. 0,43 Iso-butena %gr. 0,88
iso-butena %gr. 3,01 1-butena %gr. 2,11 n-butena %gr. 4,88
cis-butena %gr. 0,05 Cis+trans- Iso-pentan %gr. 35,78
trans 2- %gr. 0,10 butena 2 %gr. 71,18 n-pentan %gr. 4,65
butena
1,3 butadiena %gr. 0,78 1,3 butadiena %gr. 0,06 Ciclopentan %gr. 0,51
Etanol %gr. 0,09 Hidroc. C5 %gr. 0,38 Iso-pentani +
%gr. 24,09
ciclopentene
Total %gr. 100,00 Total %gr. 100,00 n-pentene %gr. 17,33
Iso-hexan %gr. 8,05
n-hexan %gr. 0,1
Ciclohexan %gr. 0
Iso-hexani + 1,66
%gr.
ciclohexani
n-hexene %gr. 0,53
Benzen %gr. 0,07
Altele %gr. 0,1
Diena %gr. 0,04
Total %gr. 100,00

Compozitia efluentului utilizat pentru regenerarea adsorbantilor – fractie C3 de la instalatia FCC:

Compozitie efulent la intrare Impuritati continute la iesire


Component UM Valoare Component UM Valoare
Propilena %gr. 0,11 Diene ppm <100
Propan %gr. 99,14 Propilene %gr. <2
Ciclopropan %gr. 0,10 Butene ppm <1000
n – butene %gr. 0,03 Isobutene ppm <00
i – butena %gr. 0,04 Etilena ppm <100
n -butan %gr. 0,01 Compusi cu sulf ppm ca S <5
i - butan %gr. 0,57 Compusi cu azot ppm ca N <0,5
Total %gr. 100 Apa ppm <1
Alti compusi oxigenati ppm -
Aromatice, alte olefine ppm -

57
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

3.3.5. Compozitia produselor finite

Gaze Petroliere Lichefiate (GPL)

Proprietati UM Valori estimate


Caz 1 Caz 2 Caz 3
Propan %gr. 0,19 0,18 0,16
Propena %gr. 0 0 0
Isobutan %gr. 65,82 66,80 74,44
n-butan %gr. 18,84 17,72 13,06
Isobutena %gr. 0,08 0,10 0,08
n-butena %gr. 14,12 14,24 11,30
C5+ %gr. 0,92 0,92 0,92
Apa %gr. 0,03 0,03 0,03
Greutate specifica 0,574 0,574 0,572
Total olefine %gr. 14,21 14,35 11,39
Sulf ppm <1 <1 <1

Benzina imbogatita

Proprietati UM Valori estimate


Caz 1 Caz 2 Caz 3
Greutate specifica 0,671 0,657 0,669
RON 94,7 93,2 94,6
MON 85,1 85,0 85,1
ASTM D86 (distilarea) vol, 0C
Initial 33 24 30
5% 38 31 37
10% 40 33 40
30% 40 37 43
50% 49 39 56
70% 105 59 107
90% 129 126 130
95% 139 141 142
final 166 161 160
E 700C % vol. 57,5 73,2 58,3
RVP kPa abs 91 104 92
Continut de sulf ppm 43 23 36
Continu de olefine %vol 39 28 38
Continut de aromatice %vol <1 <1 <1

Fractie distilate medii (motorina)

Proprietati UM Valori estimate


Caz 1 Caz 2 Caz 3
Greutate specifica 0,811 0,810 0,811
Inaltimea flacarii fara fum mm 20 20 20
0
Punctul de vapori C < -48 < -48 < -48
0
Punctul de aprindere C > 55 > 55 > 55
0
Punctul de curgere C < -48 < -48 < -48
0
Punctul de congelare C < -60 < -60 < -60
Cifra cetanica 20 20 20
Indice cetanic 54 54 54
Continut de sulf ppm < 30 < 30 < 30
Continut de aromate %vol <3 <3 <3
Continut de olefine %vol > 95 > 95 > 95
Continut de parafine restul restul restul
58
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
ASTM D86 (distilarea)
initial 187 187 187
5% 193 193 193
10% 198 198 198
30% 212 211 211
50% 234 233 234
70% 263 262 263
90% 323 322 323
95% 349 347 348
final 352 350 351

59
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

CAP IV. IDENTIFICAREA SI ANALIZA RISCURILOR ACCIDENTALE SI METODELE


DE PREVENIRE

4.1. Identificarea substantelor periculoase aflate in cantitati relevante

Intrucat toate substantele periculoase care circula prin instalaţie sunt prezente in limitele
bateriei in cantitati mai mici decat limitele relevante specificate de Legea nr.59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele periculoase, s-a procedat la
analiza conformarii cu Directiva europeana SEVESO III, conform metodologiei prevazute in legea
nr.59/2016:
q1/Q1 + q2/Q2+ q3/Q3+ ……………….+ qx/Qx ≥ 1, unde:
qx = cantitatea de substanta periculoasa “x” care se regaseste in Anexa 1 – Partea 1 sau Partea 2
Qx = cantitatea relevanta pentru substanta “x”, din coloanele 2 si 3 Partea 1 sau Partea 2
Aceasta regula se aplica de trei ori pentru a evalua pericolele asociate cu “toxicitatea”,
“inflamabilitatea” si “ecotoxicitatea”. Daca oricare dintre sumele obtinute este mai mare sau egala cu 1
atunci obiectivul intra sub incidenta Legii nr.59/2016 si va fi inregistrat ca obiectiv SEVESO.

Pericole pentru sanatate


Cantitate qx/Qx
Fraze de Cap. max. de relevanta Qx (to)
Denumire substanta
pericol stocare, Qx (to)
Col.2 Col.3 Col.2 Col 3.
- - - - - - -

Pericole fizice
Cantitate qx/Qx
Fraze de Cap. max. de relevanta, Qx (to)
Denumire substanta
pericol stocare, Qx (to)
Col.2 Col.3 Col.2 Col 3.
Fractie C4 H220 46 50 200 0,92 0,23
Benzina usoara H224 55 2500 25000 0,022 0,0022
Fractie C3 H220 8 50 200 0,16 0,04
GPL H220 32 50 200 0,64 0,16
Motorina H226 27 2500 25000 0,0108 0,00108
Benzina H224 31 2500 25000 0,0124 0,00124
Total 1,765 0.435

Pericole pentru mediu


Cantitate qx/Qx
Fraze de Cap. max. de relevanta, Qx (to)
Denumire substanta
pericol stocare, Qx (to)
Col.2 Col.3 Col.2 Col 3.
Benzina usoara H411 55 2500 2500 0,022 0,0022
Motorina H411 27 2500 25000 0,0108 0,00108
Benzina H411 31 2500 25000 0,0124 0,00124
Total 0,0452 0,00452

Concluzie: Deoarece rezultatele algoritmului de calcul indica raport > 1 pentru pericole fizice, se
considera ca obiectivul analizat intra sub incidenta Legii.nr.59/2016, deci Instalatia de producere a
policombustibililor privita ca obiectiv unitar, in limitele bateriei, este obiectiv SEVESO de nivel inferior.
Tinand cont insa ca instalatia va fi integrata in fluxul tehnologic al rafinariei s-a considerat
necesara evaluarea riscurilor de accidente majore.
Mentionam ca prin procesul tehnologic din Instalatia de producere policombustibili se va
imbunatati calitatea unor produse existente insuficient valorificate, fara modificarea capacitatilor
depozitare. Instalatia nu prelucreaza ca materii prime alte produse decat cele existente deja in rafinarie,
iar depozitarea produselor obtinute se va face in capacitatile existente.

60
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
4.2. Identificarea si analiza riscurilor de accident si metode de prevenire

4.2.1. Prezentarea metodologiei pentru analiza sistematica a riscurilor


Situatiile periculoase in instalatii petrochimice pot fi determinate de caracteristicile de
combustibilitate, inflamabilitate, intervalele in care se pot forma nori explozivi, de toxicitatea produselor
aflate pe fluxurile tehnologice in vase de stocare sau in fazele de incarcare/descarcare.
Produsele vehiculate in instalatie sunt gaze sau lichide inflamabile care pot forma, in cazul unor
scapari necontrolate prin neetanseitati, nori explozivi al caror grad de periculozitate depinde de:
- cantitatea de lichid sau gaz inflamabil din instalatia tehnologica, pentru care literatura de
specialitate precizeaza ca, daca este mai mica de 5 tone, probabilitatea de explozie a norului este
redusa;
- cantitatea totala ce se poate scurge in atmosfera la ruperea completa a unei conducte cu
produs petrolier;
- urmarirea asigurarii functionarii permanente a ventilelor de sectionare;
- organizarea rapida a interventiei in caz de urgenta.
Valorile parametrilor la care se desfasoara procesele tehnologice pot crea situatii deosebite mai
ales cand temperatura sau presiunea au variatii bruste si apare o oarecare inertie in aducerea acestora
in limitele admise.
Caracteristicile produselor vehiculate pun in evidenta faptul ca pericolul pentru sanatatea
oamenilor si pentru mediul inconjurator este determinat si de toxicitatea produselor.
Prezenta sulfului si compusilor acestuia in titei si produsele de fractionare contribuie la
accelerarea procesului de coroziune a echipamentelor si utilajelor tehnologice, ce favorizeaza aparitia
frecventa a fisurilor sau spargerii peretilor, conductelor si vaselor de proces.

Procesul de evaluare a riscului tehnologic poate fi impartit in doua etape:


 Analiza preliminara a riscurilor – analiza calitativa
 Analiza detaliata a riscului – analiza cantitativa
Pentru analiza preliminara a riscurilor s-a utilizat Analiza preliminara Hazop efectuata de Amec
Foster Wheeler & OMV Petrom.

Pericolele generale sunt:


A. Pericole specifice amplasamentului/procesului
B. Pericole bazate pe evenimente incidentale
C. Pericole externe

A. Pericole specifice amplasamentului/procesului


1. Pierderea continutului de substante periculoase datorita suprasolicitarii mecanice a
echipamentelor din urmatoarele cauze:
- Eroare de proiectare
- Eroare de fabricatie si montaj
- Depasirea presiunii admisibile
- Depasirea temperaturii admisibile
- Degradare datorata corodarii, imbatranirii, uzurii
- Degradare datorata vibratiilor/oboselii
- Puncte slabe la echipamente statice flanse, imbinari, suduri, supape, garnituri, conexiuni,
conducte, etc.
- Deteriorarea/ruperea unor componente in miscare
2. Pierderea continutului de substante periculoase datorita unui transfer necontrolat catre un
echipament neadecvat:
- Reactie chimica necontrolata/nedorita
- Esec la alimentarea cu substante
- Esec al sistemului de control al procesului
- Esec al utilitatilor (electricitate, aer instrumental, apa de racire, abur, azot)
61
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
3. Pierderea continutului de substante periculoase cauzat de eroare umana
- Eroare de operare pe durata operarii normale
- Eroare de operare pe durata lucrarilor de intretinere/reparatii
- Eroare de operare pe durata transportului intern de substante periculoase
4. Pierderea continutului de substante periculaose datorita formarii unui amestec exploziv in
interiorul echipamentului si aprinderii acestuia
- Prezenta substantelor inflamabile/explozive din cauza unei erori
- Formarea unei atmosfere explozive datorata unor scurgeri
- Formarea unei atmosfere explozive datorata unei erori umane
- Formarea unei atmosfere explozive datorita unei probleme de functionare a sistemului de
control
- Formarea unei atmosfere explozive locale
- Formarea unei atmosfere explozive datorata pierderii de substanta inertizanta
5. Aprinderea unui amestec exploziv in interiorul echipamentului
- Suprafete fierbinti, frecare, scantei mecanice
- Flacara, gaze fierbinti, compresie adiabatica
- Reactie chimica, material care se aprinde usor
- Descarcare electrostatica, curent de egalizare
- Scantei electrice
- Unde electromagnetice, radiatii ultrasonice sau de ionizare
6. Aprinderea unei substante inflamabile saua aunei atmosfere explozive in urma unei pierderi
de continut datorate pericolelor de la punctele 1,2 sau 3
- Suprafete fierbinti, frecare, scantei mecanice
- Flacara, gaze fierbinti, compresie adiabatica
- Reactie chimica, material care se aprinde usor
- Descarcare electrostatica, curent de egalizare
- Scantei electrice
- Unde electromagnetice, radiatii ultrasonice sau de ionizare

B. Pericole bazate pe evenimente incidentale


1. Distrugeri datorate incendiilor/emisiilor toxice din interiorul instalatiei
- Protectie insuficienta contra incendiilor
- Volum prea mic al cuvei sau vasului de retentie
- Descarcare insuficienta a substantei eliberate din zona instalatiei
- Lipsa masurilor sau echipamentelor de limitare sau dirijare a raspandirii substantelor
eliberate
- Iesiri de urgenta insuficiente pentru eprsonal
4. Distrugeri datorate unui incendiu/explozie din exeteriorul instalatiei
- Distanat insuficienta fat de celelalte instalatii
- Constructii de aparare insuficiente intre instalatii
5. Distrugeri datorate eseului masurilor impotriva incendiului sau efectelor toxice
- Esec al alarmei de incendiu/ sistemului de detectare a incendiului
- Echipament insuficient de stingere a incendiiilor
- Esecal echipamentului stationar de stingere a incendiilor
- Acces insuficient in zona relevanta
- Lipsa organizarii pentru interventie in situatii de urgenta
- Vatamarea fortelor de interventie datorita efectelro fizice/chimice ale accidentului
- Pregatire insuficienta a personalului de interventie
4. Distrugeri datorate unui esec al masurilor de limitare a exploziilor
- Esec al sistemelor de detectare (gaze/concentratie)
- Esec al masurilor de limitare pentru substantelor eliberate
- Distante inadecvate
- Esec al mijloacelor de limitare a exploziilor
62
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- Distrugeri datorate nefunctionarii instrumentelor de detectare a concentratiei substantelor
poluante
- Esec al sistemului de detectare al gazelor/substante periculoase poluante
- Esec al sistemului de detectare a scurgerilor pe suprafat sau in sol
- Esec al sistemului de detectare a substantelor in sistemul de canalizare/ape uzate
- Distrugeri datorate esecului sistemelor de golire de urgenta, destindere, retentie, limitare,
absorbtie, neutralizare, etc.
- Lipsa masurilor de asigurare a scaderii concentratiei periculoase
- Suprafata poroasa in zona de eliberare
- Separare insuficienta a substantelor toxice sau a poluantilor eliberati in apa
- Lipsa separarii substantelor solubile in apa de cele solide din gazele de cos
- Lipsa masurilor de limitare a extinderii norilor toxici
- Distrugeri datorate esecului eliminarii substantei
- Sisteme insuficiente de retinere a substantelor periculoase
- Lipsa sistemelor de tratare/neutralizare pentru substante periculoase
- Nefunctionarea eliminarii termice a substantei/lipsa faclei
- Eliminarea necontrolata a substantelor/deseurilor periculoase

C. Pericole generale externe


1. Distrugeri datorate efectelor naturale
- Protectie insuficienta contra inundatiilor
- Protectie insuficienta contra cutremurelor
- Protectie insuficienta contra fenomenelor meteorologice periculoase
2. Distrugeri datorate sarcinilor termice externe sau impactului energetic
- Protectie insuficienta contra incendiilor exeterne
- Protectie insuficienta contra fulgerelor sau a pericolelor datorate prezentei liniilor de inalta
tensiune
- Protectie insuficienta contra unui esec al conductelor ce contin substante periculoase, care
nu fac parte din instalatie, dar care traverseaza zona amplasamentului
3. Distrugeri datorate impactului cu un obiect solid
- Protectie insuficienta contra impactului datorat unor mijloace de transport sau a obiectelor
alaturate
- Protectie insuficienta contra efectului de proiectil datorat unei explozii externe
4. Distrugeri datorate intruziunii unor persoane neautorizate
- Protectie insuficienta contra accesului unor persoane neautorizate
- Protectie insuficienat a sistemelor critice impotriva interventiei persoanelor neautorizate
- Management defectuos al serviciilor contractate pe amplasament
5. Limitarea operatiunilor de interventie in situatii de urgenta datorita influentelor externe
- Lipsa accesului dedicat pentru serviciile/vehiculele de interventie
- Lipsa echipamentului de interventie, protectie si a mijloacelor speciale de
stingere/neutralizare
- Lipsa cooperarii cu fortele externe
7. Comportament neadecvat al fortelor de interventie (interne si externe)
- Antrenament insuficient din punct de vedere al comportarii fortelor de interventie pe timpul
situatiilor de urgenta
- Recunoasterea/evaluarea neadecvata a pericolelor
- Alarmare ineficienta in caz de urgenta

Factorii de risc in instalatia Policombustibili provin din:


 Zestrea de produse
 Caracteristicile fizico-chimice ale produselor gazoase prelucrate/vehiculate
 Echipamente tehnologice statice si/sau dinamice) si conducte tehnologice care pot ceda in
timpul exploatarii
 Factorul uman
63
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Cauze generatoare
Factorii de risc specifici instalatiei - cantitatile si tipurile de substante prelucrate/vehiculate, sunt
factori de risc care exista in mod obiectiv si asupra carora nu se poate interveni in sensul diminuarii
riscului.
Factorii asociati conditiilor de exploatare sunt determinati de:
- aparitia unor neetanseitati la conducte, armaturi, flanse de imbinare;
- spargerea unor materiale;
- coroziune;
- modificari constructive facute fara avizul proiectantului.
Factorul uman implicat in faza de exploatare grupeaza toate erorile umane care se pot
manifesta de-a lungul duratei de viata a instalatiei si sunt in principal reprezentate de:
- operari necorespunzatoare ale echipamentelor tehnologice;
- neefectuarea reviziilor tehnice la intervalele specificate de producatorii de utilaje si
echipamente sau de proiectant;
- absenta intretinerii preventive sau predictive.

Riscurile tehnologice care pot apare in instalatie sunt:


 Accidente majore: explozie sau incendiu sau eliberare accidentala a unei substante
periculoase sub forma de deversare in mediu sau emisii de gaze toxice
Exploziile, indiferent de naturalor, creeaza o unda de soc cu efecte majore asupra constructiilor,
infrastructurii si instalatiilor din apropiere. In prezenta substantelor chimice, exploziile sunt urmate de
incendii si emisii masive.
Incendiile au ca efect cresterea nivelului de radiatie termica si producerea de emisii de gaze
arse. Cresterea nivelului de radiatie termica poate provoca incendierea vecinatatilor si/sau explozia
substantelor chimice din imediata apropierea focarului.
Emisiile de substante periculoase pot avea un efect daunator asupra sanatatii omului si a
factorului biotic din zona de impact; amploarea efectului este determinta d eproprietatile
ecotoxicologice ale substantelor emise, de eprioada d eexpunere si de conditiile meteorologice
determinante in dispersia atmosferica a substantelor.
 Avarii sau incidente: evenimente care nu genereaza consecinte majore asupra populatiei
si/sau mediului, dar care au potential sa produca un accident major.

Scaparile de produse sunt cele mai frecvente evenimente si se impart in doua categorii:
a. Evacuari tehnologice ce fac parte din procesul tehnologic, sunt periodice si sunt controlate
de operator, se produc in cantitati mici si nu aduc schimbari in fluxul tehnologic:
- scurgeri accidentale la stuturile de luat probe;
- scapari la racordurile de aspiratie/refulare ale pompelor si/sau compresoarelor;
- scapari la etansarile mecanice ale pompelor si compresoarelor.
b. Scaparile de avarie, care conduc la evacuarea necontrolata a unor cantitati apreciabile, si
sunt produse de regula de:
- spargerea materialului de etansare la flanse sau robineti;
- spargerea etansarii meacnice la pompe;
- fisurarea/ruperea unuei conducte;
- umplerea excesiva a vaselor si deversarea unor cantitati mari de produse;
- nesupravegherea unei evacuari tehnologice, care scapa de sub control.
Sursele potentiale de aprindere in instalatiile tehnologice sunt:
- focul deschis – flacara directa (incendii nelichidate, arzatoare/piloti cuptoare), scantei
produse prin frecare sau prin lovire;
- contactul cu suprafete metalice supraincalzite prin radiatie termica;
- reactii chimice exoterme aparute in urma unor avarii;
- lucrari cu foc deschis – sudura, taierea materialelor cu gaze sau acetilena, dezghetari si
decongelari cu foc executate fara respectarea regimului de lucru cu foc;
- echipament electric defect si descarcarea electricitatii statice;

64
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- descarcarea electricitatii statice altfel decat prin sistemul de legare la pamant;
- autovehicule cu motoare cu ardere interna in stare tehnica necorespunzatoare, intrate in
zona cu restrictie de circulatie
- echipamente de lucru si scule care nu sunt din materiale antistatice
- corpuri de iluminat in constructie normala
- densitatea sarcinii termice.

Riscurile aferente fiecărui tip de utilaj existent in instalatie

1. Risc de explozie/incendiu
 Vase
Cauze:
- presiune mare şi dezetanşare la elementele de îmbinare;
- fisuri la vase cu eliminarea unor cantităţi mari de produs şi gaze.
Măsuri de securitate:
În astfel de cazuri, funcţie de gravitatea accidentului se trece la izolarea vasului, dacă este
posibil, la oprirea normală sau forţată a instalaţiei simultan cu măsurile ce se iau în caz de incendiu:
- oprirea scurgerilor de produse;
- anunţarea Serviciului privat pentru situatii de urgenta;
- anunţarea salvării;
- evacuarea personalului.

 Pompe si compresoare
Cauze: se vehiculează hidrocarburi şi produse petroliere fierbinţi care în contact cu aerul se pot
autoaprinde datorită fisurilor de pe conducte, armături, manometre sau defectării sistemului de
etanşare.
Masuri de securitate:
- se va proceda la izolarea pompei prin oprirea functionarii si inchiderea vanelor de pe
conductele de transport a produselor petroliere;
- se deconecteaza circuitele electrice de forta care alimenteaza agregatele de pompare;
- se pun in functiune instalatiile de stingere cu abur sau spuma;
- se va anunţa formaţia de apărare împotriva incendiilor, dispecerul de mediu, dispecerul de
producţie, etc. în caz de incendiu, explozie sau neetanşeităţi majore.

 Coloane, reactoare
Cauze:
- creşterea presiunii şi temperaturii peste cele prescrise, datorită defecţiunilor la aparatura
AMC;
- blocare pe deschis a ventilelor de recoltat probe, scurgeri, aerisiri;
- neetanşeităţi pe circuite de produse fierbinţi care în contact cu aerul se autoaprind sau
produc explozii;
- neetanseitati in peretii si armaturile coloanei.
Măsuri de securitate:
- se inchid ventilele si conductele de transport a produselor petroliere;
- se depresurizează coloana în faclă;
- se evacueaza produsele in rezervoarele de siguranta;
- se pun in functiune toate mijloacele de stingere din dotarea instalatiei
- se introduce abur in coloana, dupa care se raceste cu apa;
- se racesc instalatiile si utilajele tehnologice vecie;
- se racesc elementele de sustinere a instalatiilor si utilajelor tehnologice incendiate si vecine.

 Schimbătoare de căldură şi răcitoare


Cauze: spargerea garniturilor la capacelor schimbătoarelor, cu evacuarea unei cantitati foarte
65
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
mare de produs pe platformă, iar în cazul schimbătoarelor cu produse foarte fierbinţi, produsul se poate
aprinde în contact cu aerul.
Măsuri de securitate:
- se izolează urgent schimbătorul respectiv;
- dacă ventilele nu ţin, se trece la oprirea normală a instalaţiei, iar dacă cantitatea de produs
este mare se opreşte forţat instalaţia;
- se anunţă formaţia de apărare împotriva incendiilor, dispecerul de mediu şi producţie;
- se evacuează personalul;
- se anunţă instalaţiile vecine de evenimentul produs.

2. Risc de intoxicare cu gaze


 Vase
Cauze:
- blocarea ventilului de scurgere;
- scăpări la îmbinările flanşelor;
- fisuri la conducte şi utilaje.
Masuri de securitate: pentru remedierea defecţiunilor şi izolarea vasului se va folosi masca
de gaze cu cartuş polivalent.

 Pompe
Cauze: riscurile de intoxicare cu hidrocarburi pot apare la executarea următoarelor operaţii:
- scurgere şi purjare;
- neetanşeităţi la flanşele de îmbinare;
- defecţiuni la sistemului de etanşare;
- fisuri pe conducte şi armături.
Masuri de securitate:
- se va purta permanent detectorul de gaze;
- pentru remedierea defecţiunilor şi izolarea pompei se va folosi masca de gaze cu cartuş
polivalent.
 Coloane, reactoare
Cauze:
- scăpări de gaze prin blocarea robinetelor de scurgere, aerisire, ştuţuri de probe, fisuri ale
utilajelor;
- dezetanşări la flanşe şi ventile.
Măsuri de securitate:
- la preluarea probelor se va folosi echipament de protecţie corespunzător (masca de gaze cu
cartuş polivalent);
- detectoarele de gaze să fie în stare de funcţionare;
- preluarea probei se face numai de personal instruit şi specializat;
- deschiderea coloanelor se va face numai după răcire, golire, aburire, spălare;
- coloanele se vor ţine permanent sub supraveghere de cel puţin 2 ori pe schimb – se vor
controla pe toată înălţimea lor.
 Schimbatoare si racitoare
Cauze: spargerea garniturilor de la schimbătoare şi ventilele aferente.
Măsuri de securitate:
- se izolează schimbătorul respectiv;
- se va folosi echipament de protecţie adecvat;
- se va folosi mască cu cartuş polivalent.

3. Risc de poluare a mediului


Cauze: scurgeri de produse petroliere in stare lichida sau gazoasa in situatii de avarie la
conducte, utilaje dinamice/statice, vase, rezervoare.
Masuri de securitate
66
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- stabilirea conditiilor meteo (directia si viteza vantului);
- restrictionarea accesului in zonele afectate de evolutia norului sau scurgerii de substante
periculoase;
- stabilirea cailor de evacuare si desfasurarea actiunilor de evacuare a personalului;
- desfasurarea actiunilor de cercetare chimica si interventia rapida pentru controlul
contaminarii;
- solicitarea, la nevoie, a sprijinului extern.

4.2.2.Factorii de risc, elemente vulnerabile si masurile necesare pentru interventie

Risc de Elemente
Factori de risc Măsuri necesare pentru inerventie
producere vulnerabile
Incendiu apărut 1. Oprirea circulaţiei în zona de pericol şi în
pe suprafeţe de zonele aflate în apropiere.
lichid volatil şi 2. Delimitarea zonelor afectate şi în pericol
inflamabil de a fi afectate de evoluţia incendiului.
Instalaţia si 3. Alarmarea personalului muncitor şi a
Incendiu datorat Scazut instalatii obiectivelor aflate pe direcţia de propagare
aprinderii unui spre tehnologice a incendiului.
moderat invecinate 4. Alertarea formaţiunilor de intervenţie:
Incendiu

nor de gaz
inflamabil în pompieri civili, personal medical şi
amestec cu aerul Instalaţia ambulanţa.
Recuperare gaze 5. Transportul răniţilor şi intoxicaţilor la
faclă. unităţile spitaliceşti, după caz.
6. Acţiunea echipelor de intervenţie
Substatia electrica tehnologică şi salvatori.
7. Prevenirea răspândirii gazelor sau
vaporilor de substanţe periculoase.
8. Prevenirea contaminării factorilor de
mediu
În fază densă, 1. Oprirea circulaţiei în zona unde s-a
când un lichid produs explozia şi în zonele aflate în
este trecut în apropiere.
fază gazoasă 2. Delimitarea zonelor afectate de
(fenomenul producerea exploziei.
BLEVE*). 3. Alertarea formaţiunilor de intervenţie
Nori de vapori în Instalaţia si (pompieri civili, personal
amestec cu instalatii medical şi ambulanţa) şi intervenţia
aerul (în funcţie tehnologice acestora în focar şi în zonele de risc.
de limita invecinate 4. Oprirea funcţionării cuptoarelor
Explozie

superioară şi Scazut tehnologice şi a activităţilor ce implică surse


cea inferioară spre Instalaţia de foc.
de explozie moderat Recuperare gaze 5. Acţiunea echipelor de intervenţie
%/vol. în aer la faclă. tehnologică şi salvatori pentru înlătuararea
760 mm Hg şi avariilor şi salvarea personalului surprins
20 oC Substatia de explozie.
Vapori electrica 6. Intervenţia echipei de deblocare-salvare
proveniţi de la pentru înlătuarea dărâmăturilor rezultate în
lichide în urma exploziei.
fierbere – gaze
lichefiate sub
presiune
Atac din aer
Emisie de Personal 1. Stabilirea condiţiilor meteo (direcţia şi viteza
Accide

substanţe muncitor. vântului).


nt

periculoase în Moderat 2. Restricţionarea accesului în zonele afectate


stare lichidă Contaminarea de evoluţia norului de substanţe periculoase.

67
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Aerului din zonele 3. Stabilirea căilor de evacuare şi a punctelor
rezidentiale de adunare a personalului ce urmează a fi
invecinate evacuat.
Emisie de 4. Desfăşurarea acţiunilor de
substanţe autoevacuare/evacuare a personalului.
Moderat
periculoase în 5. Desfăşurarea acţiunilor de cercetare chimică
stare gazoasă şi a controlului contaminării de către echipa de
cercetare.
6. Solicitarea, la nevoie, a sprijinului extern
Sistem de 1. Autospecialele PSI vor evacua apa din
canalizare substatia electrica si tunelurile de cabluri
tehnologica 2. Se va evacua apa din subsolurile
tehnologice
Inundatie Scazut Platforma 3. Se pun in aplicare prevederile Planului
instalatiei de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale
Utilaje dinamice

1. Restricţionarea circulaţiei pe drumurile


Substatia de acces spre zona respectivă.
electrica 2. Înştiinţarea operativă a personalului de
conducere şi a celorlalţi factori cu atribuţii în
Camera de acţiunile de intervenţie.
comanda 3. Înştiinţarea Secţiei Judeţene de Informaţii
(SRI) pentru solicatarea sprijinului echipelor
specializate antitero.
4. Stabilirea zonelor, instalaţiilor posibil de a
fi afectate în timpul sau în urma producerii
unei acţiuni de acest gen.
Atac terorist Scazut
5. Asiguararea accesului la obiectivele
periculoase prin eliberarea căilor de acces
şi stabilirea itinerariilor ce pot fi utilizate.
6. Înlăturarea şi limitarea urmărilor
provocate de situaţia creată cu ajutorul
formaţiunilor de
intervenţie.
7. Se pun în aplicare prevederile Planului
de acţiune/intervenţie în cazul producerii
unor acţiuni teroriste pe platfoma
Petrobrazi.
1. Cercetarea teritoriului pentru stabilirea
Instalaţia si efectelor atacurilor din aer
instalatii 2. Alarmarea salariaţilor despre iminenţa
tehnologice producerii unui atac din aer sau a atacului
invecinate efectiv
3. Mascarea şi camuflarea luminilor sau a
Sectoare auxiliare surselor de lumină pe timpul nopţii
Atac din aer
4.Evacuare/autoevacuarea personalului de
(pe timpul Scazut
reparaţie, întreţinere şi a celui care nu are
conflictelor armate)
atribuţii în acţiunile de intervenţie
5. Acţiunea structurilor de intervenţie
existente la nivelul societăţii
6. Se pun în aplicare prevederile Planului
de protecţie civilă întocmit la nivelul
platfomei Petrobrazi.

68
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Instalaţia si 1. Restricţionarea accesului în zona unde s-a
instalatii produs evenimentul.
tehnologice 2. Alertarea formaţiunilor de intervenţie:
invecinate pompieri civili, personal medical şi ambulanţa.
3. Acordare ajutorului medical de urgenţă
Sectoare auxiliare eventualelor victime.
Caderi de obiecte Foarte
4. Acţiunea echipelor de intervenţie tehnologică
cosmice scazut
şi salvatori.
5. Desfăşurarea acţiunii de cercetare a
terenului.
6.Autoevacuarea/evacuarea personalului aflat
în zona de pericol.
7. Solicitarea, la nevoie, a sprijinului extern.

4.2.3. Analiza riscurilor accidentale si metode de prevenire

Evenimente posibile cu consecinte majore asupra factorilor de mediu si sanatatii si securitatii


personalului care pot apare pe platforma instalatiei sunt prezentate in tabelul urmator.

Accident major Scenarii posibile de producere Probabilitate Metode de


potential/sursa de risc a accidentului de producere prevenire
Accident chimic: emisii Avarii mecanice: Rar Mentenanta si
COV, scurgeri de - deteriorare etansare mecanica la utilajele verificarea
produse petroliere in dinamice/statice in functiune; periodica a
situatie de avarie la - deteriorare/spargere garnituri, flanse, starii tehnico-
conducte, utilaje presetupe, ventile aferente conductelor constructive a
dinamice si statice prin prin care se vehiculeaza produse echipametelor/
care se vehiculeaza petroliere; utilajelor si a
materii prime si - fisuri la conducte/utilaje dinamice si starii de
auxiliare/semifabricate/pr statice prin care se vehiculeaza produse functionare a
oduse finite aflate in petroliere in stare lichida sau gazoasa sistemelor de
stare lichida sau - spargerea sau ruperea unei conducte; protectie a
gazoasa. - ruperea conductei de facla in interiorul acestora.
instalatiei
- rupere de stuturi de scurgere la vase sub
presiune;
- incidente de operare/intretinere/
reparatii.
Accident chimic: emisii - fisuri, deteriorari produse de tasari ale Foarte rar
Mentenanta si
COV, scurgeri de terenului sau cutremure; verificarea
produse petroliere in - inundatii, fenomene meteo extreme. periodica a
situatie de avarie la - greseli de operare; Extrem de starii tehnico-
vasele de stocare materii - suprasolicitarea vasului. rar constructive a
prime vaselor si a
starii de
functionare a
sistemelor de
protectie a
acestora
Incendii la echipamente Avarii mecanice cu emisii / scurgeri de Foarte rar Prevenirea
si utilaje cu producerea gaze şi produse petroliere care nu sunt apariţiei şi/sau
de emisii de gaze de controlate : utilizării
ardere, cu posibilitatea - neetanseitati flanse, conducte, guri surselor
de extindere a incendiului vizitare, stuturi potenţiale de
- spargerea garniturilor, flanselor, aprindere de
69
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
presetupelor, ventilelor aferente tip: foc deschis,
conductelor de produs. suprafeţe
Avarii tehnologice care nu sunt controlate: metalice
- întreruperea alimentării cu materie primă supraîncălzite,
şi materiale auxiliare; echipamente
- întreruperea alimentării cu utilităţi: de lucru şi
combustibil, abur, aer AMC, energie scule care nu
electrică, scăderea presiunii apei de sunt antiex.
răcire;
- exploatare la parametri diferiţi de Zonarea
parametri normali de funcţionare; mediilor de
- incidente de operare/intretinere/ pericol şi
incendiu;
reparatiii.
echipamente
de lucru şi
scule trebuie să
fie antiex.
Incendii la conducte, Avarii mecanice cu emisii / scurgeri de Prevenirea
utilaje dinamice/statice, gaze şi produse petroliere: Probabil, apariţiei şi/sau
prin care se vehiculează - supraincalzire utilaje; dar nu utilizării
materii prime / - neetanseitati, fisurari, ruperi. frecvent surselor
semifabricate, produse Avarii tehnologice care nu sunt controlate: potenţiale de
finite aflate în stare - întreruperea alimentării cu materie primă aprindere de
lichidă/lichefiată/ şi materiale auxiliare; tip: foc deschis,
gazoasă. - întreruperea alimentării cu utilităţi: suprafeţe
combustibil, abur, aer AMC, energie metalice
electrică; supraîncălzite,
- exploatare la parametri diferiţi de echipamente
parametri normali de funcţionare; de lucru şi
- incidente de operare la echipamentele scule care nu
de incarcare/descarcare. sunt antiex.
Foarte rar
Zonarea
mediilor de
- lucru cu foc deschis; pericol şi
- producerea de scantei; incendiu;
- incendiu pe alt tronson de conducta. echipamente
de lucru şi
scule trebuie să
fie antiex.
Explozii la echipamente Avarii mecanice cu emisii / scurgeri de Probabil,
si utilaje cu propagarea gaze şi produse petroliere: dar extrem Prevenirea
undei de şoc, zgomot, - functionare defectuoasa; de rar apariţiei şi/sau
gaze de ardere. - deteriorari, fisuri, rupturi; utilizării
- patrunderea de aer in interior; surselor
- supraincalziri mecanice. potenţiale de
Avarii tehnologice care nu sunt controlate: aprindere de
- întreruperea alimentării cu materie primă tip: foc deschis,
şi materiale auxiliare; suprafeţe
- întreruperea alimentării cu utilităţi: metalice
combustibil, abur, aer AMC, energie supraîncălzite,
electrică, scăderea presiunii apei de răcire; echipamente
- exploatare la parametri diferiţi de de lucru şi
parametri normali de funcţionare; scule care nu
70
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- incidente de operare/intretinere/ sunt antiex.
reparatii .
- lucru cu foc deschis; Zonarea
- producerea de scantei; mediilor de
pericol şi
- incendiu la un rezervor alaturat; Foarte rar incendiu;
- supraincalzirea produsului in rezervor. echipamente
de lucru şi
scule trebuie să
fie antiex.

4.3. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii


acestora, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în declanşarea fiecăruia
dintre aceste scenarii, considerându-se atât cauze interne, cât şi externe pentru instalaţie.

Pentru identificarea potenţialelor accidente majore specifice la Instalatia Policombustibili s-a


procedat la o evaluare calitativă a riscului asociat scenariilor de accidente posibile prezentate anterior.
Analiza calitativă are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile şi face posibilă
ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia de realizare a
analizei cantitative a riscurilor.
Obiectivele metodei HAZOP sunt:
 identificarea riscurilor din zonele unde poate avea loc un accident major
 determinarea particularitatilor proiectelor prin care pot influenta probabilitatea de aparitie a
unor evenimente nedorite;
 stabilirea informatiei necesare in proiectare din perspectiva asigurarii fiabilitatii proceselor;
 initierea si dezvoltarea studiilor cantitative de hazard si risc.
La momentul elaborarii prezentului Raport de securitate preliminar a fost disponibila analiza
Hazop preliminara, din care au fost selectate situatiile de risc posibile cu consecintele cele mai grave,
care sunt expuse in tabelul urmator.

71
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element: Vas alimentare cu apa demineralizata 155F001

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR

- defectarea pompei de - flux invers de apa si GPL de la coloana - dubla verificare a supapelor
Debit Mai mare alimentare cu apa G0001 D0001 la vasul F0001, rezultand deteriorari - stare de avarie a pomei si alarma de debit
mecanice, scurgeri la flanse (apa/GPL) si scazut pe FC0001 si interventie personal
- supapa de siguranta SS0005 se fixeaza la
posibil incendiu
3,5 barg

Nivel Mai mare - proasta functionare a - creste nivelul in vasul F0001, rezultand - LSHH0023 activeaza UZ0011 sa inchida -
LC0021/FC0011 si deschiderea posibila supraumplere si potentiala UZV0015
robinetului aferent FV0011 - supapa de siguranta SS0005 se fixeaza la
suprapresiune; eventualele vătămări ale
3,5 bar
personalului / pierderi economice

Element: Vas de alimentare cu GPL

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - inchiderea gresita a UZV0001 - pierderea nivelului in vasul F0002, - alarma nivel scazut pe LC0001 si interventie -
functionarea in gol a pompei G0002 si personal
posibile daune mecanice, inclusiv scurgeri de - dubla etansare prevazuta pe pompa G0002
- LSLL0002 activeaza UZ0002 sa actioneaze
butan la etansare si posibil incendiu
asupa pompei G0002

- inchiderea gresita a UZV0003 - posibila functionare in gol a pompei G0002 - alarma nivel scazut pe LC0001 si interventie -
si posibile daune mecanice, inclusiv scurgeri personal
de butan la etansare si posibil incendiu - dubla etansare prevazuta pe pompa G0002
- UZV0003 activeaza UZ0002 sa actioneze
asupra G0002

- cresterea nivelului in vasul F0002 si posibila - comutatorul de nivel LSHH0007 activeaza -


supraumplere, rezultand suprapresurizarea si UZ0001 sa inchida UZV0001
scurgeri minore la flansa, posibil incendiu - supapa de siguranta SS0001 fixata la 5,
barg
minor

72
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element: Vas de alimentare cu GPL

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR

Debit Lipsa/Mai mic - inchiderea neasteptata a - pierderea completa a alimentarii cu GPL in - alarma nivel scazut pe FC0003 si FC0038 -
UZV0003 sectiunea din aval, posibila crestere a si FI0039/alarme de temperatura inalta si
temperaturii datorita reactiilor necontrolate temperatura diferentiala in reactor si
interventie personal
potentiale daune mecanice la reactor, cu
- FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
impact major (incendiu/evacuare de caldura maximizarea racirii inainte de reactie(prin
si hidrocarburi sub presiune) ESD)
- temperatura diferentiala mare in reactor
activeaza UZ0021 pentru maximizarea racirii
- temperatura ridicata in reactor activeaza
UZ0023 sa izoleze si sa depresurizeze
reactorul

- Inchiderea neasteptata a - posibila functionare in gol a pomepi G0002 - alarma debit scazut pe FC0003 si raspuns -
aspiratiei pompei G0002 sau si posibile daune mecanice, inclusiv scurgeri uman
conectarea la filtrul de impurități de butan pe la etansari si posibil incendiu - dubla etansare prevazuta pe pompa
G0002

- cresterea nivelului in vasul F0002 si posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0002 sa -


supraumplere, rezultand suprapresurizarea si inchida UZV0001
scurgeri minore si posibil incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 fixata la 5,9
barg

- pierderea completa a alimentarii cu GPL - alarma debit scazut pe FC0003 si FC0038 -


catre sectiunea din aval, rezultand reactii in si FI003/
sectiunea din aval si posibila crestere a Alarma de temperatura ridicata si
temperatura diferentiala in reactor si
temperaturii datorita reactiilor in lant
interventie personal
potentiale daune mecanice la reactor, cu - FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
impact major (incendiu/evacuari de caldura si maximizarea racirii dupa reactie (prin ESD)
hidrocarburi sub presiune) - temperatura diferentiala mare in reactor
activeaza UZ0021 pentru maximizarea racirii
- temperatura ridicata in reactor activeaza
UZ0023 sa izoleze si sa depresurizeze
reactorul

- caderea pompei G0002 - cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -
supraumplere, scurgeri minore si posibil inchida UZV0001
incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 este fixata pe
5, barg

73
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element: Vas de alimentare cu GPL

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR

Debit Lipsa/Mai mic - caderea pompei G0002 - posibil debit invers de GPL/apa de la - dubla verificare a supapei -
coloana D0001, posibila supraumplere, - supapa de siguranta SS0001 este fixata pe
rezultand suprapresurizare, scurgeri minore si 5, barg
incendiu minor
- pierderea completa a alimentarii cu - alarma debit scazut pe FC0003 si FC0038 -
GPLcatre sectiunea din aval, rezultand reactii si FI0039/
in sectiunea din aval si posibila crestere a alarma de temperatura ridicata si temperatura
diferentiala in reactor si interventie personal
temperaturii datorita reactiilor in lant;
- FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
potentiale daune mecanice la reactor, cu maximizarea racirii dupa reactie (prin ESD)
impact major (incendiu/evacuari de caldura si - temperatura diferentiala mare in reactor
hidrocarburi sub presiune) activeaza UZ0021 pentru maximizarea racirii
- temperatura ridicata in reactor activeaza
UZ0023 sa izoleze si sa depresurizeze
reactorul
- proasta functionare a LC0001/ - reducerea ratei debitului catre sectiunea din - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -
FC0003 si inchiderea FV0003 aval inchida UZV0001
- cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - supapa de siguranta SS0001 este fixata la
5, barg
supraumplere, rezultand suprapresurizare ,
scurgeri minore si posibil incendiu minor

- pierderea completa a alimentarii cu GPL - alarma debit scazut pe FC0003 si FC0038 / -


catre sectiunea din aval, rezultand reactii in alarma de temperatura ridicata si temperatura
sectiunea din aval si posibila crestere a diferentiala in reactor si interventie personal
- FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
temperaturii datorita reactiilor in lant;
maximizarea racirii dupa reactie (prin ESD)
potentiale daune mecanice la reactor, cu - temperatura diferentiala mare in reactor
impact major (incendiu/evacuari de caldura si activeaza UZ0021 pentru maximizarea racirii
hidrocarburi sub presiune) - temperatura ridicata in reactor activeaza
UZ0023 sa izoleze si sa depresurizeze
reactorul

74
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element: Vas de alimentare cu GPL

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR

- Inchiderea gresita a UZV0005 - pierderea completa a alimentarii cu GPL - alarma debit scazut pe FC0003 si FC0038 -
Debit Lipsa/Mai mic sau inchiderea inadecvata a catre sectiunea din aval, rezultand reactii in si FI0039/
supapei de blocare manuala pe alarma de temperatura ridicata si temperatura
sectiunea din aval si posibila crestere a
linia de refulare a G0002 diferentiala in reactor si raspuns uman
temperaturii datorita reactiilor in lant;
- FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
potentiale daune mecanice la reactor, cu maximizarea racirii dupa reactie (prin ESD)
impact major (incendiu/evacuari de caldura si - temperatura diferentiala mare in reactor
hidrocarburi sub presiune) activeaza UZ0021 pentru maximizarea racirii
- temperatura ridicata in reactor activeaza
UZ0023 sa izoleze si sa depresurizeze
reactorul

- cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -


supraumplere, scurgeri minore si posibil inchida UZV0001
incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 este fixata la
5, barg

- posibila deteriorare a pompei G0002 - alarma debit scazut pe FC0003 si -


datorita cavitatiei in cazul blocarii conditiilor interventie personal
de iesire si posibile scurgeri la etansare, - pompa este prevazuta cu etansare dubla
rezultand evacuari de GPL si posibil incendiu

Mai mare - proasta functionare a FC0002 - cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -
deschide robinetul aferent supraumplere, rezultand suprapresurizare si inchida UZV0001
scurgeri minore la flansa si incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 este fixata la
5, barg

- proasta functionare a FC0001 - cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -
deschide robinetul aferent supraumplere, rezultand suprapresurizare si inchida UZV0001
scurgeri minore la flansa si incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 este fixata la
5, barg
- proasta functionare a - pierderea nivelului in F0002, rezultand - pompa G0002 este prevazuta cu etansare -
LC0001/FC0003 deschide functionarea in gol a pompei G0002 si dubla
robinetul aferent posibile daune mecanice, inclusiv scurgeri de - LSLL0002 activeaza UZ0002 sa actionezea
asupra G0002
butan si posibil incendiu

75
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element: Vas de alimentare cu GPL

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Presiunea Mai mare - proasta functionare a PC0001 - cresterea presiunii peste presiunea maxima - supapa SS0001 fixata la 5,9 barg -
deschide PV0001B, sau de operare a azotului (15 barg), posibila
dechiderea inadecvata a bypass-
superpresurizare a vasului F0002, daune
ului PV0001B
mecanice si posibile scapari de GPL
(incendiu/explozie)

Nivel Mai mic - Inchiderea gresita a UZV0005 - pierderea completa a alimentarii cu GPL - alarma debit scazut pe FC0003 si FC0038 -
sau inchiderea inadecvata a catre sectiunea din aval, rezultand reactii in si FI0039/
supapei de blocare manuala pe sectiunea din aval si posibila crestere a alarma de temperatura ridicata si temperatura
linia de refulare a G0002 diferentiala in reactor si raspuns uman
temperaturii datorita reactiilor in lant;
- FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
potentiale daune mecanice la reactor, cu maximizarea racirii dupa reactie (prin ESD)
impact major (incendiu/evacuari de caldura si - temperatura diferentiala mare in reactor
hidrocarburi sub presiune) activeaza UZ0021 pentru maximizarea racirii
- temperatura ridicata in reactor activeaza
UZ0023 sa izoleze si sa depresurizeze
reactorul

- cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -


supraumplere, scurgeri minore si posibil inchida UZV0001
incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 este fixata la
5, barg

- posibila deteriorare a pompei G0002 - alarma debit scazut pe FC0003 si -


datorita cavitatiei in cazul blocarii conditiilor interventie personal
de iesire si posibile scurgeri la etansare, - pompa este prevazuta cu etansare dubla
rezultand evacuari de GPL si incendiu
Mai mare - proasta functionare a FC0002 potential
- cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -
deschide robinetul aferent supraumplere, rezultand suprapresurizare si inchida UZV0001
scurgeri minore la flansa si incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 este fixata la
5, barg
- proasta functionare a FC0001 - cresterea nivelului in vasul F0002, posibila - comutatorul de nivel activeaza UZ0001 sa -
deschide robinetul aferent supraumplere, rezultand suprapresurizare si inchida UZV0001
scurgeri minore la flansa si incendiu minor - supapa de siguranta SS0001 este fixata la
5, barg
- proasta functionare a - pierderea nivelului in F0002, rezultand - pompa G0002 este prevazuta cu etansare -
LC0001/FC0003 deschide functionarea in gol a pompei G0002 si dubla
robinetul aferent - LSLL0002 activeaza UZ0002 sa actionezea
posibile daune mecanice, inclusiv scurgeri de
asupra G0002
butan si posibil incendiu

76
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element : Coloana spalare cu apa 155D0001

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea gresita a UZV0008 - nivel de interfață inferior la fundul coloanei - alarma de nivel scazut de inerfata pe - timpul calculat
sau inchiderea neadecvata a D0001 avand ca rezultat posibil antrenarea LI0013 si interventie personal pentru
supapei manuale pe linia de de GPL in apa uzata si la final, ajungerea in - LSLL0015 activeaza UZ000 sa inchida antrenarea GPL
evacuare de la varful col. D0001 UZV0006
vasul de expansiune al instalatiei de stripare este de 10 h
ape uzate, urmand eliberarea ulterioară a
GPL prin sistemul de aerisireaferent; posibil
incendiu

- lipsa completa a alimentarii cu - alarma de nivel scazut pe FC0003, FC0038 - -


GPL catre sectiunea din aval, si FI00390/alarme de tempeartura ridicata si
rezultand producerea de reactii temperatura diferentiala in reactor si
exoterme in reactorul principal, cu
posibila crestere a temperaturii; interventie personal
daune mecanice la reactor cu - FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
impact major (incendiu/evacuare maximizarea racirii inainte de reactie (prin
de caldura si hidrocarburi sub ESD)
presiune) - temperatura diferentiala mare in reactor
activeaza UZ0021 pentru maximizarea racirii
in timpul reactiei
- activeaza UZ0023 pentru izolarea si
depresurizarea reactorului

Nivel Lipsa/Mai mic - Inchiderea gresita a LC0012 - nivel de interfață inferior la fundul coloanei - alarma de nivel scazut de inerfata pe -
deschide robinetul aferent D0001 avand ca rezultat posibil antrenarea LI0013 si interventie personal
de GPL in apa uzata si la final, ajungerea in - LSLL0015 activeaza UZ000 sa inchida
UZV0006
vasul de expansiune al instalatiei de stripare
ape uzate, urmand eliberarea ulterioară a
GPL prin sistemul de aerisireaferent; posibil
incendiu

Element : Vas de alimentare cu benzina usoara 155F0004

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Mai mare - proasta functionare a - Creste nivelul in vasul F0004, posibila - LSHH0030 activeaza UZ0012 sa inchida -
LC0028/FC0015deschide ventilul supraumplere si suprapresurizare a vasului UZ0020
FV0015 posibile daune mecanice, scurgeri si incendiu - Supapa de siguranta SS0010 setata la 3,5
barg

77
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Presiune Mai mare - Proasta functionare a PC0030 - Cresterea presiunii peste valoarea maxima - Supapa de siguranta SS0010 setatat la 3,5 -
deschide PV0030B sau de operare (15 barg), posibila barg
deschiderea inadecvata a by-
suprapresurizare a vasului F0004, daune
pass-ului PV0030B
mecanice, posibile pierderi de benzina,
posibil incendiu

Element : Tratare LCN si amestecare cu GPL

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea gresita a ventilului pe - Posibila supraincalzire a lichidului in G0003, posibile - Supapa yarway pentru debit -
refularea pompei G0003 sau daune mecanice, scurgeri de benzina si posibil incendiu minim
proasta functionare a FC0017 - In cazul inchiderii UZV0039 se poate produce debit - Etansare dubla la pompa
care inchide robinetul aferent sau G0003
inchiderea neasteptata a invers de benzinacatre vasul F0003/ col. D0001, rezultand
UV0011A sau UV0030 sau suprapresiune si daune mecanice cu pierderea
UZV003 continutului de GPL/benzina si posibil incendiu/explozie

Element : Adsorbere 155D0002 A/B/C – etapa de scurgere

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Directionat - Deschiderea neprevazuta a - Fractia C3 directionata catre vasul separator F0005, in - Alarma de presiune ridicata -
gresit UV0011B sau UV0010A consecinta creste presiunea rezultand suprapresurizarea pe PC0049 si interventia
vasului si daune mecanice care pot conduce la pierderi personalului
- Supapa de siguranta SS0018
de C3/C4 si benzina usoara; posibil incendiu
setata la 5,7 barg
-

Temperatura Mai mare - Activarea neprevazuta a B0001 - Vaporizarea fractiei C3 in B0001, rezultand posibile - -
daune mecanice si posibila pierdere a continutului de C3;
posibil incendiu

78
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element : Adsorbere 155D0002 A/B/C – purjare rece

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Directionat - Linia catre F0004 lasata - Fractia C3 directionata catre vasul F0004, - Alarma de presiune ridicata -
gresit deschisa dupa etapa de scurgere posibila crestere a presiunii, pe PC 0030 si interventia
suprapresurizare si daune mecanice cu personalului
pierderea continutului de C3/LCN; posibil
incendiu - Supapa de siguranta SS0010
setata la 3,5 barg

Element : Adsorbere 155D0002 A/B/C – incalzire/pas 1

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
0
Debit Directionat - Desciderea neprevazuta a - Fractia C3 vaporizata la 310 C directionata la - Alarma de presiune ridicata -
gresit UV0011B, UV0010A vasul separator F0005, creste presiunea, posibila pe PC0049 si interventie
suprapresiune si daune mecanice, pierderi de personal
C3/C4 si benzina uosara; posibil incendiu

Temperatura Mai mica - Caderea aburului de medie - Fractia C3 lichida este directionata la incalzitorul - Alarma de temperatura -
presiune la vaporizatorul E0014, electric B0001, se vaporizeaza brusc; posibile scazuta pe TI0114 si
inclusiv proasta functionare a interventie personal
daune mecanice cu posibila pierdere a continutului
FC0084/inchiderea neprevazuta a - TSLL0015 activeaza UZ0 sa
UV0031 de C3 si posibil incendiu
opreasca incalzitorul

- Proasta functionare a - Fractia C3 lichida este directionata la incalzitorul - Alarma de temperatura -


TC0116/FC0085 duce la electric B0001, se vaporizeaza brusc; posibile scazuta pe TI0114 si
deschiderea robinetului aferent interventie personal
daune mecanice cu posibila pierdere a continutului
- TSLL0015 activeaza UZ0 sa
de C3 si posibil incendiu
opreasca incalzitorul

Mai mare - Proasta functionare a TC0122 - Caderea treptei de condensatie cu cresterea - Alarma de presiune ridicata -
sau functionarea unui singur presiunii in vasul de regenerant F0010, posibila pe PC0125 si interventie
ventilator la schimbatorul de suprapresurizare, daune mecanice cu pierderea
personal
caldura E0015 continutului de C3 si posibil incendiu

79
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Caderea treptei de condensatie si trimiterea - TSHH0123 activeaza UZ047 -


fractiei vaporizate de C3 la vasul de stocare sa inchida UZV0063
regenerant uzat si posibila supraincalzire a
conductei existente, rezultand scapari la flansa si
posibil incendiu

- Pierderea apei de racire la - Caderea treptei de condensatie si cresterea - Alarma de presiune ridicata -
schimbatorul E0016 presiunii in vasul F0010, cu posibila pe PC0125 si interventie
suprapresurizare, daune mecanice, pierderea
personal
continutului de C3 si posibil incendiu

- - Caderea treptei de condensatie si trimiterea - Alarma de temperatura -


fractiei vaporizate de C3 la vasul de stocare ridicata pe TC0122
regenerant uzat si posibila supraincalzire a - TSHH0123 activeaza UZ047
conductei existente, rezultand scapari la flansa si
posibil incendiu sa inchida UZV0063

Presiune Mai mare - Conditiie de iesire blocate in - Cresterea presiunii, posibila suprapresurizare in - Supapa de siguranta SS0042 -
aval de incalzitorul B0001 schimbatorul E0014 si incalzitorul B001, daune setata la 26,1 barg
mecanice, posibile scurgeri de C3 si posibil
incendiu

Element : Adsorbere 155D0002 A/B/C – umplere/echilibrare

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai putin - Inchiderea neprevazuta a - Umplerea incompleta a adsorberului aflat in - Alarma de presiune ridicata -
UZV0028, UV0003 sau proasta regenerare, in prezenta C3 rezidual, rezultand pe PC009 si interventie
functionare a FC0031 care inchide directionarea C3 lichid la vasul seprataor F0005 personal
robinetul aferent
cand adsorberul este pus in functiune. Aceasta
conduce la vaporizarea C3 si posibila
suprapresurizare a vasului F0005, rezultand daune
mecanice, pierderi de hidrocarburi si posibil
incendiu.

Invers - Posibil debit invers de benzina - Benzina usoara si fractia C3 la 20 barg - două supape de control în -
usoara si C3 de la adsorber la directionate la F0004 conduc la cresterea presiuniii serie, de tip diferit
vasul F0004 (caderea pompei in - alarma de presiune ridicata
si posibila suprapresurizare, rezultand daune
timpul umplerii) pe PC0030 si interventie
mecanice cu pierderea continutului si posibil
personal
incendiu

80
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Directionat - Deschiderea neprevazuta a - Benzina usoara de umplere este partial - Alarma de presiune ridicata -
gresit UV0002A directionata la adsorberul in functiune, rezultand pe PC009 si interventie
umplerea incompleta a adsorberului aflat in personal
regenerare, in prezenta C3 rezidual, rezultand
directionarea C3 lichid la vasul seprataor F0005
cand adsorberul este pus in functiune. Aceasta
conduce la vaporizarea C3 si posibila
suprapresurizare a vasului F0005, rezultand daune
- Dechiderea neprevazuta a mecanice, pierderisidfractia
- Benzina usoara ehidrocarburi si posibilpartial la
C3 directionate - două supape de control în -
UV0011B vasul separator de alimentare F0005 conduc la serie, de tip diferit
cresterea presiuniii si posibila suprapresurizare, - alarma de presiune ridicata si
interventie personal
rezultand daune mecanice cu pierderea continutului
si posibil incendiu

Element : Vas stocare regenerant 155F0010

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Lipsa alimentare cu fractie C3 - Posibila scadere a nivelului in F0010, - alarma de debit saczut pe -
din FCC rezultand fucntionarea in gol a pompei G0011, FC0092 si interventie personal
daune mecanice, pierderi la etansare si posibil - LSLL0084 activeza UZ0 sa
actioneze asupra G0011
incendiu
- dubla etansare mecanica a
pompei
- Inchiderea neprevazuta a - Posibila scadere a nivelului in F0010, - alarma de debit saczut pe -
UV003 sau inchiderea neadecvata rezultand fucntionarea in gol a pompei G0011, FC0092 si interventie personal
a ventilului manual pe linia de C3 daune mecanice, pierderi la etansare si posibil - LSLL0084 activeza UZ049 sa
la F0010 actioneze asupra G0011
incendiu
- dubla etansare mecanica a
pompei
- Proasta functionare a - Posibila scadere a nivelului in F0010, - LSLL0084 activeaza UZ049 sa -
LC0082/FC0092 inchide FC0092 rezultand fucntionarea in gol a pompei G0011, opreasca pompa G0011
daune mecanice, pierderi la etansare si posibil - dubla etansare mecanica a
pompei
incendiu

- Inchiderea neprevazuta a - Posibila scadere a nivelului in F0010, - alarma de debit saczut pe -


UZV0064 rezultand fucntionarea in gol a pompei G0011, FC0092 si interventie personal
daune mecanice, pierderi la etansare si posibil - LSLL0084 activeza UZ049 sa
actioneze asupra G0011
incendiu
- dubla etansare mecanica a
pompei

81
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Inchiderea neadecvata a - Functionarea in gol a pompei G0011, daune - dubla etansare mecanica a -
ventilului manual pe tragerea mecanice, pierderi la etansare si posibil pompei
pompei G0011 sau infundarea
incendiu
filtrului aferent liniei

- Blocarea conditiilor de refulare - Posibila supraincalzire a continutului de C3, - supapa yarway pentr debit minim -
la pompa G0011 (inclusiv proasta rezultand deteriorarea etansarii pompei , - dubla etansare mecanica a pomei
functionare a FC0090) posibile scurgeri si posibil incendiu

Mai mare - Proasta functionare a - Creste nivelul in vasul F0010, posibila - supapa de siguranta SS0046 -
LC0083/FC0092 dechide FC0092 supraumplere, posibila suprapresurizare a setata la 15 barg
vasului peste 19,8 barg, rezultand daune - LSLL0084 activeza UZ049 sa
actioneze asupra G0011
mecanice, scurgeri la flansa si posibil incendiu
- dubla etansare mecanica a
pompei
- Proasta functionare a FC0090 - Posibila pierdere a nivelului in vasul F0010, - alarma de nivel scazut pe LC0083 -
deschide ventilul aferent rezultand functionarea in gol a pomei G0011, si interventie umana
daune mecanice, pierderi la etansare si posibil
incendiu

Nivel Mai mic - Proasta functionare a LC0080 - Pierderea nivelului la inerfata in F0010 si C3 - Alarma denivel scazut si -
dechide ventilul aferent atunci directionat in vasul de evacuare inchis F0013, interventie personal
cand nu este necesar - LSLL0084 activeaza UZ049 sa
conducand la pierderea nivelului in
opreasca pompa G0011
F0010rezultand functionarea in gol a pompei
- dubla etansare mecanica a
G0011, daune mecanice, pierderi la etansare si pompei
posibil incendiu

82
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element : Feed surge drum 155F0005

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea neprevazuta a - Pierderea completa a alimentarii in sectia - Alarma de debit scazut pe FC0038 -
UZV0036 de reactie si posibila crestere a temperaturii si FI0039/ alarme de temperatura
datorata reactiilor in lant, posibile daune ridicata si temperatura diferentiala
mecanice la reactor cu impact major:
incendiu/eliberare de caldura si hidrocarburi mare in reactor si interventie
sub presiune personal
- FSLL0037 activeaza UZ019 pentru
maximizarea racirii inainte de sectia
reactie (prin ESD)
- Temperatura diferentiala mare in
reactor activeaza UZ0021 pentru
maximizarea racirii in sectia reactie
- Temperatura ridicata in reactor
activeaza UZ0023 sa izoleze si sa
depresurizeze reactorul

- - Posibila functionare in gol a ambelor - Dubla etansare a pompelor G000 -


pompe G0004 A/B si posibile daune A/B
mecanice, cu deteriorarea etansarii, scapari - Oprirea pompei active si
de butan si posibil incendiu
impiedicarea pronirii automate a
pompei de rezerva
- - Creste nivelul in vasul F0005, posibila - Alarma de nivel crescut si -
supraumplere si suprapresurizare peste 24 interventie personal
barg, conducand la daune mecanice, - LSHH0039 activeaza UZ016 sa
inchida UZ0039
pierderea continutului de GPL/benzina si
- Supapa de siguranta SS0018
posibil incendiu/explozie setata la 5,7 barg

- Inchiderea neadecvata a - Pierderea completa a alimentarii catre - ventilul manual specificat ca blocat -
ventilului manual pe linia de sectia de reactie, posibila crestere a deschis (element blocat)
aspiratie a pompei G004A - pornirea pomei de rezerva
temperaturii datorata reactiilor in lant,
- alarma de debit scazut, alarme de
posibile daune mecanice la reactor cu
temperatura ridicata si temperatura
impact major: incendiu/eliberare de caldura diferentiala mare in reactor si
si hidrocarburi sub presiune interventie personal
- maximizarea automata a racirii
inainte de sectia reactie
- maximizarea automata a racirii in
sectia reactie
- izolarea si depresurizarea
automata a reactorului

83
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- - Posibila functionare in gol a pompei active - Ventilul manual specificat blocat -


G0004A , posibile daune mecanice, scurgeri deschis (element blocat)
de butan si posibil incendiu - Dubla etansare a pompelor
G004A/B

- - Creste nivelul in vasul F0005, posibila - Pornirea automata apompei in -


supraumplere si suprapresurizare peste 2 asteptare
barg, conducand la daune mecanice, - Alarma de nivel crescut si
interventie personal
pierderea continutului de GPL/benzina,
- LSHH0039 activeaza UZ016 sa
posibil incendiu si explozie inchida UZV0039
- Supapa de siguranta SS0018
setata la 5,7 barg

- Caderea pompei active G0004 - Pierderea completa a alimentarii in sectia - pornirea pomei de rezerva -
reactie, posibila crestere a temperaturii - alarma de debit scazut, alarme de
datorita reactiilor in lant, daune mecanice la temperatura ridicata si temperatura
diferentiala mare in reactor si
reactor cu impact major: incendiu/eliberare
interventie personal
de caldura si hidrocarburi sub presiune - maximizarea automata a racirii
inainte de sectia reactie
- maximizarea automata a racirii in
sectia reactie
- izolarea si depresurizarea
automata a reactorului

- - Creste nivelul in F0005, posibila - Pornirea automata a pompei de -


supraumplere si suprapresurizare peste 24 rezerva
barg, conducand la daune mecanice si - Alarma de nivel crescut si
interventie personal
pierderea continutului de GPL/benzina,
- LSHH0039 activeaza UZ016 sa
rezultand posibil incendiu si explozie inchida UZV0039
- Supapa de siguranta SS0018
setata la 5,7 barg

- Inchiderea din neatentie a - Supraincalzirea continutului de lichid din - Ventilul manual specoficat ca -
ventilului manual pe refularea pompa, daune mecanice si scurgeri pe la blocat deschis (element blocat)
pompei G0004A etansari, pierderea continutului de GPL - Alarma asociata pronirii automate
a sistemului de interventie
presurizat si benzina si posibil incendiu
- Supapa yarway pentru debit minim
- Dubla etansare a pompelor

- Proasta functionare a - Supraincalzirea continutului de lichid din - Alarma de debit scazut si -


LC0038/FC0038 inchide robinetul pompa, daune mecanice si scurgeri pe la interventie personal
aferent - Supapa yarway pentru debit minim
etansari, pierderea continutului de GPL
- Dubla etansare a pompelor
presurizat si benzina si posibil incendiu

84
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- - Pierderea completa a alimentarii in sectia - alarma de debit scazut, alarme de -


reactie, posibila crestere a temperaturii, temperatura ridicata si temperatura
daune mecanice la reactor cu impact major: diferentiala mare in reactor si
interventie personal
incendiu/eliberare de caldura si hidrocarburi
- maximizarea automata a racirii
sub presiune inainte de sectia reactie
- maximizarea automata a racirii in
sectia reactie
- izolarea si depresurizarea
automata a reactorului

- - Cresterea nivelului in F0005, supraumplere - Alarma de nivel crescut si -


si suparpresiune peste 2 barg, daune interventie personal
mecanice, pierderea continutului de - LSHH0039 activeaza UZ016 sa
inchida UZV0039
GPL/benzina, posibil incendiu si explozie
- Supapa de siguranta SS0018
setata la 5,7 barg

Debit Mai mare - Proasta functionare a - Posibila scadere a nivelului, functionarea - Etansare dubla la pompe -
LC0038/FC0038 deschide in gol a ambelor pompe G0004 A/B, daune - Oprirea automata a pompelor
robinetul aferent
mecanice, scurgeri pe la etansari si posibil
incendiu

- Caderea pompei G0004A - Posibil debit invers de la G0005A - Porneste automat pompa de -
conducand la suprapresurizarea vasului rezerva G000B
F0005 si posibila cadeer catastrofica cu - Doua supape de control in serie,
de tipuri diferite
pierderea continutului de GPL/benzina
- Supapa de siguranta SS0018
usoara fixata la 5,7 barg

- Posibil debit invers la G000, reducerea - Pornirea automata a pompei de -


presiunii sub valoare presiunii critice, rezerva G000B
vaporizarea GPL in reactor - Doua supape de control in serie,
de tipuri diferite

- Deschiderea neasteptata a - Scaderea presiunii in vasul F0005, - -


UZV0037 vaporizarea GPL si reducerea alimentarii
catre reactoare

85
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Presiune Mai mare - Proasta functionare a PC0049 - Cresterea presiunii peste valoare de - Supapa de siguranta SS0018 -
deschide PV0049B operare maxima admisa a aburului de inalta fixata la 5,7 barg
presiune (15 barg) si posibila
suprapresurizare a vasului F0005, daune
mecanice, posibila eliberare de GPL/benzina
usoara si posibil incendiu

Element : tren schimbatoare d ecaldura, primul reactor si reciclul relevant

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea neprevazuta a - Pierderea completa a alimentarii in sectia - Alarma de debit scazut /alarme de -
UV0020 , UZV005A, UZV0048A si reactie, posibila crestere a temperaturii temperatura inalta si temperatura
UV0021A diferentiala inalta in reactor si
datorita reactiilor necontrolate, daune
interventie personal pentru activarea
mecanice la reactor cu impact major
depresurizarii
incendiu/eliberare de caldura si hidrocarburi - Activarea automata a
sub presiune depresurizarii reactorului

- Blocarea refularii pompei G000A/B , - Supapa de siguranta SS0021 -


cresterea presiunii peste valoare de fixata la 88,6 barg
inchidere (99,2 barg), posibila
suprapresurizare a fascicului de tevi in
schimbatoarele E0001, E0002, E0003,
posibila eliberare de caldura si hidrocarburi
sub presiune
- Inchiderea neadecvata a - Posibila functionare in gol a pomei - Ventilul manual specificat ca blocat -
ventiului manual pe aspiratia G0005A, daune mecanice, scurgeri pe la deschis (element blocat)
pompei G0005A sau infundarea - Dubla etansare la pompele
etansari si posibil incendiu
filtrului de pe conducta de G0005A/B
aspiratie
- Pierderea reciclului la reactorul principal, - Ventilul manual specificat ca blocat -
cresterea timpului de stationare cu fluxul de deschis (element blocat)
alimentare reactiva, posibile reactii - Activarea automata a pomei de
rezerva
necontrolate, daune mecanice la reactor cu
- Izolarea automata a reactorului
impact major : incendiu/eliberare de caldura - Racirea si depresurizarea
si hidrocarburi sub presiune automata a reactorului

86
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Caderea pompei de reciclu - Pierderea reciclului la reactorul principal, - Pornirea automata a pompei de -
activa G0005A cresterea timpului de stationare cu fluxul de rezerva
alimentare reactiva, posibile reactii - Maximizarea automata a racirii
fluxului de alimentare reactiv
necontrolate, daune mecanice la reactor cu
- Izolarea automata a reactorului
impact major : incendiu/eliberare de caldura - Racirea si depresurizarea
si hidrocarburi sub presiune automata a reactorului
- Proasta functionare a FC002 - Pierderea reciclului la reactorul principal, - Robinetele blocate specificate ca -
inchide ventilul aferent sau cresterea timpului de stationare cu fluxul de element blocat
inchiderea neadecvata a - Racirea automata a fluxului de
alimentare reactiva, posibile reactii
ventilului manual pe refularea alimentare reactiv
pompei G0005A/B necontrolate, daune mecanice la reactor cu
- Racirea si depresurizarea
impact major : incendiu/eliberare de caldura automata a reactorului
si hidrocarburi sub presiune
- Supraincalzirea lichidului continut de - Ventillele manuale specificate ca -
pompa, posibile daune mecanice, pierderi de elemente blocate
lichid la etansari, pierderea continutului de - Alarma asociata cu pornirea
automata a sistemului de interventie
hidrocarburi suprapresurizate si posibil
- Dubla etansare la pompe
incendiu
Debit Directionat - Deschiderea neprevazuta a - Alimentarea reactorului principal - Ventil on-off stationar, prevazut cu -
gresit UV001A directionata la reactorul secundar fara pozitioner
racirea prealabila, posibila crestere a - Supapa de control prevazuta
- Alarma de temperatura inalta si
temperaturii, reactii necontrolate, daune
temperatura diferentiala ridicata si
mecanice interventie personal
- Oprirea automata a aburului la
schimbatorul E0003
- Izolarea si depresurizarea
automata a reactorului
- Deschiderea neprevazuta a - O fractie de flux de alimentarea - Maximizarea automata a racirii -
UV0016A nereactionat directionat la bucla de pasivare reactorului
catalizator si la reactorul de regenerare, al - Izolarea si depresurizarea
automata a reactorului
carui catalizator este foarte activ; posibila
crestere a temperaturii datorata reactiilor
necontrolate, daune mecanice la reactor cu
impact major: incendiu/eliberare de caldura
si hidrocarburi sub presiune

87
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Deschiderea neasteptata a - Reducerea alimentarii reactorului - Ventil on-off stationar -


UV0018A sau UV0017A secundar, posibilacrestere a temperaturii, - Alarme de temperatura inalta si
daune mecanice la reactor cu impact major: temperatura diferentiala inalta in
reactor
incendiu/degajare de caldura si hidrocarburi
- Interventie personal pentru
sub presiune activarea sistemului de
depresurizare
- Izolarea si depresurizarea
automata a reactorului

Element : Reactorul secundar

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea neprevazuta a - Pierderea completa a alimentarii - Ventile on-off stationare -
UV0019B, UZV005B, UZV008B si reactorului secundar, posibila crestere a - Alarma de debit scazut si alarme
UV0018B de temperatura ridicata si
temperaturii, daune mecanice la reactor, cu
temperatura diferentiala ridicata in
impact major: incendiu/eliberare de caldura
reactor
si hidrocarburi sub presiune - Izolarea si depresurizarea
automata a reactorului

- - Pierderea fluxului de alimentare la - Dubla etansare mecanica la -


pomepele G0005A/B, daune mecanice la pompe
ambele pompe, posibile scurgeri de
hidrocarburi la etansare, posibil incendiu

- Proasta functionare a PC0065 - Reducerea fluxului de alimentare la - Alarma de debit scazut, alarme de -
inchide supapa PV0065 reactorul secundar, posibila crestere a temperatura ridicata si temperatura
temperaturii, daune mecanice la reactor, cu diferentiala mare
- Izolarea si depresurizarea
impact major: incendiu/eliberare de caldura
automata a reactorului
si hidrocarburi sub presiune

Debit Directionat - Deschiderea neprevazuta a - Alimentarea reactorului principal - Ventil on-off stationar, prevazut cu -
gresit UZ0020B directionata la reactorul secundar fara racire pozitioner
prealabila, posibila crestere a temperaturii, - Alarma de temperatura inalta si
temperatura diferentiala inalta si
daune mecanica
interventie personal
- Oprirea automata a aburului la
schimbatorul E0003
- Izolarea si depresurizarea
automata a reactorului

88
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Deschiderea neasteptata a - Alimentarea reactorului secundar - Maximizarea automata a racirii -


UV0016B directionata partial la bucla de pasivare - Izolarea si depresurizarae
catalizator si la reactorul in regenerare, al automata a reactorului
carui catalizator este foarte activ; posibila
crestere a temperaturii, daune mecanice la
reactor, cu impact major: incendiu/eliberare
de caldura si hidrocarburi sub presiune

- Spargerea unei tevi in - Directionarea efluentului din reactor in - -


schimbatorul E0005 coloana de debutanizare, posibila
suprapresurizare, daune mecanice, eliberare
de hidrocarburi, posibil incendiu

Temperatura Mai mare - Proasta functionare a TC003B - Cresterea temperaturii in reactorul - Alarma de temperatura ridicata si -
duce la by-pass-area secundar si cresterea temperaturii fractiei temperatura diferentiala mare si
schimbatorului E0004 interventie personal
reciclu, cresterea temperaturii in reactor,
- Racirea automata a reactorului
daune mecanice, pierderea continutului de
- Izolarea si depresurizarea
hidrocarburi si posibil incendiu automata a reactorului

Presiune Mai mica - Proasta functionare a PC0065 - Posibila suprapresurizare a coloanei de - Supapa de siguranta fixata la 6,7 -
deschide supapa PV0065 debutanizare (peste presiunea de proiect de barg
6,7/7,0 barg), daune mecanice, eliberare de
hidrocarburi, posibil incendiu si explozie

Element : Stripare catalizator

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Mai mic - Lipsa aburului de inalta - Indepartare inadecvata a hidrocarburilor - Monitorizarea azotului ca si calitate -
presiune la limita bateriei reziduale din catalizator, posibila expunere si presiune in timpul striparii
la vapori de hidrocarburi in timpul urmatoarei - Alarma debit redus
operatiuni de incarcare

- Proasta functionare a FC0096 - Indepartare inadecvata a hidrocarburilor - Monitorizarea azotului ca si calitate -


inchide ventilul aferent reziduale din catalizator, posibila expunere si presiune in timpul striparii
la vapori de hidrocarburi in timpul urmatoarei
operatiuni de incarcare

- Izolarea neadecvata a oricarui - Indepartare inadecvata a hidrocarburilor - Monitorizarea azotului ca si calitate -


ventil manual de pe intrarea sau reziduale din catalizator, posibila expunere si presiune in timpul striparii
iesirea din reactorul aflat in - Alarma debit redus
la vapori de hidrocarburi in timpul urmatoarei
regenerare - Supapa de siguranta
operatiuni de incarcare

89
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element : schimbarea reactoarelor – pasivarea catalizatorului

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Mai mare - Proasta functionare a FC0050 - Cresterea temperaturii fluidului recirculat, - Maximizarea automata a racirii -
deschide ventilul aferent posibile reactii necontrolate, daune - Izolarea si depresurizarea
mecanice la reactor
automata a reactorului

Temperatura Mai mare - Proasta functionare a TC0055 - Cresterea temperaturii fluidului recirculat, - Alarme de temperatura inalta si -
duce la by-pass-area posibile reactii necontrolate, daune interventie personal
schimbatorului E0020 sau caderea mecanice la reactor - Izolarea si depresurizarea
schimbatorului automata a reactorului

Element : Coloana debutanizare D0004

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Mai mare - Proasta functionare a - Scade nivelul in coloana, posibile pierderi - LSLL0047 activeaza UZ036 sa -
LC00466/FC0070 deschide de nivel si gaz in coloana, posibila inchida UZV0044
robinetul aferent suprapresurizare, scuurgeri sau eliberare de
- Alarma de presiune ridicata si
hidrocarburi, posibil incendiu/vatamari
interventie personal
- Supapa de siguranta SS0037
fixata la 3,5 barg
Gresit - Spargerea unei tevi in - Aburul de medie presiune intra in coloana, - PSHH0071 activeaza UZ037sa -
directionat schimbatorul E0007 creste presiunea, posibila suprapresurizare, inchida UZV0055
daune mecanice, pierderi la etansare, posibil - Alarma de presiune ridicata si
incendiu interventie personal
- Supapa de siguranta SS0030
fixata la 6,7 barg

Temperatura Mai mica - scaderea sarcinii in - cresterea continutului de benzina in fractia - alarma de temperatura scazuta -
schimbatorul E0007 datorita de fund a coloanei D0004, posibila - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
inchiderii ventilului FV0053 inchida UZ0058
suprapresurizare, daune mecanice, scurgeri
- Supapa de siguranta fixata la 3,5
de hidrocarburi inflamabile, posibil
barg
incendiu/vatamari

90
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Mai mare - Proasta functionare a - Cresterea presiunii in coloana, posibila - Alarma de presiune ridicata -
TC0060/FC0053/LC0049 suprapresiune, dauen mecanice, scurgeri la - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
deschide FV0053 inchida UZV0055
flanse, posibil incendiu
- Supapa de siguranta SS0030
fixata la 6,7 barg

Presiune Mai mare - Proasta functionare a PC0072 - Cresterea presiunii in coloana, posibila - PSHH0071 activeaza UZ037 sa -
inchide ventilul aferent supraprsurizare, daune mecanice, scurgeri inchida UZV0055
la flanse, posibil incendiu - Supapa de siguranta SS0030
fixata la 6,7 barg

- Inchiderea neprevazuta a - Cresterea presiunii in coloana, posibila - PSHH0071 activeaza UZ037 sa -


UZV0052 suprapresiune, daune mecanice, scurgeri la inchida UZV0055
flanse, posibil incendiu - Supapa de siguranta SS0030
fixata la 6,7 barg

- Pierdeera apei de racire la - Cresterea presiunii in coloana, posibila - Alarma de presiune ridicata si -
E0006 suprapresiune, daune mecanice, scurgeri la interventie personal
flanse, posibil incendiu - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
inchida UZV0055
- Supapa de siguranta SS0030
fixata la 6,7 barg

- Proasta functionare a PDC0086 - Cersterea presiunii in coloana, posibila - Alarma de presiune ridicata si -
deschide ventiilul d epe by-pass-ul suprapresiune, daune mecanice, scurgeri la interventie personal
fierbinte al schimbatorului E0006 - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
flanse, psobil incendiu
inchida UZV0055
- Supapa de siguranta SS0030
fixata la 6,7 barg

Element : sistemul de extragere a benzinei din coaloana de debutanizare

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea inadecvata a - Posibila functionare in gol a pompei, - Dubla etansare mecanica la pompa -
ventilului manual pe aspiratia daune mecanice, posibile scurgeri la - Alarma de debit scazut si interventie
pompei G0007 sau infundarea etansare, posibil incendiu
personal
filtrului de pe aceasta conducta
- Proasta functionare a - Cresterea nivelului in vasul F0007, - Supapa de siguranta SS0033 setata la -
LC0056/FC0061 inchide FV0061 supraumplere, suprapresurizare datorata 8 barg (timp de supraumplere estimat la
sau alte cauze de blocare a iesirii 3 min)
liniei de debit minim a pompei 0007(inchide
la 12,5 barg), daune mecanice, scurgeri de
benzina si posibil incendiu

91
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Posibila supraincalzire a continutului de - Supapa yarway pe linia de debit minim -


benzina din pompa G0007, posibile a pompei
deteriorari ale etansarii, scurgeri de benzina - Dubla etansare mecanica a pompei
si posibil incendiu

Mai mare - Proasta functionare a - Pierderea nivelului in vasul F0007, posibila - Oprirea automata a pompei -
LC0056/FC0061 deschide FV0061 functionare in gol a pompei G0007, dauen - Dubla etansare mecanica a pompei
mecanice, posibile scurgeri de benzina si
posibil incendiu

Caderea pompei G0007 - Posibil debit invers de la pompa G0008 - Doua supape de control in serie -
care duce la cresterea nivelului in vasul - Supapa de siguranta SS0033 setatala
F0007, supraumplere, suprapresiune mai 8 barg
mare decat valoarea de inchidere a pompei
G0007 (14,1 barg), daune mecanice,
scurgeri de benzina si posibil incendiu

Temperatura Mai mare Caderea condensatorului E0008 - Cresterea presiunii, posibila - Alarma de persiune ridicata si -
suprapresurizare a vasului F0007, daune interventie personal
mecanice, scurgeri de benzina si posibil - Supapa de siguranta SS0033 fixata la
8 barg
incendiu

Presiune Mai mare Proasta functionare a PDC0080 - Cresterea presiunii, posibila - Alarma de persiune ridicata si -
deschide ventilul aferent cand nu suprapresurizare a vasului F0007, daune interventie personal
este necesar - Supapa de siguranta SS0033 fixata la
mecanice, scurgeri de benzina si posibil
8 barg
incendiu

Element : vasul de reflux F0006 de la varful coloanei de debutanizare D0004

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea gresita a UZV0072 - Functionarea in gol a pomei G0006, - Oprirea automata a pompei la -
daune mecanice, scurgeri si posibil incendiu deschidere mai mare de 80%
- Dubla etansare mecanica la pompa

92
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- - Pierderea refluxului in coloana, cresterea - Alarma de debit scazut/alarma de -


temperaturii si presiunii in coloana, presiune ridicata si interventie personal
suprapresurizare, daune mecanice, scurgeri - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
inchida UZV0055
la flansa si posibil incendiu
- Supapa de siguranta SS0030 setata la
6,7 barg

- - Cresterea nivelului in vasul F0006, posibila - Suplimentar: alarma de nivel crescut -


supraumplere si inundare a condensatorului
E0006, posibila suprapresiune in coloana
D0004, daune mecanice, scurgeri si posibil
incendiu
- Inchiderea gresita a ventilului - Functionarea in gol a pompei, daune - Dubla etansare mecanica a pompei -
manual pe linia de aspiratie a mecanice, scurgeri la etansare si posibil - Alarma de debit scazut
pompei G0006 sau infundarea
incendiu
filtrului
- - Pierderea refluxului la coloana de - Alarma de debit scazut/alarma de -
debutanizare, cresterea temperaturii si presiune ridicata si interventie personal
presiunii in colaona, suprapresurizare, - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
inchida UZV0055
daune mecanice, scurgeri la flansa si posibil
- Supapa de siguranta SS0030 setata la
incendiu 6,7 barg

- - Cresterea nivelului in vasul F0006, posibila - Suplimentar: alarma de nivel crescut -


suparumplere si inundare a condensatorului
E0006, posibila suprapresiune in coloana
D0004, daune mecanice, scurgeri si posibil
incendiu

- Caderea pompei G0006 - Pierderea refluxului la coloana D0004, - Alarma de debit scazut/alaram de -
cresterea temperaturii si presiunii in colaona, presiune ridicata si interventie personal
suprapresurizare, daune mecanice, scurgeri - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
inchida UZV0055
la flansa si posibil incendiu
- Supapa de siguranta SS0030 setata la
6,7 barg

- Cresterea nivelului in F0006, posibila - Suplimentar : alarma de nivel crescut -


supraumplere si inundare a condensatorului
E0006, posibila suprapresiune in coloana
D0004, daune mecanice, scurgeri si posibil
incendiu

93
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Proasta izolare a ventilului - Pierderea refluxului la coloana D0004, - Alarma de debit scazut/alaram de -
manual pe refularea pompei cresterea temperaturii si presiunii in colaona, presiune ridicata si interventie personal
G0006 - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
suprapresurizare, daune mecanice, scurgeri
inchida UZV0055
la flansa si posibil incendiu
- Supapa de siguranta SS0030 setata la
6,7 barg

- Cresterea nivelului in F0006, posibila - Suplimentar: alarma de nivel crescut -


supraumplere si inundare a condensatorului
E0006, posibila suprapresiune in coloana
D0004, daune mecanice, scurgeri si posibil
incendiu

- Proasta functionare a FC0065 - Pierderea refluxului la coloana D0004, - Alarma de presiune ridicata si -
inchide ventilul aferent cresterea temperaturii si presiunii in colaona, interventie personal
suprapresurizare, daune mecanice, scurgeri - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
inchida UZV0055
la flansa si posibil incendiu
- Supapa de siguranta SS0030 setata la
6,7 barg

- Cresterea nivelului in F0006, posibila - Suplimentar: alarma de nivel crescut -


supraumplere si inundare a condensatorului
E0006, posibila suprapresiune in coloana
D0004, daune mecanice, scurgeri si posibil
incendiu

- Proasta functionare a - Cresterea nivelului in F0006, posibila - Alarma de presiune ridicata si -


LC0063/FC0066 inchide FV0066 supraumplere si inundare a condensatorului interventie personal
E0006, posibila suprapresiune in coloana - PSHH0071 activeaza UZ037 sa
inchida UZV0055
D0004/F0006, daune mecanice, scurgeri si
- Supapa de siguranta SS0030 setata la
posibil incendiu 6,7 barg, SS0035 setata la 7,7 barg

Debit Mai mare - Proasta functionare a FC0065 - Scaderea nivelului in F0006, posibila - Alarma de nivel scazut si interventie -
deschide ventilul aferent pierdere de nivel, functionarea in gol a personal
pompei G0006, daune mecanice, scurgeri la - Oprirea automata a pompei
- Dubla etansare a pompei
etansare si posibil incendiu

- Proasta functionare a - Scaderea nivelului in F0006, posibila - Alarma de nivel scazut si interventie -
LC0063/FC0066 inchide FV0066 ierdere de nivel, functionarea in gol a personal
pompei G0006, daune mecanice, scurgeri la - Oprirea automata a pompei
- Dubla etansare a pompei
etansare si posibil incendiu

94
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element : Coloana separare D0005

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Lipsa/Mai mic - Inchiderea gresita a ventilului - Cresterea nivelului in coloana, posibila - Alarma de nivel ridicat si interventie -
manual de pe inia de aspiratie a supraumplere si suprapresiune, daune personal
pompei G0009 sau infundarea mecanice, eliberare de hidrocarburi, posibil - Supapa de siguranta setata la 3,5
filtrului de pe aceasta incendiu si posibile vatamari
barg
- Caderea pompei G0009 - Cresterea nivelului in coloana, posibila - Alarma de nivel ridicat si interventie -
supraumplere si suprapresiune, daune personal
mecanice, eliberare de hidrocarburi, posibil - Supapa de siguranta setata la 3,5
incendiu si posibile vatamari barg

- Proasta functionare a - Cresterea nivelului in coloana, posibila - Alarama de presiune diferentiala -


LC0068/FC0080 inchide ventilul supraumplere si suprapresiune, daune mare si interventie personal
aferent sau inchiderea gresita a mecanice, eliberare de hidrocarburi, posibil - Supapa de siguranta setata la 3,5
ventilului manual
incendiu si posibile vatamari barg
Invers - Caderea pompei G0009 - Posibil debit invers de distilate mediuu, - Suplimentar: doua supape de control -
cresterea nivelului in coloana, posibila in serie
supraumplere si suprapresiune, daune
mecanice, eliberare de hidrocarburi, posibil
incendiu si posibile vatamari
Directionat - Spargerea unei tevi in - Aburul de inalta presiune intra in coloana, - Alarma de inalta presiune si -
gresit refierbatorul E0012 creste presiunea, posibila suprapresiune, interventie personal
daune mecanice, scurgeri de hidrocarburi, - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
posibil incendiu si posibile vatamari inchida UZV0058
- Supapa de siguranta SS0037 setata
la 3,5 barg

Temperatura Mai mare - Proasta functionare a - Cresterea presiunii in coloana, posibila - Alarma de presiune ridicata si -
TC0083/FC0072?LC0071 suprapresurizare, daune mecanice, scurgeri interventie personal
deschide FV0072 de hidrocarburi, posibil incendiu/vatamari - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
inchida UZV0058
- Supapa de siguranta SS0037 setata
la 3,5 barg

Presiunea Mai mare - Caderea condensatorului cu aer - Cresterea presiunii, supraprsurizare, daune - Alarma de presiune ridicata si -
E0010 mecanice, scurgeri de hidrocarburi, posibil interventie personal
incendiu/vatamari - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
inchida UZV0058
- Supapa de siguranta SS0037 setata
la 3,5 barg

95
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Element : vasul de reflux F0008 al coloanei de seprare D0005

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Debit Mai mare - Inchiderea gresita a ventiului - Functionarea in gola apompei, daune - Dubla etansare mecanica a pompei -
manual pe linia de aspiratie a mecanice, scurgeri la etansare, posibil
pompei G0008 sau infundarea incendiu
filtrului

- Pierderea refluxului la coloana D0005, - Alarma de debit scazut /alarma de -


cresterea temperaturii si presiuniii in presiune ridicata si interventie personal
coloana, suprapresurizare, dauen mecanice, - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
scurgeri de hidrocarburi si posibil inchida UZV0058
incendiu/vatamari - Supapa de siguranta SS0037 setata la
3,5 barg

- Cresterea nivelului in F0008, posibila - Suplimentar: alarma de nivel ridicat -


supraumplere si inundarea condensatorului
E0011/E0010, posibila suprapresurizare a
coloanei, daune mecanice, scurgeri si posibil
incendiu

- Caderea pompei de - Scaderea refluxului la coloana, cresterea - Alarma de debit scazut/alarma de -


benzinaG0007 temperaturii si presiuniii in coloana, presiune ridicata si interventie personal
suprapresurizare, dauen mecanice, scurgeri - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
de hidrocarburi si posibil incendiu/vatamari inchida UZV0058
- Supapa de siguranta SS0037 setata la
3,5 barg

- Cresterea nivelului in PSHH0098 activeaza - Suplimentar : alarma de nivel ridiicat -


UZ041 sa inchida UZV0058
- Supapa de siguranta SS0037 setata la 3,5
barg

- izolarea gresita a ventilului - Pierderea refluxului la coloana, cresterea - Alarma de debit scazut/alarma de -
manual de pe refularea pompei temperaturii si presiuniii in coloana, presiune ridicata si interventie personal
G0006 - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
suprapresurizare, dauen mecanice, scurgeri
de hidrocarburi si posibil incendiu/vatamari inchida UZV0058
- Supapa de siguranta SS0037 setata la
3,5 barg

96
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

- Cresterea nivelului in F0008, posibila - Suplimentar:: alarma de nivel crescut -


supraumplere si inundare a condensatorului
E0011/E0010, posibila suprapresurizare a
coloanei, daune mecanice, scurgeri si posibil
incendiu

- Posibila supraincalzire a hidrocarburilor - Dubla etansare mecanica a pompei -


continute in corpul pompei, deteriorarea - Alarma de debit scazut si interventie
etansarii, pierderi de benzina, posibil personal
incendiu
- Proasta functionare a FC0071 - Pierderea refluxului in coloana, cresterea - Alarma de presiune ridicata si -
inchide ventilul aferent temperaturii si presiuniii in coloana, interventie personal
suprapresurizare, dauen mecanice, scurgeri - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
de hidrocarburi si posibil incendiu/vatamari inchida UZV0058
- Supapa de siguranta SS0037 setata la
3,5 barg
- Proasta functionare a - Cresterea nivelului in vasul F0008, posibila - Alarma de presiune ridicata si -
LC0076/FC0076 inchide FV0076 supraumplere si inundare a condensatorului interventie personal
E0011/E0010, posibila suprapresurizare a - PSHH0098 activeaza UZ041 sa
coloanei, daune mecanice, scurgeri si posibil inchida UZV0058
incendiu - Supapa de siguranta SS0037 setata la
3,5 barg

Debit Mai mare - Proasta functionare a - Scaderea nivelului in F0008, posibila - Inchiderea automata a pompei -
LC0076/FC0076 deschide pierdere a nivelului si functionarea in gol a - Dubla etansare mecanica a pompei
FV0076 pompei G0008, daune mecanice, pierderi la
etansare, posibil incendiu

Element : Vasul sistemului de scurgere inchis F0013

CUVÂNT
PARAMETRI CAUZE POSIBILE CONSECINŢE REACŢIE A SISTEMULUI OBSERVATII
ÎNDRUMĂTOR
Temperatura Mai mica - GPL rece descarcat din - Posibila condensare a hidrocarburilor - Izolarea vasului pentru a preveni -
instalatie usoare la temperatura de autorefrigerare, vaporizarea hidrocarburilor usoare
antrenarea catre rezervorul de slops,
posibila elivberare de vapori inflamabili din
rezervor si posibil incendiu

Mai mare - Eliberare de produs fierbinte din - Lichid cu temperatura ridicata directionat la - Inchiderea automata a pompei de -
instalatie rezervorul de slops, posibila slops G0015
suprapresurizare a rezervorului de slops si
conductelor aferente, posibile scurgeri la
flanse, posibil incendiu si contaminare sol

97
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Rezumand situatiile de risc tehnologic din analiza Hazop prezentata si luand in calcul si posibile
cauze externe care pot declansa un eveniment nedorit, s-au identificat urmatoarele tipuri de evenimente
care pot conduce, in anumite conditii, la accidente majore:
Scenariile de accidente majore care se pot produce cu diverse probabilitati, ca urmare a
evenimentelor mai sus mentionate sunt descrise in cele ce urmeaza.
1. Incendiu/explozie la coloane
Cauze posibile pentru incendierea coloanelor sunt:
- eliberare de hidrocarburi prin neetanseitati in prezenta surselor de foc deschis, trasnete,
scantei electrostatice, mecanice sau electrice;
- atac terorist sau atac din aer;
- actiunea unor persoane neautorizate.
Incendierea coloanelor se produce, de regula, in cazurile in care peretii coloanei si claviatura de
conducte a ansamblului tehnologic sunt cuprinse de flacari, ca urmare a autoaprinderii produsului scapat
din coloana la contactul cu o sursa de foc, atunci cand concentratia vaporilor este in limitele de
inflamabilitate si cand temperatura este peste limita de inflamabilitate. Presiunea din interior creste,
produsele lichide trec in faza de vapori, ducand la spargerea corpului coloanei, diferite portiuni din
izolatie se desfac si cad, iar vaporii care ies ard sub forma de torta.
Aparitia unei neetanseitati in coloana in conditiile existentei in interiorul coloanei a fazei de vapori
in echilibru cu faza lichida, duce la iesirea produsului sub forma de jet lichid sau de vapori, cand coloana
lucreaza peste presiunea atmosferica. La coloanele de vid, in cazul unei neetanseitati, are loc
patrunderea aerului in coloana si formarea, in anumite conditii, de amestecuri explozive. Numarul mare
de imbinari sudate cu flanse favorizeaza aparitia neetanseitatilor in coloana sau in conductele de
legatura.
Formarea neetanseitatilor se datoreaza in cele mai multe cazuri coroziunii. Portiunile din coloane
supuse cel mai mult coroziunii sunt cele din spatiul de vapori sau de la contactul dintre vapori si lichid.
Cresterea brusca a presiunii, chiar si incoloanele ce functioneaza la o presiune putin superioara presiunii
atmosferice, poate fi provocata de introducerea in coloana incalzita, odata cu aburul de stripare, a unei
cantitati mari de apa provenita din condensarea aburului.
In scopul protejarii de distrugere a coloanelor, in cazul cresterii presiunii, sunt prevazute supape
de siguranta in partea superioara si in zona de alimentare. Inainte de introducerea aburului in coloana,
se evacueaza condensatul in conducta de abur.
In cazul opririlor pentru reparatii, se desfac toate legaturile si se monteaza flanse oarbe. Inainte
de pornire, coloanele se sufla cu abur pana la indepartarea completa a aerului.
Utilizarea focului deschis în instalatie este strict interzisă şi ca atare producerea unor incendii
datorate utilizării focului deschis poate avea loc doar în cazul nerespectării acestei reguli.
Prezenta unor cantitati relativ mari de produse petroliere face ca eventualele avarii soldate cu
incendii sa poata genera consecinte majore, pagube materiale considerabile, posibile accidentari grave
ale personalului de operare si/sau interventie, emisii de gaze de ardere toxice in atmosfera, energie
radianta foarte mare care poate duce la propagarea incendiului daca nu se intervine operativ.
Pe timpul actiunilor de stingere a focarelor locale pe coloane in mod normal procesul tehnologic
nu se va intrerupe, totusi, in cazul unor incendii de mari proportii, instalatia se opreste si se trece la
golirea rapida a coloanei si la umplerea ei cu abur.
Pentru stingerea incendiilor, coloanele se prevad cu instalatii fixe de stingere cu abur, cu
racorduri flexibile in derptul fiecarei platforme.
Pentru lichidarea flacarilor de la exteriorul coloanelor se folosesc jeturi compacte de apa,
refulate din tunuri fixe sau din tunurile masinilor de incendiu si tevi montate pe autoscarile mecanice
amplasate cat mai aproape de coloane, spre a folosi corespunzator forta de soc a jeturilor.
Un incendiu aparut la coloane, in prima lui faza poate fi stins de personalul muncitor de pe locul
de munca, adica de prima interventie, daca aceasta este bine organizata si instruita.
Incendiile de scurgeri de produse in cantitati reduse se lichideaza cu stingatoare cu spuma
chimica si jeturi de abur din instalatiile fixe.

98
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
In conditiile unui incendiu dezvoltat, cand procesul de ardere are loc pe intreaga coloana,
actiunea de stingere se reduce la refularea unor jeturi puternice de apa sau spuma asupra coloanei
respective precum si la racirea cu apa pulverizata la instalatiile invecinate. De asemenea, se umple
coloana cu abur si se decupleaza din schema tehnologica a instalatiei. Aceste operatii trebuie executate
de personal calificat sub directa indrumare si supraveghere a conducerii tehnice a instalatiei.
Daca incendiul a produs deformarea conductelor si a unor elemente de constructie ale
coloanelor, urmate de imprastirea lichidului combustibil pe sol, el se lichdeaza cu jeturi de pulberi
stingatoare, de apa sau de spuma.
In cazul inceputurilor de incendiu produse la gurile de vizitare si ventilele de control se va pune in
functiune si instalatia cu abur.

2. Scurgeri de produse petroliere la coloane


Scurgerile minore de produse petroliere sunt evenimente cu probabilitate medie, avand loc prin
neetanseitati la robineti si flanse.
Scurgeri masive se pot produce numai in caz de fisurare a peretelui, datorita unor solicitari
mecanice foarte mari: cutremur major, tasarea terenului de fundare, coroziune in zona cordoanelor de
sudura. Probabilitatea de producere este extrem de redusa; utilajele petrochimice sunt proiectate in
conformitate cu exigentele de rezistenta si stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice si seismice in
domeniu inalt. Coroziunea in zona cordoanelor de sudura urmata de fisurarea acestora este putin
probabila, produsele vehiculate au grad mic de agresivitate, utilajele sunt inspectate periodic si sunt
protejate prin vopsire.
Existenţa unor suprafeţe mari de produs petrolier în contact direct cu atmosfera ar duce la
producerea de vapori prin volatilizare (COV). Vaporizarea este favorizată de temperaturi ridicate ale
mediului ambiant şi de vânt. Vaporii rezultaţi sunt periculoşi datorită toxicităţii asupra personalului,
poluării aerului şi mai ales inflamabilităţii ridicate cu pericol mare de incendiu şi explozie.

3. Incendiu/explozie la vase
Incendierea vaselor produse petroliere poate avea loc prin: atac terorist sau atac din aer,
acţiunea unor persoane neautorizate, focul deschis (inclusiv fumat), trăsnete, scântei electrostatice,
mecanice sau electrice. Incendierea se poate produce prin contactul între vapori şi o sursă de foc
atunci când concentraţia vaporilor este în limitele de inflamabilitate şi când temperatura este peste
limita de inflamabilitate. Incendierea se poate produce şi la temperaturi sub limita de inflamabilitate
dacă sursa de energie este suficient de puternică pentru a produce local încălzirea şi amorsarea
incendiului.
Utilizarea focului deschis în instalatie este strict interzisă şi ca atare producerea unor incendii
datorate utilizării focului deschis poate avea loc doar în cazul nerespectării acestei reguli. Chiar în cazul
apariţiei unor incendii minore ale unor eventuale scurgeri în exteriorul vasului, transmiterea flăcării în
interior este improbabilă datorită izolării tehnice prin supapele de respiraţie şi opritoarele de flăcări.
Controlul periodic al acestor echipamente, remedierea şi îndepărtarea la timp a unor eventuale
scurgeri, respectarea strictă a regulilor privind utilizarea focului deschis face ca probabilitatea de
incendiere prin foc deschis să fie redusă.
Incendierea prin trăsnete , cu toate că nu poate fi exclusă cu desăvârşire, are o probabilitate de
producere extrem de redusă, vasele prin construcţie fiind corpuri metalice autoprotejate (fiind legate
prin construcţie la pământ) şi în plus zona ţării noastre nu este expusă unor fenomene meteorologice
de acest tip foarte frecvente şi de mare intensitate.
Incendierea prin scântei electrostatice în interiorul vasului are o probabilitate redusă deoarece
vasul cu toate părţile componente este legat la pământ, iar sistemul de construcţie, cu toate că nu
elimină în totalitate, reduce mult riscul acumulărilor electrostatice în interior, aceasta fiind mai probabilă
în timpul operaţiilor de transvazare. Controlul debitelor în cursul acestor operaţii precum şi existenţa
unor timpi de liniştire între două operaţii succesive, care să permită disiparea electricităţii statice,
reduce riscul de apariţie a descărcărilor electrostatice.

99
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Prezenţa unor cantităţi relativ mici de produse petroliere în vase face ca eventualele avarii
soldate cu incendii să nu genereze consecinţe majore.
Existenţa instalaţiilor fixe de stingere şi răcire, precum şi o intervenţie rapidă şi eficientă,
diminuează considerabil riscul amplificării unor astfel de accidente.

4. Scurgeri de produse petroliere la vase


Scurgeri minore la vase sunt evenimente cu probabilitate medie având loc prin neetanşeităţi la
robineţi şi flanşe, în zona ştuţurilor de golire şi umplere.
Scurgeri masive de combustibil se pot produce în caz de fisurare a peretelui rezervorului datorită
unor solicitări mecanice foarte mari: lovirea cu un utilaj mecanic, contracţii importante ale materialului
de construcţie la temperaturi anormal de scăzute, un cutremur major; coroziunii în special în zona
cordoanelor de sudură sau tasării terenului de fundare cu înclinarea şi răsturnarea vasului, acţiunea
unor persoane neautorizate.
Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că traseele de conducte nu
permit în totalitate accesul mijloacelor auto până la vase, doar braţe ale unor utilaje mari (ex. macarale)
pot ajunge să lovească vasele.
Coroziunea în zona cordoanelor de sudură urmată de fisurarea acestora şi golirea vasului este
puţin probabilă deoarece produsele petroliere vehiculate au un grad mic de agresivitate asupra
materialului de construcţie, vasele sunt inspectate periodic şi în exterior sunt protejate prin vopsire. În
astfel de cazuri o eventuală neetanşeitate este repede depistată încă din fazele incipiente (când
neetanşeitatea este redusă) şi vasul în cauză este golit.
În cazul unui cutremur major s-ar putea produce fisurarea pereţilor sau tasarea terenului de
fundare, urmată de scurgerea conţinutului, probabilitatea este însă extrem de redusă, vasele fiind
proiectate în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi
seismice în domeniul înalt.
Acţiunea unor persoane neautorizate soldată cu scurgeri de produse petroliere este evitată prin
securizarea zonei şi limitarea accesului.
În caz de scurgere concomitentă a conţinutului mai multor vase, când capacitatea de preluare a
scurgerilor ar fi depăşită, produsele petroliere s-ar răspândii pe suprafeţe întinse în interiorul
amplasamentului, s-ar scurge în reţeaua de canalizare şi apoi în staţia de epurare din cadrul
Combinatului Petrobrazi. O parte din combustibilul scurs ar ajunge pe sol, pe suprafeţe neprotejate,
pătrunde în straturile adânci le solului şi de aici în apa freatică, provocând poluarea acestora.
Posibilitatea de pătrundere în sol şi apa freatică este favorizată de timpul de staţionare, de
permeabilitatea solului şi de căderea concomitentă de precipitaţii care ar favoriza răspândirea.
Existenţa unor suprafeţe mari de produs petrolier în contact direct cu atmosfera ar duce la
producerea de vapori prin volatilizare (COV). Vaporizarea este favorizată de temperaturi ridicate ale
mediului ambiant şi de vânt. Vaporii rezultaţi sunt periculoşi datorită toxicităţii asupra personalului,
poluării aerului şi mai ales inflamabilităţii ridicate cu pericol mare de incendiu şi explozie.

5. Incendiu/explozie la schimbatoare de caldura, condensatoare


Defectarea schimbatoarelor de caldura este unul din cele mai frecvente incidente functionale in
rafinarii si se datoreaza in principal coroziunii corpului si fasciculului tubular, cat si obturarii tevilor
datorita depunerilor.
Cauzele producerii unui incendiu la schimbatoarele de caldura sunt, in general, patrunderea
aerului in utilaj in prezenta fractiilor usoare si autoaprinderea acestora, scaparile datorate
dezetanseizarilor ventilelor (de scurgere, de luat probe), descarcarea utilajului in prezenta surselor de
foc.
La condensatoare, pericolul se datoreaza intreruperea alimentarii cu apa, caz in care vaporii
necondensati ies in atmosfera putand forma amestecuri explozive. O explozie a vaporilor in exterior este
posibila doar in conditii atmosferice speciale: lipsa curentilor atmosferici, inversiune termica accentuata,
conditii care pot face ca dispersia vaporilor in aer sa fie suficient de scazuta pentru a asigura incadrarea
amestecului in limitele de explozie.

100
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Pentru inlaturarea pericolului se prevad dispozitive de alarma la scaderea presiunii apei, iar
pentru stingerea incendiilor se prevede o conducta cu abur cu actionarea ventilului de la distanta.
Controlul periodic al acestor echipamente, remedierea defectiunilor şi îndepărtarea la timp a unor
eventuale depuneri, respectarea strictă a regulilor privind utilizarea focului deschis face ca
probabilitatea de incendiere prin foc deschis să fie redusă.

6. Incendiu la pompe
Incendierea pompelor poate avea loc în caz de scurgeri de produse urmate de aprinderea
produsului.
Incendierea produselor petroliere scurse poate avea loc prin: supraîncălzirea pompelor,
scurtcircuite la instalaţia electrică, scântei electrice la instalaţia de comutaţie necorespunzătoare sau
defectă, descărcări electrostatice, scântei datorită utilizării de scule necorespunzătoare, focul deschis.
Supraîncălzirea pompelor este evitată printr-o corectă operare a instalaţiei care să asigure un
debit suficient prin pompă care să realizeze răcirea. În perioada în care circuitul de pompare este închis,
un debit minim prin pompe este asigurat prin recirculare.
Descărcările electrostatice sunt evitate prin legături de echipotenţial la flanşe şi prin legarea la
pământ a pompelor.
Scurt circuitele şi scânteile electrice la instalaţie au o probabilitate mică de producere deoarece
echipamentele electrice sunt în construcţie antiexplozie şi sunt revizuite periodic.
Lucrul cu foc deschis este interzis în cadrul platformei, în cazuri excepţionale se face pe baza
unui permis de lucru cu foc după îndepărtare mediului combustibil şi explosiv sub o atentă
supraveghere, cu luarea măsurilor de protecţie necesare şi asigurarea de mijloace suplimentare de
stingere.
Incendierea prin scântei mecanice este evitată prin utilizarea de scule şi materiale antiex şi
îndepărtarea mediului inflamabil şi exploziv în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
În cazul unui incendiu la platformele pompelor, deoarece nu există produs petrolier depozitat
propriu-zis, intensitatea incendiului depinde de debitul de produs petrolier care alimentează incendiul şi
de timpul scurs până la oprirea şi izolarea fluxului de produs petrolier. Oprirea rapidă a utilajelor şi
izolarea produsului incendiat reduc riscul de extindere a incendiului. Un incendiu la platforma pompelor
poate duce la deteriorarea echipamentelor, scurgeri de produse incendiate pe suprafeţele platformei,
accidentarea gravă a personalului de operare sau intervenţie (inclusiv prin stropire cu produse
incendiate).

8. Scurgeri de produse petroliere la pompe


Scurgerea de produse petroliere poate avea loc prin: defecte la presetupe, deteriorarea
garniturilor, armături defecte, fisuri datorită vibraţiilor, acţiunea unor persoane neautorizate soldate cu
deschideri de trasee şi scurgerea în exterior.
Probabilitatea de producere a acestor fenomene este medie, aceste fenomene sunt însă evitate
prin efectuarea unui program de revizie şi reparaţii riguros. Acţiunea unor persoane neautorizate este
evitata prin securizarea zonei şi limitarea accesului.
În cazul producerii unor scurgeri la pompe, produsul petrolier ajunge pe suprafaţa betonată a
platformei, de unde, prin gurile de scurgere, trece în sistemul de canalizare industrială şi apoi în bazinele
staţiei de epurare a rafinariei. Pătrunderea produsului petrolier în sol poate avea loc doar prin eventuale
fisuri ale suprafeţelor protejate sau prin neetanşeităţi ale reţelei de canalizare industrială. Controlul
periodic şi întreţinerea sistematică a suprafeţelor protejate şi canalizării contribuie la diminuarea
posibilităţii de producere a unui accident cu poluarea solului şi eventual a stratului acvifer.

9. Incendiu/explozie la reactoare
Cele mai frecvente cauze care duc la producerea de evnimente la reactoare sunt uzura utilajelor
din zona unde catalizatorul este în formă fluidizată datorată eroziunilor, uzura fizică a utilajelor cauzată
de produşii agresivi care iau naştere în timpul reacţiilor de cracare catalitică si antrenări de catalizator
din reactor spre coloana de fractionare sau din regenerator spre generatorul de abur.

101
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
10. Incendiu/explozie la conducte
Conductele de produse petroliere,in special cele de produse volatile, prezinta pericole mari de
incendiu si explozie in cazul ruperii conductei, intrucat vaporii produsului scurs din conducta se
raspandesc pe suprafete mari, putanduse aprinde de la o sursa oarecare. Perimetrul focarului de
incendiu este in functie de datele de exploatare ale conductei,de diametrul conductei si timpul pana la
inchiderea vanelor de sectionare.
Conform unei statistici, ruperea conductelor se datoreaza in 36% din cazuri unor suduri
defectuoase, 40% din cazuri coroziunii, 20% din cazuri unor cauze externe (de exemplu lovirea de catre
un excavator) si 4% din cazuri unor cauze necunoscute.
Pentru a putea preveni ruperi de conducte care transporta produse petroliere volatile este
necesar a se lua o serie de masuri speciale:
- conductele vor fi prevazute cu sisteme de protectie contra coroziunii;
- pentru a micsora scurgerile de lichid in cazul ruperii conductei se va limita distanta dintre
ventilele de sectionare de pe traseul conductei; de asemenea,se va limita diametrul conductei, avand in
vedere ca la diametre mari si cantitatile de produs scurse sunt mai mari.
Un incendiu pe traseele de conducte poate avea loc prin incendierea scurgerilor din zona
aferentă conductelor sau a fluxului de combustibil rezultat în urma unei fisuri sau ruperi de conductă în
timpul operaţiei de pompare. Cel de al doilea caz este mult mai periculos dacă are loc pe traseele de
refulare ale pompelor datorită presiunii ridicate necesare pompării.
Incendierea se poate produce prin scântei mecanice, electrice sau electrostatice în special în
timpul operaţiilor de colectare a scurgerilor şi de intervenţie.
Funcţie de locul de producere, un incendiu pe traseul conductelor se poate transmite şi la alte
puncte din amplasament.

11. Scurgeri de produse petroliere la conducte


Scurgerea de produse petroliere din conductele tehnologice poate avea loc în cantităţi
semnificative numai în timpul pompării datorită debitului de produs tranzitat.
Scurgerile de produse pot avea loc prin: deteriorarea garniturilor, ruperea şuruburilor de îmbinare
datorită coroziunii, fisuri ale conductelor datorită vibraţiilor, fisuri ale conductelor datorită coroziunii, loviri
cu utilaje mecanice, acţiunii unor persoane neautorizate. Probabilitate de producere a unor astfel de
fenomene este mică, traseele fiind verificate periodic printr-un program de revizie şi reparaţii. Acţiunea
unor persoane neautorizate este evitată prin securizarea zonei. Accesul utilajelor în zona traseelor de
conducte este strict limitat şi poate avea loc doar în timpul unor lucrări când personalul de execuţie este
special instruit.
În caz de scurgeri de produse petroliere din conducte s-ar produce poluarea solului, dar
amploarea fenomenului ar fi mică, deoarece o eventuală scurgere ar fi repede sesizată datorită
amplasării conductelor pe estacade şi prin supravegherea şi controlul traseelor.
Oprirea fluxului de produs petrolier, scurgerea, izolarea şi curăţarea conductelor în timpul
lucrărilor de intervenţie reduc riscul amplificării unor astfel de incidente. Utilizarea de scule şi
echipamente corespunzătoare, în timpul acţiunii de intervenţie, pentru mediu inflamabil şi exploziv,
reduce riscul de aprindere.

4.4. Evaluarea amplitudinii si gravitatii consecintelor accidentelor majore

4.4.1. Clasificarea riscurilor


Riscurile tehnologice sunt date in principal de fiabilitatea echipamentelor. Literatura de
specialitate prezinta unele date referitoare la fiabilitatea echipamentelor din rafinarii si instalatii
petrochimice astfel:
 Ponderea procentuala a defectarilor pe utilaje
- schimbatoare de caldura de toate tipurile 35,8 %
- vase 25,9 %
- coloane 2%

102
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
 Ponderea tipurilor de defectari in petrochimie
- fisurarea 79%
- coroziunea 13%
- fluajul 7%
- exploatarea incorecta 1%
 Tipurile de erori umane la 100.000 de operatii:
- actionarea gresita a intrerupatoarelor 1,13%
- erori de citire 5%
- actionare gresita 64,5%
- strangere necorespunzatoare 4,8%
- inchidere incompleta 1,8%
- reglare incorecta 16,7%
Din analiza datelor de mai sus rezulta ca fisurarea este principala cauza a insecuritatii
tehnologice, care impreuna cu actionarile gresite pot genera situatii deosebite in instalatii, ce sunt
urmate de incendii si explozii sau afecteaza sanatatea persoanelor.
Rezumand situatiile de risc tehnologic din analiza Hazop prezentata, s-au identificat urmatoarele
tipuri de evenimente care pot conduce, in anumite conditii, la accidente majore:
1. Eliberare de hidrocarburi usoare (benzina/GPL/propan/butan) ca emisie redusa prin:
- fisurarea unei garnituri la flanse;
- pori in conducte sau armaturi;
- pori in echipament statice/dinamice.
Acest tip de eveniment este evoluat din surse secundare de emisie, conduce la dispersie toxica
locala si pot fi rezolvate de personalul operator si de conducerea automata a procesului.
2. Eliberare de hidrocarburi usoare ca emisie moderata prin:
- spargerea unei garnituri la flanse;
- fisurarea garniturii unui schimbator de caldura HC/HC;
- spargerea pack-ului de etansare la tija unui robinet.
In aceste situatii se poate considera expulzarea unui debit de hidrocarburi de 5-6% din debitul
liniei (debitul fluxului sau al pompei de pe flux) sau o suprafata de dispersie de 2-3 mp. Acest tip de
eveniment conduce la dispersie toxica si posibil incendiu minor, in prezenta unei surse de foc sau daca
se formeaza amestecuri explozive.
3. Eliberarea de hidrocarburi usoare (benzina/GPL) ca emisie ridicata prin:
- ruperea unui stut de purjare;
- spargerea garniturii unui schimbator de caldura HC/HC;
- spargerea unei garnituri pe o conducta cu diametrul > 4’’;
- spargerea unei flanse la un echipament static de tipul reactor, coloana debutanizare,
regenerator adsorber.
In aceste situatii se poate considera ca se elbereaza un debit de cca. 20% din debitul
fluxului/pompei sau o suprafata de dispersie de 15-20 mp. Pentru vasele amplasate in cuva se considera
intrega suprafata a cuvei. Acest tip de eveniment conduce la dispersie toxica si posibil incendiu, in
prezenta unei surse de foc sau daca se formeaza amestecuri explozive.
Nota: nu se ia in calcul spragerea etansarii mecanice a unei pompe, intrucat acestea sunt de tip
double seal, deci evenimentul este considerat de tip aberant.
4. Eliberare de hidrocarburi usoare (benzina/GPL) ca emisie totala prin:
- ruperea unei conducte la un utilaj;
- ruperea unui utilaj.
Evenimentele de acest tip sunt evenimente improbabile si, desi au gravitate foarte mare putand
conduce la incendii majore si explozii, se situeaza in domeniul riscurilor acceptabile.
Orice instalatie moderna care beneficiaza de analiza HAZOP poate fi pusa in functiune, iar prin
sistemul de conducere si reglare evoluat (DCS) la oricare anomalie majora, instalatia este capabila sa
se opreasca singura, sa se depresurizeze automat, sa emita mesaje si rapoarte la centrul de comanda,

103
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
etc. Riscul major care poate conduce la o fatalitate este astfel foarte mult diminuat. Un alt factor major
de diminuare a riscului il reprezinta sustinerea permanenta a Programului de inspectie si mentenanta.
Din aceste motive, fatalitatile in domeniul Oil & gas sunt extrem rare si nu vor fi luate in
consideratie in cadrul prezentei analize de risc.

Riscurile naturale sunt: risc seismic, fenomene geomorfologice, fenomene hidrice, fenomene
climatice. Acestea sunt evaluate dupa cum urmeaza:
a) Riscul seismic
Conform hărţii cu macrozonarea seismică a teritoriului României, din SR 11.100/1-93, zona
studiată se încadrează în gradul 92 (MSK), iar conform "Normativului pentru proiectarea antiseismică a
construcţiilor de locuinţe, social-cultural, agrozootehnice şi industriale" indicativ P 100/1/06, zona
amplasamentului este localizată într-un areal a cărui valoare de vârf a acceleraţiei terenului este de 0,24,
foarte aproape de limita zonei cu cea mai mare valoare de pe teritoriul României - 0,32.
Ca urmare a datelor de seismicitate prezentate putem considera că mărimea efectelor unui
cutremur ipotetic major, pe amplasamentul Rafinariei Petrobrazi va fi scăzută, mişcarea seismică se va
resimţi cu intensitate mică, putând însă produce avarii în elementele de construcţie şi la instalaţiile
tehnologice. Putem presupune că un cutremur de o intensitate medie nu va provoca efecte majore pe
amplasament iar zona nu este cu risc seismic deosebit.
b) Fenomene geomorfologice de risc
În urma analizei indicatorilor geomorfometrici ai amplasamentului: teren plan, pânză de apă
freatică la adâncime relativ mare, teren cu o bună permeabilitate şi drenaj pentru apele meteorice,
amplasamentul Rafinariei Petrobrazi poate fi încadrat în categoria terenurilor stabile şi deci riscul de
producere a alunecărilor de teren este practic inexistent.
c) Fenomene hidrice de risc (inundaţii)
Nu se pune problema existenţei unui pericol de inundaţii.
d) Fenomene climatice de risc
Ploile torenţiale se produc în perioada caldă a anului prin dezvoltarea proceselor de convecţie
termică, caracterizându-se prin durată mică, intensitate mare şi fenomene orajoase (fulgere, tunete). În
medie, aceste fenomene cu intensitate mare nu depăşesc 1-2 cazuri pe an.
Ploile torenţiale sunt periculoase deoarece pot produce, pe de o parte antrenarea produselor
petroliere eventual scurse pe sol sau pe zonele protejate (platformele betonate, postamentele pompelor,
cuve de reţinere) în reţeaua de canalizare, şi pe de altă parte favorizează patrunderea produselor
petroliere eventual scurse pe zonele neprotejate în sol.
Din informaţiile primite a rezultat că nu s-au semnalat fenomene de acumulări de ape (băltiri) pe
amplasament produse de ploi torenţiale, concluzia fiind că drenajul natural este foarte bun.
Pentru amplasament riscul producerii unor accidente datorită ploilor torenţiale rămâne scăzut
fiind condiţionat de existenţa unor scurgeri de produse petroliere, astfel de accidente putându-se
produce doar dacă o scurgere masivă de combustibil ar fi asociată cu o ploaie torenţială.
Temperaturile foarte scăzute pot provoca contracţii ale materialelor de construcţie care în final să
ducă la fisurarea acestora. Deoarece zona amplasamentului nu este caracterizată prin minime de
temperatură foarte scăzute, probabilitatea producerii de avarii datorită unor astfel de fenomene este
foarte mică.
Temperaturile ridicate, dacă se menţin un timp îndelungat pot favoriza fenomenul de vaporizare
şi mări riscurile de producere a unui incendiu, în special în cazul benzinei.
Inversiunile termice se produc când o pătură atmosferică de aer rece se poziţionează sub o
pătură de aer mai cald, amestecurile chimice atmosferice între componentele atmosferice şi poluanţi
sunt încetinite, stratul de inversiune termică acţionează ca un capac împiedicând dispersia şi transportul
poluanţilor care se pot acumula la altitudini joase, aproape de nivelul solului. Aceste inversiuni termale
pot surveni sub un front atmosferic staţionar de presiune ridicată cuplat cu viteze scăzute ale vântului.
Pentru amplasament inversiunile termice sunt periculoase deoarece în cazul unor scurgeri masive de
combustibili pot produce acumularea de vapori la suprafaţa solului şi crea medii explozive.

104
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Inversiunile termice se produc în special în anotimpul rece, fiind favorizate de prezenţa unor
cantităţi mari de vapori de apă în atmosferă. Cu toate că astfel de fenomene apar în zona
amplasamentului în special în perioada de iarnă, nu sunt de mare intensitate, în sensul că nu s-au
observat acumulări masive de poluanţi la suprafaţa solului.

S-a considerat utilă şi necesară o analiză mai detailată, bazată pe evaluarea cantitativă a
riscurilor, pentru scenariile relevante la care consecinţele pot fi majore, considerate accidente potenţial
majore.
Asadar, tinand cont de factorii de proces (in care rolul determinant il are debitul procesat), se vor
lua in calcul urmatoarele scenarii provenite din accidente tehnice:
 Scenariul 1. Avarie la coloana de spalare cu apa D0001 cu eliberarea de GPL in atmosfera,
avand drept consecinte risc de inflamabilitate a norului de vapori si explozia norului de vapori.
 Scenariul 2. Avarie la adsorberul D0002 cu eliberarea de benzina usoara, avand drept
consecinte dispersie toxica, inflamabilitatea si explozia norului de vapori.
 Scenariul 3. Avarie la vasul F0007de benzina extrasa din coloana de butanizare cu scurgere
de benzina, avand drept consecinta radiatie termica la incendiu (pool fire) .
 Scenariul 4. Avarie la vasul de reflux al coloanei de debutanizare F0006 cu scurgere de
butan, avand drept consecinta radiatie termica la incendiu (pool fire) .
 Scenariul 5. Avarie la vasul de regenerant F0010 cu eliberare de propan, avand drept
consecinta explozia norului de vapori.
 Scenariul 6. Avarie la coloana de debutanizare D0004 cu eliberare de butan, avand drept
consecinte dispersie toxica, inflamabilitatea si explozia norului de vapori.

4.4.2. Analiza calitativa de risc


Analiza calitativa are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face posibila
ierarhizarea evenimentelor in ordinea riscului si prezinta primul pas in metodologia de realizare a
analizei riscurilor.
Riscul unui pericol este determinat de probabilitatea acestuia de a produce un efect nedorit si
consecintele acestui efect. Clasificarea riscurilor se bazează pe indici si se realizeaza folosind
urmatoare formula:
Risc = Probabilitate x Consecinţe

Măsura probabilităţii de a se produce se poate realiza prin încadrarea în următoarele 5 nivele:


1. Improbabil – se poate produce doar în condiţii excepţionale; este atât de puţin probabil încât
se poate presupune că nu se întâmplă niciodată.
2. Izolat – s-ar putea întâmpla cândva; este puţin probabil că se poate produce pe perioada de
operare a obiectivului.
3. Posibil – se poate întâmpla cândva; este posibil să se producă la un anumit moment dat în
perioada de operare.
4. Probabil – se poate întâmpla în anumite situaţii; se poate produce de câteva ori în întreaga
durată de operare.
5. Frecvent – se întâmplă în multe situaţii; este probabilă producerea lor în mod frecvent.

105
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Masura calitativa a consecintelor

Asupra oamenilor Efect potential


Măsura din zonă Emisii Efect asupra Efecte social-
consecinţelor (personalul, ecosistemelor economic
populaţia)
Fără emisii Unele efecte Efecte sociale
Vătămări nefavorabile nesemnificative
nesemnificative, minore la puţine fără motive de
Neglijabil
fără decese sau specii sau părţi ale îngrijorare pentru
răniri ecosistemului, comunitate.
pe termen scurt şi
reversibile
Emisii în incinta Daune Efecte sociale cu
obiectivului care neînsemnate, puţine motive de
Este necesară
sunt reţinute rapid remediabile şi îngrijorare
acordarea primului
Minor imediat reversibile, pentru pentru comunitate
ajutor
un număr foarte
limitat de plante şi /
sau animale
Emisii în incinta Daune temporare Reducerea
obiectivului care şi reversibile create capacitatii de
Sunt necesare sunt reţinute de productie.
Moderat tratamente cu ajutor extern migrarea Efecte sociale cu
medicale populaţiilor de motive moderate
animale şi daune de ingrijorare
asupra habitatelor pentru comunitate.

Emisii în afara Moartea unor Întreruperea


Vătămări deosebite amplasamentului animale, activităţii
Major pentru oameni fără efecte distrugeri de şi motive serioase
dăunătoare habitate etc. de îngrijorare
pentru comunitate.
Emisii toxice Moartea Oprirea activităţii.
Produc o rată a în afara animalelor în Efecte sociale cu
Catastrofic mortalităţii ridicată amplasamentului număr mare, motive deosebit de
cu efecte distrugerea mari de îngrijorare
dăunătoare speciilor de plante pentru comunitate.

Matricea riscului

Consecinte
Nesemni-
Minore Moderate Majore Catastrofice
ficative
1 2 3 4 5
Improbabil 1 1 2 3 4 5
Probabilitate

Izolat 2 2 4 6 8 10
Posibil 3 3 6 9 12 15
Probabil 4 4 8 12 16 20
Frecvent 5 5 10 15 20 25

106
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Analiza riscului

Nivele de risc Definitie Actiuni ce trebuie indeplinite


1-3 Risc foarte scazut
Conducerea actiunilor prin proceduri obisnuite de rutina
4-6 Risc scazut
Se actioneaza prin proceduri standard specifice, cu implicarea
7-14 Risc moderat
conducerii de la locurile de munca
Acţiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul normal de
15-19 Risc ridicat
management, cu implicarea conducerii de vârf
Fiind o situaţie de urgenţă sunt necesare acţiuni imediate şi se
20-25 Risc extrem
vor utiliza prioritar toate resursele disponibile

Evaluarea calitativă a riscului se realizează prin calculul nivelului de risc ca produs între nivelul
de gravitate şi cel de probabilitate ale evenimentului analizat.
Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii ce va fi desfăşurată în cadrul proiectului s-a
procedat la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecinţelor şi de
probabilitate a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecărui scenariu fiind reprezentat
de produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor asociate nivelelor de probabilitate şi de
gravitate se ţine cont de impactul potenţial şi de măsurile de prevenire prevăzute conform proiectului.
Riscul asociat fiecărui scenariu reprezintă produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea
valorilor asociate nivelelor de probabilitate şi de gravitate se ţine cont de existenţa amenajărilor şi
dotărilor tehnice pentru siguranţă prevăzute prin proiect şi de rezultatele studiilor deja efectuate.

Evaluarea riscurilor identificate la Instalatia Policombustibili


Pentru o mai sugestivă prezentare a concluziilor rezultate din analiza riscurilor accidentale
specifice Instalatiei Policombustibili se prezintă în continuare matricea de cuantificare a riscurilor
întocmită pe baza scenariilor de accidente posibile identificate.
Notă: la stabilirea valorilor asociate nivelelor de probabilitate şi de risc s-a ţinut cont de existenţa
amenajărilor şi dotărilor tehnice pentru siguranţă; un rol determinant in reducerea riscului il are
conducerea procesului in regim automat/DCS.

Scenariile reprezentative pentru instalatia analizata

Nr. Echipament Evaluarea riscurilor


Descrierea scenariului
scenariu implicat Probabilitate Consecinte Risc

Posibila suprapresurizare, daune


1 mecanice, cu eliberare de GPL
vapori:
Coloana de
spalare cu Izolat Minore Scazut
a - Emisie toxica
apa D0001 (2) (2) (4)
- Incendiu prin aprinderea norului Izolat Majore Moderat
b
de vapori (2) (4) (8)
Izolat Majore Moderat
c - Explozia norului de vapori
(2) (4) (8)
Posibila suprapresurizare, daune
mecanice, eliberare de benzina Adsorberul Posibil Moderate Moderat
2
usoara: incendierea baltii de produs D0002 A (3) (3) (9)
(pool fire)
Spargerea unei garnituri, defectarea
unui robinet de golire/prelevare probe Vas benzina
sau fisurarea unui racord, scurgere de Posibil Minore Scazut
3 extrasa
(3) (2) (6)
benzina: incendierea baltii de produs F0007
(pool fire)

107
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Spargerea unei garnituri, defectarea
unui robinet de golire/prelevare probe
4
sau fisurarea unui racord, eliberare de
butan, evaporarea produsului:
- Emisie toxica Vasul de Posibil Minore Scazut
a reflux (3) (2) (6)
F0006
- Incendiu prin aprinderea norului Posibil Moderate Moderat
b
de vapori (3) (3) (9)
- Explozia norului de vapori Posibil Moderate Moderat
c
(3) (3) (9)
Spargerea unei garnituri, defectarea
unui robinet de golire/prelevare probe
5 sau fisurarea unui racord, eliberare de
propan, evaporarea produsului:
Vasul de
- Emisie toxica Posibil Minore Scazut
a regenerant
(3) (2) (6)
F0010
- Incendiu prin aprinderea norului Posibil Moderate Moderat
b de vapori (3) (3) (9)
- Explozia norului de vapori Posibil Moderate Moderat
c
(3) (3) (9)
Posibila suprapresurizare, daune
6
mecanice, eliberare de butan vapori:
- Emisie toxica Izolat Minore Scazut
a Coloana de (2) (2) (4)
- Incendiu prin aprinderea norului debutanizare
Izolat Majore Moderat
b D0004
de vapori (2) (4) (8)
- Explozia norului de vapori Izolat Majore Moderat
c
(2) (4) (8)

Centralizarea rezultatelor analizei de risc


Consecinţe

Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice

1 2 3 4 5
Improbabil 1
1b, 1c,
Puţin probabil 2 1a, 6a
6b, 6c
Probabilitate 2, 4b, 4c,
Posibil 3 3, 4a, 5a
5b, 5c
Probabil 4

Aproape sigur 5

Concluzii:
Aceste scenarii pot avea consecinte majore, dar datorita dispozitivelor de siguranta cu care a fost
prevazut fiecare echipament si sistemului automatizat de conducere a procesului, riscul asociat va fi
scazut.
Rezultatele analizei calitative de risc arată că scenariile de accident luate în considerare
prezintă un risc scăzut, caz in care emisiile sunt reţinute şi captate în incinta obiectivului,
intreruperea activitatii va fi pe termen scurt, iar motivele de ingrijorare sunt scazute.

108
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
4.4.3. Analiza consecintelor accidentelor majore si modelarea dispersiei

Evaluarea riscurilor prin metoda bazată pe consecinţe


Metodologia de analiză a consecinţelor se bazează pe evaluarea consecinţelor unor posibile
accidente, fără a se cuantifica probabilitatea de producere a acestor accidente, evitând astfel analiza
incertitudinilor inerente care apar la cuantificarea explicită a frecvenţelor de producere a accidentelor
potențiale.
La consecinţele accidentelor sunt luate în considerare cantități, prin calculul distanţei în care
mărimea fizică ce descrie consecinţe (radiaţia termică, concentraţie, suprapresiune în frontul undei de
şoc).
Efectele generate de producerea unui accident depind de tipul scenariului care defineşte
accidentul analizat şi valoarea indicatorului specific determinat.
Valorile de prag utilizate au fost următoarele:
 Pentru valoarea emisiei toxice:
- AEGL 3 pentru zona cu mortalitate (zona I), care este valoarea concentraţiei din aer a unei
substanţe, exprimată în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând
indivizii susceptibili, ar putea suferi efecte ce ameninţă viaţa sau pot provoca moartea.
- AEGL 2 pentru zona cu vatamari ireversibile (zona II), valoarea concentraţiei din aer a unei
substanţe, exprimată în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând
indivizii susceptibili, ar putea suferi efecte ireversibile sau serioase, pe termen lung ce afectează
sănătatea sau capacitatea de a scapă.
- AEGL 1 pentru zona cu vatamari reversibile (zona III), care este valoarea concentraţiei din
aer a unei substanţe, exprimată în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea
oamenilor, incluzând indivizii susceptibili, ar putea suferi disconfort apreciabil, iritaţii, sau anume efecte
asimpomatice care nu afecteaza simţurile. Totuşi, efectele nu provoacă incapacitate, sunt trecătoare şi
reversibile când expunerea încetează.
 Pentru valoarea radiaţiei termice la incendiu:
- 12,5 kW/m2 pentru zona cu mortalitate (zona I);
- 5 kW/m2 pentru zona cu vatamari ireversibile (zona II);
- 2,5 kW/m2 pentru zona cu vatamari reversibile (zona III).
 Pentru valoarea suprapresiunii în frontul undei de şoc la explozia norului de vapori:
- 8 psi pentru zona cu mortalitate si distrugerea cladirilor (zona I);
- 3,5 psi pentru zona cu vatamari probabile (zona II);
- 1 psi pentru zona cu vatamari reversibile si geamuri sparte (zona III).

Situatii de risc
Situatiile de risc rezonabile/credibile avute in vedere sunt:
- Risc toxic la eliberarea in atmosfera, in caz de accident tehnic, a anumitor cantitati de
benzina usoara, propan, butan sau GPL, fapt ce duce la vaporizarea acestora si depasirea pragurilor
admisibile, cu potential efect asupra oamenilor.
- Risc de radiatie termica in caz de incendiu la unul din utilajele instalatiei
- Risc de suprapresiune in cazul unei explozei norului de vapori

Softul utilizat
Softul ALOHA 5.4.4. este elaborat de Office of Emergency Managemnt EPA (US Environmental
Protection Agency) si Emergency Response Division NOAA (National Oceanic and Atmosferic
Administration). Programul este dezvoltat special pentru calculul efectelor accidentelor chimice şi pentru
planificarea urgenţelor. Softul ALOHA modelează hazarde, cum ar fi toxicitate, inflamabilitate, radiaţie
termică, suprapresiune, legate de deversări de substanţe chimice rezultând dispersii toxice, incendii şi
explozii.
Modele aplicabile acestui soft sunt:

109
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
• Dispersii toxice: Gaussian model – pentru gaze neutre; DEGADIS model – pentru gaze
dense; ALOHA selectează în mod automat modelul corespunzător pentru substanţa chimică selectată şi
condiţiile de depozitare/deversare introduse.
• Radiaţii termice: BLEVE, incendiu de baltă, flamă;
• Explozia norului de vapori.
Modelul ține seama de condițiile atmosferice indicând:
- distanța la care concentrația vaporilor inflamabili scade ajungand în limitele de inflamabilitate
(respectiv distanța până la care explozia se poate produce);
- distanța până la care o balta de lichid care arde prezinta pericol, generat de aprinderea
lichidului sau vaporilor pe suprafața solului;
- distanța până la care o sfera de foc generată de masa substanței care arde, prezintă pericol
pentru instalație și pentru viața și sănătatea oamenilor;
- distanța până la care explozia norului de vapori, în spatiu nelimitat (UVCE) prezintă pericol
pentru instalatie și pentru viața și sănătatea oamenilor;
- distanța până la care sfera de foc generata de explozia vaporilor rezultatri din expansiunea
unui lichid în fierbere (BLEVE) prezinta pericol pentru instalație și pentru viata și sănătatea oamenilor.
(Sursa: CAMEO - system of software applications used widely to plan for and respond to chemical
emergencies. Disponibil http://www. com www.epa.gov/osweroe1/content.

Ipoteze
In calcul se considera ipotezele cele mai dezavantajoase dar credibile, tinand cont de debitele
maxime de fluide care pot fi luate in calcul.
Se au in vedere ipotezele cu cea mai mare probabilitate de producere, pentru care exista
cazuistica inregistrata atat in Romania (inclusiv in Rafinaria Pertrobrazi), cat si international.
Nu se vor considera ipotezele improbabile (cu probabilitate extrem de redusa de producere), care
in documentatia de fata sunt tolerate.
Totodata, nu se vor lua in calcul:
- doua evenimente desfasurate simultan si aparute independent unul fata de celalalt;
- evenimente provenite din eroare umana (un rol determinant il are conducerea procesului in
regim automat/DCS);
- evenimente provocate de actiune umana intentionata.

Simularea grafica a situatiilor de risc


Simularile se vor face pentru:
a. Limita de toxicitate pentru vaporii de substanta degajata in atmosfera (PAC-1/2/3)
b. Radiatia termica rezultata in caz de incendiu
c. Suprapresiunea in cazul exploziei norului de vapori

Caracteristicile produselor folosite in simulare


1. Benzina usoara de alimentare este un amestec de hidrocarburi C3-C6. Pentru simularea
ALOHA s-a folosit iso-pentanul, care este preponderent in compozitia fractiei LCN si care are
caracteristici fizico-chimice asemanatoare acesteia.
2. Propanul este disponibil in biblioteca ALOHA cu intreaga gama de caracteristici.
3. Butanul este disponibil in biblioteca ALOHA cu intreaga gama de caracteristici.

110
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Scenarii de risc

1. Spargerea unei flanse la coloana de spalare cu apa D0001 cu eliberarea de GPL in


atmosfera – dispersie toxica, incendiu, explozia norului de vapori
• Debitul de GPL expulzat este de cca. 20% din debitul fluxului de lichid la varful coloanei
• Timpul de deversare, pana la indepartarea pericolului, este de maxim 30 min.
• GPL este un amestec de propan si butan; pentru simulari s-a utilizat butanul, care are masa
moleculara cea mai apropiata de cea a fractiei de GPL.

a. Dispersia toxica a norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 97.22 kilograms/min
Source Height: 0
Release Duration: 30 minutes
Release Rate: 97.2 kilograms/min
Total Amount Released: 2,917 kilograms
Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.
THREAT ZONE:
Model Run: Heavy Gas
Red : 11 meters --- (53000 ppm = AEGL-3 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion
predictions less reliable for short distances.
Orange: 23 meters --- (17000 ppm = AEGL-2 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion
predictions less reliable for short distances.
Yellow: 47 meters --- (5500 ppm = AEGL-1 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion
predictions less reliable for short distances.

111
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

b. Zona de inflamabilitate a norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 97.22 kilograms/min
Source Height: 0
Release Duration: 30 minutes
Release Rate: 97.2 kilograms/min
Total Amount Released: 2,917 kilograms
Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud
Model Run: Heavy Gas
Red : 34 meters --- (9600 ppm = 60% LEL = Flame Pockets)
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Yellow: 98 meters --- (1600 ppm = 10% LEL)

112
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda explicativa
Valori limita (ppm) Efecte Distanta (m)
60% LEL: 9600 Potential letal 34
10% LEL: 1600 Zona de atentie 98

113
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

c. Explozia norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 97.22 kilograms/min
Source Height: 0
Release Duration: 30 minutes
Release Rate: 97.2 kilograms/min
Total Amount Released: 2,917 kilograms
Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by spark or flame
Level of Congestion: congested
Model Run: Heavy Gas
Red : LOC was never exceeded --- (8.0 psi = destruction of buildings)
Orange: 28 meters --- (3.5 psi = serious injury likely)
Yellow: 57 meters --- (1.0 psi = shatters glass)

114
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda explicativa
Valori limita (psi) Efecte Distanta (m)
8 Distrugerea cladirilor -
3,5 Prejudicii probabile (raniri) 28
1 Geamuri sparte 57

115
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Afectarea vecinatatilor. Efectul Domino

 Scenariul 1a: Emisie toxica de butan


Zonele de amenintare nu au fost generate de program pentru ca acesta nu face predictii pe
distante scurte.
Evenimentul este izolat, efectele sunt minore, iar riscul este scazut.
 Scenariul 1b: Aprinderea norului de vapori in prezenta unei surse de foc.
In zona cu potential letal cu raza de 34 m se pot produce avarieri majore ale echipamentelor.
Majoritatea acestor echipamente vehiculeaza produse inflamabile si se pot produce incendii de mica
anvergura, care pot fi lichidate local. Totodata se pot produce emisii de vapori toxici. In raza de 34 m nu
intra camera de control a instalatiei Policombustibili, deci fatalitatile sunt reduse.
In zona de atentie cu raza de 98 m se afla:
- Adsorberele D0002 A/B;
- Vasul de regenerant F0010;
- Condensatorul de benzina extrasa 155E0009;
- Pompa G0008 pentru faza lichida din vasul de reflux al coloanei de separare;
- Pompa G0009 pentru distilatele medii;
- Racitorul de regenerant E0016;
- Pompa 155G0004 pentru alimentarea coloanei de spalare cu apa;
- O parte din instalatia FCC-Post Treater.
In acesta raza nu se pot produce avarieri ale echipamentelor si nici fatalitati.
Evenimentul este izolat, efectele sunt majore, dar riscul se situeaza la nivel moderat.

 Scenariul 1c: Explozia norului de vapori


Zona in care se poate produce distrugerea cladirilor si fatalitati nu a fost generata de program,
deoarece pragul de alerta pentru suprapresiune nu se poate atinge in acest caz.
Eventuale prejudicii in cazul exploziei norului de gaz la coloana de spalare se pot produce pe o
raza de 28 m, in care intra:
- Pompa 155G008 pentru faza lichida din vasul de reflux al coloanei de separare;
- Pompa 155G009 pentru distilatele medii;
- Pompa 155G0004 pentru alimentarea coloanei de spalare cu apa;
- Pompa de recirculare 155G0005 A/B;
- Coloana de separare 155D0005;
- Condesatorul 155E0009 al fractiei de benzina extrasa;
- Trenul de schimbatoare de caldura 155E0001, E0002, E0003;
- Schimbatorul 155E0002 flux de alimentare/efluent reactor.
Este posibila si ranirea operatorului de camp, daca acesta este prezent. Mentionam ca instalatia
Policombustibili va fi deservita de personalul Instalatiei Hidrofinare benzina, cu 2 persoane/schimb:
operator DCS si operator camp. Prezenta acestora in instalatie nu este permanenta.
Pe zona cu raza de 57 m nu se produc avarieri majore ale echipamentelor din jur; se sparg
geamurile din sticla ale cladirii in care se afla substatia electrica si camera de control.
Fatalitatile sunt putin probabile in acest caz; operatorul sistemului DCS al instalatiei
Policombustibili deserveste si instalatia Hidrofinare benzina.
Este putin probabila aparitia unei alte explozii.
Evenimentul este izolat, efectele sunt majore, dar riscul se situeaza la nivel moderat.

116
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

2. Spargerea unei flanse la adsorberul D0002 cu eliberarea de benzina usoara – incendierea


baltii de produs
• Debitul de benzina expulzat este de cca. 20% din debitul fluxului
• Suprafata baltii de produs este de 20 mp; are loc incendierea baltii de produs in prezenta unei
surse de aprindere (pool fire).
• Benzina usoara de cracare este un amestec de hidrocarburi C3-C6; pentru simulari s-a utilizat
izopentanul, care are cea mai mare pondere in compozitia beniznei si are masa moleculara cea mai
apropiata de cea a fractiei LCN.

Radiatia termica la incendiu


SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: ISOPENTANE Molecular Weight: 72.15 g/mol
PAC-1: 600 ppm PAC-2: 610 ppm PAC-3: 4400 ppm
LEL: 14000 ppm UEL: 76000 ppm
Ambient Boiling Point: 27.3° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.54 atm
Ambient Saturation Concentration: 546,534 ppm or 54.7%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Burning Puddle / Pool Fire
Puddle Area: 20 square meters Puddle Volume: 2 cubic meters
Initial Puddle Temperature: 27.3° C
Flame Length: 17 meters Burn Duration: 8 minutes
Burn Rate: 157 kilograms/min
Total Amount Burned: 1,228 kilograms
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire
Red : 11 meters --- (12.5 kW/(sq m)
Orange: 21 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)
Yellow: 31 meters --- (2.5 kW/(sq m)

117
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

118
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda
2
Nivele de radiatie termica ( kW/m ) Risc Distanta
12,5 kW/m2 Potential letal in 60 de secunde 11 m
5 kW/m2 Arsuri de gradul II in 60 secunde 21 m
2,5 kW/m2 Leziuni in 60 de secunde 31 m
119
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Afectarea vecinatatilor. Efectul Domino


Scenariul 2: Incendierea baltii de produs (pool fire)
In zona I cu potential letal, cu raza de 11 m se pot provoca distrugeri (avariei majore ale
echipamentelor), cat si fatalitati, in cazul prezentei operatorului de camp. In aceasta raza intra:
- cel de-al doilea adsorber 155D0002B;
- vasul de regenerant 155F0010;
- pompa de regenerant 155G0011.
Aceste echipamente vehiculeaza fluide inflamabile (benzina usoara, respectiv propan) si se pot
produce incendii de mica anvergura, care pot fi lichidate local. Posibile emisii de vapori toxici se manifesta
strict local.
In zona II cu raza de 21 m sunt posibile avarii minore ale echipamentelor si arsuri ale personalului
prezent.
In zona III cu raza de 31 m nu se produc avarii ale echipamentelor; se pot produce leziuni ale
personalului prezent in aceasta raza.

Evenimentul este posibil, efectele sunt moderate, iar riscul se situeaza la un nivel moderat.

120
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

3. Spargerea unei garnituri, defectarea unui robinet de golire/prelevare probe sau fisurarea unui
racord la vasul de benzina extrasa F0007 – incendierea baltii de produs
• Debitul de benzina deversat este de cca. 20% din debitul fluxului
• Suprafata maxima de deversare este de 15 mp; are loc incendierea baltii de produs in prezenta
unei surse de aprindere (pool fire).
• Benzina usoara de cracare este un amestec de hidrocarburi C3-C6; pentru simulari s-a utilizat
pentanul, care are masa moleculara cea mai apropiata de cea a fractiei de benzina extrasa.

Radiatia termica de la incendiu


SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: N-PENTANE Molecular Weight: 72.15 g/mol
PAC-1: 120 ppm PAC-2: 610 ppm PAC-3: 15000 ppm
IDLH: 1500 ppm LEL: 14000 ppm UEL: 78000 ppm
Ambient Boiling Point: 35.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.39 atm
Ambient Saturation Concentration: 396,602 ppm or 39.7%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Burning Puddle / Pool Fire
Puddle Area: 15 square meters Puddle Volume: 0.83 cubic meters
Initial Puddle Temperature: 35.5° C
Flame Length: 15 meters Burn Duration: 4 minutes
Burn Rate: 113 kilograms/min
Total Amount Burned: 507 kilograms
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire
Red : less than 10 meters(10.9 yards) --- (12.5 kW/(sq m))
Orange: 18 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)
Yellow: 26 meters --- (2.5 kW/(sq m))

121
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda
Nivele de radiatie termica ( kW/m2 ) Risc Distanta
12,5 kW/m2 Potential letal in 60 de secunde <10 m
5 kW/m2 Arsuri de gradul II in 60 secunde 18 m
2,5 kW/m2 Leziuni in 60 de secunde 26 m

122
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Afectarea vecinatatilor. Efectul Domino


Scenariul 3: Incendierea baltii de produs (pool fire)
In zona I cu potential letal, cu raza mai mica de 10 m se pot provoca distrugeri (avariei majore ale
echipamentelor), cat si fatalitati, in cazul prezentei operatorului de camp. In aceasta raza intra:
- pompa de reflux a coloanei de debutanizare G0006;
- pompa de benzina extrasa G0007;
- vasul F0006 de reflux al coloanei de debutanizare.
Aceste echipamente vehiculeaza fluide inflamabile (benzina usoara, respectiv propan) si se pot
produce incendii de mica anvergura, care pot fi lichidate local. Posibile emisii de vapori toxici se
manifesta strict local.
In zona II cu raza de 18 m sunt posibile avarii minore ale echipamentelor si arsuri ale personalului
prezent. In aceasta raza intra in plus urmatoarele echipamente:
- coloana de debutanizare D0004;
- schimbatorul de caldura E0005 alimentare coloana de debutanizare;
- refierbatorul E0007.
In zona III cu raza de 26 m nu se produc avarii ale echipamentelor; se pot produce leziuni ale
personalului prezent in aceasta raza.

Evenimentul este posibil, consecintele sunt minore, iar riscul se situeaza la un nivel redus.

123
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
4. Spargerea unei garnituri, defectarea unui robinet de golire/prelevare probe sau fisurarea unui
racord la vasul de reflux F0006 al coloanei de debutanizare –dispersie toxica, incendiu, explozia norului
de vapori
• Debitul de butan deversat este de cca. 20% din debitul fluxului/pompei G0006
• Suprafata baltii de produs este de cca. 20 mp; are loc evaporarea si racirea butanului, cu
acumularea la nivelul solului
• Timpul de deversare, pana la indepartarea pericolului este de maxim 30 min.

a. Dispersia toxica a norului de vapori


SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)
Puddle Area: 20 square meters Puddle Volume: 5.34 cubic meters
Ground Type: Concrete Ground Temperature: 11° C
Initial Puddle Temperature: -1° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 40.6 kilograms/min (averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 760 kilograms
THREAT ZONE:
Model Run: Heavy Gas
Red : 11 meters --- (53000 ppm = AEGL-3 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Orange: 17 meters --- (17000 ppm = AEGL-2 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Yellow: 30 meters --- (5500 ppm = AEGL-1 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.

Model Run: Heavy Gas


Red : 11 meters --- (53000 ppm = AEGL-3 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Orange: 17 meters --- (17000 ppm = AEGL-2 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Yellow: 30 meters --- (5500 ppm = AEGL-1 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.

124
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
b. Inflamabilitatea norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)
Puddle Area: 20 square meters Puddle Volume: 5.34 cubic meters
Ground Type: Concrete Ground Temperature: 11° C
Initial Puddle Temperature: -1° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 40.6 kilograms/min
(averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 760 kilograms
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud
Model Run: Heavy Gas
Red : 22 meters --- (9600 ppm = 60% LEL = Flame Pockets)
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Yellow: 60 meters --- (1600 ppm = 10% LEL)

125
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda explicativa
Valori limita (ppm) Efecte Distanta (m)
60% LEL: 9600 Potential letal 22
10% LEL: 1600 Zona de atentie 60

126
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Explozia norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)
Puddle Area: 20 square meters Puddle Volume: 5.34 cubic meters
Ground Type: Concrete Ground Temperature: 11° C
Initial Puddle Temperature: -1° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 40.6 kilograms/min (averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 760 kilograms
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by spark or flame
Level of Congestion: congested
Model Run: Heavy Gas
Red : LOC was never exceeded --- (8.0 psi = destruction of buildings)
Orange: 19 meters --- (3.5 psi = serious injury likely)
Yellow: 42 meters --- (1.0 psi = shatters glass)

127
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda explicativa
Valori limita (psi) Efecte Distanta (m)
8 Distrugerea cladirilor -
3,5 Prejudicii probabile (raniri) 19
1 Geamuri sparte 42

128
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Afectarea vecinatatilor.Efectul Domino

 Scenariul 4a: Emisie toxica de butan


Zonele de amenintare nu au fost generate de program pentru ca acesta nu face predictii pe
distante scurte.
Evenimentul este posibil, efectele sunt minore, iar riscul este scazut.

 Scenariul 4b: Aprinderea norului de vapori in prezenta unei surse de foc.


Zona cu potential letal cu raza de 22 m este zona dintre vas si limita bateriei, in care nu se afla nici
un echipament, iar daunele si fatalitatile sunt improbabile.
In zona de atentie cu raza de 60 m se afla partial doar schimbatorul de caldura E0005 pentru fluxul
de alimentare al coloanei de debutanizare si cca. 30% din caldirea de control a instalatiei FCC – Post
Treater. Producerea de daune si fatalitati este improbabila.
Evenimentul este posibil, efectele sunt moderate, iar riscul este de nivel moderat.

Scenariul 4c: Explozia norului de vapori


Zona in care se poate produce distrugerea cladirilor si fatalitati nu a fost generata de program,
deoarece pragul de alerta pentru suprapresiune nu se poate atinge in acest caz.
Eventuale prejudicii in cazul exploziei norului de gaz la vasul de reflux al coloanei de debutanizare
se pot produce pe o raza de 19 m, dar aceasta zona este libera de echipamente.
Pe zona cu raza de 42 m nu se produc avarieri ale echipamentelor din jur; nu exista cladiri ale
caror geamuri sa se sparga. Fatalitatile sunt improbabile in acest caz.
Evenimentul este posibil, efectele sunt moderate, iar riscul este de nivel moderat.

129
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

5. Spargerea unei garnituri, defectarea unui robinet de golire/prelevare probe sau fisurarea unui
racord la vasul de regenerant F0010 –dispersie toxica, incendiu, explozia norului de vapori
• Debitul de propan expulzat este de cca. 20% din debitul fluxului
• Suprafata baltii de produs este de cca.15 mp; are loc evaporarea si racirea propanului, cu
acumularea la ivelul solului
• Timpul pana la indepartarea pericolului este de maxim 30 min.

a. Dispersia toxica a norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: PROPANE Molecular Weight: 44.10 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 33000 ppm
IDLH: 2100 ppm LEL: 21000 ppm UEL: 95000 ppm
Ambient Boiling Point: -42.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)
Puddle Area: 15 square meters Puddle Volume: 0.78 cubic meters
Ground Type: Default soil Ground Temperature: 11° C
Initial Puddle Temperature: -42.5° C
Release Duration: 28 minutes
Max Average Sustained Release Rate: 62.1 kilograms/min (averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 455 kilograms
THREAT ZONE:
Model Run: Heavy Gas
Red : 17 meters --- (33000 ppm = AEGL-3 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion
predictions less reliable for short distances.
Orange: 23 meters --- (17000 ppm = AEGL-2 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion
predictions less reliable for short distances.
Yellow: 44 meters --- (5500 ppm = AEGL-1 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion
predictions less reliable for short distances.

130
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

b. Inflamabilitate a norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: PROPANE Molecular Weight: 44.10 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 33000 ppm
IDLH: 2100 ppm LEL: 21000 ppm UEL: 95000 ppm
Ambient Boiling Point: -42.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)
Puddle Area: 15 square meters Puddle Volume: 0.78 cubic meters
Ground Type: Default soil Ground Temperature: 11° C
Initial Puddle Temperature: -42.5° C
Release Duration: 28 minutes
Max Average Sustained Release Rate: 62.1 kilograms/min (averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 455 kilograms
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud
Model Run: Heavy Gas
Red : 28 meters --- (12600 ppm = 60% LEL = Flame Pockets)
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Yellow: 78 meters --- (2100 ppm = 10% LEL)

131
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda explicativa
Valori limita (ppm) Efecte Distanta (m)
60% LEL: 12600 Potential letal 28
10% LEL: 2100 Zona de atentie 78

132
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

c. Explozia norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: PROPANE Molecular Weight: 44.10 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 33000 ppm
IDLH: 2100 ppm LEL: 21000 ppm UEL: 95000 ppm
Ambient Boiling Point: -42.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)
Puddle Area: 15 square meters Puddle Volume: 0.78 cubic meters
Ground Type: Default soil Ground Temperature: 11° C
Initial Puddle Temperature: -42.5° C
Release Duration: 28 minutes
Max Average Sustained Release Rate: 62.1 kilograms/min (averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 455 kilograms
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by spark or flame
Level of Congestion: congested
Model Run: Heavy Gas
Red : LOC was never exceeded --- (8.0 psi = destruction of buildings)
Orange: 22 meters --- (3.5 psi = serious injury likely)
Yellow: 48 meters --- (1.0 psi = shatters glass)

133
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda
Valori limita (psi) Efecte Distanta (m)
8 Distrugerea cladirilor -
3,5 Prejudicii probabile (raniri) 22
1 Geamuri sparte 48

134
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Afectarea vecinatatilor. Efectul Domino

 Scenariul 5a: Emisie toxica de propan


Zonele de amenintare nu au fost generate de program pentru ca acesta nu face predictii pe
distante scurte.
Evenimentul este posibil, efectele sunt minore, iar riscul este scazut.

 Scenariul 5b: Aprinderea norului de vapori in prezenta unei surse de foc.


Zona cu potential letal cu raza de 28 m este zona dintre vas si limita bateriei, care este libera de
echipamente, deci nu exista riscul producerii de daune si nici de fatalitati.
In zona de atentie cu raza de 78 m se afla o parte din echipamentele instalatiei FCC – Post
Treater. In acesta raza nu se pot produce avarieri ale echipamentelor si nici fatalitati.
Evenimentul este posibil, efectele sunt moderate, iar riscul este moderat.

 Scenariul 5c: Explozia norului de vapori


Zona in care se poate produce distrugerea cladirilor si fatalitati nu a fost generata de program,
deoarece pragul de alerta pentru suprapresiune nu se poate atinge in acest caz.
Eventuale prejudicii in cazul exploziei norului de gaz se pot produce pe o raza de 22 m, in care
intra:
- vasul F0006 de reflux al coloanei de debutanizare;
- vasul F0007 pentru benzina extrasa;
- adsorberele D0002 A/B;
- pompa de benzina extrasa G0007.
Aceste echipamente vehiculeaza fluide inflamabile si se pot produce incendii de mica anvergura,
care pot fi lichidate local. Posibile emisii de vapori toxici se manifesta strict local. Este putin probabila
aparitia unei alte explozii.
Este posibila si ranirea operatorului de camp, daca acesta este prezent. Mentionam ca instalatia
Policombustibili va fi deservita de personalul Instalatiei Hidrofinare benzina, cu 2 persoane/schimb:
operator DCS si operator camp. Prezenta acestora in instalatie nu este permanenta.
Pe zona cu raza de 48 m nu se produc avarieri ale echipamentelor din jur; nu exista cladiri ale
caror geamuri sa se sparga. Fatalitatile sunt improbabile in acest caz.
Evenimentul este posibil, efectele sunt moderate, iar riscul este moderat.

135
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
6. Spargerea unei flanse la coloana de debutanizare D0004 cu eliberarea de butan vapori la
varful coloanei – dispersie toxica, incendiu, explozia norului de vapori
• Debitul de butan expulzat este de cca. 20% din debitul fluxului de vapori la varful coloanei
• Timpul de eliberare, pana la indepartarea pericolului este de maxim 30 min.

a. Dispersia toxica a norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%

SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 154.56 kilograms/min
Source Height: 0
Release Duration: 30 minutes
Release Rate: 155 kilograms/min
Total Amount Released: 4,637 kilograms
Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.

THREAT ZONE:
Model Run: Heavy Gas
Red : 14 meters --- (53000 ppm = AEGL-3 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Orange: 31 meters --- (17000 ppm = AEGL-2 [60 min])
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Yellow: 61 meters --- (5500 ppm = AEGL-1 [60 min])

136
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda
Nivele de concentratie (ppm) Risc Distanta
AEGL- 3: 53000 Expunere la care se pune viata in pericol 14 m
Efecte ireversibile sau grave, care pot afecta 31 m
AEGL- 2: 17000
capacitatea de a lua masuri de protectie
AEGL - 1: 5500 Expunere temporara, efecte reversibile 61 m

137
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

b. Inflamabilitate a norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 154.56 kilograms/min
Source Height: 0
Release Duration: 30 minutes
Release Rate: 155 kilograms/min
Total Amount Released: 4,637 kilograms
Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud
Model Run: Heavy Gas
Red : 44 meters --- (9600 ppm = 60% LEL = Flame Pockets)
Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness
make dispersion predictions less reliable for short distances.
Yellow: 125 meters --- (1600 ppm = 10% LEL)

138
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda explicativa
Valori limita (ppm) Efecte Distanta (m)
60% LEL: 9600 Potential letal 44
10% LEL: 1600 Zona de atentie 125

139
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

c. Explozia norului de vapori

SITE DATA:
Location: BRAZII DE SUS, ROMANIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.42 (unsheltered single storied)
Time: March 1, 2017 0907 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: BUTANE Molecular Weight: 58.12 g/mol
AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 53000 ppm
LEL: 16000 ppm UEL: 84000 ppm
Ambient Boiling Point: -1.0° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from NE at 3 meters
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 11° C Stability Class: C
No Inversion Height Relative Humidity: 73%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 154.56 kilograms/min
Source Height: 0
Release Duration: 30 minutes
Release Rate: 155 kilograms/min
Total Amount Released: 4,637 kilograms
Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by spark or flame
Level of Congestion: congested
Model Run: Heavy Gas
Red : LOC was never exceeded --- (8.0 psi = destruction of buildings)
Orange: 35 meters --- (3.5 psi = serious injury likely)
Yellow: 71 meters --- (1.0 psi = shatters glass)

140
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Legenda
Valori limita (psi) Efecte Distanta (m)
8 Distrugerea cladirilor -
3,5 Prejudicii probabile (raniri) 35
1 Geamuri sparte 71

141
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Afectarea vecinatatilor. Efectul Domino

 Scenariul 6a: Emisie toxica de butan


Zonele de amenintare nu au fost generate de program pentru ca acesta nu face predictii pe
distante scurte.
Evenimentul este izolat, efectele sunt minore, iar riscul este scazut.

 Scenariul 6b: Dispersia toxica a norului de vapori de butan


In zona I cu raza de 14 m se pot produce efecte care pun in pericol viata personalului sau chiar
deces. Suprafata ocupata de aceasta zona se afla intre coloana si limita bateriei si este libera. Fatalitatile
sunt putin probabile, fiind alocat un singur operator de camp, care deserveste si instalatia Hidrofinare
benzina.
In zona II cu raza de 31 m se pot produce efecte ireversibile asupra sanatatii, efecte grave de
lunga durata sau efecte care pot afecta capacitatea de actiune. Suprafata ocupata de aceasta zona se
intinde intre coloana si Instalatia FCC Post-Treater si este libera. Fatalitatile sunt putin probabile, fiind
alocat un singur operator de camp pentru fiecare instalatie.
In zona III cu raza de 61 m nu se pot produce decat efecte reversibile asupra sanatatii.
Evenimentul este izolat, efectele sunt majore, iar riscul este moderat.

 Scenariul 5c: Aprinderea norului de vapori in prezenta unei surse de foc.


In zona cu potential letal cu raza de 44 m se pot produce avarieri majore ale echipamentelor si
fatalitati. Aceasta zona se afla intre coloana si limita instalatiei FCC Post-Treater si este libera de
echipamente. Producerea de fatalitati este improbabila, instalatia fiind deservita in comun cu Hidrofinare
benzina, de un singur operator.
In zona de atentie cu raza de 125 m se afla:
- Refierbatorul E0007 al coloanei de debutanizare;
- Rezervoarele de combustibil termic 50 si 51 din pacul 9-5;
- Cladirea in care se afla camera de control a instalatiei FCC Post-Treater.
In acesta raza nu se pot produce avarieri ale echipamentelor si nici fatalitati.
 Scenariu: Explozia norului de vapori
Zona in care se poate produce distrugerea cladirilor si fatalitati nu a fost generata de program,
deoarece pragul de alerta pentru suprapresiune nu se poate atinge in acest caz.
Eventuale prejudicii in cazul exploziei norului de gaz la coloana de debutanizare se pot produce pe
o raza de 125 m, in care intra:
- Refierbatorul E0007;
- Schimbatorul de caldura E0005;
- Vasul de reflux debutanizare F0006;
- Pompa G0004 pentru alimentarea coloanei de spalare.
Este posibila si ranirea operatorului de camp, daca acesta este prezent. Mentionam ca instalatia
Policombustibili va fi deservita de personalul Instalatiei Hidrofinare benzina, cu 2 persoane/schimb:
operator DCS si operator camp. Prezenta acestora in instalatie nu este permanenta.
Pe zona cu raza de 71 m nu se produc avarieri majore ale echipamentelor din jur; se sparg
geamurile din sticla ale cladirii in care se afla camera de control a Instalatiei FCC Post-Treater, care este
singura cladire inclusa in aceasta zona.
Fatalitatile sunt putin probabile in acest caz; instalatia FCC Post – Treater fiind deservita de un
operator DCS.
Evenimentul este izolat, efectele sunt minore, iar riscul este scazut.

142
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

4.4.4. Efectul Domino extern


Instalaţia Policombustibili va fi amplasată în carourile 58 si 61, fiind delimitată de drumurile 2, 3 si
158, având ca vecinătăţi:
- la N: instalatia Hidrofinare benzina;
- la S: instalaţia FCC – Post Treater;
- la V: parc rezervoare 9-5, 9-6;
- la E: gospodaria de apa de racire a platformei RC.

Instalatia Hidrofinare benzina este amplasata in caroul 55, la cca. 100 m de limita instalatiei
Policombustibili. In instalatie se prelucreaza un amestec de benzina de distilare atmosferica si benzina de
cocsare in scopul reducerii continutului de sulf si azot.
Conform Anexei RC la Raportul de securitate al rafinariei Petrobrazi, un scenariu pesimist in
instalatia Hidrofinare benzina HB 120 este un scenariu de explozie la vasul de GPL V12, in conditiile
spargerii acestuia. Scenariul ia in considerare evaporarea rapida a GPL in atmosfera, formandu-se un
amestec exploziv cu aerul din zona, care poate exploda in prezenta unei surse de initiere.
Scenariul de explozie prezentat mai sus prezintă următoarele riscuri:
- risc major datorat suflului exploziei (distrugerea structurilor), până la distanţa de 204 m;
- risc major de fatalităţi datorate fluxului termic pe o rază de 221 m;
- număr probabil fatalităţi datorate fluxului termic: 31 persoane.
Explozia la vasul 120-V12, poate produce evenimente în lanţ grave, afectând instalaţiile şi
rezervoarele din vecinătatea instalaţiei hidrofinare benzină. Instalatia Policombustibili se afla in raza de
204 m de risc major datorat suflului exploziei si in raza de 221 m de risc major datorat fluxului termic.
Probabilitatea unui asemenea scenariu este infimă fiind de ordinul 10-5, fiind puţin probabilă
spargerea vasului care este un utilaj sub presiune care este verificat periodic de către ISCIR.
Evenimentul este puţin probabil, dar efectele acestuia sunt critice, riscul situându-se la nivel
mediu-redus.

Parcul de rezervoare 9-5 se afla situat in caroul 6 A si cuprinde urmatoarele rezervoare:


- L1 – petrol/motorina/CTL, 1000 mc;
- L2 – petrol/motorina/CTL, 1000 mc;
- L3 – motorina usoara DAV/CTL, 1000 mc;
- L4 – Motorina usoara DAV/CTL, 1000 mc;
- L5 – apa incendiu, 2500 mc;
- L6 – motorina/distilat de vid, 2500 mc;
- W1 – lesie, 1000 mc;
- W2 – lesie, 1000 mc.
Cele mai apropiate rezervoare de limita instalatiei sunt rezervoarele de lesie si apa. Cel mai
apropiat rezervor de produs petrolier este L1, la cca. 50 m distanta de limita bateriei.

Parcul de rezervoare 9-6 se afla situat in caroul 60, avand in componenta urmatoarele rezervoare:
- 46 – benzina grea CC, 2500 mc;
- 47 – benzina grea CC, 2500 mc;
- 48 – benzina cocsare, 1500 mc;
- 49 – benzina cocsare, 1500 mc;
- 50 – LFO/CTL, 500 mc;
- 51 – LFO/CTL, 500 mc;
- 52 – LFO/CTL, 500 mc;
- 52A – LFO/CTL, 600 mc;
- 52B – LFO/CTL, 600 mc;
- 52C – LFO/CTL, 600 mc.

143
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Cele mai apropiate rezervoare de limita instalatiei sunt rezervoarele 51,52 si 52 C, la cca. 26 m,
urmate de rezervoarele 48 si 49, la cca. 65 m de limita bateriei si rezervoarele 46 si 4, la cca. 100 m.
Conform Anexei AD – Parcuri rezervoare la Raportul de securitate al rafinariei Petrobrazi, un
scenariu pesimist este un scenariu de explozie la un rezervor de benzina cu capac fix, de mare capacitate,
respectiv 2500 mc. Scenariul ia in calcul explozia amestecului gazos din interiorul rezervorului cand
acesta este umplut doar cu 500 mc, restul formand amestec exploziv vapori benzina – aer.
Scenariul de explozie prezentat mai sus prezintă următoarele riscuri:
- risc major datorat suflului exploziei (distrugerea structurilor), până la distanţa de 94 m;
- risc major de fatalităţi datorate fluxului termic pe o rază de 70 m;
- număr probabil fatalităţi datorate fluxului termic: 2 persoane.
Concluzii :
O eventuală explozie la rezervorul de benzină cu capac fix 46 sau 47, poate produce evenimente
grave, afectând rezervoarele din apropiere şi avariind o parte din instalaţiile aflate in vecinatate.
Instalatia Policombustibili se afla in afara razei de 94 m.
Probabilitatea unui asemenea scenariu este infimă, de ordinul 10-5, fiind puţin probabilă iniţierea
unei explozii la acest rezervor.
Evenimentul este puţin probabil, dar efectele acestuia sunt critice, riscul situându-se la nivel mediu-
redus.

Instalatia FCC – Post Treater este amplasata in caroul 61, la cca. 35 m fata de limita instalatiei
Policombustibili. Procesul selectiv de hidrotratare a benzinei se desfasoara tot pe baza unei tehnologii
Axens si are ca scop indepartarea compusilor cu sulf.
In instalatie se vehiculeaza urmatoarele produse:
- Benzina CC;
- Gaze bogate in H2;
- Benzina usoara;
- Benzina grea;
- Gaze bogate in H2S.
Conform Anexei FCC – PT la Raportul de securitate al rafinariei Petrobrazi, cel mai pesimist
scenariu este explozia la coloana de fractionare 13T-C1, la spargerea acesteia, evacuandu-se rapid faza
gazoasa de benzina aflata sub presiune, situatie in care se formeaza un amestec exploziv intre vaporii de
hidrocarburi si aerul din zona. Evenimentul se poate produce numai la spargerea coloanei si in prezenta
unei surse de initiere a exploziei: scanteie sau sursa de foc.
Scenariul de explozie prezentat mai sus prezintă următoarele riscuri:
- risc major datorat suflului exploziei (distrugerea structurilor), până la distanţa de 200 m, in
care intra si instalatia Policombustibili;
- risc major de fatalităţi datorate fluxului termic pe o rază de 18 m;
- număr probabil fatalităţi datorate fluxului termic: 5 persoane.
Concluzie:
O eventuală explozie la coloana 138T-C1, poate produce evenimente în lanţ grave, afectând
instalaţiile şi rezervoarele din vecinătatea instalaţiei FCC.
Probabilitatea unui asemenea scenariu este redusă fiind de ordinul 10-4, fiind puţin probabilă
spargerea coloanei de depentanizare care fiind un utilaj sub presiune este verificat periodic de către
ISCIR.
Evenimentul este puţin probabil, dar efectele acestuia sunt critice, riscul situându-se la nivel
mediu-redus.

4.5. Descrierea parametrilor tehnici si a echipamentului utilizat pentru siguranta instalatiilor

Sistemele de reglare automatã (SRA) cât si sistemele de mãsurare prevãzute, realizeazã


mentinerea în limite admisibile a parametrilor tehnologici, determinând functionarea instalatiei la nivelul

144
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
prescris de operator.
Sistemele de reglare automatã includ sisteme de reglare la nivelul unui singur parametru
tehnologic (debit, nivel, temperatura, presiune) sau la nivelul mai multor parametri (reglare în
cascadã, echilibrarea pe pasi).
Elementele de automatizare apartin sistemului electronic unificat de 4÷20 mA c.c./DIGITAL.
Traductoarele electronice montate în platforma tehnologicã sunt de tip smart în constructie antiexplozivã
ExdII CT6, montate în apropierea punctelor de mãsurã. Robinetele de reglare sunt de tip pneumatic, cu
membrana, dimensionate si alese corespunzãtor conditiilor impuse de procesul tehnologic.
Succesiunea operatiilor tehnologice descrise în capitolul de descriere a procesului tehnologic
determinã ordinea de intrare în functiune a sistemului de reglare automatã, a sistemelor de blocare si
semnalizare si a sistemelor de mãsurare.
Elementele de automatizare descrise în specificatiile de proiect asigurã interventia directã a
operatorilor în conditii de maximã securitate. Pentru mãrirea gradului de operativitate pe platforma
instalatiei tehnologice fiecare sistem de reglare automatã a fost prevãzut cu indicatoare locale montate în
apropierea robinetelor.
Supapele de siguranţă sunt prezentate în tabelul urmator:

145
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Conditii de
Nr. Simbol Conditii reglate
operare Fluid vehiculat
crt supapă
Presiune Temp. Presiune Temp.
Rafinat ETBE vapori 630C
1 SS0001 4,4 bar 400C Rafinat ETBE lichid 5,9 bar 400C
Azot 90C
n – butan – butene lichid 400C
2 SS0001 4,4 bar 400C Azot agz 5,9 bar 400C
H2O+ HC vapori 310C
3 SS0002 6 bar 330C GPL vapori 16 bar 1040C
Azot gaz 160C
4 SS0005 1 bar 150C 3,5 bar
Apa 150C
Benzina usoara vapori 880C
5 SS0010 1,8 bar 380C Benzina usoara lichid 3,5 bar 380C
Azot gaz 80C
Benzina usoara vapori 640C
6 SS0010 1,8 bar 380C 3,5bar
Benzina usoara lichid 330C
4,8 bar 380C Benzina usoara vapori 1940C
7 SS0015 19,5 bar 3100C Fractie C3 vapori 30bar -
19,5 bar 380C Fractie C3 vapori 840C
8 SS0018 4,2 bar Hidrocarburi vapori 5,7bar 790C
360C Hidrocarburi lichid 360C
Azot lichid 90C
9 SS0018 4,2 bar Hidrocarburi amestec 5,7 bar 920C
360C
Azot gaz 350C
10 SS0020 63,4 bar 1680C Hidrocarburi vapori 88,6 bar 1750C
11 SS0021 66,5 bar 340C Hidrocarburi lichid 1830C
12 SS0023 32,3 bar 2400C Apa vapori 35 bar 2500C
13 SS0025 A/B/C 64,4bar 266 0C Hidrocarburi 10 bar -
12,5 bar 200 0C Azot gaz 10 bar -
14 SS0028 59,2 bar 129 0C Hidrocarburi 88,6 bar 385 0C
15 SS0029 58,3 bar 184 0C Hidrocarburi lichid 88,6 bar 183 0C
16 SS0030 5,2 bar 51 0C Hidrocarburi vapori 10 bar 63/64/64 0C
17 SS0031 10,7 bar 187 0C Hidrocarburi vapori 18 bar 214 0C
18 SS0033 4,2 bar Hidrocarburi vapori 10 bar 124 0C
Hidrocarburi lichid 38 0C
38 0C
Hidrocarburi vapori 128 0C
Hidrocarburi vapori 124 0C
19 SS0035 4,3 bar Hidrocarburi vapori 10 bar 71 0C
0
38 C Hidrocarburi lichid 38 0C
Hidrocarburi vapori 69 0C
20 SS0037 0,1 bar Hidrocarburi vapori 10 bar 248/44 0C
Hidrocarburi vapori 164/117 0C
101 0C
Hidrocarburi vapori 167/164 0C
Hidrocarburi vapori 164/143 0C
21 SS0037 0,1 bar 101 0C Apa vapori 3,5 bar 176 0C
22 SS0038 32,3bar 240 0C Apa vapori 10 bar 250 0C
23 SS0042 20 bar Hidrocarburi vapori 10 bar 77 0C
165 0C
Hidrocarburi vapori 347 0C

146
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Conditii de
Nr. Simbol Conditii reglate
operare Fluid vehiculat
crt supapă
Presiune Temp. Presiune Temp.
24 SS0046 13,5 bar Hidrocarburi vapori 10 bar 51 0C
Hidrocarburi lichid 38 0C
38 0C
Hidrocarburi vapori 12 0C
Hidrocarburi vapori 39 0C
25 SS0046 13,5 bar 38 0C Hidrocarburi lichid 15 bar 38 0C
26 SS0047 15,2 bar 38 0C Hidrocarburi vapori 19,8 bar 63 0C
27 SS0045 18,9 bar 38 0C Hidrocarburi vapori 26,1 bar 77 0C
28 SS0050 12,6 bar 11 0C Apa vapori 15 bar 176 0C

Ca o măsură de limitare a efectelor potențialelor scurgeri de lichide inflamabile din echipamentele


de proces, in instalatie au fost prevazute robinete de izolare in caz de urgență (EIV – Emergency Isolation
Valves).
În conformitate cu proiectul instalatiei au fost prevazute 3 noi vane de izolare in caz. Interblocarea
pompelor relevante este activata atunci cand deschiderea vanei nu este completa (acțiunea asupra
pompelor începe atunci când supapa funcționează la de deschidere de 80% sau mai puțin), sau prin
activarea butonului de comanda de urgență (ESD) care operează închiderea robinetului. Robinetele sunt
specificate cu poziția de feedback continuu.
Pe lângă cele menționate anterior, există, de asemenea, o vana de izolare suplimentară instalată
pe iesirea vasului de reflux 155F0006 al coloanei de debutanizare, prevăzută pentru separarea si
depresurizarea vasului, care in fapt este, de asemenea, ca o vana de izolare de urgență, și prin urmare, a
fost definita ca atare, pentru ca îndeplineste toate criteriile de instalare.
Echipamentele pe care sunt prevazute robinetii de izolare de urgenta sunt:
 Vasul 155F0005 de alimentare a sectiei de reactie (aspiratia pompei 155G0004 A/B)
 Vasul 155F0004 de alimentare cu benzina usoara a sectiei de adsorbtie (aspiratia pompei
155G0003)
 Vasul 155F0002 de alimentare cu GPL a coloanei de spalare cu apa (aspiratia pompei
155G0002)
 Vasul de reflux 155F0006 al coloanei de debutanizare (aspiratia pompei 155G0006)

147
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

CAP V. MĂSURI DE PROTECTIE SI DE INTERVENTIE PENTRU LIMITAREA


CONSECINTELOR UNUI ACCIDENT

5.1. Descrierea echipamentului pentru limitarea consecintelor accidentelor

Rafinăria Petrobrazi se conformează prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor şi are avizele necesare pentru instalaţiile, serviciile şi parcurile de rezervoare pentru prevenire
şi stingere a incendiilor, constând în principal din:
- mijloace de alarmare de protecţie civilă;
- mijloace de legătură;
- instalaţii de semnalizare şi avertizare incendii;
- reţea de hidranţi şi gospodării de apă;
- staţii centrale şi locale de spumă;
- stingătoare, prize şi furtunuri pentru abur P.S.I., perdele abur, tunuri fixe;
- instalaţii de stingere aferente rezervoarelor, rampelor CF;
- detectoare de gaze;
- tehnica de luptă, utilaje de transport şi materiale necesare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
- mijloace de protecţie individuale ;
- sisteme de detectie si semnalizare.
In vederea minimizării riscului de incendiu, instalaţiile societăţii sunt prevăzute cu dotări şi mijloace
de intervenţii în conformitate cu P118-2/2013, P188-2?2013, Normativul de dotare MICh 1978, STAS
12260/1990 şi STAS 11976/1983.
Serviciul privat pentru situatii de urgenta SPSU Falck, asigura servicii de interventie in caz de
situatii de urgenta societatilor OMV Petrom – Rafinaria Petrobrazi, SCLPP Brazi (depozit de produse
petroliere din structura OMV Petrom) si CECC Brazi, astfel:
 Organizează şi conduce intervenţiile la stingerea incendiilor până la venirea fortelor ISU
Prahova;
 Participa cu forţele şi mijloacele din dotare în zonele afectate pentru limitarea şi înlăturarea
acestora cu:
- 2 autospeciale cu apă şi spumă,
- 2 autospeciale cu pulbere si spuma,
- 2 autotunuri de stins incendii,
- 1 autocisterna pentru transport substanţa stingătoare,
- 1 autospeciala de salvare
- 1 autoscara mecanică
- 1 ambulanţă
- substanţe de stingere:
a) spumanti sintetici cu eficienţă ridicată la stingere, de tip Filfoam 916, A836, Fomtec 3x6 ARC;
b) pulbere tip Centrimax ABC 40.
- utilajele de stingere sunt încadrate cu personal profesionist, conducători auto (care pot fi si
servanti pompieri), in total 107 persoane.
În afară de aceste mijloace mobile de stingere, Rafinaria Petrobrazi mai este dotată cu instalaţii
fixe centrale şi locale de stingere cu spumă aeromecanică, astfel:
– 5 instalaţii locale de stingere cu spumă aeromecanică,
– locurile de muncă din instalaţiile tehnologice sunt dotate cu mijloace de primă intervenţie, care
asigură protecţia la foc.
SPSU Falck acordă sprijinul şi participă cu mijloacele necesare pentru limitarea sau eliminarea
efectelor majore de poluare a factorilor de mediu, în cazul unor evenimente interne.
De asemenea SPSU Falck are în dotare şi o Staţie de Salvare.

148
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

5.1.1. Instalaţii de detectare, avertizare şi semnalizare

In categoria mijloacelor tehnice apartinand Sistemului de aparare impotriva incendiilor (SAAI) si


Sistemului de detectie gaze explozibile si toxice (SDGET) se incadreaza:
• Sisteme de detectie a amestecurilor de gaze explozibile, a hidrogenului sulfurat si a oxigenului;
• Sisteme de detectie a fumului, temperaturii si flacarii;
• Sisteme de semnalizare a pragului de atentionare L1 si a pragului de pericol L2 pentru gazele
explozibile, gazele toxice si oxygen;
• Sisteme de alarmare a fumului, temperaturii si flacarii;
• Sisteme de anuntare a unui incendiu sau a unei situatii periculoase care poate genera un
incendiu sau o explozie: butoane de actionare;
• Indicatoare optice si sonore ale echipamentelor de monitorizare si semnalizare;
• Comunicatia pe fibra optica intre centralele locale SAAI/SDGET si dispeceratul Falck si
Camera de Comanda Centralizata;
• Serverele de interfata intre SAAI/SDGET si dispeceratul Falck;
• Clientii de monitorizare (PC-uri pe care se monitorizeaza SAAI/SDGET).

Semnalizarea unui incendiu sau a unei avarii tehnice sau tehnologice se face prin:
A. Sistemul de avertizare cu declansatori manuali (butoane de avertizare)
B. Sisteme automate de detectie
C. Sistemul de telefonie interna: telefoane fixe racordate la centrala Rafinariei, telefoane mobile si
statii de emisie-receptie.
Instalatiile de proces, ariile de depozitare si utilitatile aferente: rampe de incarcare-descarcare,
statii de pompe tehnologice, statii electrice, cladiri cu diverse functiuni sunt monitorizate de trei sisteme de
detectie si avertizare. Fiecare sistem are in componenta declansatoare manuale (butoane de avertizare)
si/sau declansatoare automate (detectoare automate de fum, gaz, vapori de gaze explozive), elemente de
avertizare sonora (hupe) si centrale locale de detectie si avertizare. Aceste elemente de tip adresabil sunt
legate prin bucle de tip redundant din fibra optica la serverul de sistem.
Serverele de sistem (Siemens/Draeger sau Simtronic) comunica cu sistemul Falck si cu PC-ul
biroului On Line Analysers (OLA).
Comunicarea cu receptorii:
 Serverele Siemens/Draeger sau Simtronic comunica cu serverul Falck si de aici in panoul de
monitorizare.
 Serverele Siemens/Draeger sau Simtronics sunt conectate la PC-urile si ecranele de
monitorizare din dispeceratul Falck
 Serverele Simens/Draeger sunt legate la camera centrala de comanda (CCR).

In continuare sunt prezentate mijloacele de protectie si interventie prevazute prin proiectul


Instalatiei Policombustibili.

Protecţia contra incendiului


In general pentru protecţia contra incendiului vor fi prevãzute estacade de conducte pe care se
sprijinã elemente structurale care poartã sarcini majore, utilaje, vase, conducte de proces sau componente
ale sistemului de urgenţã (conducte pentru apã incendiu, linia de faclã, linia de aerisire în caz de urgenţã,
oprirea forţatã a instalaţiilor electrice sau comenzilor, alarme, trasee de ieşire, etc.) la 10 m de la sursele
de scurgere lichid inflamabil.
Distante de siguranta/Trasee de evacuare
Instalatia Policombustibili este situată astfel încât sa fie asigurate distantele de siguranta relevante
între aceasta instalatie și instalatiile invecinate. Răspândirea focului la alte instalații este prevenita prin
respectarea distanțelor legale in conformitate cu P118-99, art. 2.2.1 și tabelul 2.2.2.

149
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Personalul instalatiei si terte persoane se pot evacua pe traseele prestabilite, conform procedurilor
din rafinarie. Traseele de evacuare sunt indicatein Planul general de aparare impotriva incendiilor. În
același mod, punctul de adunare este stabilit în conformitate cu normele în vigoare pentru rafinării.
În ceea ce privește noua substație electrică situată în apropierea instalatiei, au fost prevazute toate
masurile aplicabile pentru a asigura siguranța personalului și a altor persoane prezente în această clădire
și de evacuare a acestora în condiții de siguranță în timpul situațiilor de urgență.
Excluzand substatia electrica, instalatia Policombustibili este situata în aer liber. Locatia este
considerată adecvată pentru un proces ventilat. Nu există stație de compresoare (regenerarea
catalizatorului se face ex-situ), astfel încât nu este posibila nici o evacuare de gaze reziduale cu continut
de hidrocarburi.
Nu există alte clădiri localizate în interiorul instalatiei.

Iluminat de urgenta
Iluminatul de urgenta in instalatie este alimentat de la panoul electric cu functionare automata.
Corpurile pentru iluminatul de urgenta vor fi cu vapori de mercur si vor fi amp lasate astfel:
- In toate punctele critice de proces si in noile tablouri de comanda;
- La toate schimbarile de directie ale pantelor si pe noile structuri de acces;
- La fiecare sfarsit de scara si pasarela
- La locatiile noilor echipamente de protectie contra incendiului.

Echipa de interventie impotriva incendiului


Serviciul Privat de Urgenta Falck Firefighting Services este singurul serviciu de interventie in caz
de incendiu si este localizat in imediata vecinatate a instalatiei Policombustibili. Serviciul are in
componenta 96 de pompieri care lucreaza in 4 schimburi, cu operatori telefonici si 5 soferi. In dotare se
afla 6 autospeciale de interventie.
Timpul de interventie este de 4 min pentru personalul de aparare impotriva incendiilor de la remiza
PSI Petrochimie si 20 secunde pentru personalul remiza PSI Rafinarie. Accesul autospecialelor este
asigurat pe drumurile principale 2 si 3 si pe noile drumuri din partea de nord si partea de sud a instalatiei.

Dusuri de protectie
In instalatie nu este necesara manipularea produselor chimice, cu excepția adăugării unui agent
anti-polimerizare, care este injectat în benzină și motorina inainte sa fie trimise la depozitare.
Acesta este un serviciu intermitent, în sensul ca injecția chimică este necesara numai atunci când
produsele sunt trimise la depozitare. Pachetul va fi compus dintr-un skid complet de injectie, echipat cu
toate dotarile adecvate. In consecinta, o (1) stație de duș de protectie este prevazuta in instalatie.
Acesta este situata în apropierea vasului care conține agentul anti-polimerizare. În locație
respectiva, exista dispozitive adecvate pentru umectarea rapida a ochilor și a corpului, pentru utilizare
imediată in în cazul în care orice persoană ar fi expusă la substanțe toxice. Dusul de protectie este situat
la 15 m de skidul de injecție.

Detectarea incendiului
Cerinţele de bazã pentru sistemuil de detectare sunt detectarea timpurie a incendiului şi activarea
alarmelor si sistemelor de alarmare prin sistemul de alamã incendiu din instalaţie pentru a asigura
siguranţa angajaţilor prin asigurarea unei plecãri rapide şi în siguranţã şi reducerea avariilor obiectivelor şi
utilajelor lor.
In instalatie au fost prevazute un total de patru (4) detectoare de incendiu de tipul detector sensibil
la caldura. Criteriul de pozitionare folosit este de a avea un detector de incendiu concomitent cu fiecare
sistem de sprinklere instalat; în cazul în care sprinklerele sunt situate adiacent una față de cealaltă la nivel
structură unică, este prevazut un singur detector de incendiu.
Detectarea automatã a incendiului pentru utilajele de proces ce vehiculeazã substanţe inflamabile
peste temperatura de auto-aprindere va fi limitatã la clasa I şi clasa II a produselor petroliere (hidrocarburi
lichide inflamabile ce au punctul de distilare sub 55°C) va fi asigurata cu detectoare de flacara IR.

150
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
In instalatie nu există nici un echipament de proces care sa vehiculeze materiale inflamabile peste
temperatura lor de autoaprindere.
Noua substație electrică din partea de est a instalatiei este în conformitate cu reglementările în
vigoare si nu afectează siguranța personalului și a altor persoane prezente în aceste clădire. Pentru noua
substație electrica este prevăzut un sistem de detectare a incendiilor, al carui design este similar cu
design-ul stațiilor electrice existente în apropiere și include senzori suplimentari, alarma acustica și
conexiune locală la sistemul central, pentru a asigura siguranța personalului din instalatie si pentru a alerta
echipa de interventie.
Toate noile echipamente de stingere a incendiilor vor fi instalate având în vedere conexiunea
corespunzătoare și integrarea cu facilitățile existente, acolo unde este cazul.

Puncte manuale de apelare a alarmei


Butoanele de comanda manuale în caz de incendiu sunt disponibile în toatã rafinãria. Instalatia
este prevazuta cu 4 puncte manuale de apelare, care vor fi conectate la sistemul existent. Acestea sunt
situate in punctele cardinale ale instalatiei si sunt usor de accesat in caz de urgenta de pe traseele de
evacuare.
Sistemele de protecție necesită evaluarea operatorului și intervenția manuală pentru a limita
consecințele unui incident. Butoanele de comanda manuale vor fi proiectate astfel încât să poată fi
identificate în întuneric.

Robineti de izolare de urgenta


Echipamentele pe care sunt prevazute robinetii de izolare de urgenta sunt:
 Vasul 155F0005 de alimentare a sectiei de reactie (aspiratia pompei 155G0004 A/B)
 Vasul 155F0004 de alimentare cu benzina usoara a sectiei de adsorbtie (aspiratia pompei
155G0003)
 Vasul 155F0002 de alimentare cu GPL a coloanei de spalare cu apa (aspiratia pompei
155G0002)
 Vasul de reflux 155F0006 al coloanei de debutanizare (aspiratia pompei 155G0006)

Detectare gaze
Funcţiile ce vor fi realizate de sistemul de detectare a gazelor sunt detectarea concentraţiilor
gazelor inflamabile (de ex. hidrocarburi) şi a concentraţiilor gazelor toxice (de ex. H2S) si activarea
alarmelor si sistemelor de semnalizare în DCS (panoul de comandã si sistem) din instalatie, precum si în
centrul de incendii.
 Detectare gaze toxice
Având în vedere proiectul noii instalatii Policombustibili, nu există nici o creștere a nivelului de risc
asociat potențialului de eliberare gaze toxice (H2S), deoarece nu sunt prezente gaze toxice în interiorul
instalației (nu se aplica la alte gaze toxice decât H2S). În consecință, detectoarele de gaze toxice nu au
fost luate în considerare și identificate pentru echipamentele noii instalatii.
 Detectare gaze inflamabile
Detectoarele de gaze vor fi montate pentru a monitoriza zonele din instalatie unde gazele
inflamabile (hidrocarburi) pot scãpa şi/sau acumula. In instalatie nu este prezent hidrogenul.
Urmatoarele criterii au fost luate in considerare:
1. Pentru a permite o mai mare fiabilitate de intervenție, luând în considerare posibilele direcții de
vânt diferite, numărul minim de detectoare de hidrocarburi care monitorizeaza un echipament unic, o
locatie sau un grup de echipamente trebuie să fie două, cu fir, pe circuite separate. Acest lucru poate
permite, de asemenea pentru esecul sau defectarea unui singur detector. În special, acest lucru este
aplicat pentru fiecare pereche de pompe care vehiculeaza GPL și/sau hidrocarburi ușoare.
2. Un (1) detector de hidrocarburi lângă structurile de sprijin ale echipamentelor care vehiculeaza
GPL și/sau hidrocarburi usoare și un (1) detector de hidrocarburi pentru fiecare punct de intrare la fiecare
nivel al structurii.

151
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
3. Un (1) detector in interiorul bazinelor subterane (de ex. bazinul sistemului de scurgere inchis),
unde se pot acumula hidrocarburi.
In concordanta cu aceste criterii au fost identificate in total 26 detectoare de gaze inflamabile.
Detectoarele vor avea un interval de măsurare de la 0% - 100% din limita inferioară de explozie
(LEL) a gazului inflamabil în cauză. Detectoarele vor da o pre-alarmă în camera de control la 15% LIE, iar
la 25% LIE vor declansa o alarmă în camera de control, zona de amplasare a instalatiei și la Serviciul de
urgenta.
Detectoarele de gaze vor fi montate luând în consideraţie densitatea relativã a gazului (aer = 1) în
condiţii relevante (temperatura unui gaz dupã emisie poate fi semnificativ diferitã de condiţiile normale de
proces. Principalele criterii sunt
 Detectoarele de gaze pentru gaze mai uşoare decât aerul (< 0.8) vor fi montate peste punctele
de emisie (aprox. 1 metru deasupra sursei de scurgere hidrocarburi);
 Detectoarele de gaze pentru gaze mai grele decât aerul (> 1.2) vor fi montate sub punctele de
emisie şi în zone joase, unde gazele se pot acumula (de.ex. gropi);
 Daca posibila emisie de gaze este fãcutã din gaze cu densitate neutrã, detectoarele de gaze
vor fi montate atât aproape de sol, cât şi deasupra punctelor de emisie (aprox. 1 metru deasupra) .

Alarme vizuale şi acustice


Sunt prevăzute patru (4) stații de alarmare alarma acustica si vizuala (lumini rotative) și palnii
acustice pentru o alertare promptă a personalului în caz de detectare a gazelor și a incendiilor. Stațiile de
alarmă vizuale sunt cerute pentru avertizarea prezentei gazelor combustibile.
Statiile combinate astfel sunt instalate în puncte strategice ale instalatiei (câte unul pe fiecare parte
a instalatiei), și anume, în coroborare cu principalele pachete de conducte de la părțile opuse ale instalatiei
(vest și est) și aliniată cu zonele de acces si întreținere din lateralele nord-sud ale instalatiei. Această
configurație este considerată suficientă pentru a acoperi întreaga suprafață a instalatiei pentru detectarea
gazelor si protecția contra incendiilor.
Alarmele acustice sunt furnizate pe baza configurației prezente de rafinărie: ton dublu, unul distinct
pentru gaze inflamabile și unul distinct pentru detectarea incendiilor.
Este prevazuta o sirenă de ton ridicat pentru alarma de evacuare a personalului, configurata în
acord cu modelele actuale din rafinarie.

5.1.2. Instalaţii si dotari de stingere a incendiilor


Dotarea Platformei tehnologice Petrobrazi cu sisteme, instalatii si dispozitive de stingere s-a facut
prin proiecte avand la baza prevederile din normativele legale in vigoare si constau in:
- Gospodarii de apa incendiu (statii de pompe apa, rezervoare de apa);
- Retele exterioare de distributie apa incendiu;
- Instalatii fixe de stingere in platformele tehnologice;
- Statii de preparare a spumei aeromecnice;
- Statii locale de preparare a spumei chimice nefunctionale si nescoase din uz;
- Instalatii fixe si semifixe de stingere cu spuma sau abur si de racire cu apa la parcurile de
rezervoare, la unele vase, la cuptoare, coloane si reactoare din instalatiile de proces, cat si la rampele
auto si CF;
- Instalatii mobile de stingere (linii mobile formate din furtunuri si ajutaje de refulare, legate la
hidranti, la masinile de lupta sau la colectoare alimentate din statiile de producere a agentului de stingere);
- Dotare cu stingatoare de incendiu (portabile sau transportabile), tunuri portabile/transportabile
si alte dispozitive mobile.

lnstalaţii de aparare impotriva incendiilor în platforma instalatiei Policombustibili

Inelul de apa de incendiu


Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor este asigurata dinreteaua de apa de incendiu
existenta la drumurile principale (drum 2 si 3). De asemena, in cadrul proiectului au fost prevazute doua noi
conducte de apa de incendiu de 12”, la drumul din partea de nord si drumul din partea de sud a instalatiei,
152
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
care vor fi conectate la conducta principala existenta la drumurile 2 si 3.
Presiunea normala de operare a inelului de apa de incendiu este de 3 barg in cazul in care pompele
PSI-DRB sau extensia de retea PSI vor fi pornite, va creste presiunea la 13 barg in inelul principal. Rezerva
disponibila de apa de incendiu este de 14.500 mc.
Platforma instalatiei este impartita in 5 zone cu risc de incendiu:
 Zona de incendiu A – sectia debutanizare, sud-vest de pachetul principal de conducte,
cuprinzand circuitul coloanei de debutanizare, structura A si grupul de pompe pentru refluxul coloanei
 Zona de incendiu B – sectia adsorbere, sud-central de principalul pachet de conducte,
cuprinzand toate adsorberele, vasul de regenerant si pompa de regenerant
 Zona de incendiu C – sud-est de principalul pachet de conducte, cuprinzand structura B si
grupul de pompe de GPL, benzina usoara si apa demineralizata
 Zona de incendiu D - sectia separare, nord-est de pachetul principal de conducte, cuprinzand
circuitul coloanei de separare, structura C si grupul de pompe care deserveste coloana
 Zona de incendiu E – sectia reactie, nord-centru de principalul pachet de conducte, cuprinzand
intreaga structura a reactoarelor, pompele de reciclu si sistemul de scurgere inchis
Pentru vasele de GPL s-au prevazut sisteme dedicate de sprinklere. Cerinta de apa pentru
functionarea sprinklerelor corelata cu ariile de impact mai sus mentionate sunt:

Zona de incendiu Cerinta de apa de incendiu pentru Cerinta de apa de incendiu totala
sprinklere (mc/h) (mc/h)
A 62 302
B 31 151
C 96 336
D 67 427
E - 240

Hidranti
Amplasarea noilor hidranti prevazuti prin proiect este urmatoarea:
- H1, H2, H3 - de-a lungul noului drum din partea de nord a instalatiei, din care unul dedicat noii
substatii electrice (H3);
- H4 - de-a lungul drumului 2 din partea de est a instalatiei;
- H5 si H6 - de-a lungul noului drum din partea de sud a instalatiei;
- H7 si H8 - de-a lungul drumului 3 din partea de vest a instalatiei.
In ansamblu, distanța dintre hidranții de pe perimetrul principal al instalatiei nu este mai mare de 40
de metri; excepțiile sunt admise pentru a lasa spațiu liber de acces in zonele de întreținere. In acest fel,
perimetrul instalatiei este acoperit în așa fel încât toate pozițiile de operare pot fi atinse cu ajutorul
furtunurilor standard.

Sisteme fixe de protectie la incendiu


Tunurile de apa sunt prevazute pentru racirea echipamentelor identificate cu risc de incendiu, astfel:
- T1 si T2 - de-a lungul noului drum din partea de nord a instalatiei, protejand structura
reactoarelor, coloana de debutanizare si schimbatoarele de caldura de pe structura C;
- T5, T6 si T7- de-a lungul noului drum din partea de sud a instalatiei, protejand structura
adsorberelor, vasul de alimentare cu benzina usoara, vasul de refgenerant, pompa de regenerant si
sistemul coloanei de debutanizare;
- T8 si T9 - pe drumul 3, pentru a raci sistemul coloanei de debutanizare, structura A si grupul
de pompe care deserveste coloana, respectiv structura reactoarelor;
- T4 - situat spre coltul de SE, asigurand protectie suplimentara grupului de pompe de
alimentare a sectiilor de spalare su apa si adsorbtie, structurii B si limita de est a bateriei;
- T3 - in partea de NE a pachetului principal de conducte, pentru protectia structurii C si
grupului de pompe III.
Tunurile de apa trebuie sa aiba o capacitate minima de 120 mc/h.

Instalatii fixe de racire cu apa actionate cu robinete deluge:


- Vas 155F0005 (capacitate 16,8 m3 ) si vasul alaturat 155F0008 (capacitate 2,0 m3);
- Vas 155F0006 (capacitate 8,9 m3) si vasul alaturat 155F0007 (capacitate 0,7 m3);
- Vas 155F0010 (capacitate 7,1 m3 );
- Vas 155F0004 (capacitate 16,8 m3) si vasul alaturat 155F0002 (capacitate 11,6 m3);
Robinete de izolare in caz de urgenta (EIV) prevazute pentru:
153
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- Vas 155F0005 vas alimentare (aspiratia pompelor 155G0004 A/B);
- Vas 155F0004 vas alimentare benzina usoara (aspiratia pompei 155G0003)
- Vas 155F0002 vas alimentare GPL (aspiratia pompei 155G0002);
- Vas 155F0006 vas reflux debutanizare (aspiratia pompei 155G0006).
Mijloace de prima interventie: 3 buc. P6 (in cladire) si 8 buc. P50 (in instalatie).
Interventia in caz de incendiu se va realiza si cu furtune si tevi simple de refulare cuplate la
hidrantii supraterani instalati pe retaua de apa incendiu

Stingatoare de incendiu
Prin proiect s-au prevazut 7 stingatoare portabile (manuale) pozitionate la 20 m distanta unul de
altul, de-a lungul main rack si la structurile reactoarelor si adsorberelor. In concordanta cu standardele
rafinariei, stingatoarele sunt cu dioxid de carbon, folosite in incendiile electrice de clasa B si C, si cu pulbere
chimica pentru incendiile de clasa ABC.
De asemenea, inca 2 stingatoare mobile sunt pozitionate in partea opusa a main rack.

5.1.3. Măsuri prevăzute contra propagării incendiilor


Măsurile cu caracter general care urmează a fi luate după caz pentru prevenirea şi combaterea
propagării incendiilor, înainte de începerea lucrului cu foc, în funcţie de gradul de periculozitate privind
generarea unei explozii sau a unui incendiu sunt următoarele:
- prevederea pierderilor de apă sau abur;
- construirea de ziduri, diguri, paravane, de protecţie provizorii;
- golirea, aburirea, curăţirea, spălarea cu apă sau cu gaz inert a aparatelor,
recipientelor, maşinilor, conductelor, de produsele petroliere conţinute;
- izolarea prin închiderea robinetelor de secţionare şi blindarea aparatelor,
recipientelor, maşinilor conductelor la care se va lucra cu foc;
- demontarea aparatelor, recipientelor, maşinilor, conductelor în scopul reparaţiei lor la
atelierele sau în locuri stabilite pentru lucrul cu foc;
- curăţirea canalelor de conducte din căminele învecinate locului unde se va lucra cu foc, de
produsele petroliere conţinute;
- acoperirea cu nisip umezit cu apă a locului contaminat cu produse combustibile, a gurilor de
canalizare;
- analizarea şi efectuarea probei de gaze cu foc a gazelor rezultate din interiorul aparatelor,
recipientelor, sălilor de maşini în care se va lucra cu foc.
Canalele de conducte şi căminele robinetelor de secţionare vor fi curăţate şi spălate cu apă de
scurgerile produselor petroliere, imediat după apariţia acestor scurgeri, luându-se măsuri de remediere a
cauzelor care au provocat scurgerile de produse.
Pardoselile sălilor de maşini sau ale încăperilor industriale în care sunt montate aparate, recipiente
vor fi curăţate şi spălate cu apă de scurgerile de produse petroliere provenite din corpul pompelor, aparate
şi conducte.
Maşinile, aparatele, conductele din sălile de maşini, sau alte încăperi industriale vor fi curăţate de
produse scurse pe ele prin ştergerea cu bumbac curat sau îmbibat cu petrol în cazul când prin curăţirea
de petrol nu este posibilă generarea unui incendiu.
Este interzisă spălarea pardoselilor din încăperile industriale ale maşinilor, aparatelor, conductelor,
echipamentului corporal, cu gazolină, benzină, sau alte produse volatile uşor inflamabile pe întreg teritoriul
rafinăriei.
Este interzisă păstrarea în sala maşinilor a gazolinei, benzinei sau altor produse
combustibile.
Este interzisă scurgerea pe pardoseală a produselor din maşinile şi pompele ce se demontează
pentru revizie şi reparaţii.
Conductele pentru degazare vor fi dirijate în afara sălii de pompe, în conductele de faclă.
Conductele de produse lichide inflamabile vor fi dirijate la pâlniile legate la un colector care
deversează în canalizarea instalaţiei.

154
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Canalizarea fiecărei instalaţii tehnologice se leagă cu canalizarea centrală, prin închidere
hidraulică, a cărei funcţionare trebuie să fie sigură şi uşor accesibilă în vederea curăţirii.
Fiecare derivaţie de canalizare trebuie să aibă o pantă suficientă pentru asigurarea vitezei de
autocurăţire în toate punctele
La punerea în funcţiune şi în producţie a instalaţiei se vor respecta instrucţiunile de operare ale
instalaţiei acordându-se o grijă deosebită următoarelor:
- verificarea, probarea şi reglarea supapelor de siguranţă şi a manometrelor;
- verificarea şi probarea conductelor şi armăturilor inclusiv a robinetelor;
- verificarea închiderii robinetelor de la golirea rapidă sau spre rezervoarele
- speciale în acest scop, cu ocazia stabilirii liniilor tehnologice;
- scoaterea tuturor blindelor care nu sunt necesare pentru exploatarea instalaţiei, făcându-se
înregistrarea în jurnalul de serviciu;
- scurgerea apei din aparate la canalizare, controlul funcţionării închiderilor hidraulice de pe
canalizare şi închiderea cu capac a căminelor
- admiterea cu precauţie a aburului în aparate, după prealabila scurgere a condensului
având în vedere că introducerea sau acumulările de apă în diferite puncte din instalaţie sunt deosebit de
periculoase putând da naştere la explozii şi incendii (prin evaporarea bruscă a apei, volumul creşte la
1800 ori la 100°C şi la presiune atmosferică);
- respectarea instrucţiunilor de pornire ca şi a celor de menţinere a regimului normal
tehnologic, pentru prevenirea unor manevre greşite care ar putea genera explozii sau incendii.
În cazul unor avarii mecanice (spargeri de garnituri, pompe, conducte, etc.) se va recurge la
oprirea forţată în primul rând la părţile defectate şi în ultimă instanţă la oprirea instalaţiei conform
instrucţiunilor de operare.
Este interzisă suflarea conductelor cu produse calde dacă temperatura acestora nu este cu cel
puţin 20°C mai mică decât punctul de inflamabilitate al produsului respectiv,in caz contrar se poate
produce autoaprinderea produsului cald.
Pentru prevenirea incendiilor personalul repartizat pe sectoare are următoarele sarcini:
- lăzile cu nisip să fie pline
- furtunele de incendiu să aibă pusca izolată cu holender de legătură
- prizele de abur să fie vopsite în roşu şi să aibă etichete indicatoare
- extinctoarele trebuie să stea în suportul respectiv şi să fie prevăzute cu cui pentru desfundarea
orificiului şi sigiliu la butelia de CO2.
- fiecare ventil incendiu trebuie să aibă roata pentru deschis sau închis şi să fie vopsit în roşu.
- se etanşează utilajul pentru a nu curge produse petroliere ce pot produce incendiu.
- se face curăţenie exemplară în sectoarele respective eliminând materialele lemnoase şi
inflamabile
Se interzic următoarele:
- este interzisă spălarea utilajelor cu benzină;
- este interzisă spălarea hainelor în benzină, uscarea lor lângă utilajele ce au temperaturi
ridicate;
- este interzisă spălarea bumbacului şi uscarea lui pe utilaje fierbinţi.
- este interzisă folosirea cârligelor nealamite pentru ventilele;
- este interzis a se folosi materialele de incendiu în alte scopuri;
- este interzis ca la prizele şi perdelele de incendiu să se închidă ventilul de siguranţă care este
sus, lăsându-se închis numai ventilul destinat pentru manevra în caz de incendiu;
- este interzis a se deplasa extinctoarele de incendiu din locurile fixate şi a li se sparge
membrana de siguranţă;
- este interzisă folosirea sculelor care produc scântei la lucrări de întreţinere şi reparaţii în
încăperi şi locuri cu pericol de explozie şi incendiu;
- se evită scurgerile de produse petroliere la armaturile aparatajului tehnologic pe platforma
instalaţiei;
- scurgerea produselor fierbinţi la canal se face numai sub perna de abur.

155
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
În caz de incendiu, echipa de stins incendiul din schimb va interveni cu mijloace din dotarea
pentru prima intervenţie şi va anunţa Serviciul privat pentru situatii de urgenta. Şeful echipei de stins
incendiul, care este şeful de schimb, va aplica prevederile din cartea tehnică a instalaţiei pentru avaria
care a provocat incendiul, după care va izola punctul avariat sau va opri pentru a se executa reparaţiile
necesare

Reguli de aparare impotriva incendiilor pe timp de iarnă


Aburul de încălzire contra îngheţului trebuie să fie asigurat tot timpul iernii în toate punctele
deservite. Elementele instalaţiilor de apă ca: gura de apă, claviatura care conţine apă, care sunt expuse
îngheţului în timpul iernii şi care nu sunt prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire cu abur sau apă caldă,
vor fi protejate împotriva îngheţului prin izolare cu vată şi tablă.
Conductele de apă care sunt scoase din funcţiune în timp de iarnă, vor fi golite complet de
apă sau se va asigura circulaţia continuă a apei prin ele
Toate aparatele, pompele, conductele din instalaţiile tehnologice oprite, care conţin apă sau
produse petroliere congelabile sau care pot pătrunde aceste lichide vor fi desfăcute la flanşe sau capace
pentru golirea lor completă de produsele petroliere congelabile conţinute.
Conductele prin care se transporta produse petroliere vâscoase sau congelabile care nu pot fi
golite prin suflare cu aer şi vor fi scoase din funcţiune mai mult timp, se vor umple cu un produs cu
temperatura scăzuta ca: petrol, motorină asfaltoasă.
Se va lăsa să meargă puţin abur la toate conductele de scurgere a condensatului din
conductele de abur, prizele de abur pentru incendiu expuse îngheţului, caloriferele căminelor, conductele
de încălzire cu abur, însoţitoarele conductelor prin care se transportă produse vâscoase sau congelabile,
controlându-se în permanentă acest lucru.
Drumurile, platformele, scările etc. vor fi curăţate de zăpadă, imediat după căderea ei, pentru ca
circulaţia şi activitatea curentă de producţie să nu fie întreruptă sau îngreunată de depunerile de zăpadă
sau formării de gheaţă

5.2. Organizarea alertei si a interventiei


Pentru o urgenţă internă se va anunţa SPSU al societăţii şi unitatea de pompieri militari, folosind
mijloacele de semnalizare şi alarmare de care dispune instalaţia.
Toate mijloacele de semnalare a instalaţiilor din societate vor fi riguros verificate de echipele de
revizie pe baza unui plan aprobat şi conform instrucţiunilor de exploatare, pentru a li se asigura a stare
bună de funcţionare.
Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul evitării surprinderii şi a
luării măsurilor de adăpostire a populaţiei, protecţia bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea
efectelor dezastrelor, atacurilor din aer şi ale acţiunilor militare.

Înştiinţarea reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa


producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice
centrale locale, după caz, şi cuprinde:
• înştiinţarea despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre;
• înştiinţarea despre pericolul atacului din aer;
• înştiinţarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, convenţionale
şi neconvenţionale.

Alarmarea populaţiei reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminenţa producerii


unor dezastre sau a unui atac aerian şi se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale
sau locale, după caz, prin mijloacele de alarmare prevăzute la art. 26 din HG 1259/2006, pe baza
inştiinţării de la structurile abilitate.
Alarmarea trebuie să fie oportună, autentică, stabilă şi să asigure în bune condiţii prevenirea
populaţiei.

156
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

In vederea actionarii cu promptitudine de catre Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenta al


rafinariei si formatiei militare de pompieri in vederea localizarii si stingerii incendiilor, personalul de
exploatare din fiecare loc de munca trebuie sa respecte urmatoarele masuri:
 Personalul fiecarui loc de munca trebuie sa fie instruit pentru a cunoaste mijloacele de
semnalizare si alarmare in caz de accident major, care dispun.
 La centralele telefonice si la fiecare post telefonic se vor afisa afisa vizibil plancarde si
afise cu numerele de telefon ale Serviciului privat pentru situatii de urgenta si ale unitatii de pompieri
militare. Pentru orice inceput de incendiu, in prima urgenta se va anunta Serviciul privat pentru situatii de
urgenta a intreprinderii si unitatea de pompieri militari, care au in supraveghere obiectivele respective
folosind mijloacele de semnalizare si alarmare (avertizor acustic sau optic, sirena .telefon,clopot, toaca,
curier, atc) apartinand obiectivului respectiv.
 Concomitent cu alarma locala se va anunta si centrala telefonica a unitatii prin postul de
telefon cel mai apropiat pentru ca incendiul sa fie semnalat conducerii in scopul luarii celor mai urgente
masuri.
 Toate mijloacele de semnalizare a incendiilor din unitate vor fi riguros verificate de echipele de
revizie pe baza unui plan aprobat si conform instructiunilor lor de exploatare, pentru a li se asigura o buna
stare de functionare.
 Numarul de telefon la care se poate anunta Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă FALK al
rafinariei este 31003; 31222; 31223.

Proceduri comportamentale aplicabile

Acţiunile de interventie sunt definite pe tipuri de scenarii, astfel:


A. Eliberare de substanţe toxice
Este introdus semnalul de alarmă la nivelul întregii platforme.
Este convocata ,,Celula pentru situaţii de urgenţă” din Punctul de lucru Petrobrazi, care conduce
acţiunile de intervenţie.
Se dispune evacuarea salariaţilor Petrobrazi si contractori (subcontractori) care nu sunt implicaţi
în acţiunile de intervenţie.
Primele formaţiuni de intervenţie sunt echipele tehnologice de specialitate din instalaţii, care,
folosind echipamentul specific de protecţie individuală (complete de protecţie nr. 2, aparate izolante),
acţionează pentru reducerea şi eliminarea emisiilor de substanţe toxice.
În sprijinul acestora sosesc utilajele mobile ale Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU)
Falck, în vederea limitării răspândirii dispersiei toxice prin crearea de perdele de apă şi începerea
decontaminării.
Echipele de salvatori ale SPSU FALK intră în acţiune în sprijinul echipelor proprii ale instalaţiilor, în
vederea salvării personalului surprins în zona contaminată.
Subunităţi ale firmei de paza limitează şi interzic accesul în zona pentru personalul şi utilajele
neparticipante la intervenţie.
Alarmate de dispeceratul SPSU Falck, Centrul medical al PETROMED (personalul medical de
specialitate si o autosalvare) şi formaţiunile sanitare, instalează punctele de adunare intoxicaţi sau răniţi
şi acordă primul ajutor acestora, trierea şi transportul lor la spital, solicitând după caz sprijin de la centrul
de ambulanţă Prahova.
Echipele de cercetare Nuclear Biologic si Chimic (NBC) desfăşoară activităţi specifice şi de
asemenea marchează zona contaminată. Semnalizează şi informează asupra eventualilor salariaţi
surprinşi pe urma norului ce au nevoie de sprijin şi asistenţă medicală.
Echipele de salvatori ai SPSU Falck actionează pentru recuperarea salariaţilor indicaţi de
echipele de cercetare.
În zona contaminată după oprirea emisiei de substanţe toxice, intră în acţiune formaţiunile de
decontaminare de la nivelul Rafinariei cu mijloace şi utilaje specifice (vidanje, dispozitive de stropire şi
spălare, neutralizare).

157
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Sunt solicitate echipele de intervenţie mecanică.
Încetarea alarmei se face în momentul în care concentraţiile noxelor revin sub limita maximă
admisă.
Sunt luate măsuri pe termen lung în vederea repunerii în funcţiune a instalaţiilor afectate şi
reabilitarea factorilor de mediu.
B. Incendii
Este alarmat Dispeceratul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU) Falck,
menţionându-se locul (instalaţia), numele persoanei care face anunţul şi funcţia, date referitoare la
incendiul declanşat ( utilajul avariat, produsul deversat, eventual cauza producerii incidentului).
Este convocata ,,Celula pentru situaţii de urgenţă” din Rafinaria Petrobrazi, care conduce acţiunile
de intervenţie.
Echipele de intervenţie tehnologică iau măsurile specifice conform Regulamentului de funcţionare,
în vederea opririi alimentării cu produs a utilajelor avariate sau a coloanelor, golirea rapidă a acestora,
golirea în linia de faclă, intrarea în recirculare a instalaţiei, etc.
Sunt puse în funcţiune instalaţiile proprii de stingere (perdele de abur, instalaţii de stingere cu gaz
inert, instalaţii de stingere cu spumă aeromecanică, instalaţii de stropire).
Se intervine cu mijloacele de primă intervenţie din dotare (de pe locul de muncă).
La sosirea utilajelor mobile ale Serviciului privat pentru Situaţii de Urgenţă Falck, aceştia preiau
comanda stingerii prin intervenţia conform ipotezelor de stingere pe fiecare instalaţie.
Subunităţi ale firmei de pază limitează şi interzic accesul în zonă pentru personalul şi utilajele
neparticipante la intervenţie.
Se dispune evacuarea salariaţilor care nu sunt implicaţi în acţiunile de intervenţie.
Echipele de salvatori intervin pentru salvarea eventualilor răniţi sau accidentaţi, transportându-i la
punctul de adunare răniţi.
Alarmate de dispeceratul SPSU Falck, Centrul medical al PETROMED (personalul medical de
specialitate şi o autosalvare) şi formaţiunile sanitare, instalează punctele de adunare răniţi şi acordă
primul ajutor acestora, trierea şi transportul lor la spital, solicitând după caz sprijin de la centrul de
ambulanţă Prahova.
După lichidarea incendiului se continuă răcirea tuturor utilajelor din focar sau împrejurimi, sunt lăsate
în punctele vulnerabile autospeciale AII în supraveghere până când sunt îndepărtate toate sursele potenţiale
de reizbucnire a incendiului, se analizează cauzele izbucnirii incendiului.
Sunt solicitate echipele de intervenţie mecanică.
Sunt luate măsuri pe termen lung în vederea repunerii în funcţiune a instalaţiilor afectate şi
reabilitarea factorilor de mediu.
C.Explozii
Este alarmat Dispeceratul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU) Falck
menţionându-se locul (instalaţia), numele persoanei care face anunţul şi funcţia, date referitoare la locul
producerii exploziei (utilajul avariat, produsul deversat, eventual cauza producerii exploziei).
Este convocată ,,Celula pentru situaţii de urgenţă” din Rafinaria Petrobrazi care conduce acţiunile
de intervenţie.
Se dispune evacuarea salariaţilor care nu sunt implicaţi în acţiunile de intervenţie.
Echipele de intervenţie tehnologică iau măsurile specifice conform Regulamentului de funcţionare,
în vederea opririi alimentarii cu produs a utilajelor avariate sau a coloanelor, golirea rapidă a acestora,
golirea în linia de faclă, intrarea în recirculare a instalaţiei, etc.
Echipajele mobile ale Serviciului de pompieri civili, sosite la locul exploziei iau primele măsuri de
protecţie (perdele de apă, răcirea utilajelor din zona afectată, salvarea eventualilor răniţi sau accidentaţi,
transportul la punctul de adunare răniţi, menţinerea în limite reduse a eventualelor focare unde s-au
declanşat incendii, etc.).

158
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
Se solicită sprijin Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, în oameni şi utilaje în vederea
asigurării zonei şi desfăşurării activităţilor de descarcerare şi deblocare salvare, împreună cu formaţiunile
proprii de intervenţie mecanică.
Subunităţi ale firmei de paza limitează şi interzic accesul în zonă pentru personalul şi utilajele
neparticipante la intervenţie.
Alarmate de dispeceratul SPSU Falck, Centrul medical al PETROMED (personalul medical de
specialitate şi cele două autosalvări) şi formaţiunile sanitare, instalează punctele de adunare răniţi şi
acordă primul ajutor acestora, trierea şi transportul lor la spital, solicitând după caz sprijin de la centrul de
ambulanţă Prahova.
Se continuă răcirea utilajelor din zona afectată şi se asigură supravegherea întregii zone cu
autospeciale AII.
Sunt luate măsuri pe termen lung în vederea repunerii în funcţiune a instalaţiilor afectate şi
reabilitarea factorilor de mediu.

159
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

SCHEMA DE ANUNTARE A SITUATIILOR DE URGENTA

Superiorul persoanei
Orice persoana martora a accidentate sau Seful locului
incidentului- angajat Petrom de munca
sau contractor
Seful sectorului/sectiei unde
s-a produs incidentul

Punct unic: APEL DE URGENTA:


Dispecerat Falck

Centrul medical LSM (Leading shift SECURITAS


(numai pentru master production –
incidentele de maistru la schimb)

Standby Standby Standby


HSEQ Productie / Logistica Mentenanta

Director Director Productie/ Director


HSEQ Logistica Mentenanta

Authorities
Comunitati
vecine Director Rafinarie

160
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

5.3. Descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe

Resursele umane şi materiale mobilizate din interior şi/sau exterior sunt:


 Din societate:
− personalul de la locul de muncă unde se derulează evenimentul care a condus la poluare
accidentală majoră;
− Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta (120 de pompieri industriali, ambulante);
− mijloacele de primă intervenţie existente la locul de muncă unde are loc poluarea accidentală
(instalaţii de abur, instalaţii de răcire/stropire cu apă, instalaţiile pentru spumă, hidranţi, tunuri fixe, etc.);
− pompele de rezervă apă industrială, pentru suplimentarea cantităţii de apă;
− pompele care deservesc casa pompe incendiu (în vederea creşterii presiunii în inelul de apă
incendiu) ;
− mijloace de intervenţie (autospeciale, tunuri mobile, motopompe – utilizate în afara zonei
incendiate);
− mijloace auto (stivuitor, camion, cisternă, excavator, etc.)
− substanţe de stingere aflate în remizele repartizare pe amplasament.
 Din afara societăţii :
− pompierii militari cu mijloacele auto din dotare;
− forţe de intervenţie ale armatei (jandarmii);
− societatea de pază şi protecţie;
− mijloce auto care pot transporta apă potabilă, industrială în zonă ;
− autospeciale de la alte unitati comerciale din zona.

5.4. Rezumatul elementelor descrise la punctele 5.1, 5.2, 5.3

Rafinăria Petrobrazi se conformează prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor şi are avizele necesare pentru instalaţiile, serviciile şi parcurile de rezervoare pentru prevenire
şi stingere a incendiilor.
Pentru o urgenţă internă se va anunţa SPSU al societăţii şi unitatea de pompieri militari, folosind
mijloacele de semnalizare şi alarmare de care dispune instalaţia.
Toate mijloacele de semnalare a instalaţiilor din societate vor fi riguros verificate de echipele de
revizie pe baza unui plan aprobat şi conform instrucţiunilor de exploatare, pentru a li se asigura a stare
bună de funcţionare.
Toate mijloacele de semnalizare din societate vor fi riguros verificate de echipele de echipele de
revizie pe baza unui plan aprobat şi conform instrucţiunilor de exploatare, pentru a li se asigura o bună
stare de funcţionare.
Toate instalaţiile de stingere a incendiilor vor fi întreţinute în stare de funcţionare, asigurându-se
permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingere, precum şi dotarea corespunzătoare cu
accesorii de intervenţie în caz de incendiu.
Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul evitării surprinderii şi a
luării măsurilor de adăpostire a populaţiei, protecţia bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea
efectelor dezastrelor, atacurilor din aer şi ale acţiunilor militare.
OMV PETROM - Punct de Lucru PETROBRAZI are întocmit şi aprobat Planul de urgenţă internă,
elaborat în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sănătăţii angajaţilor,
calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale, în caz de evenimente în care sunt implicate
substanţe periculoase, produse pe amplasamentul PETROBRAZI.
Planul stabileste modalitatea de notificare, informare si alarmare in situatii de urgenta (alarma
chimica si de radiatii, alarma la calamitati naturale si catastrofe, incetarea alarmei). Dispeceratul de
productie este punctul de primire al anunturilor in situatii de urgenta si asigurarea legaturilor in OMV
PETROM - Punct de Lucru PETROBRAZI.

161
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

Coordonarea actiunilor de prevenire, protectie, interventie si conducere se realizeaza de catre


Comitetul pentru Situatii de Urgenta, constituit la nivelul OMV PETROM – Rafinaria PETROBRAZI.
Sunt stabilite fortele si mijloacele de interventie interne si externe, precum si modul de organizare si
conducere a actiunilor de interventie, precum si componenta comandamentelor locale pe functii in toate
instalatiile tehnologice, componenta numerica a echipelor de interventie tehnologica, componenta
detasamentului de deblocare-salvare.
Logistica pentru situatii de urgenta cuprinde totalitatea mijloacelor auto si a utilajelor de interventie
din Petrobrazi si cele puse la dispozitie de catre societatile comerciale cu sedii in Petrobrazi.
Un rol foarte important in vederea asigurarii interventiei il detine Serviciul Privat pentru Situaţii de
Urgenţă din Punctul de Lucru Petrobrazi cu intreaga dotare, formatiunile de Protectie Civila cu dotarile
existente la Petrobrazi.
Planul stabileste de asemenea modul de desfasurare al evacuarii, monitorizarea factorilor de
mediu, comunicarea cu mass-media si informarea publica, incetarea starii de urgenta, exersarea planului.

5.5. Concluzii generale, masuri si recomandari

Proiectarea Instalatiei de obtinere a policombustibililor s-a realizat in concordanta cu noile norme şi


standarde ale Petrom OMV, care se aliniaza la prevederile legale şi reglementãrile aplicabile pe plan local
şi naţional.
Deoarece in instalaţie se vor vehicula în special produse albe, riscul de incendiu nediminuat este
mare. Prin urmare, au fost luate toate masurile de protecţie pentru reducerea riscului de incendiu la un
nivel acceptabil.
Luând în considerare echipamentele si utilajele incluse în scopul proiectului, protectiile prevazute si
conducerea in regim automat a procesului (sistem DCS) se poate aprecia ca s-e realizeaza un nivel de risc
tolerabil.
Scenariile propuse au in vedere ipotezele cele mai dezavantajoase dar credibile. Pentru scenariile
propuse probabilitatea de producere este scăzută şi tinde către improbabil pentru cele cu consecinţe
majore.
Scopul măsurilor de prevenire existente este de a întări siguranţa în unitate. Riscul de producere a
accidentelor este in stransa legatura cu pregătirea angajatilor, dar este importantă şi asigurarea dotării
necesare pentru intervenţie astfel încât să fie prevenite efectele de panică, care pot crea mai multe victime
decât accidentul însuşi.

Măsurile generale de protecţie şi intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui accident


sunt:
a. Măsuri imediate
- se urmează planul de alarmare afişat în zona cu pericol;
- se interzice accesul în zona a persoanelor neautorizate;
- toate echipele de intervenţie vor fi echipate corespunzător intervenţiilor folosindu-se obligatoriu
mijloacele de intervenţie adecvate;
- se evacuează, pe căile de acces şi de evacuare stabilite, tot personalul neimplicat în intervenţii.
b. Măsuri pe termen lung
- personalul va fi instruit periodic privind modul de lucru corect conform cu: Instrucţiunile de lucru,
Instrucţiunile de securitate şi sănătate în munca, Instrucţiunile privind Situaţiile de urgenta, Instrucţiunile
privind Protecţia mediului;
- se vor efectua analize asupra factorilor de mediu apă, aer, până la intrarea în limitele normale a
parametrilor monitorizaţi.

Recomandari in vederea prevenirii accidentelor


 Instruirea si testarea salariatilor:
- in scopul cunoasterii substantelor periculoase existente in amplasamentul propriu;

162
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -
- in vederea informarii cu procedurile de comunicare care trebuiesc folosite in situatii de urgenta;
- in scopul folosirii corecte a echipamentelor de detectie, instalatiilor de stingere;
- in vederea cunoasterii procedurilor de evacuare persoane si bunuri;
- in scopul efectuarii de exercitii de simulare pe diferite tipologii de scenarii, testand astfel nivelul
de pregatire al salariatilor.
 Testari / aplicatii organizate in societate pot consta in:
- verificarea sistemului de alarmare;
- verificare sistemelor de detectie;
- se vor efectua exercitiile cerute de OMAI 647/2005 – anual se va executa cel puţin câte un
exerciţiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanţe periculoase, precum incendiu,
explozie, avarie, accident chimic, emisie de substanţe periculoase.
- exersarea periodica a procedurii de evacuare/adapostire, conform cerintelor minime legale;
- evaluarea nivelului de pregatire si actionare in caz de urgenta prin aplicatii.
 Pastrarea in stare de functiune a mijloacelor de interventie din dotare.
 Verificarea si pastrarea unei evidente periodice a sistemelor de siguranta .

Intocmit,

Ing. Gabriela Chirila

163
Raport de securitate - Instalatia Policombustibili - SC OMV PETROM SA -

BIBLIOGRAFIE:

1. Alexandru Ozunu, Calin I. Anghel, „Evaluarea riscului tehnologic si securitatea mediului”,


Editura Accent, Cluj- Napoca, 2007;
2. Aurel Varduca, Ana Maria Moldoveanu, George Adrian Moldoveanu, „Poluarea. Prevenire
si control”, Editura Matrix, Bucuresti, 2002;
3. Cristina Costache, Cristina Modrogan, „Ecotoxicologia si evaluarea riscului”, Editura Agir,
Bucuresti, 2006;
4. Cristiana Radulescu, „ Emisii poluante. Metode pentru reducerea acestora”, Editura
Bibliotheca, Targoviste, 2006;
5. Gheorghe Lazaroiu, „Dispersia particulelor poluante”, Editura Agir, Bucuresti, 2006;
6. Ioan Ovidiu Muntean, „Ecologie si protectia mediului”, Editura Universitas, Deva, 2007;
7. Eva Trimbitasu, „Fizico- Chimia Mediului. Factorii de mediu si poluantii lor”, Editura
Universitatii din Ploiesti, 2002;
8. Lakes Environmental, SLAB View Software, Canada, Disponibil la:
http://www.weblakes.com/
9. S. Mannan, Lees’ Loss Prevention in the Process Industries. Hazard Identification,
Assessment and Control, Elsevier, Third Edition, Oxford, 2005.American Industrial Hygiene
Association,http://www.aiha.org/foundations/GuidelineDevelopment/ERPG/Documents/ERPG_Values2
010.
10. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), USA, Disponibil la:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/.

164

S-ar putea să vă placă și