Sunteți pe pagina 1din 4

10.

Dependena vitezei de coroziune de pH-ul mediului coroziv


Scopul lucrrii Se urmrete variaia vitezei de coroziune a fierului n funcie de pH-ul mediului coroziv. Principiul lucrrii Coroziunea este un proces ireversibil de distrugere a metalelor sub actiunea diversilor factori corozivi (aer, acizi, baze, gaze). Daca mediul este rau conducator de electricitate (gaze), se produce corodarea chimica, iar daca este bun conducator (electroliti) are loc corodarea electrochimica a metalelor. Coroziunea se explica prin reactia dintre metal si agentul coroziv din mediu, reactie electrochimica (de oxido-reducere), la care participa atat ioni cat si electroni. Ea are loc la interfata M/mediu coroziv si este spontana si ireversibila. Viteza de coroziune constituie un mod de apreciere cantitativ a coroziunii. Viteza de coroziune se exprim n STAS prin indicele gravimetric de coroziune, kg care este dat de relaia:
vcor = k g =

unde m - reprezint cantitatea n grame de metal ce trece n soluia coroziv n urma procesului de dizolvare anodic, t - durata de expunere a probei n mediul coroziv i S reprezint suprafaa metalic expus mediului coroziv. Pentru a evalua clasa de rezisten a materialelor metalice se folosete indicele de penetraie exprimat n [mm/an].
Ip = k g 24 365 1000 d

m [g/m2h] S t

(1)

[mm/an]

(2)

unde: d este densitatea materialului metalic, dFe=8,7 [g/cm3], iar 1000 reprezint factorul de transformare. Clasele de apreciere a stabilitii la coroziune utilizate n proiectare sunt: 1. Perfect stabil: 110-3 [mm/an] 2. Foarte stabil: 110-3 110-2 [mm/an] 3. Stabil: 110-2110-1 [mm/an] 4. Relativ stabil: 110-1 1 [mm/an] 5. Puin stabil: 110 [mm/an] 6. Instabil: 10 [mm/an] Procesul global al coroziunii cu depolarizare de hidrogen se obine prin nsumarea algebric a reaciilor de ionizare a metalului (oxidare) i a reaciei de depolarizare (reducere) a ionilor sau moleculelor din mediul coroziv. Reaciile chimice n coroziunea cu depolarizare de hidrogen sunt: n medii acide: Reacie de ionizare a metulului (oxidare), MM+z +zeFe Fe+2 + 2ei Reacie de depolarizare (reducere), zH++ze- z/2 H2 2H+ + 2e- H2 Reacie global: M+ zH+ M+z + z/2 H2, Fe + 2H+ Fe+2 + H2 n medii neutre i alcaline:

Reacie de oxidare, Reacie de depolarizare (reducere), Reacie global:

Coroziune cu depolarizare de oxigen: n medii acide: Reacie de oxidare, MM+z +zeFe Fe+2 + 2eReacie de depolarizare, zH++z/4 O2 +ze- z/2H2O 2H++1/2 O2 +2e- H2O Reacie global: M+ zH++z/4 O2 M+z +z/2H2O, Fe+ 2H++1/2 O2 Fe+2 +2H2O n medii neutre i alcaline: Reacie de oxidare, MM+z +zeFe Fe+2 + 2eReacie de depolarizare (reducere), z/2 H2O +z/4O2+ze- zOHH2O +1/2O2+2e- 2OHReacie global: M+z/2 H2O +z/4O2 M(OH)z, Fe+ H2O +1/2O2 Fe(OH)2 Deoarece legea lui Faraday se aplic i pentru coroziunea electrochimic la fel ca pentru orice reacie electrochimic, cantitatea m de metal ce trece n soluie n urma procesului de ionizare a metalului se determin cu ajutorul relaiei (3): m = k q = (A / zF) I t (3) unde: k - este echivalentul electrochimic; q = i t reprezint cantitatea de electricitate ce trece ntre zonele anodice i catodice ale metalului supus coroziunii n timpul t; I- intensitatea curentului de dizolvare anodic exprimat n Amperi; F - constanta lui Faraday, F= 96500 [ A s / mol ] = 26,8 [Ah / mol]; z - numrul de electroni ce se elibereaz n procesul anodic; A - masa atomic a metalului supus coroziunii, [g/mol]. Vcor = kg = 3600 (A/zF) (I/S) (4) Din relaia (4) rezult c determinarea vitezei de coroziune se reduce la determinarea densitii curentului de dizolvare anodic (I/S), unde: S reprezint suprafaa metalului supus coroziunii, exprimat n [m2], iar t = 3600 [sec]. pH= -log [H+] variaz ntre 0 7 pentru medii acide, ntre 7 14 pentru medii alcaline, iar valoarea de 7 reprezint mediul neutru. Aparatur i soluii: 4 electrozi din fier i 4 electrozi din cupru, soluii cu pH-uri diferite, miliampermetru, instrument de msurare a timpului.

MM+z +zeFe Fe+2 + 2ezH2O+ze- zOH- + z/2 H2 2H2O+2e- 2OH- + H2 M + zH2O M+z + zOH- + z/2 H2, Fe + 2H2O Fe+2 + 2OH- + H2

Fig. 1 Schema instalaiei pentru determinarea intensitii curentului de dizolvare anodic

1. Electrod de fier (Anod (-)); 2. Electrod de Cu (Catod (+)); 3. Vas ce conine mediul coroziv;

Mod de lucru. Electrozii de Fe (1) i Cu (2) se cur cu hrtie metalografic si se spal cu ap. Se introduce cate o placa de Fe si una de Cu n fiecare vas ce conine fie soluie acid sau bazic, indicata de cadrul didactic, conform figurii 1. Se aduce comutatorul de domeniu al aparatului de masura pe un domeniu mare (50 mA) si se pune in functiune cu intrerupatorul pe pozitie P. Dupa 10 min de la imersarea placutelor in vase, se citeste intensitatea curentului corespunzatoare fiecarui sistem alcatuit, aducand comutatorul de domeniu in acea pozitie in care acul indicator intra in scala. Se va tine seama ca pe intreaga scala este repartizat numarul de mA si A indicat de comutatorul de domeniu. Dupa inca 20 min se fac alte masuratori de intensitate, aducand comutatorul de domeniu in acea pozitie in care acul indicator intra in scala. Dupa efectuarea masuratorilor, se scot din solutii electrozii de Fe si Cu si se msoar suprafaa de fier imersat n soluiile indicate de cadrul didactic. Rezultate i calcule: Se intocmeste un tabel, pentru introducerea datelor, conform modelului: pH I [A] S [m2] I/S [A/m2] 10 min 30 min Kg, [g/m2h] 10 min 30 min Kg, [mg/dm2zi] 10 min 30 min IP [mm/an] 10 min 30 min

Se calculeaza indicele gravimetric cu relatia 4, unde AFe = 56 [g/mol] si z = 2, atat in [g/m2h] cat si in [mg/dm2zi]. Se calculeaza indicele de penetratie (IP) cu relatia 2. Interpretare rezultate: Se apreciaz n ce pH al soluiei rezistena la coroziune este mai bun si sa se scrie reaciile electrochimice, de corodare a fierului in mediile pe care le-ai studiat. Exercitii: 1. S se scrie reaciile care intervin n procesul de coroziune al urmtoarelor metale: Zn (bivalent), Al (trivalent), Sn (tetravalent). 2. S se calculeze viteza de coroziune a unei conducte de fier n sol, dac intensitatea curentului de dizolvare anodic este 1,5 mA, iar suprafaa conductei este 314 dm2. 3. Ce greutate va pierde un rezervor de fier de suprafa 15 cm2 supus coroziunii electrochimice, dac timp de 1 an intensitatea curentului de dizolvare anodic a fost 0,75 mA?

4.S se determine viteza de coroziune a unei piese din oel (S = 200 mm 2), care staioneaz ntr-o soluie acid, timp de 10 ore pierznd astfel din greutate 0,002 g. Precizai procesele electrochimice care au loc i unde (electrozii).