Sunteți pe pagina 1din 4

DEPENDENTA VITEZEI DE COROZIUNE DE pH-UL MEDIULUI COROZIV

Principiul lucrarii.
Viteza de coroziune constituie un mod de apreciere cantitativa a coroziunii.
Viteza de coroziune se exprima in STAS prin indicele gravimetric de coroziune, K g,
exprimat in g/m2h care este dat de relatia:
vcor k g

m
[g/m2h]
S t

(1)
unde m - reprezinta cantitatea (g) de metal ce trece in solutia coroziva in urma procesului de
dizolvare anodica, t - durata de expunere a probei in mediul coroziv si S reprezinta suprafata
metalica expusa mediului coroziv.
Pentru a evalua clasa de rezistenta a materialelor metalice se foloseste indicele de
penetratie exprimat in [mm/an].
Ip

k g 24 365
1000d

[mm/an]

(2)

unde d este densitatea materialului metalic, dFe= 8,7 [g/cm3], iar 1000 reprezinta factorul de
transformare.
Clasele de apreciere a stabilitatii la coroziune utilizate in proiectare sunt:
1. Perfect stabil:
110 -3 mm/an
4. Relativ stabil: 110-1 1 mm/an
-3
-2
2. Foarte stabil: 110 110 mm/an
5. Putin stabil:
110 mm/an
3. Stabil:

110-2110-1 mm/an

6. Instabil:

10 mm/an

Procesul global al coroziunii cu depolarizare de hidrogen se obtine prin insumarea algebrica a


reactiilor de ionizare a metalului (oxidare) si a reactiei de depolarizare (reducere) a ionilor sau
moleculelor din mediul coroziv.
Reactiile chimice in coroziunea cu depolarizare de hidrogen sunt:
n medii acide:
Reacii generale
Exemplu
+z
Reacie de ionizare a
(-) MM +ze
(-) Fe Fe+2 + 2emetalului (oxidare)
Reacie de depolarizare
(+) zH++ze- z/2 H2
(+)2H+ + 2e- H2
(reducere)
+
+z
+
+2
Reacie global
M+ zH M + z/2 H2
Fe + 2H Fe + H2
n medii neutre i alcaline:
Reacii generale
(-) MM+z +ze-

Exemplu
(-) Fe Fe+2 + 2e-

Reacie de ionizare a
metalului (oxidare)
Reacie de depolarizare
(+) zH2O+ze zOH +z/2H2
(+) 2H2O+2e 2OH + H2
(reducere)
+z
+2
M + zH2O M + zOH + z/2 Fe + 2H2O Fe + 2OH + Reacie global
H2
H2

Reaciile chimice n coroziunea cu depolarizare de oxigen sunt:


n medii acide:
Exemplu
Reacii generale
(-) MM+z +ze(-) Fe Fe+2 + 2e(+) zH++z/4 O2 +ze- z/2H2O

(+) 2H++1/2 O2 +2e- H2O

M+ zH++z/4 O2 M+z +z/2H2O

Fe+ 2H++1/2
+2H2O

n medii neutre i alcaline:


Reacii generale
(-) MM+z +ze-

Exemplu

(+) z/2 H2O +z/4O2+ze- zOH-

(+) H2O +1/2O2+2e- 2OH-

M+z/2 H2O +z/4O2 M(OH)z

Fe+ H2O +1/2O2 Fe(OH)2

O2

Fe+2

(-) Fe Fe+2 + 2e-

Reacie
de
ionizare
a
metalului (oxidare)
Reacie
de
depolarizare
(reducere)
Reacie global

Reacie
de
ionizare
a
metalului (oxidare)
Reacie
de
depolarizare
(reducere)
Reacie global

Deoarece legea lui Faraday se aplica si pentru coroziunea electrochimica la fel ca


pentru orice reactie electrochimica, cantitatea m de metal ce trece in solutie in urma procesului
de ionizare a metalului se determina cu ajutorul relatiei (3):
m kq

A
ia t
zF

(3)

unde k-este echivalentul electrochimic, q= it reprezinta cantitatea de electricitate ce trece intre


zonele anodice si catodice ale metalului supus coroziunii in timpul t (sec); i a- intensitatea
curentului de dizolvare anodica exprimata in amperi; F- constanta lui Faraday, F= 96500 [As];
z- numarul de electroni ce se elibereaza in procesul anodic; iar A- masa atomica a metalului
supus coroziunii .
A ia
v cor k g 3600

(4)
zF S
unde S reprezinta suprafata metalului supus coroziunii exprimata in m2, iar t= 3600 sec.
Din relatia (4) rezulta ca determinarea vitezei de coroziune se reduce la determinarea densitatii
i
curentului de dizolvare anodica a .
S
Influenta pH-ului asupra vitezei de coroziune este legata si de stabilitatea chimica in
mediul coroziv a peliculei de produsi de coroziune.

Fig. 1 Dependenta vitezei de coroziune de pH-ul mediului coroziv pentru diferite metale.
pH= -log [H+] si variaza intre 0 7 pentru medii acide, intre 7 14 pentru medii alcaline, iar
valoarea de 7 reprezinta mediul neutru.

Aparatura si solutii: Electrozi din fier, electrozi de cupru, solutii cu pH-uri diferite (1;
6; 8; 12), miliampermetru, instrument de masurare a timpului.
-

1
2

Electrod de fier
Electrod de Cu
Vas ce contine mediul
coroziv
Miliampermetru

Fig. 2 Schema instalatiei pentru determinarea intensitatii curentului de dizolvare anodica


Modul de lucru:
Electrozii de Fe (1) si Cu (2) se curata cu hartie metalografica, se spala cu apa si se
introduc in vasul (3) in care se gaseste solutia coroziva cu pH cunoscut. Electrozii se
conecteaza la bornele miliampermetrului (4) si se masoara curentul de coroziune la intervale de
10 minute din momentul imersari, timp de o ora. Se masoara cu rigla suprafata fierului (m 2)
imersata in solutie.
In mod similar se procedeaza pentru toate solutiile cu pH cunoscut, masuratorile
efectuandu-se succesiv la acelasi interval de timp.
Se reprezinta grafic variatia curentului masurat (i) functie de timp (fig. 3). Extrapoland
dreapta se obtine curentul de dizolvare anodica ia pentru fiecare pH. Cu aceste date se
calculeaza indicele de penetratie Ip cu ajutorul relatiilor 1, 2 si 4 pentru a reprezenta grafic
dependenta vitezei de coroziune functie de pH.
Calcule si interpretarea rezultatelor: datele experimentale si valorile calculate se trec intr-un
tabel de forma:
pH
1
6
8
12
10 [min]
20 [min]
30 [min]
40 [min]
SFe [m2]
ia
[A]
kg [g/m2h]
Ip
[mm/an]
Tema de casa:
1. Sa se scrie reactiile ce intervin in procesul de coroziune ale urmatoarelor metale: Zn
(bivalent), Al (trivalent), Sn (tetravalent).
2. Sa se calculeze viteza de coroziune a unei conducte de fier in sol, daca intensitatea
curentului de dizolvare anodica este 1,5 mA, iar suprafata conductei este 314 dm2
3. Ce greutate va pierde un rezervor de fier de suprafata 15 cm2 supus corziunii
electrochimice daca timp de 1 an intensitatea curentului de dizolvare anodica a fost
0,75 mA ?

4. O pies de Ni de 0,25 m2 este n contact direct cu o soluie de H 2SO4 timp de 180


minute, timp n care se degaj 4,6 mL H2 n condiii normale. S se scrie reaciile de
coroziune care au loc i s se calculece viteza de coroziune. Se cunoate ANi= 58,7
g/atom gram.
5. O prob de oel cu suprafaa de 30dm2 i 25,27 g se introduce ntr-o soluie de H 2SO4,
masa probei scznd la 25,25 g. Viteza de coroziune a probei este 3,3x10 -2 g/m2h. S se
calculeze timpul de coroziune i s se scrie reaciile de coroziune care au loc.
6. S se calculeze timpul necesar ca o bar de Zn (AZn= 65 g/atom gram) cu suprafaa de
10 dm2 s piard n greutate 1 g, dac intensitatea curentului de dizolvare anodic este
0,5 mA. S se scrie reaciile de coroziune care au loc.
7. S se determine masa pe care o pierde un rezervor din Fe (AFe= 65 g/atom gram) cu
suprafaa de 15 m2 supus coroziunii electrochimice timp de 1 an, dac intensitatea
curentului de dizolvare anodic de 0,75 mA.

S-ar putea să vă placă și