Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa de lucru

-Aplicatii practice privind modificarile bilantiere

SC X SRL prezinta la inceputul lunii ianuarie anul N, urmatoarea situatie


patrimoniala initiala:
-

Program informatc: 1000 lei


Produse finite: 1000 lei
Utilaje: 5000 lei
Clienti: 600 lei
Furnizori: 9000 lei
Capital social: 1000 lei
Materii prime: 600 lei
Disponibilitati bancare: 4000 lei
Impozit profit: 1000 lei
Casa in lei: 1500 lei
Credite bancare pe termen lung: 2500 lei
Rezerve statutare: 200
lei
Cerinte:
1) Intocmiti bilantul contabil simplificat pe posturi bilantiere.
2) In cursul lunii ianuarie N, au avut loc urmatoarele operatii:
a) Achizitie de materii prime de la furnizori: 2000 lei
b) Achitare furnizori prin casierie in valoare de: 800 lei
c) Majorare capital social din rezerve statuare: 200 lei
d) Incasare de la clienti a sumei de 600 lei prin contul bancar.

Stabiliti tipurile de modificari bilantiere care s-au produs in urma efectuarii


operatiilor economico-financiare si intocmiti bilantul contabil dupa fiecare
modificare.
-

- BILANT

CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 15 IANUARIE,

ACTIV

PROGRAM
INFORMATIC
UTILAJE
-

MATERII PRIME

PRODUSE FINITE

DISPONIBILITATI
BANCARE
CASA IN LEI
-

CLIENTI

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

PASIV

1000 -

FURNIZORI

5000 -

IMPOZIT PROFIT

600

1000 4000 -

REZERVE STATUTARE
CAPITAL SOCIAL

CREDITE BANCARE PE
TERMEN LUNG

1500 600 -

90
00 LEI
10
00 LEI
20
0 LEI
10
00 LEI
25
00 LEI
-

TOTAL ACTIV

137
00 LEI

TOTAL PASIV
13700

L
EI

Operatia 1: Achizitie de materii prime de la furnizori: 2000 LEI


ACTIV = PASIV => A+X = P+X
ACTIV INITIAL + MATERII PRIME = PASIV INITIAL + FURNIZORI

DENU
MIRE
ELEMENT

ACTIV

PROGR
AM
INFORMATIC

S
OLDU
RI
INITIA
LE
1
000
LEI

UTILAJ
E

MATE
RII PRIME

MO
DIFICARI

SDE
UME NUMIRE
FINA ELEMEN
LE
T

S
OLDU
RI
INITIA
LE
1 FU 9
000 RNIZORI
000
LEI
LEI
-

000
LEI

5000
LEI

+2
000

00
LEI

2
600

L
EI

PRODU
SE FINITE

DISPO
NIBILITATI
BANCARE

CASA
IN LEI

CLIENT
I
-

000
LEI

1
000
LEI

000
LEI

6
00 LEI

IMP
OZIT
PROFIT
RE
ZERVE
STATUTA
RE
CA
PITAL
SOCIAL
CR

MO
DIFICARI

S
UME
FINA
LE

1
1000
L
EI
1
000
LEI
2
00
LEI

+2
000

2
00 LEI

000
LEI

000
LEI
-

EDITE
BANCARE
PE
TERMEN
LUNG

000
LEI

1
000
LEI

500
LEI

2
500
LEI

1
5700

1
5700

500
LEI

PASIV

500
LEI
-

00
LEI

Operatia 2: Achiatare furnizori prin casierie in valoare de 800 lei.


ACTIV = PASIV => ACTIV X = PASIV X

ACTIV INITIAL 800 = PASIV 800

DENU
MIRE
ELEMENT

S
OLDU
RI
INITIA
LE
1
000 LEI

PROGR
AM
INFORMATIC

UTILAJE

ACTIV
MO
DIFICARI

5
000 LEI

MATERI
I PRIME

S DE
UME NUMIRE
FINA ELEMEN
LE
T

1 FU
000
RNIZORI
LEI
5 000
LEI

600
LEI

2
600

L
EI

PRODU
SE FINITE

1
000 LEI

DISPON
IBILITATI
BANCARE

4
000 LEI

CASA
IN LEI

1
500 LEI

CLIENTI

6
00 LEI

1
000
LEI

DITE
BANCARE
PE
TERMEN
LUNG

000
LEI

-800 -

IMP
OZIT
PROFIT
RE
ZERVE
STATUTA
RE
CA
PITAL
SOCIAL
CRE

PASIV

S
OLDU
RI
INITIA
LE
1
1000
L
EI
1
000 LEI

MO
DIFICARI

-800 1
0200

1
000
LEI

2
00 LEI

1
000 LEI

2
500 LEI

S
UME
FINA
LE

2
00
LEI

1
000
LEI

2
500
LEI

1
4900

00
LEI
-

00
LEI

Operatia 3: Majorare capital social din rezerve statutare: 200 lei.


ACTIV=PASIV=> ACTIV= PASIV + X - X
ACTIV= PASIV + 200 - 200

DENU
MIRE
ELEMENT

PROGR
AM

ACTIV
S
OLDU
RI
INITIA
LE
1
000 LEI

MO
DIFICARI

S DE
UME NUMIRE
FINA ELEMEN
LE
T
-

1 FU
000
RNIZORI

PASIV

S
OLDU
RI
INITIA
LE
1
0200

MO
DIFICARI

S
UME
FINA
LE
1
0200

INFORMATIC

LEI

EI
-

UTILAJE

5
000 LEI

MATERI
I PRIME

5 000
LEI

600
LEI

2
600

L
EI

PRODU
SE FINITE

1
000 LEI

DISPON
IBILITATI
BANCARE

4
000 LEI

CASA
IN LEI

7
00 LEI

6
00 LEI

CLIENTI

1
000
LEI

DITE
BANCARE
PE
TERMEN
LUNG

000
LEI

IMP
OZIT
PROFIT
RE
ZERVE
STATUTA
RE
CA
PITAL
SOCIAL
CRE

L
EI

1
000 LEI

1
000 LEI

1
000
LEI

2
00 LEI

2
500 LEI

-200 -

0
LEI

+20

0
-

1
200
LEI

2
500
LEI

1
4900

00
LEI
00
LEI

Operatia 4: Incasare de la clienti a sumei de 600 lei prin contul bancar.


ACTIV=PASIV=> PASIV=ACTIV + X X

DENU
MIRE
ELEMENT

PROGR
AM
INFORMATIC

UTILAJE

MATERI
I PRIME

ACTIV
S
OLDU
RI
INITIA
LE
1
000 LEI

MO
DIFICARI

5
000 LEI
-

2
600
LEI

S DE
UME NUMIRE
FINA ELEMEN
LE
T

1 FU
000
RNIZORI
LEI
5 -

IMP
000
OZIT
LEI
PROFIT
2 RE
- 600 L ZERVE
STATUTA
EI

PASIV

S
OLDU
RI
INITIA
LE
1
0200
L
EI
1
000 LEI
-

0
LEI

MO
DIFICARI

S
UME
FINA
LE
1
0200
L
EI
1
000
LEI
0
LEI

RE
-

PRODU
SE FINITE

1
000 LEI

DISPON
IBILITATI
BANCARE

4
000 LEI

CASA
IN LEI

7
00 LEI

CLIENTI

6
00 LEI
-

1 -

CA
PITAL
SOCIAL

1
200 LEI

CRE
DITE
BANCARE
PE
TERMEN
LUNG

2
500 LEI

000
LEI
-

+60

4 000
LEI

1
200
LEI

2
500
LEI

1
4900

00
LEI
-

-600 00
LEI
-